Está en la página 1de 1

4662500

4662500
Tc. 35.60
N II
27.38 33.33 II 54.38 II

80
N
520000 Tc. 520100
35.66 FU01-SN TO
520200 520300 520400 520500 520600 520700
Cemit PIC
O Mb.

24.37
O-7 32.14
Pr. M
P C.
DO II
II
Tc.
IV
05.02 O-6 49.14 Co
52.19

N I
PLAZA 24.71
I Grexa 40.73

2
05.01 38.61
Co N N
O-6 T N II

80
IV SAN BIEITO P PLAZA 28.69
35.04 J. 90
San Bieito P P Co N
P
O-6
SAN BIEITO
P O-7 05.31 35.70 P I
I N
N
23.89 J. II
I

P 34.FO II
I
II I
N
N 29.49
II N
P 34.99 85

P O-6 IGR EX A
CAL LE S UB
IDA A IG REX
A I II 36.57 II
10

II I
I

N
N
C. S UBID A A
N
LO SA DA
22.25
II O-7 II
J. J. I

N N
N

75
I
Centro M Pr. N

11
10
Q Q II
35.13 N Tc.
II parroquial I
N Hu. 64.19
168.HO

13
II
Hotel
Ripote
23.13 II
II 80
II I
J. II
I
IV
N
Co 44.07
I
Pr.
J. P I
IV

Tc.
26.66
35.70

Mb.
J.
II
I
60.32 O Picoto P
I
E.S. Repsol J. N Pr.
Pr.
II
Tc.
7

Pr. 9

CA
I 75

40
25.50 I 70
I 42.06 47.38

MI
II 48.96 II

Inv
W N Pr. Mb.
21.87
I
Tc. N
O Abelar
4662400

4662400
XD01-N 169.HO Pr.
8

N Co N Hu.
Telef

PE REIRO S
IV II 70
18.88 Inv
49.30
N Ma.
Telef I Cons P

65
I Co

12
Co
I Tc. Fr.
IV 26.64
N Tc.
I
I 21.36 Pr. N I

14
35 71.41
IV
P Mb. 7
65

Mb. Hu.

60
18.23 J.
21.09
II
II N
Pr.

DOS
I Tc.
TE 3 Tc. Tc. 60
J. N
A 30
II
R
IG 27.65
J.
EM
II
O 33.38 Tc.
D P 36.44 I
Tc. J. LE 5
Co
Inv AL 27.07 Tc.
C
17.88 21.47 55
16.43 CA Co 5 45.70 Mb.
Inv RR Pr.
Inv E TE

DO
P RA II Co II

MI
CA
9
Tc. Tc. Ma.
TE
II Co 54.47
Mb.
AN Tc. 49.72
R Tc.
IG II II 55
EM 25 II 33.18
Tc.
13

50
14.94 I
Hu. 15 Co 41.63 I Pr.

CA
IV 15
I Pr.

RR
P P Tc.

E
9 Q Pr. Tc.
M Tc.

TE
M Tc.
Tc. 45

RA
I
II Tc.
4662300

4662300
Cons
7 22.44
IV
Q P Co
Mb. Co W
O Tc.
D IV
Tc.
Co 31.87
Tc. P M
J. 21.49 Tc. Tc. Mb. Tc.
Tc. Tc. Mb.
4

Mb. 26.64
Tc. Co
33.32
C N Mb.
AL II
LE
IV J. Tc. Tc. P P Pr.
49.19
P

AD
1 O-6 N N 30.38 15

R
21.36 II

O
24 43.37 50.63
21 Co
J. J. I 36.57 Cons Tc.
I Co 50.64
II Tc. Pr.
158.HO
20

Tc. II Co
22.22 DE 40
43.50
P
D
II Tc. 12 I II I I
AS 20.10 Tc. M MP P Tc. 50.31
12.42 I P P 46.55 Tc.
N IV
23.11
20 I Er.
10.84 N II 31.82 P Pr. 48.82

P N Co P Co 42.37 49.43
47.45 Tc.
IV Tc. N M 49.08
I
48.81 Tc.
34.61 19 I I
J. M 46.41
N Tc. Tc. 36.83
M
N N N Tc.
AN P Tc.
10.45 IM 12.30 II N 47.50 48.36
I
35 II
A N Er.
S II N
Tc. Tc. Mb.
II Co I N II
12.11 I
Tc. P I N N
N 157.HO

31
10 I Cons Tc. Tc.
Tc. N N II
I Tc. M N N N I Tc.
Pr. 11.94 SUDR-01 I
20.80
P 24.55

N
J.
N
Tc.
M Co

Co
Co N
42.34
Pr.
44.33
M
I
Er.
IV
9.70 9.88 Tc. Tc. Tc. 26.51 N N 46.51
III
19.14 Tc. N N Er.
M 36.04 Tc. 43.36
Mb.
22.42
I N
N P
S

33.33 Co
Pr.
O

C I
Tc. 43.84
R

AL 44.43
EI

IV 40.20 II
LE 44.47
R

P fuente
PE

Tc. 32.93 M II
4662200

4662200
10.85

Pr.
19.30
20.58
Tc. N
Tc.
32.05 Tc. Tc.
P CHA
IN 7A
N A Áspera Co I

Co
24.FO Er.
43.63
44.45

M J. II
IV 10.81 1 P 27.59
Pr.
II 42.95
IV 11.12 23.44 30 M N Co
N

12
Tc. Tc. M 31.68 I
9

39.05
N N P A
S

II
N N
GO

N
DO

Tc. M N 40.52 41.31 I 42.50


ND

N Co N N
DE
I I
O

N N N
M

J. Co II II
11.39 34.68
AR

N
11

Cons Tc. 12.54 Co


N
10.98
Co N
Tc. Co 25.53 25
I Pr. M 40
17.67 19.14 I Tc. II
II
10.83 Tc. II P I

CT02
E

Co
P 24.62 I N Tc.
LL

22.54 Tc.

10
II 26.36 I 40.03
CA

D 31.14 II 35.29
11.07 AS 2
Tc. 28.24 Tc.
T 11.18 11.12 11.70 Tc.
14.64 II Tc.
N I Co Co Tc.
Tc.

Tc.
O Cotro Tc.

18.59
4
5 33.FO I
22.46
Co
N
38.19
I

I
I
Tc.
P 19.58 O 20.70 N I
TR
32.06 P N
CO I
I I J. J. 34.27
J.
Tc.
Tc. 16.52 Co
P II 27.21 156.HO 38.53

Er.
13.60
19.30
I
I
I 35 I
T 39.64
I
10 10.47 20 23.69
Tc. I I
Tc. Co I
J. N 21.24
Tc. Er.
32.63 Co I
36.28
I N
10.93
Co
I
N
M P
Tc.
O-6 9.29 J.
AN
IM 12.76
16.64
14.42
18.25
Co
19.04 J.
Pr.
N 35.48 P II
A Tc. P Er. II
35
II
Er. S 34.49
J. Co Er.

PE
11.73 N I

TE
13.24 II
Tc. 35.15 33.42
4662100

4662100
10.78 33.80
N

IR
J.
DO

N R

O
N P

S
10 Tc. M
N Co M
9.26 10.69 14.12 15.36
19.59 N M
30.65
9.10 SC01-SN CA
MI
12.42

Tc.
17.43
M N 11 12
I
30.41
24.66 32.38 J. II 159.HO
9.49

Er.
Er.
15
N
17.64
P Er. 34.52
33.26

N
N N I
Toucido
9.52
15.85 N 26.56 N
R 10.34 N N N
Co II
Mb. 11.32 Tc. N
O Er.
Picoto 10.20 N
N
16.86
Tc. J. Co Co
M Tc. Co

O-6 J.
N N 14.10
N
N N
Casa dos Anxas
27.63
II
27.75

9.49 18.20
13.42 N Tc. 33.09
10.50 15.63
P
05.03 Co II
Mb. 9.38
Tc. Tc. N II
J. Tc.
10

9.49 II Co
25.66
Tc. N
05.24 23.58
IV 9.46 11.38
N 27.22
N
PEONR-03 J.
22.69
14.28 Tc.
9.82 Tc. 22.61
N 24.44

1
Tc.
05.32 9.33
10.21
14.39
30

9.88 Tc. I 31.85 Co Tc.


Tc. P 21.59
11.65 Tc.
Tc. J.
N Co 24.37 II 21.69
Tc.
30
Tc. Tc.
Miñor Pazo de Aspera
I Tc. Er.
21.64
M

10 12.50 19.60 I
J. Tc.
or

17.47 J. II
11.42 21.04
Tc.
ga

31.33 II
P N M Tc.
9.62 Tc. Tc.
da

J. II 10.52 Tc. 22.55 II


Pr. N
ns

2
I 10.15 Tc. I J. 20.67 II
Tc. I
4662000

4662000
I I I
I
21.23
10.31 Tc. P I

Tc. 12.12 N 20.27 18.47


II
II

P
11.65
Tc. Pazo da Tc.
Aspera M N I 18.44
13.69 Tc.
Tc. Tc.
14.19
16.68
I
II
160.HO
520000 10.72 520100 9.52 Tc. 520200
Tc. Tc. 520300 520400 520500 J.
520600 Inv 18.52520700

K07
Tc.
I Tc. I
J.
13.85
P 9.60 I 10.63 Tc. 25 II
P 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

CLASIFICACIÓN DO SOLO SISTEMAS XERAIS E DOTACIÓNS LOCAIS FOLLA: 053/128 CONSULTOR:


SOLO URBANO SOLO DE NÚCLEO RURAL PATRIMONIO CULTURAL SISTEMA DE ESPAZOS LIBRES SISTEMA DE código nº-SE (sistema existente)
A
B
C
A
B
C
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
D D
código nº-SN (sistema novo)
SU-R (Solo Urbano Residencial) Delimitación de núcleo rural ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO ARQUEOLÓXICO E ZONAS VERDES PÚBLICAS EQUIPAMENTOS (Pv) - Titularidade privada
E
F
G
E
F
G
CONCELLO DE GONDOMAR
00.00 nº de catálogo 00.00 nº de catálogo Existente Novo Existente Novo
H
I
H
I
SU-I (Solo Urbano Industrial) Núcleo rural histórico-tradicional J J
Ámbito protexido Grao I Protección integral ARnº Áreas recreativas K K
0 5 10 20

´
30 m APROBACIÓN INICIAL
PFnº Parque forestal AInº Administrativo-Institucional REnº Relixioso L
LL
L
LL
ASDO. POLO EQUIPO:
SOLO URBANIZABLE Núcleo rural común " " " " Área de protección ! AXnº Áreas de xogos PUnº Parque urbano COnº Comercial SAnº Sanitario-Asistencial M
Ñ
M
Ñ
ESCALA:
Grao II protección cautelar CFnº Campos de festa XDnº Xardíns DEnº Deportivo SCnº Socio-Cultural
O
P
O
P
ORDENACIÓN Decembro 2010
!

!
!

Plan especial de ordenación de núcleo rural CAMIÑO DE SANTIAGO


Q Q
A3 1:2000
SUD-R (S. Urbanizable Delimitado Residencial) ELnº Espazos libres DOnº Docente R
S
R
S PLANO:
Edificación tradicional Camiño de Santiago GA36021000 código xacemento PAnº Parque Arqueolóxico FUnº Funerario 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
A1 1:1000 Héctor Varela Novoa
Enxeñeiro de Camiños C. e P. NÚCLEOS RURAIS V2.1