Cicle: E.I Nivell: Tot el cicle.

UNITAT DIDÀCTICA Nº 4 : “

LA VEREMA “

TEMPORALITZACIO:

DURADA: TRACTAMENT DIDÀCTIC

JUSTIFICACIÓ AQUESTA WEBQUEST ESTA ADREÇADA A L’APRENENTATGE I DESCOBERTA DEL RAÏM I LA VEREMA DESDE UN PUNT DE VISTA CONSTRUCTIVISTA I PORTANT A L’INFANT A PORTAR A TERME UN APRENENTATGE SIGNIFICATIU, PARTINT DE L’EXPERIMENTACIÓ I INVESTIGACIÓ, I INTRODUINT LES TIC A L’AULA COM A UN RECURS EDUCATIU MÉS.

PRENENT PROGRESSICAMENT EN CONSIDERACIÓ ALS ALTRES  COMPETÈNCIES TIC L 'ADOPCIÓ DE LES TIC COM UNA COMPETÈNCIA BÀSICA COMPORTA CONCRETAR ELS ÀMBITS O DIMENSIONS DE LA COMPETÈNCIA. IDENTIFICAR PROGRESSIVAMENT LES PRÒPIES POSSIBILITATS I LIMITACIONS I VALORAR-LES ADEQUADAMENT I ACTUAR D’ACORD AMB AQUESTES 2. PARTICIPAR EN ELS DIFERENTS GRUPS AMB QUÈ ES RELACIONA EN EL DECURS DE LES DIVERSES ACTIVITATS. I MANIFESTAR ACTITUDS DE RESPECTE I CONSERVACIÓ ENVERS AQUEST 2. AQUESTA COMPETÈNCIA S’HAURIA D’ANAR ASSOLINT AL LLARG DE TOTA L’ESCOLARITZACIÓ. TENIR INICIATIVA. PROGRESSAR EN L’ADQUISICIÓ D’HÀBITS D’ORGANITZACIÓ DE TREBALL I PRENDRE CONSCIÈNCIA DELS APRENENTATGES QUE ES VAN FENT  DESCOBRIMENT DE L’ENTORN I LA CONVIVÈNCIA AMB ELS ALTRES 1. 3. ESTIMULAR EL RESPECTE I L’INTERÈS PELS ELEMENTS DEL MARC NATURAL I SOCIAL. .INTEGRADA EN EL CURRICULUM DE TOTES LES ÀREES. LES ACCIONS EDUCATIVES. I ELS MITJANS ORGANITZATIUS I METODOLÒGICS PER ASSOLIR-LA. PLANIFICAR LA PRÒPIA ACCIÓ I RESOLDRE TASQUES. VALORAR EL MEDI NATURAL I DE LA SEVA IMPORTÀNCIA PER A LA VIDA HUMANA.OBJECTIUS DIDÀCTICS AQUESTA WEBQUEST ESTÀ PENSADA PER ALS NENS I NENES DEL PARVULARI I TENINT EN COMPTE EL CARÀCTER GLOBALITZAT PRETEN ACONSEGUIR LES SEGUENTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES EXTRETES DEL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL  CONEIXEMENT DELS PROPI COS I DESENVOLUPAMENT DE L’AUTONOMIA PERSONAL 1. 3.

      PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LA POSSIBILITAT D’OBTENIR INFORMACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS. CONFECCIONAR UNA IMATGE UTILITZANT UN PROGRAMARI DE DIBUIX SENZILL. PER EXEMPLE. ACCEDIR I EDITAR UNA O MÉS FRASES AMB UN PROCESSADOR DE TEXTOS SENZILL. ACCEDIR A INFORMACIÓ QUE ES TROBI EN SUPORT CD-ROM. CREAR. INICIAR/TANCAR L’ORDINADOR. APRECIAR LA NECESSITAT D’USOS RESPONSABLES DE LES TIC I LA NECESSITAT DE PROTEGIR LA INFORMACIÓ DE POSSIBLES MALS USOS. RECONÈIXER I USAR DIFERENTS ICONES. USAR EL TECLAT. ORDENAR I SERIAR DIFERENTS TIPUS D’OBJECTES. COMPETÈNCIES TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL ALFABETITZACIÓ TECNOLÒGICA. TANT INDIVIDUALMENT COM COL·LECTIVAMENT. .     USAR EL RATOLÍ PER ASSENYALAR I CLICAR. L’ALUMNAT HA DE DESENVOLUPAR LES CAPACITATS DE:     COMPRENDRE L’IMPACTE ÈTIC. CLASSIFICAR. CULTURAL I SOCIAL RELACIONAT AMB LES TIC VALORAR ELS BENEFICIS PERSONALS I SOCIALS DE LES TIC. EXPLICAR EL PROCÉS DE TREBALL AMB L’ORDINADOR I INDICAR LES EINES UTILITZADES. COL·LECCIONAR. ÉSSER CONSCIENTS DE LES IMPLICACIONS DELS USSOS DE LES TIC EN DIFERENTS SITUACIONS.PROGRESSIVAMENT. INSTRUMENTS DE TREBALL INTEL·LECTUAL. A L’AULA I A CASA.

ACCEPTACIÓ I VALORACIÓ DE LES SEVES POSSIBILITATS I LIMITACIONS. USAR JOCS SENZILLS. CONTINGUTS - EL RAÏM LA VEREMA ELS SENTITS LA TARDOR . CONTROL I MODELITZACIÓ. .   FER COMPARACIONS SIMPLES ENTRE EL TELÈFON I EL CORREU.   SEGUIR INSTRUCCIONS. ESTABLIR UNA COMUNICACIÓ SENZILLA ENTRE ALUMNES DE DIFERENTS CLASSES.EINA DE COMUNICACIÓ.