Cicle: E.I Nivell: Tot el cicle.

UNITAT DIDÀCTICA Nº 4 : “

LA VEREMA “

TEMPORALITZACIO:

DURADA: TRACTAMENT DIDÀCTIC

JUSTIFICACIÓ AQUESTA WEBQUEST ESTA ADREÇADA A L’APRENENTATGE I DESCOBERTA DEL RAÏM I LA VEREMA DESDE UN PUNT DE VISTA CONSTRUCTIVISTA I PORTANT A L’INFANT A PORTAR A TERME UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU, PARTINT DE L’EXPERIMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ, I INTRODUINT LES TIC A L’AULA COM A UN RECURS EDUCATIU MÉS.

PROGRESSAR EN L’ADQUISICIÓ D’HÀBITS D’ORGANITZACIÓ DE TREBALL I PRENDRE CONSCIÈNCIA DELS APRENENTATGES QUE ES VAN FENT  DESCOBRIMENT DE L’ENTORN I LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ALTRES 1. 3. AQUESTA COMPETÈNCIA S’HAURIA D’ANAR ASSOLINT AL LLARG DE TOTA L’ESCOLARITZACIÓ. ESTIMULAR EL RESPECTE I L’INTERÈS PELS ELEMENTS DEL MARC NATURAL I SOCIAL.OBJECTIUS DIDÀCTICS AQUESTA WEBQUEST ESTÀ PENSADA PER ALS NENS I NENES DEL PARVULARI I TENINT EN COMPTE EL CARÀCTER GLOBALITZAT PRETEN ACONSEGUIR LES SEGUENTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES EXTRETES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL  CONEIXEMENT DELS PROPI COS I DESENVOLUPAMENT DE L’AUTONOMIA PERSONAL 1. PRENENT PROGRESSICAMENT EN CONSIDERACIÓ ALS ALTRES  COMPETÈNCIES TIC L 'ADOPCIÓ DE LES TIC COM UNA COMPETÈNCIA BÀSICA COMPORTA CONCRETAR ELS ÀMBITS O DIMENSIONS DE LA COMPETÈNCIA. PLANIFICAR LA PRÒPIA ACCIÓ I RESOLDRE TASQUES. IDENTIFICAR PROGRESSIVAMENT LES PRÒPIES POSSIBILITATS I LIMITACIONS I VALORAR-LES ADEQUADAMENT I ACTUAR D’ACORD AMB AQUESTES 2. I MANIFESTAR ACTITUDS DE RESPECTE I CONSERVACIÓ ENVERS AQUEST 2. 3.INTEGRADA EN EL CURRICULUM DE TOTES LES ÀREES. I ELS MITJANS ORGANITZATIUS I METODOLÒGICS PER ASSOLIR-LA. . LES ACCIONS EDUCATIVES. PARTICIPAR EN ELS DIFERENTS GRUPS AMB QUÈ ES RELACIONA EN EL DECURS DE LES DIVERSES ACTIVITATS. TENIR INICIATIVA. VALORAR EL MEDI NATURAL I DE LA SEVA IMPORTÀNCIA PER A LA VIDA HUMANA.

COMPETÈNCIES TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA. TANT INDIVIDUALMENT COM COL·LECTIVAMENT. PER EXEMPLE. CONFECCIONAR UNA IMATGE UTILITZANT UN PROGRAMARI DE DIBUIX SENZILL. CLASSIFICAR.     USAR EL RATOLÍ PER ASSENYALAR I CLICAR. ACCEDIR I EDITAR UNA O MÉS FRASES AMB UN PROCESSADOR DE TEXTOS SENZILL. A L’AULA I A CASA. L’ALUMNAT HA DE DESENVOLUPAR LES CAPACITATS DE:     COMPRENDRE L’IMPACTE ÈTIC. ÉSSER CONSCIENTS DE LES IMPLICACIONS DELS USSOS DE LES TIC EN DIFERENTS SITUACIONS. CREAR. RECONÈIXER I USAR DIFERENTS ICONES. ACCEDIR A INFORMACIÓ QUE ES TROBI EN SUPORT CD-ROM. . APRECIAR LA NECESSITAT D’USOS RESPONSABLES DE LES TIC I LA NECESSITAT DE PROTEGIR LA INFORMACIÓ DE POSSIBLES MALS USOS. COL·LECCIONAR. USAR EL TECLAT. INSTRUMENTS DE TREBALL INTEL·LECTUAL. EXPLICAR EL PROCÉS DE TREBALL AMB L’ORDINADOR I INDICAR LES EINES UTILITZADES.       PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA POSSIBILITAT D’OBTENIR INFORMACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS. ORDENAR I SERIAR DIFERENTS TIPUS D’OBJECTES.PROGRESSIVAMENT. CULTURAL I SOCIAL RELACIONAT AMB LES TIC VALORAR ELS BENEFICIS PERSONALS I SOCIALS DE LES TIC. INICIAR/TANCAR L’ORDINADOR.

CONTINGUTS - EL RAÏM LA VEREMA ELS SENTITS LA TARDOR . USAR JOCS SENZILLS.EINA DE COMUNICACIÓ. CONTROL I MODELITZACIÓ.   FER COMPARACIONS SIMPLES ENTRE EL TELÈFON I EL CORREU. ESTABLIR UNA COMUNICACIÓ SENZILLA ENTRE ALUMNES DE DIFERENTS CLASSES.ACCEPTACIÓ I VALORACIÓ DE LES SEVES POSSIBILITATS I LIMITACIONS.   SEGUIR INSTRUCCIONS. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful