Está en la página 1de 3

Druk nr 451

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2008 r.

VI kadencja

Prezydium Sejmu - na podstawie art. 148a ust. 8, w związku z art. 148a ust. 10

Regulaminu Sejmu - przedstawia Sejmowi wniosek w sprawie wyboru


nowego składu osobowego Komisji do Spraw
Unii Europejskiej.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Bronisław Komorowski


WNIOSEK
Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie wyboru nowego składu osobowego


Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 148a ust. 8, w związku


z art. 148a ust. 10 Regulaminu Sejmu, wybiera następujących posłów do Komisji do
Spraw Unii Europejskiej:

1. Aleksandrzak Leszek Lewica


2. Biernat Andrzej PO
3. Czucha Zdzisław PO
4. Gałażewski Andrzej PO
5. Gąsior-Marek Magdalena PO
6. Głogowski Tomasz PO
7. Gołojuch Kazimierz PiS
8. Grzyb Andrzej PSL
9. Hibner Jolanta PO
10. Iwiński Tadeusz Lewica
11. Janik Grzegorz PiS
12. Jazłowiecka Danuta PO
13. Karpiński Włodzimierz Witold PO
14. Karski Karol PiS
15. Kołakowski Lech PiS
16. Krząkała Marek PO
17. Leszczyna Izabela PO
18. Libicki Jan Filip PiS
19. Lipiec Krzysztof PiS
20. Lipiński Dariusz PO
-2-

21. Materna Jerzy PiS


22. Mazurek Beata PiS
23. Namyślak Witold PO
24. Nowakowski Andrzej PO
25. Nykiel Mirosława PO
26. Piechociński Janusz PSL
27. Pięta Jarosław PO
28. Pilch Jacek PiS
29. Pomajda Wojciech Lewica
30. Prządka Stanisława Lewica
31. Religa Jan PiS
32. Rokita-Arnold Nelly PiS
33. Siarka Edward PiS
34. Stuligrosz Michał PO
35. Szyszko Jan PiS
36. Tomaka Jan Walenty PO
37. Tyszkiewicz Krzysztof PO
38. Wałęsa Jarosław PO
39. Witaszczyk Stanisław PSL
40. Wójcik Marek PO
41. Wróbel Marzena Dorota PiS
42. Zalewska Anna PiS
43. Zawiślak Sławomir PiS
44. Zielińska-Głębocka Anna PO