8.

fiizet

Tamasi Zsuzsa es Varga Sandor

A "Gyomordoktor" tanacsai

:1

I

,

I

,

Mit ehetek? Mit nem?

Receptfuzet allergiasoknak

;

Etelek tej-, tejtermekek-, tojas-, es gluten nelkul. ~ ~

azoknak, akik nero tudjak, hogy akkor most mit egyenek?

T -Pentagramm Kft.

Budapest, 2007

A szovegben szerep[o szellemi tulajdon szigoruan nyilvanos, ezeri aktir egeszeven, aktir riszletciben meg kivonatos fomuiban is - bdrnlilyen elekironikus, vagy mechanikus sokszorosit6 eljartissal, tanfolyalnon es eloadasokon a lehet6 legszelesebb kiirben terj eszd, ha egyetertesz vele!

Egtjetlen leItetel van csak. Ezt megel6zoen mindig tartsd szem elatt Buddha szavait:

1150ha ne higgy el semmit, senkinek, meg nekem sem! Ellenorizd, gyozodj meg rola, es a hi tet val tsa fel a iuddsl U

© 2007 Minden jog diadua

Felhivjuk a figyelmet, hogy az itt nyerheto informaciok nem a hivatalos nyugati orvoslas szemleletet tukrozik, ezert mindenki csak a sajat felelossegere veheti igenybel

Kiadja: a T-Pentagramm Kft. (www.gyomordoktor.hu) Felelos kiad6: a Kft. ugyvezetoje

Borftoterv, tipografia: Szekelyhidi lea - Graf-Ica Nyomdai munkak, koteszet: Reprograf Nyomdaipari Kft,

Tartalomj egyzek 1. Az allergia - gy6gyithato betegseg?

, Az allergiarol a lta laban Mi az allergia?

M i az i ntol era ncia f es a rejtett (kri pta) a II erg ia? Mi az anafllaxlas sokk?

Mi az ertelrne az allergias reakci6nak? A bazls a [Ie rqenek

A szekunder es a tercier allerqenek 2. A komplex allerqlaterapla

Az a I] erg ia es az ete Ita rsltas Taplalkozas es eletmod

A felepit6 9yogytapli31kozas alapjal

Az a lie rg ia 5 tel p fal kozas tlzpa ra ncsol ata Gy6gynovenyek es tap[ah~k kiegeszftok

A viz szerepe a gy6gyu1asban

A biorezonancia terapla alkalmazasa 3. Receptek allergiasoknak

A VIZ es egyeb italok

A tej es tejtermekek klhelvettesftese Kenyerek, lepenyek, kenyerpotlok Uzsonnakrernek

Levesek

Levesbetetek Fozelekek

K5retek

Feltetek, hush elyettesito k

A toj as, h elvettesltese

A sz6ja elettani szerepe es a szojaetelek el keszftesen ek rejtel m ei

A tofu ismertetese es hasznalata . porkaltek

Egyta I etel ek, teszta k

Salatak, ontetek

, ,

Edessegek

Pa la csi nta k

t.ekvarok, kornpotok, gyum6fcslevek cukor nelkOI 50S suternenyek

4. Konyhatechnika es alkalmazott eszkozek

5. Beszerzesi forrasok

6. Ket hetes mintaetrend

7. Irodalomjegyzek

6. oldal 6. oldal 9~ oldal 10~ oldal 10. oldal 10. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal 12. oldal

12. oldaf

13. olda'

14. oldaf

16. oldal

17. aldal 18~ oldal 208 oldal

20. oldal

21. oldal 25. oldal 30~ oldal 35. aldaI 41. oldal 41. oldal 43. oldal 45. oldal 46a oldal

49. oldal 49~ oldal S5~ oldal 56. oldal 64. oldal 67. oldal 69. oldal

71. oldal

72. oldal 75. aida! 77. o1dal 79. oJdal 82. oJdal

5

1. Az allergia - gy6gyithat6 betegseg?

Nos, a valasz a fenti kerdesre rovld es egyszeru: IGEN! De nem a modernnek tartott, akademlkus orvoslas altai hasznalt eszkozokkel es terapi as elja rasokka I (kern i a i ala pu, a tlopatl as szerekkel es novenyi rtassa I - pollenek), hanem kizar61ag terrneszetes uton.

A vilaghiru, am Magyarorszagon alig ismert Edmond Bordeaux Szekely professzor 33 even keresztOI kozel 124.000 paclenset segitette gy6gyulashoz, az orvostudornanv altal gyogy[thatatlannak tartott betegsegebor a terrneszetes eletrnod es taplalkozas oSi m6dszereinek a modern blokerniai is m erete kkel t6rteno korn bi na cl ojava J - mind en el ke pzelest fel 01 m U f6 eredmenvekkel, Idezzuk fel, tehat hires kijelenteset a gy6gyfthatatlannak hitt betegsegekn5J :

uGyogyfthatatla n betegseg nines / csa k 9yogyfthatat[a n beteg! II

Az allergiarol altalaban

KezdjOk az allergia fizikai okalval: ami eqyreszt elelmiszer tulfogyasztas, - elsosorban az aUati feherjekb51 es az Ores szenhldratokbol, masreszt hlanytaplalkozas, - esszenclalis aminosavakb61, vitaminokb61, asvanyi anyagokb61, nvornelernekbcl - miatt kovetkezlk be~ Terrneszetesen nem hanyagolhat6k el a kornyezetl artalmak sem (VIZ, levego, rnindennapl haztartasl vegyszerek, kozmetikumok, stb.), a gy6gyszerek es sok egyeb "civiIi zaclos vfvm any" sem,

IIA mai kor embere tulsulyos ehezo'f - mondta az egyik neves taplalkozastudes, amivel csak egyet lehet ertenl, foreg, ha megvjzsgaljuk, hogy egy

un~ .rnal atlagem ber" m lkent taplal kozik. -

Az evek saran rengeteg emberrel beszelqettunk arr61, hogy mi a jellemzf napi taplaleka. Tudjuk, hogy nem letezlk un. atlaqember es nagyon vigyazni kell az altalanositassal, de a kerdesekre adott valaszokbol a kovetkezo kep rajzo lodott ki.

A reggeli. Magyarorszagon az emberek eh§g nagy resze egyaltalan nem reggel izi k, han em az ej sza ka i ki a Ivatl a nsag m iatti IIk6m a bel" es az e bredes okozta sokkb6J az elsd d6zis koffeinnel probal elszakadnl. Ez lehet a kave valtozatos formaja (tejjel, tejszfnnel, cukorral, rnezzel es ezek nelkut), a teak szamtalan varlacloja, vagy csak klrneletlen kOzdelem az idovel.

A tizoral (aklnel van) danto tobbseqben finomitott lisztbor keszult termekek (kenyer, zsemle, kifli, edes es 50S peksuternenyek, poqacsak, stb.),

, margarinnal megkenve (ha szendvlcset valaszt) es "valami" rajta, Ez a "valarni" altalaban felvaqott, kolbaszfele, szalarnl, vagy sovany husaru, valamint tejtermekek, foleg sajtok, Kevesen esznek melle zoldseqet, azok is t5bbnyire a j61 bevalt paprika, paradicsom variaciot valasztjak, Utana ;.(vagy helyette) a masodlk dozls koffein, hogy egyaltalan rnunkakepes lehessen.

6

Az ebed elsoprf tobbseqben fott etel (altalaban menza, rltkabban sajat keszftesu), az un, .m agya ros konyha" r z es va 1 asztekvl I ag a na k m egfele loen, Azaz, valamilyen leves es hus, plusz koret es savanyusaq, Nagyon ritka a

ko retkent a I ka 1 mazott ZQ Idsegfel e es salata ~ A lenyeg az, hogy a II ati feherje (hus) es szenhldratban gazdag koret szerepeljen bennet Ebed utanl kavet mar kevesebben isznak, mint reggel de a szarnuk nem elhanyagolhat6. UZ50nna. A delutan a szinte tudattalan nassolasel AUg akad ember, aki ne . enne valamilyen edesseqet, a leheto leqvaltozatosabb formaban, de akad rna mar szep szamrnal olyan is, aki a gyOmolcsot preferalia.

A vacsora fa jellemzoje az, hogy nagyon sok ernbernel ez a f5etkezes, emiatt elegge kes6n tortenlk, Este 18-22 oraig (extrern esetekben ez utan lsl) boseges vacsoraval igyekszik behoznl a napk5zben rohanas rnlattl kapkod6 etkezeseket, Lehet fott, vagy hideg etel, altalaban tobb rnlnt, amire szukseqe lenne (jutalrnazasl) es szlnte mindent osszeeszlk rnindennel. Mivel ebben az lddszakban a szervezet mar csak a taplalek feldolqozasaval sze retne fog la J kozn i, ez€ rt ezt nehezen tal era [ja. Csa k h a b a to rta n, a keso esti "konnyu" alkohollzalas es nassolqatas es az un. .szelleml taplalek" foqyasztasa: horror es er6szakos filmek, tartalmatJan lV -,' es valosaq show-k, Sajnos van, aki ilyenkor probal meg eqeszseqesen taplalkoznl, tehat a vacsorara Hyenkor teszi ra a gyOmo!csfogyasztast.

Az eredrneny lsrnert, Tulsuly, ernesztesl zavarok, szekrekedes, majd az ebbol eredd rnerqezettseq miatti fejfajas, alvasl zavarok, horkolas - nem utolso sorban az allergia, amikor mar a "belso szemetes" megtelt!

Veqre itt van a hetvege!

A televlzlo, amely tefjesen kisajatftotta a lelkOnket fltartalmas" szorakozasokat kinaL Ezek a "Reform" es a IIBUntetlen orornok" tipusu rnfisorok, ahol profi (es profinak mondott), amator es dllettans sefek elkepeszto kreatlvi .. tassel befo Iya so Ija k az em be reket es keszltl k e I n + 10M i k 0 [va n etel u ket, am eIyek nem ketseqes, hogy flnomak, de egeszen blztosan rneqroviditlk elfo ... gyaszt6 i k el etetl A m a sorkeszlto k I eqtobbj e szerzodesben a II va la m e Iyi k elelmlszerlparl ceggel, ezert terrneszetese az altala forgaJmazott "kimondottan eqeszseqes" alapanyagokat ajan[ja eteleihez.

Itt .az ideje, hogy kiugorjunk ebb51 a mokuskerekbol es tenyleg e1kezdjOnk fog lal kozn i a sajat egeszseg 0 n kkel,

Mi az, amibol nagyon sokat es sokszor fogyasztunk?

Elsosorban az tires, tartaJmatlan enerqlat tartalrnazo szenhldratokbol, (fe .. herllsztekbo' es finomftott cukorb61 keszult terrnekek), amelyeket teljesen megfosztottak a szervezet szarnara letfontossaqu alkotoktol, A nagyobbik baj az, hogy ezeknek a qabonaknak a feherjei (elscsorban a gluten) a mennvlseqkozpontu mezogazdasagi terrneles kovetkezteben testldecenek - ez€ rt az i m m un ren d sze r a Ilerg i as rea kci6va I el utasitj a! A fi nom ftott ( fe her)

7

cu ko r ton kreteszi a vekonvbel nya I ka ha rtyat -- e loseg (tven az a II erg iza 16, ernesztetlen feherjek kozvetlen kijutasat a verararnba.

Masodsorbanf a tomeqterrneles gyaraiban eloallitott eqeszseqtelen, vegyszere kkel te Ii, a I] ati fe he rj ekbof. Ezek a h Lisak! tojasok, tej ek es tejterme kek szlnten testidegen feherjel az okai az allergias reakcioknak, es nem az agyonszidott pollenekl A mai magyar ember nem is kepes elkepzelnl a tapI a I kozasat na pi ha rom szo ri a Ilati fe he rj efoqvasztas nel kG I. Ebben m egerosfti at a h us I tojas es tej lobby altal penzelt m ed i a.

Hermsdsorbsn. a szarntalan beteqseqet okozo elvezetl szerekbol, amelyek rnertektelen foqvasztasa jelentos szerepet jatszik az immunrendszer legyengfteseben. Az allamilag tarnoqatott droqok: foleg a kave, a fekete tea es a cigaretta rendklvul artalmasak, akarcsak az alkohol es mindegyik sava-

sitja a szervezetet, ami a beteqseqek klalakulasahoz vezet. I

Negyedsorban az edesseqekbol es az un. "udrto" ttalokbol, Ezek kivetel nelkUI karosak az eqeszseqre es a cukor miatt az allerqlak rneleqaqyal,

Mi az, amibiil rendkivul keveset fogyasztunk?

Eisosorban 9yOm5lcs6kbol, amelyek a legfontosabb vitamin, asvanyi 56 es nyomelem torrasalnk. Raadasul a helyes etettarsltasban elfogyasztott gyOmoles atmossa, tiszt{tja a sejteket. "

Masodsorban a nyers zoldsegekbol, amelyek az elobb felsoroltakhoz hasonloan, ertekes anyagok forrasal, A sejtrnereqtelenltesben meg jelentosebb a szerepuk, mint a 9yOmoics5ke. Raadasul a belmozqast, szekleturltest elosegft6 rosttartalmuk miatt letfontossaqu lenne a foqyasztasuk, Harmadsorban a teljes kiorlesu lisztb5l keszult terrnekekbol (kenyerek, tesztak, sutemenvek), Ezek hlanva miatt az elfibbleknel felsorolt anyagok nem kerulnek be a szervezetunkbe, RendkfvOI ertekes B vitaminokat es aminosavakat tartalmaznak, ame'yekbol emberi feherjek epulhetnevokanal Negyedsorban a legjobb aminosav es telltetlen zslrsevforrasokbol, a hokezeletlen olajos magokb61, diofelekbol fogyasztunk keveset. Emiatt a sejtrnernbranok felepltesehez alapvetoen szukseqes telltetlen zsfrsavak hiailya je1entkezik, es ez a hibas sejtkomrnunlkadohoz - a beteqseqekhez vezet, Sorolhatnank napestig, de ennylbol is jol lathato, hogy a dvlllzalt ember az elelrnlszer torneqterrneles csapdajaba kerUlt es verg5dik. EgyoldahJ, hlanvta pi a I kozasa meg hozta az lie red m envt" to b be k kozott az a I Ie rg ia kat,

Miert allergias az ujszul6tt es a kisgyerek? \

Nagyon sok szGle nem ertl ezt, hiszen unagyon odatlqvel" a taplalkozasara, megis allergjas a gyereke. Az uj5z016ttnel ennek aka, az anya taplalkozasaban, eletmodjaban, szenvedelvelben keresendo a gyerekvaras elotti es a varandossag a latti idoszakban. A kesobb jelentkezd allergiak hattereben a "korszerOnekll nevezett babelelmlszerek (magas allati feherje es szenhidrattartalmuak), es a medlaeszkozok altai nepszenisltett tejterrnekek fogyasztasa all. A szulcknek csak egy kls toredeke szoktatja ra mar gyermekkorban

8

a 9yOmolcsre es a zoldseqre a gyerekeit, es alig akad, aki teljes ertekO pekarut adna neki. Van olyan szOlo, aki gyermeke taplalkozasarol beszelve nem is tekinti etelnek a napk5zben szamolattanul elfogyasztott Turo Rudit,

jegkremet, edesseqeket, amelyekkel eqvreszt tonkreteszi a gyerek etvagyat, rnasreszt rengeteg allerqent vlsz a szervezetebe .az adalekanyaqok

ta rtositoszerek, szi neze kek, stb ~ a J ta I. I

Nagyon fontos tanacsokl

Aki gyermeket szeretne, az a foqantates eJatt rnereqtelenltse szervezetet. A varand6ssag es a szoptatas ideje alatt vlszont tifos, mert a mereganyag atkerul a gyermek szervezetebel

A s~ecsem6 a lehetd leqtovabb kapjon anyatejet (de min. 6 honaplql), mert ettoJ alakul ki az immunrendszere es csak ez ad neki egy eletre szolo vedettseget I A ta psze rekke I ta pI a J as viszont· en nek az ell en kezojevel jar egyGtt, es csak ida kerdese az allergi~s reakdo rneqjelenesel

Soha ne adjunk 3 eves kora elott egy gyereknek tehen (vagy' mas allat tejet), illetve abbol keszult termekeketi Meg az un. f1hjpoallergenlf es a .Jaktozrnentes" termekek sem javasoltak, csak az anyatej!

Minel el6bb szoktassuk ra a nyers, hazai terrnesti jdenygyOmorcs6kr majd zoldsepek foqyasztasara, hogy ez terrneszetesse valjek a szamara

Csak tlsztitott vizzef ltassuk, soha ne cukros, vagy edesltdszeres italokkal. Teat csak nagyon rltkan igyon _" es csak a celnak megfelel5 gyogynove-. nyekbol- cukor, edes(toszer nelkul,

Amilyen hamar csak lehet, adjunk neki teljes orh~su kenyeret.

Tudjuk, hogy ezek betartasa mer5ben ellentmond a mara; kialakult szokasoknak, amelyek eredmenvet az orvosl rendelokben megjeJeno allerqlas gyerekek 5zamab6J Jehet lemerni.

Az allergiak kialakulasanak okai (csecsemo- es kisdedkorban):

• az a nyatejes ta p r a I as kora i e] hagyasa;

• a szervezet j m m uno 16g i a i eretle nseqe (11 eves kori gala ku I ki);

• a testidege n (a II ati) feh erje k es a fi nom ftott cu kor kora j bevezetese

• az elelrnlszerekben talalhato feherje allergizaf6 hatasa (az eloallitas saran valam ilyen termeszetellenes eljarassa f meqvaitozatott feherjeszerkezet, amit az immunrendszer nem ismer fel);

• orokletes hajlam (a 5z015 helytelen eletrnodja, illetve allergiaja).

Mi az allergia?

Az allergia a szervezet meqvaltozott reaqalast m6dja, arnelynek saran egy bizonyos anyagra rnaskeppen reaqal, mint norrnalls esetben. Az allerqta fo krlterlurna aZI hogy a szervezet tulzott mertekben kepez elJenanyagokat (antitesteket) az allergjat kivalt6 anyag ellen, es egyertelmu reakcrokka: ki m utathat6 az okozo j el en lete ~ Min de n a J le rg ia gyu I fad as is egyben.

9

Mi az intolerancia, es a rejtett (kripto) allergia?

Az into Ie ra n ci a az, ami kor a hevesen el utasito a lie rg i ku 5 tU n etek neha ny m asod percnvltol vagy percnvltf I neha ny 6 ra n be l 0 Ii id osza kaszo n bel u I eri k el a tetopontjukat. A kesobb hate tlpusnal legalabb egy nap rnulva,

Kripto, vagy rejtett ailergia az, amikor az al1ergoid reakcio akkor: lep fel, ha a z all erg i as szereti az a llerqenjet, FOg 9 to Ie, es ha nem ka pja meg, a kko r elvonasi tOnetei vannak, de az allergia nem mutathato ki a nyugati orvoslas rnodszerelvel es nincsenek elfogadott tOnetei. Ilyen, pl. hogy a tejallerqlas gyereknek folyik az orra, duzzadtak a rnandulal.

Mi az anafllaxlas sokk? .

Az allerqtas ember szervezete a tulzott reakclo saran rneqprobalja eltavolltan' a szarnara idegen anyagot es speclalis el1enanyagot termel, amely a verararnba kerulve szarntalan kernlal anyag telszabadulasat eredmenyezl, Ilyen. a hisztamin, amely kozpontl szerepet jatszik az a Uergias reakclokban, Az anatllaxlas sokk a szervezet olyan rendklvul eros ailerqlkus reakclojat jelenti, amely a hirtelen vernyomascsokkenes es a h6rg6k lzomzatanak gorcse m iatt el etvesze lyt jel ent, Elvi leg . a I egto bb a lie rg las rea kci6 csa k ennek a sokknak a gyengiteti elokepe. Ha az immunrendszer legyeng01tr es a betolakod6kat normal medon nem kepes legy6zni, arra kenyszerul, hogy fokozolt men nyi seg be n a J I ftson elo a ntitesteket ~

A szervezet fe\eslegesen nagy enerqlat hasznal az allerqlas reakci6k kompenzalasara. Ha ez sokaig tart, akkor immuntolerancia alakul kl, vagyis a szervezet nem ismeri fel a sajat antigenjeit, ezaltal sajat maga ellen ford(tja a vedekezeset es autoimmun betegseg lep fel.

Mi az ertelme az allergias reakclonak?

Ha feltesszOk a kerdest, hogy az llyesfele eltulzott vedekezesi reakci6nak van-e ertelrne, csakis egy valasz lehetseqes ra~ Az immunrendszernek ez az utolso lntezkedese arra, hogy rneqvedje a szervezetet a rosszabbtol, egy anafllaxlas sokktol, Az immunrendszer h~nyegeben harem reagalasi szakaszban, illetve m6don reagal a verben megjeleno korokozokra es mergezQ anvaqokra: egeszsege~ norrnalls vedekezesl reakci6val, efttJ/zott immunve-

. lasszal (allerqiaval), es anafilaxias sokkal, amely nem mas, mint. a vedekezesl reaga las eletveszelves kisik1asa.

A bcizis allerqenek

A legerosebb hatast kiva1t6 allerqeneket hfvjak bazls allerqeneknevdkanal Ezek kaze azok az elelrnlszerek tartoznak, amelyek feherjeben kiiliinosen ga·zdagok, es minden nap, vagy szinte minden nap fogyasztjuk oket. Ezek allnak a sor elen. De teljesen fgy reaqalnak az ernberek a finomftott cukorra, az alkoholra, a fokhaqvmara, a voroshaqymara, a pore-

10

,

{

t

haqvmara, vegOl, pedig az osszes t6bbi magra, diofelere, gyumolcs- es fozelekfajtara. Vlszont nagyon ritka az allergia a sora, a zsfrokra es olejokrat a burqonyara, a rizsre, a kukorlcara, a bananra es a (nem hokezelt es krlstalyosltott) teljes repa es nadcukorra. Egy-egy elelrnlszer allergiakivalt6 h ata sa na k nem fe Itetl en 0 I kell min d ig egyfo rma i nte nzltas una k len n ie, hanem fajtat61 fOggoen erdsen eltero is lehet, Ez rnlndenekelott az alrnara es mas 9yOmoicsokre ervenyes. A feldolcozast eljarasnak is nagy lehet a szerepe, Nem ritka eset, hogy peldaul a nyers sarqarepa vagy rnoqyoro eros al1ergias reakci6kat valt ki, viszont a fott repa es a plrftott moqyoro egyalta[an nem okoz problernakat, vagy csak klsebbeket,

A leggyakoribb ersodleges (primer) tapanyag allerqenek

gluten - a gabonafelekben: a buzaban, arpaban, rozsban, zabban, ta-

la I nato feh erj e ..

tejcukor es a tehentej feherjei, de mas allatoke is (kecsketej, juhtej) tyuktojas (rnlndenekelott a feherje)

minden husfeherje (serteshus, rnarhahus, szarnvasok, ha1) finomltott cukor (vigyazat: a leqtobb barna cukor csak szfnezettl) e lei m i szer-a d a I eka nyag 0 k (p I ~ 5Z1 neze ka nyag a k, ta rt6sit6szerek) huvelvesek (a genm6dosltas miatt, elsosorban szoja) fokhagyma, voroshaqvrna, porehaqyrna

paradicsom

moqyorotelek (elsosorban a foldl, vagy amerikai moqvoro)

A szekunder es a tercier allergenek

Amikor a beteg szervezet mar telftod6tt a fentiekkel, akkor az egyebkent artalrnatlan k5rnyezetei anyagok es elelrnek is klvalthatnak allergias hatast, Ezek az un. masooiacos es harmadlagos alJergenek, arnelvekkel nem kell kozvetlenul foqlalkoznl, Ha a primer allerqenek hatasa rneqsztinlk, automati kusa n to n ne k era sze ku n de r es a tercie rek hatasa i is.

vi rag po ro k, po lie n ek, fOfe lek cltrusfele gyUm61csok

olajos magok (napratorqornaq, szezarnmaq, rnandula, stb.). tonk61ybuza, ama rant, quinoa stb,

5zoros gyUmolcs5k (barack, szeder, foldleper, kivi stb.) gyOmolcscukor es gyOmolcssavak

alkohol

sOtoeleszto, etkezesl el eszto r so rei esztd allati 5zor5k

Ezen kivu I, a hogy m elyu I az a lie rg ia 5 hatas ugy I ep ne k fel egyeb ke nt teljesen _ artalmatlan, az elethez szukseqes anyagok allerpenkent. Ezek hatasa azo n n a I ef m U I i k, ha a bazi s a If ergenek bevitel evel fe r h agy az a 11 erg i as.

1. ]

2. A komplex allerqlaterapla

Ahogy a bevezetoben is emlitettOk az al1ergia gyogYlthato, de csak tobb tenyezo egyOttes betartasa mellett. Ezekkel te1jes tunetmentesseqet lehet elernl, de a betegseg elektromaqnese lnformaclojat (engram) csak a biofizi ka i a rvasl as eszkoze ivel (bi a rezon a nd a) Ie het kioltan i.

Az allergia .as az eteltarsitas

Belflora problemak nemcsak emesztesqyenqeseo vagy finomltott .cukor kovetkezteben keletkezhetnek, hanem az elelmiszerek helytelen komblnalasa miatt is .. Az ilyen kornblnalasl hlbak kozvetlenul ugyan nem valtanak ki allerg lat, megis - minden mas, a belflorat rornbolo behatashoz hasonloa n, hozzajarulhatnak az aJlergiak keletkezesehez vagy fokozodasehoz,

Ami a finomftott cukrot es rnellektermekelt, a glOk6zt es a glOkozszirupot illeti, azok mar onmagukban is karosltjak a belflorat; am teljes kiorlesu qabonakkal, dio- es moqyorofelekkel vagy oIajos magvakka] egyOtt ez a hatasuk meg er6sebb, foleg akkor, ha az ut6bb felsoro1t elelmiszereket nye rsen, h5keze letl en 0 I fogyasztj uk, H a tehat f nom rtott cu ko rra I keszu It suternenvt akarunk ennl, akkor a sutemenyt semmi esetre sem teljes kior ... lE~sa qabonabol keszftsuk, es ne legyen benne sem dio- es rnoqvorofele, sem olejtartalmu mag.

Fjnomftott cukor + teljes kiorlesu gabonak = rnereq

Ha betartjuk az alabb kovetkezd taplalkozasl szabalyokat, es ha egeszseges az ernesztesunk, akkor elkerOlhetjOk a legkomiszabb belrlora problemakat,

1. A leheto legkevesebb finomftott cukrot fogyasszuk (lnkabb sernmltl),

2. Soh a n e egyu n k fi nom itott, reszben fi nom ftott va gy krista Iyosftott cu krot egyOtt melegitett, vagy nyers, teljes kiorlesu gabonafe1ekkel, dio- es mogyorofeh§kkel vagy olajos rnaqokkal, Ugyanez vonatkozik a finomftott cukrot tartalrnazo ita1okra, peldaul a llrnonadera, a kolara, a sorre es mas al-

koholos italokra. ,

3. Ne egyunk ugyanazon etkezes saran savanvu gyOmolcs6ket teljes kiorIesu gabonafelE§kkel, burqonyaval, "fozelekfeiekkel, vagy szel rdgesztenyevel.

4. Soha ne egyunk egyOtt nyers dlo- es rnoqvorofeleket, olajos magvakat vagy nyers qabonafeleket sova1 ugyanabban az etkezesben, de elotte vagy k5zvetienOI utana sern, ha az etkezes sot is tartalrnaz.

5~ Erjedes miatt ne egyunk tobbfajta 9yGmoicsot egy etkezese be101.

Taplalkozas es eletmod

Az allerqlasnak tudornasul kell vennie, hogy az eddigi eletmodlaval es taplalkozasaval gyokeresen szakftania kell! Ez elengedhetetlen feltetele a 9yogyulasanak, de nem jelenti azt, hogy ett61 kezdve rossz fzu eteleket kell

, .

ennie, kedvetlenul, Eppen ellenkezoleql Nagyon jofzu es finom eteleket

12

.. ~ .J

,

kap, amelyektc5J vlsszater az eletkedve es eletereje, A Jegfontosabb az, hogy ne veszteseqkent elje meg mlndezt, hanem ugy, hogy ezentis mas alapanyaqokbol keszlt eteleket, Megmaradnak a megszokott fzel, es rnlndent ugy ehet, ahogy eddig, csak azokat hagyj ki, amelyek tonkretettek a szervezetet, Ez nem a beteg ember etkezese, hanem teljes ertekG taphilkozas. Termeszetesen az eletmodjan is vii ltoztatnl kell: a kesoi lefekves, az alvcls-, es a mozgashiany, a rossz varosi levegol a gyogyszerek mind hozzaja ru Ita k a II a pota n a k kia J a ku 'asa hoz,

A kovetkezokben nezzuk megr hogy rnlkent lehet az egeszseget vlsszaallltani a neves termeszetqvopyasz: Henning MOlier-Burzrer szermt,

A feh!pito gy6gytaphilkoziis alapjai

A nyers gyOm6lcs6k, di6felek es olajos rnaqvak (mandula, moqyorofelek, napratorqomaq, szezarnrnaq stb.), vaJamint a nyers, csfraztatott gabonafelek kepesek arra, hogy a szervezetOnket rnentesltsek minden kemlat eredeto kornvezeti mereqanvaqtol, minden nehezfemtol - higany, clam vagy kadmlurn -, minden kernlal eredetf gyogyszertoJ es droqto], tovabba a szervezet sajat maga altal terrnelt anyagcsere 'selakanvaqaltol. Az ezekben az elelmiszerekben szunnyado meregtelenitii es gyogyerot, hogy egy61taliin felszabaditsuk, a 9yumolcsiiketl di6feh~ket es magvakat egyreszt bizonyos medon komblnalnunk kell egymassal, rnasreszt alaposan meg kell ragnunk. Akkor is, ha vaJamilyen die .. , vagy olajosmaq-felet eszOnk egyUtt valamilyen 9yGmorcsfeh§ver, es akkor is, ha csraztatott gabonafelE~t eszOnk magaban.

Ha a taprah~kot megfeleloen kombinaljuk, es alaposan megragjuk, akkor a szervezetben hatalmas anyagcsere folyamatok indulnak meg. A megszokottnal sokszorta nagyobb erovel all rnunkaba minden rnereqtelenlto enzim, ugynevezett anyagcsere katallzator is. Ez a kotosziiveteket es a belso szerveket rendszerint mereqtelenitesre serkenti, meQpedig minden egyeb meregtelenitesi terapianiil, meg a b6jtolesnel is jobban, A mereqtelenltes olyan eros, hogy kezdetben csak kls mennylseqfi, mintegy 10-30 gramm di6felet vagy magot eqyunk,

Az eros rnereqtelenttesen kfvOI ez a rnodszer arra is kepes, hogy a meggyenguJt ernesztokepesseqet lsmet helvreallltsa, Ez ugy tortenlk, hogy a nyers dj6feh~k es olajos magvak reaktivaljak a teljes feherje-es zsfrernesztest, valamint a csfraztatott gabonafelek a meggyenglHt szenhidraternesztest. Ha egy: allerqiasnak raadasul gyenge a feherjeemesztesl kepesseqe, az a di6fefe - ofajos mag - gyOmolcs - kornblnaclok segftsegeveJ nemcsak a szervezetet tudja .mereqtelenitenl, hanem a gyomra vagy a hasnvatmlrlgye emesztokepesseqet is ujb61 normallzalhatja. Ha uqyanennel a szemelvnel meg az Is fennall, hogy tul keves epe kepzodjk, akkor ezek az elelmlszer komblnaclok a rnajban is reaktivarjak az epekepzodest,

13

Ez meg nem minden, -amire ezzel a taplalkozasl rnodszerrel lehetoseg nyflik~ Az eros anyagcsere aktivizalas vegOI a szervezet minden sejtjenek es mukodesenek a reqeneralodasat idezi elo. A szervezet fokozatos mereqtelenedese, es az ernesztdkepesseq reaktlvalodasa reven nemcsak az allerqlalnktal szabadulunk meg, hanem mas, kr6nikus betegsegekbol [5 kigyogyulha .. tunk, ilyen peldaul a rak, a reuma, az erelmeszesedes es a magas vernvo- . mas, a kGlonfele hormonzavarok, az impotencia es a meddoseq, a pajzsmirigy elegtelen vagy tulzott muk6dese, az autoimmun beteqseqek, vagy a hajhullas. A salakmentes, mereqtelenftett szervezet, valamint a szervezet sejtielben fo[y6 lehetf [egjobb anyagcsere a legfontosabb elofeltetele annak, hogy tovabb maradjunk fiatalok, es lassabban oregedjOnk

Ha az elfogyasztott dlofelekre es magvakra allerqlasan reaqalunk, az semmikeppen sem csokkentt ezeknek az elelrnlszereknek a rnereqtelenltf es helyrealllto hatasat! A gyogytapli:ilkozels tehiit akkor is alkalmazhato, ha allergiasan reagalunk ra. Ha vlszont a di6feh§kre es az olajos magvakra jelentkezQ allerqias reakci6k olyan erosek, hogy nem marad meg bennOnk annyi diofele vagy mag, amennyivel a rnodszert folytatni tudnank, akkor csak ket lehetosegOnk marad. Vagy alavetjuk magunkat, peldaul biorezonancia terapia nak, es kezeljO k vele az allerqlain kat - lehetoleq rnlnel elobb-, hogy aztan a kezelesben szerepeltetett elelmiszerekkel meqlscsak e lveg ezh essO k a he Iyrea 11 fto es me regte Ie n ftesi tera p lat, vagy ped ig ugy dontunk, hogy a horneopatikus alternatfvat vagy a vitaminos rnereqtelenltest va I asztj u k,

Sajnos ez a taplalkozasl terapta csecserndknel es klsqverrnekeknel nem alkalrnazhato, mivel ok attalaban nern ragjak meg elegge a taplah§kot. A pepekke vagy kasakka feldolqozott elelmlszerek sem jelenthetnek rneqoldast - csak akkor, ha rneqteleloen eleve meg lennenek ragva, es nvallal kevered ne nek,

. .

I, .. :. ,. .

Az allergias taplaIkozas tizparancsolata 1. A bazls a llerg en ek keru lese

Amfg allerqialnk vannak, leqalabb a fo allerqeneket kerOljOk el, mar persze ha lsrnerjuk az allerqeneket, Minden allerqlasnak teljes rnertekben javasolhate; hogy eloszor csokkentse, majd teljesen szuntesse be a leqerosebb allerqlakeltf elelrnlszerek fogyasztasat, ugymint a tejterrnekek vagy a feher lisztbol keszult terrnekek, a toias, a hus, a hal es a moqvorofelek,

2. Tobb es kisebb etkezes

Az eros allerqiakban szenvedok 80%-anak meggyeng01t a feherjeernesztesl kepesseqe, ezert alapvetoen erdemes cs5kkenteni az egyes etkezesek alkalrnaval elfogyasztott feherje mennylseqet, es a napi harornszorl etkezest at-hat kisebb etkezesre szetosztanl a nap folvaman. Az esetleq, fennall6 fokozott feherjerothadas ezaltal rnerseklodlk, es ez pozitfv hatast gyakorol a

14

be1fJorara, vaJamint az emesztokepesseq meggyengUrese miatti allerqlakra j s. Az a Ita la nos kozerzet tova b bi j avft6j a I ehet, ha tu I nyo ma reszt vegetarlanus taplalkozasi m6dra terunk at, mivel a husban, halban es tojasban levQ allatl eredetf feherjek nemcsak ercsebben hajlarnosak rothadni a belben a novenyl eredetf feherjekhez kepest, hanem rendkfvOI intenziven ldezlk elo a szervezet tulsavasodasat,

3. Rotaclos etrend

A fo a II erg en ek ke ru lesen kivU] a rotad 6s etrend is sokat seg fthet. Beblzonvosodott, hogy a tulterhelt immunrendszer rendszeresen tehermentesfti maqat, ha ugyanazt az elelrnlszert nem mindennap, hanem csak ha rom -neqyna pan kent fogya sztj uk. Ezze r hatra Itatj uk az a f lerg i a k ujj aa I a kulasat es a megh~v5 allerqlakat gyenglthetjOk.

4~ A finomftott cukor mellozese

A finomltott cukor alapvetoen karosltja a belfloratl es ez erfisen serkenti ai al [erg i a k ke l etkezeset, ezert k6vetkezetesen Ie kell m a nd a nun k rota, A finomftott cukor helyett rendszerint barrnely terrneszetes edesftoszer alkalmazhat6, mar persze amelyikre nem reaqalunk allergiasan. Ezek kaze tartazi k egyebek kozt a te1j es na dcu kor, a te Ijes repa cu ko r, a rnez, a j u h a rsziru p, az a gavenedv es a su rftett a I m a- es kortel e.

5. Gabonat finomftott cukorral ne egyunk egyOtt

Ha rneqsern vagyunk kepesek visszautasftani egy szelet finomltott cukorral megsz6rt suternenvt vagy az olasz fagylaltot, akkor OgyeljOnk arra, hogy a finornltott cukor sernrni esetre se talalkozzon ossze teljes kiorlesu qabonaval vagy nagyobb mennyisegu dlofelevel vagy olajos maggal a gyomrunkao ba n. Az i [yen m i att ke I etkezd belflora p ra bl erna k ugya n is sokka Ita sulyosabbak, mint amilyet a finomftott cukor onmacaban okozhat,

,

6. Altalanos eqeszseqes taplalkozas

Az immunrendszerre nezve nagy a jelentosege annak, hogy altalanosan eqeszseqes elelmlszereket fogyasztunk. Az alkoholrol es a kaverof ugyanugy mondjunk Ie, mint a nikotin rol. A tap[a lekunknak lehetoleg rninel terrneszetesebbnek es nem genmanipulaltnak kell lennle, Ezert kerOljOnk minden olyan termeket, amelyben finomftott cukor van (sajnos egyre tobb bloterrnekben js vanlll), es csak olyat fogyasszunk, amely mentes minden kernlal adalekanyaqtol. Az lenne a legjobb, ha tulnyornoreszt vagy kizarolag csa kis b io elel m i szerekkel ta p la I kozn a n k,

7. Elegendo 56

A felnottE~knek hozzavetoleq napl 3-5 gramm teljes, azaz nem finomftott sora van szuksegOk, hogy eh~g gyomorsavuk kepzodhessen Ha hosszabb idon keresztGI kevesebbet fogyasztunk ennel a rnennylseqnel, akkor fokozatosan csokkennl fog a gyomorsavkepz6desOnk, es emiatt a taplalekban leva feherjet egyre rosszabbul ernesztjuk meg. Emesztesi problernak es be [flora zava rok j ele ntkeznek, es ez ism et csa k a z a II erg i a k kel etkezeset

15

, i

I

,

!

I I

serkentl, Te1jes so az, ami nem csak natrlurnklorldot, tartalmaz, hanem a terrneszetben szokasos elofordulasnak rneqteleloen mas s6kat is. A flnornltatlan rnarhaso es a tengeri 56 jobb, mint a kereskedelemben beszerezhetf flnomitott konyhaso, mert az nagy mennyisegu vizet kat Ie szervezetben r ezaj 16 eletfo ntossaq u kern la i rea kci6k el a I.

8. Ne egyunk egyOtt sot nyers rnaqvakkal es dlofelekkel

Ha nyers di6feh~ket es olajos magvakat vagy nyers gabonafeh§ket (gabonakasat, cslraztatott gabonat, gabonapelyhet) akarunk enni, akkor OgyelnOnk keJI arra, hogy ugyanabban az etkezesben ne fogyasszunk sot, vagy sotartalmu eteleket, peldaul kenyeret vagy sajtot Az ugyanabban az etkezesben elfogyasztott so es nyers di6felek vagy olajos magvak kornblna ... lodasa hasonloan eros belflora problernakat okozhat, mint a finomftott cukor, Varjunk tehat a sotartalmu etelek foqyasztasaval addig, amig a gyomrunk ujb61 ures nem lesz, es enyhe ehseqerzet nem jelentkezik.

9. Ne egyunk egyOtt savanyu gyOm61cs6ket gabonafelekkel

Soha ne egyOnk egyOtt gyOmolcssav tartalrnu gyOm61csoket gabonafelekkel, burqonvaval, f6zelekfelekkel vagy szelldqesztenvevel, Ezek a kombinaci6k a gyomor- es beltraktusban hasfajassaf es putfadassal egyOtt jaro tobbe vagy kevesbe eros bioelektromos feszultseqeket ldeznek elo, es ezal .. tal nemcsak a beltlora betegedik meg, belqombasodas is fellephet,

10. szetvalocatott etkezes '

Lenyeg e be n a z 5., 8., es a 9. ta p I a I kozas [ sza ba Iy ma r rogzrtette a szetvaJogatott etkezes legfontosabb szabalvalt, egy azonban meg hianyzlk, Az anvaccserenk jelentosen jobban mGk5dik, ha a koncentralt feherjeforrasok nem kerulnek ossze nagy mennyiseqben a komplexebb szenhidratokkal, mint amilyen elsosorban a gabonafe1ek, a kenver, a teszta es a burqonva. Ezeket tehat lnkabb sok fozelekfeh~vel vagy gyOmolccsel komblnaljuk, A gabonafeleket tartalmazo etelekhez lnkabb burqonyat, f6zelekfeJeket, salatakat, es csak csekelv mennyisegu szojatermekeket fogyasszunk a feherjehasznosulas celjabol. Mas hOvelyeseket lnkabb mindig onrnaqukban eqyunk,

I"

i

J "

~ I

Gyogynovenyek es taplillek kiegeszitok

Az allergias rneqbeteqedesek kezeleseben a jelenleg rendelkezesre arlo novenvek es fftoteraplai m6dszerek tobbnvire csak kiegeszfto teraplak ce Ija i ra a I ka I masa k, A ko rnyezeti e red eta a II erg i a kat csa k a kko r I eh et vel U k meggyogyitani, ha kepesek megszabadftani a szervezetet minden kornyezeti eredetii mereganyagt61 es kernlal eredetfi gyogyszertol, valamint ha kepesek helvreallftanl az esetleg meggyengOJt emesztokepesseqet.

Az emesztf es immunrendszer erdsiteseben kival6 hatast erhetunk el az Aloe vera es a Noni tartalrnu keszltmenyekkel, akar az Echinac_'a hasz-

nalataval, amely termeszetes antibiotikum. ".

16

A szervezet elsavasodasa miatt elszaporodott gombak, vfrusok kUrtasara az o lajfa I eve I kivonatot, es a Grapefruitmag cseppeket (komblnaltan is)

haszna I hatj uk nagyo n j 6 h atasfokkal. I" ~

A ko m pi ex tera pia reszekent eloszor a vasta 9 bel et ke1 I kltlsztlta n i, uta na a majat mereqtelenlteni, majd ezzel egyidejuleg a klvalaszto szervek munk~jat seg fte n i, de n e fel ed kezzii n k meg az esetleg esen elsza po rod ott pa razrtak i rtasarol sem.

A kimerOlt gyomor es beltlora reqeneralasa azokkal a keszitrnenyekkel tortenhet, amelyek tartalrnazzak a letfontossaqu tejsav bakteriumokat,

A viz szerepe a gy6gyulilsban

J61 tudjuk, hogy testUnk 750/0-a vlz. Ezt [~pten:-:nyomon, hang.ozt~tju~ is, azonban nagyon sok esetben ez csak pusztaba kialtott szo, Napl szuksegle .. tOnk 2-3 liter tiszta VIZ lenne. Miert fogyasztunk rneqls olyan keyes vizet? Ennek sok aka van. Tobbek kozott az, hogy az lvasra hasznalt vfz sem Ize- ' ben, sem illataban, sem allaqaban nem klvanetos. Nem iszunk c;apvize~, mert nem esik jail ezert pot-folvadekokat fogyasztunk, vagy egeszen kls mennvlseqet lszunk, A legujabb divat az asvanyvlz, rnondvan, ez "egeszse .. gesebb". Val6ban Igy van, ha jo minosegu, kemi~aliakt~~ men~es, termes~etes asvanvvlzet talalnank a palackokban - de sajnos, tobbnvire ez nem Igy van. A gy6gy-asvanyvizek foqyasztasat, pedig tobbnylre special is egeszsegi allapotokban tanacsos fogyasztani az emelt mertekli asvanylanyaq-tartalom m iatt. A csa pvizek e Ivezeti erte ket gya kra n ka roslt] a k fizi ka l, bloloq fa i es kernta' szennyez6k. A kl6r rna mar minden veze~eke: vfzben megtalalhat~, es ennek elvezeti karosit6 hatasa mellett az egeszsegre gyakorolt neqatlv hatasat is sokan szeretnek kikGszobolni. A kemenv vfz szinten gyakori problema. A szakemberek, eletmod-tanacsadok altal egyre tobbszor hango~~a .. tott velernenv, hogy egeszsegi problernaink nagy resze visszave~et~eto a nem megfe]elo vlzfoqyasztasra, Egyes velemenvek szerint beteqseqelnk 90 szazalekat .rneqlsszuk"! Ha keves, rossz minosegu, ~egysze~e~ke~ terhelt, rossz szerkezetf vizet fogyasztunk, es ne csak a poharban leva vzre gondolj u n k, ha nem etel ei n k el keszltesere, es a ti szta I koda 5 so r?, nab,? r9n.kon ke reszt 0 I felszfvott vfzre ls, akkor szervezetOnk nem megfeleloen rnukodlk,

A kiilonbozo viztisztito berendezesek seqitseqevel rna mar konnyeden

rneqoldhato ez a kerdes, , ,., ,..

A legjobb vfztlsztlto berendezes a forditott ozmozis elvet hasznalja kt. Ez

az evtlzedek 6ta hasznalatos eljaras a tengeren hajoz6k, urhajosok, tenger mellett elok ivovlzproblernalt oldotta rneq, de az ut6bbi evtlzedben rohamosan teret h6ditott a haztartasokban is. Meg jobb, ha a tisztltott vizet elektrolfzis segftsegevel lugos frakclora bontjuk es a sav/bazlst egyensulyt helyrehoz6 I u gas vizet iS5ZU k,

Az aktiv szenes vlztlsztftok szeles mliszakl es arkateqorlat olelnek fel.

17

I

!

;"

f.

Van olyan, amelyik UV fennyel meg a bakterlurnokat is kloll, van olyan, amelyik ugyanezt a feladatot ezOst betettel oldja meg, van amelyik milanyag szalas szurobetetet hasznal, de egyben kozosek, A szennyezessel telftett betetet cserelnl kell, kulonben nem csak a csapvfz szennvezesel jutnak at, hanem az addig lekototteket is ktrnossa. Ezert erre nagyon kell figyelni~ Egyik aktfv szenes kesz{jlf~k sem tavolftja el azonban a vlzben 01- dott szervetlen asvanyi so kat, bizonyos bakterlurnfaltakat, vfrusokat es a vfzbe kerult gyogyszermaradvanyokat, hormonokat! Erre csak a fordftott ozmozls elven Reverse Osmosis =: RO) muk6do keszulekek aIkalmasakl

A biorezonancia terapla alkalmazasa

Az allergia. eredrnenyes komplex kezelese kizarolag a biorezonancia modszerevel lehetseqes, Mjnt minden beteqseq eseteben az a j6 rneqoldas, hogy egyszerre kell a terhelest cs6kkenteni es a szervezet adaptacios kepesseqet seqltenl, Ezert az allergia kezelese a pontos diagn6zis lsmereteben a kovetkezokeppen hatekony:

taplalkozasi karantentkell elrendelnl a bazis allerqenekre, azaz a beteg rnln, 4 hetig nem ehet semmi olyat, amiben ezek szerepelnek. Bizonyos esetekben, pl. foqlalkozas saran nagyon hosszu ideig elszenvedett arta- 10m eseten a karanten akar 3-4 honapot is igenybe vehet,

a szervezetet meregte/enfteni kef!, gyOmolcsnapok, rovld bojtok kozbei ktatasava 1,

biorezonancia teraplas kesetest kel! alkalmazni (heti egyszer); mereqtelenltes kotoszovetbol, az emesztorendszer szerveinek tarnoqatasa, a kiva I aszt6 szervek reg en era lasa, a neu ro-en dokri n rendszer m un l5aja na k sepltese,

a rossz taplalkozas miatt kialakult hianypotlast e!vegezni; (taplalek kiegeszftok), telltetlen zslrsavakat bevlnnl,

keringesj"av(tas, fokeppen rendszeres testrnozqassal, ~

pszichoterapia (a hatterben megbujo okok felderftese es feldolqozasanak meqkezdese)

Mive] a szervezet huzamosabb ideje kornpenzaclos kenvszerben volt, ezert az elsddleqes feladat a gy6gyulashoz szukseqes energia meqszerzese, A karanten ideje alatt a szervezet IIlelegzethez" jut, az immunrendszer megeroscdlk, ezert ha valaki ez alatt az ida alatt megis fogyaszt a .kedvenc allergenjebo[", akkor k6nnyen igazi allerqlas reakclot tapasztalhat meg, hiszen most nines elfoqlalva a szervezete a kornpenzadoval, es fgy kello eroveJ tud fe f lepn i ~

A karanten utan kovetkezik az allergia enqrarnjanak anyagspecifikus kloltasa, ami, tehat mag aval az a 11e rg en nel torten i k. A lenveq: ezzel figyel meztetiuk a szervezetet a feladatara, hogy mi az, amit meg kel1 rneqoldanla. Ezt mlndig sajatjel teraplaval veqezzukt Egy kezelesen belul maximum ha-

18

rom anyagra veqzlk a kloltast, naponta kGI6nbozQ anyagokra. Ezeket a kezeleseket 2-3 alkalommal lsrnetllk, ha lehet egymast kovetf napokon.

Ez utan az etrendet alakftjuk at a terrneszetes rendnek meqteleloen, majd a belfl6ra helvreallltasa jon! taplalek kiegeszftok seqltseqevel ..

Ha a panaszok tovabbra is fennallnak, akkor sor kerulhet a rnasodlaqos allerqenekre vale kezelesre, amelyek kozul elsosorban a kultura specifikus

a II e rg en eket keze 1j 0 k, Ha ko rna Iya b b opportu n ista fel u Ifertozodes is tortent .. es idOltte valt, (pl. a qombak klhasznaljak, hogy a be1ekben meqvaltozott a rend, ezert gyorsan megtelepszenek, elszaporodnak), akkor a kezeles hoszszabb idot vehet igenybe a sporak eletkepesseqe miatt.

Egyeb zavaro tenvezok is elofordulhatnak, mint pl. a foqamzasqatlo szerek alkalmazasa miatt kialakult eqyensulyvesztes. Ilyenkor a hormonrendszer rnunkaianak visszaallftasa az elsdrendf feladat,

Nem mindegy, az allerqlakloltas, idopontja sem. A hatekony beavatkozas mindig az allergiaszezonon kfvOI tortenik, mert olvankor a szervezet nines annyira igenybe veve a kornpenzaclos mechanizmus alkelrnazasa rniatt. A szezonallergia gyogyitasa szezonon kfvtil eredmenyes, ami nem jelenti azt, hogy a szezonban nem haz h§nyeges enyhulest, vagy akar teljes tOnetmentesseqet, A kezelest mlndenkeppen erdernes a keso oszi - teli - tavaszi

. idoszakban rneqlsmetelnl, hogy maradand6 valtozast lehessen veJe elernl.

19

~ . . ~ :

i ~

3. Receptek allergiasoknak

Ez a receptgyujtemeny azok szamara keszult, akik a sajat maguk, vagy gyermekOk allerqlaja rnlatt ketseqbeesetten teszik fel a kerdest: akkor mit egyunk? A gyujtemeny nem csak az allerqlasok szarnara hasznos, hanem az olvan embernek is, aki tenni szeretne valamit az egeszsege erdekeben,

A liszterzekeny valamennyi lelrt etelt fogyaszthatja, arnelylkben nines buza, rozs, arpa, zab es komia. Ha valahol ezzel talalkozlk, akkor kihelyettesftheti rlzzsel, kukorlcaval, kolessel, hajdinaval, vagy burqonyaval, llletve

az ezekbol keszult terrnekekkel. .

A recepteket abban a sorrendben frjuk, ahogy a mindennapok saran szuksequnk van ra. Mivel a szervezet szamara a Jegfontosabb, ezert ebben a sorban az elsa a viz.

A viz es egyeb italok

I

Az ember szornjanak csillapitasara egyertelmuen es kizar61ag csak a tisz-

ta, szobahdrnersekletti viz felel meg. A csapvfz egyaltalaban nem javasolt, a szensavrnentes, asvanyv[z is csak akkor, ha nines mas rneqoldas (a magas szervetlen s6 tartalma miatt, amely a reklarnok igerete ellenere nem tud hasznosulni) - a szensavas nem megfelelo, mert savasftja a szervezetetl A legjobb a sajat viztlsztfto berendezesunket hasznalnl, de ha nines, a kko r ell enD rzott pi vizet ha szna Ij un k.

A keszen kaphato gyOmolcslevek, barrnllven reklamszoveq ajanlja is, egeszsegtelenek, az allerqlas folyamatokat erosftik. Foleg nyaron, nagy mefegben ajanlatos valamilyen gyOm51csitait keszitenl, de csak hazai termesu, friss, erett gyGm6lcs6kbOf. Itt is OgyeljOnk a tarsltasra, mert a ku]onbozQ gyOm61csok konnyen osszeerjednek a gyomorban. Ezen az seglt, ha lassu kortyokban lsszuk, a szajban alaposan atnyalazva/ hogy a szenhidrat eldemesztes megfeielo leqyen, A legjobb azonban a gyOm61cs6ket magukban enni, ehgyomorra, alaposan megragva. Soha ne feledjuk: egyetlen ,,10.0 %-os va lad i gyO rna IcsJ ell sem helyetteslth eti a sajat ma gun k a Ita I keszitett gyumo!cslevet.

. J6 tanacs: barrnennylre is Izllk, ezekb51 az italokb61 egyszerre ne igyunk meg tobbet fel llternel, mert intenzfven mereptelenltenek, Az erjedes elkerO[esere (es a j6 fz fokozasara) tegyOnk hozzajuk valamilyen erjedesqatlot, pl. fahej, edesnemes pirospaprika, termeszetes van ilia, kornenv, gyomber.

,'-:?

!

I .

; ,

: I

I

. !

20

Elsokent alljon itt egy olyan recept, amely boseges C-vitamin es karotin tarta I melva l eros fti az i m m un rendszert, ill etve anti oxid a n 5 h atasu, A ben ne leva zold koriander vertlsztfto es ernesztesjavito,

, " ,

Eletero koktel

Hozzaval6k: 10 dkg sarqarepa, 10 dkg edes, vagy borfzu nvarl alma, 2dl tisztitott viz, 1 teaskanal friss koriander level, fel rnokkaskanal fahe], jegkockal

Elkeszitese: mossuk meg, alaposan az almat, es a sarqarepat (esetleg

gy5kerkefevel seqltsunk), majd vagjuk darabokra, es a zold korianderrel es 1 dl vizzel turmixoljuk ossze, Kis Iyuku szaran szurjUk Ie, majd ujabb 1 d1 vizzel turmixoljuk ossze, Miutan ezt is lesztlrtuk, ontsuk ossze az e1ozQvel, keverjOk bele a fahejat, majd a jegkockakat ls.adjuk hozza, A tetejere hintsu n k zold kori a nder l evelet,

Fuszeres paradlcsornle

Hozzc1vaI6k: 3 db k6zepes rneretf paradlcsorn, 1 szal ujhagyma, 2-3 em kfgy6uborka,. 2 dl tisztitott VIZ, 1 teaskanal zold lestvan level, csipetnyi cayenne bars (feherbors), keves tengeri 56 (elhaqyhato), jegkocka. Elkeszitese: a megmosott paradicsomb61 vagjuk ki a kemenv csurnajat, a zoldseqeket daraboljuk fel, majd a jegkocka klvetelevel, az osszes hozzavalava I tu rm ixo Ij u k ossze ~ A veg en ezt is tegyO k h ozza. Lug osito, frissft6,

tisztft6 h atas u ita I ~

, Gyomberes, citromos jeges tea

Sajnos a mai gyerekek (es a felndttek egy resze) rakapott az Ice tea neva, italra, arnelv kizarolag a gyart6nak es a forqalmazonak hoz hasznot, a fogyaszt6nak a benne levQ adalekanveqok miatt csak allerqlatl A most kovetkezo italt azonban nyugodtan foqvaszthatjak, A gy5mber a benne leva antiszepti ku 5 i 1160 lajok hata sa kent ba kterl u m es VI rusol 0, a C -vita min ba n gazdag citrommal egyOtt hatekonvan erosfti az immunrendszert. Hozzaval6k: 1 liter vfz, fel citrom, 4 dkg gy6mbergy6ker, 1 evokanal rnez Elkeszitese: mossuk meg a gy6mbergyokeret (nem kell rneqharnoznl), durva reszelon resze1jUk le, majd tegyGk a vlzbe. Forraljuk fel, majd teqvuk nagyon kis langra '. es fozzOk 15-20 percet, Hagyjuk klhiilni, finom fyuku szun5n szurjOk Ie, majd csavarjuk bele a fel citrom levet, Izles szerint adjuk hozza a rnezet es haves id5ben szobahornersekleten fogyasszuk. Nyaron lehet egy kicsit tobbet keszitenl es a :hutoszekrenyb5l, vagy zuzott jeggel talalva, remek frissfto ltal.

21

A tej es tejtermekek kihelyettesitese

Am i ko r gyermekei n k a Ilerg i aj a n a k aka ki deru It (tejfeherle, tej cu ko r), kenvte lene k vo Itu n k megva ltoztatn i reg i bei d egzodesei n ket, IIA tej e let, era, egeszseg'l - harsogta a reklarn evtlzedeken keresztul, Az, de csak a bocinak - annak is csak volt, addig ameddig a .rnarnaja" nem genetikai rnodosltassal, lornblkbebl program kereteben szuletett es termeszetes taplalekokkal taplalkozott, a szabad levegon. Ma mar zart terben, harmon es gyogyszerkezelessel, vedoa ltasokka I ,,6vja k" oket, vegyi uto n eloa II ftott IIta pa nyagg a 111 etetik, a napfenvt hfrb51 ismerik. Mindezt mint kernlal anyag, es mint bloinformacio benne van a tejben, amelynek elettani erteke az elrnult 40 evben a beka hatso fele ala ereszkedett. Az a muanyag, ami az iskolatej akciok saran (aldozatos politikusaink segftsegevel) a gyermekek szervezetebe keru I, a masodl k leg gyakori b b a II erg en I A leg zdszervi betegseg ek e 1- sodleges kivalt6ja a feherlisztbol keszitett kenverrel es peksuternenyekkel egyOtt. Annak, aki hasonlo clpdben jar (vagy a gyereke), fme a seqltseq,

• Ha tejre van szilkseq, bar mas az fze (minden szokas kerdese es a 5z0kseg nagy uri), akkor hasznaljunk szoja, rizs, vagy magtejeket. Ezek a bioboltban aranyarban beszerezhetok, de otthon magunk is keszlthetunk - sokkal olcsobbanl

• Kakao. Ez nagyon sok gyerek kedvenc reggeli, vagy esti itala ~ Az elob b em I ftett ba rmelyi k tej bol e loa 11 ithat6 ka ro b par (szentja nos kenyer) es egy keves rnez segftsegevel. Ha azonban di6b61 es rizsbol keszitunk tejet, akkor a szine es finom fze onmaqaban potolhatja, az egykori kedvencet - a kaka6ban leva artalmas teobromin nelkul, Arrol nem beszelve, hogy a magokban leva kalcium sokkal

. jobban szolgalja a csontrendszer fejlodeset. A tehentejre a- legjobban a mandula es rizs kornblnacloja hasonlft a legjobban.

• Turo. Ez konnyen helyettesftheto tofu va I (szojaturo), amely rna mar nem csak a bioboltokban, hanem a nagyobb elelmlszerboltokban is beszerezheto, Onrnaqaban semleges izu, barhoqyan varlalhate 56s, vagy edes etelekhez. Keszlthetf belole korozott (senki sem mondja meg, hogy nem tehenturobol van), turoqornboc, vagy tu r6torta is! A tofu rol bovebben, I d. a szoja eletta n i szerepenel,

• Tejfol. Ez is keszithetf hazilag tofubol, de keszen is kaphat6. Onmaqaban nem olyan jOt mint az eredeti, azonban rakott etelekhez (rakott krumpli, rakott kel, stb.), vagy levesekbe (pI. bableves) nagyon j 6 f haszn a I hate.

• Sajt. Ez a rendszer gyenge pontja. Bar rna mar lehet kapni ilyet is a bioboltokban, de termeszetesen rnaskepp viselkedik, mint a tehentejbol eloallftott sajt. Hokezeh§sre nem vallk szalassa, nem nyulik, az fze sem teljesen azonos, raadasul nagyon draga .. ~ sajtked-

22

, ,

vel{5k ne varjak, hogy ezzel tellesen p6tolhatjak kedvencUket, de el lehet gondolkozni: mi fontosabb? Az egeszseg, vagy az elvezetek?

• A tejes turmixok. Mivel a (tehen) tej, nem ital, hanem nagyon tomeny etel - raadasul rendkfvOI eroteljesen allerqlzal - ezert a belole keszftett gyu mol (stu rmixo k is erjed ne k, fgy a II e rg iza I na k - tehat eqeszseqtelenekl Ugyanakkor, az olajos magokb61, qabonakbel keszO It tu rmixok he Iyes ta rsfta ssa r fogya szth atok,

,Mandulatej (kb~ 1,5 liter)

Hozzavalok: 15 dkg hej nelkOIj mandula, 6 dkg rizs, 1 ek rnez (elhagyhato), 1,6 liter VIZ. Ha a mandula nem hejnelkiJli, akkor lobogva ferro vfzbe dobva 1 percig b1ansfrozzuk. Lesziires utan kezzel konnveden kipattlnthato a hejab61.

Elkeszitese: elozQ este aztassuk be a rizst es a hej nelkOIi rnandulat hideg vf zbe (8-12 6 ra) ~ Az aztatas i i do sem tu I h osszu, sem tu I rovld ne m lehet, mert a tul rovid ideju aztatas habzashoz vezet, mIg a tul hosszu ideju rontja a tej minoseget. Legkesobb 12 6ra rnulva szurjGk Ie, alaposan turmixoljuk ossze eldszor 2 dl vfzzel, majd adjuk hozza a tobbl vizet es forraljuk fel. Lassu lanqon forra1juk, kb. 30 percig. Ekkor keszen van a tej csak le kell 5zurni egy nagyon finom Iyuku szun5n (pl. teaszuro). Hagyjuk kihulni, es utana fzesftsOk keves mezzel, Testes, nagyon kellemes fzu tejhez jutunk, amely kivaloan helyettesfti a tehentejet, annak minden kellernetlen rnellekhatasatol mentesen. A leszfirt uledekhez biomargarint, vagy extrasztiz olfva olajat adva mandulavajat keszlthetilnk.

Felhasznalhatjuk meg suternenyek, tortak toltelekehez - edes lzesltessel, vagy kGlonbozo 50S fliszerezessel uzsonnakrernekhez eqvarant,

Mogyor6tej (kb, 1,5 liter)

Hozzavalek: 15 dkg hej nelkOli torokrnoqvoro, 6 dkg kales, 1 ek rnez (elhaqvhato), 1,6 liter VIZ.

Elkeszitese: ugyanaz, mint a mandulateje. A lesziirt uledekhez bio margarint, vagy extraszuz oliva olajat adva rnoqvorovejat keszithetunk. Felhasz~ nalhatjuk meg sutemenyek, tortak toltelekehez - edes izesltesse[t vagy kulonbozf 50S ftiszerezessel uzsonnakrernekhez eqyarant,

Napraforgo tej

Hozzaval6k: 15 dkg hej nelkOIi napraforqo, 6 dkg koles, 1 ek mez (el ... hagyhat6), 116 liter VIZ.

Elkeszitese: ugyanaz, mint a mandulateje, A leszfirt uledekhez bio margari nt, va gy extrasztiz a I Iva 01 ajat a dva rna n d u lavaja t keszlthetu n k. Fel h asz .. nalhatjuk meg suternenyek, tortak toltelekehez - edes Izes ftesse] , vagy kOl6nb6zQ 50S fuszerezessel uzsonnakremekhez egyarant.

23

, '

!

Szojatej

Hozzavalok: 15 dkg sarqa szojabab., 60 9 rlzs, 1 ek rnez (elhagyhato),3 evokanal kokuszreszelek (el haqvhato), 1,6 liter VIZ.

Elkeszitese: elozo este aztassuk be a rizst es a szojat hideg vfzbe (8-12 ora). Az aztatasl ide a szojanal kulonosen fontos, sem tul hosszu, sem tul rovld nem lehet, mert a tul rovld ideju aztatas habzashoz vezet,_ mig a tul hosszu ideju rontja a tej minoseget~ Az aztatovizet feltetlenul ki kell ontenl, mert egeszsegre karos anyagokat tartalmaz. Egyebkent az elkeszftese mindenben ugyanaz, mint a mandulateje. A kokuszreszeleket hozzaadva csokkenthetd a nem mindenki altai kedvelt jellegzetes szoja lz. A szuredeket suternenyek tesztajahcz adhatjuk. T6menyebb szojatejb61 tofu keszltheto.

; .

; .

!

! .

i

; .

! .

Rizstej

Hozzavalok: 15 dkg hantolt (teher) rizs, 5 dkg kalesr 1 ek rnez (elhaqvhato), 1,6 liter VIZ.

Elkeszftese: ugyanaz, mint a mandulateje, de a fozesnel vigyazni kell, mert k6nnyen felhabzlk. KihGtve vanlllaval, k6kusszal is fzesltheto,

Zabtej, zabtejszin

Hozzavalok: 15 dkg zabpehely (nem izesitett), 5 dkg kales, 1 ek mez (elhaqyhato), 1,6 liter VIZ.

Elkeszitese: ugyanaz, mint a rlzsteje, de ezzel is vigyazni ketl, mert k5ny ... nyen fe I ha bzl k. Ki h (itve va n II lava I, k6 kussza [ is fzesftheto.

KeszithetOnk beldle zabtejszint, ha a zabtejhez hozzaadunk 2 evokanal a I fvaol ajat, 1 eva ka na I pa I rna 01 aj at, 1 evoka na I szoja leciti nt, es 1 rnokkaskanal agar-agart, majd az eqeszet osszeturrnixoljuk,

Kokusztej

H ozzava 16k: 8-10 d 9 k6kusztej po r (izl es szeri nt), I I itervlz

E!keszitese: Forraljuk fel a vlzet, majd keverjOk el benne a k6kusztejport. Melegen es hidegen egyarant foqvaszthato, de a magas zsirtartalom miatt hldeqen fel kell raznl.

Karob kaka6

Barmelvlk mag, vagy gabonatejbol keszitheto a gyerekek szamara kakao, amelyik a val6di kakaoval szemben nem tartalmaz artalrnas anyagokat.

1 dl magtejhez adjunk 2~3 evokanal karob port (szentlanoskenver par) es keverjOk (turmixofjuk) csom6mentesre. Hfgftsuk kb, 1 literre tovabbl magtejjel es fzesitsOk egy kis mezzel, Szlnre is, Izre is j61 helyettesiti a kakaot,

r

< •

~

;

.';;1

,.

24

; ,:

Sargabarack turmix mandulatejjel

Hozzavalok: 4 db szep, teljesen erett levesessarqabarack, 3 dl mandulatej, 1 teaskana I zold menta level, jegkocka.

Elkeszftese: mossuk meg es magozzuk ki a sarqabarackokat, Turmixoljuk ossze az osszes hozzavalot es tegyuk bele e jeget .

A mandula igen gazdag kallum-fosztatban, kalciurnban, maqnezlurnban es az egyik legj a bb fehe rj eforras, J avftj a amen ta} is a llokepesseq et, frissfti .. a rnernorlat es segfti a stressz elvlseleset. A sargabaracknak magas gyumolcscukor, C-vitamint elelmi rost es karotin tartalma adja taplalkozastanl erteket, Magjanak olajtartalma - amelynek keseni rnandula fze van - taplalja es ka rba nta rtj a a bo rt.

M egfelel a fa ntazl elva I szel es 5 ka I a n a I ka I rna zh ate ez az a la precept.

Kenyerek, lepenyek, kenyerpotl6k

Hogyan keszltsunk otthon kenyeret? .

A kelt teszta k (kenye rek, . pog acsa k, ka la cs, stb a) II t e 1 kelt a j 6 e I esztf I a gyuras es a ke' esztes ~ Ezert az el esztf mind i 9 friss I egyen, es add i 9 so ha ne tegyO k a teszta hoz, am f 9 ku [on felfuttatva rendesen be n em in d u It. , Gyu r~ l, pedig addig kell, amig a teszta a kezunktol elvaltk, Ne sajnaljuk a faradtsa-

got, mert rneqerll A jo1 kidolgoz?~ kenyert~s~~a?~,n ,k5~~yeden fogn?~ lejatszodni azok a folyamatok, arnitol a kenyer JO izuve vallk, A kelesztesl

idok betartesa, pedig biztosltja, hogy ne legyen .szalonnas", rreIkeltll, vagy nyul6s a kenyer. Az osszeqyurt kenyertesztat.tegy~k eg~ lisztez~!1 melY,ebb edenvbe es letakarva 25-30 C fokon haqyjuk pihenni (pl, elorneleqltett sOto) addig, amfg kb. a ketszeresere dagad. (kb, lora). Ekkor tlsztezett gyur6deszkan alaposan atdolqozzuk, majd sutoforrnaba helyezzUk. Ez leh:t akar egy labos is, vagy a placokon kaphato teglaJapforma. Ezeket termeszetesen elo5zor kikenjOk oIajjal, majd Ii sztte I rneqszorjuk a konnvebb kivehetoseg kedveert, Letakarva ujra kb, 1 orat kelesztjOk es amikor megint leqalabb ketszeresere megkelt, akkor 200 C fokos sutobe tesszuk, Alulra erdernes egy tepslbe vizet tenni, hogy sules kozben ne szaradjon ki a kenyer. 20 perc utan levehetd a hornerseklet 150 C fokra es tovabbl 45 - 55 percig sussuk, Egy hustu beszurasaval lehet ellenoriznt, hogy megsOlt .. e mar? Amikor keszen van, mar nem ragad a belseje.

A liszterzekenyek is ugyanfgy keszithetik a kenyereiket, csak mas alapanvaqokbot, de a technoloqia uqyanez. Akar keszen ka~hat6 lisztek~olr akar kukorica, rtzsllszt es a burgonya az alapanyag, akkor IS ezeket a fobb lepeseket kell kovetnl. Alljon itt a, szarnukra elso.ken~ e~y olyan lepenv, ~m!t minden allergias eqvarant haszna1hat, de ez a hszterzekenyek kenyerpotloja, majd nezzilnk nehany receptet, amit ok is 'elkeszlthetnek.

25

Doza

A tavol-keletl kulturakban lnkabb a rizsnek van nagyobb haqvornanya, ezert a kovetkezokben egy olyan indiai kenyerpotio lepenvt ismertetOnk, amely telj es ertE~ku ta p la lek, azaz megta la I h ate ben ne min d az osszes esszen cia I is aminosav, amelyre az emberi szervezetnek szukseqe van. Az etel alapja a rizs es valamilyen hOvelyes, esetOnkben a sarqaborso, de igen finom voros lencsebol is.

Hozzaval6k: 10 dkg = 1 dl sarqaborso, vagy voros lencse, 11,5 dkg = 1 dl rizs (lehet barnarlzsbol is keszfteni), 3 dl vlz, 0,5 teaskanal kurkuma, 0,5 teaskanal frissen orolt feketebors, 2 evokanal aprora vaqott friss, vagy 2 teaskanal Droit koriandermag, 1 teaskanal so, olaj a kisuteshez ~ Elkeszftese: a sarqaborsot (lencset) es a rizst egy ejszakan at (min. 8 ora) 3 dl vizben aztatjuk, Masnap reggel botmixerrel vagy robotqepben egynemu rnasszava turmlxoljuk, Ekkor tegyOk egy talban meleg helyre erjedni min, 24 ora hosszat. Amikor megerjedt, kenhldroqen szaga van, buborekos, laza a szerkezete. Az eqesz krernszeni, majdnem szilard hal ... rnazallapotu anyagg_a valik. (Ez az erjesztesl folyamat nagyban segiti az ernesztest, de nem feltetlenul szukseqes elveqezni. Akinek nines tOrelme, vagy a kenhldroqen szagat61, esetleg a keszterrnek savanykas fzetoi idegenkedik, az kihagyhatja es az aztatas, turmixolas utan mar elkeszithetl.) Rak6vetkezQ nap delben belekeverjOk a fuszereket Keves olajon kisUtjOk ugy, mint a palacsintat. Ketfajta vastaqsaqban erdernes klprobalnl: kb, 5 rnrn-es, es egy keyes VIZ. hozzaadasaval 2-3 mrri-es, 10-15 em atmerojG lepenyek (a teszta olyan legyen, mint egy nagyon suru palacsinta teszta), A

I.~penyt egy evokanal aljaval egyengethetjOk el a serpenvoben, _

Onrnaqaban is nagyon finom, teljes erteku etel, de, k5retnek is adhatjuk, vagy uzsonnara ftiszeres kremrnel is finom. A rizs es a hOvelyes komblnaclc teljes ertE~ka taplalek, csak nyers z5Idseg (salata) szukseqes hozza, .

Krumplis kukorlcakenyer (llszterzekenyeknek) .

Hozzelval6k: 20 dkg krurnpli, 60 dkg kukoricaliszt, 4 dkg eleszto, 1 evoka-

nal rnez, 1,5 dkg so, langyos VIZ. .

Elkeszitese: a megtisztftott krumplit hejaban puhara fozzOk, majd megharnozzuk, att6tjuk, es hiilnl hagyjuk. Amikor mar kihult, hozzaadjuk a rneqszitalt kukoricalisztet, a sot, valamint a keves langyos vizben 2 evokana I ku ko rica I iszttel es 1 ev6ka na I rnezzel felfultatott elesztot, Kezzel a I a posan osszedolqozzuk, es a daqasztas kozben annyi langyos vizet adunk hozza, hogy a teszta a kelt tesztaknal megszokott puhasagu ]egyen. A j61 kidolgozott tesztat letakarjuk, es langyos helyen kelni hagyjuk. Amikor mar j61 feljott, lisztezett gyur6deszkan lzlesnek rneqfeleloen forrnazzuk (hosszukas, gombolyu stb.), majd olajjal kikent, lisztezett sutfilernezre .teve vlzzel megkenjOk a tetejet, Ezutan isrnet langyos helyen kelni hagyjuk, es a meg-

26

..

,

kelt kenyeret elomeleqltett sGtoben, a kozepesnel gyengebb hornersekleten pi rosra sOtj 0 k. A ki sO It ke nye ret I eta ka rva ta ro Ij uk,

Kukoricas kenyer (Iiszterzekenyeknek)

Hozzaval6k: 70 dkg kukoricaliszt, 4 dkg elesztd, 3 dl langyos VIZ, 3 teas ... kanal so, 1 evokanal rnez, 2 - 3 evokanal blomarqarln, vagy olfvaolaj Elkeszitese: keves langyos vizbe mezet teszunk, belemorzsoljuk az elesztot, es felfuttatjuk. A kukoricaliszthez hozzaadjuk a feJolvasztott rnarqarlnt, vagy az olajat Mikor az eleszto felfutott, azt is hozza6ntjGk a kukoricaliszthez, es j61 kidagasztjuk. A tepsit margarinnal, vagy olajjal kikenjOk, lisztezzuk, Meleg helyre teve 30 percig pihentetjOk, es az elorneleqltett sOtobe tesszuk, KorOlbelUI 200 Celsius-fokon 45 percig sutjuk, Fel ora mulva a kenver tetejet bekenjOk olajjal, vagy vizzel, ·rgy szep piros lesz es ropoqos,

Kenyer rizsliszttel (liszterzekenyeknek)

Hozzaval6k: 40 dkg rlzsliszt, 15 dkg szojallszt, 15 dkg kukorlcakernenyito, 2 - 3 evokanal blornarqarln, vagy olfvaolaj, 4 dkg eleszto, kb, 3 dl lanqvos viz, 3 teaskanal so, 1 evokanal rnez

Elkeszitese: keves langyos vizbe rnezet teszOnk, belemorzsoljuk az elesztot, egy kis hsztet, kemenyftot es felfuttatjuk. Az osszekevert lisztekhez es a kemenyitoh5z hozzaadjuk a felolvasztott rnarqarlnt, Mikor az eleszto felfutott, azt is hozzaontjuk, es j61 kidagasztjuk. A tepsit margarinnal, vagy olajjal kikenjGk, klllsztezzuk, Meleg helyre teve 30 percig pihentetjOk, es az elomeleqltett sUtobe tesszuk, K5rUIbeiOI 200 Celsius-fokon 45 percig sOtjOk. Fel ora rnulva a kenyer teteiet bekenjOk olajjal, vagy vlzzel, fgy szep piros lesz es ropog 6s.

Ahogy az igenyunk rneqklvanta, mas, es mas alapanyagokat felhasznalva valtozatossa tehetjOk a llszterzekenveknek vale kenvervalasztekot,

Nezzunk most nehany val6ban teljes ertek(J eqyszerf kenyeret, ill. lepenvt.

,.

Eleszto es kovasa nelkiili lepeny

Hozzaval6k: 15 dkg teljes orh§su llszt (vagy 8 dkg Graham liszt + 7 dkg feherllszt), 1 dkg szojallszt, 2 evokanal olive olaj (etolaj), 1 rnokkaskanal orolt komenymag, 1 mokkaskanal tengeri so, VIZ.

Elkeszitese: keveriuk ossze a liszteket a zslradekkal es egy keyes vfzzel addig, amfg palacsintateszta surusegu nem lesz, Adjuk hozza a fuszert es a sot es hagyjuk fel oraig allnl, sussunk belole palacsintasutfiben vekonv lepenyeket kozepes lanqon (kulonben nem sul at) es tegyUk egymasra

,

oket. Igy nem szarad ki es gongy5lheto, vagy hajtoqathato rnarad, Nagyon

finom kremekkel toltve (pl. fokhaoymas padlizsankrem, vagy shii-take gombakrem) gyerekeinknek uzsonnara, vagy fa etkezesre barrnllyen ideny .. salataval, .

27

leZU5 kenyere (lzesites nelkOI[ valtozat) .

Hozzavatek; 30 dkg csiraztatott (1-3 mm-es) tonkoly, vagy ·biobuza, 2 evdka na I ollva 0 raj, tlsztltott VIZ.

Elkeszftese: tegyOk a csfraztatott buzat turmixqepbe az olajjal egyQtt es kezdjOk turmlxolnl. Annyi vizet adjunk hozza menetk6zben, hogy suru pepet kapjunk. Leqalabb 3 percig jarassuk a gepetl hogy a rostok is szetszakadjanak. Amikor kesz, akkor terltsuk alufollara, vagy sOtopapfrra 3 NS mm vastaqsaqban, es tegyOk aszaloqepbe 45 C fok alatti homersekleten kb. 8 Gran at, amfg csontkemenyre nem szikkad. Ilyenkor a vastaqsaqa 1 - 2 mm lesz. Vaszonzacskoban taroljuk darabokra tordelve, ·Ha nines aszal6- Qep, akkor a sutoben hagyjuk klszaradnt ezen az alacsony h6fokon~ Nyaron reggef tegyOk ki a napra, delben fordftsuk meg es estere keszen is van, Nedves sulva: kb. 50 dkg, szarftott sulva: kb, 35 dkg

I, ,

Izesltett valtozatok

50S

Minden ua., mint az alapvaltozatnal, csak tegyUnk hozza 1/5 rnokkaskanal tengeri sot

Komenymagos, korianderes

Minden ua., mint az alapvaltozatnal, csak teqvunk hozza 115 rnokkaskanat tengeri sot, es 3 -3 mokkaskana' orolt komenyrnaqot es koriandert.

A sOt6tt kenyerek koztll elsonek olyan receptet adunk, ami nagyon eqyszeru en kivitelezheto es s ike reI me nyt is ad. EI keszfth eta barrne Iyi k ke nyersOto geppel, de kezzel dagasztva es sQtoben sutve is. A benne leva hagyma, pedig olyan izt ad, aminek nagyon nehez lesz ellenallnl,

Buzakenyer (feles, haqymas, magos)

Hozzavalok: 30 dkg tonkolybuza (frissen orolt)1 vagy teljes orlesG buzaliszt, 30 dkg feher tonkolvllszt, kb .. 300 ml VIZ, 1 fej voroshaqyma, 5 evokanal oliva olaj, 115 dkg tengeri so, 5 g szarltott elesztfi, 1 evokanal 100/0-os etelecet, 4 dkg szezarnrnaq, 4 dkg napratorqo mag.

Program: Feher kenyer, Sulyfokozat: 1000 9, Szin: sotet, Ida: 3:00 Elkeszitese: merjOk bele a sutoedenvbe a vizet, a szarltott elesztot es 2 ek feher llsztet, majd keverjOk ossze, Az olajon piritsuk szep aranvsarqara az .osszevaqott voroshagymat. A buzat, or61juk meg frissen, a liszttel szltaljuk at es az osszes tobbl hozzavaloval (a magokat klveve) egyOtt rnerjuk bele egy kOl5naJl6 talba, majd kezzel morzsoljuk ossze, OntsOk hozza az edenvben leva kovaszhoz, tegyOk a helvere a sOtoedenyt es indftsuk el a programot. Az elsa daqasztasnal az edenv falara feJragadt tesztat fa, vagy teflonozott eszkozzel szedjOk Ie es adjuk menetk6zben a teljes anyaqhoz, A rnasodlk daqasztas kezdetekor adjuk hozza a kozben rneqplrltott magokat,

28

majd a ke lesztesi i do vege elott 15 perccel egy pi II a natra ki nyithatj u k a keszuleket es a kenver tetejet egy bevizezett eles kessel bevaqhatjuk,

::. A k6vetkezQ ket kenver a kezi rneqrnunkalasra ad peldat es slkerelrnenyt .:... kezdoknek is.

Napraforgomagos korpas kenyer .

Hozzeival6k: 50 dkg tonk51y feherllszt, 5 dkg buzakorpa, 5 dkg daralt, tisztftott napratorqomaq, 5 dkg kukoricallszt 20 dkg hejaban fott krumpli, 1 ·dkg 56, 1 teaskanal or51t komenvrnaq, 2,5 dkg eleszto, VIZ.

Elkeszitese: az elesztot tegyOk egy leqalabb felliteres boqrebe, Adjunk bozza 2 evoka na I fi nom I isztet. Meleg vizze I keverj 0 k hi 9 tejf61 sa ruseg u re es hagyjuk addig allni (kb, 15 perc), amig majdnem klfut. Ek6zben osszedolgozzuk kezzel az osszes tobbi hozzavalot, rnert ha a 56 erlntkezik az elesztovel, a kkor ton kreteszi az a I 'a gat. Ezuta n az el eszt6ve l es tovab bi

meleg vlzzel felkemeny ruganyos kenvertesztat gyurunk. .

A:z osszeqyurt kenvertesztat hagyjuk pihenni (pl. elorneleqltett suto) addig, amfg kb. a ketszeresere dagad. Ekkor lisztezett gyur6deszkan a1aposan atdolqozzuk, majd olajozott, lisztezett sOtoformaba helyezzOk. Letakarva ujra leqalabb a ketszeresere kelesztjOk, majd 200 C fokos sutobe tesszuk, 15 perc utan levesszuk 150 fokra es tovabbi 40-50 percig sOtjOk.

Gabonapelyhes, magos kenyer

Hozzeival6k: 50 dkg tonkolv feherllszt, 20 dkg tonk61ybuza pehelv, 15 dkg rozspehely, 15 dkqzabpehely, 20 dkg hejab~n fott kr~,mpli~ 1,5 dkg tengeri . SOl 4 evokanal tisztftott napraforqomaq (egesz), 2 evokanal lenmag, 5 dkg eleszto, 4 eva ka na I eta laj, 1 evdka na I rnez, viz.

EI keszitese: az e lesztfit az el a bb lei rta k sze ri nt el 0 keszit] 0 k. A hozzava 16- kat osszekeverjOk, majd amikor az elesztd felfutott, akkor meleg vfzzel ugyanugy kenvertesztat gyurunk, ahogyan art mar lelrtuk,

A kelesztesl eljaras is ugyanaz, a sutesl ida valamivel hosszabb: (20 + 60

perc), mivel a kenyer sulya is nagyobb, kb. 118 kg. ~ ~~Z?O h5f~k, szint~~ 200 C fok, rna j d 150 C fokon fa Iytatj u kate Ij es el keszu Itlg. A SU I es uta n I kezeles is megegyezik az elozoekben lefrtakkal. A kenverben leva lenrnaq es a gabonapelyhek serkentik a belmuk6dest, az ilyen kenver rendszeres foqyasztasa rneqsztintetl a szekrekedest,

A kovetkezf finom kenver szinte minden etkezesnel ott van Indlabanl Puri

Hozz8val6k: 50 dkg teljes orlesu liszt, 1 evokanal ghfl vagy vaj, 1 teaskanal tengeri so, langyos VIZ, olaj a suteshez,

Elkeszitese: keverjuk ossze a llsztet a soval es a vajjal, majd langyos VIZ segitsegevel gyurjunk belole kernenv tesztat, J61 dolgozzuk at, majd leta-

29

k~rva, h;ag~yjuk .pihenni !e~ orat, ~Form~ljunk 2-3 em atmeroju goJy6kat a . tesztabo[ es vajazott gyurodeszkan nyujtsuk ki 12-15 em atmeroju 2-3 mm . vast?g l~penyek~e. Keszftsunk elore 15-20 db purlt, addigra az olaj is feJ- .• forros~dlk~ ~;gyunk bele an~yit, .~"2ennyi beJe!er es a klszedovel nyomjuk ... az edeny aljara, hogy alulroljfelu Irol egyforman etje a ferro ofaj. Amikor felpuffad, meg lehet fordltanl, Addig sussuk, amig rnlndket oldala a rany- . ba rna I esz, a kkor sza I veta ra szedj (j k kl, es u gy adj u k az etel ekhez,

VegOI aUjon itt Magyarorszag legfinomabb .resztllje" a kenversutes maradekab61 mindig klszaklthato fenseqes rnetlekterrnek: a lanqosl

Kiiposztas parasztlangos '

H ozz,~va 16 k: 35 d kg te lj es a rlesu ton kolvl iszt, 35 dkg feh er to n kolyl iszt, 30 dkg fo~ ,burg~nya, ,~O dkg,,(nye,rsen) reszelt kaposzta, 2,5 dkg eleszto, vagy 7 9 szant?tt eleszto, 1 e,{okanal tengeri s6, 2 rnokkaskanal bars, ollva olaj,

Jangyos VIZ .

~,Ikeszites~~ a bu~gonyat"heja?an meqffizzuk. A kaposztat kaposztaresze .. fon lereszeljuk, maid 3 evokanal olajon keyes so, es a bors hozzaadasaval

~ed.? .~.Iatt, puhara p~:.oljuk~.Az elesztot ,felfuttatjuk~ A meqharnozott krumpllt a~orJuk, es elke~er.J~k a !Isztt:r~ a, sov~l, illetve az idok6zben rneqparolt kaposzta.vaJ, rnajd felkemeny tesztat gyurunk az osszes anyagb61. Hagyjuk rneqkelnl legalabb 2-3-szorbsara, majd a tesztat 8-10 reszre osztjuk langosokat fo~m,~zunk b~Io~~ ,fts az olajjal ,kikent tepslben pihentetjOk ~eg egy negyed oraq, Farro sutobe tesszuk, es pirosra sUtjOk. Mindket oldalat farron megkenjOk fokhaqvrnas olajjal, es eqyrnasra teve hagyjuk megpuhulni.

Uzsonnakremek

Minden ~lIergias 5z016 rernalrna, hogy mit adjon masnap csernetejenek uzsonnara? ,Nagyo~ nehezen tudnak kiszakadni az emberek a margarinnal megkent feherkenyerre helyezett felvaqott + sajt tlpusu szendvicsek min" ~ennapi bOvkon§bol. 15 ewe! e:elott mi is inn~n, indultunk. Most rengeteg o~letet adunk! ennek"a ,prob,l,ema,na~ a megolda~ara. A j6 kenver elkeszlte?~nek recep~e a~ erozoekbol mar lsmert. ·A kremek alapanvaqaul nagyon J~.I felhasznal~ato a. tofu, a fott es novenyi zsiradekokkal osszeturmixolt kales, vagy barrnelvik gabonapehely, a padlizsan a huvelvesek k5zul a f5tt ba b, 1encse, csi cseri borso is. Eze k nem csa k kiva loa n helyettes fti k az allerpeneket, hanem sokkal finomabbak, valtozatosabbak raadasul tartar-

m~zzak a szukseqes vltamlnokat, nyomelemeket, asvanyi ~6kat. .

Mlvel ~ rnarqarln .hasznal~ta ~z allergiasok szamara nem javasolt (a szervezet ,szam~ra ,testldegenne ~aJt hldroqenlzalt zsfrsavak rniatt), .sokkal jobb

tehat, ha inkabb uzsonnakremekkel kenik kenyerOket.· .

30

Kales I,miijkremll

Hozzaval6k: 5 dkg szaraz kales, 5 dkg palrnazsir (bio margarin, vagy olfva olaj), 1 fej kozepes v6r5shagyma, 1 gerezd fokhagyma, 3 teaskanal majpastetom alapniszer (rnejoranna, gyomber, bars, szerecsendlo, szeqffiszeg, szeqftibors), 2 teaskanal muster, 2 teaskanal apr6ra vaqott zold (szarftott) petrezselyem, 2 rnokkaskanal tengeri 56.

Elkeszitese: mossuk meg alaposan a kolest, majd tegyUk fel 5-6-szoros terfogatu vfzben fani. Felforras utan tegyOk takareklanqra, Kozben a megtisztitott aprora vaqott voroshagymat piritsuk aranvsarqara az 5 dkg-b61 elvett 2 evokanalnyi palmazslron, A megfott kolest 5zurjOk Ie es azan ferron turmixoljuk ossze nagyon alaposan valamennyi aJapanyaggal.

Minden teren klvaloan helyetteslti a majkrernet: teljes orlesu kenyerre ken-

ve, majgombochoz, rnajas hurkahoz, stb.

_ Napraforgokrem kolessel

Hozzaval6k: 1 dl szaraz kales, 3 dl VIZ, 10 dkg voroshaqvrna, 15 dkg napratorqornaq, 2 evokanal hidegen sajtolt olaj, 15 dkg palmazsir (bio margarin), 1 evokanal apr6ra vaqott (vagy szarltott) petrezselyem zoldje, 2 teaskanal lestyan, 1 rnokkaskanal kurkuma, 2 teaskanal muster, 2 gerezd fokhagyma, 1 rnokkaskanal borslkafti, 1 csapott mokkaskanal feherbors, 1 teaskanal Vegamix etellzeslto, tengeri so,

Elkeszitese: feltesszuk foni a kolest az osszes fuszerrel egyOtt, a voroshagyma, a fokhagyma, az olaj es a margarin kivetelevel, Amfg megfo, szep aranvsarqara plritiuk a napraforqornaqot, majd mlutan kihGlt - kavedaralo .. ban finomra daraljuK. Ahogy a kales elkeszult, azonnal adjuk hozza a napraforgot es azokat, amiket kihagytunk, es meg ferron alaposan turmixoljuk

Ossze.

Izvaltozat: amennyiben valakl jobban szereti a parolt hagymat, akkor

elore parolja meg es ugy adja hozza, ezaltal rnaslk fzu krernhez juthat.

Szezamkrem

Hozzelval6k: 15 dkg szezamrnaq, 15 dkg biomargarin, 3 evokanal olaj, 2 dkg voroshaqyrna, 2 teaskanal rnustar, 1 teaskanal Vegamix, 1 teaskanal lestvan, 1 rnokkaskanal bars, 2 evokanal zabkorpa, 0,5 dl VlZ.

Elkeszitese: a ketfajta magot megpirftjuk es kihutjUk, majd az egeszet

osszetu rmixo Ij u k,

Csicseribors6s padlizsankrem

Hozzaval6k: 1 db kozepes padllzsan, 25 dkg csicserlborso, 15 dkg bio rna rg a ri n f 4 teaska na I m usta r, 1,5 tea ska n a] Veg a mix etel Izes fto, 3 teaskanal paradlcsompure, 1 mokkaskanal lestvan, 1 mokkaskanal orolt fekete

bars, 4 - 5 teaskanal plrltott szezarnrnaq

31

I I ..

, . .

Elkeszitese: a padllzsant sOt6ben kb. 20-25 perc alatt megsOtjuk, a hejat leh UZZU k es I ed a ra Ij u k. A csicseri borsot megfozzO k az e~el izes itos vizben, majd ledaraljuk, Ezutan az osszes hozzavaloval osszeturmixoljuk, majd legvegUJ a szezammaqot hozzakeverjuk. Pjrft6ssal, salateval nagyon finom

, . I I .. i

~ .

I

uzsonnara,

i : .

I ;

J ;

r ~

~ ~

. ,

.' ~ : !

:. i

i ;

Mangoldos (spenetos) koleskrem

A rnanqold kevesse ismert a magyar konvhaban, pedig nagyon hasonlit a

spenotra, olva n m ertekben, hogy batra n h ~Iyett:sftheto is ve r e. I I

Hozzival6k: 1 dl kales 3 dl VIZ, 1 mokkaskanaf kurkuma, 2 mokkaskanal

, , ,

Vegamix, 2 rnokkaskanal lestvan, 6 dkg voroshaqvma, 2 .mokkaskanal

szarltott petrezselyem (vagy friss), 9 dkg rnajdnem szarazra klnyornkodott, f5tt rnanqold 5-6 evokanal pirftott szezarnrnaq, 3 gerezd fokhagyma, 5 teaskanal su;ftett paradicsom (nem konzerv), 2 teaskanal daralt pritamin

pa prika, 10-13 d kg blorn a rg a ri n. .

Elkeszitese: a kolest meqrnossuk, majd fel6ntjOk a vizzel, beletesszOk a kurkumat, Vegamix-et, I estva nt, az apr6ra vagott voroshaqvrnat, petrezselymet es kb. 20 perc alatt puhara fozzOk. Ezalatt a rnanqoldot felengedjOk (ha fagyasztott) szarazra kinyomkodjuk, es a fokhagymaval, siirftett pa(adicsommal, pritaminnal osszefozzuk, KihUles utan a k61est es a rnanqoldot a ledaralt szezamrnaqqal 6sszeturmixoljuk.

Spenotkrem

Hozzavalek; 15 dkg friss, vagy felengedett es lecsopoqtetett melyhutott spenot, 15 dkg tofu, 1 gerezd zuzott fokhagyma, 0,5 mokkaskanal ?ors/.,l mokkaskanal majoranna, 1 kisujjnyi zuzott friss gyomber, D,S mokkaskanal szerecsendio, 1/5 mokkaskanal etellzesitd, 3 rnokkaskanal plrltott szezarnmaq,

Elkeszitese: az osszes hozzavalot osszeturmlxoljuk, kiveve a szezarnrnagot, amit utana keverOnk hozza,

..

< •

\

j I

Torrnakrem tofub61 kolessel

Hozzaval6k: 20 dkg reszelt torma, 30 dkg tofu, 5 dkg kales,. 1 dl viz, 4 evokanal oliva olaj (biomargain, vagy palrnazslr), 2 - 2/5 em hosszu gyomber (vagy 1 teaskanal gyomberpor 1 ek cltromleben elkeverve), 1 teaskanal citrornle, 2 teaskanal rnez, 1 mokkaskanal tengeri so.

Elkeszftese: megfozzOk a kolest, hozzaadunk 2 ek oliva o1ajat, majd ferron osszeturrnixoljuk az osszes tobbl anyaggal~ Kenyerre kenve, szojaparlzslval, buzakolbasszal parosltva kulonleqesen finom izhatast erhetunk el.

32

Tofu korozott

Hozzavalolc 30 dkg tofu, 15 dkg bio margarin, 2 evokanal hidegen sajtolt olaj, 10 dkg voroshaqvma, 5 teaskanal muster, 1 mk orolt bars, 1,5 mo~kaskanal croft fuszerkomeny, 2 teaskanal etelfzesfto (Vegamix), 1 teaskanal tengeri so, 3 teaskanal edesnemes pirospaprika, 2 evokanal sura paradicsornle (elhagyhat6).

Elkeszitese: az osszes alkotoreszt beletesszOk egy edenybe es a megtisztitott felvaqott voroshaqvmaval alaposan osszeturmlxolluk, Idenvzoldsegekb61 keszult salataval, vagy kimagozott sarpa paprtkaba t61tve talaljuk,

Pikans kesudi6 krem

Hozzavalok: 20 dkg pritamin vagy piros kaliforniai paprika (tisztftva, fel .. darabolva), 20 dkg kesudlo, 10 dkg blo margarin (vagy palmazslr), 1 hO .. velykujjnyi gyomber gy6ker (vagy ha nines, 1 evokanal dtrornleben osszekevert 1 teaskanal gyomberpor)i 3-4 gerezd fokhagyma, fel eso eros zoldpaprika (1 mokkaskanal chili), fel cltrorn leve, 2 mokkaskanal tengeri SO, ,1 teaskanal borslkani, 1 teaskanal oregano, aprora vagott snidling, tetszes szeri nt (I ehet szarftott is).

Elkeszitese: a paprika kat rneqrnossuk, a csurnalukat eltavolltjuk es beledaraboljuk egy turrnlxedenybe, A fokhaqymat megtisztitjuk es az osszes hozzava loval osszeturmixoljuk.

EJsore egy picit edeskes (a paprika fze rnlatt), am rendkivOI finom es plkans krern, arnely teljes c5rh~sa Iisztb61 keszuit barna kenyerrel, es ldenvsalataval a legfinomabb. Erkeszftve, kb, 60 dkg.

Dios zabpehely krem

Hozzaval6k: 7,5 dkg zabpehely, 0,6 dl vfz, 1 kozepes fej voroshaqvrna, 3 d kg d i6bel, 1 eva ka na I oJ Iva 01 a], 1 tea ska n a I sa rftett pa ra d lcso m I 2 teaskanal rnustar, 3 dkg bio margarin, 1 teaskanal citrornle.

Elkeszitese: a zabpelyhet taiba tesszuk, raontjOk a vlzet, es kb. 10 percig allni hagyjuka A voroshagymat tlsztitas utan osszevaqluk, a diet ledaraliuk. Ezutan a zabpehelyhez hozzaadjuk a hagymat, olajat, paradicsomot, a rnustart, a diet, a margarint es a citromlevet. Habosra turrnlxoliuk, A megkent kenyere ket d fszlthetj 0 k nagyob b d i6d a ra bokka II 5 n id Ii ng 9 el, a p r6 ra vagott petrezselyemmel, szalakra reszelt sarqarepaval,

Buzakolbasz krem

Hozzavalok: 45 dkg buza, 8 evdkanal zabpehely, 3 evokanal pirospaprika (edesnernes), 1 teaskanal orolt bars (fekete), 3 gerezd fokhagyma, 2 teaskanal orolt fuszerk5meny, 1 evokanal eteffzesfto (Vegamix), 15 dkg novenvl zsi ra dek (rna rga ri n, a I fvaol aj, pa I rna zsl r) ~

33

Elkeszitese: a buzat 12 oraval az elkeszites elott aztassuk be hideg vlzbe ugy, hogy j61 ellepje. OntsOk le az aztatovizet, majd forraljuk fel kb. otszoros mennyisegu vlzzel es utana lassu ttizon fozzOk kb, 1 orat, Akkor fott meg, ha mar a buzaszernek kezdenek felpattanni. Finom, a fott kukorlcara ernlekezteto illata es fze van, OntsOk le r61a a vizet es daraljuk Ie husdara[on (Iehetoleg finom tarcsan) majd keverjOk ossze az osszes hozzavaloval. A zslradek rnennvlseqevel lehet beallltant a kenhetcseqet, Pirftott barna kenyeren nagyon finom.

Mint annyi szeqeny gyerek Magyarorszagon, a mi qeneradonk is zsfros kenveren nott fell Meg rna is kedvelt, azonban sokan idegenkednek a diszn 6zsi r kol eszteri nta rta I rna m i att :t5Ie.· N ezzO k, hogy m it Ie het ten n i?

Vegetarianus IIkolbaszzsir" (koleszterinmentes) Hozzaval6k: 50 dkg kg palrnazslr, 10 dkg kg olaj (ollva, vagy napraforqo) 15 dkg buzakolbasz krem, . ' E I keszitese: a ZSI rt es a Z 01 aj at fel fo rrosftj u k. Bel etesszu k a b uza ko J basz krernet es I a ssu ttizo n sOtj U k 10 perci g. Levesszu k a tuzr61, ki h a I es uta n barna kenverre kenve, zoldpaprlkaval, paradicsommal lehet fogyasztanL

Vegetiirianus IIlibazsir" (koleszterinmentes) .

Hozzaval6k: 50 dkg kg palrnazsir, 10 dkg kg oJaj (ollva, vagy napratorqo), 1 gerezd fokhagyma, 1 db sarqa paprika, kb. 2 em friss gy6mber (ha nines 1 teaskanal gyomberpor + 1 evokanal dtromle), 1 teaskanal Vegamix 1. teaskanal Iestvan, 1 mokkaskanal Droit bors, 3 db kardamom mag (nagy) 2 db baberlevel. - I

Elkeszitese: a zsirbol nehany evokanallal klveszunk es felforrosltiuk. Beletesszuk a gy6mbert es a zuzott tokhaqyrnat, MegdinszteljOk lassu tazon· n:!ajd beletesszOk a. csfk~rkra vaqott husos sarga paprlkat es valamennyl fuszert. Kb, 10 percq fedo alatt paroljuk, majd hozzatesszuk az osszes zsfrt es az olajat. FelforraJjuk, majd 20 .. 25 percig lassu tuzon sutjuk, Amikor mar felig kihiilt, de meg folyik, leszurjOk. Kihuh:!s utan barna kenyerre kenve ne f:!ejtsOk el hazi pirospaprlkaval rneqszorn i (erjedesqatlol) es renqeteq sala ...

ta va I fogya szta n i. .

