Está en la página 1de 5
i; {Seano nian de Cantatenta |e te Ober: ee rt Segre oani0 : Scene sorely haben | Itc caanonO Sar cara” scone ane Seis epilie |e er cea sa pr Erie: Seratria do Edvecin Pion [Sesex fain [Gave 600 rea Auda: Oroelon General de Eaucain Supt Tachagealtue Tesralbges [avs programa y dos dl (48 Valo Oaxse, io: 010 [Uncaeoe Aamnattaves, Sasso, Papel 2 Deoguseey Programa ensues icin Aad Feplnteoriens ‘ADOUISCION OF BIENES Y SERVICIOS, Sm LLEVA A| ‘CABO EL PRocEDIMIENTO DE IVITACION A CUANDO MENOS THES PERSONAS Y LICITACION PUBLICA. | PREYENTIVA.CORRECTIVA: Joe revs a Ia docunenieciin comertaiora de 41| adante ofc nino O'RosCaND de pte cheque dl es de diembr, coy rots asda lac «ds nove S203, el rece . Sun noone de § 21,882 86265 a epresesan eS |e este hays Suto do aye el po tal dl mes de S07.507871.01 ce la 306 [Savor Aaminaatven pare we] ip GebamrpaaeEowi Nena lens degen elaoradi yrgistases portals coroners salar Departament do Fears Panairen, rcreoe ain son pena: y culcarns geo stare reece, et oe, um | rset aes rr ue 0530 que, mareja el pri! era | omit ove cabo oe pscoarn ncaa Bano, ee dctormind que ot ratnsn Tecra auceanan de bless © sono, 2 rsa eperacons comarca on dro prooodce, iu anars i dca ue one sures Jans “soquaelones"superan Tos morte micmee| ster soogeee © erates eo Jexaleioe pars ecucaciones rete, aleanga *|ormathaad en cute slo menos rine Penton an la sats presen esbicdes arenas so oe aa Sas vat Cres evince cuando menos aoe. poveccores yo | lechor samunsones por pra disen| sypget mt Mme aalt coden ples, come exaseoe eased,” leven ‘morose Series Aen Departamento oe Recres Franca ocean a att peventconect Petr cee nner Sos aa as 4° novi do misno ato, asian | ee. fe, Over set mato Tesraigeo does gtr| “his Sl Deseret csaoren por ecto’ al Sacre” Sontes| Rranace pas ge seem See mina par qe conan a oral penn coeneson tac "Sexo rece : SEP, Ee simran ene isos: Dheen Gar CEN Sipe Torah Seem pete tc, pion ime Ye pes to ln pecs duces do ure | reac rie ral car tore as 0 cele Ices pot soveit Ip e rnsratn aon | pesos [to sce bran a apgues 4 sles scanned sosebn de oi Iriel en caro “tow moner asin |prevandartssen_ part Dee er re. dec score pode Peres ol Bac a . prvcecans recon tie Sh dy Ease Poco as] eee Be Ee tiie See ~ a ce AT Atte BE Saxon [em Sects e cece "~~" [see Bain Aste een Gate Ean Spain Tool Te a Spor Tecate Teswb9e9 eee aa “Hepes ao aos yc mot, snatn 8'gar br tong set "sn specs yn Than Jena ot Gomp tayrto| {Stn en song fora ‘an | ‘oman a ts sets he Le : & omenmrasrcrarienn (mee santa erent] Somnoaimne ene a (Ete Ser. Se [Son casa [Aen Aa: Cron Gown de Evan Spa Tsniatrums Tass a == sre aes Se ror mice ease Be err, Sc Eee eater acer ‘ Seve). SEF, oes 1 IWALE Be Giokicn forcoraee arog ou, romenuescnwtunn [URIS |rmpoira crane a0 ae So (Eee = Reese as ae ans ee See ha a casa Spa TET Toei PN aae pa ENTT esos Reecraiantens ace nace ince eet eee? | aaa aaa ae pment pa ete ta 7.50 Tva lavesto«! poceamiero do" seta wien En ved de ara 2 conidra cu [pmcetacbasvasn paso soWeradh, wos got | S | bat Eu, LAE sce aaa Alon Bn