Está en la página 1de 2

Disseny: www.whads.

com
Per tal que aquesta intervenció sigui profitosa curs 2010-2011
és molt important que també se li doni suport
des de casa.

Cal potenciar accions que afavoreixin la salut


El nostre centre participa en el Pla de consum de fruita
dels infants.
a les escoles amb l’ajuda financera de la Unió Europea i
la Generalitat de Catalunya.
Augmentant el consum de:
Fruites i verdures
Fruita seca
Llegums
Aigua
Joc actiu

Reduint el consum de:


Llaminadures
Begudes refrescants
Brioixeria
Videojocs (sedentaris) Per a més informació, podeu consultar el web:
www.gencat.cat

Iniciativa finançada:
Pla de consum
de fruita a les escoles Com ho farem?
Consisteix a distribuir gratuïtament fruita Durant el curs escolar, una setmana de cada Nombrosos estudis mostren els beneficis
fresca als escolars d’educació primària mes, es distribuirà fruita seleccionada en de consumir 5 racions al dia de fruita i de
(nens i nenes de 6 a 12 anys) de centres funció de l’estació de l’any, la proximitat de la verdura (tres peces de fruita i dues racions
educatius de Catalunya, que ho sol·licitin. producció i la qualitat. de verdura).

És una iniciativa de la Unió Europea que a La fruita es repartirà entre els nens i les
casa nostra es fa efectiva mitjançant una nenes dins del recinte de l’escola perquè en Què és una ració de fruita?
acció coordinada del Departament d’Agricultu- consumeixin durant l’esmorzar i/o el berenar.
ra, Alimentació i Acció Rural, el de Salut i el 1 peça mitjana com ara poma,
d’Educació, de la Generalitat de Catalunya. Els centres escolars rebran un calendari pera, taronja, préssec, etc.
indicant les setmanes en què es farà la 1 bol de cireres, maduixes, etc.
Els objectius són: distribució dels productes seleccionats i
1-2 talls de síndria, meló, pinya, etc.
podran consultar informació sobre fruites
Oferir fruita gratuïta en els esmorzars i verdures, així com, diverses activitats de
i/o berenars dins del centre escolar. suport de la campanya als webs:
www.gencat.cat/dar/fruita-escolar
Informar sobre els beneficis de l’in- www.gencat.cat/salut/fruita-escolar Què és una ració de verdura?
crement del consum de fruites i verdures,
1 plat de verdura cuita, mongeta tendra,
i sobre la seva diversitat, característiques, Les escoles participants desenvoluparan
espinacs, crema de carbassó, minestra, etc.
producció, estacionalitat, etc. activitats complementàries al consum
de fruita. 1-2 tomàquets amanits, etc.
Proposar el consum de fruites com 1 plat d’amanida variada, etc.
una alternativa excel·lent al consum d’altres
aliments amb menys qualitat nutricional.