Está en la página 1de 2

Listado de palabras de más de tres letras

que se pueden estirar con la letra “o” delante


Tomado de: http://www.scrabbel.org.uy/ayuda/estirar_palabras.htm

o-beso/a o-cupe o-lera o-noto o-racion o-seria o-vera


o-bolo o-dia o-lio o-paca / o o-racional o-seta o-vil
o-bus o-dios o-llar o-palo o-raje o-sosa / o o-vino
o-cal o-este o-llera o-pera / o o-rea / o o-tate o-villa
o-capi o-fenda o-lote o-piada / o o-reja o-tea / o o-villar
o-caso o-fendi o-mani o-pilar o-rejon o-toba o-valar
o-rellana /
o-celo o-ido o-mega o-pinar o-toman o-vio
o
o-cena o-jea o-mental o-poner o-renga o-vado o-volo
o-chava / o o-jera o-mero o-porto o-rigen o-val o-yen
o-chavon / a o-jetear o-meya o-preso o-ron o-valar o-yente
o-chavar o-jeteado o-micron o-presión o-roya o-varon o-zona
o-ciar o-jete o-minar o-pulento o-ruga o-vario o-iremos
o-coto o-jito o-mision o-pus o-rujo o-vas o-yendo
o-cotera / o o-judo o-misa o-que o-sea o-veja o-curso
o-cular o-leo o-moto o-quedad o-sera o-vejera / o o-jalador/a

Listado de palabras de más de tres letras

que se pueden estirar con la letra “e” delante


e- e-
e-bonita e-brio e-brioso/a e-dicto e-ducado
colación cotado/a

e-feta/o e-fluente e-fluir e-foro e-fundir e-fusión e-gestad

e-
e-gestión e-irá e-lamí e-lección e-lectivo e-lector/a
laborable

e-lijan e-lijar é-litro e-lote e-mérito e-mir e-mulo


e-nuclear é-nula e-pacta é-pica/o e-pístola e-pistolero e-queco

e-quite e-rector e-rizar e-rogar e-tapa e-tilo e-timo

e-vaporar e-versión e-vertir e-videncia e-vitar e-vocativo e-patada

e-cúleo e-namorar e-terna/o e-dad e-nana e-tica e-narrar

e-tusa e-ducas e-ocena e-vacua/o e-fendi e-olio e-valuar

e-florecer e-pasote e-pazote e-fluente e-geno e-perlan e-jarbe

e-poca e-jote e-poda/o e-lata e-quipa e-lega e-quis

e-leva/r e-quitador e-logia e-rala e-ludir e-recto e-mana

e-rial e-melga e-mision e-tano e-mito e-tarra e-nagua

e-ter

Intereses relacionados