Está en la página 1de 2

Avaliacion Inicial : Ciclo: ………1CM………………………………………………………………….

Modulo: ELXE
Data: 04_11_2009
Profesor: Francisco Alonso

Actitude Observacio Medidas


Comporta Formación
Alumnado Asistencia coa ns a que se
mento anterior.
materia destacar propoñen.

1 Bande Fonseca Rubén Si IN P

Barreiro González Maria del


2 Rocio Si A A

3 Bermudez Pazó Jacobo Si A A

4 Boubeta Oliveira Roberto Si A A

5 Chapela Rouco Miguel Si A A

6 Conde Barreiro Dario Si A A

7 Estors González Jorge Non A A

8 Gonzalez del Rio Ruben Si A A CME

Gonzalez Vazquez Juan


9 Gaspar Seguimento

10 Justo Martinez Iago Si A A

11 Lagoa Soage Mauro IN P

12 Otero Loira Manuel Angel Si A A

13 Parceiro Otero Rubén Si A A CME

14 Puentes Couso Rodrigo Si A A

15 Rodríguez Bernárdez Rubén Si A A

Rodríguez Rodriguez Ernesto


16 Salvador Si A A

17 Sorribes Laborde Leonardo Si A A

18 Sotelo Alonso Brais Si A P

19 Troncoso Villanueva Julio Si A A

20 Ucha Altamirano Tomás Si A A

21 Zulueta Alonso Alaín Si A A

Códigos:
Asistencia: Si (asiste); Non (non asiste)
Comportamento: A(adecuado); IN(inadecuado)
Actitude coa materia: P(pasiva); A(activa); NC(non constante)
Formación anterior: Especificar que deficiencias se detectaron, se procede.
Observacións a destacar: Especificar qué aspecto
Medidas a adoptar: propoñer a que se considere mais adecuada, si procede.

OBSERVACIÓNS SOBRE O GRUPO (MEDIDAS SUXERIDAS):

También podría gustarte