ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU

AMB 19 ANYS I PROVA D’ACCÉS

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN...

TÍTOL DE GRAU
4t 3r 2n 1r FACULTATS
ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS

MÓN LABORAL CICLES FORMATIUS (GRAU SUPERIOR)1r 2n FORMACIÓ OCUPACIONAL
AMB 18 ANYS I PROVA D’ACCÉS

UNIVERSITAT

MEDICINA, ARQUITECTURA (6 cursos)
PAU

TÍTOL EN BATXILLERAT

OPOSICIONS

TÍTOL DE TÈCNIC EN... BATXILLERAT 1r 2n CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ) 1r 2n

CASES TALLER I ESCOLES D’OFICIS

CURSOS AL LLOC DE TREBALL GRADUAT EN E.S.O. CONTRACTES D’APRENENTATGE
AMB 17 ANYS I PROVA D’ACCÉS CERTIFICAT QUALIF NIVELL I

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PQPI PROFESSIONAL INICIAL 1r 2n (AMB 15 ANYS ALUMNES 2n ESO)

ESO 1r 2n 3r 4t
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA