P. 1
ZmagazinBr7

ZmagazinBr7

|Views: 369|Likes:
Publicado porMilenko Sreckovic

More info:

Published by: Milenko Sreckovic on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

Sections

 • Mario De Điljo Belmar
 • Izbrisani u Beogradu
 • Džon Pildžer
 • Ahmed Šokr
 • Milenko Srećković
 • Mašenjka Bačić
 • Marko Strpić
 • Martin Krajkenbaum
 • Tom Engelhart
 • Majkl Kolon
 • Adam Hanije
 • Noam Čomski
 • Kris Spanos
 • Danijel Šodorkof
 • Ričard Filips

UVOD

Umesto uvodnika
Srđan Aleksić (1966-1993) bio je vojnik Vojske Republike Srpske. Ubili su ga pripadnici te iste vojske pošto im se suprotstavio kada su na ulici hteli da ubiju njegovog poznanika i komšiju, Alena Glavovića, Bošnjaka iz Trebinja. Nasrnuli su na Srđana i pretukli ga kundacima. Podlegao je povredama 27. januara, 1993 godine. Imao je 27 godina.

SADRŽAJ

Z PRE SVEGA
Antiimperijalni otpor u Jevanđelju po Marku
Mario DeĐiljo Belmar ...................... 2

Z SVET
Tom Engelhart ................................ 27

Z DODATAK
Ričard Filips .................................... 66

Anatomija kolateralne štete u Bušovoj Vanvremenski portret antikolonijalne borbe u Alžiru eri Deset ratova, deset medijskih laži
Majkl Kolon ..................................... 33

Z BALKAN
Slučaj Kosovo: “Samoopredeljenje” kao instrument imperijalističke politike
Peter Švarc ........................................ 4

Diktatura istine
-intervju sa Đilom Pontekorvom, režiserom Bitke za Alžir (Edvard Said) ................................... 69

’Novi Bliski Istok’ i Palestina
Adam Hanije ................................... 35

Blizak dodir sa stvarnošću
-intervju sa Đilom Pontekorvom, režiserom Bitke za Alžir (Marija Espozito) ............................. 73

Izbrisani u Beogradu ........................ 7 Ne zaboravimo Jugoslaviju!
Džon Pildžer .................................... 13

Narod je sasvim pristojan, ali je žrtva propagande
intervju sa Noamom Čomskim ......................................... 40

Pravno nevidljiva lica
intervju sa Ivankom Kostić ............. 14

Drugi hladni rat?
Noam Čomski ................................. 43

CIP - Katalogizacija u publikacji Narodna Biblioteka Srbije, Beograd 32 Z Magazin Balkan. - 2008, br. 5-. - Beograd (Golsvortijeva 34): FreedomFight, 2008(Beograd : Highland production). - 30 cm Tromesečno ISSN 1452-9017=Z Magazin Balkan CORBISS.SR-ID 140392716

Dozvola za krađu – privatizacija na srpski način
Ahmed Šokr .................................... 16

Iračke izbeglice i odgovornost SAD-a
Kris Spanos ..................................... 47

Z VIZIJA I STRATEGIJA
Socijalna ekologija i razvoj zajednice
Danijel Šodorkof ............................ 50

Najvažnije probleme može rešiti samo globalni sindikat
Milenko Srećković .......................... 18

Novac u školstvo, a ne u vojsku
Mašenjka Bačić ............................... 20

Z SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU
U podnožju kapitalizma
intervju sa Milenom Prstojević ......................................... 56

Izdavač
Pokret za slobodu, 063/83-83-882, pismo@freedomfight.net

Za besplatno školstvo… i sve ostalo
Marko Strpić ................................... 21

Žiro-račun
Freedom Fight, 205-121816-39

Rat je nešto drugo
intervju sa Đorđem Palibrkom ........................................ 62

Nemačka uloga u odcepljenju Kosova
Martin Krajkenbaum ....................... 23

Štampa
Highland production team, Beograd, 011/644-8083

1

PRE SVEGA

Mario De Điljo Belmar

Antiimperijalni otpor u Jevanđelju po Marku
Jevanđelje po Marku (5:1-13)
1. I dođoše preko mora u okolinu Gadarinsku. 2. I kad iziđe iz lađe, odmah ga srete čovjek s duhom nečistijem. 3. Koji življaše u grobovima i niko ga ne mogaše svezati ni verigama; 4. Jer je mnogo puta bio metnut u puta i u verige, pa je iskidao verige i puta izlomio; i niko ga ne mogaše ukrotiti. 5. I jednako dan i noć bavljaše se u grobovima i u gorama vičući i bijući se kamenjem. 6. A kad vidje Isusa iz daleka, poteče i pokloni mu se. 7. I povikavši iza glasa reče : šta je tebi do mene, Isuse sine Boga višnjega? Zaklinjem te Bogom ne muči me. 8. Jer mu govoraše: Iziđi, duše nečisti, iz čovjeka. 9. I pitaše ga: Kako ti je ime? I odgovori mu: Legeon mi je ime; jer nas je mnogo. 10. I moliše ga mnogo da ih ne šalje iz one okoline. 11. A ondje po brijegu pasijaše veliki krd svinja. 12. I moliše ga svi đavoli govoreći: Pošalji nas u svinje da u njih uđemo. 13. I dopusti im Isus odmah. I izišavši duhovi nečisti uđoše u svinje; i navali krd s brijega u more; a bijaše ih oko dvije hiljade; i potopiše se u moru. ski shvatio je šta bi se dogodilo istorijskom Isusu kad bi se vratio u ovaj svet i suočio sa inkvizitorima Hristovog carstva. Ali, ako čitate Bibliju iz perspektive jevrejskih seljaka, kojima se Isus i obraćao svojim alternativnim bogosluženjem, shvatićete zašto seljaci El Salvadora danas Bibliju smatraju knjigom oslobođenja ili zašto su robovi iz Afrike u SAD koristili Bibliju za širenje i jačanje abolicionističkog pokreta u vremenima pre oslobođenja. Ričard Horsli nam u svojoj knjizi Isus i imperija priča o čoveku po imenu Jošua (Isus) ben Hananeja koji je živeo u isto vreme kad i Jošua ben Josif (Isus sin Josifov: iz Jevanđelja). Horsli nas obaveštava da su rimske vlasti Jošuu ben Hananeja proglasile ludim, da su ga rimski čuvari tukli, da bi ga na kraju pustili da napusti Jerusalim. Zašto? Jošua ben Hananeja se pominje u nekim istorijskim izvorima zbog toga što je bio dobro poznat narodu Jerusalima u to vreme i to kao čovek mudrosti koji ide okolo proričući propast Izraela. Zašto je on važan? Pa, zato što se navedeni kratki opis Isusa ben Hananeja u stvari podudara sa likom depolitizovanog Isusa kojeg susrećemo u opisu Isusa koji nam daju etablirani i konzervativni hrišćani: naime, Isusa koji hoda okolo propovedajući, Isusa učitelja mudrosti, Isusa hipi dobročinitelja, Isusa pravednika i moralne ličnosti. Ali postoji ogromna razlika između dvojice ljudi koje nam predstavlja Horsli. Isus ben Josif nije bio samo pretučen i izbačen iz grada, već su njega rimski okupatori i razapeli na krstu. Zašto? Zbog toga što je Isus ben Josifov bio vođa pokreta – ne usamljeni učitelj mudrosti – koji je ponudio konkretnu alternativu siromašnim jevrejskim seljacima i usprotivio se rimskoj vlasti. A to je bilo proglašeno opasnim. Isusov pokret je težio da postigne dve stvari: da obnovi Izrael i da se odupre rimskoj okupatorskoj vojsci. Važno je da se setimo da Isus nikad nije propovedao samog sebe, on je propovedao o dolazećem carstvu ili kraljevstvu (od grčke reči: basileia). Dobar deo Isusove teologije usredsređene na carstvo je alternativa rimskoj predstavi basileia1, koja je, ustvari, predstavljala širenje rimske ”civilizacije” na narode koji su smatrani za ”varvarske” rase, kao što je bio jevrejski narod. Osnova rimske teologije basileia bila je ideja da Rim vlada svojom imperijom zbog toga što su rimski bogovi (kao što je Jupiter) želeli da Rim vlada svetom. Osnova Isusove vizije basileia, konkretizovane u njegovom deljenju trpeze i hrane sa odbačenima, bilo je shvatanje da je Božja volja da podanici rimske vlasti (poslednji) postanu prvi. Širenje Rimskog carstva rimska elita videla je kao dobar civilizirajući projekat (Pax Romana) koji je imao i političke i religiozne implikacije. U to vreme, politika i religija nisu bile odvojene jedna od druge. Na primer, imperator Domicijan (81-96 n.e.) nije bio doživljavan samo kao otelovljenje rimskog sistema imperijalne vlasti, koji je bio aristokratski, već je istovremeno shvatan i kao oličenje božjeg prisustva (deus praesens, na latinskom), manifestacija Jupiterovog prisustva među ljudima. Obojica, i Isus i imperator (cezar), bili su smatrani božanskim predstavnicima carstva, ili basileia. Prema tome, prisustvo Isusa kao Božjeg izaslanika u Jevanđeljima u direktnom je sukobu sa cezarovom vlašću i osporava njegovo pozivanje na božansko pravo na vlast. Isus se oslanjao na specifične aspekte sopstvene jevrejske tradicije da bi odgovorio na svoje iskustvo pod imperijalnom vladavinom Rimljana. On je podsećao na brojne biblijske primere odupiranja jevrejskog naroda carskoj vlasti, kako bi podstakao otpor imperiji sopstvenog vremena. Na primer, podsećao je na iskustvo oslobađanja od ropstva pod piramidalnim sistemom Egipta (Egzodus), proročke kritike monarhijske vladavine u Izraelu (Knjiga proroka), iskustva vavilonskog izgnanstva i makabejskih ustanaka protiv helenizacije jevrejske kulture, koji su se odigrali manje od 200 godi1 Bazileja (starogrčka reč koja je prvobitno označavala carsku palatu): u hrišćanstvu znači Božje ili nebesko carstvo (Basileia tou theou), iz ove reči je izvedena naša reč vaseljena. (prim.prev)

Uvod
Jevanđelja prikazuju istorijskog Isusa kao ličnost koja je živela i umrla pod okupacijom Rimske imperije. Iako su hrišćanske crkve postale crkve carstva, antiimperijalni otpor je imao centralnu ulogu u Isusovom pokretu. Rimsko kažnjavanje raspinjanjem na krstu bilo je namenjeno nepokornim pojedincima, obično iz nižih društvenih slojeva, koji su smatrani pretnjom za rimsku vladavinu. Hiljade pojedinaca je raspeto tokom rimske vladavine; bio je to način da se stanovništvo zastraši i drži u pokornosti. Isus je bio jedan od njih. Većina Velikih inkvizitora ovog sveta nastoji da čita Bibliju uopšte ne spominjući rimsku okupaciju! Moćnici nastoje da Bibliju čitaju kroz naočari koje pogoduju svetskim inkvizitorima. Ruski romanopisac Fjodor Dostojev-

2

PRE SVEGA
na pre njegovog rođenja. Makabejski ustanci su, da pomenemo i to, prva povest nacionalno oslobodilačke borbe koja je zapisana! Štaviše, Isusovo propovedanje među siromašnim seljacima Galileje, najosiromašenije oblasti Palestine, bilo je pod dubokim uticajem radikalnih biblijskih zakona o oprosnim godinama (svaka pedeseta godina). Tradicija oprosne godine iz Treće knjige Mojsijeve ili Knjige levitske (poglavlje 25), koja je proizašla iz iskustva vavilonskog izgnanstva, propisivala je radikalno restrukturiranje društva kojim su seljacima vraćana njihova sopstvena sredstva za proizvodnju (zemlja i oslobađanje od dugova). Svaka pedeseta, jubilarna ili oprosna godina, u kojima se zahtevalo oslobađanje robova, opraštanje dugova, i vraćanje zemljišta, bio je pokušaj da se održava posvećenost oslobodilačkom Bogu koji je ”narod Izraela” spasio ropstva. Bio je to pokušaj izgradnje alternativnog puta, ”kontrastnog društva”, veoma različitog od imperijalnog sistema piramidalnog Egipta, koji stoji nasuprot izraelskom idealu. Zakon o oprosnim godinama bio je stvoren zato što bi većina seljaka antičkog sveta, pod nametnutim dažbinama i porezima, na kraju završavala u dugovima, gubila zemlju, i bivala prisiljena na ugovorni najamni rad za zemljoposedničke elite. Prema Ulrihu Duhrovu (Ulrich Duchrow), u pretkapitalističkim društvima, kamata na dug je za otplatu zahtevala deo profita ”koji ustvari nije postojao s obzirom na to da je proizvodnja ostajala istog obima”. Povećanje proizvodnje radi otplaćivanja dugova u pretkapitalističkoj agrarnoj privredi, bilo je praktično nemoguće za siromašnog seoskog farmera. Isus je živeo u jednoj privredi koju Voren Karter (Warren Carter) naziva ”legionarskom privredom”, u kojoj je pretnja vojnim nasiljem rimskih legija (vojne jedinice sastavljene od otprilike 5.000 vojnika) ”osiguravala da se većina ljudi potčini plaćanju dažbina i poreza”. Karter piše da su grad Antiohiju 80. godine Hristove ere, sa populacijom od oko 150.000 ljudi, kontrolisale četiri legije, odnosno 20.000 rimskih vojnika. To znači jedan vojnik na svakih 7,5 osoba! Imperijalno nasilje i zastrašivanje bili su svakodnevno iskustvo tog vremena, a mnogi stanovnici prisiljeni na angareia, to jest neformalne egzodusu, oslobađanju iz Egipta (koji je antiteza izraelskog utopijskog ”kontrastnog društva”), a zatim, ona pokazuje da isceljenje ovog pojedinca i njegovo ponovno uvođenje u zajednicu, ”iz prostora među grobovima”, čini sadržinu Isusovog pokreta za nebesko carstvo (basileia). Isusov pokret je toliko radikalan u svom uspostavljanju prostora basileia među legijama rimskih okupatora da ljudi ”počinju da preklinju Isusa da napusti njihovo mesto”(5:17). To je jedna razumljiva reakcija, kad se ima u vidu ”rimska kampanja ponovnog osvajanja koja je pustošila zemlju” (Majers). Isceljenje čoveka koga su zaposeli demoni i njegov povratak u zajednicu predstavljaju pretnje rimskoj vladavini u okupiranoj Palestini. Sagledan iz perspektive Egzodusa, zaposednuti čovek simbolički predstavlja novi alternativni Izrael. Isceljenje upućuje na novi početak za one koji su živeli ”među grobovima” Egipta. Baš kao što se egipatska vojska podavila, simbolišući novi početak za bivše robove, isterivanje demona i isceljenje predstavljaju odbacivanje sistema zasnovanog na militarizmu i ropskom radu. Ali, Isus isto tako pokazuje i put u obnovljenu budućnost u kojoj je uspostavljanje alternativne zajednice, zajednice isceljenja, pokazano kao budući znak njegovog nebeskog carstva (basileia). U predanju o Isusu koji leči Gadarinca koga su zaposeli demoni, prisustvujemo procesu pomoću koga je demonima zaposednuta osoba, koja se povukla ”među grobove”, izlečena od ubistvenog dejstva rimske vojne okupacije. Isus nastoji da iz prostora ”među grobovima” izvede te monstrume čija je monstruoznost konkretna posledica imperijalističke okupacije. ”Monstrumi” se ne mogu razumeti bez kritike sistema dominacije u svetu; oni nam ”pokazuju” (monstrare) kako takvi sistemi obezličuju ljude i negiraju život. Situacije imperijalne dominacije takođe obiluju mentalnim bolestima, jer su potlačeni ljudi često uhvaćeni u šizofrenična stanja između podređivanja (usled pretnje nasiljem) i otpora (usled nepodnošljive situacije u kojoj žive). Ali u ovoj priči, osvajačku tuđinsku silu, koja je prikazana kako preuzima kontrolu nad umom i telom osobe, Isus je proterao. ■ Prevela Nada Ljubić

dodatke brutalnom poreskom sistemu koje je propisivala sama vojska, kao što su rekvizicija2 stoke, kuvanje i smeštaj za vojnike, prisilni rad, itd. Ko je finansirao ovu ogromnu vojnu mašineriju, kao i svu tu izgradnju puteva, mostova i akvadukta neophodnih da bi takva mašinerija funkcionisala? Lokalno stanovništvo čiju su većinu činili siromašni radnici i seljaci. Priča o Gadarincu koga je zaposeo zli duh jeste slikovit prikaz duhovnih, psiholoških i somatskih posledica delovanja rimske okupacije na narod. Zaposednuti čovek koji je i danju i noću živeo ”među grobovima”(5:5), na, prema jevrejskom zakonu, nečistom mestu, može biti shvaćen kao predstava bede i jada jevrejskog naroda. Kada je Isus naredio demonu (reč koja obično znači ”moć” u jevanđelističkim pripovestima) da se predstavi, ovaj mu odgovara: ”Moje ime je legija: jer nas je mnogo”(5:9). Legija je u Markovo vreme značila samo jedno: vojnu jedinicu. Prema Čedu Majersu (Ched Myers) ”vođeni ovim znakom, otkrivamo da ostatak priče vrvi od vojnih slika”. Suočen sa Isusom, demon preklinje da bude poslat u ”krdo svinja”(5:11), koje se same dave u moru. Dok, po jevrejskom zakonu, svinja predstavlja najnečistiju od svih životinja, Majers nas podseća da se svinje nikada ne kreću u krdima. Međutim, reč krdo (grčki: agele) bila je često korišćena da označi gomile vojnih regruta. Slika svinja koje se dave direktno se odnosi na davljenje egipatskih vojnika u Crvenom moru posle oslobađanja iz egipatskog ropstva, što je ispričano u Egzodusu(14:28). Priča o izlasku, oslobađanju iz egipatskog ropstva, predstavlja najznačajniji događaj u jevrejskoj istoriji; ona je stožer jevrejskog identiteta kao naroda. Priča o isterivanju demona iz zaposednutog Gadarinca sadrži duplu strategiju otpora i stvaranja alternativne zajednice. Pre svega, ona je direktno povezana sa pričom o
2 Rekvizicija je uzimanje stvari za vojne ili državne potrebe, naročito u vreme rata, besplatno, uz potpisivanu priznanicu, često prisilnim putem. (prim. Z redakcije)

3

za podršku nezavisnom Kosovu nastavlja se pritužbom da su Beograd i Moskva odbili svaku formu kompromisa. Stoga je priznavanje želje kosovskog naroda za nacionalnom nezavisnošću bilo. Zapadne imperijalističke sile bile su te koje su namerno podsticale etničke sukobe u bivšoj Jugoslaviji kako bi ostvarile svoje sopstvene interese. i izaziva zabrinutost među nekim državama članicama EU koje su odbile da priznaju nezavisno Kosovo. među njima i američke domorodce. a bio je osumnjičen i za pogubljenje disi- 20. sadašnjeg premijera Kosova. pokazale su se.Z BALKAN Peter Schwarz Slučaj Kosovo: “Samoopredeljenje” kao instrument imperijalističke politike tinama hiljada Kosovara usmrćenih od strane srpskih trupa i milicije. Oni su. Državni Sekretar SAD Medlin Olbrajt izdala je srpskoj vladi jedan nemogući ultimatum. Zapravo. kao ogromno preterivanje. izjavili su da su kosovski Albanci jedinstveni jer nijedno drugo domaće stanovništvo nije bilo tako brutalno lišeno svojih prava – još jedna izjava koja može biti opovrgnuta upućivanjem na ma koju od brojnih etničkih manjina. 1999. neizbežno. koje ne ostaje ništa više od puke izjave. U to vreme. kome je pomogao da se razvije. nesposobni da potkrepe to stanovište. 1991. kosovski vladari postavljeni od SAD i NATO nisu bili ništa manje brutalni prema srpskoj manjini u pokrajini nego svrgnuti režim Slobodana Miloševića prema albanskoj. označava prekretnicu u međunarodnoj politici. NATO je iskoristio pokret za nezavisnost na Kosovu. tj. u svetlosti žestokog protivljenja Srbije i Rusije. SAD je nastavila niz i izdejstvovala nezavisnost Bosne i Hercegovine. ponavljajući stav državnog sekretara SAD Kondolize Rajs. To postavlja presedan koji će separatistički pokreti širom Evrope i Azije najverovatnije iskoristiti. februar 2008. Nemačka je pokrenula krvavi raspad Jugoslovenske države podržavajući i garantujući nezavisnost Slovenije i Hrvatske. U stvarnosti. kako bi se usmerio protiv Srbije. nakon tromesečnog vazdušnog napada. međutim. Ovaj događaj odigrao se bez odobrenja Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija i predstavljao je kršenje rezolucije UN donete nakon SAD-NATO vazdušnog napada na Srbiju 1999. Situacija na Kosovu prvenstveno je rezultat njihove politike. na "mirovnoj" konferenciji u Rambujeu. Rezultat je bio četvorogodišnji rat u Bosni. Bušova administracija i Evropska Unija nastojale su da zaobiđu ovaj problem izjavljujući da je Kosovo slučaj "svoje vrste". Evropski ministri spoljnih poslova na sastanku u ponedeljak u Briselu. Sa svoje strane. koje su bile još brutalnije potiskivane. Sam Tači bio je tražen od srpskih vlasti zbog napada na snage bezbednosti. kao i Kine. Francuska i Britanija. politički i istorijski jedinstvena situacija koja ne može biti smatrana presedanom za druge. koji je doneo teške gubitke života i u kojem su velike sile najzad intervenisale sa svojim sopstvenim trupama. o sto- 4 . To je bilo uprkos činjenici da je godinu dana ranije OVK od vlade SAD bila proglašena za terorističku organizaciju. kako i taj argument pokazuje. Podrška SAD i većih evropskih sila jednostranom odcepljenju Kosova od Srbije. uključujući Španiju (koja se boji implikacija po Baskijski region) i Grčku (koja vidi povećanu pretnju od nezavisne Turske države na severu Kipra). već su se oslanjali na lidera Oslobodilačke Vojske Kosova (OVK) Hašima Tačija. zapadne imperijalističke sile bile su te koje su namerno podsticale etničke sukobe u bivšoj Jugoslaviji kako bi ostvarile svoje sopstvene interese. NATO je reagovao vojnom ofanzivom. Situacija na Kosovu prvenstveno je rezultat njihove politike. Olbrajtova i njene kolege. I kada je srpska vlada to odbila. Joška Fišer u Nemačkoj i Robin Kuk u Velikoj Britaniji. Opravdanje dato od SAD i evropskih sila kakve su Nemačka. predratne tvrdnje iznesene od SAD i NATO početkom 1999. Konačno.

Nemačke. napisao je Jan Digel.000 lokalnih zvaničnika.000 NATO vojnika već stacioniranih na Kosovu. koji se susreo sa odlučnim protivljenjem Srbije i Rusije. tj. takođe smatraju svoju intervenciju na Balkanu presudnom za povećanje svog značaja u Evropi. Objava nezavisnosti od prošle nedelje odigrala se u bliskoj kooperaciji sa takozvanom Kontakt Grupom. Činjenica da su SAD sposobne da igraju takvu vodeću ulogu u evropskom "dvorištu" viđena je od evropskih medija kao bolni dokaz nemoći samog kontinenta. Preko trećine populacije živi sa manje od 1. bio među prvima koji će objaviti diplomatsko priznanje Republike Kosovo. "Misija UN ili nije adekvatno istražila ili je potpuno omanula u istraživanju stotina zločina kakvi su ubistva. Evropske sile.000 Roma i Aškalija koji žive na Kosovu proterano je iz pokrajine nakon NATO bombardovanja. dok preostalih 120. Već godinu dana ranije. Kamp Bondstil takođe služi kao baza za takozvano "prevođenje". i koja će uglavnom upravljati pokrajinom uz podršku od nekih 1. zatvorskih čuvara i carinskih službenika. Prvi administrator UN. kosovski ekspert za Amnesty. Kosovo i Balkan u celini čine važnu pristupnu rutu do Crnog Mora i energetskih zaliha Kaspijskog Basena. koje uključuje kidnapovanje i torturu navodno osumnjičenih za terorizam. Svaki korak u procesu – uključujući i rok za dobijanje nezavisnosti – bio je tada koordiniran između kosovskog premijera Tačija i Kontakt Grupe. Izveštaj objavljen nedavno od Amnesty International-a daje poražavajuće negativan bilans. sudija. Prosečna plata iznosi 220 evra (oko 320 dolara) mesečno.000 živi u izolovanim srpskim enklavama. a pre svega Nemačka. Britanije i Italije. Evropska Unija sastavila je vojsku koja obuhvata 2.Z BALKAN denata unutar sopstvenog pokreta i održavanje veza sa narko-mafijom. To je već duže vreme bilo pripremano. silovanja. Kontrola Balkana je od velike strategijske važnosti kako za SAD tako i za evropske sile. otmice i proterivanja". one služe i za jačanje američkog uticaja u Evropi. preko dve trećine od 120. Administracija UN dala je ultranacionalistima odrešene ruke. od 1999. do 2001. Od kraja rata 1999. Postoji trenutno niz planova za konkurentske gasne i naftne cevovode u kojima Kosovo igra bitnu ulogu. To je bilo najobuhvatnije etničko čišćenje Roma od Drugog svetskog rata. U isto vreme. i nije ništa više od protektorata postavljenog od velikih sila. Socijalna situacija na Kosovu je katastrofalna. pod vojnom i političkom kontrolom onih sila koje su rat i vodile.50 evra dnevno. koji je sada. koji je sada dovršen odcepljenjem Kosova. U očekivanju nezavisnosti. Bošnjake i druge manje grupe uporedo sa Srbima i Romima – nije bilo popuštanja u napadima na nacionalne manjine u pokrajini. Ta takozvana Eulex misija pod komandom je francuskog generala sa četiri zvezdice Iva de Kermabona. kao francuski ministar spoljnih poslova. Kosovo takođe ima svo- 5 . bivši finski predsednik Marti Ahtisari podneo je plan za nezavisnost. a preduslov te kontrole je raspad Jugoslavije. Kosovo je bilo pod administracijom UN. Francuske. Euleks misija trebalo bi da bude potpomognuta sa 16. Iako je Ahtisarijev predlog u to vreme bio odbijen. Više od polovine od njegovih 2 miliona stanovnika nezaposleno je. blizu Uroševca. Iako vlada u Prištini sada izražava privrženost pravima manjina – čiji rang uključuje Turke. koji ima mnogo godina iskustva sa vojnim razvojima u Africi i na Balkanu. sastavljenom od SAD. Prema Evropskom Centru za Prava Roma u Budimpešti. bio je Bernard Kušner. SAD održava jednu od svojih najvećih vojnih baza na evropskom tlu na Ko- sovu – Kamp Bondstil. Mnoge hiljade Srba bile su takođe primorane da napuste Kosovo. a svake godine dodatnih 30.000 mladih pridružuje se onima koji traže nepostojeći posao.000 policajaca. on je poslužio kao okvir i postavio redosled postupaka za osvajanje nezavisnosti. Rezultirajuća Republika Kosovo niti je ekonomski niti politički kompetentna. Vojne baze Vašingtona na Balkanu i u Istočnoj Evropi deo su strategije SAD da zaobiđu Rusiju prodirući u bivše sfere uticaja Sovjetskog Saveza.

jeste argument "da je gubitak efektivne kontrole Srbije nad Kosovom. AVGUST 2008. brutalno prebili i iznudili priznanje za krađu vodomera. 8. U isto vreme. sa štetnim implikacijama po globalni mir i bezbednost". naročito u provalama nasilja u martu 2004". i koji međunarodna zajednica dosledno odbija da prizna kroz čitav posleratni period". dodao je on i rekao da kad nekad dođu bez kapuljača iznenade mnoge jer se uglavnom radi o ženama.Z BALKAN ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ PLJAČKA RADI DELJENJA HRANE Kamp Bondstil je sopstvene rezerve zlata. britanski Guardian (od 19. časopis upozorava.Grčki anarhisti su upali u jednu prodavnicu i počeli da dele besplatno hranu u novom napadu zbog rastućih cena. kao na primer preskakanje preko registra sa kasom”. koji nas je najviše tukao. a cene pojedinih proizvoda su još više porasle. nastavlja Guardian.9 posto je na desetogodišnjem maksimumu. februara) zaključuje "da će priznanje kosovske nezavisnosti doprineti daljoj eroziji dva fundamentalna stuba međunarodnog sistema – prava na suverenitet i principa nepovredivosti granica". Članak pobija tvrdnju da zloupotrebe ljudskih prava počinjene od Srbije pod Miloševićem mogu poslužiti kao opravdanje trenutnih razloga za nezavisnost. većinom sa crnim kapuljačama. . U kuršumlijskoj policiji je potvrđeno da je podneta prijava protiv tri policajca. pakovanja mleka. "imalo bi štetne implikacije po slične mirotvoračke pokušaje jer bi zemlje postale naročito zabrinute zbog autorizacije misija koje će proizvesti gubitak efektivne kontrole nad njihovom sopstvenom teritorijom". "kako je prisustvo [misije UN] proisteklo iz ilegalne upotrebe sile od strane NATO-a. saopštila je policija. a na svojoj godišnjoj pres konferenciji ruski predsednik Vladimir Putin osvrnuo se na SAD i EU da bi izjavio: "Ako neko nastavi da se bavi politikom baziranom na takozvanoj političkoj ekspeditivnosti da bi služio interesima pojedinačnih država. olova. Srbija je zapretila da će nametnuti ekonomske sankcije Kosovu. jednak gubitku suvereniteta nad tom pokrajinom". Romi iz Kuršumlije. ■■■ ■ ■ ■ POLICAJCI TUKLI ROME I TERALI IH DA PRIZNAJU DELO KOJE NISU POČINILI KURŠUMLIJA. teško je reći da se kršenja ljudskih prava iskorišćena za opravdanje kosovske nezavisnosti ne bi nadoknadila i ako bi alternative za nezavisnost. “Oni nikad nisu ukrali novac niti su bilo koga povredili.Trojica policajaca iz Kuršumlije optuženi da su brutalno pretukli dva Roma zbog navodne krađe. koje onda ostave na sred ulice da ljudi mogu da ih pokupe. morali smo da priznamo da smo počinili krađu. potegao je i pištolj. Istragom je utvrđeno da su druge osobe počinile tu krađu. Oko 20-ak nenaoružanih osoba. i u njihovom prisustvu su braća Jovanović podnela prijavu protiv kuršumlijskih policajaca. međunarodno pravo i svetski poredak biće uništeni". I Rusija i Srbija reagovale su na proglašenje nezavisnosti Kosova ozbiljnim upozorenjima. koje je pod međunarodnom upravom od 1999. ■■■ 6 . Inflacija od 4. uperio ga u mene i zatražio da priznam da sam ukrao nekakve vodomere. kalaja i lignita. ono jasno ignoriše mnoštvo kršenja ljudskih prava Srba i ne-Albanaca koja su se odigrala od 1999. izvelo je pljačku u sred dana u Solunu. "Prihvatanje tog presedana". Čak još opasniji. braća Toni i Ivica Jovanović. Nakon višesatne tuče. čiji identitet nije saopšten. nakon privođenja u policijsku stanicu. iznudili su im priznanje za delo koje su počinile druge osobe. Povećanje troškova života je pored nezaposlenosti najveći problem za Grke. Traže od ljudi da ostanu mirni ali koriste taktiku klasične pljačke. i "drugo. Lokalni mediji ovo nazivaju pljačke “Robina Huda”. bile predložene kao rešenja". na primer supstancijalna autonomija. Udruženje Roma u Kuršumliji je upoznato sa ovim slučajem. “Počeli su da nas tuku pendrecima i pesnicama čim su nas uveli u stanicu. svaka promena granica opravdana rezultirajućim gubitkom efektivne kontrole predstavljala bi promenu granica vojnim sredstvima – čin eksplicitno stavljen van zakona poveljom UN. rekao je jedan policajac. po Guardian-u. Napadači uzimaju pakete pirinča. testenine. Jedan od njih. zato što "prvo. optužili su trojicu policajaca da su ih. SAD i sile EU odbacile su osnovne elemente međunarodnog prava. Članak zaključuje: "Zanemarivanje glavne doktrine koja je podupirala međunarodni poredak od Drugog svetskog rata omogućava najopasniji presedan priznanja kosovske nezavisnosti. on je zapretio da će usmeriti ruske nuklearne projektile prema Evropi ukoliko SAD nastave sa svojim planovima o postavljanju raketnog odbrambenog sistema u Poljskoj i Češkoj Repuplici. Potkopavanje prava na suverenitet i principa nepovredivosti granica ruši presudnu razliku između međunarodnog prava i politike. GRČKA . ili ako se Ukrajina pridruži NATO-u. Nakon par sati maltretiranja. U bezobzirnoj poteri za ostvarenjem sopstvenih interesa. rekao je Toni Jovanović. ■ Preveo Vladimir Bogićević ATINA. "Štaviše". iako to nije istina”. U analizi njegovih implikacija po međunarodni poredak.

uglavnom su nevidljivi a broj "izbrisanih" građana. ČKZ-a (Časopis za kritiko znanosti). odnosno ostvarenju društva maksimalne eksploatacije ljudi i resursa. Ljudi koji su se rodili ili proživeli veći deo svog života u toj državi. prevarantima i nepoželjnima. penzije im nisu isplaćivane. zlostavljanja i deportacije. organizujemo tribinu ’’Izbrisani u Beogradu’’ u Domu Omladine.000 i 100. otcepila od Jugoslavije i proglasila nezavisnost. Osim toga. bilo da nas u nju vode domicilne demokrate ili od nedavno profinjeni bivši ili sadašnji članovi Srpske Radikalne Stranke. Ovo izdanje Glasa Izbeglica objavljujemo povodom dolaska u Beograd naših prijatelja iz Slovenije. Iako su se njihovi glasovi računali na referendumu za slovenačku nezavisnost. U ovom izdanju Glasa Izbeglica predstavljamo sudbinu stanovnika Slovenije čije je postojanje država ukinula jednim potezom. U očaju. i prepustila ih bezizlaznom birokratskom lavirintu. koji nikad neće postati ravnopravni. pogotovo ako znamo da će EU prema Sporazumu o Readmisiji u Srbiju deportovati između 50. U Sloveniji. koja se 1991. oni su postali poznati kao ”Izbrisani” a njihovi životi postali su kafkijanski. a on po svemu sudeći nije imao nameru da korenito ispravi te zločine iz prošlosti… Usled toga. lične karte i vozačke dozvole bivale su im konfiskovane. Najmanje sedam ljudi izvršilo je samoubistvo. i [A]Infoshopa iz Ljubljane. ili će biti bez zaposlenja i sa otežanim daljim školovanjem… Toliko o ``svetloj`` budućnosti u EU. Do nedavno je nad Evropskom Unijom predsedavao slovenački establišment.Z BALKAN Izbrisani u Beogradu Pokret za slobodu je 23. u Srbiji procesi brisanja. a zatim ćemo sledećeg dana. Socijalnog Centra Rog. druge su se odlučile na perfidniji model. Pokret za slobodu ovim izdanjem Glasa izbeglica želi da skrene pažnju i na mnoge "izbrisane" građane u Srbiji. Agresivni nacionalisti su najbolji saradnici imperijalističke politike koja se sada javlja u obliku neoliberalne dogme. mnogi su pobegli. uskrativši im sva prava i izbrisavši njihovo postojanje. Ostajali su bez posla. je slovenačka vlast. ne smemo zaboraviti da je nacistička industrija smrti nastala upravo u Evropi i da istorija i prošlost Evrope nikako nisu bile ’’civilizovane’’. Za Srbiju njihova sudbina kao da je još uvek ispod praga osetljivosti. od kojih mnogi neće imati ni gde da žive. dogodilo jednom broju građana Slovenije. dok oni koji su ostali živeli su u strahu od zatvaranja. odricanja ljudskih prava pojedinim zajednicama. narednog dana. primerke Glasa izbeglica predati slovenačkoj ambasadi u Beogradu i na taj način apelovati na sadašnju slovenačku vladu da ispravi nepravdu koja je učinjena Izbrisanima. otkazano im je zdravstveno osiguranje. Nažalost. oduzevši im lična identifikaciona dokumenta usled čega su izgubili sva prava koja su im pripadala. oktobra organizovao tribinu ``Izbrisani u Beogradu`` u Domu Omladine.000 ljudi. neprestano se umnožava. Pri sprovođenju etničkog čišćenja neke države bivše SFRJ odabrale su oružje. želimo da nam se jave Izbrisani koji žive u Srbiji kako bi dokumentovali njihove slučajeve i povezali ih sa ljudima koji im mogu dati osnovne pravne informacije o mogućnostima sređivanja njihovog statusa u Sloveniji. U četvrtak 23. ■ Uvodnik u Glas izbeglica broj 2 Sva etnička čišćenja i agresivni nacionalizmi devedesetih godina na Balkanu zapravo su služili kao podrška neoliberalnom ekonomskom i političkom projektu. Iako se mnogi danas pozivaju na evropske vrednosti koje su navodno osnovne civilizacijske vrednosti. deca su im bila vraćana sa školskih kapija. zajedno sa prijateljima iz slovenačkog udruženja izbrisanih. iz Civilne Inicijative Izbrisanih Aktivista. nakon razgovora sa slovenačkim konzulom. pa vladaj’’. Zamislite da se jednog jutra probudite i shvatite da više ne postojite. 1992. ju svojih stanovnika život pretvorila u tragičnu dramu. Upravo to se početkom 1992. zabrinjava nas kakav tretman će u EU imati obični ljudi. Oni su širom sveta postali poznati pod imenom ’’Izbrisani’’. oktobra. kao i protest ispred slovenačke ambasade. jednom bro- 7 . zajedno sa gostima iz Slovenije. odnosno na one koji su ’’pravno nevidljivi’’ čime su im uskraćena osnovna egzistencijalna prava. te su ključni faktor u početnoj fazi politike ’’Zavadi. više nisu bili dobrodošli u novoj republici. Ultradesničarski političari nazivali su ih ratnim zločincima. još dok se borila za priznanje nezavisnosti Slovenije. otkrili su da ih je vlada ”izbrisala” sa svih javnih spiskova. Mnogi od njih bili su isterani iz svojih domova. Njihova uloga je u širenju mržnje prema susednim narodima sa kojima bi udruženo trebalo da se suprotstavimo projektima dominacije.

odbili su da ga pregledaju u bolnici. jer je 1992. preselio se u Sloveniju 1955. Prema poslednjim podacima Visokog komesarijata za izbeglice (UNHCR). kojima se Slovenija rado ponosi. dijagnoziran mu je rak. ovih dana ih prezentuju i u Beogradu. Predstavnici izbrisanih stanovnika Slovenije koji su već prošle godine svoje probleme predstavili tokom turneje po evropskim državama i u Briselu. Govori o tome da li neko postoji u informacionoj bazi ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle. iz delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine. izbeglica iz drugih delova države. nalazi veoma mnogo izbeglica. jer je deo izbrisanih Slovenije poreklom iz Srbije. tj. molim. u kojoj se. Plastičnu karticu Zavoda za zdravstveno osiguranje sa čipom.500 tolara. izgnanih sa Kosova. Rekli su da nije bio osiguran. u državi u kojoj je živeo skoro 50 godina. Otišao je do bolnice. žive i u Srbiji. već na kompjuterski podatak.” Pošto Ivan Bago do toga dana nije imao problema sa zdravljem. ■ Pre deset godina. Onda mu je jednog dana na nogu pala paleta i povredio je prst. gde su sredili ranu. nije mogao u RS da dobije niti da 1 [1] Članak ’’Izbrisani – 11 let pozneje’’ objavljen u ’’Mladini’’. Ni u državnim kompjuterima – kada se obratio za pomoć u nalaženju posla odbijen je uz obrazloženje da ilegalno boravi u Sloveniji. naime. problem izbrisanih je još uvek akutan. Pretpostavljamo da među njima ima i nezakonito i neustavno izbrisanih 1992. piše u pismu koje će slovenačkom ambasadoru u Beogradu uručiti “Civilna inicijativa izbrisanih aktivista” (CIIA) iz Slovenije. Iako je Franjo redovno plaćao zdravstveno osiguranje sve dok ga nisu izbrisali. jer bi s obzirom na razvijenost i visoke standarde. godine bio izbrisan iz evidencije. ali sestra njome nije bila zadovoljna.Z BALKAN Igor Mekina Slovenačke izbeglice u Srbiji Predstavnici ”izbrisanih” Slovenije predali su u Beogradu otvoreno pismo slovenačkom ambasadoru Miroslavu Luciju.000 ”interno raseljenih lica”. Ako ministarstvo unutrašnjih poslova nekoga izbriše iz registra stalnog stanovništva. koju je zaradio u Nemačkoj. Pokret za Slobodu iz Srbije. građevinski radnik.660 a među njima je i 204. 24. Danas radi kao nadzornik grupe čistača u jednom tržnom centru. godine bio izbrisan iz regi- 8 . on posledično izgubi gomilu drugih prava. Srbija prihvatila Uprkos svemu. Iz evidencije je bio izbrisan. uzela mu karticu i gospodinu pokazala šta joj treba. Upozoravaju da u Srbiji živi najmanje 641 izbeglica. utočište potražili – u Srbiji. godine. Velikom broju izbrisanih je nasilno bio onemogućen povratak u svoje domove ili su bili razdvojeni od svojih porodica koje su ostale u Sloveniji”. od srpskih roditelja. koji nikada nakon brisanja nisu “pokušali” da legalizuju svoj status u Sloveniji. jedan je od 18. godine. inače. Usled toga je broj izbrisanih koji trenutno borave u Srbiji verovatno veći od broja registrovanih izbeglica iz Slovenije. Pojam stalni boravak ne upućuje na kuću ili stan u kome se stalno boravi. svaka injekcija košta 4. a onda mu je jednog dana medicinska sestra rekla: ”Karticu. Među njima su izbrisani koji su deportovani iz Slovenije. nije ni primetio da nije dobio karticu. godine 641 izbeglica iz Slovenije potražilo je utočište u Srbiji. Inače. bez lečenja i nepriznat. Među njima je i veliki broj dece. ”Prema podacima UNHCR-a u periodu između 1992. Ne postoji na papiru – kada mu je lična karta istekla. Mnogi od njih nikada nisu dobili ili nisu zatražili status izbeglice u Srbiji. kartica Vam treba. izgubio je sva socijalna osiguranja. 2003. ”Gospodine. Tom prilikom će ambasadoru predati posebno otvoreno pismo u kome se nalaze podaci o više stotina izbeglica iz Slovenije kojima je Srbija ponudila utočište. stra stalnog stanovništva.1 ■ Penziju. Deregistrovan. Gospodin Herman preminuo je 2003. i 2002. Zakon o zdravstvenoj prevenciji i zdravstvenom osiguranju kaže da su osigurani oni penzioneri koji u RS imaju stalni boravak. Mnogi izbrisani.neslovenački građani čija su imena izbrisana iz spiska stanovnika samo godinu dana nakon što je Slovenija proglasila nezavisnost. U bolnicu je išao još i na previjanje rane. imao je pravo da živi u bilo kom delu tadašnje Jugoslavije. zvaničnici su odbili da je produže. ■ Ivan Bago je na prelomu milenijuma bio vitalni osamdesetogodišnjak. Rođen u Hrvatskoj. zbog nepravdi učinjenih u Sloveniji. 2. Franjo Herman postao je jedan od ”izbrisanih”. ”Bio sam prevaren i Slovenija bi trebalo da se stidi”. kratkotrajno otputovali a da više nikada nisu mogli da se vrate u svoje domove.000 izbrisanih. Vojinović(29). Sudbina izbrisanih ■ Jednog sunčanog jutra 1992.” Gospodin Bago joj je pružio staru zdravstvenu knjižicu. koji pominje više od 4. bilo moguće očekivati da Slovenija predstavlja tranzitnu ili ciljnu državu srpskih izbeglica a ne obrnuto. možda ni danas ne bi znao da je njegov pravni status vrlo sumnjiv. većinom Srba.000 ljudi u Sloveniji poznatih kao ”izbrisani” . Avgusta 2000. Zoran Vojinović se probudio shvativši da više ne postoji. rečeno mu je da je izgubio sve zdravstvene pogodnosti. Prišla je drugom pacijentu. Na to nas upućuje i zvaničan podatak MUP-a Slovenije. Ni u bolnici – kada se razboleo i zatražio tretman. Upravo iz tog razloga jedna grupa izbrisanih će danas obići Miroslava Lucija. kao i izbrisani koji su. ambasadora Slovenije u Srbiji. koji su. Zatim je otišao do koparske filijale Zavoda i saznao da je 1992. Da se Ivan Bago nije povredio. Kao i svi bivši Jugosloveni. iznenađuje podatak da su u Srbiju došle i izbeglice iz Slovenije. Slovenija prognala. rekao je. ništa ne sluteći. Vojinović je izbrisan iako je rođen u Sloveniji. takvih izbeglica u Srbiji ima 256.

A. a 1994. godine 9 nastavak na sledećoj stranici sa Telefunkenovim zvučnicima. institucija u kojoj se između ostalog utvrđuje identitet osoba bez dokumenata. Srbe. da nas. ozvučenje za pevača. iz 2005. približno 1. gde su mu službenici ljubazno objasnili da pomoći kod njih nema i predložili mu da ilegalno pobegne preko granice. Na graničnom prelazu Gruškovje između slovenačke i hrvatske granice 3 Iz intervjua sa V. radijski stub izbrisanih opremljenih transparentima do slovenačke ambasade. Nakon dva sata mi je prišao jedan civil i objasnio: dovezen sam u policijsku stanicu da bi me poslali sudiji za prekršaje! Zašto. koji mu država nije dozvolila da koristi. Na problem izbrisanih je Mladina upozoravala još u vreme kada je problem nastao. Tribina je sutradan završena šetnjom je podigne iz banke. čiji je autor Dimitar Anakiev. Hrvatski pogranični policajci nisu hteli da me prime. polako je rasprodavao svoj imetak – auto. bio je odgovor. platio kaznu 3. pitao sam se. (prev. iz slovenačkih registara stalnog stanovništva izbrisano je 18.” Sa zvanične i-net strane Policije R. Kada sam pitao kako i zašto. naglašeno je da je Sloveniji brisanje” donelo velike koristi tokom devedesetih. 2. Od nemačkog penzionog osiguranja dobio je pismo u kome su zahtevali da u dokumenat kojim svake godine potvrđuje da je živ upiše i svoje državljanstvo i podatke iz ličnog dokumenta. a donosi joj i danas. se u Mladini prvi put javno pojavljuje i oznaka ”izbrisani” za tu grupu stanovnika. ”morali su da me drže zatvorenog – rekli su mi da idem u Hrvatsku da pomognem svojima. Izbrisani su bili isključeni i iz denacionalizacije a istovremeno. Jer živim neprijavljen na svojoj adresi. koji kasnije nisu bili uključeni u statistike. iako su izgubili i radna mesta. Policajci su me morali odvesti nazad. M. jer u tim slučajevima Zakon o strancima izričito brani njihovo prisilno odstranjivanje iz naše države. Time su kršili sve konvencije o ljudskim pravima. u prisustvu policije pokupio sam garderobu i odvezli su me u Center na Celovški ili u Šiški.Z BALKAN redakcija Z magazina i redakcija Glasa Izbeglica iz Srbije. etničke ili druge pripadnosti ili političkog uverenja. onda su me vozili kući. pak. februara 1992. U intervjuu koji je Aleksandar Todorović dao za Glas izbeglica u Srbiji. inače će prestati da mu uplaćuju penziju. ili. 23.policija.2 Tu sam bio 12 dana zatvoren. Tražio sam da mi neko objasni zašto. jer nije obuhvatila nepostojeće izbrisane”. Pitao sam zašto 2 Prelazni dom. Da bi preživeo. To se događalo iz dana u dan. jer tamo je rečeno da me je država odjavila 26. Izdali su mu i potvrdu o tome da mu nisu dali nikakvu pomoć. pa država i danas dobija prilična novčana sredstva iznajmljujući ih. U Beogradu je u Domu omladine. da se borimo. Po pomoć je otišao na odeljak za socijalni rad u Izoli. oktobra.600 tolara. Tako je ostao bez sredstava za preživljavanje. koje se dešavalo tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. jer zvanično ne postoje. naravno.si/si/ organiziranost/uup/centujce. prešlo je u državno vlasništvo. prema oceni Ustavnog suda Slovenije. Priveli su me u policijsku stanicu iako sam predao dokumenta. www. izostavljanjem velikog broja izbrisanih. godine nezakonito izbrisala iz registra stalnih stanovnika Slovenije. jer nije imao stalni boravak. html . Prema zvaničnim podacima. pojačalo za gitaru. i sam jedan od onih koje je slovenačka vlast 26. Prikazan je i dokumentarni film ”Izbrisani” (Rubbed out). Rekli su mi da dokumenta ne važe i oduzeli mi ličnu kartu. Vozačku dozvolu sam imao. Tokom boravka u Prelaznom centru bile su mnogobrojne verbalne provokacije: da će. Žena je dolazila par puta. kada dođe mrak. Na istovetan način je ”falsifikovana zvanična statistika o siromaštvu u državi. jer Janko Šribar nije mogao nijednim dokumentom da dokaže da je živ i da još uvek postoji. Slovenija je zahvaljujući brisanju mogla da se pohvali pozitivnijim statističkim podacima” za lakši pristup u EU. U međuvremenu su mu iz Nemačke nagovestili da će prestati da mu uplaćuju penziju. Fender gitaru.S.000 stanova koje bi stanari mogli da otkupe. ■ Bila je rutinska kontrola. u države gde bi bili ispostavljeni mučenju ili nečovečnom ili ponižavajućem tretiranju. pa su me pustili. civil me je pitao da li gledam TV. iako je penzija iz Nemačke dolazila na njegov račun još od aprila 1997. čija je ljudska prava. Na slovenačkoj granici smo prešli u drugi auto: iz policijskog u običan beli karavan. “Strance nikada prisilno ne vraćamo u države u kojima bi bili ugroženi njihovi životi ili sloboda iz razloga rasne.S. pasoš i propusnicu za Italiju. verske. vozi kombi u Hrvatsku. Prema oceni Aleksandra Todorovića. U filmu je brisanje stanovnika predstavljeno kao varijanta “administrativnog etničkog čišćenja”. Odveden sam sudiji za prekršaje.305 osoba. mada neki aktivisti ocenjuju da je taj broj verovatno još veći. mikrofone i različite držače. 1992. država nedvosmisleno kršila. održana i javna tribina na temu izbrisanih u Sloveniji.)3 ■ Po narodnosti sam Srbin i ne bi smeli da me deportuju u Hrvatsku. skupe elektronske efekte za gitaru. harmoniku.

