Está en la página 1de 86

Dr.!L Nita Herl2d~a Mirrarnda MI ~J!

~TRA DE SAllJO- 'I( '[)HO~Dr Juan A!berto Nngah1:9s Ro:abado YII..:EMH\JJS"rRD DE SALUD

D 1". Jorce JSr'1110 Onunc

..... - - -

IJfltl;CTOJil GEr.J EJi.Al DE: fROMOOON OE Ifl SAIJ.ID

Dra, AlflJg IMana Ag w'l lar Ue n,dc, caO~bHNADO~A N~OO~AL F,ROGRAMA IDeSNUf,~IICI~N CERO

I.D.ll: aulww d~ ~pmS'iJr un I~ tEi'OOi'1QI;/i'TJiMta !'l 1~:i' Drs 'rtM(lI HlrfJm1iltsl/. ~i!I Hil:s~' r-le: G1c.YmIr ~ w SUS vsllfJSrJS iJ}XItftM ~{Js :Y CAffa.rJ.oI~ At!mn".'i mOO~Jn eI ~mJ' U{3aj'{;l de! Dr. QrUO-" 9srmwc, Dm, Mol.. Del C-11n'l1!!/l O,\'l,"DI!'aI, II us, 'If'ijld~ C(}sPoo'es. tk mar~, Ontl\l'esas y 00 b Uc;.GiruvBl'ma SmJca, aEJHr~~e.!ii /r.:!grtlrlJn ~ La Wi~dfill'!r&n ria: j,'Ij ,rJe/G~ d~ ~llrrJflald(m. ParlCiJJi:i rlvu SB'1I I~ :en ai '",h~11jcrpto de 'IVK:I :)fi\ iIlJrflu. Ap!'iO\i'!!dJSm~ M rjl»rf!JnJclGd GIld agf;;ld-~r U (orJes las ~ti> frrJ~ ftWI.JslpClmrl ~ Iii' (i'IM~onJ1dB LfalA1~ Q~-]t:lS I'lO:,i ~lat'Of~ ~ dD eompromisO, ~f.l. I:;cmrJ'[;'{mlenin

da. fBI ,~jlr'1t,m ~ difj m lftiCasMHa'iaS ioctJJ~

ta ~IW Y I.m J"IU'lr~lrlm all IIJ~ nlFroo y fI~h'11ri1 ton una rJri(lflWlil :PlnElI BO~Vlii Y su Gctitemo. La reD ~tdad noo mues~rn IJlJe- rn~5 de 22.l'JtftO !'I1IlOO V fIil~ tnnBmn M~GS ClU C1Jmfil~ 5 WIQ::l, d ~d 'V t~ mW5 dedI;! mi'~~!h:w eU.QG,I[ neUI 'a d~ 1,lr: . cDlnr-u:al.lWsuLiyoclMlta Pc ~'~Ih~ f"I~ 1'.1, elIllsle I1mI num-run nO (j,6t'8rft1tnadll d!! nil\os 'Y ~,u~1rn; [Mel\\'! suoon JilIS CCl"lSliiiJUl::lfltJlCtS ds Ia des~ IU- 1rtdOn ~Ufnprarta, mn~\l llf i I-lQb~es lugros oow:nli'olus1 ~rtfIl!1SIona:les, Jxu ~I~ Y lJ' lIJi!I tv~J s !'os qua. eI1Ii e] '!Ol'll n, peme'Blan ~ po\m:zti' InrJlVJ;~ual. tr IlIJI.DI y. 'liMh f'Sfi'UEI. JI'Iilli~1

La tI~l'J!,~f Cion ~ rJ1~~loli'I5 ~~ ~I I1Ilumta. 'SOIl el PI'~:t1o JJO pn::l'H~ lroqvd~ oodiJ es, ~ re~lejan ~ Iilocho QI1J8 ili ~,mtJ. e~ SUllAl"ljlIli1~'J\ 11"1(1 Mien 'f:I ,I;J C'31ld1';lj.[)tI ~ n;5j':fl11OOf OJii'I fa:;; ~ ~tm;Ioo de P~kln, lJ~r.onl 0 trru..~ lltI eI mClf1i1£No ~!lJfiIO

b as:.i rt~ i~ ~"1tl,dfOJJ_I y/o Ia nKJll1W!dlidl tlD Itl ufiiii.l. no ~r9C~~ jJfI tr\iJ.IWta jWllhJJlI " law

I~pgn: sa ~mlGl1li1P .,m glU,xrs 11135 l-I'i,.Jl2lrtl$ rnes wSladtUi, ,C,tlll t'ler~ ~,., A ~!~ esJabla:bTihmlos ,-ie, sa' li::I~ n'an ~ a III ~Jl~n gm1~-a1 V 8, kt OOUC£lom ! .i2lIJIl! en pafliruJlaJr_

l:n ~e :senrido at eomponen~c oonlthJJ'II((Ino d{llAm '";(.1', CUiIlAl;_OO MOil OClCW,lS !:l«I:1I00 'Ii QI!i:'

rmp.s. prq~ 111'1 arlflo.1IlB r:Je' m~dbn aialtm10 6 Ir~ prcvtuxrt~n. A 1(1 V nl fl· n

Ie nldez. ~ It!: LlIl~13 ~~Il ae· ~ OCII~ SI:lCJIJies Y ere I~ cnn1l!!f1hlM1i tvganl .~. du. ' . !.lOs! bIJ:m no 1!5 n~. nn CI SOI1I kM a;nc;tpl~1 ya '1:1 JO MSCato rBl-S ,lemon't6':i los ob)etlVOS g;ooales as t\li'I'I;lI )\Ia PlOf'll~ an D enc 1918 tDwocodado, PM.taIJIlClOo co"l'U I nUalfl:j ,mill:! (,Iltm'i). ~ n[NJ;I:iQso en ~I ~1ldl'l pm.cliaJ ~ q:Jefa11vo ya IJ· prODUOO loot 0 I'MS 00 bamqa COI1CI1da:s.

E_<;pi;!ro I..pJE ~ P'eSI'~rne do;.~rrmo lilmiQuele,.:J 1.1."IIlfIllWW"IKticn.s Dl'lll'lfi t:!aij U ml!jQ"at III ~!ud de 1<1 oob~ y pruI~le las qua se onel1~3tI a In CfI'OOcacol"l dD 1m ClOOI'lJft1(iOO en ~J ri~ ~ rnptlliWnlU ~er mh:!. 'w omrGn(lo rmtl!~ lelllJe'ol'O MIXIeIt- dB Sak.ld FOITIII _ ¥ D;IImIUJilllarll'L Impusada 00f cJ MlI'1l&lO'IO 061 Slliutl Ii Ceuatos bfldal~ Uri oonttlfl 1lIU!!(1. co llua glRldJ l1dru:iun cJrect.a con ~ 'mba can Id a:rru tntd:h.'

AlClCl'E30l ACS AU;[PII A~EP~"C

'CCIliJi,M COMAN CONlAN

iCRA

ImLOS :tAM:

LAC M,SIl

NNUU ODIM ONG OPS/tOMS

IOTa PDIMI ~[liA SSM

:SA.'Fm SEIDE'S SEDUCA Sl.!JlM~ lJIN!F

A51a;ciaCU:l11 de' COm:eJaIt15 ,lie 11loI1""a Age'OtB CmnuOLbilr~ dB 'SailJ(l

A~enci6n In~egm:da dalQS Er!i(onl'nmud1!S PMvo!rmhls de kI InfRnei.1 CompmUl!fU.e OOlTILfnllarill lIg ia e:3iira1.eQ~ "A1ent.~ IIilU;Q:fooa (I Ills IEmTfE twecimms IPirewa.IBl1~!aS deJa I"fca ntia!~

AlE nclon In~egtaJ:!a de las ~r9rmed.ades, P'mlJa:lellh!S de tla. In~B11Qa. ton C'ntasis I!lfl nll1<th':Jorr lrui'llwncion tJOnVl.aAa)

cons.elu Ilepfuilrunelltal de Aftme.n~n y Nutrid6n

CoosRJO Mun~1 de Ahmef'n:acmn~ NULnClon

Oln.~o: NIIdWl.<llI de A1imel1llw:j{m 'f Nu~riI;!iOn

Cill.Il Rala, 1\IiOO11cana

[)Jred~rics Loc,ales de Sillud

F~acrC)f1 de .AsoctBOUfkf.S IMufliclpliros ~maocal ~EI Ca.ri".im

MIf'IIS[e11J de Sa'hJd '01' Oeporfe-! de lliI RepL:lbl~ de BaU"la Nactones Ul1ldas

OIJJsliwlst de' Oesaffi[]llo dttl MITculo Orga:nIUtCI~ Na Gu'bemamemal

QcgarJ'li:rneioo Pana me"~na de 1£1 ,S~lu dlOr-ganl:lad6f11 Mun-d _ ~ do to:! SaIUCJ

Organ~adGii "Temll!rial de BaP Plan de Oesaiiolilo Munlli:Jpa~ Pian; O~I3l'<l!J'oIO J\lf1i1rl1

Segulm le.rd0 ~ MclOUo r@

SalDd Fammar CamU]l'l"IM.f,tD 8 ~nl~lIau~turai ~!:lfl Departamanml d:e salud

.5G J\l'u::~Q O!!p'afiallOO nta! de lEd UCilIC'ilar Se-guJ',s UnIversal MatemQ tlfll~:anU] FUf'ichu:1611 ,!ttl! iss, Nadcmil$ U n~dll:5;

Q

1

~ CO'llpMan~~:a f)E! I~ ea1ratetJIa ~ ~ l<31 1MI'M. naslllUm~IQn Cero

EI MOOM('.I de· Sa:lLHjj Fr'!mlllfil CLJ mUI Ihum, e ,II Mn:1Jlwl1lIl ~SAI;:;Cll S PI~a ~LliIOOlfl!l OEm y 181 ro! net Sedor Sab-!d.

8 I.,.

10 II

El..EME'NTOS CONe: EPfUAlES DEL Ala::l'~1' IlE LA FA!MILlA v lJ\ COMUNUDAn

13

~Ioo gl1rw.raI6~

La Ot1I'IUlnC8r:~ pam ~I ,~f~,[;JIO SlJCb,!, suslvr'l~C ~oorJl:lo p~m eJ I\IBI'"'I ''1/Hf cre Ie 1amW~ )' 1ft Coftl unr.1ad

Uls aolo[ls5I 5OCiaios y !jt.l~ reil'li'ii'1

Frtr1c1~r 00;.

P.:ll'lfrnpadon ':I f;(}f'lstl"Uttu:;m OOOOLva a~ eel~O(l~m ~l'nos. Quaamnfe Ci;l1i ~SfOClli}~ 'f ~uldru:I dr! ~'~naI'C

3

.DE ILA Tr£JFU.a. A LA PRACTlCA! EL MODELO OPERACIONAl QEL A1EJ"iI-1{rd" CElLA FAMIIJAY LA COMUN[a~

20

Seglilm II1n10 , 1'OO11i1On!iCi (SS Ml ttin iJMielpac1tr1 Clp Ia CDmunhja~ lllli estmotU!1! fLlt'lel~na' '1'QPGm'~\la, nGC~$~i'la

23 24

'27

La e~!rulEgij.w, ~liEPI~1A.o'f .m uJ C1iInh),'Iji!O d. I Progrnm;t Seelon r D~!lflu~r~c~n CtJrQ, Lmsc8 i 'lorla'l~c;~ruleHh} d~ los dlte.ronl'eii aoJOflH· sol!uil1!6 y d hi oomurndt,J~ DElre unrr~nrf.l1 un i'!m~lerna concrete (e.1"J ~ case is desrudNailn do In n flOIl. v prU~Qru::h· r~rDf tlr Ilxunpml ~11'.l 0 oret}'11v.o [{e Ila, DflGi,(if"wnJ!OI'HJ;i$. c.DmunllliTia, Ii. ~'IrHcularmen~~. dol n'1tL.Ji1~r:~pIQ. cnn I~~ ~~03~LQ ~Ol ~£cgar a. Loma s ~'I.iI'=i 'Iarro Uas coo met~le5 dial pOOO'l:OCl.'Ol'l "I tuld'rufD do . 5:1'11 w:ll y de:s !:Ifri!:lUilf ~ M t;r;md~n'es qua r.rermtl~n la .;.p~if:'.acI61l dn aSI;;,' allwciJlTI'U;;IntlJ,

~I ~1'ii~,Bll0 '00 fa ~mundad, qUe bu!Soo mallgar fl· O\'II'III'I!3t tfil (J j~DI'mI"f'lnh:H; fJ ~. ~hlDmJ~IIr.II~n, mqlJJam un en'r'oque multlsec:l.artal: AI EPI"1&.t de ta ~aml1l~ '/ IOmJrnUlilldw:ll propenl] un modeIlli de ~Wf\' S'lIIODfI que- CI ararm!ll'lli~'. Im50Qn~ ai !i~ c!tfu, pi ud.

B II::! re;S,.en1~ l1C1Qu'lilenm prEl!ieJ1'1a los ~Immenlo~ co~epl.u~l~s s~ltJire'lns ~ UE' :SE! I u.l'lr:J r:! mmi"lti~ !!!II At~PII~~de 13 lamidiif y la il:Ornlln1~iilidl en el mall'CCii dE! Iii "Meta tlr!ST1!i.1lI"l1i1:ilJr1' il:J:erD!'! ~ brlfldl3 ooenll"lciOI'l.e5- p~cas pam 511 Clesall'Jl1JllO 00WIe !a booa c e ll~11 M'l:)tj61'C1 0 p"~tal:J\iO, y Ijf,t:lIJOn IJ algunaos herrMllli!:nlM (lpfJ'mciQnal~. feS<!JUlill'!dQ !Qil Ph'ilnitl~e~n Par!1l:1pillir!\li1'l .~~ hJ$ i'I'!'~tfn~ SOOif;l~ a l'Il'Je.i munICipaL

Par g'b'a p~ne.p11Jpgn!il L1naH5llUl,;wr~. qUI1l ~9~mlla 81 .s~s'en'to iUe ~as difsreflttls Im~rv~m::lanes J a .. Uvidades de~ pr"IJIgmmfl l)e$nUI.h:l~n C~JD'. 1'[J.ma!'l!do como rel'eren.-oJa A la. pari e ~ue cor~~ a 1 caM.AN dJe'f OS a'lS7 V ai' Mo,d~'Q de Sii!lilud fllmll~r:ir 'Ccml.lrritarlt'.! e 'nleu:ull~rnJ dgl IM5D.

~ doewil1l:m1~ pr€l'SQnlOlI I~ Rn~llIFrI~f] s !;jsf1ierar es,~ ue dB hen sar ~)ol'hstfi aradcs pmrt1 G I trabarjlll:O" ra comU,,'Iqi:hu',6n rnl'lema [lie' I:I·El.Sl'llJtif'rC~~n CiJ ta niflc:z Vi !;lS priblbabJrf, tJUI['! requlE;lra sar t1aOllldn mMildarnl1tlio las dlversru!i. ma.lldadas V no ce.stldades dG !QIS I'I'H..! mCllJlOS y com !.II'Ildndll!!O

~, ,~mllJd61' d al ccn',jlOOel1ll\i lCGmUf1 ~lsr~Cl dc, ,1~ ElSlH;!~eg~fiI A'SPI M:itf,a S!I.ii 1~lln ~a.!'~'iG r!to ._j 10 reullm en 1 9lJ7 IiOT 1(,1, 0 PS, mu~~nn I SI n Ilug~r . ducas .. til n a'l1'alf1 ee aJahla llva jmporl~nl'!"1: e.ste a vanoo ClJn.~~B. r'U1ndamenlallmlln~(!l, Ull IliI Iru::.'Orp'Qra~il\I!H'I! tI IS lIB j:lr~cltul do 1m ,~m;f!~ I~~S Cla1iil1l;1! 1Ji'i~'a d euim"lI:i1i'J (Jel nlfiofa mani::!f (Ie 5 5ilo:s. V dIE l.l1rnUjer QEu~·tan~, en La 'l ... ml,r~D, y e!T'll rti, o~mijl'll Hillt!l. ccmo Il!IltIill1ilvtl, pr1 i'iICllpa I.

Es~g Qb~!.lll VQ IIUIJ dehrnclo en el QI 10 2DO 1 ~ a ptH1 h de! c1.Iai fJi 'CWlIl'pon Qn~o r,;Om'Jl1UafilO de AtfP'1 UUcia IJI1 pr,aooSCI do dOSW'ullia de moctlllnllla'a,S dIe in:llarve~ tll:lantca~~s 11[;!ciQ 110 bJ..t:i.q!..lQ'iilItI (113' ~apaltu~~lPl!'I~6n de, !a~ famjH~!!l ~ cern LJ nli~lade5J de m3nt.l.fd "'lPlIo;, "i l1orll:t:iI rn3J. p.;Jr~ logrm YOO .g'I'JII.flr;JcjOn tll'OOUU'B de e;1D:s p'OO~IIOrus CLaVe.

11'I~h~llmariiia fdB1999 a aoo 1j, iill c(:Jm.llOll'lenhl mn'IUJ'IU!8JIO de tHEPrL ml1l iii ji,lJ AgefIJia CDmlo1lmrnrio ee S::lInUi t,AC:snfXImael prl1cIIlal recWSg ope/"I~~o, ~en UllIUru'M! rcl a SI ncjijl basi 00 "I un rc I 'ale I~ rllmoomn df!!' 'Ill! sa I ~}f,l m [!Ii es ifiihmSIl, Un ,esludfosul1mol I mpnao del AIEP~ Cun1l,illlilr.~rIC para ACS, en lilfos ssl el::ciL:)'rlid us duruos1f16 QtI~ ~5e ef11'ClqUQ C'S II'11lu'ri· ~nlc.. eb~ l'odo ctl!1nd~ 5le U'alJJ dere'!tilf2Qf !U mcdlNcrnr rUiilQ1'~(~ of'11115 cwdutlreEi de jos rutm:5Jas En ~lll,O et±IJJtJr_CJ·. se ~i loo,lJOillO ·Hit. ff!oo~JlI~~1 dill tf;DLt;I~lt:l L~ ACS q,lla vanIa CIiliS3lT{J,· Il.1ndo.::.iJ haa1ii1 !;I'~ ajlQ 2.001 : Ctii1'i:li !!'lJesUon;anul'lr'lIO tW r~hlrli! a ereme:fil1Q~ Clii~h»S que ,tI~eala~ bi::l~~ !ail ~ ra'llslO de In!!! AlCS, 'ttl.! ~~ co 1110 ~ 1;£1. Tnaeq.li:mte hll1R Ell ~!lC@f1 om III i ~.n' 0 li19QIUm tdadl de IbEl ACS ~CI pal'f.e di! lao;, OWAI H1it.1 arJfl'!l I la ~pp. ral~ 1iJ,~ dI. ACS rnpEidladQs :;j1J O~ I If ~ooI;en~I)jIMtld ueee~'v~ men ro' 1~!ZPiJflOJenI1'l.s lila l'os ~sl~tl'l ~(~j rru entoifi dill salud y • 1!aG CNQs·~ 10$ ACS respnnrllrfln ~ j,lee~dBdes InG~1Ud~es ml1sl1l!O Ell Ii'IIJIl:esmad,es dO' 10 alIffllU.nWoo, glH'I'~Ulllr11I!.n. 1>I::l'1 (I'! ACS es r:;~I'I1~lldtmi~QI « . .irmQ una V')i~6Mionll V'6111eal dJiI sU~:I:e!ma ,~ Sialud; ~u I'DHa da segulmlefitO, y mOi'lfldt'!!!it:l, ek).

~I {ralialo oiJIn Odores sool:ale5i y I3IJS rodG1'i lllJ'lpftCa Impoflnfll'l§ii dil €mnGI9'S dt!~ lfBDlIlO ~ dO, eMACS: t1~9unas 'f!Q laG l::Uo'le.s eon: ~i an,i:rsJS. I,~~ !II In planrrn::acl~n nB'lllcl~aliv,i;l- tomti ~lerr1e1 nI'IDS f~ nda mentales; ru::! PfO!'1lliJIova 1'1lJ ms:parliii'EI'b'~W1ad UliiITIpBFttrla &;:C I"i I ~ '~rTHJ'nld;;!d; 81 rcetJl~_O~jFr1le!;lto tie los roles y pCni1l'lt~ld~des d!3 I:~! ~.CItnl'es~:.; -no 'fOllfu'ltEH1'le ~CS. y In cr~, fO~l de fnu~Npl{;l:S 'r::1Ipo"un~d,'1de;; ,l1'e 1j]'J[!;lrVClnr.:idn

1=1 AIIE'PI COfl11ln~tEbno. flrlcF'!tad!;:! hada, OO!ClIes sor:~3JBs. ha .sTdo ot.lti.f1rl1lrlado ~ a~dCl d'f. m.anem IlnMI161vl;t en vonOs f;J~fse;s ds ree'itm LAC: , an e' ma:I'~CJ de h~ "'Allam;] 'Regloonl ArEPI

,I, I [If,,IIIIlk' IQ~ I~m~ i 11 ~J"I'I ..{l'I'unll~~I~~

II. ~ ~ 1 'I I

I r~.·I1fit;!hlll .. lltl'~ ~ mm~

ComtJ,I,I'I'A'r!G" f.ll f ~ rrull!1l"d,a 1)QI' Ia OP5, Crol: Rr!l~' 'I ~ FULI1c1'fl~6n da' IBB NI3;(J~~n.il:1-$ UMldas~ ~ulre.r'IIte I~s ,aiii~9, 2Cl(l2- .m20D6. Las. le~es i!'lIpmn.(Ildas, dl,Hlll'!ltQ gilltE Gl':!penEll'lcia ~ .Ios m llIterlalCS '~e,s.;JJfiII"DIlIUIDS, represenlan rei msumD ~rrintf~'i3i1 pill ra e'l preslnto de (;'1UITiI,e:nruo.

A..ctlrlrurmmte. II eamponenlel»mlJllnj~m (,I' de GIl I'EP I hill :tra;scefll,cl~r:to 01 tanf,flqu.e Inclal,oonlmd,~ i9rnlos ,ACS, r ~ Dfhmh., Ll~ 'rcrta!'lc!m,ll!!n~iO do 10$, acrores !ss~la~os 'I SUI& ItlciIaS" onla bills-C!,uwil 001 eaml:llas.ociB I ~a(jEmll9 del eam l:lliQ·1 nrCiividual- pa r.~ e~ lag,rD ,eleJ DtI,IOUw ames 11ll.e11lcionado. ~5Id~randQ a I; I'D'DrtClnil1iaJJ(o/1 ~cemPGl!1'l'3'rnm'Btilra) dB la cornu",:- ~ ~IJ! _11l1r,~ maf!'lfI ~lf'i!I~ew(;O CEI'l1i!fB ~

rlP mRffi'![':;'I, r!l,UR, luega, d 9. varia is 1':!'''Oril de 111'I'I(p,l'L1m IiInladM Ide l<li eSlmto!)ra AfEP ~ etIBo.l1\llB 'i' en IJtr(l5'I~aJs.13'3 de: lrel regiOn y del mundo, 'St! pumlle tJedlf C'OIl ~lID'iclMl que IUEPII no, CCHlI!I'ls· h1", 'e;ll;dl.lsiva.ment~J 'eLF! ~ .. atM!;;I~rr1 ,u' fWi 'W'lroonodade:s de Ia ruile:z: (an tos urablsclm18f'1teu do StlJuc y tiI'1 I a f,lQrllun I,[j~d). sino I{,(!ue n unR ostmtegla IIl~e{lle~a de II~afamlen lei L p'reven~ c~df1 Yllftllmo{]lco die,:ra ~'L:!i:f de Ie nllle'Z Ilfil-ruuado 'J1nc'a Iml n'Ul~Qm a.e I'a ,cailidad d~ I:Itcrr~l~n !!!"I Irf!l:a, GSlalllc:clfniCfIIlOs de sallIJd tinduyonoo sIIDlI1aleclmiGlfII!O',~el' s~s~ema de :salud): l1at~~. ICI po~et'lr:JaIJz~ci6f] ~iJ 1&1 QDmunmad y ai' ~Qr1li1lleofmh!IMi;l1 ,t;lel vrncl.!lg 'Ij e(lmpl{U!H1!f1ifli';lria~lid entre sfi'libms

IIontes d nld, III cIiIsc:lipClon de~ AIEPI~'rd[de ~a ~amllll1J y,ID cDmunkl'ad, es: nSi:mSU!a re:<lII· mr IlUl bmwB fCiUrrte'l1l de lo~, 'll!!'lelTol m1ro:sque Gomprende 18 'G,s.'lm.1eokl ,MElfi I. que LilE:ll.1IfiI eoncep:~iaJ(105 de,sr!:io 111'IitiOS !iJlC LOS ~nos 90, per IIBIOMS 1 Ul'i,I'U::IEF; la ~le1I'IGfi1atrM die: ~8 esl:r3[et!lia AI'EPll ImpHI!1,E:1, ~I df:!~3IrroUo~ ~il'r.:lJlei;rbn I inl'S'F-filll:ladOn de' eSIOS Ires c'OmJilanan .. ~BS ~

• Me,IOF,2i dol' s!'ste rna d~ ~ahJ,d,

'. Me,iorljlc ri! lss h aillilidndea aQ IIGs traJJll Adores de s,fIwd, para ell l:,~h:J ado cl'~:1 ~'I'1:S ncr de -5 IillfiOE; (.ilclUElJmf:l~'Te SD I fIl~UYC la ,Ij'lel1cll:in aJ md~l1 n~d'a m!t!:fI€:I'r do UI~a GemBl1s},

• Mejam :tile 11~5, fJr~as tfJim ~IImOO: V oomunira!l'ias pam Ell ~wdado del menQf dO fi aFilos '~ gQ ·1:81 :muj e r 'm1Ib.aUI~liIdll.

UJ..l!jOJ,a li!b~J :$,1S!'1M'l3 de sal Uld. :00 rQ~tGJe a ert::lar ~'as c:ondiOu)n~s. qllJ.6' pta m'l~1 an fa 8pljeaciOf'l dB AU~P~, hu::~ure: as,pectos de mGI~m rI,e 10 !If:llGH~n a ~:odo nl\l'el d,al sistema, i1IIiIej;t:ma. do Jil dls~ p~'JilIlJII~dad de ml!dtcamL'ifllm.s, II!iI~J!i!li'Illillil 611' da rnd es d'l] NI'~rGlilCia 'f loonha,.feferBncl~, ,ada~o-ru;jl!)n de ~Ds ~~arniils I!U:: ~rdDIp1Jlri;; 0111. ~~C.

M.e~o 1'0 eI'!:!' ~as. ~millJ:UffJ'arJ'es, Y cflm:pel.tUI c h:.!s fla 11(:lIi, 'Ir,obaj.ol!:i!om.s :de saiUld IpaM e c:ul'cla~ 11m *1 1I1IiI:llno'r' de 5& nO,S , asIa ii:QI'f'! pO"llnh! es dell'lamU'Isdo tamb!!!!n AI EP~ CI~FIii-CG yam· preml'u spsGtgS de clidpMita.cl,On, seg,i,ljm!i3nttJI. monUama y 00,. ru::l1'1!da~ lOde nri!ldU i'l. LliS8S\UfiU 'Itle"~ IlEirsonf1l~ pUleifJ:a atl3ll'!der ron 'e~ Cilcia, r,ida-cla y caUdel alcs merh~re5, de'fi ~!I1g5, IBcClntcn~do h~~nu;:Q (j i!'l ,efitE ,GMlJX:immr." adWllhmmuu, '~~~YS' la al~~I~F1 a I reci~n I'IrQclrJo.

-----

1M 1,11 1111, ~I.,"I ,1111 IMOlfIlitntn.t!!9l~ ~~_""K"~1fI LMt.:~~rill'!IJ~ ","","111'11',,,,1 "1<11 W1'~G I~W

MQ~g:ra de 1115pMCli&as 'amHlalr~i y tH::ImUI1l~~rias PDm 01 eu III:! ad 0 de ~oe I'iIllneu:;, " raifias . . i.1~ Mri1pnnenha CCUTJl,II."lie1c Ide AIEP~. bl.!~c!1 ~ '~JFOmmCjDn y spllca:c:lCn dE3' IG1S l'ru~'~l;!re.s pfa;cu· .~ de ,Ql.III dllifJ Q ~1 G p:r;ttIG!; I!IEli~'~) del n I nn 0 111M m 9tlil.bJ' dtl 5 am ~ !HIl t:ompjj r1el11~ M, tenido W"W '11't1pCr!J!'Ite te~ollJ~", Ulmo tl'Ol'1oepilll.al eemn Ormrnau;)f~I. an 'Jtri~ IJI1IImes JIIOS,

A U,lclcB d'i8I~ aoo 2DOi:L Is 5'uEJI Mlrlfsl'ra eta ,5:1JILW ,tOm NI~ He~QClIrJ:). anLll'l;Cj~ qu,~wm, da los ~ ~I ru;1 nales obJeU\' QS du tW BeSt.tln SB r~ II) ~ ~'Ii!;1.ued a de la rradlt:addn del a CIl&n utrlt!:l 00 P1'~Mlt~mmen1B ~h3la ru~f!'! ~ planleO ~II p4lllS Ia "Mets: DeB~Uil"citln C~rd'"

S, ~j,en, 'e~ ICU~lro d~ 1<:1 Qrl<'l.d lL'iilleilj 111 mbOOl U [11 00 fa. de !On u~r Ie rcm p~re:c:e II rfWlllO: t1csdie 10m tl'unto d 9 y,lsta aum )I' moml. no 1:l.G p !.Icd!;! pl\1lp.f1de~ maoos

IEf'! llSl'Q fHiI!'I,!l~D. 'I~ 'Gab!ema Nail:irClnaJ ",en paril1eu1nr t Min.is:1erhl de SnJL.ltj V [j!8~e!JlIm 1"ElCD-l'IQ;Cen ijlJO Il"IS ~f1llfl~Bnclanes. Qt~f1tadi"iJ;5 a "DtJ;!:Jm.lIr1Ci~On ~ra· dotlG:n ~nf!I'~Jlr~ ~Gr una pa!!~. un entc qua m ul tI. e ~n:tBrs~C~{H1lY II cnrnun USJ'liJ, en,!Oead,G a ia fedt.J.ttlOi1 ,0 er~mlnecIOI' ~lliI IQ!Cl, laci!nes qua detarm~ntlln ~ll ,ae~nuIIflQ'iOn. pAnl,cIlJ'iJMnenW I'a IIm'lI'!lIf'Q UaU b8J3} y. pClrn\ro, lin Imb1310 cootidmaloo', bl~J'!I1 omm'la.co iJ ~ftcIt!n~e de IDS dJrver510s :9EH;:.tGr9'S y da-IB QJiiillwlidad.

!I hJlSlrlB fe"5paj,da poltltCO dim I Ei'Cb~Qf!'1D NadofliEll, para OOf'IlbQL~r la d'e!5'r!1J~rI~IQn {l:!l'IlllfIburm. s ~n~wia. -Ell ~rJgra dD 100 Ob]el!IV'D5 d:a Oesarrll~h:lQl9l IMI~ol'l'l~o, espe;llic:amon 1113 !!II Oll] etJlva J t EnmlI'cQ r ~'I Mmb 1'iEI' Y ~,EIi pobro;lil B1!!tremas.) en a I clJc~j ,~gwfa I~I i1rl~g~ d!j Ilf,evalBnCl1I dW ~rg-l~glQ 01"1 mOJ'l.ores ~ ttmoo tiltos y all~rCJI dill O!:ljeUvo .tl (iRedJJClt 101 ,mtlrtatlth:litl de Ie 'l1ooj. on sl Clue se ,tQrJ91cGIsn 11)5 IMIc:mtQma eI'a rt3r:jlJco]~n CEl' Iamorlalldad Inrtmt~1 y dQ lB. n liii ez: B1T100.s \l'mClJI~a.do5· ill BtreehElm.en1.Bcon I.a d .. nu,~~jC~O Ifl1 c011 111 fJrlO r de 6 enes,

I..a eS[fuclum q!,il;i!l. 'S'EI \'n~nQ OSbn"O II:an do, pa fll,ilPD.Yilr sllogJO • IliJi Mot:a Ell!;!, r:;I ~ rnaJ1 11m resuhlJdm, la fJia U~ef\l.l3r .

• N Net NaeJonaJ, II'ITGtrS$c'tOl4F.i11; tCOfllOJO NiI.cJC·M I ~ Il.tlnllontDcl O'rJ '~ ~1l!tI[11d'" ~ CO~A,N) I pf~jdo lpor ~IIFJ111i11ll1demle de la RapubW:a )I QIJI.E!El5tti ccnff'Jrrnado por 91 Mlnl5~1V de hll PJiili5ldaJl'lCla. Minm11D de' IPlanrrlcllIICI61l1 ,a'!il~lJt\!sSil1'otlo. MIli"iI,s1ro ds Hacienda. Mhl1la!,ro do PrcduociO~ .,. MICfOD mpres a. M I fillatrocm DeseIftO~t.c ~IJ ral. Ami rapaauBrl'CI y MediD ,AmblanUl, MlnlllEi~fQ de Eg1lJCBClon 'II Cult~r:ss, Mfrl.lGtrc de Sa:~tlfI "D'8j1):l:'lrlas • MlnlSlm dB J'lliWCJ.Eli. M~I'Ir61lO CEIl AgUa. rvutI1!Srro fj!e' OiJ"raBi PLJl:l~ICi!Sj 'MlfiI sWlJ td lrabBJO', pri9r~Olo:a ~alr!.aJIWn ~EI'leS'i Hi::lfJrG!iontun1Ei1 del CODAIN I IF'h:;l fl,rasen I ilrnle da ILl MM·ACO E!!O L 'Y feptfliemOl1]es d~ I a. '~oC:ll1d rid CIVil.

EI CO NAN sa ~m:u nira Q'fiiilicrandtil Ull pin f1I! en eI QW!' HI d E!'HI'1IJJiln l,tJ4!I cbIe.ti~ pem Qda B'6tL'C1'j por atra plne_ GS 'Ii~f1IG 'n nall~and,c la TEg;lameflWd(rll d SiJl Ill.!nC~~n8ml,eI111l1

____ J~

.. Ni~al Dep;:utarnmUIl'. Ifitatti~ctOrWra!: CO",lFO'J~IIil~p'i1!rt;a:meJil~al de Alimentacion y tIIu ~o n {,vOOAN). ~~ tuFlI 'B5~ijU'j prnsltl [fda por iI;I~ Pref~clo del rJ l'lIpmdarfFmltJolfl FrS B,· poochen'111j eS'iiI IXInmclrlli1~adc rJCf r!!pre~i!F1'tEl!f1Ill!s de Ii'll 50 Semet~rr as Dep a~18!rrw!1t<HtH:; tde Hall rmd::!!, Pla.n~ncad6f'1. O~~~'H! Publ1eas ~ MeCim f\:mblertl'e) .. Selvl(jiQ DepOll1'3mllHltlitl dl,l Salud (SEO[S). Sefvh:::ho De,~r;Jjrtl.1lm'~l"Itll dl!l EtJUC210i0r1' (BIillUCAJ, Sern'o10 D~J!HHIiE!~ l1i2i11ll'l,l d(l GesiiilJ'l S~elal USEDiEGr;:S). S[1i'\1i[)jo IJ,e"ornarni'1r'1't~1 Clr! .Agr1C!J~tlJra 'SiED~G) S!ilFY~ 0 Neli: !iJf1ul d ~ Sfilrl I i:lIJd A~',op(;J'I:::~1r:I rl ill ,( SEN ASAG) • OW!i:Una .rn5~Ti:taI. S8 wiI;:ijj, IlJBp:i:!Iltdm~'ultal de Ce~i!lrrQno PI:CH;hJOll\l'~, SOlv~cll] 1J~,part8JIf!(l!'I,,/fal die Rlogo. Unu::l6d da San!!!~'lIJIrillnt()l .!!,asliJo, "1 VJvlal1Llm (UNASBVI). $G1'lJ1f:I,o de' ,ra!'talec,lm[e,rua MlJni:ci]llal Aderms. ~\'l d;11:.~Gll~C a 10$ caraci~fI ~~Ir:r:ls rO~IQI'1I~IO:Ii. eon pruta d!:l~ COOf\lN lfilIriu OliQa~ i.z.a(JlcrJ'e 5' :l34ljtlla!es; EI 1r1£Uiuc:lorifli S d'(] J!!I :!lOci iQC!uJ 'd:vll.

'Nlvel MurWclilJID, II1\~rstlcloriB'I:ealmll(~j'o 1\.1unh::IIIJnl Ide Am rnGI'\I[B~in y Nubilc:h:in ,tCOMAN), 1'l1~ldrdG~ol e~ 1-1, Ak:~JdG M.u11'11clplll'V cunTormMO par mp1'15,(ilnb:n1~es acredll'adb~, de l~~J;J a un D, clO' las I ~ fitlt~'QI L!l1l£ i Y crt S1ruz,ncjonaa public as! Ilh~ II ~Ies con re:p:rcsent!3Jc,H:m Ilegal '1-:[, 1"I!5en~ Usica en 131 Osp,ilQQ uJ'mlQJlQI n1llJlfllClpal.

Ell DOMAN fl:J m;JOfI eU" Y llilba~ E!liiin"~d:wlsimenlil' 8 a:Uwacah:U·.a V riirtn:c em de la iM~esa d~ SlBIll;.d "'lID D~ lJO:S

EI M~L1eID S AFCt u~1icja 1011 ~i1lca pUb11 ca. de;! MSD· ~~ cuaJ tllJ~ Que ,t, piQr-mna', Is ft;I,rn1H~' y ,1ilJ comunidad r,W'rgllm' a~so a westglrll7lles (Js salucl,q;utl no SfJ t;I'fj"QQ~tl'f~ ~n cnmlllWll~ hSC'rt.1 It'l M'crmedad Sfrw. ~ bh:tJ. lU!aaa~tI Kl'fritwlidarJ. mfn'fWn CQ~~I IR, '"mHrllll':lJn In Q'J1Tl1 m;a oad V sU iIli'mrutlIil ru!iPStaniJJiJ, ~liiiloTal'W sus pr.kricQ;5 htlldar1il1't!s l' ,jtlfl I1wIJjF1f1do :iZlti /lJ l~rM ae ,~lS.kltiJes s~ ~~ ~ me/Of.ollf SU' S.::lJ!.\t:j'

El Mod!:!k:J1 SAFe I busea Iqu E' el rierecno ,01 fa sruud ;V /dl "idS SS djQrza ~OI~(J Wi :iJ'Sr-lEGH(J S(lCll1L gflldl'lumdo JXi - 91 a1a1tf0.

LOs $& 1m,nG.V~fimres do' mcdelo son':' P1H'Iicipad6n :SQcta~ I lnlGl'rOU It urn I[ i:lfJ1t11 Inlegm II tJatf iC! hUo:r5CCtonaJu:lad lDi:!"l1th~ElI estra~i3gnll:e<s ~e F'rClTlocton rJ~ I~ S·f3llad

EI tnU . 'JO ~or1ale CilI 13:1 erl rfl~iL.U~ de ta 13e!l.11 ~ n COITip'artldfli en fie h.ld, en e~ cum I a '11:iI rF'lIl de dt!1::j~ 9io,nf1ls ru; ,re!:llfJmtj'tI, f!~'lrli [0 mmu~"IWlIdr sus represerllaJ1t6S it 611 secter SOIllUd'1 l!IFl fIl";U'~'I'.a 11011. mn~iEllr

La G e ~l{ofl Com FJsrHchl ,arl Sa I !.It! 'o~rl':ln;Uide la i'J'lan 1116E1c1~rI paJ'tlcipa.iJva 1>3 (!l~r.lfln y iu:ln~~r1 i 5lrtL~~ClI'l }I 6~ !lfilg IJ 111I1G'i'lto Y COl' I 101 saal till',

Bn·0sl:O pr-cC!c5C! de jJe5tl~1'l OCmplllffldQ, el MMeifl BAFCIIP~qfillM U:11~ '!lSltOOlurn de mgN'tlmelOn qlJa. de mi;lnarillllHjUtllldlll. es la 5IglJler~1e·

I~ Ill, I MUll',' "II,~I~

10

Nl'lel bm:'a1I~

AulofJdedLocE!1 ~U SillllJd OomBe L.rea~ de Sal iJCj

NIVQ ~ Mlll'llcjpnj

C(l'r1&t!l g. Soti til MI1F1IC:lpa~ Dirat1cno Locrt~ de,Sa]ud M~S"oll ~.~ 6e I kid

IN ly@1 []>Qp~li!'iIl1[rt1ari 16l

Conse~D Sm=:~i31 lliljli'!JrLameI11!11 [lj~n lIJepartamenta'l de Srllw;1 ,~ 1'01l91 Oe~il1ml do Setu,!;I

INivei NR!Cla I'IIlI

Co nSGJ 0 St:!C1m Nackmlill MlnlS(1lI ria fie Sa Iud ~ Ocmol100 A~b~!3a N:t,Il;:jQnal de SaJyd

EI Modulo SAFCI estEiblec~1 Qi';;],r'1'.IiT1cn11.'lI h31,'CldaHdod tie saI~.ruiIn ,f~ IllS rllJr~R~f3rn;;!!ilte5 13;1'1 caCLO m Sl~ f11@flletGrlanJili SillS rf:ll~s V ru~'1cJ1C I'IM, ,~11Gn~n:dQ:S a tl. Gesltc!!'l C~!fIF!p8rtlda['] n S I:HuC'JI. E] Cf~,M'AN. cu,o 'rei petflnm G ~ ~I ,de. prQmcVe'r V 1Q~ordinHt el ~mtmi£ll ~1iI1r.t~{lC:~Q f'ilol 1lIIIDV,C r e.G I ill nulrlclon do 10 IlHI1eil:. iU~~Ii1'B nil " .. tlr mJI yB se rn ~r~C:1 0 ['1101 ,,]n~ a. ~~oN~v rlifl]!ccl(jn d~ Ira MGSiilI, 0; Sah,u:!1 tJIc DllOS,

18 MSO, IhD el8lXJliBl!::IO el F!rtan Seoto,r'II[11 iJos.~u[l'lri'i(m Gero. e-n 111'1 mW"CIJ ael3.stfscll,[!J. cuo'rdj~ nEl!Jicm ,6lnhtl I~ Un lied de! SeNkJ()s ,di]' Salu~ y CaIFd"Ullj rjJ ,UflhUld NaorBI"IBi de rlJ,L,.!iridt'm F-!! pta n Sr3lCtorttil jn otLil ye 1n31S QbJi!t~ I 1Sf;11~' e!'losm:ad ~s '0 wn.:uue Ii 90~1~o!'ll que roprpS,OJI'UCIIil ItiL CCI'I1~f~t:lrut,rofi iet!;torl,al ~I'a ItlllllOJO da 1:1 ·MElI'!,Dp.sn~Jt(;rr.~~!' CUIU" I

~. Pf\Ol"nD\lar l!llOOnsumD eo nllmElr1ltosUoB11M:::.F!dos V supIBllleJtl11!i tiE mrcrnrrnu~rH~I"ILas. pam Ip ~flnk ia rJl!!ifILlllldan t Allm Ell'lta C,Qrnpl'o mEl nLiuJQ IN utm:iDM' pa nl osIBti- dE! S ~T1!i15'ilS a menores de :2 a~05 y mU16Te:5 ~mbarrazootrs th~:Eirll.i!lr'ld8!Ei. hICHCI. \111 ntlJfll A]

3. M~Qmf Iia CElDai:lIr:Unc 1~lllliJcio:nal pBmllu aLiill!'ilc1Dnr ji1utrn:u::m~1 '!I!!'.1a 11iI5e1'l'emmdm:H~s ~2ro"~te5i ~e las It~I'1 Q~aSmefll~rns dg 5 W'lo~

,A,H::;PII,Wj/f Ollnl(:o: Induye hi capDQ'llllIclru1 i sl§gulr11j~!r1lo y I'll1011il'1JI80 ctei pel'&ClnEl~ fI91Wlud tfe I p r~ml1i nNel ,de I Mel de ro1olVfl'';:!~ I f1corpol':li'lci6n CD 11051 nU8Io1Q~ oGtwdIDas fll;;! Wljolt'1r1,lanla y '("J'~'arroUol!!la IIi], OMS, m.e:VMiJ 00 ~a. l!i1Sf1mre~ll:ll0r1,~e I~ ,I'IIlflns/ru; CDn de:s'f!U('I~~n 6t.pw::lf:ll y Cii'~nr~ y uliIlUl.!flO OOroqltfl' haciB ~o IPN:HTlOIl16f1 ~e Is sBlWJ

II ~ I Irl,

il

,.

AIISPI·~t die i~ :f8:rTii!lia y la eemunldad, orlentadO al camnlc so~1a~, can l::lmtlclpBGi6n plElill.a d:e 1k1:] actorss SGdB.~efi y·::BIU.S fsdes. r:m tQclQI eJ prcceso, ta:l ODr1'lO se pOSI,lJlo ®11 (31 Mod'elo SA tzCt Indu ye un l'I1odej'o~, .e!specir hco: pam 11'11 JrrU;::"Ofll, a~ ~leswJn IIOC,eJjj ~lJ ~ censieera [BUereS, de plrulifiaaCion pafHci pIli I \Jill i F~IEll"H~S JQca las de ar::Gi6.n I segu f1m I entL:! Y evaItU i\f;i'br1I~,el~m1in ~iOiFl de fE'!'Spa i1~~ llidadre~, etc, Es~oEi ~lf.I lie'S ,d e aeefon tor[alece ran I?I ~51~ats:g I,~ (lj;! Sl'3.iUri 1111e111id,'iill del P I a II d~ b~s .. mall a MUf1 Idp,8~1 ~ PDM),

Arnba.s ir'lL~rYfii nt:!,mS!!ll, qu E ,l',.;on~~Poncien a la ~trategra A'I EP L -1$gt, en elj1i1arCtl d e I Programs tJesni,Jtnr.~6nCerQ. pnoma'l I€I prtllncc!cj'r~ ,of!!' 18 s2I,1wtli. ~obrll;! la base de .las precti~as aprepladas ~ara. E!1,C'UlrlflGO y l'1utric.I()JI dB la rntiiez:; la prB\lAtU~f;Qn d@ la,sarrfer· rn edathllS V de in (]os:n~J lrlr.jan If, cc rna F-l UCQlm aproc~li!ilsa. ~$ tencu,® nU',<ln: {i!n maroa-dE se t1 ~os prlm::rpiQ's 'I Cgnl:;epl~ del Mot:leilotle SSltud ~rmhar C!JmlJrlitl3,riB Inl~I'bIJIIIJraJ d®1 MSOI •

La ~'trateg ha A I E Pt-1!.r4' ea ~. res 6!1ili;! dQl de un ~ I~mftl nda rev~si6n y adeeu ~cl¢fl cI~' I.El, eslnlltegrm, AlErt 1f;l~!Jal' venIt?- slsndo Ilnplsmentada en ei Dals dt:lsde 1996; a~~cUaC~Q'f'1 C1 ~tS $B ,ialjusla a I B!!i naeesid ad es ad IJ al~ 'i re$pr:;mde' con elementos prae,t!~os ,6 ie neees.idad de eemoa t II If;! cI~sn'lJ~ riOl6rl eJ is: I r:I nitl1~l;. t~I' todas Sl~S~OHn,jiS (agHda V crDniL~a ~

• Unl"dMes de Nulricion Inl egra I ~IIJNISa,qua ir1e:luye lift ~allfo!tnat:mfl ~ IcapBciti.\telr:~ill tie eqLJlpCls ITIUllld~:sc~pllnario'r1I basil~os, rn'rraM~'rlJj;IUl"a y (l{llJipamiG"!"lln, 0011 la ~ini3JI.rcJad ~'e roaUZ<1r .C!.ct<1 V~d !Ides de: pre I1lcH.:H6n en, 'temas n Ufrit:~i:JnaJ es: vi 9 II anela eemu ril~tarl~, tit] la des rn .. tt!!Q 16n y f'l1t'41:rr CII~ n d~ I PJ;i n f nO:$Y emb.a,ra2.acla5,; rilGQI (;l!.QcI61l 11 ~J"Jall13I'£ de fa '1111olrma.~ cion ,~m:~_

• AllmeJ'Jto com;~jemrental'rQ para !'II floslas dE! 6a .23 mese~ de eclad I Que ss refJere' a la preITlQ(llcl'1 del eQI151;J rno ti,f;- .~ I, all rI1e'f'lW c~mlJ'l e me.111:a'riQ fNutf] b!lilb~ I ~t,!';ll;jora.d.o inc! us \If[~ I ~ if'!l8nle, rim en fjJnef~l~ y mJ~l'i('Jntes, It'll CIJ::JI sera flnilll'l~l-adG prlr los mu.nicJpios ..

• Maneic !ili!lts,f1dam::ooo {j~ II~ d~StnU~11Cian ~glJ(krsaveraen l~osplt,i31es (!lllt nlirerunt.ifl selecciorr.adlfJ s.

• I'Jl1Qfrna~J0n, 13.0 !,.!cac!Or1 '{ (;;orrll.lll! tac!~n (reel j IElf] ~I rnasco de Ul!1Jfl '133'1 rlilh~91 a r,acu:m a I deJ~(l ttam8'1'1~<lI'l y m LmltCtp 811.

Gomo ~yedEl adve'[1jfSEi!, ra esIJalf991B MEPI~~ Cion suscornponentes ci[r:!loo ,Y'.c,omUFllltarl"O, 95' una. cia IB.::lprIIiClpt!llli):SL9s1raJh~raSi pam ccmtribulr at lagro de lEi "M6taI)EHH"Ufrlt:rO:~ Can:.!"

EI 111reaenll!' UDCll men to. fifllne ~II pro.p6S:ito de pr-as,e ntar I OSE!I ems ntes II;OflGeptlU a,les y un mad elo de ~ rM,aJoco n II·a Cr,lFl1'J1k1 ni dad, sus ~o:tQm$ so c[ ales y ~8 o.rg ~nlZ8J~i it) n- sO"e~.fII, p'i3Im 19 .$ a~ I~d Y f1olJldoO'!l' de ja nii'rs'i!: Sis kncl.uyen r,ecomel1Gael.CJ nas para qu ~ ~Bte IJ~LJc~~a ~~ga unat secu~:ncla 'lclQICGi II tlulda, adernas de -a.l~l.Ina:;: hen8m~E1rTLa$Q'p:E!rathla~ bas.ic,a$j

Esl~ tlocurne'l'llo OrlrJd'a una v)SiOn. ganeFs.! d'sl nabajO V dt! los roles de. los dll'tlrel"ltes .edona-s. s o'Cl~res y no se. erttoca Imere hi ['IglJ II Rete r social (ll n ~nk..1LJ I.r:lr,

:Si bien fe"(;onec:::a Mli l,m~Qrta,nciFi t:I~ res ACEl,. no delijlla todas las B.r;:Uv.lQElid"S!,S!. Q.Ut3 podr[.e.i1 raafi?:af d~raJ1'tiL1! Ie vlstr'~ dcmh:::lliar].a iii l~rO~Df16 bsri'a.l11JielltaB de Irmbala'1l!dQcnJadasaAIEPI.;.~: la revlsJ6n. y .adl'l'OIJElcJgn d9 las h,~rr-amle1l1t3:5 espedHr.a5 [:.lara, ADS Sl'E!Tan al mOI~'tIo de un rrab~jQ POSlTItriCl,r.

. , ..... "11- --1-~·- L

- ~ _.a..:_ __ I

EI',emIJentos co,ncep'tu,a/ls',s' ,d,e'" AIE,P',l.:.7ta1 de la fa'mil'i.a ,y .fa comu',nJda,d

~ Un:tl'l.· ilit IM-all'.'ff1

'" II~CflUJ~J6tr1 CQm~11;.I11 FIlm PI ,aas:e:un.dlB+ rtC1l in mlqo1'l1lI rlnnHls, 'fl00n)l~;Handa ul Ilm'l~

IIJI, I

13 rljndamooTa leOn 00 ~'e AlePI~11ifl' Ge Is Ilamillil 'V 1!I3i aJm~nlIl~1 e'5t~ S,lJ.5ten11.ldu j;!or las tee-

nas de ta oomu:nlcaJ;lon paro el c:.Jmblo OOCUI~ 10. so CI~·ouJ lii.lrall -. de:1 ap mMG"l::iI:$ ~Ofmrt I

y 19, ,e(ly.ca.aol't PilIftlGlP 'Iiq ~ woDreuMh,UlCi.o,a C(lll\5 r ~'I1!'rrl, I as 5IeU~!;ll ntes prem I ~

~ IL.a mKlemlllliri:llt1 1'1'~ In~ ~ mliJlQS !iO~1 nl~ i3 ~ fllH1S s:e_g,ura, eu al1dc ioa 'n dlvrduDS V ~a5 com-un~es a'le,t."ldas: 51 a i.'Iproro hJIi1 d:elrJ rtH:~:5D y d Ii) I t:l!l, c,lln(1;l n~dos co rnu II 1~f.:hJf1 al~,

• laoo munrOO(;lonl r;! EilTS 'P::l'1 ~nl.;J Ij]] '~Dcifi I ht:l:r~leml fJ I Y 'rnrlllll'!llJedora. fief :sen'lli' C(JrT' Il.:H'II~lrlo deDe a.mphCl'r [as vacs'ill, tie b~ mss f:ll'Jbrer;, "I fIGI~(il,tr:lI1er com_o BI,& a ~cs, ~n~nfdm:I~las ~l.illa !'l,[H:I~n ~e apl'Q~JifU::IJ!J!l rJ[;'J1 Pl'rJoosn til!! ~omulllcar:l~n

• la~ eijmUfll r:j'~l';h!! (;j d.(:t'~n SSI R~ antusd PI Rll p,wepl!Ji Fl:iIiI rr.br~, V gooLClf'llJii do.su pfopia CQfI'Mij rl~~L,;lrm

121'1 luga~ dol ~nfas~5 sn It! p6rGuif51on v '1m la h1J!1S1l1~liii~" cI' Irtfl)tm:lldr1fT ~ 1:!001Or.imien1ij eJeSde aJUII;lfEl" se promwavrJ 6'1 Clr~lr.lglJ, al dl!!lbRJ(! '111<1 n:egOO\Qcilln ~ iill serw. ClQ la com I.!nidad,

Los 'resLJI[ada~ del proceso lielEn ir mru;,. ii;lU~ dD las caftlpal1811"1~l'mDS ~'IdI',l,r}ldarie5·. y dabon remar E~ cuenta ~as nlJrma5;S(J(aalml. las r.lOhh~~ VIljenfH. I~I cul~LIIffi 'I a] ton1:t1l;X· tc de 1,d'eJiSirroUQ

EI eamblQ ~I impllC1Jl dlBIogo 11 pmi:ic,plU:iOl1. con e' pr~6s\l@ fI~ "~rI,]Jtl1!li9r In ~(le~'Hdud 6U1~uta~. la t:anfmn:za el mmpmml5IJ 'Ii apfOJl 8C'tHl de lo pa lotna y gl ro rl'ol'r:tci micg'n ,Ill emTl kJn~la~ ICI

• R CUt:l r moclelD IU'IOOf do IrBJl8m r6!On de ta 11i1~~r:m ~iiII6f1 d~sde un li:l!ln~,rc!ill rm~~:.u Im~11J un 1nd!'Io!(dul'I r~plar III promliJl;1w WU'I ilrtl"~a c'l,tIicg de In'l:fJriilCcltlrlijs ICO:;:i:J!:J 1\11 eencelfmet1!c wmoorlmn r,lI'JJ la I;Qmuni(l.TIl;11 'Y d>esd'e- la. aCCill,lr1!' jruh~lCHv.a

La .:omu dG" polra .J CMf'llJio s'~cJel. 6u.s.tenta tOCl'ii:D p,arn (!II AIEp .. .,kr d

, i'f'Iihn ~ClP1u",[d.Jd

I.n IIiC rl B 00 Q;I mIJIA:i so!;1 ttl e n I UltJ da i.u~ rUrJdamp.nms. con oepl~,u;llies cemr,ar~s que GU5!oolil AI~fI~·1f«t Eli III F']gufO"' mlnn.lil:lstre LIn !!l'Sq!JlSma Gel modli9~111 tI!J ccm1Jn~j,;B.r~t)I1IUU6 ellClun, .~ll SdtiQl

:.. ~'L't 1=--~ .:... ~ ._:_ : ~~;

- -----

_ ,.l DlOiQgU' wmunlUlQ

Cnmj}iC' Inr:JJv IdIJ u~

11::1 ~LJUil~dQI1 I.iU wHore d lna n~II\lI'11~~IiII1'; d nLcr,&lI.itl jNJhHcu.,. InM\' 101lC!G. d~Jmlmd, • l'ilfflisI1l'1i1 I1I'JIJln,-n:ln '.',Ie, Q!1U11I;jil;ll,lrl'lln ~lCoe~ d,ul dt'l wmOJfI~f~r 'W 1)l.1Ql3,!B1i a In$ Jlrotlll1rt1nS Q\re

E5:1e p 1XeS!5..- (-~ ~ en un cluso a mlooaJ jl{! ,m rmsmo plm::

~uwmus los rowluidos dul p~J(I san dn doti H~JDS: uno Indhth:!luol~ IrpmIJ 01 euue de AIEPI:1!1:.'7' IJiI ~I ~ de fl(O~l~ di:' t!l1d.1rtiJ dlrlll'llila II! ninn ~UI parll' d[!~ tuJd-i~l1' y, i.'lhl .- _ '!iiil, tas ~r.cas rJldnao.n.i:Hl;sJ .'t O'1fQ sllXlnl Q CiIJI'11iImIW'fI1J flU i!.O mtl~re 0 III 'r,"r.malll:1t-

ne· .C!iIIQ;Ci < Ql.Ifl '~ i:.1. _" PJ _ - rna~11.'Ja£ POt d;J ru:(QJ

~ 8 ~ Gd~' .~~ 'dt;J..1

~!i:3(~ de IDS (lrr~

1 '~

c. --_;~- ::_-=-_-:.._.-:-~-_--.

- -------------- --- -

caJ'N]ID tll!::lJ.\udual dol mlTl~I~~tJ1 ~ $ir~

S' NO

~ -. ·-r~ .,-~ --..-;

, ' ~.L..." ::-j -.-, I I

It -._', , ~.-. "Tk, I"", I

• ~ , • I .' I . . . 'II

.~. -~~ .. ~.- ...... ~ 'r ~.'-. J

• _ .,: ~~:~~:::. :.:~:.II;.;' ~ It.. 1

----------

Inr.mn~AmD d'AJ PDllntlBI~ ,pam lal fne~gra ~ I! U:l ~Ud

Sa rm,mll~fIHf 61 mwmqtm'"

1.JmltadDi I'NJ ~m dQ Is AI'

l.fI:. d!jrIJ ~dog~l~ SM /.c'1. R'~ de P1J.,1~t . ." ~rJos f~ ~~ que OIflfDt, :fI

E.YI ~ t:.IC, '1~ "l mllcndtJ par .'~ltI dl US'p.:it1D SG;11J1 tiQ ~Jm(UrJC'1«l CJi! W:I' (1t:,illtlos f1l"1~ dcl i!:l~ fiJ!S, s«m/~ I Lt.ls ~1!1 Q r,~ M~U11~ iot('lMi"I I pm~(!~~!:-Iall pDII'D h!IFI'"'!:J~!Q,.m ~If I&D cmlllf'fI'!J t Dat:Jl a~ blr.wC!ihn Jl'tI11It~It.1i' ~' :oodoU ., IlllefVooau, U fJI,fj1dl;'n Il'lIlI:!wNlht en Iu!.. ll1i.!clslanes sartlm ISU ~iLm!'um 'f'n qua on blJaoo mcdJdJJBOB alec _ n pUll" 'Ul3S; iflIrctstcma

n"",n-.J y Gofi~ l as (Cflt6ka, E¥i

..

• Sqj Jd con su pa5000. '!! I, _ >:l do tm""~

'"' Crul MOJo.. con ;:it!:i ~QlloInl'n~IQ.:;'

!ill ONG'Ii. If ,,'115 reGas d bcrJan ZI·"·'.m·.' .... " 'c:.nl.l M dHtl'd. &o.1!.J

- 1,'UU,:Njl(!te'l'mntlCjaf •

~ Eqwood Y I ustjcj r.I r.ocij, I - Sil ildml diiitl ~

- ~!I'Iv~rilJLI~[lJrEilleJad, rl'~'~PGIIO a l!ll d.lv~r~~dl:lrl v IOl'1l..eJf sn C'iJI!lI"l'Il1l. I(J fJ'OCH;;~OJI dEli ilt).,;ro,l:

P'orn[cllJ'Ijj;IQn $Oi'::"lft'l 01'\ hi' 'rQms OS ~rer.IIlI!',m~l~ 'r:er~rJd.a5 Eli la: gBBII!'I1'l d~ selud

• CJl.u:la:d!anla eG" dnrec:hos y equ1cbu de Smnero

~,jJl'i3i Eo! ~ s..'lJ11Jd ii r- r'~r~ .<!II respo~(J tlQ Ill. Ciiilpadl:ti;l<m mvanl.~"'Ibua If de paJ1~pac.1tJr

~ II' 'Brn~llas en '13 cnild 1iJ~ d~ su ~jrl f.tlJI facitilalld!l Iii ~ OjOQlu.dCin de- las ito I 11

mllmnw·~ SbIdQ.~lJr'lamrr;a:l y b,ol@~~ca~5. agrlfiC t.1.'JI'IdlcI611·~ru;W.~ IKlrClesu desarro1io,

:it I i:!'rlme e'llfJesan',dl~11 '1!.i.~ d'9:manda 'a 'f;Jot:i'tleI6n oolh,ri"af'lili 111~re'IH:lnlalJi1d~' It'! pt"Cdl.lC:· ~~~ Y ~llIl:tillid:ui can E1t~ ~diI'd pam [ogaar eru blQni35W ('fe ~f1!5 IAlnitl~~ Of1N1@$llir qv.Q: 'l1!!n~yHl pM:. Il!SI.lcIa SQCI.a ~'~ - r,<lnki!l, 'prOQ\u;:li\Udnd ~ rmlkl f11 ~ 11 l d4YL'"~jlicadc de IB GCOIlOmnllCl(.2l nru::lOmIl

f"ala ~ seaGI strlud u.fM 8t ~Juaf ~t! {--a"HL~,nW ~~lI1W06n tW' b5 ~s D3nlI

In d r~ in~l~ a, 13 'IiJI.udI de a:r- IUlnJ 5 Ii CQmu~

Scm I~s 8ccCDlile5 qu iJi18:Blf"fOjJiiI.n 181$ 'r~llIl11Jas 'Ii '[)£lmlilnjtlades IfJrl bLll'ltra ,r:jt;! ~11'1 1;lI~nCSIIi.llJ l:e~ee:W/r,J. acej:ltam'Ja y 1'l!sr.r61a!'1d~ iilU~ t[marlO'l1I~IOs M IlgJJaJfI~u~ d~ ,'IQr(;lflI1.!:I~ y opgrlLJnl· dadlUl

Porn d~ ~llf su!Ud as. W c:tI~lI.ua I~e /a OQfI!EtlpQnsatiiru:lad W'I QI ClCSI;;:n'r;dh:tl del blQr'!US1aJr .:ioOCi;:J,j OfOfla.1Wl1CO 'I OJ~lLIltlI de Jas latiI:IIUIa:::" m!i'JXlmnda hadicioM'S y cuS\JbTIb.fes d CQO~ ~ If sohtUrldad

•• ~ I I I

I ,II Itlll II

E5 I iii m'iaci.oo InlRtnOCfgn re:5~WOSE!C f'iI'Ire pI!llTSQII1:JS (ill: dirfll"- nl ~ eullU1aQ, r ~ I'f~! artIe", fliPi:IMl'!:rrui d.o pan.~if, 001'1 Hr yar;;lw~r U'l1tJ r;il11 ooplu ~lil~ 14111 n es MpITJlI!im ~ B ti IJ tQfflllln:lJl51on es

~B dill(cQI.1. ~aacepIAcl~n, I~I «:JlJ1QdnUenw la valera~f!l~ e Inu.=m;u;:tm:u'1 do h.ls dil~fteIl~ let:! cfllnoolrnll$n'~oz, ~OHH;!b , rmkllnm:. de 105 ,flC[I)~g5, de la,·saI6ld promoillr.lIi1clu ~("JOOOO!i dill i:l r1jo\.1 ~;JCIQ~ ~"i l:ompl~EIlUfllW 'lf1!'l!I<id pm ra, rne~c ~m- l!l colkli!!g dEf ,!;i!lenCi On 0111 so!tud" ,

La Ilrnperllll'ne d!J Iit5LilCClIif~JnUIil111,Jlc~on radlt::a 110 'S·~.IC en ja varortzaoon de \l'iI!rIU!l rJ:r~e~ l~C'a& Iral:HmonD!·.!.; Iqoo rleneH'l IJnru~l1e 'Iumlg,!l CUIIUN1! \I de las ~mm:r~ ClliI~ tiutmWn '0011 (WIdeman '!;II;! ntH~[:-a, propf 11:6 !Jr.1 rl11J~e~iJ b!lomiildlf'lO accl'dcf1ililll, si fro mll5 bten. en ctIm~'u'end!3~ qu~ sl ~OO~6SltO dGI ~~~Ioqy,~ ~·J1rert:I,i!~III.JCQlJ" as II arUr..l.JJf:'IciOr1 y cQl"I1pJemennlried..ad !lila 1~'Ei 1'I'IJ:ldaIo5 e;.;~te"liEls UrndJcjanill 'I hi"m/tdloo~ flcnalL:ie,rando 'I:as UmUQdo· Me::> ''I r,QrtE!leZbiU t:lll am I:ilGS.

En e! l!i3mp~ d.e In S[!.JtJd Imllllca, 5~ prl]'lGlpr~ r(;itl in'l!lrelJlllirnUdad d(!oo 1~'Ilf ~L de!1nna· ~ill !;If.'! ,asIrah!lglS:£ qua rmlloreM ell vrnrruln er'HlfGl ~1C!!:i e&13bj~lrni!flr.los all!! sah,J~ een lui I;Q ll1untdad

La ~aIJI'Iltlr'Ui:.I:r.II~ d~la oom!!.Jlll(UJtI cMslllUye un flJ'l ., IJf1I tlHrotc'. Un lin ptirq)j,~ 'i'!J IOflDI!!CImien'~(7; ,('jle la r.:orrJ~!l1iJ;jrU:lIC'l'gtll1lzadi, eon pll!flQ BJi!H&~lQ ~'9 aLI CllJdj],~,iV1f9 debe~, U11iJ eooolante y W l meclliJ l~ar8 I:cnlm'lbub a 10' vnel!JJnl d~ ~'a5 prl:Jt;tJCQS Ita'rrlll!ara~ 't ,mmUrultirtill:.!· en td t1UI" i:!mJ,o. ~~HlI!,et:'Cioo del I1lfiO..

85 un Pllltescl UflJif!rHt'!;':u::hJ' dB lO mr.r dv d 13GI510rtle5 efl~m IBJ OO"mmldud, sus re:pra:s!EHd!;lJ11e.8 'f' ~I fl9Clr!fsalurJ IIfQruJe ~.da Ur10p,!Srllelp.l etln'rtl,s ~,flI1fACMr; en Ie I'Jlan~ncw:J,On, Il!locu· dan eegtl,ltlIlI I3n!'r.l' '¥ J:OI'IlfCI i'5oclal c.!'i3I ~~u at[1Dnes de ~h,l!jl

l.iJ 0011 Etrur;ol 0-11 ~·~r cllva (Ie l!t'!Jl1IIXlllflll;ilUPS ~ 101 'Ll 11 Brillcltin dlil rn:wm Il!I ooeja1,* saiUllablM, dCSCBnsa: iil n la 1~,h.JJ;r::'i')~~" enl te adull:GS D OOIJ ~clOn fTrol~h!l ~ IILamtFl'l n La Iledegogj,3 POi I Ii !1IU! J:'I nom ~a. cue 15 un pnar do la CamurilcaclO n porn 01 CamblO Sac.al

lal i!JUtatllDn eSc 'ie:~ II~eijili . sar (jlrlIIQf.lTI'lii::!nllr,l ool'lxi!.!flla de' la: realt~a:d\ PlJtl;!om~, !l2Iml~tar y coli!'CI~\l au ID~ ~@rma~ LH~ 20 UOr-J CiI E!J aeu.Ja l[l'l~enm mt:m.~ ella" .

