Está en la página 1de 8

CATÀLEG ESPELEOLÒGIC DEL PORT

LLISTAT DE CAVITATS

CAVITATS DE MES INTERES ESPELEOLÒGIC


Nº NOM DE LA CAVITAT TOPO DESNI RECORRE LOCALITZACIÓ

1 COVA CAMBRA SI - 57 m 300 m MOLA CATI


2 AVENC DE LA FECUNDITAT SI - 38 m 91 m MOLA CATI
3 AVENC DEL TRONC SI - 33 m 40 m MOLA CATI
4 COVA DELS 14 ANYS 15 m MOLA CATI
5 AVENC DEL TOLDO SI -9m MOLA CATI
6 AVENC DE VICENT SI - 9’5 m MOLA CATI
7 AVENC DE PEPE -8m MOLA CATI
8 AVENC DE LA MOLA SI - 52 m 80 m MOLA CATI
9 AVENC DE L’ENGANY SI - 78 m 150 m MOLA CATI
10 AVENC DEL BOT SI -7m 12 m MOLA CATI
11 AVENC 599 SI - 10 m MOLA CATI
12 AVENC 600 SI - 23 m 45 m MOLA CATI
13 AVENC PETIT DEL TRONC SI -8m 12 m MOLA CATI
14
15 COVA ABRIC DEL RASTRE MOLA CATI
16 AVENC DE VERO -2 m MOLA CATI
17 AVENC DEL COP SI - 14 m MOLA CATI
18 AVENC DEL PENDOL SI - 31 m MOLA CATI
19 AVENC DEL SALANY SI - 26 m 132 m MOLA CATI
20 COVA PETITA DEL RASTRE 20 m MOLA CATI
21 COVA DEL RASTRE SI MOLA CATI
22 AVENC DE LA CRISIS (MC 100) SI -148 m 1215 m MOLA CATI
23 AVENC BONIC (MC101) SI -51 m MOLA CATI
24 AVENC DE LA CURSA SI - 64 m MOLA - XOCOLATO
25
26 AVENC DEL GRÈVOL SI - 25 m MOLA CATI
27 PAS ROQUE DE LA GALIASSA SI -8m 20 m MOLA CATI
28 COVA GALIASSA 1 SI 65 m MOLA CATI
29 COVA GALIASSA 2 SI -1m 65 m MOLA CATI
30 COVA GALIASSA 3 (ORELLUT) +6m 20 m MOLA CATI
31 ESQUERDA DEL POLIT (GEA3) SI - 41’5 m MOLA - POLIT
32 FORAT D’ELIES MOLA -POLIT
33 FORAT DE JORDIET MOLA - POLIT
34
35
36 AVENC DE LES NÚRIS SI - 17 m MOLA - POLIT
37 SURG. AFLUENT CANAL RITO 30 m MOLA - POLIT
38 COVA DEL MORENO SI -5m MOLA - POLIT
39 AVENC DEL POLIT (GEA 8) SI - 139 m 232 m MOLA - POLIT
40 AVENC DE LA SUOR SI - 20 m MOLA - POLIT
41 AVENC DE SILES SI - 19 m 28 m MOLA - POLIT
42 AVENC DE MAMELOTS SI - 174 m 700 m MOLA - POLIT
43 AVENC DEL ROVELLÓ SI -2m MOLA - POLIT
44 COVA DE LA LLUNA MOLA - POLIT
45 COVA DELS GRILLS MOLA - POLIT
46 AVENC DE LA DIADA (GEA 9) SI - 25 m MOLA - POLIT
47 AVENC DE JAEN SI - 17 m MOLA - POLIT
48 BOCA ARTIFICIAL RIU ALGARS SI + 35’5 m 2000 m MOLA - ALGARS
49 FORAT DEL RIU ALGARS SI + 35’5 m 2000 m MOLA - ALGARS
50 AVENC DE XELIN - 20 m MOLA - ALGARS
51 COVA DE LA CARRASCA SI 98 m MOLES DE LINO - MACLAC
52 AVENCS DEL MAS DE LINO 1-2-3 MOLES DE LINO - MACLAC
53 AVENC DE CALAU SI -6m MOLES DE LINO - MACLAC
54 AVENC PLACHETA BLANCA - 30 m MOLES DE LINO - MACLAC
55
56 COVA DE LA CATEDRAL 60 m MOLES DE LINO - MACLAC
57 COVA DELS AVELLANERS BORTS 40 m MOLES DE LINO - MACLAC
58 FORATS D’ADRIA - 20 m MOLES DE LINO - MACLAC
59 FORAT TONTO SI - 4’5 m MOLES DE LINO - MACLAC
60 AVENC DE LA PISTA RITO -5 m MOLA - CANAL DEL RITO
61 AVENC DEL FURGÓ 1 SI -8m MOLA - CANAL DEL RITO
62 AVENC DEL FURGÓ 2 -4m MOLA - CANAL DEL RITO
63
64
65
66 FORATS DE PAELLA SI - 16 m 150 m MOLA – CANAL DEL RITO
67 COVA QUARESMA MOLA - GAVARDA - LLINARS
68 FORATS DELS CUQUIS MOLA - GAVARDA - LLINARS
69 FORATS DE PAPUA 120 m MOLA - GAVARDA - LLINARS
70 FORAT DE PELL NEGRA (PISTA) MOLA - GAVARDA - LLINARS
71 A. BARRANQUET XOCOLATO - 20 m MOLA - XOCOLATO
72 AVENC DELS MARGES (MC 102) SI - 20 m MOLA - XOCOLATO
73 COVA PERDUDA (zona 102) MOLA - XOCOLATO
74
75
76 AVENC DEL TRIPODE SI - 34 m MOLA - XOCOLATO
77 COVA SENDERA MASCAR SI 30 m MOLA - XOCOLATO
78 AVENC DEL PETARDO (MC 103) SI - 3’5 m MOLA - XOCOLATO
79 COVA TERRERA (INSTINT) SI - 86 m MOLA - XOCOLATO
80 COVA D’EN GERRET SI MOLA - XOCOLATO
81 AVENC DE PEDRO SI - 4’5 m MOLA - XOCOLATO
82 AVENC DETRÁS D’EN GERRET MOLA - XOCOLATO
83 FORAT PETIT D’EN GERRET MOLA - XOCOLATO
84
85
86 COVA DE L’ORGUI (SABARIN) MOLA - XOCOLATO
87
88 AVENC ESQUERDA DEL LLUMÍ SI - 13 m MOLA - XOCOLATO
89 AVENC DEL SENGLAR SI - 11 m MOLA - XOCOLATO
90 AVENC DE FUM - 18 m MOLA - XOCOLATO
91 AVENC DEL FOC SI -9m MOLA - XOCOLATO
92 AVENC DE CHUSA SI -3m MOLA - XOCOLATO
93 A. DE LA TRONADA (antg Terrera) SI - 86 m MOLA - XOCOLATO
94
95 AVENC DE POY (GEA 5) SI - 26 m MOLA - XOCOLATO
96 AVENC DE FLOREMA (GEA 6) MOLA - XOCOLATO
97 AVENC DE JACK (GEA 7) SI - 16 m MOLA - XOCOLATO
98 COVA PENJADA VALLFIGUERA 35 m VALLFIGUERA
99 AVENC DE LA GRAVA CUNETA CARRETERA
100 AVENC DE LA BARCINA 1 (BA-1) SI -156 m 380 m BARCINA
101 AVENC DE LA BARCINA 2 (BA-2) -3m BARCINA
102 AVENC DEL BLOC (BA-3) - 15 m BARCINA
103 AVENC DE LA SENDERA (BA-4) BARCINA
104 AVENCS DEL GARÇON 1 - 2 SI -5 m BARCINA
105 FORAT DEL MENISC SI -3 m BARCINA
106 AVENC DELS 5 SENTITS SI - 59 m 114 m BARCINA
107 COVA DE LES CABRES BARCINA
108 AVENC DEL COLL DEL VICARI 1 - 25 m BARCINA
109 AVENC DEL COLL DE VICARI 2 BARCINA
110 C.P 12 (A. CASETA DEL FORESTAL) SI -5m COVA PINTADA ( CPs)
111 C.P 4 SI - 117 m COVA PINTADA ( CPs)
112 C.P 5 COVA PINTADA ( CPs)
113 C.P 6 SI - 283 m COVA PINTADA ( CPs)
114 C.P 7 SI - 115 m COVA PINTADA ( CPs)
115 COVA EBRE COVA PINTADA ( CPs)
116 C.P 8 COVA PINTADA ( CPs)
117 C.P 9 COVA PINTADA ( CPs)
118 C.P 10 COVA PINTADA ( CPs)
119 C.P 11 -100m sondeig COVA PINTADA ( CPs)
120 C.P 12 COVA PINTADA ( CPs)
121 C.P 13 COVA PINTADA ( CPs)
122 C.P 14 COVA PINTADA ( CPs)
123 C.P 15 COVA PINTADA ( CPs)
124 C.P 16 (A. DE LA CARRETERA) SI - 13 m COVA PINTADA ( CPs)
125 C.P 17 (A. PETIT DE CARO) SI - 10 m 19 m COVA PINTADA ( CPs)
126 C.P 18 (AVENC DE CARO) SI - 69 m 90 m COVA PINTADA ( CPs)
127 C.P 19 COVA PINTADA ( CPs)
128 C.P 20 SI - 25 m COVA PINTADA ( CPs)
129 C.P 21 COVA PINTADA ( CPs)
130 C.P 22 COVA PINTADA ( CPs)
131 C.P 23 COVA PINTADA ( CPs)
132 C.P 24 COVA PINTADA ( CPs)
133 C.P 25 (COVA HELIPUERTO) COVA PINTADA ( CPs)
134 C.P 26 (C. CAPORAL MARTINEZ) COVA PINTADA ( CPs)
135 C.P 27 (AVENC BAIX CAPORAL) COVA PINTADA ( CPs)
136 C.P 28 COVA PINTADA ( CPs)
137 C.P 29 COVA PINTADA ( CPs)
138 C.P 30 COVA PINTADA ( CPs)
139 C.P 31 COVA PINTADA ( CPs)
140 C.P 32 COVA PINTADA ( CPs)
141 C.P 33 COVA PINTADA ( CPs)
142 C.P 34 COVA PINTADA ( CPs)
143 C.P 35 (C. AFLUENT PALLERS) COVA PINTADA ( CPs)
144 COVA BALAGUER SI - 25 m 350 m CARO - MASCAR
145 AVENC D’ESTORACH SI - 40 m CARO - MASCAR
146 AVENC DE MASIP - 40 m CARO - MASCAR
147 AVENC DEL MAL PAS SI - 25 m CARO - MASCAR
148 AVENC DEL MASCAR - 30 m CARO - MASCAR
149 COVA DEL AIGUA (A. FECULIN) SI - 10 m CARO - MASCAR
150 COVA DE LES ARANYES CARO - MASCAR
151 SURGENCIA DEL MASCAR CARO - MASCAR
152 COVA DE LES ARANYES 2 CARO - MASCAR
153 AVENC DEL PRECINTO SI - 10 m CARO - MASCAR
154 FORAT ARANYES 3 CARO - MASCAR
155 AVENC DE LA CASETA DELS FORESTALS SI -5m CARO - MASCAR
156 AVENC DELS CIENTIFICS SI - 38 m 95 m LES FOIES - TERRANYES
157 AVENC DE LA GANA SI - 44’5 m 75 m LES FOIES - TERRANYES
158 AVENC DELS MAQUIS SI - 20 m 38 m LES FOIES - TERRANYES
159 AVENC DELS NINOTS SI -8m 20 m LES FOIES - TERRANYES
160 LO FORNAS (CovaCarts - A.Mussol) SI - 65 m 90 m LES FOIES - TERRANYES
161
162
163 F. AMAGAT (SEBO-CARLOS) LES FOIES - TERRANYES
164 AVENC DE L’ABORT LES FOIES - TERRANYES
165
166 AVENC DE FARRUBIO SI - 106 m FARRUBIO
167 AVENC DE FARRUBIO 2 -4m FARRUBIO
168 AVENC DE FARRUBIO 3 SI - 10 m FARRUBIO
169 FORAT DEL GOSSET FARRUBIO
170 AVENC DE JOSE - 15 m FARRUBIO
171 AVENC DEL VIDEO -90 m sondeig FARRUBIO
172 COVA PERDUDA DE COHI FARRUBIO
173 AVENC DE LES DUES BOQUES SI -6m FARRUBIO
174
175
176 SUMIDERO CARLARES Barbacoa CARLARES
177 AVENC DE MAÇANA SI - 45 m 150 m MILLERS
178 COVA UF 2 SI - 54 m 251 m MILLERS
179 SURGENCIA DEL TEIX -8m FONT DEL TEIX
180 TX 2 DIACLASA MALDITA SI + 20m – 40 m FONT DEL TEIX
