Está en la página 1de 16

ACTIVITATS DE REFORÇ

1. Campi qui pugui

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Analitza cada forma verbal com en l’exemple:

Infinitiu Conjugació Arrel Terminació

trucarem trucar primera truc- -arem


escolto
descobria
correu
bevem

2 Ratlla les paraules intruses de cada grup i afegeix els accents que calgui:

Paraules
sensacional matalas segell orquestra sensacio
agudes

Paraules
camio figuera arribada llapis critic
planes

Paraules
jugador musica fabrica telefonica simpatiquissim
esdrúixoles

3 Escriu un text literari o no literari amb totes les paraules de l’activitat anterior.

4 Escriu aquestes paraules separades en síl·labes:

a) patge ➝ c) terreny ➝

b) bossa ➝ d) col·laborador ➝

19
2. Va de llegendes

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu una frase que vulgui dir el mateix que cadascuna de les següents però
tal com ho faries en una situació molt més informal:

a) El meu germà petit pateix un dolor molt agut en una peça molar.

b) Aquesta notícia és sorprenent i impressionant.

c) A la sala de projeccions cinematogràfiques hi ha una gran afluència de públic.

2 Completa aquestes sèries de formes no personals com en l’exemple:

Infinitiu passar moure perdre sortir oblidar

Gerundi passant

Participi passat

3 Completa cada frase amb la paraula adequada:

a) Això no res a veure amb el que m’havies dit. (té – te)

b) Ha estat malalta, però ara està molt de salut. (bé – be)

c) Tu també pots venir vols. (sí – si)

d) Ahir vaig fer el tronera i avui tinc molta . (són – son)

e) En aquella botiga joguines. (vénen – venen)

20
3. Una olla de grills

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Completa cada paraula amb les vocals que hi falten:

a) m cròf n c) w terp l e) fr g ríf c

b) rd nad r d) vitr c ràm c f) w b

2 Tria dues paraules de l’activitat anterior i escriu una frase amb cadascuna.

3 Completa aquesta graella amb formes verbals:

Forma simple Forma composta Pretèrit perfet perifràstic

dormo he dormit vaig dormir

heu sentit

va parlar

escoltes

hem estat

van dir

4 Encercla els diftongs que trobis en aquestes paraules:

a) teulada e) riera i) cuiner m) aigüera


b) rumiar f) entusiasme j) gual n) qüestió
c) reunió g) iogurt k) noia o) guantera
d) història h) quaranta l) cua p) caiguda

21
4. Quina caravana!

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Subratlla les frases fetes d’aquestes oracions i explica què vol dir cada una:

a) Compra el que vulguis però sense estirar més el braç que la màniga.

b) No para de demanar coses, un dia voldrà la lluna en un cove.

c) Si no vols no ens ajudis, però no ens posis bastons a les rodes.

2 Classifica les formes verbals que trobis en aquestes frases:


a) Li demanaré que vingui perquè em va dir que li agradaria acompanyar-nos.
b) Truca a l’Anna i pregunta-li a quina hora arribaran.

Indicatiu Subjuntiu Imperatiu Condicional

3 Escriu a o e per completar cada paraula:

Un pobr hom en situació d'extrem misèri anà a d manar almoin a

la magnífic cas de l'hom més ric de la ciutat. Aquest li digué:

–Que no has m njat res en tot el dia? Entr , entr ...

Un cop al m njador, tots dos s'assegueren a taula i l'hom__ cridà:

–Criats! Porteu-nos algun cos__ per m njar!

El pobr hom no veié ni cap criat, ni menja de cap men ,p rò el seu mfitrió

feia gest de s rvir-se i de m njar amb molt gan .

22
5. Treure’n l’aigua clara

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Identifica els mots compostos d’aquesta llista i digues a partir de quines pa-
raules s’ha format:

a) rentaplats: f) enfornar:

b) filferro: g) caragirada:

c) camàlic: h) escuradents:

d) salvavides: i) capgròs

e) poca-solta: j) pica-soques:

2 Substitueix els pronoms personals forts d’aquestes frases per un sintagma nominal:

• Nosaltres encara no hem acabat.

• Ells també hi estan convidats.

• Aquestes flors són per a ella.

3 Completa cada paraula amb la lletra que hi falta:

a) am r ➝ enam rat d) terr r ➝ terr rífic

b) m nstre ➝ m nstruós e) pres ➝ enam ner

c) p ma ➝ p mera f) neg ci ➝ neg ciar

4 Escriu aquests grups de paraules en plural:

a) un globus blavós:

b) un interès sospitós:

c) un cartipàs immens:

d) un desencís encomanadís:

23
6. No són bajanades

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu la paraula de la família de paper que correspon a cada definició:

a) Pila de papers inútils. ➝ p a p e r

b) Full de paper cargolat en forma de cilindre. ➝ p a p e r

c) Cobrir una paret amb paper pintat ➝ paper

d) Recipient on llencem els papers que no serveixen. ➝ p a p e r

e) Botiga on venen diverses menes de paper. ➝ p a p e r

2 Posa les dièresis que calgui en aquestes paraules:


a) raim c) traició e) heroi g) veinat
b) cruilla d) almoina f) proteina h) seguent

3 Digues quina mena d’informació dóna cadascun d’aquests adverbis i locucions


adverbials (lloc, temps o manera) i tria el més adient per completar cada frase:

• allà • de bocaterrosa • ràpidament


• sempre • a cuita-corrents • a prop

a) Estava estirada .

b) La Joana fa tard .

c) Tornem juntes a casa perquè vivim molt .

d) Es nota molt que has fet la redacció


.

4 Digues quina funció fa el punt i coma en aquesta oració:

A casa seguim les tradicions: per Sant Joan, coca; per Tots Sants, panellets;

per Nadal, neules i torrons.

24
7. La clau de la felicitat

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu a quin camp semàntic correspon cada grup de paraules i ratlla la que
no hauria de ser a cada grup:

a) : dinar, tovalló, sopar, esmorzar, berenar.

b) : helicòpter, avioneta, hidroavió, canoa, avió.

c) : ensaïmada, croissant, melindro, fuet, coca.

2 Tria la conjunció adequada per completar cada buit:

a) (ni / o) ➝ No m’agraden les crispetes les pegadolces.

b) (perquè / però) ➝ Volíem arribar d’hora ens hem adormit.

c) (i / perquè) ➝ Li vaig trucar feia dies que no hi parlava.

3 Completa cada frase amb una combinació de preposició + nom:

• S’ha acabat la pasta .

• Els envasos es poden reciclar.

• Sempre pren begudes .

• Et ve de gust una mica de pa ?

• Mmm, sopa !

4 Encercla els pronoms apostrofats que trobis en aquestes oracions i escriu-ne


la forma completa:

a) Deixa’m anar a obrir la porta, que l’Anna s’ha descuidat les claus.

b) Ja s’han acabat les galetes. Ara t’hauràs de menjar la poma.

c) Truca’ns quan surtis i t’anirem a buscar a l’aeroport.

25
8. Obre els ulls

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu un sinònim i un antònim de cada paraula:

Sinònims Antònims

alegre

correcte

net

2 Ratlla la frase intrusa de cada paràgraf i ordena els paràgrafs per formar un text.

A Altres vegades, quan estic cansat, me’n vaig al bany a descansar. A la cadira groga li falta
una pota. M’assec tranquil·lament i m’estic una estona pensant en el viatge que fa el pipí
per les canonades, les clavegueres i els rius... fins que arriba al mar!
B De vegades penso que sóc en el seient del meu cotxe de carreres. Em poso el casc i les
ulleres, engego el meu bòlid i em poso a córrer. Avui comença el festival de teatre de la
ciutat. A les rectes, accelero i així vaig el primer. I per fi, com una fletxa, arribo a la meta.
C El bany és la cambra que més m’agrada. Perquè quan hi sóc a dins ningú no em pregunta
què hi faig, allí.Truca-hi ara mateix.
J. HOESTLAND (adaptació)

1r paràgraf 2n paràgraf 3r paràgraf

3 Inventa un títol per al text de l’activitat anterior.

4 Tria la paraula adequada per completar cada frase:

a) El pot dels caramels és . Qui se’ls ha menjat tots? (buit – vuit)

b) Cada dia obrim la gàbia i la cadernera pel pati. (vola – bola)

c) De què vols l’entrepà: de o de fuet? (vull – bull)

26
9. Posar la pell de gallina

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Completa cada frase amb una paraula formada amb un dels prefixos del
quadre i la paraula destacada en cada cas:

auto- ex- re- bes- tras-

a) Quan plantem una planta en un altre lloc la .

b) Quan tornem a mullar una cosa la .

c) Una persona que va ser ministre és un .

d) L’avi del teu pare és el teu .

e) La biografia de la teva pròpia vida és una .

2 Escriu un diàleg breu fent servir els tipus d’oracions indicats:

oració enunciativa

oració interrogativa

oració exclamativa

oració exclamativa

oració interrogativa

oració enunciativa

3 Completa aquestes paraules amb les vocals que hi falten:

a) A V RN CL c) H l C PT R e) H RM N

b) H R TZ d) H MN f) HER NC

4 Escriu quatre paraules que s’escriguin amb hac intercalada:

27
10. La mare del Tano

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Forma un derivat de cada paraula afegint-hi els prefixos des- o in- (im-):

a) aconsellar: e) paciència:

b) embolicar: f) perfecció:

c) cordar: g) capaç:

d) aparèixer: h) flexible:

2 Subratlla el sintagma nominal que fa de subjecte en aquestes oracions i


encercla’n el nucli:

a) El pastís d’aniversari d’en Guillem era boníssim.


b) Els dos fills de la Montse són bessons.
c) La meva germana ha perdut el telèfon mòbil.
d) El càmping de Viladecavalls és obert tot l’any.
e) L’àvia Maria sempre es lleva molt d’hora.
f) La biblioteca nova de la plaça Occitània organitza moltes activitats.

3 Completa aquestes paraules amb la consonant que hi correspongui:

p-b a) àra c) tom e) pare

t-d g) pessi i) ban b) ser

c-g d) espan f) sor h) fan

4 Escriu un derivat de les paraules de l’activitat anterior:

a) d) g)

b) e) h)

c) f) i)

28
11. Domestica’m!