La l"iJ~jQJCllon, (:ion SLlS prlrlyramij~ J fli ,todm;. debs loonGls'llrcn nacer qli.Jle Illi {UtrSQM de] 'di'il §Or 51.ll ~'10 pj)'I ral va V tHJe SEi! e:lfumlu _ oomo 1.i!F113! pelS~ l"IiB q 1.113 h'IiII'1SI'iJ Fm!2 SlJ Gl1lOl'nD. que Ie n~abio CQf1 h:l.i!:l d(;ft1 ~s oohu:igl1f:!tj de 'fec~rHQf::lfllH:r; qll e ,c.r::m S:11'lJ ~p, ,!,;U cull urB, y hll hm1i1Jr in

I....a ,e;_ruJcnCiOl'l b~filljj ~l~onal U~f'l~n:tJtud (li'tI]'J:'!:i If de rEdlS):., IJ ImpIJlse ata :a~1t'J11 SOil dsna y ooleC'h.,~

I~

I!I co I"IIca,p~[J d 0 "c!udadana~ '11.19 Iln~p[md~ ,Ii If! IL;! GflclaraciM ,de IDs Derm:oo:s om HorntJ '~ dC11 Clu r.'I edBrH~ or-l 17 SI'l; ~ ~e~pu ~ ea la Ire~1uciQnhil"a:'Sa _ 'e'lll jy;!i ne.:llElnJf:~n Unlvl.!'tsm ds los CurechCl'S det HQJ.T'Iorra de 1'948 .If en la CGmlwn'olon ,EUIfOpftii de los IDarcwoo dallHDmbfe de '''~50. 1..Ib:s derec'i1,os I ndividl:J,ale.s se .looprraf1,en el vailer Ipnmana fie 'I Iltmr1iQd, mle~lr.u que! los aer!:!tC hoss'Cu::imles 5e Iml,p~ 113:r1 efl el \"8101' pl'imarlCi de is [glU'B:ldad. Sion dmQtllOs qllD uen~ e t'I a e~ I m~n at .0 l'W ilQr:regh ~:S desrguaklooes Q!..le nl;lOOI1 Id e I as ttUltUciofles SDedDDCDrmn1 fOOS y ~mlr:a!" Irlern ml1f1l:ilre'n la!;i:ql.ie. 5(3 orlglru~1I'I en candlclclnGS nmlul'lJltls de inlloo!J!rid.ftd USiC£I

lEn I5i rr'fI~si5. G~ deb!;l~e ~obrlil I a equklad 5(: ~errlra I~I' ~'i!i valClfa~ I iii I'! c.:!u l'iJ nK'l6n de igualdBG fiDmo [lIb.J;e~iv-o nl'l~ Biser ,aIICru'iz:adGJ: I3'I"i que !.lI1 ,accee-Q!!I les blr;:! r'U1~::i ~nml3il Qifl 0 '9~ ~Q!rtI dill FilS fe.allaaciar'l ~, r~.!ulf1amerHales. sean, a I cam:aaos on 'Igu IlH1m:J dll OP'011 unldm,r:las V' condmlon,e5 ~cB~cidadill!sl.

En wanta al eon=pED 00 9ja.mero, Int~~t!I cr.l'nnQ~&r,:icnas r.1lue ~(:lr1Dlan ~~rarl'!lr~clas I asuTtlldas por I'a, ~. en~m v~unl'ltes, "I millij,el':.Qs I ,QOIrit l"!ll!aGJQnI ,&;I t"JilPru:1 dad M f ee rJilpo It~ mi~ mos, reSl~ pol'lSiWUidadas. opclone.s vas;l'lrm:il:me~I'utI!ilH:icf'llilltmGnte del'U'Ildas come! ~mllscu ~n9S" ~ "(.!aT menma~1 ~ltaSlAnca ~Ia'l , OtIltumflmlli n:la)l. P'Io r 1.0 ~~liIta. I iiI, iii [p.ill dilld d~ 9,tlinoro ilw'Q'lucra Ti:I !l!srooes y mUjw'es, no seta an 10 que mg'r;wclEl 8 SI.JSi alI1 oo~-el CI nitS. CI':Istum IJr!j~V aemuef.!:s I !ifM ~llfeOO!lodmi~nlD ~. m.lO el ser 'lwm!lfll ,IlS 10111 actor SCClJElI ~~finolp~ I 'l,as ,~ (j'l3sUnilltE 11 ede las. C:a:l1'ib!DS ~l.Jje 9iI pfBliMdIJ ! '1[mduc ~. '!Me ~ nueva enr~q,ll.Ic do SSIUD :rlu'~llea"

m;Glltn\ID)1 10'; la ~m B de ValOMS CiJlrurnJ is, actltlltia, ru netenes, prootlcas II caraciterfsl'lea s ba .. ::.Ml>3!l;i 'i!I1I el 00'11'0. 'EJ B'MtO, g 1'0 IMgD COl Is hrstilloa. en Lei dilEU'W'ltq c.ulhJflm ~ 0'1'1 I as, S;IJl~I'edadJ'E!Srofl!~ampQr8naRl!Ii. roHoJa ~ perpe~lJa lIolnCIBnos Ida Fooilr Bl'I.lra tlll-mmibule Y Ira niilujli'1r"i_

De I,a teona la' ,/,a ,practical:

SI' ,m,o,d,el',o loplera'c'Iol,nal" d,sl AIE'P/~1Z.e' de I,B Fa',m,;'U,aJ Y la Comunided

A ~a ~t.J'l dll Ie ~IPt!'rllG!nl'::I;lIaG'LHl1U~~ COil AIEI:!,I c'Pm!.mHiJIMD V Cl!lInl1ldoJl'ando las flOI1CSPLm. !il11~iElS me.ru',;'ir:lne,dos! an ~I mea do 'h)b r~KI Ga2C,C.6, O!!J1'il Ia 'parll r;1f.l3C1OO Ide 1,&;n1OOS $' mvel '~JDI'I:ar y de palG de In. aps y (;I'U! R~ila~ ds Soflvhl. G~1omllJ~ 'IIP,eru, Se' detiniO un mlldE"fo tI~enili!~Jcnal, r,:aU,!:!isl ~anl JGI H1'lplr;lil11IJM1aCIOn df,lll co'l"p'cl'H::In~a e;filf'I!i'IUnlUirio d,E1 AIEP~ IEirJ !fiB IH!!IiJn1 :2 !i@ prasenta UF1i3: v8'rc§iDfl .BIJEI~lJeJdEl V si,l'flp11'flleadal p.sr'~ A'EPI·lI:iit de! ml'ld.eiO aJii~:l';! me(ld~n riIIdD' I

EI mod~lo '9pnastlnia.l:[ .tiGtGmal:r!~[liiln ceil[lrocp.:lQ 1~G.m 01 ICl~ra dB ~rOdLJ(:k1s, V lliit N;lsu!La· 00' que se pre~EI'B'IC.f),nt',nr ~te mntl~IQ dol:Je ser Qr.1fl~ld!llI[ilQo 'como wn~ guto dra r8!lslrel1· cia y, almEllodo gllHd. no. 'I!iIQn.:H~B ser nU.!rn:..q]d!arnrlCi ecmc UI"IO, ~13C!la .unr~, y IPUOO'e reCliUeTIr ~:eWlres a.clag1aclo-nes.. CiCinlif~ L3 mrl~'C I CISi ~ II'Dfiln IllS Cf)n!e~ti::! Ii da 1rilbililJ o,

'I Mlll!l "'\iIolILllll,~I~'IiIJlIiJEPJ u"IYjlll!!ili.l • III

I CoI,!j" 1!l1 u.k,1 jl!"'f"'JI> rrl11!"r;i1., L.:IIIUJ!llu!.lI'1 (IIrllOW ,I,! "

- - - - - ---

- ... ~~-. .

S' iii , i!J 1m. ~ >fffl;! - ta en del modGIa dr;-b~ poon..z.ar iii 1:15 tnwt IDS: ~ OOPPI I'lldm; ~'eiYI. fiJderal"l~(] oJ' cntlffio i~IEI 1'laVOI fl8!:lQiJ Cia lflJ~f1emJJ1I]1~hnjl fiI, ~iiiI mtieguJ~rtarl aLm-atll&r~~ VAM! ~ln ;Jmbar~o,~ .rltllrnpUC£I I!] IQ)U'lIU5iOn ~ja n~,I-!nIIJIp.JO!;; que acn ~mr!'~lQtjM 00l'!10 ,Ie ~"'jn hesgEl Es HnporConhjl I13tijnl'J~T QU'1l) Im:;IIJ~1C 1~1I n'lIr!ff~rplcs: dn b91,O 01369'0. tt'J1'lSI[fElfi!lndo uale critEtrlQ, exrsMr" r:~m~nl(j.tlldtJ!ii 9f!, ~IJ iMI'1lO:itO I(Hliloni'la~ q:u~ ~lqC'"!'I~ 1111'1. (i1l\!~t1ao rle~ de InSCl!\'IUI'Hioo. 01 Rle:l113l'ia

,_ EI An:PI~~ia de h'l tqml'lfI t' Ia ~unlrlad en f'Jhull~"~ Qe,\.ares ~ai., ~5 iE'~, ~~lJnrda a un j;!,;Inl'ol!"'10 'Vl9'6i'rt'@' h:lf11D ~ mval ~l1ferrracronr.d I~O!> OQjl!rLW'IJ< lY J flu lJe~ r-t rrrl'lll' rj,el M~ Itln'L' rJe 1M NIl~1 P I1I3'S iJJ"11 ~R..s) I CO 1'1;"10' n~>C1lomtl U a "M0ltl D@!l rlu~rrcllljrl C t1Jr(j~)1 SHr ~ embflfU ~ $! bien e I conI t)X~Q IitS ~a;uombltl. r:l :ro:j;l;lgn iii IGIJM ee fI'tem rm t!!lb q~~ !lQf1 Mgarhl is (I M.I'I~ L~nl1 ~ha pdh1tllll$dl d.:el,,"'l'[l) Itl~. t:.UEl~'i 1~Il00n ~r m]ma<lQ5 m1 roan. til tI1lo.n~e el p.o.-'!'SO d~ Il1'rpfl3lf1f'h1.k1i:lm CI '1£P1~"l~ d~" I lam tJa' tl ~ldaa. Aigurros e~ COIl' ~ ~ birl (!Ie gtISl,e, r de QlCJ:fWMn,ItIJ!t EI i:JJJO my f,a1tJ cO'

~iliJtarl iU - .lo1ll:liili Q ~ I~ 1m ~J\~de sa!Ua Lt rer~

IJ'OOI'\OI'nICCiS 'f tllJl'flI]1T1JS, til soJud Illl 5Iempm una IlOOtld p2rn ~ ~Qon. HU:..

L.1I i1Ii:tecua{JE;, ,a"D.!!J~e,a. rec;Lla.1d1l! Iml HI ItlitSll1.! otrilim' 'or~fII~;w,.w:mEs hWn;/l'u!JiI'f'lldas BI1i li!~ IO.QfO de Ie "Maln C~9nlHlk:'~ln Cl!!rcli.as, ellJElI.J1J jnlr:ir;rl. y r&~lJhDro eer ClJ~dG'JaGmn.ril'fli~'I\lI[:l~ ilHlc:fiI.d-a v re3!iza'~n,

Oumnlf.! la t:!bogac ILl us 1~"'.Yn'lO, 1iA5~aca' au; ta Inu!.("IJ

rtlil- u . pat"~ dl. l, ru::r 1 Oil V d.I:Jisi!.mll• lief

~ P.I1I~ f' ~ Doord1P.To OLAUfIles, caua il-

:IOn nW:nr'::lI.~rwj' m~on 1p!G, b . sera Bpi:rn:tl\lj

..

El 0'J1TJPfUl111OO C!ilI"P '( ~~ '10 d9'l AlcallF ""umopa:~ ft un eiDmcnjD IUWamnrllal no sh'o pIM"R poe.e:~ p~lilllUli ~ m~~jf:lm:tl[ffi de Ita G~Bmlr1 rd I ~"lllell'tlEf-fllaClen. Gitle pff~ l;an!::' Ima maYlIJf ~tleitEI de ~Ui 1r:l1'I Ei.lc1'j'Yld~nH !Quc l!Jogo lIlefllfnr;ll~lilli:l~fJasJ ~ertm eurr!lpnEJiil!!S y, i1f1 01 mnyor phlm, Il(;1rB ru;e~uh'~r !M, b.(I!l[eJii~lIli.do1~ t:Jlt'.I taB f,.!~mil'~JtI.IJtW. urtel'1- lal'.lor. J h:~~ re de II~~ Mala,

13 lo,pa ~!a MElit"llll:EmJindon Cerd" reqt 1'1 Ia CWlS:lt~ IQ foolliK1m~l.Q de ;;I11.D.1t2.tl mn fll[~ !t!:S im'0fi!!5

8 P I~l iil1'Ul Oe:5rIUIIIOtlI1 Usl U Ij !MSJ. hij ~LJdo UJtoIJ s.ene de puzsenLadone&. pam la abGgm:;a iJ'f1S11lfiiCf5 it OUel"Wlles a~iiiflClll!ii 1p~Jronal Ge 5".!Ilud, aUtmldad1&;l mURtCIjX!leli 'r orgarulOiclonas. SClCt:1~I~:iJ, lM ~~tql~, puetln~'ii '~IIH SQ~rCI'llild.ilJj ~11 MSO ~'NVI?J i:~ l'I~rN I ,11:1 filM 1'1:15 S EIJES) ,

.. L'i ri:lI:lJIe.r,.Qjn d'e Illlnrrf1atr~ b! Siat lidel n~IJ~' rlXal. p1l.lmm 5&'f u!fl.Ii1ad-a (jLl OnblmM!,).

!;J1.!1IC!1 nmRS dn 11J-.!IIUU W 3lxJgacr8. 8! IffljXIrlMtlf'! I)efiSiil[ m!antr,;JS ~. wrn'Eda In

lilt tJ1fili::i - en amJ ll'a ~ l1'13IIel'4Hl-l r-msafl!a.na aMT If I ~ _ ~ W:S"GIg

nmJ~~ ~ Tna.flI3l!i3l tr. e SEd ;\? ~ (l;WliI ILUlS ~' fac.1 d £UJlpm " IiWrtiJOOD ~. use hJ'triPilOcnt1iill~ d. I~ IOf males: c m·ud·fiia!,; , ~1..II.J~I:'\,UaiS dg. ~u t"d ~"."11. Sl.on. ~n infill'OtElClOfl f!ebe tief Pfll$t!l1~di:i en III rallGr de oIdn~H;a~ IIlJ"l'lu::;IjJ.i\ltv..:i

II

Elln'ill!( do nlur,lt IGBlcil:)r1 IA1 rll~ DOl iVll e5 ! ~M ds 1.0:5 o!emenfCUl mas a~ lim:! ct-e1 modelo de mp! nw"~Ii[J ., rLe f-qlEP~.1f, ~ ItIlrunlll;l 'w Ia r.ornun~ En ese t!tllE':r SQ ~ra1dl! buTw l.l ~ «rna ~~itC;!OI1 V ~ dei' I(l3 ~J I".li ~,~:.

;t I.m: ,amp.i:OIDI:;nJ'~ (I Ui:llIJr, lidos U1J, ,mrl:l a nI;'l~ I IQOW lparl fJ.i1lffil ~ 5~ ~, oorc1r:uIMIiI.d. ,~I~I manum I.IW=J 1 JLJlH1~G"nl:illn!u lijl f'!Qflh'l"'ptlJ de rondir;;lrlf1 '!3 cu~nLOi.S~

E1 PU')ChKltO tdoj 1.lller .1 ill I'kIn 13 HI~n ~ p'lIm UI"l nnn. t'l'i CUDI a~bvrff1 '!'IiUliU !l:::i fM;1. 1Ut~ to inJI1t'Vr.~~~' - ~U1

lu fflnlCllrllH'Jtllbll dO III MifJll(i, Ell 11In)

BHtLl rlICOMAN. qtH t!~ IIMU In'1~f1c1 luca I d6 'BIlll.'U6n " En h] Tahin, ::! !I.e fiflJ6Sntn '-l

, G €OfI' ""

ezu ~1JrB Y 'In''l'''i:f'JI,,,,"," 'DS1ruC!U1'J WncICni

• ta IllTon·~·lI:Hlll g II eon dOMC ~ I JIoI ntf1~ .;l ~ "mir~ ,- - rei ~(! f! n III to :C'lI lI)n do rfl_

I:lla~!r 5 dB H'~Qd~11I par "".ttl d~ cildn Oel!)1 ~)!tI quu ha pntll~ipmJO en 01 ~)f«O~~ de p',.,~ nHicacOfl p iJli$U'iiI ~ SI en kJ ~ .jJdQJ J1li; di.l., N LIn dI.. ~ Kll'IIos WiU'O • S;)(;:.i:!IE:!!!

.. POI' Ime~ 'SoC t'l ... Ill!'" IlJG caJrlj'o' 'iJ~ ~ !tan ~rul ~ dshr I~j mn II} h':)Qr· soow~. IHtio fllJ,(!' 09 !1:lOnfUO C'JlIGrd1f1MiJ1 "lHWIl 0\ I~w-.nclal· ~~ (I~I:I~llif Ell ~rtilllilmc. lou tn1" ,~ ~ ,'be GIns rl'?rat nCHvidru.h:,:o[q pru11~IRJkl'!i p.i'Jm ead.d 3I!~~ ~fl!I,

En AImUS 2 7=' ~Jmlro::l lif

.!~f'9Hj_f'l .. I'!"I~" 1lOf"'""~1: 5II:n: 13 ~ dm'U. m1tilW3 ' ku !l1~l1ne.un2.· ,f~ q ~. ,$f ,. ~ pol It:! • ~ra5 fll'i}'" '. lAIIi- lm~· De $OMMh:m E510 me~'llQ5 ~uLMQn ISGra-:IfiO!I!I'(l:c!UldmitI·!IDIill' dl,!liel'1tl 0 (llal:i!OmClI~11 de mntDfml~l;I! d~J 'nICl"!'l'U1t;l~" Ii P.d.~. Eflla GiJlll _J" .u~ nalill 11'1I»rptlMi.J .... m~Jo!:l ,fBlairt(lr'H"lM;s cQl1 ~.:J W'-~ ~ I.ili ~'tmDtI'l'I~. 1J.:IIla M

• e D~:!iO 0.. ~ .:tau .la= p ~ ~~ de 1& "j~

rl.r'i'ii.lt lao; tmJIil~, I !~~e;nld die Iftsc :wJOP'..5 __ tlfCs V fJ, I'cnTUlltllr.l,'li::! pruD I

pnnnoclOIl de ~ ll11icW:as.

E~ Prll1Qil3a1 re~IA d I I)fQee:i!l V _ 10 dWdiJ:5 QS fa dlsnllnlJl.;1011 Ia deSl1I HI I'JI,

i! 1 nllaz. Da'ncularm fife 18 deSt1U1tl"IUf1 rNll),,:a 'Tala 100 "' nr I lal mll.lrnaipla. Bila r'iJUIJIII!d!I oonlrjUurr:r'1 II rOI}Osrlo [Ie rJtG.l.linllll I dll's.null]clOI'1 1:1 I nll'lil'z en BollvllrJ.

om' ~

El J]f1nclPql obJebvo S' . m;: @I 00 ClpoJ1 ,'1 ::. olteranle5 111';,!1( I.. c nstn.idilf a. lIIDJ'

mEt~llfi M I.oVi.mU~ ilaJ'loI Is, U·.Irnl1 co dl2druon obi JI ~&m I:c~ldEtrllaa pra O'SD.'i qua!l. om I d~ (l unell am:kJ. Esta IIQm" d dea.nStones no osl 0 ~rCiJlT~ iml a a pro blom 135 Q desvia~'[l r1't3G '!l~ 10i1,~ M UlJlfJr"t:j~ L 51 FlO Il'1 u I nN~ IIJy0 Ill! id~ FlI~11 ~f:lJI~n do QPCI r1u l1ijcl.aJllQS q~ r-a ~OlrJ r [an' so r uprov,o cl'laiWh.

lEi 5

I!'II ;m6Jj~5 er1~ tmCJO

SI bl'IiII'I, n I~!'.!' mDmenlc, I tI 5lSmiB 1121\1 S· M un De eheucn1tm on ~,F,lnD dwarrcll' I on I AlI-XQ :l se presenls una HatH de Indicadorel>. f1rtlborada El'obra IE! b·' 0 del Modem pl'alllon· .!:J filFlI I, F tjl.Jrll 2., flue d!!:ll er Ita'll1sidar~d . 1.1 n1IlIfUII'iI, 'e Uu.st ~jul:1

~ ~sn~n des2flt11~n I Ufi_ melOOO!cq' & ~ 'rQ i;lJ rncnhMilo 11- , '5 uti Wdla:des ",j'~

nat!!:! I I mu can p~nldpac ,UfltlW1~, W'Iiii da,~ . ~I 'E:slmJ1a do

1di1;UU1

Un 65paitlO acl QC !Jado. pa ra rcal hza!' I G6 aaH.rldades dlf! SGlj_:luu1'1ienlll man ~lcrl1.!!o 'I I c rna de UElt:I!'l<mI'1Ets, es ,a~ C~m'le dG A'!fl~IISI5 rja Ij;';i, rflh~mui(:Km ~CAJJ~ d ,cual es rlU,lIzada dB 1'I'H'tIV'lrA si nlMJI"IMiea, a OJ IifCII aJ mu r N ItJjir.lfl, Estill oopa.cIQ d'QDe ser ,al~~GII~cl~.o

En li1l11alll!il, 2j ~ pfffBtlI1f)l8I~oompMlo:L!lfI de r05 ~mOft!.l!1Is.s nfIIIlflles ;JIl Des1fCi11 V Of! rclel; ., H,IfU:I~hes dt: cadill 1W1'rJ. fsHlS hJIlCIDfWS :;I~' eneuernrnn rtman::.;,tdas ef! I,alista III mdbLlc:jCl~ nes que :KlIent:!¥!!lI('Itllli!1l c[I1'al US- 2iB6ISli1il1~tJIHCil!dQ) Y en Mij~'elo ,d.(j SAFICI

• l~wl(l 1. !blrw:11II1I, m~J.l!!m~~lld~!1 ~ I iI1'1111i111!!1. "Ill'1 N,II~ d'~ I" I ~UlIII!~ ~ tll ...m 1Il1l~ IilII III nIDt'CO rlw 10 MrJQ O'~ijlQlIl (~! D' I

,!lIrJillTKWef, g~lItii:ll1iJ tI (mm{li~~f j,l f'l!!lfntoo 'ND.dailUlae fi'.l:matllni,ll V Se'!3~~I1I!181:1 ,f-\I m 1iItl3,rlD r~ IJVI f§ion I'll 1~PNS§ilt.

• tmpuls;ar y c:aorolll!1Of lriIJ p .. ti,lc!JN!I".iOfl Inh3on!l1I I'L.! 1;11 !:lin j:J~ ill Ul~ ~~rli;lil

ill! I'm~~jmw f\U!m;m Ii ~Urld too 'P(I~D::I I tJ l:IjQCIJ ~n~~ • tJPN&c$A

• t;es14ono, m~i'!'i~G noeciflfto!S pma 'a ~1~lliH:IICJI' '~IlI,jil PNSSA

~ ~r;lyl,lvr.r 01' III 'liOgn;llmwr~~1 ~n e'rrlllll~~~ J1Qcl~~T~ I;! I.M,tomoo~~ ItI~,

.. A:~1'G'Mr Inibrma.s, d[~ gBl>IlQfl rOe ltI SmQlD~~n T~m aI

~n.r!ITru If 11 'r!:ll!1l rmli11liiur!li.l!i Inll'(!II~Il'J~~dml jl' ia~ljmlel~ era fQm~Qrl~I~Il5i ~, (;I~OO '0111 ~i'li IF~SSA ~. ootlrelll !!IOr]'. IQ~ClrI d~il rum!nlr.JJllI'I'I:!SJ~rlULll

• ~nlllll,1tl!f (;j If:nfJlr.:tl1!Mlnr :pr~JlIH:'Ia,IU~

• Pm~crmr Q, I~ II~lUmc:~ !U5t1a. r3sl{j{llIl]' ~IOn r;lf!: 'rKU~ll OrJr ~DH [1i!.r.1i jd m'Ip. '1 fi1!!lOII'I iin df~ ~a PNSSA

_~~ .l.-..;._

Pr~ldlr;lo il~r III Ptre.~mQ dlJ ~(1 I"h Imbl pl CalupLlL:flbJ ~or! I'vhnls:1fO 00 JfI Pretli~a~Qjfi,

~ lMInI'l;I~o lern F"!JP,IU~'1~lI'I diill lJalicrrullo

IflJIjitIl;GIIC Ie:! Haaenoo!

"Mi"~SlfD rill J!ir:m:l!.u;cl~" ~, l~hawmlfFU(J~

"'~rcI~irD ilJ5IImlunrtDlb fWr$lll, AlJliiifl~~~n.QI ~ M elk! Jl\rnb~antA

Ii MUUMtll (l1li~e:QcJ<J" Y Cl!II1J!lr::HlI iii M~O~I'i:I 9~ Sl'l!ll:ld y P'JIW~ 1lL"~'

\II' MAn~1.n:i dQ Jw S~(lI8.

Ii' MI"JI !lh'Ci rlr/l A ntll

iii N1 !rllf.lITQ da Obtmi pablla.Qll,

M~n'!11it!1 dQ lmh~~~

.' PNlr~m Da~~ rtrm ~ill iI.Il!~ Ii RI)F'~a ~~~Jll!l!tnllf! !II:IDl c.llDAN

.. fllJllnu~e~'lIIllIl~ dc. Gixlr~ ~~ Ii{~~ ,((50!!., ~1.fI'Ca. CO~ AMO. ,t.'F'llre omm),

r CONjA,JI,I,

NIItOI NOCfom"fl ~1 ~m:\Or,f:Jl

---

~-:.~... -

r Pf~tllell ... -=1

~i, flnJ. - l .puf.

• I;j I ,NI,jP ~M DUIU!M~aill;ofj 1'(1

.1

. l!'Ilanill~lr. g.a&tflJr:l:ill ~' eiL-wmr,~[lfCrn_~. mOOU31~ltI·!:II'rDM yPOAS. ~OJltl:maj~~ ,~~ M"~UritJL[I:t £IhlnMMII'IIl¥ n Ulf~cUll"al

• Cctn:dIJllCIJ ~ ni' Cllln!3ei~ MUllhlipiIJ lei oml\7Jun d:e" ruili{lh,J~oli1~ OIdMIlIJlib~ mb,.- RakPl;t~rll il, do ~;;Ii[IlKl'-i:lI1l, I1!lIf~ I~!'tmia ':J l"1i ~,Ifl!!lonlil

-tn'm.w __ , '" C(!OmJrJll~ ItJ ~aJ1lrcT~lIfi mlJlol~OfIiY~ !t:'I~tIl FH1l!l.lL~ul:,gruLl y de 1<11 SQll~ad~rI 1::1 ~I

.. ·Q~liIl.Icnlill' lmel n~

A 1i'~~m:~iH 1HOIlis" I fI tI>T~~\Q<tl :llli!d~tti'MS; (fIk! ~I.J WiI"I ul I'\Q~~ ,j} Wlma nlk il:ip~tl~ ~~~

~iJ~tGOOi ·01 ~ III:'lJ ~llJId Y I':!l1W,t3.

r.1~ do ~a ~h\1Icii!m

• P,JiDfinQ'ollQJ ~ l'arrH~111~lir 'I~ Iili I~ ilUml!nlorU;l!iI WlurtMlles

E$lt.!l;ih~Glf}! Willidirulcioo ~on Of~Gi!!~ iiJtgd* I'llrurloo4~~rm:10l"lr e>m'j p_lliI'n Q1$a~ hi tilagtl .... 'dW- ~IFIlIl"'!,Ul!ltl'!' It .!'IUI[~!l1 Prm"l'flCvtlf El~ dilflltlchu hUmml:! iQl la m 1m nnl<1cT6n pdl,ll:lJD

• l3ii1.,oorot bnncc Ii!~ dhloa t:Ii~~rI!J a~ngCi la _UOdItt] FlUmen~:a'~iIl

OriLlfiltl1f !~ L,B~ dlr.= FOfi1mtt:l til lu UlililiB~.Iil!!i MJ1lll!rI'Il'II

,M!!!Gn ~c I FfiQ Iclidtll t,mf cl A~oo

·SsIud!COMA>N C~tm~lmI.rI1Jo POi f;J 'mo~fiI I'M sa!ud vJGOllJfl5

can ~f.1~ [.lor;

.. 1I::1.!!1!~!JuNo'~!.N; O:IG~§]:IIOI'1'8.s tl~ lJ!1,1cn&. pt,IoJ';U:UlC& ')"'5QQr~li~!i mp~mau-..ml y,r.tUl ~:Ii~a IJS~:!i 1fl!1le~ 1il.'3,ll!Itl.o u:m1~m~ aO I:TI!li"i~tl1rg

RlelcomenlldlClciones Fin a les

b.~!en iWguli100 aeLl~ drums QUe' ptieden SJl'I.f de grnfl UiJJlldad para clln[QlO y III rotitonllaUldtleJ d,e~ I;'!m~ A 16Pi·'I41 d~ 18 rBrnlU - - Y" la cornun tdaIi' estas 'SOn'

~~4IilWIf9~ 1~e:'iS~OSi.l)~ilffclml ill IP ~AM ~ .Nraldas: ,f:! ~1~§Jfl:t 1iI~Ill\O.f1:ttJ1T'1e I~~

p(lsJo~ 1131 5Jm:~ ~IEP.~ 'lI D IlrltbI:Jw. _tll &ICIQrtlfl ~

E>q)msar- rEli61!~ ptI~,~p do MfKlib tiUrw;lno tmia IJ:IU! paflrCIJ d~ e.lnl1l'1~ 11'1 I"IUlrlclDn.clo llil lll_':! I1IlfimH101110 !,lila iilu~flnlnonla dD ~81'1([! O!WIrttlUo ~WrNl

lE.Pl.::t .. r on ~,~ ~ trf;i~l

11i1:1lJ!1I~P'nlI~eIIe ~~galB 001'1 C:Ql~iIM"J y,QtrlMfY

iIfIlf8,ms iJtmilim_ ~ia~

I'IiIS S(i¢i ll1ir; _

~IIQRr" .II twI~J1 diJ 1m OOld r.:a.to , ~I pnWi ..

Q ~eo~~~ nap dD I~~ r~rm:t . ,*In!QfflU5;,- '!!!oJ'll o~l:Iad ~ ~(o 1~'!lQII !I:idl

1 ifii~ de ~J§ElE! ,$)lib riB I~ v;pi!iU:. 'Imil!lla\l~

8ijb~[~C:;~f.I!n dQ mnlor.m' JJso~1.c 11 tMftr;llld~~BJ

Q~n.lfiI ,~~ rnallu.I'I!I,"I~o, dill !;Ii~f.fJ IlIPJQ 1 J] pmllllQCIf'll'l dB 1I:!1 1P1I~1I11r.a.a ,I[:j' tll ' n ll!mf1~IiIJ I !I li1Wh'~~~ i ~liliS'

NEXOS

1. GuiQ D81 Fflt:iIILaoof. f1[I.miHo~c~611, Pa.rtleipaUvi;I, Los Mun 0 pi as, l1aclael LaglTJ de Ie Met£! OesnutrlclOI'l Cere

3. Wi1ll, d'liI Il'Id'lcaCIO,rs ba6ico5. AIEPI·1lJ?r di;, la lamilia Y' la oomumdad

4. t G ,pfaC~lca,s dil\Hl para cl cl.Hdaoo d el n I nOI;a on 103 'lamilia ~ OOITlI.ilJilljdll!d

-A-N~-V:O~1 . - - . ~I:

'~ _-_ .. ,j ,~I._. ~ ... - • I,

Pla nlficaci6n Parti1cipa'fiva

Los Mun icipios haci,li el ,Lt:J'grc del Ita M,e,ta

,D'Qsn utricion C'ero'

Guie Id,e,l' ~alc;lita"d'o',r

para ,I'al pl,an;fi'cla,c'~16n parti'cip,alt'i'\lB

INlhQl. My I1~C-~I~ID

JPc:on:, ci:plJ!nlla5~ 'Mlembrcs dB I II 'M0'93 de &lludICOMA N U~l.Illt~sed:ORii!tJ

",. MamadcTBS gflJ.!2SrJfli ~q dlS'ljn~o:; oolore~. 60 t'mjl'ls st'll'Jaml guwdes, C!l1r"l! <;u.1J!eSlvl'i (mssking ,rapeJ

Irdo~n iliH Municipto satJro I0051'WLric'ijOn c1!3 r'l11l'oW3S, me""n~s d:c 5 n"cs, enlemted.ad~ l'l~aIErl1tS!Si y mtJr!tillldjjl;d de iLl niimL Ftr~nl'ij$ ~tl/e (ONV 2.001 i. SNIS,. estUdj05 eL;La~'~'(mil,t{L5 V Cl!JanTltaUv'Os, v.~i[aIflOEl romW\llID1D" Ole.

JI

Ina.~glJ raci¢n do ~ Ell flO:U 11 111 11 blSl'lntIe.-

ml flU [~1G i1ii:Ja a ~~13 f,I£IJIIIIJlPflll~!lS

\& 1, O~JQthJ9S 6~ Is ml.ilrn~rJt'I

"~nllta:aI

GO m1m.atms-. 2:. IPBaiI dl 10 PlaJl;lIfoa~W n

IPW11C ~liI tll¥9

IfI'nrsa '1. .A~aIIEils 'Ele .is.. reaUdlla ~c(la~, lJ!:~m'UficaC=l~:n deJ p~Ib.llalmD

La 2l/JJlorl d SIll mu nfalpal laJ:~~~e 0 S:LJ filpmsenll!l1i1U~); J;lgm.;:le:cEl Is pr'IEI~~IiI~ ma eJQ' ~~ pf.!!th::fllElh,ttiS y.rnl1'lfln::al& in1Ptutf,l'n9~~ dQI ~rllia ~jQ de' to_ prll~.a, ftnIe~(:Dtar lucQru:lh:.W!'liBS de v~da me, fos ~l ~fjS "J fl'iHll'r.. dn ~ (;11;111 ~i;lra red iIlCAW 19 tLfR:rUlUlrh::JC!11

SesaliCifa CiUe caUl rJefSQn fiI 'sa PIaJm~e. dundD al n!llml]ifB yIn atgMlimll'l1il a ~i!iI qlilO' 1I"Q!J'nlSiltl'llt'a

fJ;eli'S~Lacri:!!1. E1 l'a~lHli;}tl'l:lr ~mJS9l'l" mti"tlttos ()bjlBiUllCs d 9 ~a I1flunl6[l1 (~'~ir

g~ia'

DUill~!:1e ~~Hl1'a~. t(Jndtl~!dt:llpor IimlU· 'ii ~Clr,

'·uso 2. 1:1 pQr '~IJU cf~ 'rQbl~ fqem

m ii, IEli til 1J5Q lIQda 00 IBS: tcausas

~. £ -_ - _ f·:.~-::r-l~ _111."-·1o.i':'k~__:"~1~~. l

l..a PI!!- -, t f8Ulilitlf'l ~

Deu &on(J-~~ la MFlle I!JU~flW,fIt,;lrlrl C;f3r(J 1:101 G~bl~_

1!J1,} _, IroHtlf un fli tl~' ri D ncrtitl'l'lfts. qllt! ptH!I'I'H'11'I r I lmffl':!!t'lll'I! 1 B d r.! [fl !.I'tn cl ~'11 !l'je lo'El 111110:; 1'fIIlJf'lCUDS fiI~ 5 Iii !1n~, o n ,1]'11 munl c~~lCl'.

!Lilli tOr I'll p.'I1ri Idp. clan V t:l~ C(;fmprom lSCI £Ierapr>l!SIlI n ~a1njtes til:: iR eo rnu r~Jd'M. Idel mWllcl-

IlIO ., ,O\ras grnanJlI1CJEI 0: 0 I'IlSllluCUlMtl aUle mma~\.lfl en rei municipIo, para dlaoomf

I pI _ N'C~an del ImLlft - D

o..r~. ['nlbr ~ ~ Iii ~~n pa~wa pal'll md :ICIf i.l dmffDJ1fIctan~ que

II tadi:J at

.~ -, ~- J , • :-:-,~_7"T'~rr . - ...

• - - .- - -. -- - -:"_:-j_:_- ••• _--,;...l,_-~ _

un Vel. qug lorIBs CflI'IQC'emos Icsoblrtli,\fO!ii. pa!I'lIrEl'ITIas ,.=I ('j~snrltlilar una I9ilOda~CJlDfi tlc pl~nirlCtadiln (llIJB bwic-iI b:I~tion dt) hxlD5 ust'tldes~ e.ma pt'I rth::lplldon CQfl515Le e n CO pmtlf SIl'S eonOClflllh ~fO! 'i QXPensl1OiiiS. pef1$.lr fMD5 jtlnlll9, iQS mil*"re$ sorilti:IO.

pam erm-emar ~ ~a 'r W'1 D:!fllpfOm6l.12'Il"ICS paT.a' (III;!;!' ebs ~tJC:im:I§ an M apLiCUtu_

~ ~ c;~ ~~ ~ I:!el '11II!UlW!I'MJ '~I~ 'en IP'l

~rD OJ. ~,~,~ ~ m;aJ1l.1JiCl~ f,~mm IBellas) ~~ IlI1 la r.euniM 'ill pnx~era. ~~I ia sig;_ ftlB 1,abta:.

"c:tJmo ItIb\ CGllllrarmaBn ta 1)11 _"I ~6fli'?

NamlimJ de tu GffD 11llilUltMe::s J$fftlmHu

-------------- ----------~~-----

ILl ~rm~ -d~ ~ iVg:D~!f!} r¢.~ qtlB ,taI;:Ia)J1f en ru fflWljeltliD. nw.lrnero (kJ e5ii1tl

i!'.taGlpi - ~

saa.I eJc.}

Cu.antos nlFlos ~s d'e 5" enos muerclI1 61"1 Ci mUrJ iolpla.

CltiilHS, son Las Pfi~l!i:l!5, e nrv.J'J'Ii'lP.t1Ril'es 'dr: I'os nifl:QS n I el1.w~ d. C:111 t'OI ano!il. CWlmos flIlfios mel'1O'ms ~ 5 anos SOfli litlesrwtnt:kJsen leI M'UMiIlfIIii!10

E51rl111CJ1ti1iJ\'l~e 1fi1!odoMr Is di!~uui'Cl6n con u morliliidad della II11n01 (millS del Iia mltod Q'Q InJi mue [i:I?S, de m'!ilMreS da 5 anos esia ~dil a ~ desl1 u~rh: itllil', 'J q:l11 ~~1& Wil~iI"nll3dild is f;lIVCva.I!J!~ti;'!$ (lacllart'Oft II kiu;,rIIlJlJm!ln(fH; .SGI1 rnua [mcuorill95 all las Irlrno!1las desrujftlJjdos y son ma5 ,~raves) I

Si;lilt;;:il~ ClUe ics 1Or.1ft11!J,~ar:n~ oompMilall rug1liJ1"I.a ~:Jipel~an:aio p:lJfsanru 'sotlr'Q is flIrlUfltle de lil'l ~rMrEil 'men ldi r d!? 5 afih:lit: •• ~I!I Elllhtlil\,u,lr:lno Gel olgUin nJ!"Io 0 'S11bm la, d~~l,gllUlfh:lon. Es nOOO8OrfD qUliI los p&rtICIPillJlTtCS nl(;l1ll11lilUltm 'QUe 101 muci'1\o. ~O5' OfllfvrrnOOildes 'V I;! deSJ1IUU''''tG:n del ~os nU'ie'isl.fis son U fiI I-l Fe ~len~a Ir~at ""1ue a~ t'lJ:II fillr en!,renu~'t~

,i't; mll n 'las m l'Id'r'Il5q UI;;. lei r!m' fa CIS r a C'lU5,a1 n aSGfi ~od'o PUla qrJB los nlnosla5 mflrllJreSi de ~in cc a I iCl'S; P !.Jed B n Cn'!lCBI iii B ["10119 _ ~m deSI1l!1l'rklorr?

jl.Lnq:, l"Ilnostt1!5 fllcillon PCO~Q mo'l,lJrno7, Lda~oo Qud< ed.aQ i'iQ,Qi1'~e" cl petflcr" Lrec[ben n£u::I't) rnsierne Q!OjI~~I;.JBI'YCI r:JIJr3I1hJ' CIS 'rDrlmarQ~ is n111!!SCS dl! l!jI~da? ,i,.ClJltil'llltJ ~il1!fl1po red. lJ~n ,['13 enIJ 'n"aternu'1'

... 1,,1+. f.lElrtl~ II~e' ~lJe l~dPld 1'il3, dol"! o~ros ,~~~m&mlls, :ademltB do 111111~he l"I"lia'Wnu? ~ ,.!,quG- elinmarUcs,?, I...C!iJtlfl~ll1?

(.p~[l'nS'lrll que 10 c.omtClO ~uc 50 ~a :n ~es I"ItjiOs es Dl:Jel'ita9" ~por .que?'

[Glrol laC!fllill'.OO/fQ ceb~f;t ,scrl!-}rll', I~FI un p~elt)(}rgfo" I'~s Idei'f~ e.xIJFeSBd~·s- df] m anera resu" mfdn)

.. Eft·· rTIuii\JdruJe5 J1ll'1'i'Jfes nl,,~~

.. ~11 COm1JflldndJ (}arl:-~rnarru.

.. En, j;OIT1 f1ldl~ iklnda tf~ ~ ~iltl~ ~ ajjm an tt:l J~ rMer I \iar~!JIlI") r i.lBWp'~ rilL I ~ ,tII~

• En noqltr(! ~ II! U'IilliIm t 'oo~ Illl'lB: ~I a il'~Ii}DlfI!:l' ~tklr\clM

En r ~ilm~ Ill!; In:;.mft2S fJesrtuJfilr:!EI

• ~D In, ~;De!i~ lEi mWOiH\tn:da. ' ~q 'II liu 11fl:liil ~ nJlW ~~u(,ne

"" en idS ~a.u!s ~p~ ~ IPfm:~ildM ~ ,,{iimpl'1hll, IJ ,1nol] 1'lfU~

EI Gahi~mt) Ncu:h:Jnaf ha deflnfda q~~ el rnmbal:B.i.j la desrltlltricfc'.ri',e,s una ,prio,rit/a'd NaclfJiMiiJl y ha p/alnlfe,adCl, ~a Meta rrDasnutri,ciol1 Cern"

,auu bu~ et F! Bm:mn. Daan'!!!llrh:lPJ D:!~i?

~ "JIJ1PT I~ dt1!J;lUfl NwtlllI «0 IjI)~ .nl~a!i B'IIU"'II.'I~I'.lt! do !i'{Ir'1Il1S 111:1 ,.1J'l.J.!!I, tflll L"fl' m nP1"I~ IiiIll1f1~

II d~ fI1!l._.ul~Il"1\1fJ~j,'II~ :J In ooiJG~ttUll !llm~Uirltl

c..m~lJ 0 ~E.~ !Jt .. ~ !llii· ,~ IlIAI:! BQrlWiio d!gOOl' IGbgflmOl Y P'J1- tI,ctI¥D

t:oTIm.w:L1d Q:Il(r.I.I1il.i1lI1'l, Y pl':1" 11il1J;lil'U ~ll ~ I~]J" ~l'!I11I!I1t1i!1 W r:le:l't.ci1Q ~ I~ Iii'! I~H~ '01 Illllrl£mr1

?fQUlqWllSmD tie tjr.lt'lmfi~le!;.

~

Mil Jnlel~ 101 compramcm· dliI!l £:on III M ata

~ ~nmJ!'QIc!ln Ca~Q

MUJitJ' I1lene;iCiini en J~~ ~u!l'btClelfilJiier'lloll clu

!l.filud ....

-

P,ili1it!p;.'1~~ii'I d~ i;;I~nla ~. El:J'Ull!'J~61'l! Ilgn::ullum, Ole.

Majar feM!ci iln ~~n:l

I~ ~~ml.lnl!;jl!!~ y ~O~ .....!~!!ab~fl!Jhf1len~QG dO' IOllJL1l

~C'!i!l !fI;!ltll'nlr !III LlllTHi '!H'II !.I'!iI!.!' Q!lIJJ!aI!ili!O~(m,[l11

LI9~llitH!:tp"aclCn de I'a 'W!lmL1 niQ.B.r;I, a1JS I fdrl 1'iGS. mgt'lfllZWllones V r.I i<J' Ie iii, fa rnililm; I e l1Juy I m~Q'rtM'l~: lal,o cen 10 IlmrH:c:lipavl!!n B:c(lJml ~cgnilll'GfOO:S combotlr ~E1 dasru,J t~IQLQn ,~nl1lties· 11110 pals,

CQIO~,IJNllos CUeril"l'IleS Oi;mct~gtar05 que hasla al ih'''~ml:!mD!1f.1 h4f1 ~II'OL en lugar'lrS 'lJ15Ib~u.!i, tl. Cili1HI'IUacitm pre~S'Jllh:J ~ I ':1 ~@ IJimnima QI adf1l1 ,I q,ue d~'b'l'llra sar pr9iJamdc, r;Jrevl3'mellll0'. ElIl tI\ro ~~I:tt!Ir.5g"~IOI

MATRlIZ DJEPL1U~IFICAC:ION IPARITIICIIPAllVA: HACIA iml U'lGAQ OEI..A JJESNtJlDll. 'CiICiI,. C'IER;Q EN Et MIl NU:::!PIO'

('l~ I t2) I r~~

FllROaLEMiA 6illiSIS trJJ lpf . I!I~.I bA ~,",e SO !!Ic mEl ~!ttfllar QIU!1 ~I!llJ. d~:;_ CilJJs-a?

!lei I~I, p~l!lll~mr;J'~ 'I!~SnnrIl'lBIiI"e5)

19 [IllooutH~16n rJ~ I es l,jMs menQ~:S oij a t'lMs, Iffl lill 'MU~J11O

vn ,AS:CiaN~

W:ammGj, C~~mlu rrJ tJRdl MLmle1j;lI~. Smv ~ 06 G~ ~hJd~

tD~ J.I'JIUlr~n liS reill~ rill'! IIUi act.l_l)~~es'(

a~ l'C~~nlio Sf I r,~IQran11

i2::s roCQJf'lll!J1r,1n_b: I! eml'Jf~'r h[JJ~~ en otw1oo, oora r;tf~J;ltt:lr tQdos Ill~ appJ1e5 d-lfl ho,~ p'!lr!tQ,~ra],l~ :les. y IU'JgD hustadavtosl Inn ell~urnnas, !:Orms~()ndj(~~'tes (de ia 2 il 10 6)", ya que m'lu;;hos liPMl~ PU rliiln &~r r~D!3II'IJ\I'os, S algun a[~!Um~ I1D il5 ,dBKI, SQnc~~(lI il I~~~rsan~ QLre ~-Vh· qlk~ ill H~fltO'h It;! ~doa, C1Jn ~)'ar tI!JJI.'lI181:, l!;;Iiii ,apol1tilS 'f1c~c.n 6'e;r olWm:i 'f I~r ~tlsos.. MlIefllm~;:h'll s.I[]mpm r-espet~.Hlooia aillecuell:iuief LI~DnB

Motive ItIl pa'l1IDT,p.ae~'!i11 de k.l5 ~~l1lclpOO~~ m-as i'JaUF.I'dqs, nl o~I'stle un piitlblemu ,chlJ !c1 I r.arn8 , £i(:lficl~e que .atgLJll1lparlJ{l~~)1'l111.~ la i311w::i.a ccn li.eI ~na~diJI(;clon.

a p~ma qua l~fJeremCiS enfnmlil( e,s' kJ r:JeSF?utrlf;I'cln Ic/O los "lfWs P nme!:r rJ~~ ,m!Jm~ (1'<iTG'IU)le"~j!jIl rQt/'ws BUS W~n':lD1adf>-Sj, t,p~r ~ve ~l'gOO lj'1I'~' U4'"UITS 'a da~jJil"lj':4M1

~11I1 QS LJnm IIU1Jia de Ida.&m. dg ffiW1fjrt.3 qU!;I 5011(11000 otro l'iml1Itat.Jtlf 'tll.iU 1esQ'!ba. 1[111 'I.!!na l'lola ef!i::l,ll1r'lCCl, locbs'O-s- Sl"llJfl!PJS, s~n I~;g~os

Una ve~ que crJn51dijlr~ q:U9 lu~ ~tlUr:l5 ilia prQb8bh.~~ OOI,l5a.!il hal'l sklij nll'lnC:lol'!ildllS., 1111[;lQ un asl!IJol"lO po' res'Umir'f~" ~ !,QIUPlill:WI Arg)Jf'II~, ,eaUSEm '!;!t:lI1 tAt mh';!11HS', solo que ·fU.m _Ilodkle ~ moocmna!las do lIfIal1Qm .:hrero"~e lo ~~oa:1 os IG9Ult un maXrmlJ de 0" _c,a.U!;,i@~, I~l:j, mJ~h=::s detlerQn SElf ~r~llISIi!ntM ("GlE! Illmpio"), lim' I CO[l!i!Mtl E

51 ,oort!'jld8N1quB afgUM' callsa' ~por el,BFT'IfJ.lo, ~mc~cas ue ~hml:ll1mm()f1, ,eJ=I~le,sO .;! 'i9!tl:uabh::n:::lln~eillliISi ide ~~ud" Dte..~ 1'11:1 tMl! th:Jo ~jUIT IL1an'IINendl'l, ",~opl:lngall'l B IIi;! iI.w:llliH1cia, ~lm,leaM(] ba:sfwflla ·'tactIQ"

(~Pfl ~!1 la m~~r r.::I,srJdijQ ~oslbl~. con Ie-iriS dB b~JllIrl Loman" 'JI dClJ~fld~ ~RlQc:iQ srnre ~1I.1S a y ~'LJSa)

E9kl: es L~I'Wl. ~UOVJ columna qus 1m. sino GfllJdllr;ia a In ma~fil" tic 1~lliImjjr.aelhn ~SI1I'::lpaIJV'a de A~EPil Gflmu'rriLario 1m 'iflel.l esllll'Ql'lla1f lfl1enl!llcat OOrl la mayar ,pi'QhJI1CUl p::I:ilblu, IuS! de~!;nm vn i9 ntss de'l pro l:i lem t;t. ell f!JS'le case ~iil rJ:ellnu II lCIiJIl de los 1m JQS.ISl:i~ I'm gll i1ij:;i Fit'! labro~ klenHHCfJ.r r~ "c,a!JMdlB ,I ill e,au:sa:",

~s, p05fb~e ~ille, HI 111'11,e:1 I(J~. flO eltlSlWlIas, OOOdu:IQn.&5 p.Jnl. ernlmn'lar CIa, mam.!!!1!lI ml'J'ledloW. un~ r.."311158 r.i.BtBI'rnJfi~lf'Ite dsm;;a:$i!iJdlJ 'elGlfUdluual por ~ rllp'O 11i1 vobla,a. sin ~H'I[lOO'UQ es 111~ilpClr~anta quo los act~ ~DC1ales qUB pan.elpanen e.s.1ti! P!tlC@;!>it]I, ~ell'l ~rH11'!!!tIU~S 1:j,Uie ~:ilOS laG'liCtefi eJIIlgl1m V que, pasib~mefll!!. a tatga pla:m cleJ;lo" ~CI re::;uc I I GiS ,

PmOSl1:A, d~ "...."1nera orwp'l"Iad!l1 ~ seooencial ,Ii ~h_flJUI~lliU. Ci.1i.!,!:>FI, ,[\lar mi!.lti-3 ~tJlJ la wh.llfm~ ~), ~)\ quO :5 a d~ba CS1.n c.aUS'3". Q,::;; la i.ludMf1,oo. guaran. LI ~ aHI;i l'l!!:iQ :3~gfIl1l ~mIYQ. ~_ per lt~l.I ~ ox I illh~<mOI1CjtJl!£I1:iI ~'I

AI !gual que p..'lra Ill. cclmnna f2), emllfae ~Fio~as ~n~ tjJtii'nCi:I' pEffil 8FlGW!r hali ItI,r;jill!h ~ £l,,()rIO~ ,oI,@, IDS paJ1U::lpanhl~ llI1'taG d~ or.cr~b~r .en ra a5lun'lTla (3)

EU Qlgullft r:;:IU"Sn d~ IA Cokimnn nn f'r'~!l:'Jft\.m pr~L:JleJl1~ r;iQi'oI! a.llli;lrlatlo ,elll Is ,c~I~~rm~l'I <3, ~'I~ catJ~ ~e Ie Cll~Sil),'Uil 5~ '~5ftl!~J~13 derrra:!.iIIai~Q en' Ilel1'ana. 6vjte tO~'1 la slhHiU;iolll G~nl'Jlo

lT1enl ~ S~'IJ,la IX!; Sil:iliJ I onto ~alJlS;1_ !:J!:! J Ell OOI~JlTin:B (2).

Uf1!~ vaz q,uQ ctlf1SlflAro ~lJS l,os IOOj,gB 13J.i1 pri;lbablfH~ "C.aJ..ISE5 de [as ,~~ han sido meneona~RIi, l11f1g~ UI1 05rIJel'ZIJ ~m re!3JJI1'l'llrlm. yl1l~WfJ!iI~ [as L!;n Id:eJlI~, logrm IJIi'I mhlmg rJ~ 3 call, '61l$ flIijl ca'd:e e.mll.i!:m ~ l<m 5 eu s le s ~e hernn SIl r transernas r ~e!'l llrrl'pullan la f::tiIlUfflll'1 <!r 3.

PASD 3:

El;:lu paso ~ ~ bOGlEInlE! ,ail rearm crllu!a~ reqUlenll' qLl H II a r.:oll.l milEW 2' 10) ~ e~Bn lI'1lnill'cjfls, I"..nfll r:IIUidold Y 'Wi' debe inlc.nLW ~3 IXJ.nlol[J'llc~6n rJiiI 1'L:Jdos. Ii:JEi ra:pr~seI1la'1I6li ~8 ddollS S!QOsle.s presen'les l ~ellll d 1tJs. rspres~rmmlfJS debe tls1m vrorl:lll~

Con I ClIJJl3tl\i'O! ,e:! Cleflnu' las accfl;mes. se (lIoccd alll~J1iI® 1:1' If! colUl'nflitil

I:I~ I iii 'lUI'tv

EslD 17!1unmii fl"id 111 IICC ones a .. r r .alizm:las Em I'rl (rlmlUa, la comunidad, I'fildro plD "II SQf\lIC:ICS Il~ salud

NUCGRIIQml:101 d Ilnlr CGI'I la mayor ,cia Id !11lm la. ii-l~ , !!Clones que jCodemQs realllill

'I I:Is10 Ilu19;,nGG (0 nlll,elesl

Wm I~ !~QILJmrU!fl (1,. (2) V' {31. ,r!l'I V'OZ Ilil. IP B LIe (0005 los. pari Ii I panms ~ltt~n ~rlrL'l~ CL dC5ntteta I'll, mlsmo: EI problema y ~I, d1. _ .tes parlleqntnleS deb .fI'l n r-I(ln (1:u(Jn· Iii! tali! ~8 d-~' filS tOl1'IUrt.iUi '2 V :I pml'lt IllIflM1lfi~r I~ n1eJores S£C:IIJrIM

l.u go p ~1.Il1te:

~OIJ'1!iI IlOde as haee~. Pilla que tas 'Ilmmas put:3d'an ~'vllar la de "l1utnc1Cfl. tun soda en

coerlla totlas 1!lSi catLSaS que IIzamcs IUjlll'lms:"

Po" efen~pt(J~ 51 'lI'fn'IO~ qiJ(I1 'us pr.t:JcllIl:aS Ide <dtimemH~fl i', CUJl"I'l::J1i m !rema (l anmenWI~ oomplumentlll'l~IJ I:1U~ SIJ roal/zanr en eI 00gm; trD sou iJPtnpJd _ iru:I S6 da Jaciancia ~usivB' (jIJrarr'rJ I~s rmmerw 8' ~$es rk ~ CI ~ olimmT(DS comp~JlmenfadCJ5) sr,Jn sa/;UtUWre FlDfJl1 ~ y,scm UJ1f1 de lascau:ms ,aD 18 dm:nuuld 'nlQnCe se podrftJ'/lacQI Qtte a vn s m m~,:ji Qtur Prnlollt:.-'lfl '8 lacranf1 ,Ii matsmll Ii-n;}USIV"d 0 qUfiI COJ'OCIlIIl aJmQ'

'1.1:' Ill/lOS CI'J["l' -aflmt!ntos ctJJnpffi:mMttuiQ~ t1f)iJttrffJ.S ,ense{l~;r d ~s arm'

m8th, ;0' _ I n prhellcal; dl1 wlInfJrtr D!'on.

~deE!i~mll"1 so podrja '~emr UiOO5 'IUl~ 8CU0I"1'i:!S PQr ei'Jlog;orl~ ~f-amflIB~ com1un,rlad/mun cI~ pi,O.B V saN'1C11lS [lie salud)

au pod mas haDe", para qu - la oamtll'l liU mLillfofgilJ pUf!cI 11' evltar 1£1 c!Elsnulri-

Ie 0.111. terllel10fJ 6n OllenUl IOtfIU 11m titUS -. ue Bnailzipnos lun1os?

Por ~JGmf;JIQ. $1 vJ.rTlD1i q!:.Ie J& falrfJ. d~ aUm~nms uooo eJ o'ffla Il M Cl~'a5 ~_t .65 t~ de Ja~ C:i1 !JSQ5 de In t'i1!1::1(l,IAI Jal6n eJ·r:J tor nl/las mn..V,Qrl~ 00 8 mesas. fmton~ fa OOITIt.'ffl. QScf ]I Sif.l mun{r;J!;J{a t:J'adl"{m, r:J'os«rrortar un proyoorQ r,;!.ara IfJ ~~n df!! ,nlJatw~ ifamilki~ r~s (p(UIgza ,tlq.~~r,em..r.i en CO:fl ~ld~r"lII'I(jn. liS IPCfSW'P QUa' .l:i! ~pert~'H:;1"'] en ~f' leJ7N;l haya sMa nega#va. en 1111 r;J'l!lSell'io. No m~l'r.Jt1FJaJ t~· clil1!1l;!i'a.FJd)

LJna Ve'l que!3p. M\lnn li'lIl$flnTdo UI'Ug I~n!!~~, r,lGr-e (;Q~'Grelaz 21~it:!ll'18S, 'CQnlif1Lu'~ een ~a ml~if!." Iii! calDl~(Jfla. prugl.ln~o~

.!,Out') pOOCl'l'll&.:l Jwi1cur. ~.wu f1i.1s I'os servilJ;lOS OfJ5a.h.lQ p'lJJ1lrdan ~Vlt!1lJ la do'~nulr!ltlon, tlJM endO ~ n CUe!!lt~ toon!ll I~R I!R usas ~wa a~~mUlmo5i [umos"

ESIS ~lJln10 !3 boseI U'alrulO eon liJWoru10, e:vltw1 [jO !:I ue ell ps.rs(J'[1iil.1 del saJlJtiSB 5191tta l.':lli.'IcodD y I~onda leorl achlLJIJ1es detamnvas· ~ e5tai'~era' lEI 5illuao)clrll r1~cuGrd~ ~. IDIl pn"j~lpan las ~II ul' IllgfIQ de ~ m~!'Q 1!:Ia,5I1ijnf(:~:on e£l'~O. fl-lj es re5,pllnealjUlda~ ~i)lC~iu.si"'iji I:h I pOrsJnaJl de &ah.H;I. B:5 Ulna wS,PQn=:hbmam'.l Oll fOnoS., :prj[ 10 tan'lft !liP r,9qLlI B r~ qllJil eJ ,~itbIJJQ I:llil'R (!QQfWnarl,,)I'. 5Qbre ~00tl. el1'!i!l!Jl'Ioenw. rOODS qUM,em(ni ~o m~Qr rl3r~ nuesl'fGS nlll'\ns V nlftl:l

POI' rJJGm;pJ~" .SI "'Jmo~ q~4e m.1JC/1,es mames no ~'al serviclQ ae sel~d',. ~rqlJiJ ~rJi]{f1l m~v r9/~' 0 lif'n ell de~flfi.li nm, y que fJsF.ii! es 11f"1 do las C8.uaas par ~ q1ji' no Qlrundcn Ia:il ef'ltermfxz'Bds5 d'& il:J~ fJinQs flJMS. ~ SOT ttl, ,~, I"fIm e,...: fJ'M 4J ISf; a~ .dB ]a 1,:J,tl1JnlJtrtcttm; Mioncs'! et 1!8tSGnaJ iiG sal~ pmtr/Q t:Bp[J{!jlar R Jln l'tilhmtsno pmiJ' ul {"flf1'~JQ (j{J fif'a,rres y dem~$frar qtJ~ eJ !!j:ij'WfC;l~ ,d~ SiJJoo e.s·a~ do UJ comtmldsrJl (fu· itumrro Ut1B !BRadS sallJd 1 nutridon) (pdr1;gs 611.,,& 'emu: ef.l t!OI11lfd!Mle1tltJ 'f) fm1J.DffOS Is sl:tfttr~sd),

Pam ,~r~n.ar ~~Iil, col'L.II ml"l ai' es nllll:leSilr~a '~UI[! las l!:Ioclcf1oG muon eHf,I'llIIS DOn cJEilNdafi '~e,3n pretilii!tfiY C::C'r;Jcm'!'a:s

LBa 'Bli'! "'[JZ alta. cml!d a.ootti n V :solloi~!il' qu r! IOr:iJ liIanltlj~a m G 13 iflCI quo n Ci!!J ftm t'l i:!,WEilnm Ii &Bran las ,entargarlos de III!VB rlMI a C'l1ba

5ei'a I'IEiwsalio CI.!JQ' el, !acUi~IlII'or T'9<1i'1liJ ~ a- sui'] 1;1 emu t'H,1I:i illamd F:lBnJ Icgror ~ biB torJOs lospa rudpool.eS feoo:ntm;an qlla 'Heflern !!.In VI;)I e'~ 1'0 rnCl~n:llr~E11 dEl hl& f1l!:m~~fles. 61nembargc !3B r'll3cesatl9 lf1en1ill&af a un rg5:JJOMaI:Il~ IiInnt!~pElIII ~UI !er;s (II r,asp!~liI'lsa,bl~ ,dlr1 I'D: 'cQClrdlnBcl~n lj, al fif'lal, {I' fra~p(l nSibIe de r'ID1dir ~Bnl QSROT fa eel r~ I dad,

PregurJle

Estas orgf'lniz:ac;lol7fi9:5 ill ,~Iil!nwrt~s 611J1'1! rospc!'isl\'I'I:IlIliLi. $lrI drrlbi';l,rgo !!.,-!,I.lIen ~EHa 'I;!! BI1(;a:r· g~ de ocn'~roJ;1f y hJBrnr que la at;1'rvft1ar.l sa t:;umr,lllil'?

Esro eolum ngli;)eil'n'Illh~ 'f€f.nerun"l Idea !lei momen It! Gil Inll;.O ao 13 ,acllVldnd 'Y del mou~li1to II FH3!, ~[J ~ r~t~nrJ Ii! t.1 ue .I!;I flla rn~flc:aciafl 11Siil'l::tpaW.ra para 01 ~'llgra da w malA [l@~iJ1i.tmli1l (ffl wI;;! Ill, ~Wi ~-! oem!'J In!;l U rna ~ B 11m; pOI\.s lmunlelpa~~ Hll1ua IDS) "I de [Os POAs de aiM,!!; • "~lIu~tn"Et& (E:.J. O,~ as 0,11;1 In I znd~ es 00 ba_se ~~c ,

IE8l~~ ~.r.I'IVld",d s~ '1iI!C!:ar~, a pm1Jr ad mas ~. V corr~ UiJltD on ell1'lFlos de ,

P Ido 011 c! rn lar.ihlndOl quo tescnb.a I:as,fecmas

UI1i~ '-te! que ell [unildO ne III malriz m s:idrJ rom:lwtdc HfIl'rlclEllea la p~~llclpl3",j61'1 "I D1 eOf1'· promt:so do lOS "ilfliti]T<li'l~s.asegur.YW~~es que nan e0l'11'rlbu t:IQ 1Ifp. tn;;lll10tA Illlp,millf'l~ , III oosorrollo dEl aoclonas I'IUIil mJ;llOramn IQ" !;i<JI,lud y lrl' vld!3 ds' los n! nos n~ sol" tlml rnun ICII] 10 I 511ti dol tad", ~I ~r:li

AdOmaG m,Io!!;I'lr:~t:lne qiJa tQ~' .Plgn relaltB::u.ilUO, s~r(j. ~111rsga:da fli m~!nltjl}ioj CiJltClS, \1' ~I Ger, Ille de lalFled" de: Sah.JeI coma trn~;urt'l':J para ILl E!itri;11og~ Mun~cJ~i3I61e Salud, FlrJM !J POA mlH~lt1. paJ, ~OA eo IlI~al!:t 1Ij!J SalJJIi1 V a ,leiS m~rMe~'tI.aIl[la$· ~~ Ids organlULeio.nr:ls C! 1115t:r1,IJdOf\8'$ qlJ~ lrabidrUl err el'l h.JJJ!'I1

41i1

1,.1 - ~'- - -~--""'I~:::f - -- - . ---- -:

If A N.E¥O'. I 2. , . -

.... _-&..,_ .;r;.. ~ • _'_L -"'!I-_ _ ...... --.. -_ _ _

AliEP/~1!at de I a Fam;','la' y lal Cern unidad~·

G""dM-'-' .

u"a ,-,e 1,,_ensa~le',s

para ,fo,s ,A,ctores SOlcii'al'e!s

AIEP'I~1t.e Ide .la' .Fa'm'iUa y l,a Comunidsd:

.Wl\. Mlud II ls ""iIlIIl, Ice ies ,.inn y niiilas $01'1 ~.tlLl'lrriClnj~:lSI dr:l ta t>tIiI!Jedad'v. I1Ol' iEl ranro, IIJIOOilHl ~lW IrWJlfl91IilRb. J~~r 1!jJ.~0:s nozelrtJs d~ man:lWJ ItIli·rc3~Qll&illJ~n !an~fe 'Il~ Es':lfJO 'I til 5ficflroali'l. Ulil Gl.I COI"IILU1~c!J.

Ut srulJ.d dB h;:J~ nlnJJs y nliia!;ir~'~~llltD c",dhllro de W'tOa y ta ,ed~k]'n B1I1 Sti~lld rltiri! 'lenetflOS II.ldoslo. qUil' parUel,pIfJ'lTilos a.ii ta dlrltimli;QliC!cUd de ta WITIUi1tI&Cl a. H',I, quo p~:r1o",ecarnQs;; cY!K ~i.lm 0 In qLm loon~Ii'~QliJlrolt'H'iCgl'll llliil3iSl~U t;OINlQm~~nro 'V pr~d'ii;jiI. VOl! la qUi;! l'irJi nI.JlrtmCls (j ~ IltrHj~el"Klol ,riu1iC10nes. Ctl5llim IQ I'f! a, !J.~flffl~ arc,

~;;!fCl ~1.!i8 m~nl~. mm~mdo on ClIor~ilu IriJsLil !!;tJ I Wfl'il I es qua ,et AlE PI·1id do fa 'fantd la y ~i~ com 1lJ- 11Id£Ld, en ,e) marco C!1i:1I P.lllgt~miil D'a.s.nu,n[den Clolrl). pr(J~Eloog qu"" 1iI;!;" 'lill'TI1l1as apnC;uen LAS ME'J OF1ES PFiAGfllCAS DE CU'IOp.DO par.a 811 nl rLQ ~ 1'1! l!ljj, nih":! Iii ~~egufCi'! 'lIlIl ueClmrari!l:lJ V d~rl!llilG' 'ld!~G'l~flr.llO~1 prQVJ!llgim las enl'eJi'me'!1aClCS M11l& IrblC~iilnte5 y Ie bl1odef'l ~os OlIt1adDfi nec:e.s []ttos e11 tJ I hog 11~ I QW'IftOO 5e ~term!;!. ~nc'U!fand~ I t1 bU'liQuCd!i3 de IIlvudo !J 1 esm· bl~lmi;enm at S'f.1I!J~ prJim SIJI Lf.<iltamlenro opntl1nrJO

'8 ~ul:Hl';iIJ:j ffi, AIEPI~11ur ds 'a. mmilla ~ o::mlY""ldna all'! cl ar::wa! 13OCi£'l'!i!:ma d~ ~lJc?H~ '~Ol'lh9 rl~ ~E5n utrlruOlrl du In 11 I tiel. es pm crs~nl Q 111 I! • la p r Oi ,"ulI,J6n df' las m* ~t:!s prQ:cUt.:IS rJ c nulri~i~ para I~:; n~JI'IaG \! n hiS meflore:s de elTrCQ a.i'lOFl y nllllr:l mUJIiIT emllam:M..;!a" sin 'rmnltl'~rIJC, 'Ii':! srrnIlle ,flramllc~6n 'no i~ ~l.!If!Ciel'lte fa '~I,!'!la IIL1rI~~ ~Ltl.Clltas re~i:jrere" ~a a:xiS'lol1Hl: IQ d~ ClenSS eend'CIOMt!l~. qlil~ pafulllUlll $U apllcatiofl en (lSljIl :ial'~!t:lc el ro'li::ls I()S aCI'aU!5 oocInl~ Plln!ll 1ll!:'Il:re· ~t:Il0f'l d!;3 estas oOfldIQlOlUJS, es I u ndamo n~o I

l~ unlet! fiIlf'lnera au COI~1bEII~rf." erradital_ 'Ill oesnuhtt!"Jn es 131 "r~i:l3JO COQrdmadD en~' ¥,arll;l6 ~dQrQ!\. IlIlln~stru:lo5!j ON(3,s, VI &Q'l~He ~odIl. eon ~a roouJlnldM, ~t8!l'!1LHdf.!.., A nilr./el ceJ1I'lr;o~ y j;!1:martilrnenwj, se VI~MIl Dos,1:!IroliandQ klSl CofISGlil& tlJac~Qili.;d' y Cep~rfUm:'lE!fii'aln~ de NIJ1rk:iOn~ ssta II'\SI!J_ill'fer~ ~I\Qre:lid~ looDrdinm- las aEtlvldntlos enb'e Yili!'IOS m~l'hHet.o~ COIn III

. 11'<1 ,I 1"11' 'f'

J

gbj~llm 00.. pm- UI~. pillirle. C~~lmU!i'l" e,l U!i~1Jl ClQ rt:!clJmo~,i'I=lt'l~I~m:,Jclas Illh aUI,;I~iU IIr;lD ~. 'per ~r,i!. bmv.lHr ml~~'ndo~ I'JiltGt:JraJle~ )J C:QordJfl~dil5 10\ '~Ili oomLJnh"J,nd~~ mu n.J;lr.9Slflid~& ~ InlefVIDICJlOfU;tS inelu,~i"I Id"nGl~lOf1 l!Iie USllJr!I !ir.l.giUrD, $!lIgurltjl!lid V s~l"lnrnnln, ['l'lim9nlorUa, edu:cach~f'I, pmyellioo pn:n:luc Ul,IO!i r(lt:D~I!f!i. el~': • est m~ I n h~ rv~ I1citm[;)b n'te;JJQI1H11n~D 5610 III tlll'mSl1L1aclon, dol nlfl'Q V lI'a Sl~ lanmll] SlrHlI '~tllmlt1l1:m f!116J~f;:IJr~n Sil ~FI[mI'UJ, on la l~usqu!Jda de aear ~ condifioM~ ql,iUll permllm'l flue ~D pcll.l:lr1:C[flr'! 'IIjtVrll tJiI9I"1ml'lf1~flt~ •• " 'lI1~A bleil,

Se planteD par Ia InniO. mO'lUlzaf OJIloclo 9~ f',IBrS iilhi]d' dor fta I.R mSIB ~~e!lnulm:lon Cero" I<JUI! mas allo do J1Jt51i:1 cs !11d15!lolTlSl1l.l!lJ .::llcilJilZiJJT pa rn ~ iFI I'1IrI(3JPr I III,] roi "SHill (ilJ'sa' 15il1.9 m(~w 11I7ma IfJl pole.ntlitl de CQf1VerllfSU on WIa, eausa coml1n dl tliJdfJ'S 105 soetnllll!S '{ I1!!1b[tellle;!>.

A I'moll!'llldli MunlC pjO, In IUlrllClpndon 418 Itosdl'll!.1'Elnles, ;:Itttore~ lOehM~G para J:i,rom,Q\iet ptac~jed':; ffll:m:fcfhldiJ~ III nl.llrle en, Sft cor~~lluyei!n IJflb fI.weGJdam,yB qUE es~n' l~ii!S'$mbi"o d!ont:!e 00 Jlurn::!a ifjenBI~cnr 'II' cnlmnililf iDS cll1llormln8l1'1leS que corl'l:l.IlI~13:r"I a If a ~eS:fltj,'lruJ.!on en In 11100 ~ ninDi5i COO m !lyer prc,pJudll d

La plI(u.unla Sufi) Uorm lOl, fl~5i1C tJo bri nOOr aJgunas kleas V reoomend!3c[cflllll Q !3nernle$. 11 105i ,f]lr'orc-n1115 acto!"e':l SilLi..ialQ5.. ~!eva:nda 10 mlJ)QrtanCld del GIlbn3'11llJ Mm1cip-a'J', en r,el"'l~ r.ICl n !l J 11 fJl!O mar:: lef1l !lfrI las mB~ p~ Cle cuu:lalk! !1!an!l e1 menor !:fEl .5 aoos. e'$pooiWfT!ur1!1 I ~'8 p:rlm::la r ~f:! dati ~ ~i1 rnu!rj(:ij(ln y a Is creaCion dlillla~ rnep'Jresi oon.dll~hJ'rms~ar'G. I:!:II ~r& lelnN~nlf:i ydBSanohlli cis ~~ I1n'H::Is '" rums_ I1'IedllanlB ,eI U'RSarm1m da acthril:l!ades: CCI~rQlln!'.ld~s rtl(ll11 nlms S[lctflfmO (edu~~nn, aguE3i, agnmlurm, CU~.J, con la carnunldm::l org;::mlzada ~ah.lb~s ,~,(;! 1T11JI~'I'!3~. S;IrJQ!C:St(:)6, Blt:.1 'I (,!lIw:us mCUJ·~os elWel1t~ en ki comunu;j~d (R!~. 'ONGs. e1.;; ~

Como ~mdra «f'I r~cl a fse mas, ada~ an~8. M 00 pre~)Eln:dfl que los aclnres ~cmle;s madmqllJEI'lI"I ,;iL~S, iillF.'tlvld.n(,j,m; y l'uI'IIGlonol!l ,[!~tUllJck[aSJillil1.;u:ueu1o a.5U fill on iIEI~d, ru:!1 pr h'iunls qUA i:l ~~i!.i iatltMd~d Ell "l 1'U,f'IorJn,*, sean enrUJ,U eci~ '0011 Cij"t'~lJldOE: ([!ill' JU.!I!'IdO:n , sm UCI de la "'IMz ¥ Orlil- Iff J11il!,..,. 'lJi1loarlQada ~ que SI!!; Ipuooan :aprouedtaJ 1i)OOS Ir,os o~os po~. ~Plm rm"JIFru:mr~!'1Hrl'J;5I~~ ~l;lnt~nld05.

AI ~inal. 6~ I~!;)u~ de lal-rI!~H:EI, ~D:e;5lIl1.U!ri~ Ger'@" laleparuJ:sra, en g.ran m~ d's. de Is CilpaGldad Il:il~' cr~ Pifll:zar;:;iol'l Y '! f1flV~ 111. r!l:0Ib'i n dfj~ms '!I;!:i mLln~da d~s

El GO'B',l,ERN,O' ,MUNI',C",PAL:

E,l ALCALDE Y

EL 'CO,NCEJ10 M,UN'C'IPAL.

R,OLE5 Y f,'UNICIlON,ES PARA El LO(iRO DE LA, META ,'IDES,N'UTR'IICION CE,RO'l

El nOl!lERNO MUruU:JPAL!E!. AlCAILDE ., ElL CONC.EJO MUNtC~PAL

En !E!ell!J,I8J IdS, '~cbI6rn~ munlCi,~alws: SGlIIlS ~n.sJand:a'5 enC!:lf,Q'flICEUl·d,e Ipromavl3l el meIoral'mienlc do l!il' caUdad de vida de los tlLiidplJn~1i de ~r.1!HI'iJf1r6r~ICs'i ·rnua 'tD cu 1181 salud ~ li\ulllii. cn:!Jrn. aspl:leJel!Tn9n~JJ de las f1'iios· 'i nUlas" oolilsHruyeJ'I 'W1.fl prtoridati

Ltll..ey de Paflld_~'fl, paJpll»h.n 15"51 ex~re~rlllel1hlO ens atrJboomGl],: "DI1'~€tr:lGl'(1Jr)' pffil'teg,!911 e ~M "{nos 'j ruftss P.uille~;Lm.sn~e ·Bn iii lJ#li' ,alilnu leJpal adoo· mas all'.I'li "1 I ~,i.iIIE!I'I;I!!.::or er~ :s.OWd. 00 rmm,cltHl,;i, ~,ea~~D m L.il'1iQipaHd~ ~' SI,J QQbJ~mD Mw cljUrll tilMan' com Q f~nBUdad C@1'1' lr1bu r a I~ ~1i~~u~l~ n 1~le I as I'll Bc.es[j;jM;B!l, rColectimlG ~ 'ea r.I!",UIZ~r fa ilnlegraolOn '~ ,paHit pa~ 1 fJ1 los cilc:rdedEl!''lQS IBn IrJ 1l~lllnU' cac!~n y el des;,lirmHc t11~rm!mQ ~{J;steRlb~e d'lal MUn mllf SOl 8U111'U1 n e I role Lev de1 StJM I V 11.'1 W,S ~ !a ~y 225 ~IJre D [01~grn MMIruw. ru:mde SIl tireD, e'l Fonce $aU~J,a'r~m M unletllHl !'lara EclIucaeh~liI y Satud I li:Ien I rei ci'!!,llp D ~I yd'el POA.segJln c.adil raimHclld.

EI A LCAI.DE ~ eI ConceJD Mruflu:ipal~ 'I !JQr-on ,e~Bi:l1 d os 'p.ara t!'I!lblilfllU 8 lie iJoblacl6n dL\l 'loin Muo!olpla V Udemr los esrue~s UI! I.cd::ll!l, au Ii aC'lotes para ml3jetm IllScon,d lel.Qn:es ·tle vlda. 00 el CmnQ rd~Q"~lmii de SL.! ,Cle9ar~1I1 V Illl3f1oSIm bmoo. an' estl ~1f)!,~tD,' una 'pa~oielf1l pflwhG!J)lIdnl pl1!m n,cMiloilr e r",oe,t1t!v/!r ~ii CiQllCfJrl.a.GJC:m y e®l'G1niich~n ,id!1! iiliSruBi'las"e llil~fta.I:j. vas DI"en~i!I!J'as a meloraf la sal'IJd. eJ mtlula ~mlillen~~ ~ ~ar 'ii1i1i'1f[jr1l!!J5 sE1~uclallhJ5

L.Jln c:I de ,tQ~ia I ribl.i'tos ml\!i jmJlOl'lan1~t ':mbJ,e uxla do'l ,"'I CFI~de Mu nh;lpail, ~ j Qpa' ad r:f8 itQfi'lvt;JI;iii).illrLa I] 'dlvif'MOO3 ~Dms dBl 00'00:00 't fJllla lic;ilQrJildad"clvU: tiS II4m1amenTlIt Iprovea11SJ U~ ~lil dallooidad pw maHzaf lie lJtlIiones 'de oo~uclllf1,aciDI'II o~lenl:adas ,al fllE!eOO' e fmpta IfIUH1 t[9J· ,~IM de ;;mCit:lAe5, que l'Tm!mrel'ili ~illrUJtrt~Um 'dlel nrfJ,o y ~HlB, a'6~ 000l1l dl! :Ia, ijlUI!e'f ~&S:li:lnti!!.

ESPAODS DE PJi!tQMCCION PROFl~DSi DEL AlCAUJE

• E'II1fh:J& publl'CDS· 1I11W9IJraCtl.l nes! soorso:!i fnm~e iii ~u ro rI ~ f!ldG'Ili, d f,lgI!JlItI!5., djroQbvC!S do 'rl!.! IHIJI1~!Q nss ptlwdas" pfl'l1lal!ldn an general; ~i:si!I'g a lip, lWII:'n~u'lldoo, ~1!C.

'"' 'Fh!lUlnl antHi! Ot!in 1'1 Conoojo iMundpoll, :COni drrlgentes dB bl9iQ. taM Coml~e~ de Vl1SljOll!:li'I, ems, lite

A c.;Ir1'u~n !IliS ,,I'GOOr1il!l un.a,Bene ,~e 1'l19R!mllls c1nvc', m:e~saras de >;l,jOaVfJ' rio quo iedes ermglfiOS saber)'~' a'igu nAG iE:i lJg'~f!6li1clas ~I rlCiiS, r(l~ClI'I3d'2LS JlC n fa, fLi ~C~ClfiI dlil ,A1eoJEie y los mleflibros del CanciI3.IQ rlj1h,mlcl~al, qLll:Ei p~:rmllm!i[1 qua 1~:5 dllr·Slr.aril!~ ,pro!tcfilCH:l:ii :iOan IJpll' CEWtriS

E

wAmi3lrnM f" IDS Mh Q V Iltlil S OG mntl!!I'D

'D~ luafw:. i:lurnli1~ 10 primer"~ :f.l~19 mt$DS, CIa ",jdiJ."'

mons ~~ Ic'nvo

til ~hB mal n cl boer (l Ilr~m ",ert{fI!Cia I:l nmO$ y nli jJ' Y clO'~Q!r sar Qfi!f£l dUIlIV"'e 'lEi primern hora 1lllasplil1ts ~BI'IH f:

.. I!I "iilla V "1'1['1 nb n l:~slla cllr(J sUm OIG ffla u' SI le~'!e nttlMlmA. dural'll 101&, ,,1' lTIor1lB 01$ -m 'Sell ,ide VLdd: In ~W:hf n1loil'BfflB ES ~L MEJC~ A~I~'l3Nro paUl Qua r:re.2.~ UIl! SIlIn.I:llfill' !i (U elM,(:J

ell'h~O "1llln drib faell~lr s~'11 ,I f1BchtJ, dJ "'ttl rflaJdro, 'Ins 'oI\~as Jl[UD qOll'Dm (II menoli U:I' V8QGS en 2: j raSe

Mi:mM~~EI Idll !1:1~Q~g ~

Li:ls. hllUQ,s qll!1 SM' liI~ull"lled""s B!ii~II!IIiINamenfe ccn 1'6cl'16 mBj:~rnflllli1~~1lI10. G mmse!!.li3 enLH'mm l'I!1iWTQ~ qUifif. AIl,!If!Uf.lBI que,to.t,;lbaM olros llpC& as 'I'rlltihs "I'tte;;.a'fto!lllmtliJ'l' H lIar:t VfnClJ IIgI ca 1'1 5~jl m f'.1f.'1rej

IRal V Tu ICltHlI '1iI'1 AI'caldu'

la'rln~Elr unA opl,hl!\l1'1 oUHr.:a cll,UJ.!mJldo, 5.Q!orp 81 \,u!or·c.e Ia. lQ(llrJ nero 111 rilG ~'I~·",oll~iPin, ~~~l\' .aI,t1fl13fJ1rr-Q1Ua ~uJn1ali ~ SB r 'rl11_13 mbt'Q 'd,~ '11 ~llmhjl6" 1J:i~ A~~,edltacl!j] d ll! lpa

Hasp II 106 B.1rt SO~ all'll· Q .\1 'J:1lldtQ

V!gll' .r ali el.im'~Hrnl r,la as I, rac:lIIda~1S l' m laCIf'lncfa

m ullern~J (,horm,lc de Ill! elano's mAIIi rn B,~

11't~l'J r1llJ'IJ'IahB n I il;ilil ~,~,t:I [~.Q ,'!aM f,elll.,lr:'J nlaos mQIi atlc[fts !:iQI1I ie5 Y II "",j'l3 d l'1T(adlCl5 d llQm!.m\caclon I"nB'SI~

U~SAJES

j~lM rID 1ll:11J d,. on Q]

Cl

..

h'll.liU!' 'ICJn1CJl"dl!l mctm mnltima y " ",mUp 11

Otras puretn:css .clave n.llloa[!:r,I~HladQS.IJCln ~ll TiJn!liuanQ' 6n '~'13 enlermeci tides v vlllc-L1ln~l[J5 a Ig numimon

"UOlJaf ~ qlJe ms. nlr)o5 .., tIIIlfi'I'8Ji saBn ltQCunadflS. palMI! qlmt ta "gnn d ~ DSqUO<I':JilQ Ilomplelo dtl \j1IOCIHla~ c~,t'J'n anU!;!! de In;: tlQS l3 ti~!i de eij B_l3 (~C;:G. Pn Jp P~~I!I. 1)E!n~vlJllierun. IriPUJ \I~rtln"

~'C,~s"''i1htn I~a, Me!S '11"'l1'l11J~11l~' li'ills cis, 1r:1~ I1IThos ~ nl1i,t15:j',<fim "mm~,:Oro se!,u'~ ra V I,ElVarBJa I,D::;; l'Il'Ill[lOCi ten 'l1G u At~, J~b~r1 ~~~I:I!IIH dl.'i 'I 0 J~Qcbel~rltJ·I9,tr~!] de l~flEl,~D!rt1jF JO:; laUmet1Ul'i! -anl'ell til ijSfi cia C!::IrnEl'- I rlS I'll fflns V desp UI!IIS 00

II mpTQ,r a~ rlH10, a fi1,~~a. ~

'Ma.nl'ales c la~lJ:

l.D& l'n.15os '1l'i1htl!l'S deoon mel~T~ ~OddS SUl~ \liiteJlIlln~~ren IIMi

f~'6&-.nl!'Abha tlOOG ~I amcarilM Sl!lfI~$ y feUr:'~ 'J GI~t:a~ J!~1Il pltltogldM c:o rum. m II.U:::hWi (lIiI'IhFJ Mun::lades..

Men III,~S. de ·IIP l~jJ

• ~ VO!Wfl1lS ~mwQalil Eli fQ5 n fiD~ y f1fli'i~s cit! 1[13 qJ1'r~rmedad t!3S. mn:fi If·OOIlJ~.Jl~es y !=Ie lfi'J'r~ qUEl ~et,jle:n CMs!crmr I~ I1Tlor1e a h:lSrll,n05·a"~'I:lI~ !!:IifteJilad'll'IJ.:!i"Jl'lrrlnD.I !:l ~ 181D !1O!3, '0 JJXlIft'u,"lo~lIs, Is IlOpatJ us 15. oo.rampiol'l n~!JR ,nlllniB y rol'fll1~ 9P'Ive.~ dl! Iliillliucr.I!tisls.

AiIi'r ~ ILn~ct6n dcl Alloo~Jde=

~ l\IJmyo .w eqy lpamlentu I la ea d'en!! ide lrls

• D ~1.u6~n :salue los IDIJ ~lB SOble \!ar.cD""BCII'JlUit~

~Ilnljnl~s II:i~B~.

La ... .:m!lm las m iJllDS ean ague IImpie y,' iaiMn, BI1i~~ de ., lifptal'itll" hI's 811If!tel1lla.~. ·a~ues 'cia tAlflilel" ~! ~r ..de '~.er a. hm nlnDS, der:n.:lf$ de haoor rnmstras nemSldQ;d'es, V de:slpllll5 do cam~ar lias pal'\aIH. di3~ nfi'ifl.

!;a~ 1~~~ lfil~ullw ru ~ I9f}nliliJS, c:l1ben deooal'lme en la~Jna se~l.Im, ~DIl 1000010$ en fil: SG wJeta san I Wlito, CI Oill U(:Ii!t :Iooa 1f!ubt~l'la.

'" La fp,m1IlJ mel fiir~btllJ..a a~. ell'~r ta dlamea e; :lOl1'lBzag\ls dgLJ ra,j1 C!1Y{se e .:;lgr:a~a

Bellfln'lE:l!ITlldia c~c n

CuJd9"~IEH~llJae I~ 1ammas.eM lamlTuJI' a'ad lCl1san an" v]eleJ: ~~~~GS i::J 1QrNflB .. seguros ch~' BnffHI1~Dn de

'K'J''\(CfIl\l:tm:i-

Re,l rlunclil'l dQ'I AilciillU::lBl'

ec,risf)l.lcQfOn de c.c:ndiQio'nGS ~l~~ aSll~OOlJel8S (DgIiID rurnpia~ Bi~i~~B. B~~1Wt~1 et.c.)

FrcmDv.~r ~9~1IT~:WJ~6n sgqk11 pora la UmF;!,laml 'il hlgi'ona ~'~~~Yra.r ,l1lj {~eQi')' ~a ie ijij~ijm 1 is u ed_l;lauIQ~ii IliI'J lijlJoQl-

Qtc!1'1

110 'V~£1nar I~, n'ifl.nIl~LiI~clpEi do Qllill'Ian:I'as e""1110ren~'os, rf!'~D, i\il~.

t P ~!TIOV() r J"ICrllfl~S, o~ I&';!G ~ ~(iI~IG I FJtl, l'Q.'t;lJIJ~"~~Rdiro C1Jn hlgileno ~ s~ n~ liI1lu!1i ~a,

ISUEN m~ray, JGUllJ\A~

L. -

DO P.IEAMA;NENTE ,cia

riUNQ

~ev:Mil1i 131 i11a~~ tmt"o ~' tffliS" ~,~~ d9.t ra~ m'en~rQ!S y tDm:~ medIci" ,a,d€CtHil~ali -iJiilfleJa ~oolrfiUll~fj

Mefil~plIje~ ,G:I:ej.G~,

.. La vrolenCli!;I nB~S tm l~m~pn'lia;dCl .. T'Q.d!rJ.~ ~~~~~!Jltt11idtG-t n,~' la m~etl~s81l111~raH c'~ a\lft~r' t1~®n01'51lr,~D~'Qm!N1Ji1'ii ~h:jl!srfc~ Ill, m;;UI~~l,t~ Im~~II'Q_'-famll1~r~

Rf.!Il Y ~tI.nCrOID tilel' Aleaf~eJ

mJir1fl!c!r 'Y c~rurJr1lri~'ln~f!1lIn1ILJtI driill rmli:ilrm!o-,lln cO'~rdJnB'

01 t5M ~nder~~'Sp.:~} .

promover crui9f1~'8 de'~iill\~dtf} ~ bu~ ~r.am 13.~luTl1e~'Ul·

crewlS) Ip~r'Co~ 1I,~at:J,lBci~11 •

ApCly~r- el~' del5:.a~l'(llio de Camli;!liir]''iI!;i de lJoncie,ntizBt!:Jrilr:I 'ac f'Uta :1 9· ~!llal'fC1a ~h~'an1i1 v~hllmH a,r

·p,r;o'mav.ar 'carnpalnaS-)Cr:J:rJlr;a el OOUSj;.! delta,h;;o:hCli

GufA:a

EL SECTOR DE EDUCA,Cld,N,: e. MAESTRO,

l.OS ALU,M_NOS Y LIOS PAD,R.ES DE FAMlLIA

R:cl/es y Rune/one's- "c,ara ,ri,1 ,Logro del ,l'a Me,ta "'Pesnutr:ic;'dn ,C:,gro .l~

EDUt:ACION

!L MASrRO.,PClJ Is ~hfDnnilidDrB.f'Jlml:rO cp,nllps, ni~os ~(nU:ias en eda~j lE:s.cclsr V 'con lias I,am III [IS IIi:UJ4'1:'I'Ei mimru:fs es UMI lie lias pe rmlilil1l~ f'!'1'Oi I ITlI!;IO!1;!llf1tj'jfS 0'919 ccmuln~clad: G,n ql!;jlon 1.!l~:uJti'm~I\.'1n f1!:!ecflliHm. aO'enas ~:e stI IJ91' I!llillOOll vo su e.al!Ja~lda.d de l1derWigCl' CtmlD ,Lillerlda'a !I 00110 rOCUr50 aa ·oonSIJ1!B.l:Ie.bl~!\lI1 a su forml;jl:l16~,

RED ED'UCA.llV

Todoo 105 mla:e~rm. pctlornas ~rJOrMlir' Oil I wfuel'2'C I:Oleelijlj,l'D d'e me~mf I u!llrlaf6n y I1EillJd 'ria' los m~s y I'lIf1rut irlllr;! nUffSlm IDO[l'lldaa, 'Cads, UIlC de rmSCU10S ImllajD e~" l)t:lc:fI'es £Ie t'amWlll, Wu.mt11El5 Y 'tllll'fJ.!l I'I'IllIcn~ra" ~e les~OS !iOIOS. Para ~f ICllM'1.!!J ~m,". ,b mil~J!i £Q'n·9oa~ 6 I nlii mem, die ~nfdade9 ed iJt'8.\lv89 iI Is CBfltidruil , .9 maes[ms"liJf TmbaJan ~Ii'. I3:Ha S~ .!i~imo~ 1J\::lrlQS -"J J unlc~ ,l.;1a- OLj91' I as f"1'l mUII$l$ PQdemos Ilegar'i'. Slnl 1!1u:iIOI n MLJ e"'U'lS,

~CI!r rll...! ~!litHl! re I y 11'~U1CI~ n05, IQg llllJl'lwdU5 .w~!S.tmell'!,te:. Intercacll>l!~mlJs con dlfurmnlln ij ru.Iil'C1 de, I~EI rllll1las-'l! 1'1 dow rm n ilI.da& .rI.u.nJdw:l"asmas g lme nos: pEl ri!5' clll:l'Els. ,!inul :&~ 'ce "'lJiel'lan en ra O!'J!.;HlwUdad ~, ana1!:zar lias praC1iiCllU, de '~narnze... ,de allmenmchj'rl ~ de' IJ!Umu~l1CI611 al uasImIfII'DJIq dB j,tJ,5 limos ? I'llltil~ rrn:mmas IG'I! 5 ru; Ell:! ,r{SiHJl'llllm:lO las practlool p0ril Uv,a9 V eorftglend.ciIJU, naga~ilras.

f,il11"JI:iI~al1!e!ln C'r:ln I~acres do faminn. 1l11l1fIl'mOfi.dlrig!-nles, alms mElestm~ ,reunicl1s!S roon, ~IEI, tcmuolcliiiLh eu.:.

Ale'll '" ldin das ·da ,en'nnan:m: En -allis, 1'm!'ilS ,cfi1¥lIca$" pwaa!:H', G~Uv~dEldI!3S '~ra(l L~l'iI'jl':l ulf;l~es"ttle,

A oonttnUnti;(l1'1 sa pmBDJilta liJ'r1i'i!! ~rle de 'm"El1slire~ .tl a\l~, tnwlll:l;l,I&s llIe apo.;ta (10 QUe 100Ds d~mo:.5 .~,gr) OJ O,[] U1'l.aa lSUS~~6I:"11CraB lOper-Nita!, [ie'le..o{ol'1l1des con _ !.~ dl} mU5'lJl'oIi]I, qu~' ,apDynn qlUe' IDS E'l.h.Jmnos Y r:Hidres, {j'G!r,amma COi~DmBM ,up!lqu n las majores pt'l1.dllleas de CU~d'CI pall'll e~ nlt~ i'l y n~~ ~ mem:lf de 5' a:n;ClS, q;ue oompa:l1a ml hagar een g'! nli'l.o 1;;1 ntiii!l_ ooool';a,

52

MENl5AJIaS SQa~. LAS PAAaICAS CJ.AVIi CON ENFASIS ACTOR saa . El MAESTRQ" LA CCMUNUJAD E.DIU

_UTRICICN nVA

PIR Pic-r.US'A U\tTolNI!il'II~ 1M A1'iiF-l .. NA aClUSIYA HA'SfA loCH; 6 MEmES,

~,AmGm nijlol' B ).em nii1lM \H'IJlifSlA (jg 1111i1MID lQ.'1r:lulSlva t1l.rrame II,es ptimsros: .8els ltIase6d~ "lId·

~UMENllAf;~QN ,GOMPIl.iIiMiIiNTA:BI'A AI'C:iQ. ENI MICR'C:N:jJmIEN:.. TrEJ

A Ir"diifir d~ ~I_S ~I& 1lfI8Sfi [J~ mmd. 01 fI~~O n nilffa rIiJ.Ile ' I, aU· mel1l1ll~ (i,'Qm~IBm!81"bl~ HaSI ~1lI ~J ~ ~ ,1:lNlI:IO'lilr''' dos. dlil a~l~ GQt!'IQnlcla; IIUlnmloneU y ~'OSl'~tlC0 ,[leba ",~iJ'l~at c9.r1 J,~ hu:tul1Idi} *al~l'nQ bOlE 11:05< dCls aftll:n; Q n·u~s:"

Memy)et ,cilul;I'l!"

].ta lache materna.."debe sa ,a~ '~rlmor ;l1Imbn~tI,de. ~~s nl~s, ~ n I niUi5i 'I debt:!f $11"" &ida duranl e hI l'Df"Il0m hom::. d ~S,IJllt'llU tile l'IEtCI:lJ

E nlf'lo ~ I'ljl~el 1,"0 11I~fI o1r,o iiUm BinilO m~s. ';Iu Ir;i IMII hal' e flII![I~I3m£!i d~"1iI1~118 ~(Ji5i prImONJ'B seI5'm~~da y~do, Ie II'Be:~U!; mm&rmlB ~ EL. M'[;JQII~ AillME~rol PQla tl~U ,c;rRfW snl'iflOJa jbJenH

• B nMo D mlns ,dobEi IltCal ~ I r sed Cl at pl\li"J'n~ m1l veon:s que qu ~8 ra. 61 IInl1l!'1DS 1ChrcOOs an 2r4 l\tHaS,

MiDJl1 SO.iIHI die. ap-ilyQ

1D~"";I~i~Q!O ~!UlHll(ln alln'WflrBdos 'n*lull.l!~llJinm!if1~13 cmllllEi:Q;1ia matGrnl;;J; hns'l,o 1"5.6 mil~Q!i,S emerm "" m:onQ5 Q~rMli~;lJe[lIDs l1L:1n ~~bi3H:1 UI1:¢& JIPIDIS, fie lethe

FI~I ~ .WH,cihi!in d\o~ t'lllnf;eso:r

rncotpCi t1~1iI de hili d'l'iir:u:tf;!,{iII'1C'll:\ 'd~ la 10.cl iJ1Cia malulfl Mini HWI dn oS ,~hJmnn$ y an lo~ ppdI1!l!S de a!iJ1l11a. IJlmnl'iFJW,f CClnuJrsos palm '109 olumn!]s. m!Sil;:IOOI'IadlJs CI!:I1\1 CU~!'1IDt;, fDmI~fi, cancU:m:Iro. I~.n~ia~ €Itt, ~bl'l3 10 ~mp',Ellr· I~r, r~lit ,~, ~ef1'eHd~.s G~ LiM

M'nnSn~." elp;~oo

Ii. r.mvl'~r "de, ~3 $~I;!:, In~ ~I!i ,till edad.l e.l nlfiQ ",/1iiI1"D tlG 1lEG~!1i C'l!]nm,~n'lel'll]Bt u a~1rt~ij l~mt.)[I5"1 001"1 t:ON~ .III! 'iisrrM ~aSii hD{liadH de I.EII D~I B ratll'1'mijl r, S "iIe~_G' BIIlnR Btl M "'idade:s 'pequl!Jn:a CfI coda Ilc;mljnl (nil'S: r.om tlfllilJ.prlraei'l1a'tp y !!lOS !!,I'I~rJlOl iI':"OmJdbJ.)

1L ~ n1flfjIiJ de I~e G;J"'~U n IiJSr. Ii~ iendc ~.nc~ -,., I a 19'11!1~"I'1,EI i16~1E1 -GGS rilJrQS Q m.dJli

'"' &1 AI,II'fl~D~W Ctlmfl1emm1'IMD € U'ln8mm) aeb~ ser ,u~m~,· nmracJl:II a OOlljQ, 11r~f) de 6 al 2,~, mums da ~cI, CES V!flI,fiGG ,~ll Ill. (.QJ't1U 'l1"1'~ij" (;:~:miid:M

• ~m 0' IriIt~a(f111j1j"at t.uitl~la' Ip~ 6' 11~IOS~ de 'HW'lllB\ilJrJiJ/Q ~ B§'nblec;fmremo d~tJ .all.Jd ~rEl rctll~1r'ia"(!h~sf~ de \nlam • na 1\ ITIBrrD, q1l a 10 prt)la ~artl.frI J4ofllmli'.l Mrs fIF'fIe y .,,11.£1- rail q,1l1l! 'Stl:BrUB~9n Wlll,G.

Fila,l yhll11C'ldil'll da:1 pFll:lrOS:'Oi~

IlI'Itcll\IJDrar e~lC1 iii J!l1lI!Ii~rtm en !i!f\Ef1Imtza d~ los tlIl,lj Innl:ila [1~tlI.~lHu m:~t~dajQa a& flpmp~ 'PliIriI la ~~IBrnta liB foo m61l1_~el y JI~£IIrlJ su p~l1ID[!j6n ha.:! f ~l!l lal'liill'I1,wi a Im~ (£elias ~~Urfll1l1l

AU _ en-'CU1N' QeL liN,O~M(I,

jjPCW1~h~!a", a~lm~nlal1' ,~jo y "clanda ~lIi!JlJldQ!!la ~I,l nlilO'5l, ;esll~IIIn'Ufi' ~tU IJn~iic mmemBGUWl· do ssm'li'l,et'lfcmm:

'rIlI'ef;a!SSjE!! GltU,iiJO:

Gu aodb 'fig .,1ftiM;: ft, JfI~flnti 1!IS~'Oi1 ,tllacrmdG,' 1l~1li en Cii1n:6~f' ~ma:f'I4o . rcl' r~ tllema y aflm.rltlirrnll'l ~~Ct' pam· ~pe~ m;}ll;, PfDJ:lleJ

Frlo~ ~ f(l'n~1!fi.l ilh3Ir I'IIrra~(!BDr:

~f1GO~tJIh:!i' ~~irni3llW!J~ ... .JJ ~ et1SiE'r lJn)D db lei:: ah.illTilr:l=s rJ,ia'sl!J)rmH~ tnGWGri~a ~dW I!l~' to e[lfl'~[m~t'li !iJQ joSJ m'ell1saj;es \' :pam 5U I~ltinl ~eli: B.. ~ t'llndjja~ Il !'m:· \\I!OO, l1e 1DS UIMQ;$

C~ms f.I r~r;lI'~i!Cl1t 'Gh~~' mJaciQn,adll5 coni I'B ~fJav1lIrttfan, d@ .ef1!rOrTQi'md~:I:i.lI'!l!I ~'Ii~da5 D lIt]. n u lrl cl~'rI

~W'9~alr m gljD ,Ibi:n 1110501 MIJMs ~n 'fI,Ii!mI'ita.d.D.:i i pb.ris ~l4a ~eM!am '01 QIl~,lIJan'l;B completb:d1E! I~aelIl'natl6n anl~ de Ime das MOS ' D e.dadl [peG, aIilU~U(l. ~~nrDV.mElFltJl. ~rip'li!! 'Ill ral)

1)4

'MEIfIlimtl$ cll':lI1l!'O

~S' "inn. y n~ ')00; dlltnm recJ:b~r 'liOdaS·lliillli YDCWltM Ql1 ~.I~ es!'ebluli ~GS. LmT ere . ~n snnos '1I'a1 DeS· , esliaml'll @t:illiltt'fgldo!'l ~bl[1'I1 nlllfiiluobas IBnte IBI,lU:iIld'DS.

~'efl'~Qll!l~ d'm: lJP'Of,D:'

UuO vatLl!l!!ilBS ~[lllsSfrn III jW; rI itl'lS '1 i .a~de l,as:cnlar· IU!l.t:Jedl!.S m~ IreaJ~nle.!i V p 1I1!l,~ ~IJD' ~lll' f'J,en ~mlIsli1n. 18 m uenl6 a JfQS' Ir1lftlS ~mCl 'I B :C IflJt\ldfJ ~ Ie ~lJS r'I!.I'1I19'1 9'1 (~. 18. pl'Jn.l.~r!J1IriJ:l, la '1~~~lits;S, sacm· Rh~n nOUlifftJn,la ~ ~Q'mt!ll'! Elitt·li,!J d's' 'IIJ"~ ~1~aSf&.

Rlf!lill , 'Iu flocibl1il dll!~ IPlfotl!s.or:'

~naJij:J1:I tar ISm meri~JGEI on lIE! 1iJ1l5e~~ de les atUfl1ll1lQ~

g~rrcoUB r mB'IIlCl~!QtIBS· a!5liOpra:i:i14s parra la ~n&rJfll'Hl'· z~ ,~:e 10J n1!9nsaJG-s Y IiJI!HlI S\lllmtn~j" l'u.'lt'J'~ lIS ~alnljf~ '. ::! 1m", ti Ilf m ~rnoo5

~oooatna:r las n-!.m! Illooh.wtV8 I'as de Io.s. nli'l&. jl n1nu) a's manGl'O, s.ra ~ (aMarEI ~'u manGe ~1I1 sguli:I y jabon Q espu~ IlB Ja de~eeaciD". 811''U .de IpiI'~p,afm- ~QS U~ mentm;:. anres de dar i~ mmer a II'J'5 n rios~· d0'5~ pDQs do 11"",,81' ill IllM 1ft nIl13,-

BIUENl TRAM V CIUIDA~ DIO IPEAMIA.N!ENrE IIl:EIl N~~D

"a'nv eJ mrrs,ltmm y 'd6!lc" Ilul~ rl dIE! ~DS fllilil! n~l1i5~ V

~ ~mer m IlIllilllrss dI:le(;JUl8~ dIU, eu.arnfllJllXUIll'SI1l "

.!M'I!~los, cJ'Q'Js,:

, Ulli1use 185 1iiQ9ltQS 00" ,nQ_UlO ~ I"""pl& ., lu~ n I a I1IJifL tis IP~' IQ& ~lIJm~US, ifUljliS de GmlIU 'J dar GO aIImal a ItDS ",fnClS. despuh de IltaCtU nu D1I1rm1 nueooh:l fIe I '~' diospl.los do cUJlI'lbmrlgs ponalBs dQI fIIll'llI:,iJ.

Las "'~. hlt.klsive 05 de' ralii n ftO. d,t11:ioC I Ijfe.s"tums en fOfil1}3 ~~IlIi. PoCIn16ndalru3 on ~ samGlo 'spnUfiJtoj a en Utla. rOs!:i cub! !!If! n

La forma m.~~ ,GfuI%Hvlj I ll'lIISf ~Il dlalfl'ii!a ISS l:DfiiI1nr ag ~a

5l'1g UI'iil. tJeJ'll.iifdD Q C Iv ma,

Rl!col'ql!ndacfan

~ CUlde qlJD lIKIos, ~OB, 10m lss en I'a iIrol11unhm;tj 1'enj:tall1 Rrv{COS anl£A11OS iCJl larrnas SilgUr.:u.;; de ~J.Lmlna.d6n dE! e~rre~iJS,

Rel'l ~ fUlnClI'~ Idol P(l'DJ H'~

F'I1!MI1IlVQr 19'" pfl\Clllcos d h lil1i~n'!l! en ~nt esC! usl D.

EEalmUJ;&saIuc1abl'6'5

• InGl3rp~ e:slQS nu! IlSIlJI!S~ 11 13 Iml:oi\nIZDi i!Ja lOB alUfl1ltll'lli

DElillI,l1',ollm m@tm::lologlos ap!'€J'pllUloEl pa,m la ClI'\SS:ftonm de h.ilS mSIiI5llIe'5 ')II' para :s.1.[I poomCld6nll1~~ las famlHas

1ra.'Il,es ell} los hJjn !'IDU

._ PIDfrTHl1JeJ ~a .1~:5~JIl 401 ~ ~UUB 1i£:1l~ U WI ~ B utorh1ada s' mUflldlpale!i, persOl\DJ1.

MenQODteslej myo,:

La vtt31srl\l:~!Q ne es ).J1ll1 iam,ril! p~v,6 r:!tIJ, "l'iJiJI'aii lOB adu 11138 '1~I'Giiilla m.Clr1~brn~Eld de 9vl~llr y at1I1'Wli~'ar ~a& CI1005 de viole m:ia Q m,Hl~ra~a hdm~lUo bI11'il'lIUD[.

IRal1 V TU,fill:16!ii1 Idoll ,Il1"obmar

PlQnlr;)\l13 r od",h;lEliEleQi ClU IJ mUIlli1wlc !lla m agnltJiJtiI de{ (;III&bleli~'lIl,~t.iiS COIjOOS 'i 1:lGllSQ~'a"Clas ('ClllllCUI'SOi!i ,a'El! 'Il'n~ lUI',Et MDltIth!l'.6 fatlw. Iflt'!.l

D l~jJHt e I 'em B, can ~J!lf1!! ~a ramlllol Prom'l:r[IJc r gj IUIIIlII1 11BtO BJiI~l'oe!S~d 11lII'lIffiBS

Men1'H'nlfif 'I.!n~ eal'itlucta eJelilRl,lar de 1\O~lilal"1 r tjjrol~'s hBatu loa ~iG,tLfdIM lilliS" earl'fl1'lller llIo ~! IiIh~ne:ja Q~p1jc:Ito Cl no

~l(pilc 1'~Bs ~Rg~I3~~~n ~9E1iMa~

GUfA3

OIRG:ANIZA.C,tO.N.ESD'E BASE:' OR,GANIZA,CION'ES ,Olt M,UJ'ER'ES,

"JU,NTAS 'VE,ClNALES" .S:/N,DIICA.TiO'5~ IOTBsY' IOTMS

Rcdl9S ,.y Fu.n',cilolnes p,ill,rl ,e,i ,LDg~a· de la' Me,ta'

ell D,IIsnutrilci,oln Cero "

Lgs lOn~IGiIENITE:S g·o 1& patlilaalOn '~!.Ia :sa a_gf!u!3Q en ORGANIZACIONai DE BAGE, iIJ[j~ mSD~v.er$ltJs, l~rDclumrlll', nm;:e5iraa~~fil l~~lga:la. aooli~ml~1J QI dil_Orgol1liZ<!lClfoOI'l! d~1 JJl\PI'D~tll'1 Ciul,ltJrr,ai, fsllg!Od l~' tW~r~ViI1IL W~-1 j~s I(dares llI~a I:]tlifU crt31n;i:1nrtJi u I~ 1Mbtl!i:tf~l1lht dtln ~ rIll.i<lpaJ 1M I DiS ·a.5IJ1!'IWS qUe.con!lll13miElfll IIa '1'II1bIUfi:.I~ ~ ~Il :mt\J-ei d_ JIm 1Ti· m~~' 1:1 ClCWlunt-

- _ rAm wyun al ciesalTOl iCle In m-muntd I CLmI ws aaI dad . !II rr 13:11

_ nela:! pi!lJ,iSlla ~d d!;ll ~ "

Co:mCiI wopnm ~-=t'lI'IS podiBmas ~ DO ~"a UJlI.!Intlip):1

_ iI "~~rk.:iCin . nuesrms f\ . q. paa tmlS Imm1 par

~QS WT'lLI'iLIIliiJIT a l'I'leJill'W' Ie ~ de ~ lilJ1"GS :t n HraclOn do GJ:;Bl1l'd~tiI~ en num>'t,[l RlU~ ciPlO, '1!aJ!JI(Ida ~Mda((r;" "*" elllHlMl:l d, Iplltt1IUm;tclOn, a:pUcand9 mor!a~~dBd B d9 mntn::n socIlI~ ,ora el cumpUIT1h.lOID da lsa D.C'l.~dndes ~Jloom~adas~ ran qua tlcb!!", mil' '1'UOlIImdM: do ~AOrnl lJ\'lM.,arc1I'Ir- 1l~m:l:iVa, con CQllftD'CI

P,~~ a'lfa PIi.l1S', s Imr»mFlle III.!B tc ,na~ G'O ~ Il:Ol'trullfdad n ee man

':I Ci!III'I sus Rn,j:lIftlS-e n.fWl'IE:S ant l~ D~lOS, pill4l a Lis ~D5 lW tJ 'C(IfT.IMlliDd l"I

f1I ~ i!. 't' pIan~

E5 C(JSDE DE e

a

1D:3 alms 0Il1~ mJ_ b:tKI

• Dpa:r:llunl ctc:iIL. ~unloneG 'Us Clrganimci6nl _ in .. i:1ade5 _ 'Ia Org:~ " .:.if'1rarlDS COil ~a C:onlllJl'liL1i1d eaU",klad IlJi do la ammnlcll1d. :en:. ,

~IEr,U;;AJI$ StJ~R,E lAS P,MC]1tAS tlAY! 'CCN ENFMI§ lEN NlITRIC"ON A.CfQR ~ClC:A1:, CRGANtZA:OONES D'j!B.AS£

JlA C1iAN(BlA r4 ~11iA'N'A IID;ClWc5P4A HmAl L!DG Gil~ESES

·A:II~n!l~hl), UI "'fit!'), ~ wfliJ do, 'fItJ n u~l~!'li· 1tR dlJW~ \l:l le ... pliri'!Hm:rtJ. 6.fJ S m!!$S'3id wld.n

A UME1NT;_AC~ON CfCl M' liJL!aMEMmfll'i!\: IRml.1f41 lEN M1C~ONlJl"RIS ~1fI~:B_

IM.W1$@J;e~ ~lil\!j:II;

• ~ ~Bli,;h " rn~~ltl F ria i l!l ~l 1111IJ'Il~I' ,Y ,rflejrof, 1:I11!'Ill!1li1te !l,Ud ~ ".de i'I I ootieu

• Inm:adilll'lil~.i!j~lJtj, mli~r~Uill aOJibJ'110 1 i;i pl1m m I .,lOcI (I~ y,1Ifg .•

dlilbt' ~rbl~ ILl'!' ~r.1!.'.:~~Ll, Ruc!.J fi~'R UG Iii!ll Ci1lCI!'m:snno. kl~13 ~ ~nl.

~ H~!a i~!I 1J mcs~s 1LI I iJ ~Q mJ)tl!tJlil'UI It~ ul IiIlO,tor alkqm'oI'Q III am ~l ~t;Il~ ~NlliJ n~l}$tln iiI'~ 111m IlllfftiH'I ~o r~ fli'P.'i Stir Ill\!! i1~ nar 'Stirn o~ ~1Sl1:i~~U;Elflla!PliWl5 (;d1rf~ 01 buM ,plli.l. Fm 10 mill'l:6 Ullmml6 '~fJ iI4 horas

I OI'!'5D~,d Cill!opaj!';'

~ ~ be~ GlIe ~ alliil1f10ItldQ' 'Cxel.!.!!~~1If ll'Wl!;tmq illJOh~ m,a!!Jrntl

1'I)t9lu ID!iI , ~ ~ ~1'I11fl mJfI f1 'UUH1t1 i j~ I~U 11 ~W:i l~~~

olJtl.;., I~~ ~, led'll: y t;j~mllo!i un 'l~llIrlllil' \l1~~li:urO'~o-am:~r ClonlSU madill

~Ol' I' ~y f!~i,6n liiIol III il111Wh1c

DIlf In'C~lan de 1.,!;II:fig't'j~1t!;IQS ~~ 1(1 I c!nl'illlih iiJiEJlJllll'I uVc&islMEl!

ilJ.S mafUolii, mlJIIilIil!!i9 !'en .IEllf'ild rraMII, i£l !q)!Jm)l f;UilIItlis ftlH'!)£,

LH':;'

~r tiJllO}lQ li~iIJibJf'!liDil as (FII!Jj(jnJ'S. q1l] II lJ~d:rl rJ.tntiQ fl~ Ilf.Id lEI, 'QrJt.lHlfI~' n l~a I~ li~laM~~ g!;all..,e~ dlilnd I1it:QlrUl l:ll o ~~ r1lniilli Q firli n~lC! ~ :PlJifD ~ III ~1.,!1Il2n ~~I p~~dlea ya lilIIiI8 ~n enl\e'mnl.~ "~ dl'~~M!'l V J'~ Ul'tlirl11 dO"IIII'~lnf&!l

,Me,"I~~u.- . ~Invo

• RQh:ij.1'9 Jill M n In. fi m.-.e~ ~ r~ flimlU~[l ~ . !:lit !J~~L1 D~I' mntdllli dol be y 1m Q [Q~ QJ!I 'M~dEl![(I~.

APMiJ jilB~ selll mews tie IlMab. eliCllfitil rlEJr;~BlIlHjl;J o1ir'i:i<!I rHll'rI !lie<' lO~, lIdrtm rlt; 1111 rlhl) 'IIimh!~:nn, pnlFiJ ~111;r WElmFil y :~ e1~!'IE1I:rIllU"r iq@n

tl'll1iU 0 ~Da m l::I8 'P I'Ijfl~1J [I porllJr d~ I~ '6 mesea ~~1iI eQffllJiil.ilS ~~ 'f IIIl1lJlI"I~ T tJ11lMM ti tti I;lItll!l fmnlllrJf, ~ 'ljg;lmldBP '1}I'1flQU"

toiS y ~lli liffl ira mlr:nl~~ ,

~ 1~Q:!:U11~~1'l de tz_Mla5t.Hi 12~, tl,IJIHI'a.! de~~n ~b ~ NumB~~ O~~1IiEI wmtl~llJ'OO V~Qt;, III dh)

• ~j'q ;1""lJeilrrn~r ~.,n:U'ldC! R~ !i11~o I'~ .I.IJ lI,IJ"'~ aJm~.a Z Il1Ias do cikId

!!11m.

• OUW1dr.'l ~1 'I1H1f:lfn m~ aU milia 1M G il mel ~, _ ~~ ~~1t'iB'liIiI~ iilI lj&~r1tl;I~rm,19~1o alJ'~lmtp.l!m fljXl~t au pi! n'I d~1 0' wrwnlt;l . A Y reeleD ~136' ~1Jru; i'Jl!Ilf nnt Qtll 11':1 1l1!{l~oQo~1 t(J ii;I'rm ia [] mm~ Ig 'I iI1VtlMan IlIW sa J:l:lal'lMn j Ilb~

Ri:! I'y "I~lIiIc.IOI'I d ~I ri'gonle.

• \I~dlr nr qtig II,JIi 1'JrlIes, ili ~f d.ll ~ ~~Ii. ~~ ~CI . tjm1,\ r r;l>Q1 b(l r, al~~ f1WI11~ 1::a.rn"Dmn~~~ l"cII1lV~d!1l eJ NIJ~ l:I~b~

Vj. R]1f a poolr tli! los dl~ m~iMdQ !~ijb~l UlI:lbl " Iil'IT mln~ A 'lI'

CI;iQi fIl~HrWI~ei> B~ df ,s~~~Q fJrll milulll

CMUraim tl,li.l I QnIn~le~mrc.,~ I:I~ ~I~i ~~~l3ill ~LI vl!nmll~!J iii ~ I

Cltftl! Vl'lll I MI!iI rrlll:l~ I'1lJ1llll '

Ccm,rmlnr ~~I 'tJI tJi1jr!lllipfO QrJrl1~~ al NlmjJI:!~t.

Ot:l'i:! & ~ ~o((:eas elmte roJnIiI!OF'mli13.i.oo n [Ia pre-l.tG:nmol"l fie el'l f'or,r,llljJ Clwll s 'y ij'jnrula~ a 1o, ,i1ulrIeldln

~ WevQr j;! qll.ile les r;jh~O:6 ~a" \l'aa~MdG para qlJ~ '~M el egqLitinJil, Ci;JI1'IIpleB) ell! WI &'Ul'lflCi6r1 ~1iII," .(10' I'Ds dO'S arills cle ed.;m lBGG, flI'IUpOI'Ji), penlEMi~IllO:I!a!, 'Ir~pla lrinal'~

"'be1ii'E!!1l;t'I'llr Jm~ 1',l:f~~B Pnt:losiva 'ills 'iftJ ~1:i:I a MimeS ~ d n:ls) rfe, I'm nlrrlF]t:a tlE![l,U.o ra leV8f&O ,I go ma~Q:~ COI~ ng'ilJli !I' jfIbOn, th.'l~flues de 19 qgr'9OC LWlI Qflles da llir elJiWii f ~'j5 aHmelltoS;, ali'lies tie !!1m fiG Comer J!I ~QS. 'f~llt'oG "I id'll~lJ eS 1::18 Hrri~lrar aJ l,rM 'i!!Iro~f:ia:'

MUH,I_ ~lillly,e

~S 111FiG& Y' fill ~Q" cI~ tmnreclti r ~o~..sus nUJnas all 1M i~c:l'as ilS'lAbl~~l'hJ Ell adrama 'Sl! pn~' ~j'jb ,~:~ '~lliI ~, esI. cr~c~r¥' 5a~o5 ~' f~'~ y a~ pTO~ld~ col'lrll m w:11I iilll1I 'mnIQrmocls~Gs,

Mlc'ns.ales !.iIo npQr~l'fil

,Las !lJacufllrJiS "l'Ql'B~l'I ,m It;ls r:rr~fls, y I1nn!l Itro IBD-enl:aTm~pdl.S mara: rrG~'UJBiiI'tes.-y' ~e!~(irlJ . '!i !:Iua PI.!H;ldEn ~' $TotJbf J81 jif1:U fie ill !~ I'It,~oo OOm:i:l',I~2L tlH~~iltl'~i I'D: lD9' 'r.lu1fl1s. Q~ 1t'JI&nc:s. Ie polro.m:le[[,1 s-, la n'I1Iil'atf~ls B~ :l3JJi.1'mprDli Y' fcr~ mll:!lsgr~vG'5 dB tob(!mlJl~osl'!l,.

Rlcd"1\! ~lllm:;.lDn d£.Fi gelille.

AeO[L!lmr !:'IUe ~i!JP:ii I~i ~IIDG' de I~ ~rsontU ,qI.il'B ~M Ilflrtc' '~1IiI 'itli~Q;la!l;l~l£i ~Ibn ,est'n 'IWn las ~Jl'JTU;lS wnnrllli.!' LEW ;perll laeJja:~.

HucIDr Ul! 11~~ a I!C [l ~!l,Mo~c, ~B "I;tIU~ IllS'fiIJfias- y n~iil,EI$ ~tiJe no I"ritlro Sf'~fll,i'amUnBdA;e ~EUB pfcm1ll,wr V{'!ita tlOIidlm:~ nsrl~ 0 p~mm.:!l f sLJ, "GlalJnoi!l:l,jQ', I

IMml'ilsaJes !clave

~'fflS!! '.~ mlD:t1Q!; COfl otJIJR g-l.Js~J iJy~ y 'I atu~nl an~!r elm ,pre,IW{aIJi', '1Q..5 QJln~"n'109. 8nPm ctammeF-, Ii1li!.r de IOOm~fi 1;1, IOim ~lnD,sr, deslJ&~! d!! haOOf' "Ues-filS fi13tmilcladU1l. y dl!!sp!IJ~s de cam ~ihr '1'05 PSPWl<s 1.1 el ntno

~ Las, hae(j9~ 1i'lp:~liu:;lv~ 1M de I ~s- nli@l" delM:!n deS'4lt:MtArss em 'iomll',I, ::J~gl.lllalf p~ (1j~ndoli;WEir'1 Jel'sCf1'tdllll 00Jl! lunD. Ig e,lfI LlIi'F.i :rap ~iJ~l~lta.

~ La r@m'1~m!l8 fj'Mjct~¥'iI de e,~tl3llla dfarras',es 1'Om-Of ague GGt!umt nonldg a tr~ra~,a,

FillJKlmBndncbm

,mu I ~(;lI 1:11,!'9 ~ooas· ras famll~:as en 13 comllmol Q'EJd fang;IJfI.siltvlmlas snnllllil~cs, 0 h!lfI1III:PS iegUrmi li'B' allmln'ELllUJ'h de Iil;H;e~o'i fUI,

~U~IENiIiJ"A:C H3iNl IJ Ell..

N I ti1c ENIFEFI M'1il J\Qr.)nUr:I!Jur ,alilflEl"uol'uJtl V C ilnfJl~ ~f~uldClfi Iii, 1:1J{;j.

n I ~gfi I o6~@t1~lSllm ®ntn ~l'JrC~tl lTIEI,Hlrri1,i! I t: utiMfJl'lI ~S:I$f.l Brlilurmas I

RUIN 'F<IRAfO Y' ICUIIDA., DOl 'P,EPI,MtlliNIENlE I:H~I:.. N~~O

t'E\oi'~I~lr 01 urIc I ~1fijj~CJ'~ ~ ~'S:. Ci~rcO dO IlhI ml.:lnCr(;J5 W IIO't'I'Iar ml]ldJJiJm .. Sl'lI]Jl:nJ8- dBlil cLJQl'ldo Qcl,irrnn,"

FlIiIII i ~u ~el,a[n di,UgUii1IU!

ProlJlm'l!:!,~sr ~in"I~ en Ie ~lla y rILdEl~iIi3i'de etlllBt

~ ~QOC'~ll'I' ~n ~MI ,au,~ctrld IWCS II dDlacl6r1 de l3i9JJAS c.SE!9tJfr:a IP'IJ'B ~OOM l.fa 5. t~I't~1I11'1i'!ii

IJr(Ul!f~M, dB~ l'allQDID fJo mona::. li:Ulll1IfiJ 18 ~f'1Elj,ilJr ea:lr,aTe:ei~9 pauli ~ rtu.~ 1'tJ:.fJi ,dl.m rp.J!Il'S

Sr.u·v,lr IJ!~ IIJjom~lo Illi ~as llCe:mDfI'tu; de Ie il:l'~e'tilT:n:IGI.o". ~onl~nuo 1't1 Q~ 11ll11pls V p.~~lmn.clo r,m~~'I'~51 de hlgisr,la

y aflllxl,.n~dDI'IIID

M.ol!Isn'J:il:Si CJova

• CIJDlhl':1Q' I~'S r:l~ fi~3 es~t'I~n Glllfe'~mbl!i I'Imce an~n tJcntl J'I LiQr tomOl1fl"JQ loc:ho ITI ~~l!!fil1,J]1 y. elfflJianl~rru;Ic.JB13· ,p;;;In!. se S!3nefll IlI'1IQS flf'l:Jnl,~

1M,I!fI &Dlitils C~o,,,,e

• La !J1'O~0,IUlllll,lfUliLIalS U!iI teme p~YadfJ:.1bdM II}S~U~~IlDs' ~e~ ~~IJ ,1 ]8, ro.spf3p~n~:p!lrd~,d 'd'GJ e~~r af 't tilu ,'~wi'tl~r h~~ da!liClS de \I'~QIB'rJc~ar 0 Illl!lltrah;;l Irr~Iflf!~ U '0 bnnllle,r.

'M~nsn,fll!G dlil' i!~,(J~D

• lLfi J1'I~JDr u.s Ilhl!il~lr 11-1,1 111 flO I:) n i1'B 1111 rwJ.IJ ~~fJtam!lnHj ;J~ ten- 1m qa S",~~I!I. fII'l ~'rlS'pllel rill ~II ~nh'o !le' atBn c~cn ~~ ,~:rc:£m C len 01 ~UI3' SEl I~LIlt31i1!i tuern~:19r damlll~I.JYa oleo!ll)J8. cSla ~Mi!.IlamQ-

• iSl' 111.'1,t'i!II!tH{O de tlfIBJ;lOrOfi: us iliJlgElI, ~il tlT'1lBdrco 0 fill Brlml mar to Q:GU!m ebUgot1c;.. piilr loy a In larms!' rCI,~, ~l Eli ~ a p'DUtflih

~ t;lLI&~iJg ~od.@~'dlB'Df.lO,1 :y Ih;J~'~i1lRfJ dBI ~IIAollillhDr. aCLlllIliil a I'iOCiQB 'til a ~l'lJ,VRI~t i:!! FI Y ;.Hen.n d~~ lfW~I~ra:lb rn~atl HI. cQmq ~!l llolah~oJ[lB de la -Nj~r.l'!. Ijrlllp.(Zis du fI1ed~. 'CGm1t~!i do sahJri: oamU"llllrlQ.J! eM ~ f1iBc~rja jj ~B pD~ IcJ~ Ila'r.i, que hag a hi3l, I e 01 ~roblem:l.1.

IPfml1 V' (,Uger""'1 Idl~itl!!111nite

~ PfiMI10fer of bll.tan IRilIO hidllUlI hIS ~lnO!ll ~ 11li'as CmWIII'f!l"Saf del lQilTlll 00'11 l'tls ra:hllot:1cm,

" Pf<l!IfIiVdr hf h.itl'lnl O::llil~ra lal a~eDl1tll

61

GutA4

SAL,UD Y AGENTES ICO',MIUN/'TAR:t'OS DIESAlUD

- - _. -- - - - - - . - -

fRPS, PR,OMOTORESJ

Ell PB1JSONALCE S!tlUD 11 ~os AG~ COMU~UTARlO~ .QlE SAWD ,~ACg} :itl'I'lli1a~'orDB socIeJ,.es ([ue "ell'l!!n lUna I1Clacign o'~F'Kfil. alTrl 11'llI TC~bllad6"" Id!ebritci a ,ISU rol dfrectilmenta Ugado al brenfi~lU? lIalud d Ilos pemDf1!as. E'I ptli rMrJal ilia 5ailJld mult~pHr::&;I~u t:llIpadsnd Irl9 !lUll"" dtlln t3 rM[as, ,3 una 11...,~~.c;l'm' mlQcl~n con ~DS; '~r~crU comIJI'IIIBrfC)'r? .ca ~~il!JI Q.

RED de SAUJ'D Y i\CS

lEIl Ami Qill. ~llu l! y l:aln Q.srH'1lcif.lJ Iii! Gemmtl F1 t1~ J!i9lu~ I puede Mn ~af Un.b vtallosa aSiSfe~d a tetl1'r'M a iDS e!em~s Sl!tll[J1E!9i Illogh::lres, en i9sDeehilil al p,fea!t1.ev al CnOcHJO Mumclp.i1~. lPor Qtra jDan9; es ~l!!CM.hil qu ~ IlStlRUn-e j~llJalrO~iQ!i r~ eelableeJ IlIfemos ce &aJLI.:u:1, ql.!le 58 eJi'lClJl:e.fI~ bElja SUI ~n'lHJQnelal a.Il!lqussl A~~"I~NJ.it ,eHnloot p-1lr:D Q8Ioglltlli:!lr..qUD (til!: rmnas, nifias manama t:101 :C~fl 00 31110S,. radbsn uno. B~nclon cia CBHdllhd V q,ue sus ,etmfadflfBS Se31l'1 otilOO~a::tfJS en lliela.· cion ~ las rni#]ores pr~aHca's do au Idru.ltl t

E:I 0'1 UJS ,IlJi rh:bl u n IO':£iDI(!n~El BScanBna par m~por del' een pIO,puOOlas ctlenli!das. a reso"_ ver-lo5 ~r'Qb~em,EI!il d!J!Xl~Ud ,da I~a CQmul'lli::l'o1ll ~. Pllm m~JQ~r las OJoornnas de Ia!UII~

Lc s ACS ss loOf:1;E3I~u"en '8iit u na 1ai1aloRlRlm ptofM1;I'or a 'nlvel rarfllWl!n las prnClJcu: e~Bve! ~~Ht17CM ~_;m IamTllrm all l'ittigD ¥ ISWI' un 1Pl!J1li''Um Vn'lfQ 5."!IV,I~~$ tlQ mTud y In comlU1l1dad

ifl'flrnl.!lOOIif\Il m~ y rUrn:::lones. qitlmalinl!il s.nc:iillmorrd~ n'UlmicilllBmU ICl:Hl dTI~9rlrillil~!!igrupos de fllrnarnas en Ideb~'!TlIiIlrmrms Oipal'10fllid.ades '1l'GI1l1i:Ii rnl'H'KIS l~rui&dlC'i1s Estaa sa QQnllla~e~-~l1la IlllJGflu:l1~d8d de ~If lias cruJSiI'S ds hiS c-nl{ormud"~'gl1i' "I m I.IBrIlQf:i m~s 'tfGiOIJi,l3n~@6 dQI nillDlnlnllllTlGnor d~ 5r WillS. rdlmlUlm IIwi practrmls poolHlilm y amlBIEHH::la 1~!£! r:lElga!~V,~6j

ESPA'CIOJ D~A,c:ruAClON' PRCP10S D,EL PER5CNAL DE SAUJn ;if' DE J..A RED DESAUIID

.. PIll1iil1IrC(Uil.~ n3:Uflil~nes coni padres. de ramlUia. ~,lrl!;1elnh:llil. ral'111llh C(lITlunh:!IBJd, 'iUllJ'Ilarllac.iO~ Illn ot 'DIm.;OS,_

If Cl'pa iii 1.1" Id'ad,El'!il~ ~lefldfl'l'II en seNic~D1 I'.HltNlda,ilGs ,.fi!e Ullttqn1 11110., a:! IiIlIJI n 1'IlI:uiln.

!SPAe~Os DE FROMoaON PROPU:)S DE. LtQS. AG.ENlE5 COMIJNnARUJS D:E SA~UD,

• f'!IU bUeoR~ ~ijnl:cnG ~ OIlIn laminaSl tiCtflunidad .

.- QFl'D~JJI",r'i3~d.e!5l'~ vlsJ'lp dGnllt'illal'l~ p~r1ilGl~I:lt!n M adMdndas rmnlliJ~.

Pall'ti ~Il. o.rj(mlru::iOl HI jos 1oJSI~i8JlJ05 de' IDS senricloo ~ DIlms aalllu;lades de alenClDl n ce'~9tilI'!I1'~, 1.0' rlll~ril'i sl3'I\!',lr 1'81 serig de m~If:slaJe!i Iclave y fill' a.~ Ilia EllIIpl ~ pofq!Je V aimo pon f n ~ !'ilctlr;o il~:i monHlQs cla1iel Q;ue ~amwn a c;m'lmuactOrJ:

ENS,o.JES $ORAE LAS PRACTl'CAS CLA:

CliOR SOCI L: PERSONAL DE SA,L;UD Y G8\lTES mMUNrrARU:'S DE sAUlIe

~ACTAN!C'I,Qj, IMATaI~ NloQ. ElC,C:Iill:EHVA 1:-I,1I\5T.O) LOS' Ii MESES,

A'ffLii1!1iiIa~m r iI lOS MIiJiO;> 'r mna& da mil nora ~~ thilUJ1Ilc ,In pl'llne(D$ safi r 19!iQ5 do 'I,Ilda~

Irilananlll!'s IC~~Ve.;

La rQIl~B I'IIi'I B~e'rna!, ss 'a~ ~WnBJ If mQJllf al~tlt enfo Q1,!C dle \1,1 da n JIlSllml1es..

.. lnmedllimm n[9, tdUfQMlo' I~, r.lrillinm~, ~Clradn nacdo, el, beb(! rtabm 'tlmDf su FI~tme~ y. maiQl'r sHTnflntc: 1,1' 1~P18 maHU11'a. ~ec;~1Ei q~lI~ a si CfiOCq'!'iiii ~fiIQ'1 h,ljU'~1J '!' teHa

... iisi.EII w,-s G lII'i~l'lljS I :kfdle lfIahel'ma ,'=51 oJ maJor allme,1"IliCd' para, IbQ: ~filbjB. Nb In~1a de' aim iilllmtlt1tD n1 agiJlnls, So

I '. . . '.

Ie de;~a ijBr BI!I~13 IIlI r:I~!) 'lan:las \kOCQS c~mCl ,~~ IJllt~e p~da~

Po~ ~ll m!3:r1tlS 1'0' veces e 11 .2d. hams

M'an alai lIlI'e Dr':UI~D

'La ·ahc' Qb!! sale t.Ull pl:lchQ "~QCQ ~~.rspl:uis de~ pun, LEIIl(1- biDn IlBrmIda primera"' b3Chc Il)" ~ 11i::l~1'ro. leG B;I' I11(lJCIIr ",UIl !Into rJam ~I belle ]1a1iG,U.e JjC flO' 'U!s"lDn'4~1:IS qUB III prm.ug i]fi dQ l'tJlJ'C'I'mii ellr,a~fihm&$ Filec:UQn1!J que mf.~n!'rElI~ l'til AI rAP~da Sf:! hI d!1lo~ ~~~tm ,;3~ Uub&. n ta liirimer,a hare' de 'lBord:c~ hJ ~~ri:"'t~ca16n se M: ma¥fJ ~.

II- C'U.arll:la~1 ~dbo lorna ~l [:l®~at tambip11 'lola Ipi~dl.e~lta~ntlfl a ia ~~I ~Qr~liQ'I!i Jli~8ncla ~m~I"l!'lil ayIJdu a. dl5iITI1t'UU e'l, sanglm:!a ,d-esAU6s t1~'1 ~r:ln'Ci hi 'd.e, aSia to'.~lal i;t ullom ~' 00 nbae IllCfII rnos rapLde.l.

l.d.S>oIJ,etJm qillD g g,1ii'I aPm erttatJI~s d!)ilC:~,", .. bIl'OOI~~le con '~e ma:~an' fnnsm lo~ ;, ~ S8 ,en1fl3m1 a n i1f1 enos que 3QU I!j,I'!:lG QlJa ~ll;jfln' I~ms IJPoo d~ Ifall;hB.

Lo=.! larC,ranclD. mi~I:~ FfII!B es ILI~ edlrJI de omor QUIlil 8:Y'IiJd1:!l ~ rol1l3· j;e®r I'!'m v,rr~Ii=U~o&'tI~atI3CfI' ~ tomlJI'F1cad6n an QI bQl!ltl C!lJan'tD Ii! ds It! m.fin i.JdO' ~. r{I:m u om,po mama il li:ult'b O,~ mD5 11eC.~ e. ~ mGdi-lCi mdq mad.re,

~ Silos br.iba&$1fI mll')l'u:nlla:r.iD5 st!1i1 C oon recite mmmno tm~ p H~ murM"Sef.!l~.s lI:i~ 'nl,II'':I5~~t~111 tamar agl.!UJ 1'1' DIn; "~1Ik1" pl:unsa~sfa'Cli'r Ia. sad, fillll1I:rqul'c~ ciJa:ndo hac!:! r.ata, JXJfqUEi IrB.lnc~!J mamrnn SBIiS1sC,c 10fJa& IliI(S'1'IG:all=l 'IrllildqR.l1j;t aHril'l!jii1- taclOr. del b ebiJ intlltilV'GnU Is s:e.61.

~ !LEI ~BJ1tc:l p~el n rfl) fa tatnlUa. JiiCi lila Iillrla ~al!~ m ~~rn. ma~J'i'la pl~a~ E1 1~,fi;~IFO, ItiS '~BrmmlflS ruyores Il:1rJ li.bLJgl'~;s~ .ats. r.r~b:en uilaU,tet liaS: ~wldmiIi!lSl"liJ:el tffigarp,i1tu tjiol,o 10. maEiro dlspo n'I!9 B do mss tiempCll ~am -dedleen'lD .1 tEl ~1.Cmt1cm y Clillll· dmi'.o ~l! II mel ~" na~d~t

ALlM~jAOII!:U4 com- 1P!II..EIMIENTrAlfcliIA

~A'llnJrm IfilOS selS P'l0'aL~' de iKi adj Gl n nQ a I1lfiln Bt.,! ood~lf n'l • fflIJn1as CDlnf;llcmOfilIia~ Ijnfii, r(leJ:.n PfilPm\1· dC~j 0:13 :a!1D aontAfI ~dQ nldna;Ofill'l~ y ,andrg,~UCQ ~ debo' ean inuar aD n 10 ~EldamllB mnlt9n"[Q ~Mm lag dD~ ""11"1 13 m .~

L.B 1'r,iCnlrJl IT) iii I ,1ll'r,'la QtR Jim 11.11~ ItJiltili <I'll I u I,e r~I:U!mnJllI ade9J,HI ~ 1'.119 ,iJ no r tacflI,l:l It~ 11.,m:rJ,~111 rccv ~os adldDI1 Ius pam ~ ~fiU· ~amelah~

FiI~t'l1lJinl!l!tl dJ1Cilrcaln'e<51

SI les il'nmir13, H~"a qUII th!lJfI r .J 'SoU ~ft'bl.! pn ra wiVe!" a I It! ,ala 0' a III aSi-'l,U91~~ 05 ro,tQ rniln~bla ~W1 mt~rmggl Iff' I~\c.tl su ped'l@!. !J gliJlOlrd EI tUfi tJ n r"ooiplDl:lI'IIa II HlP 0, mcJll)r de rmslnll IIaLenvm$E:! ~ebe ClIIbrlrsEl ail" una lD IIj1Iipla detm nmntl!D'm'&J1i en un luga r II~ 'D en 18 Ili6lrigrHl1oorn

!Stu jUchfil, deDI ~ s'reddaOiI Debt: ~dol I.!fIW 'tIWIen IU!:iESf !j~' un b1bGtd~

OL:rl'anlG ~Sl'I;III.!1ej'ft:oo lKho homl ia' die ~ eanBIl'Vnm n b~el'll e;t'ii..;lO "i flQ mpliI~m.lift nrnguf1 peUgfD' pam ~u w'lud

'dej b~'1te. Una ~e,z tmnMnlmdiis ~ WhD hKAI'Wi. riC! .~ d~!:Je. ahman'GlI" aD lebe con, lftll..lftIlIJ.

WlE!iIillSUJes dav,l!

.Rei!uerde llLlJ~ h~sta 1U::i, 6 meses la ieche ma~arfla es e~ !lintel 41 1m efll'lO del 0000 y cubre IllHmas SJJ.lG .flB~fildaIJes.

• Alhne n~1 a r§ mm~ 'Y n fiE a !pEl nlf d~ litiS. G m elst1Si .cDIi'II ~rnldas ~eSElS'y '1It,liirl~ ~Ql'J1[adlli'do III ails. film.HIi'l~, e oo:mldll!illfllmf,llalos 'v cjos (UI~m cmm 1 d'BS

lEI bRbtI de e Eli 2i mem!'!li ~e dda~1 dee [e"feei~1 r ~l, N ~ ~~BBlJfl rliD en'lre cam ldas~

Con'hflU8f 8JTIijrRijj'1I1~nQQ at nWfwnU'na 11a5.I'a,,)Q~' cumljlll~ '2 ;i;lllos'llie ,ooa.I::lI:O ~k

~'OISDj,e.5 do ap D~a

A lJtlrl~f llli:!! los '~'s mlOOe5J ~d6mE d.a su, CQITl~d~1 ,,~u1r em Elm QntM'~(i alll1l ng/liltlfil ¥fol ~JJQ 10 leChe'lolcE! .siatlfl r.lrtSle· gll(nd~' at] nhll ~tls enh~m-IGda.d@$;'t Ie ',d~ nl,J'~~fan~es·,

II' OfrocBr IIIf1Ei 'fJ!i.lfliiIQ.n dlalF'a 'd~ I~ ~lg'IAIGlI~m:ri a.Url1ento9 th::fl s 'Oti II~h:Hrt]. pc r o]BIiIiI ~'Io .c~ ITI ~'S 1Jm:~'cas" roJas, hU9111'.G 0 pr~~Tnil ~ ~rIgG~ \l'G!]B~1i1 eeme 'f"Ur.n'l !St'ly,al ,e:h:'J FiBtliUeN:Ja quo ~[lS: ~bJ!fI1~ ~b& C:C!l1lt.i(!lr~Jln roa,V,or c.a.J:Il~ dGl 1'~l!irrJl] ~U:e q 11l!!il'J.Gn~1 ~o pDrn~tjJvcn~i' 11~ IlTU~·I1n!e.

• Iljchjlir pr~QriJ~1¥amliln~:9 nUBIIIC~, aHmbrnea en ,!lJ ,r;Jt.eta! ,Ve~di.JraitT do ~clDr 'IJ~~r:j~ c.lSCl.ltlQ I'fIEH:t1. eadSiG, ~llMsllfl a

JI'af,lfl r1,Ioi;:ll'EI , . ~1'I9h~'nnl~ Il ZlJpillll:l!')" JirutaS min2B.rUI ..

pnlil~ayl'l. 4l~ C s;, ~l'ld~J!J~ 11'jr:1~~rse ,s prHlHr db 105 nl.mve

mr.a~riI~'

En 8I,l1rr~u-a1 I~:s' }jHm~~Qs .Ii1Dra 01 n~HD Q 'II I'lf~a "CIeb:EI!1I .:iet ~n'3:piI;l)ra.dQ'1.i l\!Jur,s. ql~'Q 1'9 91~,1iI!L't Y ~rl'lIIQqu1N~Qm e ~Ioli~

E'tt;aple'D ~a OI!1It1lUs IJ3IB Ie. 'ME'!ldn~. QI!U3 CQfilj~enil lnhilfillillsci6l'l Gobm B<HI'I1I.HlI~OPJ co~ptl3mG'M~~=n~GS dB RClU!JUdIl I), las cihfgf8~

HlSc Tll!lr:llOl~t!lij

~Ptt'llTrliUe\l'aJ eJ _1lsaJ'm- 110 m ant,l1 V :iO@j~ dl\lltG n fnem'~fff.t, ties1;H.lmllJ e:n· dl.l! 'i1l 5~ 1I'I'41,t;Eslaad de atendan. J proeure 'eSlrf11U~anQfa Inet!la"to 'MBpsajO$ de 'DpO~D

la carwersaciCn, JUlitilDS m HS!iI;l1uua 'be, ,compruta 186 atllvaarJ s !:II. I f01'1il11 El,':'1'1

"Iolm!;tinta:rac;cloP'8S ClliBtr '-, pemzg mL(~ 61 qUIIIO. Hs~ ~14 ha I 1f , ,IOt!!' QOfl

rf8toos" mrioclonales €II, liI'IOJ,lIfii',l!Itlo obtetos~ iHlcerla ,solu:har SI)t1 tlDi, n~rBZBtjo,

ap ~,i:lpl·qaa:s-. ' '11 cS~l'ilda Cf,a rfnc.

• TfN mom,ilnlaa son Ie.51P1B~I.Ii~mGn 11;3 ~ tnpc H B1n~IS ~ ra q4 a d II Ilrfflo c h~ n;rrra ifQc:~bsel' ,!Ilall'I'~'b dQI Ifl-l ~W'fiIWill. ~liJridb tC!JOi.! p~o mlmu\ I;lU ~!lo 10. c.ambllll1 0 bal~l1Jll Y ElllTll::Jlne:ntlil, de dcrmlr.

'l!Gs1leca y 11:1 nllifOs, ,earnQ. h, ,dlJ~IClS f1,eas l'sll1seb f qu~ 'J81'11 IiII la. Bpmba,t:~'~1'11 de IH!i",persanofl Imparlantaso! 1'1 silt vida. Aptebal'!ciJ es SII'IIlO,Oltlfls' 'I ~ m:mnrlo - cU4nOc l"a 11' " ~xltc:s ,Pear lejernplll~ :a Illaudllr as cuando tl,DiB~ U I1Q 5!JI1,!)I~ shi'rHJlemsf'llla au~~ do ~,~~n ~ l;)Hm G rs p~~ libra,

I~a f;'I~nc~ 'I rUl'le:s IiiIprof1den Il'I'Iej,'IJ'r B Ims b'IJenDB ~ua EI Ittl:; m,BlIl>S Et CA9t~~,~ I H~fClc e Ilfl!1l:1lrWO'i\ B B trl uy, mille I!JQFiQ.I'J I ~1iI'SbrIiClUo del r.lr~a, p ,,1Fl!a. PU~dD mj1lroorl'~/fll 1'0011, te.l;JIiI' la

~dB .

CcnfmilJI3 .Sf as poslblo mSI'll3uBlmente, si I, e~jI). 'ell nllitHH'IiI a ~, Q1CIE!11da en tmlo ~fJ' dtwltran,mtJOi !'Ieulll!:! a .

* ~ nltlqs 'J '111fr~13 tlaru3I'I derfihal e u" con I IICC\CI'D' C! p'9t1i1.i'ij dii ITilili:lmIB!1'lo, 'i 13:110, entre ",'he's bel'll' rQ Dill, pUCdD ~YlJd"'T a ql:JG S(fBJ'1 cobrJBdbs pi1Dlr prcgr:smas nO blll"Qsta;r GciJtal y fJi3Clban ~ts n.cl~n, Ii! n !a~lHj

'OONSUMO DE MICA01N1IffI1 Nres

Propordone &1

n ii.Q/nr a eao~id os &urmkmles ~.e." qonu triMlI@S (Vilarrpw Po Y' hlmmr en patllliC.tJl tlr) I

. a sea en su . 9 ~l11en

IEInmE!fl,1ariD " mool anl'e :Ell wmlrn_ 'ii'cSUJple--

1n1I!i1ntr:iS -

.A~crol ~'GJFUJQO ESTIMUILACIO'N Te .. -PRANA

mensaJes clave'

laS maares ,V IDsQlilms (j,~OOlt pasatBs l'Jemp!o ctln SUS trijus. EI IiIftll a ,. In ~8 sa delfB'lifCno Jor !l!uanda SUfi p..adres iii he'~'I!l111 I~J'EI$Wahan v,ljmBgan, COI1 aUo5.A Et&W fie lIamB'l9sUmula.ctlm I'emprEllllLy a'~'lLIdG B (hlSUm:lt Ir '5'U Intalig~nd@ y Ie da SeI_gWiM t:J.

Uj1 ~1~Ci"a LUflVJ ,.,tflfa qlue 00 aesBm:lHa blefl HG.r~ITlIln,h! DlQtil! HIil r.a111ljl Y al1lTl~m ilia ~tfSil,en h:nms ~Li 1'9 r

.. L:J~VIr Ii qu ,

nil' In ~lm C\I ~ para CllJ'~ ~l1fl n I OOfIruemEl t::DmlJlerla de! ,-,"RCWlO aT t'ln. nhi's d!3 los d.~ 3 . GIS' lim ed;:!d

t eGG! AnUJj:o! O. ~eT'IL}j" !o'Slf!fl'[9. ll1flh~ 1J~ridr

M'an r:iilfl!selo¥E!:

U~ve al r:l1~rlJlnlji1r.1 I B518ble-~1fIfHfl1c de S8!lJd jilllrD ~uc melba redo Ills \lacunas an fas ~chi:}SBSlabl , as .

1Le~ nlt\Dti V ninBS dc'l'JoJ'l feCilJ]; U)£!BS J en [as

ee IS es b'l I1lrJ'~" dU,nli'lte SU prl- de DEI. HI

.:roellf fl' D ~ Bliws::y re;stw:ij11 ~fQ~~H:la5 mn'Im ~udi:::hos. O!llII~mgd!Bd~. La vaocLIrilacl(l"1 ,tt Ul ~cto fie smer V l~tChli;CI6" all'1JiUJ nina.

MeIl'1BIIe~ iIIe apD~la

t:.as V8C1Una5 prGtegen a 106 Jf!bs y l"lllnBS de IU"Bllr(Jr:mra;dfldes ml'llS freClJBl11iel!j y pol ,msRS COniO fa dillof:laj la \'05 r£:!rlnill..r 01 ,\6'18(10B, 18 paflnn1 Ilia, Ie IrJ ~itiS 13" fill !larampb!ll'ill , rarrnas llil ra"v;e'g ti . Ilib eu

! ell nlFio 0 la niffrli tlBnrij 11 frro .~ 1ID'f.!8 0 IGbM -pl,i do vawirlame 911'1 l1Ie890 IllglJ 1'10.

p erie

IUJIM:E 1i gON CEIL r'mQ,o ENFEn~ MID

'CcIl'lI!IML.lat. "aJ~ri:1111~ mlildp y d a ndg n~ul~ dOli 0: los.nU'liO~'1 eSJlfiXlalm me (131;111 malams I.llamdg ~~ nrerrnos. ..

f!j_llfIIS:sje "~I \I

CUnndij '0 nl~Qs esliftll ,tfllT'IUfnDS cas i -!II ~iiI"'lniJer (QilI8Jld'g lec.he mEt'ltuna''V arlmeotanda para ~MElroo r;ntl$ prtIn'IO

• Iii 911 II'Ilrla a la nln:l:li e!5111 BII,Fa m~c ~ e .. mSfior de e. masfi. 'ilS ll~iCi amamaJILarlo Iml!!~ ffrpcuentSf1l1rsnle m enlm!; dUID !ti an1armooacl

S,I eM mno 0 n onl rma "I as 1'i1~[Y01" de ,6 1118sell f.ilummmu

las ~~quIEtaS V !fmn· n lilklailespequali S IJ dNs I

m~ V,SJ:I3S aj d ,ii' IIJ casto nluQ.

M'tms:afes, de liP 0lirO

Uil.r'11~O n !.Ji1II1I~lnO Jtanl'DI1fI@" mBYDf'de 8 ~ fi'rl eon llrebna:

PU~Q ~an::hn n, UcH tIIl!i, ~ rqWcos,en ash, Rfia II ~ "" 1 rlQf~Iffia 1~1i1It n'dcustci;!;lt1, ~~ Il1ssrJ, fIlrP5 '1Iqlllldo~ y 1~cJ1 maten'a., ES r'I ecboori II \II r I ~I'fClt1j~ fj ai elil~fl.bln.cll1' bnua de SaIUIJ

., er "IPO 0 Il OOfl r;e,iJ{,g ph~rd- miJI lUI n rgf AecuJ!11i!9 qua. Ell ~q;Oe p . -I i31paTI~c, lll:i Impartan'l dar I:l! f'f1ali ill.

mBl1fas I ;wrmj;lll CQIJ II 'n an ijrJo l1E.!atipare a efUn9ra

ptirlHdB II1BCeS_ riD r ttOU h iI1IJ n aCS~IIt!ades peqlJa~

I' - do 1llimenlos bl_ '.' Y iii UlrmmID5 IJS ,e.lfl~l.en

m~1iAMiIIE!NTCI' CA5E:FlI"CD'EL. IWlIliol ENFE:FI:MtJ

IIAfimllfll slre .a los J,lij'cs' Ellnfe~i!:Hi e!1 !'~atm!1lii:1Jlto CiilEew filIpmi)lad~ pam I.U, fnf1!aoibr'1l~,r

~ :,tsq~!J"'~J~e ti'a \qll$~M ,,;aUmer;lliE]:s;J(d:"ltmi~~iS sean I1[lOS'. ~,n ~m~~; 1m ¥ l1~JI,n~nl,ijlildOJm~~~l;l~~fllr. COn maff,!larM'Ul, frJlG~es lt~W ra.d i1~y ~:ad~ m tJ .. C11.1~11Q~ da R,i!lY~~ l'f ~t res ,j,KOI!!&,

La ~ech~ mat~m~ '!{ Ob-05' nl::fwidc:!~ Si!!r1 Mpscialll1a:rl1Je ImpOfe WIi1tei:$ "'bW~IIJJe aliml3ll\1i~ 'y prci~\lJflille lilL :dlil'SI~til':!i!~Pii~iell:1. Oorfljll'lui! am9!'T:\~I'~'a~aD.

Arrm;e,ll~ad~n llIura 11m I~ ·recl!lp ~:rtlCiDll1l

• 81 i®~ be'lm~.es l'I1eif'lQnje~els msses, i1U3lC@Slta 6€1~·mlUUrne11lh\l.,do..L:l'Iii\! f/l1'l1l!y,Or rn~etJIer.tr;la rJlJra~U! 'Ziti, F@.LlptJm[jYr;l~ p!tf1a mwu;.

de:rl ~ -a ga'ilar ell~~b "ia,r.~Jdo (j~I.Y'!"Illl1fe rllli ~r,~irmm,i;ij~a, "

s~, s l rr~lilJ !ill 'nifl~~$ m!!lY(l)( ~e sel~ me~esz 'dDSIJ:U~.s dtl !I~ 8r1lriI1lil'lned1Jd ~ ~lura;~te W n'lf.i 0 d~s ;samanl<JS dal'htl urm M mlda; a~'r~ iH (lfa. pa~ :91.1' I@ mpl,~;tB ·ooaUlllariiCi&M. l~c 'ma:5"",FJ!e!~lJB'ao ~s i;U1~~ta,~,rr~, S!Ll~j Im~I'\l£(iS" :~r~uUe~l~~, pr:'e'ferenil,mantEl) !I.'ilihl~H::~rlle. aJli"neflilios l]Jlll1tiyo$ ¥ 'CQ'1'1 all\(l,'co~ltenfd~ dl.Br.I~ll~ gf~ OOlil1l~: po'II!'t:!~ 11FS1ilOO~I\l.Uij~,os. ClMrli.l, ~m::~dQS y ac~Il!1.

li!'If2lnsale;s I'J h\l,lW

B~ t~~I'1'e,LU h 'JifFia Q n1"a· 'an'fi~rm,Ef/a. en 'Sili.lea:sa·,~,eleJ;iu rifaj:1nla

I .

~,nl'l1cll"5J], ~ s"! j;)@:seJJ'1:;!3; i'!J~~l'lJl <:Ie; fF.S~o:s, ~llQlnO:~; n~ plj;ie(.lE!:

malith'jJf' ~ ,fr:ntlI;lJilfiijI!Jlda!ih \.'i',i:lmtJ8 ~od'o. ~fel\l!:l ool'l;llilsfOIl'lEIS,

e~~ ~~ .. aor,I'tl~CjijJ.. y. l' rJ P ~~~Ia rde~~ efllilf, 1I,e.VBI6lF} fn meij!.a ;amj'fit:e QI~l;a~tBcl~il(llnt~ ,r;lie SJili!udJ rt~S '~r'i~rnu

S1el' r.rrlip 0 .Ii nflil(!;l rllefiiam~ 'rrBs~ir,a:c:rQn ~~~dra. c dl'~ICIU~la.d ps:r~ w~,p~rtlr. liJli lade 8:Iil'r nel1mor, ietl ~[evefOia (:Ie rf;1m'~draliO' ~ I ~.i1_mlo,cimll\Jnla e~lllU~ m~, .. oo~rr~)

• S I' ,ra'i t1rflb C, JElI1llH;qa liii!m; ,d[a.rrqa 9'rn~~oo' C!;I DO i)' ~t~s ~ dB1l'~ 'fl:iwd~ 'C~oo~ ... 81f'1 IBte rnJllif'liPI r, Ie 1ii:IJ:.:Ii8:m~,j3 Q..<'S!t1 ed II mi3Mla:~t~n '~~Ia.

Memu,1 i! SJ cre' a~Dl!:'D

! I 91 n'ii~!i '17 ,~[! n' ifll3 1'~.I'o I r)5,/ dele I\1~S H.~ ~Jl1os' II ~me:nlos S1161, f1fhu 0 I,a nTRs, (lenG! nEl~~16. dalljl: m,[:lE Uqul'~es;; Sige. '611~ rn ~~1~~l'ldJjkala. fl\1 ~br1gMb.l8W3;tl1as1adi:l UeU~. tiM r:!oSls ~',~ Da.I'£t~i1mol P~M: ~~jillr 10 r(ab~;.

Un n'n~ c n'11~B _galrd'~rmota merd!J mIJIC~Ml$ 1~~'iJli:!05tU~~HjD a Is transplh3Jal{)lfI pOl" flI~C' l!le.tooJla t9m~r ma:sJ~q~idQS~

~ Un nlfi 0 0 n ri'j:rnl enfefmtjle, pis t'ds m 1IJC1)a en~ r.g r~ cleblf.liD la ~B, J'i'eblPa y:. 'Q k de n'O teQ.IJ!3~ea ~af. II. Elnrerm fJa.i:I. d.le. !1Ia,~ {I~I~ m~f1IIIOI~,pa.Jm .t1:ue'!l~ ~9~ ~'eA3 mit? IBllid 0- 'oe e$~'5 P~f'~ Iq~('i

FleCDlmelrl,d3'cffil!i:n

Sllfl~ ni:~ID "CI :1131 nlfia r1'~ ~ul®g1l1 1"10 !!10mra- a bsbb eOmi:! ~e Ot:lS . m~lbn:: i::lI.J,~~ij lt51ar InflllmlCl. nbe~p' 31 eS(alllei:lil1')F~I'IOI dB saillJai Ifn~s:ee'ro~~o,

PFilEVENGICN'DE LESIONES ]I: ~OCU~ OENlE5 IJII1. N~~O'

"Tome I aJS" mealldas ,acell.4,ad~'~ P'~~' ·,~n~:!Ve rllr·)j oon'lnlh.~r. 1~~iJ· Jrl1ea JI 'acclcLem~~,e'l1 ~I~' rJffl1.as ¥ il'iif.lias~!

Melii1sales C'lilII~'

~ l!::Ientlfh:l:ar en ar Il~~r, tcomUnld:ad ~os;!J~ttia'iitOs y SiWBOIoj'lf3S, ~_C[G'ri1Cil~I~~,~~tE!\~eJ~~lto~s ~~ra e,i nhlQ '110 r1~~i;t,,!i, ~Dh'1ali IllIs m~'Hda$. ne.o~s~·~aG ~ara haQ@p ·(k~ la vtv~e.Il'~.a ~ n IU~!f;Irr SBg;UIFcO y ,asl ,~vltar IiIcck~~f1Irn~,

~~'u I'll ~Irili:l 0 "Ifill I a skJ~rrfJlc lin acollL:j,el'l.l~, is'S f1610as,8!!'it'i, ~ IG~ varl(a!~, DlJ'~nja; g~t~~ ~I sjl!fIiI11~ci elm :;:atuClII~~~eilj[l~~o.,

Men Safr~S de,ap,o,oE

LO~ amlr~rfnles- de JiJs n111,09' y nfflm~ n~ a~fTe:n' PCfi ca!3ujlUd~:d 01 ~m~l~ ~i.J e rlleli1 Ia.s 1'~!~~iN~.S, 11€:rldl3!so '~'lJBITI adu rp_s mj!p: fW!1l{j!~eti~as ,lJc~rmU dn la,i/iviGflaa. t ;i!l(! [~mdyoGi~ p Q,II\S~ ~I,~,oe:em dl:; 1]0.1'1 ~af1U tie ~!:fS' arlul~os.falta. de: 'oo'noofmjl19r::m:'!, Iml'ru~ de,,~a I ,a~r.e.s~ur-am e.n~tJ. til3'SYLJlcitl IQ If1ies~~:SBbmi;l~.;]f~1il nte 9' 1106_ p~~nc! ates- p"II~~:g~ 1~ara los IJ'linci .. ynllFl.~S". -

.l::"o~ Q~'j~~'hl~ \P"!.I:sJt!;lin(jIEl~ qge::p~edrerll mpresen.tar 1lIF! p6ll~11J j:la:l'a ~s IFlif1i!J~'V r:llfi~i5ifJtih l'n'alitef;j:J~rse rU,sta fiE! sua.tefi1n~ G!1. a~ cli lii~n.

-, 0u '-ICI~l;)IGS '¥ m ~u lli_a!.l de ,a1eU:a:r.

- ?orod~~oo, Iql.l~ miCtl'iK(vlI1nenQ ~:he ratas" IFl5·Glotic1di;[:5.iie.lrtill-

,z;~ Fltes~ l~alriJ,fIWIfa. I(IEtQSen, e"g'UoarrS5, Jd~ oola,m1Iite\i, a® 511 n-

fe(lta~!), ' " -

'l3aoJ ~,IT.s B~t':oJh~J~~as'i ,gi9llJT11~C,S~

- Bni!b[des,~ILI~a l'l~s,able:rltO!1t;

- c~atir~~, "L':r!nM':J1_ '~_eN~dOi1H" ~_u BI)do ,1;l'S'l!n "p.re:t1 ej~dOs~

"MtdlCil,ffi'e,~~S.

'A~~Dmaind'BIC~Oll,e,s

los: In~a~ea,mQr1tos prcn:J,tJcw$qu ~lin i:~'5, . aeiU~Ir'1 '9u,e.n~a~e I:I~~ illacv" g' 6!1~' un h.Jgar I'LiBra ijel' i!lIICiJI1'r=~ d~ kls I'Ilfp~ ~

>-

runas

lois m.ecllc~J11I!!l:'IllJ$"" QUI ylll "~c F8S~'ru, 'lji~ lime 'oebsl"'l ~"ijlr wHrolR~'~JI d~ ~~~lil.ferei'1ijra- ~~r ~~~ ~her~ar:C) i ~'~lbJ;tl'1 per d~~PlJS~· 10$ len ~~ar-es ~ondEl'IO§ ~nriios 0 ~~ n I'raSi ~umc:l . n 1'!lIt1CQI1II.rlIr~os:

• Ap,agE!J ~l [r.:Ja~11 ~,ame!vltar ~l,iI.e IJ~ !'!lriDS G' n~ft$ ~Ij(j~ltn

~,uam'Br,oo fC1'118:S ~ ~~b. .

Manll~nl3r a I eil Inrfl~.lS '1/ nif,fas ~8~(i)_~'del til3i!'!l:I.II,a 'r;~rvr~mJo ,g ~e llase fams ~Ha 1'I~,G'81 I as caC!8 ~Dla5 UlllliliS ''I p~m::has 'iili.'i'l le I:lles. 11.131198 r,uee,del ai~!IlCl.li del nh1c fJ_ nh1B ,g~lB~b5 D ]U'8IIJaleS muy ~m~~Bfj.[~Ili·~L:la ~1J'!Sn!'\!!'~l~v)r~e a la b'p~n" OraD to rOS~5 na~~le.e:~ ~am. ~vl~tlr Qt1111! Sil' ~lC rn'n~

elJ tde ~ Uil!' em I,[~$e:nmer'il'ltls I'll)) hi8iyan trolOS 0 p(::w::ion,e1lS de ~Um~I'IUl CU~O IBI1I'1Jf:lO ~_ue!!j·e l;lr~(:UJCrf Q'~Ta.geIjL,ml]e!~tt!S.

No gI.J,aI:de !ll1;l.5fal'l~'a~ 16~~s e'~ mclllJlanlef;l (llehva.s·@S de"

;fillJEN TR I'D CUJ.. DjllDO pm, AN_SN-

TEOElf/UNO

~E\lanr I'l-~ m nl~rn ia y Iil~U Ido cI rQIJ

!J<l.Sano__s 0 .$Irmwl'l"os h!:liJ'(I WIlli' ClUiJ S(}3J!'1 CQlI'!f!lUIllI,JiJtJ9 ~al' ln5 nIDes" nlfl"as pof 1~~IVtQQIOrt •

• Hm . _ r.osI \Ie pm~:tIffi hi ~ ra

iiJG::lftPl Q:Q. Ws· f'\lI'Ul!i

..

n

1'A'."'I'III~' Mons1lJles Gl'BllIB

FuIEmA 1Oa.IiiOG,c.~ • L!olll~ de Iflm:ed'~Dtl'J Br'I'IIM'~ ~ filins1a1 ~I'\\~'D da S'alyd 31lpNllscn~ IJli ung Ci v:lInC!lI Lllio' 'Ic'~ sigu' ijrnl,fuj Sfgl1o'9 dO' I"cll~q;.'!~ I'I~ _fIUlcd!IJn mrilUll'lar 0 'tamar If'r;:!u~dtll:l~ \,IIllIml~;e: ttklDt ~II! I'I'I'.! cn'''tUllfal1l os. eals 001110 d'~:rrr'!~~o~~ ri e ~uLlde desper,l.IlIr.

'BllWl'iIgil!G~ Ji;L.I~f1lr:1Q 100 ~~~ I1l1'1rmuuttli l1or."!!i~~OIf ltn I ti'itmIfIW'lh:l l'UI@l'~ tja(ll=ilIU .., lro\fll~G D a.l petf5iOhHl rj

aftl.tCl apmpbfl'O lI'"f4. que ~lJclbDn'i!lti:milill~nl~

S:EGiUlI~ LAS AElC:O~ r~U~!NIA!CU]N as ClEl P1Efi sa ~A L ,Dim !lA-LUll

IISI~tl 1 rm (e!XilmilfltiJa· ~l!In!l1 do_ JlQr w ue ~l!Ir nl! ukl iii §l1i'I' Imnelcn [101"\ IlJ I roti<l" Inrnnto, !io~~~~m1~nto 'I ~Iii I'G larel':ui.ll:l, t£l'll ~oo:·

AT~~CmJN P~'AI" roM..

~A!a'Bg'llJ rnse ~I!J' t~da, mylar G~~b~mIUdl'!1

"CGm,cn,db1l1G~.s·

91, o'O$\lNSi qu~ 01 nl!iio c ra,~h:'11 !l~mdm3 y DaIS ~nl1'ldtl r:op1~ ~!J - CClIlIQ agllijd'ltrl-~ fJ!,U~~i!lI'UH f)!2u~l- Uflvtli()lfIl~1!I h;'ITl'";I3- di,alo allSQr¥lcll1 ~'~ ~alu~rnl§i Q~.

~ 91 91 fiIImo. f.) 01"1 (J I!i~" oI9shhlffl'ladGIa Uener k,,s- OJD~ !:rI 1'l!FI1hl(1u~ to inJf'lr::i IdoS'. Ixu::a tleca Q' much!u. sed y Is: .~litl3' Q ~ pal h~'rla en ~EI l~r.ta ~bdQml~el :domura 'B¥! lliillcuFlllUm SiJ pp!Hl6n norm£lilI' ~Oltl1Bral.€!i!i.'de ~i1hfdi'B.Ilmfibr:ll !II 1~~l.Ildiilte y U~~btll~ Il"IJ11ltrf;J'ld tl lSiJ~1I1 oto de smu.dl m4s M~nC •.

Mef:1l~D~Q.S e ;1\10:

AI sgr o~Dtldli!!UI pel ~I p.O~I"i{J1 dB sWl..W, aQtig~rEllSe de! hab:Q~ ~nClr~o I,~dl'mi I as IndlllE' cnilP.., y eIJ mp~l1, OOfll, eada 1:1111'1 dL ~~m;.

lA'K'aiiifl~lfIdla·Ul mIC~' .

C~:lllI ~II "100 CI orr, 0 II 'r.rat3mr~I1'la ~rNI~UUilj all'll c:ki~,m CI,t;! pilnD.

ca ~ [Ie ha r»elo~~'1:l e gu eJ ~a S!D SW1ofa. . ,

fill no e.sw ~91JrElfQ 1iI,,'lo ca:nlu1ad 'J "G~ls t:le ndi:l,elroomil:n~D ue cl' !:'! adl'Jlll,nl~l~l.utr!' of nl g (I nlnaJ, I~ ril!9IJi1,te all peli50n t da so1~~

• Nm h.1 .rig 01 flll!it) f.I nlHl!! loz nnaen~ml~.n~D!l> ~ue ]a L\J'.Iym11 fiC,'tiImill!ll d~ M1 I tIl'lIDTIiei11f1 '8l1tl.fdirlof

R~,r:et!3re' Ii !!'stBtd.u:imiaIl1a,'rltl ei"l'hild W"IIlIli 1~t:tn=:I'1 hijlCfJ Itrl:t:sda ~nl.M 10 r.on9Uitts €In S(i1i~L.lilnll(i!lI'Ill!ll aUIl~u.a,eJ n~nD c la IFl1111al~il!wii!:'"

GiI.~lal ImQl@r

Sq ~ rpjig iII,I'h lrli{1t1] na' rneJQ(~ Q ISO ogm,s ,~ Q.~!\bd~ d'~ saJU1J!, lJUel:>l :a,l Eli.hil~ ~~lrrH~ijIQ a~li.Id ~Je $0" ~DSniJle col'l5ulU~ a.~'

fiJ11 lil d'l!! I:IwUd qUia! 10 f:ra~·'.

iO R !SJtJ1I1pro id~be' Illll,_:IrlIt ~llI!j(ijO' &1 C1ifle~ di 19l1'1rwcl ~'Il rl)"laG n

D~1l1!! IHover alloo~e '0 1i'II,I,f"l~r,l1lfilll. a Iii ~nsLiins ~I::r«la~ .Ie~ V'EI~OS ~rUq !ti3! Ib fl,~a ,I"e['S~t.Il r.C!' filud. IUiSIa Ql!.t9 Ie dliSEID ~lJi,e I} I hebo, fr"I~rurnr~a)'1l !i~fGtrlJ~",

Q!Jmp1..:1 ClI~ UEJ1)sn: aJ rail", a nina ai' es!tdll'e©IIJ1flJiI'HtI de salud 008l'1dc ~~.~gn['!tamM)JrntruJ.o lffj Uitl,l~ rA6SJ~ 10 sp. jcde 10 taa)io mii3nd.fJ.

MennIe'S 1t'IOlle-

il!.1 9mb3~ ,a$ un lr'lccnrJ ., eilnal pn~D pus~ fXI!'fl ~ 1,IeDna E! ~ COI11l'M11lrS'e an un rh:u:;ma, Flatl 10 S81~ Ill!:! ~a: mB.d~ ':J III d SU OObO'.

l.oto liflijdlciiS 'tl~rw~ dCfacha Q !1m ,emba.r,,.~rt.l se~uli'l3 fun OODD 5a!'llU, fo;l'B ~Ho" daban te "Ei'! ~eso 6: IQI:t :;it!jtVUl:ICS (is ~lu,lll.

'f~C.~DlI u~ll~n ~!?- 001' nr <idemJa~. r:u~. :l1U'lar'll'I3Eln UI, mf~. mit'! d.fhi:IJMi! fiI:iI' ~1,S~IaB l~rtJnotm.~& ~Qn 1l!1I1 pro\i(loi:J~Ir-,oJl~ !lliJj!)· klr'lm1mr~nms 1.'iiEl>lfjlllJl:! apm,p t.E!!ilL! Y: I U OCfnrll" l1iSIM~fI ~~ ~as -dOSiS: l'eeQfTlBII'! d~,u:J_ .de'~ J~ ~n)tC, La ,"a:~ n~~Ua aniQr ~1 In Q 0 de ~B h:IlTlIl II !I' Ilfij OOmlllf11I!1m:11 pam bus,eUt lJ:lmlcfrllM r]J.!~QPI ElE d£i.. D!jl~~d ~tm onto i!J11 EI'I mt.:lmJnT~' .mr;il'.lr u. IW! 'I dl,Uar1~e:q,d pl:l~ ~1'10 ~ pelf~fildtlJ de IncITIMI", II

fl!clti~,r' al,tlil~11~S 4, Il:llInn'ales -pmnptu'es, It ~11l d:g~~ tie V~!lluna D.UrlI ~tlil'ttn [cm.

~ '~el! bJl'l/Iml ,de~e"$er er'll!3S~p'l~'lDms m;!5 meses Q\-ijJ ETr1I~iai~ nil.!:!

• E=i f1I'IOO~U!:l:l ~ar,a LI1r!;.GIF1"1l1n e~J,pI11 ,CI"IlOlflllDde saluCl 'Ius e'M Is IC8SB

'" SJ e:!ll1i1 em.b~diL V ~h3l'le i~'11li1 GlUiI.:I,treJ! d',[} tasms:s~os cis po U~ 9((;1. ~1elll'lDlmglD \lngl~.3I~!bIinUilJ:l9 ~l!i~Qs1v,LlI:r;" l~jr:lI!tl'8:l(iln r!I~ J1!ltili'~ nq rI, l!f!.lM'n OOrml£2. dC!Jur d~ rJtilllm 1~'lil~~S~ I'lE1fidtA d~ IUtqtllt,. do, BIJ Biencra as mo~lmtenl,a,'1 d~'I, b~[]>B. II}k:to £Ill IIClS d!lh::at® "~'~S- dB lI!I fiDC!l~, all pori 0, bU;SqIJe' ,6I~~i~:r6n m~tHri8 d iii IpmgclfelQ.

QJ~JlIJ.1li d,~ @aria ~lJmbl~n se puei:!en III ~~nrB! O!lll'nl~m ~n~a~ !i'I~ l~mUgr~lsmlS. ~i3f 1;lt~II:IIt1I'Bmllia debe spa'£ir a IliIr m~uln' pqra' qu~~ ;BclJdiJ tla "I'rl~HldlaIQ I! LiI"- ~~ ta e t.a]ud n! pra.sElntill' . alJuliIQI ",V.,lls dIII)StB'S' $e"itl3!l~ mUil.'lQ snlnIgmno" des~enSQ~ oon. mol Or) r. ~'e~ife. Q Ill~dc deooJmt Imll:r,

MIl!iflsojreac:l D ID!fJi!Ill}'O

lin o~ etliI'Ih1'!l1 prarmfEl.l pide,ls is 1 pe 1'801'181 i:'lOI sahld qlle ~l!' e:t"n ~ qllio rotnCl I1lili'c8l!1ZH so embamz.1.'l Y lee.n~(lJlI13 li1! I sm~r 10 t:l rJnOJ'h cia pe:JiglJO pam 5lI ~;rud ~ I Q. ch'l,l ,b~L,(d,

IJ u,ml~!e BI' cMho' piiefl&l:al JrJ! 111l1nln J~.'!Ij~el'1e.~ pW'ia1COnDtre( su e~l1ida c:e aal1#~ (Po':!;Pi1niaJlaUl, prlJet:la plnB·~t1iI~cUll~1i 9U lip; dl1'l 53n~re, s~ti'l1lf sl ~~fUi! jUlmT.n 00(1 ,'lmJtlba ~ara fnr,a~~n do W$lJrIJiQ'rl~ ~j 01fiH que 'lIea n.ullas..~rla..~

',[lurmlnl:~ 'I!l_lli!'mba~ dG'OO Dpl~ la V~Cli.lna ·psel.13I!lHB~1 II tetaf'los en 13'1 Q~ldlO Iill~I;I~'1l

TQ(jI~ ~~am~ai'!JzOJ~4lis !;te~ool tGmw ~mJaQS dcr I1Jhlll'f~ y' acid;ll rilhoa ~I~mnte QII rJ'robmrlU.o ~ara'prevEmJ,l' "'l1atnr Ial (me' Imia

Los l'noml1m-s do'tlsn ap.oyalr .a. II:[ ~t!jc r:

Dumn~!] e1 atJOa~o~ tQMOt~t!,jt' ~~,s s1~I",ns: dO ,P!J1lgtO (lim ItullClJO que Ii:! ede~~~ar 'fi.t!UIiIf! c;0ln F-I1IGa!il'~ \! saW 11!t!l1ifi!@ ArtUA~. edh~~, 'ql1H e~~lluU:mpllil cQn Sl!Jli m1nJtfOles p~ nr:lm~01i

CIUfElFltD till panG: ~liirnr quo on;:J hthDl1 un 'p!lfliIlJ1i:eguJD ,y 5~'B;3Irm~ru~r pIDSIm'Im P~ICP I,dt

cl9~is de1, p~n9· nlS~iELIJ1l.r<S\I ~mm Q t1fCJl mt9.mbl"Oli tiJlI1 ~I] fam)III!J'de ~a.$ !llaul'BflleS t:areas:

S:UnnlhI5't1l'ar lajl~m~ntCfl fid~ClU~dlOl:5' aim madre'.

Q.lldar.i5i'1 bebe. f llmpio]' Y JilimarlliU j] 1Q$ n nos may~rllffi. ern::tilrgame 'da It(ls q~,t!bL'l CejiO'S ~e lar Cii&l; cochmr. rallor 1m ro,na lilVM IDS lllJTl'l JI'IglUfll'l fI ~ i~ G'oc1l'l1Et y'illmp at lillCfitt

FatlI 11ar GtlF fa m.ndr-e I~UBd_il!! j,r allf~('Ii,[el'Q de saunl pilm su C·CiU'IE ~rot ~'Pil.tes dl:!~ pa i1r:l1 , II! I jJl{lfl~'fcll fIle'l ~cl~n nuldo.

• l.a Cri;litta de idS; n~Cls

.~gJe ~ J~~~!XI 10 "Imo QQ5. linGS 1il'I~!·rij un !;ml~amm y !:U rei A:a i ~ flll'l"(JIne Q' C1Nrptl eli! I:;. trmlIIre'.

'MENSAJES IEIt.,ACloNAtl05 OO:N U\ PJlE."'JENICION DE LADESNIJJTlilaON CAON~C:At TALIA SAJI)\.J

'~'RE\VENe:llmNll!jE l-A 1!JIElNI~TFlUl!ONI

€ f;ilDNUl.l:." T:J.:I.!:II.A I3~A

MensDjl;9 Id~Q!IlIll'D

w;S~l'1jf'lfl31 'nrrt~t1! 1J_en~~., lJA(J.' ~Ufmfl raUa 'e In)~iganlYla 9:1 t'ecn,tIlI'! 1.l!1JI.a. 't1USIf:JE' 1lI11~ml!!l1t'tticiOn duwatlte.: illlS' j:ll'Irm'~f,i:Js;' ~pS':aRc!li-1ll! ~.I'!lI~.

lall!l~~ l'l~Ja~ ~s ulr;Jfil_.i!iefiiall'.!.\Ie m~:I;B:.~I[mlralnleil}l~rl!id:n\lj I"lffiC

C tJ1r.Aa 1lIUIr. -1!1t;e 1,~~tif'I'Ii~Ii9)' flo:soetiri~ me. vr~a,

• lJo~ nlili t'l ~ ~, nlll1l!!l,~~SiQb'rcm [lQldru durB!l'1'te 'los ~lr:~IliIBr~iEi dl1'S rilriOji CI~ vJi:!aj ~eiJ~ SEar lJll'B~OS: efl kia e~~llre~ml'M1C!is ~a-· :!5-a:~ud pB~' ~:rfflt;lI:td! tlSJrian un~ ~'II ra ,~om.,BI.

~ 61 el'n1il~ .0 h;l'~t~;., ferl13in~'ha\~~a 'Y e:s1'!J.eIfTC!e~~Tb~ d~,~~,~~ ~.iEI I,,~ aoe; 811(iStc,1a i1l~~tll d~.bi3~ 'te.cUcII'- ~!'B'~Il'IIllef:1lia t!OrlZIII1C.

GUfAS

PERIIO,D,I'STASY MED,IOS DIE CiOMU'N"CA,CI,OIN' ROlfS Y FU,NCI',Q',N'E5 PJI\RA EL t!OIG,R'Q DE LA M,ETA, 'IDIESNU"rR/CI(jN 'CERI,Q"

PE~IO'DISTAS V MEDIDS IDE COMUNII '00

t.Ac liN r-tllEH'CIA 10:1: La S PIE'FIIOlll STjl\S V DE LQS MElD lOS t:Hl OONH.:J N ICPtCW,J IN eSfW pre!ii~nH~' '1l!1V~ dOli los ~O!O~ los medlos de ~mm1ica~l:onsDn pane d!1l S'U ,~II"l,am ~;;;a. ~:~fl~J,an ,~nlbs .pa'J.wm:l'i da OOJ!m!udo y ds' OOl\5:1l.1n~lJ de ~a5 pGrBOn!I!S "II I'm I1i~Ui]B •

Los memos de com!llnJcaclofil ,pO'l:.lcml)s rerOtrzar ~'I tr,oosjo de mo,vnr~aciDI1i eh:!' !6(Jas 1M wer.m:s vivas de Ia IDCilJ.lda It prua p rc mov:sr 1 Eli; prl'ful!,OBS1 c!ave en 19 tmlnillp ~ entarnossaJuoo.b'tss en III IXlmum~.ad. coon ,moo Ie ~a C01fJJUI mcilelcl' ~lIa, If e rIB iJl'IID audhmda ~ In conJUI'll- 10 [100 mgl'llGs 1M' CCl'1liHJlJ'IlCi\l'~l'Il'I Y ElctorQt; Sl.lcf:ollelll'PQC(!imGi HI'I~'lu~r t flcazmeMle para me~j';ar ~* J)r;Qlem.:JOn I;l~ Ie !'SE.1hJd ,t:JGI ,,1111;' ~ Ill. mlJ~en;J~I,e cmando whJraC'fOI1 iC~~aJ y 'Cmldtmones OOf'Ci.H!u:le ~I l'.lar:EI flU B~II e:!:u,61n.

Nue61ro' rol tSSI l'iJ I de inform 8if (Jon Vtl rl'MJ1~ rad ~g nrnndru-J 'qt!B B'CQ'ntcm. GGflfJ~m~S 'ilHJln16171Y ra~O!Qmf'i8 oj:iJrnfanifas,lJlruI1Qlmo& ios aOOfltt.~mlerulJs·Ua li;! !ooa~1dad y S'~m~i un 1!~i1rum~n" to de f~ dlnmmltla lot::l<tlll~ara CCU1V:Otllr Q raUlliQnes. Es~ irl 5E!rltI,~:fO' d'e' I'c~ ~Waranwl:! alru~ Ielos, i£h1! lJIr"lrscnns ,de ,!e JocaHdad.Y' sus a:IMdndu mB:£, 0 menos: perrj[jdhloos, 'Es~~ rellnoR bnn oral Ill! rJllot4lH''l1dl1d de tdflilndil ~D pracnc:as ~.1!i\'(l ~ ~er~~sr til' Dsfl.!f~iI'~tl cl~ I]Ufl'S aeIOr'l1!If3 snc~n. l!l;ls en III JT'IiSIJ10 ser'!lltm

E5l-ACUJ S DE PRO, .. aeON PROPIDS DE lOS MEDIOS DE COMUNICACIO

P'y.I~lim9: pUbnGa at 6iOO~ ~~~ dl! ~nl:grama ~B educa~lDn EI dIstMcla Q;u:nUlnh:iBrlIes: InllcrmalJl ~5~ '~ft:Jg~~m215 ~:e t[cfITHilt:ld1n d apfrdtll'l;. de diversiOn, 1:10 edui'" ,cai!ll!fn IfJ dl£lnna.lo_

Pam ~I tmt;n:llt@, pElIll:g[J'1 IiItlClJ ''1 rJe oamuf1ioa.g.16n 'p11llUl1Ilnm Oli 1.:lru,J QIl9 de, m.ms:a,f:es l::1'ave (:10 que .1lU;ll;l<tt dQ~4mOti e;abarl y ,dBI;a;poyo ll2 e~tlcac an ~L! . !JI' conlO Pilflor an pmc:itI_Cijl, lcs

m.£Il'ISflll!s c:~'a'l,l'a:) I~W{jJ ~(JIr !JS{!ChlS, en hoi!S: QrmrU..I'l'Iida.d{lS ,CVlS11iJ9.

MENSt\JES SClEl'ltE. lAi MACil6A1 1:U\V1E !!:ON ENFAISII EN NUTIUCON A'CTOI5QC~AI.i PIEJUODIS'fAS Y MI.DJ'CS DE 'CO UNICA:CrCN

l.hCT~INC',A. M ATEANA &XCLJ!lj 51 U'.a, H1AstA LDS 6 IMIESSS

'IA~fin'I"lar a las niikmJ' ~U100 tlIa man!l.J'ij 'Ql~,~sl· va ~ylr,elf'l~m' If)s f.l rime'fOs Bills t1~e&~ ~:~ vjd ..

AlHil:lElNlfA,CH3iN ICOM~ PiLEMENT.A'A'iA Y !"lleA EN MI't'AQ'.N,t.rm11i Nl'iES

"11\ pal'I.I r ~'(!; ~!;I S S'l;19

11'11 esea de ~G~d.i'lPro);l~ nlildnrn fll1lW. sum 1 mS~I'1!:::lI' ",n"'fiJiil'1'I all1U!.n ros IX! mP'lomon ti:n~1lI ; recijeu '~ pBW'fllli, c,I~ all,g canleflllcI~nl,dth:[@'fJI1l y en6m;~i· ~O. ,M Mtil'lu;nt!ftll al tnbimo ~ rCmpD I~~'n I~ fB.L1i111 r.;ls mlatBlll::J.a J1a.s:'1,i:'i los dDS

n 0 as·c' milill "

MlEln ~UliO!& eIO:YIIJ':

11 1.cti'ha l:I\fiI.m~ ~~ Ifill!! 81 pl1ll'itler V m~jor' alfi'Jl'iiom CI ClIJ 1'8 !JidEl n re~ b~'~~Si

1nmetlID~Drno~to naddo: 01 ~~b~' d9bo 1mnHf su pmlll!r , roaJo Rllnlen I~n lira l'eeM miQto'flUlr, r\llau itlu, QPJ,e .{Ill) ere.-rtJ ~i flJiliiUI y 1e11z.

H 1.t!it9 La 6 mese~na ~eQl'¢' mWGUiI ~ R~!"'lll11~c'r fli11irf19h~ III ,!liBra EI De'b~. NQ na::esUa de. oltr'O !a~II'lnlmt~ rll ~Bm~;:S;, Sel I. dllb;g Wl1 ~Olo' 91 ~h.o lm'Itas Vr3tq;St t"~ mo' el ~ in!I6 1ildA p'll!r In ff!efilG· 110 'J~ en ~1 t'lD~,

Meulln~l!a ae ,apa"a

ins bab.i!s: qUt!iI :SOli[ U Im~l'rl OdDS, exai14s VifIiI'Iefl1fl iCOn ~J,IOJ.'Uil' ITll!l:(ern'3 I~ astl'! los A I~e see enlenmm mSnD5- ,,!.lEi uQLJ~I[a$qu\r!I !'lllcl~el1 '~tT'~I! l'lrm~ de a~

M~gu.na 19'1!:l'Ie afll~ II(t::Il:ftl nUIIJt\l fJ l'glOO:!l'OJ~e ~ 18 100000s 11161et~

IMl!'IiImIl~' clitve:

.. R6Icuarde 1JlUE' fI..$~f!! btll G me.sMllls hacM rnI~hlll~i1r.1, 11,}l!i,ol U'f;lIId'l allm enln d'~11 LSe ~ C1Jtne ~ SlJ 13, ~;.I!Ij:'oos~I'J(l.r!lQlt.

"' A Hm enh:l d l~ r;lln os Y 11 lias €I llli:rlir d~ lC$ a m~::iil fj 'r.qn filtfrni(jas.Il~~Gt;:ruJ y ViJriaMs lonumas-de IaLIQll~fill famlHtll[, 'a, 'oo'l'ljl rJti& jlrintlpaJ'eiS Y 2 'en~11!! CClfIIt~a5

.. I:l:l& ~'l "eI!i '" I~~ naG" de 8 iii 2-4 Jl1eM1!S ommn mclb~r '11 Nlu 1'liJBf.!ilai~ cmnia .0111'1 f!l! r;jl;n I a.s

'Ol)'r'!!,in ue I,H:nOO'llmn I Imido all Iillfut M15t!1i qU'li! ciJliTIpl los '2 ,3 illS [JQ g~al;l;Q mils,

, Cm-Inoa el (1fr'lIrnll1iio.CUiTlpll~ ~Ci~ 6 rneS!l!i go d~Dd U~,~,_ 1016 'otJIM~B£.Jn'Il'anW de .salw;j flil1r;a ri~ Llft s~ p~[mera ~5 ds V1ilwnlM A,'~' QIl'l:I~I'I~tl·Nkj rrr.:~~nQIIJ.s, ~U~ In [!lm· 1'S9.1?tOnl llIMln!i Ie Bfl.EiJil'Via y cvil~ml'll ~ U!! SIl! enram~ en ~lJnlo

Ol'ras pr:~U::~~UllIS dave r.eJ'OclDI1.ades 00 ril 13 p~WrildDn dB' 'i3'nJermedBtfes y v~n~ 1!J1ICra 51 e Wi 1I'iIu1r1,.Q~1Il

"111111\10 -aj I'1I.Fm t'I n~rl9: [,In J3_ ree!~oo ~I'e~llim.s a: 'iII1J~ 119 cfl1lmlri Ul 1~;ctiJ.I!'am'B eom~IQ Cl €I'D VEimUna, uaot!\ D:~T, 3~lljrol'l:! Ii t!:U111~~H'lmtll fltl1l!)JS~ t!!1'I1m.&> de ~LI r; QUlt'!'1 ~ra~~ 1,111 a~Q.M

II b~n~liItll'll1lr' I'm~ II!'!lM!>. W1ClUflhl'B j[l9 i!1B 1~5 tllf~:6!i V tili'f,IaI3) L1o. mGIU11'fI _aUlf;;J y 1~VDrSB' ~~n;, !Tl~mi~S: ,9.~ n a9~ R V Ja· ~)~I'I ~aa~U'i!tMIEl11l1 de~ i'm"t:';lon~ ::Int09 da ~lraWlnl'l~r l ~S dll rn Mt~i5j 'e,rc;' 'lIas da dB, IdJ~ ®mef i IQ5c IfUJ'gij Y l:h~l.\pl.!ll'3ij ~ti hm~tal'lal n liI!Io ~ ~, 1'110, !

rl\LIIM,END\C:IO~ CEIL NIII~ ~ ENIF'E:R r!.I'J (ill I'Cf'lnU~~lje aI11'1~DI~~Clill y rJr1l'ldIJ II ~ Id!ll~ ,] r@s oj" jVa I a!lIJt:f!lIt!IIr'~' n~~ h,a,hll mJlld'J~I", tQu~ I'll i:lf:I .'~" enla~r.)ill"

IBLIIEN TI'IIA fEl! V ICI~ [,. IilAliJ [) ~I:IAM1AN~Nm 'DEL 111'11110

~ _f\p~~e '9' ITlB1U'am l! r.::Ie~ mil ~I do Ii.nr mQf1Cr~lJ:; V ianm ITN'd!dM Iid~IDJt1· riJ,ru;, a.w:1"~al D~I1!I1,~

M"Il'IliIIHJ~ !ill P'1l:

YI!l, lC!~n@s ~ rdA,1illi deba r.'I roolJi[ Imlas sOE V,BCUn'EJ s an ras fl:m~iB~Ii:ffi~o!:jLe~h"'riI~ r::tulr,Qlr!lmgr!ilU prlm~II',j:!irilt""'~ vt~'a. 31 e~~;. I'W1 s.a~$ y ltHrC€!!:i y es~ ~itit~r~os roit~ m\i~ eml!;ll"~ rrI!:it'J llt:jB~,

M~nS:Elre,IIC:O 0tPt€iY9:-

LaG- ~~~yri'~ p~U~S'!3 n ii:tJ:1s nl~D~~ rll~~ df'.l bSI el'lr,ermd~d~S !TIa.s,rrEI,~Ul9r'1hl!J.V ':ll3'~hJsAS 11:IL!1i! puetilen. DC'a1;ll:lfl'~r 1,£1 1f1'i:J!:!rlar-ll lo:i:l nil11i1ji: ebrl1Q 10: (J~J~~I1l!il1 11,1 trqi:l lor'1a, ~11i'liir(01tJa ~~,gmul!jj~ HEiI I II I~GIJ~' !iii I, s:mampl ~11 ,!It lormas l~rElvas: do ~J:.dJelClJlli:I$ls.

MI~n50Je~ Il:,iltl'!l\!e~

tt!.II.IlliO 1M tlllCl!1l'J9 00[1 ~SlJn.flue·!hjye"v lalbol"l. ,i!I~te~' r;!g'PrElpao: rElr rnfS allm8'rc'lI'tl!!l'f 1:11'110$ ti,~ l:l~mel' ,'/ diet dill e'i:l,,"sr,o I'os rnri'iQSI ~,ejjtlUe!ll derl'lml13J ItlS Fle~es1i:Js~e,s, V ~!\H,q~IlEt:S de.' ooml:llar los ~ll~~I~ ?.tlri~ I]r~o

01 Uis 11ec~'Si Imll~~~Vel:I3lS ~E!, 1~5; 1'i~T:flJ's. cle~fl'1 JdtiJ$Eich~ 'ill ff.lrm:a s'9~lJrca, ~ilal1i~n~Dla~ en ,F,l! ~,~l"IIicla' a~f1ltG'rfL1" Q 'e:n u~~ f~:3E1 ,'U I~l "till I

~ Iltlhn~ m~!i !*l;lltllW"llI dill b~,I&al~ ltil ~iU::lr,ma' e,'{; -tCf:n flIf ar~~~' sagu,. ra, ~1 ef"IJlda Q. ~IQ:rai!l:l1.

RjJl~(lma!'tI:!I;Jl::llii5"

~ t: iJ~dS QUB IQIiu laG 11~!!llm rite&. a~ la r:tQ'ml!.lm~·e:d b~ng'm ~.Lilfyj"'i:!1~ S(mitfll'lt:·S(J1 te rrn liliSo ®!]glw ras dll ell m~nacl6n de.. exor~ !'B!il.

r.hl!h~JIllSl Ci gVG-i

Clmnd'o JL1S f'1111011 Q:$I~r- Qi':lfGI'rWt1& I'IB1:JJll~Uall CL'JlltililiUgt '~fllnf.!lndd Il3tl'~ r1:1i!1,tem~ y allnlQhtr! tilil~e p,!iI,[U ft!l~·k.lpEi ~u:ae m,~ pr'onlc

~~ EHiIII!iu.I'ea 'C"aw'

·'U '"" J ;J" . -!J ' •

1m 'Vjcj~!'it:ta nt!'~'l,m ~lIrW;l prlV¢jUi -rc~~.s ,IQS -. ~~!ItI'QS hQnal1 ~i re5p'tJlI1S9.blll~ad de .fIIIj~~{ , JlIelilun l;lif!1r los ws~ de viQI~r:I ~la Q mBI.bil1'o ~1'I'truIlIU~ 0 .:fum~l1al.

1II,IiU'nIG.l;Jjos dl6 IJP~'(!>~

Lo m'allr lin ,i~var i:!J nn~o 0 nma U1m ooitMBm'ei1~lI a I di!I1.:lro Ige ~yd, a,f h6'Gj)iliil OJ a,l !OI!}ofm da,ali.enm~1'11 ilIl~. 1:::efCt!)Qen el quo tB pU9~a.·1!tl{:ll'lliSr d~ n1111110m fJ[I8~lilifa ,eSL. l~rdb'lJil'iIiEll

~ i~ mrulirillo 'e~ P1i!~llres es ileoa1! el m~ICtl Q 1&1!i'H~I'ermara (;:>5;14" e:1lllga(ms ~r I~Y a Inf,arm~ d~ ,~( 3, 11:1: ,n111.:l>i

• ausqujJ l~~M dill .~~I Y' lert9~!m' $1 1~~llOlii1 fI~ ,OI!Il:Uj_a' 'a mtfss do Jl!'Ill~Qnc16" !J ~~l1mon dol. m 111~1s ~n1'1l'fii1111 ".oorniill!a lJaI1e:J1iOfflO d~ la riJ I'~ e:~ ij ~@S o.emadfl3':fl" c~mlM.s IN :saJu.cl ~ n]Iill.In~~ IEifla, IJ Ion r;aw nBmmm;n;~ ~ ~ l!;ljB 'pa:rB l!~B hagl3 ~I'iil'nle .a1 pm"bIGma

-ANEX03 -

LISTA IWSTRA T'VA DIE I.N.D'i'CADOR'.ES aAs,clolS I

A./EP'I-1/«e de I,a famfUa y ,'a' ,com'uni,dal,d

AbbgacJD Conforl!flocl,!:i1l1 'CIIl' "nann .

DlagI1i"l6s1~c:a 'It! call III IJriJ& ~,pn'~vl!;I

'iliaD'!:!!' P,I nUl r61111 [Fi,adiCIPllUIll ,'Pln Ide Trn,b .11

EI,IQUclim de '13 anSB, dB Klan

PR'oo"'cre,s

Ila.8 'f-omUhm truoln lim c reo nien'mlil'a 10 up lil!;,b I.d~n i's I as II;! m,c UtI'Dl1! G'hl''I1J de IlJurfdll~D eI' II nina/a

,) :1'11 _mel1l d~ ontlVltlDde~ de abogacla fiI, h:nl~'adee: ~lOnelgs.. rJOpcrcLame.J'llraJe.s ~ I®DI

2) m til e ct~vtd"ltlB'~i'C:la abcgtlclu Cl'QA aclal1!5,sm:ia-

3) IN'.Ju~i:lf'D (y nDnibri!~) de 1iIr'g'II~lZl1IilI~r'~IBS qu~ Q]"r'or~ rnan la6 alhmzss.. is. llkvel IFHaCllrm [!Irl, i:I!3Ipru1emAnmJ )' 113~ 'I)

fl,po d:e.org,sn ZKJllnas e 8 lOt s ·oct~E!sque iiianiar· , all Lasralia.,ms loilidlOS ~ till ~ ~ pe~ot.fas qua ISS conl'orl'l1ll'1

i) INlJm:eml 'y pOrm3I'~I!IJil3 de mUI'II~C!1p'tm en 'as qiIJg solilln 1~rl1a1 al dl~ el'l~e,~lr.a IDmt~ p:prr!lili1'alt~Q

8) NumiJflJ y de O'lLDnh:lpfl1il& q",e ctlel:l~a eon ~rthlmliBC4an

lle.. Irnea d 1 i311 esp:2dsl Clep,ra:IC'II@~ nUlflciun a-

,fai del men r d 5' OOS

r.) NlJqHiI~1:) y p. ~l1Ilaje' [la Tpll I CII' PlenmeaoiQ~

prat1lal~ Illy q~e ILiBttln reaJ ZJ;Id 00", II'EI p~T1lclp'Bci.Of1 da j rna.yorla de I,es Of11anm1i:d n :S SOl: 111M Y die te,I.1FIl ontF,lnte:s £Ir~' rictarsa . omm

8~ INumefQ y. JilOmbJi®:!ii de m.iJfiI'!ic,1 pJela qu cwmlan can UIlI,

Pil!il'l cI ~ n shum

9) Ir~llmero y JHJ cen ajar l:!l1fa~11IiG"Omali D Imd~'5 de JI'cto· res soCfaJ _5 . UB e) etUla UJj,ldil~6iS de aoIJ'Bttla cra~ 1'11).9 rama !i a lee, "

~IO, :NUl'll€! C ''/ ,po,rcell'l[n pmsMton~EIIl; ds ~cl{lj', S

saofales qLII~ f9Bllza_C'! vldatl d8 SSM

---~

1) POI'MI'l:la,J Cli;!! ~OltJIlCIOrEiS: qLlB COnllC@ :2 O"llt de I'aS preaUws p~Qr~.des

U!~ Poretmi de c.uldadD.re& dl'l1lf1.a&'m8l'ltifOUL 5 aoos:-

pi 2 a mas de-,I'as prsc'ICa!lll'lr crizailtas:

all

los IEfCU!l~es .s1'.lclnII1:!'5" Jiml!ll dSI'f]lrrollai:lo ~EI; capaf!1 dad ~,Dm pmilJlt'nr,et ~a;& pnmu· elll cl'I'l'le pWDI'iiu.rms Ide

r: l,I~dmIo i:e~ Im!:!:nxn de, '5 l],nO'

lSi Pasanls}f;j dlJl mll:irB9s~cli'i!'e9-qU~' ~B1.kulr adjyJ.... dad~ da' ~. !C'lllOt:r~'[1 ('~~ prdll! em r1B~ el m ~s previti

1M' ~O,rl~lmfil!'I!1!:~ aetQ~as sodales ql:!lG ha uum~lldQ 1183 ~~! wt~ B[h:'~$·de~1J fflS~ch'JD p.lon !lie I rabFlIIl

1 S~ p~ ~~,"~ a,la cU: amtllfm.!· Sf~ial'E\'s,~,uC' hn h'1lh:rh~,rl~ ~a laJifilb(Jmct611 d~ I!!IJ1I rlUIif'£iI ~IOin ~!fJ UI';Ib[;JJlo

"Ij~ PeriIWlIlflfG a:tcu rd~b!ls 'ICe r:nQ'ldra~ dill 5 ~ es Q'Uf! ha ml:l~1da lnri:ilm1B~~n SQ~rD Pf~UQas c~~e IPtu 2. 0 JNIS Glll.eres ,~~~I~s

17) PafJCefl'BJe df,! e~a'lllBc.lrn{~AI1l5 do S;BllId CJu pmroLl G3\iS ,~m !::'Jea~ c'havl! jlI'fifDfti!i'lE as

Ui) ~,c; cilintDJ~ l(Ja DJih,j ~'laCjm ml:u de sarud ~ ~a ,~O, [aaHm~'CI a~llvidades een CllmS aero ~s .5~QiL'l:t!il$ jil~~'lltm 0 r'J'!et,

11~ ~QroJ]TltaJe d~ fll~lJ qLW g~udea j~ eala~I~Q~· mrarlWS (iesarw:l ~' ~1JJ!i !W1i alGil~ ~Udo~ramplmm· db I~ oo'Ira.giB A~Epl'·NU~'

*3) fir V~E!I'Idia'de dE!'snlJ!l'il~l~l' r::I'OMlu rr'~ C14D~} leJif. 01 m r.lr:rih:l,p 10

a'~ ~ itia ~,~, l'ill~sl Cirml ptll r liig·snl.!l "tJ6't~ GS udo g fEllJe In ,01 H'~pUll!. ~B rBfGul1c1a d~1 m.unh=JPlm ts ff;f'S~ U$!mJ'

A,NEX04

LAS 16 pRACTICAS ICLA'VE PARA EL ICIUIDADOI DIEt IN'INQIA, EN ILAi FA,MltlA Y.LA IC10MU,N'IDAD'

1,6 pricticas CI,ave pal,~al '{I,l' Cuid'ad,o Idel ni'tlola ,en la Fa'miUa y I'a COlmunidad OMS~IUNI'CEF r~J

Y. MENTAL

• 1.1lClan'tl:iJ J11illiUJ1fifl 0! ~ri.J GI\i'03 i1a:;rf.a, IO"Si G 11I1C!.lOO de· ea;;rc;,!

II! Armrr1fr dll? IDS {I meses loicl'~H anf:1~G!'nl,ru::jiiJf1 QQmplC1TUl:n1\l!1~n. ccn ElJlrneJ1lJOS Ir~~. mHritI'VDEt, COli aUa dCIISldbd C1J~'CJrl(m y ~\~nldr amaJTllilnhindo h'" ..• 1 las ~ af1Q!i dE!' edad Q mIls

" Aa!gllJr~r que r!'ltl~n maD nuhlU>luoolvl,fl'lmln.a A, 1"Illlfll'o. zme]

III IIP:riJl11lJt.r(ln illol ~lll!;i·a'rroUc Hs.lca mnmal ';J S(i.C1B~ h~:5III! lY li:lC'JOrl ~

ADES

V'aClU 11 !1!'F Itl nlfiofa u:n~e5 dill Me de cd!) d E[[mll'llanfoli rorreclo fill l,ue9$ ~·~a,'ll:sJ.d~ r:lQ mnnes

~n lu~ I:JQl"ld~~l!I:SID malarm' hBO~f cI~m'lr a 1050 n~lios bn~ ml;)gq;lJlt~ros l~niW~~r1A~ do~ con 11r1~ ell!:: i d~

AdaplBl y t'tllutrar10W CC.mtiu,cto.s 3J~h'1J~ru:lnG QlJtlI p.reverl~ an I~I SI C AI Y !WI~afl~fI ellm:lo Clrm p~gf'las U1'h: ~LMldas, I nrlUYrilntJ"" r hlt:l1~ tru-ertoo:os

r: i·r.~.{.~~-~~. '. ~ _~. - - ~- - .. - -.~ -~~ "tl.!....7~1.::J •. J.:!l.:

Iii

&:.-gtlJJr smiilmarrli!il1do al n111Ml '~ll'l?rmQ y darl.a- If1Cl!i Ilql~loo5 Illnrll'l< A II r r.,lJam]I!fI!!'" ar~ rO~lln~a para 511 en1e~~, !'i:I,d 13(1 prrovellClOn V mW!>JjC t:ld I!L1:l1dem~

iPffl!,l'EH'i~ al aIhI:ro, desotJ Ide y \i'jol~neta hoou fo~ nlflOsi&s

'Prom 0:\1'& ~ pa tNlr:lpaaOI'lI eie los 111]1'111 I,rru; 0 n 81 culdadO did, I LiS rrr~"'J,O$fa s; y an 101 salL!U rG~roour.ithIi1 do I ~ mil",

iii

R'econoccr ~BIlEr.;esloa(j ~ 1jU5CD.n Vw:Ja, V Dusearll!L UF1 pl'I:l\l~edofes fL1;IUCWldos Segwr In .. rUOOlflEH1dad emabo dill provaefjor em: :EiillhJd. 80 lJ rJ!l Ell t"i"itam~m10 s egtIl~ 'y r,(:!oroncla

A&l'!j!um'~~ que 105 emtl Jlr,il2wdil.li rer.1ban Jh!nd6n J1rcMt~I'14 ~lsJ~ae, ,,, ~ Ilac~ban la alQ nCjOrt nffi::~nf:l iflll el pa:n~. Qj,.Ilerp.c na 'J 18 ~ [l II "IU

II

,II r I III

, I U il I II II I