LES ESPÈCIES MÉS PERILLOSES DEL MEDITERRANI

La pila Origen: Carrers de la ciutat, rieres i embarcacions. Conducta: Els líquids que despren són altament verinosos. Mitjana de vida: Milers d’anys.

Els preservatius Origen: Vàters i carrers de la ciutat. Conducta: Es deixen ingerir per altres animals, creant problemes digestius. Mitjana de vida: 30 anys.

La garrafa de plàstic Origen: Carrers de la ciutat, platges i rieres. Conducta: És ingerida per animals i els provoca serioses intoxicacions. Mitjana de vida: De 400 a 600 anys.

El tetra-brik Origen: Platges i carrers de la ciutat. Conducta: Provoca un efecte abrasiu als oganismes fixats al fons marí. Mitjana de vida: De 25 a 50 anys. L’ampolla de plàstic Origen: Platges, carrers de la ciutat i embarcacions. Conducta: Ocasiona greus danys a la fauna i flora marina. Mitjana de vida: De 300 a 500 anys.

La bossa de paper Origen: Platges i embarcacions. Conducta: Dificulta greument la digestió a alguns animals marins. Mitjana de vida: 4 setmanes.

La llauna Origen: Carrers de la ciutat i platges. Conducta: Causa talls i punxades a la fauna marina i als banyistes. Mitjana de vida: De 200 a 500 anys.

Les puntes de cigarreta Origen: Vàters, platges, rieres i carrers de la ciutat. Conducta: Impedeix la correcta digestió a alguns animals. Mitjana de vida: 10 anys.

Les anelles de plàstic Origen: Platges i carrers de la ciutat. Conducta: Atrapa organismes marins i els ocasiona greus ferides o la mort. Mitjana de vida: 450 anys.

El tap d’ampolla Origen: Carrers de la ciutat, platges i embarcacions. Conducta: Ocasiona problemes digestius a la fauna marina. Mitjana de vida: 300 anys.

El gasoil i l’oli de motor Origen: Embarcacions. Conducta: La seva toxicitat destrueix l’habitat allà on arriba. Mitjana de vida: Varia segons la quantitat abocada.

La bossa de plàstic Origen: Carrers de la ciutat, platges i embarcacions. Conducta: Fent-se passar per medusa, és ingerida per altres animals i els intoxica. Mitjana de vida: De 35 a 60 anys.

El tros de plàstic Origen: Fàbriques i carrers de la ciutat. Conducta: Es deixa ingerir per altres animals i els intoxica. Mitjana de vida: Centenars d’anys, depenent de la quantitat.

L’ampolla de vidre Origen: Carrers de la ciutat, platges i embarcacions. Conducta: Ocasiona greus talls i lesions als banyistes i a la fauna marina. Mitjana de vida: Milers d’anys.

La tapa d’alumini Origen: Platges i embarcacions. Conducta: Té un efecte abrasiu sobre els organismes fixats al fons marí. Mitjana de vida: 10 anys.

L’envoltori de menjar Origen: Platges i carrers de la ciutat. Conducta: Ocasiona greus danys a la fauna i flora marina. Mitjana de vida: De 20 a 30 anys.

El paper d’alumini Origen: Platges, carrers i rieres. Conducta: Provoca un efecte de recobriment en alguns organismes, impedint l’alimentació. Mitjana de vida: 5 anys.

La compresa Origen: Platges, vàters i embarcacions. Conducta: Impedeix la correcta digestió dels animals que la ingereixen. Mitjana de vida: 25 anys.

A tot el món, 8 milions de tones de residus arriben al mar cada dia. Tota aquesta brutícia s’origina per l’acció humana. Són residus no reciclables llençats al vàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la platja o al mar, que es converteixen en veritables destructors de la vida marina. Però tu pots evitar-ho.

La brutícia fóra de lloc amenaça el mar.