Fo

' ,

~~ 114(11. H",L!tr."rtl

En toda Europa sc canace

K HAS A

A

EIII tnda Europa se apr-eelS

K II A SAN A

KHA,S,ANA

DULMIN

PERI

V 10 qu~

dem,a~ pr!l)d'lu~itos KHASANA d~lle,ll ~u. alta iama eX'lllmdva· calidad

~iem pr,c <CODSga.randlll clip,

a !'Ill 1a marea es KHASANA

tante, caudad

Drll KOI.~tllaus K.'G.

FRAN'KFlIRT AM MAI,N

:2

J11~rH.iI(,I()1Ie.9 dL· ( .. 1,1 n. l.IM1f'll1 Iii d In L'rr,ldfq t I ,IIIlI'rkotLu" 11'lltJrol qur ,1Iu, nLler ri II d ple, y 1'1 ~~III!II.kII~ .~,J[I. ~lrIL"'!'" L~'1I[1J ~ LlU(l UII,!?mIlI ~U~ r, b". i\1l~,

SOBRE LA PESCA CON CANA

EI Cll!1I~II'lu h.mel) a1"IIJ.Jn 110 !ourrllj lDu('hL~ durunr .. ~ Iii ;I11.o'·JF., til' I!lrll 0111 '7~ I'{OHJ '~LL,~ H IIl~1 ], I"" y~ ILlu(h,) 4UC rd, ~I"II L,I ~,uerr~ octual hi] rrlll~)jJlo1'l IJilSLd cn I~ ~u .. lne I I1'n 1'1 ;~Ull I I) r[)p~ 1(1, } 11~~I~ 1:'11 el C~I.!Ifi" ., .. ~ ,i'l'l , I'll ~J ~<IJQII il,. dlprr~1 0'1 1111"1,, ~ II· IJlld.lII(] ~'('Im rill) hi !I ~Id.l I' L,' ~jLl~ bu&c~ryt' lin I nClleoayu{ia !'~I"" loll

Lns unns Lr;lh)J"i~ 1" [ll'Ir.1 tho ~w; at loml:n<lil. [\, ("oo'~Jl"d p,1r I 1,1"h!~r p It 11, } cofr-s, [,,0. "tN~ l'l'rJ'~ c~'n"Jv~ ) con\ljcliI:n,11 ~o1mll!'·~ I'll l[lrlah, r]~ ~~- 111.,,&, C"t"'l"dlldr) Cud,] huovo .,L'\5 ,ll" que 1<'1 milllnLl io!,]liflhJ ~llle III P ", Y ~]'lr(1S, UI IIU l,'OCZ,. ilIp rn nd p 11 a L- I .~, U~].tt ~L1hr.J y, 10 quu 1"" In<lll fhfKI~ I'ltl,n I", II ~lJ d[;j~"rloI, !'lillo, ~on l!cnlL .'oH.' I~ 'Il'" 1l'r:l1I~ lo~ aronl!i:'~ ~In um L.'9, por I I d· flinn, IJ II" seau, ~C' r·Qln·lcr I \!'~ ['~ "~" pnlVl't 11"'<1 )', ~I !e~ d~ 1L1!1I"l~ILI, 11~1il1lr,,11 ,1 f''''I,~l'],';, r Id ""n 'mEd J~m !ili,.:1 ~,UL~r'lul,,_ PL'II) )'lrltu I llIli!n, ulh)f Irf,p"o,lILlu, 'L"'" ~I conntrr.iante h 1]('nlU ,~ IU/,~'Lr J'or tOOdll las ~IJl~ne[J.

r~n C~ t I ~I( ~'Illi IDIl C n ~ run rn'lyu rl ..

0, upad« en l1,'mlltJ rlL 1'011. f.'"n rill'"

n I ("T! ,'nII!A am"nl, )n~ hIlT lin,

~ .. rr ll I d I" I ~1lr!<I voiri. 1,1111111" .1"

r t r H .... ~ q IJ I n I, II('a II ( f"n I pi I ~ L!ll"llL I1U, I' ·11<':11

en 1"01" r ,IJ I e I ~ I [ll'>

~I [ lr~'CI]I ,.bJI'i, I

jl'uk. porq U L 1l1ll1( II ~ qu.· "u('d"11 vIII VI!'I I cllrl!> J" 1.'1111~ ~~ su hart

tanto de f u.t\n lII~t( [u I

han perdidr, RLI. , 'i('~t I

UlliN,). , "I~L fl t"1~[II .. 1I1}8. S:lllhrl~ Irdln rnll]Ji,~ ~nlr

T"rnhi 11 res qu pi

d

II J I P'!~ ~L(J ,]1 h urn I'll IIJ II)'. II "nejl' ,lL, LIlli

II IJj1'llll,II"J" L II'a III~ l ILLh~ rd )1LXI Lrlh ['~ll1'r II ~ II rJ"j] ab,md '11"U.3., ~ ! ,ll'",llI" d(l ""5' ~ hli RRI]'Ir.II.'rH • 1I;1.'n].' ,Iii l'r['~"ll~l')i' ,] .lb"l,l) .... n, , ~ J iI~l,lI" IHIl"lc f' ,pel, U<.:I c r n I n ~ '( fie 1" nHJd'·r I, l'·1 nl, ,

l[.J~:I, ("~m lurb«, v 1111010 VIO' d tJ

dJ.o. Y run ~'d~ d I.! 1l)~ penteuus j}UL! J 1.11 ir .J1J~')m"vllC', ~' Lo~ l11'unllh

I hurt: 11,' 'oj I 1111111 r:l .111I!.ill~' '" e 1l"rLlI'II" "'I I" till'" 1,1 ,·rlll.ll'lI

~I ,.<1" t'llolt,'Jla, Ijo(tif'II~~ ~·ltd'lA 'r '<lIL I,) tit.:' p"PL'~ r"fl> !, II' ~1Lt,1".

I) m(01J{'I". l;ull~id(J V"1'1~t' rJll "1\1- I~ VI~~ rHI .. ~rl~ Ii-UU111ILJ~ hI, Jt II I,j Ll·llL..r.,-jl'n till udqulrlr IlOr Ull 15 CII<lTlL~jS ,dl!lIrru~ un Idlu Je in,ln

~ [[ HIE! ·'[?I~nil1:'lIlLn I', r S':H!oJr llcn~ill~ {I fll' nte Dli~I(,JID"'.':5, ~ D~r~' C(l31ia p.n III~, l'oIr ,HI""'"',II ~!. ,~('I(,,, [~(' \.drrw, De ~~Ll' nlud,) l'chcl .JI I' HI< I 1'''' t,1 11<J~~e I. ,,1Jra I n ;U~i1 ,'(lllSU LlI"d"lI h~ i!'1.!~b,,, .jl ,1l1hr ~I" el dliJ

l." ~rlmi~ ". r, Ilpjtl L'n III Plo.qII'·llI" D(! lit 0111'>01'" 11101 IH'r~ [lUll Lor'!. ~"lIi"II"" ~Ll<1I f'n ~'l (),'foilltl) ["~d'llcll llUI'd"rI 11"jl' FilII 1r.,tlili11 ~I (,'Ir )1,/~,III"I{} Hue,>, 1,11'11'1('11

I j'1]!-"U!'L1" fr.i II.:1P d,'1 hnmtut'! mh Ln!!i&. nir I ril hlr' I'LII .11 h ~ rr', I' I ft m, rN f'1 In! 1'1 CLm~·ntlluU ~il,Llln(J d, III •• dll ~u ~ lit I o:l~r Il1Ih' In 'l!lJl1rr~, A.I h'lIutll' 1. I'~ d 1~1l) • "j\LJ!oI<1 ~A ,"IlI!Xll>n qUQ LldY t nlrl 11 II (,IJIIB Y ~Itrll 10 m Lsmu 101 cOIII',lnn ['Iii 'f' I ~., rTll ) I J bu ti"Il, ~rll('l L nl n" ~I rL·U(1 } la d. tr Cl'm ~i IUI'ln th' "I rIO modo ~L'dlm I ~ L ICI L~ r I!~ 'I uo.:, .. ~ hi. ~l IlIdL,l n In ~lIj'if!n. ("n r.llrntdll. p'~Cf!1r IIllLV nll'n,

\'01,

l,,~ dl~ .. ,Ii, !]" ! .. ~., dl~LI[Iw:ul!n 1.1,," II'. <I~III" IJI.1~ c:'l IILI'l I~ m('~il ucualumhru \ prmut\( I 'II '~I.r ... " ahlilHI nd.l, IElllrc

I ()5 pol.1 ~ r dll'! ,II d" II "iN ~'Jill ,., I .. ~. dt·

Id 11"'.!5I'] 1 ( vi d III, flli!.!)f,,1'I ('~~rl()~

IUdH ~ll:fi upel l 'u"11 "111" I I I!! "I U' (I , nl jJoII"'I1, la~ c<lrp I. lc ~(!ijllil I~ CLl'iI,IIII'rl' del PII1:l, A rin~~ d. 11V\'lCU,brc

lHnloll!l1 (] L'~ Mhll!;tm uu 1 AhlDe .. 13.

[11,1l luil' Idr., .u Soli mUlo'!l. fJtl~ renlJ.ulJ~ I' ,:o;~tlul,j[111 ("1'1 I'IhLltLd.,llh!'!l r I('j(m~!i \·"p(:1.:itih's, ~I f'~llL' <lU~ l1~h[1I Lrll~Il(I(] 1m lu ~ILl~'1 ~or 1)~,'",IOll .'mp' Zo!lb~ 1 dl&. lrlll~llIhr .. "Ill' ,'L puoblo. A mrtllclrlllll clt dil II·jnl'lll1. t'mpl'H). ramhlu rtf! P<lH"(o.:-r Lntr i: l,,~ bm·'llQ~ d"llcilr.l'l'lil ~II I~II~I .I LL~bi I 1'llf'".,lUliin lin lIullnlCl rcli~ro511 (_r'l I"i I"IttK'·[IIIL"~ !II' N.I,,·i Ii ~I ~l' ynlYIQ muy J~iuctfJ

nllll'l Lnll;> ~I~. rp.C!':<1 !'[iJ€> ~(' 11I!ll(.1I1 IIhl'nLNwln mmlo!:, C'!;I r lert» qlJl!' no h~ 11[,111 <1f.r~ndld" ~"d<il~'l,1 ,I luLIRf, Jl J ~II!I i:mDu ·'l. h~' per <J h~lbl,," rI 'J 'I rt" (i,lf ~c'l'ill, I rI,' ~'Ido, E!I dl,,~1 t LI ,In.~L11mhr., <I I"'il~'r polU t~'J1tu III q nn dlc!! mntil, iIlJLQ nu U]}~lo1[I(1 ul.J Po.)l1 " jJ\>~ ~ r do I "do au ';11, I1C I'~ hoJ,b1a ildo ten LIl-IlL" qu- 'Ol'''lil''l r

CL lw como a llrur ntn ~.JlutJIII,1 C;

I!'.l I!! I l(l<J';llt'O UIIl'I]te l"!t In

l~rr1 c.][I,~ tJill IN~ "II III b tT', CO

"n o;uuLllllt"rir,] I"IllJlL~~IbJ ~ 111 I ru

d C' Ip~ Il r"nr>~, ~ 1135 ps iB ~1Ii rlt"Ullill ltl,I" "1 In!! nrtn VIIn " III bu {\l II hu-ntes v~nl~rI, mllm.lu Unld",

mol' Ilene .jempU! 1\1') Ll'"lr'l" .. 50 'III I Io,.l<ln'llQ hml.l!lil(J • P')' !i!rilnrlr" qUI! I 10ft "~'liIlj. 1 'Il'll~rr., 1f"~(J]l&fm~\Il, ~n <[;!Imb-m, III In 'I tL~~II~ d 1111I11.J(1 V "" ~LlI'tI(l 1,li.

1111[1"1110'" 1"'1 nlilIolUj~] rI~.,I"IolE(! rd p,r I' II 'I!' U fI r"",IJlI'·", n I LI·"r II i II IHI 11 ~ III~ I ] fI(.I 111 ILln,);,:U I Lr"L<ld<! ~Ir' L'[)ml·ll.iIJ

AII~ Ipit)""' I!!I "'!Ii II, 110 luchd y lo~ 'j III q l' ~[)'" W>H ill<! I II (: t~ II.lr ,,,I [I'~'

~ltrd<lJ".c r.1 dnLll1 L~nl -.I 1\, In~t" :'Ilk's 1.11 I H' 1'1 J.HJII\~ Y I I,., ... dUlt'ii":!l d IllS

3

E

m

ndo en guer- a

L~ I!IJl!l[m dl!' I YIJ ~ ~ ~gUI !le'\l'll iMI1 ra:.;on ~I ,ulmbl"B dt: ·'c.~"rrol Mun· di!1 '. ~t! Irll.lu 01"1 r~.'Illd~.(j r1o' IJ"~ IIU['rfB ellro;lp~<I CQ" uitervcnctcncs I!X~f~('LITO]le~.I. Lam £fIIndi)1I DIlUIlIi!llI II~' dl~~"D ento nces nn ~url)r~ ~' p.1 'UlladQ th. Vl!'n~IIE!5 Ifllo par.ll EUftipa tuve ''',ulll,lil~1I ~lIlltil:O~, LDo paz dl;! Hl19 re.... ..,IUCluJ1.u I]x~llJ..lil'i,rollrn;:m!e II EliJropa 11 '" biNI eli 'l',·"d~d. quI!' diapuso I!'I ~II· mme pi'U~ n1T~ ~rl"ln ~uerr , (1;;0 C~ I),HiDm d~ Qtro co~~.!I1 0 Il'HHIl~nt~ e' In'i!~(j() 11~ V!Ilrulle..9. n~ tuVIJo rcper-

,1I.inn mundiai OWl ~on!tHuVI!' p'~n ll}u-tl htmdlrl! IUUI1<lbJc IIb~oluL~ nj"'f'JKld, En r('~r.jdjJd ... .IVimOiI llihan 1m ,PrutmrllJ IjIlIN'1I m IJ n cLiolil de I"d ~ ] ~ HHllIJrl.ftl t'iIlD:l<'!lILd, ,ED lmlo~ loa pmlltclII elienchl.lpli. de I" TUlrn ~il iI.:>aplilll'l" I~ In!.!rlh~r[il piHlJ I!I i!.t~Qlle, .8", pre;::IJ1~ll!l~ lo~ ~\"Iom~& del delc. nlruenan 10. clIIl\ane~, I" ItU'Id.»" "I'IH'':'~ 'f niP!!!,,!) !til rr.:.a ~P "(llfllrl~ t.. En lOll .. rroznlrs chtnos, en 11'1 jlll'li1i! m!'lI<!'Ii'l, ~n lo~ boaquu d.~ lIomero5 !ljj~inCiI 111 iiiI' In~IIJ(I,ndl~. en .Ahictl, E'"I'I I~ "l{]n~ ,fjrliclI

d~ Cq~~U<l, IIlIt,· LCnll1l:l!rildQ<, 4:1'1 C'rdlil~J. en 14!1. rn.L<'I~ uel CdJn<1l. labr!:! Tn'\llil' LerJ'a V 1"11 I.,. ;k[e mllIQS del mLll\dCl ~e !'I>l! d"5-~I'l('"~odcnlldo I~I I!:lIl!rrl!l V Ljlo>:lolli J I;};S com bd ljcllll!"~. "LJnq\l1" "llo~ lu Lillof(ldJ, e~t.i n u njg".. enue sl Pill If! I (l¥ rnd.rf<riu. iIIl:' 1<Il ClItImt~ll:i-=r, D~ C~dli I rnl! v 1 dua ~J] cue lquier flJ'r!.· oil.. III Thl'ltll dCoi'!jnd~ alro IndhrjdlJ'" ~~ cUr"" lJ.ute do:r I~ Tlrua f tode jllnLol.l 1m· h~ nhH~" cDIlIl:!lIrllin en et pcrven i r d:f I 1'i'll..Il'idu, Vt!'rd"HI!trli.m~IlIl', ID~, Inlere"~ .. pu~~to .. " JIlI'~{' son l!11Qrm~:!I.

tLocali.uu Q tuJef'lder~

p.D-!lrl;)llm~ denommar m~'I!nlrlr,) ".1,' !!"'!ijJI!'CL;l.CI,II'1 ~, LIJ conaLd~rilralflo~ run 1,;1 JuBel" IlII!" Jl~m.pl'C""oI t'lI) " 1 ~ h~Ffl flU ~ 1!'r1 ('I ["IJ.1I:II'. N" !II"·,,,lu ~~I, 101 nllma· nldoll.!'I j.l,·rclh. en pnrl1i;J IU1!oI1r quI!' su I:m:llen!rd ~urn .. rildo. r.n IJI'I !,c,l.mu r-Jro ~oIIILII:U' \' ~"'I II~ ~11l ~el II~ p~~u:n t~ n ~[ln ra;t'~rt quLl\.n ~I rulpabje dll fllIl'1<1 11111' rr~ !'1m"..!! oIIdqlllrjc-o , ... tlC.Il djm~l1II01ICr;, LlJ cU~J!iori ,n I:' . ~\ll~"hilhjlld ,~!! lmportantil! f n.o ADJamIP-rl II' 1'1 ~!I~~ I r~ rI~'" d vj!llo!r 11'1[1 r! I, lInd ,,~rqlll! ~I: I ;,lr~ Umlm~"

( - 1 -

- - - - -

r II do ",1111"1 U MJ." .,....11 ... , tll.lll'..l r."ltd "III NLiii, lNl, r r ...... 1.I..---1"'11'_A jl~'1 n''''11 i"riI r·rn.ll'lllll id!fd.w ... ~ .. I JIil'tLl ~iUI I.!I!I !~rf-nJ~ Ii" fI'Iul i"',f • .nll I.lII'UThU nil" IIl~ I 1"1"1 !."I , n\l1_.~rr tr N~hll".,.-.r .. 1!'1 n r.il If fI,./ ul;J-", .. .t.-/-!J~ .. .1 .... :11 ilJfJlJ'sr"JQ~ I!III~r'" r"'rtl'",r 1ll'Fi ;.u • .rh(t! ~ nu 1I'!lIn;!W rl~ 1~'i~ f~~· Hli-ll ftJ·l~l"nnn .r,.PI ~"I..J,I,IIrIl4 ,. ~[,III' ~,iiiril~ rLllhl .~IR f!I ~fl'jrrrTJ;[l Ir.I~N.I~IJ.,. lfIIl"r ..... ,..,[;I~r~ ~.II"!iI'.!I·1l ~i'P. i"1'I!LI'm.i.II~ dilM,lrl.rldJi til ~p".ur~J d. la. 'IiI!" U"lJ!ii~lJ3'rLI"1 ~1"!iljII ifill" 11l1l.I("./ I .... Illti'"lllii. ~ ru f"lr,ll:d4~r! 11M Jn1 PI.IJUJJJI"I II,I.:JIN1l1~J"'''~.:rl1;lI'II'illl!llill[",y.nnr. !!'tl IU"J,l!~IJd.1

o!'nn ,r d en !.I ( "'I')" e fl Ilttlm(, ("0.150 C Q ['I" rh.tt'II~I~ ll.~!I~r!unLJl!l .A.1."Ill~!1j~ M.~ hll' ~~~i! (.'n la 1li:!u'r"h';l,~I"n ell' I~ ~'nwI' S~vj~ Il~a Tt'r~t"To, 111~lulrrrd 'frOl,1,<l d~~d~ ~ I I'J LHI e I II' ul11o>n to"] ill I <! ILJch.1 "loHliJ .11t Llldu".!Ir 1\.1f>11l.i1n.I, e I\llill rrn.UJ1. L '{IIIl ~ hol{'t"[ I~' ill'" 1, ,j ~n "",Jltln mienlrllS fl ~l'!'~I,'~" j''''l'llllp L.ln~ I>~LIJi-l'Li;on p'lt'IIIC:~ min nnr- ~id~,j dr' Il",Y~r 1.111 1!J:~hd <II M,·.llt"lF~IIL'f' CUllr· h; E"L Il{]lrh"VI"llH" rIJlr"'~ Jil 'IilllNr~ m-..ndl,1L, porquo 1.1. l>~'. ]l(!rLllrL"u:lon!!"' e~p,'r<ll:Jd UlIll rt:'~'(dllll'm tl'lI.mll! ... 1.

