PREMIS INTERNACIONALS L’OVELLA VERMELLA 2010

El Centre d’Art d’Acció del Tarragonès, l’Ovella Vermella ha instaurat uns Premis en reconeixement de trajectòries, estudis, recerca i difusió de l’art d’acció i la performance, únics en el món en la seva modalitat, que volen ser també una reivindicació d’uns territoris creatius lligats al compromís social i a la mediació com a eina de diàleg entre llenguatges i entre persones. També convertiran la ciutat de Tarragona en un aparador obert a la creació contemporània internacional i un punt d’encontre dels grans noms de l’art d’acció i la performance

AGULLAS DAURADAS 2.010

Entrega dels premis durant el 7è Festival Creart Sonor el 7 d’abril de 2.011, en el Museu d’Art Modern de Tarragona a les 19,30h

PREMI NACIONAL“L´OVELLA NACIONAL” - PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA ESPANYOL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Llorenç Barber per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la porformance i el so

PREMI INTERNACIONAL “L´OVELLA INTERNACIONAL” - PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMENT A LA CARRERA ANUAL D’UN/A ARTISTA INTERNACIONAL PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Bartomeu Ferrando per la seva dilatada carrera de recerca i creació en l’àmbit de la porformance i la poesia fonètica i sonora

PREMI A L’ASSAIG/LLIBRE/PUBLICACIÓ/MEDI DIGITAL/ “L´OVELLA IL·LUSTRADA” - PREMI ÚNIC COMO A RECONEIXAMENT A L’ASSAIG, LLIBRE, REVISTA O PUBLICACIÓ DIGITAL PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I PERFORMANCE. Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a AMA TDS /BOEK 861 per la seva aportació a la difusió, i la seva tasca de documentació i creació entorn a l’art d’acció i la performance

PREMI DE DIFUSIÓ Y PROGRAMACIÓ (FESTIVALS) “ ELPUNT VERMELL” -PREMI COM A RECONEIXAMENT AL FESTIVAL O CENTRE D’ART D’ACCIÓ PER LA SEVA APORTACIÓ A L’ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓ I LA PROGRAMACIÓ Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi al Festival ACCIÓN MAD per la excel·lència de la seva trajectòria com a programadors i agitadors en l’àmbit de l’art d’acció i la performance.

PREMI POSTUMO “LLANA VERMELLA” - PREMI ÚNIC COM A RECONEIXAMNET A LA CARRERA D’UN/A ARTISTA PER LES SEVES APORTACIONS A L’ ART D’ACCIÓ I LA PERFORMANCE. Reunit el jurat a Tarragona el dia 30 de desembre de 2010 decideix atorgar el premi a Maruja Mayo com exponent històric imprescindible per completar una historia de l’art d’acció i la performa a Espanya, membre de la generació del 27 i lligada al moviments d’agitació cultural de les avantguardes a nivell internacional.

PREMIATS 2010
BARTOLOME FERRANDO, L’OVELLA INTERNACIONAL LLORENÇ BARBER, L’OVELLA NACIONAL FESTIVAL MAD MADRID, EL PUNT VERMELL AMA/BOEK 861, L’OVELLA IL.LUSTRADA MARUJA MAYO, LLANA VERMELLA

Colabora: