Está en la página 1de 3

Adreces

De

Xarxa
Adrián Guerrero Rodríguez 1r PQPI
1. Al pc de classe, tens una adreça dinàmica o estàtica?
Anota com ho has esbrinat (captura la imatge).

Inici-> Executar-> Escriu CMD-> Escriu Ipconfig

2. Esbrina quina adreça ip té la màquina. Anota com ho has esbrinat


(captura la imatge)

Inici-> Executar-> Escriu CMD-> Escriu Ipconfig


3. Esbrina quina MAC té la maquina. Anota com ho has esbrinat (captura
la imatge)

Inici-> Executar-> Escriu CMD-> Escriu Ipconfig /all

4. Canvia l'adreça IP per la següent 192.168.1.22. Què passa després?

No es pot connectar al router perquè no el veu, el router tan sols accepta


la ip 10.216.23.X

5. Quantes targetes de xarxa té el teu ordinador?

Té 1 targeta