S. 10 .S. u R. Objasnio sam im kakva je situacija. Sačekali smo da padne mrak i onda su mi pokazali gde mogu da ilegalno pređem u R. krenuo u posetu braći u Srbiju i iznenada se našao usred konflikata između srpskih i hrvatskih jedinica.” (prev. U R.d. na ničijoj zemlji. objašnjava Todorović.S. Ali. gubite pravo glasa na parlamentarnim izborima.12. Nas Srbe su odbijali. Brisanjem na način koji je to izvela Slovenija gubite sve. kada se vratio iz posete rođacima u Nemaèkoj. a u R. kosovskog Roma. višnom vizom. vodi brigu o izbeglicama iz Slovenije.S. a zdravstvene usluge za ”neizbrisane” su se popravile. objavljenom u „Mladini“ 3. Tamo. a istovremeno je formulisan tako da ne bi ispravio nepravde učinjene izbrisanima. Letoniji i Estoniji.Z BALKAN državama i one sprovedene u Sloveniji.2. Posle deset godina života. Onda me je još i šutnuo. što će pokušati da ostvari vlada kojoj će mandatar najverovatnije biti predsednik Socijaldemokrata. pravnika Matevža Krivica. policiji. godine. Kada Kosovo. Rekli su mi da im policajci svakog dana dovezu po 10. koji ne bi bio podvrgnut novoj presudi Ustavnog suda. da vam skinu krzno. Policajac mi je stavio automatsku pušku u usta i zapretio mi da će sledeći put pritisnuti obarač – ako se vratim. Ostavili su me baš tamo. Nekako kao kad se otvori lov upravo na vas. Iz zatvora u Albaniji je pobegao i ilegalno opet 5 Iz članka ’’Zgodbe izbrisanih”. ■ Izvor: Mladina (www. O Beriši je isti časopis pisao i u članku „Izbrisani azilant“ 17. Godine 1991. države koja je u prvoj polovini ove godine čak predsedavala Evropskom Unijom i istovremeno želi da se ponosi visokim standardima na području zaštite ljudskih prava. zakon nije dobio podršku koja bi mu omogućila potvrdu u parlamentu. Živeo je u Azilnom domu (gde je dobio i peto dete) sve dok ga sa porodicom nisu opet deportovali u Nemačku krajem januara 2007. Odatle je kasnije deportovan za Albaniju. Rešio sam da odem na granicu do hrvatskih policajaca. M. Ako su Hrvati. pošto je poslednji stalni boravak imao prijavljen u Mariboru.mladina. često na ivici siromaštva. poštar.S. Izvukli su me iz auta. Ljubljana.)4 ■ Saša Milenković. zakasnio da preda molbu za državljanstvo i postao izbrisan.2007. stalno živeo i radio od 1987 godine.S. gde je opet zatvoren u Centar iz koga je kasnije pobegao u Nemačku gde je zatražio status izbeglice. nakon 1999. Država je uštedela i na oko 3. rodio u Prokuplju. objavljenog u ’’Mladini” dana 22. str. da bi uopšte mogli da žive sa svojim porodicama.2003. i vratim se kući. i političari su dostigli cilj da ruskogovoreće odmaknu od državnih korita i da ’’nelojalni’’ putem izbora ne mogu krojiti nacionalne politike. je sa ”pauzama” boravio sa radnom i bora4 121 Dedić. Međutim. Nisam znao šta bih. Godine 1993.6 ■ 6 Iz članka „Otroci v zaporu“. nije imao prava na zdravstvenu zaštitu. Činili su mi se čovečnijim od slovenačkih.si) Prevela sa slovenačkog Marta Stojić plaćaju razne takse. ali ga bez potvrde o državljanstvu nisu primili. Nakon kritika organizacija za zaštitu ljudskih prava. uzmu ih – trebali su im vojnici – slali su ih na front. Gore nego u baltičkim državama Predsednik CIIA-e je za časopis srpskih izbeglica pojasnio i razliku između procedure spovedene u baltičkim postoji nekoliko kilometara širok pojas koji ne pripada nijednoj državi. n. Civilne inicijative izbrisanih aktivista i medija. J. ali počinilac ne odgovara.2005.S. profesor u školi… Upravo to se dogodilo u Litvaniji. molbe”. oružanim snagama. U novom koalicijskom ugovoru je ispravljanje nepravdi nanetih izbrisanima upisano kao jedna od tačaka novog programa vlade. na graničnom prelazu mu je policajac rekao da njegova dokumenta više ne važe iako je u R. već bi ih ponovo diskriminisao. jer su me odmah na granici odbili (kao Srbina nisu hteli da me prime). Oduzeli su mu dokumenta i odvezli u Centar za odstranjivanje stranaca u Šiški. Jedan od njih mi je skuvao kafu. Jer se samo tako ni u budućnosti ne bi ponavljalo trenutno apsurdno i neprihvatljivo stanje u kome Srbija. (prev.S. Borut Pahor.. Mnogi izbrisani su izgubili i penzije a radnici na hiljade godina radnog staža. Da bi sebi kupila vreme. ipak i dalje ste vozač autobusa. nadležni organi u Nemačkoj su odlučili da Berišu sa porodicom (u Nemačkoj se oženio i dobio decu) deportuju na Kosovo. izgubite uglavnom politička prava i neke manje bitne mogućnosti kao što je zaposlenje u državnim ministarstvima. vraćen je u R.)5 ■ Jedan od najnovijih primera je slučaj Ali Beriše. vize. došao u R. uprkos uplaćivanjima u kasu za zdravstvo. vratili su mu status stalnog stanovnika. jer vas nije ubio”. da bih sam otišao u Hrvatsku. ”Ako vam ne daju ili oduzmu državljanstvo. više nije imalo status ratnog područja. 12 ljudi. Ali Beriša nema nikakve veze sa Albanijom niti je do tada ikada u njoj bio. Pomoću stare lične karte pokušao je da se upiše na Fakultet za sport.10. Dosadašnja slovenačka vlada nije bila sposobna da reši ovaj problem u skladu sa odlukom Ustavnog suda. koji se 1972. koja tek pokušava da dobije status kandidata za članstvo u EU. je završio poslednji razred srednje škole. M. jer određen procenat izbrisanih. Vrlo dobro bi bilo ako bi novoj vladi zaista uspelo da izbriše jednu od najvećih sramota Slovenije nakon osamostaljenja. itd. predlagala je rešenje problema ustavnim zakonom. se zbog blokada na putevima vratio tek februara 1992. na sredini između obe granice smo stali. gde je zatražio azil. je došao kada je imao 5 godina. godine.S.000 dece koja nisu dobijala dečije dodatke. uključujući i dostojanstvo. U upravnoj jedinici u Mačkovoj ulici su mu izbušili lične dokumente. A osim prezimena.

vlada poslala skupštini s predlogom za početak postupka ali je očigledno tamo nešto zapelo. nego na praksu demokratske države na U Sloveniji “izbrisani” bez statusa 24. Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice (UNHCR). godine bez statusa je ostalo 18. Vlada Republike Slovenije je.000 takvih osoba. Žigon Izbrisani ispred slovenačke ambasade Slovenački konzul u Beogradu predstavnicima izbeglica iz Slovenije nije mogao da da garanciju o izdavanju viza za obilazak države na sunčanoj strani Alpa. inače.305 osoba. važio je zakon o strancima”. izbrisani koji zive u Beogradu 11 . niti su bili obavešteni na bilo koji način. Za one koji nisu tražili državljanstvo. BEOGRAD . Taj nacrt je novembra 2007. godine. oktobra između 11 i 13 sati okupili ispred slovenačke ambasade u Beogradu.000 prognanih i raseljenih lica. istaknuto je sinoć na tribini u beogradskom Domu omladine.171.Z BALKAN Dominik G. Od 200. Slovenija je tada ponudila mogućnost sticanja državljanstva svim državljanima iz drugih republika a koji su imali prijavljeno stalno prebivalište u Sloveniji . i Zorana Miloševića. a državljanstvo neke druge republike bivše SFRJ i nakon osamostaljenja Slovenije nisu aplicirale za njeno državljanstvo.000 ljudi koji su nezakonito februara 1992. Slovenački konzul Jožef Keček primio je pet predstavnika. Zoran Milošević. Okupljanje je proteklo mirno uz pojačano prisustvo srpske policije. a među njima je i 641 iz Slovenije.132 osobe su ga dobile na taj način.000 je brisano iz registra. koji mogu da dobiju i izbeglice evidentirane od strane UNHCR-a. kada je Zakonom o uređivanju statusa državljana drugih država naslednica bivše SFRJ u Republici Sloveniji omogućila dobijanje dozvole za stalni boravak za 12. Tu nepravdu je Slovenija pokušala da ispravi tek 1999.000 i dalje nema nikakav status. po narodnosti Srbin. Tribinu “Izbrisani u Beogradu” organizovalo je Udruženje Civilna inicijativa izbrisanih aktivista iz Slovenije i Pokret za slobodu iz Srbije.303 osobe. Milenka Srećkovića iz neformalnog Pokreta za slobodu. a u nekim slučajevima i zbog neprofesionalnog i arogantnog ponašanja slovenačke male birokratije. u izjavi za javnost koju je tom prilikom objavila slovenačka ambasada za srpske medije. Konzul je posetioce obaves- tio da je za izdavanje vize u skladu sa Bečkom konvencijom i šengenskim sporazumom pre svega potreban važeći pasoš.Od više od 18. a ipak. između ostalog. a da nisu dobili odluku o tome. piše. Njihovi predstavnici i simpatizeri su se 24. početkom 1992. pomoću koga bi trebalo da se realizuje odluka Ustavnog suda. nema nikakvo državljanstvo. među njima i Aleksandra Todorovića ispred Civilne inicijative izbrisanih aktivista. zbog neinformisanosti većinom neobrazovanog sloja stanovnika iz republika bivše Jugoslavije. Njegova priča više podseća na neki Remarkov roman iz međuratnog perioda. izbeglicu iz Maribora. Predstavnici izbrisanih na sastanku sa slovenačkim konzulom nisu dobili garancije da će izbeglicama iz Slovenije biti izdate vize za obilazak bližnjih u Sloveniji. “Izbrisani” su osobe koje su imale prijavljen stalni boravak u Sloveniji. formulisala nacrt ustavnog zakona o dopuni Ustavnog zakona za sprovođenje bazičnog ustavnog akta o samostalnosti i nezavisnosti Republike Slovenije. ”Pitanje izbrisanih se više ili manje uspešno rešava već od 1991. Dovde je sve lepo i u redu. u Srbiji živi gotovo 300. godine izbrisani iz registra stalnog stanovništva Slovenije. 4. oko 30. oktobar 2008. Izvor: Radio-televizija Vojvodine Zoran Milošević i Milan Ćulibrk. godine. objasnila je Sara Pistotnik iz “Civilne inicijative”.

i bili smo prepušteni na milost malim lokalnim Hitlerima kakvih ima u svim nacijama”. Dom Omladine. koji se spremaju da argumentovano otvore današnju debatnu temu. Među debaterima nisu se mogli zateći radnici kragujevačke Zastave koji su. Debatno takmičenje podržali su ambasada Republike Mađarske u Srbiji i NATO-odeljenje za javnu diplomatiju. godine je otišao na lečenje u Beograd.si) Prevela sa slovenačkog Marta Stojić Priznato 18. Beograd. kao ni rakom oboleli italijanski vojnici koji su došli na Kosovo odmah po završetku bombardovanja. jer misli da ima pravo na slovenačko. oktobar 2008. veka koji zahteva globalno partnerstvo. koji su bili prisiljeni da se isele ili su deportovani. . zabranili su mu ulazak na granici sa Mađarskom. Jožef Keček. Zato što će strateški osmišljen evroatlantski hodogram predstavljati naš odgovor na izazove 21.307 izbrisanih. neslovenci. 23. ali i da pitanje prebivališta treba rešiti novim zakonom. “Stigmatizirani smo kao državni neprijatelji. Usledile su nove inicijative Ustavnom sudu koji je 2003.stvarnih i simboličkih. veka. Bio je jedan od petoro ljudi. a vlasti su zvanično priznale 18. koji po podacima UNHCR-a žive u Srbiji. Ostalo je nejasno kako su organizatori zamislili da debatuju o nečemu za šta oni unapred tvrde da ’’nema alternativu’’. godine. ■ Izvor: Mladina (www. A generacija mladih i sigurni smo. razumeti da je globalno partnerstvo prvi korak u nadilaženju granica . početku 21. ali ne i oni koji su isterani. a onda ga je policija deportovala iz države. navela je ona. i to vozom 1993. Sa tribine o Izbrisanima. godine doneo odluku da izbrisanima moraju da se vrate sva prava i da ne mogu više biti deportovani. U ime organizatora. On ne želi srpsko državljanstvo.Z BALKAN ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ NATO LOBISTIČKA NVO U SKUPŠTINI VOJVODINE ORGANIZOVALA DEBATU “ULAZAK SRBIJE U NATO NEMA ALTERNATIVU” NOVI SAD. NATO-va lobistička nevladina organizacija. čiji je organizator ’’Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo’’. naši današnji debateri će u bliskoj budućnosti biti nosioci politikâ stabilizacije prostora Zapadnog Balkana i kreatori ključnih političkih odluka. Izvor: Radio-televizija Vojvodine ■■■ 12 . Na osnovu dva nova zakona kasnije je veliki broj izbrisanih uspeo da legalizuje status. gde su još uvek njegova dva deteta. Takođe je ostala tajna suma novca potrebna da bi se Skupština Vojvodine pretvorila u prostor za marketinške izvedbe NATO ratne mašinerije. u debati nije učestvovao niko kome je član porodice postao NATO ’’kolateralna šteta’’. rekao je Kresoja i naglasio da je Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo uveren da će generacija budućih lidera.307 ljudi Slovenija je posle toga donela novi Zakon o prebivalištu po kome su ovo pravo mogli da ostvare samo oni koji su sve vreme bili u Sloveniji. I zahteva elite koje će pripremiti kompetentne odgovore’’. a prilikom pokušaja da se vrati u Sloveniju. Isto tako. oboleli od raka i leukemije. Todorović: Administrativno etničko čišćenje Aleksandar Todorović iz Ptuja kod Maribora. U Maribor se vratio nakon dva neuspela pokušaja. istakao je da se ovde radi “administrativnom etničkom čišćenju” koje je sprovođeno perfidno. Još uvek govori slovenački.mladina. U debati su učestvovali studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu i članovi Centra za civilne resurse u Bujanovcu. Po njegovim rečima. koje je primio slovenački konzul u Beogradu. ali ne i oni kojima političke institucije nisu priznale da su izbrisani. ali sistemski. Tokom osamostaljenja Slovenije. veka. 1992. izvršni direktor Centra za politiku i evroatlantsko partnerstvo Siniša Kresoja izjavio je: ’’Svi nosimo odgovornost da pripremimo evroatlantski hodogram Srbije. Tako je on jedan od onih evidentiranih izgnanika iz Slovenije. rekao je on i ispričao da su se ljudi vrteli u tom lavirintu sve dok nisu organizovano krenuli u borbu za vlastita prava. 5. i sam “izbrisani” koji se izborio za prebivalište. živeo je u Mariboru. NOVEMBAR 2008. nakon što ju je NATO bombardovao.Pod pokroviteljstvom Skupštine Vojvodine održano je prvo regionalno takmičenje mladih o temi “Ulazak Srbije u NATO nema alternativu”. usled posledica raščišćavanja svoje fabrike. Partneri na projektu su Civilni Resurs Centar iz Bujanovca i Fakultet za pravne i poslovne studije iz Novog Sada.

FBI nije uspeo da nađe nijednu jedinu masovnu grobnicu pa se vratio kući. rekla je Del Ponte. priznala je Kosovo. bio na trijumfalnom obilasku "oslobođenog" Kosova. Britanski ministar spoljnih poslova. Srbe i Rome koje je ubila OVK. Ona isto tako kaže da je bilo dovoljno dokaza da se optuže kosovski Albanci za ratne zločine. koji je Komesar za ljudska prava Saveta Evrope opisao kao "manju verziju Guantanamo". predvođena SAD. Del Ponteovoj. od strane NATO-a. njegov vođa je ljutito optužio "semantičke piruete ratne propagandne mašinerije". istraga NATO-vih ratnih zločina bila je odbačena. koja je počela prodor na istok kako bi dominirala svojim "prirodnim tržištem" u jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Sloveniji. rekao im je da u svako doba mogu da ga pozovu na njegov mobilni telefon. Zaista. Bio je to precizan nagoveštaj krvoprolića u Avganistanu i Iraku. koja je trenutno švajcarski diplomatski predstavnik u Argentini. ■ Prevela Nada Ljubić Karla Del Ponte 13 . "Holokaust" je bio laž. ambasador SAD za-uglavnom-ratne zločine. "međunarodna zajednica". SAD su osigurale da se jugoslovenskoj privredi u krizi uskrate krediti Svetske banke a više nepotrebni NATO je bio ponovo vraćen u igru. parkovima i televizijskim studijima. Ali oni imaju jednu vrednu stvar: vojnu bazu SAD. federacija koja je stajala kao politički i ekonomski most između istoka i zapada u hladnom ratu. bilo je rečeno od strane vlade njene sopstvene zemlje da prestane da promoviše svoju knjigu. i razorena ekonomska infrastruktura zemlje. ova knjiga otkriva surove istine o zapadnjačkoj intervenciji na Kosovu. Prošlog februara. čak dok je Bler. Godinu dana kasnije. Herojski saveznici Zapada behu članovi Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Bivša glavna tužiteljka Međunarodnog krivičnog tribunala za Jugoslaviju u Hagu. gde su njihovi bubrezi i drugi telesni organi bili otklanjani. Kad se NATO bombardovanje okončalo. Čitaoci će se setiti da je izgovor za NATO bombardovanje bilo to što su Srbi počinili "genocid" nad Albancima u secesionističkoj pokrajini Kosovo. To nije bilo sve. mada ne i savršena. oni su zatim u drugim zemljama bili prodavani kao transplanti. tokom kojeg je ubijeno stotine ljudi u bolnicama. Na ’’mirovnoj’’ konferenciji o Kosovu u Francuskoj 1999. tajni sporazum je bio napravljen. Karla Del Ponte. godine. Taj broj je obuhvatao borce obeju strana. kamp Bondstil. OVK je etnički počistila više od 200. U vreme kad su se Evropljani sastali u Mastrihtu 1991. koja ima svoj eho na Kavkazu. Španski tim forenzičara je uradio to isto. posebno za novoujedinjenu Nemačku.000 Srba i Roma iz pokrajine. 21. Jugoslavija je bila na jedinstven način nezavisna i multietnička. školama. tribunal Del Ponteove je proglasio konačni račun smrti na Kosovu: 2. Ona je insistirala da to obuhvati i 78-dnevno bombardovanje Srbije i Kosova 1999.Z BALKAN Džon Pildžer Ne zaboravimo Jugoslaviju! Tajne razaranja Jugoslavije isplivavaju na površinu. Toni Bler je podsetio na holokaust i "duh Drugog svetskog rata". Nije bilo genocida na Kosovu. i ženama. a Jugoslavija je bila upropašćena. "Ako nisam spremna da optužim NATO kadrove". Uveliko ignorisana u Britaniji.09. crkvama. Robin Kuk. otkrivajući nam sve više kako se upravlja modernim svetom. Dejvid Šefer. ratni vođa. Nemačka je priznala Sloveniju. čiji je ubilački dosije sklonjen u stranu. Pod pritiskom iz Vašingtona i Londona. Tribunal su uspostavile i finansirale uglavnom Sjedinjene Države. ilegalnom robom. U Vašingtonu. Napad NATO-a je bio zasnovan na prevari.788. "moram napustiti svoju misiju. Srbima je rečeno da prihvate okupaciju NATO snaga i tržišnu ekonomiju ili će bombardovanjem biti naterani na poslušnost." Bila je to bruka. Uloga Del Ponteove je bila da istražuje zločine počinjene kad je Jugoslavija rasparčana 1990-tih.2008. objavio je da je oko "225. objavila je ove godine sopstvene memoare pod naslovom Lov ja i ratni zločinci. To nije bilo prihvatljivo za Evropsku zajednicu u ekspanziji. koje nema formalnu ekonomiju i kojim vladaju kriminalne bande koje trguju drogom. međunarodni timovi su se spustili na Kosovo da ekshumiraju "holokaust". ali da su istrage bile sasečene u povoju tako da fokus tribunala bude na "zločinima koje je počinila Srbija". Ona kaže da su haške sudije bile zastrašene od kosovskih Albanaca – istih onih u čije je ime NATO napao Srbiju.000 etničkih Albanaca uzrasta između 14 i 59 godina" ubijeno. kaže Del Ponte u svojoj knjizi: Oslobodilačka vojska Kosova je kidnapovala stotine Srba i transportovala ih u Albaniju.

dugotrajni i često sa neizvesnim ishodom.800. naovamo imalo je oko 538. u svetu. te postupci traju i duže od godinu dana.Praksa sudova i organa uprave u ovoj oblasti je neujednačena. Neophodno je posebnim zakonom regulisati problem pravno nevidljivih lica. ukoliko stranka raspolaže svim dokazima traje oko 5 meseci od momenta podnošenja zahteva. što u proseku košta od 40. neopterećen broj- Ivanka Kostić. između ostalog. u upravnim i sudskim postupcima. a 13. ne mogu da uživaju imovinska i druga prava. Pored donošenja novih propisa.00 za DNK analizu. oni su „pravno nevidljivi“. ovi troškovi su nezamislivi. Prema podacima Komesarijata za izbeglice. prognanih i raseljenih lica. država bi omogućila jednako uživanje i zaštitu prava i sloboda svima koji žive pod njenom jurisdikcijom. odnosno licima koja nisu upisana u matične knjige rođenih. .078 ljudi.000.000 zbrinuto je proteklih godina kroz stambene programe. i to na jednostavan i efikasan način.94 posto stanovništva. Za ova lica koja su nezaposlena i žive u dubokom siromaštvu.U praksi. prognanih i raseljenih lica. UNHCR-a i OEBS-a. . Rešavanjem ovog pitanja na sistemski način. Sa stanovišta pravnog poretka.000 ljudi. a 90 odsto živi na granici siromaštva.00 dinara za upoređivanje krvnih grupa.Da bi se naknadno upisala. ovi postupci su složeni. Srbija je i dalje na prvom mestu u Evropi po broju izbeglih. .000. na obrazovanje. Nadležni organi uprave od slučaja do slučaja različito cene istu vrstu dokaza. tako i u pogledu njihovog dokazivanja. 40 odsto živi u iznajmljenim stanovima. kao i pripadnika nacionalnih manjina. ili 3. Nažalost. Status izbeglice u Srbiji od 1992. interno raseljenih je bilo 210. na obrazovanje. dok je ostalih ratom ugroženih lica bilo 70. Praxis je pokrenuo inicijativu za pronalaženje takvog sistemskog rešenja ovog problema. Tek kao subjekt prava. pruža besplatnu pravnu pomoć licima bez pravnog subjektiviteta. G-đa Kostić kaže da ’’do sada nije bilo sistemskih napora da se ovo pitanje reši. izvršnom direktorkom Praxisa.292 ljudi. odnosno lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih .000. moraju da vode upravne i sudske postupke. 14 .000. U kolektivnim centrima na teritoriji Srbije živi 6.’’. 60 odsto izbeglih i raseljenih u Srbiji je nezaposleno. Uz podršku Praxisa. ne uživaju svoja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. pojedinac može da uživa i druga prava i slobode. u većini slučajeva zavise od stručne pravne pomoći. Praxis nim formalnopravnim uslovima. Poseban problem je što pojedini sudovi insistiraju da se u postupku utvrđivanja materinstva i očinstva kao dokaz izvede DNK analiza ili upoređivanje krvnih grupa. ’’Dugogodišnje iskustvo u radu na pojedinačnim predmetima nas je navelo na zaključak da je ovaj problem izuzetno težak i da je neophodno da se hitno sistemski reši``.Lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih su „pravno nevidljiva“.Z BALKAN Intervju sa Ivankom Kostić Pravno nevidljiva lica U razgovoru sa Ivankom Kostić. i nažalost. rečeno nam je da ’’svaki pojedinac ima pravo da bude priznat kao subjekat prava. Lica bez pravnog subjektiviteta.000. te je sav teret dokazivanja na podnosiocima zahteva. neophodno je povećati materijalne i ljudske resurse nadležnih opštinskih organa uprave koji se bave ovim pitanjima. dok je u neformalnim ustanovama tog tipa trenutno njih oko 1. procenjuje se da je oko 40. upisom u matičnu knjigu rođenih. ne uživaju svoja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. ne mogu da uživaju imovinska prava. ne mogu da glasaju na izborima itd. Praxis. Svojstvo subjekta prava se stiče po rođenju. on samo uvećava.000 osoba umrlo. Samo 28. U tom statusu u našoj zemlji danas se nalazi 307.000 osoba. organizacijom koja se bavi pravnom zaštitom izbeglica i interno raseljenih lica (IRL). kako u pogledu podataka o rođenju jednog lica. od kojih svega 200 svakog dana dobije veknu hleba od 300 grama. a 13. ova lica obično ne raspolažu potrebnim dokazima. kaže gđa Kostić. a 80. Dokazi se ne pribavljaju po službenoj dužnosti. ali je očigledno da se kontinuiranim izbegavanjem rešavanja ovog problema. dok je državljanstvo Srbije dobilo 206. pravni eksperti Centra za unapređenje pravnih studija su izradili Model zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta. Upravni postupak. u treće zemlje otišlo je oko 46. kako bi se licima bez pravnog subjektivite- Srbija je na prvom mestu u Evropi po broju izbeglih. ljudi koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih ne postoje. u svetu.

neujednačena praksa u sprovođenju upravnih i sudskih postupaka u slučajevima kada su matične knjige uništene ili nestale i kada ranije nije izvršen upis u matične knjige. Suva Reka i Gora. čiji pravni subjektivitet nije priznat. sa ciljem da se skrene pažnja nadležnim državnim organima. Raspored evidencije izmeštenih matičnih knjiga sa Kosova U skladu sa dopunama Zakona o matičnim knjigama (“Sl. kao i na terenu.Z BALKAN ta omogućilo efikasno ostvarivanje svih prava’’. koji često žive u nelegalnim i nehigijenskim naseljima. ■ Razgovarao Milenko Srećković Podaci UNHCR-a G-đa Kostić nam prenosi podatke UNHCR-a prema kojim je u zvaničnim kolektivnim centrima u Srbiji smešteno približno 6. nezaposleni su i žive ispod donje granice siromaštva. Zvečan i Leposavić. zagarantovano međunarodnim propisima i Ustavom Republike Srbije’’. Kosovska Kamenica i Novo Brdo. Pored toga.nemogućnost prijave boravišta Roma koji žive u nelegalnim naseljima. Praxis Praxis pruža pravnu pomoć u svojim kancelarijama u Beogradu i Kraljevu. Obilić. Mobilni pravni timovi Praxisa obilaze raseljena lica u privatnom smeštaju. juna 2003. Lipljan i Kosovo Polje. Međutim. obrazovanje i dr. trenutno u Srbiji živi nekoliko desetina hiljada lica. Glogovac. * grada Kragujevca za opštine: Peć. godine. rad. Praxis će povratnicima po readmisiji takođe pružati pravnu pomoć u pribavljanju dokumenata i rešavanju problema u vezi sa priznavanjem pravnog subjektiviteta. da je neophodno hitno sistemski rešiti problem. pružaće ovim licima pravnu pomoć i u pristupu drugim pravima u Srbi- 15 . Neke procene govore da Readmisija G-đa Kostić kaže da procene Saveta Evrope govore da će od 50. živi oko 2. uglavnom Roma. Štimlje i Štrpce. Teškoće u nabavci ličnih dokumenata Prema gđi Kostić. povraćaj imovine u posed. ji.000 IRL i 1. i celokupnoj javnosti. * opštine Kraljevo za opštine: Kosovska Mitrovica. smanjenju siromaštva i stepena socijalne ugroženosti ove populacije. Vučitrn.000 lica biti obuhvaćeno readmisijom. za sada jos uvek nije poznato kolika će biti potreba za ovom vrstom pomoći. br.000 IRL i 600 izbeglica. * opštine Jagodina za opštine: Đakovica i Dečani. glasnik RS”. kao i . Raseljeni Romi G-đa Kostić kaže da je ’’posebno težak položaj interno raseljenih Roma.500 izbeglica). u kojima raseljena lica nemaju pravo na državnu potporu i humanitarnu pomoć. Vitina. * opštine Vranje za opštine: Gnjilane. iako je pravo na pravni subjektivitet osnovno ljudsko pravo. penziju.plaćanje administrativnih taksi za obradu zahteva.udaljenost matičnih službi koje vode matične knjige sa Kosova i izmeštenih policijskih stanica. „pravno nevidljivih“ lica. . Podujevo. * opštine Leskovac za opštine: Uroševac. 57/2003) koje su stupile na snagu 7. glavne prepreke sa kojima se suočavaju interno raseljena lica sa Kosova u pristupu ličnim dokumentima su: . zaštitu njihovih prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu. . . Istok i Klina. Kačanik. Zubin Potok. .500 raseljenih lica (oko 5. vođenje matičnih knjiga za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija obezbeđuju organi uprave: * grada Niša za opštine: Priština. od mesta njihovog boravka. kao i dokumentima i imovinskim pravima na Kosovu. kao i da je većina ovih lica romske nacionalnosti. Orahovac. Zajedničkim snagama. UNHCR i OEBS će preduzeti razne aktivnosti do kraja ove godine.nedostatak informacija odnosno neobaveštenost o njihovim pravima. u kolektivnim centrima i romskim naseljima širom Srbije.neefikasnost matičnih službi u obradi zahteva za izdavanje dokumenata. Praxis. Centar za unapređenje pravnih studija. Pored toga Praxis nastoji da doprinese uklanjanju sistemskih prepreka koje sprečavaju raseljeničku populaciju u ostvarivanju svojih prava. Pružanjem besplatne pravne pomoći Praxis nastoji da omogući raseljeničkoj populaciji (izbeglicama i IRL) pristup dokumentima. te da doprinese poboljšanju kvaliteta života. U takozvanim „nezvaničnim“ kolektivnim centrima. * opštine Kruševac za opštine: Prizren.000 do 100. Srbica.

Moje preduzeće. tajno rasprodao njen fiksni kapital i zalihe. nego i od korumpirane birokratije. Novi zakoni. sektor koji zapošljava najviše radne snage. Gušeći se u dužničkoj krizi iz 1980ih i međunarodnim sankcijama 1990-ih. koje su počele pre 5 godina u Jugoremediji. Radnici Rekorda se hvale vremenom u kome je njihovo preduzeće bilo među najvećim proizvođačima gume u Evropi i izvozilo u oko 150 zemalja. videla relativno malo boljitka.852 preduzeća je privatizovano u proteklih sedam godina. i prodaja Rekorda je obavljena uz uslove koje novi vlasnik nije ispunio: nijedan radnik nije smeo biti otpušten. Nemamo obrazac za potiskivanje ovog talasa neoliberalizacije i ekonomskog razvlašćivanja. radnik u srpskoj fabrici guma "Rekord". "U našoj zemlji odvijala se najduža i najsporija ekonomska tranzicija u Istočnoj Evropi". Mnoge fabrike u Rakovici. a radnici su počeli da pregovaraju o ugovorima kroz kolektivne ’’nagodbe”. Ovaj opis možda protivreči nekim od popularnih predstava i diskursa o Srbiji kao zemlji uspešne tranzicije. postali su uobičajena strategija koju primenjuju vlasnici novoprivatizovanih firmi. balkanski ratovi 1990-ih. metalskoj i tekstilnoj industriji. Primer Jugoremedije je inspirisao slične radničke akcije u Zrenjaninu. veći deo toga rasta ostvaren je u neproizvodnim sektorima kao što su transport. zbog čijeg je zatvaranja nezaposlen već 10 meseci. regulisali su zapošljavanje i plate u javnim preduzećima – neki po preporukama MMF i Svetske banke. Devedesetih je ustavnim promenama utvrđen prelazak na tržišnu privredu. pronalaženja rupa u sistemu i alternativnih kanala otpora". A kad su radnici otkrili da je njihov gazda razneo imovinu kompanije. Razočaran sadašnjim ekonomskim stanjem u svojoj zemlji. Oni najpre enormno zadužuju novokupljene kompanije kod svojih drugih preduzeća. Slučaj Jugoremedije nas je naučio da je upoznavanje sa pojedinostima svakog pojedinačnog slučaja najznačajniji potencijal za njegove izglede na uspeh. najprostranija republika bivše Jugoslavije. Novi tranzicioni zakoni su doneli bedu narodu i podigli troškove života za mnoge. koja je ušla u treći mesec. Kao i sve privatizacije u Srbiji. morao je ostati nepromenjen dve godine. primetio je Đorđe Petković. 200 radnika je ostalo u napuštenim fabričkim pogonima. sa rapidnim ekonomskim rastom i dobrim dugoročnim izgledima za pridruživanje Evropskoj Uniji. Kao što je Naomi Klajn dokumentovala u knjizi Doktrina šoka: Uspon kapitalizma katastrofe. nekad visokoindustrijalizovanom delu srpske prestonice i centru autoindustrije.5 procenata prošle godine). Srbija. i konstelacija političkih snaga koje su dolazile na vlast posle ovih događaja uz pomoć zapadnih saveznika. To je neoliberalna priča koja se odvija u mnogim delovima sveta. industrijskog predgrađa Beograda. uragane i ekonomske kolapse .8 procenata u 2006. Danas se radnici Rekorda iz Rakovice. koje je postojalo 100 godina. prema podacima Agencije za privatizaciju Srbije. Vlasnici-kreditori zatim mogu ili da preuzmu kontrolu nad svojinom kompanije ili da je restruktuiraju.stupili su na snagu. Uprkos visokim stopama ekonomskog rasta u prethodnih par godina (5.za uvođenje programa ubrzane privatizacije. Ono što nas je dovelo dovde bila je naša sposobnost inovacije. balkanskom tigru. tržišnog liberalizma i smanjenje poreza. egipatski nedeljnik Priča o Rekordu iz Rakovice je samo jedna u sadašnjem lancu privatizacija i okupacija fabrika. "Rešavamo probleme u hodu. utvrđen pod prethodnim vlasnikom. Rezultat: 1. godine privatizovana i upropašćivana od novih vlasnika. dok je industrija. smenjujući se. Najpre su privatizovana preduzeća u preradi hrane. ali to nikoga ne brine". koja je u poslednje dve decenije ostavila pečat na svakom značajnijem sektoru privrede zemlje. rekao je Ivan Zlatić. nalazila se u ekonomskoj tranziciji proteklih 20 godina. prestalo je sada da postoji. a kolektivni sporazum. modelom privatizacije koji je garantovao većinski udeo akcija radnicima svakog preduzeća. posle jednog sporazuma sa direktorom da napuste fabriku. dodao je: "Nismo videli ništa od donacija i kredita dobijenih sa Zapada. Politički i ekonomski događaji tokom ovog perioda. radije nego na sudovima. farmaceutskom preduzeću u Zrenjaninu. gde je neoliberalizam dobijao snagu ne samo iz naglih promena. Slučaj Balkana isto tako naglašava moć uobičajenog u političkoj praksi. mnoge vlade su iskoristile katastrofe . Stoga je visoka stopa rasta praćena povećanom nezaposlenošću i ukidanjem kolektivnih prava i zaštite radnika. bivši predsednik Slobodan Milošević je počeo da privatizuje društvenu svojinu kroz ono što je nazivao "narodnim kapitalizmom". Privatizacija je ubrzana posle obaranja ovog režima oktobra 2000. Kompanija je 2005. posebno u bivšim zonama i regionima konflikata pogođenim prirodnim i katastrofama koje su izazvali ljudi. Ivan Zlatić 16 . teško su stradale od nedavnog privatizacionog talasa. izbacujući iz njih male akcionare i poništavajući prethodno zaključene kolektivne ugovore sa radnicima. ubrzavali su proces tranzicije: posthladno-ratovski programi šok terapija. usvojeni 2001. koji su i formalno proglasili stečaj oktobra 2007. novi vlasnik je bio obavezan da investira u kompaniju i drži je u radu najmanje pet godina. Prošlog aprila. započeli su okupaciju fabrike. i 7.ratove. Isforsirani stečaji kojih je do sada bilo na stotine. kako su je neki nazivali. veletrgovina i finansijske usluge. gde se politička nestabilnost koristi kao mogućnost za radikalno ekonomsko restruktuiranje. Uz to.Z BALKAN Ahmed Šokr Dozvola za krađu – privatizacija na srpski način izvor: Al-Ahram Weekly. bore sa novim vlasnicima oko neisplaćenih otpremnina i doprinosa za penzijsko osiguranje.

koji je smatran drugim najvećim industrijskim gradom stare Jugoslavije. U svom izveštaju iz 2005. često prouzrokovan nezakonitom poslovnom praksom i iznuđenim stečajima. učinivši Jugoremediju jedinom kompanijom kojom upravljaju radnici u istočnoevropskim zemljama u tranziciji. Uprkos svom ekonomskom nasleđu iz Titovog socijalizma. ne proizvodnjom i generisanjem prihoda. a novi vlasnik-kreditor. korupcija. proizvođač željezničkih vagona. mnogi su zavisili od finansijske pomoći članova porodice. Primer Jugoremedije je inspirisao slične radničke akcije u Zrenjaninu. organizovani kriminal. medijskog pritiska i izborne politike. U ovoj zemlji više nema volje da se pokrene proizvodnja. Posle relativnog uspeha na nedavnim opštinskim izborima u Zrenjaninu. elitna klasa se dokopala novog bogatstva. Nebojša Ivković. član Ravnopravnosti. Godine 2002. protivzakonite transakcije i izbegavanje standardnih postupaka registracije. mi živimo u prvobitnoj akumulaciji iz 19 veka. Oslanjajući se na kombinaciju pokretanja pravnih postupaka. insistirajući na tome da će ostati u fabrici sve dok im se ne isplati socijalna pomoć na koju imaju pravo. niti se ona naročito izdvajala iz svakodnevne tržišne prakse. pronalaženja rupa u sistemu i alternativnih kanala otpora". i isforsiranog stečaja – sa preostalih 300 radnika koji su sada nezaposleni i čekaju isplatu zaostalih plata. deli istu sudbinu – nezakonitih poslovnih poteza. A 2006. A. sigurnost i samoupravljanje u Srbiji imaju dug put pred sobom. Priča o Rekordu je samo jedna u sadašnjem lancu privatizacija i okupacija fabrika. političku partiju. Savet za borbu protiv korupcije je naveo nekoliko zabrinjavajućih stvari u vezi sa prodajom Jugoremedije: dokaze o pranju novca. informacije koje je kupac dobio ”iznutra”. Mnogi od radnika su prešli pedesetu i decenijama su radili u ovom preduzeću. koji su profitirali na slomu države. ekonomski i emocionalno. Zbog svega toga su radnici izveli štrajk i pozvali na zauzimanje fabrike u decembru 2003. farmaceutskom preduzeću u Zrenjaninu. a zatim dugove konvertovao u sopstvene akcije – vlasnička struktura je bila promenjena. 32 procenta. jedan od radnika Rekorda je ocenio: "Mi više ne živimo u kapitalizmu blagostanja. Jugoremedija je bila privatizovana 2000. država je prodala svoje akcije Jovici Stefanoviću. oživljavanje proizvodnje izgleda kao daleka nada. oni sada predstavljaju deo koalicije koja upravlja gradom. elitna klasa se dokopala novog bogatstva.sve su to bili delovi jedinstvenog procesa masivne redistribucije bogatstva i jačanja klasne moći tajkuna i njihovih saveznika u političkoj eliti. a za njim i Viši privredni sud Beograda. da bi podržali interese radnika i manjinskih akcionara. jednom od najvećih gradova u severnoj pokrajini Vojvodini. Raznovrsnim protivzakonitim manevrima – Stefanović je zadužio Jugoremediju kod svojih drugih firmi.godine. koje su počele pre 5 godina u Jugoremediji. Proizvođači vagona su odgovorili blokadom fabrike. za samo nekoliko meseci. bio je privatizovan 2004. već sistematskim procesom privatizacije i redistribucije bogatstva. tranzicija je za mnoge značila gubitak posla i ekonomske sigurnosti.godine i pokrenuli sudski postupak protiv ponovne kapitalizacije kompanije. i počeo da otpušta najaktivnije radnike ili da ih razmešta na lošije poslove. Objašnjavajući novu ekonomsku stvarnost. Takva su bila iskustva mnogih radnika industrijskih i proizvođačkih sektora koji su otpušteni iz firmi za koje su decenijama bili vezani. često prouzrokovan nezakonitom poslovnom praksom i iznuđenim stečajima. objavio je bankrot posle tri godine. Stefanović je za sebe osigurao 68 procenata akcija dok je radnički udeo smanjen na Tranzicija je za mnoge značila gubitak posla i ekonomske sigurnosti. Ukratko. Šinvoz. do sada su postignuti izvesni uspesi. doprinos Zrenjanina industriji je opadao tokom procesa tranzicije pa stopa nezaposlenosti u njemu sada iznosi 36 procenata. godine. BEK. Stefanović je unajmio privatnu firmu za obezbeđenje da se suprotstavi radnicima u štrajku. godine. ne proizvodnjom i generisanjem prihoda. stečaji. Njihov slučaj još čeka na rešenje u Agenciji za privatizaciju. samo trgovina i usluge". Na drugom kraju društvene lestvice. Ali korupcija nije bila jedini izvor socijalno-ekonomskih problema. Na drugom kraju društvene lestvice. dok je država zadržavala 42 procenta. zahteva kreativnost i nove oblike otpora koji bi im se suprotstavili. dogovora iza zatvorenih vrata i političkom korupcijom. za njim Privredni sud Zrenjanina. dok su drugi nalazili dopunski posao. jedan za drugim presudili su da je ponovna kapitalizacija sprovedena nezakonito. već sistematskim procesom privatizacije i redistribucije bogatstva. legalna i siva ekonomija . nedavno su formirali Ravnopravnost.Z BALKAN i zahtevajući isplatu socijalnog programa na koji imaju pravo. po Miloševićevom starom zakonu. Među onima koji su na smenu čuvali fabriku. Privatizacije. štrajkova i zaposedanja. ozloglašenom makedonskom biznismenu koga je svojevremeno tražila policija zbog šverca i pranja novca. masovnog otpuštanja. "Nemamo obrazac za potiskivanje ovog talasa neoliberalizacije i ekonomskog razvlašćivanja. ■ Prevela Nada Ljubić 17 . koji je radnicima davao 58 procenata akcija preduzeća. Lideri štrajkačkog komiteta ove tri kompanije. Slučaj Jugoremedije nas je naučio da je upoznavanje sa pojedinostima svakog pojedinačnog slučaja najznačajniji potencijal za njegove izglede na uspeh. Ne uzmičući pred sudskim postupkom i radničkom direktnom akcijom. proizvođač hrane koji je takođe bio privatizovan skoro u isto vreme. po novom zakonu o privatizaciji. Borbe radnika za kolektivna prava. Vrhovni sud Srbije. "Rešavamo probleme u hodu" rekao nam je Ivan Zlatić. Ali borba sa sistemom zakona. zahtevajući spašavanje kompanije. dekreta. Na osnovu toga su radnici-akcionari povratili svoje vlasništvo na 58 procenata kapitala kompanije. zajedno sa drugim aktivistima lokalnih sindikata. Ono što nas je dovelo dovde bila je naša sposobnost inovacije.

Z BALKAN Milenko Srećković Najvažnije probleme može rešiti samo globalni sindikat Zastava. tamo će i otići. ma u kojoj državi da se nalaze. U Turskoj je rad sindikata bio zabranjen do 1992. Veoma teško se dolazi do pregovora sa poslodavcima. bez obzira na to u kojim se zemljama nalaze. i ukazuje na to da kragujevačke sindikaliste očekuje grčevita borba za prava radnika. ’’Fijat’’. zbog čestih štrajkova sicilijanskih sindikata. izjednačili u svim fabrikama ’’Fijata’’. ’’deluje kao sve multinacionalne kompanije – njemu je prioritet jedino zarada. iako se radi duže od 40 sati nedeljno. Na taj način bi se prava radnika i uslovi rada. Sam zakon sindikalistima ograničava polje rada. jer je čitavih 600 evra potrebno za zakup stana. u njemu će biti uzeta u obzir i potreba da se cena rada usklađuje sa rastom cene života i vrednosti potrošačke korpe u svakoj od tih zemalja. kaže Mihajlović. početkom septembra prisustvovao je internacionalnom okupljanju sindikalista svih zemalja u kojima ’’Fijat’’ ima svoje fabrike (Italija. Brazil. a navodno i zbog toga što je prevoz delova i proizvedenih automobila trajektom skup. Poljska. Druga proizvodna linija stići će iz ’’Fijatove’’ firme na Siciliji. Ugovor bi trebalo da propiše osnovne uslove koje ’’Fijat’’ mora da ispuni prema radnicima svih svojih ekspozitura. Prosečna plata tamo iznosi oko 1. jer u zemljama u kojima se nalaze radno vreme nije regulisano zakonom.200 evra. Ono što je na sastanku Zoran Mihajlović saznao o ponašanju ’’Fijata’’ prema radnicima u drugim zemljama ne deluje nimalo optimistično. Indija). Upravo je na sastanku u Torinu prvi put obelodanjena informacija da će iz fabrike u Poljskoj proizvodnja novog ’’fiće’’ biti prebačena u Kragujevac. kada bi se sindikalisti pobunili ili tražili veću cenu rada. Osim toga. Kragujevac . pojedini kragujevački sindikalisti smatraju da potragu za jeftinijom radnom snagom može sprečiti samo globalni sindikat. Tamošnjim sindikatima je poručeno da će. a mnogi sindikalisti proveli su više godina u zatvoru. kaže Mihajlović. U pojedinim ’’Fijatovim’’ fabrikama radi se više od 40 sati nedeljno. koliko je to moguće. Turska. kaže Mihajlović. U kojoj god zemlji da je imao ili ima fabriku. Tema sastanka bila je pravljenje međunarodnog kolektivnog ugovora koji bi važio za sve države u kojima ’’Fijat’’ ima svoje fabrike. U Poljskoj je plata između 500 i 600 evra što za poljske prilike nije puno. tamo gde vidi bolju zaradu. Zoran Mihajlović. ’Fijat’ bi pretio da će dislocirati svoju opremu na neku drugu lokaciju’’. Sindikat iz matične firme u Torinu ima primedbe na diskriminaciju na poslu. kao i na nisku cenu rada. kao što je slučaj u Indiji. a prekovremeni rad se ne plaća. ’’Sindikat kakav imamo danas mora da se menja jer ne može odgovoriti za- Zoran Mihajlović 18 . ili ga važeći propisi ne ograničavaju. ako ne odustanu od zahteva za većom platom.Suočeni sa činjenicom da će ’’Fijat’’ pre doći u Kragujevac nego povećati plate radnicima u Poljskoj iz koje seli proizvodnu liniju. U Indiji je situacija najteža jer se zapošljavaju čak i maloletnici. Skup su organizovali predstavnici tri reprezentativna sindikata ’’Fijatove’’ fabrike u Torinu u kojem se okupljanje i održalo. koji će se naknadno usklađivati sa propisima i zakonima svake pojedinačne države. ’’Fijat’’ preseliti proizvodnju u neku drugu zemlju. predsednik Samostalnog sindikata Zastava automobila. s čime se u Italiji ne može normalno živeti.

jer je 2001.kaže predsednik Samostalnog sindikata fabrike Zastava automobili Zoran Mihajlović. postoji opasnost da radnici. istovremeno se. donese odluku šta će zadržati.. Ukoliko u narednih mesec i po dana ne bude obezbeđen novi pogon za proizvodnju. samo će nekih 2. pod kontrolom ’’Fijata’’ željnog profita. Mašine će biti ponuđene na tenderu tek pošto ’’Fijat’’. uzevši otpremninu. stvara nova ’’armija nezaposlenih’’. Danas su okolno- sti tako postavljene da samo ’’Fijat’’ može da bude siguran da će mu se dolazak u Kragujevac isplatiti zbog povlastica koje je dobio od države da bi ušao u ’’strateško partnerstvo’’ sa Zastavom.Z BALKAN ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ PRETI ZATVARANJE ZASTAVE INPRO htevima vremena i promenama koje se dešavaju u svetu’’. Cena tranzicije Zoran Mihajlović smatra da su radnici Zastave platili preveliku cenu tranzicije. Mislim da su zainteresovani za ’’jugo’’ i ’’floridu’’. kaže kragujevački sindikalista. Radnici Zastave su nakon bombardovanja svoje fabrike od strane NATO pakta 1999. a egzistencija njihovih porodica zavisi od opstanka preduzeća. U opticaju je nekoliko ponuda. ova zaštitna radionica zapošljava 90 osoba sa invaliditetom. druga je ruska korporacija sa Kipra. Takve fabrike više ne postoje. ali gde će izmestiti svoju proizvodnju još uvek ne znaju. Nekada su gigantske fabrike kao što je b i l a Z a stav a služile za prihvatanje ljudi prognanih iz svojih mesta prebivališta. Veliki broj ljudi sa Kosova utočište je našao u Zastavi. Alžiru ili Rusiji u budućnosti mogao da se proizvodi ’’jugo’’. Od ministra Mlađana Dinkića. koja bi bila spremna da žrtvuje svoju profitabilnost i funkcionalnost iz humanih razloga. Desetine hiljada ljudi. Direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević potvrdio je da su sve ponude zainteresovanih za kupovinu opreme prosleđene Agenciji za privatizaciju.000 radnika. Tačne podatke niko nema. došlo je vreme da takozvani jugići i floride ’’idu u penziju”. Osim što uspešno posluje. ili su. Veliki broj je nakon toga oboleo od raka i leukemije. koje će zemlje EU deportovati u Srbiju prema Zakonu o readmisiji. Danas su oni. Posle potpisivanja ugovora sa Fijatom i početka priprema za proizvodnju novog modela. godine učestvovali u raščišćavanju ruševina.Radnici Zastave Inpro strahuju da će ostati bez posla jer je njihov pogon pripao italijanskom Fijatu. Od nekih 10. ■■■ 19 . kao i bombardovanje Jugoslavije. Zaposleni strahuju da će ostati bez posla i bukvalno na ulici. ali bi u Kongu. a treća ponuda je iz Alžira . koliko je Zastava imala 2000. zahteva pismene garancije za sva izrečena obećanja koja se tiču socijalnog programa i zapošljavanja radnika Zastave. Dok političari govore o smanjenju nezaposlenosti. Jedan od ponuđača je firma iz Konga. Zastava Inpro bavi se radnim osposobljavanjem i zapošljavanjem invalida. sa kojim je potpisan ugovor o preuzimanju kragujevačke fabrike. potvrđuju i ponude za otkup proizvodne tehnologije iz pojedinih afričkih zemalja. ’’Evropske integracije’’ pišu svoju istoriju u kojoj za neke istine nema mesta.000 ostati na poslu. ■ KRAGUJEVAC . Posle potpisivanja ugovora s Fijatom proizvodni prostor preduzeća Zastava Inpro pripao je italijanskoj kompaniji koja do kraja godine želi da uđe u posed. jer su iz ovih zemalja stigle ponude za otkup proizvodne tehnologije. Međutim da ova vozila. zaboravljeni. godine usledilo restruktuiranje Zastave. koja se bavi proizvodnjom prikolica. napustili fabriku. kako u Šumadiji kažu “nisu za bacanje”. neće imati onaj društveni i socijalni značaj kakav je imala Zastava. a radnici se razišli po njenim drugim ispostavama. ostanu bez posla. godine. Zoran Mihajlović tvrdi da više nikom ne veruje. Više od polovine zaposlenih u Zastavi Inpro. Potraga za jeftinom radnom snagom i pretnja izmeštanjem fabrika u države u kojima se ne poštuju prava radnika mogu biti sprečene samo postojanjem globalnih sindikata. poput nekadašnje Zastave. dok je planom za narednu godinu predviđen izvoz od dva miliona. ■■■ ■■■ JUGO “NIJE ZA BACANJE” KRAGUJEVAC .Polovinom novembra će se zaustaviti proizvodne trake u pogonima kragujevačke Zastave. koji je toliko puta prevario naivne radnike. Prošle godine na tržištu Francuske plasirano je oko 70 odsto proizvodnje vrednosti oko milion evra. sigurno ne mogu očekivati utočište u nekoj fabrici. Mihajlović kaže da je okupljanje sindikalista u Torinu označilo početak saradnje svih sindikata koji deluju u okviru ’’Fijata’’. Naredni sastanak će se možda održati upravo u Kragujevcu. Do kraja godine prostor u kome posluju trebalo bi da ustupe Fijatu. Sasvim je sigurno da nova fabrika. jesu osobe sa invaliditetom. koji su uglavnom invalidi. kaže Mihajlović. niti je njihovo postojanje zamislivo u dobu ’’demokratije’’ i ’’evropskih integracija’’.

Zagrebački prosvjed podržao je i Nezavisni sindikat znanost.Z BALKAN Mašenjka Bačić “Novac u školstvo. Naoružani transparentima poput Nemamo što izgubiti osim školarina. visoko obrzovanje svake godine postaje sve nedostupnije. a ta će brojka. koje se nije službeno očitovalo. Novac u školstvo. i državni tajnik za visoko školstvo Radovan Fuchs. koje je sad moguće riješiti jedino preko leđa roditelja čija djeca žele studirati. a to je besplatno studiranje za sve. Ali nema također ni Estonije ni Bjelorusije koje su shvatile važnost ulaganja u obrazovanje. Studenti Zagreba i Pule pridružili su se međunarodnom prosvjedu protiv komercijalizacije školstva u kojem su sudjelovali studenti iz još dvadesetak zemalja diljem svijeta. ili loše obrazovne politike nemaju sposobnost generiranja kratkoročno vidljivih. također ukazali i na sustavno zanemarivanje njihovog sveučilišta.h-alter. koji se pred studentima okupljenim ispred HNK pojavio u svečanoj odori s proslave dana Sveučilišta da bi rekao: Podržao bih zahtjeve studenata. rekao je Alen Sućeska. prorektor za poslovanje. Već uobičajeno prebacivanje odgovornosti Sveučilišta na Ministarstvo. Istaknuvši svoje specifične ciljeve. više od tisuću i petsto zagrebačkih studenata te četiristotinjak njihovih kolegica i kolega iz Pule okupilo se da bi vladajućim strukturama ukazalo na nedosljednost njihovih političkih poruka i stvarnog djelovanja. u kojoj su sudjelovali glasnogovornik Ministarstva Duje Bonacci. Izraela.org) 20 . žanje gnjev. Naime. a ne u vojsku. dok je za prošlu godinu izdvojeno 78 milijuna kuna za obrazovanje prorektor je samo odmahnuo glavom rekavši da je to visoka politika i da on za to nije nadležan. dosad je već trebalo naučiti kako da reagira u ovakvim situacijama. odgovorni će radije pribjegnuti floskulama i statistikama čija moć brojki nije uspjela održati samo jednog ministra na vlasti. dovevši pritom sveučilišta u nezavidan položaj da se moraju nositi s izazovima za koja nisu spremna i izazvala anomiju u kojoj su mogući različiti tipovi malverzacija. dok se broj studenata koji sami (su)financiraju svoj studij povećao za 814 posto. čiji je predsjednik Vilim Ribić podsjetio da na Sveučilištu vlada bezvlađe zbog kojeg se ono ne može očitovati ni pozitivno ni negativno o ovom problemu. i za koje smo već imali priliku vidjeti kako se izvrću. jedan od organizatora prosvjeda. te se vratio na svoju proslavu. jedan od organizatora prosvjeda i predsjednik tamošnjeg Studentskog zbora. a prosvjednici su se zaputili prema Katarininom trgu gdje su glasnim skandiranjem parola Besplatno školstvo i Plaćam školarinu. izjavio je Aleksandar Tomino. dok je za prošlu godinu izdvojila 78 milijuna kuna za obrazovanje. i obratno. kao i zdravstvo. rekla je Andrea Milat. Nakon što mu je Andrea Milat. u državi koja teži da postane društvom znanja. Ministarstvo. Splitu. do 2006. ukazali su na poražavajuću statistiku nezadovoljni studenti. prosvjednici su se u Zagrebu sastali pred muzejom Mimara u 12 sati. ali nije nezaobilazna. Takvu je situaciju svojim istupom posvjedočio i Tonko Čurko. ili će obrazovanje. ukupan se broj studenata povećao za 82 posto. stvaranja autonomnog sveučilišta. Na našem sveučilištu ima 3000 studenata. jedna od organizatorica prosvjeda. Austrije. a za sudjelovanje u okupaciji Afganistana 250 milijuna. što nije zanemariva brojka. tržišnim uvjetima i slično. Sama činjenica da Studentski zbor organizira ovakav prosvjed iznenađujuća je. postati privilegija? Ili će se vlast okrenuti objašnjenjima o potrebi smanjenja godina studiranja i poticanja studenata na rad. Irske i Italije. Od 1991. Pulski studenti su se okupili na glavnom gradskom trgu. i osim navedenih zahtjeva. a za sudjelovanje u okupaciji Afganistana 250. Bit će zanimljivo vidjeti na koji će način objasniti da bi se zemlja koju je unatrag deset godina najviše zamarao odljev mozgova. Takvo karikiranje doduše i nije daleko od istine ima li se u vidu da prosječnom studentu danas treba najmanje 30 000 kuna godišnje. sudeći prema planovima sveučilišta i ministarstva samo rasti. Hoće li izlazak studenata na ulice natjerati vladajuće strukture na promišljanje o potrebi stvaranja stvarnih uvjeta za izgradnju društva znanja. Tko sije bijedu. a nas se okupilo oko 400. jedna od organizatorica prosvjeda. s obzirom na to da su mu u protekloj godini adresirana dva studentska i jedan srednoškolski prosvjed. i drugim gradovima. u skoroj budućnosti mogla susretati s uvozom stručnjaka koji će dolaziti iz zemalja poput Indije ili Kine. Među tim zemljama nema Danske jer oni imaju zakon koji osigurava besplatno školstvo. i s time u vezi veće ulaganje iz državnog proračuna u visoko obrazovanje. Politika koja je zagovarala provedbu bolonjske deklaracije po brzom postupku. da su oni realni. nije iznenadilo nikoga. sjetimo li se izdajničke uloge koju su u dosadašnjim prosvjedima igrali članovi iste udruge u Zagrebu. a ne u vojsku!” Studentski prosvjedi u Zagrebu i Puli: Država za saborske mirovine izdvaja 55 milijuna kuna godišnje. Dubrovniku. Estonija ima jednu od najbrže rastućih ekonomija u svijetu. Najviše ih je došlo iz pravca Filozofskog fakulteta čiji je dekan Miljenko Jurković i sam podržao zahtjeve. objasnila da takvo što nije nerealno jer država za saborske mirovine izdvaja 55 milijuna kuna godišnje. morala bi odgovoriti na pitanje koje se danas počelo otvoreno postavljati: tko će ubuduće imati privilegiju da može obrazovati svoje dijete? Komercijalizacija školstva nije samo boljka Hrvatske jer u prosvjedu sudjeluju i zemlje poput Australije. dovoljno tragičnih i štetnih učinaka da bi dovele do promjena? ■ Izvor: H-Alter (www. Može li obrazovanje postati prioritet. Podršku im je dao i gradonačelnik Boris Miletić. a kojemu je s prosvjeda upućeno pismo. pošto ovaj put prosvjed nije moguće sanirati brzom i jednokratnom povlasticom besplatnog studiranja za jednu godinu i jednu generaciju? Sudeći prema prvim reakcijama u emisiji Hrvatska uživo. nemam za stanarinu pokušali privući pažnju Vlade. U isto vrijeme država izdvaja manje od 2 posto iz svog proračuna za visoko školstvo.

jer ovaj put vijesti nije nedostajalo . želju za znanjem i osobnim razvojem (pa onda i razvojem društva) svode ideju studiranja na to da je riječ o privilegiji. predsednik Crne Gore u periodu 1998-2002. kako bi kasnije mogli ili ne bi mogli studirati? Gdje je nestala ideja učenja tijekom cijelog života? A jednake šanse za sve koji žele učiti? Zahtjev studentskog prosvjeda da školovanje bude besplatno za sve je zapravo zahtjev za jednakim ili približno jednakim šansama za sve slojeve društva. Popisu realnih zahtjeva treba dodati i onaj o slobodi kretanja koji se odnosio na zabranu održavavanja okupljanja na Markovom trgu. dobiti ocjene i dogurati nekako do diplome. No takav pokušaj diskreditiranja prosvjeda je proziran. izbori u SAD-u. ide visoko školstvo te su kroz par statističkih podataka pokazali taj trend. a i šire. I to sve u zemlji sa samo 7% fakultetski obrazovanih. S druge pak strane. tijekom jedne godine su se dva puta masovno okupili i izašli na ulice jer ne vide drugi način postizanja svojih ciljeva. jer kada se upućuje takav poziv. a sve skupa upravo u vrijeme kada postaje jasno da će malo što u zemlji ostati javan i dostupan resurs. a učenje je tu tek forma koju treba zadovoljiti.. no to možemo pripisati lošem vremenu i nepovoljnoj medijskoj klimi pa mediji nisu najavili i "nabildavali" cijelu stvar. tek trećinu u odnosu na prošli prosvjed. i sve ostalo! 6. već za razne proizvodne. te da će trenutno stanje stvari i smjer u kojem sve ide svesti selekciju pri upisu na bogate i siromašne. a tek iznimke imaju šansu obrazovati se. a koje su ubačene kao pogodnost jer nude "povoljne" studentske kredite. zbog čega je studentska prosvjedna povorka završila na Katarinskom trgu. Međutim. ubojstva. Za razliku od onih koji reguliraju stanje u obrazovanju. Time i oni koji bi trebali poticati želju za učenjem. Realni. koje je duže vreme bilo jedna od glavnih tema hrvatskih medija. Ako ćemo otvoreno govoriti. trebalo da bude svedok u procesu šverca duvana u koji je bio umešan Milo Đukanović. Ministar na to kaže da oni stipendiraju one koji postižu izvrsne rezultate. koja će se dugoročno isplatiti. Na stranu to što govorimo o prosvjedu koji poziva na besplatno školstvo. Trošak školarine je tek jedan od troškova. lagodnom studentskom životu i tulumarenju. mafija1. već u samom početku samo nekima dati mogućnost studiranja . Realno gledanje na stanje stvari se očituje i u tome da ne žele sebi i svojim roditeljima. Dakle. dobro primjećuju organizatori. povezanog sa mafijaškim krugovima. dok se broj studenata koji sami (su)financiraju svoj 1 Autor aludira na ubistvo Iva Pukanića. Studentski zahtjevi su stvarno realni. studenog 2008 Studentima se jedno mora priznati. a ne radikalni zahtjevi Pokušaj prorektora pa kasnije i ministra Primorca da studentske zahtjeve proglase nerealnim i samim tim nemogućim su potpuno promašeni. uopće na besplatno bilo što. ali nije sad u fokusu. i tek onda tek spominjanje nekih studenata koji prosvjeduju. studentima i studenticama okupljenim na ovom prosvjedu se ne može prigovoriti zbog nerealnih zahtjeva. koliko na račun "lošeg medijskog trenutka". Z redakcije) 21 . već prije zbog izostanka istih. Realno gledanje stvari je i to da je tijekom prosvjeda istanknuto kako je ulaganje u obrazovanje zapravo ulaganje u znanost i znanstvena postignuća. kao i ubijeni podgorički novinar Duško Jovanović. ali i zemlje. je tek deklarativno dao podršku studentima u tome da ostvare što bolje uvjete studiranja. Pa su tako u najavi naveli (da malo obnovimo znanje) kako je od situacije da smo imali besplatno školstvo došlo do toga da danas gotovo 60% studenata plaća svoj studij. hranu i ostale troškove nitko niti ne spominje. ukidanje školarina će studentima dati tek približno jednake uvjete. Ovaj put su tražili besplatno školstvo. zagrebačkog novinara.. ali siguno.na one koji su svojom klasnom pripadnošću predodređeni za studiranje i kasnije "upravljačke" pozicije u društvu. Statistika također kaže da je od 1991. očito je da su studenti shvatili realnost kapitalizma pa umjesto da poput države smatraju kako bi oni trebali plaćati da studiraju. prosvjed je bio slabije najavljen. te na one koji nisu predodređeni za studiranje. a stanovanje.. kapitalističkom logikom. čak i kada se to ne usudimo ili ne želimo izgovoriti. dugoročno ulaganje. osim kao politički potez kojim se javnost pokušava uvjeriti da su prosvjedovali samo džabalebatori i loši studenti koji bi željeli i dalje uživati u studentskom životu na račun društva. ima drugih vijesti. godine ukupan broj studenata povećan za 82%. a još manje besplatan.krv. studij povećan za čak 814%. U tom smislu je podršku prosvjedu dao i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja pa se studentima ispred Mimare u ime sindikata obratio Vilim Ribić koji je rekao da besplatno školstvo znači razvoj visokog obrazovanja. Naš položaj u društvu na taj način i otvoreno postaje nasljedan. niti budućim generacijama dužničko ropstvo koje im nude banke. promjene koje se traže su puno dublje od tog zahtjeva. zapravo. Kako god bilo. a sadašnji premijer (prim. no zahtjev za besplatnim školstvom nije podržao rekavši kako je to nerealno. samo zato jer se žele obrazovati.Z BALKAN Marko Strpić Za besplatno školstvo. uslužne i slične poslove u društvu. do 2006.. onda je jasno da govorimo o vrlo očitoj klasnoj podjeli .onima koji si to mogu priuštiti. no što to zapravo znači? Da je netko imao uvjete u kojima je te rezultate mogao postići? Da smo svi sa 14 godina života morali dobro izabrati i odlučiti se za pravu školu. Mora se spomenuti. Pukanić je. a ustupanjem prostora za reklame i studentski vodič. prorektor Zagrebačkog sveučilišta Tonko Ćurko. Dovoljno blizu da se prosvjed Što zapravo traže studenti? Već u najavi prosvjeda studenti su jasno rekli da prepoznaju put kojim polako. Prosvjed je okupio oko 1000 studenata i studentica. Sve to će. Čak toliko realni da nisu išli dalje od traženja besplatnog školovanja i izbacivanja reklama za banke iz studentskih vodiča. Ne ide to toliko na račun organizatora. jer to je. oni smatraju da država treba plaćati njima.

zvanje. sva postignuća ostvarena kroz visokoobrazvone institucije učine javnim. I može li ovaj tekst završiti nečim drugim do posve prigodnog slogana: Budimo realni. gdje uloga profesora/nastavnika ne bi bila indoktrinacija. već što misliti. koja u mnogo toga može i treba biti dvosmjerna. Upravo je ta razina realnosti na prosvjedima bila zabrinjavajuća. Hej. Budimo barem malo nerealni. nerealan potez bi bio dovesti u pitanje svoj društveni položaj koji dolazi uz diplomu i titulu.. Sustav bi to trebao prepoznati i prigrliti te ideje. čuje sa Zabranjenog trga. za to bi trebala cijela knjiga i nekoliko njih. no za sustav baziran na nasilju posve neprihvatljiv. već je problem u tome što nas i na koji način ovaj obrazovni sustav uči. No. Taj sustav nije osmišljen na način da koristi društvu. ne tuđu) budućnost. a društvena korist bi bila nemjerljiva u odnosu na ono što danas imamo. Utoliko su zahtjevi studentskih prosvjeda realni pa čak i pretjerano realni jer ne dovode u pitanje sustav. Tijekom prosvjeda se pojavilo nekoliko poruka i zahtjeva koji su ipak graničili s nerealnim. a nerealan je utoliko jer je logičan. kojom bi se stvorila alternativa nametnutom Studentskom zboru koji studenti i ovako ne biraju. a baš njima nedostaje vizije i ideje koja nadilazi postojeće stanje stvari i ne vidi dalje od svog sudjelovanja u trenutnom sustavu. već edukacija. već državi. na stvarno sudjelovanje i zajedničko stvarenje obrazovnog programa. Treba otići na ovakve prosvjede i podržati ih jer zahtjev za besplatnim školstvom nije zahtjev koji se ne tiče nas koji ne studiramo.Z BALKAN Ako pretpostavimo da su studenti onaj progresivan dio društva. ukratko govoreći. sveučilištu i drugim institucijama. sva znanja. poruka je bila jasna. a ne ih se bojati. onda imamo ozbiljan problem. Gotovo da možemo reći da sustav radi sam protiv sebe. vlasti. primjerice. sve je ostalo u domeni izvedivog i posve logičnog. I bučna. pozitivan pomak i čini se da studentska populacija prepoznaje loš smjer u kojem stvari već dugo idu. U toj jednostavnoj izjavi se skriva važna istina o sustavu obrazovanja. no svakako je riječ o ideji koju bi trebalo razvijati. a opet toliko mogućim i ostvarivim. a sve to rezultira nedostatkom vizije i ideje o nečem drugačijem. Umjesto da zahtjevi budu stvarno nerealni. već isključivo unutar njih.net 22 . jedino što nas čeka je propast. kako je problem u tome što te na fakultetu ne uče kako misliti. Tako je. a ono što izostaje i na što moramo uvijek upozoraviti je solidarnost. zahtjevajmo nemoguće! ■ www. a koja bi onda pomogla u boljem predstavljanju studentskih zahtjeva prema vladi. a sutra za besplatno zdravstvo. Time bi društvo imalo direktnu korist od ulaganja u visoko obrazovanje i njegov razvoj. ne za dobit društva/zajednice. Ili barem gledamo u krivom smjeru i krivo pretpostavljamo da je visoko obrazovanje ono što daje takve vizije.. Ideja koju iznosi MASA je stvaranje procedure odlučivanja bazirane na izravnoj demokraciji. čime osiguravaju svoju dobit. Otvoreno i slobodno (ali i besplatno) obrazovanje bi na ovaj način bilo poticajno. a sindikalno udruživanje studentske populacije i onda pregovori s institucijama su posve logičan razvoj situacije. Naravno. Komercijalizacija školstva zapravo vodi u suprotnom smjeru od društvene koristi i opet donosi korist za kompanije koje sva otkrića i znanja privatiziraju i zatvaraju za javnost. već samo izostanak njegove dugoročne vizije ulaganja u svoju (dakle.. Bez solidarnosti u ovakvim pitanjima. Samim tim nikoga ne potiče na to da razmišlja dalje od unaprijed zadanih okvira. a ne u vojsku nešto što upada u tu kategoriju. Čak niti to ne moramo staviti u domenu nerealnog. nisu li i ovakvi prosvjedi upravo takav oblik djelovanja? I za kraj samo treba reći da su ovi prosvjedi. Na kraju. transparent koji je pozivao na ulaganje u školstvo. Prijateljica mi je jednom rekla. Ili barem gledamo u krivom smjeru i krivo pretpostavljamo da je visoko obrazovanje ono što daje takve vizije.. a koji. ali ne i vidi. Nećemo dalje razrađivati ovu mogućnost. onda imamo ozbiljan problem. pretjerani i veći od bilo čega zamislivog. moći. većina nas će stradati zbog sve veće socijalne bijede na kojoj nekolicina sasvim dobro zarađuje. Uostalom. a baš njima nedostaje vizije i ideje koja nadilazi postojeće stanje stvari i ne vide dalje od svog sudjelovanja u trenutnom sustavu. I umjesto da se cijeni znanje. Čak se i rimuje. Danas se borimo za besplatno školstvo.zamirzine. Ako se pomorimo s takvim stanjem stvari i ne prestanemo razmišljati «realno». poziva na osnivanje nove predstavničke institucije (što nazivaju delegatima). Odlazak u domenu nerealnog bi bilo i to da se slogan "Znanje nije roba" doslovno primjeni i da se sva otkrića. zapravo je važnije. Time ispada da je problem još dublji od same nedostupnosti obrazovanja i njegove cijene. a referirajući se na studiranje humanističkih znanosti. uvijek moramo ostaviti prostor za iznimke. Drugi primjer je letak koji su dijelili članovi i članice Mreže anarhosindikalista/kinja (skraćeno MASA). baš poput prošlih i unatoč svim primjedbama i kritikama. dostupnim i besplatnim. ekonomiji. ali tko bi ih krivio!? Obrazujemo se upravo za takve poslove i za osobnu dobit. To nas dovodi do zaključka da bi ti nerealni zahtjevi mogli biti to da se traži utjecaj studenata na tijek i način svog obrazovanja. Ako pretpostavimo da su studenti onaj progresivan dio društva.

urgentno se izjasnio protiv unilateralnog proglašenja nezavisnosti srpske pokrajine. Uz pomoć SAD i Nemačke. i zapretiti "odnosima SAD i Evropske Unije sa Rusijom". sastavljene od Hrišćanske Demokratske Unije (CDU). ured Nemačkog Informativnog Servisa (BND) postavljen je u Tirani. U konzervativnom listu Frankfurter Allgemeinen Zeitung. koja su dotle bila uglavnom državna svojina. 1989. gde je dobila političku podršku od nemačkih pristalica. postavljenom od strane pređašnje vlade. i ubrzo potom raspustio kosovski parlament. Ibrahima Rugove. koje su 1998. Ovo je bilo razjašnjeno u podrobnom izveštaju podnesenom Institutu za Nauku i Politiku od strane Franz Lothar Altmanna. U martu 2004. Balkan služi kao bitni tranzitni region za planirane cevovode. a hiljade proterane od albanskih kosovskih snaga. U isto vreme. "Oživljavanje" je značilo privatizaciju kosovskih industrijskih i poljoprivrednih preduzeća. čija je većina stanovništva bila albanske narodnosti. iskoristila je rat u Bosni kao izgovor za internacionalno angažovanje nemačke vojske. Svako slanje NATO borbenih trupa u Albaniju u tom trenutku značilo bi Istorija podrške Kosovskim separatistima Od raspada Sovjetskog Saveza. tradicionalnog saveznika i klijenta Rusije. Kosovo je sve više postajalo centralni fokus nemačke politike u jugoistočnoj Evropi. Pakt je zahtevao "pravo na samoopredeljenje svih naroda". od raspada Varšavskog pakta i kolapsa Sovjetskog Saveza početkom devedesetih. Kontrola Balkana i smanjivanje ruskog uticaja u regionu stoga su od krucijalne važnosti i postaju glavni deo nemačke i evropske spoljne politike. tonji predsednik Jugoslavije) Slobodan Milošević ukinuo je autonomiju Kosovske pokrajine. februara nemačka vlada zvanično je priznala nezavisnost Kosova. 1995. ali je očigledno ciljao na Kosovo. čak opisao Kosovo kao "mafijašku državu". erupciji novih konflikata na Balkanu. Čineći tako. I to je učinjeno uprkos predvidljivim političkim opasnostima: mogućem konfliktu s Rusijom. 20. U januaru. nezvanična vlada – Kosovska Demokratska Liga (LDK) – pod vođstvom predsednika albanske narodnosti. sama pokrajina trpi nestašicu energije i mnoga domaćinstva dobijaju samo nekoliko sati električne energije dnevno. Nemačka spoljna politika bila je sve više usmerena na slabljenje položaja Srbije. pripojene Oslobodilačkoj Vojsci Kosova (OVK). pod maskom navodne humanitarne pomoći. pri čemu je govornik SPD-ove parlamentarne grupe za spoljnu politiku. Albanija je dobila podršku nemačke vlade. kroz koje će nafta i gas iz Kaspijskog mora biti dopremani do Zapadne Evrope. mnoštvo Srba. koji je održavao blizak kontakt sa tadašnjim nemačkim ministrom spoljnih poslova Klausom Kinkelom iz Slobodne Demokratske Stranke (FDP). S druge strane. prenebregla ovakve primedbe i bila jedna od prvih koja je priznala Kosovo kao nezavisnu državu. sa zadatkom pružanja logističke podrške tajnoj kosovarskoj (sastavljenoj od Kosovskih Albanaca) miliciji na Kosovu. u praksi. 1998. Iako Kosovo ima druge najveće rezerve lignita u Evropi. zvanični stručnjak koji je savetnik za nemačke spoljne poslove upozorio je da nezavisnost Kosova stvara presedan koji se može okrenuti "u drugim slučajevima protiv zapadnih zemalja". tada predvođene Helmutom Kolom (CDU). potpisanog od nemačkog predsednika Romana Hercoga u Tirani 1995. Hrišćanske Socijalne Unije (CSU) i Socijalne Demokratske Stranke (SPD). Novac za ovaj projekat prikupio je Bukoši. Bujara Bukošija. Upozorenja su takođe dolazila iz redova nemačke vladajuće koalicije. da su NATO snage – s Nemačkom na čelu – mogle prisvojiti pokrajinske prirodne resurse. Nemačka vlada je. U odgovor. OVK je mogla da se proširi i opskrbi svoje borce oružjem i opremom dobijenim preko albanske granice. nakon pojačanog internacionalnog pritiska za embargo na oružje. osnovana je antisrpska. koju je predvodio Gerhard Schröder iz SPD-a. 1995. u pokušaju obuzdavanja OVK. uticajni Institut za Nauku i Politiku. sadašnja vlada odustala je od bliske saradnje s Putinovim režimom u Moskvi. i objavljenom u januaru 2007. "oživljavanje" kosovske ekonomije trebalo je da se izvede po striktnim principima "slobodnog tržišta" i značilo je. Ova vlada otišla je u egzil u Nemačku. Zvanična nezaposlenost kreće se oko 45 procenata. No. Vlada predvođena Angelom Merkel (CDU) razjasnila je da je bila spremna da sledi SAD i rizikuje povećanje tenzija s Rusijom. dok su trupe KFOR-a stajale i gledale. Ova podrška dobila je formu nemačkoalbanskog sporazuma. međutim. Sukob na Kosovu pojačao se nakon bombaških napada OVK na pet srpskih izbegličkih kampova 1996. i razbuktavanju separatističkih tendencija u drugim kriznim regionima širom sveta. ali se računa da je bliže 70 procenata – dokaz činjenice da je prioritet UNMIK administracije zadovoljavanje stranih investitora pre nego potreba lokalnog stanovništva. i nemačka visoka diplomatija otad je bila aktivno uključena u određivanje sudbine Bosne i Hercegovine. nemačka vlada je potpomogla raspad Jugoslavije požurivši da prizna nezavisnost Slovenije i Hrvatske. 1991. tadašnji srpski predsednik (i po- 23 . koji je u bliskim odnosima s vladom. Gert Weisskirchen. albanski premijer Fatoš Nano obratio se NATO-u za pomoć u kontroli granice njegove zemlje sa Kosovom. Početkom devedesetih. U njegovom izveštaju. Vodeći politički i poslovni krugovi u Nemačkoj i Evropskoj Uniji sve više su zabrinuti zbog zavisnosti Evrope od nafte i gasa uvezenih iz Rusije. februar 2008. koji je za premijera postavio svog bliskog saradnika. institut je upozorio da će odcepljenje Kosova ugroziti entitete Bosne i Hercegovine i Makedonije. Bukoši se distancirao od nenasilnog puta koji je promovisao Rugova i počeo da okuplja pristalice za Oružane Snage Republike Kosova (OSRK). zaobilazeći Rusiju. nije da vlada u Berlinu nije bila upozorena.Z BALKAN Martin Krajkenbaum Nemačka uloga u odcepljenju Kosova 26. Roma i Aškalija bilo je pobijeno.

zadrže onaj stepen poverljivosti koji je odredila ona strana od koje te informacije i materijal potiču. Kako prenosi Fonet. Postupci bezbednosne provere biće osmišljeni tako da se utvrdi da li pojedinac. koji je u to vreme bio pod istragom zbog terorističkih napada na srpske snage bezbednosti i likvidacije opozicionih elemenata među sopstvenim OVK saborcima. da Milošević u širokim razmerama sprovodi etničko čišćenje. Na osnovu toga. budu podvrgnuti odgovarajućoj bezbednosnoj proveri pre nego što im se odobri pristup takvim dokumentima. tada predvođena predsednikom Miloševićem. zatvaranjem kosovske granice. Volker Rühe (CDU). predstavlja Evropsku Uniju na pregovorima u Rambujeu. Obaveza je i da se razmenjene informacije i materijal neće koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u okvirima pojedinačnih programa. koji će kasnije postati zvanični stav nemačke vlade. Uspešna saradnja u ovim oblastima podrazumeva razmenu osetljivih i poverljivih informacija’’. Njegovi komentari obezbedili su tako blanko ček za aktivnosti OVK. jugoslovenska vlada. Dokument je bio skiciran uglavnom od državnog sekretara SAD Madlen Olbrajt i nemačkog ministra spoljnih poslova Joške Fišera (Stranka Zelenih). odredbama sporazuma Srbija i NATO su se obavezali da će učiniti sve što je potrebno da obezbede da takve informacije i materijal. promovisao je stav. Jap de Hop Shefer. Fišer je prethodno osigurao da Austrijanac. BRISEL . Kao što je i očekivano. Sporazum na koji su u Briselu stavili potpis ministar odbrane Dragan Šutanovac i generalni sekretar NATO-a. Taj potez signalizirao je de facto internacionalno diplomatsko priznanje Tačija. stupa na snagu odmah. 1999. uzimajući u obzir njegovu lojalnost i pouzdanost. suočena je sa ultimatumom čiji su uslovi bili očigledno neprihvatljivi. OVK je mogla naročito da intenzivira svoje napade na srpske snage bezbednosti i civile od početka decembra 1998. koji u toku obavljanja službenih dužnosti zahtevaju ili mogu imati pristup informacijama ili materijalu razmenjenom u okviru aktivnosti saradnje odobrenih od NATO-a. potpisao je Sporazum o bezbednosti informacija s NATO-om. može imati pristup poverljivoj informaciji bez opasnosti po njenu bezbednost. Tadašnji nemački ministar odbrane. činjene su nedovoljne mere za obuzdavanje OVK. kao i da će čuvati takve informacije i materijal u skladu sa dogovorenim zajedničkim stadardima. odgovorna je za bezbednosne sporazume o zaštiti poverljivih informacija razmenjenih u okviru aktivnosti saradnje koje odobri Severnoatlantski savet. već je imao i bliske kontakte sa OVK i organizovao učešće od zapada podržanog gerilskog pokreta. ukoliko su poverljivi. ■■■ 24 . izjavljujući: "Prirodno. A Petrič nije bio samo zakleti protivnik Srbije. iz Nemačke i Švajcarske – kao i da regrutuje članove i švercuje oružje preko albanske granice. ’’Sporazum je potpisan na osnovu postignute saglasnosti da se vrše konsultacije o političkim i bezbednosnim pitanjima. S druge strane. Kancelarija NATO-a za bezbednost (NOS). pod upravom i u ime generalnog sekretara i predsedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a. koji je za pregovaračkim stolom predstavljao Hašim Tači. kao i da se proširi i intenzivira politička i vojna saradnja širom Evrope. Volfgang Petrič. i ohrabrivanjem na taj način operacija gospodina Miloševića".Z BALKAN ■ ■ ■ KRATKE direktnu konfrontaciju sa OVK i zadalo bi ozbiljan udarac nemačkim planovima na Balkanu.Ministar odbrane Dragan Šutanovac. U Sporazumu se navodi da je republika Srbija koopreativna partnerska država. Frankfurter Allgemeine Zeitung otkrio je da je OVK bila ohrabrivana od Nemačke i drugih država da izazove humanitarnu krizu. srpska strana odbila je ultimatum postavljen u Rambujeu i NATO je započeo. postupajući u ime i po ovlašćenju Severnoatlantskog saveta i Vojnog komiteta NATO-a. svoj vazdušni rat protiv Srbije. Sporazumom se reguliše razmena poverljivih informacija između Srbije i Severnoatlanske alijanse. Nemačka vlada je na taj način odigrala ključnu ulogu u osiguravanju da OVK postane odlučujući politički faktor na Kosovu. u martu 1999." VESTI ■ ■ ■ Ultimatum postavljen u Rambujeu Na konferenciji u Rambujeu u Francuskoj februara 1999. kao i odluka i rezolucija koje se na te programe odnose i da ih neće otkrivati trećoj strani bez saglasnosti strane od koje one potiču. Sporazum o bezbednosti informacija predviđa da će svaka potpisnica štititi i čuvati informacije i materijal koji pripadaju drugoj strani. On je izjavio: "Kosovski problem ne može biti rešen mojim slanjem trupa u Albaniju. u ime Vlade Srbije. navodi se u tom dokumentu. Ovo je otvorilo put za prvu vojnu intervenciju ■ ■ ■ MINISTAR ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE POTPISAO SPORAZUM S NATO-OM BEOGRAD. moramo se zapitati je li moralno i etički sprečavati kosovske Albance u nabavljanju oružja za samoodbranu". koja je dominirala jugoslovenskom federacijom. Novine iz glavnog izveštaja sa parlamentarnog sastanka NATO-a za kosovsku krizu navode: "Srpska represija smanjena je u periodu od oktobra do decembra 1998. koja će biti iskorišćena kao opravdanje za intervenciju NATO-a. Potpisivanjem sporazuma Vlada Srbije prihvatila je obavezu da svi njeni državljani. koja je mogla da prikuplja donacije iz SAD i Zapadne Evrope – konkretno. Nemački ministar spoljnih poslova Kinkel stavio je veto na takvu intervenciju.

čije je središte u oblasti Dečana i koja je zasnovana na plemenskim vezama. Većina od nekih 200 državnih preduzeća rasprodata je u sumnjivim pregovorima sa stranim investitorima. a hiljade proterane od albanskih kosovskih snaga. Riker je nadzirao proces nemilosrdne privatizacije. Kosovsko jednostrano proglašenje nezavisnosti prošle nedelje. Civilna uprava bila je u rukama misije UN. Rajnharda je pratio Holger Kamerhof. Od septembra 2006. bio je na čelu KFOR-a od septembra 2006. Hombah je određen za koordinatora pakta o stabilnosti Evropske Unije za jugoistočnu Evropu. sa zaduženjem stvaranja civilne uprave na Kosovu. i Bodo Hombah (SPD). Radnici zaposleni u dr- žavnoj industriji bili su ili otpušteni ili su im ponuđene minimalne novčane nadoknade da napuste svoj posao. sa političkom i vojnom kontrolom u rukama onih NATO sila koje su i vodile rat. Izveštaj tvrdi: "Organizacija oko Ramuša Haradinaja. već je garantovala suverenitet i teritorijalni integritet jugoslovenske federacije. Dve istaknute nemačke diplomate bile su aktivne u komandi civilne misije UN na Kosovu. tj. i uključuju takva istaknuta finansijska preduzeća kakva je Nemačka Banka. nasledio Joakim Riker. U 1999. Štajner je bio koordinator za balkansku politiku pod Šrederom. Klaus Rajnhard. nastavila je da smatra Kosovo integralnim delom Jugoslavije. artikulišući na taj način nemačke opet probuđene ambicije za veliku silu. To je bio. Schäfer je navodno koristio svoj položaj i uticaj u korist bivšeg premijera Kosova. Mihael Štajner predvodio je administraciju UN od 2002. Kosovo je stavljeno pod upravu Ujedinjenih Nacija. Takva privatizacija bila je vrhovni prioritet za Kosovo Trust Agency (KTAS) oformljenu 2003. upletena je u čitav 25 . "Oživljavanje" je značilo privatizaciju kosovskih industrijskih i poljoprivrednih preduzeća. Pojedinci i poslovni interesi upleteni u KTAS pokazuju se kao "ko je ko" nemačkog poslovnog sveta. koji je bio lider OVK. dok je oslobodila Kosovo od praktične kontrole jugoslovenske države. dok su trupe KFOR-a stajale i gledale. Tada je i nemački kancelar Šreder (SPD) održao govor o "uklanjanju tabua sa vojske". HypoVereinsbank. preuzeo je vođstvo nad KFOR-om 1999. kao jedan od najmoćnijih i najopasnijih vođa klanova na Kosovu. Još jedan nemački oficir. između ostalog. U martu 2004. ne samo da nije govorila o kosovskoj nezavisnosti. da su NATO snage – s Nemačkom na čelu – mogle prisvojiti pokrajinske prirodne resurse. Njihov portparol za Kosovo je Mihael Schäfer. ali se računa da je bliže 70 procenata – dokaz činjenice da je prioritet UNMIK administracije zadovoljavanje stranih investitora pre nego potreba lokalnog stanovništva. Roma i Aškalija bilo je pobijeno. Takođe istaknuti u toj oblasti bili su Tom Kenings (Stranka Zelenih). nemačka vlada mogla je da obezbedi da bitne položaje kako u UNMIK-u tako i u KFOR-u zauzmu nemačke diplomate i generali. Haradinaj. Njega je 2004. iako sama pokrajina trpi nestašicu energije i mnoga domaćinstva dobijaju samo nekoliko sati električne energije dnevno. koja su dotle bila uglavnom državna svojina. opisan je u izveštaju nemačkog Informativnog Servisa za 2005. ranije politički direktor pri nemačkim spoljnim poslovima. Pored drugih minerala. i veće kompanije kakva je Simens. u praksi. optuženog za zločine protiv čovečnosti od Internacionalnog Suda Pravde u Hagu. Od samog početka zajedničke UNNATO uprave nad Kosovom. Roland Kater. kao i Štajner. Kosovo ima druge najveće rezerve lignita u Evropi. izaslanik prvog supervizora UN Bernara Kušnera (trenutno ministra spoljnih poslova Francuske). raniji šef Šrederove kancelarije. blizak SPD-u. i njegovo priznanje od SAD i glavnih država članica EU. koji je. koji je predvodio KFOR od septembra 2003.Z BALKAN nemačke armije na stranom tlu od kraja Drugog svetskog rata. dok su vojnu kontrolu zadržale NATO-om rukovođene sile KFOR-a. "Rekonstrukcija" Kosova Vodeći nemački političari bili su takođe uključeni u UNMIK-ove planove za rekonstrukciju kosovske infrastrukture i razvoj njegove ekonomije. koja se ne bi složila s ma kojim jezikom koji bi ustanovio legalnu bazu za odcepljenje Kosova. dogodili su se bez donošenja nove rezolucije Saveta Bezbednosti UN. Stoga je jednostrano odcepljenje pokrajine bilo kršenje međunarodnog prava. Rezolucija Saveta Bezbednosti UN koja je ustanovila UNMIK. UNMIK. Riker je prethodno radio za UN i nemačke spoljne poslove u Bosni i Hercegovini. Najveći antisrpski pogrom sproveden od albanskih ultranacionalista odigrao se pod Kamerhofom. do avgusta 2004. do 2003. Nemački general. godine. "Oživljavanje" kosovske ekonomije trebalo je da se izvede po striktnim principima "slobodnog tržišta" i značilo je. pod pokroviteljstvom bivšeg nemačkog ministra spoljnih poslova Nikolausa Grafa Lambsdorfa (FDP). Prolaženje bilo kakve takve rezolucije bilo je blokirano od strane Rusije. koja je objavila da će iskoristiti svoje pravo na veto u Savetu Bezbednosti. Na kraju 11. UNMIK. Ramuša Haradinaja. isti položaj u UNMIK-u preuzeo je Joahim Riker. ustupak Rusiji. Zvanična nezaposlenost kreće se oko 45 procenata. do avgusta 2007. mnoštvo Srba. nedelje NATO bombardovanja. što je dovelo do optužbi za korupciju protiv KTAS-a.

Velika Britanija. Od 2005. Prema rečima Svetlane Vukomanović. Ahtisari je imao svoje sopstvene saveznike. ne prima. Čavez je rekao da svetska kriza nije pogodila Venecuelu. bio glavni komandant NATO snaga u ratu protiv Srbije. U potonjim pregovorima između Srbije i takozvane trojke (SAD. nemačka podrška odcepljenju Kosova po nalogu alijanse zapadnih sila razbesnela je Moskvu. Naknadu za prekovremeni rad. ovo je najčešći oblik nepoštovanja prava zaposlenih. Wolfgang Ischinger. Građani nisu imali zamerke na rad inspektora. pokrenuo je zahtev za kosovsku nezavisnost u nemačkom parlamentu. ona će ih uposliti. umesto da štite zaposlene. Friedbert Pflüger (CDU) i Uta Zapf (SPD). s bitnim reperkusijama po bezbednost čitavog Kosova. nemački ambasador u Londonu. pogođene krizom. Joška Fišer. penzionisani SAD general Vesli Klark. Nažalost. Plan se susreo sa ogorčenim protivljenjem Srbije i Rusije. Takođe. Osim toga. 2001. ■ Preveo Vladimir Bogićević ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ ADVOKATI PROTIV RADNIČKIH PRAVA BEOGRAD . ona kontroliše lokalne organe vlade". Radnički sporovi trebalo bi da traju do šest meseci. Nemačka spoljna politika više od deset godina aktivno je radila na odvajanju Kosova od Srbije. i bio je od pomoći u omogućavanju odcepljenja Kosova iz Srbije. Zapravo. Ahtisari je bio predsedavajući Internacionalne Krizne Grupe (ICG). eksproprisaću ih”. udeo Srba koji žive na Kosovu opao je na manje od 10 posto.Predsednik Venecuele Ugo Čavez rekao je da će u slučaju da finansijska kriza pogodi Venecuelu. stvaranje evropskog proktetorata. rekli su Politici u Centru za demokratiju. “Uglavnom. umesto da štite radnike svakodnevno traže rupe u zakonu. “To je novi vid eksploatacije zaposlenih u Srbiji. lekove ili ulažu u obrazovanje. kazala je Vukomanovićeva. čiji izvršni komitet popunjavaju visoke diplomate i vojne figure iz Severne Amerike i Evrope. Od 1998. Ispostavilo se da velike i bogate firme imaju timove advokata koji. ■■■ 26 . dok je vazdušni napad NATO-a još bio u toku.Z BALKAN spektar kriminalnih. Od vrlo ranih datuma. Grupa broji oko 100 članova i upletena je u švercovanje oružja i droga i ilegalnu trgovinu robom. kao i da samo mali broj njih uspeva da se zaštiti sudskim putem. U svojim liderskim ulogama u UNMIK-u i KFOR-u nemački zvaničnici zatvaraju oči pred zločinima počinjenim od ekstremnih nacionalista u pokrajini. tadašnji govornik za spoljnu politiku iz CDU. službenica strane banke svakodnevno ostaje nekoliko sati duže za šalterom. Čavez je dodao da je “čudno” da bogate zemlje nemaju novca da se bore protiv siromaštva. bez obzira na sve mere koje država preuzima i dalje raširen.000 preostalih Srba u pokrajini živi u etničkim enklavama. naravno. i još jednom upalila fitilj na balkanskom buretu baruta. vodeći nemački političari zalagali su se za nezavisnost Kosova. izvršnog direktora Centra za demokratiju. Oko polovine od 120. Uprkos tome. deblokirale milijarde dolara kako bi podržale bankarski sektor. U Centru za demokratiju upozoravaju i da je rad na crno. Nemačka se nadala da zajamči ovaj cilj sporazumom sa Rusijom. kaže Svetlana Vukomanović. finansirane od SAD. U odboru ICG-a su američki milijarder Džordž Soroš. Sada. međutim. nema ni najmanje sumnje da neću dati ni jedan cent bankama. koji je vodio pregovore u ime Evropske Unije. rekao je on. ■■■ ■■■ ČAVEZ: EKSPROPRIJACIJOM PROTIV KRIZE KARAKAS . eksproprisati banke koje se nađu u teškoćama. ali su se žalili na iskustva sa pravosudnim sistemom. izjavio je nemačkom radiju da granice ne bi trebalo smatrati nepovredivim u slučaju Kosova. Od samog početka Internacionalna Krizna Grupa lobirala je za podršku odcepljenja Kosova i odigrala ključnu ulogu u privatizaciji kosovskog industrijskog kompleksa u Trepči. nemačka vlada nastavlja svoju blisku saradnju i kooperaciju sa kriminalnim i ultranacionalističkim snagama na Kosovu. još u aprilu 1999. “Ako finansijska kriza pogodi Venecuelu. Karl Lamers. zapadne sile intenzivirale su svoje napore da izdejstvuju odcepljenje Kosova. Ahtisari je razvio plan koji je uključivao "uslovnu nezavisnost" za pokrajinu – u praksi. Inspektori rada su nam na terenu vrlo često govorili da ne mogu da veruju koliko su poslodavci postali kreativni u kršenju zakona”.Timovi pravnika u velikim firmama. državni ministar u spoljnim poslovima. jer je njena privreda jaka zahvaljujući revoluciji. i 2004. političkih i vojnih aktivnosti. Između 2000. socijalističkoj inspiraciji koju njegova vlada primenjuje. koji je 1999. SAD. a imaju za spasavanje posrćućih banaka. Uz savet šefice da uvek ima šta da se radi i da ako ona i njene koleginice ne znaju šta. Rusija i Evropska Unija). kako bi na legalan način obezvređivali radnička prava. koji sprovode kampanju ubistava i proterivanja kako bi osigurali "etnički čisto" albansko Kosovo. Ischinger je žestoko promovisao Ahtisarijev plan nasuprot opoziciji iz Srbije. navode činjenicu da u Srbiji radnici u dovoljnoj meri nisu upoznati sa svojim pravima. Taj projekat je bio ubrzan proglašenjem bivšeg finskog premijera Martija Ahtisarija za posrednika UN. da proizvode hranu. Gernot Erler (SPD). traže rupe u zakonu. problem i nastaje kad se dođe do sudnice. Francuska i Holandija su među zemljama koje su. još jednom je to bio Nemac. po sudskim fiokama ovi predmeti tavore godinama”.

(primedba Z redakcije) 2 Ričard Brus ’’Dik’’ Čejni (1941) je bio američki ministar odbrane u periodu kada je predsednik SAD bio Džordž Buš Senior (1989-1993). ležala je (zlu ne trebalo) "vojnička vreća u kojoj su se nalazile gas-maska i komplet za preživljavanje u uslovima biohemijskog rata". U slabo zapaženom odeljku svoje najprodavanije knjige. potpredsednik Dik Čejni2 je. nastavlja Mejerova. najpoznatiji po komandovanju savezničkim snagama u Zapadnoj Evropi za vreme Drugog svetskog rata. sterilna fraza samoiskupljenja koju je Pentagon izabrao da upotrebljava isključivo za usputno ubijanje civila. godine. Kad smo kod vođa u nemirnim vremenima. koje se neprestano šire po ovoj planeti. U tom procesu. godine. Nedavno. Postao je potpredsednik SAD dolaskom Džordža Buša Juniora na mesto predsednika SAD početkom 2001. godine. u oktobru 2001. Da li je ijedan ratni predsednik . takođe predstavlja i čudnovatu vrstu pridavanja značaja samom sebi. A da se ni najmanja pretnja ne bi nadvila nad njegovu glavu. "retko je putovao a da sa sobom ne bi poveo i doktora medicine". izgleda. godine. Na Bliskom istoku. platilo ju je oko šezdesetoro avganistanske dece. ona ipak nije ponudila nikakvu zaštitu civilima koje je zadesilo da žive u "zonama rata". ali ma šta bio. rat koji se vodi usmeren je protiv civila (iako to nikada neće biti priznato). predsednik odlučio da povede skoro istog onog trenutka 27 . godine. vođen u zemljama udaljenim hiljadama milja. od kojih 1 Džejn Mejer (1955. Rukovodio je invazijom Paname 1989. u gubljenju globalnog rata protiv terorizma4. septembar 2008. Poslednjih godina napisala je veliki broj tekstova o Diku Čejniju. "vozili su ga u koloni blindiranih kola koja je menjala maršrutu da bi zavarala potencijalne napadače". Ruzvelta na vrhuncu Drugog svetskog rata − ikada bio tako bizarno prezaštićen u prestonici države? Da li je bilo koja administracija ikad toliko polagala na zaštitu života ijednog jedinog funkcionera? S druge strane. godine. Bezvrednost drugih Iako ni jedan nivo zaštite ne beše dovoljan za ovu ekipu iz Bele kuće. nijedna cena u vidu unižavanja ljudi ili elimisanju ljudskih života nije se pokazala previsokom da ne bi bila plaćena – sve dok je plaća neko drugi. uznemiren lažnom uzbunom o širenju nervnog gasa u Beloj kući. otišao pod zemlju. i kontraverznoj politici američke vlade po pitanju ekstradicije osoba koje su osumnjičene za terorizam. Njujork) je novinarka. kao i operacijom ’’Pustinjska oluja’’ 1991. (primedba Z redakcije) 4 5 Global War on Terror Global War of Terror 13. Pakistanu. Džejn Mejer1 iznosi jednu sliku o značaju koji se pridaje životima jednih. godine tokom Zalivskog rata rata na Bliskom Istoku.. Avganistanu. koji je takođe bio i globalni rat terorom5. Možda je bliži oličenju paranoje ili prosto straha. Bukvalno se samoubunkerio "na bezbednom. (primedba Z redakcije) 3 Hari Truman (1884-1972) je bio 33. U tom periodu. "Kolateralna šteta". i 1956. možda samo poluposprdno.uključujući Abrahama Linkolna kad su južnjačke armije marširale na Vašington. Dvajt Dejvid ’’Ajk’’ Ajzenhauer (18901969) je bio američki vojskovođa i političar. ovaj baš i nije bio portret koji oličava hrabrost. bezvrednost drugih Anatomija kolateralne štete u Bušovoj eri se najbliži nalazio nekoliko stotina stopa ispod nivoa zemlje. ili Franklina D. članica redakcije Njujorkera od 1995. koje ona opisuje kao "jedan od nekoliko hladnoratovskih podzemnih bunkera. zaštićenih od nuklearnih bombi i izgrađenih za vreme Trumana i Ajzenhauera3. U tom novom ratu. "rukavice su skinute". do 1952. postaće glavni princip ratova koje je. ako bi Čejni morao da putuje sa jednog na drugo mesto. naspram obezvređivanju života drugih. Naime.Z SVET Tom Engelhart Značaj jednih." Taj bunker se nazivao. porodici Bin Laden. Tamna strana. izveštava Mejerova. dobro oklopljeni potpredsednik Čejni i njegov pomoćnik David Adington odigrali su glavnu ulogu. vođenog između Iraka i koalicionih snaga 34 države pod mandatom Ujedinjenih nacija i vođstvom SAD sa ciljem da se proteraju iračke snage koje su okupirale Kuvajt. "okovi je na mestu predsednika SAD proveo dva mandata. u Somaliji. strogo poverljivom mestu". kao i po tome što zbačeni" – sve same vizuelne predstave omiljene u američkoj administraciji i Džordž Tenetovoj CIA-i. 1952. kako Mejerova dokumentuje strašnim pojedinostima. Na zadnjem sedištu automobila u kome je on sedeo.. predsednik Sjedinjenih Američkih Država u periodu od 1945. "stanom vrhovnog komandanta".

a Incident u Azizabadu Još jedno nedavno okupljanje Avganistanaca. čestim odstreljivanjem civila u vozilima i na kontrolnim punktovima. znamo samo da je "kolateralna šteta" široko rasprostranjena pojava. Ne iznenađuje što je Bušova administracija. na primer. za plemenskog vođu koji je poginuo prethodne godine. Tvrdili su da su upali u "zasedu" i našli se pod "jakom paljbom". Ali. Mi nemamo pojma koliko su civila. što je jednako ’’ukupnoj tonaži bombi bačenih tokom cele 2006. Dik Čejni se obraća vojnicima u Iraku u kome je potpredsednik iščezao u svom bunkeru.000 funti bombi je bačeno u junu ove godine. Zadržavajući se u vestima. okončano je pokoljem civila jezivih razmera. iznad svega. kad ih je pogodila katastrofa. a da se u medijima skoro nije ni pojavila vest o tome.Z SVET takve sada čine veći deo ove zemlje. zatim sledi ispravka i predstavljanje pokolja "kolateralnom štetom" neizbežnom za vreme rata i. Na primer. tokom racija po privatnim kućama. Samo su u julu. kada se pojavila nenajavljena smrt. Svih ovih godina. bili na spavanju ili se bavili svojim svakodnevnim poslovima. i ove godine. bivšem funkcioneru Pentagona i vojnom analitičaru ’’Hjuman rajts voča’’. godine’’. broj pogibija civila usled ovih vazdušnih napada skoro se utrostručio. Prema Marku Garlasku. U noći 21. Posle svega. U Avganistanu. u oktobru 2006. na primer. tokom operacija po selima. između 2001. obično bi se nalazile na unutrašnjim stranama novina u kratkim izveštajima o ratnim zbivanjima u kojima su redovno bili ukopani "žene i deca". Dok su. avgusta. civili su. kako je pobuna talibana rasla znatno brže nego snaga trupa SAD i NATO. održavala se komemoracija u Azizabadu. ipak. američki avioni su desetkovali tri avganistanske i jednu iračku svadbu. Od 2004. bolje vam je da se ne okupljate. napale su selo. pešadijskom vatrom (ili čak vatrom privatnih plaćenika) iz konvoja. Stotine ljudi se okupilo. I. godine. ako su uopšte ugledale svetlost dana. imajmo na umu da su ovakve katastrofe tek deo daleko širih. protivnik talibana. posebno stoga što se rat protiv talibana većim delom odvijao u zabitima jednog od najsiromašnijih. ili o ubistvima 32 studenata koje je izvršio njihov kolega na Univerzitetu Virdžinija Tek u aprilu 2007. ovakvi "incidenti" su se često događali. priče o ovim smrtima. u tim slabo nastanjenim i zabačenim prostranstvima planete. 317. Najčešće su. štaviše nikome ovde uopšte nije stalo da sazna koliki je taj broj. a 270. Njemu je napokon posvećena medijska pažnja daleko veća od uobičajene i još ne prestaje. selu u okrugu Šindand avganistanske pokrajine Herat. U svetu u koji je smrt iznenada stigla. imali na raspolaganju šačicu lekara i nijedan komplet za preživljavanje. Svaki od ovih događaja je obeležen uniformnim odgovorom SAD: najpre ide tvrdnja da je na snage SAD otvorena vatra i da su pobijeni bili neprijatelji. a broj žrtava svakako nije najvažnija briga u predsednikovom ratu protiv terora. poslednju pre samo mesec dana. nešto znamo. sledi da globalni rat protiv terorizma počiva na neizgovorenom uverenju da životi civila iz udaljenih zemalja koji gledaju svoja posla u suštini nemaju nikakav značaj u poređenju sa američkim potrebama i željama. medijski jedva pokrivenih priča. Otkako je rat u Avganistanu počeo 2001. uključujući i samu nevestu. vojska SAD i vojska njenih saveznika pobili. Tražili su pomoć u vidu uzastopnih napada iz vazduha. otvoreno pokazivanje nespremnosti na istinsko izvinjenje. kako su potvrdili seljani. Tokom prošle godine. tako se povećavalo korišćenje vazdušne sile. godine. najzabačenijih regiona na planeti. združene snage specijalnih jedinica SAD i avganistanske armije. koje su neokonzervativci nazvali "lukom nestabilnosti" (i pre nego što su ga takvim učinili). Njihovi životi su bezvredni. vojni funkcioneri SAD i NATO pokrenuli istragu o tri vazdušna napada u Avganistanu u kojima je ubijeno 78 avganistanskih civila. znamo da je u mnogim situacijama dolazilo do stradanja izvesnog broja nevinih. kao ni na prihvatanje stvarne odgovornosti za to što su zbrisali sa lica zemlje grupu meštana koja nešto proslavlja.000 u julu. Poruka ovih pokolja je da ako ste stanovnik oblasti u kojoj ima talibana. taj događaj je otvorio prozor kroz koji se mogao videti način na koji su se vojne snage SAD i Bušova administracija odnosili prema većini slučajeva "kolateralne štete" koji su prodrli u vesti tokom poslednjih godina. tokom ovih godina. Kao i sve druge brojke koje se odnose na žrtve. Te noći. U poslednjem takvom ’’incidentu’’ smrt je stigla 47 ljudi. zajedno sa Pentagonom. kao ni gas masku. i najviše iz vazduha. brojevi koje sada dobijamo kao izveštaje o smrti avganistanskih civila su približni i verovatno niži od stvarnih. iako su mediji posvećivali pažnju temi sporadično. Amerikanci provodili dane prikovani za TV ekrane prateći izveštaje o ubistvu pet amiških devojčica koje je počinio poludeli čovek u jednoj prostoriji školske zgrade u Pensilvaniji. broj vazdušnih napada se ude- setostručio. koji je bio. Sudeći po rezultatima nekoliko istraga i izveštavanju sa lica 28 . "uključujući članove familija iz dva plemena". uglavnom ’’sa nevestine strane’’. ’’Kolateralna šteta” je činjena na bezbrojne načine – artiljerijskom paljbom tokom početne invazije Iraka. do 2007. izumela metod kako da se izvuče iz ovakvih situacija.

vojni glasnogovornici počinju da se povlače. isto tako. Potvrđeno je da je imao privatnu kompaniju koja je pružala usluge obezbeđenja vojsci SAD na aerodromu i. Ponovljeni vazdušni napadi SAD. moglo se učiniti da je ovo jedan istražen i zatvoren slučaj greške obaveštajaca koji se završio pogrešnim napadom sa katastrofalnim posledicama. komesar avganistanske nezavisne komisije za ljudska prava.iza kojih nikada nećete čuti iskreno izvinjenje. Istraga je "otkrila ubedljive dokaze. Njegov tim istražitelja je zaključio da je zaista poginulo više od 90 avganistanskih civila. specifičnost iskaza očevidaca. izvestio je da je jedno od istraživanja njegove grupe "otkrilo da je 88 ljudi bilo ubijeno. međutim.) Gađano je jedno jedino usko područje pod kontrolom lokalnog talibanskog komandanta. koji su prouzrokovali pogibije civila. Hamida Karzaia. izjavio je da su "islednici poslati odmah posle bombardovanja na lice mesta" zapravo potvrdili pogibiju tri žene i dvoje Američki odgovor Imajući u vidu težinu dokaza o Azizabadu. glasnogovornik NATO. trebalo je iskopati iz ruševina. Brigadni general Ričard Blanšet. rekao: "Potpuno je očigledno. Rezom Kanom. ubivši 30 militanata". nije bio ”militantan” niti taliban. – a ako pritisak javnosti za to vreme ne splasne – uslediće najava "istrage" (čiji će rezultati retko kad biti objavljeni). uključujući 20 žena". godine. bili su neprijatelji talibana". Ahmad Nader Naderi. prema izveštaju Golove. ("Pobunjenički vojnici su delovali sa različitih tačaka na tom imanju otvarajući vatru iz lakog naoružanja i raketnih minobacača. Još osmorica ubijenih te noći. nego "bogati biznismen. neprijateljski raspoloženog prema Kanu i njegovom bratu. Karzai je. Mnoga tela. Konačno. Zajedno sa avganistanskim Savetom ministara. hajde sa se pozabavimo američkim odgovorom na slučaj Azizabad. uključujući najverovatnije 15 žena i do 60-oro dece.Z SVET mesta novinarke Njujork Tajmsa Karlote Gol. na pitanja). Brojne građevine su bile oštećene. Pokazalo se da su vojne snage SAD napale na osnovu dezinformacije dobijene od drugog plemenskog vođe. biznismena iz iste branše. istrage na licu mesta. Stopostotno sam uveren da im je tu dezinformaciju neko dostavio zbog plemenskih sukoba. uključujući 60 dece. Imao je propusnicu koju mu je "izdao oficir američkih specijalnih jedinica na kojoj je on označen kao 'koordinator Specijalnih snaga SAD' ". Ubijeno je ni manje ni više nego 76 članova samo jedne familije. praćena izrazima "žaljenja" ili "tuge" zbog gubitka života. izgovorenim bez prihvatanja stvarne odgovornosti za ono što se desilo . zajedno sa njihovim poglavarom. Amerikanci su stranci i oni to ne razumeju. Ispostavilo se da Kan. Tu je bilo ni više-ni manje nego 60-oro dece među ubijenima. (Sadik je odmah zatim pozvao Radio Liberti da pokaže da je još uvek vrlo živ i da se te noći uopšte nije nalazio u selu). kasnije identifikovanog kao Mula Sadik. Amerikanci su bombardovali područje na osnovu dezinformacije. koji je ubijen. Ali prihvatanje takvog zaključka jednostavno nije sastavni deo scenarija po kome se ponašaju vojska Sjedinjenih Država i Bušova administracija. ono što u takvim slučajevima redovno dobijate su: predvidiva priča SAD da su tvrdnje da se nešto tako dogodilo izmišljotine čudaka (ili jednostavno gole laži). Kao što je jedan plemenski starešina. Združene snage su uzvratile otvaranjem vatre iz lakog naoružanja i jednim vazdušnim napadom. Čini se da je baš njegovo imanje bilo meta napada. uključujući i zapadnoavganistanskog najvišeg oficira za "nemar i prikrivanje činjenica" i naredio sopstvenu istragu o incidentu. pokazali su se katastrofalnim po predsednika Avganistana. (Potvrđeno je da su deca bila uzrasta od "3 meseca do 16 godina. Brojevi Prvobitno su vojne snage SAD glatko porekle da je ijedan jedini civil ubijen u selu. 15 žena i 15 muškaraca". uključujući NATO i Sjedinjene Države". medijski potvrđenih napada američke vojske na civile počev od invazije 2001. i tako dalje. diskvalifikovanje izveštaja o pogibiji civila kao "neprijateljski inspirisane propagande". koji je pomagao da se mrtvi sahrane. Tvrdili su da je tokom operacija poginulo 30 talibanskih "militanata". zasnovane na iskazima očevidaca. bio je vlasnik biznisa sa mobilnim telefonima u gradu Herat. radili su kao čuvari u američkoj privatnoj firmi koja pruža usluge obezbeđenja. uključujući i dečja. te noći je poginulo najmanje 90 civila. On je požurio da osudi napade na Azizabad u kojima su pogođena dvojica avganistanskih komandanata. Ovi ljudi koje su pobili. Incident u Azizabadu može da predstavlja jedan od najsmrtonosnijih. dvojica poginulih su radili u avganistanskoj policiji i učestvovali u borbama protiv talibana. zahtevao "preispitivanje prisustva internacionalnih snaga kao i sporazuma sa stranim saveznicima. i da su sva pobijena na spavanju"). Sasvim ubrzo. pa uključivanje pristupa "krive-su-žrtve". A sad. da je ubijeno nekih 90 civila. sledi strategija podizanja zida ćutanja (odbijanje da se odgovori 29 . isto tako. Misija UN u Avganistanu je zatim poslala sopstveni tim istražitelja iz Herata da intervjuiše preživele. mnoštvo grobnica i razrušenih kuća. građevinskim i bezbednosnim ugovorima povezan sa obližnjom američkom vojnom bazom na aerodromu Šindand". Umesto toga.

prema Vašington Postu. Dana 3. za koji meštani tvrde da se nikada nije desio". za koje se pretpostavlja da su rođaci mrtvog talibanskog komandanta. Istraga je naređena"). da istraže incident". a kako su avganistanski protesti splasnuli. Već 4. 29-og avgusta general David D. objavljeni su rezultati američke vojne ”istrage”. u petak. sugerišući da je moguće da je poginulo "do 40" Avganistanaca. do sada je sigurno otišla na đubrište istorije. predložena. septembra je Los Anđeles Tajms izvestio da vojska SAD sada ”priznaje” da je pobijeno 35 militanata i sedam civila – ukupno 42 Avganistanaca – u tom napadu. glasnogovornik Bele Kuće. međutim. general MekKirnan je takođe predložio da se UN takođe pridruže zajedničkoj istrazi. septembra. Amerikanci su polako odustajali od tih prethodno definitivnih brojki. navodno išli od kuće do kuće "procenjujući štetu i gubitke" i "fotografišući ih". MekKirnan. nisu ništa drugo do varka. odmah posle napada. Dana 24.. i ponovili dolazak 26. a uključujući i vojnog pravnog stručnjaka. 25 militantnih talibana – definitivno je potvrđen. vojska SAD je malo izmenila svoj račun. zgradu po zgradu. kao i objavljivanja rezultata istrage koju su sprovele njegove ekipe. Ratnim fotografima je bilo rečeno da moraju da "dokumentuju scenu". priznavši da su poginula samo 25-orica talibanskih boraca kao i petoro Avganistanaca za koje je utvrđeno da ’’nisu borci”. Koalicione snage preduzimaju 30 . Toni Frato je rekao pred jatom novinara: "Žalimo gubitak života među nevinim Avganistancima koje smo se obavezali da štitimo. Posle gnevnog saopštenja predsednika Karzaija. kada su prema Vašington postu. Šloser. general-major Džefri Dž. zvaničnik iz vojske SAD kasnije je sugerisao "da su seljani isfabrikovali dokaze kao što su sveže zatrpane grobnice". izveštaču Njujork Tajmsa. A 7. čiji rezultati obično ostaju strogo poverljivi. Kasnije. uključujući i brojna dečja" – navela su generala MekKirnana da zatraži da se američka istraga obnovi.samo 30 Avganistanaca. na čelu sa generalom. američki komandant NATO snaga. septembra. međutim.Z SVET dece. par sati nakon vazdušnog napada. A 28. takvi istražitelji. insistirala je: "Uvereni smo da smo napali pravo imanje".avgusta. roku. koji je kamerom mobilnog telefona snimio jedan lekar iz Azizabada. Normalno. Istrage Prva istraga.. ("Sve tvrdnje o civilnim žrtvama shvaćene su vrlo ozbiljno. komandant koalicionih snaga u Avganistanu. prema glasnogovornicima vojske SAD. glasnogovornica vojske SAD.. kako je protest zbog masakra u Azizabadu bio sve jači u Avganistanu. U komentaru za koji je traženo da izvor ostane neimenovan.. avgusta. pomerajući se stidljivo ka brojevima koje su izneli Karzaijevi i UN timovi. kada su istražitelji iz vojski koje su izvršile napad. bila je iznuđena. ali ne odustajući od svoje verzije opisa događaja.avgusta. Tog istog 29. naredio je sprovođenje "istrage" ove epizode. ali i dalje insistirajući na tome da je samo petoro civila među njima. Ovako revidirane brojke još su bile nametane 2. Na dan 29. Sad se američka centralna komanda izgleda pripremala da "pošalje tim viših istražitelja. Koalicione snage čine svaki napor da spreče povređivanje ili gubitak nevinih života. Na tome su američki brojevi ostali do danas. i koji je "prikazivao desetine tela civila. izvršene u rekordnom Dva sveta Prvobitno. Buduća "zajednička istraga" sa avganistanskom vladom bila je. komanda vojske SAD u Avganistanu. Kako su tvrdnje o ubijanju civila postajale sve brojnije a Karzai osudio napad. rekli su da su talibani postali majstori u širenju dezinformacija kojima bi navukli napade SAD na civile". a među njima i jedna žena i dvoje dece. izvršena je sledećeg jutra. kojima je potvrđeno da je ubijeno samo 30 Avganistanaca. minimalistička vojna istraga. možda dovelo i do civilnih žrtava osim onih o kojima smo već izvestili". Broj žrtava . "glasnogovornica vojnih snaga SAD odbacila je kao 'šokantne' tvrdnje avganistanske vlade o broju civila poginulih u napadu. Potpukovnica Rami Nilson-Grin. koja je samo podržala prvobitno zataškavanje istine o napadu na Azizabad. Počinjete da o svemu ovome mislite kao o čudovišnom (i bezobzirnom) neformalnom procesu pregovora pod pritiskom. koji su govorili pod uslovom da ostanu anonimni. Avganistanci su prihvatili predlog SAD za ono što je nazvano "tripartitna istraga". Za samo dve nedelje. Međutim. objavljeni su rezultati istrage. dok su svi ostali bili "muškarci vojničkog uzrasta". "vojni funkcioneri SAD glatko odbacili" broj žrtava do kog su došli Avganistanci i UN. Zvaničnici SAD u Vašingtonu. Prema Golovoj. kada je vojna istraga pokrenuta. Komanda vojske SAD. izdala je nejasno saopštenje ukazujući da su "koalicione snage svesne optužbi da je angažovanje u okrugu Šindand u Pokrajini Herat. smišljena radi razvodnjavanja situacije dok pažnja javnosti ne splasne.30. avgusta. vojne snage SAD su tvrdile da su njihove snage "pažljivo prečešljale ovaj mali zapadni zaseok. povećava broj. avgusta. septembra "pojava dokaza" – mutnog videa spremnog za tribunal. ostaje ’’vrlo čvrsto” pri tvrdnji da je ukupan broj poginulih Avganistanaca . U ovom slučaju.

asimetrične vojne nadmoći . septembra obnovio vojnu istragu. A. tako i tada u Vijetnamu. uništavao je dokumenta vezana za ovaj slučaj. komandant korpusa marinaca.. pre nego što spustimo naše marince ili pešadince da se bore protiv njih. septembra general MekKirnan je rekao: "Svaka smrt civila za vreme rata jeste strašna tragedija. Na konferenciji za štampu 27. general Džems Konvej je rekao: "Ako su izveštaji o civilnim žrtvama u Avganistanu tačni .Z SVET mere predostrožnosti da spreče civilne žrtve. najpre izvučemo prednost iz naše . nego se bo6 Iran-Kontra afera je naziv za politički skandal koji je izbio u SAD krajem 1986. a tako skupljena finansijska sredstva koristila kako bi se. koalicija. Želim da ponovo izrazim najiskrenije saosećanje i da se izvinim porodicama čiji su voljeni nepovratno stradali u unakrsnoj vatri u borbi naših snaga protiv pobunjenika u Azizabadu". podržavali kontraši – antikomunistički gerilci koji su ratovali protiv sandinističkog režima u Nikaragvi. "Znate da je vazdušna moć prvenstvena asimetrična prednost koju mi imamo i nad talibanima i. septembra. Tog istog dana. dok se zalagao za novu zajedničku istragu: "verujem da je u sve ovo umešano i malo ratne magle iz početnih izveštaja. a ne zbog nekakve unakrsne paljbe. Ne znate uvek šta vas čeka na terenu. jeste da imamo takvu istragu kakvu smo mi predložili.. Dana 3. nažalost. bilo je i civilnih žrtava. Žalimo zbog gubitka života civila.avgusta u Pentagonu. godine kada se otkrilo kako je administracija predsednika Ronalda Regana Nortova sekretarica Fewn Hall takođe okrivljena za aferu. i učesnik u Iran-Kontra aferi6.. iako je njihov broj sporan. najbolji način da se to reši. iz onoga što nam je rečeno u Ministarstvu odbrane. nad Al Kaidom u Iraku. ova izjava je bila nešto najbliže izvinjenju do čega je došao neko povezan sa američkom vladom ili vojskom. (primedba Z redakcije) 31 .. mi očigledno žalimo gubitak života svakog civila koji u ovakvim napadima može izgubiti život – bez obzira da li su oni Avganistanci ili Iračani. vladin branilac. ali brojevi koje smo mi utvrdili u ovoj oblasti su daleko manji od brojeva o kojima govore mediji." Istog dana Karzaijev kabinet je objavio saopštenje prema kome je predsednik Buš telefonirao avganistanskom predsedniku: "Predsednik Amerike je izrazio svoje žaljenje i saosećanje zbog incidenta u Šindandu". zaobilazeći tadašnje američke zakone. vlada Avganistana. a ono u šta mi verujemo jeste da se ovde radi o vrlo smišljenoj operaciji informativnog rata koja je orkestrirana od strane pobunjenika. pre svega. Baš kao sad i ovde. Nažalost. avgusta ponovio američki stav. Potrebno je da izbegavamo takve incidente.a ponekad je to veliko 'ako'.. oni veruju da je taj napad bio dobar… Treba da vam kažem. koji radi za Fox News! Nort ne samo da je stekao reputaciju poslušnika u Reganovoj vladi kao vladin službenik. dok je američki predsednik Ronald Regan uspeo da se izvuče. A kada uvidimo da su naši protivnici opasni ljudi na opasnom terenu. izražavajući žaljenje zbog svakog izgubljenog života civila: "To je bio legitimni pobunjenički cilj. Upravo zato se o tome vodi istraga". za razliku od talibana i militanata koji ciljaju civile i koriste ih na način koji njihove živote dovodi u opasnost". ipak. talibana". avgusta Frato je dodao: "Verujemo da. u kojoj učestvuju SAD. Ustvari. Ponekad prvi izveštaji mogu biti pogrešni. potisnuo je debatu o nepoklapanju brojeva žrtava u "maglu rata". on se pojavio kao svedok odbrane u slučaju marinca optuženog zbog masakra Vijetnamaca u Son Tangu u februaru 1970. po svaku cenu. pod sve jačim pritiskom javnosti. Igranje vatrom Dozvolite mi da istaknem ironični detalj iz ove priče. jer mislim da svi mi shvatamo kakvi su majstori talibani u pogledu sprovođenja informacijskog rata. Na dan 3. ali ako se oni dokažu. Čak je i jedna jedina smrt – prevelika žrtva. (vidi fusnotu 6). Ispostavilo se da je taj ”nezavisni novinar” niko drugi do Oliver Nort. Citirali su ga: "Ja sam partner u vašem gubitku i gubitku koji je zadesio avganistanski narod". A ponekad mislimo da je bilo namernih nastojanja na strani talibana da se okruže civilima zato da bi makar ubrali plodove jedne informacione operacije ako civili izginu". ambasador SAD u UN Zalmaj Halilzad. rio i u Vijetnamu.. rekla bih. General MekKirnan je 29.. Iako su avganistanski civili masovno izginuli zbog američkih vazdušnih napada. Pošto je 7.. biće to istinski nesrećan incident. zajedno sa svojom sekretaricom. Takođe se požalio na istragu UN rekavši: "Vrlo sam razočaran što Ujedinjene Nacije nisu razgovarale sa našim štabom pre nego što su objavile svoje nalaze" a onda je sugerisao da je predsednik Karzai bio žrtva lošeg informisanja. koji je u to vreme ratovao s Irakom. general MekKirnan je izjavio: "Narod Avganistana može da računa na našu posvećenost i odgovornost u dolaženju do istine". sigurno. Vojska SAD je tvrdila da su njihovi sad već diskreditovani podaci o Azizabadu "bili potvrđeni od strane jednog nezavisnog novinara koji se nalazio uz trupe SAD na licu mesta". A 25. Oliver Nort je stekao veliku popularnost među desničarima jer je uništavao dokaze o prodaji oružja Irancima i korišćenju tako zarađenog novca za finansiranje borbe kontraša protiv sandinista u Nikaragvi. Oliver Nort je u to vreme bio pomoćnik savetnika za nacionalnu sigurnost i. Pentagonov glasnogovornik Brajan Vitman je rekao: "U ovom trenutku mi nastavljamo da verujemo da je to bio legitiman napad sproveden protiv talibana. po tom pitanju. i Ujedinjene nacije. behu "srca i umovi" lovljeni iz tajno prodavala oružje Iranu. u bilo kojoj od ovih zona sukoba".

Ova vrsta "kolateralne štete" je košmar koji ne prestaje. Karlot Gol je uspela da dođe na lice mesta i njen je izveštaj iz Azazibada osvanuo na naslovnoj strani Njujork Tajmsa. sasvim je izvesno da se igrate vatrom. kako je saopštio ogorčeni guverner provincije. važno je šta cenite kao vrednost. Isto tako. (Nenaoružani. američki vojnici su ubili doktora Abdula-Salama al-Šimarija. Ni manje ni više. što je bilo važno. Ovo je leto bilo. (primedba Z redakcije). Izgleda da većina nas ne želi da zna šta se događa. dve sestričine. isfabrikovanih reportaža koje su objašnjavale kako su civili . U plemenskim oblastima Pakistana. ne samo potpredsednik Čejni. potcenjujete. Neke žrtve su bile silovane. [Napomena: sasvim retko se događalo da američki reporteri dopru tamo gde su se odigrali ovakvi incidenti.što. Bušova administracija. Danas. ubijeno je 20 civila. To je. već i predsednik i njegovi najviši zvaničnici. ustvari. važna su. vi prirodno precenjujete svoje moći i zapanjujuće ste slepi prema potencijalnim moćima drugih – vi njih. nedavno je ubijena jedna avganistanska žena sa dvoje dece na nemačkom kontrolnom punktu u provinciji Kunduz. prepuno "incidenata" koji najčešće nisu ili su jedva pominjani u vestima. mučene. srećom. bila je više nego voljna da prihvati "kolateralnu štetu" kao svakodnevnu prateću pojavu svog globalnog ’’rata protiv terora’’. a čemu odričete vrednost. Antiwar. Odslužio je samo četiri i po meseca. Optuženo je 26 američkih vojnika i samo je jedan osuđen na dve godine zatvora.Z SVET su projektilima iz američke bespilotne letelice. vebsajt Huana Kolea Informed Comment objavljuje skoro svakodnevne preglede primera upotrebe prekomerne sile u Iraku. pobijeni Iračani su naknadno proglašeni naoružanim "zločincima" pre nego što su demonstranti naterali vojsku SAD da povuče ove optužbe). Avganistanu. Ne propustite to. i u plemenskim oblastima Pakistana: na kontrolnom punktu u irač7 Mi Laj masakr je masovni genocid počinjen 16. u stvari. sestru. očigledno. koj pokrajini Dijala. osmoro unučadi i jednog odraslog rođaka". Kada sebi pripisujete višu vrednost. pobijeni 32 . i generalno govoreći. sile primenjene na najvišem mogućem nivou. i toliko drugih sličnih njima. Kada pobijete njih. od strane američkih vojnih trupa nad nenaoružanim civilima Republike Vijetnam (Južni Vijetnam). bio razuman rezime kratke i gorke istorije Bušove vlasti. tako da premnogo civila beše raznešeno bombama iznova i iznova. u napadu helikoptera SAD na jedno selo. Oko 60-oro dece masakriranih u Azizabadu. a ljudi u iznenađujuće velikom broju nastavljaju da ginu dok se samo trude da nastave da žive svoje živote. prebijane. uključujući i jednu od njegovih nekoliko žena. ’’Hjuman Rajts Voč’’ je upravo objavio novi izveštaj o civilnim žrtvama i vazdušnoj sili u Avganistanu. Te priče je objavljivala vojska. Osim toga. Osim toga.vijetnamski seljaci – izginuli. kao u slučaju zloglasnog masakra u Mi Laju7. A. U ovom slučaju. svi iz iste porodice. dok su neki leševi pronađeni iskasapljeni. ni Amerikance. a u kojima su ginuli civili u Iraku. iako su te priče imale malo ili nikakve veze sa onim što se tamo stvarno dogodilo. Broj žrtava se procenjivao između 347 i 504 osoba. a drugima oduzimate njihovu. uopšte ne fascinira ni medije a. a Pakistanci. Pogledajte ga. Naravno. "srca i umovi" bivaju isto tako lovljeni širom prostranih oblasti planete.] ■ Prevela Nada Ljubić vazduha i sa zemlje. marta 1968. koji za razliku od ubijenih amiških devojčica ili pucnjava u američkim školama. nije slučaj sa incidentom u Azizabadu. Na taj način su. da smo srećni što mediji nisu posebno zainteresovani da nam to i pokažu. ostali samo-zaštitnički ubunkereni tokom godina u kojima su bili na vlasti. "svastiku. može se reći. načelnika internističkog odeljenja državne bolnice Baakuba dok je putovao kolima na posao. dok je druga grupa američkih vojnika iz konvoja projektilom oborila direktora i dve službenice dok su se vozili na svoja radna mesta u filijali banke na Međunarodnom aerodromu. mahom rođaci čoveka označenog kao glavni talibanski komandant. njima nisu bila važna. dok vebsajt Džejsona Dica redovno objavljuje pouzdane preglede vesti o takvim događajima. a od zalutale bombe poginulo je još dvoje civila. i isto tako je previše.com je uobičajeno dobro obavio svoj posao izveštavanja o žrtvama globalnog rata protiv terora. To je jedan od razloga što često apsurdni iskazi koje ponekad nudi vojska SAD ne nailaze na kritiku .

Stvarni cilj: da se spreči nezavisnost Vijetnama i da se očuva domina- 2. Panama (1989): Medijska laž: Invazija SAD marinaca je sprovedena da bi bio uhapšen predsednik Norijega koji je optužen da je diler droge. Neprihvatljivo za SAD. snage Severnog Vijetnama su optužene od strane vlade SAD zbog napada na dva vojna broda SAD u Zalivu Tonking Šta smo kasnije doznali: Nikakvi brodovi nisu napadnuti. masovni društveni problemi. Regan je rekao: ’’Mi ne možemo da dozvolimo komunističkim apačima da preuzmu našu privatnu baštu. ko je sledeći? Sa predsednikom Uribeom. Stvarni cilj: da se spreči Bliski istok da stekne nezavisnost nasuprot SAD dominacije i da se očuva vojna kontrola Izraela nad regionom. maj 2008. Posledice: Nebrojena količina žrtava tokom rata.. koju je platio sam Emir Kuvajta. kao lutkom. Stvarni cilj: da se očuva kontrola SAD nad ovim strateškim komunikacijskim putem.’’. Šta smo kasnije doznali: Potpuno izmišljotina koju je proizvela Hill&Knowlton reklamna agencija. Evo kratke liste: cija SAD u ovom regionu. Danas. Šta smo kasnije doznali: agent Centralne obaveštajne službe SAD. Šta smo kasnije doznali: Potpuno netačno. Predsednik SAD Regan je izmislio sve to iz ničega. uvećana tokom dugačkog 33 . ignorisano od medija.Z SVET Majkl Kolon Deset ratova. Svaki veći rat je opravdavan onim što se kasnije pokazalo kao dezinformacija. Posledice: Milioni žrtava. Ovaj Uribe tvrdi da su pronađeni dokazi o Čavezovoj podršci terorizmu i militarizaciji regiona u neuništivom kompjuteru Raula Reja (FARC). Posledice: Invazija SAD marinaca. 3. Irak (1991): Medijska laž: Iračani su ukrali inkubatore sa porodiljskog odeljenja bolnice u gradu Kuvajtu. avgusta (1964). Sutra. i 3. deset medijskih laži Kratka inventarna lista dezinformacija 16. Buš preti Venecueli i Ekvadoru. dilerom droge i ubicom Indijanaca (četiri miliona izbeglica). 1. Norijega. genetske deformacije (Narandžasti agens). Grenada (1983): Medijska laž: Malo ostrvo u Karibima je optuženo da instalira sovjetsku vojnu bazu i da ugrožava živote SAD doktora. Iranu? A posle toga. zahtevao je suverenitet nad Panamskim kanalom prilikom isteka perioda iznajmljivanja zemljišta. brutalna represija i restauracija kontrole Vašingtona nad zemljom.1975): Medijska laž: 2. godine Svakom ratu prethodi velika medijska laž.000 civila. Vijetnam (1964 .. 4. Setimo se koliko puta su SAD i isti mediji nama manipulisali. Posledice: SAD bombardovanje je ubilo od 2 do 4. Stvarni cilj: da se spreče društvene i demokratske reforme premijera Bišopa (koji je ubijen). To je bila čista izmišljotina Bele kuće. Mediji glavnog toka šire ovu propagandnu kampanju za naredni Bušov rat.

potvrdio je Kolin Pauel u UN. Stvarni cilj: da se uništi Jugoslavija. Uspostavljanje vojne baze SAD na Kosovu. 10. septembra i da uhvati Bin Ladena. U svakom slučaju. Šta smo kasnije doznali: Bela kuća je naložila svojim službama da falsifikuju (slučaj Libi) ili da stvaraju lažne izveštaje. SAD drže zemlju u potpunom haosu. rekao da samo ako SAD prihvate da “poštuju suverenitet ostatka sveta mogu biti velika zemlja i sila koja radi za dobrobit” drugih. “Supernaut – Beograd andergraund”. nagrađenog Zlatnim lavom u Veneciji. uslovi života žena su unazađeni u smeru potčinjavanja i mračnjaštva. “Ni na nebu ni na zemlji”. “Balkanski špijun”. Šta smo kasnije doznali: četiri SAD kompanje su kupile četvrtinu podzemlja Somalije.. I naš inventar je daleko od toga da bude potpun! Da se spreče ratovi potrebno je razotkrivati ove medijske laži što je pre moguće i na najmasovniji način. Stvarni cilj: da se vojno kontroliše strateški region u Aziji. ucene. Posledice: dugoročna okupacija i masivno povećanje proizvodnje i trgovine narkoticima. instaliranje vojnih baza SAD pored prirodnih izvora. poznat inače kao veliki neprijatelj politike SAD.Predsednik Venecuele Ugo Čavez kaže da bi želeo da SAD i Barak Obama učine “humani zaokret u poštovanju prema svetu”.“Prvi srpski tehno vodvilj”. držeći epruvetu u svojoj ruci. Muslimanski predsednik Alija Izetbegović je to priznao. Šta smo kasnije doznali: mnoge medijske laži su već razotkrivene: Čavez puca u svoj narod. Hvala na cirkulisanju ovog članka. Posledice: Irak je u haosu i građanskom ratu.000 žrtava NATO bombardovanja.1995): Medijska laž: SAD reklamna firma Ruder Finn i Bernard Kušner otkriva takozvane srpske logore za eksterminaciju. Devedesetih godina ređe se pojavljuje na filmu “Mi nismo anđeli”. Avganistan (2001): Medijska laž: Buš je hteo da se osveti posle 11. Za ulogu u filmu “Život je lep” (1985) nagrađena je na festivalu u Veneciji. Ti kampovi su bili za ratne zarobljenike spremne za razmenu. Šta smo kasnije doznali: čista izmišljotina koju je priznao Džejmi Šej. igra se nastavlja Stvarni cilj: glavne SAD kompanije žele da održe kontrolu nad naftom i drugim izvorima na čitavom kontinentu. ekonomske sabotaže. Rat provociran iz Berlina. diktator je (konačni izgovor još nije odabran). svakom ratu prethodi i opravdava ga masovna medijska kampanja laži. Sonja Savić je rođena 15. Veliki povratak na glumačku scenu usledio je posle uloge u filmu “Hleb i mleko” (2001). Film “Jug-jugoistok” u kojem je igrala. rekao je Čavez u prvom komentaru na izbor demokratskog senatora za novog predsednika SAD. ■■■ 34 .. Somalija (1993): Medijska laž: Gospodin Kušner sebe predstavlja kao heroja humanitarne kampanje u Somaliji. “Šećerna vodica”. ■■■ ■■■ UMRLA GLUMICA SONJA SAVIĆ 7. Glumom je počela da se bavi u amaterskim trupama. “Nadam se da će nova vlada biti na visini onoga što od nje očekuje svet. Posledice: Vašington vodi globalni rat protiv čitavog Juga: pučevi.Z SVET embarga. uključujući lekove. Venecuela Ekvador (2008?): Medijska laž: Čavez podržava terorizam. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. službeni govornik NATO-a. Jugoslavija (1999): Medijska laž: Srbi sprovode genocid nad Albancima na Kosovu. Šta smo kasnije doznali: Ruder Finn i Kušner su lagali. da se kontroliše strateška reka Dunav i balkanski putevi. ali je sve aktivnija kao rediteljka . “Čavka” . da se region povrgne multinacionalnoj kontroli. 24. “Plej” i poslednji film “Šarlo te gleda”.. Kina. ali i njen narod: da će se pre svega baviti pitanjima vezanim za SAD”. . ■■■ ČAVEZ TRAŽI “HUMANI ZAOKRET” OD SAD KARAKAS. produžen iz Vašingtona. Etničko čišćenje Kosova od strane NVK pod pokroviteljstvom NATO.izborila je status zvezde srpskog filma kreirajući uloge izvan određenog faha. On je. Stvarni cilj: da se nametne kontrola NATO nad Balkanom i NATO-v preobražaj u policijske snage svetskih razmera. .. “Una”. uvozi oružje. Zaključak Bilo kako bilo. Čavez anti-Semita. Irak (2003): Medijska laž: Sadam poseduje opasna oružja za masovno uništavanje. Srbe i Hrvate).. U ratu vestima. “SAD mogu biti velika zemlja”. a debitovala je na filmu “Leptirov oblak” 1977. Posledice: 2. rekao je Čavez. 8. Boje se demokratskog i socijalnog oslobođenja Latinske Amerike. Venecuelanska vlada je u utorak čestitala Obami na “istorijskom izboru” izražavajući želju da izgradi “nove odnose” s Vašingtonom. VESTI ■ ■ ■ 9. na njegovom prevođenju na druge jezike ako je moguće (dostupan je na francuskom. vi ste stvarna snaga! ■ Prevela Vera Vratuša 8. njen program socijalnog osiguranja.“Živeti kao sav normalan svet”. NOVEMBAR 2008. međutim. Talibani su predložili da predaju Bin Ladena. dobio je nagradu beogradskog FEST-a “Nebojša Đukelić”. ■ ■ ■ KRATKE 5. Bosna (1992 . “Urnebesna tragedija”. Stvarni cilj: kontrola vojno strateškog regiona. godine. “Davitelj protiv davitelja”. Filmskim ulogama tokom osamdesetih godina . septembra 1961. ali uvek sa prepoznatljivim ličnim pečatom.Glumica Sonja Savić umrla je u svom stanu u Beogradu. Čavez militarista. godine u Čačku. Posledice: četiri godine strašnog rata za sve nacionalnosti (Bošnjake. bogatog naftom. 6. Japan. Glumu je diplomirala 1982. “Uvod u drugi život”. Šta smo kasnije doznali: Ne postoji dokaz o postojanju Al-Qaida organizacije. naftovod preko Afghanistana radi kontrolisanja snabdevanja energentima Južne Azije. SEPTEMBAR 2008. španska verzija uskoro dolazi) kao i na slanju prevoda. SEUL. Stvarni cilj: kontrola svih naftnih izvora i mogućnost da se ucenjuju rivali: Evropa. Posledice: Nesposobne da kontrolišu Somaliju. da se izgradi BEOGRAD.

Amerika se oslanja na korumpirane vlade i elite čija bezbednost i ekonomski opstanak zavise od nje. U 2003. Policy”. On je oružje koje Amerika upotrebljava kad hoće da uništi pokrete a nije u prilici da interveniše direktno. i ekonomska podrška 1 Gulf Cooperation Council aparthejdu3 u Južnoj Africi i tokom najaktivnijih godina bojkota i sankcija služio je kao kanal za protok južnoafričke robe ka Evropi (jedan od razloga zbog kojeg Izrael danas ima centralnu ulogu u globalnoj trgovini dijamanata). Ovaj konsenzus se zasniva na tri centralna stuba podrške: • Prvo. 35 . ukidanje državnih subvencija. Po aparthejdu. godine između Saudijske Arabije. odborima i lobističkim političkim organizacijama. veku. Kuvajta. u prvom delu ovog teksta. Izrael je promovisao američke spoljnopolitičke interese širom sveta. U Latinskoj i Centralnoj Americi. podstaknute od strane međunarodnih finansijskih institucija kao što su Svetska Banka i MMF i podržane od strane regionalnih tela kao što su Arapski Monetarni Fond i Arapski Savet za Biznis. koji je sprovodila vladajuća bela manjina u Južnoj Africi u 20. tzv. Američka politika prema regiji diktirana je ovim faktorima. i kao batina kojom se uticalo na konkurenciju unutar svetskog tržišta. Možemo to jasno videti u slučajevima Egipta i Jordana – dva ključna američka saveznika u regiji. Od početka 1990ih. uz blisku saradnju CIA-e i drugih obaveštajnih službi. str. sa definitivnim kolapsom britanskog i francuskog kolonijalizma na Bliskom Istoku.Z SVET Adam Hanije ’Novi Bliski Istok’ i Palestina Nastavak teksta iz prethodnog broja: Položaj Palestine na Bliskom Istoku: Otpor neoliberalizmu i američkoj sili Krajem 60ih. Do 2005-e. izraelsko oružje i vojna obuka korišćeni su za naoružavanje i opremanje vojnih diktatura u tim regijama tokom 1980-ih. Uprkos stvarnim i važnim razlikama koje se uvek pojavljuju. Ovaj politički okvir (inače poznat kao američka ’spoljna politika’) ostvaren je kroz svakodnevne debate. prema izveštaju američkog kongresa. • Drugo. Njihova jaka zavisnost od emigrantskih radnika znači da se razlikuju od država kao što su Irak. Kao regionalni integracioni projekat koji podseća na Evropsku Uniju. Ovaj neoliberalni zaokret nagovešten je ubrzanim talasom privatizacije 3 Aparthejd (na afrikansu apartheid ’’odvojenost’’) je bio socijalni sistem. američka vojska je u Katar izmestila svoj jedinstveni komandni centar za operacije u 27 zemalja. skoro sve vlasti u regionu izašle su u susret ovoj politici. Amerika je postala dominantna imperijalna sila u regiji. crna većina je bila odvojena i bila joj je uskraćena politička i ekonomska jednakost sa belcima. i jednom valutom do 2010-e. ekonomskom politikom. Ove dve vlade blisko sarađuju sa SAD-om u pitanjima bezbednosnih i ekonomskih veza. Kenneth. Pošto je Bliski Istok vitalna veza sveobuhvatne američke moći nad globalnom ekonomijom. tokom poslednje četiri decenije formirala se opšta saglasnost oko pitanja kako upotrebljavati i održavati uticaj u regiji. pruži izvor profita. 4 PPRR – Palestinski Plan za Reformu i Razvoj. 10. danas. treća glavna potpora američke moći u regiji jeste izraelska država. Čak šta više. preko 100. Zbog nafte. GCC je osnovan 1981. (2006). Tokom poslednje decenije. ”The Persian Gulf States: Issues for U. američka moć se oslanja na zemlje ujedinjene kroz regionalni proces integracije. Izrael je korišćen da uništi palestinske i druge progresivne snage u Libanu. Katara i Sjedinjenih Arapskih Emirata. • Najzad. sužavanje javnog sektora. Kontrola nad regionalnim prirodnim bogatstvima istovremeno je služila da obezbedi robu od životne važnosti. SAD je ciljala ka ponovnom uobličavanju odnosa ova tri stuba podrške da bi bolje učvrstila svoju moć i uticaj. GCC ima cilj da kreira jednu ekonomsku zonu među svojih šest država-članica sa uniformnim zakonima. kao i specifične snage koje pokreću ekonomske planove poput PPRR4-a. Novi Bliski Istok i MEFTA Centralna tačka strategije krojenja ’Novog Bliskog Istoka’ je produbljivanje neoliberalne ekonomske politike (privatizacija. na njemu mora da se razvije politički okvir koji će održati američku prevlast u regiji. u kontekstu generalno povoljnije globalne geopolitičke klime. kao dodatak ovim klijentskim režimima. Čak šta više. Iran. Bliski Istok je postao presudno važan za izgradnju američke prevlasti u svetskom poretku. 2 Vidi: Katzman. Poseduju široku mrežu tajne policije. regija je preuzela sve važniju ulogu obezbeđivanja protoka viška kapitala – a time i sveobuhvatnu moć – unutar globalnog finansijskog poretka. Njihove ekonomije su širom otvorene za strane investicije a neoliberalizam je godinama gospodario. Bahrejna. slobodnotrgovinski ugovori. vojna. izraelski vojni napadi i atentati osakatili su levičarske i arapske nacionalističke pokrete koji su predstavljali pretnju klijentskim režimima širom regije. Tokom 1980ih. Vidi detaljnije u prethodnom broju Z magazina. ona je ključna za regionalno okruženje u kojem se.S. politika regiona razvija. zajedničkom centralnom bankom. Washington D. Bio je ključna politička. Zemlje GCC-a su posebno zavisni saveznici SAD-a. Izrael je odigrao ključnu ulogu štiteći američke interese u regionu. Savet zalivske saradnje (GCC1). bili mučeni. otvaranje ka stranim investicijama. Skriveni cilj ove politike je da se zajedno spoje ova tri stuba u jedinstvenu neoliberalnu ekonomsku zonu (nazvanom ’Novi Bliski Istok’ od strane Kondolize Rajs 2006-e).000 američkih vojnih lica nalazilo se u zalivskim zemljama (ne računajući oko 150. a zatvori su im prepuni pojedinaca koji su. GCC je istovremeno ključna regionalna predstraža za američku vojsku. borbe i iskustva američkog kapitala i njegovih predstavnika u vladama. Od rata 1967-e. Ima puno primera te logike – počevši od 1967-me pa kroz 1970-te.C: Congressional Research Service The Library of Congress. Vrlo je važno da se razume ova strategija. Omana. kao i drugde u svetu.000 vojnika u Iraku kao ni bezbednosne snage koje operišu pod okriljem civilnih firmi)2. Egipat i druge zemlje gde jaki domaći radnički pokreti predstavljaju potencijalnu opasnost. tokom zadnjih trideset godina. itd) u svim zemaljama regije.

oni neizbežno uništavaju lokalnu industriju i. u 2003-oj. Remarks at the World Economic Forum Amman.gov. nezaposlenost i terorizam prebacio na arapsku samovolju i ’propali socijalistički’ model. prešli su u privatno vlasništvo. sreće i napretka će biti ostvareno uklanjanjem svih barijera izvozu i tokovima kapitala. Ali postoji i druga komponenta ovih FTA ugovora koju je važno razumeti: MEFTA (Ugovor o slobodnoj trgovini na Bliskom Istoku6). i povezana sa američkom ekonomijom u razvijenom jezgru kapitalizma. Nema ničeg novog u američkom insistiranju na normalizaciji. Izrael. cilj Amerike je da ’’pomogne nacijama koje su spremne da prihvate ekonomsku slobodu i vladavinu prava. FTA ugovori obavezuju ove zemlje da američkim kompanijama otvore svoja tržišta i obustave kontrolu uvozne politike (privilegovanjem lokalnih kompanija ili sprečavanjem kretanja stranog kapitala u regionu). i Maroko. Inače. On je pokušao da dokaže 6 ment 7 Middle East Free Trade AgreeeWorld Economic Forum Normalizacija sa Izraelom Najviši stepen ostvarenja ove vizije je ekonomska i politička integracija Izraela u regionu. egipatska vlada je ukinula subvencije na cene goriva tako da su se cene preko noći popele za 40%. i da se njihove ekonomije uvedu u moderno doba”8. Ove mere često su diktirane od strane Svetske Banke i MMF-a u zamenu za kredite i drugu pomoć (na primer. Istovremeno. neoliberalna politika značila je i ukidanje subvencija na osnovne životne namirnice kao što su hrana. gde 22% stanovništva živi ispod granice siromaštva od 1 dolara na dan. voda i kirija. elektroprivrede. neoliberalna: maksimum bogatstva. najdalekosežniji aspekt neoliberalizma u regionu je sprovođenje slobodnotrgovinskih ugovora (FTA)5. irački primer nije jedinstven. Ali otvorena veza sa neoliberalizmom isplivala je na 8 Zoellick. Cilj MEFTA-e. obelodanjene od strane SAD-a sredinom 2003-e. iz perspektive američkog i drugog stranog kapitala. (2003a). bolnice. Logika koja stoji iza MEFTA-e je. Na bi5 FTA . nego znači odbijanje da se kolonizator i kolonizovan izjednače kao ’partneri u miru’). prvi put u periodu od tri decenije. i smanjenjem državne potrošne na socijalne usluge. vodovodi. banke. “Global Trade and the Middle East: Reawakening a Vibrant Past”. Odbacivanje normalizacije već duže vreme stvara liniju razdvajanja između progresivnih snaga u regiji i. SAD su potpisale FTA ugovore sa pojedinačnim zemljama kao što su: Bahrejn. tretiranjem stranog kapitala kao domaćeg. Zolik je odgovornost za siromaštvo. logika MEFTA sporazuma je ostvarenje ekonomske zone slobodne trgovine širom cele regije. širom Bliskog Istoka: fabrike. Na to je Kondoliza Rajs mislila upotrebivši termin: ’Novi Bliski Istok’. što je najvažnije. Najdramatičniji primer toga se. otvoreno rečeno. Najvažnije je da. je ostvarenje jedne zone slobodne trgovine širom Bliskog Istoka do 2013-e. otvaranje regionalnih naftnih i gasnih polja (kao i sektori petrohemijske industrije) obećava generacijski preokret u strukturama vlasništva. Čineći to. na drugim mestima u Zalivu strane naftne kompanije dobijaju pristup naftnim i gasnim resursima koji su im bili decenijama nedostupni (na primer. odobravanjem stranog vlasništva. Oman.Z SVET da bi se. tadašnji američki predstavnik za trgovinu Robert Zolik održao je govor na Svetskom ekonomskom forumu (WEF)7 u Jordanu gde je jasno izrazio ove principe kao temelj MEFTA sporazuma. naravno.state. krediti Svetske Banke za Jordan bili su uslovljeni dupliranjem cene struje i povećanjem cene vode za 140%). Jordan June 23. Američka strategija je bila pojedinačno pregovaranje sa ’prijateljskim’ zemljama u regionu i ostvarivanje postepenog procesa od 6 etapa koji bi na kraju doveo do potpunog ispunjenja FTA ugovora između SAD-a i svake zemlje ponaosob. 9 biti Sine qua non . gorivo. da se integrišu u globalni trgovinski sistem. Jordan.Bez čega ne može 36 . 1991-e. 7-og maja ove godine. s druge strane. onesposobljavaju te zemlje da povećaju državnu pomoć i javnu potrošnju radi pomoći siromašnima (pošto bi se to smatralo ’’diskriminacijom”). U Egiptu. Egipat. ako se ekonomija liberalizuje i otvori ka stranom kapitalu. U suštini. strane naftne kompanije dobile su dozvolu da eksploatišu gas u Saudijskoj Arabiji). poštanske usluge. Iza ovog odbijanja stoji shvatanje da se Izrael ne može smatrati ’normalnom’ zemljom dok god odbija da prizna izrazito kolonijalnu prirodu cionizma i nastavlja da negira pravo palestinskih izbeglica da se vrate svojim domovima i pravo na samoopredeljenje (ovo nema nikakve veze sa saradnjom sa anticionističkim Izraelcima. prihvatanjem širokih privatizacionih programa. Ti individualni FTA ugovori bi se vremenom sjedinili sve dok ceo Bliski Istok ne dođe pod američki trgovački uticaj. Available at usinfo. gde je nedavno vlada prihvatila povratak četiri najveće zapadne naftne kompanije (iste četiri kompanije koje su kontrolisale iračku naftu od 1920-ih do nacionalizacije 1972-e). koja bi bila učvršćena izraelskim kapitalom na zapadu i zalivskim kapitalom na istoku.Free Trade Agreement lateralnom nivou. cene hrane su se tokom poslednje godine više nego duplirale. ti problemi prevazišli. U junu 2003. struja. Robert B. Ali. Prema njemu. avio-kompanije. nalazi u Iraku. vlada i lidera koji su voljni da sarađuju sa Izraelom i američkim imperijalizmom. Vrlo je važno razumeti ovu tačku: ’Normalizacija’ (kako je nazivaju palestinska i arapska levica) je ’’sine qua non9’’ za MEFTA sporazum i neoliberalnu viziju regiona.

Z SVET

Najvažniji cilj američke politike je da se državama u regionu oduzme moć kontrolisanja sopstvene ekonomske i spoljne politike. Na taj način, bez obzira na vladajuće režime (pri tom ne smemo zaboraviti da države poput Irana i Sirije imaju sopstvene zatvore pune političkih zarobljenika), nacionalni interesi ovih zemalja neizbežno se sudaraju sa oblikom vladavine koju SAD pokušava da nametne celoj regiji
površinu sa sporazumom iz Osla10, tokom 1990-ih. SAD i druge svetske sile sponzorisale su seriju četiri uzastopnih samita poznatih kao ”Ekonomski Samiti Bliskog Istoka i Severne Afrike’’ (MENA)11, od kojih je prvi održan u Maroku 1994-e. MENA samiti otvoreno povezuju neoliberalizam sa ekonomskom i političkom normalizacijom Izraela na Bliskom Istoku. Jordanska vlada se nije stidela da promoviše tu činjenicu kada je Ministarstvo spoljnih poslova otvoreno izjavilo da je cilj samita da ’’…stvore ekonomske međuzavisnosti između arapskih država i Izraela, promovišu lična poznanstva između dveju strana, i neguju trgovinu, investiranje i ekonomski razvoj” 12. Možda izgleda čudno da se u trenutnoj situaciji priča o trendu normalizacije, posebno nakon novog palestinskog ustanka krajem 2000. godine i očiglednog prekida pregovora između Izraela i Palestinskih Zvaničnika. Ali daleko od očiju javnosti, ekonomske i političke veze između Izraela i arapskih vlada nastavljaju da se produbljuju. Jedan primer suštinske veze između neoliberalizma i normalizacije su bilateralni FTA ugovori potpisani između SAD-a i zemalja u regionu. Svaki od tih ugovora sadržava klauzulu koja obavezuje te zemlje na normalizaciju sa Izraelom i sprečava bilo kakav bojkot trgovinskih odnosa. Ali, najpotpunija potvrda načina na koji je ’normalizacija’ postala usklađena sa neoliberalnim projektom je osnivanje takozvanih Kvalifikovanih Industrijskih
10 Sporazum iz Osla su, u prisustvu tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona, 1993. godine potpisali vođa PLO Jaser Arafat i izraelski ministar Yitzak Rabin. Sporazum je predvideo da se Izrael povuče sa 95 odsto okupiranih teritorija i to pri konačnom rešenju do 1998. godine. 11 Middle East and North Africa Economic Summits 12 Hashemite Kingdom of Jordan, Foreign Ministry, Middle East and North African Summits www.mfa.gov.jo/pages. php?menu_id=70

Zona (QIZ)13 u Jordanu i Egiptu. Ove industrijske zone su proizvod ekonomskih dogovora između SAD-a, Izraela, Jordana i Egipta. Njihovo osnivanje sadrži posebnu meru po kojoj roba proizvedena u njima može da se oslobodi uvozne takse za američko tržište pod uslovom da je izvestan deo ulaganja izraelski. Većina industrijskih zona sadrži tekstilne fabrike koje imaju ulogu podizvođača za krupni američki kapital poput Walmarta, GAP-a, i drugih robnih kuća. Te fabrike su vlasništvo regionalnog i internacionalnog kapitala, uglavnom Sjedinjenih Arapskih Emirata, Izraela, Kine, Tajvana i Koreje. Mada je teško precizirati veličinu radne snage u ovim industrijskim zonama, pretpostavlja se da u Jordanu zapošljavaju preko 40.000 radnika, od kojih su većina emigrantski radnici iz Bangladeša, Šri Lanke, i drugih južnoazijskih zemalja. Uslovi rada su zastrašujući a retko kada su dovođeni u pitanje od strane arapskih levičara i sindikata. Ne postoji zakon o radu a radnici bivaju sprečavani da se pridruže sindikatima. Plata je oko 2 centa na sat, sa 72očasovnim smenama. Radnici su redovno prebijani, seksualno maltretirani i prisiljeni da žive u izuzetno prljavim i prenatrpanim uslovima. Sami moraju da plate svoj put do Bliskog Istoka a pasoši im se oduzimaju čim stignu14. Ove industrijske zone počele su da dominiraju u bilateralnoj trgovini između SAD-a i Jordana (i u manjoj meri u trgovinskim odnosima sa Egiptom). Do 2007-e, američka vlada je tvrdila da je izvoz iz trinaest industrijskih zona osnovanih u Jordanu razlog što ukupan jordanski izvoz za SAD iznosi 70%15. Egipat
13 Qualified Industrial Zones

je osnovao prvu industrijsku zonu 2004. godine i sada ih ima četiri. Do 2006-e, egipatska roba za izvoz u SAD, proizvedena u industrijskim zonama, dostigla je 26% sveukupnog izvoza na tom tržištu. Dakle, ove zone postoje da bi se izraelski i arapski kapital spojili, blisko povezali sa američkim tržištem, u zajedničkoj eksploataciji jeftine radne snage. Verovatno je nemoguće naći jasniju metaforu američke vizije Novog Bliskog Istoka.

Uništavanje narodnog jedinstva
Pokušaj slamanja svih oblika jedinstva (nacionalnog i regionalnog) koji se odupiru ovim posledicama, neizbežna je pratilja ove vizije jedinstvene ekonomske zone, koja spaja izraelski i regionalni kapital pod neoliberalnim pokroviteljstvom. Bez fragmentacije i slamanja otpora (koji je, na kraju krajeva, oblik socijalne solidarnosti) ne može postojati jedinstvo pod neoliberalizmom. Američka spoljna politika je, zbog toga, skoncentrisana na razbijanje svih snaga koje potencijalno mogu da se suprotstave njenoj viziji – ovo je jedan od ciljeva okupacije Iraka, kao i pretnji i pokušaja da se destabilizuju Iran, Sirija, i Liban. U ovim zemljama, SAD podržava i neguje one društvene snage za koje se nada da će se pokorno ponašati prema njenim interesima u regionu, kao što to rade vlade Jordana i Egipta. Najvažniji cilj američke politike je da se državama u regionu oduzme moć kontrolisanja sopstvene ekonomske i spoljne politike. Na taj način, bez obzira na vladajuće režime (pri tom ne smemo zaboraviti da države poput Irana i Sirije imaju sopstvene zatvore pune političkih zarobljenika), nacionalni interesi ovih zemalja neizbežno se sudaraju sa oblikom vladavine koju SAD pokušava da nametne celoj regiji. U slučaju Palestine, ovo cepanje narodnog jedinstva apsolutno je ključno za uspeh neoliberalnog projekta u regiji. Zbog bliske povezanosti normalizacije odnosa sa izraelskom državom i američSection III. str.5.

14 Za detaljne izveštaje o ovim uslovima u Jordanu vidi izveštaj koji je u maju 2006. napravio National Labor Committee, ’’U.S.-Jordan Free Trade Agreement Descends into Human Trafficking and Involuntary Servitude”. 15 Office of the United States Trade Representative, 2007 Trade Policy Agenda,

37

Z SVET
ke vizije jedinstvene ekonomske zone širom Bliskog Istoka, palestinski otpor ima centralnu poziciju unutar šire regionalne antiimperijalističke borbe. Činjenica da čitavih 60 godina Palestinci odbijaju da se pomire sa svojim isterivanjem 19471948. i nastavljaju da traže pravo da se vrate i žive na svojoj zemlji, snažna je pretnja ne samo rasističkoj prirodi izraelske države nego i prirodi američke moći u regionu. To je razlog što je nemoguće da se progresivni pokret razvije u regionu a da nije skoncentrisan na palestinsku borbu i povezan s njom, i što, neizbežno, sve iskrene narodne borbe idu ka tome da budu kanalisane kroz pitanje Palestine. Tek se u ovom kontekstu PPRR i uloga Palestinskih Zvaničnika mogu u potpunosti razumeti. Od početka izraelske okupacije Zapadne Obale i Pojasa Gaze 1967. godine, Izrael je gledao da smanji palestinsko stanovništvo u tim oblastima sve do izolovanih naselja razdvojenih izraelskim kolonijama, zaobilaznim putevima i vojnim instalacijama. Ovi parčići teritorija – precizno identifikovani kao bantustani16 od strane mnogih analitičara koji vide sličnosti sa crnačkim ’zavičajem’ za vreme Južnoafričkog aparthejda – dobili bi privid autonomije dok bi u realnosti suštinski služili kao zatvori na otvorenom prostoru. Umesto direktne izraelske vojne vlasti nad palestinskim stanovništvom u ovim zonama, pasivne palestinske vođe bi sprovodile izraelsku kontrolu. Kao u slučaju svih zatvora, prava kontrola bi ostala u rukama onih koji drže ključeve: tj. u rukama izraelskih okupatorskih snaga koje nastavljaju da regulišu uvoz svih proizvoda, ljudi i službi. Proces u Oslu je bio projektovan da formalizuje osnivanje ovih bantustana i da predstavi blagoslov ’međunarodne zajednice’ za odgovarajuću poniznost palestinske vlasti. Iako je ova namera bila prekinuta borbom naroda, početkom palestinskog ustanka u septembru 2000. godine, bolna je očiglednost svakome ko pogleda u mapu Zapadne Obale i Pojasa Gaze, da su ovi palestinski bantustani, uz finalne konture Aparthejdskog Zida
16 Bantustan – 1. rezervat za domorodačko crnačko stanovništvo u Južnoafričkoj Republici za vreme aparthejda. 2. izolovan prostor, region i sl. koji sa spoljnim svetom nema mnogo dodira. 3. ekonomski i politički slaba država, prividno nezavisna, čiju unutrašnju i spoljnu politiku određuju velike sile. (prim. Z redakcije)

koji okružuje sela i gradove na Zapadnoj Obali, postali stvarnost. Složeni plan kontrolnih punktova, ličnih karti i dozvola kompletno reguliše pristup unutar i van ovih zona. Prema ovoj viziji, Zapadna Obala postaje kapija za izraelski ulaz u širu teritoriju Bliskog Istoka. Potvrda ovakve perspektive je izgradnja masivnih autoputeva koji se protežu od istoka do zapada, preko Zapadne Obale, koji povezuju izraelske gradove na Sredozemlju sa kolonijama u Jordanskoj Dolini. Ovi autoputevi su jasno projektovani za mnogo više od lokalnog saobraćaja – namena im je da omoguće trgovinu između Izraela i Zaliva (kroz Jordan i Zapadnu Obalu). Osim toga, palestinski i drugi regionalni kapitali potpuno su integrisani u ovaj projekat kroz zajedničke ekonomske inicijative kao što su već spomenute industrijske zone. Ove društvene snage direktno profitiraju od ovakvih ekonomskih aranžmana i, kao što je dokazala Palestinska investiciona konferencija, neće biti predmet istih restrikcija koje su nametnute prosečnom Palestincu. Imenicom ’mir’ blagosloveno od strane ’međunarodne zajednice’, ovo rešenje će biti najavljeno kao ’Palestinska država’. U stvarnosti, izolovani delovi teritorije i industrijskih zona nemaju nikakve veze sa narodnim samoopredeljenjem. Uspeh MEFTA (i normalizacija Izraela unutar neoliberalnog Bliskog Istoka) uslovljen je uspešnim okončanjem ovog procesa.

Zaključak
Aktivisti i pristalice palestinske borbe provode puno vremena u dokumentovanju i obaveštavanju šire javnosti o očajnim uslovima u kojima se nalazi pa-

lestinsko stanovništvo na Zapadnoj Obali i Pojasu Gaze. Mi detaljno katalogiziramo maltretiranje kojem je izložen narod Gaze pod opsadom, tekuću izgradnju novih kolonija i Aparthejdskog Zida na Zapadnoj Obali, konstantni porast nivoa siromaštva, i način na koji su kretanje i svakodnevni život regulisani izraelskim vojnim naredbama. Ove činjenice su suštinske da bi se ocrtala dubina i opseg izraelske kontrole. Za one koji nisu imali priliku da dožive ili budu očevici tih uslova iz prve ruke, potrebno je da smo u stanju da objasnimo rutinizaciju bede koja je svakodnevna realnost života u Palestini. U isto vreme, moramo da razumemo da poziv na solidarnost baziran na konstantno prisutnom kršenju ljudskih prava ne dopire dosta daleko. Palestinci nisu žrtve nego su narod u borbi. Ova borba prevazilazi granice Zapadne Obale i Pojasa Gaze i centralna je komponenta šire regionalne borbe. Danas je nemoguće razumeti zbivanja u bilo kojoj bliskoistočnoj zemlji bez postavljanja nacionalnog konteksta unutar pojedinačnog, koherentnog i ujedinjenog napada koji SAD i druge imperijalne sile sprovode protiv naroda u regionu. Nije samo intenzitet njihove patnje ili dužina njihovog izgnanstva to što palestinsku borbu čini imperativom solidarnosti u ovom trenutku, već njeno centralno mesto u širem kontekstu. Jezgro ovog regionalnog okvira je odnos između razvoja neoliberalnog kapitalizma na Bliskom Istoku i normalizacije sa Izraelom. Svi napori SAD-a i njihovih klijentskih režima u regiji usmereni su ka promovisanju ove dve međusobno zavi-

38

Z SVET
■ ■ ■ KRATKE

VESTI ■ ■ ■

■■■

BOLIVIJA I VENECUELA PROTERALE AMERIČKE AMBASADORE
LA PAZ, KARAKAS, 11. SEPTEMBAR 2008. - Predsednik Bolivije Evo Morales optužio je američkog ambasadora Filipa Goldberga da se meša u unutrašnje stvari Bolivije, i da podržava opoziciju i proteste u kojima je poginulo najmanje osam osoba. “Ambasador SAD kuje zaveru protiv naše demokratije i pokušava da razbije Boliviju”, - izjavio je Morales u govoru u predsedničkoj palati u La Pazu. On je dodao da je naredio ministru spoljnih poslova Bolivije da uputi pismo američkom ambasadoru Goldbergu i da zatraži od njega da se “hitno vrati u SAD”. Predsednik Morales nije izneo konkretne dokaze protiv američkog ambasadora za koga se sumnja da stoji iza nedavnih protesta protiv vlade Bolivije. Osim što je odbacio Moralesove optužbe, Vašington je na taj potez uzvratio istom merom proglasio je bolivijskog ambasadora u Americi personom non gratom. Predsednik Morales je odranije poznat kao veliki protivik sadašnjeg režima u Vašingtonu. On u tome uživa podršku predsednika Venecuele Uga Čavesa i bivšeg lidera Kube Fidela Kastra. Predsednik Venecuele Čavez je takođe izbacio američkog ambasadora iz Karakasa i povukao ambasadora Venecuele iz Vašingtona. Čavez je rekao da je to učinio iz solidarnosti sa Bolivijom i izjavio: “Naložio sam ministru Maduru da odmah vrati našeg ambasadora kući pre nego što bude izbačen iz SAD. Mi ćemo poslati našeg ambasadora kada dođe nova vlada u SAD i to vlada koja će poštovati narode Latinske Amerike”. U Boliviji su u toku protesti protiv predloženih reformi predsednika Moralesa koji želi da ravnomernije raspodeli prihode od proizvodnje energenata. Bolivija je duboko podeljena zemlja i to na istok - gde se nalaze zalihe nafte i prirodnog gasa i gde su ljudi uglavnom protiv Moralesovih radikalnih planova, i na zapad koji želi da vidi promenu u načinu na koji su stvari postavljene. Predsednika Moralesa podržavaju siromašni i južnoamerički Indijanci koji će podržati odluku da se protera američki ambasador. Dok pojedini analitičari optužuju SAD da zanemaruje Latinsku Ameriku, drugi joj zameraju, kako to nazivaju, imperijalističko držanje i mešanje u tuđe stvari.

sne teme. Nije slučajnost da su se ključni razgovori tokom regionalnih sastanaka između Rajsove, predstavnika Kvarteta, i drugih međunarodnih figura, vrteli oko načina ohrabrivanja zajedničkih projekata između izraelskog i regionalnog kapitala (uključujući i palestinski). To je razlog što bilateralni američki FTA ugovori insistiraju na normalizaciji sa Izraelom, i što je toliko veliki napor da se prošire šeme kao što su industrijske zone. Solidarnost aktivista u razvijenim kapitalističkim državama može da igra ključnu ulogu u odbijanju i sprečavanju procesa ”normalizacije”. To je dugo bio zahtev palestinske i arapske levice, ali je poziv na takvu solidarnost dostigao novi značaj nakon Bušovog objavljivanja MEFTA plana u 2003. godini. 2005. godine, palestinske samonikle organizacije pozivale su na stvaranje globalnog pokreta bojkota i sankcija protiv izraelske države kao što se radilo tokom kampanje protiv Južnoafričkog aparthejda17. Od tog datuma, studentske grupe, mesne zajednice, umetnici i sindikati, širom sveta usvojili su ove rezolucije kao znak podrške apelu iz 2005. godine. Moramo razumeti koliko je važan ovaj pokret za perspektivu šire borbe u
17 Vidi: http://stopthewall.org/ worldwideactivism/968.shtml

regionu. Međunarodna solidarnost nije pitanje milosrđa ili pružanja pomoći ’nesrećnima’. To je, u suštini, pitanje zauzimanja strane i podržavanja naroda u borbi. Poziv na bojkot i sankcije ojačava i učvršćuje te regionalne snage koje odbijaju normalizaciju okupacije i aparthejda u Palestini. Konačno, cilj te kampanje je da se ukine međunarodna podrška – ideološka, ekonomska i vojna – koja omogućava nastavak današnjeg aparthejda . Ali naši napori da se delegitimizuje i preokrene ”normalizacija” sa izraelskom državom nije samo čin solidarnosti sa palestinskom borbom. To je istovremeno važan element podrške drugim narodima u regionu, bilo u borbi protiv američke okupacije u Iraku, pokušaja da se spreči vojna intervencija protiv Irana, ili mnogobrojnih drugih narodnih pokreta širom Bliskog Istoka. Što je najvažnije, zbog centralne uloge koju ova regija igra u podršci globalnoj američkoj hegemoniji, uspeh ovog pokreta tokom sledećih godina će biti ključan u otporu politici kreiranja bede i bezuslovne trke u nadmetanju koja nastavlja da proizvodi katastrofe za većinu svetskog stanovništva. ■ Preveli Kole i Tanja Kilibarda

■■■

39

bila region od najveće važnosti. čudesno ’’šizofren’’ u tom pogledu. zalaganju za evropsko ujedinjenje ali i bliskim vezama s američkom administracijom Džordža Buša. administracija SAD podržava demokratiju ako. Prostim rečima. SAD hoće da oslabe njihov uticaj i da pojačaju sopstveni. Azori su vrhovi najviših planina sveta. a. Ali postoji zabrinutost iz ranije prošlosti da bi Evropa mogla krenuti svojim nezavisnim putem i postati ’’treća sila’’ . vrlo poštovan lik. Slovenija Kakvi su politički odnosi između Evropske Unije i Sjedinjenih Država? Kako se uticaj Sjedinjenih Država ispoljava u unutrašnjoj. dodelivši svakom regionu na svetu posebnu ’’funkciju’’ u okviru sistema koji je tada bio projektovan. Lideri nove Evrope su tada bili italijanski Berluskoni2 i španski Aznar3. obnavljanje većeg dela tradicionalnog poretka uključujući fašističke i nacističke saradnike. koja se protežu na više od 600 kilometara. Z redakcije) 3 José María Aznar López (1953) je bio premijer Španije od 1996. i još mnogo toga. čak ni u tehničkom smislu: ona su predvidive govorničke fraze političara. a mogla bi da bude i podrška globalnim planovima SAD. ta obećanja nisu informativna. koja je na dnu okeana. Napisao je nekoliko knjiga na tu temu. ona može da bude i potencijalno dovoljno moćna da sledi sopstveni nezavisni kurs. smanjenju siromaštva i jačanju razvoja. To je obuhvatalo i takve akcije kao što je potcenjivanje antifašističkog otpora. (prim. kojeg je podržao u invaziji na Irak. po mom mišljenju. sa druge strane. i koji bi povukli Evropu da se potpunije prikloni globalnim ambicijama SAD. Zbog toga. a u isto vreme su zapadni intelektualci hvalili sami sebe zbog svoje duboke posvećenosti Bušovom demokratskom krstaškom ratu.možda nešto poput De Golove vizije Evrope od Atlantika do Urala. čak i Staljin. Ali. U slučaju SAD. Slušamo obećanja o unapređenju demokratije. septembar 2008. Tako se Evropa pridruživala zahtevima SAD. Aznar se pridružio ratu uz podršku samo 2 odsto stanovništva Španije. Šta mislite da je razlog ovakve sličnosti politika dveju zemalja? To je pitanje na koje treba da odgovore ljudi koji poznaju Sloveniju. i samo ako. kao i zbog niza istraga o korupciji. ako se meri od baze. Z redakcije) bila industrijsko i trgovinsko središte.6% stanovništva je podržalo vojnu akciju u vreme kad su trupe poslane). Ali u distinkciji stara-nova Evropa ima nečeg višeg od toga. (prim. pre svega. Stara Evropa je invazije na Irak 2003. Sjedinjene Države su (uz britansku pomoć) zato uložile značajne napore da osiguraju da Zapadna Evropa bude rekonstruisana na način koji odgovara interesima SAD. ali je žrtva propagande U ovom intervjuu Noam Čomski odgovara na pitanja koja interesuju javnost u Sloveniji. Sjedinjene države su postavile planove svoje globalne hegemonije. Stoga su snažno podržavale prijem u EU bivših sovjetskih satelita. Z redakcije) 4 Azorska ostrva su portugalski arhipelag u Atlantskom okeanu oko 1500 kilometara od Lisabona i oko 3900 kilometara od istočne obale Severne Amerike. za koje su pretpostavile da će ih lako kontrolisati. te neslužbeni vođa neokonzervativne frakcije unutar administracije predsednika Džordža Buša (prim. nažalost. zagovornik promovisanja demokratije je Tomas Caroters. naravno. Berluskoni se istakao po neoliberalnoj ekonomskoj politici. Evropa je. da obrazovana klasa slabo zazire od toga da se prikloni moći. i govori o ulozi koju su SAD i Evropa odigrale pri raspadu Jugoslavije. Prema tome. to je čista prevara. Vodeći stručnjak. to je i ono što najzad treba da se promeni ako se Slovenci nadaju da žive u jednom nezavisnom i demokratskom društvu. Stavovi SAD prema EU potvrđuju ove dugopostojeće zabrinutosti. međutim. još jednom. Narod je sasvim pristojan. To. koji su čak bili pozvani i na sastanak na vrhu Azora4. ne sme tako da se nastavi i u budućnosti. do 2004. čak i onda kada se snažno protivila stavovima Vašingtona. (prim. koji sebe opisuje kao neoreganistu. i iz EU i iz SAD. stvar je pažljivo proučena od strane same vladajuće struje mišljenja. kaže on. sa obe strane. Takođe je poznat kao najgorljiviji zagovornik i arhitekt američke između ’’Stare Evrope’’ (loše) i ’’Nove Evrope’’ (dobre) kad su SAD pokušale da iznude podršku za rat u Iraku. a kako u spoljnoj politici unutar EU? Postoji li ijedna oblast politike u kojoj se može videti jasna razlika između politike SAD i politike EU? Tokom Drugog svetskog rata. godine. Novu Evropu sačinjavaju zemlje u kojima vlade zauzimaju stav suprotan mišljenju velike većine populacije i slede naređenja iz Vašingtona. Uprkos širokom otporu javnosti (samo 3. dopirući tačno do sadašnjice. Zaključuje da.Z SVET Intervju sa Noamom Čomskim. Z redakcije). Svaki je predsednik. te izjava koje opravdavaju i veličaju fašizam. Sve ovo je prošlo bez komentara. kao što je i 40 . One su iznete sasvim eksplicitno u distinkciji koju je Donald Ramsfeld1 napravio 1 Donald Henri Ramsfeld (1932) je američki republikanski političar i sekretar za odbranu s najdužim mandatom u američkoj istoriji. SAD zbog toga uvek imaju ambivalentan stav prema ujedinjenju Evrope. Slovenija je priznala Kosovo kao nezavisnu državu a još nije priznala Južnu Osetiju. Događaji su otkrili. 2 Silvio Berluskoni (1936) je italijanski biznismen. Ona korporacijama SAD nudi ogromne prednosti zbog razmera njihovog duga. i zbog toga je bio pozdravljen kao lider koji donosi demokratiju svetu. a centar potencijalne evropske nezavisnosti: Nemačka i Francuska. odakle su Buš i Bler objavili rat. Arhipelag se sastoji od devet velikih i osam malih ostrva. Berluskoni je jedna od najkontroverznijih ličnosti današnje Evrope. slovenačka vojska se nalazi i u Avganistanu i u Iraku. Kriterijum njihovog razlikovanja je bio vrlo jasan: staru Evropu su sačinjavale države u kojima su vlade zauzimale stav većine svog stanovništva i usprotivile se ratu. to odgovara njenim strateškim ekonomskim ciljevima. ponovno uspostavljanje mafije (a sa njom i industrije narkotika). političar i državnik koji je tri puta osvojio mandat premijera Italije. Spoljne politike SAD i Slovenije čine se vrlo sličnim. Razgovarao Matic Primc. na pitanje o intenzitetu uticaja Sjedinjenih Američkih Država na politiku koju vodi Evropska Unija. Da li su ta obećanja istinita i na koji način se predstavljaju kroz delovanje spoljne politike? Svako priča o tim ciljevima. To se događa širom sveta.

EU je brzo reorganizovala Hrvatsku ne uzimajući u obzir prava značajne srpske manine. čak iako je to možda bila jedna od njegovih prvobitnih svrha. To je bio recept za građanski rat. pomoć inostranstvu. osim što su nade za mirnu obnovu postale mnogo. Interesantno je uporediti politiku vlada sa stavovima javnosti. umanjujući tako najbolje izglede za miran sporazum i polažući 5 Vens-Ovenov plan je bio mirovni predlog za kraj rata u Bosni i Hercegovini koji su početkom 1993. koji isto tako podržava prethodna istorija NATO. Nema prostora da ovde navodimo sve dokaze. isto je. ali koliko znam. koje se koristi za vođenje političkog rata. SAD su priskočile u pomoć bosanskim muslimanima. Izgleda. stranici. Zašto. Od svega toga su zapadni intelektualci ispleli čitavu mitologiju koja dobro služi samo njihovim interesima. Kako gledate na nedavni konflikt u Gruziji? Koje su njegove globalne implikacije? Bojim se da na ovo ne mogu dati kratak odgovor. na primer.Z SVET većina saopštenja o plemenitim namerama koje daju moćnici. oni stalno navode iznose koji daleko premašuju postojeći nivo američke pomoći inostranstvu. Kakvu ulogu globalizacija igra u ovom procesu. Kad je reč o siromaštvu i razvoju. Pridružiću ovom intervjuu svoj nedavni članak na tu temu. koji se završio sporazumom ne mnogo različitim od onog plana. Međutim. ali da naseda neprekidnoj propagandi i postaje njena žrtva. primarni cilj – možda primarni cilj – da NATO osigura da se Evropa potčinjava kontroli SAD. koji je ubrzo izbio. Z redakcije) Kakvu su ulogu odigrale SAD i EU u raspadu bivše Jugoslavije? Da li su one bile planeri i motori razaranja zemlje ili su samo usput pomogle da se to dogodi i postarale se da se stvari razvijaju u skladu sa željama ’’zapada’’? Ostavljajući Sloveniju po strani. ipak. U početku su i SAD zauzele isti stav. Nisam video da se intelektualci EU bave uporedivim zabrinutostima. mislim da je slika ista. i sa njim 6 Svetski socijalni forum je konferencija koja predstavlja pandan Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. javno mnjenje u Jugoslaviji izgleda da je bilo za održanje federacije. nažalost. To otkriva da je narod sasvim pristojan. po vašem mišljenju. jeste taj da je iz perspektive SAD. (prim Z redakcije) temelje divljačkog sukoba. prim. U svom doslovnom značenju ”globalizacija” se odnosi na međunarodnu integraciju. i tu se radi o dobro prostudiranoj stvari. A drugi razuman zaključak. Uzmimo. Amerikanci se stalno bune da je pomoć previsoka: mi se odričemo našeg teško stečenog novca zbog beznačajnih stranaca. što je vrlo nepopularno. ali postoji obilje dokumentovanih i istorijskih dokaza koji podržavaju oba ova zaključka. Klinton je ubedio Izetbegovića da odbije VensOvenov plan5. sa proređenim izuzecima. Njeni najaktivniji i najposvećeniji promoteri su oni koje srećemo na godišnjem Svetskom socijalnom forumu6. Nisu mi poznate slične studije sprovedene u Evropi. da se neke oblasti sveta razvijaju sasvim uspešno čak iako radikalno povećavaju socijalne izdatke. a čiji je pregled ovde nemoguće navesti. Na inicijativu Nemačke. Bukvalno svako podržava globalizaciju u tom značenju. Izgleda da je trend u svetu da države smanjuju svoje mreže socijalne pomoći. mnogo udaljenije. i namerno se održava u isto vreme kad i skup vodećih 41 . (Članak Noama Čomskog Drugi hladni rat nalazi se na 43. NATO nastavlja da se širi kad se ima u vidu da je stvoren da bi zaštitio Evropu od Sovjetskog Saveza koji više ne postoji? Razuman zaključak je da NATO nije stvoren da brani Evropu od SSSR. To se dogodilo i u Sloveniji. i da li je to zaista neizbežno? Mnoge reči u političkom diskursu imaju po dva značenja: doslovno značenje i doktrinarno značenje. Govori nam se da je to neophodno da bi se ubrzali ekonomski razvoj i da to moramo da uradimo zbog globalizacije. jer je ona poseban slučaj. Kako se Jugoslavija pocepala. napravili specijalni izaslanici Sajrus Vens i lord Dejvid Oven. Termin ”globalizacija” nije izuzetak. uglavnom radi toga da pokažu da su velika sila. ako uopšte igra. kada im se postavi pitanje koji bi nivo te pomoći bio odgovarajući.

što znači da se protive globalizaciji u doktrinarnom smislu: specifičnom obliku međunarodne ekonomske integracije po dizajnu multinacionalnih korporacija i moćnih država koje im služe. Da li je ovo opažanje tačno? Da li će svetskih biznismena i političkih lidera. Svetski socijalni forum okuplja ljude iz celog sveta čiji je jedan od ciljeva da pruže alternativu postojećem svetskom ekonomskom modelu. Oni se nazivaju ’’antiglobalistima’’. Oni smatraju da bi novi ustav dao suviše veliku vlast Moralesu. Morales. to je samo sredstvo za uvećavanje njihove sopstvene moći i uticaja. i koji je. Međutim da bi se održao referendum neophodno je usvajanje zakona koji bi ga omogućio. izgleda da taj uticaj opada globalno. SAD ostaju do daljnjeg najmoćnija država na svetu. bez svake sumnje. Malo je razloga za sumnju da će SAD biti glavni akter na svetskoj sceni još neko vreme u budućnosti. da li je verovatno da će i američka imperija da ode isto tako tiho kao što je otišla sovjetska? Bušova administracija je. Nema. Politički protivnici Moralesa.000 pristalica bolivijskog predsednika Eva Moralesa. javio je Rojters. Prirodno. Taj oblik ”globalizacije” sadrži mešavinu liberalizacije i protekcionizma. Učesnici marša su prepešačili 200 km da bi stigli pred Kongres u La Pazu tražeći da se deblokira proces usvajanja zakona neophodnog za izmenu najvišeg zakona zemlje. dok raste moć onoga što je ispravno nazvano ”konzervativna država-dadilja” i koja služi interesima koncentracije ekonomske moći. ovaj oblik ”globalizacije” i neoliberalnih doktrina u kojima je položen poziv na slabljenje sistema socijalne pomoći.Z SVET ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ BOLIVIJA: MARŠ 50. aktivistima zajednice bolivijskih Indijanaca i rudarima. naravno. ■ Prevela Nada Ljubić ■■■ 42 . okončali su u ponedeljak protestni marš započet pre nedelju dana pred Kongresom tražeći da to telo usvoji predlog zakona koji bi otvorio put reformi ustava. pre svega indijanskog porekla.000 LJUDI ZA PROMENU USTAVA 20. koji čine glavninu Moralesovih pristalica. Bez obzira na to. što bi omogućilo vladi da zapleni zemlju u rukama malog broja veleposednika i da je podeli malim siromašnim poljoprivrednicima. recimo da se na rang listi Ujedinjenih nacija po indeksu ljudskog razvoja Kina nalazi na 81. a Indija na 128. Za većinu njih. Bez obzira na sav uticaj na svet koji su SAD izvršile. delom zbog slabljenja privrede SAD. povezanim regionalnim i lokalnim socijalnim forumima širom sveta. neposredno pre nego što su stigli ispred Kongresa. Mnogo se priča o rastućoj snazi Kine i Indije. a ako neće. godine. ove zemlje imaju enormne unutrašnje probleme. Sam Morales se pridružio svojim pristalicama. (prim. ali sada izgleda da ima malo nagoveštaja za tako nešto. i mnoge druge mere koje nemaju ništa zajedničko sa trgovinom u bilo kom značenju te reči. i imaju ogromne prednosti u skoro svakoj oblasti. kao ranije. Možda neki ideolozi ustvari obmanjuju sami sebe da veruju da to ima bilo kakve veze sa ekonomskim razvojem. uglavnom sa desnice koji imaju većinu u Senatu. Takođe bi omogućio Moralesu da poveća kontrolu države nad prirodnim resursima ove latinoameričke zemlje. Nema razložnog poređenja sa Sovjetskim Savezom. Najzad novi ustav bi predvideo održavanje opštih izbora za šest meseci. jer smatraju da bi time Morales obezbedio većinu i u Kongresu i u Senatu. . i njihovom povratku na značajne svetske pozicije koje su ove zemlje imale pre evropske kolonizacije. Ustav za koga se zalaže Morales nameće striktna ograničenja veličine zemljišnog poseda pojedinaca. OKTOBAR 2008. Oni ne žele da se izbori održe pre predviđenog datuma 2011. Z redakcije) ovaj opadajući trend da se preokrene. dizajniran u interesu dizajnera.Više od 50. ili se termin ”trgovina” često uvodi samo da bi omogućio da se podvede pod pravila Svetske trgovinske organizacije. uglavnom poljoprivrednicima. blokiraju usvajanje tog zakona u Kongresu. Ali. Evropa bi mogla. zalaže se za usvajanje novog ustava koji bi uvažio vrednosti starosedelaca Indijanaca i usvojio levičarske ekonomske principe. Samo radi ilustracije. prvi kolumbijski predsednik iz autohtone indijanske zajednice. uspela da silno poveća antipatije i strah od Sjedinjenih Država u celom svetu. mestu (što je ustvari niže nego pre parcijalnog sprovođenja neoliberalnih reformi u ovim zemljama). Za razliku od Davosa. čemu se energično protive Moralesovi protivnici. da sledi nezavisan put. Novi ustav se usvaja referendumom. Osim toga novi ustav bi dozvolio dva predsednička mandata za razliku od sada važećeg koji predviđa samo jedan. gde se diskutuje o unapređenju slobodne trgovine i otvaranju tržišta. koji im se pridružio. ali isto tako i zbog posvemašnjeg gubitka moralnog oreola koji su nekad izgleda imale.

Posledica tog rata bila je 1. „Pouka ove priče postaje još zanimljivija” kaže Serž Halimi. Uskoro im se pridružio i mlađi „ortak”. Preduslov za sprovođenje ovog plana bio je „program ponovnog naoružanja”. veku”. Posledica 43 . Kondoliza Rajs i ostala mnogopoštovana gospoda setila svetinje Ujedinjenih nacija. dodao je Miliband. Britanija i još neke države nisu podržale tekst rezolucije koji obe strane poziva „da se odreknu upotrebe vojne sile”. osmisliti strategiju da Rusiju „privedemo civilizovanom svetu” u kome je vojna intervencija nepojmljiva. On je optužio Rusiju da se bavi „diplomatijom 19. „osudilo je intervenciju” Rusije. gruzijski ultra-nacionalistički predsednik Zvijad Gamsakurdija ukinuo je autonomne pokrajine i napao Južnu Osetiju. Njeno poreklo vuče korene iz principa globalne dominacije koji su formulisani još posle Drugog svetskog rata. Džordž Orvel ovu vrstu reakcija objašnjava kao „indiferentnost prema realnosti nacionalista. To jednostavno „nije način na koji se vodi međunarodna politika u 21. možda Iran. Južnu Osetiju. Te provincije su uživale relativnu autonomiju do raspada SSSR. kako su otkrile neke diplomate SB. 1990. Poznati analitičari su u horu podržali stav američkog predsednika. veka”. izuzimajući naravno Ameriku i Britaniju. Osnovne činjenice sukoba u Gruziji su uglavnom poznate. Suverenost i teritorijalni integritet svih nacija moraju biti poštovani – osim. koji je mišljenja da je invazija na „suverene susedne države neprihvatljiva u 21. energetskim izvorima i strateškim resursima”.000 vojnika (koje je poslao da okupiraju Irak) da bi zaštitio sopstvenu zemlju”. koji ne samo što ne osuđuju zločine sopstvene strane. jer je izvršila napad na jednu suverenu državu. SAD. gruzijska vojska je „raketama i artiljerijom počela da bombarduje civilne delove Tsinvalija. globalne supersile koja je odavno prevazišla stadijum širenja sfere uticaja preko svojih granica. što Britanija nikada ne bi učinila. ali na njemu nisu bile izgovorene takve osude. ali o tome nije postignut konsenzus jer.000 mrtvih. SAD je proširila sferu svoga uticaja na celu planetu. dok je glavni grad Tsinvali bio „razrušen i napušten” (New York Times).” Tim rečima je i Lindon Džonson apelovao na produžetak rata u Vijetnamu. već imaju neverovatan kapacitet da te zločine ni ne primećuju”.” Paten je u pravu kada pravi razliku između Rusije i SAD. Tada je odlučeno da je glavni cilj SAD „neprikosnovena sila” kojom ima pravo da „limitira suverenost” onih država koje stanu na put njenim globalnim planovima. Paten ovde misli na evropsku neodlučnost da stane na put ruskim liderima koji „poput careva iz 19. kao što je „bezuslovan pristup glavnim tržištima. kao i iz dobrog dela Gruzije. Meksiko i Kanada dakle mogu da odahnu. veku”. veka „kada bi ruska invazija bila smatrana standardnim ponašanjem velike sile”. Sedam članica grupe industrijalizovanih zemalja. Umesto da prihvate ponuđene dividende konačnog mira. bivši komesar EU za spoljne poslove. SAD napada samo države sa kojima se ne graniči. „ako uzmemo u obzir i da je proamerički Sakašvili opozvao svojih 2. koji će omogućiti „vojnu i ekonomsku nadmoć SAD”. Ova supersila aktivno sprovodi svoje želje u skladu sa Klintonovom doktrinom da Vašington ima pravo na upotrebu vojne sile radi zaštite svojih vitalnih interesa. „Dobra satira na račun Funstona je nemoguća. jer je on njena inkarnacija”. Bio je to eho izjave njegovog „glavnog i odgovornog”. kao i ruske baze”. U praksi. Mark Tven je očajavao nad ograničenjima satire. avgusta 2008. naravno. Farid Zakarija je aplaudirao Bušovoj izjavi da je rusko ponašanje neprimereno. Zapadni lideri u stvari strogo upozoravaju da se Staljinove direktive moraju poštovati uprkos protivljenju Oseta i Abhaza. tokom gruzijsko-osetijsko-ruskog rata. da bi kasnije svoje trupe delimično povukla prema granici sa Južnom Osetijom. menadžeri ove doktrine pronašli su nove izazove. Srbiju. To je bio najveći vojni kontingent u Iraku. nadgledale primirje koje je 7. ali ne razume svu ozbiljnost anglo-saksonskog otpora intervencijama. predsednik britanske konzervativne stranke. veka šire sferu uticaja preko svojih granica. Rusija je tražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti. desetine hiljada izbeglih. za razliku od 19. spisak je previše dug da bismo ga naveli u celini. G8. Moramo. prekinuo gruzijski predsednik Sakašvili kada je izdao naređenje za napad. kako piše Times. jer je nikaragvanska vojska na samo dva dana od Harlingena u Teksasu i postoji opasnost da njihove horde „pregaze SAD i otmu nam ono što je naše. SAD pokreću vojnu silu i za mnogo manje od toga. koja je takođe članica G8.Z SVET Noam Čomski Drugi hladni rat Šokiran ubistvima koje su počinile jedinice SAD u invaziji Filipina i trabunjanjem o plemenitim namerama koje uvek pokriva zločine države. dakle. ovu doktrinu nije izmislio Klinton. Tema prethodnog specijalnog zasedanja bila je invazija na Irak. mogla biti isključena iz međunarodnih institucija. Tako je Ronald Regan navukao kaubojske čizme i proglasio nacionalnu uzbunu. Predvidivi ruski odgovor bio je da gruzijsku vojsku protera iz Južne Osetije. Najgore od svega je što ljudi od moći često i misle to što govore. Naravno. Dejvid Miliband. Vratimo se naporima da se Rusija uzdigne do standarda civilizovanog sveta. predao je rodnoj mu Gruziji lično . jer neće biti daljih aneksija njihovih teritorija. kada su se Džordž Buš. britanski ministar spoljnih poslova. Nije ga uzdrmao ni odlazak najvećeg rivala sa globalne scene. To je na svojoj koži 2006. onih koje SAD odluči da napadne: Irak.Staljin. upozorivši Rusiju da bi. Ovaj plan je duboko usađen u amerićke institucije i nadživeo je sve smene u Beloj kući. Prema iskazima „velikog broja svedoka”. ukoliko „preduzme mere koje nisu u saglasnosti” sa principima UN. u to vreme. Evropska unija je održala specijalno vanredno zasedanje na kojem je osudila ruske zločine. Kris Paten. Setio sam se ovoga u avgustu 2008. kao i mnogo važniju Abhaziju. rektor univerziteta u Oksfordu i član gornjeg doma britanskog parlamenta rekao je da je reakcija zapada „takva da i kod najvećeg cinika proizvodi nevericu”. Liban. iskusio i njen saveznik. Objekat njegove frustracije bio je poznati general Funston. Malobrojne ruske jedinice su.

Tu obuku su delom pružile specijalne jedinice SAD. pa je avganistanska „strateška važnost manja od iračke”. Klinton je Gruziju izabrao da bi zaobišao Rusiju i Iran. svog saveznika. Mnogi ozbiljni analitičari bi se složili sa njim.000 izbeglih. mnogi mediji su požurili sa ocenom da su Gruzijci bili podstrekači i da su neodgovorno isprovocirali sukob”. opet po FT-u. kao i 59 ruskih mirovnjaka”. jer država u njima gubi mogućnost da građane kontroliše putem sile. senatoru Džonu Mekejnu”. „Pentagon koristio i 1995. Osetini koji su bežali na sever su „uglavnom”.000 izbeglih i raseljenih lica u jednom od najgorih primera etničkog čišćenja u balkanskim ratovima”. što je takođe bilo očekivano. da započne konflikt da bi prouzrokavala međunarodnu krizu sa ciljem da se pomogne predsedničkom kandidatu republikanske stranke. anti-zapadne i militarističke snage u Rusiji. ruskog premijera. osim gruzijskog insistiranja. „preovlađuje mišljenje među institucijama.Z SVET Izuzmemo li zapaljivu retoriku. Njihovi zapadni parnjaci su se. koju je Džordž Kenan 1997. Zanimljivo je kako analitičari postaju manje suzdržani kada treba objasniti prave motive SAD u ostatku regiona. U Rusiji. Rusija „još nije naučila da igra medijsku igru”. Rusija je u prvi mah izvestila da je u gruzijskom napadu ubijeno deset ruskih mirovnjaka. čak i kada stiže prekasno. da je ta verzija događaja tačna. Sudbina tog pogroma u zvaničnoj istoriografiji je predstavljena objektivno koliko i Trocki u staljinističkoj Rusiji. pod nadzorom Rusije. avgusta. Aviation Week preneo vest da je 200 Rusa ubijeno u Libanu. piše kako „niko ne može da ospori činjenicu da je predsednik Sakašvili odlučio da reaguje kada više nije imao izbora. a odnosi između istoka i za- 44 . dok Vašington i saveznici uspevaju da „ruske akcije prikažu kao agresiju. opisao kao „najveću grešku američke politike u celom post-hladnoratovskom periodu. koji je bio katalizator za ruske operacije”. iako „ima indikacija iz Južne Osetije da je gruzijski napad bio sveobuhvatan i štetan”. Kao i uvek. ali ni nekoliko nedelja kasnije „nema nezavisnih dokaza.000 mrtvih. prema Wall Street Journal-u. podložan je različitim procenama. a da istovremeno smanje značaj gruzijskog napada na Južnu Osetiju 7. To je sasvim prirodno. primećuje Zbignjev Bžežinjski. zaključuje BBC. 215 mrtvih Gruzijaca uključujući 146 vojnika i 69 civila. uključujući kompaniju MPRI koju je. a koju je podržala SAD sa isključivim motivom da dodatno osnaži izraelsku kontrolu okupirane Zapadne obale. zatim su brutalno proterale Gruzijce. prema BBC-u. da su SAD orkestrirale rat u gruzijskoj enklavi”. Priznanje stvarnih razloga za napad na Irak je uvek osvežavajuće. prema pisanju FT-a. Biće to veliki udarac razvoju ruske demokratije. pisao je New York Times. Čišćenje Krajine koju su podržale SAD (ukupan broj se procenjuje na oko 250. Broj ljudskih žrtava u kavkaskom ratu iz avgusta 2008. koji je osudio zapadne medije za ignorisanje „činjenica koje svim dobronamernim posmatračima moraju biti očigledne”. Zapad nije reagovao. prema londonskom Financial Times-u. Financial Times se poziva na ruske izvore koji kažu da je „poginulo najmanje 133 civila. što je kao rezultat imalo militarizaciju Gruzije. što bi moglo da „potvrdi tvrdnje Vladimira Putina. Prva je kontrola naftovoda i gasovoda prema Azerbajdžanu i centralnoj Aziji. zvaničnicima i analitičarima da je administracija Džordža Buša ohrabrila Gruziju. Propaganda postaje sofisticiranija u slobodnim zemljama. koji je saznao da je Pentagon nešto pre napada 7. i kada je rat već bio počeo. U pozadini uočavamo dve ključne stvari. Nasuprot tome. „bili mišljenja da je prozapadni gruzijski predsednik Sakašvili pokušao da zbriše njihovu enklavu”. najviše stradaju nevini. Osetijske snage. Neuspeh Rusije da predoči pouzdane dokaze delimično je opovrgnuo Financial Times. odnosno da je ruska vojska već napadala Gruzijce u trenutku gruzijske invazije”. „Gruzija tvrdi da je invazija bila odgovor na ruski napad koji je već bio u toku”. Nije bilo reakcija ni kada je 1982. Gruzija je „naše veliko i strateški važno preimućstvo”. gubi „propagandni rat”. Mesec dana nakon događaja. Druga ključna tema je širenje NATO na istok. ističući da bi njihova lojalnost sopstvenim zemljama morala biti dovoljna da se sazna Istina. avgusta intenzivno obučavao gruzijske specijalne jedinice. Uprkos činjenicama koje svim dobronamernim posmatračima moraju biti očigledne. više oslonili na izjave autoriteta poput Levija. Ruska propagandna mašinerija je napravila grešku. koje su regrutovane od strane privatnih vojnih ugovarača. iz jednog prostog i sasvim dovoljnog razloga: jer nije u skladu sa neophodnim imidžom plemenite SAD u borbi protiv srpskog zla. jer je prezentovala dokaze koji su brzo i lako bili pobijeni. uz veliki broj ubijenih) je verovatno najgori primer etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata. mudro. Dodatne informacije se očekuju u skoroj budućnosti. u časopisu New Republic. Ta odluka će ojačati nacionalističke. hladni rat je u praksi bio prećutni sporazum po kome je svaki od igrača bio relativno slobodan da u svojoj sferi uticaja koristi subverziju i agresiju ovoga bila je veliki broj žrtava i zločina. Urednici Washington Post-a kritikuju Baraka Obamu zbog toga što Avganistan vidi kao „centralni front” SAD. dok je posledica ruskog kontranapada na Gruziju. I to u trenutku kada izgovor o „pretnjama SAD i neophodnosti da se širi sloboda i demokratija” toliko bledi da je sve teže opravdati ostanak u Iraku i ignorisati zalaganja iračke vlade da okupacione vojske konačno napuste zemlju. francuski autor Bernar-Anri Levi. napada koji je kao rezultat imao 200. podsećajući ga da je Irak taj koji „leži u geopolitičkom centru Bliskog istoka i poseduje gotovo najveće svetske rezerve nafte”. kao posledica invazije koja je za sobom ostavila 15-20. Rusija. za obuku hrvatske vojske pre njihovog napada na etnički srpsku Krajinu.

Taj proces je naglo eskalirao Bušovom naknadnom ekspanzijom NATO. Eduardu Ševardnadzeu. Švedska i Finska jesu u EU. Ovo je bio citat Džeka Matloka. da je reč o sistemu kome je primarna meta Rusija”. Henri Stimson. Na osnovu punog uvida u diplomatske spise. To bi „ometalo planove NATO o svom daljem širenju”. do 1991. Odbivši sve ove mogućnosti. Dezmond Batler. naprotiv. Klintonovi zvaničnici su obrazlagali da širenje NATO ne predstavlja vojnu opasnost i da je to benigni potez koji će bivšim satelitima Rusije omogućiti ulazak u EU (Talbot). NATO. Gorbačov je pristao na ovaj nečuveni ustupak na osnovu „obećanja da se NATO neće širiti dalje na istok ni za jedan inč. A Noris zaključuje da je „otpor Jugoslavije širim trendovima političke i ekonomske re- 45 . strateški analitičar i bivši planer u NATO. valja proširiti. u najboljem interesu svih zemalja Evrope uključujući i Sovjetski Savez”. Nema potrebe da analiziramo istorijat zločina SAD koji su počinjeni kako bi se prekinule uglavnom nebitne veze između Moskve i „naše male ovdašnje regije” (zapadne hemisfere). Niko nije u boljoj poziciji od njega da zna zašto je ova analogija pogrešna. moraju da se okrenu Norisovoj knjizi. Klinton je ubrzo prekršio taj dogovor i odbio predloge Gorbačova da se hladni rat okonča partnerskim odnosima.” piše Boston Globe. Mihail Gorbačov je napravio ustupak koji je bio zaprepašćujući u svetlu skorašnje istorije i strateške realnosti: složio se da ujedinjena Nemačka pristupi neprijateljskom vojnom paktu. predstavljen kao bezazlen. Strob Talbot priznaje da „postoji doza vraćanja ’milog za drago’. Talbot kaže da je „državni sekretar Bejker garantovao tadašnjem ministru spoljnih poslova SSSR. dok je insistiranje na priznavanju nezavisnosti Kosova bila poslednja kap. osim našeg koji. da se NATO neće širiti na istok”. NATO je odbio i ruski predlog da u regiji od Arktika do Crnog mora bude zabranjeno nuklearno naoružanje. takođe. vodećeg eksperta za Sovjetski Savez pri Savetu za spoljnu politiku i ambasadora SAD u Rusiji ključnih godina od 1987. Austrija. izrazio zabrinutost da bi Rusija mogla ponovo da uspostavi vojne i obaveštajne veze sa Kubom. Ruska invazija na Gruziju je iskorišćena kao izgovor da se potpiše ugovor o postavljanju raketnog štita u Poljskoj „dajući kredibilitet ruskom argumentu. SAD ne bi poverovale da je u pitanju lokalni skup Kvekera. Matlok piše da bi Rusija možda i tolerisala inkorporaciju bivših ruskih satelita u NATO. ali ne i u NATO. koji je bio najviši činovnik zadužen za istočnu Evropu u Klintonovoj administraciji. smatra komentator AP-a. da nije „bombardovana Srbija nakon čega je NATO nastavio da se širi. u sred krize na Kavkazu. kako se izrazio sekretar rata. čiji su rezultat bili milioni ljudskih žrtava. Talbot u tom predgovoru piše da oni koji žele da znaju „razvoj događaja i kako su se osećali oni koji su odlučivali” u tom ratu. Ovaj citat potvrđuje i Strob Talbot. Dok se SSSR raspadao. već će.Z SVET pada ponovo će se odvijati u atmosferi hladnog rata”. koji Vašington uporno negira. Kao da je želeo da naglasi ovaj zaključak. Iskoristio je prvu priliku da joj se odupre” . Ali postoje i važne razlike. biti upotrebljeni da se promoviše dominacija SAD u svetu. iako vodeći strateški analitičari objašanjavaju zbog čega ruski planeri i njega i njegovo lociranje mogu da shvate kao instaliranje baze koja je potencijalna pretnja ruskom sistemu odbrane. Matlok nije usamljen u mišljenju da je Kosovo bilo značajan faktor. kako se doslovce izrazio državni sekretar Džim Bejker”. SAD je zauzela trijumfalistički kurs koji je predstavljao pretnju za rusku bezbednost i igrao značajnu ulogu u ruskom ekonomskom i socijalnom kolapsu. Raketni štit nam je. Tu priču je teško progutati. ali insistira da je „analogija potpuno i suštinski pogrešna”. koju je napisao njegov saradnik Džon Noris. kada je objašnjavao potrebu za ukidanjem svih regionalnih sistema nakon Drugog svetskog rata. povlačenjem iz važnih ugovora o smanjenju naoružanja. naprotiv. Putin je zaključio da ustupci koje Rusija čini SAD ne izazivaju reciprocitet. zbog onoga što su SAD i NATO učinili na Kosovu pre devet godina”. Vašington je. Ovaj „nečuveni ustupak” naišao je na odobravanje zapadnih medija. a to je lucidno i objasnio u predgovoru za knjigu o NATO bombardovanju Srbije. Ali postavljanjem raketnog štita u Poljskoj i pokušajima uključenja Ukrajine i Gruzije u NATO prekoračene su sve granice tolerancije. i predsednika Buša Prvog. u kontekstu previranja unutar SSSR povodom dozvole ujedinjenoj Nemačkoj da pristupi NATO paktu. koji ga je nazvao primerom „državništva. kaže Majkl Mekgvajer. i njegovim agresivnim militarizmom. „Priznanje nezavisnosti Južne Osetije i Abhazije je opravdano principom da ugrožene manjine imaju pravo na secesiju – princip koji je Buš uspostavio na Kosovu. mada nivo tih veza nije ni blizu onima koje SAD trenutno ima sa Gruzijom. Da je kojim slučajem Varšavski pakt preživeo i počeo da se širi na Latinsku Ameriku (da ne govorimo o Kanadi i Meksiku).u Gruziji.

da se pretpostaviti. koji u Beirut Daily Star-u kaže: „Rusija mora težiti iskrenom strateškom partnerstvu sa SAD.” Pod tekstom obavijesti potpisan je Vegradov djelatnik Marko Čerkez. Čerkez im je odgovorio: “Pa doista je tako. kažnjava. koji je novinarima kazao da su radnicima samo savjetovali kako se ponašati. Naši su susjedi visokosituirani ljudi i takve postupke neće još dugo tolerirati. vaskrsnuće ovakvih ideja. posledica (koja je bila predviđena). potencijalno je jako opasna. koje nisu važne orvelovskim „nacionalistima” – u ovom slučaju većini zapadnih intelektualaca koji su investirali u tezu o „humanoj fazi” u spoljnoj politici SAD i njenom svetačkom oreolu koji je zadobila na kraju milenijuma. Na vratima kontejnera u kojima stanuju sezonski radnici. a ljudi koji su tu obavijest napisali sigurno nisu upoznati s bosanskom kulturom. moramo jasnije definisati onaj stari hladni rat. a Buš dodatno potkopao. Na pitanje zašto im je trebalo reći da su došli u sredinu s višom razinom kulture. Svi smo mi završili srednju školu. a ne bi ni preživela. a mjesečno zarade jedva 600 eura. moralo je biti očigledno svima. Izuzmemo li zapaljivu retoriku. Predstavnica Vegrada Branka Klavž priznala je da obavijest “nije napisana baš najboljim stilom”.Strani radnici jedne od najvećih slovenskih građevinskih tvrtki Vegrad iz Velenja upozoreni su da svoje ponašanje moraju prilagoditi slovenskim prilikama i okolišu u kojem se nalaze.– Svi smo ovamo došli raditi kao normalni ljudi. koju je Klinton odbacio. koje su u isto vreme na drugim mestima podržavale zločine koji su bili veći od kosovskih i čija je pozadina mnogo gora od bilo čega što se desilo na Balkanu. Mnogima je to jedini izlaz iz bosanske krize. mada će još mnogo vode proteći pre nego što ta notorna istina bude kanonizovana u zvaničnoj istoriografiji. može postati veliki gobalni kavgadžija. Ignorisana i ponižena od strane SAD još od kraja hladnog rata. Da bismo se pozabavili time. potvrdili su radnici novinarima. ali se iz straha za posao nisu željeli predstaviti. ■ Preveo Marko Iasi VELENJE . fazi koja je krunisana bombardovanjem Srbije. dodavši da je Vegrad svjestan da su njihovi zaposlenici “ključ uspjeha tvrtke”. u ogromnoj većini. osim najvećim navijačima. Ali i pre otvaranja arhiva. Neće ih tolerirati Usto im tvrtka Vegrad “objašnjava” da su došli “u sredinu s višom razinom kulture” te poručuje: “Budite svjesni da stanujete u urbanom okolišu i da si ne možete dopustiti takvo ponašanje. To da motivi NATO bombardovanja nisu imali veze sa „patnjom kosovskih Albanaca” bilo je jasno iz bogate zapadne arhive koja nam govori da su ti zločini. ukoliko bude dodatno izolovana i prezrena. a koja bi bila pandan kampu Bondstil na Kosovu. Težnja da se NATO proširi na Ukrajinu. Razumna alternativa bila bi vizija Gorbačova. zar nije?” Usto je naglasio da će kazniti osobu koja je obavijest dala medijima. Rusiji je potrebna integracija u novi globalni poredak koji poštuje njene interese. čija se realizacija trenutno razmatra. a SAD mora da razume da Rusija. Da tomu nije tako. hladni rat je u praksi bio prećutni sporazum po kome je svaki od igrača bio relativno slobodan da u svojoj sferi uticaja koristi subverziju i agresiju: Rusiji su to bili njeni sateliti u Evropi. Dosta se govori o „novom hladnom ratu” prouzrokvanom brutalnim ponašanjem Rusije u Gruziji. Ljudska zajednica ne bi mogla da istrpi. čiji se ruski pandan nikada ne bi tolerisao na Karibima. a za globalnu supersilu to je bio skoro ceo ostatak sveta. kazavši da rade od 10 do 12 sati na dan. a ne uzrok bombardovanja. da humanost nije motiv SAD i Britanije. kažu. Klavž. među kojima je i prisustvo mornarice SAD u Crnom moru. a ne nova anti-zapadna strategija konfrontacije”. interesantno je kada se sa najvišeg mesta čuje da je stvarni razlog bombardovanju Srbije bio u tome što je to bila jedina zemlja u Evropi koja se protivila političkom i ekonomskom programu Klintonove administracije i njenih saveznika. Bilo kako bilo. Takav savet je dao i bivši ministar spoljnih poslova Izreala. deo velikog sistema američkih baza uperenog protiv proizvođača energenata na Bliskom istoku. Ipak. u kojoj smo naučili i pravila ponašanja – kaže jedan radnik. Odbiti prekovremeni rad se. koji je nazvan po heroju iz Vijetnama i koji je. novi hladni rat se čini malo verovatnim.Z SVET ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ RASIZAM POD KRINKOM BONTONA forme – a ne patnja kosovskih Albanaca – bio pravi razlog NATO rata”. istoričar Šlomo ben-Ami. Nemoguće je ostati ravnodušan prema najavama konflikta. izvor: Večernji list 46 . većinom iz BiH. Postoje i dodatne razlike između Kosova i gruzijskih regija koje žele nezavisnost i ujedinjenje sa Rusijom. – Stanovnike kontejnerskog naselja nismo namjeravali povrijediti – kazala je B. Za sada nema indicija da je Rusija tamo otvorila ogromnu vojnu bazu koju je nazvala po svom heroju iz rata u Avganistanu. Ali ovo su samo činjenice. ■■■ Vlado Zagorac / LJUBLJANA. osvanule su upute da u okolici ne razbacuju smeće i ne uriniraju.

Neuhranjenost. Lori Scialabba izjavio je "Ovo veoma značajno povećanje [primanje 12. Usledili su slomovi električnog. prehrambene.3% ukupne iračke izbegličke populacije (koristeći nisku procenu od 5 miliona izbeglica). U 1998. Uskoro. Moderno zdravstvo. uništava celokupno društvo. i procenti mortaliteta dece i novorođenčadi višestruko su uvećani. drugih bliskoistočnih zemalja (9%). od 1992.5%).000 Razmera 1:12-1:9 1:13 1:80 1:225 1:1. Halliday je tada zapisao da je dao ostavku "zato što politika ekonomskih sankcija. Stejt Departmenta objavili su da su uspešno ispunili svoj cilj da prime 12. 12. godini] premašilo je 1. vodovodnog. i 2008. primila manje od 0. On je bio prvi.428 Tablica poređenja razmera iračkih izbeglica u odnosu na domaće stanovnike od 2003. godine.000 4.. Preostalih 2-3 miliona raseljeno je između Sirije i Jordana (otprilike 44%).600 Iračana koji su primljeni prošle godine. godine navode da se broj raseljenih Iračana. Nametnute u avgustu 1990. Pre sedam dana zvaničnici U. medicinske i humanitarne zalihe. Potreban je jedan uopšteni opis iračke izbegličke krize da bi se razumeo skorašnji "uspeh". u prošlonedeljnom izveštaju Stejt Departmenta od 12 septembra.000 300. Viši Savetnik Sekretara Domovinske Bezbedonosne Agencije za iračke izbeglice.000.. Višeg Koordinatora za Iračke izbeglice.600 Iračana .000 iračkih izbeglica u fiskalnoj 2009.000 82. Ali SAD/ VB invazija bacila je državnu infrastrukturu na kolena. nakon invazije SAD 2003. Od tada pa do kraja meseca ćemo slušati samohvalospeve Stejt Departmenta. i Bezbednosne Agencije (Homeland Security) zbog onog što oni smatraju glavnim pokazateljem darežljivosti SAD – otvaranjem granica za Iračane.000 50. oko Stejt Department-ovog cilja koji podrazumeva naseljavanje samo 17. Prvi (1980-88). godine. Od maja 2003.000 20. Evrope (4%) i ostalih zemalja (0.000-150.108. izbegličke. To dostignuće prikazuje izvanrednu predanost sa nase strane…" Međutim UN.000.000 9. kanalizacijskog. Kancelarija Visokog Komesara za Izbeglice UN (UNHCR) procenjuje da će u 2009. od načelnika World Food Program-a u Iraku. U tih 10 godina.000 iračkih izbeglica u SAD pre kraja fiskalne godine 30. godini". Ipak. S druge strane.000 Iračana kojima se Stejt Department diči u 2008. godine do tada.. je otprilike 85% njihovog ukupnog prijema u SAD od 2003. Iako je tačno da su SAD premašile svoj cilj. SAD su povećale svoju kvotu za 2007.8 miliona raseljenih osoba. broj iračkih izbeglica primljenih u SAD znatno opada.000 Stanovništvo 6. godinu na 7.500.448 osoba od februara te godine. i "izrazile su razočaranost.000-700. Od 2003. godine. i primivši samo 1.596. a i treće. godine. iako ni tu kvotu nisu nikada dostigle. saobraćajnog.118 Iračana u fiskalnoj 2008. Drugog persijskog rata. hvalospevi previđaju prethodne podatke i ne spominju da je cilj bio postavljen tako nisko da ga je bilo lako ostvariti. od svoje invazije 2003. nakon što su se pročule vesti o neznatnom broju iračkih izbeglica naseljenih u SAD do tog februara. a procenjeni broj raseljenih iznosio je 1. septembra. kada se smatra da je Irak imao najviši životni standard na Bliskom Istoku. ne ispunivši svoje obećanje. To znači da je do petka 12-og septembra SAD. Drugi (1990-91).000. Zbir ova dva broja nam pokazuje da do danas u Iraku ima više od 2. godine. i organizacije ljudskih prava odgovorile su na tu izjavu ukazujući da napor SAD "daleko podbacuje ispod onoga što je potrebno". prehrambenog i medicinskog distributivnog sistema.212.000 40. bolesti. kreće između 5 miliona pa sve do preko 6 miliona. do 2002. Unutar Iraka raseljenje je bilo na vrhuncu 2006.. godini biti potrebno hitno preseliti 90.000. Sankcije su takođe bile uzrok dve uzastopne ostavke koordinatora UN Humanitarnog Programa za Irak. procenjeni broj raseljenih unutar Iraka bio je 1.000.171-1:546 1:21.000 iračkih izbeglica u regionu. Pet hiljada dece umire svakog meseca. i izokrećući humanitarni nesupeh naglavačke. Procene o broju zajedničkih žrtava od Prvog persijskog rata (iliti "Iran-Irak rata") kreću se između 1-2 miliona.170 iračkih izbeglica u zemlju. septembar 2008. Izostavljajući neuspeh norme za 2007. bilo je to pre 1990. Ciljale su na trgovinske. uključujući i poziciju asistenta Generalnog Sekretara. nakon 34-godišnje karijere pri UN. između 466— 770 Iračana biva nastanjeno u SAD.000. Brojke variraju ali procene iz 2007. godinu dana pre okončanja sankDržava Jordan Sirija Liban Švedska Egipat SAD cija i početka američke okupacije Iraka.S. Ne želim da sprovodim program koji se uklapa u definiciju genocida".000 70. humanitarna pomoć Iraku i iračkim izbeglicama već je "premašila zacrtani cilj" i "dostigla nove domete". UN/SAD sankcije učinile su skoro nemogućim oporavak od destrukcije uzrokovane invazijom.000 14. SAD su primile 31. Nakon američke invazije Iraka 2003. godine. istakle su u svojoj izjavi grupe u koje Iračke izbeglice 500. i Treći persijski rat (2003-danas) kombinovano sa UN/SAD nametnutim sankcijama na Irak (1990-2003) obuhvaćeni su tim periodom. sanitarni i obrazovni sistem karakterisali su zemlju.Z SVET Kris Spanos Iračke izbeglice i odgovornost SAD-a 19. do februara 2007. godine. "Odgovor SAD je nesrazmeran obimu potreba". 47 .manje od 1/4 svog planiranog cilja. Prema Stejt Departmentu.000 1. Tri decenije ratova i sankcija proizveli su značajno srozavanje životnog standarda u Iraku. tvrdnjama Stejt Departmenta nedostaje odgovarajući kontekst da bi dočarale opseg trenutne krize i omogućile pravilnu procenu reakcije SAD.000. Denis Halliday dao je ostavku na poziciju koordinatora UN Humanitarnog Programa za Irak.

Prvo. što iznosi. spadaju Refugees International. ona je daleko najveći davalac pomoći Gruziji. iz svog izveštaja. (a) Među vodećim zemljama u iračkoj izbegličkoj krizi.21 dolara novčane pomoći po osobi. (d) Pomoći po glavi stanovnika od strane SAD prema izdacima za rat u Iraku.330.Z SVET Odnos izdataka za vođenje rata u Iraku prema pomoći izdvojenoj za iračku izbegličku krizu. je nešto malo preko 28 miliona ljudi.000 Iračana – 1. dok SAD. postoje geografski i kulturni razlozi zašto se Iračani iseljavaju u zemlje sa kojima se graniče pre nego u SAD. Međutim. Pored slabih rezultata SAD u naseljavanju iračkih izbeglica u periodu 2003-2007. (Napomena: Pretraga preko ReliefWeb-ove Finansijske Pretraživačke Službe (FTS). Irska. dok je Kanada.077. nego takođe i jednu od najnižih razmera po glavi stanovnika u poređenju sa ostalim zemljama. SAD imaju ne samo jedan od najnižih brojeva prihvata od 2003. stvarni broj iračkih izbeglica mnogo je manji od 23 miliona potrebnih da se sustigne izbeglička stopa prihvata Sirije. Od 1 milijarde dolara pomoći određene za Gruziju. iako je teško utvrditi tačnost ovih brojki). i da je njihov doprinos "porastao na više od 318 miliona dolara za ovu fiskalnu godinu". Tri dana pre izveštaja Stejt Departmenta o iračkim izbeglicama. Da bi SAD sustigle Siriju trebalo bi da prihvate 23. podaci ukazuju da mnoge druge zemlje preuzimaju. iako ne navodi koja suma je stvarno za to bila namenjena. sa populacijom koja je 1/75-ina SAD izdvojila je po glavi stanovnika gotovo isto za novčanu pomoć Iraku (2. (c) Pomoći Iraku od strane SAD nasuprot pomoći SAD drugim zemljama. Niska procena od 5 miliona iračkih izbeglica veća je od ukupnog stanovništva Gruzije. (c) Dok pomoć SAD Iraku po glavi stanovnika može biti uporediva sa nekim zemljama. novac je određen za "Gruziju". godine (14. tvrdnja da trenutna pomoć SAD Iraku "pokazuje predanost sa naše strane" može biti procenjena prema: (a) Prihvatu iračkih izbeglica od strane SAD upoređenim sa prihvatom ostalih zemalja. sto je 1/4 svih raseljenih Iračana. Drugo. u i izvan Iraka. koja je izdvojila 300 miliona USD između 2003. priložena. godine podbacuje daleko ispod njihove odgovornosti i moglo bi se čak reći da ukazuje na zanemarivanje krize. SAD bi trebalo da private 1. više nego pošten deo tereta.000).000 (najviša procena) u fiskalnoj 2008. bila sve ukupno manja od 1/3 sume koju je odredio Stejt Department. od kojih je polovina izvan Iraka. (b) Stejt department tvrdi da su SAD "najviše doprinele programima koji pomažu raseljenim Iračanima od 2003". Uzimajući u obzir procene UNHRC o potrebama raseljavanja Iračana za 2009. ili jednostavno zajamčena. Da bi sustigle Švedsku. uprkos Scialabbainoj tvrdnji. jednu od najudaljenijih zemalja. na poražavajući način. Human Rights Watch i Save the Children. Prema CIA-inoj Svetskoj Knjizi Činjenica broj stanovnika Iraka za 2008. septembra). do danas. to je malo više od 1. Očito je da postoji limit za ovakvu vrstu poređenja.00 dolara po glavi stanovnika za ovu fiskalnu godinu. Ali čak i pretpostavljajući da je tvrdnja SAD o 318 miliona dolara pomoći tačna. preuzimaju najmanje. koja je 4-ta po veličini razmere. (b) Pomoći Iraku od strane SAD upoređene sa pomoći drugih zemalja. po glavi stanovnika. Septembra 2008. a premašena od strane drugih. 570 miliona će biti podeljeno u 2008. Treće. a u proseku 40 miliona godišnje (suma za 2006-2007).000 (najniža procena) do 1:100. u poređenju obećane novčane pomoći po glavi stanovnika između 48 .684 puta više nego što je urađeno od 2003. to ministarstvo je objavilo odluku o pomoći Gruziji od milijardu dolara (Raseljena lica su prvi prioritet nove pomoći SAD Gruziji od 9. Ova i ostala poređenja ukazuju na SAD kao prosečnog izdvajaoca finansijske pomoći Iraku. što je razumljivo. došla do 1. pokazuje da je pomoć SAD Iraku do 15. zahtevati da SAD prihvate broj izbeglica malo manji od celokupnog broja stanovnika Iraka bi bilo preterano.9 miliona Eura). godini. Prema Departmentu. daje od 1:38. i nije ograničen samo na onih 215 hiljada raseljenih Gruzina. i 2007. godinu. i onih 215 hiljada raseljenih Gruzina iznose ispod 5 % raseljenih Iračana. kao i Scialabbainog izostavljanja nedostignute kvote za 2007.000 Iračana. rezultat SAD od 2003. pod Pozivi & Fondovi.

odnosno nedostajućih EPSB bodova na pojedinim fakultetima. i pružanje zdravstvene zaštite – većinom stvari koje su SAD uništile u njihovoj domovini.Z SVET ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ AVGANISTANSKI PREDSEDNIK KARZAI UPUTIO APEL BUDUĆOJ AMERIČKOJ ADMINISTRACIJI AVGANISTAN . i iako priznaje da odobrenje useljenja može potrajati do 6 meseci. čine ovo poređenje ekstremnim u svojoj skali i stoga ilustrativnim. 12 milijardi. Međutim. vodu. Viši koordinator za pitanja iračkih izbeglica. ništa od toga nije toliko impresivno kao to koliko građani SAD plaćaju po stanovniku za izdržavanje rata i okupaciju Iraka. zviždali i skandirali „lopovi. obrazovanje. Deo studenata koji se juče okupio.org ■■■ ■■■ STUDENTSKI PROTEST U BEOGRADU BEOGRAD. SAD ambasadama.00 dolara po jednom Gruzinu na prema 11. i "vladinim i nevladinim partnerima. a povod za protest je i režim studiranja za studente upisane po starim programima. a njihova delegacija je nadležnom Odboru za prosvetu podnela protestno pismo. zdravlje. jemstvo za pomoć Iraku "dostiglo nove visine". a svakako da jemstvo pomoći Gruziji to jeste.30 prošlo je pored zgrade Skupštine. Ono malo Iračana koji se probiju do SAD suočeno je sa trenutnim preprekama kao što su jezičke barijere. vi profitirate“. čime je ozbiljno ugrožena podrška javnosti te zemlje prisustvu više od 60. OKTOBAR 2008. Veterine i Arhitekture oko 13. i prekomorskim i domaćim". SAD Odeljenje domovinske bezbednosti (DHS) i njegovu SAD Službu za državljanstvo i imigracione usluge (USCIS). Taj isti bi takođe mogao zaključiti da je ovo razlog zašto Iračani u mnoštvu napuštaju Irak. Avganistanski predsednik Hamid Karzai izjavio je da je stradanje civila glavni izvor napetosti u odnosima te zemlje sa Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao novoizabranog predsednika Baraka Obamu da prioritet njegove politike bude prestanak ubijanja nedužnih ljudi u Avganistanu. od kojih trećina civila. SAD su definitivno najzaslužnije za njihovo skoro kompletno propadanje.cyber-multikultura. . Najočigledniji zaključak koji neko može izvesti jeste da SAD više vrednuju ljudski život tamo gde njihove geopolitičke ambicije nailaze na protivljenje. i Iračana koji brzo postaju jedna od najvećih izbegličkih populacija zahvaljujući ratu SAD. Oko 15 sati oni su se. "usmeren".000 ljudi.Prestanite sa ubijanjem nedužnih! U seriji američkih vazdušnih napada ove godine ubijeno je najmanje 150 avganistanskih civila. podrška članovima porodice. zvaničnog organizatora protesta zasad nema. 16. i neko bi lo- gično mogao zaključiti da su SAD manje zainteresovane za stvaranje boljih životnih uslova za Iračane. obrazovanje. To je po glavi stanovnika (u odnosu na pomoć Iračanima) srazmerno 1:38. poginulo je u sukobima u Avganistanu ove godine pošto su talibanski pobunjenici pojačali kampanju u cilju svrgavanja Karzaijeve vlade i proterivanja stranih vojnika iz zemlje. "određenim nevladinim organizacijama". to je 121. a centralne beogradske ulice zatvarane su za saobraćaj. kombinacija Gruzina koji brzo postaju jedni od najvećih primalaca finansijske humanitarne pomoći SAD po glavi stanovnika. Kako je ranije rečeno u studentskim organizacijama. protestuje i zbog naplate bodova. "sužen". Foley) opisao je proces ulaska Iračana u SAD kao "pouzdan". sanitarije. Da. ■■■ 49 .000 dolarske pomoći za rat (najniža procena). (d) Dok se govori da pomoć SAD Iračanima zasniva programe za hranu. ili od 38 do 100 hiljada dolara godišnje po stanovniku SAD. Mnoge agencije iz kojih se sastoji ova "usmerena" "mašina" uključuju SAD Program za prihvat izbeglica (USRAP). Studenti su nezadovoljni time što je Vlada usvojila amandman Jagode Jorge (ZES) na Predlog za izmenu Zakona o visokom obrazovanju. Nakon ulepšavanja finansijske potpore SAD iračkim izbeglicama u izveštaju Stejt Departmenta od petka. Proces je "sužen" još više sa "Odeljenjima prekomorskog procesiranja" (OPE). sa nekoliko različitih zahteva. Fakulteta političkih nauka. Saobraćajnog fakulteta. Gruzina i Iračana 121 USD:11 USD u korist Gruzije. ponovo našli ispred parlamenta. Ovo poređenje ilustruje ogromnu razliku. Foli (James B. on potvrđuje da "mašina radi". i kulminirajući sa trenutnom i tekućom okupacijom. itd. To je između 114 milijardi i 300 milijardi dolara godišnje. sve do 1:100. ■ Prevod CYBER MUЛТИКUЛТURA http://www. Iako je rečeno da je za fiskalnu 2008. Studenti su se uputili na Plato ispred Filozofskog fakulteta gde su održali protest. sve do 25 milijardi mesečno u ovoj godini za plaćanje rata u Iraku. izbeglice i migracije (PRM). počev sa sankcijama od pre 18 godina. uz transparent „Mi studiramo.Više stotina studenata Filozofskog fakulteta.000 dolarske pomoći za rat (najviša procena) u fiskalnoj 2008. Odatle su krenuli u protestnu šetnju. jer je reč o studentima sa više fakulteta. SAD Ministarstvo Državnog (DOS) Ureda za stanovništvo. Nezavisni posmatrač bi mogao shvatiti proces kao lavirint dizajniran da drži Iračane izvan pre nego da ih pusti unutra. Ambasador Džejms B.5 milijardi. a više za vođenje rata kod njih. Može se prigovoriti da nam ovo pojedinačno poređenje ne može reći mnogo. po kome će na teret budžeta preći 20 odsto najboljih samofinansirajućih studenata koji skupe potreban broj bodova za upis naredne godine. godini. Procene idu od 9.000 NATO i koalicionih snaga Oko 4.00 dolara po Iračanu za 2008. nalaženje poslova. lopovi“.

a ne njihovom razvoju. Oni predlažu politiku ukorenjenu u investiranju privatnog sektora i efektu ’’kapanja bogatstva”. predstavlja jedan sveobuhvatni teorijski okvir za analizu krize modernosti. i pojačavajući centralizaciju vlasti i vođenje politike od strane ljudi izvan same zajednice. To shvatanje je reakcionarno do srži. Takav pristup neizbežno podstiče zavisnost od spoljašnjih ’’eksperata” i ’’resursa”. fokus na apsorbovanju zajednica u glavne tokove dominant n e kulture. podstičući dalju homogenizaciju zajednica. ali nisu mogli da je zamene. Ka holističkom pristupu Istinski razvoj društvene zajednice ne može počivati na temeljima spoljaš- 50 . Oblici koje ta eksploatacija i manipulacija uzimaju. a nedostaju mu čak i one dobre namere koje nosi pristup ’’rata protiv siromaštva’’. bio je prvi manifest tog tipa napisan na bilo kojem jeziku. u Sjedinjenim Državama i Nemačkoj. razvoj zajednice nije isporučivanje usluga profesionalaca stanovništvu kojem su one potrebne. bili su uspešni u razaranju zajednice. i drugih problema životne sredine. To je model ’’rata protiv siromaštva’’. uključujući ekologiju. Ovaj pristup vodi razvlašćivanju zajednica i građana. pomogao je izgradnju temelja modernog pokreta za radikalnu ekologiju. koju sam proizvodi. Tokom 1950-ih. Razvoj zajednice ne možemo shvatiti ni na način na koji ga je predstavila Reganova administracija. što može dovesti samo do eksploatacije. Njegov manifest radikalne političke ekologije ("Ekologija i revolucionarna misao"). uticao je na antinuklearni pokret i osnivanje ranog političkog pokreta Zelenih. U krajnjoj liniji. dominacije. kako ju je razvio Marej Bukčin1. zdravstvena zaštita. Ona je možda prvi takav sveobuhvatni pristup posle Marksa. Pomogao je popularizaciju organskog baštovanstva. koji na zajednice gleda kao na bojna polja na kojima se moraju iskorišćavati ’’strateški resursi”. šireg učestvovanja i oslanjanja lokalne zajednice na sopstvene snage. često pun nesvesne žudnje za ponovnim povezivanjem. ekonomske prilike i drugi aspekti društvenog života. napisan 1964.Z VIZIJA I STRATEGIJA Danijel Šodorkof Socijalna ekologija i razvoj zajednice odnosa prema prirodi i drugim ljudima. i predlaže rekonstruktivnu praksu koja obećava temeljan preobražaj ljudskog 1 Marej Bukčin (1921-2006) je sedam decenija bio aktivni učesnik levičarskog političkog pokreta i napisao je gotovo dva tuceta knjiga koje se bave širokim spektrom tema. vakuum koji razvoj zajednice mora da ispuni. takođe. na kom je držao predavanja svakog leta. On poziva na b i r o k r at s k u inter venciju masovnih razmera da bi se unapredili obrazovanje. diverzifikaciju poljoprivrede. svojim podužim esejom "Problem hemikalija u hrani" iz 1952. urbane studije. upozorio je na hemikalizaciju poljoprivrede i životne sredine. Možda je najbolji način da se njegovo definisanje započne u tome što će se najpre reći šta on nije. i počasni profesor na Ramapo koledžu u Nju Džersiju. prazan prostor kojim odjekuju neurotični individualizam zapadnih društava i kolektivno beznađe istočnih. filozofiju prirode. posebno marksizam i anarhizam. Ostavili su vakuum. (prim. to jest da subvencionira njeno potčinjavanje. Ova zavisnost osujećuje stvaranje autohtonog vođstva. ishrana. to se često izvrgava u oblik društvene kontrole. Nepotrebno je reći da svi ovi ciljevi moraju biti inkorporirani u svaki značajniji pristup društvenom razvoju. tako je dominantna kultura našeg doba samo sistem kontrole pomoću eksploatacije i manipulacije. Namera je da se ponudi paket poreskih ustupaka. Z redakcije) Tradicionalni pristupi razvoju zajednice Društveni razvoj ili razvoj zajednice je često zloupotrebljavan koncept. istoriju. U značenju u kom ja koristim taj termin. Ključ ove strategije je u tome da nudi podsticaje privatnim preduzećima da ’’razvijaju” zajednicu. Kao autor i govornik. Jedan je od osnivača Instituta za socijalnu ekologiju. povećavajući potčinjenost dominantnoj kulturi. Problem je u metodologiji. njih servisa za isporuku. Vitalni činilac tako duboke transformacije leži u povezivanju socijalne ekologije sa razvojem zajednice. i levicu. i dezintegracije zajednice. a sa tim i drugim radovima. To je tradicionalni model koji su decenijama zastupale profesionalne agencije za razvoj. Predlažu se domaće ’’zone preduzetništva” koje će preslikavati dominaciju korporativnog investiranja nad nacijama Trećeg sveta. To je taj vakuum. u procesu kojim se se ovi plemeniti ciljevi ostvaruju. Vrhunsko obećanje socijalne ekologije jeste ponovno uspostavljanje harmonije između kulture i prirode. sniženih standarda Kao što su imperijalne kulture prošlih vremena bile više model dominacije nego izvorni oblik socijalizacije. I ovde je. stanovanje. Socijalna ekologija.

Uvođenje ’’alternativnih tehnologija” u šeme razvoja zajednica 1970-ih. od kojih su neki doživeli više uspeha. Neuspeh ambicioznih planova rehabilitacije širokih područja. Istinski razvoj zajednice. Grandiozni planovi urbanističke obnove bili su odraz tehnokratskog mentaliteta kojim je prožeta naša civilizacija. Rezultat je povećana socijalna raslojenost unutar zajednice.da će sa stolova obogaćenih pojedinaca početi da kaplje i u zajednicu. kao što su školski odbori. Zasnovana je na pretpostavci da će biznis doneti zapošljavanje. dobro je dokumentovan. (prim.moraju biti sagledane kao delovi celine. vetrenjačama koje ne rade. I ovde su u osnovi ležala slična očekivanja prosperiteta . Zbog toga. odbori za planiranje i urbanizam.ekonomska. Z redakcije) 51 . kao i eliminacija mera protiv zagađivanja okoline i garantovane minimalne nadnice. psih. kao i gubitka kontrole zajednice nad sopstvenim važnim resursima. One moraju sadejstvovati jedna sa drugom i podupirati jedna drugu. razvojni proces mora da proistekne iz samosvesnog razumevanja njihovih međusobnih odnosa. i grafitima prekrivenim staklenim baštama. Kao rezultat. kojima se pružala pomoć da pokrenu i učvrste sopstvene male biznise. a koji su nefunkcionalni? Postoji li tradicija uzajamnosti i kooperacije koja može da pomogne zajednici da ostvari svoje ciljeve. ’’Tehnološko rešenje” razvoja lokalne zajednice nije nikakvo rešenje. Socijalna. postojalo je i mnoštvo napora autohtonog razvoja zajednica. planeri su uporno nametali nove prostorne odnose naseljima. ali nju uveliko ignorišu tehnokrati koji zastupaju profesionalno planiranje. Ovi napori su uveliko bili usredsređeni na pitanja učestvovanja zajednice i kontrolu lokalnih institucija. predstavlja slučaj o kome je ovde reč.Z VIZIJA I STRATEGIJA zdravstva i osiguranja. koji će integrisati sve elemente zajednice u povezujuću dinamiku kulturnih promena. i na specifične programe stanovanja i obuke za zapošljavanje. Postoji tradicija koja priznaje holističku prirodu dizajna zajednice. imala je iste neslavne rezultate. etička i duhovna dimenzija . mora biti holistički2 proces koji integriše sve aspekte života zajednice. Tokom istorije. Dominantna kultura ima fragmentiran i izolovan društveni život u udaljenim područjima iskustva. koja je trebalo da se razvija. Alternativna tehnologija dobila je centralnu ulogu u mnogim pilotprojektima razvoja zajednica za vreme Karterove administracije. tehnološka rešenja za ono što su u suštini društveni problemi. Stvarnost crnog kapitalizma jeste da je većina tih preduzeća propala. Još jedan tradicionalni pristup razvoju zajednice. socijalna ekologija izvlači važan princip iz oboje. Da. sa ciljem da se privatno preduzetništvo namami da investira u ekonomski zapostavljene zajednice. Kada su one jednom prepoznate. Ponovno otkrivanje organskih veza između ovih područja. donela su prosperitet samo svojim vlasnicima i šačici njihovih zaposlenih. tako i u organskim zajednicama. iz perspektive socijalne ekologije. Tendencija našeg društva da traži tehničke intervencije. i zdrave životne sredine. umetnička. verovanja u brze intervencije tehnike. jaka je i zahvatila je i razvojne napore zajednice. posmatranje i proučavanje pojedinih stanja psihe u okviru celine. ili se moraju stvoriti novi oblici? Kako se primarne neposredne veze. ljudi su shvatili da dizajn mora da se uklopi u društveni život zajednice da bi poboljšao kvalitet života. očekujući da će njihovi na- crti stvoriti zajednicu. ekonomska. polazna je tačka razvojnog procesa. u suviše velikom broju slučajeva. Uz institucionalizovane pristupe opisane tokom prethodne dve decenije. Ovde. iako takav pristup možda može dovesti do toga da pojedini članovi zajednice imaju veće prihode. teorija prema kojoj je organizam kao celina mnogo više od skupa delovanja svih njegovih delova i kao celina usmerava sve fizičko-hemijske životne pojave. budući da nisu mogla da izdrže konkurenciju korporacija koje su raspolagale neuporedivo boljom opremom i boljom organizacijom. izvesna getonaselja su sada zakrčena zarđalim solarnim kolektorima. to se postiže po cenu kulturne tradicije. ’’urbanistička obnova” kroz gradsko planiranje. iz prirode i iz ’’primitivnog društva”: integrativni karakter života. kako u prirodnim ekosistemima. da zaposlenost znači prihode. Mnogo benigniji oblik razvijanja privatnog sektora bio je isproban ranih 1970-ih pod oznakom "Crni Kapitalizam". No stvarnost je u tome da. a da povećanje prihoda predstavlja razvoj zajednice. politička. a onih nekoliko koja su ipak uspela. Mnoga njihova nasto- janja i pristupi promenama podudaraju se sa onima iz socijalne ekologije. bio ekspertsko postavljanje tehničkih sistema bez značajnijeg učešća zajednice. Koji odnosi funkcionišu.biol. razvoj zajednice nije stvar dizajna. Tu su napori bili usmereni prema individualnim preduzetnicima iz same zajednice. Ali je model uvođenja. moguće je kreirati holističke pristupe razvoju. Svakodnevni život zajednice treba da bude pažljivo analiziran. I dok arhitektura i planiranje mogu da pomognu učvršćivanju određenih društvenih odnosa. Ovde je definicija razvoja zajednice . koje su karakterisale predbirokratska društva. 2. mogu obnoviti u kontekstu savremene zajednice? Postoji li tu neka politička sfera koja bi se mogla proširiti i/ili transformisati tako da da više moći zajednici? Gradski 2 Holizam – 1. kohezije zajednice.

dopušta nam da razumemo sve ono što je civilizacija izgubila. privreda zajednice. decentralizaciju političke sfere. ritualnih formi. Kako umetnost može biti od pomoći u zajednici? Poezija. osećanje pripadanja i podrške. Ljudski razvoj i kulturna evolucija nisu linearni procesi. i principe koji usmeravaju razvoj? Kakva je njena kosmologija? Kako ona dobija inspiraciju potrebnu da istraje u dugom. Ovi odnosi leže u osnovi mnogih formalnih elemenata zajednice i otvaraju najčistiji prilaz primarnim vezama koje treba da budu obnovljene. skupovi. Kako se postojeće strukture vlasti odnose prema procesu razvoja zajednice? Ponovno preuzimanje politike od strane zajednice i stvaranje aktivnog građanstva su. ksenofobije. Naivno je pretpostaviti da je sve bilo dobro u primitivnom svetu. već se priznaje da su one postojale kao model dominacije. zajednička zemlja. Slom lokalne zajednice i totalno potčinjavanje kulturi dominacije jesu ono po čemu je naše vreme jedinstveno. muzika. koji nije ukorenjen u sveobuhvatnom razumevanju zajednice. uključujući i porodičnu strukturu. političkih udruženja. skoro uvek ignorisane u tradicionalnim pristupima razvoju. ali nisu mogli da je zamene. zadružno upravljanje zemljištem. i da je kooperativni potencijal ljudske vrste mnogo veći nego što bi civilizacija želela da verujemo. kao i njeni produkcioni odnosi. prazan prostor kojim odjekuju neurotični individualizam zapadnih 52 . kosmologije. jesu vitalno važni aspekti projekta. i kulturni identitet. Osećaj širine i organska vezanost za određenu prirodnu sredinu bili su središte izvornog senzibiliteta koji je oblikovao život zajednice milenijumima. socijalna ekologija prihvata da moramo svesno razmotriti istoriju da bismo shvatili sopstveni potencijal. Baš kao što su imperijalne kulture prošlih vremena bile više model dominacije nego izvorni oblik socijalizacije. posebno u ključnim oblastima proizvodnje hrane i energije? Kako se tehnologija može koristiti u tom procesu? Postoje li funkcionalni ili zapušteni kooperativni oblici ekonomije ili tradicije koji bi mogli biti stavljeni u praktičnu upotrebu? Zadruge za hranu.daju mogućnosti u ovoj oblasti. saradnja. mobilnost i pluralizam. identifikacija sa mestom. a ne ekonomije. ako su potpuno integrisani u razvojni proces. međutim. saradnje. Tragajući za modelima ekološke društvene organizacije. iz perspektive socijalne ekologije. i neznanja. kao komparativni model.Z VIZIJA I STRATEGIJA Oslanjanje na sopstvene snage prepoznaje i ohrabruje međuzavisnost zajednica. Oblici koje ta eksploatacija i manipulacija uzimaju. Ko poseduje i kontroliše proizvodne resurse zajednice? Šta ona može da uradi da bi razvila svoju materijalnu bazu. Prema tome. kreditne zadruge . Negovanje vrednosti kao što je individualnost ukorenjena u zajednici. takođe moraju biti istraženi. kulturne tradicije. U slučaju moderne metropole. posebno u društvenom miljeu koji naglašava individualizam. Na primer. murali zajednice. predlaže se da odvojimo slobodarske principe primitivnih društava od njihovog sujeverja. Time se ne želi poreći postojanje imperijalnih kultura u prošlosti. Ekonomski razvoj. Integracija veza među članovima. međutim. i klike. malom gradu ili urbanom naselju. društvene mreže kao što su klubovi. može vrlo lako imati dezintegrativni efekat. Još uvek u sebi nosimo potencijale koherentne zajednice. ulogu žena. Međutim.jesu sredstva koja bi se mogla revitalizirati kroz proces razvoja zajednice. okružna udruženja. tehničkih veština i znanja zajednice – od suštinske je važnosti. elementi od suštinskog značaja za razvoj zajednice. duhovnih verovanja. jesu protivteža potiskivanju od strane dominantne kulture. Ali briga socijalne ekologije jeste razvoj zajednice. konkurenciju. ali naglašava jedan etos ekološke održivosti u oblastima proizvodnje i potrošnje. koje je ležalo skriveno ispod glazure imperije. i zdravo poštovanje raznovrsnosti. družine. a ključni deo tog zadatka jeste identifikacija međuljudskih veza i ponovno uspostavljanje osećaja za mesto. Ovi nadekonomski faktori su kritične komponente. a ja ovde koristim taj termin u širem smislu. Ostavili su vakuum. grčke polis-e. Ove lokalne zajednice su nastavljale da pružaju koherentan okvir društvenom životu svojih stanovnika. folklora. i narodni referendumi . Stvaranje senzibiliteta zajednice — samoidentifikacija ljudi sa mestom. renesansne evropske gradove i moderne metropole. bili su uspešni u razaranju zajednice. Ovo je u podjednakoj meri tačno za plemenske zajednice. senzibiliteta koji je počeo da se ruši tek u sasvim nedavnoj prošlosti. gradove Mesopotamije i Mezoamerike. teškom procesu kulturne rekonstrukcije? Društvena stvarnost. zadruge proizvođača. sistem ugnjetavanja odozgo koji je cedio poreze iz lokalne zajednice. svoju etiku. mitova. tako je dominantna kultura našeg doba samo sistem kontrole pomoću eksploatacije i manipulacije. Odakle zajednica izvodi svoje vrednosti. zajedničke istorije i sudbine — teško se postiže. I oblik i senzibilitet zajednice. oblikovani su prirodnom sredinom kao što i sami pomažu njenom oblikovanju. Duhovni element zajednice je isto tako važan za razvojnu matricu. skupštine mesnih zajednica za planiranje. primarni zadatak u procesu razvoja zajednice jeste oživljavanje lokalne zajednice. Svi ovi elementi moraju biti udruženi da bi se obezbedila osnova razvoja. Primitivnost. osećaj zajedništva. istinski sadržaj odnosa zaklonjen je posredujućim delovanjem moderne tehnologije i naporima da se ’’gospodari” svetom prirode. ritualna drama i literatura mogu pomoći stvaranju jedinstvenog identiteta i povećati senzibilnost zajednice. bilo da je reč o ruralnom seocetu.

Samosvest mora biti ukorenjena u punom učestvovanju građana u odluči- vanju. koja je postala birokratizovana i profesionalizovana. Tradicija je našla još eksplicitniji izraz u radu ruskog anarhiste Petra Kropotkina. Iako su njihovi planovi sadržali i neke elemente fantazije.taj koji mora da uobliči praksu razvoja zajednice. osećanje moći . participativan i integrativan . Ovaj utopijski pogled oslanja se na samosvest zajednice. često pun nesvesne žudnje za ponovnim povezivanjem. poezije. ona isto tako prepoznaje i moć utopije kao inspiracije i orijentacione tačke u procesu menjanja sveta iz dana u dan. ali bez inicijative aktivnog građanstva ni jedna forma neće poslužiti kao sredstvo samoosvešćivanja zajednice. Alati i tehnike potrebni za razvoj zajednica kao jedinstvenih kulturalnih entiteta. ne znači ’’samodovoljnost”. foruma koji su decentralizovani. i emocionalne raznovrsnosti. da bi tako ostvarile vrhunsko jedinstvo u različitosti. Zajednice moraju povratiti u svoje ruke javnu sferu. socijalna ekologija ponavlja svrhu same prirodne evolucije: kretanje prema uvek sve većoj kompleksnosti međuzavisnih mreža života. Decentralizovane tehnologije za proizvodnju električne energije po meri lokalne zajednice mogu pomoći ostvarivanju ove vrste holističkog razvoja zajednice kakav predviđa socijalna ekologija.holistički. Utopijski elemenat u procesu razvoja zajednice ne treba pogrešno protumačiti. Socijalna ekologija shvata ograničenja utopije kao plana.Z VIZIJA I STRATEGIJA društava i kolektivno beznađe istočnih. u najvećoj mogućoj meri. Bavljenje stvarnošću sa voljom da se ona promeni. Mora se obrazovati konfederacija koja će pomagati koordinaciju zadružnih aktivnosti između zajednica oslonjenih na sopstvene snage. Jer. Moguće je da će stare forme biti upotrebljive ili da će biti potrebno da se stvore nove forme. Oslanjanje na sopstvene snage prepoznaje i ohrabruje međuzavisnost zajednica. stanje u kojem nijedna zajednica nije postojala još od Neolita. već su dostupni. Socijalna ekologija predlaže da takve konfederacije mogu da obrazuju ’’zajednicu zajednica”. regionalni i kontinentalni nivo. socijalnog diskursa. čim se približimo idealu. ideal se promeni. otvara novi svet mogućnosti. Ovoj tradiciji socijalna ekologija dodaje svesno ekološku perspektivu. pa čak. ali naglašava jedan etos ekološke održivosti u oblastima proizvodnje i potrošnje. Socijalna ekologija isto tako proklamuje ideal lokalnog oslanjanja na sopstvene snage i zavisnost od autohtonih resursa i talenata. i šire. Upravo je utopijski proces . To je taj vakuum. administrirati te funkcije međuzavisnosti koje su prihvaćene. u reintegraciji politike u svakodnevni život zajednice. So- 53 . u Furijeovom slučaju. koju sam proizvodi. duha.može se pojaviti jedino kroz stvaranje pravih foruma za planiranje i utvrđivanje politike. Socijalna ekologija ne predlaže nekakvo apstraktno idealno društvo. Ta ’’ovlašćenost”. participativni i demokratski. U sopstvenim ciljevima. decentralizaciju političke sfere. tendenciju povlačenja pred problemima stvarnosti u maglovitu zemlju u oblacima i njen apstraktni ’’nacrt”. i zdravo poštovanje raznovrsnosti. industrije. Ali. na njenu sposobnost da svesno planira svoju budućnost i ostvaruje te planove. vakuum koji razvoj zajednice mora da ispuni. komonvelt koji može obuhvatati lokalni. uz intergrisanje poljoprivrede. međutim. To je najdublja tradicija utopijskog mišljenja. već jedan evolutivni proces razvoja koji nikada neće biti u potpunosti dovršen. i raditi na uravnotežavanju resursa među zajednicama. zasnovanih na konceptu ekološke održivosti i lokalnog oslanjanja na sopstvene snage. nastavak one tradicije utopijskih socijalista iz 19 veka. kao što su bili Oven (Owen) i Furije (Fourier). To. njihova je briga bila kako da izgrade sredinu koja zajednicu čini moćnijom.

ovi placevi. organizujući stanovnike da očiste placeve i stave ih u konstruktivnu upotrebu. a mnoge su komercijalno dostupne. parazitski zahtevajući energetski subvencionirane oblike hortikulture i transporta za sopstvenu egzistenciju. La Plaza Cultural. Propadanje zajednice proističe iz ove osnovne promene vrednosnog sistema. Etos dominantne kulture usvojio je specijalizaciju funkcija koja je isključila proizvodnju hrane iz većine zajednica. nematerijalne aspekte. međutim. U istoriji. Ako se bilo koji od ovih poremećaja pojavi. kontrast koji Maks Veber pravi između zajednice (Gemeinschaft) i društva (Gesellschaft). hidroponici. Neke su pretvorili u "džepne (vestpocket) parkove". podložnost masivnim napadima gljivica i insekata. itd. opremivši ih klupama i posadivši zelenilo. tehnologija bioloških skloništa (bioshelter technology). značajan procenat zemljišta u naselju. integracija poljoprivrede i industrije. jedan od problema zajednice pretvoren u njen resurs. postojali su uravnoteženiji odnosi između sela i grada. zdrave zajednice su ostvarivale ravnotežu između sela i grada. sve su to paradigme koje izražavaju društvenu podelu koja se reflektuje i u naše vreme kroz gotovo totalno otuđivanje zajednice od njene prirodne baze. grad dominira selom. regionalna poljoprivreda je uništena. kao na primer u uvođenju. Tehnike proizvodnje hrane kao što je francusko intenzivno gajenje voća i povrća. postoji nezdrav odnos. ovi placevi su predstavljali dragocene resurse zajednice: otvoren prostor. Sve ove tehnike su dokazane. Seoskogradski kontinuum Roberta Redfilda. kao i rascep između grada i sela koji je zapazio Marks. Ovakvo stanje je visoko osetljivo na mnoštvo kriza kao što su parazitima ugrožena žetva. Danas. gubitak genetske raznovrsnosti. Grčki polis Atinu. grad se silno oslanja na selo. Jedna od mera održivosti i oslanjanja na sopstvene snage leži u odnosu između grada i sela.sve to nudi mogućnosti za obnovljive i čiste izvore energije. Industrijalizacija poljoprivrede stvorila je opasan centralizovani pristup proizvodnji hrane. okružnih vrtova. Postojale su mlečne farme na Stejten Ajlendu i farme pilića u Bruklinu. mini hidrocentrale . Ovo preobražavanje fizičke okoline i korišćenje veština uzgajanja biljaka i gajenja životinja. može obezbediti održivu materijalnu bazu zajednici oslonjenoj na sopstvene snage. koncept koji je uveo Robert Nikols. uslediće katastrofa. Sagledani iz perspektive socijalne ekologije. Odnosi između grada i sela imaju i druge. akvakultura i permakultura . privredni razvoj i kulturne aktivnosti zajednice. doprineće razvoju novog osećanja zajedništva. Čak i u naše doba. obrazovanje. Drugi su pretvoreni u igrališta. U okruženju od betona i propalih stambenih zgrada za izdavanje sirotinji. a vežbaonice "Jungle-Gyms" podignute od recikliranih greda. rugla za oko i pretnja za zdravlje. hranilišta za pacove i ’’cenzurisane” bube. Uputili su protest gradu. Većina placeva pripadala je gradu Njujorku. koje su postale glavno mesto međugeneracijskog povezivanja.mogu obezbediti zajednici dobar deo godišnjih potreba za hranom. Prevladavajuće ruralne vrednosti koherentne zajednice zamenjene su. parkova hrane. Mnogo se može naučiti iz tog iskustva. zelenih prostora. Dozvolite mi da opišem način na koji je. Imajući u vidu humano odmerenu veličinu zajednice. anonimnošću (anomie) i otuđenjem. konkretan primer razvoja zajednice treba da pomogne da ilustrujemo socijalnu ekologiju u praksi. Razvijanje zdrave zajednice zahteva ponovno uspostavljanje ravnoteže između grada i sela. gde su pesnici. a sami su očistili placeve i počeli da ih koriste. pozorišne trupe i lokalni muzičari davali svoje predstave. koji nije činio ništa da ih dovede u red. Nekoliko placeva 54 . kroz inicijative zajednice. energija koju proizvode vetrenjače. Ljuljaške su napravljene od odbačenih cevi i starih automobilskih guma. kao karakteristikama grada. kroz razvojni proces. nestašica energije i poremećaji u transportu.Z VIZIJA I STRATEGIJA larna energija. Ostali placevi pretvoreni su u bašte zajednice. sačinjavali su centralni grad i poljoprivredna oblast oko njega. u kome su populacioni centri u održavanju svakodnevnog života zavisni od hiljadama milja udaljenih proizvođača hrane. bili su prava pošast za zajednicu. Srednjevekovna komuna je integrisala vrtove unutar svojih zidina. Ovi placevi su često služili kao opasna ’’igrališta” za decu iz susedstva. Oni su bili deponije zasute gomilama šljunka. Lokalni aktivisti prepoznali su ovaj potencijal i započeli samosvojan razvojni proces. Jedna takva akcija u početku može biti ukorenjena u čisto materijalnom području. Tamo gde je grad postao potpuno otuđen od sela kao u savremenom urbanom društvu. permakultura (samoodrživih poljoprivrednih sistema). Loisaida je portorikanski deo njujorškog Donjeg Ist Sajda. uglavnom. Holistički pristup u praksi U ovoj tački razmatranja. gde su stanovnici pokušali da ostvare elemente ovog pristupa sredinom 1970-ih. do 1950-ih. a reciklirani materijali iskorišćeni su za njihovo opremanje. ekološki pouzdanim tehnikama proizvodnje hrane. Ovakav oblik proizvodnje hrane takođe ima razorne ekološke učinke kao što su degradacija zemljišta. a sa druge strane. Jedan od placeva pretvoren je u kulturni centar pod otvorenim nebom. na primer. koje će se odnositi prema ovim veštinama kao prema socijalnim vrednostima. Ljudi iz Loisaide udružili su kritičku analizu svog problema sa direktnom akcijom. dobijao je većinu svoje hrane sa Long Ajlenda i iz Nju Džerzija. crpeći iz njega resurse za sopstvenu potrebu. U Loisaidi postoji preko stotinu slobodnih placeva. nudili su vredan prostor za rekreaciju. S jedne strane. potrebnih da bi se transformisalo fizičko okruženje. koja se zasniva na alternativnim tehnologijama i naprednim. ponovno uvođenje organskog sveta u uglavnom sintetičku sredinu grada. Grad Njujork.

Upravo je taj identitet bio presudan za razvoj jednog uspešnog pokreta za promene u Loisaidi. prvobitno obespravljeni i demoralizovani geto. Moramo nastaviti da razvijamo i artikulišemo njene teorije u holističkom okviru. stvorili su sopstveno. što je poboljšalo ishranu i oborilo troškove baštovanstva u zajednici. koja se rodila iz protivljenja zvaničnom gradskom planu za zajednicu Loisaida. stekli su osećaj ponosa i ispunjenosti . u stvari. Socijalna ekologija predstavlja vitalni izvor ideja koje će sve više nalaziti svoj izraz u efikasnoj praksi. To je doprinelo učvršćivanju identiteta ljudi za koje je doseljenje na ulice Njujorka često značilo traumu. i da bi garantovali njihovo stalno korišćenje kao resursa zajednice. jedne od grupa koje su u tome učestvovale. Inkorporiranje ideja socijalne ekologije u proces razvoja zajednice pružilo je jasnu demonstraciju moći Bukčinove teorije o napredovanju pokreta za kulturalne promene. a rezultat je bio koristan za zdravlje zajednice. Učesnici pokreta za slobodan prostor uključivali su se u druge aktivnosti zajednice.Z VIZIJA I STRATEGIJA stvene snage na važan simbolički način. Nisu tražili rešenje od grada. postala je snaga koja se priznaje u Njujorku. Po holističkom pristupu. Preobražaj ovih placeva pomogao je ponovnom uvođenju sveta prirode u ovu geto-zajednicu. Najpre su placeve menjali ljudi koji su se ponašali u skladu sa svojom potrebom da rekonstruišu sopstveno životno okruženje. Nekoliko omladinskih bandi se uključilo u pokret. možemo se nadati da ćemo prebroditi našu sadašnju krizu i krenuti ka ekološkom. Filozofija ’’napravi mnogo od malo”. koordinirali i integrisali njegovo delovanje i razvijali sveobuhvatan plan za budućnost zajednice. To su bile jednostavne akcije. Ljudi koji su učestvovali u radu. stanovanju i razvoju zapošljavanja. Problem je preokrenut u resurs. od autohtonog vođstva koje je analiziralo problem i tragalo za utopijskim (tj. Samo razvijanjem ovakvog izazova. Stvoreno je nekoliko fondova za upravljanje zemljom da bi ove placeve zauvek sklonili sa tržišta nekretnina. Oni su se borili sa gradom za materijalnu bazu svoje zajednice. harmoničnom i mirnom svetu.zadovoljstva zbog obavljenog posla. a u većini slučajeva uspeli su čak i da se izbore za legalni zakup placeva uz simbolične novčane naknade. jer socijalna ekologija. Oni su povećali oslanjanje zajednice na sop- 55 . zahvaljujući svojoj vrlini sveobuhvatne vizije i svojoj istinski radikalnoj prirodi. Ova direktna akcija bila je prvi korak ka unapređenju zajednice. poslužio je kao inspiracija pokretu za slobodan prostor u Loisaidi. Grupe za baštovanstvo oslonile su se na tradiciju Hivara (Jivaro). Jedna alternativna samonikla grupa za planiranje. Radili su bez zvanične saglasnosti grada. moto Čarasa (Charas). doveo ih je do šire vizije o tome kakva bi njihova zajednica mogla da bude. uzor samoniklog. Zajednički savet za planiranje. radeći na problemima kao što su briga o zdravlju. a njihovo iskustvo u konstruktivnoj društvenoj akciji pomoglo je da se oni sklone sa ulice. Gradski sastanci održavali su se tromesečno da bi beležili napredovanje pokreta. u nekim slučajevima. rekonstruktivnim) rešenjem. obrazovanju. kroz izgradnju komercijalnih staklenika za gajenje povrća i voća. zemljište. mlade i stare. U baštama su gajili sveže. portorikanskih seljaka od kojih mnogi stanovnici Loisaide potiču. čime je ostvarena veza sa živom kulturnom tradicijom. organske proizvode. gde su mladi sticali prva znanja iz agrikulture i ekologije. koji su često ostajali otuđeni od razvojnog procesa. ili puno pravo poseda. ekološki orijentisanog pristupa razvoju zajednice. Formirana je zadruga za proizvodnju opreme za igrališta od recikliranih predmeta. ali su njihovi rezultati bili dubinski. zdrave. Inicijativa je došla iz same zajednice. što je donelo zaposlenje i prihode ljudima koji su u nju uključeni. oni su radili boreći se sa protivljenjem grada. Možda je najznačajniji aspekt pokreta za slobodan prostor bio napredak samih ljudi koji su u njemu učestvovali. Preobražaj njihovih zapuštenih parcela. predstavlja izazov bazičnim pretpostavkama naše civilizacije. Uspostavljanje kulturnog trga (Cultural Plaza) stvorilo je jedan otvoren prostor na kome se slavila njujorškoportorikanska kultura Loisaide. ■ Prevela Nada Ljubić prisvojile su lokalne škole i koristile ih kao centre za učenje. Uspeli su da uvuku različite delove zajednice. a obuka za baštovanstvo dovela je do planiranja njegovog daljeg razvoja. iz ovih jednostavnih akcija proistekli su i mnogi drugi elementi razvojnog procesa zajednice.

priznajemo. išlo se trbuhom za kruhom. pošto naša carina nije dozvoljavala da pređu granicu. Lično što se tiče mene i moje porodice. Ceo njihov život stao je u jedan šleper. ali nas je. u vreme one strahovite inflacije bukvalno radimo za jednu marku. tridesetogodišnjim programerom u jednoj novosadskoj firmi. Razgovor sa Milenom smo započeli pitanjem o počecima krize u BEK-u. a marke. iz Gackog polja. a jedan brat od strica je na žalost završio kao psihijatrijski slučaj.. ili sveže meso. Sve bitnije razlike među našim sagovornicima. Pomenuli ste izvoz u vreme sankcija. a mi smo dočekali da ’93. i Đorđem Palibrkom. sticajem životnih okolnosti. koja je bila ugledna zemlja u svetu. Intervju sa Milenom Prstojević U podnožju kapitalizma Onom delu javnosti koji prati radnička gibanja izazvana privatizacijom u proteklih sedam godina. nestaje u ratnim strahotama. mi smo izuzetno bili pogođeni time. posle svih tih ratnih strahota. da je i dalje izvozila. jer dok bi dobila platu i otišla u banku u one silne redove da je podignem. taj dever koji je vojno lice uradio je ekshumaciju njihovih grobova i preneo ih je tu u selo Međa. Ja sam živi svedok da je industrija mesa BEK bez obzira na sankcije. godine. ali se ne zna gde je taj novac završio. kako ću ih prehraniti. Ja sam uvek bila borac i nikada nisam bila plašljiva. dešavala se opšta pljačka u privredi. ali se u ono vreme jesam zabrinula za svoje dve kćeri. i pošto su počela rovljenja srpskih grobova. mnogi će reći da svaki iskorak ka neposlušnosti sa sobom nosi neprijatno podpitanje da li ste. recimo kao što je čajna kobasica.. na ratove. umrla je pet nedelja posle njegove pogibije. Bio je 10 meseci u zarobljeništvu kod Muslimana. Za našu sagovornicu “sve je počelo ’90-tih godina. prethodno bili poslušni. A u isto vreme kod nas ovde. UNPROFOR je dozvolio prenos leševa. gde se i danas nalaze naš Vukašin i Draginja. u kojima je i moj pokojni dever poginuo boreći se za to Sarajevo. da sada kažem državama bivše Jugoslavije. Danas ne znamo šta je sa tim preduzećem. Kako se to radilo? Da. jednog od izrazitijih primera “radničke neposlušnosti”. Izvozili smo u Banjaluku. A sanduci sa telima su bili sakriveni između kaučeva i zavesama pokriveni. Milena Prstojević je postala poznata tokom 2007. tadašnje devize. a naš cilj je da upravo takva trik-pitanja izbacimo iz aparature suočavanja s prošlošću. kao lider protesta radnika zrenjaninske industrije mesa BEK. ali. Delili su ih. Porodica mog muža je dala četiri života u borbama oko Sarajeva. koja radi za jednu američku firmu. i zašto. verovatno potresena i već rovitog zdravlja. dok smo gledali tamo strahote i raspadanje.. U Makedoniji smo imali mešovito preduzeće. i po svim. ali preko naše granice je brat svog rođenog brata i snaju prokrijumčario među kaučevima. oni su to radili preko svojih carinika. menadžeri sa svojim partnerima. godine. Sada. naznačene su u prethodnoj rečenici. pa je drugačije carinjeno.SUOČAVANJE U drugom izdanju Suočavanja s prošlošću razgovaramo sa pedesetjednogodišnjom Milenom Prstojević. to je išlo normalno. i niko nije znao gde odlaze. Čak se izvozila i roba koja je bila zabranjena da se izvozi.. izvozili u Makedoniju. Međutim. eto. Naravno. odbornicom Pokreta Ravnopravnost u Skupštini opštine Zrenjanin. kolaju priče da je to vlasništvo biv- 56 . donosile su se u firmu u džakovima. pošto je to pripalo Muslimanima. i dever jedan. osnovano je ’80-tih godina. Njegova supruga. pa su se oni. otišla do pijace da nešto kupim da imaju da pojedu. i po Hrvatskoj. našli i u Sarajevu. da je pravila profit. koji je vojno lice. odgovor odveo u neočekivanom pravcu. Sećam se kako je strašna scena bila kada smo ih sačekali. Ali tu su se pisale drugačije otpremnice. Sahranili su ih na groblju na Ilidži. već nisam imala dovoljno novca. Braća od strica i rođeni brat mog supruga su poginuli. Ostalo je opterećeno podudarnostima. kako je to bilo u staroj Jugoslaviji. AIVA BEK se zvalo. ne sećam se tačno kada. uspeo je da ga vrati u jednoj razmeni zarobljenika”. znači dao je život braneći nešto gde njegova deca danas više ne mogu da se vrate. naravno. jedno pored drugog. Odakle je porodica vašeg muža? Iz Hercegovine. kada smo gledali kako jedna velika Jugoslavija.

oni su sve izokretali kao da je on nesposoban. i duboko sam verovala u promene. ja sam bila kod tadašnjeg vd direktora koji je bio i zadnji stečajni upravnik. Međutim. nekih stotinak je bilo za njega. jer sam bila razočarana svim tim ratnim strahotama. da nigde nisu mogli da nađu pomoć. Došli su predsednik srednjebanatskog okruga i predstavnici banke. međutim Milidragović je vrlo brzo uspostavio potpunu dominaciju. 732 je bilo protiv njega. a krenule su priče o nestanku BEK-a. već je posle stečaja ostao menadžer. referendum je bio 16. Kada se to dešava? To je već 2003. Dok su se paralelno vodile porodične tragedije i gubili životi. znali smo da roba odlazi preko granice. godine puno očekivala. Jedinu pomoć joj je nudio bivši menadžment. preduzeća su sistematski pljačkana. decembra. Smatrali smo da će on to dobro da vodi. inflacijom. gde god odem meni se 57 . Spadam u one građane koji su duboko verovali u sve to. U momentu podizanja tog prvog stečaja bilo je 893 radnika. u silnim protestima koje smo imali. tako da su u vreme stečaja. i svako ko bi digao glas protiv njega taj je bio kažnjavan. i odlazili smo kod njega 2005.SUOČAVANJE šeg menadžera Milidragovića. Tada su još na vlasti bili SPS-JUL. rekla sam da ljudi zbog šikaniranja neće smeti javno da dignu ruke protiv njega. da ljudi stvarno slobodno. Ništa od dugova se pokrilo nije. radnici su krenuli u proteste. Iz tog stečaja smo izašli sa još većim gubicima. a BEK se dodatno zadužio prema Vizelju celih 92 miliona dinara. da direktor Žarko Milidragović nikada nije odgovarao za zloupotrebe u privredi. Kada je posle izlaska iz stečaja počela da kruži priča da će se u BEK-u praviti neka skladišta. s tim što se radilo i po ugovoru. to je tada bio gospodin Ljuba Slijepčević iz SPS-a. koji je prethodno bio direktor komercijale i nabavke. Mi samo znamo da su naši majstori tamo išli da rade. da nam kažu kako se BEK nalazi u teškoj situaciji. godina. Pre nego što je otvoren stečaj. koji gde god je otišao sva su mu vrata bila zatvorena. ali su se oslobodili oko 500 radnika. i čak je radio kao savetnik stečajnog upravnika. dakle. naravno. ili ne. Najvažnije što mislim da tu treba reći je. Posle izlaska iz stečaja prestali su da isplaćuju plate. Ponovo smo se našli u haosu. jako brzo kad je sela i videla sav taj haos. Znači. Ja sam bila protiv povratka ljudi koji su nas uveli u stečaj. Sazvali smo skupštinu. Sve se to radilo pod firmom „probijanja sankcija“. 2000. Đeković Miomir. Ja sam od te promene vlasti 2000. Neki nisu došli za glasanje. uživa zaštitu svih režima? On je devedesetih bio toliko moćan da mu jednostavno niko ništa nije mogao. da će ispuniti ono što su obećavali pre 5. I da. dok se još nije znalo ko će ostati na poslu. predstavnika Vojvođanske banke iz Zrenjanina Vojvodića. da on posle Nove godine u BEK ući neće. koji je došao kasnije. čak su bili i penzionisani po sili zakona da bi tamo odlazili da vode poslove. dobili su rešenja za stalno. danas sam samo duboko razočarana. juna 2000. Naš bivši direktor finansija. firma se uopšte nije oporavila. da će sve biti transparentno. da se u firmu u džakovima donose devize i da se broje noću. ali za jako kratko vreme. radnicima i samom BEK-u nije. A haos se dešavao po svim firmama. Žarko Milidragović. u međuvremenu. nikada se niko iz lokalne samouprave nije zainteresovao ni da nas zaštiti kao građane grada Zrenjanina. U to vreme SPS-JUL više nisu na vlasti. ali mi kao preduzeće od tih deviza nismo imali nikakve koristi. od tog višegodišnjeg propadanja stručnjaci su napuštali firmu i nalazili mesta u drugim. međutim bivši menadžer Milidragović je iskoristio krizu i preko svog klana u preduzeću ponovo uspeo da ubedi radnike da je najbolje rešenje da on “pomogne” gospođi Ranki oko obavljanja poslova. Na tom referendumu. on je dao ostavku. podneo je ’98. gde sam insistirala da prestane sa selektivnim davanjem rešenja za stalno i da konačno kažu ko je ovom BEK-u potreban i kuda vodi ovaj put za firmu. niti da dobije pomoć. završili smo u rukama onih koji su nas upropastili. i od svih ćete čuti istu priču. Pod tim pritiskom. Dotle niko nije smeo da zucne. ustvari prvo smo smenuli predsednika koji nije hteo da je sazove. a bilo ih je negde oko 340. Gde god je otišao da traži pomoć. godine. ali ništa ne mogu da uradim. Ispalo je da smo iz tog stečaja mi izašli veći magarci nego što smo u njega ušli. svi ćutali. Ona se prihvatila obaveze. sem da se nadaju u privatizaciju. propadanjima. Međutim. On je bio častan i na kraju je sam sazvao zbor. sem što vidimo da moćnici rade šta hoće. a po izlasku iz stečaja oko 450. godine protiv Milidragovića krivičnu prijavu za njegovu spregu sa firmom “Probekom” i za devizne prekršaje. jer ništa danas nije postalo transparentno. Koliko smo mi u tim vremenima imali informacija. Tada sam se nadala da će direktorka ipak biti dominantnija od njega. godine. ali njegova podrška nije bila niodkakve pomoći. od tada zaposlenih oko 900. Nismo tražili pomoć. Njemu su vrata bila zatvorena ako je išao kod predsednika okruga. već da idemo na referendum. protiv njegovog vođenja firme. o nekim golf terenima.. na drugoj strani. svi radnici koji su se trenutno našli u BEK-u. pa se i tako smanjivao broj radnika. a onda smo na skupštini imenovali za direktora jednog mladog ekonomistu. Ja sam lično očekivala od Gorana Kneževića. da on neće moći baš toliko da ima uticaja. međutim to je tadašnja vlast zataškala. Tada smo isto postavili jednog mladog ekonomistu. posle raznih pretnji i šikaniranja. oktobra. tražili su ustvari našu saglasnost za stečaj i objašnjavali nam da će se preduzeće kroz stečaj oporaviti. Da li ste od novih vlasti pokušali da dobijete podršku da se zaustavi sve to što se u preduzeću dešavalo devedesetih? U početku ne. 7. kad se Milidragović ponovo vraća kao savetnik generalnog direktora. međutim.. mi smo zaključili ugovor o uslužnom klanju za firmu “Vizelj” iz Padinske skele koja je preko tog zajedničkog posla diktirala prvi stečaj BEK-a. a istinu o tom haosu na žalost radnici ni danas ne znaju. Moj šef računovodstva je tada predložio da direktor bude gospođa Mitrović Ranka. i ljudi su se uplašili. godine na zboru predložila referendum o njegovoj smeni. Jednostavno. Kad smo izašli iz stečaja. ona jednostavno nije mogla da se snađe. Tako je došlo do krize koja se završila prvim stečajem BEK-a. boljim kolektvima. Da. jer mnoga dokumentacija nam nije dostupna. neki golf tereni. a već u martu sledeće godine Ljuban je izašao ispred nas i rekao je – ljudi ja sam u najboljoj nameri seo ovde. ukoliko ne da rešenja za stalno svim radnicima trenutno zatečenim u firmi. svojom voljom odluče da li mu daju podršku. da će oni koji su uništavali firme biti dovedeni pred lice pravde. godine. Znači svima njima je to odgovaralo. na žalost nije među živima. Međutim. jer od ljudi koji su u to vreme bili u vlasti prosto nismo ništa ni očekivali. bila su mu zatvorena vrata predsednika opštine. jer nakon izlaska iz stečaja više ne bi bio na svom radnom mestu. jer. Ja sam ’97.

kada smo na televiziji videli da je preduzeće prodato nekom Joviću. čime će biti bolje i nama. Znači preduzeće je prodato aprila. na žalost. Još su tada pretili i stečajem. svi smo bili zabunjeni. godine. džaba zakon kad ga niko ne kontroliše. i da ispoštuje socijalni program – 200 evra po godini staža svakom radniku koji mu nije potreban. većina radnika u Srbiji se obradovala. da ne zna da vodi firmu. po neku sestru koja Milena Prstojević na protestu radnika BEKa ispred Trgovinskog suda u Zrenjaninu nam je tamo. Kupac se u firmi nije pojavljivao. Naše klimakomore je odneo u firmu “Zlatibor” Čajetina. Međutim. Ispalo je da su nam se vratili oni sa kojima se vlast nije obračunala 5. i rekao da su to ljudi koji će mu pomoći da oporavi BEK. i vrata predsednika okruga. pa su se ljudi uplašili da ne odu na ulicu. Šta se tada desilo? U privatizaciju je većina radnika gledala kao spas. Kada je došao taj period privatizacije. odmah posle toga je počela ta rasprodaja osnovnih sredstava. gde bi se u tom programu omogućilo radnicima koji ostanu bez posla da tove svinje za firmu i regulišu staž. Bogatili su se na nečijoj deci koja su gubila život. Bez klima komora. svi su mi putevi zakrčeni. kako ćemo biti klanica evropskog ugleda. i najavljuje neke velike poslove. zato što su svi u istoj bandi! Tim rečima sam rekla. oni su se bogatili pljačkajući našu privredu. koji je držao neko stovarište preko koga smo mi distribuirali robu. Međutim. godine kupio vozač čoveka koji se nama predstavio kao vlasnik. Vukašinu Beštiću. i sindikat je. Dobar deo ljudi nije pristajao da se vrati stari direktor. I to vrlo dobro znaju oni koji su tada bili na vlasti. a hvataju se za svaki sitan dinar koji im se ponudi. Međutim. Kako je to išlo kod vas konkretno? BEK je 26. a pre prodaje proizvodni pogoni su bili raspušteni. Svi smo se čudili kako. i vrata predsednika opštine. on mu zatvara i dobavljače stoke. i da će održati kontinuitet proizvodnje dve godine od momenta kupovine preduzeća. da bi nam onda njegov sin sa tim novcem postao gazda. Na aukciji je učestvovao njegov šofer Miloš Jović. Agencija ga je opominjala što 58 . Beštić je nekada živeo u Sarajevu i otac je Borivoja Beštića. Po jednoj ceni je on dobijao robu. Izgubili smo dozvolu za rad. a da oni imaju čoveka koji je sposoban. ja sam ustala i rekla – kažite nam ko je taj čovek koji treba da nas spase. Vladana Beštića. Jeste li se žaili Agenciji za privatizaciju? Agenciji smo se obratili posle prve posete vlasnika firmi. jelte mi sad svi idemo na neki evropski ugled! Međutim. koja pripada njegovom stricu. preduzeće je i dalje tonulo. koju je onda tamo dobro preprodavao. pa je dovoljno da čovek samo poturi svog vozača i već je sve po zakonu. Dovedeni smo do prosjačkog štapa svim ovim što smo preživljavali ’90-tih godina i razumljivo je kada je nečije dete gladno da on pristaje na svaku moguću kombinaciju. kamiona i svega drugog. da se ide na stečaj i poravnanje dužničko poverilačkih odnosa i krene sa jednom zdravom firmom. da bi kasnije shvatili da je sve to namerno urađeno. Tako je nastao “Probekom” Borivoja Beštića. verovatno ćete tu priču čuti i u drugim firmama. Počupao je kosu sa glave. što je potpuno zbunilo ljude i on je tako uspeo da se vrati u firmu. Te rane još nisu zarasle. Ne znam šta da kažem. jer je Vladanu Beštiću bilo zabranjeno učešće zbog mahinacija na prethodnoj aukciji na koju je izašao zajedno sa “Krmivo produktom”. ljudi tada prosto nisu znali šta da rade jer im je prećeno da će ako ovaj ne ode doći do stečaja. Koje su bile obaveze kupca u privatizaciji? Obaveza je bila da investira 21 milion. Sada je težak psihijatrijski slučaj. Ljuban je tada rekao da jedino rešenje za BEK jeste da se napravi jedan program. da vodim računa o svakom dinaru.SUOČAVANJE vrata zatvaraju. da je to čovek koji ne da Ljubanu da radi. a danas više nemamo ni firmu u kojoj smo radili. Govorili su mu da je nesposoban. Menadžer i dalje ostaje Milidragović. i ovi koji sada vladaju. Međutim. naši ljudi su toliko osiromašili da se plaše svake promene. Onda su ljudi iz Milidragovićevog klana počeli da ga napadaju. a samo dva-tri meseca posle privatizacije počeo je da seče osnovna sredstva i da ih rasprodaje u staro gvožđe. gospodin Milidragović je najavljivao kako će “Probekom” da kupi BEK. gospodin Mimić iz “Pekabete” i još neki. on je to napravio po uzoru na mlekaru zrenjaninsku. računajući konačno – kakav sam ja domaćin u svojoj kući. on se uopšte nije pojavljivao u firmi. Obzirom da dok su se vodili ratovi u staroj Jugoslaviji i raspadala se jedna država gde smo svi mi imali ponekog brata koji je ginuo. aprila 2006. da ćemo dobiti i takve gazde koji će da kupe firme i normalno idu ka putu oporavka. od dobavljača ne mogu da dobijem stoku za klanje. Međutim. ne mogu da se rade. stao uz Milidragovića. Vratio se u upravni odbor i okružio se SPS kadrovima. da je to Žarko Milidragović. Naš kolega je za Kosovo tada izgubio sina od dvadeset godina. A pre aukcije. jer su preduzeća ustvari pokupovali oni isti krvavi kapitalisti. i prevozio našim vozilima na račun BEK-a. kao što to uvek tako bude. u avgustu mesecu. oktobra. Nikada ne računajući da će to za njih biti ista tragedija kakva je bila i u vreme SPS-a i JUL-a. i kao akcionarima i kao radnicima. trajni kobasičarski proizvodi koji su donosili veliku dobit BEK-u. Ljudi su tako osiromašeni dočekali privatizaciju 2006. i uveravao nas kako će on tu da ulaže. ne znajući da će od tih koji prete preživeti dva stečaja i zaista završiti na ulici.

I zašto bi onda onaj čovek koji sedi kući i zarađuje novac imao motivaciju da se buni? Kao da je sindikat išao na ruku kupcu i menadžeru. jer tek onda ćemo izgubiti i ono malo zaštite koju nam pruža ugovor o privatizaciji. nego mora da nas uzme u zakup. U to vreme ste bili na nekoj funkciji u sindikatu? Da. predstavlja opterećenje. i za to smo takođe podneli krivičnu prijavu. pale su sve iluzije. Jedna od tih mašina. hteli da me predlože za predsednika sindikata još pre privatizacije. Na svu sreću tada sam već uspela da ubedim kolege da ne pristanu da napuste BEK. imam nekih privatnih problema. da ništa tu ne može da se učini u okviru sindikata... punilica i zatvaračica za paštete. Mlad je dečko. jer istu mustru je koristio Rajić u zrenjaninskoj pivari – prebacivao radnike u druge firme da bi ostali bez prava iz kolektivnog ugovora koji su imali sa pivarom. jer sam mogla možda mnogo više da učinim. izdržaću. mi donosimo takvu odluku. da će on tu dovesti tim stručnjaka. doneo je katastrofalnu odluku da oni koji rade i koji ne rade treba da imaju istu platu. preko neke firme u Petrovaradinu. da bi ga on na kraju kao ispoštovao. jer Beštić sad ne može. oktobra. Umesto da se ljudi zovu da rade. a te mašine koje je doneo nikada nisu ni instalirane. doslovno nam je rekao – ko ne želi da sarađuje sa njim može da se j. u nadzornom odboru. on je rekao – gospođo Prstojević. Međutim. država nam je otpustila dugove da bi radili. menadžera koji će da pokrenu sve to. potpišemo ugovor kojim se odričemo svojih dvanaest plata sa diskontom od 60 odsto i grejs periodom od godinu dana. i ja sam rekla – nemojte. Šta se dešava nakon što ste mu ustupili potraživanja? Da li je zaista pokrenuo proizvodnju? Ne. I mi uplašeni. Kada su se prvi put pojavili u firmi. Međutim. Kako već dugo nismo primali plate. I onda je išao kao predlog jedan momak iz proizvodnje. a valjda kao majka uvek emotivno reagujem na mlađe generacije. Dragoljub. čak je 59 ..SUOČAVANJE ne ispunjava investicioni program. nema saradnje sa takvima i. između ostalih i ja. Ja sam tada u onom haosu. Kada sam prvi put nazvala gospodina Novakovića iz novosadske Agencije za privatizaciju. Na žalost to je bila jedna teška obmana. jer mi smo ustvari Beštićevoj firmi prodali svoja potraživanja. kaže on. Tako smo i učinili. pristali smo. kao „znak dobre volje“. znajući ulogu sindikata u privatizaciji i posle privatizacije. vidimo da je bezakonje nastavljeno i posle 5. Ponovo je Milidragović sazvao zbor i rekao da treba da pređemo u taj „Delikato“. a koje je takođe otkupio. obratićete se jednim dopisom vi nama. Računala sam da mi je ostalo još pet godina do penzije. kajem se što tada to nisam prihvatila. Jedan kolega je pitao – pa valjda ste vi znali šta kupujete. privatizovana je da bi radila. i da ćete preuzeti sve te dugove? Beštić je odgovorio da ko ne pristane na to nema šta da traži u BEK-u. to za novog vlasnika. Bila sam napravila veliku grešku pre toga. Jović je bio u svojstvu Beštićevog vozača i telohranitelja. pa nam je predložio da. niti pokreću proizvodnju. ovo neće na dobro da izađe. i da smo srećni da smo dobili jednog takvog zainteresovanog gazdu da podigne BEK iz propasti. na 42 mesečne rate! Svi smo se pogledali. sa funkcije nadzornog odbora ništa nisam mogla da promenim. Međutim. kao njegov strateški partner. predsednik sindikata je poklekao. Bilo mi je malo čudno. neću da lažem. kad je predočio uslov buduće saradnje. Da se ustvari otupi taj pritisak ljudi da se pokrene proizvodnja? Jeste. tako da je on posle digao stečaj sa tim našim otkupljenim potraživanjem. Rekoh mu – dete. nego su sad plasirali priču kako će da nas daju u zakup novoj firmi „Delikato“. Pre toga sam ga hiljadu puta molila da pozove te ljude koji su pre privatizacije poslati kući. posle svih onih bajki koje smo slušali devedesetih. pošto nije vlasnik. neka dođu u firmu. samo su ubačene da bi zadovoljili formu. ili ne. I tada sam videla praktično da sam nemoćna. i mi ćemo doći u kontrolu i videti da li on nešto radi. odakle ti ideja da to radiš. Dođoše oni u kontrolu i dadoše mu dodatnih 60 dana da ispuni obaveze. i sa onih 92 miliona koja su ostala iz prethodnog stečaja. Gospodin je to veoma vešto radio. Počeli smo sa dopisima Agenciji za privatizaciju. ali da u svemu Vladan Beštić ima odlučujuću ulogu. pa zašto ne bi nekom našem dečku dali šansu. Onda je Beštić izneo kako ima ogromne planove. kad su moje kolege iz sektora. s tim što je vrednost investicije naduvana da se uklopi u onih 21 milion. sad i nije tako teško kao ranije da se raskine kupoprodajni ugovor. radila sam u direkciji.. avgusta 2006. i da je on uzeo našu firmu iako je prezadužena zato što smatra da ima vrednost i da on kao mlad čovek želi da ulaže u nju i da od nje ponovo napravi klanicu evropskog ugleda. uslužno. Tu će biti jedna svetski opremljena laboratorija u kojoj ćemo mi raditi i istraživanja sa strane. Na žalost. upozoravali smo ih da vlasnik hoće da nas da u zakup. ali na trenutak. da se u preduzeću ne pojavljuju. kao: “Volim i ja vas!”. da nam spremaju prevaru. Devedesetpet odsto zaposlenih u kolektivu je potpisalo ugovor. poverovala sam u priču. i rekao da je on kupac. Kasnije ćemo doći do stečaja. Pozdravio nas je dizanjem ruke. to je za mene veliki teret. je isto odneta u “Zlatibor” Čajetina. da pokrene proizvodnju u BEK-u. koji je osvoio većinu glasova. bukvalno u onoj sali sklopila ruke moleći svoje kolege da ne pristanu na to.

Inače na BEK u stečaju je stavljen katanac tek kada su čuli da pripremamo okupljanje ispred fabrike. I pored žalbe povereniku. pošalju novu kontrolu. raskinuće kupoprodajni ugovor. Koleginica sa kojom sam zajedno radila me nazvala i rekla – ej Mika. mislim na porodicu Beštić. Znači. pa mi sve odjednom bude manje strašno. eto sad je tu stečaj. Tražili smo preko Poverenika za informacije da nam se navedu članovi komisije koji su konstantno kupcu u privatizaciji davali naknadne rokove da ispuni obaveze. pa kako smo uvek dobijali one telegrame da hoće da nam iskopčaju struju. Ko je odgovoran za to što ugovor nije raskinut dok je još mogao da se spreči stečaj? Na to pitanje nismo dobili odgovor. Agencija nam nikada nije dala imena članova 60 . godine. jer one iz njegove investicije nisu ni bile u funkciji. Zbilja nije mogao naći osobu koja više zna o stečaju BEK-a. nestalo je struje. godine od zrenjaninskog Tužilaštva. Mi radnici koji smo ostali napolju. Dobila sam odgovor da nezakonitosti u deviznom poslovanju BEK-a nije bilo. Upozorili smo ih na to. ušli u firmu i tamo nastavili protest. menadžer onog režima. februara smo saznali da je podnet zahtev za podizanje stečaja. ali i dalje nije bilo nikakvog konkretnog rezultata. jer me je gospodin koji danas u Trgovinskom sudu predsedava stečajnim postupkom BEK-a. kada smo gradili taj novi pogon za 80 odsto dohotka. To je bio četvrtak. tako da ta njihova komisija nije imala vremena ni da zaseda. taj gospodin me je uverio da je moguće da do stečaja firme neće ni doći. koje do tada nije postojalo. Mi danas duboko verujemo da je kupac bio u sprezi sa Agencijom za privatizaciju. Verujte. zbog kršenja ugovora. Nakon toga smo još jednom tražili raskid kupoprodajnog ugovora. da bi nam gospođa koju je u međuvremenu postavila nova vlada. Tako smo ušli u firmu i odmah prvo gore otišli kod stečajnog upravnika sa zahtevom da Milidragović Žarko odmah napusti BEK. i spremali smo se i sutra da dođemo na posao. ustvari 22. rekla da joj nije jasno zašto taj ugovor nije odavno raskinut.SUOČAVANJE simulirao proizvodnju samo taj dan kad Agencija dolazi u kontrolu. Ja se sećam celog tog dela novog pogona. sutra ne idemo na posao. Trebala nam je neka forma da nastavimo borbu. dobili smo i podršku predsednika opštine Kneževića. Na žalost. ministru Dinkiću. i da će on predsedavati tim stečajem. A Milidragovića je stečajni upravnik uzeo za pravnog savetnika. a u oktobru ste ušli u fabriku? U oktobru smo ušli u fabriku sa namerom. marta smo dobili informaciju. koga god da pitate od radnika. na žalost. da je proizvodnja bukvalno radila samo dva sata tog dana kad su bili u kontroli. Na žalost. i odlučili smo da presečemo katanac. tako da smo sazvali protest ispred firme i presekli lanac. godine raskinula ugovor. Izgubili puno vremena verujući u promene. Prosto je neshvatljivo da se takav neko ne kažnjava. Ja sam nedavno tražila izveštaj o krivičnoj prijavi iz ’98. i on. Posle toga Milena Prstojević i članovi redakcije Z magazina na antifašističkom festivalu u Zrenjaninu uveče gledam na televiziji „Santos“ da je ušao stečajni upravnik u BEK. i nismo mogli da shvatimo da sada nama koji smo gradili te firme. Agencija je u novembru 2007. od nas starijih. marta je dignut stečaj nad BEK-om. jer je izostala čak i bankarska garancija! I rekla je da je njoj jako žao. pošto je radilo nas nekoliko u računovodstvu. Otišla sam u Trgovinski sud kod gospodina Stojkovskog koji je tvrdio ovako – zašto ste tako uznemireni. ako su uopšte i bile u firmi. Pre toga smo se preko leta pismima obraćali institucijama. a i da jeste verovatno bi mu ponovo dala još 60 dana. ali smo shvatili. i menadžer kupca koji nas je doveo u stečaj. on takav ortodoksni lopov. on da naredi da se zbog nas radnika stavi katanac. Prosto. oni su raskinuli ugovor tako što smo mi otišli sa dva autobusa za Beograd i celog dana stajali ispred Agencije. Na taj dopis oni ponovo sazovu komisiju. iako je to morala da učini mnogo ranije. nego. gospodin Stojkovski je vrlo dobro znao i da će stečaja biti. I tek kad smo ušli u firmu. krenuli smo da napravimo udruženje malih akcionara. pa ne mora da znači ako je on podneo zahtev da će to i da prođe? A ja se setim ’90-ih godina i svih onih silnih neplaćenih računa. ja i moj suprug smo radili zajedno u firmi. u meni je to izazvalo neki revolt. i to na našim starim mašinama iz 1989. Znači u martu je otvoren stečaj. i ponovo mu daju 60 dana dodatnog roka. Radila sam toga dana normalno svoj posao. željom da primoramo institucije da zaštite naša radnička i vlasnička prava. već 100 odsto vlasnik. da od toga nema ništa i da ćemo morati sami da se borimo za sebe. pošto sindikat prestaje da postoji kad firma uđe u stečaj. I nemoguće je da Tužilaštvo ne nađe da je kršen zakon. jednostavno. Kada smo im poslali treći dopis već smo bili ušli u generalni štrajk. i svi koji su sa njim u sprezi. pa smo prvo tu uspeli da animiramo grupu od 105 ljudi koji bi pokrenuli tužbu. i svojom nebrigom ustvari doveli Bek do stečaja. nego da ne bi ušli mi koji smo gradili tu firmu. 5. Znači katanac ne treba da postoji da bi se zaštitila imovina fabrike u stečaju. Istovremeno smo pokrenuli spor za raskid ugovora kojima smo Beštiću ustupili potraživanja. obezbeđenje i još par njih. 5. jer kako drugačije objasniti to što ugovor nije raskinut iako se Beštić. i dali Beštiću prostor da sada postane ne 70 odsto vlasnik. Međutim ne. Vratila sam se na posao normalno. i ta tužna priča se sada samo nastavlja sa novim ljudima. odnosno Jović ničega iz tog ugovora nije pridržavao. svi su u ono vreme delili te marke i to je bio razlog zbog čega nisu reagovali. taj dopis je poslat u februaru. da on obmanjuje i državu i radnike. već da i dalje upravlja tuđim životima. Ljudi su shvatili konačno da su prevareni. ali ona će uraditi ono što je do nje. svako će vam reći na koji način se to dešavalo.

Moja ćerka je bila primorana da radi tu u hamburgeriji da bi imala sebi da kupi nešto za školu. I kaže – pa ne znam šta da radim. Ja mislim da su svi ljudi isti. u Međi. Jednostavno ja mrzim ratove! Ja u Hrvatskoj imam devera koji ima sina. sine. isto je sa većinom mojih kolega. poginuo je u ovom ratu. I na žalost uvek nas je sve manje. a stečaj se završava po hitnom postupku. Danas sam duboko razočarana. Vukašina smo znali da ne možemo ubediti. Jer tada je jedna već studirala u Zrenjaninu na Višoj tehničkoj školi. ginula je. dever pokojni i njegov sin Darko su ostali da se bore. i ja ljude delim samo na dobre i loše. Da se vratimo sada na početak – možete li da se setite kako ste razmišljali tamo krajem ’80-tih. a ništa nismo sačuvali. jer zbilja danas bi mogla isto to da im ponudim što i onih godina. pobediti Ameriku. I tačno je tako bilo. u ovu džunglu nikada nije kasno da se vratiš. Gde god su ginuli. A ja verujem da ćemo mi stići taj korak. To je tako normalno. neke farmerke i to. I strašno mi je bilo da moje dete sa Danilom. Uopšte ne želim da opravdam politiku neku globalnu Amerike. Mislim da je nama kroz istoriju uvek falilo malo fleksibilnosti i pameti. bila je previše mala. obzirom da je on ’53. Sećam se dobro da za njeno tehničko crtanje moja garantovana zarada nije bila dovoljna. do ’95. da se gledaju preko nišana. ne samo tog 5. za neke sam već rekla zbog čega su odbačene. Ništa.. Beštića. Onda sam radila za neke lupeže. a radimo za te njihove izmišljene garantovane zarade i neke džakove crnog brašna. Rekla sam – otiđi i probaj. ne znam. Ja nikada nisam mogla da verujem da mi možemo da pobedimo ceo svet. ali ja još uvek ne mogu da shvatim da te granice postoje. godište. Jer tada se čisto preživljavalo. i bila protiv svega. pobogu. U Srbiji kad nešto kažeš u svoje ime uvek pričaš o armiji ljudi iza sebe. kolegama iz „Šinvoza“ i hiljadama drugih radnika u Srbiji koji su ostali bez posla zato što vi niste sprečili pljačku njihovih fabrika. ■ Razgovarao Ivan Zlatić 61 . gubici familije. Veoma su se dobro deca snašla što mi je posebno drago. I to je istina. Koliko znam.. Kaže se – nekom rat. rekla sam joj da je pozdravljaju kolege iz „Šinvoza“. šta ja to više hoću od njih sad kad su raskinuli ugovor. i podigla sam telefon. kada nas pogodi. To nikada nije moglo da da progres. Za to Sarajevo je otišlo iz moje kuće četiri života i jedan. ne primamo platu. ali to je samo jedan kraj klupka o BEK-u. ali nije više svestan da je živ. gledamo očigledne pljačke. Podneli smo niz krivičnih prijava protiv Milidragovića. kada su oni krenuli u to. daleko od toga. plašili smo se za njegov život. kada je izgubio oba roditelja onda se i u njemu prelomilo. I ne znam kako je tamo toliko loše i kako neki pljuju na tamo. iako je bila na državnom budžetu kao dobar učenik. Jednog dana mi je rekao – čuo sam strina. a danas su me ti isti ostavili bez posla. Jer moj standard u odnosu na te ratne godine nije otišao gore. ali ja to nisam videla. to sve što se dešavalo. Sud je pre mesec dana konačno raskinuo ugovore koje smo zaključili sa Beštićem. mlađa je krenula u srednju tu u Zrenjaninu. Međutim. Kada je to krenulo. da ja njemu ništa ovde neću moći da pružim. posle svega toga što sam proživljavala tih ’90-tih. One su bile na selu u svekrvinoj kući. ma koliko druge voleo i žalio.. ali po tim prijavama nije puno urađeno.. strini nije problem da te nahrani i uvek ćemo nešto umesiti i pojesti. I on je rekao kad je bio na dopustu – sramota me strina. Da. S druge strane. Jako mi je bilo teško. Jer i ona Jugoslavija kakva je bila. radila je danonoćno i to me je ubijalo. koji je pola Srbin pola Hrvat. uopšte nije problem. mladost. A duboko u duši on voli ovu zemlju. zato što nisam znala da treba da se svađam i da psujem da bi ostvarila svoje pravo. jer dok sam tražila da se raskine ugovor zvala sam je „Sanjice srce“ i „Sanjice dušo“.. godine Milošević je kao bio mirotvorac svetski. a gospođa Sanja Mališić. Možda ja pripadam toj generaciji koja je naučila na tu. ja sam bila i sada sam veliki protivnik ratova i uopšte svađa. a postupci u kojima treba da se utvrdi kako smo otišli pod stečaj su negde u predsoblju istine. Ali možda je trebalo malo elastično se snaći. koja je bila zadužena za kontrolu privatizacije BEK-a. Na mom porodičnom imanju u Bosni postoji još samo moja snajka. možda je nekome smešno.. i laže svako ko kaže da mu nije rođeno dete na prvom mestu. ali ako sa vama ne može drugačije da se razgovara. a prirodno je. bez tih ratova. Ja sam optimista uvek. jesam ti se tako obraćala. Gde je rođen i odrastao. Kada je počela ta golgota u Sarajevu. mnogo mlade dece. tužno je reći. jer već jedva kupujem mojim kćerima. oktobra nego danima. to ne mogu da ti obećam. I ne samo mene. Poslednje pitanje – gde ste bili 5. Ko je mogao da se tada nakrade. i u familiji i u fabrici. A sa druge strane porodični problemi. a kćer i ženu je poslao ovamo. jer tamo su bili njegove kolege sa kojima je i studirao i učio i radio. Ja sam joj rekla – znate šta. Onda mi je rekla da sam licemerna. i sada da se on povuče. Rekla sam – već nešto da ti kupim. kao i u „Šinvozu“ i brojnim drugim fabrikama širom Srbije. a pobedićemo kada nas pobedi nesreća drugih. kada su Milošević i Šešelj zvali u rat? Ja tada. Pošto sam baš u tom trenutku bila u „Šinvozu“. kažem ja. mi smo morali da napustimo BEK. Nisam verovala ni u kakva obećanja da ćemo.. Zadnji brat koji je živeo tamo. Plan reorganizacije iza kog stoje stari vlasnici je pravosnažan. ne mogu da pružim ni svom rođenom detetu. a ovde.. Možda je to lično. A ja i danas imam taj osećaj. I onda sam nekako na tren videla da je možda bolje.. na žalost. Ovamo sam se našla u procepu gde gubim familiju. a sad Sanjicu hoću da strpam u zatvor. je nazvala mene telefonom i rekla mi. nekom brat. I onda su oni počeli da sređuju deci te papire i otišli su. jer ja ti sine ništa ne mogu pružiti sem golog života. a Darko je boravio kod mene. Najteže je kad čoveka nešto lično pogodi. svi bi rekli Darko Prstojević je pobjeg’o! Sramota ga je bilo. I to je ono što još malo fali u narodu. meni ćete nekako i da objasnite da ste uradili sve što ste mogli. Jovića. To je za mene bio veliki dan. ali mislili smo makar Darko da dođe. a sada je jako veliko razočarenje. mnogo invalida. oni se nikada odande nisu vratili. i kod nas se krivični postupci otežu u nedogled. Ja smatram da je i moj brat tada bio mlad. i oni su svi povikali: „Lopovi! Lopovi!“. i za neke lopove koje sam očekivala da će neko kazniti.. gospođice. Da. Mala je bila kod zaove u Žitištu.SUOČAVANJE komisije. Za mene je to jednostavno bio haos. taj je danas na žalost moćan. oktobra? Bili smo svi ovde u centru. a tamo mi je haos. ali ne znam kako ćete objasniti mojim kolegama. da budem iskrena. Nisam videla kada sam gubila braću. mi smo svi sedeli pored televizora i čekali da se jednom javi da je tome kraj. Primorana je bila da sama sebi zaradi. I voleo je i svoje Sarajevo. ide se preko katoličke crkve za Kanadu pa ne znam šta da radim. Ja sam mu ovako samo rekla – Darko sine. Mi smo zvali Darka da dođe..

Uglavnom se pred sobom 62 . Nakon što sam upisao redovno drugu godinu studija. i to pre svega zbog ekonomske krize. ali do danas su ostale kao deo mene neke pozitivne vrednosti koje su tada forsirane – da se ne gleda nacionalna pripadnost čoveka. Taj period kada sam krenuo u srednju školu pamtim pre svega po pisanju političkih parola na panoima i zidovima škole. i. godine počeo da kapiram da je društvo u kome živim daleko od poštovanja dostojanstva čoveka. živi i radi u Novom Sadu. Kako se ispostavilo. jedan drug mi je rekao – da li ste normalni. 1 Autor aludira na Dragoslava Avramovića koji je bio ekonomista. Tek sam 1993. gde su me i profesori i srećni dobitnici gledali onako tupo u fazonu – ma pusti budalu.SUOČAVANJE Intervju sa Đorđem Palibrkom Rat je nešto drugo Đorđe Palibrk je naš drug. studirao u Čačku. guverner Narodne banke Jugoslavije i dopisni član SANU. lupeta nešto. na primer. i da dobijete nećete ga pomeriti ni za pedalj. da kažem “liberalno-tržišnog“. do ovog danas. Do 1997. Samo nisam uvek bio karakteran. Lepio sam Lilićeve2 plakate po Raškoj za 2 Kandidat za predsednika Srbije ispred Socijalističke Partije Srbije. već se nerviram samo pri pomisli na to. (prim. godine poslat u rat na Kosovu. Kako je izgledalo živeti u Raškoj devedesetih? Bio sam vaspitavan po komunističkim načelima. odlično sam savladao gradivo. Iz novčanih razloga odustao od podizanja diplome inženjera informatike sa istog onog fakulteta koji je Velimiru Iliću dodelio titulu magistra. Njegovim programom je 24. bogami. Z redakcije) 50 para po komadu. Nisam baš verovao u stvari kao. zato što su dobitnici sasvim ’’slučajno’’ bili članovi mladih SPS-a. a tu sumnju je onda udvostručilo to što je došao neki deda iz Amerike1 i odjednom rekao da odsad više nemamo inflaciju. inače neka nađe nekog drugog ko će da joj u banci podiže penziju. To je ustvari išlo paralelno – moju sumnju u “odbrambeni rat“ umnogome je pojačala novčanica sa hiljadu nula. čitanju NIN-a na časovima. zaustavljena hiperinflacija i dinar postao 1:1 u odnosu na nemačku marku. Rođen je u Raškoj. Slično sam kasnije čuo kad sam išao u Beograd na proteste 96/97. na besplatnoj jednodnevnoj ekskurziji do Novog Sada. i navijao za njega uz dobru večeru i pivo sa mladim socijalistima. ubeđivanju pokojne babe da ne može da glasa za Miloševića. odlučio sam da decembra te ’98 odem u vojsku! Kažeš – odlučio si da odeš u vojsku? Nisi morao? Ne. pošto sam još uvek studirao. godine. značiće mi to dosta u godinama koje su dolazile kako ne bih skrenuo u pomodarske zanose nalik verskom i nacionalnom. da “je sve to naše zajedničko“. 150 dinara za veče. niti da je Reks izgubio glavu spasavajući Tita. januara 1994. predsednik SRJ (prim. da se teži humanijoj preraspodeli dobara. 1999. Ni dan-danas ne umem da odgovorim zašto sam otišao. preko teritorijalnog. Čini mi se da sam bio poslednji koji je u svojoj školi “Ivo Lola Ribar“ u pismenim zadacima ostao veran sintagmi “domovina SFRJ“ sve do kraja osnovnog obrazovanja 1993. Z redakcije) Pamtim ga i po jednoj neuspeloj pobuni protiv dodela nekih stipendija u školi. onda je došlo vreme za studiranje. i ja sam se opredelio za informatiku na tehničkom fakultetu u Čačku. toliku energiju trošite na neku lokalnu vlast. Elem. ideja da čovek nije sredstvo za eksploataciju već da ima pravo na dostojanstvo.

u početnoj panici. I to je isto kao u “Vodu“ kada su Čarli Šin i onaj crnac aktivirali obe mine na prazno. “obuku“ u Milanovcu. poneki čak i viši oficir. naletite na novo selo u kome je bilo “čišćenje“. šta i kuda da gledam. objašnjava mi on kako se MRUD.sebe sam ubedio da mi se ništa neće desiti. počnu jednostavno da prolaze pored tebe jer nemaš prosto snage i vremena da se baviš njima. pa me pita – znaš li ti uopšte šta je MRUD? To je inače. onda se uz najbolje želje oprosti od vas i verovatno vrati u štab da pomera tenkiće na mapi. valjda sam dobro rekao. odnosno privilegije koje stariji po nekom nepisanom pravu uživaju. dobrovoljci. rat na Kosovu sa Vijetnamom. i nesrećna obična vojska. Čovek koji je išao ispred mene skrenuo je sa puta i pošao u pogrešnom smeru. ali opet. Svega ima. Jedan od drugara recimo našao motornu testeru. počinjao je rat. gde opet. Možda vidite ubijene ljude pored puta. otprati do baze. Šablon. kaže. U Mitrovicu.. roditelji. Zato te “obuče“ da sve to gutaš. dobio sam raspored u nekom centru za vazdušna osmatranja gde sam spavao na podu. Onda na trenutak zastane. ustvari i ne možeš da uradiš ništa časno što bi imalo smisla. izgleda da se muva neka šiptarska grupa okolo! Hoću da kažem da je za svaki rat. daje mi obaveštenja i uputstva. Nikad se ne zna. I malo para (municije). na Kosovu mi je sve postalo kristalno jasno. a ja sam otišao iako nisam morao. tako da sam ustvari ispao potpuna budala. sem jedne kraće pucnjave u kojoj je neko. proveo sam nekih mesec i po dana na turneji od Mitrovice preko Peći. kao da su te okolnosti iscedile sve ono što ga čini čovekom. videli su da je vrag odneo šalu i pokušavali su na sve načine da me izvuku odatle. Ali bilo je kasno. Isto tako i ona situacija kada dolazi nova vojska. Sa jedne strane malo vam je glupo što se smejete. Čarli Šin opisuje kako izgleda socijalni profil ljudi koji su sa njim. A ostali su me. tolika pucnjava. Ja sam prošao iza njega i otišao na sasvim drugu stranu kad je pucnjava počela. Prvi dani su prolazili mirno. kao da se radi o galami na vašaru. Osim toga. iz malenih mesta za koja verovatno nikad niste čuli. naravno. Od baze do mesta gde smo zauzeli tzv. Ako sam se tokom obuke i pitao oko suštine mučenja i ponižavanja. a onda prelaze na sledećeg sa gomile… Nisam imao snage da ga ispunim . Tada sam video scenu gde neko čita podatke sa pločica. ako se dobro sećam. vodnik. imao sam nameru da se vratim… Po strukturi ljudi koji su boravili gore. bilo gde. Prevedeno na naše prilike – ali. nije moglo da me izvuče sa Kosova. Njihova forma. Drugom se opet sviđaju porodične fotografije. mlađi vodnik.. jer je na njima neka lepa devojka. bacane su i bombe na čoveka i od sve- 63 . poručnik. svako tu krade prema svojim aspiracijama. imao je zavidnu karijeru u vojsci i pokušavao je svim silama da me nje poštedi. na nekoj nadmorskoj visini od preko hiljadu metara na granici četinarskog pojasa. možda dva. univerzalna stvar taj stravičan psihološki pritisak koji svako trpi. ali u vojsci je sve u skraćenicama i tako se izražava. tada već u penziji. Ovako – kad je sve oko tebe nečasno. naravno. recimo. Dok traje ta pucnjava i dreka. U jednom trenutku. Moj stric. Kao da sam ispred bankomata. Dečana do nekog sela pored Junika. Oni su tu bili više od mesec dana a meni je trebalo samo pet dana do bankomat stadijuma ličnosti. “položaj“ ima nekih kilometar. osuli su paljbu na njega i ranili ga. ili šta već koristi. međutim. desetar. ono – ljudi iz siromašnih porodica. Završio sam tzv. kaže mi u jednom trenutku imaš tamo MRUD. Konstantan. nego želi da. a ti pokušavaš da ostaneš pošten. Jedva sam pratio druge. ipak se radi o čoveku koga znate. godine poslali su me na Kosovo. Stigao sam kao poslednji u grupi. iz razgovora kojeg se ne sećam.SUOČAVANJE pravdam privremenom neuračunljivošću. Možda. što će reći oni koji nemaju “vezu“. -Gde je ranjen? -U dupe. a i sama situacija je bila teža nego obično. Način na koji se stvari odvijaju. Igrom slučaja kasnije sam čoveka sreo u Prištini. Ne poredim. pokazuje mi gde je šta tu oko rova. ubijene ispred svoje kuće. Sećam se jednom dok sam bio u susednom rovu kada sam saznao da su onog prijatelja ustvari ranili naši. To ti je odbrana suvereniteta na terenu. i negde na početku marta 1999. borci sa prethodnih ratišta. ali nije mogao protiv moje volje. Pre polaska dobili smo metalne pločice u koje treba da ubacimo papirić sa imenom i prezimenom.. Ne vidim čak u njemu ni neko zlo. Potporučnik. videlo se koliko je sati. Recimo. recimo. I danas me hvata jeza kad se setim. deluje nekako najbezbolnije. jer je sve trulo. bespotrebno aktivirao MRUD. i kad je hteo da se vrati. što je bilo daleko ugodnije od druženja sa ostalima. Na kraju je i na mene došao red da odslužim svoje na granici sa Albanijom. prijatelji. često se setim filma “Vod“. kako sam kasnije saznao. Onda iz frustracije jednostavno počneš da radiš svakakve stvari. Ništa. Svi su uglavnom tražili neku vezu da ne idu u vojsku. Eto. Da. I nije samo on pokušavao. šalji njih noćas. Ili možda recimo vidite još jednu kolonu sa izbeglicama. Elem. eksplozivna naprava koja se postavi ispred rova i treba da je aktiviraš ako krenu u juriš. u baznom logoru. i par onih koji to vole. Ja nisam mogao da odolim čokoladama. Tajac. treba mu kad se vrati kući. dreka. Budala. mržnju. Bilo je dosta onih koji su izbegavali vojsku a navijali za rat. zbog panike. sve što su mogli je da pokušaju da mi ublaže boravak na svetoj zemlji. Počinje smeh. a meni je i dan-danas taj neki njegov tup i prazan pogled u glavi. “osnovnu“ tzv. naravno. Cilj je da stvari prema kojima inače osećaš gađenje prestanu da te se tiču. Kao da čovek nije tu. uglavnom smo se šetkali tu po liniji idući od jednog do drugog rova koji su bili na rastojanjima od po dvadesetak metara. imaš onog septembarca i onaj tamo je decembarac. proglasili za “vezaru“. pamtim samo isti utisak. izgovara moj broj i ime. pre nego što je napad uopšte počeo.. jer ne ide da pored odbrane suvereniteta ja sad razmišljam i osećam to što proživljavam. Ili recimo krenete kolima. A sutra te već čeka ko zna šta. Inače mi kondicija nikad nije bila jača strana. Eto. onako rutinski. a još nisu išli na smenu na albanskoj granici. doživi nešto. i tako. Kad razmišljam o ekipi sa kojom sam tamo bio. čovek iz jedinice koju menjamo uopšte se ne obazire na to. a kola koja su krenula samo par minuta posle vas dobiju metak u prednje staklo. Nešto drugo mi je tu na pameti. jednostavno ne vidim ništa. drugi pored njega piše. Jedino Čarli ne mora tu da bude. Pitao sam se koliko će meni trebati da postanem takav. u očima drugih kao “vezara“. pa umesto da vreme provodim među "džombama" koji "seksaju guštere". Major vas. Dakle oni koji moraju. koliko mi sleduje. A kako je tek samo kratak put od odbrana suvereniteta do sitnog lopovluka! Sad.

’’zanimljiv’’. stvarnost u ratu je. odnosno život. od tog trenutka sam prestao. Zato sam kako znam i umem morao da se vratim u normalu. i da se neće tek tako završiti. hteo sam da se tučem. a ja treba da se bavim uopšteno. ili kuhinjski nož dok seckam luk. počeo sam da ih provociram.. a pogotovo glavnom kardiologu. Ja sam švercovao raznoraznu robu sa prostora koje sam do skora kobajagi branio. na nivou nacije to izgleda kao da ste dobili. Koliko god da to drugi verovatno i ne primećuju. A kako da drugačije posmatram to? Ljudi ginu. recimo. shvatate da ste u situaciji gde nemate šanse da upravljate ni malo svojom sudbinom. lomljenje ruke kamenom da se dobije bolničko lečenje. Nešto sam čoveku bio simpatičan i smešan. Stepen samopouzdanja oscilira u velikim razmacima. Sećam se da sam nešto i pričao sa čovekom pored. to je. nemoć. eto… tako nekako tu. jer imate samo jedan žeton. bio je nepodnošljiv. popušta mi. a ja treba da se bavim uopšteno. razgovarao sa ljudima. radimo i živimo sa njima – period “obnove“. samo da ne razmišljam o onome što se događa na 50-tak kilometara odatle. Čovek je provukao tenk kroz šumu!? Uspeo je da ih potisne. Već tada sam došao u onaj “bankomat stadijum“. na nivou nacije to izgleda kao da ste dobili. a mine su sve vreme padale oko položaja. a “samo“ sam imao jedan takav dan. družio se. nema problem ni da se snađe u takvom okruženju. Onaj koji to ne oseća sa nekim normalnim ljudskim emocijama. a ubrzo posle njega stižu i pešadinci. i da sebi ponovo nađe mesto među ljudima. Kada nekima predstavite kako to ustvari izgleda. otac. Kako izgleda povratak u život posle rata? Nije ni malo lak. dužan sam svim tim ljudima. jer sam osećao da im to dugujem Rat lomi čoveka mentalno. gde ste sigurni da nećete poginuti. Da nema tog kamička. nije frka. išao sam sa cimerom iz sobe do nekih njegovih rođaka u romskom delu grada. Sve gluposti oko mene su. Noćio sam čak jedno veče tamo kod njih. Rat i jeste strašan samo na nivou pojedinca. Sve vreme do tog trenutka praktično nije postojao nikakav kontakt između mene i porodice. Stvarnost u ratu je da čovek sa kojim deliš rov hoće u njemu da vrši nuždu. Plan je bio da nekako pokušam da dobijem poštedu i da se ne vraćam na granicu više. Nisam mogao da razmišljam ništa. Prosto. to je bila kulminacija svega. Ako sam do tada i gutao budalaštine. ono tamo je nečiji brat. i pošto u bolnici nije bilo nikakvog nadzora. pošto danima ne sme da izađe. Hrabrost verovatno postoji samo u Holivudu. jedan maleni kamen koji čini mikroneravninu ispod postolja minobacača. a morate da dobijete svaki put.. ne bi bilo ni vas. Tamo su radila dva kardiologa. Verovatno je ta neizvesnost bila u nekim segmentima teža za proživljavanje od samog rata. Pa onda ide i konstatacija -Izvuče se baraba. ili izgubili partiju šaha. Doktorka mi je dala znak da ćutim. U moralnom pogledu. Rat i jeste strašan samo na nivou pojedinca. da treba da idem na lekarski u Peć. na bezbednom. Proveo sam u Peći nekoliko dana. ili izgubili partiju šaha. A onda iz susednog rova dolazi čovek koji nam govori da je od 30-tak ljudi. pored mene čovek više i ne gleda gde puca. dešavalo mi se više puta da dobijem odgovor da sam subjektivan i emotivan prema tome. Ženi sam tihim glasom rekao da nisam bolestan. Pucnjava je prestala.. otac. bio sam užasno ljut na ostale u jedinici. i bori se sa sobom da povrati elementarne ljudske kriterijume. ali ništa. nekih šest sati nas desetorica smo bili sami u borbi. I moram vam reći da 64 . Da se ne radi o nekom uobičajenom puškaranju. A onda sam shvatio da je ipak najvažnije to što sam živ. Dan pre povratka u Metohiju je bio. Slušao sam kako meci pogađaju u deblo koje mi je služilo kao zaklon. i ko zna šta još. bez ikakve komande.. I to na čelu sa jebenim oficirom! Dakle.SUOČAVANJE Ljudi ginu. pio ruski čaj. ono tamo je nečiji brat. pre dolaska pojačanja bilo ostalo samo nas 10. političkog razračunavanja ubistvima. videlo se po minobacačkim granatama koje su počele da tuku svuda oko nas. dan pošto smo se vratili u Metohiju. Počelo je još u 6 ujutru sa jakom pucnjavom. tu su i drugari sa suprotne strane koji se približavaju i nikako ne prestaju da pucaju. opšte nemaštine i beznađa. koliko je pokrivalo taj deo terena. Ostao sam zahvaljujući lekarima. Pritisak u glavi dok je to trajalo. ga. U talasima pucamo jedni na druge. Fizička bol i iscrpljenost su zanemarljive. čovek se onako pod utiskom preispituje svaki dan.. recimo. Pa opet smeh. Isto tako. i tek kad je uveren da ćeš ga “štititi“ on izlazi i ode iza drveta. Bilo je oko 3 popodne. Matematički gledano. i najgore je što sam bio svestan toga. i jeza koja hvata kada pogodi na svega par koraka od vas. Možda bih eventualno mogao da istolerišem pištolj na vodu. Vratili smo se u bazu pre mraka. Zatim sam poslat na lekarski u Prištinu. Ne smem ni da pomislim kako je bilo njima. Kako si se osećao kad si to saznao? Bes. da gledam to sa višeg nivoa. kako vreme odmiče. i dobro sam procenio kome treba da priđem za pregled. Uz sve to. koji je dodao tu i tamo još po neku bolest da mi se nađe. koncentracija od stalne napetosti i zujanja hitaca. Dok sam živ. da gledam to sa višeg nivoa. Čitav dan je trajala paljba. ali prosto nisam bio u stanju da se borim. pa me je vodao po gradu. Odmah mi je bilo lakše. a onda je glasno rekla da rezultati na ultrazvuku izgledaju sumnjivo i da bi da me zadrži neki dan. od. Kraj rata sam dočekao u bolnici u Prištini. Ta konstantna igra na sreću koju igrate sa svakim zvukom kada granata izleti iz minobacača. svi kriterijumi su pali. tih 10 metara za koje vas promaši mina. ali koliko mi mozak nije radio ničeg se ne sećam. Taj boravak tamo mi je značio dosta. Ne znam. do. već da ne želim više da vidim oružje. ja nemam više snage da razmišljam. Vraćam se sebi tek kada u jednom trenutku stiže pojačanje.. pravim u svojoj glavi svakojake scenarije. a onda i očajanje. a da su drugi pobegli još oko 9 ujutru. Starešinu sam isfolirao. pre svega da malo ohladim glavu i sredim utiske. strada guza. i znam da su gluposti. možda ima i neke simbolike u tome. Prvo je stigao tenk. gde se srećom ponovila gotovo identična priča kao i u Peći.

. ali. čisto. i to koliko god meni tada delovalo da se stvari menjaju na bolje. Tako sve do 5. vidiš ako se recimo provozaš do Kuršumlije. i u to vreme sam se bavio uglavnom problemima na fakultetu. šta bi i kako mogli da rade. tražite njegovo požrtvovanje i strpljenje. Zvali su me na taj neki uvodni sastanak. već sam uveliko zarađivao svoj novac. On se ne vidi ako je oko njega sve u redu. oko osnivanja nove nevladine organizacije koja bi trebalo da popuni tu prazninu koja postoji na levici. Da li je baš sve tako. Elem. Nisam verovao u drastično bolji standard i. ■ Razgovarao Ivan Zlatić 65 . iznose ideje šta bi po vašem mišljenju bili ciljevi. čovek me prozove sarkastično. otpustiše silne ljude i slično.. Kolega koji sedi preko puta mene priča kako da napadamo crkvu. uz to tražite od njega da bude svestan svih svojih (kolektivnih) grehova u prošlosti. ako ništa drugo. Kasnije sam ostao u kontaktu sa ekipom iz organizacije. Na kraju rasprave. ili su pak u nekim nenormalnim uslovima radili po principu kako se radilo za “bizmismene“ devedesetih… Jednostavno. nikada očekivao puno. šta znam. rodne mi Raške. Većina ljudi sa kojima sam se družio ili nisu mogli da nađu posao. Zaista sam bio pun elana i voljan da maksimalno uložim energiju da budem delić pozitivnih promena u društvu. Obećavate čoveku blistavu budućnost. zato sto sam u specifičnoj oblasti. i da li je problem u konzervativnim snagama u društvu. onako nezvanično. ima jedino bradu doduše. neofašističke organizacije. da mu stajling ne izgubi vezu sa levicom. ako drugi ljudi imaju šansu da žive dostojanstveno. bio sam dosta aktivan u studentskim organizacijama. hajde da kažem revolucije.. On se tada vidi kao bela tačka na crnoj pozadini.. i moram reći da su mi tada delovale bezveze. pravci i načini delovanja i druge slične. Nisam od te. kaže kako bi za pauzu za ručak trebalo da kupimo neku socijalnu picu. Država se otvorila prema svetu i ponovo je imalo smisla studirati nešto za šta sam verovao da će kad-tad postati jedna od fundamentalnih oblasti u društvu. Posle mi je bilo jako krivo zbog toga što nisam lično prisustvovao. bla. Kako si doživeo taj dan? Puno mi je značio. Tada. navodim neke primere gde smo ranije pokušavali u Čačku sa nekim besplatnim kursevima za računare. u smislu akcije gde bi se ljudima dala šansa. ne mislim da mi je neprijatelj. iako još uvek na studijama. gluposti. Taj dan nisam ni bio u Beogradu. Trgovišta. Dok sam bio na studijama. Nisam tada verovao da je moguće to što se desilo. oktobra sam često u razgovorima sa ljudima slušao priče tipa – ovi sve prodaše u bescenje. Krenuo sam i sa političkim angažovanjem. oktobra. protiv nacionalizma.. On napada sve te koje napada zato što zna da ih neće promeniti. pa desničarska udruženja. izolaciji. Kad vidiš to sve oko sebe. putokaz neki. vratio se na fakultet i posvetio se informatici. čak i kada to ne deluje tako. posle 5. ili oni ljudi sa kojima sam služio na granici ne znaju kako drugačije da traže pravo na osnovne stvari u životu i elementarno dostojanstvo. Vidiš po ljudima oko sebe. samo me je interesovala prilika da se usavršavam.SUOČAVANJE mi uopšte nije loše krenulo.. Kao što ni za vreme rata nisam mislio da su mi oni sa druge strane neprijatelji. Banalnost. onako je obučen po poslednjoj modi. tržište ne prašta slabima… Hm.. jedva sam živu glavu izvukao. Ustati u 6 ujutru za nešto u šta čovek ne veruje… nema šanse. baš-me-briga-za-druge teoriji nešto ne štima. oktobra. Jednostavno. taj dan je morao biti trenutak sa kojim ću prestati da živim na način na koji sam do tada živeo. nešto skromno. normalno je da se čovek preispita. ali meni je u tom trenutku svašta prošlo kroz glavu. Brusa. Mene je nacionalizam raspalio žešće nego ikog drugog na tom sastanku. već da izazove da on postane njihova tema i na taj način opstane. nađem se tada sa jednom ekipom uticajnih omladinaca nevladinih organizacija i političkih partija. šta znam. ali ja ni za jednog nesrećnika koji je zaglavio sa mnom na granici. pa meni je bilo lako da to kažem. Ja onda počnem da kukam da treba valjda neko da se bavi i lošim socijalnim stanjem. gde se. kao šansa za karijeru. tako nešto je normalno. eto. Batalio sam totalno šverc. odmah posle studija sam se i zaposlio bez po muke. bilo kako.. i da li je to uzrok lošeg stanja u zemlji? Da li je radikalizacija zemlje proizvod nacionalizma. prilika da učim. da će korupcija i kriminal naprasno nestati. u radikalizaciji. Njemu jednostavno treba idiotizam u društvu. Bio sam u fazonu – ko im je kriv. nekim sticajem okolnosti. šta znam.. i dalje ljudi oko mene nisu dobili šansu za neki dostojanstven život. bla. u tom trenutku.. nisam mogao da ne primetim da u mojoj liberalno-tržišnoj. I kako ti sada izgleda Srbija? Posle 5. taj dan mi je na neki način bio znak da su promene moguće. njihovom nezadovoljstvu.

Bitka za Alžir prati dva glavna junaka: Ali La Ponta (Brahim Haggiag). kome je određeno da taj otpor slomi. dvokilometarske. usvojila je Dekret o Specijalnoj Sili (Special Powers Act). ikad napravljen. gusto naseljene i siromaštvom pogođene oblasti Alžira. vođu zloglasne Desete padobranske divizije. i predstavlja ključnu figuru oružanog ustanka. U stvari. film se vraća unazad u 1954. režiser Đilo Pontekorvo) 29. – Pontekorvov film je izuzetno delo. Taj kontekst. Gi Moletova. Pukovnika Matijea (Žan Marten). Sredovečni čovek otkrio je La Pontov identitet i boravište. bivši bokser i sitni lopov. Matije. film zatim postepeno izlaže ključne etape ustanka i političke evolucije La Ponta. žena i dece bilo je mučeno. veštim izborom glumačke postave i impresivnom muzikom. Skoro dva miliona francuskih vojnika služilo je u konfliktu. padobranci lociraju La Ponta i tri druga borca otpora. Dat im je ultimatum – da se predaju. koji se svi kriju u udubljenju iza tajnog zida. Ubistva.Z DODATAK Ričard Filips Vanvremenski portret antikolonijalne borbe u Alžiru (Film Bitka za Alžir (1966). Matije stavlja Kazbah pod preki sud. kad je FLN započeo veće vojne operacije u Alžiru. brutalni je predstavnik francuske vojske.000 sela. neobrijanog i unezverenog Alžirca. ili budu razneseni. I dok La Pont i njegovi drugovi razmišljaju o svojoj sudbini. a samo u Alžiru "nestalo je" više od 3. Francuski stanovnici na to odgovaraju noćnim bombardovanjem i rasno motivisanim napadima. sa Fransoa Miteranom kao ministrom unutrašnjih poslova. lidera rasističkog Nacionalnog Fronta. spremne da iskoristi svako sredstvo da bi uništila nacionalni pokret. Na desetine hiljada nedužnih ljudi. Pontekorvov 116-ominutni film dramatizuje jednu od najkrvavijih antiimperijalističkih borbi dvadesetog veka – pobunu iz 1954-62. i otporu istoj. Le Pen je čak bio optužen za aktivno učestvovanje u mučenju zatvorenika u ozloglašenoj Villa Sesini u Alžiru 1957. daje filmu izuzetnu autentičnost i dramski intenzitet. Bitka za Alžir. dajući vojsci odrešene ruke u Alžiru. La Pont je iz Kazbaha. Kako teče uvodna špica. maj 2004. Skoro 40 godina nakon svoje prve projekcije on ima ogroman odjek jer demonstrira modus operandi savremenog kolonijalnog ugnjetavanja i otkriva ono što podstiče i napaja svaki nacionalni pobunjenički pokret. mobilišu se padobranske jedinice koje će se obračunati s pokretom otpora. masovna postrojavanja i tortura prikazani u filmu anticipiraju izraelske napade na Palestince i metode koje i danas upotrebljavaju SAD snage u Iraku i Avganistanu. Film počinje 1957. FLN na to odgovara 66 . Zbog povećanja tenzije. gradske opsade. Usvajajući kvazi-dokumentarnu formu. Matije i njegovi oficiri upravo su iznudili priznanje od polugolog. Pošto testira njegovu ozbiljnost i političku hrabrost. nagrađivani crno-beli film. U režiji Đila Pontekorva. Francuski "mirovni" programi isterali su dva miliona Alžiraca iz njihovih domova. Socijalističkom Partijom predvođena vlada. koji je član FLN-a (Nacionalnog Oslobodilačkog Fronta) i simbol alžirskog otpora. Iako se fokusira na samo jedan aspekt rata – Alžirsku Bitku iz 1954-57. sa kontrolnim punktovima. vojnim racijama i masovnim hapšenjima. pionirski je rad i verovatno jedan od najmoćnijih filmova o kolonijalnoj okupaciji. vođstvo FLN-a mobiliše La Ponta u seriji odvažnih ali krvavih terorističkih napada. jednoj od najstarijih i najvećih francuskih kolonija. komponovanom od Enio Morikonea i samog Pontekorva. mnoge pravo u bodljikavom žicom ograđene koncentracione logore.000 ljudi koje su uhapsile francuske snage. odlučuje da se pridruži FLN-u nakon što je prisustvovao sceni u kojoj francuske kolonijalne vlasti giljotiniraju jednog borca alžirskog otpora. protiv kolonijalne vlasti u Alžiru. i po scenariju Pontekorva i Franka Salinasa. Kao što se vodeći francuski general kasnije hvalio: "Dali su nam odrešene ruke da radimo ono što smo smatrali neophodnim". i podstakli uništenje više od 3. mučenja i silovanja bila su svakodnevna pojava. uključujući mladu ženu i trinaestogodišnjeg dečaka. uključujući i aktuelnog francuskog predsednika Žak Širaka i Žan-Mari Le Pena. i francuskog komandanta padobranskih jedinica. koji je koncipiran po uzoru na Žaka Masua. u Kazbahu. Tokom osmogodišnjeg konflikta francuska vojska i s njom združena milicija pobile su skoro milion Alžiraca. kombinovan sa inovativnim filmskim tehnikama. La Pont. U Parizu.

