Recorda

:
Identificar l’objecte o l’organisme que es vol classificar, en aquest cas una roca,
permitjà d’opocions succesives presentades de dos en dos, de manera que, en
cada pas, se’n tria una. L’opició elegida en cada pas remet, al seu torn, a altres
dues possibilitats, i així successivament, fins a arribar a l’opció que concorda amb
les característiques buscades.

Clau dicotòmica de roques Ígnies
És porosa i poc densa_______________2
1’ No porosa i densa__________________3
1.

2. Color clar_________________________Pumita
2’ Color fosc_________________Cordó,bomba,...
3. Gairebé negre____________________4
3’ Diferent__________________________5
4. Pocs cristalls o cap________________Basalt
4’ Es trenca en superfícies còncaves____Obsidiana
5. Té molts cristalls__________________6
5’ Té pocs cristalls___________________Pòrfid
6. Fosca___________________________Gabre
6’ Clara____________________________7
7. Colors negre i transparent i altres_____8
7’ Colors rosats, i negre_______________Sienita
8. Color blanc ______________________Granitòid
8’ Color rosat_______________________Granit rosa

Clau dicotòmica de roques sedimentàries
1.- Roca de color negre o marró fosc, poc densa a vegades mascara o té superficies
brillants ............................................................................................................... Carbons
1’.- Roca d’altre color o amb altres característiques ....................................................... 2
2.- Roca formada per grans visibles de: arena o còdols ......................... Roca detrítica - 3
2’.- Roca formada per grans no visibles ............................................Roca no detrítica – 5
3.- Còdols o grans ben visibles, de la grandària de la grava................... Conglomerats - 4
3’.- Roca formada per grans d’arena que a vegades se’en desprenten, com els grans de
sucre, molt aspra al tacte ...................................................................................... .... Gres
4.- Els còdols arredondits ................................................................................... Pudinga
4’.- Els còdols angulosos ....................................................................................... Bretxa
5.- Roca de color blanc o translúcida, poc densa ........................................................... 6
5’.- Altres característiques ............................................................................................. 7
6.- Sabor salat, a penes es ratlla amb l’ungla .................................................. Sal gemma
6’.- No té sabor salat i es ratlla fàcilment amb l’ungla .......................................... Algeps
7.- Fa efervescència en tirar-li una gota d’àcid ................................................... Calcària
7’.- No fa efervescencia i amb grans molt fins, no observables a simple vista ...... Argila

Clau dicotòmica de roques metamòrfiques
1. Presenta foliació________________________2
1’ No presenta foliació_____________________3
2. Color fosc_____________________________Pissarra
2’ Color gris amb cristalls___________________Esquist
3. Presenta bandes de cristalls ______________Gneis
3’ No presenta bandes de cristalls____________4
4. Blancs, rosats,...________________________Marbre
4’ Blancs i ratlla el vidre____________________Quarsita