Hagymas zsir (koleszterinmentes)

~~~zavaI6k: 50 dkg palmazslr, 10 dkg olaj (oJfva, vagy napratorqo), 3 fej vor~shagyma, 4 gerezd fokhaqyrna, 2 db sarga paprika, 1 db kozepes meretu paradicsom, 1 teaskanal Veqarnlx, 1 teaskanal lestvan, 1 teaskanai bazsa I j ko m.

E~k~szites~: el~szo~ lecsos alapot k.eszftO~k. Az osszevaqott voroshaqvrnat nehany evokanal zsiron aranysargara pintjuk es kivesszGk a nagyobbik

34

1

reszet, majd felretesszuk. A maradek haqyrnahoz hozzaadjuk a paprlkat es a paradicsomot es fedf alatt 10 percig lassu tuzon paroljuk, Ekkor tesszuk hozza az osszes tobbl hozzavalot, felforraljuk es fedo nelkul, takareklanqon tovabbl 10-15 percig sUtjQk~ Felig h(Ht allapotban teszurjuk, majd hozzatesszuk az elejen siitott voroshaqvmat es hagyjuk kihulni.

Levesek

A magyar ember leveses. Szereti a ket-, haromfoqasos ebedeket, ezen belOI is a jO leveseket. Sajnos ezek naqvrnertekben felhfgitjak a gyomorban leva emesztonedveket, lelassltvan fgy az ernesztest.A k5vetkez6kben megprobalunk nehany tartalmasabb levest kozreadnl, ameiyek mintegy egytal etel kent is meg a IIj a k a h elyO ket.

Krumplileves zoldborsoval es galuskcival

Hozzaval6k a leveshez: 1 fej kozepes voroshaqvrna, 1 db sarqarepa, 1 db feherrepa, 10 dkg zolcoorsc. 25 dkg krumpli, 2 evokanal olaj, 2 teaskanal lestyan, 1 csokor petrezselyem, 1 rnokkaskanal borslkattl, 1 rnokkaskana I oro It bo rs (szi n es), 2 teaska n a I ed esnem es pi rospa pri ka i 1 9 erezd fokhagyma, 1 evokanal Vegamix, 1 teaskanal tengeri so, 2 evokanal kernenvlto 1 d I hid eg vfzben fel oldva.

A galuskahoz: 5 evokanal tonkolybuzaliszt, csipetnyi 56, annyi viz, amivel

a fentiek galuska surusegu tesztat adnak

Elkeszitese: az aprora vaqott haqyrnat es az osszes megtisztitott, felkarikazott gyokerzoldseget, a zoldborsot a fuszerekkel egyOtt meqparoljuk az olajon. Hozzaadjuk a kockara vaqott krumplit a plrospaprlkat, a Vegamixet es a sot, fel6ntjOk 2 liter vlzzel, fokhaqyrnapresen atnvornjuk a fokhagymat es felfo rra tj u k. El keszit] {j k a 9 a I uskatesztat, es ami kor a ze I dseqek meg egy ki sse ropog osa k, a kko r no ked I i szag gat6va I, vagy kiska na] la I eg y ta nyerr61 bel esza ggatj u k a naked I it, a fo rras ba n leva I evesbe. H a a 9 a 1 uska k fe lj onnek a tetejere, akkor intenzfv keveres mellett hozzaontiuk a vfzben oldott kemenyltot. Osszeforraljuk, a tetejet meqszorjuk frlss, vagy szaritott snldlinggel (fzh§s szerlnt kaporral) es talaljuk,

t 1·

I

G ulyasleves, szojakockaval

Hozzaval6k: 15 dkg szojakocka, 1 fej (nagyobb) voroshaqvrna, 2 evokanal olaj, 2 evokanal siirftett paradicsom, 3 db kozepes sarqarepa + 1/4 atlaqos zellergum6, 3 db kozepes feherrepa, 7 db nagy krumpli, 4 db sarqa paprika 2 evokanal Vegamix/ 3 evokanal pirospaprika (edes), 115 evokanal

k5menymag.

Elkeszitese: a sz6jat a szokasos medon elokeszftjOk (lasd a szoja elettani

szerepe resznel), krurnpllnvomoval, vagy kezzel teljesen kinyomjuk a fusze-

35

res levet, a zoldseqeket megtisztftjuk, feJdaraboljuk. Az olajon rneqparoljuk a haqvrnat, hozzaadjuk a paradicsomot, majd beletesszUk a szoja klvetelevel valamennyi hozzavalot. FelengedjOk 2 I vlzzel, es keszre fozzOk. Amikor az fzek mar kialakultak es a leves majdnem teljesen kesz, akkor tesszuk bele a sz6j a kockat, fgy j61 atveszi az fzeket,

Pal6cleves, szojakockaval

Hozziival6k: 10 dkg szojakocka, 15 dkg zoldbab, 15 dkg burgonya, 1 fej nagyobb voroshaqyma, 2 evokanaJ olaj, tteaskanal pirospaprika (cslpds), 2 kozepes baberlevel, 2 evdkanal paradlcsornle, 2 evokanal Vegamix, 1 evokanal tengeri s6, 1 evokanal orolt komenyrnaq, 2 teaskanal lestvan, 1 mokkaskanal borslkefti, 2 dl sz6jatejf61.

Elkeszitese: a szojat a szokasos medon elokeszitjOk (lasd a szoja elettanl

.szerepe resznel), krurnpllnyornoval, vagy kezzel teljesen kinyomjuk a fuszeres levet. Az olajon rneqparoljuk a haqymat, hozzaadjuk a paradicsomot es a fflszerpa p ri kat. J61 osszekeve rj a k, maj d beletesszO k a szoja klvetel evel valamennyi hozzavalot, FelengedjOk 2 I vlzzel, es keszre fozzOk. Amikor a leves rnajdnern teljesen kesz, akkor tessztik be~e a szojakockat es a szojatejf61t Osszeforra Ij u k, a tetelet d r szithetj G k friss ta rko n nya I.

Frankfurti leves

Hozzavalok: 1 kg kelkaposzta, 2 ev5kanal tengeri so. 2 evokanal olaj, 6 dkg voroshaqvma, 7 9 fokhagyma, 5 9 szfnes bars,S 9 majoranna, 1 csomag zoldpetrezselvern, 4 par szoja virsli, 2 dl szclatejfol, 2 evokanal Vegamix, 1 evokanal orolt k6menymag. 1 rnokkaskanal borslkafil, Elkeszitese: a kelkaposztat rneqrnossuk, kUlso leveleit levesszOk, es laskara vagjuk. A finomra vagott voroshaqyrnat.az olajon rneqparoljuk, majd hozzaadiuk az osszezuzott fokhaqvrnat, a zoldpetrezselvrnet, es a fuszereketo Keves vfzzel feI6ntjOk, es fedo alatt addig paroljuk, amfg a kaposzta puha nem lesz, Ezutan fe!ontjOk a rnaradek vizzel, majd a virsliket vekonv karikara vagjuk, es a forrasban levQ Ieveshez adjuk. Nem szabad sokaig fozni a vlrsliket, mert szetmennek, A. tejf61t lzles .szerlnt vagy a kesz levesbe keverjOk, vagy a tanverba kiszedett leves tetejet locsoljuk meg vele,

Kaposztas bableves

A bableves nem b6jti etel, de ez a Szabolcsban kedvelt valtozata a savanvu kaposzta hasznalata miatt kulonleqes,

Hozzavalok: 50 dkg szarazbab, 3 db nagymeretG sarqarepa, 3 db feher- . repa, 1 fej kozepes, voroshaqvrna, 1 marek jol kinyomkodott savanvu kaposzta, 3 evokanal ollva ola], 6 gerezd fokhagyma (2 + 4), kozepes rneretf zell er fel e, 2 teaska n a] I estya n,l teaska n a r maj 0 ra n n a i 3 evcka na [ pi ros-

36

paprika, 4 db baberlevel, 2 evokanal veqamix, 2 teaskanal tengeri so, 1,8 ..

2 I iter melegviz. .

Elkeszitese: a babot este beaztatjuk, reggel a vizet kiontjOk~ Hideg vfzben feltorraljuk, majd 10 perc takareklanqon vale fazes utan a vizet ujra leontjuk. Felontjuk a melegvfzzel, hozzaadjuk a megtisztitott, felvaqott zoldsegeket, (a voroshagymat es a zellert egeszben), 2 gerezd zuzott fokhagymat, es a fuszereket, a pirospaprika klvetelevel, Felforralas utan lassu tuzan keszre fozzi.1k. ElkeszUlte elott azonban kb. egy negyed oraval az aprora vaqott savanvu kaposztat tegyOk a levesbe, Amikor keszen van, a baberleveleket kidobjuk. KivesszOk, a zellert, a voroshaqvrnat, es a zoldseg egy reszet egy keves fott babbal, majd 6sszeturmixoljuk, a plrospaprlkaval, az olajjal, illetve a rnaradek 4 gerezd tokhaqyrnaval. Ezzel az eljarassallehet a levest ra ntas helyett a kiva nt sa ruseg are bea II ita n i.

Lencseleves

Hozzaval6k: 30 dkg lencse, 1 fej voroshaqyrna (kozepes), 2 db kozepes sarqarepa. 1 db kozepes feherrepa, 1 evokanal Vegamix, 1 teaskanal majoranna, 2,5 teaskanal tengeri 56, 2 db baberlevel, 3 gerezd fokhagyma, 2 evokanal edesnernes pirospaprika, 4 evokanal oliva olaj, 1,3-1,4 liter VIZ Elkeszitese: a lencset valoqassuk ki, mossuk meg, es a vlzben fozzGk puhara az aprora vagott voroshaqymaval, a fuszerekkel, a soval, es a zoldseqekkel, amelynek a felet ne karlkazzuk fel, hanem fozzuk meg egeszben. Amikor kesz, a baberleveleket tavolltsuk el, veqyunk ki belole egy merltdkanallal es az eqeszben hagyott zoldseqeket, a fokhaqvmaval, a paprikaval es az olajjal turmixoljuk ossze, Forraljuk meg eqv-ket percig egyOtt oket, es h a megfelelo a su rusege, ta la Ij u k,

Ziildborso leves, galuskilval

Hozzaval6k: 50 dkg zoldborso (ha lehet, akkor friss legyen), 15 dkg feherrepa, 15 dkg sarqarepa, 1 csokor petrezselyem, 1 evdkanal Vegamix, 1 csapott evokanal tengeri SOi 1 kozepes fej vcroshaqvma, 2 evokanal olaj, 2 teaskanal pirospa prika, 1 teaskanal lestvan,

A galuskahoz: 5 ev5kanal tonkolybuza liszt, cslpetnyl so, annyi VIZ, amivel

a fentiek galuska surusegu tesztat adnak .

A leves elkeszitese: a feherrepat, sarqarepet megtisztftjuk, es vekonv karlkara vagjuk8 A zoldborsot kifejtjOk. Az olajon rneqparoljuk a haqyrnat, beletesszOk a plrospaprikat, majd felontjOk b. 2 liter vfzzel. A felforrt lebe tesszilk a petrezselyem klvetelevel az osszes hozzavalokat, es majdnem

te Ij esen keszre fozzu k.

A galuska elkeszitese: elkeszitjOk a qaluskatesztat, es amikor a zoldbor-

56 meg egy klsse ropoqos, akkor nokedli szaggat6val, vagy klskanallal egy ta nverrol bel esza 9 gatj u k a naked I it, a forras ba n leva I evesbe. Ha a ga I us-

37

kak fellonnek a tetejere, akkor osszeforraljuk, a tetejet rneqszorjuk friss, va gy sza rftott zo r d petrezselyem melt es ta I a fj uk,

A huvelvesekbol, de f5kent a sarqaborsobol kival6 levesek (dahl-nak hfvjak oket) keszlthetok, Az lndlalak csodalatos fz vilagot kolcsonoznek leveseiknek egy keves ghf es ftlszerkeverekeik segftsegevel, amit csonsz-nak neveznek,

Ghi

Hozzavalek; legalabb 1 kg vaj, hogy leqalabb egy honapra elore megle-

gyen a szukseqes mennylseq. 0

Elkeszitese: mossuk at. a vajat hideg vfzben, hogy kimossuk· berate az esetlegesen benne maradt tejet. TegyOk utana egy olyan edenybe, aminek nagy hokapacltasa van, pl. ontottvas labasba, MelegftsOk forrasiq, majd tegyuk takareklanqra, olyan kicsire, amennyire csak lehet .. Hagyjuk fgy buqvborekolnl masfel - ket oraig, de a kozben kepzodott feheres habot fa Iya matosa n szedj a k Ie a tetej era I. Ez is fe r ha szna J h a to kesob b, kel etf edesseqekhez pl., a halavahoz, Akkor van keszen, ha atlatszo, aranvsaroa szf n a fofyad ek I esz belol e. Fi n omszovesf textill an (p I. 9 ez) szf rj 0 k Ie, vigyazva arra, hogy az aljan leva uledek ne kerOljon at. Ezt mar ontsuk ki, ne h aszna Ij u k fel. A 9 h f ki h u It alIa pota ba n sa rg a sfeher, eleg ke me ny zsi ra dek, ami szobahomersekleten evekig tarolhato, Rendklvul kulonleqes az fze, szi nte m i nde n i nd j a i etel be n fel h aszna J hate.

Sargaborso (eves (Dahl)

Hozzavalok: 20 dkg sarqaborso, 1 kozepes v6r6shagyma, 1 gerezd zuzott fokhagyma, 2 evokanal Vegamix, 1 teaskanal tengeri so, 1 evokanal ghf, 2 teaskanal lestyan, 1 rnokkaskanal rornal k6meny, kurkuma, eqesz koriander, eqesz kornenv es garam rnasala,

Elkeszitese: a sarqaborsot 1 liter vfzben feJtesszOk foni az aprora vaqott voroshaqyrnaval, a fokhaqvrnaval, Vegamix-szel, es a s6val. Amikor a borso puha, kiveszOnk ket evdkanal bors6t keves leves level, es surites miatt osszeturmlxoljuk, Ezutan a kesz levesbe belekeverjOk az id6kozben elkeszltett csonsz-ot,

Csonsz: az 1 evokanal erdsen feltorrosftott ghi-ben . megpirftjuk a romal kornenvt, a kurkurnat, a koriandert, sima k5menyt, es a garam masalat. Vigyazzunk/ mert pattogni fog. A plrftott ffiszereket azonnal belekeverjOk a levesbe,

i I

I .

Gombaleves (erdei gamba, sampinyon, shii-take) Hozzaval6k: 25 dkg shi-take gamba, 2 evokanal ola], 1 kozepes voroshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 db kisebb sarqarepa, 1 db kisebb feherre-

I

I .

,

. ,

o :

, I

38

pa, 1 kozepes paradlcsorn, 1 z5ldp~prika, 1 teask?nal ~irospa~rika, 1 !easkanal tengeri so, 1 mokkaskanal szmes bars, 1 teaskanal lestyan, 1 teaska-

nal tarkony, 1 evokanal Vegamix., ..... , .~

Elkeszitese: a gombat meqmossuk, vekonyra felszeleteljuk, a gy?kerzold-

segeket tisztitas utan karlkakra vagjuk. A paradicsomot meqharnozzuk, majd apro kockakra vagjuk a zoldpaprlkaval egyUtt.

M. olajon megpirftjuk a voros~agym,at, es az att?rt ~ok~agymat:. E~~tan hozzaa dj uk a fel ka ri kazott repa kat, es kb. 5 perciq pa ro IJ uk egyutt a ket. Ekkor beletesszuk a paradicsomot, a zoldpaprlkat, a gombaszeleteket. Megszorjuk a pirospaprikaval,es a fUszerekkel, majd felontjGk 1,5 .1 vizzel. Addig fozzuk, amfg a sarqarepa megpuhul. Petrezselymes nokedht, vagy cslpetket adhatunk hozza, Talalaskor izles szerint tejfollel is meglocsolhat-

juk,

Ziildsegleves

Hozzaval6k: 1 csom6 leveszoldseq, fel kis kelkaposzta, fel kisebb zelle~, fel kisebb karalabe .15 dkg zoldborso, 1 kozepes fej voroshaqvrna, 2 ev6~ kanal ola], 3 dkg liszt, 2 teaskanal pirospaprika, 2 evokanal Vegamix, 1 evokanal tengeri 56, 2.teaskanal lestvan, 1 teaskanal bazsalikom, 1 mokkaskanal szfnes bars, 1 rnokkaskanal rnajoranna, 1 csomag petrezselyem, 1

gerezd fokhagyma. , , ~.

Elkeszitese: a zoldseqeket megtisztitjuk, rneqrnossuk, es meteltre vagJuk.

p.;z 01 aj at felto rrosftj u k, a ZQ Id seqe ket bel,ete~sz9 k ~ s6v~ I, es pa r.olj ~~k. M aj? hozzaadjuk a zoldborsot, es 5 perc tovabbi parolas u~~n rneqhlntiuk a pirospa pri kava I es ali szttel, J 61 osszekava rju k, beletessz~ ~ a z ossz~s fus,zert, es felontjlik vizzel (kb, 2-2,5 I ) Amikor kesz, belekeverluk az aprora vagott petrezselymet. Galuskat, csipetket, vagy barmllven aprotesztat adhatunk

hozza,

• 0

ZelIeres tonkiilydara leves

Hozzelval6k: 7 dkg tonkolvdara, .1 teaskanal Vegamix, 2 db sarqarepa, 2 db feherrepa, 1 db klsebb zellerqumo, 1 cs~mo ~ellerz6ld, 1 csoll'!? petrezselyernzold, 1 teaskanal lestvan, 0,5 mokkaskanal feketebors, 1 evo-

ka na I n6venyi zsi radek, ;.. ..

Elkeszitese: a darat piritsuk meg a zsiradekban, maid enged]uk fe1 kb. 1

liter vlzzel es izesltsuk Vegamix-szel. Forraljuk tel, keverjiJk bele a fuszereket,' a kartkara vagott repakat, es a nagyon vekonv csikokra reszelt zell~rt. Fozzuk addig, amfg a repak megpuhulnak, majd tegyOk bele az aprora vag ott petrezse lvern es zelle rl evel eket.

o i

j I·

i

l

l I

~

39

Hamis IIhusleves" tokbelbol, daragaluski1val Hozzaval6k az alaplehez: egy nagyobb fozot6k teljes bele, 1 kis fej VQroshaqyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor zold petrezselyem, 1 teaskanal lestvan, 2-3 evokanal Vegamix, 5-6 db egesz bars, 1,5 teaskanal tenqerl

I

so.

Gyokerzoldsegek a leveshez: 3 db sargarepa, 3 db feherrepa, 1 5zal ze lie rlevel (vagy egy p ici 9 u rna).

A galuskahoz: 5 evc5kanal tonkolvdara, VIZ/ kemenyfto.

Az ala p el keszitese: 2 liter vizben tegyU k fel fon i az a I a p len el fe lsorolt osszes z61 dseqet, forra Ij u k fel, lassu tuzon fazzG k pu ha ra, majd szf rj (j k Ie. A leves elkeszitese: a lesziirt alaplehez adjuk hozza a megtisztftott, ferkarikazott gy5kerz51dsegeket, a zeJlert es fozzOk meg. Addig a tonkolvdara, vfz es kernenvltd segftsegevel keszltsunk kemenv grizgaluska tesztat, A ferro levesbe szaggassuk bele es fozzuk addig, amfg megpuhul.

Gyomberes kukorica leves

Hozzaval6k: 25 dkg csemegekukorica, 1 evokanal kukoricaliszt, 1 kozepes fej hagyma, 1 teaskanal kurkuma, 1 rnokkaskanal cayenne bars, vagy Feher bars, 2 dl tofujoghurt, 2 mokkaskanal 9y6mber, 1 teaskanal daralt pritamin, 1 csomag petrezselyernzold, 1 liter viz, 2 pici ag friss borsffi, 2 mo~kas;k~nal so, vagy Vegamix, 1 ev6kanal novenyj zslradek,

Elkeszltese: a vizet felforraljuk, beletesszUk a kukorlcat es a fuszereket

. ,

m aj d 10 percig fazzO k. A ku kori ca I isztet ossze keverj {j k a tofu jog h u rtta I es

belekeverjOk a levesbe. Par percig tovabb fozzOk. A tuzroJ leveve hozzaadjuk az olajat es az aprora vagott petrezselyem zoldet,

Hagymaleves . .

Hozzaval6k: 40 dkg voroshaqyrna, 0,5 dJ olej, 1 dl cltrornle 2 db baberle-

, ,

vel, 4 gerezd fokhagyma, 1 teaskanal lestvan, 1 rnokkaskanal orolt szfnes

bars, 5 dkg va j va gy 9 h f, 2 db kifJ l, va gy tetszes szeri nt 2 szel et ke nyer fel

csom6 metelohaovrna, 2 evdkanal Vegamix, 1 teaskanal tengeri s6. '

Elk;eszitese: a voroshaqyrnat megtisztitjuk, rnlndket vegebol egy-egy szeletet levaqunk. Hosszaban kettevaqjuk, es ugyancsak hosszaban vekony szeletekre vagjuk. A fuszereket, a baberlevelet, es a 2 zuzott fokhaqymat fuszerkosarba tesszuk, A kifliket (vagy kenyereket) karikara vagjuk es serpenyc5ben felforr6sitott olajban rnindket oldalat pirosra sOtjOk. Meg 'meleqen bed?~.soIjOk a maradek fokhaqvmaval, A feltorrosltott olajon vilagos barnara plritiuk a szeJetelt voroshapyrnat. Hozzaontiuk a citromlevet nehany percig fgy paroljuk, majd felontjOk masfel liter vizzel. Beletess;Ok a sot, a fuszerzacsk6t es a Vegamixet Harmine percig lassu tuzon fozzOk rnlkozben a tetejerc5I leszedegetjOk a felgyOlemlett habot. A vegen kivesz~

40

szuk a ftiszerzacskot. A kitalalt leves tetejere tesszuk a piritott fokhaqymas kifH szeleteket, es rneqszorjuk frissen vaqott rnetelohapvrnave'.

Levesbetetek

Nagyon egyszeru alapdolgok, raadasul rna mar keszen kaphato levesbetet goly6k es kOlonb6zQ tesztak vannak (a liszterzekenyeknek lsl),

Grizgaluska

Hozziival6k: 4 evokanal tonkoly buzadara, csipet 56 es tetszes szerinti torott bars, 1 evokanal aprora vagott zoldpetrezselvern, 1 dl VIZt 2 evokanal etkezesi kemenyfto, csipet kurkuma

Elkeszitese: a vfzben feloldjuk a kemenyftoti majd belekeverjuk az osszes hozzava lot. Pi h entetjO k kb, 10 perci 9 1 es a f6vD 1 evesbe kiska n a 11a I kiszaggatju k, Te hetu n k bele meg sn id lin get is.

Krumpli gomb6c

Hozzaval6k: 3-4 szem burqonva, 1 rnokkaskanal olaj, 1 rnokkaskanal tengeri so, llszt, 1 evokanal viz, levokanal etelkernenvltd, 1 evfikanal vaj,

10 dkg liszt.

Elkeszitese: a burqonvat hejaban megfozzuk, rneqhamozzuk, es attorjuk.

Hozze adj u k a vlzben fel a Id ott etel kemenyftot, a sot, a vajat es a Ii sztet. J 61 osszedolqozzuk, hogy kozepesen kernenv tesztat kapjunk. Kis qombocokat

,

formalunk bel6le, es a ferro levesben kifozzOk. (lzles szerlnt tehetOnk bele

borsot es aprora vagott zold petrezselymet is.)

Piritott kenyer, zsemlekocka Hozzavalok: tetszes szerinti kenver, zsemle

Etkeszitese: a kenyereket, zsornleket kockakra vagjuk, es feltorrositott ola-

jon megpirltjuk. Meg melegen bedorzsolhetjuk fokhaqvmavat.

Fozeh~kek .

Sajnos ezek az etelek nagyon kiszorultak a mindennapi taplalkozasbol, pedig nagyon eqvszenien es oles6n elkeszlthetok, Az allerqlas a, habarashoz, ra ntashoz, sa rfteshez ne haszna Ijo n Ii sztet, tejf61t, ra ntast, ha ne m a turrnlxolt sajat anvaqaval, vagy belefozott kolessel, esetleg korpaval, vagy pelyhekkel siirftse oket. Feltetken rengeteg ~ehetoseg van (Id. Feltetek).

Kelkaposzta fozeiek

Hozzaval6k: 1 fej (kb. 95 dkg) kelkaposzta, 4 db (kb, 60 dkg) krumpli, 1,5 teaskanal orolt komenvmaq, 3 teaskanal majoranna, 3 teaskanal

! !

, I ;

i:

i

i

41

Vegamix, 4 gerezd fokhagyma, 3 teaskanal pirospaprlka, 1 mokkaskanal orolt bars, 3 evdkanal etola], 3 teaskanal tengeri so, viz.

Elkeszitese: a kelkaposztet megtisztftjuk, a torzsajanak folosleqes reszet eltavolftjuk es kettevagjuk, a kaposztat kb, 1,5 em szeles csfkokra vagjuk. A ket fel torzsaval es egy kettevagott krumplival egy labasba annyi vlzzel feltesszuk foni, amennyi eppen eUepi. A fozelek alJagat a burgonya vlzfelM veva kepesseoe hatarozza meg. Ha Uj meg, akkor nagyon keveset igenyel, amikor oreqebb (osztof a kovetkezd nyarig), akkor tobbet. Belerakjuk a tobbl rneqharnozott, kockara vaqott krumpllt, a mejorannat es a kornenvmagot, majd meqsozzuk. Fedo aJatt puhara f5zz0k, majd kiveszOnk belole 2-3· dl-t egy turmixedenvba es alaposan asszeturmixoljuk a fokhagyr.naval, az olajjal, a paprlkavat, a ket felbevaqott to rzsa va I es krumpJivaL OntsOk vissza a fozerekhez es, ha szuksaqes uj adagot turmixolva aJlrtsuk be az altalunk klvant suruseget. Ezutan osszeforraljuk a teljes mennyiseggel es diD, gabona, vagy tokfaslrttal talaljuk, .

Burgonyafozeh!k

Hozzaval6k: 1 kg burgonya, 1 fej voroshagyma, kiesi (vagy 1 szal ujhagyma), kb, 1 liter mandulatej (vagy napraforqo), 3 teaskanat Vegamix, 2 teaskanal iestvan, 2 db nagyobb baberleval, 2 evdkanal ollva olaj, 2 teaskanal tengeri so,

Elkeszitese: a meghamozott, 5 mm-es karikakra vagott burgonyat tegyOk fel foni annyi mandulatejben, arnennyt ellepl, A fazelek allagat a burgonya vfzfelvevo kepessece hatarozza meg. Ha uj meg, akkor nagyon keveset, amikor oregebb (osztal a kovetkezd nyarig), akkor tobbet, Ezert, ha sokat feJvenne, potoliuk egy kis vlzzel, TegyOk hozza a hagymat, a baber[evelet es a ruszereket. Amikor rneqfott, vegytik ki belale a haqvrnat es a baberle- . velet, majd vegyOnk ki a lebol es a burgonyabol egy keveset es turmixoljuk ossze az oJajjal. OntsOk vissza a fazelekhez es, ha szOkseges uj adagot turmixolva iillftsuk be az altalunk klvant suruseget. Aki savanvuan szereti, adjon hozza egy kis frissen facsart citromlevet.

Djo-, gamba, vagy buza fa 5 frttaI lzletes ebed,

, Spenot fiizeh!k

Hozzaval6k: 50 dkg spenot, 3-4 gerezd fokhagyma, kales, manduJatej, 3 teaskanat Vegamix, 1 rnokkaskanat szerecsendio, 3 ev6kanal olfva ola], 2 teaskanal tengeri 56.

Elkeszftese: a megmosott es vekonv cslkokra vagott spenotot a kolessel egyutt tegyUk fer foni annyi mandulatejben, amennyi ellepi. A fozelek allagat a kales segftsegevel lehet beallltanl, TegyOk hozza az atnyomott fokhagymat es az olaj kivetelevel a fUszereket. Amlkor megfott a koles, akkor turmixoljuk ossze az ofajjal. Di6-, gamba, vagy buza fasfrttal fzletes ebed,

42

Soskafozelek

Hozziival6k: SOdkg friss soska, 2 evokanal olaj, 1 c~~pet. so, .2 .. e~?kanal kaiesl 2 dl mandulatej, 2 evokanal (Izles szerlnt lehet tobb IS) gyumoJcscu-

,

kor, vagy mez~ ,. u, , " ,

Elkeszitese: A soskat meqtlsztltjuk az erelt~J es ~. s~~ratol. Jol meg~?s-

suk, es az oJajon par percig paro~Juk., Ezutan , felon9u~. a man.dulateJJ,el, beletesszuk az osszes hozzavalot, es puhara fozzuk. Arnlkor kesz

osszeturmixoljuk. .

A soskafozeleket martasnak is hasznalhatjuk,

BabfiSzelek

Hozzaval6k: 25 dkg szarazbab, 1 kozepes fej voroshaqyrna, 2 ~erezd zuzott fokhagyma, 3 baberlevel, csipet bars, °1 tea~ka~al plr~spa~nka,. 1 teaskanal lestyan, 2 evokanal olaj, 1 teaskanal tengen S?, 2 evok~nal. ala]. Elkeszitese: a babot kb, 10 orat beaztatjuk. Az o'~J~n ~egp~ro~~k az aprora vagott voroshaqvrnat, belekev:rjuk a piro;pa~nkat, 'es fel?ntju~ kb, 1 liter vizzel (a kesobbiekben,· ha keves lenne, po~oIJu~!. ~ babr~1 az a;;tatovlzet leontjilk, es az osszes hozzavalokkal p~~~r? fozzuk .. An~ukor kesz, kivesszuk a baberleveleket, es tetszes szerinti surusegre turrnlxoljuk,

t.encsefdzelek

Hozzaval6k: 25 dkg lencse, 1 evokanal olaj, 1 koz;pes v?roshagyma, ? gerezd zuzott fokhagyma, 3 db baberlevei, 1 teaskanal lestyan, 1 teaskanal

pirospaprika, Iteaskanel tengeri 56. , , ., .,

Elkeszitese: A lencset egy ejszakara beaztatjuk v]zb~.~ .~zt a Vlz;t azta,n leszurjuk. 1 evokanal olajban megp~roJ~uk a r~szelt voroshaqvrnat, 5 kesdbb a zuzott fokhaqvmakat, Hozzaadjuk a plrospa~nkat, a ftiszereket, majd fel6ntjGk 1 I vlzze' ~ Amikor a lencse megpuhult, es nem maradt leve,

elkeszult, " "

Valaszthatjuk azt a meqoldast is, hogy t6b~ vlzet .a~unk hozz~: ;~ a vegen a megf6tt lencsebol osszeturmixolunk tetszes szerlntl adagot suntesnek.

Koretek

Nagyon megszokott dolo9, hogy ~ a foetkezeshez. valamily:n ko:etet foqvasztunk, A legismertebbek, mint pl. a nokedll, kr~mph (olaJban, hejaban sulve, tepsis, pure, petrezselymes, stb.), a nzs (rnaqaban,

· ·b· ~ke' nt zoldseqekkel qombaval olajos magokka I, stb.) lelrasal

n Zl IZI, '.'... • • I ·'1 dse k t

ismertek. Ajanlatos inkabb hasz~alni ~ely'ettu~ a frlss es para t zo seqe e

(hidegen, melegen ontettel es anelkul, fuszere~en, zsen:lem~~saval, kukorlcaval, stb.), sOlt zoldseqeket, vagy tofu majonezes franclasalatakat.

43

_..., ..

Kales koret .

Hozzaval6k: 2 dl (= 18 dkg hantolt kales), 3 dl VIZ, 2 db kozepes sargarepa, 2 db kozepes feherrepa, 3 dl zoldborso, 1 evdkanal ghf, vagy 1 ev6ka~ nal ollva ofaj, 1 evckanal szojaszosz, 1 csokor petrezselyem zoldje, 1 teaska n a I 5za rltott I estva n.

Elkeszitese: tegyOk egy labosba a zsiradekot, a megtisztftott es kartkara vaqott Qyokereket, a sz6jasz6szt es egy darabig alapos keverqetes rnellett pirftsuk. KeverjOk hozza a kolest, a petrezselyem zoldjet, a lestvant es ontsGk fel vlzzel, FedjOk Ie fedovel es forraljuk fel. Takarek-lanqon fozzOk, kb. negyed oraig. Idonkent kavarjuk meg es nezzilk meg, hogy megpuhult-e rna r, K6 retkent is ta la I hatj u k, de friss nyers sa I atava I egyta I etel kent is mega Ilja helvet,

Fuszeres barna rizs

Hozzavalok: 20 dkg barna rlzs, 4 dl viz, so, fel-fel csokor petrezselyem, metE~I.6hagyma (snldllnq), zoldkapor, 1 mk Fekete bars. ,

Elkeszltese: a barna rizst a vlzzel felforraljuk, majd lefedve, lassu tazon kb, 45.percig hagyjuk duzzadni. Ha elfogy a folvadek, kb, fel csesze vizet onnlnk hozza, es meg. 5 percig fozzOk. VegOI levesszuk a fedot, hogy a rnaradek folyadek elparoloqjon, ·A rlzst keves s6val es az aprora vagott zoldseqekkel osszekeverjuk, majd borssal IzesftjOk.

Valtozata lehet meg pl. a barna rizs cuny-vel. Itt a 2 evokanal curry-t 2 evokanal n6venyi olajban megpirftunk, majd a rizsbe keverjOk. A qornbas valtozatnal kb, 25 dkg friss qornbat vekonv szeletekre vagunk, majd 2 evo .. kanal novenyi olajban rneqparolunk, A fatt rizzsel es sok petrezselyemmel osszekeverjOk. Az elkeszult etelt feher borssal, es keves zuzott fokhagymava I Izesitj 0 k~

. . Kukoricas rizs

Hozzaval6k: 35 dkg rizs, 1 db. sarga paprika felkarikazva, 2 db. paradicsam 8 fele vaqva, 2 dl szemes kukorlca, 4 evokanal zeller apro kockakra vaqva, 1 db. zold chili, 1 I VIZ, 4 mokkaakanal .. so, 1 .ev6kanal novenvl zslradek,

Elkeszitese: a zslradekban megpiritjuk a chilit, hozzaadjuk a zoldseqeket es felig puhara paroljuk, K5zben kimossuk a rizsb61 a kernenvltdt, Ezutan belekeverjilk a rizst, a kukorlcat, a s6t es a vizet, majd keszre paroljuk,

Puliszka

Hozzaval6k: 15 dkg kukoricadara, fel liter VIZ, csipet 56.

Elkeszitese: a kukorlcadarat a vfzzel tetszes szerinti surusegure fozzuk. A megfott puliszkat olvasztott vajba szaggatjuk. Ezutan tanverra tesszOk, es megsz6rjuk dioval vagy rnakkal. Megforgathatjuk meg pirftott szezarnrnaq-

44

ban, vagy napratorqomaqban. Megkenhetjuk a tetejet tofu joghurttal is~ EI keszfthetjil k meg edese n is. Ekkor idenygyO rna Iccsel d r szlth etj 0 k,

Nokedli tojas nelkiil

Hozzeival6k: 22,5 dkg teljes oriesu liszt (tonkoly), 22,5 dkg feher liszt (tonkoly), 1 evokanal kemenylto, 1 teaskanal tengeri so, 6 evokanel etolaj, 2 evokanal aprora vaqott friss petrezselyemz5ld, viz

Elkeszitese: elsokent teqvunk fel egy nagy fazekba kb, 5 liter vizet, 3 evoka n a I eta lajj a I. Fa rra lj uk fel. Ekozben keverj 0 k ossze egy m ely ta lba n a hozzavalokat, majd annyi vlzzel dolgozzuk ossze (nem kell kezzel, j6 erre a fakanal is), hogy felkernenv tesztat kapjunk. Tegyuk ra egy bevizezett vagodeszkara es a lobogva ferro vfzbe folyamatosan szaggassuk bele egy teaskanal segftsegevel a teszta eqyneqvedet. -Hagyjuk felj5nni a tetejere es meg 2-3 percet fozzOk. Egy rnasik labosban forr6sftsuk fel a rnaradek olajat, es ebbe szedjOk ki a kesz galuskat tesztasnirdvel. Ugyanezt veqezzUk el a teszta tobbl reszevel 4-5 reszletben, Forgassuk at a ferro olajban az elkeszult nokedlit es melegen talaljuk· gamba, vagy zoldborso, esetleg mas zoldseq porkolthoz,

Feltetek, hushelyettesitok

Amikor az allerqlas (vagy szGlo) megtudja, hogy a taplalkozasabol el kell hagynia az allatl eredetf feherjeket, akkor elkepzelnl sem tudia, hogy milyen szeles va I aszte k all mar ren del kezesre a .szeretett'' h U sfe I tete k kihe-

lyettesftesere, Az alabblak bemutatunk k6zUIOk nehanyat, .

• Fasirozottak kGlonb6zQ alapanyagokb61 - kelkaposzta, gomba, szoja (qranulalt), spenot, tok, kukorica, sarqarepa, buza, barnarlzs, csicseri borso, hajd ina, stb. fasi rozolt. Az e I keszftesu k szi nte pontosan ugyanaz, mintha husbol lennenek, csak az osszefoqasukra toj as helyett kernenyltfit, szejta nt, rizslisztet, burg a nya es ku ko ricapelyhet hasznalunk, (Reszletesen ld.: a "tojas helyettesitese" resznel), A legfontosabb, hogya zoldseqek, foleg a gomba es a t6k sok vizet eresztenek, ezeket ki kell egy kicsit nyomkodni, kulonben

szetesl k a fasf rt. .

• Rantva: karfiol; szojaszelet, padllzsan, kolbasztok, cukklnl, patlsz-

szon, sa rg a repa (egy kicsit e lofozve), szejta n szel et, a szel es es zsenge zoldbab, voroshaqvrna, husos sarqapaprlka (nagyon flnom I). Szinte barmit ki lehet rantanl, csak a panlrozasra kell ugye[ni ~ (A tru kkoket reszletesen ld.: a "tojas helyettesftese" resznel),

• Bundazott zoldseqek palacslntatesztaszeni bundakban: fuszeres sa rg a bo rs6 I isztes f vagy resze It nyers bu rg a nya + telj es 0 rlesG I iszt

45

+ fokhagyma osszeturmixolva - ez a pal6cfoldrol szarmazo .borzas" titka, a mely n agyo n fi nom a zold segekbol is.

• Porkoltek: gomba (kOlonbBzoek), gombas-zoldborso, napraforg6, . szoja, tok; vegyes zoldseq, patisszon. Laskaqombabol szabad tazon boqracsban kjval6 "pacalp6rk6It" keszltheto. A hozza most mar nyugodt lelekkel fogyaszthat6 galuska keszulhet teljes orlesu liszt ... bol (tojas nelkQ[· is mukodik, csak egy kicsit kemenvebbre keszitsukl), aminek az izehez eJeinte szokni kell.

Krokettek: kelkaposzta, gamba, tok, spenot, stb. Az elkeszltes itt is a haqyornanvoshoz hasonloan, fott krurnpll, teljes c5rlesu liszt, leda-

- ralt fott zoldseggel osszeqyurva, nudll formalura kinyujtva, majd ferro olajban kisOtve. Igen finom, ha j61 fuszerezzOk.

Natiir szeletek: tok, cukkfni, padltzsen, szejtan szoja, stb, pacolas utan klsutve, EloZQ nap osszevaqiuk, megs6zzuk a zoldseqeket, el-

keszftjOk az izlesunknek megfelelo paclevet olajjal (a fokhagyma soha ne maradjon kil), igen j6 a sz6jasz6sz es a muster, majd egy ejszaka hagyjuk ebben pacolodnl, Nyarson, sutoben, kontaktgrillben sOtve latva nyos es j6 i zu.

• Szoja pa rl zs i es vi rsl i, szejta n b61 keszO It fe1vag otta k. Ma mar szi nte minden natura boltban kaphatok, igen szeles valasztekban, Leesehoz, bab es Jencselevesben, frankfurti levesben, rakott krumpliban n agyon j61 helyettesfti a megszokott "h uvelveseket",

• Kolbaszok buzebol, kolesbol, barnarlzsbol es szojab6t Ezek is kaphatoak, de egy kis faradsaggal sajat magunk is keszithetunk, Celluloz alapu belbe toltve meg fel is fustolhetok,

:
;
,
.j

1
: !
:
I
I ,
I
I
• ;

I :

r

I:

I. , .

A tOjas helyettesitese

Miert kellene a tojast barrnivel helyettesrteni? - kerdezhetl barkl, hiszen mindenOtt azt halljuk, hogy milyen ertekes taphlh!k ez az ember szarnara. Ugyanazt mondhatjuk, mint a tejnel - csak volt, es akkor sem volt ez an nvl ra ertekes!

