Está en la página 1de 2

Toetskalender voor groep 1 tot en met 8

In de onderstaande toetskalender ziet u welke LVS-toets u wanneer voor welke groep kunt afnemen.
Meer informatie over de toetsen vindt u op de betreffende productpagina's.

sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni
Ordenen M1-M2 E1-E2
Ruimte en Tijd M1-M2 E1-E2
Rekenen voor kleuters M1-M2 E1-E2
Taal voor kleuters M1-M2 E1-E2
Kleuterobservatielijst M1-M2 E1-E2
Taaltoets Alle Kinderen*
Screeningsinstrument Beginnende B2-B3 M3** M2 E3**
geletterdheid
Screeningsinstrument Dyslexie *** ***
Rekenen-Wiskunde B8 M3-M8 E3-E7
Rekenen-Wiskunde 2002 M8 E7
DMT en AVI M3-M8 E3-E7
Leestechniek & Leestempo M4-M8 E4-E7
Technisch lezen M3-M5 E3-E5
Begrijpend lezen M4-M7 E3-E4
Toetsen Begrijpend Lezen M7-M8
Luisteren M4-M8 M3 E3-E4
Spelling M3-M7 E3-E7
SVS Niet-werkwoorden M7-M8 E7
SVS Werkwoorden M8 E7
Leeswoordenschat M6-M8 E5-E7
Woordenschat M3-M5 E3-E5
Studievaardigheden E5-E7
VISEON tweemaal per jaar in de periode november t/m juni
Interessetest groep 8 gedurende het hele schooljaar
Techniek E6-E8
Me2! Engels M8 E7
Entreetoets E5-E7
Eindtoets Basisonderwijs M8
sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni
* Er zijn vijf meetmomenten in de tijd, waarbij de kinderen gemiddeld de volgende leeftijden hadden (jaar;
maand):
 begin groep 1 (gemiddelde leeftijd van 4;7);
 begin groep 2 (gemiddelde leeftijd van 5;6);
 eind groep 2 (gemiddelde leeftijd van 6;3);
 eind groep 3 (gemiddelde leeftijd van 7;3);
 eind groep 4 (gemiddelde leeftijd van 8;3).

** Alleen bij zwakke leerlingen.

*** De toetsen uit het Screeningsinstrument Dyslexie worden twee keer per schooljaar afgenomen bij de
zwakke tot zeer zwakke leerlingen. Het aantal maanden leesonderwijs is bepalend voor het precieze
afnamemoment. De eerste afname vindt plaats na 13 maanden leesonderwijs, dus voor de meeste
leerlingen rond eind november groep 4. Elke volgende afname vindt 5 maanden later plaats. De tweede
afname vindt dus plaats na 18 maanden leesonderwijs (meestal rond eind april groep 4), de derde afname
na 23 maanden leesonderwijs (over het algemeen rond eind november groep 5) en zo kan dat worden
voortgezet tot en met het einde van de schoolloopbaan.