Está en la página 1de 15

PRAENOMINA MÁS FRECUENTES.

o AULUS, A – AU, AUL


o APPIUS, AP - APP
o CAIUS, C - G(léase Gaius)
o CNEUS, CN - GN (léase Gnaeus)
o DECIMUS, D - DEC
o LUCIUS, L - LU
o MARCUS, M
o MANIUS, M’ M
o NUMERIUS, N
o PUBLIUS, P - PO
o QUINTUS, Q
o SERVIUS, SER – S
o SEXTUS, SEX– S- SX – SEXT
o SPURIUS, SP - S
o TIBERIUS, TI – TIB
o TITUS, T
o VIBIUS, V – VI – VIB
NOMEN
AELIUS, AEL
ANTONIUS, ANT, ANTON
AURELIUS, AUR
CLAUDIUS, CL, CALUS
FLAVIUS, FL, FLA
IULIUS, IUL, I
POMPEIUS, POMP
VALERIUS, VAL
VALPIUS, VLP

LAS TRIBUS ROMANAS.


Aemilia AEM, AEMI, AEMIL, AEMILI Publilia POB, PVB
Aniensis ANI, AN, ANIE, ANIES, ANIEN, ANIENS, ANN, ANNI Pupinia PVP, PVPI
Amensis ARN, AR, ARNE, ARNEN, ARNENS, ARNI, ARNIEN Quirina QVIR, QVI, Q.
Camilla CAM, CAMIL Romilia ROM, ROMIL
Claudia CLA, C, CL, CLAV, CLAVD Sabatina SAB, SABATI
Clustumina CLV, CL, CLVS, CLVST Scaptia SCAP, SCA, SAPT
Collina COL, COLL, COLLIN Sergia SER, SERG
Cornelia COR, CORN, CORNEL Stellatina STE, STEL
Esquilina ESQ, ESQVIL Saburana SVB
Fabía FAB Teretina TER, TERET
Falerna FAL, F, FALE Tromentina TRO, T, TR, TROM
Galeria GAL, G, CAL, GALER Velina VEL, VE, VELL
Horaria HOR, H Voltinia VOL, V, VOLT
Lemonia LEM, LEMO Pomptina POM, POMENT, POMI
Maecia MAEC, MAE Pollia POL, P, POLL
Menenia MEN, MENE Voturia VOT, VET.
Oufentina OVF, OF, OFE
Palatina PAL, PA, PALAT
Papiria PAP, PA, P, PAPER
NOMBRES Y APODOS DE LAS LEGIONES ROMANAS.
I Adiutrix Pia Fidelis
I Italica
I Minerva Pia Fidelis
I Parthica
II Augusta
II Adiutrix Pia Fidelis
II Traiana Fortis
II Italica Pia Fidelis
II Parthica Pia Felix Fidelis Aeterna
III Augusta Pia Vindex
II Cirenaica
III Gallica Felix
III Italica
III Parthica
IIII Macedonica
IIII Scythica
IIII Flavia Felix
V Alauda
V Macedonica Pia Fidelis
VI Ferrata FIdelis Constans Fidelis
VI Victrix Pia Fidelis
VII Claudia Pia Fidelis
VII Gemina Pia Felix
VIII Augusta Pia Fidelis
IX Hispana
IX Macedonica
IX Triumphans
X Gemina Pia Fidelis
X Fretensis
XI Claudia Pia Fidelis
XII Fulminata Certa Constans
XIII Gemina Pia Fidelis
XIIII Gemina Martia Victrix
XV Apollinaris Pia Fidelis
XV Primigenia
XVI Gallica
XVI Flavia Firma Fidelis
XX Valeria Victrix
XXI Rapax
XXII Deiotariana
XXX Ulpia Victrix Pia Fidelis
ABREVIATURAS FRECUENTES
A annus; assis
A A A F F aere argento auro fiando feriundo
A B amico bono
A B M amico bene merenti
A C aere collato
AED aedilitas
AR COLL aere collato
A D ante diem
A D A I agris dandis adsignandis iudicandis
ADL adlectus
AER MIL aerarium militare
A F R agitator factionis russatac
A I A agris iudicandis adsignandis
A H N P ad heredem non pertinet
A L F animo libens fecit
ANN COL anno coloniae
A N F F annum novum faustum felicem
A O F C amico optimo faciundum curavit
A P aedilicia potestate; anno provinciae; a populo (tribunus militum) A P R aerarium populi romani
A RAT a rationibus
ARG P argenti pondo
ARG PVB argentum publicum
A S a sacris; a senatu; a solo
A V agens vices
B beneficia; beneficiarius
B B bonis bene
BB MM bene merentibus
BB VV boni viri
B D S M bene de se merenti
B F bona Fortuna; bonum factum
BF beneficiarius
BIS bisellarius
B M bene merenti; bonae memoriae
B M F bene merenti fecit; bonae memoriae femina
B M F C bene merenti faciundum curavit
B M F C M C bene merenti faciundum curavit memoriae causa
B M V bonae memoriae vir B P bonus puer
B Q bene quiescat
B R P N bono reipublicae natus
B V bene vale
B VIX bene vixit
C censuere; centuria; cohors; colonia; comitialis; conductor; cuneus; cura; curaverunt; curia
7 centurio
C A curam agens; custos armorum
C B coniux bona
C B F coniugi bonae fevit
C B M coniugi bene merenti B C M F coniugi bene merenti fecit
C B M P posuit
C C certa constans (legio); coilegium centonariorum; colonia Claudia; coloni coloniae; cuncti censuerunt
CC Gai (duo)
CCC Gai (tres)
CCC centuriones (tres)
C C C D cum consilio collocutus dixit
CC II clarissimi iuvenes
CC PP clarissimi pueri
CC W clarissimi viri
C D D creatus decreto decurionum; cultor domus divinae
C E curam egit
C E B Q cineres eius bene quiescant
C F clarissimus fllius; coniux fecit; clarissima femina
C F C censores faciundum curaverunt; collegium fabrum centonariorum; coniux faciundum curavit
C I clarissimus iuvenis constitui iussit
C K F coniugi carissimae fecit
C L Gaiae libertus
C L mulieris libertus
C M F clarissimae memoriae femina
C M P ciarissimae memoriae puer
C N Caesar noster C O coniugi optimo
COH cohors
COL colonia; columbarium
COL FAB collegium fabrum
C O M cum omnibus meis
COM S B M commilitoni suo bene merenti
CONL collega conlegium
CON R coniugi rarissimo
CONS M V consularis memoriae vir
CONS S S consulibus supra scriptis
CO P coniugi pientissimae
C OR consul ordinarius
CORR corrector
COS consul
COS AD LEG consistentes ad leclonem
C P censoria potestate; castra praetoria; castra peregrina; carissimus puer; clarissimus puer; comprobato
pondo; coniugi pientissimae; C P clarissima puella;
C P M P coniugi pientissimae memoriam posuit;
C P Q censoria potestate quinquennales
C Q V (A) cum quo vixit (annis)
C R civis Romanus civitas Romana
C S carissimus sibi; carus suis; coniugi sanctisslmae; coniugi suae; cum suis C S O cum suis omnibus
C V clarissimus virD decuria; dedicatum; deo; dies; domo
D A defunctus annorum; deo aeterno
D B S dis bonis sacrum
D C decurionum consultoD C D de conscriptorum decreto
D C S de collegii sententia; de conscriptorum sententia
D D dare debebit; dea Dia; dea Diana; decreto decurionum; dedicatum dedit; dedicavitque; dextra
decumanum; diebus dii; deaeque domini duo; domus divina; donis donatus; dono dedit; donum dat
D D D datum decreto decurionum: deo donum dedit; dono dedit dedicavit
DDD domini (tres)
D D D E S dare damnas damnates esto sunto
D D O diis deabus omnibus
D D P decurionum decreto publice
D D PEC PVB decreto decurionum pecunia publica
D D PEC PVB P decreto decurionum pecunia publica posuit
D D S de decurionum sententia
D D S D dono de suo dat
D D S P dedit de sua pecunia
D D V S L L M dono dato votum solvit libens laetus merito
II VIR duovir DEC decessit; decuria; decurio
DE C S de consilii sententia
D(ED) XX P R deducta vigesima populi romani
DEF ANON defunctus annorum
DENDR dendrophori
DE PEQ PUB de pecunia publica
DE PVB de publico
D E R I C de ea re (ita censuere)
D E R Q D R A de ea re qua de re agetur
DE S P de sua pecunia
DE SEN SENT de senatus sententia
DE S S de senatus sententia
DEV N MQ EIVS devotus numini maiestatique eius
DE V DEC de quinque decuriis
D F dabit fisco; de figlinis; divi fílius; dulcissimae filiae
D F P dare facere praestare
DIC N NIQ EIVS dicatus numini maiestatique eius
DIC(T) dictator
D I D dedit idemque dedicavit
D I M dis inferis Manibus
DI N dierum numerus
D M E NI dis Manibus et memoriae
D L (M) dedit libens (merito)
D M dea Magna; decurio municipii; devotae memoriae; dis Manibus; divino mandatu dolus malus;
domino meo
D M A E I C dolus malus abesto et ius civile
D M I dis Manibus inferis; dea Magna Idaea
D M S dis manibus sacrum; deo Mithrae sacrum
D M V F dis Manibus vivus fecit
D N divi nepos; dorrúnus noster
D O decretum ordinis
D O M deo optimo maximo
D OP F doliare opus fecit
D P decreto pagi; de proprio; deus patrius; donum posuit
D P D de proprio dedit
D P E devotus pietati eius
D P P dú Penates publici
D P S D de pecunia sua dedit
D Q A de qua agatur
D Q L S T T L dic qui legis sit tibi terra levis
D R P O V F dignum reipublicae oro vos faciatis
D R S deae Romae sacrum
DS de suo; deus sanctus; deus Saturntis; deus Silvanus; deus Sol
D S B M de se bene meritus
D S D de suo dedit
D S D D de suo dono dedit
D S EX V P de suo ex voto posuit
D S F de suo fecit
D S F C de suo faciundum curavit
D S L L M de suo laetus libens merito
D S M diis sacrum Manibus
D S P F de sua pecunia fecit
D S P F C de sua pecunia faciundum curavit
D S P de suo posuit
D S R de suo restituit
D S S de senatus sententia
D S S F C de senatus sententia faciundum curavit
D T de thesauro; dumtaxat
D T S dii te servent
DVMT dumtaxat
D V S F C IQ P de vici scitu faciundum curarunt idemque probarunt
E A CA exactum ad Castoris (aedem)
E A E eques alae eiusdem
EE W eminentissimi viri
EG M V egregiae memoriae vir
E H L IVS POT ex hac lege ius potestasque (esto)
EIS Q I S S eis quae infra scripta sunt
E M ex monitu
E M D S P F ex monitu de sua pecunia fecit
EM V eminentissimus vir
E M V egregiae memoriae vir
EN endotercisus
EQ EX N eques ex numero
EQ P equo publico
EQ R eques Romanus
E R ea res
E R P V e re publica videri
E R A ea res agitur
E S C R C e senatus consulto reficiendum curavit
E S F S F L e¡ sine fraude sua fecere liceto
E T ex testamento
E T F ex testamento fecit
E V egregius vir
EV AVG evocatus Augusti
EX A E ex aere collato
EX A P ex argento publico
EX C C ex conscriptorum consulto
EX CONS ex consensu ex consulto
EX D ex devotione
EX D D ex decreto decurionum
EX F B ex fide bona
EX FIG ex figlinis
EX H L N R ex hac lege nihil rogatur
EX I P ex imperio posuit
EX IVS V S L M ex iussu votum solvit libens merito
EX OF ex officina
EX OFF ex officina
EX P ex pondo
EX P D ex pagi decreto
EX P L ex pecunia legata
EX P P ex pecunia publica
EX PRAED ex praediis
EX S C ex senatus consulto
EX T ex testamento
EX T F I ex testamento fieri iussit
EX T F C ex testamento faciundum curavit
EX T P ex testainento posuit
EX T T F I H F C ex testamento titulum fieri iussit, heres faciundum curavit
EX V ex voto
EX V L M ex voto libens merito
F fastus filius; fiunt fundus
F A fisei advocatus
FAB faber
F C faciundum coeravit
FAC COER faciundum coeravit
F B F filio bono fecit
F B M filio bene merenti
F C fidelis constans (legio)
F C I(D)Q P faciundum curavit idemque probavit
F C P fulgur conditum publice
F D fecit dedicavitque
F D N filius domini nostri
F D S fecit de suo
F D S S C faciundum de senatus sententia curavit
FERR F C Ferrata fidelis constans (legio)
F ET D fecit et dedicavit
FF filii
F F filius fecit; fiscus frumentarius; Flavia felix (legio); felix fidelis (legio); funus fecit
F K filio carissimo
FL Flamen; flaminica; flamonium
F LOC faciundum locavit
FL P flamen perpetuus
F M fecit mater; filio mater; filio merenti
F M F filio mater fecit: filius matri fecit
F M P filio mater posuit; filius matri posuit
F N fuerunt numero
F P filio piissimo; filius posuit; flamen perpetuus; Fortuna priniigenia; frumentum publicum; funus
publicum
F P A frumentum publicum accepit
F P P fecit pro pietate
F P VET fundus possessoris veteris
F N fuerunt (fiunt) numero
F Q faciundum curavit
F S filio suo; fecit sibi; Fortunae sacrum
F S ET S fecit sibi et suis
F S ET S L L PQ E fecit sibi et suis libertis libertabus posterisque eorum
F S S flunt suprascripti; fit summa summarum
FVL CON PVB fulgur conditum publice
F V P filio vivus posuit
FVL C C Fulminata certa constans (legio)
F M P P filius matri piae posuit
G garum; Gemina (legio); Genius gradus
G C D crenius collegii dendrophorum
G D N genius domini nostri
G F garum factum
G H L genius huius loci
G M genius municipii
G P F Genúna pia fidelis (legio)
G P S genio pagi sacrum
G P R genius populi romani
H hic; haec; heres; homines; hora
H A H N S haec ara heredem non sequetur
H A I R honore accepto impensam remisi
HAR haruspex
H A S F C heres a se faciundum curavit
HAS POS hastatus posterior
HAS PR hastatus prior
HAS PRI hastatus primus
H B homo bonus
H B C hic bene cubet
H B F homini bono fecit
H B M F heres bene merenti fecit
H B Q hic bene quiescat
H C hic conditus; honore contentus; honoris causa
H D S P heres de suo posuit
H E F heres eius fecit
H E N H heredeni exterum non habebit
H E N S heredem exterum non sequetur
H E T heres ex testamento
H F heres familiac; heres fecit honore functus; honesta femina
H H M NON S heredem hoc monumentum non sequetur
H HQ heres heredesque
H L hac lege hic; locus
H L D M A huic loco dolus malus abesto
H L I RQ hac lege ius ratumque
H L O hac lege oportebit
H L T C S hunc locum tessellavit cum suis
H M hoc monumentum; homo merens; hnonesta mlsslone; honeste nfissus
H M D M A huic monumento dolus malus abesto
H M ET L S H N S hoc monumentum et locus sepulturae heredem non sequentur
H M F honestae memoriae femina
H M F C ET S A D hoc monumentum faciundum curavit et sub ascia dedicavit
H M M honesta missione missus
H M S S H N S hoc monumentum sive sepulcrum heredem non sequetur
H N S N L S heredem non sequetur nec libertos suos
H M V honestae memoriae vir
H O B Q hic ossa bene quiescant
H O V B Q hic ossa volo (vobis) bene quiescant
H P C heres ponendum curavit
H Q hic quiescat
H R I R honore recepto impensam remisit
H S hic situs; hic sepultus
H S E H EX T F C hic situs est heres ex testamento faciundum curavit
H S E S T T L hic sepultus est sit tibi terra levis
H S H A N L hoc sepulcrum heredibus abalienare non licet
H S S V T L hic siti sunt volo terra levis
H T B Q hic tu bene quiescas
H T F C heres testamento fieri curavit
H V honore usus
H V I R honore usus impensam remisit
I D iure dicundo; invictus deus
IDQ P idemque probavit
I E iudex esto
I E V Q I S S in ea verba quae infra scripta sunt
I H M I A S C F in hoc monumentum itum aditum sacrorum causa facere
I L H ius liberorum habens
IMP D N imperator dominus noster
IM PP immunis perpetuus
IN A(GR) P in agro (agrum) p(edes)
INC F(RVM) P(VBL) incisus frumento publico
IN CAL in caliga
IN E V Q I S S in ea verba quac infra scripta sunt
IN F(R) P in fronte (frontem) p(edes)
INF S S infra subscripti (scripti sunt)
IN H D D in honorem domus divinae
IN H(O) in honorem
IN K S in capita singula
INL inlustris
INPP inperatoribus
IN R in retro
IN T in tergo
IN S S infra scripta sunt
IN V R PVE V R P M in urbe Roma propiusve urbem Romain passus mille
I O C luppiter Optimus Capitolinus
I O D Iuppiter Optimus Dolichenus
I O M Iuppiter Optimus Maximus I O M C O D I Iuppiter Optimus Maximus ceterique omnes dii
immXortales
I P iuvenis perfectissimus; iuvenis probus; iter prohibitum
I PQVE E ius potestasque esto
I Q S S S ii qui supra scripti sunt
IQ P idemque probavit
I S P impensis suis posuit
I V E E R P F S V ita utei eis e re publica fideve sua videbitur
IVS SA iussione sacra
K calumnia; caput; cardo; castellum
KK kalendae; castra
L legatus; legio; libens; liberatus; libertus
L A D libens animo dedit
L A S(OL) libens animo solvit
LAR ET IMAG lares et imagines
LAT P latum pedes
LC latielavius
L C locus concessus
L D libens dat 1 ocus datus
L D D Clocus datus decreto collegii
L D D D P locus datus decreto decurionum publice
L D EX D D locus datus ex decreto decurionum
L D P C locus datus pernússu collegii
L D P P D D locus datus pecunia publica decreto decurionum
L D S C locus datus senatus consulto
LEG legatus; legavit; lege; legitimus
LEGG legiones
LEG S S legio supra scripta
L F D D laribus fan-liliaribus donum dedit; ludos fecit decurionum decreto
LIB Liber, Libera; liberatus; librarius
LIB LIBQ POSTQ EOR libertis libertabusque posterisque eorum
L L legatus legionis; libens laetus; liberti libertae
L L P E libertis libertabus posterisque eorum
L L V S laetus libens votum solvit
L M libens merito; libertus meus; locus monumenti; ludus magnus
LOC H S P S S loco hoc sibi pernússo senatusconsulto
LOC P P locorum publicorum persequendorum
L P latum pedes; libertus patrono; libens posuit; longum pedes
L P D D D locus publice datus decreto decurionum
L P Q locus pedes quadratos
L Q P locus quadratus pedes
L R P legas, rogo, praeteriens
L S libens solvit; locus sepulturae
M magister; memoria; mensis; núliarlus; modii; municipium
M A militavit annos
M A G S memor animo grato solvit
MA B M F maritus bene merenti fecit
M C memoriae causa M D matri dulcissimae
M D I mater deum Idaea
M D A N metalla Domini Augusti nostri
M D M Mater deum magna
M D M A monumento dolus malus abesto
M E mater eius
M F maaister fani; mater fecit; miles factus; monumentum fecit; munere functus
M F C memoriain faciendam curavit
M H M missus honesta nússione
MIN minister M M Mater Magna; muunicipes municipi
M M P F marito merenti pia fecit
M N metalla nova
M O matri optimae
M P malor pars mater posuit núlle passus (milia passuum)
M P F Minervia pia fidelis (legio)
M PL minus plus
M S merito solvit
M T F memoriae titulum fecit
M V F monumentum vivus fecit
M V S memor voti solvit
M VX P maritus uxori posuit
N natalis; natione; navarchus; nefastus; nepos; niger; nomine; nonae; noster; numen; numerus
N A S numini Augusti sacrum
N D A N M nullum dolorem accepit nisi mortem
NEG FRV negotiator frumentarius
N E S D numini eius semper devotus
N F N S N C non fui, non sum, non curo
N LIC non licet
N MQ numini maiestatique
N MQ E D nuniini maiestatique eius dicatissimus
NNBB CAESS nobilissimi Caesares (duo)
NNNBBB CAESSS nobilissimi Caesares (tres)
N P nobilissimus puer
N S nomine suo
N S S numerus supra scriptum
O officina
O Q obiit; obitus
OB obiit
OB H ob honorem
OB M E ob merita eius
O B Q ossa bene quiescant
OB C S ob cives servatos
O D opus doliare
O D D F opus doliare de figlinis
O D S M optime de se meritus
O E B Q ossa eius bene quiescant
O F oro faciatis
O H F omnibus honoribus functus
O H S S ossa hic sita sunt
OL olla
O L T opto levem terram
O L T opto levem terram
O M ob memoriam; optime merito; optimus maximus; ordo municipii
O O D ornatus ornamentis decurionalibus
OP DOL opus doliare
O PQ ordo populusque
OPT optio
O REST orbis restitutor
ORN ornamenta
OR P ora prima O S ossa sita
OS T B ossa tua bene quiescant
O S T T L opto sit tibi terra levis
O V optimus vir; ornatus vir; oro vos
O V F oro vos faciatis
P passus; pater; patronus; pecunia; pedes; plus; pondo; posuit; prasina (factio); provincia; publice
PAT pater; patronus
P B M parentes bene merenti; patrono bene merenti