A tenyek. A tojas rna mar Qyarakban keszul, muanyag tyuk tojja (genmodosftott), amelylk soha nem talalkozik kakassal, a kek eggel es a termeszetes ta pr a I ekka J. Egy eves kore ra "ki eg", tal lazata ki hull i k, mehet a "fi nom II csibeha m bu rqerbe. Addig meqsza m la I hatatl an tojassa I "h a la Ija" meg a j 61- tartastl Terrneszetesen mindegyikben benne van az a blolntormado, ami a tvukot erte, a hormonokon, gy6gyszereken es megannyi vegyszeren kfvOI a stresszen keresztOI minden. Belathato, hogy ez a tojas nem az a tOjas, amelyet meg 50 evvel ezeldtt lehetett enni. Mondhatnank, hogy se fze, se bOze, de a ki rna r Otott fel ilyen .frlss ta nyasl" toj ast a z ta n uslthat] a, h ogy a rnondas rnasodik resze nem igaz.

I . , .

i 1 ; t .

i I

~ .

> ,

t : ·1

1 .

l. :.

. ,

,

J I

~ :

i ~ .

If ~ j •

~ "

: ~ .

• < I'

1"' •

46

47

Mit ir rala a szakirodalom? IIElelmiszerismeret es technoloqla" cfmmel ez olvashat6 a dietetlkusok oktatasara szant jegyzetben.

"A tojas elettanl szempontbol nagy petesejt, amelyet tartalekteherje es rneszhe] vesz korul. Tartalmazza az osszes tapanyaqot es veddanvaqot, amelybol az uj eloleny kifejlodik.

Kereskedelmi, . illetve aruisrnereti szempontb6J a tojas foqalrnan csak a tvuktojast ertjOk, minden mas esetben hozzatesszuk az allat nevet is, pl~ kacsatojas, fOrjtojas stb, Hazankban csak a tvuktojasnak van kereskedelmi jelentdseqe, A tojassal kapcsolatos kereskedelmi tevekenyseqqel es a to-

jasb61 ku f {j nfele termekek eloall ltasava I a ba ro mfi i pa r fog la I kozl k, M ivel a tojas termelese az ev folvarnan nem egyenletes, az ara is ennek fOggvenyeben valtozlk: legalacsonyabb tavasszal, legmagasabb telen,

A tojasfeherje nyers allapotban torneny feherjeoldatnak teklntheto. igy fogyasztva kis savklvalasztast ldez elo, es egy resze valtozatlanul kepes az emesztocsatorna falan athaladnl. ennek kovetkezteben az erre erzekenv embereknel karos, kozvetlen felszivodas tortenhet, ami mergezesi tunetekben, vesebantalmakban nyilvanulhat meg. Antitripszin tartalrna kovetkezteben cs6kkenti a belekben a tripszines ernesztest, A fozessel kicsapott feherje es a tojas sargaja a gyomorfal inqerlesevel nagyobb savklvalasztast idez elo, es hosszabb ideig tartozkodik az ernesztccsator-

naban~ .

A tojas minosegenek valtozasa, illetve rornlasa a tarolas alatt ket alapvet6 okra vezethetf vissza: egyjk aZI hogy era sejt es az eletfolvamatok megind u I asa foqyasztasra a I ka I m atla n na teszi, a m asi k, ped i 9 az, h ogy idea I is taptalaja a mikroorganizmusoknak, amelyek a por6zus rneszhejon keresztOI a tojas belsejebe tudnak jutni. Ennek veszelve a mosott tojas eseteben meqno, Ugyancsak nem fogyaszthat6 a vergyurus tojas, amelyben helytelen tarolas rniatt az embri6 fejlodesnek lndult. Ha az enzlrnmtikodes felerosodlk, a feherje bomlasa kovetkezik be es biizos kenhidroqen szabadul fel, ez a zapulas,

A megtoja 5 pi II a nata ban a tOja sta rta 10m ste ri I, a ha rtya k, a rneszhej, va lamint a lizozim jelenlete termeszetes vedelrnet [elent, 70°C felett a lizozim elveszltl bakteriurnold tulajdonsagat; de ez akkor is bekovetkezlk, ha a sargajat a feherjeveJ osszekeverik, A szarftott feherieben ez a hates megma .. rad, A tojas hejan igen nagyszamu mikroorganizmus van, es ha a kOlso mucin reteg megserOl, vagy felold6dik, ezek a tojas belseiebe tudnak kerulnl, Helytelen tarolas kovetkezteben peneszek telepedhetnek meg a tojas hejan, arnelvek a p6rusokon keresztulnove a bakterlumok bejutasat is e1oseqlthetlk, A mikroorganizmusok muk6desenek kovetkezrnenve elsosorban feherjebomlas; amelynek termekei fogyaszthatatlanna, sot az egeszsegre karossa teszik a tOjast. A leqismertebb, a mikroorganizmus okozta rornlas a feketerothadas,

A tojas tartositasanak legjobb modja a hutohazi tarolas, 0 - +2 °C kozottl homersekleten, 90 % relatfv nedvesseqtartalorn rnellett, Mosott tojas hutc5- hazi tarolasra alkalmatlan. A tarolhat6sag ideje 8-9 honap (!), jelentdseqe, hogy a tojastermeh!s eqvenetlenseqe ezaltal kiegyenlftheto.

A tarolas alatt k(Uonfele valtozasok mehetnek vegbe, pl. az alias folyaman a tojas a por6zus hejon ke resztO I t5rteno parolgas kovetkezteben viztartalmabel veszft, ez sulycsokkeneshez es a legkamra meqnovekedesehez vezet. Ez a jelenseq az apadas, amely ertekcsokkentd tenvezo, Az apadas soran a feherjebo( VIZ vandorol a sargajaba, amely elrolyosodlk, a feherje enzlmrmikodes kovetkezteben felhlqul, a felhrgult feherjeben, pedig a sargaja elvandorol, Ha a hejhoz tapadt, akkor mar megkezdod6tt a rornlas folyamata, az odaragadt sargaju tojas fogyasztasra mar alkalmatlan.

A tojas minoseget elsdsorban a sulya (torneqe) es a frtssesseqe hatarozza rneq. Befolyasolja a minoseget a hej allapota, a piszkos, szennyezett heju tojas h ossza b b alia s uta n bel Q I is megfertozc5d het. 11

Eddig a tankonvv, Ezek utan erdernes meggondolnil hogy mire kell a hutoh azj "friss ta nya si If tOja s, m ert az Ozl etekben n em rostelli k ezt ki i rn i, aka rcsa k a kenyerekre meg n eha ny ewe I a IIh azi 11 jelzdt, a m it mara "h azi j elle- 9 a 'f-re szel ld ltettek. N ezzu k tehat, hogy m i kent lehet petal n i a toj ast,

Fa sirtokba, grizga luskaba, nokedlibe, raqasztcanyaqkent klvaloan megteszik a kOlonb6zQ kemenyftok (kukorica, burgonya, buza, vegyes), a rizsliszt, a sarqaborso liszt, a burgonya-, es kukorlcapehely, Ezeket nagyon keyes vfzben fefoldva, vagy anelkOI adjuk a rnasszahoz. A stites saran a hokezeles hatasara osszealtnak es nines szUkseg a tojasra.

Toltelekek, (pl. toltott kaposzta, toltott paprika, stb.) osszetoqasara is ez a rnodszer hasznalhato,

Panlrozashoz 1 tojas potlasara oldjunk fel hideg vfzben 1 evokanal kernenyrtot es 1 evdkanal sarpaborso Jisztet (keszen is lehet kapnl, de kavedaralaban, hazi malomban saiat magunk is elkeszfthetjuk), hfg tejfol surusegure, S6zzuk meg es utana rrnivelet ugyanaz, mintha tojast hasznaltunk volna, Meg a sargahusu paprika is panlrozhato fgy vele, amelynek fenves heM j a rol mas "lees uszi k",

Bundas kenyer is keszfthetd tOjas nelkulf barmllyen hihetetlennek tunik. Az omlett (bar az teny, hogy nem olyan, mint a tojasos) is meooldhato tofuva I, szejta n na J.

Rei ntotta ke nt a tofut a p rora ke [I torn j vii lava I, h QZZa kell ad n i Vegam ix -et, sot, kurkumat es nagyon keyes olajon, magas hofokon keverqetve addig ke f I sutn i, am r 9 a ra ntotta h oz hason loa n kis csornokka a II ossze, Kiva loa n hasznalhato veqetarianus rakott krurnpllba, buzakolbasszal, 5zoja vi rsJive r es tofu tejfollel, vagy parasztreggelihez, esetleg agglegeny rantottahoz, Slitemenyekben a Jegtobbszor nines szukseq a tojasra es tejre sern, Hosszu evek klserletel utan nyugodtan kijelenthetjUk, hogy ezek ls csak a

" I

" "

I

• ~ I. ! ,

, "

"i .':

~ " "

" t "

; 1 """ "

I ~ I •

. : " i

" ,

! "

, ,

: i

48

szokas reszet kepezik, amelyeket batran ki lehet probalnl, A sutemenvek tetejet be lehet kenni a tejf5Jnei hfgabb al1agu lisztbo] (liszterzekenvek rizsliszttel), keyes sobol cill6 folyadekkal, amelyet kurkurnaval sarqltottunk. A raszort magok szepen raraqadnak es senki sem tudja, hogy nem tojassar-

gajaval kentOk meg. "

Tesztak (metelt, kocka, stb.) elkeszitesenel sincsen szukseq ra. Ha sarga szl nt szeretnen k elern i, keverj ij n k a d u ru m I i szthez kis men nyiseg a ku kori calisztet, (mint a tesztaharnlsitokl) es marls keszen a 118 tojasos" rneteltl A llszterzekenyek reszere egyebkent is kukoricalisztb61 keszulnek a tesztak,

A sz6ja elettani szerepe es a szojaetelek elkeszltesenek rejtelmei Magyarorszagon sokan ldeqenkednek (foleg a ferfiak) a szojab61 keszult etelektol. Ennek tobb aka van: eqvreszt a nem rneqfelelo elkeszites miatt erzi k az un, "szoja ba b lzt", m asreszt a leqto bb h azlasszonv , a ki szeretne bevezetni ezt a hasznos etelfajtat a csaladban becsapja oket azzal, hogy husl Altalaban ez hamar leleplezodlk es a szola palvafutasanak vege is van ebben a csaladban .. A szoja nem hU5, ne is probaljuk senkiveI eJhitetni! K6stoltassuk meg ugy hozzatartozclnkkal, mint egy uj, az eqeszsequket naqyrnertekben szolgal6 etelt es rneqlatjuk, nem marad ela hatas, Az elke-

szltesh ez, pedig itt a gya karl ati tana cs: "

Alaprecept: 4 szernelyre vegyOnk 20 dkg szojakeszftmenvt, pl. granula .. tum, kocka, vagy szelet, TegyOnk fel 6 dl vizet rneleqedni. Amikor feIforrt, tegyO n k bel e 1 d kg sz6ja fzes fto a I a pffiszert (a receptiet I asd a [a bb) es a szojakeszltrnenvt, majd a tuzrol leveve fedo alatt hagyjuk kihulni. Ez kb, 2- 3 ora, de ha sletos, nem kell feltetlenul klvarnl, Tobbszor keverjuk meg, hogy a fuszeres h§, ami az lzet meghatarozza, j61 atjarja. Ezutan kezzel, vagy krumplinyom6val enyhen kinyomjuk belole a felesleges levet, A gyakorlatban kialakul, hogy rnennyire, mert ha tulsaqosan klnyornjuk, akkor szarazze valhat, es sokkal jobban beszfvja az elkeszftese saran a kesdbbl fuste reket ~

Alapfuszer I •

1D resz 50S Vegamix, 1 resz orolt kornenv, 1 resz orBIt feketebors, 0,5 resz or61t szerecsendlo.

Alapfuszer II.

10 resz 50S Vegamix, 1 resz szarftott lestvan, 1 resz orolt korneny, 1 resz

borsi kaffl, 0,5 resz 0 ro It szerecsend i 6. "

Barmelylket valasztjuk, keszltsunk belole egyszerre" tobbet, taroljuk j61 zarodo Ovegben, fgy mindig lesz keznel, ha szGkseg van ra,

A" tofu ismertetese es hasznalata ~.

A tofu a leqertekesebb termek, ami a szojab61 eloaUfthato. A szojatejbol keszul fa mas neven: szojaturo vagy szojasajt, Arornaia semleges, nines is

49

wc·

I. i

sajat ize, fgy szinte mindenhez fel lehet hasznalnl, Nagyon konnven ernesztheto, szinte 100 O/o-os novenyi feherje, Idealis etel fogyokurahoz, oreqek, betegek, kisgyerekek egyarant foqvaszthatjak. Gyorsan laktat, nem lehet sokat enni bel61el mert hamar jelentkezik a telitettseq erzese, Rostmentes, nagyon alacsony az enerqlatartalma. A Tavol-Keleten ez az ·igazi huspotlo. Hideg-meleg konvhan, cukraszatban a legkulonb5zobb modokon tudjuk felhasznalnl, Mivel elkeszltese eh~g rnunka-, es idoigenyes, javasoljuk a keszen kaphato tofu felhasznalasat, amely natura es egyes nagyobb elelrnlszer boltokban kaphatok,

Tl I as 4-5 n a pna 1 tova b b ta rol nl, m ert gyo rsa n rom I i k. Vlzzel tel i ed enyben tegyOk a hutoszekrenybe, es naponta csereljuk rajta. Kivaloan lehet fusze-

,

rezni, Kelet Azslaban sokfajta beteqseqre, pI. cukorbaj, szlvbeteqseq, ke ..

rlnqesl zavarok erelrneszesedes, stb., az orvosok is ajanljak, sot meg venvre is kaphato. Keszftheto bel6le: uzsonnakrem, salata, tofu paprlkas, tofus 50S palacsinta, tofu rlzotto, tofus edes retes, tofus turotorta, tofu rnejonez, levesbetet, galuska, tofuval toltott gamba, rantott tofu stb,

·1. !

; I

: I

. ,

.1 I

. r;

L •

. ~ .

j I ..

1 :

. l '

, j: .:

~ .

~ I .

! I .

~ :

! .' :

I : :

1

) .

~ ~ ~ ;

r ...

i ; : ~ . :

:, I .

., .

, .

, .

,

~ I ~

,: i·

Tofu, egyszeruen (2 szemelyre)

Hozzavalok: 30 ,dkg tofu, 2 evokanal olivaolaj, 2 evokanal sz6jasz6sz, 1 evokanal muster, 4 gerezd fokhagyma, 1 rnokkaskanal rnaloranna, 1 mok .. kaskanal orolt Qyomber, 1 rnokkaskanal DroIt szerecsendlo, 1 mokkaskanal orolt fekete bars,

Elkeszitese: a felhasznalas elott 2 -3 oraval keverjOk ossze az olajat, a rnustart es az osszes ftiszert egy taiban es a kb, 8 rnrn-es szeletekre vagott tofut forqassuk bele, TegyOk hutoszekrenybe, hogy az fzek j61 atj~rjak. Talalas elott tegyOk serpenyobe, ontsuk ra a rnaradek fuszeres· pacot, es kozepes langon rnindket oldalat sussuk meg. Salataval konnyu vacsora.

j- "

: I

.. I. i.

I. ;

1

,

f.

1 ,

, ,

t :

~ :

, . . ,

. .

I I

, ,

!

Siilt tofu

Hozzavalek; 45 dkg tofu (3 db), 10 dkg sarqarepa, 20 dkg zoldborso, 2 fej voroshaqyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 hOvelykujjnyi gyomber (ha nines friss, I ehet 1 teas ka na I gyo m berpor 1 evoka na I citro m level . el keverve) I 5 evokanal vllaqos szojaszosz, 1 evokanal kukorlcakemenvlto, 3 dl VIZ, 3 evokanal etola], 1 evokanal "Eros Pista".

Elkeszitese: az olajon 1,5-2 percig paroljuk 'a voroshagymat, a fokhagymat es a gyombert. Hozzaadjuk a csfkokra vaqott tofut es nagy lanqon osszemeleqltjuk, RaontjOk a sz6jasz6szt, hozzaadjuk a 9yufaszal vekonvra vaqott sargarepat es a zoldborsot, Vegul hozzaontjtlk a vfzben feloldott kemenyrtot es fedo alatt 5 percig fozzuk. A vegen tegye hozza az Eros Pistat, aki szeretl, Spagettive], vagy natur rizzsel (ha lehet barna legyen) talal-

. . , ,

va [gazi mvencseq, '?

~ I ·:.i .~

f

.,

.~ I

: !

: I

:. I

: I

, ,

, ..

: . ~

50

. Tofu omlett (2. szernelyre)

Hozzavalok: 12 dkg tofu, 5 dkg sarqaborso liszt, 4 dkg (4 evokana') szejtan por, 8 dkg (1 kozepes fej) aprora vaqott voroshaqyma, 1 rnokkaskanal, kurkuma, 1,5 teaskanal, etellzesito (50S), 2 teaskanal provance-i fuszerkeverek, 2 - 3 evokanal etolaj, vagy palrnazsfr, csipetnyi piros papri-

ka, VIZ .

Elkeszftese: a tofut vlllaval osszetorjuk egy melvtanverban, Hozzakever .. j 0 k a sa rg a bo rso Ii sztet, a szejta n po rt, a ku rku mat es az etel!zesltot, a ftiszert, az aprora vagott voroshagymat es keves vfzzel csomomentesre keverjuk, Ne legyen sarubbI mint egy kasa. Serpenyoben felmeleqltluk az a laj at, es be leo ntj U k a rnasszat, Egy fa ka na I, vagy eva ka na I hato lda lava I cmlettszenien szetterltiuk es kozepes lanqon, addig sutjuk, amfg szep barna nem lesz az egyik oldala, Ezutan ovatosan megforditjuk. Vigyazzunk, m ert ken nyen szetto rh et, ezert sze lese b b kiszed ovel nyu Ij u n kala, es vi 1113- va I seg ftsQ k a fo rd ltast.

Amikor megsOlt, a tetejet keves piros paprlkaval meqszorluk. Salataval,

kitu no fehe rj e d u s foetel ~

Borzas, vagy tuskes gomba

Nograd rneqyeben a upa1ocok" kozkedvelt etelei koze tartozik a borzas szelet Ennek analogiajara ajanlhat6 ez a sokkal eqeszseqesebb, am tapanyaq ertekeben barmikor fel01mulo, igen j6fzu qombaetel, '

Hozzavalok: 25 dkg gamba, 5 evokanal teljes orlE§sU liszt, 20 dkg nyers burgonya, 3 - 4 nagyobb gerezd fokhagyma, 1 teaskanal tengeri so, olaj a

sOteshez

Elkeszitese: a megmosott, lecsopoqtetett, szeletekre vaqott gombat, a

ka posztaszel 0 n I ereszelt b u rqonvava I el kevert fo kh agymas. fzesites u pa I acslntatesztaba martjuk, es ferro olajban kisGtjOk. Parolt barnarizs korettel talalluk, es vegyes nyers salatat adunk hozza,

Pakora (zoldsegek, ropogos bundaban)

Indiaban a naqyvarosok utcain zacsk6ban arusitjak ezt a frissen SUItI fantasztikusan finom cserneqet, akarcsak Europaban a suit krumplit. Ez utta I a gombaval ismertetjOk, de barmllven z61dseggel, haqyrnaval, krumplival is

e I keszlth eta, gyorsa n es 01 cson, .

Hozzelval6k: 20 dkg cslcserlborso liszt, 1 evokanal Droit koriander, fel teaskanal kurkuma, 2 teaskanal 56, fel teaskanal pirospaprika, csipetnyi oro It bars 1 kb. 3,5 d I vf z, 70 d kg meg mosott, fel centi m etern e I n em vastagabbra vagott gamba, a suteshez ola], .

Elkeszitese: a cslcserlborso llsztet (nem j6 mast) atszitaljukr majd belekeverjUk a fuszereket. Keves v fzze I csom6mentesre keverjOk ugy, hogy lassan ontjuk hozza, mint a palacslntateszta keszltesenel, Dlyan sGrure keszftjOk,

51

i '

~ jl

I

i I .

.: I

!

t

I .

.I I

j :

r '

. t

. ~ . -. ' !

.: : i

; ; ~ . , ,~

, f

.. f

: : t·

,

I· :

, : :;

f

f

. ~

hoqy a fern evokanal hatuljat is befedje, 10 - 15 percig pihentetjOk habverove I h,abosra felv~~iik: hog,v a teszt~ konn~u legyen. A felvagott g~mbabol be!e~zorun.k ;9Y JO ~~rat ~ es e~yese~eJ, kezzel a kozepesen ferro olajba szorj u k. M I uta n megsu It, krszedo ka n alia f sza 'veta ra szedj 0 k, Fuszeres rizszsel, vagy suit krumplival es zold salataval egyutt nem lehet betelni vele

mert ropoqos es nagyon Izletes. '

Csicseribors6 fasirt

Hozzaval6k: 25 dkg cslcserlborso, 1 teaskanal etelfzesfto keves beazta~?~ kenyer, vagy zser:nle, 3, - 4 gerezd zuzott fokhagyma,' 1 mOkkaskanal orolt Fekete bars, 2 teaskanal piros paprika (edesnernes) 1 teaskanal majoranna, 1 mokkaskanal Droit szerecsendi6, 2 teaskanal ~ustar 2 evokanal

etoJaj· ,

Elkeszites: a cslcserlborsot atvalogatjuk, le5blftjOk, majd etellzesltos viz .. ben feltesszuk foni. Kb. annyi ida alatt fa meg mint a szarazbab Ezutan leontjuk rola a vizet, es husdaralon ledaraljuk, A ledaralt borsot a tovabbi~~b~n 99,Y, ke~~ljOk, mint,ha hus lenne, tehat a haqyomanyos m6don izeslt]uk es ~llItjuk os.sze a ~f~slrt~t. (Beaztatott kenyer, vagy zsemle, fokhagyma, bars, piros papn~a'uPICI rnajoranna, szerecsendio, olaj, muster). Farro olajba,~, vagy ~laJ n~~I~.ul kontaktgrillben is sOthetjOk. Az elkeszftett poqacsakat muanyag talon kulon lefagyaszthatjuk, majd ezutan zacsk6ba teve tarolhatjuk az osszes melyhutott fasfrtot.

Gombas buzafasirt

Hozzaval6k: 65 dkg fott buza, 35 dkg nyers gamba, 3 db k6zepes mereta nyers krumpli, 2 nagy fej voroshaqyma, 10 gerezd fokhagyma, 1 csomag z?ld petrezs;lyem~ 3 evo~anal olaj, 2,5 7vokanaJ muster, 3 teaskanal rnajoranna, 2 ~~ask?n~J lestyan, 2 teaskanal bazsalikom, 3 mokkaskanal orolt bars, ~ evokanaf edesnemes pirospaprika, 5 teaskanal Vegamix 3 teaskanal tengen so, 4 evokanal kukorlcakernenyltd, VIZ

E~k~szite~e; azt~ssunk be elozQ este 40 dkg, blo, vagy natura boltban vasaro.Jt~ ~~zat. r-:asnap 6n~Ok I: a viz:t es tegyOk fel foni, annyi vfzben, amt;nnYJ jol elredl. Felforralas utan lassu tuzon meg rnasfel ket orat fozzUk fedel alatt. Akkor van kesz, ha kipattog a feher belseje. Szurjilk Ie hagyjuk kihUlni es, merj,ii~k le .?elole 65 dkq-ot, A nyers krumplival egyutt daraljuk m~g a husda~alon~ Kozben az olaion dinszteljUk meg a vorcshaqymat es a,?J u k a leda r.~ It el e~y.h ez, ~ nye rs~n c1,tere?elt fokh agym ava I es va I a m en nyi fU,szerrel , eg,y~!t. Szoq,u k ra a I kernenyltot es ezzel is gyu rj u k ossze I N edves_ kezzel keszftsu n k belal e 9 alya kat, vagy rapes pog acsa kat f zl esO n k sze ri nt Ha ~Iajban siit;juk, akkor elo~e for~.a~~uk meg zsemlernorzsaban, ha gril~ lezzuk, vagy teflonos serpenyoben sutjuk, akkor nem szukseqes a morzsa,

52

Annak ellenere, hogy receptjeinket 4 szernelvre szoktuk megadni, ezuttal lenyeqesen nagyobb rnennvlseqet keszitettunk. Ennek aka aZI hogya felesleges, rneqformazott fasirtqornbocokat masker is felhasznalhatjuk, es nem kel1 ujra nekigyurkozni. TegyOk egy taiban a melyhutobel majd rnlutan megfagytak, gyujtsuk ossze egy tasakban, es ugy tarolhatjuk a melyhutoben a kovetkezo alkalomig, amig 5z0kseg nem lesz ra. Barmilyen fozelek .. hez, rlzshez, vagy sO It kru m pi i hoz tala I hatj u k.

Szojafasirt

Hozzaval6k: 200 9 szoja qranulaturn, 6 dl alapftiszeres VIZ, 6 evokanal etolaj, 5 9 56, 16 dkg voroshagyma, (2 nagyobb), 5 dkg fokhagyma (6-8 gerezd), 2 teaskanal orolt bars {borsikaffi), 1 csomag petrezselyemz61d, 4 teaskanal majoranna, 4 teaskanal lestyan, 2 teaskanal bazsallkorn, 2 evokanal kukorlcakemenvltd, keyes szojaliszt, 1 db zsemle, vagy 2 db k6zepes nyers kru m pi i reszelve.

Elkeszitese: a szoja granulatumot fuszeres vlzzel leforrazzuk (lasd alapre-

cept) majd kinyomkodjuk. Ezutan hozzaadjuk az olajban megfonnyasztott voroshaqvmat, a zuzott fokhaqyrnat, a ftiszereket es a finomra vaqott petrezselyem zoJdjet, vegG1 a kemenvltot. Amennyiben lagynak talalnank a rnasszat, sz6j a I iszttel sta bi I iZel I hatj uk. La za bba te hetj uk 1 db aztatott, ki csavart zsernlevel, vagy 2 db k6zepes reszelt, nyers krurnplival, SOtni, poqacsa alakban lehet, a szokasos medon olajjal, vagy teflon edenyben fedo alatt,

esetleg 9 ri II sutoben.

Tokfasirt

Hozzaval6k: 0,7 kg nyers, harnozott, kimagozott tok, 12,5 dkg kenver, 3 teaskanal Vegamix, kb, 5 evdkanal burgonyapehely, kb, 5 evokana' kukorlcapehely, 4 gerezd fokhagyma, 1,5 evokanal majoranna, 1,5 teaskanal lestyan, 1 teaskanal edesnemes pirospaprika, 2 mokkaskanal orolt fekete bars, 2 mokkaskanal tengeri so, ola] a suteshez,

Elkeszitese: a tokot harnozzuk meg, tavolitsuk el a magokat es belet, majd husdaralon daraljuk meg. Finom Iyuku halon (tull, vagy gez) alaposan csavarjuk ki. A toklebe aztassuk be a darabokra vaqott kenyeret. Ezutan nyomkodjuk ki a felesleget, es egy talban merjOk ossze az osszes hozzavalot. Kezzel alaposan gyurjuk ossze, Az allagat a tok es a kenyer nedvesseqta rta I rna hata rozza meg. Ezt a hozza ad ott pelyhekke 1 sta bi I iza Ij uk, i l letve a rnaradek level, ha szukseqes, Negyedora plhentetes utan, ha j61 ragad, gombocokat formalunk belole, es zsernlemorzsaba forgatjuk. Ferro bo olajban sQtjOk, vagy aki jobban szereti keves zslradekban, akkor olvan edenvben, amiben nem ragad 1e. Probasutes utan meg adaqolhato hozza pehely,

ha szetesne,

53

I ..

Rantott patlsszon (vegetarianus rantott IIhal'1 Hozzaval6k: 2 db kozepes rneretf patisszon, 1 fej voroshaqvrna, teljes orh§su kenyerbol keszult zsemlemorzsa, llszt, 2 evokanal kemenyfto, tengeri so, VIZ, 01 aj a suteshez.

Elkeszitese: a patisszonokat rneqharnozzuk, felbevagjuk/ a kozepet, a magokkal eltavolltjuk es 1 em szeles szeletekre vagjuk. Igy olyan alaku darabokat kapunk, mint a pontyszeletek. Egyesevel bes6zzuk, es ugy ~elvezzlik 6ket eqyrnasra, hogy k6zejOk voroshaqvrna szeleteket rakunk. Igy hagyjuk egy orat pihenni, majd lisztbe forgatjuk, ahonnan a hideg vfzben oldott kernenvitobe kerul, vegul a zsernlernorzsaba. Kezzel alaposan ranyomkodjuk es be ferro olajban kisOtjOk. Szalvetara, vagy feherkenver szeletekre szedjuk (a fefesleges olaj eltavolltasa erdekeben), Petrezselymes burqonyaval, es cslras paradlcsornsalataval fogyasztjuk. A voroshaqyrnas pacolas a hal fzere emlekeztetf hatast eredmenvez,

. : ; .

. I

1 :

Rantott szelet di6b61 (2 szernelvre)

Hozzavalok: 15 dkg daralt diol 1 db (10 dkg) kozepes, nyers, reszelt burgonya, 2 db (12 dkg) zsemle, 2 evokanal szejtan, 3 evokanal teljes orlesu Ii szt, 1 teas ka na I sza rltott lestya n, 1 gerezd (kozepes) fokh agym a I 2 tea skanal Vegamix, 0,5 mk orolt bars, 1 teaskanal tengeri so, zsernlemorzsa, olaj a sutesh ez.

Elkeszitese: aztassuk be a zsernlet, hamozzuk meg a burqonyat es finom Iyuku reszelon reszeljOk Ie. A diet daraljuk meg es a zsernlet nyomkodjuk kl, TegyOk egy talba oket, majd adjuk hozza a szejtant, a lisztet, a fuszereket es a fokhagymanyom6n preseljuk bele a fokhaqyrnat is. Gyurjuk ossze j6 alaposan, majd nehany percig pihentessUk (kb, 15 perc).

Formaljunk be161e kis gombocokat, rnikozben rneqforrositjuk az olfva olajat. Dobjuk a gomb6cokat a zsernlernorzsaba es tenyerrel lapftsuk szet, majd forditsuk meg es formazzunk belole szeleteket. Farro olajban silssuk szep pi rosra mind ket 01 da I at. Vi gyazat: a ra n tott sze let elegg e fel szfvja a z a lajat, ezert sza Jveta ra szed j {j k ki. Ta Ia lhati uk rizzsel, bu rg a nvava I es frlss sa lataval.

. !

A kovetkezd receptet azoknak ajanfjuk, akik a .Borqerkinqes" muanyag hagymakarikanal finomabbat es jobbat szeretnenek enni,

Hagymas puffancs

Hozzavalok: 20 dkg tlsztitott voroshaqyma, 6 evokanal liszt, 1,5 rnokkaskanal tenqerl so, ollva olaj a suteshez.

Elkeszitese: turmixoljuk ossze a megtisztftott, feldarabolt voroshagymat. Adjuk hozza a s6t es a lisztet, majd alaposan keverjOk ossze, Forrgsftsuk fel az olajat, es allandoan ujravizezett teaskanallal szaggassunk bele kis puf··

54

fa ncso kat. Keverg etes m ellett a ra n ysa rg a ra sotj 0 k. Rizzsel es nyers pa ra dlcsomsalataval ta Ialjuk.

Zoldseges "naturszelet"

H ozzava 16 k: ba rm i 'yen sze fete It zol dsegfel e (cu kki n l, zelle r, to k, pad I izsa n, voroshaqvma szeles csikra vagott parolt sarqarepa, paszternak, patlsszon,

, , ,

stb.) 3 evokanal novenyt zslradek, 1 teaskanal lestvan, 1 mokkaskanal

kurkuma 1 rnokkaskanal mustarmaq, 1 rnokkaskanal koriander, 1 rnokkaskanal o;6lt cayenne-i bars, 3 gerezd zuzott fokhagyma, 1 teaskanal Vegamix, i mokkaskanal gyomberpor.

Elkeszitese: a novenyl zslradekhoz hozzatesszilk a fuszereket, osszemelegftjuk oket, majd be1eforgatjuk a klvalasztott zoldseqet, serpenvoben kozepes hofokon par percig sOtjUk,. vigyazzunk. arra, hogy ne egjen meg, A meg pi ru It zoldseq szel eteket pa p r rsza Iveta ra szedj 0 k,

Pikans padllzsanszelet

Hozzaval6k: 60-80 dkg padllzsan, 5 - 6 gerezd fokhagyma, 5 dkg daralt dia, 4 evokanal olfvaolaj, 2 evokanal cltromle, csipet 56, frissen or61t bars, 1 csokor petrezselyem.

Elkeszitese: a megmosott, es szarazra torolt padlizsanokat elomelegftett sutoben kb, 25-30 percig sOtjOk .. Miutan klhiilt tavolltsuk eI a hejat es vagjuk fel kb. 1 cm-es szeletekre. A zuzott fokhaqvrnat a daralt di6val, petrezselyemmeJ, az otajjal, a cltromlevel es lzles szerint s6val, borssal kikeverjUk. A felkarikcizott padlizsanszeleteket keyes olajon pirosra sOtjOk~ Ezuta n egy ta I ba n, melynek fedel e is va n, I era ku n k egy sor szel etelt pa d I izsant, rneqontozzuk egy keyes 6ntettel, majd ujra a padllzsan kovetkezlk stb, Vigyazzunk, mert k6nnyen szeteslk, Amikor a reteqezes elkesztilt IefedjOk, es leqalabb 12 orat hutoszekrenyben er[eljOk. Talalaskor dlszlthetjuk paradicsom, vagy cltrornkarlkakkal, tovabbi petrezselyem- vagy frlss korl-

ander zolddel, darabos di6vaL Fogyaszthatjuk plrltos kenverrel, ehetjOk sult kru m pi i h OZ, pa ro It rizshez.

Porkoltek

A porkoltet haqvomanvos magyar etelnek tekintjOk, pediq alapvet5 elemet a plrospaprikat csak a torok hodoltsaq idejen ismertOk meg. KeszUlhet mind entel e h usbol 9 a I uskava I, kru m pliva I, teszta kka I, de az a 11 erg j as job ba n teszi (mas ls); ha a husok helyett rnasban gondolkodik. Batran kijel~nt~eto, hogy egyes z51dsegekbol keszult porkolt jobb fzu nehanv husos ta~san.~I. " Csak fantazla kerdese, hogy mibol keszftjOk (napraforqo maqbol., tokbol, patisszonb61, gombak szarntalan fajtajab61, hOvelyesekb51, stb.), Alljon itt

egy nagyon finom valtozat otletadokent a kiserletezeshez. .

55

.. ,

!: ..

I ..

I'

" ,

, ,

, "

I" : :

; "

Egytal etelek

Elkeszitese: mossuk meg a burqonyakat es tegyOk fel egy fazekban fani, fedo alatt. K5zben egy lefedhet5 serpeny6ben pirftsuk meg 2 evokanal olfvaolajon az apr6ra vaqott voroshaqymat, Amikor mar szep sarqa, akkor adjuk hozza a zoldbabot, a fuszereket, a szojaszoszt es fokhaqyrnanyornon preseljuk bele a fokhagymat ls. Nehanv percig fedo alatt paroljuk, majd ontsuk fel a 2 dl vfzzel, es fedo aIatt fozzOk addig, amig puha lesz. (kb, 15 perc).

Amikor a burgonya megfott! akkor harnozzuk meg, t6rjOk at finomra es adjuk hozza a sot es a 2 ek olfvaolajat Ekkor ontsuk ra a ftiszeres zoldbab szaftiat es keverjOk habosra. Egymas melle talaljuk ebedre, friss salataval,

D6dolle

Hozzaval6k: 50 dkg ,krumpli, 25-30 dkg t6nk61yliszt (Iehet teljes orlesu is, de a feher jobban osszeall es finomabb is), 30 dkg voroshaqvrna (2 nagyobb fej). 1,5 teaskanal tengeri 56, 1 csapott rnokkaskanal kanal orolt fekete bars, oIaj

Elkeszitese: a rneqharnozott, megmosott, kockara vaqott krump1it tegyOk fel a s6val fani, annyi vlzben fonj! amennyi eppen ellepi, K6zben az egyik haqyrnat vagjuk fel apro kockara es 2-3 evokanal olajban piritsuk szep sarqasbarnara. A megfott krumplit torjuk ossze a vfzben es adjuk hozza a stilt hagymat es a borsot. Ezutan a ttizhelyen ontsuk hozza a lisztet (amennyit felvesz) es fakanallal keverjUk bele alaposan, amig kernenv masszat nem kapunk. Ezalatt ujabb 2-3 evokanal olajban paroljuk vilagos sargara a masik, nagyobb darabokra (szalasra) vaqott haqyrnat (nem kell nagyon pirftani, mert majd kesobb is plrull) es ennek az olajaba martott evokanallal szaggassunk a tesztabol galuskakat. HempergessOk meg oket a haqvmas olajban es egy tepsiben lazan rakjuk Ie. A tetejere rakhatjuk a maradek haqymat. Elomelegftett, ferro sOt5ben sUssOk meg szep pirosra. Sz6jatoportyuvel rneqszorva, vagy enelku I, nagyon flnorn es laktat6 egyta 1- etel, nyers szezonsalataval, vagy tofu rnajonezes frandasalataval.

t.askaqombas zoldborsoporkolt ors6tesztaval Hozzavalok. 1 zacsk6 teljes orfesu tonkolyllsztbol keszult orsoteszta 20 dkg friss zoldborso, 10 dkg laskagomba, 1 kozepes fej voroshagym~, 4 evokanal oliva olaj, 1 rnokkaskanel lestvan, 1 rnokkaskanal Vegamix etelizesfto, 1 teaskanal daralt pritamin, vagy surftett paradicsom. 2 csapott teaskanal edesnemes pirospaprika, 1 teaskanal tengeri 56.

Elkeszitese: a tesztat be vfzben, amibe el6zoleg 1 teaskanal sot es 2 evokanal olajat teszOnk, kifozzOk Az aprora vagott, vagy daralt voroshagymat megdinszteljOk 2 evokanal olajban, Az efozoreg meprnosott, megtisztftott es felszefetelt gombat a haqyrnaval par percig parohuk, majd beletesszOk a zoldborsot. Hozzaadiuk a fuszereket, a pirospaprika klvetelevel. Ne adjunk hozza vizet, mert a gombab61 es a zoldborsobol kifo annyi Ie, amennyire szu kseg I esz, Ami kor megfott, bel ekeverj 0 k a pi ros pa p ri kat, es egy - ket perclq osszefozzuk veIe. Talalasnal tegyOk a tesztara es adjunk melle nara ncsos/ citromos cekla sa [atat~

" "

I"

!

I

! "

;

Ezek a k6nnyen elkeszitheto etelek kepezzek a napi fott eteJbol alia etkezes alapiat. Ne" terheljOk feleslegesen a gyomrunkat tobbroqasos etkezesekkel, lnkabb egyUnk melle rengeteg friss zoldseqekbol keszult idenysalatat,

Kales egytal

Hozzaval6k: 2 dl (180 9 kales), 3 dl viz, 10 dkg gamba, 2 db kozepes saroarepa, 2 db kozepes feherrepa, 3 dr zoldborso, 1 evokanal ghi (vagy 1 evdkanel ollva olaj), 1 evokanar szojaszosz, 1 csomag petrezsefyem zoldje 1 teaskanal szarftott lestvan . "'

Elkeszitese: tegyUk egy labosba a zslradekot, a megtisztftott es karlkara

vaqott gyokereket, a qombat, a zoldborsot, es egy darabig alapos kevergetes mellett plrftsuk, KeverjOk hozza a kolest, a szojaszoszt; a petrezselyem z61djet, a lestyant es ontsuk fel vizzel. FedjOk Ie fedovel es forraljuk tel. Takareklanqon f6zzukl kb. negyed oraigl Idonkent kavarjuk meg es nezzOk meg, hogy meqpuhult-e mar.

Fuszeres, fokhagymas ziildbab, burgonyapiirevel

(2 szernelyre)

~~zzaval~~: 30 dkg sarqa r~Ov~lyu ~oldbab (frlss, vagy rnelyhiltott), 1 fej kozepes voroshagyma, 2 evokanal ollvaola]. 4 gerezd fokhagyma 2 evokanal sz6jasz6sz, 2 dl VIZ, 2 teaskanal Vegamix, 1 teaskanal oregan~ (szurokfu), 1 teeskanal bazsalikom, 1 teaskanal borslkafti, 1 teaskanal kakukkff 4 db kozepes mereta burgonya, 2 ev5kanaJ oJlvaolaj, 1 teaskanal tengeri s6

" Shii-take gomba jazmin rizzsel

Hozzaval6k: 3dl = 30 dkg jazmlnrlzs, 20 dkg shii-take gamba, 20 dkg zoldborso, 4,5 dl ferro viz, 4 evokanal olivaolaj, 2 kozepes fej voroshaqvrna, 2 teaskanal Vegamix, 1 evokanal aprora vaqott zold petrezselyem, 1

rnokkaskanal orolt bars.

Elkeszitese: a qombat meqmossuk, fe1darabo1juk. Egy lefedheto serpenyoben az olajon megfonnyasztjuk az apr6ra vaqott voroshaqymat, Beletesszuk a" gombat es a zoldborsot es fedo alatt majdnem keszre paroljuk, Ekkor hozzaadjuk a megmosott rizst, a vizet es az osszes ftiszert. Fed6 alatt fozzuk kb, tovabbl 10 percet. Nagyon finom teljes ertt~ka etel onrnagaban, friss idenyz61dsegbol keszult salataval.

56

57

I

l

Kolozsvari rakott kaposzta

Meg egy kaposzta recept, persze ez is hus nelkOl. Ebben a valtozatban mar konnyebb, de fgy is jobb a merteket tartani,

Hozzelval6k: 1 kg savanvu kaposzta, 15 dkg hantolt arpa (gersU)/ 25 dkg qabonakolbasz, 4 dl tofu joghurt, 3 teaskanal Vegamix, 2 teaskanal lestyan, 2 teaskanal rnejoranna, 2 evokanal olfvaoJaj.

Elkeszites: ha a kaposzta nagyon savanvii, vlzzel atrnossuk, majd kinyornkodluk, A qerslit 4 - 5-szor atmossuk, majd masfel ujjnyival tobb vfzzef feltesszuk foni. IzesftjOk a fuszerekkel (1 teaskanal Vegamix, 1 teas .. kanal lestyan) es.klslanqon fozzUk fedo alatt addig, amfg majdnem teljesen megfo (meg egy picit ropoq), A kaposztat 2 evdkanal olfva olajjaJ, 2 teaskanal rnejorannaval es 2 teaskanal Vegamix etelfzesitovel paroljuk, majdnem keszre, Ezutan, a neqyedorara vlzbeaztatott rornal edenvben reteqesen letesszuk, a kovetkezf sorrendben: kaposzta, gersli, kolbasz. Legfe(uJ megint kaposzta legyen. Az egeszet meglocsoljuk a tofu joghurttal. Rateszszuk a tetejet es elorneleqltett (250 fok) sutdbe tesszuk sulnl, kb, 75 per ... cig. N agyon la ktat6, egyta letel,

Ttilt6tt kaposzta

Hozzaval6k: 1,5 kg savanyu kaposzta, 8-10 db atlacos mereta savanyftott kaposztalevel, 5 dkg sz6ja qranulaturn, 2 mokkaskanal szojalzesitd alapftlszer, 1 nagy fej (12-13 dkg) voroshaqvrna, 6 gerezd fokhagyma, 7 rnokkaskanal Vega mix, 3 evdkanal ollva olaj, 2 evokanaJ paradlcsornpure, 15 dkg fustolt tofu, 1 teaskanal piros paprika, 1 teaskanal rnajoranna, 2 teas .. kanal lestvan, 1 teaskanal borslkafti, 1 rnokkaskanal DroIt bars/ 3 evokanal

kern enyfto, 2 teas ka na J teng erl so, 20 d kg rizs, VIZ. .

EI keszltese: egy I a bas ba n tegyu n k fe r 1,5 d I vizet, Ferra Ij u k fel, tegyu k bel e a sz6jafzesfto alapftlszert, 1 rnokkaskanal Veqarnlxet, es 3 gerezd atnvomatt fokhaqymat, vegGJ a szoja granulatumot VegyOk le a tuzrol es hagyj u k ki h a I n i. Kezzel, va gy kru m pli nyom6va I a I a posa n nyomj u k ki be f 0 Ie a vlzet es tegyOk felre, Ha savanvunak talaljuk a kaposztat, akkor egy kis vfzzel mossuk at. Az oJajon paroljuk meg az aprora vaqott voroshaoyrnat, tegyUhk hozza 2 evokanal paradlcsornpuret, 2 rnokkaskanal Veqarnixet, keverjUk ossze a plrospapnkaval, a 3 gerezd atnyomott fokhaovrnaval, a s6val, a fCiszerekkeJ es a kinyomkodott sz6ja granu]atummal. FozzOk addig a~ig a nedvesseq elparoloq belole. Mossuk meg a rizst, keverjOk a masz~ szahoz az apni kockara vaqott fustolt tofut, majd a fel deci hideg vfzben oldott kemenyftot is. SzedjUk leveleire a kaposztat, vekonvftsuk el eles kessel a vastag erezetet, formaljunk a toltelekbdl annyi gombocot, ahany level van es tekerjuk bele ovatosan, Egy szeles labosba rakjuk Ie reteqesen, hogy j61 kltoltse a rendelkezesre alIa teret. "A kaposztat keverjUnk ossze 4 rnokkaskanal Vegamix .. szel, a felet reteqezzuk alulra, majd ra a toltelekeket

\" r

,

)

58

es fedjGk be a maslk felevel. 6ntsGk fel annyi melegvizzel, amennyi ell,: pi es forraljuk fel. utana fedo alatt lassu tiizon fozzOk kb. 45 - 60 percrq.

Akkor van keszen, ha a rizs teljesen puha benne.

Gorog paprikas krumpli , r" I .,

Ezt a receptet egy kedves ism~rosil~ktol kapt~k ~s ,a~lakltottuk vegetana-

nus valtozatra, Nagyon finom etel, erd,emes k~pr?ba.l.nl!AO" . .

H ozzava 10k: 1 kg krumpli , 5 dkg szojakockabol P?rkolt, 1 ~IS feJ hagyma,

1 teaskanal szojaizesfto alapftiszer, 1 db ka~epe~, sar~a p~prl,ka, ~,db ~ar~dlcsorn, 3 + 3 evokanal napraforgo olaj, fel evokanal so: fel :vokan~1 P,~rospaprika,7-8 gerezd fokhagyma, 2 db paradiCSo~, 1 ,tea~kanal bo!slkafu, 1 teaskanal testvan, 1 evokani3I pirospaprika, 1 evokanal so, .meleg~!z

A sz6japorkolt elkeszitese: 1,5 dl vizet forraljunk fel, rnajd tegyunk bele

a szojaizesito alapfliszert, utana az 5 dkg s,z~raz s,zoj~~?ckat es al~pos~n keverjilk ossze. Hagyjuk, hogy teljesen felszlvia az Izeslt~levet, ezuta~ kezzel alaposan nyomkodjuk ki, majdnem szarazra. ~gy ~ab~sba .. tegyunk ,3 ev6kanal napratorqo olajat es vagjuk belea hagy~at. p~rolJuk uv~~esre ~s adjuk hozza az egyik meghamozott paradicsomot ;s a sa~ga papn~a~ apr?,ra vagva. 5ilssilk egyOtt neha~y p;rci9 o~et!. ez~.tan tegyun~ ho;za fel evokanal pirospaprikat, a fel ev6kanal sot ~s o~tsuk f;1 ~g'y kls vI~el. Ek~or tegyGk hozza a kinyomkodott szojakockat, es lassu tuzon forralJuk addiq,

am Ig a szaftj a po rk6 ttszerfie n su ru lesz. ~ ,

A paprikas krumpli elkeszitese: kozben hamozzu~ ~:~ ? krumpht es vaqjuk hosszu hasabokra. Mossuk ki a telesleqes ke~,enYltot es tegyuk egy tepsibe. A fokhagymat nyomjuk at, adjuk hozz~ a fusze~~ket, ~ sot, a PIrospaprlkat, a 3 evokanal olajat, a rnaslk m;gha~o~ott, .. osszevag~tt paradicsomot, es a szojaporkoltet keverjOk hozza, maid ontsuk fel annvi m;le~vizzel, amennyi ellepi. Elomelegitett sutoben ~b. 40-45 perc al.?~ .. - eloszor eros lanqon (kb. 10 percig), majd jo kozepes langon - keszre sutJuk.

Rabl6hus" zoldsegbol

Hozzelval6k: szeletelt f5tt krurnpll, tofu szeletek, szejtan s~eletek, nyers paradicsom szeletelve, uborkaszeletek, voroshagy~a, sampmyon gomb~, padllzsan vagy cukkini szeletek, zellerszeletek, kelkaposztalevel, stb., ola],

fu szerevd ka na 1 ,,~ ~

Elkeszitese: 1 dl oliva olajat keverjGnk ossze 2 evokan~1 must~rral, 2

gerezd zuzott fokhagymaval. IzesitsGk Vegami~-szel, lestyan~al, ~ar,ko~f nyal, szerecsenolcvel. gy6mberrel, vagy olyan fuszerekkel, arm az IzlesvII~gunkhoz kozel all. Forgassuk meg ebben a pacleben, a~ ~-8 ~m vastacsagura szeletelt zoldseqeket es keszltsuk el a hurkapalclkara huzott nvarsakat. Egy tuzallo tal aljara teritluk a lefor~azo~ kelkap,o:ztalevel;k?t, es erre szorosan eqvrnas melle rakjuk a hurkapalcikara feltuzott "rablohus szelete-

59

"".,

~ .

~ . 11"

F '

L

J i .

I ~.

I , I.:

! .:

ket", Boven meg kenj 0 k a pad evel a tetejet, es forro sGto ben pi rosra sOtj (j k. sates kozben forgassuk es keneqessukl

J61 megy hozza a fott rizs, vagy a hejaban stilt krumpli, salataval, .

Voros lencse rizzsel

Hozzaval6k: 3dl = 30 dkg [azmlnrlzs, 1,5 dl = 15 dkg voros Jencse, 9 dl fa rni VIZ, 4 evdka nal 01 fva a laj, 4 evoka n a I szoja sz6sz, 2 teaska n a I orolt rornal kornenv, 2 rnokkaskanal orolt kornenvmaq, 2 teaskanal oro[t koriander, 2 mokkaskanal gyomberpor, vagy 1 hOvelykujjnyi reszelt nyers gy5ker{ 1 mokkask~nal fahe], 1 mokkaskanal szerecsendlo, 4 db baberlevel (eqesz), 4 gerezd zuzott fokhagyma

Elkeszitese: egy leredhetf edenvben forrosltsuk fel az olajat, es pirftsuk benne 1 - 1,5 percig a lencset, TegyUk hozza az osszes ftlszert a szojasz6sz, a fa kha gym a es a ba be devel klvetel evel es pi rftsu k meg oket egy percig egyOtt OntsOk fel utana a ferro vfzzel (ovatosan, mert konnyen kicsaphat), majd keverjOk bele a szojaszoszt, a baberlevelet, a fokhaqymat es a megmosott rizst. TegyUk ra 'a tetot es forraljuk fel. Utana fedo alatt kis lanqon f6zzUk keszre, Vigyazat, mert rnindket fa alkotoelern igen hamar (kb. neqyed ora) megpuhul. Mielott teljesen megfonel zarjuk le a tuzet es hagyjuk meg leqalabb 10 percet fedo alatt puhulni,

Friss salataval tala1juk. Teljes ertekG taplalek, kival6 novenyl feherjeforras.

Dios arpaval toltott padlizsan

Hezzavalek: 20 dkg arpagyongy (gersli), 0,5 liter vfz, 4 db padlizsan (kb. 1,2 kg), 5 dkg diebel, fel citrom leve, kesheqynyl bars,. so, 0,25 liter paradlcsornle, 1 teaskanal ete1fzesftc5 (Vegamix), 2 evokanal ole]. Elkeszitese: az arpat rneqrnossuk, leqalabb 2 orara beaztatjuk vfzben. Az aztatovlzzel fel fa rra Ij u k, I assu tuzon 3 a perci 9 fedo a latt pa ro Jj u k, A pad li-

, zsan rneqharnozzuk, hosszaban felbevaqjuk, Teaskanallal kikaparjuk a belet ugy, hogy kb. 1 em husa rneqmaradjon, A padlizsan belsejet es a di6belet finomra vagdaljuk. Az arpagyongyot leszutjUk es hagyjuk kihGlni. A padllzsan belsejevel, dioval, citromlevel; borssal, keves soval elkeverjOk. A kivajt padllzsanokat megt61tjOk a rnasszaval es tuzalle talba, vagy tepsire helyezzuk, Az. olajat es a paradicsomlevet osszekeverjtlk az etellzesltovel, majd a padlizsanokra ontjOk. Elomelegltett sGtoben (kozepes Jangon) 40 percig sGtj 0 k, Pad lizsa n h elyett tokot, cu kki nit is haszna I h atu n k.

I I I

I f.

I

!

!

I

I

i

I

I

I

t

~ i

1

J

!

I j

f

1 •

i

( t ..

.I

,j ~

'I ·l :~

:f

Gyuvecs (Dzsuvecs) ,

Hoz~avaI6k: 60 dkg burgonya, 50 dkg gamba, 3 fej voroshaqvma, 30 dkg nzs (ha barna, annal jobb), 20 dkg zoldbab, 1 db nagyobb padlizsan, 5 - 6 db kozepes paradicsom, 1 db sarqa Cedes) paprika, 1 db zold ·(~r6s) pa pri ka, 1 tofutejfol, 3 d I eta Jaj, 5 teaska na [, Veg a mix, 4 gerezd fo kha gy-

60

rna, 1 csokor petrezselvernzold, fele annyi zellerz61d, 2 rnokkaskanal. or5Jt bars.

Elkeszitese: egy kicsit rnaceras, de megeri. MegfozzOk a barnarizst ket .. szeres rnennvlseqf vfzben 1 evokanal etolajjal es 1 teaskanal Vegetaval~ Kozben 1 fej voroshaqvrnat es a fokhaqymakat megdinszteljOk 2 evokanal etolajon es hozzaadjuk a megmosott, felszeletelt gombat Fedo aJatt 5 percig paroljuk. Meghamozzuk es felkarlkazzuk a krumplit es a padllzsant, Ez ut6 b bit besozzu k es h agyj uk I ecsu rag n i ( 15 perc). Eza latt beaztatj u k a cserepbol keszult rornal edenvt (fel ora), Csurgassuk Ie es az aljara terftsGnk egy reteq nyers krumplit, majd boritsuk Ie egy kis rizzsel. Erre mehet egy kis karikara vagott nyers hagyma, parolt gombal zoldbab, es a paprikakbol szelt ka ri ka k, teza rj u k pad I izsa n sze letekkel es pa ra d icso m ka rl ka kka I. Turmixoljuk ossze a 2 dl vfzben feloldott Vegamixet es a tofutejfolt a maradek olajjal es locsoljuk meg ezt a lerakott reteqet, Isrneteljuk meg a rnfive .. 1etet meg leqalabb eqyszer, vagy addig, amfg anyagunk van, esetleg beteJik az edeny, A leqtetejet is locsoljuk meg, majd a fedot rahelvezve legnagyobb fokozaton sussuk 1 orate VegyOk Ie az edeny tetejet es sussuk tovabb, amfg szep piros nem lesz.

Magyaros n5zuzermek" szojaszeletbol

Ha ezzel az etellel probalja megnyerni a sz6jat61 idegenked6 hazastarsat - sikerOlni fog!

Hozzaval6k: 1 csomag (kb.14-16 db) szojaszelet, 6 dl viz 1 dkg alapftiszer, 0,5 kg saj at e lteves U 1 vagy frissen el keszftett lecso, 1 kg sO It kru m pi j. Elkeszitese: a szojaszeleteket aztassuk be a fuszeres vlzbe, az alapreceptnel leirt medon. Ezuttal egy kicsit erosebben nyomkodjuk kl, mert az a j6, ha a lecso ] evebol tab bet fel sziv. Am fg azi k, keszitsu n k lecsot olyan rnodan, ahogy szeretjOk. Ha nines mas, mint a kesz lecso, akkor ajanljuk a "feljavitasatlf egy keves olajon fonnyasztott voroshaqvrnaval es ftiszerekkel. Egy kis forralas sem art nekl, mert egyreszt surubb lesz a szaftja, rnasreszt a paprika is jobban megpuhul benne, Ezekkel parhuzamosan sussunk suit krumplit Amikor a lecso elkeszult, keverjOk bele a szojaszeleteket. Hagyjuk benne leqalabb 10 perclq, hogy a szaft atja rja ~ Ta [a ljuk fel a szepen megteritett aszta Ira es va rj u k a d i csereteket,

Plritott, suit spagetti

Hozzaval6k: 1 csomag teljes orh~su tonk61ylisztbol keszult spagetti teszta, 1 teaskanal tengeri so, 3 x 2 evokanal oliva ola], VIZ a fozeshez, 25 dkg zoldseqkeverek (Iehet melyhut6tt, de jobb a friss), 1 fej kozepes voroshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 teaskanal lestvan, 2 rnokkaskanal orolt bars, 2 evokanal szojaszosz, 1 csomag ujhagyma zold]e.

61

Elkeszitese: 2 evokanal ollvaoiajon megpirftjuk az apr6ra vagott voroshaqyrnat, es a 2 gerezd attort fokhacvrnat. Hozzaadjuk a zoldseqet, majd a ffiszereket es 1 evokanal szojaszoszt .. Fed6 alatt paroljuk, arruq megpuhul. Kif5zz0k a spagettit bo vizben a s6val es a ·2 evokanal olajjal, majd lec~~pogtetjOk. Egy nagy labasban (ha van otthon WOK, ak~or abban) fe1fo~ro.~1- tunk 2 evokanal olajat, nehany rnasodpercre beletesszu~ az 1 gere;d a~o;t fokhaqvrnat, (~igya~at nehogy ~egege~~~k, m;rt, keseru leszl) ~ t:sztat es 1 evokam31 szojaszoszt. Nagy lanqon ~Intjuk neh?ny ~erclg,. maid ossz~~everjOk a zoldseqekkel, A tetejere szorjuk az aprora vagott uJhagyma zoldjet. onrnaqaban is kituno etel, de ta lalhatjuk koretkent is.

Kinai kelkaposztaval rakott fodros nagykocka Hozzaval6k: 1 fej kinai kelkaposzta, 2 te~skamll, Vega~ix, et~lf~esrto, ,VIZ a fozesehez. A kelkaposztat nagy cikkekre vagjuk, es az etelizesitovel, vlzben majdnem puhara fozzOk. Amikor elkeszult leszurjOk es lecsurgatjuk.

A gombaporkolt elkeszrb~se es a hoz~,ava~6k: ~o dkg, gom~a, 2 dl, tofu joghurt, 2 k5zepes fej voroshaqvma, 3 evokanal ala], 2 t:aska~a~ lestyan, 1 teaskanal Vegamix etelizesltf 1 teaskanal tarkony, 2 teaskanal edesnemes pirospaprika, 2 teaskanal te~geri 56. Az aprora vagott hagymat az olajon rovid ideig parolju]; Ezutan beletesszGk a megtisztftott, es felszeletelt gombat a fuszereket majd fed5 alatt lassu tazon keszre fozzGk. Vizet ne tegyo'nk ala, mert'a gomba enged anny~ necvesseqet, a~ennyire, szOkseg lesz, A paprlkat csak akkor tegyOk hazza, arnikor mar majdnem kesz, mert

keseni lesz. -,

A fodros nagykocka elkeszitese: Teqvunk bo vizbe 2 evokanal olajat

(fgy nern ragad ossze a teszta) es 1 t;as,kan~1 ~?t, m~jd 1 z?csko teljes 6rh~su tonk61ylisztbol keszult nagykockat es fozzuk addiq, a~~llg .. a kozepe mar nem kemeny, SzurjOk Ie es keverjuk ossze a gomb~porkol~el. ~gy kozepes talat, labast vagy tepsit ,biomargarin,nal, v~gy oliva ~I~JJ~I. kiken (] n k, Az a lja ra tesszu k a kel ka poszta fel et, ma] d erre ras m Itj uk a tofujoghurt felevel elkevert qornbaporkoltes tesztat, A t~tej~re a kelkap~s~ta rnasik telet helyezzGk, amit aztan leontunk a maradek joqhurttal. Suto ..

ben, . fed 0 nelkul pirosra SGtjOk8

Zabpelyhes burgonyalepeny gombcival, IIbakonyi" modra Hozzaval6k a lepenyhez: 80 dkg burgonya, 1 fej kozepes v6roshagyma, 4 evokanal zabpehely, kb. 25-30 dkg teljes orlesu tonkolybuza llszt, 2 evo .. kanal zabkorpa, 1 teaskanal tengeri SOl 1 teaskanal bars.

A bakonyi raguhoz: 30 dkg gamba, 2 evokanal etola], 1 kis fej voroshagyma, 2 teaskanal Vegamix, 3 teaskanal sajat keszitesil qulvaskrern, 1 dJ

VIZ, 1 teaska nal ku kori ca kemenyft6. ·~I

.j I ~

j

1

i I t l

I

;

. ·l

L e

.

, '

t (

r

62

Elkeszitese:· a burqonyat mecharnozzuk, es reszelon durvara reszeljOk (esetleg husdaralon ledaraljuk). Ugyanezt tesszOk a voroshaqyrnaval is, majd osszekeverjuk a zabpehellyef, a zabkorpaval, valamint annyi teljes orlesu liszttel, amennyit felvesz, Tesztat gyurunk bekile a 56 es a bars hozzaadasava I, rna jd fa ka na Iia I tepsi be 5 i m ftj uk, sutopa p r rra. Fo rro sutoben sOtjOk, feJidoben ovatosan megfordftjuk,· vigyazva, hogy ne torj5n et. A megmosott es feldarabolt gombat a 2 evokanal olajon megpiritott hagymara, tesszuk es a Veqarnlx, a gulyaskrem hozzaadasa utan fedo alatt 5 percig paroljuk. Kozben 1 dl hideg vfzben feloldjuk a kernenyltot es a gombas raguval kb. 1-2 percig osszeforraljuk, Az. idok6zben felszeletelt zabpelyhes burqonvas lepenyek tetejere ontjOk es friss zoldsalataval talaljuk,

Rizslapos totike ->

Hozzavalok: 30 dkg savanvu kaposzta, 25 dkg sampinyon gamba, 25 dkg fustolt tofu, 1 d J rizs G azm in-I vagy ba sm atl a legfi noma b b, de Ie h et ba rnarizs is), 12 db 20 em atmeroju rizslap (szemelyenkent 3 db), 8 ev6kanal olive oiaj, 1 fej kozepes voroshaqvrna, 4 gerezd fokhagyma, fokhaqyrnas pecsenvefuszer, vagy tetszes szerinti sajat fuszerezes, bars, 3 teaskanal Vegamix, 1 teaskanal sz6jasz6sz, 2 rnokkaskanal tengeri 56

Elkeszitese: a savanyu kaposztat ha nagyon savanyu, akkor egy kicsit kimossuk, kinyomkodjuk, ffiszerezzuk fokhaqymas fuszersoval, Vegamix ... szeJ rna j d 4 evdka na I of ajon fed 0 a latt meg d i nsztelj i.i k. Eza latt 2 eva ka na I olajon vjlagossargara dinsztelOnk egy fej aprora vaqott voroshaqvmat, majd beletesszuk a kimosott lecsurqatott rizst, a sot, borsozzuk es feJontjOk 2 dl vizzel. Felforraljuk es fedo alatt csendes tiizon megfozzUk.

Szinten 2 evdkanal olajon rneqparoljuk a kozepes darabokra vaqott qombat es 2 teaskanal fokhaqvrnas fuszerkeverekkel, 1 teaskanal Vegamix-szel IzesltjOk. Amikor majdnem kesz, akkor hozzanyomjuk a 4 gerezd fokhagymat es az 1 teaskanal szojaszoszt, valamint a kismerettire osszevaqott fOst61t tofu szeJ eteket.

Amikor rnlndharom etel kesz, akkor egy taiban az egeszet osszekeverjuk es megk6stoljuk~ Ha szukseqes sozzuk, fuszerezzOka Egy lapostanverba fangyos vlzet teszunk, Ebbe meritjOk a rizslapokat, es amikar puhava vaitak, a kozepere halmozunk a toltelekbol, A toltott kaposztahoz hasonl6an felgongyoljUk, a ket veget alahajljuk es egy klsrneretf tepsiben egymas melle fektetjOk oket. Farro sOtoben kb, 15 perc alatt alul-felul ropoqosra sutjOk. Friss id enysa I atava I es pi ki3 n 5 6 ntettel, kiva 16 egyta I etel,

"Turogomb6c" tofub61

Hozzaval6k: 45 dkg tofu (3 db), 4-5 csomag vanillas cukor, 25 dkg grlz, 5 dkg zabkorpa, 1 evokanaJ kukorlcakernenyltd, 1 citrom reszelt heja, 1 mok-

63

kaskanal s6, 1 teaskanal szodablkarbona, 4 evokanal etolaj, 10 dkg zsem-

lemorzsa, .

E I keszitese: vi] lava I 5sszet6rj 0 k a tofut es e I keverj ~ k a va ~ II ~a s cuko :ra I, soval szodablkarbonaval es a reszelt citromhejlal. Osszeqyurjuk a gnzzel es a ~abkorpaval. Pihent~tjOk 15 - 20 per5et es viz;;s k~zzel ~omboc~kat forrnalunk beldle, Farro vfzben (amibe elotte 1 evokanal olajat tettunk) addig fozzOkl amfg fel nem jon a te~ejere. 3 evo~a~al olajon me~pirftjuk a zsernlernorzsat es beleforgatjuk a klszedett, lecsopoqtetett, de vrzes gom-

bocokat, Farr6n talaljuk,

Hagymas kukoricagomboc . . .

Hozziival6k: fel llter kukoricaliszt, 1 evokanal etelkernenylte, 1 kozepes fej voroshaqvrna, 1 csomag petrezselyernzold, 1 teaskanal pirospaprika, 1

evokanal olaj, 1 liter viz, csipet tenqeri S?, " " ., ..

Elkeszitese: a kukoricalisztet a soval es az etelkemenyltovel Jol osszeke-

verjuk. Ezutan annyi ferro vizet adunk hozza, hogy qombocokat tudjunk formalnl, Az aprora vaqott voroshaqvrnat keves olajon meqplrftjuk, megszorjuk a plrospaprlkaval. A kifoz5tt qombocokat m.eg me[egc;n beleforgatjuk a haqymas zslradekba, es a tetejOket rneqszorjuk a felapntott petrezse-

lyem zolddel.

r

,

· ~

~ : (

J .

· 1

,

· i

~ I

- I · I

: ~

r

· ~

-I j .1

I

!

I

Padlizsanos krumplilangos

Hozzc1vaI6k: 50 dkg krurnpli, 1 db (kb. 15. dkg) padllzsan, kb. 15 d~g to~kolybuza liszt, 3 evokanal olfva olaj, 2 gerezd fokhaqyma, 1 mokkaskanal

bo rs I 1 teaska na I sz6j a szosz ", I.... ...

Elkeszitese: a krumplit hejaban rneqfozzuk, hamozzuk es osszet~l]uk.

K6zben a rneqhamozott padllzsant karlkara vagjuk, meqborsozzuk es az olajon mindket oldalan meqsutjuk. Al}.'likor maj?ne.m keszen v~anl akko~ hozzaadiuk az atnyornott fokhagymat. osszeturmlxoliuk a krurnpllval, annyt liszttel osszedolcozzuk, hogy tesztat kapjunk belole, majd egy serpenyoben megforr6sftott olajba szaggatjuk evokanallal. Ennek olajos hataval,kb. 1 c'!1 vastag, feltenyernyi darabokra simitjuk es kozepes lanqon mindket oldalat

plrosra sOtjOk. Friss salataval klados egytal etel, .

Salatak, ontetek

Fogyasszunk rendszeresen nyer~ alapanyaqokbol ~eszftett s~al~t~~at a vitaminok es asvanyi anyagok potlasara, az emesztorendszer javitasara, a

me regtelen ftesre.

Ahogy a bevasarlasl lehetosegeknel kiderult, a beszerezhetd z61dsegekboi szlnte vegtelenOI nagy a variaciok lehetoseqe, meg telen is. Alapnak erdemes a rendkfv01 ertekes C vltarnlntorrast a feher es a voroskaposztat hasz-

~

i

.j

.. . .

64

nalni. Mindkettobol vagjunkl vagy reszeljOnk bosegesenl majd tegyOnk hozza kfgy6uborkat, voroshagymatl fekete retket, sarqarepat, kfnai kelt karoretket, Ne fefejtsOnk a legvegen nyers ceklat szeletelni bele ami ne~ csak igen finom fzt ad, hanem szemet gy6ny5rk6dteto 5zfnhatast is~ AJtalaban 5 - 8 fele zoldseq boven elegendo lesz. Egyszerre csak annyit keszltsunk, amit vagy egy evesre eltoqyasztunk, vagy leqkesobb 6 - 8 oran belul, mert az oxldados foJyamatok kovetkezteben olvan termekek keletkeznek ameJyek karosan hatnak a szervezetre. I

A salatakhoz keszltsunk onteteket. Ezek alapja mindig valamilyen telftet .. Jen zsfrsavakat tartalrnazo olaj leqyen, pl. harornnepyed reszben ollva a tOb.bil pedig kuk,orica-I buzacslra, len-I tokrnaq-, ligetszepe-I vagy szezlmola], Ezek termeszetes omega-3 es omega-6 tartalmu zsfrsavak es )6b?kony hatassal vannak a sejtmembranok, fgy az erfalak felE§pftesJre. Izesl .. teskeppen tehetOnk hozza frissen facsart cltrornlevet, attort fokhagymat es 4 -.5 olyan fuszert/ amit kedvelunk, Az ontetek kombtnaclolnak csak a sajat kreativitasunk szab csak hatart, Soha ne hasznaljunk eceteket, mert azokat a,z fzl~16bimb6k a szajban savkent erzekelik es leaUitjak a gyomorsavtermerest. Igy azutan a gyomorban nem lesz eleqendc sosavas pepszin a feherjek ernesztesere (mivel az ecetsav ezt a feladatot nem tudja ellatnl), fgy

r~thadas~ majd a szenhldratok elegtelen ernesztese miatt alkoholos erjedes kovetkeztk be. Ezek a folyamatok vezetnek azutan az ernesztorendszsr fel boru lasa hoz,

Kesudi6 majonez

Az ala potletet a II Testkontro II 21'f a dta I egy kis atd oJg aza ssa I a haza i vlszonyokra,

Hozzaval6k: 0,5 dl = 30 9 kesudio, 0,5 dl VIZ, 1 gerezd fokhagyma 1 mokkaskanal tengeri 56, 3 evokanal frissen csavart cltrornle, 1 mokkaska~al oralt bars, 2 teaskanal rnez, kb. 2 .; 3 dl olfvaolaj

Elkeszitese: . a kesudlot elozQ este aztassuk be tisztftott vlzbe, Masnap ontsuk Ie rola az aztatovlzet es tegyOk a tormlxqepbe. OntsOnk hozza 0 5 dl tisztitott vizet es addig turmixoljuk, ameddig sima krernes lesz, Ekkor ~lIltsuk meg a gepet es adjuk hozza a sot, a borsot, a gyOmolcscukrot (rnezet) es a citromlevet Inditsuk el nagy fordufaton es nagyon Jassan, eleinte csak cseppenkent, kesobb vekonv suqarban adjuk hozza az olfva olajat. Akkor van kesz, amikor mar nem folyik es mar eh~g kremes, de sajnos nem mindig si keru I tokeletesre, ezert vi 9ya zn i kell az a nyag ok (szoba) hom erseklete re II Hutoszekrenyben leqalabb egy hetig elall, Salatara ontetkent vagy frandasalatahoz, esetleg rnejonezes zoldseqekhez (pI. zoldborso) ki~al6 es k5nnyen erneszthetd etel,

65

, I I

! "

i

I I"

Majonez mandulatej maradekb61

Hozzelval6k: 25 dkg mandulatej rnaradek, kb. 1,5 dl olfva olaj, 1 evdkanal or61t mustarmaq, 3 evokana[ dtrornle, 2 evokanal rnez, 2 mokkaskanal or6it feher bars, 2 rnokkaskanal tengeri 56.

Elkeszitese: a lecsurqatott mandulatej rnaradekot tegyOk a turmlxqepbe es adjuk hozza az or6It rnustarrnacot, a sot, a borsot, a rnezet es a citromlevet, Indftsuk el nagy fordulaton es adjuk hozza az olfva olajat nagyon lassan, eleinte csak cseppenkent, kesobb vekony suqarban, Akkor van kesz, amikor mar nem folylk es eh§g krernes. Hutoszekrenyben legalabb

egy hetig elall,

Rantott qombahoz, bundazott zoldseqekhez, teljes orlesu lisztbol keszult

szendvicsre, salatara ontetkent, vagy frandasalatahoz, esetleg majonezes z61dsegekhez (pl. zoldborso) kival6 es konnyen ernesztheto.

Napraforgo "majonez" (alap)

Hozzavalok; 10 dkg napraforqornaq (szaraz, hejnelkOIi), 0/5 dl VIZ, kb. 2- 3 dl ollvaolaj, 0{5 evokanal Droit rnustarmaq, 115 evokanal frissen csavart cltromle, 1 gerezd fokhagyma, 1 rnokkaskanal tengeri so, 1 rnokkaskanal

orBIt bars, 1 evokanal mez ..

Elkeszitese: a napratorqornaqot elozQ este aztassuk be tlsztltott vlzbe, Masnap ontsuk Ie rola az aztatovizet es tegyUk a turmlxqepbe, OntsOnk h ozza a 5 d I tisztftott vizet es ad dig tu rm ixolj u k, a med dig si rna kre mes I esz.

, ,

Ekkor allltsuk meg a gepet es adjuk hozza a sot, a borsot, a fokhagymat, a

rnustarmaqot a rnezet es a citromlevet. Indftsuk el nagy fordulaton es adjuk hozza ~z olfva olajat nagyon lassen, eleinte csak cseppenkent, kesobb vekonv suqarban. Akkor van kesz, amikor mar nem folyik es elE~g krernes, Hutoszekrenyben leqalabb egy hetig elall,

Kiinduloja lehet szlnte barrnllven krernnek Cedes, 56s). Salatara ontetkent, vagy franclasalatahoz, esetleg rnajonezes zoldseqek keszltesehez (pl. zoldborso) kival6 es k6nnyen ernesztheto etel, Elkeszftve, kb. 40 dkg.

. Fiiszeres, fokhagymas salataontet tofuval

Hozzaval6k: 15 dkg tofu, 2 evokanal oliva olaj (napraforqo, kukorica, szoja), 1 gerezd fokhagyma, 1 teaskanal Vegamix, 1 mokkaskanal "Eros Pista", 1 rnokkaskanal mejoranna, 1 mokkaskanal bazsalikom, 2 rnokkaskanal lestvan,

Elkeszitese: az egeszet osszeturmixoljuk, 5z0kseg eseten vfzzel hfgftjuka

Pikans salataontet

Hozzaval6k: 15 dkg tofu, 3 evdkanal oliva olaj (napraforqo, kukorica, szoja), 1 evokanaf friss cltrornle, 1 teaskanal muster, 1 teaskanal "~aritett

66

paradicsom (nem konzervl), 1 gerezd fokhagyma, 1 rnokkaskanal bars 1

teas#kaI'!aI, Vegamix, 1 mokkaskanal rnajoranna, 1 teaskanal lestyan. '

Elkeszltese: az egeszet osszeturmixoljuk, es a salatara ontjOk.

t.encsesalata

Egyszeru egytaletel~ Szemelyenkent 2 dl lencset valoqassunk at, rnossuk ~ eg, es t;e9,Y0 k f~1 an nyi vfzben fon i I ami egy ujj nyiva I ell epl, TegyO n k a vlzbe 2 kaveskanal Vegamixet, es lassu tuzon fozzOk puhara, Fazes aJatt keszfts0 k eJ a sa lata levet.

Hozzavalok:

2, dl vizben 2 teaskanal rnez, 1 fej felkarlkazott voroshaqyrna, 1 gerezd

zuzott fokhagyma. ""

E.I keszit~~e: ~, '!legfo~ I en cset 5ZU rj 0 k fe, es a ntsu k ra a sa lata I evet, rna j d pihentessuk hutoszekrenyben egy naplq, hogy j61 osszeerjenek az fzek.

Izi es .szeri nt a fo losleqes levet I eont] 0 k rola, "

Ceklasalata I,nem hagyomanyos" medon Hozziival6k: 3-4 kozepes mereta, kemeny cekla 1 db kozepes sarqarepa

1 db ~ I ' ,

, ere~, edes narancs, 2 evokanal extrasztiz ollva ola], 1 evokanal cit-

ramie (frlssen csavart, nem tartosltottr) 2 teaskanal szarftott borsmenta level (vagy, ha van friss, akkor ketszer ennyi aprora vagott zold menta) 1

db porftott szegfuszeg. '

Elkeszitese: hamozzuk meg a sarqarepat, majd reszeljOk Ie finom reszeIon. "A- ceklakat hamozas utan hullarnos zoldseqszeletelon szeljiik vekonv s~eJetekrelt E~y kOlon poharkaban keverjOk ossze az oliva olajat, a narancs klcsavart levevel, a cltrornlevel es a fuszerekkeL TegyOk hutoszekrenybe es hagyjuk hidegen osszeernl.

Gorog salata tofuval

Hozzaval6k: 20 dkg uborka, 4 db paradicsom, 1 fej voroshaqyma, 15 dkg tofu, 2 te~skanal gorog salatanlsaer keverek (oreqeno, kakukknl, majoranna, bazsalikorn, rozmaring), 1 fel citrom leve, keves eros z6ldpaprika Elkeszitese: a hozzavalokat vagjuk aprora kockara, a haqymat karikara vagjuk, majd keverjOk ossze az olajjal, citromlevel es a fuszerrel. Hutoszek-

renvben erie Ij U k 2-5 Drat. "

,

Edessegek

Ez a fejezet a legnehezebb minden 5z015 eleteben, aki raebredt (vagy kenvtelen volt raebrednl), hogy az edesseqekkel I,keszen vett szeretet" mennyire artalrnas a gyermek szamara, Emlekszern, hogy gyerekkoromban (amikor meg az alapvetf taplalek beszerzese is akadalvokoa utkozott), a

67

[ I

f' I

i I

I

noverernmel egesz heten lapozgattuk az egyik szakacskonyv Japjait ameIyen rajzok seqltettek a kepzeletunkst, hogy a het vegen milyen s[jt~meny legyen!. rw;ert akkor az csak egy heten egyszer volt, vasarnap. Edesanyammal a klvalasztott recepthez szukseqes alapanyagokat het kozben beszerez ... tuk a piacon, es kotnveleskedo segitsegemmel elkeszult a nagy rna. Na nem olyan, mint, amilyeneket rna potom penzert beszerezhetOnk de annak

" • 1 ,

azjze meg most IS a szamban van. Nem volt benne egy E beta sem a

fik,ad.sag?s .kezi era,vel felve~ tejszfnhab nem tartott egy hetig es bizon~ a szelel mlndlq megegtek, megis ezek voltak a legfinomabbak mert ezek "estek Ie" neklink a leghamarabb. Minden hazlasszonvnak ~egvoltak a m1aga speclallsan elkeszltett suternenvel, amik miatt vasarnap deluten nem bantam, ha IIkifenyezve" vendeqseqbe kellett rnennl, A mai varosl asszonyok, akiknek .olvan sutoik vannak, amirol anvarn nem is alrnodhatott mar

ner:n na~yon tudnak, es nem szeretnek otthon sOtni, Nagy kar, '

Aze~ lelrunk itt ~gy ,nehany ,ko~nyen elkeszltheto flnomsaqot, amit az allerglas, vagy emesztesi problemas gyerek is megehet.

. ,

Kales puding

Ho~zaval~k: , ~, liter vf~, 5 d~g mag nelkOIi mazsola, 15 dkg koles, 1 evakanaJ kemenYlto 1 dr hldeq vizben oJdva, gyUm61csok az fzeslteshez ko-

kuszreszelek, fa hej, ka ra b, vagy va n in a. '

EI k~szitese: .~ m azsolat beletesszu k az 1 I iter hid eg vlzbe es felfo rra Ij u k. Az atmosott koJ,essel cs~nd~s tuzon puhara fozzuk. Vigyazzunk, mert k5nyn~en, odak~;n:?r. Hozz.?adJuk, a viz~en oldott kernenyltot es felforraljuk. !'11 u~~~ a t~z~~ I levettu k, .. ~remszeru re tu rm ixolj u k, rna j d tetszes szerl nt Izes~ltjuk. Vegul belekeverjuk a megmosott, lecsopoctetett 9yOmolcs5ket. Olajozott forrnaban ontjOk es kllnltve talaljuk,

" Kukorica halava (keleti edesseg)

~ozzavalok: 3 dl kukoricadara, 15 dkg novenvt zslradek 1 dl rnez 5 5 dl VIZ vagy szoja!ej, l,mo~kaska~~1 Clr?lt kardamom, fel mk'orelt szegfa;zeg, negyed mokkaskanal so, 1 evokanal mazsola vagy mas aszaft 9yOmofcs

I ekva r a toltel ekhez a ' I

E~.keszrtese: a zsiradekon megpirftjuk a darat a soval es a mazsolaval. Kozben fel,for~aljuk ~ vizet a mezzel, majd hozzakeverjuk a megpirult daraho~ .. Hozzaad}uk mc;g ,a kard~momot, szegfUszeget, es addig fozzUk, amfg ~Ivali~ ~z edeny fa!atol. ~zutan. regt6~ ,tepsi?e, va):Jy tortaforrnaba ontj uk, es 1,orat d:rmednJ hagYJuk. Mlkor szilard felbe vagjuk, es a ket lap kaze lekva rt teszu nk.

68

, ,

Sokmagos gyumoIcs szalaml

