Está en la página 1de 31

BLOC 7: JAQUETA, JARDÍ, JOC, JOGUINES

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
JARDÍ
JAQUETA

JOC
JOGUINES
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

JOC

JAQUETA

JOGUINES

JARDÍ
APARELLA NOM AMB NOM

JAQUETA JARDÍ

JARDÍ JOGUINES

JOC JAQUETA

JOGUINES JOC
ENCERCLA LA PARAULA JAQUETA

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA PARAULA JARDÍ

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA PARAULA JOC

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA PARAULA JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA LLETRA J

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA SÍL·LABA JA

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


ENCERCLA LA SÍL·LABA JO

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA


COPIA LES PARAULES

JAQUETA JARDÍ

___________ _____________________

JOC JOGUINES

_______________ ____________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

JAQUETA
__AQUETA

JARDÍ
__ARDÍ
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

JOC
__OC

JOGUINES
__OGUINES
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

JQTAUEA JAQUETA

QUETAJA AUEAJQT
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

JRDAÍ DÍJAR

JARDÍ AÍJRD
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

CJO OJC

JCO JOC
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

GUINESJO NESJOGUI

JOGUINES JONESGUI
CONFEGEIX LA PARAULA

JAQUETA

J A Q U E T A
CONFEGEIX LA PARAULA

JARDÍ

J A R D Í
CONFEGEIX LA PARAULA

JOC

J O C
CONFEGEIX LA PARAULA

JOGUINES

J O G U I N E S
RESSEGUEIX LES PARAULES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES


DICTAT

_________________
__________________

____________________________
____________________
LECTURA

JA JO JU

JO JU JA

JU JA JO
LECTURA

JAQUETA JARDÍ JOC JOGUINES

JARDÍ JAQUETA JOGUINES JOC

JOC JOGUINES JAQUETA JARDÍ

JOGUINES JOC JARDÍ JAQUETA