P D D publice decreto decurionum
P D D E populo dare damnas esto
P D S posuit de suo
P E posteri eius
P C patres conscripti; patronus civitatis, collegii, coloniae; pecunia conlata, collegii; ponendum curavit
P E S C publice e senatus consulto
P EX pondera exacta
P F pater fecit pater filio parentes fecerunt pia fel ix (legio) pia fidelis (legio)
P H O ADQ E R P V placere huic ordini atque e re publica videri
P I pater infelicissimus; poni iussit
P I D praefectus iure dicundo
P L patrono libertus
P L L posuit libens laetus
PL M plus minus
PL SC plebeive scita
PLVE SC S C plebeive scita senatusve consulta
P M patronus municipi; plus minus; pontifex maximus; post mortem; pro meritis
P M F patri merenti fecit
P N pecunia nostra praeses noster
P O princeps optimus
PON CEN ponendum censuit
PP pedes; post hanc legem rogatam; perpetuus; praepositus
P P pater patriae; pater posuit; pater piissimus; parentes pientissinú; patronus perpetuus; pecunia
posuit; pecunia publica; pendent pondo; pius posuit; primipilus; praefectus; praetorio; praeses
provinciae; pro parte; pro praetore; pro pletate; propria pecunia; publicani provinciae; publice positus;
publicum portorium
P P F F A Parthica pia felix fidelis aeterna(legio)
P P P pater pius posuit; pecunia publica posuit; pro pletate posuit
P P S posuit pecunia sua; pro parte sua
PP STAT praepositus stationis
PP VV perfectissimi viri
P Q pedes quadrati
PQ R populusque romanus PR praefectus; praetor; praetoria (cohors); praetorium; princeps; probante;
procurator; provincia
P R C A post Romam conditam anno
PRO S pro salute
PRO S D N pro salute domini nostri
PROX CIPP proximus cippus
PR pridie
P R Q populus Romanus Quiritium
PR SEN CONS praetor senatum consuluit
P S pater sacrorum; pecunia sua; pro salute; proprio sumptu; proximis suls
P T M posuit titulum memoriae
P Vportus uterque; perfectissimus vir; pia vindex (legio); praefectus urbi; praetor urbanus; provmcia
utraque
P V A pius vixit annos
Q quaestor; quinquennalis; quondam
Q A quaestor aerarii; qui appellatur; quotannis
Q A V qui annos vixit
Q B F F S quod bonum felix faustum sit
Q C A quorum curam agit
Q D E R F P D E R I C quid de ea re fieri placeret de ea re ita censuerunt
Q D R A qua de re agitur
Q E D quod eo die
Q E R E T P quanti ea res erit tantam pecuniain
Q F qui fuit; quos fecerunt
Q F P D E R I C quid fieri placeret, de ea re ita censuerunt
Q HH S S qui heredes seripti sunt
Q I D P qui iure dicundo praeerit
Q INF S S quae infra scripta sunt
Q K quaestor candidatus
Q L S T T L qui legitis sit tibi terra levis
Q M qui militavit; quo minus
Q N S S S quorum nomina supra scripta sunt
Q P quaestoria potestate; quadrati pedes
Q P F qui prinú fuerunt
Q P P quaestor pecuniae publicae
Q Q V P quoquoversum pedes
Q S S S qui supra scripti sunt
Q REX C F quando rex comitiavit fas
Q S quod supra
Q S F E quod supra factum est
Q S P P S qui sacris publicis praesto sunt
Q ST D F quando stercus delatum fas
Q V A qui vixit annis Q V F S I O quod verba facta sunt in ordine
QVIB EX S C C P quibus ex senatus consulto coire pennissum (est)
QVI I D P qui iure dicundo praeerit
R ratio; regio; retiarius; recognitum; russata(factio); rubrica
RA Rapax (legio)
R C reficiendum curavit
R D A ratio domus Augustae
R L recte liceto
R P ratio privata res publica retro pedes
R P C rei publicae constituendae
R P D rei publicae dedit
R P R rei publicae restituit
R R AD PROX CIPP P recto rigore ad proximum cippum pedes
S sacerdos; sacrum; scripsit; senús
S A sodalis augustalis
