Esta Semana en L´Ovella Vermella // Aquesta Setmana a L´Ovella Vermella // This Week At L ´Ovella Vermella L´OVELLA VERMELLA Centre

D´Art D´Acció del tarragonés / SALA LES MO GES/ La Riera de Gaiá/ DISSABTE 29 Gener 2011 // 19:00H. // ################################################################################

PROGRAMA TERRITORI VERMELL BCD: PRESE TACIÓ DE LAS ÚLTIMAS EDICIO ES DE LA ASOCIACIÓ CULTURAL BABILO IA (BCD) correspondents a la serie de poesía visual Pliegos de la Visión i amb precencia de tots els autors. Presentació a carreg del Coordinador del BCD: Francisco Pérez Belda i J. Seafree. -Sergí Quiñonero ( Inicios/Indicios 1996-2000), -César Reglero (Prensa Gráfica Obsesiva Apropiacionista), -Eduardo Barbero (Poemas Visuales), -Francisco Pérez Belda ( αβ ). PERFORMA CES: -SERGÍ QUIÑO ERO Acció Poética (Sense Titul) Dur. 15´ - ISABEL JOVER Acció Poética ( Washing) Dur. 20´ - CESAR REGLERO Acció Poética (Apropiacionisme i Mail Art ) Basat en un poema visual d´ Eduardo Barbero. Dur.15´ VIDEOPERFORMA CES: -PEDRO ALBA Presentació Oficial del Trailer i del projecte de la Película Performance/documental “MAD IN MALAGA”.Dur. 2´20´´ ARXIU LLIURE D´I JECCIÓ ESTACIÓ VERMELLA: -JOA PASCUAL i PEDRO ALBA Presentació Oficial del Projecte i de la 1ª ESTACIÓ VERMELLA operativa; estació de dats i arxius performatics de caracter lliure sota commons creative. Et portas un pendrive i seleccionas quins arxius escrits, llibres, videos, películes, ensall o imatges necesitas per a travallar, els clickas amb el dit a la pantalla i te les emportas. També la pots realimentar amb els teus traballs o arxius. Aixi de facil, cultura gratuita sobre l´art d´acció. ################################################################################
ORGA ITZA: Centre d´Art d´Acció del Tarragones L´OVELLA VERMELLA, BOEK861 i Babilonia Asociació Cultural. COL·LABORA: REDACCIO , Ajuntament Riera Gaiá, Universitat URV, Boek Visual i CO FLICTOPOLARfilms.

################################################################################

ARXIU AUDIVISUAL REBUT DEC/GE : *de AD HOC grupo de acción poética, constituido por Antonio Rivas, Pedro Lamas, Ramon Cruces y Lois G. Magariños: -dvd Chamalle X 2008. // -dvd V Xornadas de arte de accion. // - dvd Ad Hoc 2009 Accions. * del Festival Accion!Mad Madrid: -dvd Accion! MAD 08 // -dvd Accion! MAD 09 ################################################################################

+ I FO: http://laovellavermella.blogspot.com