Está en la página 1de 9

Unanirnes

Abel Zavala

J: 155

-8

~~~~~~~~~~~~~~

Bm9E

Ii

(guitarra electrica)

J\.--;

!j

Bm9 F#m7sus4 E
• au" I
fi i P ..--...
12 e v v k ~ ~:l ~ Gf-g
1£ ~g .. ~ v p ..
~ c C I p k
i ., , ., ., ., 'f ., ., ., ., ;;;ll ., ,
,t)
..
..
t) .. ~ge:
.. .. I
~ .. ~
r»:
16
,-..._
1"""\ '
1'""'\
~
r».
"-.,,
1'"""\
,-..._
r>.
r>.
,"--" Bm9

I

F#m7sus4

m2fr.

E

II

Estrofa Un - Ii.

ni-mes

can - te

mos an

te el Rey __

Copyright C 100 I Vastago Producciones Derechos Reservados

Bm9

ii

Unanimes ~ 2 Flm7sus4 E2&-

E

Ii

2

ria

hay_en El--

-
Bm9 Flm7sus4 E
ii- 112&- Ii
-.,;
El gran- jquien_ nos Ii - bra - ra! __ __ A.

~ I Jl j t ¥ ;Ll,n J l ,
.
Bm9 F#m7sus4 E
ii rllb. Ii Bm7 Bm7sus4
82&, fllb.
32
- to ria_ bay CD_ El __
lYle - ... - ri.I) __ Undnimes - 3

3

OfF#

iI

BmIF# Em7

llr Ii

Mi Cris - to de

ITO

t6

las hues - tes del mal _

40" II -.

Sm7

Ir-

Bm7sus4

111&-

E

~

I

. .--.._

Vic - to

~.

- na_ (vic

can - ta

re __

• ria) __

• 10 •

.. -

..

~'

OfF#

iI

r

Mi

Ii

o

ber - tad

pa g6

[Gri - ta

'1

re. __

Ce - le - bra - re an - te el Rey __

A

I

G

I

GtS

I

Intermedio

-

-

Undnimes » 5

5

Bm9

II

F'm7sus4 1I1U.

E

II

a to

da po· tes • tad _

~~============~~

Vic - to

ria_ (vic

10

hay en_ El __

ria) _

r>.

DIF#

Ii

Bm/F# Em7

mark. I

Mi

Cris - to de

rro

t6

las hues > tes del mal __ ~ _

:~

Vic - to

(vic: ria __

10

can - ta

riI) __

re _

6 Undnimes - 6
D/F# G BmlF# Em7
II IIlft. B1fr. Ii
Mi Ii ber - tad pa go ,..-.

jGri - ta

" re.-~

G A
• I
(solo - guitarra el)
Ce - le • bra - re an - te el Rey
Intermedio 2
(piano eQ
~ I! J_f J j I
• I' GIB

ii

A/C#

I'

-

-

IJ.

\

j i

r--

G A G/B A'C~

• I ii ~

8~-------------------------------------~-----------------------------------~

~ ~ ~-tr ....--.......

._)

1\ 10

-

-

I

v

G2 A G2 A

~~-------------,,----------------------~-------------~-

) . ~ ....---::=::---

J

:~

Untinimes • 7

7

(s"")--------,

G2

!I

A2

I

Em7

If

Dmai7

B

r-,I

h}ll, J ' l J J l I J

Cmaj9

I

s""-----·-------------------------------l~

-. f.o.------ .r-,

Bm9

I

j Jl J) !j g
'-"
Bm7sus4
I 1I1fr- , r--..

.; ~ I
tft~ 2:::: a Coro 3 Vic - to ria_
1\ .II -no (,i,
.
.., L...-J I 'fP: ~...=:
q-;j._:6l ___ .~ _:6l - ~- iSlE 7?t ,

G Bm/F# Em7

Ir' lit If

F IF (15 f) r I

Mi eris - to de - fTO - t6

, fg; I ,~

D/F#

I

, ,tJii~i======!d.

1)1 ~ IJ

~_&_-----~

, -t1llJ

.,.._...

las hues .; tcs del mal Vic - to - ria-

(yie

8

Unanimes *8

Bm7sus4

II~~

E

II

O/F#

I

Bm7/F# Em7

mm~fi' I

can * ta * re __

Mi Ii - her-tad-

pa * go

'2!).. II
~
rtjl
,.
t! I Bm9

11

I

-

~
Coro4 Vic to ria~
(vic
-
II ."p
.W #J I Ii II a , @ J ¥ l' ~ -

[Gri - ta re! __

j I

124

E

II

O/F.." . ri • a)

hay en_ £1 _

Mi Cris-tc de - ITO - t6

... _-

BmS

11

las hues - tes del mal _

Vic - to

ria~

. (vic

19' I, . .J .. ;LlJ .a #J I J ~ I a !j :@ J !f N
• Unanimes - 9

9

1-

OIF' G Bm71F# Em7

tI 111&. , 112&. I

* rlEJg,;htJl

Mi Ii - ber-tad pa - go

. r-.

8m

mm~fr

I' P (1 Ed L1 I

Ce - Ie - bra - re an - te el Rey

I j p E) n {3J

r>. i~ II J

I" v.

I"

F' 1?1'~yj

A2IC# 0 F#7sus4 F# 8m
It· a Inr· rl1&. 112ft,
\ j:
&-=---$., !:=::! I .ge. I J * J II
I p De" I I J~ J. II
• it. - *>r J r
u