CATÀLEG ESPELEOLÒGIC DEL PORT

LLISTAT DE CAVITATS
CAVITATS DE MES INTERES ESPELEOLÒGIC
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NOM DE LA CAVITAT
COVA CAMBRA AVENC DE LA FECUNDITAT AVENC DEL TRONC COVA DELS 14 ANYS AVENC DEL TOLDO AVENC DE VICENT AVENC DE PEPE AVENC DE LA MOLA AVENC DE L’ENGANY AVENC DEL BOT AVENC 599 AVENC 600 AVENC PETIT DEL TRONC COVA ABRIC DEL RASTRE AVENC DE VERO AVENC DEL COP AVENC DEL PENDOL AVENC DEL SALANY COVA PETITA DEL RASTRE COVA DEL RASTRE AVENC DE LA CRISIS (MC 100) AVENC BONIC (MC101) AVENC DE LA CURSA AVENC DEL GRÈVOL PAS ROQUE DE LA GALIASSA COVA GALIASSA 1 COVA GALIASSA 2 COVA GALIASSA 3 (ORELLUT) ESQUERDA DEL POLIT (GEA3) FORAT D’ELIES FORAT DE JORDIET

TOPO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

DESNI - 57 m - 38 m - 33 m -9m - 9’5 m -8m - 52 m - 78 m -7m - 10 m - 23 m -8m -2 m - 14 m - 31 m - 26 m -148 m -51 m - 64 m - 25 m -8m -1m +6m - 41’5 m

RECORRE 300 m 91 m 40 m 15 m

LOCALITZACIÓ MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI
MOLA - XOCOLATO

80 m 150 m 12 m 45 m 12 m

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

132 m 20 m 1215 m

20 m 65 m 65 m 20 m

MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA CATI MOLA - POLIT MOLA -POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT

AVENC DE LES NÚRIS SURG. AFLUENT CANAL RITO COVA DEL MORENO AVENC DEL POLIT (GEA 8) AVENC DE LA SUOR AVENC DE SILES AVENC DE MAMELOTS

SI SI SI SI SI SI

- 17 m 30 m -5m - 139 m - 20 m - 19 m - 174 m 232 m 28 m 700 m

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

AVENC DEL ROVELLÓ COVA DE LA LLUNA COVA DELS GRILLS AVENC DE LA DIADA (GEA 9) AVENC DE JAEN BOCA ARTIFICIAL RIU ALGARS FORAT DEL RIU ALGARS AVENC DE XELIN COVA DE LA CARRASCA AVENCS DEL MAS DE LINO 1-2-3 AVENC DE CALAU AVENC PLACHETA BLANCA COVA DE LA CATEDRAL
COVA DELS AVELLANERS BORTS

SI SI SI SI SI SI SI

-2m - 25 m - 17 m
+ 35’5 m + 35’5 m

2000 m 2000 m 98 m

- 20 m -6m - 30 m 60 m 40 m SI SI - 20 m - 4’5 m -5 m -8m -4m

MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - POLIT MOLA - ALGARS MOLA - ALGARS MOLA - ALGARS
MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC MOLES DE LINO - MACLAC

FORATS D’ADRIA FORAT TONTO AVENC DE LA PISTA RITO AVENC DEL FURGÓ 1 AVENC DEL FURGÓ 2

MOLA - CANAL DEL RITO MOLA - CANAL DEL RITO MOLA - CANAL DEL RITO

FORATS DE PAELLA COVA QUARESMA FORATS DELS CUQUIS FORATS DE PAPUA FORAT DE PELL NEGRA (PISTA) A. BARRANQUET XOCOLATO AVENC DELS MARGES (MC 102) COVA PERDUDA (zona 102)

SI

- 16 m

150 m 120 m

MOLA – CANAL DEL RITO
MOLA - GAVARDA - LLINARS MOLA - GAVARDA - LLINARS MOLA - GAVARDA - LLINARS MOLA - GAVARDA - LLINARS MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO

SI

- 20 m - 20 m

AVENC DEL TRIPODE COVA SENDERA MASCAR AVENC DEL PETARDO (MC 103) COVA TERRERA (INSTINT) COVA D’EN GERRET AVENC DE PEDRO AVENC DETRÁS D’EN GERRET FORAT PETIT D’EN GERRET

