Está en la página 1de 1

E-õppe kursus praktikult praktikule

TÖÖLEHT
 Aseta sündmused ajalisse järjekorda
AJATELG  Märgi põhiidee, sündmus või fakt
 Ole täpne oma faktidega

Kuupäev Sündmus või fakt