Está en la página 1de 35

"sr~ r>::6 a iI',aNT~ T~STfi£'t,"lO. :rO.NPr;; ~r;; 1'I)IAFM t.A~ ii,~#~ '~llr;; ~5AgAN m;5Pji; l.I!i i!

lti:-~_

~~gJ·!..,1 .J 1'_

AG.~IT f~M~9S T~~S 111'05 I?' ~t'JmR"f1f l\1~i"~~~,.~

LA ~,"5s'(!~ 11. (~U~ ~s 'SFlLSi;RIA; LA O'RI~5s:a 2..6 QWI< Il<~ IINARI'!I '1/ LA

VR~SS~~:;:o tQw. !OSOl£~ IA... .

2

f.<s 10 01HfJill P'RPklcf0rl f.>lt ltlf de 161 -'Civfnct'a aB ~rQo'Eig< er- ,:..1 vhr"iee #ij1Jf! fpfM[J,l le J3J{)'0it"lc~ Q~ ~afdbb " T'"~ rctis; ~ .J0ieft Y 5t€1nacto. Sil a@D 01 pte d'e lOs ® olee 1Cl'l t!1l Sierm de AI>qc':i¥c:ue, en 1m SWrra~ &'tJt-~,@,jj'CG. EI mWij"C~r0 es ReG' GP·e.1 ctJIlhr0 odiel ali\li"m 'I huo:&rtos.

I
AclualidLa:d ~p:ou romaNo
Kombre NmedIDiI1litl De5-Gon~ciQD
DJiStancf.m, a 6Has ,cl:uoQdes ,de 10, A, MClnt~rG 1 ;;ll+m, 'A Ei~a LXl:!XVI rr'I.p.~"i
iR;Yla Bettct:l: ,irQ'mana Af)Wf!'Ci 1 ::riktn!' e. lJJ-sdh ~,IX !"Q?;,Jjl.
r1empo. ,que Se 'tolith::' 'E!n r,Ef-e,o'rle_r A~onfatrJ: I hal'€! y medEa A Ep:JrCJ :it j£lf,nQd~ r~ ~ ~
6)!!Q ,Usf,oneill ADRI.,-'t~<;; , ooro,y med"ta A: JlfSU· 4' jQ,l:'lt:i'dat
€(n~te~Qs 'lUIfil~Q'dIiils-. JI,,-.3§0 C:oJw.d~,e<:.: ljrl dorie:
C:ts.t'GlIdl,e;:iQ CI la cCl:p~tal ~(;D(doil:id' i4'1j:~m, C'("JSI 4 j'em_.ada~ ": m.p Q mme ODSW~ ss ei !!'lT~~rr;j'0l ut]ttzot;l,tj) aor lo fO'Tndr'lp"t !J)tiro rn!li:<';jlr Iel!:; .:;i'i:;toncic.lS ®ntre. I~ :p'\ilb!ac19n~ , A I ~o rn blo Gef Lta I. rn iI pm 05 S6 €: QFT~tl . Gten taO 1 .40" ~ fn..., I) lei q~. ss 1£1 r 1 ismlV, .QO~j 1 ,.5- km.

~*, un~jornQdQ eq~i\l(iJl;e, a un Glfti €ie oortlln'® @6 hbFa~ Gie m~cll'.a ~Fl€I A@ Ol3Jooho a~I!IIT~_

r;;;('4 Lfl RAET1CA HAV u'r'llA VI~LA Gut; Sf: llAMA O.R !?:U~DO.

4

'r;;5. !:!Mil (.ltlPAr;l fi'llNIMP'O;;:TAN'TiO, POl?OWIi .A~'7V6 Ii Cl~S,ilt,~ iO-N V\ 6uf;Rl'lfi COr~lTIl\A . ~~~~~~ PO(l'l:F1[;Y.o, c.Oi'lVlltr!~i'l_OO.slJ;; ,[;N AUltiV':'; I Dl< j{O\l'l(,fi II {;;$ 'M~ :f;STO GU~ FAMft-'1A5 :lY'd~¥ ITYI p,oRr ANr~S. V IV t;;f4 A1,.Ll COlYl~Cll"li1170 CQNGL .AC!Orrl~,

SlE! Q~.iento ~ 10 alto de;.Und ~~if'f£;l ~·f"4t:L Gonde 5~ dIWSo et riO ~";vQdaFquiwir, rodead:a de' uri\'ar~~_ $;lJS hobi1:Orif.eSl.B~,.C"l!S~enjon e.l"I dos r71rJe~S' urh(:mt1lS'<urlldeJ~ Fle~jlJFl puerile dei sTgla ~v.. Es una !D0blaci®['i "(:Ie .9}"~S- bloJifCG&:;" CidYO-5·h~bjki"",tffi; 1l.e derdioon 01 hilIfJ0{0l[}el e;6~·mk'! ¥ to ftirjp. :wi~ik;c d~1 nj~rro.

Nom.brjl!' Mo.ritmw

EI,.rnalJcibs q Q.~q~ c'ludades de 10 A C6[d~ba <46 krA.

RUla I~tit(l RQmgflll~ A Alm€l..dinFllcq l-2~ ~m_

ti,"iL:c.rdubfll ~XVIIl'i:f.r.p.

A AJ,rn~~,f.r'iIlra .LMX-XVJ m.f.J

llemp'o 'q,ues!E!' ff·llila en," R'C!lmeJ~ A C6n::fd~G m;rruf1ldr0~ . l &~,.a :d:!nanc:ia, .!.A, ,4,lmerntJiIlCi I hmiO v ofC;t..~rfrf9

A f"M~"L.:~~ l'rOfRad{'.l "fm~ai"('J. . 'fA. Alm~dlnilh::~ .~ jorfl'QldLe~

3

gPJ ~Jbi. :c.::::1 6este €i8 ta pw'Vi'hc.ia de ~6r;dobq, en 1[1 .... @QAd~1 G",·o.ct€lI~uivTry ~l:!nte ol P'arque; i'!o1urplde Horncchcelcs. !i~~ @€H:li€$ £13 ~ediG-1Jn F-"rir.K:rp;;J,lmerH'e G'l clJl1i .... o €:i'e 51t:1~ ~~wrtd~. de;;nepmln Is pr,oolJOG.ii:tn -:-J0 mefli. Ir,ig-IP ¥ t;Q~e ro~ 0Jlw!<:lr, :;1lmque i00, bie!'l Frby !gec16f'. 1~ giro4-GI.

A¢.t,",:afldiilCi Epo,@. fom'a ru:i.
WOll1br.e Atmt'Xt:~S~eJ{ ~I R[a '(:fJn:MQ
l),istclln't::tW: a o'tr,t:I,s elud,ades ~e I", A tLijo"re ktrl. A Mil§j 'XiII m.p. ,
Rut'Q S.~iciOl.R:DmCllnD A, (J;®nJab):!l 22 iITtJ- l ... cGQrel~ba Jil._Y.. I'll ,p.
ii~mpG que' ,S9 't'ard~ e.n reH:OD:'e:r .1;, ~c ~~ S .. ,) rtiit1VMs. I'A A'StIW ::,!!·[bmCl~ci<&
I e.SQi> dis;fancia 'A. eGrd&bc ;2("rniituiGS' A CcQrduo€l 1 jomedo
Cq,rrs'tard! lJI~lllztld as: E!5 Will AVg1ll5 D I
;;;;:-4;]1 ~Q lACed;(.) oecwnol2lf.iO
, .Di~fa if1Gio H lar c'aij:j'ikl1i (C'6~dabQ) I<,Q;§~~- - j61mado
1 11

~5, l.l(1, SnsT~A ~ COMTP,:ot g~ Q. ~U"" S" INT'lCA !8..Pf;W., ~f.U:Am1Pi1f' PiG~IT~ 6i1.!10 Ti?Al'bPOR'TA" pr;; PO~~' PROCiO<% -'II III C/iUt';;E'.

3:e aS1BI'lI€l:'eh vf('\'olt.e rC:!l5i~ad& d€"'S.\JO\!e!5 <il'n~u[QGien€ls, 0. Ii) -Hm ~j Geni~ lie:: quft·,en e.- co f:JrMOna eN;] AGI'J~9_able:. Su.-; tlerms~on nlbl':{. 1€rHI,?;i,eu~i\!i.Jn~ljZ@. tnt'..>.' Ni:Js RfG-e!U:t:l05 de 1(!] nlJartu oornlra de: rea:ol1..Q. prl[;lC:::~aimenteu-®1 cereal '1~! elii'liQ.

A,clu alldaid ~po.c:c:J r.am'anD
~.omibr.e f:::ilo QOJGI'I-j-a-: .4,·tII~l\j.;JT£l· Firrlilt.::: ~ stflffi
D,lnaneld's 'a ohcJs: e il.lda;des 'de 113 IA La lui$iona j SlID,. A L'l:'l ~u.i'si@fWl }{#Im.p.
RIli't·QI ,B,ifl.pa. ~iC1)lana A AIrnw·:? .... or deJ rue· ''63 W_ , NCtlrO>;!.la XLII rn:p_
ij~mpo q~e-fse huda e,n raE.Q'[,.e r A La LLJJ:i~fil"{'] hG'rlriHk.ikis.. A. l:.13~b1h.a I1tJ rrn:;cHa: jg(fludQ
~.sa -tiiiffuancia l\ p._ Imnd6v.or del R\dI~ 4,."5 miiMu-lOS A CQrb~l(]_ 2Jl~rm~J!S-
·G'al9=;flera6i utilito:d.CI! r>J IW _ E--5 VkllAl.!~uoSrQ
rf!!!ifl:mC]a ,ill 10 cClPj'fbl 92J:mo L 1 HbbGI _j iormrd.o~ :14

109;'5- ~SF/j~ CO~M L~S 5E PO~ ll'il~ ~-;r:lili.

!oj"';;;'" "-ceO ",51U'o'IEi10,"< 1,;'1' liiJO$ G'i',flm

rn,EvlQN,~.~S. ION L", l ISii;~", MlUV· :;1i:{CA [7,E p ~m:;t ~~;:'-~';:'j

....., :-'---

15

"&ih:le100 '0 me'di[-o eC;lItAT 1"It) ~1J1 ~e Qiirtilobe 'Y $.€!¥illo" rlJe IDr;f'1.:lndCl p.;'b~ 9]1 m!''1 @'ClJIffis lIir 0"firr;IQl'l@;i, ~:@t S:1@h .f£.V H L ':p@~el r~®B Ijm;'!I~.'eXj·ftfl$ro~.;i.1Je<Qi5 gelA FWl all:)l€!a· t'FUffi eidc..~k!~n· Q~!t'l~ PEim;lrQ&_ ~~S;.:@errtBs~ ~~iGdR .$~@ffi lROG 01 @:tJln~Gl de IG Xdcmluna, eJ O€:o'i9qt ¥~I alg>OiJ6lfl1. ade[nGlj] 4e: t,efleJr mwejc;Js. G:ef~t~ y.. GiVSS_:>it !:O{ lVl 'Pll!W..O .

5rn.~rC' ,~!II lA C'Al'liJl~fl~1 _~~~~~. TI;;;M~ CA"',PO~ i#ff!I<N5,OS ~ rili6fiL.~S. 'COMO 5~ R~~~s,"m A ~M ~u i'l"I'O~l~A,:

eA;It~f4t~

~f:lfn:!"X1Q &,~ e~~la:'V~ ~r~ I ile7Gl0it1flf§s a~ f& I.!'Q~S, sniT"€' lQ ""em (~I rrO:Jt:Clr0;6n~~, ~ 1iz:I~~r[.~4ii;!i

nel ·~'U€!~~J!JUIV.F, CjIJ~ti\o r ~le p~LijJ~iiitJ ~~r ~_q~ riin.lfo.l!5s. log ~llilEi!rL5(j8. re~eflQ5.; (j~ ~~ '"@l:r~'€l

i2:0FfGl4lidC:lftte Sbt:I~r~:+'ill;;fSlS:lm el eIJJ~iV(J #,('fi£"\'l;GJ.I~ 'if 01lwr.

D'r~al'ilcltfs a; aff"d5"C::iudcidl&s·,dre I~ '/!Ii.' M1.Zifct%gJij,;Q Sl3 tim,

'R!ltd·g',eti:cICI'RQmarfa: I/i!; 1,0 "'ui.1iQ('jGi ~31f k;~

»-. WI[:.'1ni~i :<1~ 'm,;f:;t.

~ b,oi;luJ!iku;:wr J<~ l ro ,iP.

liel'ir'lPG GlU e-. 'iSe tc,rdiIJ e;n reI:1:I:r~ieJlt A: M<JlrJSheFicr ~IF:!!.;J ~'Cr!l eS-llI' ti!~dCln!C:hl :A Lr:iI t~~J'fQ j?~. rn~n\;l1@s

A ,t:Jltlrtjt:l"l 1 j,®r,r:ra~

'f.,.lQ IJ:![f$~'f"iQ , F,:moG.L@l,

!:':rl 1:D>:t:al.iGl:ad %! gfhJQ errir:e elm :E®1il'lG~ ~.endtJ!·~\1JstjeJ~Cl~ ~ieGis"er;J ce~6ala:>,. ¥ @ltV£1I'_ ~ilJ~ h(1lbifai"lh':~$ ~1:f d 001'£C'S,,", ldlJ91fj ien <@ iCl c41'21ide '€f'.iJ>l"letd1dr ~Ql~ifj@o/ ~fu:;@flJlii, lhCl~')f€ nQj:@ lom~i:&l,~e':l~';:m:JIJ:Q;!s;o

