Está en la página 1de 3

TEMA 7.

RUTINES DIÀRIES SO LLEG ESCR

CLIC - EL PAS DEL TEMPS


Mesos, dies de la setmana, hores,
1 dites dels mesos... NO I SÍ

CLIC - LA TARDOR
2 NO I SÍ

CLIC - L'HIVERN
3 NO P/I SÍ

CLIC - LA PRIMAVERA
4 NO P/I SÍ

CLIC - L'ESTIU
5 NO P/I SÍ

EL MÓN PER UN FORAT -


6 PRIMAVERA SÍ P NO

EL MÓN PER UN FORAT -


7 L'HIVERN SÍ P NO

CLIC - LES ESTACIONS (EI)

8 Interactiu i amb jocs.


SÍ P SÍ

CLIC - DITES DELS MESOS DE


L'ANY (EI i CI)
9 Escriuen i fan trencaclosques.
SÍ P SÍ

CLIC - CALENDARIS I RELLOTGES


Nivell força alt.
10 NO I SÍ

CLIC - EL TEMPS ATMOSFÈRIC


Nivell força alt
11 NO I SÍ

PREVISIÓ DEL TEMPS - GENCAT


12 NO I NO
CLIC - LA MESURA DEL TEMPS
13 NO I SÍ

VINCLES 3
14 SÍ I NO

CLIC - QUINA HORA ÉS?

15 NO I SÍ

CLIC - MESUREM EL TEMPS

16
SÍ P/I SÍ

CLIC - EL RELLOTGE
17 Molt adequat per a l’aula d’acollida.
SÍ I SÍ

CLIC - LES HORES


18 Cicle mitjà
NO P SÍ

CLIC - QUINA HORA ÉS?


Quaderns virtuals
19
NO I SÍ

GALÍ
Quina hora és? Quin dia som? Què
20 SÍ I SÍ
m’agrada? Què faig? Què compro?
On vaig? Accions quotidianes.
MUDS DE MOTS
L’escola i l’institut
21 NO P/I SÍ

TREBALLEM A CLASSE

22 SÍ I/P SÍ

CLIC - TOT PASSANT EL TEMPS


23 (EI)
Dites i mesos de l’any. SÍ P SÍ

CLIC - PECES DE ROBA (EI i CI)


Com ens vestim segons l’època de
24 l’any. sí P/L SÍ

LA ROBA D'HIVERN - DICCIONARI


AUDIOVISUAL
25
NO I NO
CLIC - ENDEVINA, ENDEVINETA
Endevinalles sobre el temps, el dia i
26 l’hora, el vestit, etc.
NO I SÍ

XTEC - DITES
Els mesos de l’any i fenòmens
27 meteorològics
NO I NO

LIC - DITES SOBRE ELS MESOS I


ELS DIES DE LA SETMANA (CI)
28
SÍ P SÍ

CLIC - VOCABULARI D'ACCIONS


29
SÍ P SÍ
EDU365 - MUDS - ACCIONS
DIÀRIES
30 SÍ I NO

I: lletra d’impremta
P: lletra de pal
L: lletra lligada
E: enregistrament