P. 1
Pasoptismul - Studiu de Caz

Pasoptismul - Studiu de Caz

4.0

|Views: 4.586|Likes:
Publicado porCristina Moraru

More info:

Published by: Cristina Moraru on Nov 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2015

pdf

text

original

Prezentarea generală a epocii paşoptiste

Caracterizată prinr-o puternică manifestare a constiinţei naţionale în toate provinciile romaneşti, perioadă fixată cu aproximaţie între 1830-1860 delimitează o epocă distinctă în evoluţia istorică a literaturii romane, numită în mod curent epoca paşoptistă. Perioada paşoptistă este o epocă de afirmare a literaturii naţionale. Perioada se caracterizează printr-o orientare culturală şi literară cu trăsături specifice epocii de avânt revoluţionar, de emancipare socială şi naţională, de militare pentru realizarea Unirii. Este perioada în care se încearcă „arderea" unor etape care nu fuseseră parcurse de literatura noastră şi care se desfăşuraseră succesiv în literaturile occidentale, în decursul a mai bine de un secol şi jumătate.

Dezvoltarea Social-Politică A Munteniei,Moldovei şi Transilvaniei în Epoca Paşoptistă
Datorita apartenentei la formatiuni statale deosebite, reprezintand particularitati proprii de dezvoltare, situtatia tarilor roamne e diferita in aceasta perioada. In Muntenia si in Moldova, dupa miscarea lu Tudor Vladimirescu si pacea de la Adrianopol, care consfiteste libertatea comertului in Marea Neagra si limitarea monopolului turcesc, care are loc o accelerare de ritm a evolutiei istorice.In Transilvania, din cauza conditiilor de aspurire nationala si a inferioritatii de pozitie economica, romanii n-au posibilitatea sa profite decat in parte de propasirea materiala si intelectuala rezultand din miscarea impetuoasa a secolului. Dar ambele parti ale carpatilor, pe cai care raman specifice sensul desfasurarii istorice e aceeasi: “Poporul se elibereaza trepatat, desi incomplete si cu pretul unor eforturi grele de catusile servirii feudale, capata o constiinta tot mai clara a revendicarilor, fortei si unitaile Europei burgheze isi elaboreaza o cultura moderna care tinde spre originalitate” Dupa 1829 in Muntenia si Moldova se accentuaza atragerea gospodariei mosieresti in relatii de piata. Drept consecinta se intensifica schimbul i-au avant orasele se contureaza o clasa burgheza foramta din boiernasi, negustori, mici patroni, mestesugari, slujbasi ai administratiei.

În al doilea pătrar al veacului al XIX-lea, civilizaţia şi cultura din ţările romane încep să se orienteze spre Occident. Redirecţionarea are

1

două cauze importante: pe de o parte criza Imperiului Otoman, iar pe de altă parte, într-un context mai larg european, trezirea conştiinţei naţionale. Independenţa politică şi libertatea naţională devin coordonatele fundamentale ale acestei perioade. Epoca paşoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne, iar prin opera scriitorilor se instaurează un nou climat literar si o nouă stare de spirit.

Zorii secolului al XIX-lea găseau lumea româneasca într-o dilemă ce va deveni cu timpul obsesivă, în oscilaţia ei perpetuă între Orient şi Occident, în tendinţele manifeste de modernizare şi de înlăturare a decalajelor faţă de societăţile moderne ale Europei. Câteva secole de dominaţie otomană, acutizată de peste o sută de ani de fanariotism, situau spiritul public românesc într-o inerţie balcanică şi feudală, de care cu greu se putea elibera. Titu Maiorescu considera că, pana la 1820, lumea românească era cufundată în “barbaria orientală”, fiind trezită ”din letargia ei” de ideile ‘’Revoluţiunii franceze ‘’ care iradiau în toată Europa şi orientată treptat către cultura şi civilizaţia occidentală. În literatura română se constată un efort de recuperare a unei întarzieri din ce în ce mai vizibile faţă de sensibilitatea europeană, ceea ce a adus la receptarea aproape simultană a influenţelor clasice, iluministe şi romantice, într-un sincretism constatat de multe ori în opera aceluiaşi scriitor. O direcţie clasică în literatura română cuprinde ultimile decenii ale secolului al XVIII-lea , pană către 1830, incluzând creaţia literară cea mai însemnată a Şcolii Ardelene, “Ţiganiada” lui Ion Budai Deleanu şi poeţi din Principate: Văcăreştii, Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, Dimachi, a căror creaţie se încadrează în ceea ce se mai numeşte şi “micul clasicism”expresie a recuperării influenţelor clasicismului în literatura română. Intelectualii vremii, îndeosebi cei din Transilvania, crescuţi în cultul pentru latinism, se orientează către literatura clasică latină, către poezia idilică, prin traduceri din Vergiliu –“Bucolicele”, „Georgicele”, „Eneida”, sau din „Metamorfozele” lui Ovidiu:

* Samuil Micu, V.Aron şi Ion Alexi traduc sau adaptează texte din anticii Esop si Xenofon sau din clasicii Marmontel, Klopstok, Mademoiselle de Scudery. * Poeţii din Molova şi din Ţara Romanească, Văcăreştii, Gheorghe Asachi, se orientează către literatura anacreontică, a fericirii rurale, citand şi din Ovidiu şi Vergiliu, dar şi din italienii Torquatto Tasso, Ariosto, Petrarca, Metastasio. * Văcăreştii, Mumuleanu, Conachi, scrie, astfel, poezie erotică inspirată din Anacreon şi neoanacreontici, ode şi imnuri patriotice cu motive din mitologie. * Primele spectacole teatrale în limba română abordează piese clasice cu temă pastorală, cum este “Mirtil şi Hloe”, de Gessner şi Florian, prezentată de Gheorghe Asachi şa Iaşi în anul 1816.
2

Principala trăsătură a literaturii paşoptiste constă în coexistenţa curentelor literare, nu numai în opera aceluiaşi scriitor, ci chiar şi în aceeaşi creaţie. Curentele literare (iluminism, preromantism, romantism, clasicism, realism incipient) sunt asimilate simultan. Funcţia literaturii nu mai rămane doar aceea de a răspandi cultura, de a “lumina”. Conceptul de literatură include acum noi valenţe: transmiterea emoţiilor estetice, trezirea sentimentului national, educaţia morală, mesianismul social. Paşoptismul cuprinde perioada literară care pentru literatura română înseamnă epoca de modernizare, de afirmare a romantismului şi de fundamentare a majorităţii speciilor.

3

în ţara noastră. Literatura romantica din perioada paşoptistă nu se pierde in zugravirea zbuciumului si a căutărilor intime. Demonul. ea este o literatură angajată. geniul. prin demonism. care ridică literatura noastră de la încercările minore ale Văcăreştilor. P. cu oarecare întârziere.B. este stimulatorul luptei pentru eliberare si al desteptarii constiintei nationale. promovând meditaţia. • Interesul pentru ipostazele excepţionale ale umanului: titanul: John Keats. cu un program bine definit. Este o reacţie la imobilismul si schematismul clasicist. ca o stare de spirit ce nu dispare niciodată. Shelley. Vasile Cârlova. nopţile. presupunând o eliberare a minţii de “închisoarea vieţii”. în secolul douăzeci. Multe din motivele frecvente ale romanticilor sunt preluate şi de scriitorii români: mitul strigoiului. Prometeu dezlănţuit. în ultimă instanţă. trecerea ireversibilă a timpului. purtător al revoltei sociale (vizează starea de lucruri din societate). poeţi ce oscilează între romantism şi clasicism. natura. Byron. Romantismul se traduce prin ironie. Romantismul. Ion Heliade-Rădulescu. ce se va pierde la apariţia spiritului romantic. prelungindu-şi însă influenţa până la Mihai Eminescu şi chiar mai târziu. Lermontov.G. M. pusă în slujba idealului naţional. dar mai ales religioase (are ca obiect ordinea instituită de Dumnezeu şi. Romanticii timpurii sunt Andrei Mureşanu.I. prin satiră. Grigore Alexandrescu. la geniul universal al lui Eminescu.A fost o mişcare contra raţionalismului care marcase perioada neoclasică. epopeea sociogonică.Romantismul Romantismul este o miscare artistica si filozofica aparuta in ultimele decenii ale secolului XVIII în Europa care a durat mare parte din secolul XIX. demonul. Cain. Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară. nuvela şi romanul istoric. • 4 . ierarhia divină. contestă divinitatea): G. omul nemuritor. titanismul. şi cuprinde destul de repede intreaga Europă. evocarea trecutului istoric. Hyperion. Romantismul pătrunde în literatura română după 1830.

T.întruchipează aspiraţia spre absolut.A. arătând că originalitatea unui autor sau a unei literaturi nu poate rezulta decât din valorificarea elementului naţional. Peisajul romantic stă sub semnul sublimului (sunt considerate sublime acele privelişti sau opere de artă care provoacă o admiraţie amestecată cu teamă). Literatura romantică înfăţişează două ipostaze ale naturii: natura protectoare.T. Mihai Eminescu.A. Demonul. Luceafărul. Interesul pentru specificul naţional:din punct de vedere cronologic. ilustrat de scriitori ca E. Casa pdstorului). care definea ironia romantică drept o « alternanţă necontenită între autocreaţie şi autodestrucţie ». produs al propriei lui fantezii. Gustul pentru fantastic. Ulciorul de aur) sau planuri cosmice diferite (Alfred de Vigny. Motivul iubirii imposibile . Mihai Eminescu. în acelaşi timp însă. maternă (Lamartine. care satisface aspiraţia romantismului pentru tot ce este straniu. specifică sufletului romantic. ea se manifestă cu o intensitate ieşită din comun şi poate duce la distrugerea unuia sau a ambilor parteneri. artistul romantic are tendinţa de a se refugia într-o lume imaginară. neobişnuit. lacul. Aşa se face că autorii romantici au cultivat cu insistenţă basmul filosofic sau nuvela şi romanul fantastic. Hoffmann. pe care îl va supune deriziunii şi bagatelizării. Ironia romantică se face prezentă în opera unor reprezentanţi de marcă ai romantismului: Jean-Paul. fenomenul romantic a coincis cu cristalizarea conceptului modern de naţiune şi cu apariţia conştiinţei naţionale la popoarele europene. Poe. Faust. În această ordine de idei. Luceafărul). Eichendorf. Printre elementele de peisaj cele mai frecvente în poezia de natură a romanticilor se numără muntele. el este prea lucid pentru a nu deveni conştient de inconsistenţa acestui univers.A. cu Nopţile sale. militantă. filosoful german Johann Gottfried Herder respingea imitarea modelelor antice preconizată de clasicism. Ironia romantică: dezgustat de real. Această iubire se poate naşte între parteneri care aparţin unor regnuri (E. indiferentă la suferinţele omeneşti (Alfred de Vigny. ocupând o poziţie intermediară între scepticism şi entuziasm. Ludwig Tieck. dar şi natura ostilă. aduce o poezie lirică. Din cauza faptului că intre bărbat şi femeie există o incompatibilitate de destin. Exact în acest spirit sunt şi ideile expuse de Mihail Kogălniceanu în articolul-program al revistei Dacia literara. patriotică şi vizionară.natura constituie în romantism cadrul marilor experienţe umane (dragostea. care vor servi drept sursă de inspiraţie pentru Alexandru Macedonski. E. M.I. În aproape toate situaţiile însă iubirea romantică este nefericită. atitudine cunoscută sub numele de ironie romantică. pădurea. Unul dintre cei mai mari cântăreţi ai iubirii romantice a fost Alfred de Musset. marea. excepţional.A Hoffmann sau E. Principalul său teoretician a fost Friedrich Schlegel.• geniul: Alfred de Vigny. de evocare istorică. Lermontov. Momentul paşoptist propriu-zis. Mihai Eminescu. reprezentant al Şcolii de la lena. moartea). Nikolaus Lenau. Eloa. dar şi locul de refugiu predilect al inadaptatului măcinat de “răul secolului". Moise. Eminescu). Sentimentul naturii . cu rădăcini adânci în bogatul filon 5 .T. Hoffmann. aspiră la grandios şi tinde să se deschidă la infinit. valea.

tendinţa de sincronizare la toate nivelurile cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cultural constituie caracteristica principală a paşoptismului. elementele romantice se vor prelungi şi în epoca post-eminesciană. Russo. tema trecerii timpului. care va promova o literatură inspirată din realităţile naţionale. în limitele acesteia se remarcă şi existenţa altor metode de creaţie. în pofida orientărilor moderniste ale epocii. prin meditaţia istorică. Alecsandri sau la ardeleanul Andrei Mureşanu. pentru limba şi îmbogăţirea ei. prin elegie. Totodată. Faptul că literatura română a paşit pe calea „europenizării” cu întârziere a exercitat o influenţă vădită asupra ritmului de dezvoltare şi asupra căutarilor ei ideatico-artistice. o conştiinţă militară cetăţenească. epistola. Dar elemente romantice sunt detectabile încă în poezia lui Al. ideea specificului naţional în cultura şi arta. Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară. limpezime. realiştii consideră mediul ca unul din momentele determinante ale operei literare”. erau trăsături esenţiale. Heliade-Rădulescu. în cuprinsul literaturii paşoptiste predomină romantismul care va atinge apogeul abia cu M. este stimulatorul luptei pentru eliberare şi al deşteptării conştiinţei naţionale. Ca orientare literară. V. pentru educarea poporului sunt de atitudine romantică. satira. o inimoasă dăruire şi slujire a poporului. 6 . dar se vor altoi pe dimensiuni clasice indiscutabile. adică în opera celor care au cultivat motivul ruinelor şi al mormintelor. care ridică literatura noastra de la încercările minore ale Văcăreştilor. întrucât reflectarea problemelor sociale şi satirizarea viciilor orânduirii feudale. în ţara noastră. Orientarea spre înnoiri radicale. Literatura romantică din perioada paşoptistă nu se pierde în zugrăvirea zbuciumului şi a căutărilor intime. Preocupările scriitorilor paşoptişti pentru istoria naţională. tinând de rigoare. Hrisoverghi. normă. ea este o literatură angajată. cum susţine academicianul H. în sânul epocii se depistează şi elementele realiste. romantismul nu constituie singura caracteristică fundamentala a perioadei paşoptiste. Romantismul. Eminescu. deşi curentul realist se va constitui în literatura română abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Corbu. fabula. este un scriitor clasic prin cultivarea unor specii literare aparţinând acestui curent. Bolintineanu. „romantismul şi realismul aveau un punct de plecare comun: destrămarea orânduirii feudale…” Deosebirea dintre aceste două metode de creaţie constă în faptul că romanticii „vedeau în mediu mai mult un ornament. I. Alexandrescu.folcloric. coexistând cu elementele samanatoriste şi simboliste. În această ipostază romantismul se va îmbina cu iluminismul şi clasicismul. Kogălniceanu. pusă în slujba idealului naţional. la geniul universal al lui Eminescu. Aşadar. la începutul secolului al XX-lea. promovate de scriitorii perioadei. Cârlova. dar şi un scriitor romantic. va fi preluată de revista Sămănătorul. solitudinea şi peisajul nocturn. Astfel. menit a imprima o anumită culoare locală cadrului acţiunii şi personajelor zugrăvite. considerat ultimul mare romantic european. În acest context. cu un program bine definit. Principalele caracteristici ale romantismului românesc paşoptist rămân patriotismul şi lupta pentru realizarea idealului naţional. de exemplu. prin cultul trecutului. Grigore Alexandrescu. Dealtfel. însă. aşa cum apare la scriitori ca Balcescu. anunşată de Dacia literară.

destinul. într-un stil avântat. nuanţată sub forma ataşamentului la valorile poporului. C. Din punct de vedere compoziţional. cu exprimare directă a ideilor şi sentimentelor. Ceea ce îi uneşte pe scriitorii paşoptişti este militantismul regăsit în creaţiile literare. Ideea naţională poate fi considerată nucleul tematic al poeziei paşoptiste.Heliade-Rădulescu. Scriitorii devin conştienţi că literatura şi cultura română pot intra în universalitate doar prin valorificarea specificului nostru naţional. La introducerea limbii naţionale în publică învăţătură. Se manifestă. pentru dreptate socială. fericirea. a elogiului realizărilor poporului (Gh. iluminismul cu preromantismul. Acum se afirma cu putere spiritul naţional. în ansamblu. Satirizarea viciilor orânduirii feudale şi evocarea realităţilor sociale constituie o altă caracteristică a literaturii paşoptiste. Asachi. a surselor tematice si de exprimare pe care le oferă folclorul şi istoria naţională.ale pământului şi ale tradiţiilor româneşti (Gh. al creatoruluibard. încrederea în valorile tradiţionale. alături de evenimentele social-politice ale momentului. al revoluţiei etc. care devin acum. de unde a rezultat si o mare varietate de specii literare. în general. alături de revenirea spre valorile morale şi artistice ale spiritualităţii româneşti. care se constituie în adevarate manifeste pentru împlinirea unităţii şi independenţii naţionale. declamativă.condamnând cu fermitate abuzurile si nedreptăţile manifestate în epocă. se completează cu mediţatia asupra locului omului în istorie. în care teme vechi precum iubirea. operele scriitorilor paşoptişti împletesc romantismul cu clasicismul. cu un limbaj adecvat înţelegerii de către marea masă de cititori.Bolliac. grandilocventă. Zburătorul). al ruinelor. în istoria. conformă cu idealurile de libertate şi unire ce animau sufletele românilor de pretutindeni. două tendinţe de ordin cultural şi literar: deschiderea spre cultură şi literatura lumii. moartea etc. Poezia paşoptista pune bazele liricii moderne româneşti. La cea întâi 7 . La patrie. cu motivul conştiinţei sociale. Ea răspunde. I. Asachi.al mormintelor. teme predilecte ale poeţilor. în sensul că este o poezie socială. adaptată la momentul istoric si chiar politic. scriitorii ironizând cu severitate moravurile societăţii. C.Bolliac. Se dezvoltă astfel o poezie retorică. natura şi folclorul românesc.Literatura paşoptistă Perioada premergătoare revoluţiei de la 1848 a însemnat inceputul poeziei noastre romantice. al luptei. O dimineaţă de Caraiman. direcţiilor şi principiilor formulate de Mihail Kogălniceanu în articolul “Introducţie” din primul număr al revistei Dacia literară. populare.

O fată tânără pe patul morţii). o dramă istorică. C. exprimau în mod vădit sentimentul naţional şi. Alexandrescu. sub forma satirei ( Gh. Asachi. Scopul omului). chiar şi cele ale lui D.Heliade-Rădulescu. D. elegia (Vasile Cârlova. Observăm astfel că poezia paşoptistă cultivă specii lirice şi epice. Alexandrescu. prin “Iorgu de la Sadagura”. Alecsandri. D. pe de altă parte. Alexandrescu. sau prin “Despot-Vodă”. Bolintineanu etc. Satira.Heliade Rădulescu. poeţii şi-au ales drept modalitate de expresie artistică legenda – specie literară plină de patos şi de evocare. Rodica). Înserare. Cumătria cioarei. Iau avânt lirica filozofică ( I. Baronzi. Al. Russo inaugurează în literatura română poemul în proză.Bolintineanu. 8 . Candela) şi cea erotică ( Gh. Alexandrescu. o împletire de elemente epice.Dochia şi Traian). O fată tânără pe patul morţii. purtau pecetea unei creaţii artistice. Asachi.) sunt putţin valoroase din punct de vedere artistic. Bolintineanu. când s-a numit privighetoare). La Cozia. aşa cum se observă în poezia “Un răsunet” a lui Andrei Mureşanu sau “Anul 1840” a lui Gr. cea religioasă ( I. O noapte pe ruinele Târgoviştei). şi pentru a prezenta aspectele fundamentale ale unei epoci pline de nelinişte. ca şi cele ale lui D. Alexandrescu. la baza căreia stau studierea şi valorificarea istoriei. În unele opere se îmbină trăsături ale mai multor specii. Halepliu. Vasile Alecsandri. I. D. în care. Pelimon. Gr. Aricescu. poate cea mai complexă specie a a momentului. concomitent. Un alt pilon tematic îl reprezintă critica societăţii contemporane. Umbra lui Mircea. Câinele şi căţelul. lirice şi dramatice. Păstorul întristat. Gh. Dorul. încercările „dramatice” ale epocii (multe dintre ele rămase nepublicate. în care micul provincial este satirizat într-o manieră ce-l precede pe Caragiale. asociând frumuseţile naturii mărturiilor unei istorii străvechi.Heliade-Rădulescu. exponent al conştiinţei colective.Legendele lui V. Acesta se adreseaza generaţiei sale. sintetizând. poeţii devin cântăreţi ai trecutului glorios ( D. Gr. Muma lui Ştefan cel Mare. patetismul cu patriotismul şi cu valorile morale. scriitorul ironizând tendinţa de a imita Occidentul în ciclul “Chiritelor”. Dumitrescu.Bolintineanu. C.Asachi. Al. Soţie de modă) şi a fabulei (Gr. Maniu. dar ele prezintă interes pentru istoria constituirii acestui gen în literatura română şi au meritul de a fi veritabile documente şi mărturii ale vremurilor trecute.Gh. I. pentru a atrage atenţia asupra meleagurilor patriei. Ruinurile Tărgoviştii. Poezia lirică: pastelul (Vasile Cârlova. Legendele lui I. Istrati. In general. V. Cântarea dimineţii. Dramaturgia este reprezentată de Vasile Alecsandri. Alexandrescu.Bolintineanu. a prezentării trecutului ca model pentru prezent (Gr. idila (Vasile Alecsandri. reprezintă punctul de pornire a numeroaselor lucrări ce aparţin epocii şi tematicii paşoptiste. I. Se afirmă artistul-cetăţean. pe de o parte.Duhului meu. Gh.Aşteptarea. Deparateanu. Musca şi carul. Dimitrie Bolintineanu. Neculce (publicate în “O samă de cuvinte”). Al. Pentru a comunica dinamismul istoriei.corabie românească).si a folclorului. dar şi cele ale lui N. Un loc aparte în valorificarea tematicii istorice îl ocupă balada. Pasteluri).Heliade-Rădulescu. zbucium si măreţie. Asachi. G. Visul.

Marşul oştirii romane. genuri. realism. La Cozia.dar asta nu i-a impiedicat pe scriitori să aspire. ia amploare mişcarea de culturalizare a maselor. Umbra lui Mircea. satira şi epistola (Grigore Alexandrescu. legenda (Vasile Alecsandri. Satiră. au adoptat principiul împrumutului moderat. cu conştiinţă clară că existenţa acesteia e o condiţie pentru păstrarea identităţii naţionale.se infiinţează o viaţă artistică specific românească.conform personalităţii 9 . coexistând laolaltă elemente iluminişte cu cele de neoclasicism. Fabule. umanism. Dumbrava Roşie. Vasile Alecsandri. ştiinţele cunosc o dezvoltare fără precedent. toate in formele romantismului. Vasile Alecsandri. ecletic. Meditaţie. Grigore Alexandrescu. educativă. în descendenţa celui francez. Epistolă generalului Florescu). Traianida). Visul. Invăţământul. Ion Heliade-Rădulescu. Legenda ciocârliei. Dimitrie Bolintineanu. Orientarea spre înnoiri radicale.pronunţându-se în problema neologismelor. O noapte pe ruinele TărgoiHşteî). Duhului meu. În numele aceleiaşi specificităţi naţionale. Legenda rândunicăi). . naţională.Iau fiinţă societăţi culturale şi ştiinţifice.al cărţilor tipărite în tiraje mari. balada istorică (Dimitrie Bolintineanu. directii estetice si stiluri. s-a dus bătălia pentru o limbă unitară. Zburătorul).Vasile Alecsandri.în limitele necesităţilor impuse de dinamica socială şi culturală. epopeea (Ion Heliade-Rădulescu. poemul (Vasile Alecsandri. Fabule). Odă ostaşilor romani. Dan. Povestea vorbei). presa. oda şi imnul (Vasile Cârlova. Muma lui Ştefan cel Mare. căpitan de plai). a avut un caracter hibrid. bazată pe tradiţia populară. disponibilitatea de a aborda mai multe domenii. Poezia epică: balada de inspiraţie folclorică (Ion Heliade-Rădulescu. literatura. Per ansamblu. snoava în versuri (Anton Pann. mesianism utopic şi naţional. câta a fost.creşte numărul revistelor şi al altor periodice.Scriitorii de seamă au apărat principiul fonetic în ortografie şi. specii. Anul 1848. Un răsunet). ce începuse deja a se afirma ca un curent literar modern. Mircea şi solii). Steluţa). Mihaida. mai multe tipuri de scriitură. poate de aceea. fabula (Alexandru Donici. Hora Unirii. de a-l modela conform idealurilor social-politice ale momentului. Deşteptarea României. Anatolida. Doctrina literară. ea având şi dificila sarcină de a forma un public. meditaţia (Grigore Alexandrescu. Scriitorii paşoptişti au avut vocaţia începuturilor şi. se formează un public cititor. tendinţa de sincronizare la toate nivelurile cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cultural constituie caracteristica principală a paşoptismului. Andrei Mureşanu. literatura paşoptistă s-a dovedit a fi democratică. Paşoptismul literar s-a manifestat într-o juxtapunere de curente literare. teatrul. se organizează biblioteci de literatură beletristică. Faptul că literatura româna a păşit pe calea „europenizării” cu întârziere a exercitat o influenţă vădită asupra ritmului de dezvoltare şi asupra căutărilor ei ideatico-artistice.

si inimile tuturor elevilor vechilor scoli romanesti erau pe atunci toate inflacarate de dorul tarii. Dupa 1848. le-a caracterizat just activitatea: “Era putina stiinta cata se invata in acele scoli. se infiinteaza scoli in sate si in provincii. In Tara Romaneasca "Colegiul Sfantul Sava". In Transilvania pe langa scoliile de la Blaj. la totalitate şi determinare. In genere. care se cere descoperit prin cuvânt. 353 nemtesti. un doct dupa bancile inteligente zareau orce lucire a stintei printr-un prism de nationalitate. se numarau numai 298 de scoli romanesti. invatamantul romanesc cunoscuse o dezvoltare mai accentuata. cu 3 profesori. scolile romanesti dinainte de 184 n-au putut fu pepiniere de savanti dale le au crescut oamen icu dragoste de patrie si simtul valorilor autentice. Reformele lui Cuza grabesc procesul de institutionalizare a invatamantului. cu convingerea că realitatea are un sens unic. 10 . condusa din 1836 de George Baritiu. erau marginite si modeste programele lor is nimeni n-a putut iesi un erudite. "Colegiul Trei Ierarhi" si in Transilvania "Scoala Comerciala". graditia ciclurilor extinderea. In 1856 se infinteaza Facultatea si o scoala de medicina la Iasi.fiecăruia. In aceasta parte a tarii. se infiinteaza la Brasov in 1834 o scoala comerciala. Învăţământul Pe taramul invatamantului. apar primele scoli specializate (Conservatorul).la un frumos etern. Un articol don “gazeta de Transilvania” din 20 mai 1841 fata de 962 de scoli maghiare. regulamentul organic enuntase o simpla declaratie de intenti. fost elev la Sava. dezvoltarea invatamantului se continua in toate directiile. in care si Simion Varnutiu si o scoala de medicina la Bucuresti din initiative lui Carol Davil. amenintate sa ramana insa multa vreme o simpla declaratie de intentie: etatizarea scolii. Trebuie mentionat ca in aceasta perioada numerosi tineri si-au facut studiile in strainatate centrul de atractie fiind Parisul. al istoriei si geografiei patriei. Odobescu. care culmineaza cu infiintarea Universitatilor din Iasi (1860) si Bucuresti (1864). centru al romanismului. prin straduinta carturarilor iluministi. Tot la Brasov in 1850 incepe sa functioneze un gimnaziu. Se pun bazele invatamantului gratuit.

poet liric protestatar.H. intră şi el în societatea secretă Frăţia (înfiinţată la 1843). Din 1833 face parte din Societatea Filarmonică. "Biografia oamenilor mari scrisă de un om mic". industrie. promotor al studiilor arheologice şi gazetar român. revista Curiosul ("gazetă de literatură.. declaraţi. satiraţi. având ca profesor pe I.. împreună cu Constantin G. care a avut grijă de creşterea şi educarea viitorului poet. inimă şi literatură articolul Către scriitorii noştri în care îi îndeamnă pe literaţii română la angajare civică: "A trecut vremea Petrarcilor. (. Alexandrescu. în care Bolliac publică "câteva satiri politice care îl aruncară de mai multe ori în închisoare" (I. Nu va rămâne mult în armată. înfiinţată de Ioan Câmpineanu. puneţi în lucrare toate restorturile intelectuale şi morale. îl fac să fie anchetat şi închis cu ocazia conspiraţiei din 1840. căci e căzută pe jumătate. acesta îl va ajuta să publice în ziarele sale. Mai târziu. ezar Bolliac s-a născut la 23 martie 1813 la Bucureşti în căsătoria dintre doctorul Anton Bogliako (Bogliaco). În 1844 publică în Foaie pentru minte. Publicaţia este însă interzisă după numărul patru. 11 . 25 februarie 1881) a fost unul dintre fruntaşii revoluţiei din 1848. la bătrâneţe. am lăsat armata pentru litere. cum făcuse şi cu Gr. paralelă cu cea literară. Paris. scriţi. domnilor poeţi! Veacu cere înaintare.) Formaţi societăţi. şi domneavoastră veţi fi binecuvântaţi de generaţiile viitoare ca nişte adevăraţi apostoli ai misiei cereşti. recăsătorită ulterior cu stolnicul Petrache Peretz. Editează. Rădulescu şi C. Activitatea politică. 23 martie 1813. ai frăţiei şi ai libertăţii". şi Zinca Kalamogdartis. I. lăudaţi. Valentineanu.Cezar Bolliac Cezar Bolliac sau Cesar Bolliac (n.d. de origine (greco-)italiană. şi îşi încetează definitiv apariţia în ianuarie 1837. de unde nu avea să fie eliberat decât în toamna acelui an. având colegi pe Constantin Telegescu şi pe Marin Serghiescu Naţionalu. Mai târziu. În 1841 este surghiunit la schitul Poiana Mărului. Filipescu. de altfel. şi robia cade. agricultură şi noutăţi" .G.H.Bucureşti. Rădulescu. a fost elev la Colegiul Sfântul Sava. 1859). După ce a învăţat carte în casă cu învăţatul dascăl grec Neofit Duca. pentru că îşi descoperă veleităţile literare. În anul 1830 se înrolează cu gradul de iuncher în miliţia pământeană. 1836). Aristia. scriitorul se va auto-caracteriza: "Am lăsat şcoala pentru armată. Bucureşti . propaganda ideii cei mari. propaganda şarităţei cei adevărate şi care ne lipseşte cu totul. am lăsat literele pentru publicistică". viitori fruntaşi ai revoluţiei de la 1848.

O dimineaţă pe malul lacului).Cezar Bolliac moare la Bucureşti în anul 1881. care are ca subtitlu "Dreptate. După 1857. cu problematică socială (Muncitorul. Episode de la revolution roumaine de 1821 şi revista Buciumul. mai întâi în Ardeal. "Scrisori"). continuare a Buciumului. inimă şi literatură apare articolul Poezie (1846) în care accentul se pune pe misiunea poeziei sociale. În toamna lui 1849 trebuie însă să părăsească Transilvania (deoarece împreună cu Bălcescu i-a susţinut pe revoluţionarii unguri). Hugo. În 1851 era unul din cei trei membrii ai comitetului Societăţii studenţilor români din Paris. fără a lipsi literatura. mărturisesc că am respectat şi voi respecta proprietatea în temeiul căreia mă propune candidat de deputat şi viu să cer voturile proprietarilor. Sila. şi pentru întărirea religiei. se întoarce pe la mijlocul verii lui 1857 şi este propus candidat de Ilfov al Divanului ad-hoc muntean. În 1857. poetul fiind şi un pasionat în domeniu. După înfrângerea revoluţionarilor. Frăţie". este secretar al guvernului provizoriu. În primăvara anului 1849 editează la Braşov ziarul politic Espatriatul. vornic al capitalei. precum mă voi lupta şi pentru întărirea familiei.Tot în revista Foaie pentru minte. ce s-a slăbit. Apare volumul de lirice sociale şi protestatare Poezii umanitare (1866). acesta schimbându-şi radical tonalitatea şi tematica poeziilor. este însărcinat "să ridice tabacii şi mărginaţii şi tinerimea din Bucureşti. poetul fiind influenţat de ideile programatice ale lui V. apare la Paris poemul Domnul Tudor. care are mai mult un caracter politic. Se stabileşte la Paris împreună cu majoritatea revoluţionarilor exilaţi. În 1869. ce se clatină". Volumul este scris în urma ideilor pe care le-a impus poetul în anii din urmă. Apare volumul Poezii nouă (1847). Trece prin Constantinopol şi ajunge la Paris spre sfârşitul anului 1850. Ocna. Carnavalul. director fiind Cezar Bolliac. În 1858 întreprinde o nouă călătorie arheologică. Este unul dintre fruntaşii revoluţiei de la 1848. 12 . ca să astup cu desăvârşire gura calomniei. interdicţia de a veni în ţară îi este ridicată. face o excursie arheologică. Mă voi luptat totdeauna pentru întărirea proprietăţii. Apare Trompeta Carpaţilor (1865). Clăcaşul) şi de natură (O dimineaţă pe Caraiman. Cu acestă ocazie publică în ziarul "Secolul" un fel de program politic rezumat: "De trebuie să mai spui şi aici ceea ce crez despre proprietate. participând la toate acţiunile ei importante: este prezent la citirea proclamaţiei revoluţionare. membru în comisia pentru dezrobirea ţiganilor. să meargă gloată la Palat şi să ceară sancţionarea Constituţiunii" (Ion Ghica. ia drumul exilului. fiind unul din premergătorii acestei ştiinţe în România.

este crescut de o soră a mamei. 1816. 13 . care deşi a scris doar cinci poezii a intrat în Istoria literaturii române a lui George Călinescu şi a introdus în literatura română faimoasa temă a preromantismului european.După moartea timpurie a părinţilor. tipărită la 20 martie 1830. 1827. 1828.Revista ieşeană „Albina românească” reproduce poezia „Ruinurile Târgoviştei”. 4 februarie 1809. A scris ’’Păstorul întristat’’.Ia fiinţă miliţia naţională. mai apoi mitropolit al Ungrovalahiei. căsătorită cu stolnicul Nicolae Hiotu. după mamă. poezie publicată în „Curierul Românesc” (la 8 mai 1830) de I. episcop de Buzău (trimis în misiuni diplomatice de Mihai Viteazul).S-a născut la Buzău Vasile Cârlova. 6 iulie 1830.A scris ’’Păstorul întristat’’. 30 mai 1830. la Craiova. fost ispravnic de Buzău.E al treizecişitreilea dintre voluntarii angajaţi în miliţia naţională. fiu al medelnicerului Ioniţă Cârlova. de Anton Pann). nucleu al oştirii române moderne. descendent al unei familii de boiernaşi (Cârlomanii/Cârlovanii) având între înaintaşi pe Luca. de Anton Pann). publicată în „Curierul Românesc”. 4 februarie 1809. După încercări de versificare în greceşte.d. publicată postum (1839) de Heliade. la 8 mai 1850.Heliade Rădulescu (va fi pusă pe muzică.A debutat cu o traducere după Hero şi Leandru a lui Musaios şi a poemului Zaire a lui Voltaire. la 8 mai 1850. unde va servi cu gradul de sublocotenent. la 29 iunie.Vasile Cârlova Vasile Cârlova (n. cea atât de frumoasă subt pana lui. a învăţat limba greacă şi limba franceză. poezie publicată în „Curierul Românesc” (la 8 mai 1830) de I.Scrie „Ruinurile Târgoviştei”. care îi menea un strălucit viitor literar: „geniul său cel poetic făgăduieşte mult pentru limba românească.Scrie poezia „Rugăciune”. Buzău . se trăgea din familia Lăcustenilor din Locusteni – Dolj.” 1828. cu o prezentare a lui Heliade Rădulescu. în aceeaşi gazetă. 1830. 1827. Are ca tovarăş de învăţătură pe viitorul poet Grigore Alexandrescu. Scrie poezia „Înserarea”. la stăruinţa lui Ion Voinescu II va scrie poezii în limba română. 18 septembrie 1831. Craiova) a fost un poet şi ofiţer român.Heliade Rădulescu (va fi pusă pe muzică.

ministru. om politic. A fost istoric. afirma la Luneville.I. A jucat un rol important în Revoluţia de la 1848 şi în lupta pentru Unirea Principatelor Române.Mihail Kogălniceanu a fost căsătorit cu Ecaterina Jora (1827-1907). Kogălniceanu participă ca deputat de Dorohoi la adunarea ad-hoc de la Iaşi unde este chemat să se pronunţe în privinţa Unirii. mai tarziu. spirit pasionat şi comprehensiv. văduva colonelului Iorgu Scorţescu. redactează "Foaea sătească a prinţipatului Moldovei". "N-aş schimba săraca Moldovă nici pentru întâiul tron din lume". Sfetnic al domnitorului Al. În mai 1840 a anunţat apariţia a 6 tomuri din Letopiseţele Valahiei şi Moldaviei şi. dar sigure. Era urmaş al răzeşilor de pe Kogălnic. Mihail Kogălniceanu. Iaşi – d. Personalitate fascinantă a epocii moderne. Publicaţia a apărut în 1841. La nouă ani de la Revoluţia din 1848. „un adevărat fiu al secolului al XIX lea”. A fost îngropat în curtea bisericii Madona Dudu. scriitor.Scrie „Marşul românilor” sau „Odă oştirei române cu ocazia înălţării steagului naţional”. În 1839. ministru de externe. Mihail Kogalniceanu Mihail Kogălniceanu (n. Kogălniceanu a avut un rol hotărâtor în adoptarea unor reforme cruciale. prim-ministru şi. intitulată „Arhiva românească”. Asta nu l-a împiedicat în niciun fel să facă studii strălucite în Franţa şi Germania. 18 septembrie 1831. Paris) a fost un om politic. publicaţie nevinovată cu efecte modeste. în „Curierul Românesc”). 20 iunie 1891. Mihai Kogălniceanu şi-a legat numele de actul proclamării independenţei de stat a României. A fost înmormântat la Cimitirul Eternitatea din Iaşi. în Franţa. cel care se considera.Vasile Cârlova a murit la Craiova. gazetar şi scriitor român. versuri ce au circulat tipărite pe foi volante (cenzura a făcut să nu poată fi tipărite decât postum. Ca ministru de externe al ţării în 1867 şi în perioada 1877–1878. 6 septembrie 1817. în 1839.Cuza. 14 .1831. în perioada 1863 – 1865. în acelaşi an a pregătit apariţia unei publicaţii de documentaţie istorică. în urma unei boli infecţioase. Mihail Kogălniceanu se situează în fruntea celor mai talentaţi reprezentanţi ai generaţiei paşoptiste. ziarist. pe bună dreptate. apoi prim-ministru al României.

împreună cu alţi tineri boieri moldoveni. iar în februarie 1841. În 1837 s-a pregătit pentru un bacalaureat în ştiinţe. I. personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. în urma căreia descoperă valoarea artistică a poeziei populare. Mirceşti. pe care nu a terminat-o. 15 . În anul 1834. împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Costache Negruzzi a luat conducerea teatrului din Iaşi şi şi-a început activitatea de dramaturg care i-a adus cele mai constante succese. ambele preluate după piese străine. om politic. Cuza şi pictorul Ion Negulici. Les brigands. 21 iulie 1821. dramaturg. 22 august 1890. Cinovnicul şi modista. În 1838 apar primele încercări literare în limba franceză: Zunarilla. Din 1842 datează importanta sa călătorie în munţii Moldovei. Opera sa dramatică însumează circa 2000 de pagini. diplomat. urmând cursurile Facultăţii de Inginerie. Le petit rameau.Vasile Alecsandri Date generale Vasile Alecsandri (n. a fost trimis la studii la Paris. Scrie primele sale poezii în limba română pe care le va grupa mai târziu în ciclul Doine şi care sunt foarte strâns legate de modelul popular din care au luat naştere. folclorist. Marie. creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. În 1840. Bacău — d. membru fondator al Academiei Române. Împreună cu Costache Negruzzi a făcut o călătorie în Italia. unde şia dat bacalaureatul în anul 1835. rămânând cel mai rezistent compartiment al activităţii sale literare şi va constitui baza solidă pe care se va dezvolta dramaturgia românească în principalele sale direcţii tehnice: comedia străină şi drama istorică. printre care viitorul domn Al. ministru. judeţul Iaşi) a fost un poet. În anul următor s-a întors în ţară şi a ocupat un post în administraţie până în 1846. care a devenit motiv de inspiraţie pentru nuvela romantică Buchetiera de la Florenţa. Serata. În noiembrie s-a jucat Farmazonul din Hârlău. academician român.

Evoluţie şi tendinţe În 1843 apare. D. Crai nou. va fi trimis în Franţa. Al.Este numit de domnitorul Al. în care poetul va publica versuri ce vor fi incluse în ciclul Doine şi lăcrimioare. de care se îndrăgosteşte şi căreia. comedie de rezistenţă în dramaturgia scriitorului. Cuza ministru al afacerilor externe. al cărui membru onorific a fost până la sfârşitul vieţii. Tot acum scrie poeziile Baba Cloanţa. Cu ocazia serbărilor de la Putna din 1871. Tatarul. după moartea timpurie 1847. sora prietenului Costache Negri. Primeşte Premiul Academiei pentru Literatură în 1881. Vasile Alecsandri s-a stins din viaţă la 22 august 1890. Hora. îi dedică poezia Steluţa şi apoi întreg ciclul de poezii Lăcrămioare. Negruzzi. În 1859 . fiind înmormântat cu toate onorurile la conacul său de la Mirceşti. intitulată mai târziu Deşteptarea României. dar şi muntenii Gr. Kogălniceanu. prima poezie care va face parte din ciclul Doine şi lăcrămioare. Negri Dorinţele partidei naţionale din Moldova. Opera. Alexandrescu. În anul 1867 este ales membru al Societăţii literare române. Anglia şi Piemont pentru a pleda în scopul recunoaşterii Unirii. principalul manifest al revoluţionarilor moldoveni.Apare sub conducerea sa România literară. Bolintineanu. împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Ion Ghica scoate săptămânalul Propăşirea. În 1854 . Doina. Alecsandri şi Junimea În 1863 ia naştere la Iaşi societatea Junimea. 16 . revistă la care au colaborat moldovenii C. În 1845 cu ocazia seratelor literare de la Mânjina o cunoaşte pe Elena. Al. Strunga. după o lungă suferinţă. Russo. devenită Academia Română. redactând împreună cu Kogălniceanu şi C. Odobescu. Activitate culturală A fost unul dintre fruntaşii mişcării revoluţionare din Moldova. M. În 1848 scrie poezia Către români. iar în 11 ianuarie se reprezintă piesa Iorgu de la Sadagura. poetul trimite două cântece care au însufleţit marea masă de oameni: Imn lui Ştefan cel Mare şi Imn religios cântat la serbarea junimei academice române. I. în Albina Românească.În 1844.

după o absenţă de aproape doi ani. În 1856 apare în Steaua Dunării. tipic romantice. cu o viziune în general romantică. Balade (Cântice bătrâneşti). o coerenţă. Haosul îi provoacă viziuni negre. în diverse numere ale Convorbirilor literare. dar. viziune filtrată însă printr-un echilibru al sentimentelor. Alecsandri. Victor Hugo etc). După 1840. printr-o seninătate a înţelegerii care îl apropie de clasicism. când psihologia romantică pătrunde mai adânc. poetul începe să sufere de ceea ce s-a numit <<sentimentul incomplenitudinii. Acest romantism tipic. liric (Buchetiera de la Florenţa. transfigurate în aşa zisele universuri compensative: revoltă. Mihu Copilul. Chiriţa în voiagiu (1864) şi Chiriţa în balon (1874). suferă de teama de dezordine în lumea fizică şi morală. Aceasta va fi urmată de Chiriţa în provincie (1852). Marile convulsii istorice modelate de marile modele culturale imprimă începuturilor poeziei româneşti o configuraţie dialogică. mai ales) de a împăca elementele în <<sfadă>>. iar mai apoi în luciditatea interogării lumii. care nu putea fi găsită decât în marile modele ale literaturii clasice. entuziast. de ruptura dintre ele. Vasile Alecsandri se întoarce în ţară. aşa-zisă de limpezire. erotică. iniţial.Cea de-a treia etapă îl face să revină spre teatru. Blestemul. se poate observa începând cu prozele călătoriei în Africa şi terminând cu expresia artistică matură din pasteluri şi din unele legende. caracteristic literaturii române din perioada paşoptistă. în aceeaşi măsură. 17 . Lângă senzaţia de axfisie şi dorinţa de expansiune stă. Heliade. Începe sa lucreze la ciclul Chiriţelor cu Chiriţa în Iaşi. Mioara. în gustul contrastelor tragice născute de interacţiunea dintre epoci. Pe de-o parte revolta şi idealurile. Debutul său stă sub semnul unui romantism tipic.Alecsandri începe să publice pasteluri în 1868. de obiectivare a viziunii şi a mijloacelor artistice. Şerb sărac. de cele mai multe ori se prelungeşte prin unele texte până după Unire. iar pe de altă parte tentaţia de a imprima acestei mişcări de emancipare o ordine. un treaz sentiment al ordinei. revista lui Kogălniceanu. O a doua etapă.. adică în încercarea de a obiectiva viziunea şi mijloacele artistice. mereu. V. publică în revista Bucovina poeziile populare Toma Alimoş.În 1850. stă voinţă (la Grigore Alexandrescu. Adunate şi îndreptate de d. are în literatura lui Alecsandri cea mai înaltă măsură în Balta albă şi în Deşteptarea României şi. La Teatrul Naţional se joacă Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă. poezia Hora Unirii.În 1852 apare volumul Poezii poporale. sentimente ale individualului raportat la lume. Doine şi lăcrimioare) dar şi al unei necruţătoare critici a ridicolului social în piesa Iorgu de la Sadagura sau în ciclul "Chiriţelor". construite pe marile modele ale literaturii occidentale (Lamartine.

În 1848 e redactor al ziarului Poporul suveran. urmată de elegia Adio la Târgovişte. mai întâi. fiind coleg cu Ion Ghica. meditaţii romantice. lăsându-ne vreo 40 de fabule. în anul 1810. S-a născut la Târgovişte. din cauza cenzurii autorităţilor (Câinele şi căţelul. Poezia sa a fost influenţată de ideile care au pregătit revoluţia din 1848. dar de mic e deştept. 18 . Face cunoştinţă cu Heliade. cu prietenul Ion Ghica). în mahalaua Lemnului. În ultimii 25 de ani de viaţă a fost marcat de alienare mintală. Dreptatea leului.). a fost ofiţer.Grigore Alexandrescu Date generale Grigore Alexandrescu (n. Lixandrescu. Boul şi viţelul. Învaţă greaca şi franceza. Ajuns la Bucuresti. Poetul liric scrie. dar a demisionat (1837). O vreme. A murit sărac la Bucureşti în anul 1885.a.d. Din pricina unor scrieri (Anul 1840 şi Lebăda şi puii corbului) este întemniţat. Va sta şi acasă la Heliade. în care adevărul e mascat. fiind al patrulea copil al vistiernicului M. Vulpea liberală s.25 noiembrie 1885 Bucureşti) a fost un poet şi fabulist român. Activitate literara Profunditatea cugetarilor si expunerea lor prin imagini noi si impresionante fac ca Alexandrescu sa fie in adevaratul sens al cuvantului cel mai mare poet din epoca dintre 1830-1848. Uimeşte pe toţi prin talentul său poetic. 22 februarie 1810 Târgovişte. el va fi intunecat numai de stralucirea succesului lui Alecsandri si de energia si noutatea lui Eminescu. Cea mai reuşită este Umbra lui Mircea la Cozia (făcuse o călătorie în Oltenia. E ultimul fabulist autentic din literatura română. este elev la pensionul Sfântul Sava. Rămâne orfan şi sărac. A ocupat funcţii mărunte. sub influenţa lui Lamartine. Tonul este extraordinar de fantastic si umoristic. superior si lui Heliade si tuturor celorlalti poeti. cu o memorie extraordinară. A debutat cu poezii publicate în „Curierul Românesc” condus de Ion Heliade Rădulescu. care-i va publica prima poezie Miezul nopţii în Curierul Românesc.

A tradus din Lamartine şi Byron. Apreciere critică: ." ( D.Lui Alexandrescu îi revine meritul de a fi consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola.. meditaţia şi satira.. La manastirea Dealului Umbra lui Mircea. Satira Duhului meu Razbunarea soarecilor sau moartea lui Sion -Fabule:Ciinele si catelul Ciinele si magarul Corbii si barza Cucul -Epigrame:Un osandit la moarte pentru o vina mare Celui ce scria ca poezia este o boala nelecuita Dlui *** Poezii populareCantec vechi Cantece de peste Olt Cantecul Jianului -Proza:Memorial de calatorie Cozia Bistrita 19 . La Cozia Rasaritul lunii.. Popovici) -Poezii:Trecutul. La Tismana Anul 1840 Ucigasul fara voie -Epistole si satire: Epistola Dlui I. Alexandrescu este incontenstabil cel mai de seamă fabulist al nostru. C.

e ridicat. un rol decisiv. În acel timp se formase în Bucureşti Asociaţia literară. Bucureşti) a fost un poet român. Faptul că publicase în 1842 admirabila poemă "O fată tânără pe patul morţii". precum Grigore Alexandrescu. de André Chénier. Inima îl trăgea mai curând spre lumea care „va să vină". prezentată elogios de Ion Heliade Rădulescu (şi invocată mai târziu de Mihai Eminescu în Epigonii). I. sat aproape de Bucureşti. şi a fost publicat în "Curierul de ambe sexe". În puţini ani ai tatălui său. Bolintin-Vale — d. Orfan de ambii părinţi încă din 1831. La fel ca alţi paşoptişti. Ienache Cosmad. 1819 [sau 1825 după alte surse]. el nu apucă să-i lase celui de al doilea născut. părintele lui. a adoptat rapid mentalitatea de carbonar. tânărul a fost crescut de rude mai avute. prin slujbe funcţionăreşti. sprijinită de fraţii Alexandru şi Ştefan Golescu care îl trimiseră pe la sfârşitul anului 1845 pe 20 .secretar la departamentul „pricinilor suditeşti". Dimitrie. mic proprietar. Arendaş. Printr-un misterios concurs de împrejurări. acesta îşi făcu în Valahia o situaţie acceptabilă. tânărul nu se trudi prea mult să intre în graţiile principelui. Se susţine de timpuriu. apoi subprefect. probabil. Poemul "O fată tânără pe patul morţii" era o imitaţie după "La jeune captive" ("Tânăra prizonieră"). om politic. cu reşedinţa la Bolintin. în 1844. în 1843 . Ienache. diplomat. Mihai Eminescu. la rangul de pitar. 20 august 1872. În 1841 era copist la Secretariatul de Stat. participant la Revoluţia de la 1848. L.Dimitrie Bolintineanu Dimitrie Bolintineanu (n. a jucat. a venit în ţară din Ohrida. Caragiale. o avere care să-l scutească de griji. Cooptat în Frăţia şi în Asociaţia literară. Dimitrie Bolintineanu era macedonean aromân de origine.

Oficialitatea refuză să-i acorde ajutor. În 1871. în sfârşit. Şi la 1848 revoluţia a adus o explozie gazetărească.A. Urechia.căzând revoluţia . Macedonia. dar redactorul şef avea proiecte mari. Cezar Bolliac ş. parte de el. A. Când aceasta izbucni la Paris. e silit să-şi întrerupă munca..Le Peuple souverain. poate. Ar fi vrut să tipăreasca un „jurnal al intereselor democratice şi al progresului social". Siria. intră în politică şi deveni ministru de externe. Conjuraţii îi dădură un rol de prim-ordin. reveni în ţară şi redactă împreună cu Nicolae Bălcescu. 21 . Rosetti scosese. sunt înfiinţate primele şcoli la românii macedoneni. In prima jumătate a anului 1870. Dimitrie Bolintineanu călătoreşte la Paris. în februarie 1848. Pensia pe care o primea intra în buzunarele creditorilor.Bolintineanu la Paris. "Pruncul român". îl ameninţase cu un arest la „mănăstire". În aprilie este organizată. la Paris ca să-şi continue studiile întrerupte. imediat după izbândă. Era o foaie mică. A. Nu trăieşte decât pentru Revoluţia pe care o presimte. Aga poliţiei. Rosetti. audiază şi el cursurile lui Jules Michelet. refuzându-i paşaportul pentru Moldova. lui C. descriindu-le toate în publicaţiuni diverse. boala lui Bolintineanu se agravează. "Poporul suveran". dar . la Românul. apoi la Constantinopol şi. a. dar Poarta nu i-a permis intrarea în ţară. Pe la 1855 domnul Grigore Ghica i-a oferit o catedră de literatură română la Iaşi. Prin stăruinţele lui. Grav bolnav. Izbucnind revoluţia din 1848. o loterie cu obiecte personale ale lui Bolintineanu.a fost exilat şi se duse în Transilvania. îl „mirosise" şi. Colaborează. Edgar Quinet şi Adam Mickiewicz. Întorcându-se în ţară la 1859. pe potriva modelului francez . Poetul este sărac. ceea ce poetul nu putu să facă. Tipăreşte culegerea de satire Menadele şi volumul de poezii Plângerile României. Bolintineanu conduce (de la 19 iulie la 11 septembrie) "Poporul suveran". cu doar două coloane pe fiecare faţă. Ion Manu. Plecat la Paris în 1845. I se reeditează câteva dintre biografiile istorice. Este înmormântat la Bolintinul din Vale. Egipt. Ar fi avut. Dacă C. din iniţiativa lui George Sion. culte şi instrucţiune publică. care cuprind adesea pagini pline de interes şi scrise cu multă căldură. dacă nu izbucnea revoluţia. acela de a stabili contacte cu revoluţionarii din Bucovina. până în aprile. tinerii studioşi hotărâră să se întoarcă în ţară. iar atunci a făcut călătorii prin Palestina. ale lui Costache Negri şi ale lui V. cu o bursă din partea Asociaţiei literare.. de patru pagini.

îşi continuă studiile la Institutul lui Francois Naville din satul Vernier de lânga Geneva. în urma unor dezacorduri cu familia. Copilǎria şi-a petrecut-o la ţară. • 1845 .†5 februarie 1859) a fost poet. dar. ideologul mişcării revoluţionare de la 1848 din Moldova. Louis Alibaud fusese un tânăr care a întreprins un atentat împotriva regelui Ludovic Filip. Alecu Russo e trimis de parintele său la studii în Elveţia. proprietar de pământuri într-un sat pe valea Bâcului.Este trimis de către tatăl său (mama îi murise în acest an în urma epidemiei de holeră) în Elveţia. prozator. la Institutul lui François Naville de la Vernier. • 1829 . Negri. memorialist şi critic literar român (originar din Basarabia). printre care şi Nicolae Bălcescu. • 1840 .Tânărul Russo scrie poemele La mort d'Alibaud şi Epitaphe d'Alibaud în limba franceză. Prodăneştii Vechi. nereuşind. Majoritatea lucrărilor au fost scrise în limba franceză şi au apărut postum în traducerea lui Alecsandri. intrând în contact cu frumuseţea folclorului. Fără a revendica vreodată explicit această operă. călătorii şi impresii. unde învaţă limbile franceză şi germană.Se întoarce în Moldova.Alecu Russo Alecu Russo (*17 martie 1819. moşia lui C. Alecu Russo scrie Iaşii şi locuitorii lui la 1848 (în franceză). • 1839 . Pe la 1829 o cumplită epidemie de holeră i-a secerat familia. Impresionat de locuri şi de locuitori. Pe băncile institutului scrie primele sale încercări literare. După studiile din Elveţia. în ţinutul Bistriţei. Alecsandri. Odobescu. lucrare apărută postum sub îngrijirea lui V. fiind. unde tatăl său arendase nişte pământuri. cu un deosebit simţ al dreptăţii şi al egalităţii. o Scrie Studie naţionale. Chişinău . dar cu o situaţie socială relativ modestă. Este autorul volumului Cântarea României. Împreună cu Alecsandri întreprind o călătorie în ţinuturile Neamţului.Alecu Russo scrie piesele Băcălia ambiţioasă şi Jicnicerul Vadră sau Provincialul la Teatrul Naţional. cu peisajul românesc. De pe acum. fiul lui Iancu Rusu. Russo se dovedeşte un revoltat.Rămas orfan de mamă. • 1841 .Se naşte Alecu Russo (numele vechi este Rusul sau Rusu). tipărit anonim. probabil la moşia de la Negrişoasa. în mijlocul ţăranilor. S-a născut în familia unui boier de viţă veche. 17 martie 1819 . • 22 . vor deveni material etnopsihologic pentru celebra Piatra Teiului. mai apoi.Domnitorul Mihail Sturdza îi încredinţează un post de funcţionar la Tribunalul districtual de la Piatra Neamţ. • 1836 . a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din istoria literaturii române. face cunoştinţă cu mai mulţi intelectuali progresişti munteni. un liberal în gândire. în Basarabia. eseist. a fost condamnat la moarte. ideolog al generaţiei de la 1848. o La Mânjina. Acestea toate.Se stabileşte la Iaşi.

şi de aş fi poet.Participă la mişcarea revoluţionară din Moldova alături de V. Jicnicerul Vadră. n-a mai găsit astfel de accente pentru a mângâia şi îmbărbăta maica în suferinţă. Alecu Russo vede evoluţia limbii şi a literaturii române cu o cumpănită gândire. publicat postum de Al. aş culege mitologia română. o mare putere de a concretiza în icoane gândurile de păreri de rău sau de speranţe dau acestei scurte bucăţi o valoare pe care unii n-au atins-o şi n-o ating. cu blesteme de profet fanatic împotriva ticăloşilor timpului de faţă şi cu perspective limpezi deschise asupra viitorului.După o absenţă mai lungă în publicistică... aş călători pe toate malurile româneşti şi aş culege limba“.Scrie articolele Poezia populară şi Decebal şi Ştefan cel Mare. • o Apare în România literară a lui Alecsandri Cântarea României (versiunea românească). înverşunat critic al „restauratorilor“ limbii.1846 . scrie jurnalul Soveja. Odobescu. 23 . spiritul public va părăsi căile pedanţilor şi se va îndrepta la izvorul adevărat: la tradiţiile şi la obiceiurile pământului. fără a fi potrivnic influenţelor apusene. Poezia populară devine o operă fundamentală de cercetare a folclorului. în toată vitejia şi durerea ce cuprinde. în curgerea vremurilor. care-i frumoasă ca şi cea latină şi greacă. Alecu Russo publică în România literară a lui Vasile Alecsandri Cugetări. în urma eşecului acesteia.Se întoarce în ţară.Apare în România Viitoare. Apare în Albina Românească articolul Critica criticii. E o scurtă ochire asupra trecutului ţării. pentru întâia oară se caută în desfăşurarea venimentelor ce alcătuiesc istoria noastră un rost filosofic“ (Nicolae Iorga). Adept al unui conservatorism literar şi lingvistic. o În urma reprezentării comediei Jicnicerul Vadră. ţinând seama de tradiţie: „Dacă este ca neamul român să aibă şi el o limbă şi o literatură.Se reprezintă la Iaşi Băcălia ambiţioasă şi. pentru ca apoi să se stabilească la Paris. revistă politică a românilor exilaţi la Paris. publică în Zimbrul scrierea Studie moldoveană sub pseudonimul Terenţie Hora. apoi. şi în acelaşi timp. o După încercarea lui Negruzzi din 1840. unde sunt ascunse încă şi formele şi stilul. O simţire tot atât de aleasă pe cât de puternică. al latiniştilor şi al „ardelenismului“. + • 1851 . şi nimeni. Alecu Russo este surghiunit la Mănăstirea Soveja. un studiu programatic în spiritul Introducţiunii de la Dacia literară. Russo pribegeşte mai întâi în Ardeal. aş străbate prin toate bordeiele să descopăr o amintire sau o rugină de armă. • 1848 . Cântarea României (versiune franceză): „Dar ceea ce ar ajunge a face din Russo unul dintre numele mari ale literaturii noastre e tânguirea intitulată «Cântarea României» . • 1850 . de aş fi gramatic. • 1847 . de aş fi istoric. Ziarul unui exilat politic la 1846. Alecsandri. + • 1855 . publicate postum în Foaia societăţii pentru literatură şi cultură română din Bucovina. «ţara cea dragă».

tipograf. prin 1814 însuşi Naum Râmniceanu ia fost dascăl.Sava". în Moldova). 24 . Negruzzi.H. Lazăr la Colegiul Sfântul Sava. ce depăşea cu mult chiar puterile unei generaţii. Târgovişte — d. Este membru activ al asociaţilor culturale din epocă: "Societatea Literară" (din 1827). menită sa înzestreze cultura noastră cu toate capodoperele literare. Lazăr.I. învaţă româneşte după cărţile populare. 27 aprilie 1872. Ajuns la Bucureşti. cunoaşte poezia lui Hristopulos. critic. istorice. În 1846. poet. prozator. editor. filolog şi om politic român. membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. 6 ianuarie 1802 – Se naşte la Târgovişte. întreprindere uriaşă. Bucureşti) a fost un scriitor. filozofice ale tuturor timpurilor. 1815/1818 – Frecventează Şcoala grecească de la Schitu Măgureanu. poet la mare modă. Ion Heliade Rădulescu învaţă limba greacă. după retragerea acestuia.Radulescu Date generale Ion Heliade-Rădulescu (n. În 1818. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă. După obiceiul şi în spiritul vremii. "Societatea Filarmonică" (din 1833). înainte de a învăţa să citească româneşte din lucrarea Istoria pentru începutul românilor în Dachia a lui Petru Maior (asemeni lui C. 6 ianuarie 1802. 1822/1829 – Devine succesorul lui Gh. el devine elevul lui Gh. întemeietor al presei din Ţara Românească: Curierul Românesc (1829) şi Curierul de ambe sexe (1837). pe care o şi traduce. fiul lui Ilie Rădulescu şi al Eufrosinei Danielopol. căruia îi va urma la conducerea şcolii de la "Sf. iar greceşte cu dascălul Alexe. Heliade propune planul unei "biblioteci universale". oricât de ambiţioase.

printre care cea mai importantă este considerată a fi Curierul românesc de ambe sexe publicată începând cu 1829.1827 – Apare Societatea literară.m. Proză cu conţinut satiric şi pamfletar. Muzeul Naţional. Eliad. capodopera sa literară. poeziile originale sunt: 1833 – Apare Societatea Filarmonică la iniţiativa lui I. Traduse şi alăturate cu alte bucăţi originale din D. dar şi Gazeta Teatrului Naţional. Conu Drăgan şi cuconiţa Drăgana. care promova ideile iluministe: răspândirea şcolii româneşti. de traduceri şi de opere originale. în care autorul se dovedeşte un reformator la domeniul limbii. primul ziar apărut în Ţara Românească. prima gazetă în limba română din Principate..d. 25 . înfiinţarea unui teatru naţional. Byron ş.a. de declamaţie şi de literatură care avea rostul de a pregăti actori profesionişti. Heliade citeşte din traducerile sale din Lamartine. 8 aprilie – Apare Curierul românesc. Goethe. membru în guvernul provizoriu. 1835 –Publică traducerea comediei Amfitrion de Molière. mitul popular Sburătorul. I.)Teoretician şi îndrumător literar în Regulile sau gramatica poeziei. La Fontaine. Este autor a numeroase traduceri. Rădulescu. din iniţiativa sa şi a lui Dinicu Golescu. Poet al viziunilor grandioase de tip hugolian a scris poemul eroic Anatolida sau Omul şi forţele. Ion Câmpineanu şi C. de Lamartine. 1828 – Apare la Sibiu Gramatica Românească. lamartiniene O noapte pe ruinele Târgoviştei.H. satira şi fabula politică.Fondator al Societăţii Filarmonice (1833). supliment săptămânal al Curierului românesc Activitate Fondator al unor reviste. imitaţii şi prelucrări din clasici ai literaturii universale (Boileau. a cultivat meditaţia cu motive preromantice. Eliad de proze şi de poezie. Aristia. Muzeul naţional. fonetismul ortografic. Domnul Sărsăilă autorul. în maniera fiziologilor. 1830 – Apare volumul Meditaţii poetice dintr-ale lui A. elegia Dragele mele umbre. realizat fragmentar. Dante Aligheri.Implicat în evenimentele de la 1848 (a participat la redactarea Proclamaţiei de la Islaz. 1829. etc. susţine simplificarea alfabetului chirilic. difuzate prin librăria românească a lui Iosif Romanov. în subredacţia lui Heliade şi a lui Florian Aaron. împrumutarea neologismelor din latină şi din limbile romanice. publicarea de gazete. 1834 – Este director al Şcolii de muzică vocală. 1836 – Îşi adună toate producţia literară în volumul Culegeri din scrierile lui I. Aici.Apare.Apare Gazeta Teatrului Naţional.

Se dezvolta teatrul datorita activitatii lui Ghe. care au pus bazele repertoriului dramatic original romanesc. frumusel.A militat pentru unificarea limbii române literare (Gramatica românească). dar un teatru romanesc pe baze profesionale n-a putut fi insa intemeiat in aceasta epoca(epoca sau perioada pasoptista). pareau de neinvins.abia ivindu-se si-a starnit in cap o droaie de dusmani. strajnici si puternici. la conducerea Teatrului National din Iasi au venit Vasile Alecsandri. Membru fondator al Societăţii Academice Române (Academia Română) şi primul preşedinte al acesteia (1867 . Preocupări de natură filosofică şi religioasă de inspiraţie gnostică (Biblicele. 1828)." In anul 1840. Echilibru între antiteze). care se bucurau de success. In plus concurenta trupelor straine. in 1816. de educatie estetica si perfectionarea limbii. 26 . nevinovat si bolnav de strans… Si unde avea trebuinta de buna cautare de. Heliade-Radulescu in Tara Romaneasca. Cu prilejul spectacolului de la Bucuresti. Asachi in Moldova si lui I. Costache Negruzzi scria in 1838 ca: “Sarmanul teatru. Atmosfera era neprielnica. iar greutatile economice. 1858. el seamana cu pruncul mic.” In ciuda imprejurarilor teatrul i-a totusi avant in perioada 1840-1860. Primul spectacol are loc in inlimba romana la Iasi. era un obstacol greu de trecut. iar la Bucuresti in 1819.1870). Iancu Vacarescu a scris un Prolog in care sintetiza conceptia pasoptistilor despre teatru: "V-am dat teatrul/ Vi-l paziti ca pe-un lacas de muze/ Cu el curand veti fi vestiti/ Prin vesti departe duse/ In el naravuri indreptati/ Dati ascutimi la minte/ Podoabe limbii voastre dati/ Cu romanesti cuvinte. Costache Negruzzi si Mihail Kogalniceanu. Teatrul Pasoptismul a acordat teatrului o imensa pretuire scotand-ul un mijloc dintre cele mai eficiente depromovare a valorilor positive de conduita si moralitate.

mai ales franceze. îşi face o datorie să reproducă din confratele moldovean "Albina românească" a lui Asachi. ştiri politice. El este fondatorul Curierului romanesc . Curierul românesc devine ecoul întregii mişcări literare din ţară. Încet. literare şi mai târziu să 27 . aparuta pe 8 aprilie 1829.Este prima gazetă românească cu periodicitate constantă şi cu apariţie îndelungată. pe la finele secolului XVIII şi în primii ani ai secolului XIX.germane şi greceşti. gazetă care pune bazele presei româneşti. comandantul armatelor ruseşti. Revista a apărut cu sprijinul lui Dinicu Golescu. revista in limba romana. care a obţinut aprobarea apariţiei gazetei.Curierul românesc Articolele programatice ale unui curent sau ale unei mişcări literare au avut întotdeauna o importanţă majoră. începuse să pătrundă diferite ziare străine. Cel dintai care a schitat un program teoretic avand ca scop modernizarea literaturii romane a fost Ion Heliade Radulescu. încet. În Principatele Române. Nevoia unui mijloc de a se răspândi mai repede ştirile despre întâmplările din ţară şi din străinătate se simţise de mult. pentru că au cristalizat şi au dat coerenţă tendinţelor fundamentale ale epocii. culturale.

limba ei a crescut dimpreună cu cunoştinţele naţiei şi colecţia perioadelor sale poate fi cel mai îndestulător ajutor la istoria literaturii noastre". În el se găsesc coloane deschise. precursor cu pusee de talent adevarat: Ion Heliade Radulescu. În el vedem naşterea şi primii paşi ai teatrului românesc. Aceasta o spune în no. Costache Aristia. K. Genilie ş. după bătrânul Iancu Văcărescu. Heliade se formează încet. Viişoreanu. pe lângă foile proprii ale lui Heliade: "Gazeta Teatrului" (1835) şi "Curierul de ambe sexe" (1836). În Curier se naşte critica literară în literatura română. Curierul românesc ne ţine la curent cu tot ce se publică în limba română.a. I. Costache Bălăcescu. prin 28 . mai ales în Valahia. unii din ei rămaşi necunoscuţi. iar alţii ilustrându-se mai târziu prin lucrări de valoare. Marea influenta pe care el a avut-o asupra scriitorilor epocii s-a exercitat mai ales prin articolele sale teoretice publicate in ziarul Curierul romanesc. El devine o personalitate şi în locul rolului modest ce socotea la început că are foaia sa.facă acelaşi lucru faţă de ziarele din Braşov ale lui Bariţiu: "Gazeta de Transilvania" şi "Foaia literară". Ion Voinescu. G. 93 din anul 1842: "Această foaie a fost înainte mergătoare şi ferice vestitoare a aşezămintelor celor noi şi progresive ce am dobândit. Ne face cunoscute foile literare ce apar în vremea aceasta. în care se apreciază valoarea scriitorilor şi a celor ce publică scrierile lor în diferite broşuri. Ea se înfăţişează prin mici notiţe. În Curier “urmărim progresul şcolilor prin dări de seamă la finele anului şi prin discursurile ţinute la diferite ocazii”. cum este "Foaia ştiinţifică şi literară de la Iaşi" şi "Magazin istoric" din Bucureşti. Caragiale. Spiritul lui se îmbogăţeşte prin citiri variate şi o sumă de idei culturale şi literare se răspândesc în public. el o vede acum cu un rol mare. Prin Curierul romanesc. Asadar. Ion Catina.inceputurile presei romanesti se datoreaza unei personalitati curioase. Baronzi. Grigore Alexandrescu. încet. Cezar Bolliac.

care autorul a indemnat in primul rand la scris si mai putin la spirit critic. din care s-au remarcat Vasile Carlova. Grigore Alexandrescu. Datorita insa atmosferei create de indemnurile sale a fost posibil debutul. Cezar Bolliac. intre 1830 si 1840 a unei intregi generatii. Dacia Literară 29 . Dimitrie Bolintineanu.

în limbile germană şi franceză: Moldau und Wallachei. în orice caz. în acel moment. ca într-o oglindă. dar considera că acestea nu trebuiau să covârşească literatura originală. C. semnată de “redactorul raspunzător". Kogălniceanu a formulat ceea ce toţi patrioţii gândeau şi simţeau. în care va edita. revista avea să devină “un repertoriu general al literaturii româneşti. mai ales. bănăţeni. Romanische oder Wallachische Sprahe und Literatur. La data apariţiei periodicului. Albina românească. unul dintre principalele momente de referinţă. M.M. inimă şi literatură un accent menit a-i preciza pe deplin conţinutul şi a-i determina pentru câteva decenii întreaga evoluţie. Cu toate că a apărut doar în trei numere. adunând pâraiele din jur.7. Mai energic şi. 30 . nu numai culturale. alături de “compunerile originale a redacţiei şi conlucrătorilor săi". Histoire de la Walachie. însă nu în detrimentul creativităţii autohtone. Înapoiat. asupra căruia dobândeşte un tot mai vădit ascendent. Foaie pentru minte. generează un fluviu. MIHAIL KOGĂLNICEANU (6. mai modern în concepţii decât Asachi. În concepţia lui era legitim a traduce şi adapta oricât. era normal ca ea să cultive “duhul naţional". Ideea conducătoare a programului Daciei literare e rezumată chiar în titlul revistei.Apariţa în 1840 a revistei “Dacia literara” a înscris în istoria literaturii şi a întregii culturii româneşti un nou moment. ca urmare. o explicitează.11. numai să fie bune". cu limba sa. în afară de revistele sale. tacit. acest periodic a dat mişcării literare impulsionate de Curierul românesc. calendare. însă nedeclarat. P. Kogălniceanu devine noul emul moldovean al lui Heliade Rădulescu. Până la Kogălniceanu s-a scris în spirit naţional aşa cum se vorbeşte în proză (nu numai de către Monsieur Jourdain): fără conştientizarea faptului. tocmai creativitatea autohtonă era. Câmpeanu) Teatrul Naţional din laşi. Alăuta românească. deschizându-şi cursul cu celebra lecţie în care înălţa un elogiu vibrant trecutului naţional eroic. se vor vedea scriitori moldoveni. Esquisse sur I'histoire. munteni. bucovineni. şi Introducţia din primul număr. Berlin). ardeleni. stimulând creaţia originală şi stăvilind “mania traducţiilor". îşi propunea a se “îndeletnici cu producţiile româneşti fie din orice parte a Daciei. va conduce (împreună cu Alecsandri. Negruzzi. indiferent de calitate. nu trebuia tălmăcit orice. Din 1840 va dirija o seamă de alte publicaţii. în 1838. I-am şi menţionat unii dintre constituenţi. “cele mai bune scrieri originale ce va găsi în deosebitele jurnaluri româneşti". Dacia literara i-a imprimat un caracter naţional explicit. prin semnalarea scrierilor de inspiraţie manifest patriotică editate înainte de 1840. Însuşindu-si romantismul cu implicaţii luministe inerent creaţiei promovate de publicaţiile anterior apărute. Prin orientarea dată de el. pe care începe să-l eclipseze. în carele. Din paginile ei porneşte aşa numitul de Ibrailea un “curent poporan şi istoric".18172. îndeosebi piese de teatru. încercand s-o învioreze. Dacia literara ne apare astăzi asemenea unui izvor care. almanahuri. În 1843 va începe să funcţioneze ca profesor de istorie la Academia Mihăileană. Declarându-se hotărâtă a depaşi regionalismul publicaţiilor de cultură existente. el preia în iulie. Dacia literară se voia o “foaie românească" şi. les moeurs et la langue des Cigains. Curentul acesta exista de fapt. “Ţălul" noii publicaţii fiind “realizaţia dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură pentru toţi". de la Moldavie et des Valaques transdanubiens (apărute toate în 1837). va întemeia tipografie. cu tipul său”. de la studii (Luneville.1891) avea 23 de ani şi publicase trei lucrări istorice. şi. Kogălniceanu nu respingea traducerile din principiu (a tradus el însuşi). fieştecare cu ideile sale. Or. Inserând în cuprinsul ei.

din toate provinciile româneşti. Şi a ne menţine identitatea: “Vom avea încă zile frumoase pe pământ. în unire. fără să avem pentru aceasta trebuinţa să ne împrumutăm la alte naţii. expresie a caracterului naţional specific: “Istoria noastră are destule fapte eroice. note la zi (Telegrafal Daciei). Scene contimporane. sub genericul Scene istorice din cronicele Moldaviei. În fiecare număr al revistei. “alegere din alte foi" (reproduceri din Curierul românesc... 1872-1874). 1840. semnificativ. Tot atât de elocvent se declară spiritul călăuzitor al publicaţiei şi sub alte generice. 1845). De aceea: “Noi vom prigoni pe cât vom putea această manie ucigătoare a gustului original. Bălcescu şi August Treboniu Laurian pentru al lor Magazin istoric pentru Dacia(1845-1848... însuşirea cea mai preţioasă a unei literaturi". în chip firesc. pentru că omoară în noi duhul naţional (.. Colaborează şi Alexandrescu (Anul 1840). obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi de poetice pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris. pentru a le avea. Baritiu.. în consonanţă cu cel dintr-un mai sus citat articol al lui Gh.introducţiile" la aceste publicaţii — şi. Să ne ţinem de obiceiurile strămoşeşti — atât cât nu sunt împotriva dreptei cugetări". Promovarea spiritului naţional fiind crezul întregii sale vieţi. 31 . Dar ce folos! Că sunt numai traducţii din alte limbi. Kogălniceanu formulează memorabil necesitatea unei literaturi crescute din realităţile noastre. trebuie să ne ţinem. Dar. prin ea. prin înfiinţarea.1851). în amintitul « Cuvânt » pentru deschiderea cursului de istorie naţională — îndrumatorul de conştiinţe reformulează repetat.Introducţie” e tipărită. ameninţată: “Dorul imitaţiei s-a facut la noi o manie primejdioasă. ca şi de Albina românească şi de Foaia. etc).după opinia lui. ca naţiune. iar cinci ani mai târziu prin editarea unui corpus de cronici (Letopisiţile Ţării Moldovii. Negruzzi. H: Cronicile României.. Arhiva romdneasca a. lui Barium. trebuie să ne cunoaştem solia ce Dumnezeu nea dat. au grupat. M. Apariţia Daciei literare a fost salutata cu entuziasm de Curierul românesc (specificându-se că. ed. în acelaşi an. a unei noi publicaţii istorice. pe toţi scriitorii şi cărturarii de seamă. 1845-1852. “vedem acum curat că am avut şi avem toţi românii aceeaşi limbă"). Scene pitoreşti din obiceiurile Moldaviei... 1841. critică literară. atât din primul număr cât şi din cele următoare: Scene pitoreşti din obiceiurile poporului. Cu un sentiment de mândrie naţională direct exprimat. sub care apar nuvele şi articole de Negruzzi. trebuie să sporim în bine (. Kogălnicenu şi l-a afirmat. tot atât de vibrant." Imediat dupa . după interzicerea Daciei literare. Albina românească.) mai în toate zilele ies de sub teasc cărţi în limba românească. Foaie pentru minte. în continuarea aserţiunilor din articolul introductiv al « Daciei literare ». nuvela Alexandru Lăpuşneanu a lui C.). şi încă şi acelea de-ar fi bune! Traducţiile însă nu fac o literatură". periodicele scoase de Kogălniceanu. Alecsandri. frumoasele noastre ţări sunt destul de mari. Kogălniceanu. Consecutiv. ideea necesităţii de a ne cunoaşte pe noi înşine.. În . trebuie să fim vrednici de bunătăţile ce cerul ni-au dăruit în atâta îmbelşugare. fost luata ca model de către N. materia e distribuită în patru compartimente: literatura originală inedită. Arhiva românească (3 vol.

obiceiurile noastre sunt destul de pitoresti si de poetice pentru ca sa putem gasi si la noi sujeturi de scris.Dorul imitatiei s-a facut la noi o manie primejdioasa. prin indicarea unor surse de inspirafie in conformitate cu specificul national si cu estetica romantica: . sugerat si de titlul revistei. articolul-program reprezinta manifestul literar al romantismului romanesc. ar implini o mare lipsa in literatura noastra.talul nostru este realizarea dorintii ca romanii sa aiba o limba si o literatura comuna pentru toti".O foaie dar. facand abnegatie de loc. care. frumoasele noastre tari sunt destul de mari. si prin urmare s-ar indeletnici cu productiile romanesti. parasind politica.. La inceputul articolului axat pe evidentierea necesitatii unei literaturi originale si rationale." 32 . • Combaterea imitatiilor si a traducerilor mediocre: . redactat de Mihail Kogalniceanu. ar fi numai o foaie romaneasca.. s-ar indeletnici numai cu literatura nationala.. fie din orice parte a Daciei.. aceasta foaie. vom critica cartea. Asadar foaia noastra va fi un repertoriu general al literaturei romanesti" Cele patru puncte ale articolului-program sunt: • Intemeierea spiritului critic in literatura romana pe principiul estetic: .Istoria noastra are destule fapte eroice.]. iar nu persoana. Se respinge coloratura locala si amestecul politicului. Aceasta manie este mai ales covarsitoare in literatura. O asemenea foaie ne vom sili ca sa fie Dacia literara [.Articolul . revista adresandu-se scriitorilor romani de pretutindeni pentru a publica scrieri originale: . pentru ca omoara in noi duhul national. zic.] Traductiile insa nu fac o literatura. Kogalniceanu prezinta activitatea gazetelor romanesti aparute anterior." • Promovarea unei literaturi originale...Critica noastra va fi nepartinitoare.... fara sa avem pentru aceasta trebuinta sa ne imprumutam de la alte natii.Introducţie” Constituirea deplina a romantismului pasoptist a fost marcata de programul teoretic Introductie.. Publicat in primul numar al revistei." • Afirmarea idealului de realizare a unitatii limbii si a literarurii romane: . foaie care. fata de care Dacia Literara urmareste sa aduca un suflu nou. [. numai sa fie bune..

Astfel că. Deoarece Franţa era un stat naţional unitar. suzeranitatea Imperiului Otoman. principiul libertăţilor cetăţeneşti cerute de revoluţionarii francezi a evoluat şi s-a transformat în libertăţi naţionale pentru popoarele supuse. pe când în celelalte ţări a luat diferite forme. Un factor deosebit de important l-a constituit Revoluţia Franceză din februarie 1848 care a avut repercusiuni asupra întregii Europe. iar Muntenia.Revoluţia Română de la 1848 Revoluţia Română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale. Revoluţia Română de la 1848 s-a desfăşurat în condiţiile în care părţi din teritoriul naţional se aflau în stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania. revoluţia de aici a avut un predominant caracter social. Bucovina). după necesităţile locale. în timp ce Moldova era constrânsă să accepte protectoratul Rusiei ţariste. iar peste revendicările sociale s-a suprapus ideea de unitate naţională. 33 .

Aceasta "petiţiune a boierilor şi notabililor moldoveni" avea un caracter moderat datorită atitudinii rezevate a principelui Sturza. ajungând la Brăila. spre deosebire de cei moldoveni. fiind împotriva Regulamentului organic şi a protectoratului ţarist. precum şi o parte a administraţiei şi armatei. mai mult de ordin administrativ şi cultural. instrucţiune gratuită. D. revoluţia s-a bucurat de mai mult succes decât în Moldova. Cu toate că memoriul lor nu cuprindea decât reforme moderate. • 7 iunie 1848 Craiova: Gheorghe Magheru. Petiţia cuprindea 35 de puncte şi a fost redactată. Canta. Acest program se deosebea radical de petiţia din martie. în data de 27 martie. Aceştia urmau să fie trimişi în Turcia. cu ştirea domnitorului Mihail Sturdza. Vasile Alecsandri. C. sub influenţa celor de afară. ea mai fiind denumită în epocă şi revolta poeţilor şi s-a concretizat printr-o petiţie în martie 1848 şi printr-un program în august 1848. domnitorul însuşi le-a cerut petiţia. de catre Vasile Alecsandri. Se cereau. însă au reuşit să-i cumpere pe cei care trebuiau să-i treacă Dunărea (una dintre persoanele care au jucat un rol definitoriu a fost Maria Rosetti.şi mai ales în Cernăuţi . mişcarea revoluţionară a avut un caracter paşnic. Al. domnitorul l-a folosit ca pretext pentru arestarea capilor mişcării. De aici au reuşit să plece în Transilvania. care a fost publicat de Kogălniceanu sub titlul "Dorinţele partidei naţionale din Moldova". Simţind pericolul unei mişcări şi în Moldova. În acest scop i-au atras în tabăra lor pe intelectualii mai de seamă din acea vreme. au încercat traducerea ideilor în fapte. împroprietărirea ţăranilor şi se încheia cu o dorinţă arzătoare: unirea Moldovei cu Muntenia. Russo. printre care: Alexandru Ioan Cuza. Negri. În vara lui 1848 se aflau în Bucovina . Nicolae Bălcescu şi Costache Romanescu alcătuiesc. Acestora li s-a adăugat şi Mihail Kogălniceanu. de unde au trecut în Bucovina. 34 . În Ţara Românească În Ţara Românească. în ilegalitate. care era presat de prezenta trupelor ruse la graniţă. în conformitate cu Regulamentul Organic. primul guvern provizoriu revoluţionar. la o întrunire a tinerilor revoluţionari moldoveni care a avut loc la hotelul Petersburg din Iaşi. care avusese un conflict cu fiul domnitorului. care "mergea pe talvegul Dunării cu copilul în braţe şi cu pungile de galbeni" pentru a-i elibera pe cei căzuţi prizonieri). printre altele: egalitate politică şi civilă.circa 50 de fruntaşi ai tineretului revoluţionar moldovean. deoarece tinerii revoluţionari munteni. În august 1848 este redactat un program în 36 de puncte.În Moldova În Moldova.

• 9 iunie 1848: De teama unor conflicte armate se hotărăşte citirea proclamaţiei revoluţionare la Islaz. Guvernul provizoriu revoluţionar se deplasează întâi la Craiova pentru a înlătura grupul care îl sprijinea pe Bibescu. Este vorba de Ioan Maiorescu (fusese numit prefectul judeţului) şi capitanul Nicolae Pleşoianu ai cărui dorobanţi primiseră ordin să se deplasase din Craiova la Islaz. copila lui Gheorghe Magheru. Nică Locusteanu şi Ioan Maiorescu adună în grabă dorobanţii. • 14 iunie 1848 Craiova. la Bucureşti proclamaţia de la Islaz care va deveni noua constituţie. 13 iunie 1848: Craiova a fost ales ca loc de întrunire a guvernului provizoriu şi prima capitală a revoluţionarilor paşoptişti. guvernul provizoriu revoluţionar pleacă spre Bucureşti. Ioan Maiorescu a citit declaraţia de la Islaz în faţa unei mulţimi în delir. mobilizează locuitorii Craiovei şi înconjoară. ruşii au protestat prin consulul lor şi au ameninţat că vor invada ţara. înainte ca aceştia să ajungă la Bucureşti. a fost cusut doar de mâinile domniţei Maria Alexandrina. Însoţit de o oaste alcătuită din dorobanţii aflaţi sub comanda lui Nicolae Pleşoianu. A doua zi. partizanii contrarevoluţiei. Iancu Obedeanu. • • 11 iunie 1848. reacţiunea craioveană încearcă contralovitura. când străzile oraşului erau amorţite iar craiovenii visau la idealurile revoluţiei. soldaţii colonelui Ion Vlădoianu. un mic port la Dunăre din Romanaţi pentru că doi dintre cei mai importanţi membri ai clubului revoluţionar craiovean conduceau destinele în Romanaţi. În aceste condiţii. pe Costache Romanescu. Guvernul adoptă ca steag naţional. la rândul lor. Primul steag tricolor al paşoptiştilor. alături de Grigore Bengescu. despresurând sediul guvernului provizoriu. Ion Heliade Rădulescu primeşte delegaţia contrarevoluţionarilor. Dar Gheorghe Magheru. în amintirea steagului purtat de Tudor Vladimirescu şi pentru ca primul steag al revoluţiei să poarte simbolul neprihănirii. Guvernul provizoriu format la Islaz îi cuprindea pe ofiţerii: Gheorghe Magheru şi Nicolae Pleşoianu. deghizaţi pe străzile aproape pustii la acea oră. cel purtat la Islaz de Popa Şapcă şi după care au fost întocmite toate celelalte steaguri paşoptiste. cărora li se alătură numeroşi ţărani. Ioan Maiorescu şi ca secretar al guvernului provizoriu. • 35 . Gheorghe Bibescu abdică. Acestora li s-au alăturat Ion Heliade Rădulescu şi Christian Tell. imediat după debarcare. în zorii zilei. Bucureşti: Ştiind că a pierdut sprijinul armatei. o mare adunare populară la Islaz. 15 iunie 1848: Guvernul provizoriu se afla încă la Craiova. Sub oblăduirea lui Ioan Maiorescu şi Nicolae Pleşoianu va fi organizată de către Popa Şapcă. Bibescu semnează. se strecoară. A doua zi. cunoscut reacţionar. agitatori revoluţionari veniţi de la Paris. împresoară sediul guvernului revoluţionar şi arestează o parte a membrilor guvernului. pe preotul Radu Şapcă pe membrii clubului craiovean: Ştefan Golescu. tricolorul revoluţionarilor. Bibescu ordonase paza tuturor porturilor pentru a aresta.

• Prima variantă a steagului revoluţionar • Varianta finală a steagului 19 iulie 1848 Giurgiu. omul măsurilor dure.În aceeaşi zi. Noul guvern provizoriu va fi condus de mitropolitul Neofit şi va avea ca membri pe: Ion Heliade Rădulescu. Rosetti. Ştefan Golescu.A. noua formulă păstra membrii guvernului dar punea în faţă trei persoane considerate moderate pentru adormirea vigilenţei turcilor. ruşii care urmăreau cucerirea strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi extinderea imperiului ţartist în Balcani. Gheorghe Magheru. Guvernul revoluţionar trimite o delegaţie la cartierul general al comandantului trupelor turce. C. Ruşii declară că nu vor tolera un focar revoluţionar la graniţa imperiului lor. • 16 iunie 1848 Bucureşti: Revoluţionarii ajung la Bucureşti în frunte cu membrii guvernului provizoriu. nu intră cu armata. 36 . se dau reprezentanţii în cinstea lui iar acesta recunoaşte locotenenţa domnească drept guvern legal. În fruntea apărătorilor guvernului se află Ana Ipătescu şi Nicolae Golescu. Gheorge Magheru primeşte conducerea armatei şi sarcina constituirii bazei armate a revoluţiei în Oltenia. De teama represiunilor celor două imperii se retuşează guvernul provizoriu care va cuprinde nu numai aripa radicală a revoluţionarilor ci şi o aripă moderată. Sunt întâmpinaţi cu entuziasm de populaţia Bucureştiului. Bratianu. Cristian Tell şi Nicolae Golescu. găseşte revoluţiile române un bun prilej de reîncepere a ostilităţilor. Nicolae Bălcescu şi Ion C. ruşii vor invada Moldova iar turcii vor pătrunde în Ţara Românească. Urmare a înţelegerii ruso-turce. are loc o întrunire la vârf ruso-turcă la Istambul. Soliman este bine primit în Bucureşti. Soliman cere dizolvarea guvernului care îşi schimbă denumirea în locotenenţă domnească având în frunte pe Ion Heliade Rădulescu. În timp ce turcii priveau cu neutralitate evenimentele din Ţara Românească. 19 iunie 1848 Bucureşti: Reacţionarii încearcă o contralovitura anihilată imediat de revoluţionari care cer sprijinul populaţiei. Christian Tell. Urmarea acestei recunoaşteri va fi recunoaşterea legalităţiui guvernului de către toate guvernele europene cu excepţia ruşilor. Ruşii reclamă mituirea lui Soliman şi incapacitatea acestuia de a pricepe ce se întâmplă în ţară şi cer sultanului înlocuirea lui Soliman cu Fuad paşa. Soliman Paşa asigurându-l de relaţiile cordiale ale guvernului revoluţionar faţă de turci. Nicolae Golescu.

Dieta de la Cluj a avut în componenţa ei şi câţiva români. neţinând seama de superioritatea numerică covârşitoare a acestora. Însuşi poetul Sandor Petöfi se ridicase împotriva hotarârii unirii Transilvaniei cu Ungaria. În acest context au fost reprimate toate mişcările de împotrivire ale românilor. Revoluţia fusese învinsă. ale saşilor şi maghiarilor. care s-a terminat cu un rezultat defaforabil revoluţionarilor români. • Revoluţia de la 1848 în Transilvania În Transilvania mişcarea românească a avut un caracter preponderent naţional. saşilor şi ungurilor rămaşi fideli Casei de Habsburg. În martie 1848 izbucnise revoluţia la Viena. au întâmpinat trupele străine. Liderii românilor din Transilvania nu au împărtăşit ideea creării unui stat naţional maghiar şi au convocat o adunare proprie în care să discute 37 . topoare şi coase. argumentând că în Dieta care luase decizia se aflaseră din 300 reprezentanţi numai 3 români si 24 de saşi. Burgezia maghiară revoluţionară. La 29 mai 1848 Dieta de la Cluj a proclamat unirea Transilvaniei cu Ungaria. suliţe. adică neţinând seama de componenţa etnică eterogenă a ţării. O parte din români au aderat la revoluţia burgheză maghiară. ba tocmai prin omogenizarea forţată a specificului diferitelor regiuni şi prin impunerea unei singure limbi oficiale.• 13 septembrie 1848 Bucureşti: În cursul intrării trupelor otomane. un incident a dus la lupta din Dealul Spirii între turci şi Compania de Pompieri condusă de Pavel Zăgănescu. sute de săteni din jurul Craiovei şi locuitori ai oraşului. care a pus pe picioare o armată bine organizată. unde intelectualitatea liberală maghiară dorea să impună stat naţional independent de Austria. mişcare care a pătruns mai apoi în Ungaria. evaluată la 10 000 de ostaşi şi comandată de Hussein-Paşa. inarmaţi cu puşti. iar apoi cea de la Debreţin ceva mai mulţi. Rezultatul a fost din nou defavorabil românilor. Ideea de libertate şi de unitate naţională era înţeleasă de burghezia maghiară în sensul formării unei naţiuni civice după modelul preconizat de Revoluţia franceză. 30 noiembrie 1848: În ajunul intrării în Craiova a primei divizii otomane. fapt care a nemulţumit deopotrivă părţi importante ale românilor ardeleni. a căutat să-şi impună controlul asupra întregului Ardeal.

Gheorghe Sion. 38 . Alexandru Papiu Ilarian. cei mai mulţi fruntaşi şi-au exprimat dorinţa de a participa la reuniunea programata de revoluţionarii români transilvăneni. Ioan Axente Sever. Totuşi unii revoluţionari munteni au reuşit să ajungă la Blaj. Al. autorităţile au răspuns prin ridicarea unui zid poliţienesc. Papiu-Ilarian spune că la interesul mare manifestat de munteni pentru Adunarea de la Blaj. Simion Bărnuţiu. Ioan Dragoş. Ioan Buteanu. Aceştia reuşesc doua victorii importante împotriva armatelor maghiare la Abrud şi Mărişel. David Urs de Margina. Lui Nicolae Bălcescu şi celor care au solicitat eliberarea unui paşaport li s-a refuzat acest lucru. Liderii mişcării din Transilvania: Avram Iancu. Unii revoluţionari munteni ca Dumitru Brătianu au reuşit să ajungă la Blaj înainte ca autorităţile să impună măsuri restrictive. armatele ungureşti fură cu totul zdrobite de ruşi. iar Ungaria şi Ardealul vor fi predate de ruşi austriecilor potrivit prevederilor Sfintei Alianţe. Adunarea românilor transilvăneni a avut loc la Blaj pe 15 mai 1848. Vasile Alecsandri. fiind cunoscută ca Adunarea de la Blaj. Alecu Russo. Nicolae Ionescu. La întrunirea organizată de revoluţionarii munteni pentru a discuta participarea lor la Adunarea de la Blaj. Petrache Cazimir. Nicolae Bălcescu s-a dus chiar la Budapesta pentru a încerca aplanarea conflictului româno-maghiar dar Kossuth şi membrii nobilimii maghiare au refuzat să acorde drepturi egale românilor. Mai favorizaţi de evenimente au fost românii moldoveni care au avut un număr mare de lideri la Blaj: Alexandru Ioan Cuza. Costache Negri. Timotei Cipariu. Petru Dobra. Lascăr Rosetti. Ioan Sterca-Şuluţiu. Simion Balint. Pe lângă români se ridicaseră şi croaţii dar nici ei nu doreau să facă parte din statul ungar. Se formează în Munţii Apuseni o armată de voluntari români condusă de avocatul Avram Iancu. În lupta de la Şiria lângă Arad.problemele care îi preocupau.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->