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Combina les paraules i els sufixos per formar paraules noves:

curiós -eria
cansar -esa
esgarrapar -ada
ric -ació
avaluar -itat
etern -ment

2 Llegeix aquestes oracions, subratlla’n el predicat i encercla’n el nucli i els com-


plements del predicat:

a) En Josep té els cabells estirats i negríssims.


b) Els primers humans van viure en el període paleolític.
c) Tothom va entrar a la sala en silenci.
d) La bateria del telèfon mòbil s’ha espatllat un altre cop.

3 Classifica aquestes paraules en el quadre:

a) xampinyó d) teixit g) moixaina j) diumenge m) ginesta


b) ruixar e) juliol h) règim k) punxó n) rajolí
c) gerra f) planxa i) dijous l) garbuix o) conèixer

Sonen com xai Sonen com joguina


S’escriuen amb x S’escriuen amb ix S’escriuen amb j S’escriuen amb g

29
12. Viatjar amb la imaginació!

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu a quina població correspon cada un dels gentilicis següents:

a) vilafranquina ➝ de e) sicilià ➝ de

b) tibetà ➝ del f) eivissenca ➝ d'

c) arbequina ➝ d' g) etíop ➝ d'

d) terrassenca ➝ de h) egipci ➝ d'

2 Completa cada una d’aquestes frases amb un complement directe:

• L'Alba vol

• L'Enric no sap

• Aquesta tarda fan

• No heu sentit ?

• M’agradaria

3 Ratlla la paraula intrusa de cada grup:

Tenen el so d’essa sorda Tenen el so d’essa sonora


• sabata • peça • cassola • zebra • masia • sobre
• fàstic • músic • cervell • naturalesa • dotze • casolà
• cançó • repòs • braç • nosa • bronze • zona

4 Escriu aquestes xifres en lletres:

a) 27.312:

b) 934:

30
13. Al mal temps, bona cara

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Escriu el nom de l’ofici amb el qual està relacionat cada un d’aquests elements:

a) destral ➝ f) regadora ➝

b) xerrac ➝ g) pinzell ➝

c) diari ➝ h) sirena ➝

d) injecció ➝ i) pinta ➝

e) guix ➝ j) càmera ➝

2 Subratlla els complements indirectes que hi ha en aquestes oracions.


a) Dóna aquest sobre al conserge.
b) Hem comprat unes sabates noves per a cadascun.
c) Després cantaré una cançó de bressol als petits.
d) Prepararen un arròs boníssim per als convidats.

3 Substitueix els pronoms que fan de complement indirecte en aquestes ora-


cions per un grup de paraules que facin la mateixa funció:

• Porta-li això de seguida.

• No li expliquis més històries de por.

• Ja els he donat la notícia.

4 Escriu un diàleg entre dues persones fent servir els guionets que calgui:

31
14. Com un peix a l’aigua

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Busca en aquesta sopa de lletres vuit noms col·lectius:

I P L O M A T G E A K O
M N U L H R C B E L S C
P N J I N B S D Q Z J E
A J K V G R A F G I L L
P I N E D A N B R N A L
E H S R C T A N E A V A
R F R A B N M U Y R G D
A J B R A N C A T G E A
M L L I M U N T E R S A

2 Indica quin tipus de complement circumstancial hi ha a cada frase:

a) Aquesta cançó la posen sovint a la ràdio. CCL CCT CCM

b) Em penso que no vindran gaire tard. CCL CCT CCM

c) La Sílvia es va descuidar el paraigua a casa. CCL CCT CCM

d) Afanya’t i puja els tendals ràpidament. CCL CCT CCM

e) Avui t’has posat els mitjons del revés. CCL CCT CCM

f) En Martí dorm com una soca. CCL CCT CCM

g) Acaben d’arribar ara mateix. CCL CCT CCM

h) Has anat mai a fer un volt amb submarí? CCL CCT CCM

3 Escriu les paraules que corresponen a aquestes definicions:

a) AQ R · A: Tipus de pintura que s’usa barrejant-la amb aigua.

b) SI A A: Conjunt de sons que es pronuncien amb un sol cop de veu.

32
15. Val més creure-ho...

Nom i cognoms: ___________________________________________________ Data: _________________________

1 Explica quins significats pot tenir paraula destacada de cada frase:

a) Ets més lent que un cargol.

b) Si veus passar un estel fugaç, demana un desig de seguida.

c) Tens una abella al coll de la brusa!

2 Subratlla els atributs que trobis en aquestes frases.

a) Els nous veïns semblen simpàtics.


b) Això que dius és una mentida com una casa de pagès.
c) L’ordinador nou no funciona gens bé.
d) Mai no havia estat tan contenta.

3 Escriu aquestes oracions amb els apòstrofs o les contraccions que calgui:

a) Un grup (de) alumnes (se) encarrega (de la) preparació (de el) espectacle.

b) (Se ens) presenta (la) oportunitat (de) assistir (a el) entrenament (de el) equip.

33