Pepindhan - (Pepatah/Perumpamaan

)

Abangé - kaya godhong katirah Ali-aliné - nggunung sapikul Alusé - kaya sutra Antengé - kaya temantén ditemokaké Ayuné - kaya Déwi Ratih Bagusé - kaya bathara Kamajaya Banteré - kaya angin Bédané - kaya bumi langit Cahyané bingar - kaya rembulan karainan Cep clakep - kaya orong-orong kepidak Dalané - nggeger sapi Galaké - kaya macan manak Gelungané - minangkara Gelisé - kaya banyu sinaring Ijo kumpul padha ijo - kaya béthét sayuta Jangguté - pindha tawon gumantung Kuningé - kaya emas sinangling Mlakuné mundur -kaya mungkur gangsir Nangisé - ngorong-ngorong Omahé - glathik mungup Padhangé - kaya rina Padha pleg - pindha jambé sinigar Rukuné - kaya mini lan mintuna