P. 1
Xριστός γεννάται. Nadala

Xριστός γεννάται. Nadala

|Views: 143|Likes:
Publicado porsanti
Música: http://www.youtube.com/watch?v=Qv22TCbXY2A

“Χριστὸς γεννᾶται” nadala popular grega

 

K_____ ἡμέραν, ἄρχοντες! καὶ ἄν εἶναι ὁρισμός σας! Χριστοῦ τὴν θείαν γέννησιν! νὰ πῶ στ’ ἀρχοντικό σας! Χριστὸς γεννᾶται σήμερον! ἐν Βηθλεέμ ___ πόλει,! οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται,! χαίρει ἡ φύσις ὅλη! Ἐν ___ σπηλαίῳ τίκτεται,! ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,! ὁ Βασιλεὺς ___ οὐρανῶν! καὶ ποιητὴς τῶν ὅλων.! Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσιν! τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις” (οὐρανοῖς)! καὶ τούτο ἄξιον ἐστίν,! ἡ τῶν ποιμένων (ἀγγέλων) πίσ
Música: http://www.youtube.com/watch?v=Qv22TCbXY2A

“Χριστὸς γεννᾶται” nadala popular grega

 

K_____ ἡμέραν, ἄρχοντες! καὶ ἄν εἶναι ὁρισμός σας! Χριστοῦ τὴν θείαν γέννησιν! νὰ πῶ στ’ ἀρχοντικό σας! Χριστὸς γεννᾶται σήμερον! ἐν Βηθλεέμ ___ πόλει,! οἱ οὐρανοί ἀγάλλονται,! χαίρει ἡ φύσις ὅλη! Ἐν ___ σπηλαίῳ τίκτεται,! ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων,! ὁ Βασιλεὺς ___ οὐρανῶν! καὶ ποιητὴς τῶν ὅλων.! Πλῆθος ἀγγέλων ψάλλουσιν! τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις” (οὐρανοῖς)! καὶ τούτο ἄξιον ἐστίν,! ἡ τῶν ποιμένων (ἀγγέλων) πίσ

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: santi on Nov 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

“!

"#$%&' ()**+%,#”
nadala popular grega
Música: http://www.youtube.com/watch?v=Qv22TCbXY2A

K_____ !"#$%&, '$()&*+, Bon ____, senyors
-%. '& +/&%0 1$02"3, 2%, i si és el vostre manament
4$02*)5 *6& 7+8%& 9#&&:20& el neixement diví de ______
&; "< 2*’ =$()&*0-3 2%, diré a la vostra mansió.
4$02*>, 9+&&?*%0 2@"+$)& _______ neix huí
A& B:7C+D" ___ "EC+0, en la _________ de Betlem
)F )G$%&)8 =9HCC)&*%0, els c_______ están joiosos
(%I$+0 ! JK20, LC: s’alegra tota la n__________.
M& ___ 2":C%IN *I-*+*%0, En la cova és engendrat,
A& JH*&O *<& =C39P&, al pesebre dels cavalls,
1 B%20C+Q, ___ )G$%&<& el rei dels c______
-%. ")0:*6, *<& LCP&. __ creador de totes les coses.
RCS7), =99#CP& THCC)U20& Multitut d’__________ canten
*3 “VEW% A& XTI2*)0,” ()G$%&)Y,) el “Glòria als altísims” (cels)
-%. *)Z*) 'W0)& A2*8&, i açò és digne,
! *<& ")0"#&P& (=99#CP&) "82*0,. la fe dels pastors.
[____ !"#$%& '$()&*+, Bon _____, senyors
-%. '& +/&%0 1$02"3, 2%, i si és el vostre manament
4$02*)5 *6& 7+8%& 9#&&:20& el neixement diví de ______
&; "< 2*’ =$()&*0-3 2%, diré a la vostra mansió
Exercicis
1. Ascolta la nadala i completa els buits
2. Dona derivats etimològics de: " "#$%&, " '()*+, ,- )./0&*12
3. Troba els sustantius de la 2ª i 1ª declinació. En quin cas están?
4. Com és el nominiatiu de 3$224)*2 ? I l’acusatiu de .5),*+?
5. Analitza morfològicament: A2*8&, THCC)U20&, 9+&&?*%0, *I-*+*%0,
=9HCC)&*%0
6. Localitza els datius amb funció de Complements Circ. de Lloc
7. Identifica:

6 ______________ 6 _____________ 6 _____________ ,- ______________

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->