S AS D sub ascia dedicavit
SB D sub die
S Csacra cognoscens; sacrum consistorium;, senatus consultum; senatum consuluerunt; scribendum
curavit; sub cura; sununus curator
SC ADF scribendo adfuerunt
SC D M sciens dolo malo
S C F C senatus consulto faciundum curavit
S C P senatus consulto publice
SCR ADF scribundo adfuerunt
S C P R senatus consultum populi romani
S CRI VLL sine criniine ullo
S D sacerdos deae sancta dea sinistra decumanum
S D M sine dolo maloS D S Saturno deo sacrum
S E situs est
SEN SEN senatus sententia
S E S F sibi et suis fecit
S F sacris faciundis sine fraude
S F S F L I PQVE E sine fraude sua facere licetoius potestasque esto
S I stlitibus iudicandis
SIG signavit; signifer
SING singoli
S L L M solvit laetus libens merito
S L P sibi libertis posterisque
S M sanctae memoriae; solvit merito
SOC socius
SOD sodales
SP spectaqvit: speculator; servus publicus; sua pecuma
S P D D sua pecunia dono dedit
SPL EQ R splendidus eques romanus
S P P sua pecunia posuit
S P P S sacris publicis praesto sunt
S PQ R senatus populusque Romanus
S PQ S sibi posterisque suis
SPR subpraefectus
S Q H A P E S S A V D F si quis hanc aram post excessum suprascriptorum aperire voluerit, dabit fisco
S Q L si quis laescrit
S R summa res
S R P F ET D sumptibus reipublicae fecit et dedicavit
S S scripta sunt; semper scriptum; senatus sententia; siti sunt; subscriptus; sumptu suo; supra scriptus
SS sestertii
S S S summa supra scripta; supra scripta sunt
ST stans; statio; stipendia
ST F stolata femina
STI stipendia
STL IVD stlitibus iudicandis
S T T L sit tibi terra levis
S V se vivo
S VE C senatusve consultum
SVM SVM summa summarum
S V Q sine ulla querela
S V T L sit vobis terra levis
T tabula; tesserarius; tiro; turma
T B Q tu bene quiescas
T C titulum curavit
T F testamentum fecit
T F I (S) testamentum fieri ¡ussit (sibi)
TIT DE C S S titulum dedicavit cum supra scriptis
T L testamento legavit
T M P titulum memoriae posuit
T M Q F ET REV tene me quia fugi et revoca
T O B Q tibi ossa bene quiescant
T P tanta pecunia; ternúni positi; titulum posuit; tribunicia potestate
T P I testamento poni iussit
TRIB POT tribunicia potestate
TRIB LC tribunus latielavius
TRIB P tribunus plebis
TR trierarchus
T V titulo usus
T V F ture vino fecerunt
V veneta (factio); vietrix (legio); vivit; vivus; vixit
V A vices agens; vixit annis
V A S L M votum animo solvit libens merito
V B D R P vir bonus dignus re¡ publicae
V B OV F virum bonum oro vos faciatis
V C vir clarissimus
V C S L P votum cum suis libens posuit
V D vir devotus
V D P R L P unde de plano recte legi possit
V E vir egregius
V E EQ R vir egregius eques romanus
V EM vir eminentissimus
V F verba fecit; vivus fecit
V F ET L E vivus fecit et locum emit
V F S verba facta sunt; vivus fecit sibi
V H vir honestissimus
V P F victrix pia fidelis (legio)
V INL vir inlustris
V K ultra kardinem
V L veteranus legionis; vir laudabilis
V L L M S votum lactus libens merito solvit
V O P viro optimo posuit
V P vir perfectissimus; vivus posuit;votum posuit
V Q F valeat qui fecit
V Q R F E V uti quod recte factum esse volet
V R urbs Roma
V R vir religiosus; votum reddidit
V S votum solvit; urbs sacra; vir spectabilis
V S C vice sacra cognoscens
V S F vivus sibi fecit; votum solvit feliciter
V S I vice sacra iudicans
V S L L M votum solvit laetus libens merito
VT F utere felix
V V ut voyerat
V V vivus vivo; virgo Vestalis
VV CC viri clarissimi
VV EE viri egregii
V V F vivus vivo fecit
VV PP viri perfectissimi
V V S L M ut voverat solvit libens merito