Pentagonovo odeljenje za Specijalne Operacije i Konflikte Manjeg Intenziteta1 odlučilo je da pusti Bitku za Alžir svojim zaposlenima. film o sicilijanskim rudarima. međutim. onda morate prihvatiti i sve nužne posledice". ne završava smirivanjem situacije. komandant padobranaca najpotpunije je razvijeni karakter u filmu. svejedno. M’Hidi opominje mladog regruta da "terorizam" ne može obezbediti pobedu ni u ratovima ni i revoluciji. koji će najzad primorati Francusku da 19. zaključuje on. Bitka za Alžir pokazuje šta ove "nužne posledice" podrazumevaju. te Matije pokreće program sistematske torture i drugih oblika kolektivnog kažnjavanja. Kao što je izjavio jednom novinaru 1966. Ovaj politički pristup dobro je demonstriran u jednoj sceni u kojoj novinar izaziva Ben M’Hidija da opravda FLN-ovu taktiku. Film se. nije bilo čak ni nijansi u mišljenju. već izbijanjem. nakon što su Sovjeti ugušili mađarski ustanak. kao po tehnici koju su američka vojna policija i obaveštajna služba primenjivale u Abu Grajbu i Gvantanamo Beju. Matije odgovara: "Reč 'tortura' ne pojavljuje se u našim naređenjima. Pontekorvo je brutalno pošten u svom slikanju FLN-ovih terorističkih napada na francuske civile ali odbacuje. elektro-šokovima. i režira svoje prvo delo. Kad je pobuna prvi put počela. Nije li "kukavički". "Mislim da je nevažno reći 'ovi su ubili deset. do 1956. Morate prosuditi koga će istorija osuditi. Pontekorvov portret Matijea inteligentan je i bez preuveličavanja.. svaki pokušaj da ustanovi političku ili moralnu ekvivalenciju između krvavog terora otpora i terora francuske vojske. izneo je apsurdnu tvrdnju da je to "znak koji. nemilosrdan u svojoj odbrani francuskih interesa. i Sekretar Odbrane SAD Donald Ramsfeld počeo da zahteva "naprednija obaveštenja" sa njihovih saslušanja u Iraku i drugde. Pontekorvo odlučuje da se posveti filmu nakon gledanja Roselinijevog Paisana (Seljaka). elektro-šokovima. biva ugušena. žene Kazbaha pridružuju se FLN-u i detoniraju bombe u francuskim civilnim područjima. (ali) problem je u tome što FLN želi da napustimo Alžir. Napustio je IKP 1956. cenzurisane su u Britaniji i Americi kad je film bio prvi put prikazan Pošteno ispitivanje Iako Bitka za Alžir nedvosmisleno podržava otpor. nadajmo se.Z DODATAK novim ubistvima. koji se skriva među hiljadama drugih koji su mu slični". Koristeći fraze koje danas ponavlja Vašington kako bi opravdao svoj "rat protiv terorizma". da još više ohrabri sadističko i protivzakonito maltretiranje zatvorenika koje drži vojska SAD. I odavati osećanje da se identifikujete s onima koji su u pravu". uključujući Pane e zolfo (Hleb i sumpor). I da će "tek nakon što pobedimo započeti prave teškoće". Ovo se dogodilo pošto je irački pokret otpora počeo da intenzivira svoje operacije protiv vojske SAD. nepravedno podcenjeni La Grande Strada Azzurra (Široki Plavi Put). Scene mučenja zatvorenika plamenom. Điljo Pontekorvo bio je član antifašističkog pokreta otpora. 1957. Matije objašnjava svojim oficirima da je FLN "anonimni i neprepoznatljivi neprijatelj. međutim. masovnih demonstracija i novog alžirskog ustanka. film ukazuje na neke od političkih slabosti i kontradikcija te organizacije. Bioskop koji pomera granice Rođen 1919. da imamo vaše avione bilo bi nam mnogo lakše. vi se svi slažete da treba da ostanemo.. par godina kasnije. marta 1962. Diskusija između La Ponta i vođe FLN-a Ben M’Hidija naročito je interesantna. u Pizi. Matije je. potpiše Evijanski Sporazum i preda vlast FLN-u. a mi želimo da ostanemo. međutim. Kako napadi i protivnapadi eskaliraju. pišući za Vašington Post. pridružio se Italijanskoj Komunističkoj Partiji (IKP). pita reporter. koje ne pokušava da romantizuje FLN ili njegove terorističke metode. svedoči da vojska razmišlja kreativno i nekonvencionalno o Iraku". Scene mučenja zatvorenika plamenom. podsećajući na francusko bombardovanje hiljada alžirskih sela napalmom: "Naravno. oni su ubili dvoje'. pravi seriju dokumentarnih filmova. Njegov sledeći film bio je 67 . čak i levičarske. Zapravo. Dajte nam vaše bombardere. Dejvid Ignejšs. cenzurisane su u Britaniji i Americi kad je film prvi put bio prikazan. i možete dobiti naše korpe". Izazvan od reportera da kaže nešto o svojim brutalnim metodama. zahtevaju da svi "ljudski obziri" prema pokretu otpora budu isključeni.. htele su da se pobuna uguši. U avgustu prošle godine. glasna muzika koristi se kako bi prigušila užasne krike žrtava. uključujući njene pokušaje da kombinuje standardnu levičarsku retoriku sa apelom na konzervativna islamska osećanja.. Isto tako. koristiti ženske korpe i tašne za terorističke bombaške napade na francuske civile? M’Hidi odgovara mirno. Nova verzija filma. Ali intenziviranje francuskog vojnog terora i neuspeh generalnog štrajka FLN-a konačno uzimaju svoj danak. Od 1946. Zapravo. Problem je u tome što su oni (Alžirci) u situaciji u kojoj je jedini faktor ugnjetavanje. Pretrpevši bitan uticaj neorealističkog filma i ruskog režisera Sergeja Ajzenštajna. Prava svrha ove projekcije bila je. Takve okolnosti.. (ali) sad bih hteo da vas pitam: Treba li Francuska da ostane u Alžiru? Ako odgovorite sa 'da'. uključuje i ove zastrašujuće momente. i pobuna 1957. a ko je u pravu. i bio komandant Treće Brigade u Milanu tokom dve poslednje godine rata.. film je u potpunosti objektivno delo. I. 1 Special Operations and Low Intensity Conflict department ipak. i delimičnim davljenjem. Visoko obrazovan i staložen. "Uprkos različitih nijansi u mišljenju. ali da je pobeda "najteža od svega". i delimičnim davljenjem. Sve novine. On ga upozorava da je revolucionarna borba teška.

korišćenje proglasa FLN-a i zvaničnih objava francuske vojske bili su nešto što pomera granice i filmu daje specifičnu naelektrisanost. i to takav koji energično zastupa legitimna prava masa u svakoj potlačenoj zemlji da se odupru imperijalističkoj okupaciji. inteligentan i ubedljiv opis antikolonijalne borbe. Nijedan od njih. francuskoj armiji. Ostatak postave bio je regrutovan u Alžiru. Italiji i SAD. fašistička grupa napala je članove publike. Film ima očiglednih političkih ograničenja. Ekstremno desničarski elementi pretili su smrću porodicama tri bioskopska menadžera u Francuskoj. niti pokazuje kako je opštenarodni otpor alžirskih masa uticao na radničku klasu u Francuskoj. o nacističkom koncentracionom logoru. koji je pedesetih stavljen na crnu listu u Francuskoj zbog podrške alžirskom otporu. koji igra Đile Đafara i La Pontovu prvu vezu sa vođom FLN-a. Sa snimanjem lokacija u Alžiru počeo je tek nakon šestomesečnog istraživanja i opsežnih intervjua u Alžiru i Francuskoj. bio je jedini profesionalni glumac. koja je. Haggiag (La Pont) je bio nepismen i nikad nije ni ušao u bioskop pre no što je izabran da glumi u filmu. kako su to činili raniji evropski i američki filmovi. dotle je u Francuskoj i Britaniji bila zabranjena sve do 1971. dramatični realizam filma tako je ubedljiv da su se producenti osećali obaveznim da u uvodnoj špici objasne kako snimci pravih filmskih vesti nisu korišćeni u produkciji. uključujući i kamermana Marselo Gatija. uz pažljivo rekonstruisanje državne represije i rasnog ugnjetavanja koji su konačno doveli do pobune. Pontekorvov film koristi tehnike koje su bile vrlo inovativne za bioskopsku dramu sredinom šezdesetih. Publika se uvodi u uske ulice siromaštvom pogođenog Kazbaha. Yacef Saadi. Žan Marten (Pukovnik Matije). na prikazivanju filma u Rimu. a zatim Ogro (1979). usledila je Bitka za Alžir. Njegovo razvijanje kvazi-dokumentarne forme. 1972. nemoguće je gledati Pontekorvov film a da se ne shvati da su SAD okupacija Iraka i drugi neokolonijalni projekti jedna reakcionarna utopija. uglavnom od regruta sastavljenoj. ipak. bio je jedan od glavešina otpora i omogućio inicijalnu priču na kojoj je scenario filma zasnovan. i koji se obračunava sa britanskim i portugalskim kolonijalizmom u osamnaesto-vekovnoj Zapadnoj Indiji. a u neke bioskope koji su planirali da prikažu film podmetnute su i bombe. Niti on obrađuje rastuću antiratnu opoziciju običnih vojnika u toj. zauzvrat. umesto s podsmehom ili sumnjom. On ne pravi nijednu referencu na suparničku stranku unutar alžirskog nacionalnog pokreta. Skoro je neverovatno da je Bitka za Alžir bila proizvedena sa samo 800. Masovne demonstracije u kojima pred kraj filma učestvuju stotine ljudi zadivljujuće su i imaju izvesni intenzitet i nametljivost koju moćne. gde je bila nominovana za tri Nagrade Akademije. o baskijskom separatističkom pokretu. započela talas štrajkova i protesta protiv vlade Šarl De Gola. Sredovečni čovek koga muče i koji na kraju izdaje La Ponta bio je privremeno pušten iz alžirskog zatvora da bi odigrao svoju ulogu. Iznad svega. Pontekorvo je nakon Bitke za Alžir snimio Burn! (1969). Marsel Opulsa. kompjuterski generisane slike nikad neće moći da postignu.Z DODATAK ranivši jednog. ozbiljno 68 . koja je postala izvor inspiracije za režisere poput Koste Gavrasa. i samo devet kvalifikovanih tehničara na projektu. Dok je Bitka za Alžir postigla trenutni uspeh u Alžiru.000 dolara budžeta. i mnoge druge. nije dostigao intenzitet Bitke za Alžir. I bez minimalizacije ili zanemarivanja tih problema. a 1964. šesnaestomilimetarska reporterska ručna kamera. U stvari. Bivši alžirski kolonisti i OAS (Tajna Vojna Organizacija) u Francuskoj žestoko su se usprotivili filmu. međutim. Bitka za Alžir je. i kao takvi predodređeni na neuspeh. ■ Preveo Vladimir Bogićević Kapo (1960). Ma koliko brutalna ili vojno sofisticirana. u kome glumi Marlon Brando. i po prvi put tretira Severno-Afrikance ozbiljno. imperijalistička represija nikad neće moći da uguši ili potisne demokratske težnje kolonijalnih masa. s narativnim stilom i podelom na poglavlja kao u filmskim novostima.

kao i njegova strast. i naravno. Da bi pobedili kolonijalizam oni su morali da promene same sebe. Tokom dugih meseci priprema i razgovora sa ljudima. bokser i lopov.) bio je italijanski filmski stvaralac. godine. istovremeno postavljaju četiri bombe na javnim mestima punim ljudi… Film izrasta upravo iz samog oslobodilačkog pokreta koji prikazuje: posle sticanja nezavisnosti 1962. pristup novinarski. videli smo da borba protiv kolonijalizma menja mentalno stanje i običaje naroda. Organizacija prodire u ljudski život na svakom nivou — čak i scena venčanja postaje politizovana — i to je. Edvard Said: Pre svega. godine – doživljava se kao izuzetno relevantna i danas. a estetika neposredna: rekonstruišući velike događaje na alžirskom tlu. Pontekorvoove komentare u oba razgovora sa italijanskog je preveo Antonio Monda. snažan utisak na premijeri. Kada ste ga snimali. među mnogim drugim) razgovarao je o filmu sa Đilom Pontekorvoom na sceni teatra ”Volter Rid”. detaljnim prikazivanjem političke torture i nasilja. Gledajući ga sada peti ili šesti put. To unosi preokret u njihove živote i oni ne mogu više nastaviti da žive na normalan način. Posle prikazivanja Bitke za Alžir. njegova koncepcija. već širom sveta. retrospektivu filmova Đila Pontekorvoa. On je bio nominovan za Oskara za najboljeg režisera 1969. nadu i radost. moram reći da njegova snaga. Izazvavši. takođe. Said: Da. logika i jasnoća. Bitku za Alžir (1966). snimljen u stilu dokumentarnog filma. najpoznatiji po filmu Bitka za Alžir. u kome igra Marlon Brando. Prirodno. Kad Ali la Ponte. pisac Edvard Said (Orijentalizam. takođe je doživeo da u poslednje vreme bude sve više hvaljen. Mnogo vam hvala za ovaj film [publika aplaudira]. Bitka za Alžir je ponovo teatralno prikazana 2003. Spali! (Burn! 1969). razgovarao Edvard Said Diktatura istine Bitka za Alžir (1966) Film Đila Pontekorva (Gillo Pontecorvo) predstavlja uznemirujući prikaz borbe alžirskog naroda za oslobođenje od Francuske. iako je režirao nekoliko filmova pre ovog 1966. filmsko udruženje Linkoln Centra predstavilo je ”Dokumentovane fikcije”. i jedno i drugo za Bitku za Alžir. dobio je nagradu Pietro Bianki na Venecijanskom filmskom festivalu. i 1962. Ton filma je setan. ili bar takvog koje bi uspelo da ovako efektno. Marta 1999. međunarodnog festivala. a među njima i Dugi plavi put (The Long Blue Road iz 1957).godine uz veliko odobravanje i nove pohvale. Njegov film Burn! iz 1966. Njihov razgovor dopunjen je intervjuom koji je Pontekorvo dao uredniku ”Sineasta” Geriju Kroudsu. odevene evropski. Da li ste želeli da ispričate priče obe strane ili ste Đilo Pontekorvo Đilo Pontekorvo /Gillo Pontecorvo/ Đilo Pontekorvo (19. Film je dobio prvu nagradu 11. ostaju jednako snažne. Ona pokazuje stvarne posledice potčinjavanja narodne volje institucionalnoj agresiji i vojnoj sili. kad se bavite tako dramatičnom istorijom. se uglavnom interesovali za alžirsku stranu priče? Kako ste se osećali dok ste prikazivali ovaj istorijski proces? Đilo Pontekorvo: Najviše sam bio zainteresovan da prikažem taj nezaustavljivi proces oslobođenja. režiserom Bitke za Alžir. i Prikazivanje Islama. Pontekorvova pomna anatomija urbanog ustanka – oružanog nacionalnog ustanka u Alžiru 1956. Oni zatim postaju deo jedne strogo disciplinovane organizacije. film u jednom trenutku otkriva da više nije moguće mirno podnositi kolonijalizam. alžirska revolucija je već bila pobedila. to je zaista jedan od znakova da je kolonijalizam dostigao nepodnošljiv nivo i da su se ljudi preobrazili. između 1954. novembar 1919. oktobar 2006. Godine 2000. poziva italijanskog filmskog majstora da ovekoveči njegove uspomene. Film Bitka za Alžir stvara odličnu iluziju realnosti kombinujući sekvence dokumentarnih filmskih novosti sa igranim sekvencama u kojima amateri i profesionalni glumci igraju karaktere zasnovane na stvarnim istorijskim ličnostima (uključujući Saadi Yacefa. morate pokazati koliko je situacija bila teška za obe strane. postaje politizovan. Jedna od izvanrednih stvari u njemu jeste način na koji prikazuje trenutak buđenja i organizovanja. da promene ono u šta ih je kolonijalizam pretvorio. Pontekorvo nikad ne napušta intimnost lika jedne Alžirke koja tiho plače ili francuskog para koji prelazi kontrolni punkt uz reči ’Ne treba ništa da brinemo’. bivši pobunjenik Saadi Yacef pušten je iz zatvora i. godine. uz podršku nove vlade. čija se radnja odvija u koncentracionom logoru za vreme Drugog svetskog rata. džeparoš. želim da kažem da je ovo jedan izvanredan film. Vrhunski i neuporedivo. kao što je drama Kapò (1960). i Operaciju Ogro (1979). Spisi Franca Fanona takođe bili su vrlo značajni za Franka Solinasa. stvarnom dramom oblikuje politički stav. i pamtimo mlade ljude koji po celu noć razgovaraju na ulicama. kao i za mene samog. Takođe je autor filmskih scenarija i filmske muzike. godine. a te iste godine je dobio nagradu Zlatni lav na Venecijanskom filmskom festivalu. – 12. Mi smo bili tamo nekoliko meseci pre oslobođenja i videli smo svašta. scenaristu. Film pokazuje kako postepeno sve postaje deo političkog procesa. i koji je donekle zasnovan na haićanskoj revoluciji. Kapò (1959).Z DODATAK Intervju sa Đilom Pontekorvoom. tu su i te zastrašujuće scene u kojima alžirske žene. ne samo u Alžiru. vrsta 69 . Rezultat je tako dobar – tako moderan film – da je nemoguće setiti se boljeg ostvarenja nastalog iz političke borbe. i 1957. koji je bio lider nacionalno oslobodilačkog fronta (FLN) u okupiranom Alžiru). Kultura i imperijalizam.

Teže je inkorporirati horski lik u narativni film. došavši najpre u kontakt sa levičarima među studentima i profesorima. Godine 2006. budeći u narodu sećanje na oslobodilačku borbu. Said: Jedna od inovacija filma jeste to da on nije samo priča pojedinaca — Ali la Pontea. odrekao svoje posvećenosti marksizmu i rekao je. Među onima kojima smo se obratili bio je Anđelo Rikoli. koji je bio zajedničko delo više reditelja. među čijim ostvarenjima su i filmovi Tako lepa mala plaža /Une Si Jolie Petite Plage/ i Ponosni /Les Orgueilleux/. Nema tu privatnosti. još je jedan antikolonijalistički film. godine. Pontekorvo se pridružio italijanskoj Komunističkoj partiji 1941.godine. sa Marlonom Brandom u glavnoj ulozi. pukovnika Matjea. odmah se priključio svetu filma. Pontekorvo je primio 70 . 1969). Pontekorvo je prekinuo veze sa partijom 1956. a ponekad i godine istražujući materijal za svoje filmove kako bi tačno prikazao aktuelne socijalne situacije koje je komentarisao. često ocenjivano kao jedan od najboljih filmova ikad snimljenih u ovom žanru. i žena koje gledamo — već isto tako priča u kojoj učestvuje kolektiv. i nosi snažnu antikolonijalističku poruku. Bio je. posle sovjetske intervencije u Mađarskoj. Nastavio je da snima kratke filmove početkom 1990-tih i 1992. Učio je prirodne nauke u školi i upisao se na univerzitet u Pizi. U Parizu 1933. Godine 1957. o kome ste vi govorili kao o “horskom liku”. Takav pristup je učinio da bude vrlo teško pronaći producenta za naš film. umro je od srčanog udara u Rimu u 86. Kupio je 16mm kameru i snimio nekoliko dokumentaraca. a i sada je. Na univerzitetu je prvi put prihvatio opozicioni politički stav. Terorizam je početak. a među njima Pabla Pikasa. Sineast: To joj je obezbedilo autentičnost. gde je uspeo da se zaposli kao novinar-dopisnik italijanskih dnevnika La Republika i Paeze Sera. Sineast: U vašim istraživanjima tokom priprema za pisanje scenarija. tako da se mnogi Fanonovi stavovi prepoznaju u filmu. U političkom smislu. stav za koji je verovao da će ga držati neko vreme. mnoge nagrade. Široki plavi put /La grande strada azzurra/The Wide Blue Road/. ■ Život i rad Pontekorvo je rođen u Pizi kao sin bogatog i nepromišljenog italijansko-jevrejskog biznismena i mlađi brat Bruna Pontekorvoa. i 1994. međutim. Pontekorvo je nastavio svoju seriju visoko politički angažovanih filmova delom Ogro (1979). napravivši par kratkih dokumentaraca. Saarija Kadera. Nije se.Z DODATAK preokreta. Postao je asistent Jorisa Ivensa. koje se bavi pojavom terorizma pri kraju oslabelog režima Franciska Franka u Španiji. Asistirao je isto tako i Ivu Alžreu /Yves Allegret/. ali kasnije mora da deluje čitav narod. internacionalno priznatog fizičara. Pontekorvo je iščitavao Franca Fanona dok je snimao Bitku za Alžir. Ja sam samo čovek levice. Otputovao je u severnu Italiju da pomogne da se organizuju antifašistički partizanski odredi i pod lažnim imenom Barnaba postao lider pokreta otpora u Milanu od 1943. pobegao je u Francusku. Pontekorvoovo sledeće veliko delo. sledi put pionira neorealizma kao što su Santis i Roselini. Ovaj film isto tako prikazuje jedan pokušaj revolucije potlačenih. Zatim je režirao Đovanu. kao većina italijanskih Jevreja”. koji je tada bio najznačajniji italijanski producent. svi ljudi”. ”Ja nisam revolucionar po svaku cenu. koji je najavio njegov zreli stil kasnijih filmova. a bio je takođe nominovan i za nagradu Akademije za režiju i koscenaristički rad. godini. ekstremno popularan u Alžiru. Pontekorvo je odlučio da napusti novinarstvo radi snimanja filmova. doprinelo je jačanju nacionalnog identiteta. režirao je svoj prvi celovečernji film. koje je uglavnom finansirao sam. gde je stekao diplomu hemičara. Pontekorvo je počeo da upoznaje ljude koji su širili njegove vidike. Pontekorvo je provodio mesece. Film su kao sredstvo video-obuke koristili i državni stratezi i revolucionarne grupe. ovoga puta sniman na Antilima. Te 1992. godine Pontekorvo je zamenio Đuljierma Biragija na mestu direktora Venecijanskog filmskog festivala i ostao na njegovom čelu 1992. Godine 1938. Pontekorvo: Upravo je to privuklo Salinasa i mene. ni ratovi ni revolucije. najvažnija poenta filma je ona koju je napravio Ben M’Hidi. Posle Drugog svetskog rata i njegovog povratka u Italiju. počev sa Misijom Timirjazeva /Missione Timiriazev/ 1953. 1993. Burn! (Queimada!. Igora Stravinskog i ŽanPol Sartra. “Ratovi se ne dobijaju terorizmom. epizodu filma Ruža vetrova /La rosa dei venti/ (1956). koristeći snimanje u stilu filmskih novosti (žurnala) i neprofesionalne glumce (naturščike) sa primarnim fokusom na obespravljenom stanovništvu koje odjednom privlači pažnju masovnih medija. Kad je film počeo da se prikazuje u Sjedinjenim Državama. iako često pojednostavljeni. Pored ovih uticaja.godine. ubrzo posle diplomiranja i suočen sa rastućim antisemitizmom. režirao dokumentarni nastavak Bitke za Alžir pod naslovom Povratak u Alžir (Ritorno ad Algeri). u čije filmove spadaju Regen i The Bridge. Njegovo portretisanje alžirskog otpora za vreme alžirskog rata. godine. holandskog reditelja dokumentarnih filmova i poznatog marksiste. Bitka za Alžir bila je Pontekorvovo remek-delo. a organizacija je tako zaoštrena da postaje neka vrsta prkosnog kvaliteta koji ljude pretvara u borce. francuskom reditelju poznatom po svojim delima u žanru ”film noir”. Pontekorvo: Da. šta ste otkrili. ali nije nemoguće postići da se publika s njim identifikuje. Bio je posebno potresen kada su se mnogi od njegovih prijatelja spakovali i krenuli iz Pariza da se bore u španskom građanskom ratu. Bilo je to vrema kada je Pontekorvo istinski razvio svoje političke ideale. i kao učitelj tenisa. ali koji ga je potpuno pokrenuo čim je video film Roberta Roselinija Paisà. do 1945. koji objašnjava razliku između terorizma i kolektivne akcije. do koje mere je po vašem mišljenju politička ideologija revolucionara iz FLN proizilazila iz islamskih religioznih uverenja ili bila pod njihovim uticajem? Pontekorvo: U to vreme je prisustvo religioznih uverenja u njihovoj revolucionarnoj političkoj ideologiji bilo krajnje pozitivno jer je davalo čvrste temelje toj borbi.

Brandoa sam snimio 41 put za jednu scenu u filmu Burn! Gledali smo snimke koji su stigli iz Rima u projekcionoj sali i nismo se osećali prijatno. to je kao da se penjete mračnim stepeništem držeći se samo ograde kao jedinog vodiča. koji je za osnovnoškolce snimio i videoporuku o ljubavi i učenju. Said: Kakav je bio prvobitni kraj? Pontekorvo: Bio je sličan. pevač poznat po svom proustaškom angažmanu i agitaciji. Said: Da li je scenario bio napisan ranije ili ste ga pisali u toku snimanja? Pontekorvo: Salinas i ja smo radili vrlo naporno na scenariju. tokom snimanja. odnosno da on lično i kao episkop Srpske pravoslavne crkve ne teži dobru i pobedi dobra. ali struktura je bila unapred utvrđena. ne želiš da koristiš glumce uopšte i hoćeš da ga snimaš u crno-beloj tehnici. Kad sam mu izneo predlog. koristeći ono malo novca što smo imali. ■■■ 71 . objasnio sam. Marko Perković je poznat po izjavama da ustaška ideologija “ujedinjuje mladež”. Said: To je više nekako poetično. ■■■ ■■■ MARKO PERKOVIĆ THOMPSON PROMOVIŠE “EDUKATIVNI” CD ZAGREB . kada radite koreografiju za balet na kraju filma koji je pod diktaturom istine. Sad. obrazovanja i športa pod upravom Dragana Primorca još uvek se ni na koji način nije oglasilo povodom ovog događaja. ali u isto vreme ne želite da time narušite jedinstvo ili kontinuitet filma. Kad su me pitali da li je bilo teško napraviti film. pa smo odlučili da nastavimo ■ ■ ■ KRATKE VESTI ■ ■ ■ ■■■ OKRUŽNI SUD. kao ti i ja”. ona ne oseća da tu postoji nekakav upad u stilski kontinuitet filma. ali nije imao isti osećaj slobode. a u obrazloženju presude stoji da „navedena inkriminacija okrivljenog Zorana Petakova po oceni suda predstavlja izuzetno tešku uvredu jer ona insinuira da privatni tužilac jeste i čini ono što je upravo suprotno njegovom naznačenju u odnosu na episkopski čin. to je jedini težak trenutak sa stanovišta režije. Kad se jednom opredelite za diktaturu istine. Mislim da je svima jasno da takav kraj filma u kome policija potiskuje masu unazad. upitao me: “Misliš da je Italijane briga za te crnce!” Prvo. iako vidite mnogo ljudi. jer kad se jednom odlučite za tu temu. Said: Znači da je bio vrlo pažljivo planiran. Sve vreme morate da razdvajate fikciju od istine. novembra 2005. Pontekorvo: Ono što je važno jeste da kada to publika vidi. Inspirisan licem te žene. Otkrio sam jedno izvanredno lice među statistima — to je žena koju vidite na kraju filma — i počeo da pripremam drukčiji završetak. Kanal 4 u Engleskoj napravio je emisiju o Bici za Alžir i naslovio je “Diktatura istine”. Da li na mom čelu piše – ‘Glupan’?” Tako. Tokom suđenja tužitelj Mirko Bulović (javnosti poznatiji pod nadimkom Irinej) nijednom nije došao na suđenje koje je sam pokrenuo (prvu tužbu je podneo 16. Okružni sud kojem je predsedavala sudija-eshatolog Savka Gogić tako je potvrdio ocenu sudije Četvrtog opštinskog suda Miroslava Bošnjaka. iskreno sam priznao da i nije bilo toliko teško koliko se čini. Tada smo bili tako siromašni da smo u ekipi imali samo devetoro ljudi. pošto nijedan producent nije želeo da producira naš film.000 dinara zbog ocena o ulozi crkve u formiranju ekstremističkih desnih organizacija i Mirku Buloviću (bačkom vladiki) koje je izneo 16. Ministarstvo znanosti. već zlu i pobedi zla. kao i glorifikacijama zločina u logorima smrti Jasenovac i Stara Gradiška u Drugom svetskom ratu.Okružni sud u Beogradu potvrdio je presudu Četvrtog opštinskog suda kojom je novinar Zoran Petakov kažnjen sa 100. Da bi pobedili kolonijalizam oni su morali da promene same sebe.Tvrtka Markotel najavila je da će njihovu novu CD Učilicu “Bitka za zemlju Hrvatsku” promovirati Marko Perković Thompson. Uzvratio mi je: “Tu nema glavne uloge. Pontekorvo: Sve osim završnice filma. Potrebno je da nađete nešto što ima svetlost baleta ili plesa. odlučio sam da završim film baletom i odam počast svim borbama za slobodu. u emisiji „Klopka” na televiziji BK. producirali smo ga sami. VERSKI SUD BEOGRAD . u smislu hrišćanske estahologije”. odlučili ste da morate slediti istinu. Zbog toga smo scenu montirali na tri različita načina tokom produkcije. ne mora neizostavno da bude realističan ili istinit. “Alžirci su belci. da promene ono u šta ih je kolonijalizam pretvorio. februara 2006). Neke stvari smo menjali.Z DODATAK Tokom dugih meseci priprema i razgovora sa ljudima. a ta žena nastavlja da se vraća. naravno. osećali smo da je scena bila neubedljiva. videli smo da borba protiv kolonijalizma menja mentalno stanje i običaje naroda. i odbacujete ono što nije istina. Naravno. “lično uvređenog” izjavom Petakova.

angažovao sam kompozitore sa završne godine studija na konzervatorijumu jer oni nisu bili tako skupi. A onda bi on rekao “Ne. tako da nismo govorili jedan sa drugim. dobijaju tim zajedništvom. Za potrebe filma Bitka za Alžir. Pontekorvo: Pa. Zamolio sam ga da mi odsvira neke kraće muzičke komade i odmah sam video da je zaista vrlo dobar. ubaciću muziku ovde”. ja sam napustio partiju 1956. Obojica ste veoma politični. Franko je predložio da uvedemo malu ljubavnu priču između Kapo i čuvara. s tim se ne slažem. svejedno. Na kraju smo obojica spakovali naše torbe i otišli. ali se ima osećaj da ste vi možda više doprineli jednom umetničkom senzibilitetu filma – osmišljavajući ga vizuelmo pa čak i muzički – dok je Franko bio više ideološki orijentisan. Pontekorvo: Ne. Dok smo spremali muziku za Bitku za Alžir. Mislio sam da će to narušiti jedinstvo stila filma i rekao to Franku. uključujući i dokumentarne. Muzika za film Bitka za Alžir nastala je za vreme rada na scenariju. Jedina stvar u kojoj smo se istinski razilazili bilo je to što Salinas nije shvatao ili poznavao muziku. bio bi to veliki ustupak”. odslušaj 10 puta jedan Betovenov gudački kvartet. koga smatram muzičkim genijem. Bio je zvezda u usponu. osim jednog malog dela. takođe ste sarađivali sa jednim od najvećih svetskih kompozitora filmske muzike. film sadrži kontrapunktski odnos između slike i zvuka. Zato sam rekao Franku: “Molim te učini mi uslugu. Mislim da ako pustite Baha čak i preko zatamnjenog ekrana magija i dalje funkcioniše! Sineast: Vi ste učili muziku kao vrlo mlad i jasno je da imate dobro razvijen muzički ukus. ti si imao pravo”. Imali smo iste političke ideje. zaista. ali Salinas je nikad nije 72 . Da li biste nešto rekli o vašoj saradnji i odnosu sa Enniom Morikoneom? Pontekorvo: Kada sam prvi put radio sa njim. dok je muzika za mene bila izuzetno važna. Za moje sledeće filmove potpuno sam se oslanjao na Morikonea. nije mi se dopalo ono što mi je doneo. Za film Burn! Morikone je napisao kompletnu muziku. ako počnete da se svađate. a ja sam bio oduševljen nekim od tema koje je on predložio. U jednom trenutku tokom pisanja. Prvi put kad sam ga sreo. nadam se — a to mi je bilo i rečeno mnogo puta — ne može se primetiti nikakvo stilsko odstupanje. a onda odslušaj prvi hor Bahove Pasije po svetom Mateji. Imali smo vrlo sličan ukus. Posle 15 dana smo smo se posredstvom producenta dogovorili da se sastanemo i Franko je rekao “Bio si u pravu. a jedna od retkih oblasti naših nesuglasica je eliminisana. Da bismo napisali scenario za Kapò. jer sam shvatio da bi bez toga priča bila suviše teška i niko ne bi želeo da gleda film”. ■ Enio Morikone da je ponovo snimamo. Sineast: Vaš saradnički odnos sa Salinasom je očigledno bio vrlo produktivan. Tek pred sami kraj. a ja sam skoro isti takav. Ponekad smo uticali jedan na drugog na strašan način. osim jednog. ali ako koristite samo četiri lica i posebnu vrstu muzike. Franko se naljutio zbog toga što sam rekao: “Možemo skratiti sve u ovoj sceni jer ćemo tu ubaciti muziku”. kad smo morali da požurimo jer je film bio prihvaćen za Venecijanski filmski festival. Insistirao je na tome i ja bih mu govorio “Zaprepašćuješ me!”. Posle toga. i čini se da ste obojica unosili u to komplementarne kvalitete. koji sam ubacio više zbog sujeverja nego iz nekog drugog razloga. Obojica smo voleli ronjenje i ja sam kupio kućicu na plaži u blizini njegove. Bio je ljut na mene. Pretpostavite da ste zamislili masovnu scenu. bilo mi je pomalo nelagodno. Dok smo pisali scenario. Po mom mišljenju. A ja sam na to rekao “Ne. ti si imao pravo. Morikone nije bio Morikone. Odslušaj 10 puta Bramsovu Prvu simfoniju. a on bi odvraćao “Zašto?” Onda smo počeli da vređamo jedan drugog. ali smo uvek ostajali dobri prijatelji. Sineast: Da li biste nešto ispričali o Franku Salinasu? Pontekorvo: Sve svoje filmove. Za moje prve filmove. pronašli smo prave teme. slika ne igra uvek najvažniju ulogu. i tako smo konačno sastavili priču. Takođe smo pripadali istoj političkoj formaciji. Franko ima mentalitet čoveka sa Sardinije. međutim. Nije bilo takve podele rada među nama.Z DODATAK napustio. i nismo govorili jedan sa drugim dve nedelje. možda vam više neće biti potrebna masovna scena. Mnogo mu dugujem. Kad ste sa nekim po ceo dan. I. otišli smo u malo selo da nam ništa ne bi odvraćalo pažnju. to može da eksplodira. Na kraju. Salinas mi je preporučio Morikonea rekavši “Svi kažu da je vrlo dobar”. To je venčanje iz interesa u kome obe strane. U određenom trenutku sam promenio scenario jer sam rekao: “Ne. Sineast: Italijanskoj komunističkoj partiji. i ja sam bio ljut na njega iz suprotnih razloga. mlada i mladoženja. Bio je sjajan pisac. On je prihvatio neke teme koje sam ja predložio. i tako dalje. napisao sam sa Frankom. Franko je zavoleo muziku.

Dozvolite da vam objasnim koliko je ljubav prema stvarnosti. Nisam poznavao jevrejski svet u Evropi. o okupaciji Iraka koju predvode SAD. Marija Espozito: Pre nego što pređemo na Bitku za Alžir. razgovarao je 9. sa njim sam bio dobar prijatelj i veoma ga uvažavao. ponavljam. već i drugih sličnih pisaca. ali on je jedan od onih kojih se najbolje sećam. ali filmovi kakve sam ja voleo i želeo da pravim bili su vrlo daleko od sveta Felinijevih. Tek onda smo otišli u Francusku i naširoko diskutovali sa funkcio- 73 . 29. Pisci koji su mi mnogo značili bili su ljudi kao Isak Baševič Singer. Potrošio sam samo par dana na probna snimanja glumaca u Bici za Alžir. možete li mi reći zašto ste postali filmski stvaralac i ko je iz sveta filma i literature najviše uticao na vas? Đilo Pontekorvo: Pre svega. a uz to.godine. kao što su one u filmskim žurnalima. Otprilike pre tri godine BBC je definisao moje delo kao ”diktaturu istine”. Đilo Pontekorvo. Roselini je. lepotu forme. stvarnosti koja nas okružuje. izvan Italije. prim. kad god sam se suočavao sa izborom da se udaljim od stvarnosti ili upotrebim neki od efekata koji se koriste da se stekne popularnost kod publike. Pisac scenarija Franko Salinas i ja proveli smo nedelje i nedelje u kazbi (U Alžiru i Tunisu se tako nazivaju utvrde povesnih. Stoga je za mene Roselini ličnost koju najviše volim. na mene izvršio je Roselini. Marija Espozito: Koliko je trajala priprema produkcije i da li je bilo teško obezbediti novac za film? Đilo Pontekorvo: Iako je vreme uloženo u pisanje scenarija bilo vrlo kratko—samo dva meseca—istraživačka faza bila je ekstremno duga. koji je 1992. na primer. glavni kreativni uticaj. režiser filma Bitka za Alžir iz 1965. naročito u Alžiru. U mojim filmovima. maja 2004. njegovim kinematografskim uticajima. Metod kojim smo se na kraju poslužili bio je da snimimo originalni negativ i napravimo njegovu kopiju pa da onda refotografišemo tu kopiju. bio je to italijanski filmski reditelj Roberto Roselini. Diskutovali su o produkciji Pontekorvoovog prekretničkog i snažnog filma. Z redakcije) da bismo stekli predstavu o realnosti užasa koji se tu odvijao. Teškoća je bila u tome da se postigne taj pravi izgled koji će imitirati zrnaste fotografije sa jakim kontrastom. On je imao naklonost i ljubav prema stvarnosti kakvu sam i ja sam imao. Verujem da je on najznačajniji talenat u istoriji filma jer je doneo potpuno nov pristup stvarnosti — ljubav prema stvarnosti koje pre njega nije bilo. juna 2004. morao sam da zadržim izvesnu otmenost forme.Z DODATAK Intervju sa Đilom Pontekorvoom. uvrežio za celi stari deo grada. koji je bio ekstremno inteligentna. meni značila. uvršten na UNESCOv popis svetske baštine. ali ceo mesec dana proveo tražeći pravu vrstu fotografije. starih gradova (kao Alžir ili Sousse). telefonom sa Marijom Espozito. ne samo Singerovih. uvek sam odbacivao te mogućnosti i zadržavao blizak dodir sa stvarnošću. onu koja će najbolje preneti taj osećaj istinitosti. Naziv se. Iznad svega. jer će se to prikazivati u bioskopima u kojima ljudi plaćaju da bi to gledali. i drugim temama. Bio sam isto tako prijatelj i filmskog stvaraoca Federika Felinija. Marija Espozito: Da li ste zbog toga odlučili da Bitku za Alžir snimite u stilu dokumentarnog filma? Đilo Pontekorvo: Da. pa sam strasno čitao čitave serije romana. Mesec dana nam je bilo potrebno da otkrijemo traženu tehniku. Neću da kažem da mi je on bio najznačajniji. režiserom Bitke za Alžir Blizak dodir sa stvarnošću razgovarala Marija Espozito. dosetljiva i kreativna osoba. bio moj uzor.

iako je taj posao od suštinskog značaja za kontinuitet u ponavljanju kadrova. ali ovaj film zaista ne”. ono na šta ta pojava podseća. Imali smo snažnu podršku Alžiraca. Za mene je fizička pojava osobe. Međutim. ili bolje reći. Pozvao me je da dođem kod njega. Možete li da objasnite kako ste odabrali Alžirce za film i koje ste kvalitete tražili? Đilo Pontekorvo: Čak je i Žan Marten bio minorni provincijski glumac u Francuskoj. Marija Espozito: Koliko je trajalo snimanje filma? Đilo Pontekorvo: Četiri meseca minus tri dana. to je moja najveća žalost što mi ekonomske okolnosti moje porodice nisu dozvolile da studiram klasičnu muziku na konzervatorijumu. teme koje sam sam komponovao. oni su hteli da pravim filmove kakve ja nisam želeo. lako smo dobili dozvole da se krećemo ulicama i snimamo. [renomirani kompozitor filmske muzike] Ennio Morikone bio je mlad čovek. samo ako je to lice pravo. posle 15 dana. odzviždao ili odsvirao na klaviru. ako pronađem glumca koji je dobar i koji podseća na ono što želim. Bilo je ekstremno teško skupiti novac za film. Ali. ali vrlo zabavna priča. probudio Ennia i rekao mu da sam našao nešto što ”će se čak i tebi dopasti”. Moram reći da muziku volim čak i više nego film. Ennio mi je rekao: ”Pre nego što pustiš to što si snimio. iako nismo imali ni peni za to. važnija nego sposobnost ili oštroumnost izabranog glumca. Konačno. kao što sam želeo. Na kraju smo odlučili da napravimo neku vrstu kooperative. drugim rečima manje je interesovanja pokazano za probleme drugih ljudi i naroda. daću ti da čuješ tri teme koje su meni jutros pale na pamet”. jer sa neprofesionalnim glumcima gubite mnogo vremena. sledećeg jutra u pola osam. posle nedelja i nedelja u kojima nismo mogli da se složimo oko muzike. Kad sam ušao. To je odlučujuće. Kad sam mu rekao da volim muziku. ”Pustiću te da snimaš šta god hoćeš. Rekli smo sami sebi da ćemo tamo naći nekoga i naučiti njega ili nju kako se to radi.Z DODATAK Tvorci filmova su manje zainteresovani za politiku. Tražio sam od tog producenta minimum—vrlo mali iznos novca—što je film zaradio za manje od 20 dana od početka prikazivanja. Tako smo tokom priprema za Bitku za Alžir obilazili Italiju i Francusku sve dok nismo pronašli lica koja su odgovarala onome što smo želeli. Marija Espozito: Možete li nam ispričati kako je muzika za film nastala? Đilo Pontekorvo: To je duga. Misliš da je Italijane briga za priču o nekim tamo crncima?” Odgovarao sam da oni nisu ”crni” i ”nije istina da Italijani nisu zainteresovani za to—to je nama vrlo blisko”. koja je odlučujuća komponenta u stvaranju filma. Za mene je to kao što slikar mora da ima pravi model da bi mogao da zamisli prave boje. tako da sam ih zviždao i dok sam se stepeništem peo pet spratova da bih stigao kod Ennia. Seo je za klavir i počeo da svira upravo to što sam ja snimio. ti si lud. nedelju za nedeljom donosio mi je teme koje mi se nisu dopadale. i mnogo kraće vreme u pisanje scenarija. nije bilo drugih profesionalnih glumaca u filmu. Da biste stekli predstavu o kako malom iznosu novca se radilo. ja sam srećan. jer smo svi bili članovi zadruge koja je finansirala film i tačno znali koliko sati snimanja smo mogli da platimo.. Naravno.—i konačno smo sami prikupili novac. Kada sam predlagao snimanje Bitke za Alžir. U stvari. njegova pojava. To je ono što uvek radim u filmovima. a ja sam njemu davao moje teme. tako da je svako od nas uložio novac u njega—režiser. oni bi mi rekli: ”Ne. imali smo takav haos i nered da smo morali da nabavimo pravu skript-girl iz Italije. itd.. i koje se njemu nisu dopadale. jedne noći javile su mi se tri osnovne teme. Svi producenti bi rekli. Niko nije hteo da producira film. reći ću da smo otišli u Alžir bez script-girl. koji je igrao pukovnika Matjea. Nivo političke zainteresovanosti u medijima i kod evropske publike nažalost je opao. Potrošili smo mnogo vremena u skupljanju ovih informacija. Nijedan mišić na njegovom licu nije napravio ni najmanji izdajnički pokret koji 74 . Na primer. Jedan me je čak pitao da li na njegovom čelu vidim ispisano ”budala” kad mu predlažem film koji ”niko nikad neće hteti da gleda”. više volim da gubim sat za satom. Snimio sam ih malim kasetofonom i srećan. Izabrao sam ga jer mi se jako svidelo njegovo lice. tekstopisac. iako sam bio u dobrim odnosima sa producentima jer je moj prethodni film Kapó bio nominovan za Oskara. nerima koji su bili u paravojsci. a i ostali troškovi su bili manji nego obično. Za to vreme sam zviždukao teme da bih ih zapamtio. To je izraženo činjenicom da producenti koji bi nekad ranije prihvatali izvesne teme više nisu zainteresovani za njih jer misle da se to publici neće svideti. Marija Espozito: Osim Žana Martena.

a on je rekao. Ostavio je jak utisak na sve i svi su se smejali. Marija Espozito: Kakav je vaš stav prema italijanskom vojnom učešću u Iraku? Đilo Pontekorvo: Ja se tome potpuno protivim. ne ista talasna dužina”. Irak treba da ima potpunu autonomiju. i borba protiv francuske kolonijalne okupacije u Alžiru suočavaju se sa istim problemima i koriste slične tehnike. Obnovili smo odnose kasnije. slušaj ovo. U stvari. Ennio je ovo ispričao novinarima na toj pres konferenciji povodom dobijanja Zlatnog lava. Kako je bilo raditi sa Marlonom Brandom? Đilo Pontekorvo: Smatrao sam Branda istinskim genijem filma i vero- vatno jednim od najizuzetnijih glumaca na filmu uopšte. Marija Espozito: Dok nas dvoje razgovaramo. Iako težak za saradnju. ovaj komentar je tačan i vredi i za Irak. Morikonea su pitali kako to da je muziku pisao i režiser. Iako postoje razlike između Alžira i Iraka. Tako mi je moje iskustvo mnogo pomoglo i bilo je sasvim prirodno i jednostavno za mene da zamislim šta bih ja uradio u tim okolnostima. Bio je zaprepašćen i nije mogao da shvati kako je moguće da nam obojici padne na pamet ista muzika. alžirska organizacija. biti slobodna zemlja. onog dana kada smo dobili Zlatnog lava u Veneciji. luđi si nego što sam mislio. Jasno mi je da se tvoj karakter nije promenio baš kao ni moj. jednog od lidera pokreta otpora: ”Mislite li da će FLN. takva je to napetost bila. pazi. snimili ste Burn. ekstremno siromašnom delu grada. i ubistva— sve što ste vi prikazali u svom filmu. podignutom oko malih aleja. Ali. Možete li nam reći šta vi mislite o toj okupaciji? Đilo Pontekorvo: Ja sam strašan protivnik svakog oblika stranog prisustva u nekoj zemlji. U izvesnom trenutku neki novinar pita Ben M’Hidi-ja. u Parizu kao i u Rimu. Davao sam mu instrukcije o tome šta želim da uradi pred kamerama preko mog asistenta režije. Kad sam ga video. on je želeo da snimi film o pravima američkih Indijanaca i pitao me da li ja to mogu da uradim. Pozvao sam njegovu ženu i ispričao joj šta se desilo obećavši da ću mu reći istinu samo ako dobijemo nagradu u Veneciji”. I. Otpor protiv fašizma. Pitao sam: “Talasnoj dužini? Ovo su iste note. Na kraju će Irak i sve druge zemlje gde ima bola. Kad je stigao rekao sam mu. Marija Espozito: Posle Bitke za Alžir. sprovode torturu. Bilo je vrlo teško za vreme produkcije Burna. a onda odsvirao njegove teme. on je istovremeno veoma profesionalan i na kraju uradi ono što se od njega traži da uradi. Postojala je tu neprekidna borba i to toliko napeta poslednjih meseci snimanja da Marlon i ja nismo govorili jedan sa drugim. naravno. U izvesnim detaljima sve tajne borbe su iste. Nismo se čak ni rukovali na kraju filma niti rekli jedan drugom do viđenja.Z DODATAK bi mi otkrio da pravi budalu od mene. pre ili kasnije. Zatim. ali on je isto tako ćudljiva i teška osoba. Marija Espozito: Bili ste u antifašističkom pokretu otpora. mislim da će Irak. žrtvovanja i borbe protiv okupacije. svakako. ali mislim da će Francuskoj biti mnogo teže da zadrži tok istorije”. vojska SAD i njene saveznice rade istu stvar u Iraku—opkoljavaju mase. rekao sam mu: ”Znači. biti u stanju da pobedi moćnu francusku armiju?” a on odgovara ”Ne. Na duge staze. Nije odgovorio. Nadam se da će se to dogoditi. uspeti u odbrani svoje nezavisnosti. Nedavne informacije o američkoj torturi nad iračkim zarobljenicima još su jači argument za one koji okupaciju smatraju nepravednom i nezakonitom. godinu ipo dana posle Burna. Postoji scena u Bici za Alžir koja odgovara situaciji u Iraku. ja nisam ništa hteo da mu kažem. jer su ti ljudi mogli da mi prenesu detalje onoga što im se zaista događalo. Pomažu li vam ta iskustva u stvaranju filmova? Đilo Pontekorvo: Da. jer to nije automatski zagarantovano. Imao sam sjajnu pomoć ljudi u kazbi u Alžiru. ”Normalno je da posle mesec dana razmene ideja budemo na istoj talasnoj dužini”. On je kao ekstremno osetljiv trkački konj. imajte na umu da mi razgovaramo samo o torturi koja je razotkrivena. stoga. A on je objasnio: “Tog jutra je Đilo zviždao svoje teme dok se penjao stepenicama. pa ako bismo pokušali da na- 75 .

stvarno mi je stalo do ovoga iz političkih i moralnih razloga. 20 ili 30 godina. itd. Nažalost film nikada nije snimljen iz razloga na koje ni Brando ni ja nismo mogli da utičemo. već i politički i moralni. došlo je do ružnog pada standarda u proizvodnji filmova u poređenju sa periodima od pre 15. Rekao bih: budite istrajni i bićete nagrađeni. A on je rekao ”Ne. opet bismo se posvađali za tri dana”. čak i ako je to teško jer je to na duge staze vredno svih teškoća. Marija Espozito: Bili ste član KPI [Komunističke partije Italije] do 1956. Mislim da si ti vrlo pogodan da napraviš taj film i preklinjem te da to uradiš”.Z DODATAK proveo sa Sijuks Indijancima u Južnoj Dakoti. već i zbog toga što se nisam slagao sa demokratskim centralizmom—u najmanju ruku. On se složio i ja sam proveo skoro mesec dana u rezervatu. u jednom indijanskom rezervatu. drugim rečima manje je interesovanja pokazano za probleme drugih ljudi i naroda. Sa rediteljima je malo drugačije jer njihov interes nije do kraja ekonomski. ne. i donosi mnogo više zadovoljstva nego snimanje filmova koji vas ne ispunjavaju strašću. Bilo je to vrlo interesantno iskustvo. Ja sam svakako vrlo zadovoljan što sam tih mesec dana 76 . Ima ljudi koji žele da snimaju ozbiljne filmove. To je izraženo činjenicom da producenti koji bi nekad ranije prihvatali izvesne teme više nisu zainteresovani za njih jer misle da se to publici neće svideti. Zašto danas po vašem mišljenju ima tako malo reditelja koji se bave ovom temom? Đilo Pontekorvo: Na žalost. da otkrijem kako oni govore i žive. Kada ostvarite ono što ste zamislili to se uvek više nego desetostruko isplati. ali sam i zahtevao da mi se omogući da živim. najmanje 20 ili mesec dana. koji je bio beznadežno siromašan. Marija Espozito: Smatrate li sebe socijalistom? Đilo Pontekorvo: Svakako. Onda sam rekao ”Hajde da vidimo šta će se desiti”. a ne njen neprijatelj. Snažno sam vezan za socijalizam i progresivne ideje. ali imaju problema da nađu producente. ne. godine pravimo film. Marija Espozito: Kakav biste savet dali mladim rediteljima danas? Đilo Pontekorvo: Rekao bih im: održite vašu hrabrost. Marija Espozito: Kad ste snimili Bitku za Alžir i Burn. Zašto ste je napustili? Đilo Pontekorvo: Nisam napustio partiju samo zbog Mađarske. postojao je izvestan broj levičarski orijentisanih reditelja čiji su filmovi slali antiimperijalističku poruku. ■ Preveli Nada Ljubić i Vladimir Bogićević Ben M’Hidi – borac za alžirsku nezavisnost koga su Francuzi zarobili i ubili 1957. Nivo političke zainteresovanosti u medijima i kod evropske publike nažalost je opao. oblici organizovanja koje su imali bili su rigidni. Tvorci filmova su manje zainteresovani za politiku. I pored toga sam ostao čovek levice.

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->