Está en la página 1de 1

..

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


.. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
.. Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Facultatea de
Comunicare şi Relaţii .. Str. Povernei Nr. 6, Bucureşti, România
Publice
.. Tel.:(40)-21-318.08 .81; Fax: (40)-21-311.71.48; e-mail: info@comunicare.ro;
www.comunicare.ro

19.07.2008
EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2008
PROBA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
GRILĂ DE CORECTARE
Subiectul 20 – Alegeţi un roman subiectiv dintre cele studiate şi arătaţi care sunt particularităţile
textului care justifică apartenenţa acestuia la specia romanului subiectiv:
- Definiţia romanului subiectiv – 0,20 p
- Naraţiunea la persoana I (erou - narator): explicare şi ilustrare – 0,40 p
- Pluriperspectivismul (multiplicarea experienţei cunoaşterii): explicare şi ilustrare – 0,40 p
- Autenticitatea: explicare şi ilustrare – 0,40 p
- Relaţii temporale şi spaţiale în construcţia naraţiunii subiective – 0,40 p
- Particularităţi ale stilului în romanul subiectiv ales – 0,30 p
- Capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare – 0,15 p
Total subiectul 20: 2,25 p
Subiectul 33 – Reproduceţi 8-10 versuri dintr-o poezie studiată şi identificaţi trei figuri de stil
diferite; arătaţi în ce constă rolul stilistic al acestor figuri în poezia aleasă:
- Reproducerea corectă a versurilor – 0,20 p
- Identificarea corectă a trei figuri diferite în versurile alese – 0,30 p
- Justificarea încadrării fiecărui exemplu ales în tipul de figură identificată – 0,45 p
- Încadrarea figurilor de stil identificate într-o tipologie a figurilor de stil – 0,30 p
- Analizarea rolului figurilor identificate în construirea mesajului poetic – 0,85 p
- Capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare – 0,15 p
Total subiectul 33: 2,25 p
Subiectul 72 – Arătaţi diversitatea stilistică şi de viziune din poezia românească interbelică;
exemplificaţi prin opera a doi poeţi studiaţi:
- Orientări estetice în poezia românească interbelică: prezentare şi ilustrare – 0,40 p
- Diversitatea tematică a poeziei româneşti interbelice: prezentare şi ilustrare – 0,40 p
- Diversitatea stilistică în poezia românească interbelică; exemple – 0,40 p
- Prezentare succintă a universului poetic al autorilor aleşi – 0,30 p
- Elemente specifice ale viziunii poetice în operele celor doi autori aleşi – 0,60 p
- Capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare – 0,15 p
Total subiectul 72: 2,25 p
Subiectul 83 – Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia fatică a limbajului:
- Definirea funcţiei fatice în cadrul actului de comunicare – 0,40 p.
- Locul şi rolul funcţiei fatice în raport cu celelalte elemente ale actului de comunicare – 0,50 p.
- Mărci şi particularităţi ale funcţiei fatice în diferite forme de comunicare – 0,50 p.
- Exemplificări ale funcţiei fatice în diferite situaţii de comunicare (stiluri funcţionale, elemente
sintactice, mărci ale oralităţii etc.) – 0,70 p.
- Capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare – 0,15 p
Total subiectul 83: 2,25 p
Din oficiu – 1 p
TOTAL – 10 p
Preşedintele Comisiei de Admitere
Prof. univ. dr. Dumitru Iacob