Está en la página 1de 2

Bassmib este o societate tânără şi foarte ambiţioasă.

O ambiţie
pe măsura proiectului pe care îl realizează. O ambiţie pe măsura aşteptărilor
românilor. O ambiţie pe măsura potenţialului său tehnologic si a resurselor
umane de care dispune.

În condiţiile unei economii concurenţiale, pentru o întreprindere nu mai


este suficientă cunoaşterea nevoilor consumatorilor. În prezent, întreprinderile
ştiu că nu pot progresa decât unele în detrimentul altora, ajungând să se
preocupe de concurenţă, la fel ca de clienţii lor.
Pentru a-şi identifica avantajele/dezavantajele sale concurenţiale şi pentru
a se apăra de atacurile celorlalţi concurenţi, o întreprindere trebuie să-şi compare
în permanenţă produsele, preţurile, modalităţile de distribuţie şi comunicare cu
cele ale concurenţilor celor mai apropiaţi. Pentru a-şi cunoaşte concurenţii, o
firmă trebuie să-şi pună şi să răspundă la următoarele întrebări:
1) Cine sunt concurenţii?
2) Ce strategie au adoptat?
3) Care le sunt obiectivele?
4) Care sunt punctele lor tari şi cele slabe?
5) Care sunt modalităţile lor de reacţie?
In cazul firmei noastre,concurentii directi sunt SC DIRO SRL si SC ACTIV
SRL.
Bineinteles ca fiecare intreprindere are ca obiectiv final,maximizarea profitului,dar
acest obiectiv fie el si al firmelor concurente depind de mărimea sa,de tradiţie,
management şi de condiţiile economice.
Alegerea obiectivelor şi strategiilor nu este suficientă; întreprinderea trebuind să
aibă resursele şi capacităţile necesare punerii lor în practică. De aici apare
necesitatea de a evalua sistematic punctele forte şi punctele slabe ale fiecăruia.
Pentru fiecare concurent trebuie să se strângă informaţii de bază privind:
1) cifra de afaceri;
2) cota de piaţă;
3) ratele de marjă;
4) rentabilitatea;
5) cash-flow-ul;
6) programele de investiţie;
7) capacitatea de producţie.
Tabelul de mai jos prezintă forma tip a analizelor asupra concurenţei:
Tabelul nr.1
Competen
Calitatea
Notorieta Disponibilitat Asistenţa ţa
Concurent produsulu
te ea produsului tehnică comercial
i
ă
SC DIRO +++ +++ - - ++

SC ACTIV ++ ++ +++ ++ +++

Se mai analizează, de regulă şi următoarele trei rezultate


comerciale:
• cota de piaţă, altfel spus ponderea vânzărilor deţinute de fiecare concurent pe piaţa
considerată;
• notorietatea
• preferinţa,
Aceste trei variabile sunt privite adesea împreună, fapt ilustrat şi în tabelul următor:
Tabelul nr.2
Cota de piaţă Notorietatea Preferinţa
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
SC
DIRO 50% 47% 44% 60% 58% 54% 45% 42% 39%
SRL
SC
ACTIV 30% 34% 37% 30% 31% 35% 44% 47% 53%
SRL

Căile de atingere a competitivităţii întreprinderiii noastre, sunt


următoarele: reducerea costurilor de producţie ce duc la creşterea priorităţii întreprinderii
concurente, determinarea factorilor de producţie (naturali, de muncă, financiari); creşterea
capacităţii de creare a priorităţilor mărfii sau serviciului întreprinderii date faţa de marfa
(serviciul) concurenţilor.