SI SI SI SI SI SI

- 34 m 30 m - 3’5 m - 86 m - 4’5 m

MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO

COVA DE L’ORGUI (SABARIN) AVENC ESQUERDA DEL LLUMÍ AVENC DEL SENGLAR AVENC DE FUM AVENC DEL FOC AVENC DE CHUSA A. DE LA TRONADA (antg Terrera) AVENC DE POY (GEA 5) AVENC DE FLOREMA (GEA 6) AVENC DE JACK (GEA 7)

MOLA - XOCOLATO

SI SI SI SI SI SI SI

- 13 m - 11 m - 18 m -9m -3m - 86 m - 26 m - 16 m

MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO MOLA - XOCOLATO

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

COVA PENJADA VALLFIGUERA AVENC DE LA GRAVA AVENC DE LA BARCINA 1 (BA-1) AVENC DE LA BARCINA 2 (BA-2) AVENC DEL BLOC (BA-3) AVENC DE LA SENDERA (BA-4) AVENCS DEL GARÇON 1 - 2 FORAT DEL MENISC AVENC DELS 5 SENTITS COVA DE LES CABRES AVENC DEL COLL DEL VICARI 1 AVENC DEL COLL DE VICARI 2 C.P 12 (A. CASETA DEL FORESTAL) C.P 4 C.P 5 C.P 6 C.P 7 COVA EBRE C.P 8 C.P 9 C.P 10 C.P 11 C.P 12 C.P 13 C.P 14 C.P 15 C.P 16 (A. DE LA CARRETERA) C.P 17 (A. PETIT DE CARO) C.P 18 (AVENC DE CARO) C.P 19 C.P 20 C.P 21 C.P 22 C.P 23 C.P 24 C.P 25 (COVA HELIPUERTO) C.P 26 (C. CAPORAL MARTINEZ) C.P 27 (AVENC BAIX CAPORAL) C.P 28 C.P 29 C.P 30 C.P 31 C.P 32 C.P 33 C.P 34 C.P 35 (C. AFLUENT PALLERS) COVA BALAGUER AVENC D’ESTORACH AVENC DE MASIP AVENC DEL MAL PAS AVENC DEL MASCAR COVA DEL AIGUA (A. FECULIN) COVA DE LES ARANYES SURGENCIA DEL MASCAR COVA DE LES ARANYES 2

35 m SI -156 m -3m - 15 m -5 m -3 m - 59 m - 25 m SI SI SI SI -5m - 117 m - 283 m - 115 m 380 m

SI SI SI

114 m

-100m sondeig

SI SI SI SI

- 13 m - 10 m - 69 m - 25 m

19 m 90 m

SI SI SI SI

- 25 m - 40 m - 40 m - 25 m - 30 m - 10 m

350 m

VALLFIGUERA CUNETA CARRETERA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA BARCINA COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) COVA PINTADA ( CPs) CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207

AVENC DEL PRECINTO FORAT ARANYES 3
AVENC DE LA CASETA DELS FORESTALS

SI SI SI SI SI SI SI

- 10 m -5m - 38 m - 44’5 m - 20 m -8m - 65 m 95 m 75 m 38 m 20 m 90 m

AVENC DELS CIENTIFICS AVENC DE LA GANA AVENC DELS MAQUIS AVENC DELS NINOTS LO FORNAS (CovaCarts - A.Mussol)

CARO - MASCAR CARO - MASCAR CARO - MASCAR LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES LES FOIES - TERRANYES

F. AMAGAT (SEBO-CARLOS) AVENC DE L’ABORT AVENC DE FARRUBIO AVENC DE FARRUBIO 2 AVENC DE FARRUBIO 3 FORAT DEL GOSSET AVENC DE JOSE AVENC DEL VIDEO COVA PERDUDA DE COHI AVENC DE LES DUES BOQUES

SI SI

- 106 m -4m - 10 m - 15 m -90 m sondeig

SI

-6m

FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO FARRUBIO CARLARES MILLERS MILLERS FONT DEL TEIX FONT DEL TEIX FONT DEL TEIX FONT DEL TEIX FONT DEL TEIX XALET DEL REI LA SÉNIA LA COSCOLLOSA LA COSCOLLOSA LA COSCOLLOSA CAMP DE CANET

SUMIDERO CARLARES Barbacoa AVENC DE MAÇANA COVA UF 2 SURGENCIA DEL TEIX TX 2 DIACLASA MALDITA TX 3 SUPER MALDITA TX 4 FORAT ( pista) TX 1 FORAT GRAN FORATS DE MARISA (varios) AVENC DEL CORRAL DEL QUIXO COVA FOSSIL B. COSCOLLOSA A. BARRANC COSCOLLOSA SURGENCIA COSCOLLOSA GRANS SOLSIDES (DRE. PISTA)

SI SI SI

- 45 m - 54 m -8m
+ 20m – 40 m

150 m 251 m

SI

-15 m

COVA DEL DRAGÓ COVA DELS OSSOS AVENC NOSTRE DEL REGATXOL DIACLASSA VESSANT MOLA SURGENCIA DEL REGATXOL ( C. PISTA PUJANT FONT MALA) COVA TERRA ROSSA CANAL DEL SURFING AVENC DEL GOS

REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL REGATXOL

SURGENCIA ULLDEMO SURGENCIA DE LA FIGUERASSA

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

COVA DEL MAS DE LA LLOMA SURGEN. BAIX MAS DEL SENILL

LA BALANGUERA BC. DE LES CARBONERES REFALGARI VALLCANERES MOLA DEL BOIX MOLA DEL BOIX VALLCANERES VALLCANERES VALLCANERES VALLCANERES

AVENC DE LA CABRA AVENC PISTA VALLCANERA COVA DE LA PUNTA (TEIXET) COVA DE L’AIGUA (AF. TEIXET) COVA TROBADA COVA CIRERS COVA DE L’AIGUA COVA DE LA PALLA

- 15 m -5m SI - 98 m 230 m

L’ENTRONADOR (FF 1)

SI

FF 2 (FORAT DE DALT) FF 3
COVA DELS ANGELS COVA DE NA ROJA COVA COLL DE LES LLEIXES AVENC DEL SALT DE ROBERT COVA DE LA MINA (LA VALL) ULLAL DEL MAS DEL SEGAT COVA NOEMI COVA DEL VIDRE COVA DE LA LLAGOSTA ULLAL DE PASCUAL DIACLASA DE L’EMPEDRAT COVA DELS GUARDES (CABRES) COVA DE LA SOLANA COVA DELS PRATS COVA CLOT DE L’HOSPITAL ESQUERDA DE LA COMUNA LA MINA COVA DE PANTXAMPLA COVA PENTJADA DE RIVETS COVA FAIXA DE RIVETS COVA PENJADA DE MIRANDES COVA D’ALT PORTELLA CALÇA A. BARRANC DE L’AVENC COVA BARRANC DELS CROTS AVENC DELS CROTS AVENC DE VALLDEBOUS AVENC DEL TALLAFOCS ULLAL DELS PALLERS AVENC DE LA FAIXA PLANA 1 AVENC DELA FAIXA PLANA 2 AVENC DEL MAS DE CABRERA AVENC DE LA VACA MORTA BUFADORS DE LLORET

- 62 + 17 m - 20 m -3m

302 m

LA FOU LA FOU LA FOU LA FOU LA FOU LA FOU BC. DEL SALT LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL CASETES VELLES CASETES VELLES CASETES VELLES CASETES VELLES CLOT HOSPITAL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA VALL LA CARROVERA LA CARROVERA LA CARROVERA VALLDEBOUS LA CARROVERA LA CARROVERA MAS DE BARBERANS MAS DE BARBERANS LLORET LLORET LLORET

SI

- 18 m - 10 m

60 m 25 m 105 m 104 m 118 m

SI SI

- 17 m

SI

- 90 m

SI

-5m - 37’5 m

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317

C.P 1 C.P 2 C.P 3 C.P 36 C.P 37 AVENC DE LLORET COVES PENJADES COVALTA
CAOS DE COVALTA (LA TURBINA)

SI SI

+ 16 – 179m

675 m 665 m

- 74 m

BUFADORS DE COVALTA 1 BUFADORS DE COVALTA 2 COVA DE LA GEGANTA COVA FONDA COVA DE LES CARRASQUETES FORATS DE LA CARAMELLA AVENC DELS AMPOSTINS FORAT SINGLE CASTELLONA COVA MACRO COVA DE LA FONA FORAT DE LA GATERA MINA CARVALLO COVA DE SANCHEZ COVA DEL SAPO AVENC VALL DEL PASTOR

85 m - 10 m SI SI - 42 m + 18’5 56 m

LLORET - COVA PINTADA LLORET - COVA PINTADA LLORET - COVA PINTADA LLORET - COVA PINTADA LLORET - COVA PINTADA LLORET - COVA PINTADA COVALTA COVALTA COVALTA COVALTA COVALTA COVALTA COVALTA CARAMELLA CARAMELLA CARAMELLA CARAMELLA CARAMELLA CARAMELLA CARAMELLA LA VALL DEL PASTOR LA VALL DEL PASTOR LA VALL DEL PASTOR

