MUSULMANS

• Els Musulmans eren persones que procedien d’Àfrica i d’Àsia, i que poc a poc van anar conquerint la major part de la Península Ibèrica.

• Els musulmans estaven governats per un Califa.

• La seua llengua era l’àrab i la seua religió l’Islam.

LA RELIGIÓ: L’ISLAM
• L’Islam en àrab s’anomena

‫م‬

• Tenen un llibre sagrat que és l’Alcorà.

• Són monoteistes, sols tenen un déu. Aquest és Al·là.

Mahoma és el seu profeta.

• L’Islam va començar l’any 622 amb la predicació de Mahoma a La Meca.

• Tots els musulmans quan resen ho fan mirant direcció a La Meca.

AL-ANDALUS
• Es coneix amb el nom d’Al-Andalus el territori de la Península Ibèrica que van conquerir els musulmans. • La conquesta va començar l’any 711 i va finalitzar l’any 1492.

AL-ANDALUS
Regnes cristians

Al-Andalus

LA MESQUITA
• La Mesquita és el lloc de culte on van a resar els musulmans.

A Espanya tenim la famosa Mesquita de Còrdova.

ALHAMBRA DE GRANADA

Altres edificis musulmans:
Torre del Oro (Sevilla)

Mesquita de Hassan II (Marroc)

Kaaba (santuari dins de La Meca) Taj Mahal (Índia)

‫ودا‬

Adéu!!!
Eli Llop i Beneyto Als meus alumnes 2010/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful