Está en la página 1de 1

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO

EXTINCIÓN DA LEI
14/1970
IMPLANTACIÓN DA LOXSE

BUP CICLOS
FP ESO BACHARELATO
COU FORMATIVIS

1999-2000 2º BUP 2º FP1 4º ESO

1º FP2 EE Xeneraización dos


2000-2001 3º BUP ACCESO 1º BACHARELATO Ciclos Formativos
FP2 de Grao Medio.

1º FP2 RX
2001-2002 COU 2º BACHARELATO
2º FP2 EE

Generalización dos
2º FP2 RX
2002-2003 Ciclos Formativos
3º FP2 EE
de Grao Superior.

E.E.=Réxime de Ensinanzas Especializadas.


R.X.=Réxime Xeral de Ensinanzas.

Calificar