Está en la página 1de 3

A JUDECA SAU A NU JUDECA

Matei 7:1-6

INTRO

1. O vorbă des întâlnită între oameni este: “Nu judeca şi nu vei fi judecat!”
a) Cel mai des este folosită atunci când cineva avertizează asupra păcatului sau
greşelii altcuiva.
b) Ideea este că niciodată nu ar trebui să judecăm moral ce vedem la alţii.
2. Este oare adevărat? Oare aceasta a vrut Isus să înţelegem când a rostit aceste
cuvinte?
a) Oare nu trebuie să ne intereseze dacă fapta cuiva este rea sau bună?
b) Dacă vedem ceva rău la alţii, oare nu trebuie să observăm?
3. Cred că afirmaţia lui Isus este înţeleasă greşit, pentru că:
a) Sunt momente când trebuie să judecăm!
b) Sunt momente când este necesar să observăm greşeala sau păcatul cuiva!

“Să judecăm sau să nu judecăm?” Aceasta este întrebarea. Răspunsul corect


este în Matei 7:1-6. Să vedem care sunt greşelile de interpretare a pasajului:

I. SE ÎNŢELEGE INTERZICEREA TUTUROR JUDECĂRILOR.


A. CUM AR FI CRITICILE NEFAVORABILE…
1. Arătarea păcatului cuiva.
2. Chiar dacă este un criticism constructiv.
A. CUM AR FI EXERCITAREA DISCIPLINEI BISERICEŞTI…
1. Exercitarea disciplinei de orice fel include efectuarea unei judecăţi a
condiţiei spirituale sau morale.
2. Unii cred că nu ar trebui să fie nici un fel de disciplină în biserică.
B. CUM AR FI DESCOPERIREA ÎNVĂŢĂTORILOR MINCINOŞI
1. Este nevoie de o judecată pentru a vedea dacă învăţătura cuiva este falsă.
2. Mulţi, în lumina versetelor 1-2, consideră că nu trebuie să “te legi” de ce
vorbesc unii.

Ce a vrut să spună Isus? Că trebuie să fim muţi atunci când cineva


trăieşte în păcat, aducând prejudicii Numelui lui Hristos sau propagând tot felul
de învăţături?

II. ISUS NU A INTERZIS TOATE FORMELE DE JUDECARE.


A. OBSERVAŢI CONTEXTUL IMEDIAT…
1. Contextul ne spune că în unele cazuri “trebuie” să judecăm…
2. Matei 7:6 ne sugerează că trebuie să judecăm care sunt câinii
a) Altfel cum am şti dacă să dăm sau nu lucrurile sfinte?
b) Sau cum să nu risipim mărgăritarele înaintea porcilor?
3. Matei 7:15-20 sugerează că trebuie să judecăm pentru a descoperi cine este
învăţător mincinos (După roade îi veţi cunoaşte).
2. ŢINEŢI CONT DE ALTE AFIRMAŢII ALE LUI ISUS…
1. Isus a vorbit de momente în care trebuie făcută o judecată.
2. Isus a spus să judecăm după dreptate – Ioan 7:24
3. Creştinii au datoria să judece pe cei care sunt în biserică – 1 Cor. 5:9-13
4. Suntem învăţaţi de Apostolul Dragostei (Ioan) să cercetăm duhurile – 1
Ioan 4:1 (cercetarea implică judecarea).

Nu este nici o contradicţie aici, pentru că…

III. ISUS A MENŢIONAT CARE JUDECATĂ ESTE GREŞITĂ.


A. JUDECATA ALTORA CÂND TU ÎNSUŢI EŞTI ÎN
PĂCAT…
1. Citeşte cu atenţie Matei 7:3-5
2. Isus spune: “este greşit să judeci pe altul când tu eşti în aceeaşi
stare SAU POATE MAI RĂU!”
3. Pavel spune că este necesară cercetarea personală întâi atunci când
judeci pe altul – Gal. 6:1
2. JUDECATA FĂRĂ MILĂ ŞI DRAGOSTE…
1. Isus condamnă spiritul de judecată făcută cu mânie, fără compasiune,
lucru întâlnit şi în Luca 6:36-37
2. Iacov atenţionează să nu judecăm fără milă – Iacov 2:13
a) Dacă judecăm fără milă, vom fi judecaţi fără milă
b) Măsura pe care o foloseşti, va fi folosită şi pentru tine.
Concluzia nu este aceea că nu trebuie să judecăm niciodată, ci că atunci
când judecăm să ne amintim că vom fi judecaţi după acelaşi standard!

IV. ISUS ATENŢIONEAZĂ CĂ SUNT MOMENTE CÂND TREBUIE


SĂ JUDECĂM.

A. NUMAI DUPĂ CE NE-AM CORECTAT NOI ÎNŞINE ÎNTÂI…


1. Întâi trebuie să eliminăm “bârna” din ochiul nostru – Mat. 7:5
2. După aceea suntem în stare să vedem, să deosebim şi să corectăm pe
alţii care nu văd păcatul în care trăiesc.
3. “Legea lui Hristos” ne îndeamnă să facem aşa! – Gal. 6:1-2

2. TREBUIE FĂCUTĂ DEOSEBIREA ÎNTRE BUNI


ŞI CÂINI…
1. Citeşte cu atenţie cuvintele lui Isus – Matei 7:6
a) Unii nu sunt vrednici de lucrurile sfinte.
b) Alţii sunt ca porcii şi câinii.
-- Pentru a stabili cine ce este avem nevoie de înţelepciune în judecată.
2. Cu cei care sunt receptivi trebuie să fim îndelung răbdători în efortul
nostru de a-i ajuta să scape din greşeala lor – 2 Tim. 2:24-26
3. Faţă de cei care sunt încăpăţânaţi, nu trebuie să irosim ce este bun şi
sfânt pe ei!
a) Isus a spus aceasta ucenicilor – Matei 10:12-15
b) După exemplul lui Pavel şi Barnaba la Pisidia – Fapte 13:42-46

CONCLUZIE

1. JUDECATA INTERZISĂ DE ISUS este cea făţarnică, plină de ură şi


mânie.
2. Iacov condamnă şi el această judecată:
Iacov 4:11-12 Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte
de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau
judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci
judecător. Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care
are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe
aproapele tău?

3. Dumnezeu să ne ajute să ne ferim de o astfel de atitudine:


1. Întâi să fim în stare să ne scoatem “bârna” din ochiul nostru.
2. Apoi să fim în stare să ajutăm pe alţii să scape din păcat!

Dar a spune că niciodată nu trebuie să judecăm este un abuz faţă de învăţătura


lui Isus.
Vorbind despre judecată vreau să te întreb: Eşti tu gata pentru ziua în care vei
fi judecat de Domnul? – Ioan 12:48; 2 Cor. 5:10