Q uh rto 1\ l""m,~1'I1 o;! qllL'r111 oJ "'lli] ~ 1 r)~

Es !Ilodo:i Un i dl'}., d~ I ~ !lul!rr~ ~ pm JJ 0:-1 III;! di bl~ .~~'r"lr prlm IfJ~llll"llL' .,. pacto trir"'I'1f"or I.,. 1·.llId,,,~ L!"ld,,!]; lnter v ~,jl"r"" de hech« en [.l ~.j(lll ~ pur mndlo dOC' III II"~ rlr: rres\o!Imm y AH~n· d!'lfTIlrnt(1,,!: t<l~ udn d InRI<lh'fr!l )' n los ~tI"I!'!~J y P~lT rnvdiu d,' 'IIr<':Io!finE'~ !'n el m-tr y pr" v ucat on r-n d n ·~~u-

I',~ IJth·rt'JC1 de III~ IIri.tnt!c~ rot~~d.n ..

Ull~ ~~,~, ~ Lndii~'loIllbl~ porquu ,)Iw.

Id,·or.E' o.! 1(,,. 111"5 r-fu IlltJ~ prindrLU~ !.It' L" lrJIII,., quiun L"[lIi!JI JJ1.Cfo(·~ fn ~]o;.tClIuer Joll ~U~, HI ~l'r~ L.:Lrnbl~n t'iO!oIr,.[T"'IHe< el ClillP ,hll' ,it· qur- t~ i!lu·rr.:l ~., n.<l,·.1 c:ol.t~ndid'J Y prlT 1:'1 ("t)n.rlJ[l~ QllJiJ'n h!l) ~ d~,c,]dil hmlhlr ,.,1 ~{lnIII ~l(. (.'~, e'o'l den II! IJ U l? rm rmdu ~~ r h,·..;h.., r~!IIp()II~~IJ[~ de CRI,. p:ln'"ilf'ul ~lll" '" n,tlll,Ji.1I1 (..llJlrn c(m~I.I, ro' 1..,,sJ 1'li'l!JI'llr5 d~ I!l rnn[I~lImClIJn oL1l:~[k t'!;!;;> fill nk! de vi!;lll !( torn ror<>b" rOt I D Hgu len le P rjm ero, A L~ men i LI q Ill', I" re ~{llvm Io-s Fir' ~bJ(!'m ,I~ ell! Eu rUJ1<1 III L~ I'! t,,1 ~'J rno Flrnbll'r;L ~ I'll!"'. I U I I [I~lin\'11 u I-'''f n ,"'11., il,' Ii '! 1<10(1" (]., 1l0l roil flU" Y d~ ~ I'.,J[I~" hJ:f.u til! !llo~rl.ll rUIJIlIJ'lIlcu Il11 mO!I'I'tJ d~ ii'll'rr~ europen, 5"1!LJnuD. Inl1!l.fl1'·'r"l IHlenlr) mL.lChii 'rlh·. dil QU~ I! ~u~tr .. &.[' d ~C"j,nJ.~ l< '-l uc 1 CI U [, LL>n S ....... L;!-II ~011

·rI.- 1ll!'miLdDfl~ il hf'mLfl."dt) ';1111,' Ellw)', .. ~. I .... ~ 6~<l.doa IJlljdm D,' llLl"~'LJo Y "qnlll ,,1 Lip:ll(!,o emnrtcano !:Il' lilt.",· venlr en i:\I"'P" con Ja mi.lfDr Jr~'<·." s i dad poa III lc. i!!Ill'li'LD tel l1C((_'~ ill.l d (II ~IB~BI tiollnni ,,11:1.11' lh!D1pu III 1<11"'" ~ur 1(.1 munos 11~~Ln 'Ill" fOl, I!Mfl eel,l\i'1~1O" dl ~pl.p's LlI I 01 e~ t:uo[t(.h ~ ~,. I" d"" [~,r-~l1nl!. V o!Iqul p.rocllil~HIl'·l1C~ pm,,,,lln l1.ooae v i!' 1 ~ II U !I' ,1" N rur rl" (",~ I cu I ". Conlidndo un que r.1 .I"plin qucder» gj!~Elicl~do per l .. s i'l~nG:'I"n('<] Cl·"IJ""I!e~~ ~' qyC por loll taruo () cI~ ]Bf •• {'s' [un"!:uL\1.L sill mIJ~~~ resl!!lIQnrilJ l'~~'IlI]) I'n I iI~ nr. ~(K"llJcJjJ llL'~ tl LI " L II V JE'fl' n I U~o!'l j

Il'fUJ [)rlpIIL~J .. 1 JoIpOIi ru dl~l'IL~ dc' mal'lcin1l cJol<lfl,"rd,j,,,'l

~n c~dil I,." <Ii! r~l~ ("unU('n,iJl )".~(lm<lujoll hoi! lHI'teqdhJil loc lliur 1<1 f;!L1"lroli, ]]]ll·l.lrotl' r[~H' "L1' • ~IiFflI.iI:~ •• IIIlr 1·1 .... '11". Fl'O"lHicoJ& Y mill! '~I h"n tJ,( ... dlO I" pe,-

Iltl!1 JII.n ~~Wml!!rl-tl

/' .. ~ I I"ld rM 'J Flm ... 1 .imen: e un ["J,III ,'1 <I curope o ~lcL InH:i .. !loln( (J. ~ d(_'1 c.,njh~! .. ~ur(lll"'I), 1]n8 IIUL;:HO! iI~ ELJW_I,loi ICClILlra "1 l,uldl.f'vhmo j:lllr una illIf~·t:' ~', par !)tr~ p~J L.'. 111M &u~rr~ DO dt!L'Id.fg~<I

4

II SaH:~ brlll.nlci1I

Chlnll no [)I:u~do

Inmt t11~l~mcnt,· ~~li:·q d~ Itt d,·dliJi1cIOII 110' Ijlut"rrm qLl" J.l.pcln d~llerl~ .,1}~Jld()lIl.U Cl1lt~11 I' IlLrim hln<L. alljUl~r !!'I p~l:h, hl· I ..... rhl". I.kJ .... am ['!11'f"1.) ~LI rN'onoclrnll'ntc. ~I,'I (";011,1 '!'nO tit· N.Jnkinll' [!Jto

, L'1I1,,· ~1r~1' UP pk \ mi1nOQ En

III "d, II' I:rlbLJ IIIll conde .i\ a rrn.lL rtn, J"f;mn pI In', c(Jrl r 11.1 nlld" unl! 110 I {) qU! lie h~hiil pi?n1llldo ["rlmo lIf'rr. d Ill'r j J un'l:'llI' llpliHI£'i 11 po Ibl~

10 I, (J III1J!.'m:11I rI' i law,]1 colnci-

!llt'nULl CLm ,II ,In,..l,, rj, un. m' m j d ,ul:l INt al Ikl'lln ~"mlln~6 ell Ldfl(~ ICOIIlI.l<!IIJ /"";1 n~~M d, I" ~lIJl'rt" • n[r. hUll 1.'[1(" 'n Jrnrn,l Irnpcr l::f'plliJl(! lil Ilurrr mumlml. Inl~~,cr.lld{l 'II i.U nLt) III mnmellHl rwm l'ffl'i'Drlldn 11 'c ' Hiollm~n.h' lJm I, f"Idjj~l.". d· ROll& • ''''It SMu l~ ilLl'J vtOn' i'm ['I)c(~n{' d~ 1\ln' rk (on Ellro~'l 'I' "n ~\jil!l hil J' dld~ ~'[n(lllo1I .' tr. <!' [t"nj'rlrn {l 11[1<' i'" If' II lilt I • t\ I tUlHlItIi rm dell D",b.] ('! Ii lit rr

I nd I !l'1:!11 blfo. I'll ~llII In ter!!. [1. 111)11 rn b-an 10111 oIltipllli nlnd, IJI lUI jJmh'rltl I' II 11111 ~rtJndo com<1 ~~Ul I~W"'IY'C~IJd.

lEJ e'l Japon 'IJna CCH'IICli

tNi) _.;on 1M l!It",tI~ UniucJ9 IJ'I. ruer.. qi.l'~ ,1 Jill l~lJJ~ l 0 pG pen t,., mel"l .i~thQ. 011 POI, Iilnl mall ltuql~e_

d !ZUDrrll qUI! lall jape", , J II,) I'ro

rJudill'1 90 rnhll()I'lt>. (I.~ III l UIJIi d.'

IIC 'W D1I.1Jmelltl!<, m c-lIlr qlJ(, ~j

Japf'" ~ 10 pl.ldudlJ l~ d,'cim<l llo1rtP Q(' I t~ ~al1Udllu! ~N(] gen InA EltdU" Llnldo.(! d m.ill ruart!" POI' Indl,L~tfl~1 !.II!: IlI'Tiermf tf'(o) Ie riil!tlll III JoIojJiln rtrl roll'i:l, hh·tra r III~odoI1~ ~.No ", hll ,~h ,c!o por 1(1 t~nt'J 01 toldtJ I'tr~lIh!o iJlll[IW~'lqIlP lin l.fIcll)1 mudln m~ lu,'rU> 'flll I 11110 O1!'m n?

