ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIU

AMB 19 ANYS I PROVA D’ACCÉS

TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR EN...

TÍTOL DE GRAU
4t 3r 2n 1r FACULTATS
ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS

MÓN LABORAL CICLES FORMATIUS (GRAU SUPERIOR)1r 2n FORMACIÓ OCUPACIONAL
AMB 18 ANYS I PROVA D’ACCÉS

UNIVERSITAT

MEDICINA, ARQUITECTURA (6 cursos)
PAU

TÍTOL EN BATXILLERAT

OPOSICIONS

TÍTOL DE TÈCNIC EN... BATXILLERAT 1r 2n CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ) 1r 2n

CASES TALLER I ESCOLES D’OFICIS

CURSOS AL LLOC DE TREBALL GRADUAT EN E.S.O. CONTRACTES D’APRENENTATGE
AMB 17 ANYS I PROVA D’ACCÉS CERTIFICAT QUALIF NIVELL I

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PQPI PROFESSIONAL INICIAL 1r 2n (AMB 15 ANYS ALUMNES 2n ESO)

ESO 1r 2n 3r 4t
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful