PARASITOLOGIA

gusanos (nemátodos.CLASIFICACIÓN ‡ Protozoarios: Organismos unicelulares eucariota (amebas. ciliados. céstodos. flagelados. apicomplexa) ‡ Helmintos (GUSANOS): Son organismos multicelulares. tremátodos) .

CLASIFICACIÓN Nematodos: Gusanos redondos Helmintos (GUSANOS) Platelmintos: Gusanos planos Cestodos: En forma de cinta Trematodo: En forma de hoja .

CLASIFICACIÓN protozoario amebas flagelados ciliados Apicomplexa .

PARÁSITOS ENCONTRADOS .

Blastocystis hominis .

Entamoeba coli .

Entamoeba histolytica .

Giardia lamblia .

Endolimax nana .

Iodamoeba bütschlii .

Ascaris lumbricoides .