Está en la página 1de 8

I. I 'I .l'.

1211

DIRE 0

dtu h QQ si L1Q, la fi.'tiga

- ,.D- -. . I'_. L 'CUO,titiU-aI]-,~ i):~;!liilmada

del l.os l!:Ki~o~ ra'liees ..

Bod.'S, De ~'l~ ~I Temr~Jo parr10qlliw nBriTt! bS:G· f'I,mO. a'5 a r-

qa.itecturn~ 11OJe.nti DiU, re-e,o,..!idl· Gomo cl So1;l'IlCHi .B" .nH~ toru'm d'e ~os hebp'f!o!" i mf~t1j'.XJ, ,tomo la (':laci611 d@ la!'ii pl·e:gad.~. ese 'Te:mplo' .Ie debe ~ III Te~taut:'a~ r;:i~J~' .. Ho..\.· din r,ell';ons-trllY,G 'Ia ·in rlil,..,dil dele.s lTiY.enQl~ d'IlUI p:fa,eCicm·nles~lg-'tt. r~:a Ja fi d~ Uin pue fiio Jll at ce,J,a,~de 'Oil .1l;i'i.~!'C.tt;o !'!nca:l'l.s« bl.,!::,.

Su -;:1 fI:,rtiiilado fa, p~Oin~FI! In pila ba.u:~ tiSima.l, I c"n~es:~lna~ ri 0',. 11~5 eie·rcicia~ es,pi rirtu alt; .. , cl CJi.'tJ:t\d! de: ~. ta pobr _ c .. D., ~hodelo en,tr--e' i:rt ,1~.1 san-ti~qliH~n3~"_ IQ'S dolores ,~d;'VI3d~. ~. ~ h-eridas II: ura []l,j]:_~, . ~ ~~ l). tns t~a:eli ~I!;it: h~ I" 'do ·!ml]tj· (iea!!' m IT! o:r a1ic!lad de

P'. r DH. ,JESUSM. PIEElRAHI.T:A. ]'" s..C~SEI .nbrlCs.laoge-

, n1 fJ na pre,t -.~, I . dih:SJon

I ~ 111.1 I ,0 Idll:"l ~hli:i\.. t'de1 -ciIlho, .a la. S. ntiJ Eu f~",·tr:, ~IJo; 1.1 Mre! en

II /1 • I 'J" }u:s +' Luunrn::!.l_ Cl~k~, !b ... i:~n - d-~bJ g'~r~'~o'Y H.tn":n.I)~ct~-e5~-·: ~i Jos, hum

I _l","1 :fI~ ·f!:!Jf r::Ofl.ntA lrl':' ~e ,I', ~ C.t:ltWl. l!Hrb'Ii3.F~i1 h ~feil,J:":li!,

"I", .. fl~ hl"~ It~ in tr ~il.. ~,a II .SUi 1. l7\Jr-pPtl.jm"a ,~;J SI 01_ e'~ Ii), I • -e~f sagra.

r h L_t""J~ ,IC"I 1)1i::'I,. e n . ~l1rlSal[da .. ,a "'~Jdliilli! !iii!! de:le.I'CI al f 1m:; .y if'! C:~BlDU

I ~,"llnlJ n _f!-I 1!lm J' r Ir~ I'll 'Ili'D se ,~fr,'I!_plen"ien. PQJ~ lin 'IU I I' F f~O ,"omd

~ 1\ I,f l L hl!'ridoll' c. nt If", • .' .• !Jen ,lilIS- di).lcllPlinas t:t!.~liigIt IS; .' fill r.la. .10

hit .•. de te,nr-]- d 'I r I U£liII. bac,· qu jljlliO ,e.xptJ!iiilCliln~ d !;Imn le .. :ttaD

• l' ~ IU~'''' rl-;uJor I Ii;: :!liD ~rr de luz, yaMI r I,;.ClIW f.

'·11.:01"1" .. -

Esra £d!"cna Il'ien~ H.!, I. ~,gni6Q

ei ill de' oll • '.I i.1itl!:,:ds t:'DCtCltra" thrm

dos dr:_iridill 'miCa ' 'iil fro torn:z6.1l de: iiGf'rdut..e. ..dl'rl:ciJllro a o. !. 'Vi', nlelil." 'IJ!C I]~~ t;g'D$jIr~Q,d al fruw oJ!liiQ' !.:lI!:rd ,t-ai.

De ,a)" de. dOIil,de, Ufa_I!ICB ilU-g ~et • vqJ'it:.f'

" . iiloor r I: n (d:e 1601 s pIn tu I ttJl - u m p I Itode ~ln -'[Jlhe,I'n eh 'mI!RliC!l;, ,!'IITII':1,Y1I::I1I' C"'AI lra "id_ eual es I. CO~S.<l r:",d(..n I~_~ I c:ib_ Ie ,_ese ~I .... ' !TIt '911'"1 t.ons. ~r'r:dl:d_ .per tr ::,j .. i6n veTIl. iIili5td!ll!, eBllCnsto 1}1!.N 0'5 :1II,pri'[Q· ~r~ - e I _~, - ~ C'!!eJ" de ii!'t. - r:mlate' F1tJl. do:n(J.e term i 1'1!

\ ril!i;£'l:1n~d,miell'l ~~ ,eiltprtl 'ild,CI po.r_ 'iI!::!ite pue:bL~ i,l: • nere -- ,t'! _ q u,[ P;U3 d.:einJ = Bie:l'.l.

_ IRi-n, -gbJOO~~, 0I:1W'Iri,!!S q:ue' Vile tt,a mf ct6', ~"it:\ mb ali:::}., "/~U'i'IIl'IG que el de. 'de ..

'I I, ~i..h 'n viti _, no, ... .oWl qu~ m,_ ma.~ )'~ I :,I~i,F.~ ~,~Dio~ J" Gt Tciti.~!dg at J es.\J~ro'to !;!,h ,Il I 0 ,ciif, 'que ,os, D'a tfi,!:l hervi'r; pete 0:0 ~~!.ler.emoo ~,tte', II! e~ el o,~a:s" ale. ¥UI!5!ha ~xi~~c.ocia-:KC~ilI:m'iI!i~J',! ti:'iili1Jiii aQDcUa mare 'lut." .b •• bleAdl'Jl rilEdic3da tndol; I'~S' d1'3 dfl" g",i'dn oJ! a .r l'J!I~r!, al 'e'~idad.D dBI hijn 'un"i~g! que b! .. ara, ;!'oln q;Qe~_te III hubiev~ maililesta(lo !l!1I m~ ner'." fiI,~glllJ ~ glral'ltud: nirf!~nl!lK:i,mIeilto, ) mo:ribund, ~o,1} nio'S simlicanl~ Ie mirf.

'II .bu'n I n es man~(es~ilQ,6o q,oe b:abf~. :s!)lidII: HI'! ,r-ll 'W 11'(' d'~'~a:btfll. wdOl su vid.L 'te ,dijA~ c HIJi i mi", pr:m.l,.I.le DO Ime 10 n:i1I'bia- didlo an-

""l.~ 'L' ..~. Ji . .1 t~'

t~ ..... t 1~",'l:i1!:'. 1::" tel !iJg;ll;taIJOI u,tIi!l lie'S'ta Mt&St'll ..

I!.",ro.s pre C[IItes, si bien de poco " ~ 'tj' • l u- d jj' ..... 1: i n .n::ptJ ."iQ.~ rimMHc.a d= fL. Ij,i~ II -eolLi 1(J, tEl GI[,CI que ir £orma b tarjeta, tum mlf[l I ~:rec:io ,01 e inccrmp'tible:,. llel'Q;"" 'm il I'llt!:'_ko OO'razon,.l IInti Die:to de DO '[-=,., CI\l,Doclm:lieMO ''I,'liI:e asp:ir3 _ -er FreD'nB Ii 'ID'maliJJole l' ~u.r1l1'll clfms nfl:!mlllrl III gractM de: ,lo qll!H! " a estd ~neio=ild~ por I '~fJ ci·en~la. d,e

on

mDltipltca, en .La r !;ill O'l'j Ir,eligk .. !:~, ,d~p:er-. r 1e:r, , que ',e[

GI!J:irn. ~ Ceja de du!'i. U ril6co ..

dJ~ E'd.Ui'=,U::<H~)I]" dmlid .... ,s par .

h:l!~,u&"\f!i~ &cuela ~rlmlna )' Cole. Ga ....

-oiDlZ!l,e~ de Sail. J CI~. reg~uttld. l(, H. l-IJi., de la- :~1i. CC1~ E,zt,Cuefa , de M ~!rlJ AUli~tiildut,a, dJri~OJ par ...

HI"l 11..::' 1 .

, J. JI .• i;;.'!,J. ~~ld II.I.S.

T e6 :d ~adr~c S"I,.Iz I', ho" dignf IlAO Jill !.lit: ~£:...!nb:ah.~ ... ' en ~1'C'iG de- Dnl J ant t."

'1_ [oQ'Her:a.I~J~'nJ de I.] Hd~. Herlltanill Co4!'DdllMII.·rj J a NUT! i~la" quien Ctdi6 PlL:lpatrirmmio ~~, (,~la rllfld~Qion, poner la" ba.!>eli del pnh!llllWA. de estes ~5ta b!tlcill'llcntO'i d.e cduc.c:i6a ea ~u f!.l~ r. 'I) OL Y',a 'lim J. Q 1.3 COI1lU Cnd~~l 11'I!iI~'!'Ii 't.'.lrd~ t.lllna Curi~. tomb P~f& 1Ii[ e.I a;, • Pledf1!hhd ed'(IJi ~tI~1il'M.as.m"i y ded"i611 t::. ....,.. del ineremenre d'e ~ .. ~e ~'I;JnteL·ola pr~ d~ nl'ejOle~; ma.teri,I:les I!O: N edifi.:ic>. t~D ne\f~,t.l~s a. caJ,'OI€:I[l 1.9U~ ]11. a.mpl~ .:1,9213, ,~e~ h~:vu-~'n:amjento ~I lin segauGo ...... ~i ... eJll ~ 9::1:6--, Co 100 Iii coo)Jera.c:i6n d-d P~fe zdffiml LilHti:i:l!flnO.: o'rn Dbt~i,Mendl) .nailiC'nl tJ:I,UIf

~'i p'~1'f'l5: 'fl~ ~~lIlta m ~nb.l es- ,r rnu:ionale;" ~ b: de Ita OOI:l~"ei':..ragT<!.,f~i~c,ar de Ja doto.ci6a ~bi ~![~' y €Jln~ enFll ras de emrej_an~.&; Indll ltii/iti.,pCl V€:l;a.nfiol porqlJe PO da::aip ..... J..-:- __ tlllr~ '~CjIIIf!!;ill ,s·lIlSf.ellimiLllI-la J b~A .m~_1!o!

,Da -I~i .r6'ol!:OiQOli' e e~ ... ra 11bor dl~i de nlM.as €:I ~-e: h i& n rcdbj~ :ecJvcoact ... ~nst'l"iIlcoitibD S'D:hoi.ent~S' pora tl'er oudadil ....

i~~,~·y -13- i~~i.tc,.itJ:o en Jtn. htum(M de .. "

t(l.-ru,~ en medlcina~ BBr::l~rde Uribe. - ifIIiIa.

GASEOSAS

r

L1f • .1«1 .. i r 1'1 .. jt"i"'1 ,.11 """lloI.~I·ii·

,. ei,Jillttei Q'CO ;iB . die: :!':a:grado' mmi' ~ rio: de ::udoa-s !iii r:e s en fa"",,Oi~ S~eM'.fie dt ~I!I,S ~=ligr,e:su.".,,_ Cada. cUa., ·ca,dla: hom, Ide 1(;, ta, ~ r:ga jUfPada., repre:sI~llli IJ [I I~" ). b6D 'mAs: el'ml ~'"" ICfil .. de:~a d~ sa.ctH:iCf!;l~ l' abn~ptilu'jj 91!e

,~~o - pri·lodpK.1

Ell lla. if: 1:1. r ~_ .iBtlliiI..

1 g'!~ ", Ja.,[€~31 dl: [a DiDceslSJ d~ 1I .. UC1II, Glial ooa..lufol at

:gr' u:ngidtJl 'In oieo- &llJlt~ t[[lfeg~

md_: cnLr. _ ber-

~a~ ·p.u,; urifi _ M: !iiI) hi~ , de w aJ!"

- ,e ,Ii ,:nDat

c. I .ehe •

~1r(Ji:t~r let COP

,£I

aJma., Y Slit h.i:nsaor:i:['~~tl los,.~.a'S C:af'05i Se":~ linli£'fUOS', esa abllJe,~ilao\['ii e;llJIe 'QJ'I1 reC:OIJOCI,,' r. ~ie n.~Q , grn rima m !Jly efg$~v~ po r: ~ZI,~l€ (h~~ q uienes, n~ i bell eses 'CO"~~:a. [!I'ff'jS, befl~fie~o!i •. '

No ba, hr;ra, ,cl e Itregua ~'~ m elS3cm-d,ll)te ~ de ilfa! y de Doc'be, .. ~em:'pre di~5p~~L't~ 3] -srer'Vlf at sus lith~.sl. :Piln ,et fiG hI)" d!:s~:n:!lo,~ Cu_ I!!do I as n cgr,i,!i sem br-:iruS, ,d,e hE. lOot ~e 5 e Ii: II: [I] ~g :so'bf~d -m~dQ ~ fl, U.:allli!l!!l' tdQS Il:n.rscan'lflS ,ui, re,paSD" I@~ de:!l€~~DSO a ruag, diana:; reD iS~ .e:~ ! ,s,I" ceTd~'flt "'iEI~a~ 'an~ ''\1!l 'I!Hl!\~e;l~o en L91 1[1_'tne31S som'br,3iS, atrnl'f,tsando OIUe:sI. pl!:azal$i" brgo I ~an,inos.1< ,ifl:b bLlSc,;1o de a~m 0,- pi" ~'I~if. En 'RS ~s: na,ras de alll~l<l!'i,riils y de: ,1llI~ :~didl_iS( rt.ite[filOl~~ cl ~H! 1ncl~f,I~ :~bfl! tt:,~h., d:c'1 q~e Imll,cr,e. a, qutil.::'Ji ,de-s'pLillie :3 'I:tSii ,f'iI!g lQD . eteraas,

- :N'Q tWene '~~c:m( CL. 'p.1J';3 rei l~oon'o;, iji'l"lln '''"U'' :J'H::rrr.""ll~.!IlS., y Ii ,ejemp:lo dft1 DiYm~~ '-,.J Irtm~ .. ml.fH;m~ ipJegari ~ ~!t!h~l d~ ;8j~:5 biJI!ll:~..,s ufi:plQri~ud'iJ pe!r,d6n, pi:!j~, aqlil,~nO:5 qoe 1i11t,~m ... n, l~ fe'r:sigllen. ,eu:cl'ue ·[.~,:m:~trCiD re.Uos .;;~beTi ]{II t;ill~ bif.!I!:n.

. Y~n 1.0' m,~~erial~'. EI ~!!:eldl1J'r)e, t~is'i.e:.mpf~ t l 'i nl l.3d~n:· imp'1l1S:ildot:" rl I.~ !1rr., n!d.e~. em 1 ~"tS(l!." .• T~ af~lflf'!o ~ laml n !luia ~na, c~lQladre !: .. at1i '" tl'm pI n:.ar!'li H,5'3d ~ - a :[)d. "rrUOO p<:.!1:" .IIIjHI ~I:'D ,riiJ~liIi ... imo fI'.ttrl'«"'. b eC!'I(I<;:a~ iD~,ra, de 'is. '~elC:dinc.:::I,~i6n d!e~ ~em plo: 0 bt·" grandi'us.a I ,m~ ntb);~ .• Otg:pn,Q 0" f':5ta nL'l~E'r3 q'll(lniJa p,a_(;l"o

q~i~_. _ _ .

A1: ~~dedQr de Itw~i n ta n::.i~, ~J.e1'G5 oro _ invir trer'ofl! en, 15 t'a obrOli. de reedit.iadlflm,!!lie ra ,de diez a nGS ;seJ 'ei'm ple.:3!rtlri rn 1~ ,gr ... rnilima 'Obr.a.

'y clW;l1es l'il&n 1.~'lli . ",eC:'I:I'f~os, de 'qlJ~ _ifispe

nlil.? La eenero .. ,dilld nnn,ca ksomefttidOl. 'res .,.:d~~. II,," los, bljO c1't'! La. ,r-A!!ja-»_ P·ero q,D'~ de nerific.los rIWrflse;nt"'- La labor.' ,i[t.rlloa de: coJ.t1!C tar I,t;~m~ mile de '~os. de 'orG; 'Cll':Q~as di lic.WdM a 'tadapaso; oonu'ariedades; lin&g

bo.ft:!l:i '. " .... ' ••• ,,;. pUQ,~:da lifilledm ell: 'COo ~[\;,~6~, IIramdeqDf! s:6~,gbgl:ca la, lorD dc' IDinl y ~.~ ea, li,~fI! plle.sta:s ~lg~, mirauli. Dtritulm(leSi'. L_liv,enoe .. Cmf,I!lIIlIi:'i'j .. A ... (''''0.1''''1 ,.

_ . ,_·, __ Iii:!__~U!l;i !!.iI_~III!liliilllil!ll'1i!

Lios Ii!D~icilta de. iS9! [ejligr~e:5:t 'iva. 1:, . g_s' ,e 'ru 'pa~ :::n l)~ii;~I:i, de e~e: dinwro ''Ilue, ~6 necesario '"'tao 'ce,ntin;Jar' J Iter,m,(J'(u' Ja obra~ TenefflOl :hoy ~n b~,tmGsa y rnal,n!£iQQ Itjmp(~t dfgno de:

Ifri'[e: p!ille~]~Q Cf'CI,'Cfnel!, ". a 1Il~ II;:Dra:zlfhl gramd.'! )~ !Ia~a Y:C'fll'DI,t· "t!, <IiI:c! aC~(rD. iCCUllO, :ras, de DIle:ttro, d:~glD1&imQ ,P"roID~ d~moS _ r~QEI.~cerla, m,e~(l!1' PiEU;~~, el ~!ii~a @bra ,gcandio~:a ,1111 houra. :Il.'ll:eSitra p,I'!!,H'Dq 1l,1Ia.

Y C,g;tm reg I,m anferel':J ,q_!le ,de 'bod,as e~rai lO,br,jti dleri(~',iI ? • :1N1 ~ngiln'O. C fIJ si tiM u.1u CbfU e.n 'q ne tf,is hom,brMI sec empllrna~1 t~eDel1 poil:' iD6vi~ _ el hiler'i] " pr,QVec'b,Ql i:~dlvii!lla~ d,e, qween ~i::!i 9.j'eI~U~ .~ tl,t!'i, cleI5!1.eelufates~tlJ. mifanl h!. ,glurm cle DUJ~ ~'ci bienes'tar ~ :P['f)slpe'r,ldad d.e'9tU ,1t:1i;g,r,e~el!I'.

.Hln, el flm:utlin d~~ fla,e'e;rd~te BI:ilf!llIeJtt~a el Rfllo m Q, piilld~ l,el·l:u!.ir;,ra,GOIll:I'l~ mallte! c~riihJ ~,,,!! = ~J ~br:e !l n pan, .'Y' EU] ,a!brigo 'i:e~ :J.DCra D a 11 OJ t~n:il!l:elEl CIil: ;~jll Yl?ie.z ~ [a v iud.i :Il n st. s't.en y am pa,fa ; ,d 1ID6dlll.Imda~ hI j.Il.1: ~(!)I ~e en. Ii:S3. hon tJl!' !d!S ertr:CJl3S detpedJ)taS' plIede Rcvilie d~ C()Il'~ UI:1l!l 1f' d:a!~frl: ;v.itt!lffl.arl 1:11. jOT,li[Iada",

E~n ei~acetdf}tl:' ~~titl, re;W'fW!'5Emt.a,:ms,fis mas I~a,ndes, atliPJra~cio[u~s del hombf~ mas alia: (10 ~Iili:tdr:. U£gar,ie::ei] 9 laral1'ta1'8 que :se OJ'~)p..f:PUI1~' ,!il:flm,re: piJ~3i sahrarllCt.S eQ las borral ea}ll \I' mm'~Jelitaies de:' JaVida..

. tin, b!r~fg,ndD :ie~ij mie!Uo £Ie agra4etb:Q-1D Y !:f:ati nui debe.mo5 pUCJl expr.esa:r:.hDJ' a D~ tr"O amadiJ5tmo:P,lit"[(mO~ y_ para qao. esos !Id1- ·t;lIutenI05SUiB fa ex,prMidll sman-a iH: raDalCrO ;"f1cro y ,r~Gm:oc:im!fen.[o" dig4Dli:We COlI lUI nbtas tel be !Ie I] tjCmOll ail:!, cn tJ loDdb ... CQ.ra:mn. Obra'S son amotes. V pan. que aiR

F ili... J.. H. Phtu.,

lC,"III' do d I~ri. f'~~drn hit:l P. .Hl [IiI-a

• • el'n~gl'l!, para Ar:13ga

S'I . _ ;(iug us b! rn'" D~e~'RIJ blilgra1'iac!lil.

'Efl qw: U -chu:la:d h' (II 5Bs ,rim eros ' e:tadia,s

'Y,,' I e~~.a Raha de c09'~ilJe'ra"el repula~ 1~.oIJ_. m - ~tdi1l pm~ n ~~"Cllf aJI c::.it~dftll. ':3<, Ia 'VL11IId , 1- rOil. c~ ft, Ab b!e CG n t~dos, a~eKli!: F comoniau'I!IO rpeml de el[q'gi~jh re'~t'fY~ ~ ~iII • . a~ l~ _ 100000a:m 1I!:s,. S\I!;S c--O.m ~nerD51, de ;Il~nl:l~ ~. ('Dmrl:tCcn ront:a:n:do la pitldn.,.. AS di ~mCJN3 db ~f: 1l1-!DJ que' IiBveiaba, 'en "tIS Kt:!l~ Y cflint!E~a l ¥Gac16~ di!ll'iuii de

GR ~bOll bVDr~. . .

~QJ; esea~& ~Dlr ~. pmuniilnos: '(to piil' If_a don. l'cdro &a~. ee~ ~de ltl n, Pl~ ot:ipiG:i 1C!i!'~ d£ !SQ, bH~ qu~el'l! ~f~ti01S a :I.ar atud~~ d.e !tI' If,u ~. U.r. ,AIn'u1nio Jo~ DU~QQ, R roe :a M~mn ~':'I de n de 'trill b a j.a =,lg~ n 'tle'm.

,PO' mmo ,es':l"i.bl&:mIe-.,

E: i'J ;~S' 6 ",,6 P.Hd '1 ~ bOT ... t. mpreln .

bn .lIIl.'1 I. PUClrb. del S~l(lin n : '10 II • IS IIUlII,,> b":1'l'lUiClIlCC:,'4 Pf!'!J do de .~edI lUI"II. 11 Al • Sr, J D q ufn P ,Udll 9 V~IK" til, DltIIIno . fecto . I ~ llaJ'Vl1lI S min itnst ~1 e~l \law 0- leL'~Um!l!l ddli!i':lle fae I!!II Pllr:tjE!llil~ r pf,at«tJ,)f •

• % la sembm Yen E';Jolld "" de.~ S~I~n~n.lrio era'ei!:f -n_ ~~ pi ... d ~d,. hl '('ll't~~,~ ~ ~Je!.ei. del jiG~r~n JCS1.Jji ~llti,1 i Y ~. IIn:wd ,qll.e lI,Scend, Ib e~~, _II . UgUI.,;t1Tli mmi~'ll:rri,fI 3.1iJJm.~nt ltd.il en 6i I .• "_ Jm!;1cblr' ~ de S71,], rm·ilitm,C_a ¥.l)CJ\(:Joti ~ .:ado. [Jll,

Sill injc.i:~~£llln, 'n 'I:f~!oi ,thdl~o:e~, slg,l"a:drtJ ::Ie It( a,:. tll~1 ft~ ;li':Ji de tS'e,~tieII"U br,e d e I gl~O, pa ra [,eeitijt IN' 19(11, e! iI,S de I.!fl,t-ubre Ila'1l 6r<1.ll'nes me'~Ofe ~ lei, .. 'ubdi::'lc9-!1 ~dD" el :IM del mismD me" y .:1 .D'WliiilQ11 ad,l), tdi:l de ncn.fiiemJbr~: sigulfZnle.. - Asl "I] ell~rt~~I~~U tic'I'n 110 d.l~ 011: h~_,dt~u Y~Q lIega.r Pil,r~_ ~I 11I\~tlpf~m-:l chch1. dll :a~e(:; r. :11 'P!t!:t'lb~I!~'ild(lll! ,Ullito eU~Yl"!!ll~anil::e d;e "H'::t; s9plra .. JC:li0n,!!~.

Irlayl!l·gmvem.ente: en:lerrmo el l'hIlD. Sr.. p~ do .,1 Vcer~~~ .r t:l~ d~:iCDnnPiedf;alJ,in .. vi. IQbh~dyc(;J11 ,€ll3Jt:fO t~m!):Jitl!i'ro.s m~ q a blU. !C~r ,o:!iro pondfice q,:Df} 'C:UPlSi:lgl'Dfa ~U~ manu para ~!' ~:U I,totli\!li~~. ,Air II m,o: S'r.Manl~ A.. ,Ltilpez d,e; IMe.s))" ot.isp~ deA~tiitJqw'a cgpQ hi ~Of_tL1aa deptrle~q ta:r a l ,Se~ n,r rO!J' clnc.o nueyo,

11"ini~lfms, despil'~ de: loolilSl:<l.grar1o!!l oIaeeMote. p,~3.J:a ~1~r;ni'~)1 d:: ~r.l . 11.1' ~o de DC to bra de ~ 9D~

~610 ,DIO~ Y ,ei bcrufu~ !,:td0 p"iJ!.1 da.n decimotl ll~ ctandC~\NiJwce qD~ ~~6 para el virtDoso ptabJt'e:r'£Uillbi!t' .F:idf y,~, pr~rrte'["a" al aea '!:IaDt4 Y COlli ,~lJ.5 ,mang,s. ~illu.da..i I~e leiipanto.pero C;iillms e 1~I]~Ees •. !If,r:~CCT el eller-po ~y. J 0\ SR'ngrrl dftl Dlo!ll. ~Q,!;na·T,a.B gAt. f sublime ru, _ pie~ d ~n I[q.u~U;Q bora at l!:"u~IIQ que no .~~ b:a pp d~dl[Jl borr;';Qr lam;b de, !Sa mfl:!ll'cn"i'a y Ie rirvf6 de: 'I1~~Ha pcn,r._ rodei';; !o:!!' c:Uas de .!j!iIl ,sant'a. wida. IA!I,[ ll(f vc:m(lb iilG.e:rca.:rs;e:a,l' :alta:[ dlari"'&'rncn tea