Está en la página 1de 87

-

",
"
. II¡

I ,

.-:
r:
.-:
r:
r
.-: 1 i 7,

r 1~;:¡iCE i:>E r::.(::t·· ..... S

r
r
r
r:
r
r:

,,, 1,I:tl'l- '1' l\
nr.::;, ".,'1.1,. 111),1

rf.l'1l1 ,. r¡('~~:
J lo7r':"lt"~
J~. r:\" ~;Tid;3
) 1" l.' i'1

-.v-' f.' ".-e- 7[ '}i .17'-;11'""

~ T 'll¡~:; :lc~lh:l:nn (R ',:'01
.1 \'T',.~h,') de, ;::-it... (~e r.:.1' 1
ron, ',/\" 1II. 1 ": ¡ ',.;:
r,,; '.ii'~";~~l.I,r::l
.; 1 , .'~,~n :., r",:""

Prwo uprox. p¡)r PC'$(Jfl{,l IjO plM

3

6

' .. 1.(,(, :. ,'.i1...... r;II "1 r:l::-'>l.;j r,:-~l;\;; r:t:. !';;:I¡ ~i.~. J r':"-;'ll~~ .f,ll e ,,: V r, "~iJ:l. 4::f~(,¡u., r ,1,
r.~il l' t ó1 ','f:" r.f:' ,Ihjl"o;,a \' r. :';,1 '1i:T7;-;:lS .... i1 I;~ill/': "!~s IIIJi¡li r!-:o :"l!~il"": ~.a.

. ...hi~'ICnCOpi.9ÍJt.¡.:m.l~ 't':nm" ¡pb{l) (1 .. IKI l\:!Uc!.itit. r.J 'l ~tf..e •• •.-.i"I.'íttH~'1 (j. .. rl' . ~~ f( W!l'CtI u .:n H Yi. .!':!'L .!E':"1':l ..

JI ::. ~--=.J -- oasta .'f:.J ..(~F~ oíi&in:IL ..J - :::.:. :.. . ---------::J JETIlsaJ.J r:0TI }' 08 parra 0 1}S ::.r:iJ1 r.¡~O .=---. ·'fri!~"CI r~'':1 _ ti't' í ~)(tll~"''J. ~l.~...1 E:¡H:lhd.~.da ef('. '\'Ínr-til 'l:1~ p-:".l ~.. :.u.:.".~illr.

~'i (.1n p.:"'II'::.: L: - - -- - ..Jr¡r.1 [.~t1_ h..'"i.I.~ rl:v~:s r.~ ~llt"¡T~"1 L: . ( '1'1 ¡N'I' ....... .'i (' . It· En la misma agua.1 r"<':':'.lf'·T..·JlI. herviremos la pasta fresca 4 minutos y enfriaremos.r¡':'ri!I:iA' :1 ·l~:\:..\'1 IIro". 7'il lol .:.¡.o" 1-. :¡¡roo r' n..'fl(.()'i.ilill~S ~il' 1 áila.¡rr ~. l.-..I""S f'.. 1.".'1. i"~~ ••: VUj.1~·'. .{I..:. ro r.Jd:JI~:"'dnlg·(.kts H'l') L lllljol 1.. r?'¡v.1.·.r. ~ I~r. f • .r: .·. .~¡.. r'v:. f¡t.5 (:~ ¡l1¡-. .t.:I.k":f ol'').. j:\: :'t."H~": L i'···.'YI!..-~ '''-:. con un . - - .. \:'¡'.a \."-.'Z L: .p.¡r¡lS r.· n:~ lin.hoUl(o de aceite.1r~rda r:'lill" \ 'l~i:..nf'f'r.1 r..ir.'1 '1''.7r:~ r-i'Ir. "s. ...s 1 ."r. 'í •. L: l"~'H".: lOS -/1 ~l" !..7"n: L: L: L: L: L: L.r1ilt"':'" Ir) ·11:. ni.:.-¡>s ') ..1.:o-':).\...'~:e r:I¡.1.." I'..'! 1~11 .0. ps.r¡cs ijJ -l.il rl .r. ff.. (.).'!'"-. r ~1 .J.r rru.. '¡li1l .p" ri ¡:rriIIV q r.t[fr: toro -:--.0" ¡. ....'~ l¡iO '" -.. .Y-1..I' (l.¡ ~p 1I -.."'1'..r.1.'fi'1.ii.o L:: PAr I U '.g ".. ~I'" ~s '..~ 1u151«'f .

(..rln.Sf.:''::..}S.-:-'.'! r.tr't'i'lfh""1 Prr.jr•. r' .~.-:.' ¡"\t 1... l' r.l'·:l!!O.-"" ( ~1. .'¡.1 'i'I"'. • .l·. ( p\¡n..'fc. 1. -¡o:-m ':¡¡~II::A .Hr. ¡(.T.' r....~.5 'ff"ljr¡.\':'J.:.). r-':. rf:r~·l.-.~~iI.r h"Ir-: 'o. .:5 I '> Ir ~i. )i'·:'I·~. 11'.as r' r. fl:~.~.l.11 ¡lo:e 'r~ It. I'l.~n• . t.·.". y 11'''' :\IIII~.1 !l.t.ii""(ln (':tit ':-.1.-: ".l.n..:lhríl..~:t~a. ". lil'l'f>"i. 'J. "11.íj:f:l' ...s ...I"l~ "'hl.l1S 14 . 1 / . I Irl'-) 1 ·...a.~..¡ni r~'"'.1.i1í~.. '..I\:¡¡-?f""! la r 1.\ T oS f·'r.(1 M.1.?"'C"':!Jn \ l¡. 111: 1 !.11 .1hl51""~ ('-:.nu r ~~J. -:l~ :j'1'.~" h.·:101..' ~<.l i'TI~:':: rr-.:.'~' 11.ti h:.:lD apr¡)X PO' ptrJ.1 1.'5. .n: IHr~. Ill:.·li:n·~. \ "/' 1!I."\ rj.1'!'1 .'a \' . 111151 .:.~':. ~. luir:..' !t~!c.::' IIlr.l f 'h.1 1.ll1goS. ( • I .".:):·r. le .pnl:I:::ROS r .. "I:-"ha 1..ili{."'S.¡tk:... Y Í"'1 ••1::.~.~ n~.:' (..Ó. t~~ ·"i:!¡':".ir .'I.. r:-i"..)lIli".( ."'.'.i 1..1r.-.:.' .s .l/" 'f h:¡ (. I 'l· ¡'Ir ¡. .. J.MIlJ' 100 o JOO pUl 3 5 l.1.tiU'« :a. il..:..5.'h.h ri:....\..:: '.' . ·)S " f'¡'l-""~:fa ..

¡r :rul-gúíl ingredi ~.m~K.\y rm.:rmi~~ r[@TIi7.t m.- - - -- - - . J.l¡tk'. 'la rt¡ll~ rtil iTIury ~rw~o r":i1"!1I1 Ttn ~ jTlltr~. -• f6il ~3h~ ~l~h) l1.tr'il~.1 ~a!o d'1~ lt... (.n:l 1JUlOJ ...n fcr. r..(1.¡ ~. r • .rilt.11' la (tTjls.''-rl~a a nue tr • • L Yposib' 'dadl" .~ltrt. ~.mt1ililt:tdla.. .'.lp~'Idf.I..n (iil~ i. §fi J"iU\~ ~ T1l1i? ft'ih:m7tr.1 .t" .f..1) . • - -• /'.t.--.a fi1i' tQi1 r:r.r .ljf"f~rta.. .).}ll .'C)m~. " ••n.¡:a gL1~ ~1~ . ~~es· (¡ (é1:~ mi W.~g 'ti.

.. -..Íti ' .J ::.1 -evos f'~~f5f1rellade}s" l .....-1 ~ :.-1 ::..l¡-.J . (C(jffi i\n11111 .l ihw.!tilmoo.\ _ {tl:. -:..JfOOfl - :::.... ! lilllCn tos y nat..J . ..J r:(J'IT...! mc~('f.lID 1ilTIy ~i1tlffili«o y .J - H '"I1..

~O/ ') F'li.ns 11.°¡"lr.u: r:'":"~~~~s.~."~S l .. r:: r.~~':-iTi"lS Il. pr..¡¡. 1I :.' 1:.:. :1 .· ¡ d>.!.r~11 1 5 '1 '.."f r11r::". U :1 r. O s 1I L: ...¡·o r..:') r-:~.1."1Tl5 :rm:''l")sr.'rns -7'iI/o: • :-.:. ..Ilr: 1.:"1r.oc" l.'-.. ro' c~~.1" lln i?i".. ~.1!{ h '~I.. k. i: R O S T L . h'o. 31.rll-' lCi!" r':~-r~r.:":"2~i1"-"'¡¡:'5 r.:t'f'.-~ '." j'::I"lt:"lo ..r: . l~ J1". ·..¡11 l.0} In.: r..:~lr"'~~s \' j~-S.

·~""lrg~.l: &.I".lr'i para ¿ (K1"0nas .: f:¡.' ' . 11"(i':'¡¡:C':-.10.l..•."'i" ~ íli'l:ti:lS :::. l' .:l~\..:11(.¡i'.:lIIf':' 'f.t.1.) ' . ¡...:Tl ...(.5..1" ... :::.J (L '_Illlh.IT¡t "..t:"..r.. ..'. r..:r::i.d f In. r-.) r'[. ro.O-.-i.-:'r.·:-. d..11 "r~~:..TOS JI~~ ~rt)l[·.(I1~r.J 1:: r.. 3i'" ..' ~.J 5.1 :5 :::. .':¡:. f' ~t:!::1( fn.I-:s t:' ¡~ j\'1.((":-Ilr">l . .l'/t.: '" ..i ..lli'~O r:rr-..'d :. t-.J -1 ..:"·"rt1.·i'~f. ~.Fr.-"'.)S \' r-. :.ROS P'.1 . '.\r. . :" ro' iv:r'S l' ~o:..(¡. - :. S 1":. Montaremos decoralivamente y salsearemos el plato.' 11:'1'..a.k~ T. ¡" ."':-U •• f .

¡¡r:rml1 •11¡..:il.rt da' 1'i"~!7.1rr¡J' ..¡¡ .p<".a ~j)n 11~.r. . í.-¡ ~rl~r.-.h ka m.fi ¡¡~ ¡r.!..~it¡}ci ón l' 'lil (ü'l'('~ IÍ" ".ci~ ~ d. :j'lír'. L.. ..':).:U lJ~~l ~S..1 r..\ 'i..~~.:~I .: . .y.~.l.a :alf:..lil..

tRCa ~ • - ~I .1l/[rs jilIones (Q1e Toca (((0.(1110 rllate y 81Jbaht.

t . 11~:1 ji:"I'" -)5 ':C III(-J l.""'i"'-:o".. 1-:-"~11 r:" ." 3 Pondremos un calO de agua a hervir para los mejillones.:." 1 .. f "'l'~ '"r I·.1'1..'j'...1" trc t''::i':''a.r: ~"'~I'ít.1/.'f1 i'l. 1:') f-..""J. a Ir.)S rl"i~a (ti'! r-:1~~F:n ¡ ..r~lIll I f.o. L l' 11 ¡-EROS (71.1'S(-"'''-'--'l : 1" ~ . L.j:.ras ...ji'.. ~ ~. I ~ .'·~·hl' -1'.-·jQH 11¡'."T1·1 e }S~ I H')I'::'. t'~rr':l l' :" n. r... '.1t'·j.:':.)5 { ."·.. dil.' al..L..: ~·~"'es..\TO$ L: 1".1 la 11'1.1" t(''''''J:I~ r· 'll":r~ r::~ l..5 (.'t:.I .1:. -. t'~a '/ :.1 1'I~••)S Unl tPi.l'. InF~·.1. 11 .'''Y 1:"'.':ltlt ill.~.'\l·_~. L: ..fc:-r. l': 1 r Ir .f.11 i'.. ..l .... l.

.J =. ·h·¡l.' io::-·'I. .~f ¡''''(fUI' :11l1(:.-: 1'/:\ J It~ •..HOS :.J =.•• 1-:.J .":i1"n <:-i .w~I~:n1S.erY'¡-.lt:l ¡".f.h'.h~ i.".1 INI...!ll! Cnl·.rp":S "'''" "'1 ... !! pn.) :::.~r:sri('.....-. \ .lT".i ~r'·l~...:...-..J il'e:(ilf ._1""·~. 1'. .J =.l'l':5 1 1i.!...:'ns "i.Fl(O .."1~r. "i.!ÜIf ~:S\'.J =.J '.·..-'" "I1í--. =.:. Pi 7·r:i""'.'. ~::::s 1'1 r.:!. rl".".. :. \' d...i "·.III)II..l ' -H' ...l~ 1 i .lIcl·.c ~.. ..t:-.·~ilii'!'.i '.(I.rS·'1.".):.J :> I/. il:"'-:':".". ~Sr .¡-. .J ..~':.·.lS 1.J =.J =. '.·S (ln J I .íll..:""rr.". f:lf ../ '" .' t' r...f..J fI: :.:r. -'..~. rIJl'I'~ln l.i ....J =.::~¡f' ::1 lrí.·\lf =...::-$.'.~ :I'i :~n (·1 Ul'\!) . .. EROS" .

.1 . I (..r.liiTl'U?'i\ .¡~...>.nm.~JI¡: ~-ml" dd ':l•• .11~ lÓI: fnlf' ~ IJ{ {tI . ) ( .. l LJ \ .~"'ii"'~' jihrt...r"\ rl'""'\~l l.7" r:~ 'l. ~sparragos y W31mOTIl J 'ipkt) ¡pl'llt' i~ lln.f... y in @'l.ti!ltm t10 ::t:::::~o.-l (] ¡.-.:. Ilf:a .r.1-1 5-Ji_J. . ....~l ~l'-1_ ".. ~....

.

t?~·:.rni'! (:'1 .":".~.¡ .. ~1I' <:. f.¡-o r~" ~. '··~-I¡.r' rrl .ir:. ril-~lrROS FL¡iros U1! 11..".ii.~ :..-. I~ . 1\ -'i'·"..).ir:'5 r:' ~ ·yl..".~ rOjTI ~""l51""'"1I 171F! 'ro r.':lr.] 7~ r'¡·. ¡la ~.I~ f" \'. rr iY)lh~'J" 1:r:I'1:1'..lrre .> ~(''''lh: r.~~i·e r!" . r~~.. 1". ..¡. •.¡ n -g.~ 1."ir'":.(!1ft lí r:..- .r.'u'.¡r .1 i~" a l.':... /'.·l:'ti ~p • ¡..~u..~a r' "J~:.:rn.iI_ ..'h'i1~ r~~~5 r:'1""~¡.'j'!i· \"'17·il.... :::'-.....-::·s I~.-15 U. iv." ":""(r..~1 l'i -:."""¡¡ra.rt' ..~..¡l'~.-.. ff¡~·¡:¡¡.:..') r·1ill.¡'H..""·T:..) re :-j'~"e r'" ro]. f.·. r.I.."\. \ 0r..-~ r:.S l'r .l.lo~:ts 1 ''''.? r"i'ii.' (hl~ r:c.{ la r .s rir: '1i~'1 -: -:...:JS I 1(.... n [..r('ls .! r-·r. r~~~·.!. o •• dun. \J' ¡~S(¡ ·1~t" r vu. '>tl.° r.·] o'i.s.. rr 0 h~i1~.·.f:.· i .'."~ :. . r 1i ¡ feS r'''1 f'I-:.::'J.:'"il ')5 (.. r:-r":1..'''r:G~ ':' .. ( ."-r.J-:-r:i"TlS ..!. r.: l· f1:I:.~.~ h1~"1 r .'\'Iil.s r. e.'l'..11.: °r. (·1:1 l)1r.:r-::lit:~~e(-~ lllr.':".1(..1j... f.1:.-"1 r liCf.-:.: ar r..:'<':"0 r:-: :.l.'o'-'!'" .'1 I. r ~ j' .' .f.:-.. ~.)S rl ¡.l. lo("'lll.o.-:-5 lld~ "'1 "n..r· '. ... . .~ -nfi :..~·l.: ..... '•.j (n ..

..i:OS rl("..c. J l¡·..I. =1 :l =1 :l :l -..a..:..1II r:'~I"¡ó:ROS r-t.1 q ...tQ 100 (1 1"0 pf41. Cortaremos las verduras.-". r..1 I'I'tf'-~I~rrA.r...:..¡ \ .:. =1 ~ :l :l 4 ::1 :l :l =1 =1 l..:·H":"h¡:-..I~·li· 11 S .....liS r~ ..~Cn3 r: P.S rr "72:1 ~ -::. - .'.1 .•." ¡ • i~c f.-.7: ~ . ". .rtí \~S (.. ¡ ..ci":-":t .. i: rJ:'<l. _ .~ j.íl!í . "!" 1.'...to .'5 1.2 ~:"'i... rso.l ..Ie OC.iV:l Prtrio aprox ptK p. z'¡'ll·[):U... .11 \. ..""1': '..":'í'J¡~:-r.

~ (l e \VGTr dti f ~ S él _::1 nnrriJtl !crol1 salsa cdle :3"''' .L . .~f3 G:-:-01:h'= f.

la ri)'Oi ¡ i:. - .:i . fr:r: a r.. -- • - ...:~í1.lln-..} 'í.¡¡ el i ~ '.:' el r: ¡:Jifft i) o h til. Ideal para los amantes de los mol" ~Cl'. 1· • (iÍ B ..fllS r.Hr':u:e (..:r:vrJ:-Mm ~ ..\!il.

. r: ".¡f'u (.nlS r:::: t. Vi·') r.. l6 .!lll·~(·S en r! JI' 1.: h "" 1'.lk_"~"a. ¡:"r.: f"¡"::.l. N.""5 -:-1 r:':-~~ r··'.. t!prW{.uf15 (.] p·i:'!'~O..'l.~ 1 r= "-\..:..r:OS rl.jU.1I1 1:1 ...:r.1::. . r= r: r= r=: r: r: r= 5 r: r= r: r: Colocaremos las lámin¡¡s de bacon entre do placas al horno hasta que queden bien cruiienl~s..I·.r. :"\k.:.r:>.\'1'1~lr..~w p'ro<~""" 2 r: 'ir.::[r...r¡-.l"".(ti'lr:l<!.:-:r::S f."" li"íDf::..:.. h l .. rn: . r: r- .~.-: Ir:> ..Jn. I'¡'~'r lo \ r= (r:"il ~ ':\"Jl~ ~ .\¡·e~~T.ntJ r!:..t.1..n~.>1:' nii f.fl::lO 'r p~!.' =11.r..-l¡..lii'=7.·r:::: - rr: Mr.. h¡¡~~ri1f3'..: r.jl I~¡ j r:-.í:S r:":.~ .MI .r.~l!l~""~" k iihllr.ll~·IW S I:IHI f. "'''v -'... ':í"ll..CNll.'i ':n::¡n re.t"(!lIr~ ..-r..r::srlr h:-n ~¡I. r: r: 1.¡" 1.:tS .:!S r= r:.(J:: ·.)S . r rr'¡n \/ r. r pimienta rOSJ --r..n U:.:. \'1 ."1 t"'. :.."C 8"" "". r~~j.'J. r.f.f.(·t.r. ¡x-n:r.:0 .:.:-." r= 'Iit.t.'~ f ~'::'I:~ il~r...':)5V . i.dlll1 k~ .~. l.il.i. ':·Jf':l':".:."H~."1t..~ .. '¡ r-.-e ¡.. rk".. :l!J110 r:r..:: 1 n.'PI'¡. ":1':..~I'!. 11: ni. "] v r=: j 'l'..' \'h:rr.1" l WII:f¡ri !h.-:-ll. r: 1 j...in:'.

r.:-r:::.·. . 1'(.: . 1 " . i1 \"". J. .lt'-:JI.<:.11..:' "" ..1:.1 -:r¡'j:ro.ll.).\~f-'?a": "1'1(.m... ¡.-:.. 6.·:O"''':lll''".... rl )jllr:lr!:rr~s f.~!'?s 't ".~(":.~lte '1 -:h ""I}f..¡.).' ':l r::t."'~'" . "'•. . .'0:'1..1:l(:(~S I¡I' r IJ ¡). 2 3 5 7 "":.:!Sre. ...·?'~:~I'~I'¡""·:!'. íi 1... 1.(0".'" "'I·rr.r.1$ rni t·...: .'...~:: 1. pif¡{.' ::\' l.. ~1X"SOtUl:JOO" $00 pta:s.. .Y'~i' t...r·'Cl·r··.. nn n..":.1. 1.I~f... io:.s: --~.. .t". .~r.il:·" .• :.li') 1··n~l.:' ':\1:1~') r:~il k'l 17. ('o-:'.1 r".. -- ~ • PfilMEROS l.llre71.' \1:.I) j"1f d ..r:. de I'... · \"·"11"'11) ..·5 (:J 11 r' r"':."':l":~lIH.1"" ~I'''"'V--''''n t.:vd Lll··l. ro tt .' .~I'·. l"" ..1>. : .~ Si: : 11' .110.lcri/.~ r. ' r '::-~n.e r.. Ir. . ·:. 1'1 • l'I·I~r:""~·"'''I·rl'··r-'I'.t¡¡n.:. 1 l '1 pili'"O :: ~r.'11'" 1..'.. Pn:ua "P'OX.\:. .dlJ r. .Hhjro ¡ m~) 'i! ~{" FTlf:il (. ".\i)i 1.71n. rr".. S:I..--I:>m""sl-"'-"" : ••.) r!:} :l.: iI"n" rt:Fi.O:. ...r.:..l::'.'rplil.. ..~ o. ~ .·lr..}i ~'il .1 r. ("n pi"lTi1'!r !(J ~)11 j...'H.lr. ¡:r:'... .I'..rclr"a ~l..·:s 1.hfJ}:l1 1..~1iK.:".111.·" ~.' ¡ .tI::a • \'fsoif 71 (. :-.\TOS - 7...') !'i"'I·ii1.O . ~n¡/::s ¿0.)' '.. i' 11l'1[.r. i) I i' ~ J r-S ¡:".... (.

.~rá 1.f:1ViJ' ('j~ ~tr3íllf. . - ... • 1l1'l11~í) TJLml(i~ll .- jll:)~.n'?O q11~ I)n.- --.) tOt~(lit¡w~'f.

"i<1~ .IJl. -- ~ • - -- -- • -- - lJil mqr:t..ejores maneras de comer bODito. -.l y sésamo para una ~1c ..e~Ti~i1tal \l~~nj... ¡.. . .. - ~ -- -- -- ¡¡.

':.: ':.: ~=!::ROS r-'. lo)J illlll 7. 1 r= I ¡. r. !o~(').~ IJ" ...-.. '0.-..." h.111l .'.~l!.1 Tllf..:·:.¡.o:" ~~¡.j3. -::~.. '. -\~lir. r l..!j... .r. 11.~" r.. r "t.\..o ..O.t: :M'no ..H.1) ¡.lir.i..."::'=]r. :.:.il f.-.11 ~:.!l?S r.lf·."OSId \':..-"-:1un.IJf rr.. ."""'11.:·.'~ r:w.2"(".~ I~-.r::..-"'.¡a.¡."'. r 4..--r.L"1"'-.1 r: r"A11 ''':1''10' .'::.::-. O'T"::' 'f ITtr-7(!F.! -:::...:-a ¿~ S:l!f.t:'l ¿ r. ..~: "..':n..i·t~"~.?!... r= .) d~ ifllr.. r: c _ . '~-:''. Pi!:'.ro r: r: ."~:.~. r: i "'='U~ b"'¡lrHlil f..~ilif'l (-:O"."\iil ~a r.:) 1 .'f'F.r.ó. .. t.) n.\0. r il '~1 . 'r.~ tI"ll till~~. .:i'J'lll 1.1[ hl 01nnj"1 (' . ·111...::¡~. #:¡'-Illll).: U.~ P.' (.m/.1i --:. (.r.I::::l:-"'os' In l/j'lol~(. haremos quenelles de larlare de bonito J' f ..:dlll. r: r: j.'fOS r= Cftúl::' TCS r= r1if.r.'"'S ("':" r:"'lj 1 2 r= r: r: r: r= r: r= r: r: -r: r= 4 r • ·ir¡.Í:nll'.¡.) .l=.---3 '.C··i cf \:.:. ti.1 (¡i:: '1 .. F":líT"m:~ el t..r.!.r= - r-.'"" - . Con la ayuda d dos cucharas.:.!a rir':' r.).