_O---A l1t~~-o-o,-, ;100?tif;9A o-e; CAl(MO 5," $I'ffi,q, a Plq,"BlO PI"

22

11Hl~ !.it~ !'IlAe.l'Hr;:IC 0 Al\II~IT~MR'O rOJ'll"PG s h' CH~r~Q.A!~i'l tnU C l-I AS' I' I IoL\CI,llt\$ p~ (!>L.. .. ;I?IP.p.q~~,

.23

1;:1 @;'onjr0l9'tlZl ·l;]r:ClWe~T:6gf~a: (£1,6 ItirlfE€1 ~ :>H~tl <91"'1 10 w~tJLJI1i1I pnbJOf.::ifB"rf lila .~o'n1ip",.;;rr:fi!;:;:;'" en , rr ~~ t;lll1ndblq14i1:~lh .rl#l"llro "ol;;;; 10 e::Wf(~rCl:ii del A·ljlOmf~, G1 e~ra.c)i:.3;s, kilf,m€llF6S

c· -,..,y,';e;T'fda ~ ~Ufl&,e de; mmiePIZo dl€l 110 V1!;Sl ~e IQ P'IGlt>L'!:l.,. Ilam~d!q Sr1 ~@ ~gm~riQ 6m~ .

Ai1ikJr~Clim. Daf~ue 1,ll9tJo~'IE: itL"Sl!5iQ ~!;tllr'~$,

LLY3."'.,£? At ;PU~'liO Vf< t?S1rfl CA"S!

MEO mW~1?Q ~ ~9·

WiJ'i:?(;;~5IQJWiJ\l'ffi GUiO· I02Sf AL.ti"'SCl:!inl~. ~l:IGr,l ~P~~APO"l?'".S ~ lit Il'A~l~ .•

~Ntf!#r.1'! 18._ \fINO , v to,I?~,"N tANTo t;;.M 1l'@!j'ljlON~S !~ Am16O'S COmO ,,~ i{lf05 R~lSIO>qS 'f 8.I~;;'1\AIl105,

26

Asentbdb Eh uno ferlll ~f1n.piflo entre .to $i-err€J Y el rn'l(il~c sus ie~mS.50n ba'r1QtJds flIilf €'II r1r.:. GIJOGoJete. Es ~b~?~~.(CJr '511 ,p"rodLo!ccf6n @II vir~. SLl1J~;w.rade.ng~OQbQl'lt(Jr f d~ reS'M @fO\liQ&,_ .£:1.IS ';1.ent~'~, bat'fllb~,n s;e dBdtOOn c~ C:1Jlhvo.o;e. e.ef.eo[i!;~. rerff(}[adiGi. €ll.g(:tcfiS[r '1/ COJ'lli:ho,

,;M, k.m _

______________________________________________ ~ 1

CadiE. ~a €iuddd rfliIrs onitigu.1El1 de ro Pa~lralilp I~Fit:11l tt:Je furitlddq poT I~ fe1t1reio~pn el 11'00 ·ontes de Cdste;,_ Su fisn,Qmi~, ®~·§in~uIQ[ n~ ~f<l,pC!FgU~ tQp,~-,t:flJ::]d6n S~ Q:tsiel'lTc E\!'O Utl,p $Inoo}m ~Hinsl\Jl.a -~D ~(']moietr Ffm(f;'lue rtlU';lil prQlt~~ifJ l£'l c[C!rlcrQse ~J:)'r'i¥ir'm-;j E! n bme €j.e Ms OJtfJi.€''!Im~cie:lm ~~ ~net!iti:fltffii'!eo y, qe1-J;.tliit'l~iGD.

Aetudlldad

A HGh!f.l~ Reqi:a 1 10rr.laOO

A Il,Iria TroGlwgkl '3jomo[id';

DlstlOl,neh:'s 01 of;ms :ciuc:klrtd'e-s- de la A Jer'er j6:' ~rn,

Ruta ~fil;g Rem:!JntQ .A lGrifGt tQ.4<kro.

A j,!aS1ElR~ ~IVm.p. 'A foliar TI'-tlciucro U::l( t'rwP.

lle:mpb 1~j;l9 ~ terrtic le!l'l r-eeorrer:' k?Jer.e'm ;tl mt'lutqs-

I!Js~ tii'-kl"llcla I ,t RJrjfG 1 t'!:w::Jxl1'1e.diti][

I Erc~ IQ ®Ql'lits:lJ de su c;on~.ento jurfdlGQ"II

30

P~OS'O~b': rei];;'O U.'IIlffIf'Oiil'fAm~ Pl~RTO

Mtfi,1{:f1'lI'i'16, 17~SPf: PO.~r.li ~fid:ANLA ll'l!{;1{CAJ'4d'M llt:l).[AS ~ClA·ROi'i',A.

29

fA-fUfA

$ItOOd'Cil en el.CClnlPO iJ.e"!&lbra1>tar, ~S'·1Q fllJj;YtQ rnds u e~e de.' contlnBnle .... 11]0p.eo. I):esth~~: IJ'lfiflrl. ~ los, dfos ti,e,~pe,j6dp~, s~ fikUecde 'V~f st (:>Ctnlir,Jjiilr,'i· e 'Gll1iC€lrlo. Yftl ~uelan 'So-If) 1QS:%-e"Qqrari 1 i3 ~rfJ, If:. I'l'1lJr. f'rru ,-rm~ Oit :]:eredfe~ y Al$t~jil(ls, ll):5 ~:cJ!im@S ~"e €isdf{i;m to~""b]ijh n 1(;) p'9S~P de v'tOr'J ew;e Efitr:~crM:o rj;l~l~S ~elllJn¥Tl!;') d Wrnd$uri.

, l~Rm.

A j,"~. tH~05, ·'0!.l!l~RO <:Ill.l~ 8ftL?A~!~ COM IN¥;w~lmO t::IAIPAi.ro VI') TR.i!OS "AN@:RA)- •.

_-

ILA~ 'f1?~~ AN~Oi{f1S ~~r<:'i?QN !<;l(:61l'?M 'W'lTI'I.'" ruAs p," 9'1 il"il'l..\...o~,"f~ I-1AV,"~1 a, ffiO;Nf.~ m'j,~roo Ii?"'A~;ll, lI1A ~folliil' p,,= Vt!~1,.TA· Pi 1Jt. miCA. !~(il Ul\!11 i?.:PQ yirJON !TiM!aRMT~ 1.'000 ·.,Arip;, m;;SPI~~&"

32

Los nirios y J6yer9s r.9m~npS·:!9~n -, a.taescuela quesellamaba ludus1 este palapra design~t9ntp et juegqjcqrnpla distrar;q!tJJ?qBicofn/ifj;!/ugat acnae. se 8pre_rtdra~. PC1raJQSlP.ma.lJo~ .ef tiempo d~dicado?1 ,i3~t~dio se' comebe.como 'una' distracf;16:n., la eaea ~$.colt?rcomdl1 .. era ·,entr~..l()$i yIps ·17.afios.

. Los juegos:·.eran uUI~zados':,elt muchas ocasiones com;Q rnetooos. de aprendizaje.tNos puede sorprender-cornornuchos de los [ueqos que practicaban los nifios rornanos los seguimos utillzando ,nos.o.tros~.por ejernploel trompe, 'al QLU3' lIamabaii·TURBO .. lastr-es:enrayaque:iiamaban TERNI LA PILL I; 'los aeaos qUe Ila'fnabah TESSERAE.c_TambienjugaIJa'h-:ar yo-yo (9.~jh(ll.i~·.: d_¢;;'Qr(gt{ngrlefjo 16s; fqmanQ:; '9l!$p:b~,tj)§ .. ~ei1lah .¢.9m@t~~~ cgiumpio;s.;::s~lt~P.a-i.i·91a,c.l).~rila~.j.uga.bi.in· al·ar:c)j; t~nffihr(l,unecQs ,he,t:h"6SJifj' tr8p_o~. ~Q:~iT.b.·q:in~_a~&.~;,"p~r9~~~~'·:Fx:i~tl~h·9~fr;/tip.9:.~''!!iue:gQ:spi#tip.:~l.~J~g!rez_ 0,' une, ~sp~qifJ'~,q~,': ,f!!s-~fq:~eg¢r:qtJ~.".H~uh?tl§'~l].LA TB0f\!I~c!:, Gq.Ij~;st!~'. f1fJ ".qn. damero'.y. .uaeeene de ticnes: deceramica'Y simuteben estrateg'" iits':;de

9s~it().·,Rpra!itm,o·qno~ae,ios' m~spi:acti9a·dos:.e.rCl.,,~iq-u~.·.h~m~mq~',',nQS:9Jros .. "Jug,Br a IOSGhjnos/'o'a.:,lpa~oimpar;(

- ", . .-:.. '';"

I'