Está en la página 1de 2

ASOCIACIÓN EMPRENDE OURENSE

Tipo de centro: Captador de Ofertas

Nome: ASOCIACIÓN EMPRENDE OURENSE

Dirección: RÚA ANTONIO PUGA, 30

Concello: OURENSE

Teléfono: 902367536

Beneficiarios de subvencións nominativas concedidas pola Deputación


Provincial de Ourense en diferentes períodos.

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 199 · Mércores, 30 de agosto de 2006

https://bop.depourense.es/portal/descargarHistorico.do?boletin=2006/8/BOP2006830.pdf

Asociación Emprende Ourense; 25.000,00 euros; adquisición de equipamento mobiliario.

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 27 · Mércores, 2 de febreiro de 2007

https://bop.depourense.es/portal/descargarHistorico.do?boletin=2007/2/BOP200722.pdf

Asociación Emprende Ourense; G32314072; Gastos de funcionamento 2007; 40.000,00 €;

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 37 · Mércores, 14 de febreiro de 2007

https://bop.depourense.es/portal/descargarHistorico.do?boletin=2007/2/BOP2007214.pdf

Emprende Ourense; 40.000 €; gastos de funcionamiento 2006

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 85 · Sábado, 14 de abril de 2007

https://bop.depourense.es/portal/descargarHistorico.do?boletin=2007/4/BOP2007414.pdf

Asociación Emprende Ourense; G32314072; Gastos de funcionamento 2007; 40.000,00 €;


23/02/2007; 31311/48001
Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 185 · Martes, 12 de agosto de 2008

https://bop.depourense.es/portal/descargarHistorico.do?boletin=2008/8/BOP2008812.pdf

Asociación Emprende Ourense; G32314072; Gastos de funcionamento; 40.000 €; 11/04/2008;


31311/48001

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 103 · Venres, 8 de maio de 2009

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=103&fecha=20090508

Asociación Emprende Ourense; G32314072; Gastos de funcionamento da entidade correspondentes


ó ano 2009; 40.000 €; 27/03/2009; 31311/48001

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 91 · Venres, 23 abril 2010

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=091&fecha=20100423

Asociación Emprende Ourense; G32314072; Gastos de funcionamento da entidade correspondentes


ó ano 2010; 20.000 €; 26/02/2010; 23111/48001

Boletín Oficial Provincia de Ourense n.º 138 · Sábado, 19 xuño 2010

https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=138&fecha=20100619

G32314072; Asociación Emprende Ourense; Gabinete asesoramento xurídico para a inclusión


social; 46; 40; 86; 8.500,00 €

También podría gustarte