P. 1
Karangan Bentuk Fakta

Karangan Bentuk Fakta

|Views: 188|Likes:
Publicado porShuhaila Aman

More info:

Published by: Shuhaila Aman on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

KaranganBentukFakta Sebagai orang muda, kitaharuslahmenghormati orang yang lebihtuadaripadakita.Tuliskansebuahkarangancara -carauntukmenghormati orang yang lebihtua.

Panjangkaranganandamestilahmelebihi 80 patahperkataan.

Lazimya, antaraamalandalammasyarakatkitaialahmenghor mati orang yang lebihtuadaripadakita.Banyakcara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang yang lebihtua, walaupunmerekatidakmempuyaihubung baubacang dengankita.

Kita bolehmembantumerekaketikamerekamembelibar ang yang banyak.Kita bolehmenawarkankhidmatuntukmenolongmereka . Kita

Kita jugadididikdengancaraberjalansopan di hadapan orang tua. Kita jugabolehmenyampaikanucapansalamataupunupc apanselamatsebagaitandahormatkitakepadamere ka. Sekiranyatempatdudukpenuhdalam bas.Kesopanankitasebenarnya melapangkan dada mereka.Merekasememangnyatidakla ratuntukberdiriterlalu lama.Secaratidaklangsungkitatelahmeringankanbeban mereka. .Malahancarainimenunjukkansikaphormatkit aterhadapmereka. kitabolehmempelawa orang yang lebihtuauntukduduk.Malahanmerekaberasakitatidakpernahme mbelakangkanmereka.bolehmenolongmengangkatsebahagiandaripadab arangtersebut . Inikeranamerekalebihdahulu makangaram .

Kita janganmeninggikansuara di hadapanmereka. Begitulaantaracara-cara yang bolehkitalakukanuntukmenghormati orang tua.Menghormati orang tuamerupakanamalanmuliayang dituntutdalam agama. Habis .Apabilaberbualdengan orang yang lebihtua. agar merekatidakberasa jatuhhati danberasalebihdihormati. kitaseharusnyameredahkansuara.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->