Está en la página 1de 3

RESUM REUNIÓ DE ZONA 14-2-2011

ORDRE DEL DIA

1- Muface

2- Valoració eleccions

3- Carta a la Consellera

4- Declaracions Consellera

5- Gestió de la Zona

Assistents:

Escoles: Àngel Guimerà (Pallejà), Sta. Maria de Cervelló (Cervelló), Corb


(Corbera), Solell ( La Palma de Cervelló), El Rocío (Sant Vicenç dels Horts),
Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts), La Vinyala (Sant Vicenç dels Horts),

Sindicats: USTEC, CCOO

Resum:

1- MUFACE:

CCOO: existeix una proposta de que , pels nous funcionaris, en lloc de


cotitzar a Classes Passives es cotitzin al Règim de la seguretat Social

USTEC: reafirma la situació.

Es proposa debatre en claustre: “ Com a membre d’un servei


públic, és coherent tenir l’assistència Sanitaria en un servei
privat?”

2- Valoració de les eleccions sindicals:

Al Baix Llobregat hi ha hagut una participació molt baixa. 30% la més


baixa de tot Catalunya.

USTEC: Valora negativament l’escassa participació.

Ho atribueix al desconeixement de les eleccions i del sistema


sindical.

Considera que sindicats i mestres han fallat

Valora negativament que es considerin totes les eleccions


sindicals i sindicats en un mateix sac.

CCOO: Valora negativament l’escassa participació

Comenta que com a major participació més força poden exercir


davant de l’empresa. La baixa participació treu valor a les
eleccions. “Les coses que no es valoren no es reconeixen.
També comenta que les persones encarregades de les
relacions laborals als centres caldria que tinguessin
reconeixement.

“Els sindicats són els representants legals dels treballadors i


treballadores es voti o no es voti i que el nombre de delegats
es fix abans de les eleccions. Quan major sigui el nombre de
vots vàlids més valor tindrà la representació del professorat.

MESTRES :

Per millorar la participació URNES MÒBILS

Crear dinàmiques de participació a l’escola on els mestres


siguin els actius i protagonistes.

Es detecta un desencís cap a la funció sindical

Les assemblees de mestres on es vulgui la participació dels


sindicats a de sortir de la pròpia necessitat del claustre.

Davant les aportacions del professorat sobre els motius de la


baixa participació: desconeixement, desencant, passivitat,.....
CCOO i USTEC informen de les diferents accions realitzades a la
campanya:

Cartes explicatives, comunicacions lloc dia hora, propostes de


xerrades, revistes, xarxa socials i vies telemàtiques en general.

Tot i així sent conscients de que cal revisar i millorar les


accions que es realitzen per aconseguir l’apropament
necessària als problemes reals”

3- CARTA A LA CONSELLERA.

Es presenta el model de carta a la consellera que s’ha redactat des


de Catalunya es Mou, per tal que es comenti als claustres. I es faci un
enviament massiu per part de les escoles.

4- ORGANITZACIÓ DE LA ZONA

Es proposa que siguem els Mestres els que gestionem la zona,


proposta que és ben acceptada per tots els que hi estem presents.
(( algunes comunicacions posteriors no entenen aquest punt i es
valora tornar-ne a parlar a la pròxima zona)

En la zona anterior es va fer la proposta de comentar als claustres,


com es veuria la zona itinerant amb la participació del claustre de
l’escola que li toques, de les escoles que porten resposta, totes
contesten que si, per tant es decideix fer les zones itinerants i a final
de curs es farà una valoració.
Es presenta el bloc de :

http://lazona17.blogspot.com/

Es tornarà a realitzar una roda de trucades i enviaments de correu a


les escoles que no s’han presentat.

Es recullen els correus dels presents per realitzar l’acta, modificar-lo i


penjar-lo al bloc.

Queda per la propera zona:

- CONGELACIÓ DE PLANTILLES – INCREMENT DE MATRICULES.

- VALORACIÓ DE LES ELECCIONS DE LA RESTA DE SINDICATS.

- CONCRETAR LA FORMA D’ORGANITZAR-NOS A LA ZONA.

- .............. ELS TEMES QUE EL VOSTRE CLAUSTRE DICIDEIXI

PROPERES ZONES

22 de Març, Vallirana, Escola Campderrós

26 d’Abril, Cervelló, Escola Santa Maria

24 de Maig, Corbera, Escola el Corb