Está en la página 1de 31

BLOC 5: FISIOTERÀPIA, FITXA, FOLIS, FOTOS

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
FISIOTERÀPIA
FITXA

FOTOS
FOLIS
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

FOLIS

FOTOS

FISIOTERÀPIA

FITXA
APARELLA NOM AMB NOM

FISIOTERÀPIA FOTOS

FITXA FOLIS

FOLIS FISIOTERÀPIA

FOTOS FITXA
ENCERCLA LA PARAULA FISIOTERÀPIA

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA PARAULA FITXA

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA PARAULA FOLIS

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA PARAULA FOTOS

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA LLETRA F

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA SÍL·LABA FI

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


ENCERCLA LA SÍL·LABA FO

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA


COPIA LES PARAULES

FOLIS FISIOTERÀPIA

___________ _____________________

FITXA FOTOS

_______________ ____________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

FISIOTERÀPIA
__ISIOTERÀPIA

FITXA
__ITXA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

FOLIS
__OLIS

FOTOS
__OTOS
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

FSTRPIIOEÀIA FISIOTERÀPIA

TERÀPIAFISIO IIOEÀIAFSTRP
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

FATXI FTXAI

FITXA IAFTX
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

FLSOI LISFO

OIFLS FOLIS
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

OOFTS TOSFO

FOTOS FTSOO
CONFEGEIX LA PARAULA

FOTOS

F O T O S
CONFEGEIX LA PARAULA

FITXA

F I T X A
CONFEGEIX LA PARAULA

FOLIS

F O L I S
CONFEGEIX LA PARAULA

FISIOTERÀPIA

F I S I O T E R À P I A
RESSEGUEIX LES PARAULES

FISIOTERÀPIA FITXA FOTOS FOLIS

FISIOTERAPIA FITXA FOTOS FOLIS

FISIOTERAPIA FITXA FOTOS FOLIS

FISIOTERAPIA FITXA FOTOS FOLIS

FISIOTERAPIA FITXA FOTOS FOLIS

FISIOTERAPIA FITXA FOTOS FOLIS


DICTAT

____________________________________
____________________

_______________________
____________________
LECTURA

FA FE FI FO FU

FE FI FA FU FO

FI FO FE FA FU
LECTURA

FISIOTERÀPIA FITXA FOLIS FOTOS

FITXA FISIOTERÀPIA FOTOS FOLIS

FOTOS FOLIS FISIOTERÀPIA FITXA

FOLIS FOTOS FITXA FISIOTERÀPIA