181 TX 3 SUPER MALDITA FONT DEL TEIX
182 TX 4 FORAT ( pista) FONT DEL TEIX
183 TX 1 FORAT GRAN FONT DEL TEIX
184 FORATS DE MARISA (varios) XALET DEL REI
185
186 AVENC DEL CORRAL DEL QUIXO SI -15 m LA SÉNIA
187 COVA FOSSIL B. COSCOLLOSA LA COSCOLLOSA
188 A. BARRANC COSCOLLOSA LA COSCOLLOSA
189 SURGENCIA COSCOLLOSA LA COSCOLLOSA
190 GRANS SOLSIDES (DRE. PISTA) CAMP DE CANET
191
192
193
194
195 COVA DEL DRAGÓ REGATXOL
196 COVA DELS OSSOS REGATXOL
197 AVENC NOSTRE DEL REGATXOL REGATXOL
198 DIACLASSA VESSANT MOLA REGATXOL
199 SURGENCIA DEL REGATXOL REGATXOL
200 ( C. PISTA PUJANT FONT MALA) REGATXOL
201 COVA TERRA ROSSA REGATXOL
202 CANAL DEL SURFING REGATXOL
203 AVENC DEL GOS REGATXOL
204
205
206 SURGENCIA ULLDEMO REGATXOL
207 SURGENCIA DE LA FIGUERASSA REGATXOL
208 COVA DEL MAS DE LA LLOMA LA BALANGUERA
209 SURGEN. BAIX MAS DEL SENILL BC. DE LES CARBONERES
210
211
212 AVENC DE LA CABRA REFALGARI
213 AVENC PISTA VALLCANERA - 15 m VALLCANERES
214 COVA DE LA PUNTA (TEIXET) -5m MOLA DEL BOIX
215 COVA DE L’AIGUA (AF. TEIXET) MOLA DEL BOIX
216 COVA TROBADA SI - 98 m 230 m VALLCANERES
217 COVA CIRERS VALLCANERES
218 COVA DE L’AIGUA VALLCANERES
219 COVA DE LA PALLA VALLCANERES
220
221
222
223 L’ENTRONADOR (FF 1) SI - 62 + 17 m 302 m LA FOU
224 FF 2 (FORAT DE DALT) - 20 m LA FOU
225 FF 3 -3m LA FOU
226
227 COVA DELS ANGELS LA FOU
228 COVA DE NA ROJA LA FOU
229 COVA COLL DE LES LLEIXES LA FOU
230 AVENC DEL SALT DE ROBERT BC. DEL SALT
231
232 COVA DE LA MINA (LA VALL) LA VALL
233 ULLAL DEL MAS DEL SEGAT LA VALL
234 COVA NOEMI - 18 m LA VALL
235 COVA DEL VIDRE SI - 10 m 60 m LA VALL
236 COVA DE LA LLAGOSTA 25 m LA VALL
237 ULLAL DE PASCUAL 105 m LA VALL
238 DIACLASA DE L’EMPEDRAT CASETES VELLES
239 COVA DELS GUARDES (CABRES) CASETES VELLES
240 COVA DE LA SOLANA SI - 17 m 104 m CASETES VELLES
241 COVA DELS PRATS SI 118 m CASETES VELLES
242 COVA CLOT DE L’HOSPITAL CLOT HOSPITAL
243 ESQUERDA DE LA COMUNA LA VALL
244 LA MINA LA VALL
245 COVA DE PANTXAMPLA LA VALL
246 COVA PENTJADA DE RIVETS LA VALL
247 COVA FAIXA DE RIVETS LA VALL
248 COVA PENJADA DE MIRANDES LA VALL
249 COVA D’ALT PORTELLA CALÇA LA VALL
250
251 A. BARRANC DE L’AVENC SI - 90 m LA CARROVERA
252 COVA BARRANC DELS CROTS LA CARROVERA
253 AVENC DELS CROTS LA CARROVERA
254
255 AVENC DE VALLDEBOUS -5m VALLDEBOUS
256 AVENC DEL TALLAFOCS SI - 37’5 m LA CARROVERA
257 ULLAL DELS PALLERS LA CARROVERA
258 AVENC DE LA FAIXA PLANA 1 MAS DE BARBERANS
259 AVENC DELA FAIXA PLANA 2 MAS DE BARBERANS
260 AVENC DEL MAS DE CABRERA LLORET
261 AVENC DE LA VACA MORTA LLORET
262 BUFADORS DE LLORET LLORET
263 C.P 1 SI + 16 – 179m 675 m LLORET - COVA PINTADA
264 C.P 2 LLORET - COVA PINTADA
265 C.P 3 SI - 74 m 665 m LLORET - COVA PINTADA
266 C.P 36 LLORET - COVA PINTADA
267 C.P 37 LLORET - COVA PINTADA
268 AVENC DE LLORET LLORET - COVA PINTADA
269 COVES PENJADES COVALTA COVALTA
270 CAOS DE COVALTA (LA TURBINA) COVALTA
271 BUFADORS DE COVALTA 1 COVALTA
272 BUFADORS DE COVALTA 2 COVALTA
273 COVA DE LA GEGANTA COVALTA
274 COVA FONDA 85 m COVALTA
275 COVA DE LES CARRASQUETES - 10 m COVALTA
276 FORATS DE LA CARAMELLA CARAMELLA
277 AVENC DELS AMPOSTINS SI - 42 m CARAMELLA
278 FORAT SINGLE CASTELLONA CARAMELLA
279 COVA MACRO CARAMELLA
280 COVA DE LA FONA SI + 18’5 56 m CARAMELLA
281 FORAT DE LA GATERA CARAMELLA
282 MINA CARVALLO CARAMELLA
283
284 COVA DE SANCHEZ 30 m LA VALL DEL PASTOR
285 COVA DEL SAPO 20 m LA VALL DEL PASTOR
286 AVENC VALL DEL PASTOR LA VALL DEL PASTOR
287
288
289
290 AVENC ERMETS DE PASSAMONTE SI - 41 m PAÜLS
291 AVENC DE LES COVES ROGES SI PAÜLS
292 AVENC DELS GOSSOS PAÜLS
293 FORAT 1 (PISTA PAÜLS) PAÜLS
294 FORAT 2 (PISTA PAÜLS) PAÜLS
295 FORAT 3 (PISTA PAÜLS) PAÜLS
296 AVENC COLL CARRASQUETA - 20 m 39 m PAÜLS
297 AVENC DE LA REFOIA SI - 15 m PAÜLS
298 FORAT 4 (PISTA PAÜLS) PAÜLS
299 COVA MONTSAGRE PAULS PAÜLS
300 C0VA DEL BOSC NEGRE PAÜLS
301 COVA BARBERA PAÜLS
302 AVENC DELS OSSOS (COLL ROIG) - 10 m PAÜLS
303 COVA DE LA FONT NOVA ALFARA
304 COVA DEL BOU (Alf. Carles) ALFARA
305 COVA DEL BOSC (Maraco) RASES DEL MARACO
306 AVENC DEL BOSC (Maraco) RASES DEL MARACO
307 COVA DEL ADELLS (Maraco) RASES DEL MARACO
308 COVA PASCUALO (Vall Cervera) VALL CERVERA
309 COVA DEL TORMO(Vall Figuera) VALL FIGUERA
310 COVA DE NANDET (TOSCAR) 53 m EL TOSCAR
311 COVA DE L’ESCALADA PAÜLS
312 AVENC DE LA COSCOLLOSA SI - 14 m 75 m PAÜLS
313 FORATS DELS AVENQUETS PAÜLS
314 AVENC SEC PAÜLS
315 COVA DEL LLOP PAÜLS
316 COVA DELS PORROS (Coll Canals) PAÜLS
317
318
319
320 COVA SIRIA PAÜLS
321
322 AVENC DEL COLL DE L’AVENC PAÜLS
323 GEA 1 PAÜLS
324
325
326 AVENC NEGRE SI - 41 m HORTA DE SANT JOAN
327 AVENC DE LA MOSCA SI - 36 m 55 m HORTA DE SANT JOAN
328 COVA DEL PIQUE HORTA DE SANT JOAN
329 COVA D’EN GRAU SI + 9’5 m 156 m HORTA DE SANT JOAN
330 AVENC DE LA VINYETA SI - 35 m 121 m HORTA DE SANT JOAN
331 AVENC DEL SINGLE SI - 53 m HORTA DE SANT JOAN
332 COVA CONILL SI - 29 m 260 m HORTA DE SANT JOAN
333 AVENC DEL CARBONER HORTA DE SANT JOAN
334
335 AVENC DE LA SERP SI -12 m HORTA DE SANT JOAN
336 AVENC DEL 4 POUS SI - 28 m 159 m HORTA DE SANT JOAN
337 AVENC DE LES PINASSES SI - 25 m 27 m HORTA DE SANT JOAN
338 AVENC DE LES PINYES SI -9m 14 m HORTA DE SANT JOAN
339 AVENC DEL CÀNTIR SI - 32 m 85 m HORTA DE SANT JOAN
340 AVENC DE LA CUCA SI -5m 8m HORTA DE SANT JOAN
341 AVENC DEL PLA SI -5m 8m HORTA DE SANT JOAN
342 AVENC DEL PIMPOLL SI - 52 m HORTA DE SANT JOAN
343
344
345 SORG – ENGOL. VALLDUIXÓ SI - 12 m 70 m HORTA DE SANT JOAN
346 AVENC DE LA MUNTANYOLA HORTA DE SANT JOAN
347 COVA DEL FLARE (carrer Ample) HORTA DE SANT JOAN
348 COVA DEL GATON (coll Ferrera) HORTA DE SANT JOAN
349 COVA DE LA BENAIXA HORTA DE SANT JOAN
350
351
352 COVA DE L’ARC SI -9m 15 m HORTA DE SANT JOAN
353 COVA DELS CAPS SI - 10 m 20 m HORTA DE SANT JOAN
354 COVA DEL CARBONER SI - 13 m 42 m HORTA DE SANT JOAN
355 AVENC DE L’ESPINA SI - 12 m 16 m HORTA DE SANT JOAN
356 A. DE LES FOIES DE CORRETJA SI - 41 m 75 m HORTA DE SANT JOAN
357 LA FORADADA SI 8m HORTA DE SANT JOAN
358 COVA DEL GRÈVOL (Av de punta serena) SI - 20 m 70 m HORTA DE SANT JOAN
359 COVA Nº 1 DE LA PARET SI -4m 11 m HORTA DE SANT JOAN
360 COVA Nº 2 DE LA PARET SI -5m 11 m HORTA DE SANT JOAN
361 COVA SERENA SI - 13 m 73 m HORTA DE SANT JOAN
362 PETITA COVA SI 3m HORTA DE SANT JOAN
363 COVA DEL SOT SI 8m HORTA DE SANT JOAN
364 AVENC DE LA VALL D’UIXÓ HORTA DE SANT JOAN
365 COVA DEL SALT SI HORTA DE SANT JOAN
366 COVA DEL GENERAL CABRERA SI - 24 m 92 m LES FOIES - TERRANYES
367
368
369
370 AVENC PETIT SI - 15 m 20 m PRAT DE COMTE
371 AVENC DEL PASTOR SI - 20 m PRAT DE COMTE
372 AVENC DE LA TOSSA SI -17’5 m PRAT DE COMTE
373 A. DEL B. DEL MAS D’EN GARROFET SI -5m PRAT DE COMTE
374 A. DEL PIC DE L’ÀGUILA SI -8m PRAT DE COMTE
375 COVA Nº 1 DE LA PUNTA DE L’AIGUA SI PRAT DE COMTE
376 COVA DE LES BEATES SI - 5’5 m PRAT DE COMTE
377 AVENC DEL PIC DE L’ÀGUILA SI -8m PRAT DE COMTE
378 COVA Nº 2 DE LA PUNTA DE L’AIGUA SI -5m PRAT DE COMTE
379
380
381
382
383 COVA DEL MORO SI +2m 5m ARNES
384 AVENC PETIT CARRETERA -4m CARRETERA CARO
385 COVA DE LA FIGUERA BECEIT
386 SURGENCIA FEMELLASSA BECEIT
387 COVA AMILCAR (PARRISAL) BECEIT
388 COVA MERAVELLES BECEIT
389 COVA PARRISAL BECEIT
390 COVA DEL RIU ( DEVANT FEMELLASSA ) BECEIT
391 COVA DEL RIU (MAS DE LLUVIA) BECEIT
392
393
394
395
396
397
398
399
400