Hozzavalek; 60 9 asza1t fOge, 100 9 magozott aszalt szilva, 100 9 aszalt alma karika, 100 9 aszalt sarqabarack, 60 9 mazsola, 60 9 napraforqo mag, 60 9 szezarnrnaq, 60 9 torok moqyoro, 60 9 hejnelkOIi tokrnaq, 60 9 kesudi6

60 9 mandula, 60 9 dio, 60 9 kokuszreszelek, 10~ 12 db szeqftiszeq, 4 db szeqffibors, 2 mokkaskanal orolt fahej.

Elkeszitese: a fOge kernenv vegeit kivagjuk, a szllvat kimagozzuk, majd finom lvuku husdaralon ledaraljuk az osszes gyumolcsot egy talba, A napraforg6 es a szezarnmaq klvetelevel az osszes magot dlodaralon, vagy nagy Iyuku husdaralon szlnten Iedaraljuk. A fuszereket kavedaralon finomra· oroljOk, majd atszltaljuk, hogy ne maradjon benne nagyobb darab.

A taiban az eqeszet alaposan osszegyurjuk kezzel, Ha nern all ossze, akkor nagyon keves vizet adjunk hozza, es gyur6deszkan forrnaljuk henqerre, Vagju~ 31- 4 egyforma hosszu darabra, es follaba tekerve tegyOk hutoszekrenybe, Eles, vizes kessel szeleteljOk •

K6kuszos rud

Hozzavalok: 15 dkg magozott, szarltott gyGm61cs (szilva, sarqabarack, mazsola), 15 dkg biomargarin, vagy palmazsir, 8 evokanal rnez, 10 dkg kokuszreszelek, 10 dkg zabpehely, 10 dkg durvara vaqott diD, 3 ek szezarnrnaq, 2 ek napraforqo mag

Elkeszitese: a sOtot elomelegftjOk 175°CMraM Egy kb, 20 x 30 crn-es tepsit klbelelunk slitopapirral, vagy kikenjOk margarinnal. A 9yOmoicsoket kimagozzuk es kis lyuku husdaralon ledarahuk, A margarint, es a mezet egy kis labosban folytonos keveres mellett felmelegrtjOk, Hozzakeverjuk a kokuszreszeleket, es a gyiimolcs5ket, majd kicsit kesobb a zabpelvhet, vegOI az osszes magot. A masszat a tepsibe ontjuk, j61 kilapltjuk, Kb. 15 - 20 percig 150°C-on sOtjOk. Vigyazzunk, mert a k6kusz es a szezamrnaq kesenl lesz, ha rneqeq! Ha rneqsult, 20 percig hulni hagyjuk, majd csfkokra vagjuk.

Palacsintak

Az allerqiasok Iegegyszerubben ugy juthatnak edesseqhez (vagy 50S cserneqehez), ha palacsintat keszitenek, Ezt meg a liszterzekenyeknek sem kell kihagyniuk, mert egyreszt keszen kaphato lisztkeverekuket csak vlzzel kell veqvfte n i uk, rna sreszt sajat rna 9 uk is osszea I [fth atja k otthon azokbol a llsztekbol, amik enqedelyezettek a szarnukra, fgy ok sem maradnak Ie az elvezetekrol,

A csomornentes palacsintat ketfele medon lehet keszltenl, Az egyik modszer szerint elo5z6r a lisztet kelI belernerni az edenvbe, majd a sot, vagy az edesltot (mez, gyum6lcscukor) es lassan adni hozza a vizet (vagy magte-

69

jet), allando keveres mellett, A maslk rnodszernel osszernerjuk a hozzavalokat es turmlxqeppel slrnara turrnixoliuk. Ez ut6bbi meg a kezdo hazlaszszonyo kna k is e Iso re si ke ru I.

NezzUnk eldszor nehanv palacslntateszta alapreceptet, es eqy-ket kulonlegesebb valtozatot. A tobblt az elkeszftok fantaziajara blzzuk. Palacslntat nagyon nehez teljes orlesu Iisztb5J keszltenl, mert k6nnyen leragad. Ha valaki ezzel kfserletezlk, az jobb, ha teflonos palacslntasutoben sOti meg.

Egyszeru edes palacslntateszta

Hozzavalok: 20 dkg tonkolv feherllszt, kb, 4 dl VIZ (magtej), 1 evokanal finomftott ola], 1 evtikanal gyOmolcscukor (mez), 'kesheqvnvl tengeri 56. .

Egyszeru 50S palacsintateszta

20 d kg ton koly feherl iszt, kb, 4 d I VIZ (magtej), 1 eva ka na] fi nom itott a laj, 1 rnokkaskanal so.

Krumplis palacsinta (50S)

15 dkg tonkoly feherllszt, 5 dkg burqonvapure por (pehelv), kb. 6-7 dl VIZ' (magtej), 1 evckanal finomftott olaj, 1 rnokkaskanal 56.

Krumplis palacsinta (edes)

15 d kg t6nk6Jy fe he rl i szt, 5 d kg b u rgonya pO re par (pehely), kb. 6-7 d I VIZ (magtej), 1 evokanel finomitott olaj, 1 evokanal gyGm61cscukor (rnez), keshegynyitengeri 56.

Kukoricas palacsinta (edes)

20 dkg kukoricaHszt, kb, 4 dl viz (magtej), 1 evokanal finomftott olaj, 1 evokanal kukorlcakemenvltd, 1 evdkanal gyOmo1cscukor (mez), kesheqvnyl tengeri 56.

Kukorlcas palacsinta (56s)

2 a d kg ku kori ca I iszt, kb. 4- 5 d I VIZ (rna 9 tej), 1 ev5kana I fi n omitott oJ aj, 1 evokanal kukorlcakemenvltd, 1 rnokkaskanal tengeri so.

Kelt palacstntatesata (edes)

20 dkg tonkolv feherllszt, 1. dkg friss eleszto, 1 evokanal gyOm61cscukor (mez), 1 ev5kanal kemenyfto kb, 4 .. 5 dl VIZ (magtej), kesheqynvl tengeri so, Az elkeszltese a kelt tesztaknal megszokottak szerint eloszor az elesztd feltuttatasaval indul kb, 1,5 dl langyos vlzben (magtejben) a cukor, a kemenyfto es 2 evokanalnyi liszt tarsasaqaban. Amikor felfutott, akkor kikeverhetd a palacslntateszta, amit utana meleg helyen letakarva legal~bb fel

craig kelesztenl kell, A stites ugyanugy tortenlk, mint a tobblnel, _.,>

70

A kelt palacsintateszta (sos) ugyanfgy keszul cukor nelkul, tobb soval,

Amikor kivalasztottuk az alaptesztat sussunk jo parat es nyugodtan engedj (j k e I a fa ntazi a n kat, de va I aszthatj u k a j61 beva Ita kat: p I ~ ka ra bas ("ka kaos"), fahejasl makes, dios, lekvaros (cukor nelkOIi lekvarbol). A· toltelekek edesitese elsdsorban mezzel, vagy gyOm6Icscukorrai tortenjen - rnertekkel, Ha felverhetf sz6ja-, zab-, vagy mas novenyi tejszfnt veszGnk es a habot a palacslntak tetejere tesszuk - akkor nem erezzuk, hogy barrniben is hlanvt szenvedne az allerqlas! Nyugodtan lehet a tesztaba is keverni az fzesftoket .. Aki szereti a kOl6nleges izeket, batran vagjon neki a kovetkezd recepteknek, rnepert, Ezek alapjan nyugodtan klserletezzen mindenki!

Mangoldos (spenotos) palacsinta Hozzelval6k a palacsintahoz: ua, mint barrnelyik 50S alapteszta,

A toltelekhez: ua., mint a rnanqoldos koleskremhez. Az ott lefrtak szerint paroljuk es fzesftjOk a rnanqoldot, majd megt51tjOk vele a kesz palacslntakat. Aki szereti, tegyen hozza 1 mk szerecsendiot, rendklvtll pikans fzhez jut

majd. . . ~

Valtozat: az elkeszitett palacslntatesztahoz keverjOk hozza a krernet, majd sOssOnk bel51e palacsintakat, J61 illik hozza a gombapork51tes ragu, amivel megt61thetj U k a pa I acsi nta kat.

Fahejas almiis palacsinta

Hozzaval6k: valamelyik edes palacslntateszta alap, 2 db kozepes edes alma, 1 teaskanal fahejl 1 teaskanal gyOmolcscukor (rnez),

Elkeszitese: az alrnakat reszeljuk Ie durva reszeldn, izesltsuk a mezzel es a fahejjal, majd keverjUk a kesz palacsintatesztahoz. Mindket oldalan sOssO k meg es toltelek n el kG I ta la Ij u k.

Valtozat: ha kelt alaptesztat keszitunk, akkor vastagabb, testesebb es kUI6nlegesebb palacsintahoz jutunk, ami n5venyj tejszfnhabbal kival6 edes-

I

seg.

Lekvarok, kompetok, gyumolcslevek cukor nelktll

A gyum61cs6kbol kompotot, lvoleveket es lekvart keszithetunk cukor nelkOI. A modszer lenveqe az, amit "Bokor Katalin: Befozes cukor nelkul?" ermO k5nyveben leirt. Rovld ideig tart6 h6kezeh~ssell a gyUm51cs terrneszetes cukortartalrnaval is tartoslthatunk, ha legmentesen zarjuk Ie az uvegeket. PI .. a lekvarnal az eljaras a kovetkezo, A gondosan klvaloqatott. erett gyO .. rnolcsot kimagozzuk, husdaralon ledaraljuk es feltesszuk egy nagy labasban foni, es amikor feltorrt, akkor botturmix seqitseqevel slrnara turmixoljuk. Meg vagy 10~15 percig forraljuk, majd besudtjQk agar-agar es kemenyfto

71

segftsegever (blo boltokban keszen is kaphato - zselatint ne hasznaljunk, gondoljunk ra, hogy aJiati alapanyaqokbol keszul, es mit okoz), Eloremelegftett uvegekbe szedjOk es a tetejOket celofannal borftjuk meg akkor is, ha van j61 zarodo csavaros kupakja. Raadasul ugy (es ez a trOkk az egeszben), hogy ket reteqben teszOnk ra celofant, amelyek k6z01 az als6nak csak a lekvar felE~ nezQ reszet vizezzGk be, a felsonek, pedig a teteje lesz vlzes, A ket szaraz reteq kaze teqyunk rnokkaskanal felenyi tartosltoszert, amely (gy so ha n em eri ntkezik a lekva rra I, de a csf raolo h atasat kifejti es ta rtosltl Ekkor az Uveget tegyOk 24 orara szaraz dunsztba (takarok, pledek koze), hogy a meleg le5lje a bacikat. Telen felnvltva, hidegen keverhet hozza rnezet aZI akinek tobb edes fzre van szukseqe,

Aszalt (ken es cukormentes) gyi.imolcsbol is Jehet lekvart keszltenl telen, A nyaron aszalt, vagy vasarolt (nem kenezettl) aszalt 9yOm'olcsot aztassuk be eJ5zQ este egy keyes vfzbe, majd rnasnap turmixofjuk ossze, Ekkor Izeslthetd rnezzel, vanlllaval, szegfuszeggel, vagy fahejjal. Van olyan jo, mint a teljesen halott, agyoncukrozott ub6ti Nagymama lekvarla" csak

ebben meg vannak hasznoslthato tapanyaqokl

50S siitemenyek

Ez az a kateqorla, amiben meg azok is slkerelrnenyt szerezhetnek, akik egyebkent Ogyetlennek vellk magukat a konyhai rnunkak teren, Egyszeruekkel kezdve kell eljutni a bonyolultabblq, es marls varhatiuk a vendeqeket,

t: . ! .

Fa rsangi I,aprosiitemenyek"

Nagyon finom, es latvanyos vendegvaro, amely eqyszenien elkeszlthetd, Hozzavalok: kOlonb6zQ szfnu kenyerek, krernek, diodarabkak, suternenyszaggat6 form a k (pl. fenyofa, szfv I stb.),

Nehany otlet a krernekhez: feher szinu krem - bio rnarqarln habosra keverve egy kis krumpllpurevel, piros szinu krem - korozott, vagy plrospaprlkaval szinezett feher krern, zold szinii krem .. egy csomag spen6t (soska, fzles szerint), amelyet felenqedes utan I gerezd zuzott fokhaqymaval, keyes borssaf, I mokkaskanal Vegamix-szel, csipetnyi gyomberrel lassu tuzon f6zO"nkl amfg a levet elfovi. Kihules utan, tetszes szerint Feher kremmel ossze kell keverni. Aki egyiket sem szereti, az probaljon meg aprora vagott (turmixolt) snidUnget, vagy petrezselymet keverni a feher krernhez. Elkeszitese: eldszor a felszefetelf kenyerekbol ki kell szurnl a kivant formakat, a feggazdasagosabb medon, Ezutan a kiszurt formakat megkenjOk a kO]onb5zQ szinG krernekkel, es tetszes szerinti maqassaqra osszeragasztjuk oket. A tetejGket is megkenjUk, ratesszuk a dlodarabkakat, esetleg aprora vaqott petrezselyem vagy zellerzolddel, plrftott napraforqomaqqal, sze-

f.

I

i

I .

-,

72

zarnrnapqal dfszftjQk. Klnaljunk melle sok zoldseqet, pl. lila es ujhagymat, hosszu csiko kra vag ott sa rga repat, u borkat, cekl at es zel Jert.

Otlet: ha a hozzavalokat poqacsaszaqqatoval szaggatjuk ki, akkor szfnpampas tlmignonokat", ha vekonyan fefszeJetelt kerek cip6t kenOnk meg, akkor kOf6nJeges utortatfl kfnalhatunk a vendeqelnknek.

Korpas keksz, szezammaggal es rnakkal

Hozzavalok: 30 dkg teljes orlE~sa liszt, 20 dkg tofu, 10 dkg blo marqarin, vagy palmazsfr, 2 dl szojate] (vagy VIZ), 20 9 szalalkalt, .1,5 teaskanal tengeri so, szezarnrnaq, rnak,

E I keszitese: a r isztet osszekever] 0 k a soya I, a sza I a I ka I iva I maj d osszemorzsoljuk a tofval es a margarinnal. Annyi szojatejjer osszeqyurjuk, amennyivel felkemeny tesztat kapunk, Kb. 3 mm vastacsaqura kinyujtjuk, vi II ava I megszu rka Ij u k, es ujj nyi szel esseq a re da ra bolj uk,

A tetejet bekenjOk szojatejjel es liszttel keszltett telfolszeni rnasszaval, rneqszorjuk rnakkal, vagy szezarnrnaqqal (egyOtt vagy kulon-kulon), Farro sOtoben piros - barnara sOtjOk, lehutjOk es hagyjuk klszaradnl, Akar hetekig eltarthat6 zart dobozban.

Kapo5ztas burgonyapogacsa

Hozzaval6k: 35 dkg teljes orh§su Jiszt, 25 dkg fott burqonya, 30 dkg nyersen reszelt kaposzta, 3 dkg eleszto, 15 dkg bio margarin, vagy palrnazslr, 1,5 teaskanal = 10 9 tengeri SOl 1 rnokkaskanal oroJt feketebors, 3 evoka .. nal oliva olaj

Elkeszitese: kaposztareszelon lereszeljOk a kaposztat es 3 evokanal olajon 56, bars hozze ada sava I fedo a I att p u ha ra pa rolj u k.. Eza I att az i do a latt a bu rqonyat heja ba n megfozzO k, att5rj (j k es el keverj 0 k a I isztte I, a s6va J, majd az idok6zben rneqparolt kaposzta felevel, Az elesztot 2 evokanal llszttel 1 dl langyos vfzben felfuttatjuk, majd felkemeny tesztat gyurunk az osszes anyagb61. Rogton kinyujtjuk es a margarint a maradek kaposztaval osszekeverve rakenjOk a tesztara, Pisk6ta medon osszetekerjuk es langymeleq heJyen addig kelesztjOk, amig ketszeresere no .. Ekkor a tesztat klnyujtjuk, poqacseforrnaval kiszaggatjuk, a tepsiben is plhentetiuk meg egy negyed oraig. Farr6 sutdbe tesszuk es 10 perc utan harornneqyedere csokkentjOk a hornersekletet es kb. 25-35 percig sutjOk. Nem lesz olvan leveles, m i nth a feher f isztbol 5 Otottu k vol na, de fgy is n a gyon fi nom.

Krumplis/- makos, szezammaqos taller

Hozzaval6k: 7 dkg nyers krurnpll, 13 dkg sarqaborso liszt, 6 evokanal mak, 4 evokanal szezarnmaq, 2 rnokkaskanal szalalkall, 2 evokana: etolaj, fel teas ka na I tengeri so, viz .

73

Elkeszitese: a sarqaborsolisztet, es a magokat szarazon osszekeverjuk, majd a palacsinta keszitesenel szokasos medon elo5z5r keyes vlzzel eso .. m6mentes tesztava kavarjuk, A rneqharnozott krumplit apr6ra daraboljuk hozzaadjuk a tesztahoz es osszeturmlxoljuk, Ezutan tegyOk hozza a szalatkallt, az olajat es tovabbl viz hozzaadasaval, a palacslnta tesztajanal egy ki cs it su rG b bet keszltu n k be 161 e. Felforrosftott goffri, vagy pa la cs i ntasG M

toben megsUtjOk. .

Ha palacsintasutoben keszltjuk, akkor barmllven kremmel es nyers zoldseg ge I tolth etj 0 k, Fel csava rva t vagy osszehajtva ig en j 6 uzso n na ra, tlzora i ..

·raa Onmagaban akar kenverkent is fogyaszthat6~

Medvehagymas, krumpllspoqacsa

Hozzavalok: 20 dkg teljes orlesu llszt, 20 dkg feher liszt, 15 dkg hejaban fott krumpli, 65 9 medvehagyma, 10 dkg palrnazslr, 2 dkg eleszto, 1,5 dkg tengeri so, 1,5 rnokkaska n a lora It fekete bo rs r 140 mila n gyos viz. Elkeszitese: fozzOnk meg egy k6zepes (kb, 15-17 dkg-os) krumplit hejaba n ~ Kozbe n szlta Ij u kat a J iszteket egy da ga sztota I ba, h ogy I evegos I egyen. VegyOnk ki belole 2-3 evokanallal es morzsoljuk el az elesztdvel egy kOlon bagreben. Hagyjuk felfutni a langyos vfz egy kis reszevel meleg helyen, A daqasztotalban morzsoljuk ossze a lisztet a zsfrral, a meqharnozott es 05Zszetort krumplival, majd keverjOk hozza a borsot es a sot. Vagjuk apr6ra a rnedvehaqvmat, majd a felfutott elesztdvel, es annyi Jangyos vizzel dolgozzuk ossze az eqeszet, hogy felkerneny tesztat kapjunk. A daqasztast addig fa lytassu k, am r 9 a teszta el n em va I i k a kezu n kt51.

A daqasztotalban hagyjuk kelni meleg helyen kb, 1,5-2,5 oratr amfg a ketszeresere dagad. Ekkor j61 gyurjuk at, nyujtsuk ki 2-3 em vastaqsaqura es szaggassuk ki poqacsaszaqqatoval. Palmazsfrral kikent tepsibe tegyOk, a tetej et kenj il k meg, h ideg vfzben tejfol sa ru seq u re kevert 50S I lszttel es kelesszuk ujra legalabb ketszeresere, Nagyon szepen mutat, ha a teteiet rneqszorjuk nehanv szern maggal..

Farr6 sutoben sussuk addig, amfg szepen megpirul. Vigyazat: ez a teljes o rl esu Jiszt m iatt n eh ezen lath ate, eze rt vegyu n k ki elo5zor eqyet es el J enorizzOkl

. :'.~.

74

4. Konyhatechnika es alkalmazott eszkozok

A magyarosnak tekintett konyha klasszikus rnuveletett lehet am egy kicsit egeszsegesebben is vegezni. A bablevest altalaban rantassal keszitlk el, a krumplifozeleket ecetes tejf610s habarassal, Nezzuk, hogy mit lehet ebben az Ogyben ujitani?

A surites a leqeqvszertibben a fozefekek, levesek sajat anyaqaval es a ve[e egyOtt fozott krumpJival vale osszeturmlxolassal oldhat6 rneq.

A habaras, pedig tofubol keszltett tejfollel, vagy magtej (pl. mandula, mogyor6) alkalmazasaval is elerhetd, A krumplltozelek kival6 mandulatejjel es egy keves citrommal, az ecet helyett, ami cseppet sem segfti az ernesztest,

Kemenyit6 segitsegevel (egy kis hideg vfzben elore feloJdva) a kfnai etterrnek edes-savanyu levesehez hasonlo allapothoz jutunk. Tesztakra keszltett martasalnkat is surftheljOk vele, .

KOlonb6zQ gabonapelyheket es kolest levesbetetkent alkalmazva, a leves surubbe es rostanyagban gazdagabba valik. A kales es kernenyltd kornblnaclojave: remek pudinqhoz juthatunk, ha megfelelokeppen fzesftjOk. A zabkorpat egy kls vfzben feloldva a laskacornbahoz fozve (csak a vegen es vigyazvar nehogy az aljara leszallva odaeqjen) ugyanoryan kocsonvas allagu etelhez jutunk, mint a pacalporkcltnel.

!, •

Konyhatechnikaieszkozok

A mai kor olyan hatalmas valasztekot kinaf a fenti kateqorlaban, hogy csak riagyszamu koltozkodesunk miatt tudorn; a hosszu evek alatt osszegyujtolt eszkozoknek csak a toredekere van igazan szukseoe az embernek. A tobbl .. ek csak a reklarn es a meggondolatlan vasarlasok miatt kerultek hozzank, Melyek azok az alapveto eszkozok, amelyre tenvleq szuksequnk van?

• J 6 tuzh ely, ha I ehet 9 aztuze !esu, u gya n i 5 a vi II a nvtiizh elye n keszu It eteleknek nines olyan fzOk! A Jegjobb a csikotdzhelv, vagy a szabad tilz (boqracs), de ez rna mar lnkabb kuriozurn, mint realltas.

• Fozoedeny keszlet, 6 - 8 db-os (terrneszetesen nem szarnitiuk kuIan darabnak a fedot, a latetet, , stb.), rozsdamentes acelbol, ha lehet tobbretequ aJju (bar ezt nem bfrja mindenki penztarcaja), Ha nem acel, akkor ontottvas edenyek, labasok zomancozassal, vagy ezGst-grafit otvozetkent, Palacslntasutd (nem teflonos, acellemezl), wok, de ha lehet, ez ontottvasbol leqyenl TesztafozQ edenv, arnelvnek a teteje szura is egyben.

• Talalashoz cserepedenyek, szfnesek, egyszfnuek eqvarant meqfeleloek J6, ha van nehanv nagymeretLi talcank is.

• Rornal csereptal (Romer topf), amelyben nagyon finoman osszeernek az fzek,

75

Evoeszk6z5k rozsdamentes acelbol, vagy fi3b61. Ez ut6bbiak a budai varban minden evben megrendezett IIMestersegek unnepen" beszerezhetok, Patikai minosegu lenolajjal. lrnpreqnaln' kell oketf es hosszu eletiiek lesznek, Legyen egy j6J hasznalhato zoldseqhamozo es egy· fokhaqymapres is!

Turmix. A legjobban a botturmixot lehet hasznalnl, de megfelel az asztaJi turrnlxqep ls, (de ez nem az NDK gyartmanyu, klvehetf aj .. tosl), Kremek, fozeh§kek, lekvarok keszitesenel es meg sok alapveto munkanal szOkseg lehet ra,

Zoldseggyalu kezvedovel, amivel az ezerfele salatat elkeszltiuk,

2-6 db kis es nagymeretli (Jveg vagolap (5 mm vastag, edzett), amely higienikus es sokoldaluan hasznalhato, Dobjuk ki a regi vag6deszkakat, melt a kesek altal ejtett resekben bakteriurn es gombatenyeszetek vannak!

A pontos rnereshez konyhai rnerleq (lehetoleq digitalis)

Elektromos husdaralo. a gabonab61 keszult faslrtok es kolbaszok elkeszltesehez, vagy a gyOm61csok daralasahoz lekvaroknal, Ketszeletes kenyerpirlto, a teljes orfE§su kenyerek plritasahoz.

Hazl malam, es pelvhesltd a teljes orlesu qabonak keszltesehez, Vlztisztrt6 keszu I ek, az elet ala pveto i ntorrna ci 6 hard ozaja na k eJ oa II f ..

tasahoz, .

Gabona es magtej keszfto, keszulek, amivel a tejallerqlasok eletenek minosege aflfthato helyre.

Es meg sok aprosag: daralok, konyhai szemetes edeny, szalveta ta rto, kenverta rto, sa lata klszedo, poha ra k (0,33 I) f m 0509 at6 ~zivacs, torl6kendo, papfrt6rulk6zQ tarto, rnerces vfzkancso, edenvfog6 kesztvti, stb,

!i

,

j

\

f I

i ~

ji

1 ~

.1 'I

n

I ~ I,

n

,

,

!

! ' ~ ~ ~ !

r I .

, ,

, ;

, 1

, I I I , !

I::

~ t I :

i :

I

: !

i

; ,

;

,

Mi az, ami ne legyen a konvhaban?

• Semmi se keszuljon alumlniurnbol, ami k6zvetienOI erintkezhet az etellell Meg kuktafazek sem. Miert is? Mar nern is ernlekszem, mert kozbeszolt a j6 oreg Dr. Alzheimer!

• . Mikrohullamu sUto) Ne 6ljOk meg az etelunket,

• Muanyag, eldobhato tanyerok, evoeszkozok, a ktirnyezetszennyezes miatt.

• Szodassziton, vagy barmilyen mas sz6davfzgyarto ·keszUlek. A savasft6 italok karos hatasa miatt.

, .

. ~ 1

,

I !

,

!

\

I

,

;

,

l

~

, 1

..

i

J

, 1

I

1

76

5. Beszerzesi forrasok

Amikor masfel evtlzeddel ezelott gyermekeink aflergiaja miatt erre az utra leptunk es megtettOk elsa lepeselnket, bizony alig volt nehany uzlet, ahol a civi I iZel It ta p ra I kozastol eltero a ru ci kkeket ka p n i lehetett,

Elsa es egyben legfc5bb beszerzesi forrasunk a piacok voltak es azok rna is. A biopiacok meg keves helyen talalhatok, nyitvatartasi rendjOk a hetvegehez igazodnak. Sajnos a piacokr6J is egyre jobban kiszorulnak az igazi ostermelok~ Ma mar szinte csak olyan arusok vannak, akik a kereskedelrni lane vegen .Jevesznek" bennOnket. Az aru is (tisztelet a kivetelnek) torneqtermeles termeke, tehat leqalabbis "gyanusll• Mindezek el lenere allitom, hogy meg mindig erdernesebb itt kezdeni a vasarlast, A szuper, hiper, giga~u. (ki tudja meddig fogjak meg a jelz5ket fokozni) marketekben csak az vasaroljon, aki kepes ingazassal rneqallapltani, hogy milyen minosegu terrneket kapott. Ez az eszk5z, bar meg mindig sok embert fakaszt mosoIyra, nagyon rneqbzhatova tud valni gyakorlassaJ es rneqfelelo szenzitivltassal.

A rnasodik ajan!ott beszerzesl forras a terrneszetes eletmoddal foglalkoz6 bioboltokat ellat6 nagykereskedesek, ahova majdnem mindenOtt beengedik a magunkfajta "gya(ogkakukk" vasarlokat is. Ha nem is kaphat valarni nagy arkedvezmenvt, de eqyreszt meg mindig olcs6bb, mint a klskereskeddnel, rnasreszt a fajtafereseg es a valasztek rnindenert karpotol, Gya karl ati I ag egy h elyen besze rezh eta minden, ami a special is ta pi a I kozashoz (betegeknek) szukseqes, vagy a rnaskeppen elni vagyonak. A konvvben szereplo, sokak szarnara idegenUI hate terrnekek (szejtan, tofu, szojaparlzsl, agar-agar, stb.) meqtalalhatok itt a gyogynovenyekkel, a terrneszeteses tlsztalkodas eszkozein keresztul a fluornelkull foqkrernlq, Meg a temaban ajanlhat6 konyvek is beszerezhetdk egy kicsit olcsobban, mint a konyvesbo ltokba n .

Akinek nines a lakohelyenek kozeleben llven, annak marad a bio, vagy natura ktskereskedes, Terrneszetesen ezek kozott is vannak olyanok, ahaJ szeles a valasztek, vagy rugalmasan beszerzik a kfvansaqunknak megfeleloen. Az a tapasztalat, hogy az emberek ~robb, ut6bb osszeismerkednek a bo1t szernelyzetevel es a torzsvasarlokkal. Igy hamarosan eqymastol kapnak 6tJetek, tanacsokat, ahogy mi is egykoron.

VegOI, de nem utols6 sorban a nagyobb bevasarlo lancok boltjaiban is megjeJentek mar kls bio sarkok, vagy polcok, ahol hozza lehet jutni ezekhez a terrnekekhez.

VegOIJ ha nem talalunk valamit, keressiik az interneten. Ha valaki ertel m esen tudja haszna t n i ezt az esz kozt, celhoz er,

Nagyon fontosl Ne d51junk be a mara mar lejaratott .blo, reform, vagy eg eszseqes, esetJ eg szfvba rat" fel i ratokna k! Feltetle n (j I a Ivassu k el a IIbol ha fOfE~nel" is kisebb benlkel rafrt osszetetelt es soha ne vegyOnk meg olyat,

77

amirol nem tudjuk, hogy micsodal Mondjon barrnlt barrnllven "okos tudes, vagy reklarn" a melasszal szfnezett "bio cukor", vagy a malataval szfnezett "egeszseges" barna kenyer, a katalitikus hldroqenezessel eloallftott .szfvbarat" margarin, vagy az elofJ6ras umuanyag" joghurt, es keffr meg ugyanugy rnerecanyaq, csak a cime lett mast

78

6. Ket hetes mlntaetrend .

1. nap

Az elsa nap sajat maga altai preselt es vfzzel hfgftott gyum61csfe, vagy nyers 9yGmolcs, annyi, amennyit megkfvan

2. nap

Reggeli: VIZ, (vagy gy6gytea, edesltes nelkul), + idenygyOmolcs leve, eqeszen delig

Ebed: 1 tanyer burgonyaleves, sok z6rdseggel, vagy zoldseqleves Delutan: idenygyOmolcs (keves)

Vacsora: 2 db hejaban fott burgonya, nyers fdenyz5ldsegboJ keszult sa I atava I, ontettel

3. nap

Reggeli: VIZ, + idenygyOmolcs, eqeszen delig

Ebed: paradicsomleves, vagy valamilyen idenyz5ldsegbol keszult fozeIe k + 1 szelet ton ko lybuza kenyer (teljes orl esu)

Delutan: valod! gyUmotcstea, (nem fekete teab61 keszult), vagy gorogdinnye

Vacsora: gorog salata tofu va I + 1 szelet tonkolybuza (teljes orlesu) kenyerb61 keszult pirit6s, fokhaqymaval

4. nap

Reggeli: VIZ, + idenygyOmolcs, eqeszen defig

E bed: erett tok bel ebo I keszitett "h usJ eves", h us ne I kG I, so k ZQ Id seqgel, esetl eg ton ko Iy 9 rfzga I uske va r.

Delutan: sarqa, vagy oszibarack

Vacsora: lencsesalata nehany szelet nanir suit padllzsannal. (A megha mazott pad r izsa nt ka ri ka kra kell va 9 n i, bes6zn i, tetszes szeri nt fuszerezni, egy felorat hagyni, es oliva olajban ket oldatat megsOtni, a cu kki n i, a patlsszon I vagy to k is j6)

5. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyUmolcs + 3 dkg mandula (nyersen, plrftas nelkul), t5kmag, torok mogyor6, vagy napraforqo mag. utana 1 oraig sem VIZ, sem mas etel foqvasztasa nem javasoJt, ami sost

Ebed: kelkaposztas-qornbas rakott makar6ni Delutan: sarqadlnnve, vagy nyers sarqarepa

Vacsora: spenotos krern +' tonk51ybuza (teljes or!esG) kenyerb51 ke- 5Z0 It pi rftos, pa ra d icsom ka rika kka r

6. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb, 10 ora tajban idenygyOm61cs + 3 dkg man-

dula (nyersen, plrltas nelkul). ,

Ebed: rablohus z61dsegbol, rizskorettel, + ldenvsalata ontettel Delutan: alma, vagy nyers karalabe

79

""i I!

Vacsora: pattogatott kukorlca, harsfa + bodzateaval keves mez es citro m lzesltesse l

7. n::ggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 6ra tajban idenygyGm61cs + 3 dkg mandula (nyersen, plritas nelkul),

Ebed: gam bas ZQ Id borsopo rkolt, ton ko Iyl i sztbo], tojas nel ku I (kernenvl-

tovel) keszO It no ked I iva I

Delutan: idenygyum51cs, vagy rnuzli szelet

Vacsora: tonkolybuza (teljes orh§su) kenyerbdl keszult plrltos, bio rna rga ri nna I es b u rizer, + i denvsa lata a ntette I .

8. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb, 10 ora tajban idenygyOmolcs + 3 dkg man-

dula (nyersen, plrftes nelkul),

E bed: so It tofu f vagy sO It szejta n spageltivel (rizzsel) + id envsal ata

ontettel

Delutan: gyOm61cs Vacsora: fott kukorica

9. nap ..

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyOmo)cs + 3 dkg mandula (nyersen, pirftas nelkul),

Ebed: dios arpaval toltott padlizsan, vagy cukkini + ldenvsalata ontet-

tel

Delutan: gyum51cs, vagy nyers sarqarepa Vacsora: parolt ftiszeres z61dseg sz6ja vlrsllvel

10. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyOmolcs + 3 dkg man-

d ula (nyersen, plritas nelkul), ..

Ebed: pakora (gomba, vagy barrnllyen z5Idseg ropoqos bundaban) fusze res rizzsel + ide nysa lata a ntette I

Delutan: gyUm6Ics, vagy nyers karalabe

Vacsora: gombas buzafaslrt + ldenvsalata ontettel

11. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb, 10 ora tajban idenygyOmolcs + 3 dkg man-

dula (nyersen, plrltas nelkut), ,

Ebed: qornbas buzafaslrt (a tegnapi tobbletbol), petrezselymes burgonya + ldenysalata ontettel

Delutan: idenygyOmolcs . .

Vacsora: tofu am] ett, to n kolybuza (te Ij es orl es u) kenyerbol keszu It pi. rft6ssa If + i denysa lata o ntette I

12. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyGmolcs + 3 d~g man-

dula (nyersen, plrltas nelkul), -~.

f, ~

'r '!

.1

.]

r i

I

f

1

~ I

~

! .

I

80

Ebed: kelkaposzta fozelek, sOlt haqvrnakarlkakkal (a felvaqott es bes6 .. zott haqyrnakartkakat szorjuk meg biiza, vagy kukoricaJiszttel, verjOk Ie r61a a felesleget es fgy sussuk ki farr6 olajban - ropoqos leszl) Delutan: gyilmolcs

Vacsora: spenotos tonkolyrnetelt natur daralt dlova:

13. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyumolcs + 3 dkg mandula (nyersen, pirltas nelkul).

Ebed: gulyasleves szojakockabol

Oelutan: gyOmolcs, vagy nyers z61dseg

Vacsora: tofukorozott, tonkolvbuza (teljes orlesu) kenyerbol keszult pi rft6ssa I, + j denysa lata, a ntette I

14. nap

Reggeli: VIZ, majd ugy kb. 10 ora tajban idenygyum51cs + 3 dkg mandufa (nyersen, plrftas nelkul),

Ebed: voroslencse rizzsel + idenvsalata, o ntette I Delutan: 9yOmolcs, vagy kukorica halava

Va csora: veqeta ria n us ,,1 lbazsi r" + ldenysa lata ontettel

81

7. Irodalomjegyzek

1. Prof. Dr. szedlak Vadocz Valeria - Gasztro-, Entero-, Pszidto-, Immunol6gia, Eloadas: Hippocampus Intezet, 2005. marclus 12.

28 Henning MOlier-Burzler - Az allergia gyogyfthat6, fordftotta: Marton Ferenc, Budapest, 2001, Bioenergetic Kft.

3. Henning MOlter-Burzler - Egeszsegesen es allergiamentesen, forditotta: Gy5ngy6si Kata, Budapest, 2003, Bioenergetic Kiado

4. Lednyiczky Gabor: Az allergia kezelese BRT-ve~ Eloadas:

Hippocampus lntezet, 2004. aug. 30.

5. Eric Schlosser - Megetetett tarsadalom, fordftotta: Kozma Zsolt es Arokszallasy Zoltan, Budapest, 2003, HVG Kiad6 .

6. Hans Ulrich Grimm - A leves hazudiJv forditotta: Benda Judit, Budapest, 2001,· Ketezeregy Klado

7. Ferencsik Istvan: A termeszetes etetmod etele~ Budapest, 1991,

Biograf . . .

8. Ferencsik Istvan: A kurak k6nyve I-IL, 2000, Nagykovacsi, A szer-

20 sajat kia dasa 1 .

,

9. Brian R. Clement - Theresa Fay DiGeronimo: EI{f etelek az egesz-

segelt Budakeszi, 2000, Mandala Veda Konyvkiad6

10. Sav-bazls egyensuly, Termeszetgyogyasz Magazin/ 2002. januar

11. Lugosft6 es savasft6 hatasu elelrnlszerek, Termeszetgy6gyasz On Line Magazin, 2002a februar, www.tgy-magazin.hu

12. Posa Ferenc - A betegsegf mint potcselekves; 2001, 5zeged, Baba es tarsal Kiad6

13. Kurt Tepperwein - Mit ero! e/ betegseged? fordftotta: Szalay

Marianne, 20021 Budapest, Hungalibri Kiado .

,

14. Thorwald Dethlefsen/Rudiger Dahlke - Ut a te/jesseghez, fordftot-

ta: Halos Gabriella, 1991, Budapest, Magyar K6nyvklub

,

15. Dr, Karacsonv Ferenc: A meregte/enftes k6nyve, Pees, 1998, ASZ

M ed iterra n ica, Ki ad 6

16. Somogyi Zsuzsa: A szerveset meregtelenftes~ avagy mindennapi . csodak, titkok szervezetOnk terrneszetes, osi gy6gyrtasar61, Sopron, 19981 a szerzf sajat kladasa

17. Anne McIntyre: Gyogyft6 italok, fordftotta: Mozer Istvan, Budapest,

Magyar K6nyvklub ,

,

18. Varga Sandor: (V)Etkezes? ... avagy Hippokratesz esete a zacskos

Ievessel. 2005, Budapest, T-Pentagramm Kft.

19. Varga Sandor - Kvantummedicina a gyakorlatban, Termeszetgyogyasz Magazin, 2005, junius

20. Varga Sandor - A BRT es mindennapi bajaink, Termeszetgyogyasz Magazin/2006, februar

l

~ il 1 'I

It

82

Tamdsi Zsuzs«

A G· d k' _'- , ·

. -", yorno, [ Olto~" .,3 ·'.1

fuzetsoliozat ' '. "·lj z,

t, "11'1 k ell' #' #

1l10'gy a test, tc ex, sz •• ~~ .. em, I'.' '. _" "_: 1 .'

teIDJat holisztikus szemlel - t 1 :111 I . I ~"

I

mikent les ; ]lams hatissal az 1(1 ~ to ,I • ~ :

~. ,3tZ etellink e"az elet I oldu :' ill~ tv . hi ~. '. 'fJI ha ..

I ,

.,.' ,J I' , l' .,.J k" "'11 ' d 1)'1 ~l"

gyogyltoan. ,az etelunk e'~ '~" .IL - - O,-lln ". - a I .cUD_ ['h ~

Roviden; megtudhatod, bogy 1..L..L''''' es hogy mikent e h . - uj ra bold' ,0'

b ' ., ~I~" ~/ 11

etegseg n" ·,U.~Jl t " ,

aneIkiil, hogy masra szannthatnii mi It on ' '~, d, ~