Está en la página 1de 1

• Des de la LOE l’ Educació Especial i compensatòria s’organitza i

diversifica d’altra manera i amb altres denominacions.


• Atenció a la Diversitat
• LOE Títol II Equitat en l’educació Articles 71/82

Discapacitat Física
Necessitat Discapacitat Psíquica
educativa Discapacitat Sensorial
especial TGD (Transtorns Generals Desenvolupament)
A.N.E.E. TGC (Transtorns Greus del comportament)
TEG (Transtorns emocionals greus)

Alumnat amb Transtorns del llenguatge


necessitat Dificultats Dislèxia
específica de específiques de Disortografia
suport educatiu l’aprenentatge Disgrafia
A.N.E.S.E: Discalcúlia
Retard lecto escriptor
TDAH

Alumnes amb altes capacitats

Incorporació Nouvinguts i altres


tardana al
sistema
educatiu.
Condicions Alumnes desfavorits per factors:
socials, sociolingüístics, ètnics,
personals o
salut.
d’història
escolar