30 m 20 m

AVENC ERMETS DE PASSAMONTE

AVENC DE LES COVES ROGES AVENC DELS GOSSOS FORAT 1 (PISTA PAÜLS) FORAT 2 (PISTA PAÜLS) FORAT 3 (PISTA PAÜLS) AVENC COLL CARRASQUETA AVENC DE LA REFOIA FORAT 4 (PISTA PAÜLS) COVA MONTSAGRE PAULS C0VA DEL BOSC NEGRE COVA BARBERA AVENC DELS OSSOS (COLL ROIG) COVA DE LA FONT NOVA COVA DEL BOU (Alf. Carles) COVA DEL BOSC (Maraco) AVENC DEL BOSC (Maraco) COVA DEL ADELLS (Maraco) COVA PASCUALO (Vall Cervera) COVA DEL TORMO(Vall Figuera) COVA DE NANDET (TOSCAR) COVA DE L’ESCALADA
AVENC DE LA COSCOLLOSA

SI SI

- 41 m

SI

- 20 m - 15 m

39 m

- 10 m

53 m SI - 14 m 75 m

FORATS DELS AVENQUETS AVENC SEC COVA DEL LLOP COVA DELS PORROS (Coll Canals)

PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS ALFARA ALFARA RASES DEL MARACO RASES DEL MARACO RASES DEL MARACO VALL CERVERA VALL FIGUERA EL TOSCAR PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS PAÜLS

318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

COVA SIRIA AVENC DEL COLL DE L’AVENC GEA 1

PAÜLS PAÜLS PAÜLS SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI - 41 m - 36 m + 9’5 m - 35 m - 53 m - 29 m -12 m - 28 m - 25 m -9m - 32 m -5m -5m - 52 m - 12 m HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN HORTA DE SANT JOAN LES FOIES - TERRANYES

AVENC NEGRE AVENC DE LA MOSCA COVA DEL PIQUE COVA D’EN GRAU AVENC DE LA VINYETA AVENC DEL SINGLE COVA CONILL AVENC DEL CARBONER AVENC DE LA SERP AVENC DEL 4 POUS AVENC DE LES PINASSES AVENC DE LES PINYES AVENC DEL CÀNTIR AVENC DE LA CUCA AVENC DEL PLA AVENC DEL PIMPOLL

55 m 156 m 121 m 260 m

159 m 27 m 14 m 85 m 8m 8m

SORG – ENGOL. VALLDUIXÓ AVENC DE LA MUNTANYOLA COVA DEL FLARE (carrer Ample) COVA DEL GATON (coll Ferrera) COVA DE LA BENAIXA

70 m

COVA DE L’ARC COVA DELS CAPS COVA DEL CARBONER AVENC DE L’ESPINA A. DE LES FOIES DE CORRETJA LA FORADADA
COVA DEL GRÈVOL (Av de punta serena)

COVA Nº 1 DE LA PARET COVA Nº 2 DE LA PARET COVA SERENA PETITA COVA COVA DEL SOT AVENC DE LA VALL D’UIXÓ COVA DEL SALT COVA DEL GENERAL CABRERA

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

-9m - 10 m - 13 m - 12 m - 41 m - 20 m -4m -5m - 13 m

15 m 20 m 42 m 16 m 75 m 8m 70 m 11 m 11 m 73 m 3m 8m 92 m

- 24 m

AVENC PETIT AVENC DEL PASTOR AVENC DE LA TOSSA

SI SI SI

- 15 m - 20 m -17’5 m

20 m

PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

A. DEL B. DEL MAS D’EN GARROFET

A. DEL PIC DE L’ÀGUILA
COVA Nº 1 DE LA PUNTA DE L’AIGUA

COVA DE LES BEATES AVENC DEL PIC DE L’ÀGUILA
COVA Nº 2 DE LA PUNTA DE L’AIGUA

SI SI SI SI SI SI

-5m -8m - 5’5 m -8m -5m

PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE PRAT DE COMTE

COVA DEL MORO AVENC PETIT CARRETERA COVA DE LA FIGUERA SURGENCIA FEMELLASSA COVA AMILCAR (PARRISAL) COVA MERAVELLES COVA PARRISAL
COVA DEL RIU ( DEVANT FEMELLASSA )

SI

+2m -4m

5m

COVA DEL RIU (MAS DE LLUVIA)

ARNES CARRETERA CARO BECEIT BECEIT BECEIT BECEIT BECEIT BECEIT BECEIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful