Está en la página 1de 3

1: Eduso es un servicio de los colectivos de Educadores Sociales que

pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo, dinamización,


reflexión, de las personas y entidades vinculadas a la Educación
Social.
Eduso dispondrá de servicios propios e internos de las Asociaciones
y Colegios Profesionales de Educadores Sociales, y de servicios
generales públicos de interacción y fomento de la Educación
Social.duso es un servicio de los colectivos de Educadores Sociales
que pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo,
dinamización, reflexión, de las personas y entidades vinculadas a la
Educación Social.

Eduso dispondrá de servicios propios e internos de las Asociaciones


y Colegios Profesionales de Educadores Sociales, y de servicios
generales públicos de interacción y fomento de la Educación Social.

2:http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretar
res/extres/assignatures/cnt_novtec

3: Asociación Internacional de Educadores Sociales - AIEJI

ASEDES.

4: http://www.ceesib.org/

Presidencia: Isabel Cortada Marína

5:EL IV CONGRESO ESTATAL FUE EL ULTIMO.

6: ISBN 8436244400, 9788436244403

7: e-STAS. Symposium de las Tecnologías para la Acción Social


2010

Sus objetivos se pueden resumir así:


1. Favorecer la reflexión en grupo frente a los desafíos de la práctica
profesional.
2.Desarrollar una capacidad de análisis y toma de decisiones en contextos
concretos de acción.
3. Favorecer la aplicación de diferentes operaciones mentales, aprender a
pensar.
4. Descubrir y valorar la complejidad real que suele quedar oculta en las
descripciones teóricas.
5. Aceptar que existen diversas perspectivas de análi- sis y posibles
cursos de acción ante los problemas reales.
6. Aceptar que las decisiones se deben tomar con im- portantes márgenes
de incertidumbre y, por ello, es- tán llamadas a ser revisadas y evaluadas.

8: Les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació han contribuit,


de forma decisiva, a transformar molts aspectes de la nostra forma de
vida.La complexa realitat que ha configurat l'eclosió del fenomen Internet
-i, també, d'altres tecnologies- , no ha d'afectar de forma negativa als
drets i llibertats individuals que, potser avui més que mai, cal protegir. Les
tecnologies no haurien de suposar un trencament de les maneres de
regular la societat ni de les de protegir els seus valors fonamentals. Ans al
contrari, haurien de convertir-se en elements reforçadors bàsics en la
consolidació i extensió de la llibertat.
Internet, l'anomendada Xarxa de xarxes, és una potentíssima eina en
mans de qualsevol usuari, amb moltes possibilitats. També presenta,
però, perills. I sobre els riscos de la xarxa cal advertir i aconsellar,
sobretot a aquells individus que per les seves característiques són
potencialment més vulnerables: els menors.

Els principals perills associats a Internet i els joves esdevenen realitats


palpables a través de dos marcs fonamentals: 1) a nivell jurídic o legal
(dret de protecció de dades personals, xarxes de pornografia infantil,
drets de propietat intel·lectual, etc.); 2) a nivell ètic o moral (exposició
dels menors a continguts violents, implícitament pornogràfics, etc.,
publicitat enganyosa, informació no veraç, etc.). El concepte de seguretat
a Internet, en aquest context, intenta donar cos a una manera d'utilitzar
la Xarxa per part de tots els usuaris, especialment per part dels menors,
que redueixi de forma conscient i al màxim els riscs i incrementi les
enormes possibilitats pròpies de les Noves Tecnologies a partir del seu ús
eficient, raonat, crític, respectuós, basat en el coneixement de la e-realitat
i adaptat a les necessitats pròpies de cadascú.

El concepte de seguretat a Internet ha d'anar lligat al de capacitació


personal per tal de basar l'ús de la Xarxa en aquells aspectes positius. Cal
fomentar una capacitació que permeti a l'usuari destriar allò que li resulta
interessant i útil d'allò prescindible, evitable i inútil per al
desenvolupament personal. Una capacitació que ajudi als més joves a
comprendre millor el món que els envolta i en puguin gaudir plenament.

9: http://www.eduso.net/

http://www.fundacioperetarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/pere
tarres/home/difusio_coneixement/revistes/cnt_generic_revistes

10. Proyecto Red Conecta


Red Conecta es un proyecto social compartido por una red de
Organización No Gubernamental (ONG), que pretende fomentar la
inclusión social de todas las personas utilizando las nuevas tecnologías
como herramienta.