(Jilli n ![1 pl~l1t ... II ('I' 111111 dl!l ep,tll 1m mao I.. h'il' • nn "11~l'uild 'f qp

I! nji!iI '1.01 tlcrl" qur 1G:'l &l~lllK nl,jOl! aveut jan IndulUll'ltmlmt 'Ill Japoill pl!rl) l~mt..lo·u I J I u puedn dud"y e ~.!I d iI,JjJ supertor . en CIIp.lrddlld tnllililir Y "I ml!l:uien.l, r,,1'.08 Ilelllo c. d£cI1&1v() los Eillld UnLdoli ~.~ ban fr!1 compl~L mente III] t.ld!) d I conrrarto, ~Di!1'1. u-clen [0 n mill rial d 1I!1Jt'Tr ,L] t· [J fo mti/:(::I ~ •• AI~m"nld an. lud1l ln medldll do[' .IJII 'U ·[:tlll. o!1~oYllb~n mllllolrlfU!l'lie II 1 nlill m l~rrll elm paLrl..lllrr"lI Y 1:1 yudlll IIJIIIIIUII, ~'. E'f1 r.u,mul'I I III Prll 1:10 H,II'. jl!l o!Iu}lillab,m E'cQn,'mlC4 y mttrtcrment .... Aun • u nd" Elit U:l,)11 Unide hub! r •• n

~~lIdo y nfu:I"lm fill:' ran

Altomonl hubleran podldo

rDrur.nh' df! u flu .... o!' " h ,~III II n lI'n So ~ L"HJ c r"n I nil ch

u~rri1 que IlU lLivh'J 11 yll <lDt'li Pur ,·111111 fill I!~lll n!rad!.s ,." III r,:u.'rtoll '",idcnl m nl 111 apel I Cl6n de LInt! s11ullc~on reel, PUT ~I (;')lIiflllrlo. d~d(j fll 7 .1, ,1l"I'!J1Ihre, L(,dc ~I P ~tL d·1 potl!':.lo mlll!.n )dPont!r 'I' de ~u lmportant!!! ('liP ("Idllr:l du ~roducr.h'II1' ecol'IomlCu _Il han pUE>lla ct'l 11Id!'J dd I2JIl. Sln QUI!' Ja !11.a.n7 I fill IlInlll tlernpo [!:o;IIII.'nle IIpu"r j, 0:1 nOd !lllo bol ch .. ,..1 QllP. hubier. fj~r cldo en 111l1l E!I pc.'Nida~ cl~ 'PilCH 1iI~ que \'a dl PlIRlII. su f'ncul!nlrll T1 p "111111 ,"I1t tun un nu v,, rnml[l eons Hnl par Ull arlin lPueblL

:Ur"ul III rl m nte [aborlo Q 'If v ,,-

IlclHtl

En del nie Norl!" m 'ririll deberll

Jlmll,]f r(Jnlhr.'rablt mente ~Ul1 .umlnks-· lr(loa II Ims iJ"ltlli!uo~ 11<1[101, pues pre 1"1 I!~ "."ndef It au" prCtpjl1r~ rtP("(,.jd~· r:lL'~ Adefl'lt.. to do !Joliet!! supunvr (jill! III JH~l"1l va ~ dl~pootL"'~ d.- p~lrIfl."'ll '! hU!!,rrl!l ~II ~ II Ilidc'rilmllJI but'H,t,· Ina~ prO'li<l d· IQ qu !U en.~mlli!" erel~., 'OJ bl"n el F'rl! ldr.ntF"

iRIIvolnl lin e i'l 01 mar

En un I(

moll! l'l()~ ~ '21. ' t" d~ III oIlnlf'flOT ,11! e h. l{Jlrfddo:l Ulla. pdrld<1d cgml) m:.tn(~ mi'lsliu Lnh~ Ale· rn,mlll .. Jnill ! 'rr" durllntr Ja il!uo(!ln~ (In!P.rII.H. fr,. p[';'l~1 de ellQ r.n,,;I~lIj,\ Alem~nL.:l 101 vklrmil rl~ Sk~~cJt<lk COIl Ii. rt!L~cILln. "''4111 C'I~, ~ 1 II li:r DO!!'! UIlI[1<ldU'~ lit [·ornh".IL!, d[! 37 huqu« lnlil.lf'- 1M!!! pur 21 i'l11"1ll 111' . U" d" h' trlunlol JlIplltLt' o;R '11 H ,w 1 ~. Mal.a.,.;! tlel'len Iii!. If[' pot m:l~ un ~U['IIW::d P' 'I' hilid.sd d,> rp nl H [)o\~ II . ~. ~lllIo!I.

,I n en I mar ha c~mbl d" t.lI 1 monte, In dlld~ "1 1 .. ~ulL 'do mrnedi to .~ ,ll-'jl'l Il",lII 'L'n las prexirrudad . It I m I d., II! Chma, Mit pe 4!'11 10 j P - n nr- de de I.... [JriJdemti di". dt (l11t'rf, pI pr~dumllllQ maritime rlrlll pl)(hdo Y 11Uf'dpn. !'I ·,pmI}Drcllr Imp.9 II 10 '!HI!~J du 1<1 cIHlljJJ 1I~1~II[,R .• zn Iii p.,nl"'lllu OJ lol\'l;I. en FI1LpJnU, ~' ,'n 1~. Induu 11"I.mdeM'}', d~lncl~ m..lw II!'! • 'JtlVL~lll!. r atloa!ltlP.["I"IIB!II rnn "r~L1rld~ti ~ ~ ttl '(:In Il n C,HIU rla Ius ImpOfl~nl.1 :;:iLtt3 lnicldle-B del JttP'!h It:

