Está en la página 1de 31

BLOC 6: GIMNÀS, GOMA, GOMET, GRAPADORA

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
GIMNÀS
GOMETS

GOMA
GRAPADORA
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

GRAPADORA

GIMNÀS

GOMETS

GOMA
APARELLA NOM AMB NOM

GRAPADORA GIMNÀS

GIMNÀS GRAPADORA

GOMA GOMETS

GOMETS GOMA
ENCERCLA LA PARAULA GRAPADORA

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA PARAULA GIMNÀS

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA PARAULA GOMETS

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA PARAULA GOMA

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA LLETRA G

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA SÍL·LABA GI

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


ENCERCLA LA SÍL·LABA GO

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA


COPIA LES PARAULES

GIMNÀS GRAPADORA

___________ _____________________

GOMA GOMETS

_______________ ____________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

GIMNÀS
__IMNÀS

GOMA
__OMA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

GOMETS
__OMETS

GRAPADORA
__RAPADORA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

GRPDRAAOA GRAPADORA

GRADORAPA AAOAGRPDR
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

MAGO GAMO

GOMA OAGM
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

GOMTSE GMTSOE

GEMOTS GOMETS
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

GMNSIÀ GÀMNIS

GIMNÀS GMNSÀI
CONFEGEIX LA PARAULA

GIMNÀS

G I M N À S
CONFEGEIX LA PARAULA

GOMETS

G O M E T S
CONFEGEIX LA PARAULA

GOMA

G O M A
CONFEGEIX LA PARAULA

GRAPADORA

G R A P A D O R A
RESSEGUEIX LES PARAULES

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GIMNAS GRAPADORA GOMA GOMETS

GIMNAS GRAPADORA GOMA GOMETS

GIMNAS GRAPADORA GOMA GOMETS

GIMNAS GRAPADORA GOMA GOMETS

GIMNAS GRAPADORA GOMA GOMETS


DICTAT

_________________
__________________

____________________________
____________________
LECTURA

GA GO GU

GO GU GA

GU GA GO
LECTURA

GRAPADORA GIMNÀS GOMETS GOMA

GIMNÀS GRAPADORA GOMA GOMETS

GOMA GOMETS GRAPADORA GIMNÀS

GOMETS GOMA GIMNÀS GRAPADORA