Está en la página 1de 29

BLOC 11: NINA, NOM, NÚMERO

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
LAURA

NOM
NINA

1
NÚMERO
APARELLA IMATGE AMB IMATGE

LAURA

LAURA 1

1
ENGANXA UN GOMET A

LAURA

1
LAURA 1

1 LAURA
ENGANXA UN GOMET A 1

LAURA

1
LAURA 1

1 LAURA
ENGANXA UN GOMET A LAURA

LAURA

1
LAURA 1

1 LAURA
APARELLA IMATGE AMB NOM

NINA

NOM
LAURA

NÚMERO

1
APARELLA NOM AMB NOM

NOM NINA

NÚMERO NOM

NINA NÚMERO
ENCERCLA LA PARAULA NINA

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA PARAULA NOM

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA PARAULA NÚMERO

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA LLETRA N

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA NA

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA NI

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA NO

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA NU

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA


COPIA LES PARAULES

NINA NOM

_______________ __________________

NÚMERO

_______________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

NINA
__I__A

NOM
__OM
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

NÚMERO
__ÚMERO
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

NNIA NINA

NANI IANN
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

MON NMO

NOM OMN
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

NMRÚEO MERONÚ

NÚMORE NÚMERO
CONFEGEIX LA PARAULA

NINA

N I N A
CONFEGEIX LA PARAULA

NOM

N O M
CONFEGEIX LA PARAULA

NÚMERO

N Ú M E R O
RESSEGUEIX LES PARAULES

NINA NOM NÚMERO

NINA NOM NÚMERO

NINA NOM NÚMERO

NINA NOM NÚMERO

NINA NOM NÚMERO

NINA NOM NÚMERO


DICTAT

LAURA

1
LECTURA

NA NE NI NO NU

NE NO NU NA NI

NI NA NO NU NE
LECTURA

NINA NOM NÚMERO

NÚMERO NINA NOM

NOM NÚMERO NINA