III n ,·h .. ,) t,~lillado In~lt'ii". V nor] . limp-ric IItl3 ~ r!dGP!"~ lInn dlHcli poalcion d II nal\l4, Solo b.UbU.>l n pt:ldhJ" I!V it r I Pl1l1lillina pi!rdld _ rio us po. e; lone rnedi Qtp 1m c;ornbllllf' n~voIl' ",1 huh so. PJ!fO se comb 1 hubl I len~tlo qu dtlUII! mllV Il'!j(l5 d Iii bdb I ffi~tropoII14nll., en J r!!dkQ .:1;1 !:I('![IDn !If! 10 'ijl)L'I~rIDl.1~ nlponas 'I en unll ~Ot'" ()Itof"1Dicr! rodeoo!!l,h de b~~cl I~po",:s!l!_ Till veo1. eo!!..; tJllllllm llo'(o.1 V,l l'l'nJ do Iu~~ r r.1l1Io11l!<j B ill imp rllI1<1 n ellaE llnaea, I) I~I " " nu. hnL1rla Ill'l~ Irn pnrl nr.1 d ·t· ~L~'a corn" l.ndu<l[)hl~rnent 1m han lellJdG Pdl'.l ,'I f1l1UI() 10'

h(l~.,. o~urrldo. en 1~:s IlJi:UIU del A I m reut 1 y "n J4! dJ>1 Pacl.h;o,

Mafll,l c:omullliC'anle-5,

LCJ m~r Ul.i!ln mArt. hHlnnmen4'

II~ denl ntre l'Ii que Ill:!! lit:rr~.9 r lil'!I

c 'mmol milIILlIl'1~! de Ij!UNU II: eomUlllc!ln rllpJdllmelite Ul'Iu run otros, Clldndo [!'II1C(lo bU(fIl' 10 de i111.1~rr~ SI! plerden n 'U[I punrn ,:h"ICrflll[ln!o. de-ben acuriM tI (lUC, cinco nuevo buqu"11 d~ l1L1!:rra. IJU~II !li no se rlf'jll Of' temer IIOrL!!

JJ III ~lll , Todo at:'(Ir~~"do mrmcano III In J is ICOn Il. I C(,1I1I5 do portu, \'10' nIL! , true' .0.. •• dealructor es V It ... qu~ d IIl'om Iiilmiel1iol que.· nvle en usIlludon de- LtlrOIl contm I!!I Jllp"ll debell' I tllm~t!o del Ml'dHerr 11"', I) (I ! A!ldnhco '-lJJp,n ~qiJi 1111 hueco Ililnifjcol ~bfjrl<;I m~;I Illlti. 0 u ~11i'Ld[l lu ;::Ol1rtlflol'l·~ (Ie Ju!:ha rJ~ el ~ted~· t"rr~Jll'O ~', pur 1.11 LI>I, ~ n A hlc~. o I" IHH~ m I Iwlll'!fCEtl I!I ~IdIJUf' sit m~n .. n l A.1I nttco, donde, dO' 100£1 11 !rHo m ~, AJfmlLnl~ con 101 I'll) luerte nut .. 5ubmtJr'na d.'1 mund.., sl UI! manteniende III R IpTl' (u.

QU!!, d d II nUt'vl! lIi1U!II"'j611. 'f no

ron LHu ~ I hoi", 'lila ~ VIi1clIVO .. ,k

UD Vllj!! rl JlI r, o~ ('on qUE' .. ~llll

~ I~ l'L Iii b. Chln~ d CllulIIIl\tnll

!J l~t"Iti eapcrer dlltcultooU'l de I'anl' PDrtl!!. S.I 11;0111 cll.m"rrLO::lln';'~ con 1'1 mundo r.11~riejl era III i)lrrl!!l!'r~ dE' !Iii. manlu, Si ql!"d,~ inlern'IIl~hl~ dc~tJ, nlllllldl!. eolll'l BUIHndri~ Ilu~ CllUn~· k IrI ~ IIt'1k, conl~ rill ~Qnl1 LiiJ' mk IDU,

"CII CO[l 1111 jJlll .. nr! I bNk!) mlnim"_ pue: bll.lll nuy " 11<1 III ntcnido IU r istl'ncl ... " ImptirL r:;ionl:s JDwv" III nl~ d~1 "!tITan m. Aderml " claro qu ,! j)r blC!mo!lJ JI!I lonel" j,' comf'rr.loIl Ila "nl rlld" pn un UII"VilI 1 !' L 1 Untt!

rn~rlCII"" l"n!lr 1<1 necesil:lild de t1U· mer()lr'lII iJU{IIle:. l1u.:lilillr.f', ttrllJn,parr~1 de \rofU!i, bUllm'" h~pllil~c!!. C'flJ(yrr,~ 1I .... XIUiH~1. bliqU~i d~ IIpfOvj!ljon~mJen I 0, !:IUd rd" ~o~ t<l sl qlle) deb!' r~ Ip. m~r 1.Il:' Id 'Ielt.:l rnl1"Unt~ 'r' ell:' III elis· p~ !~ ['I',II Id Jey LIe. Pct< lilmll 'r' AIr nd mJeniolli. Y eJIIta n('~e ld ,II 11

d'

pr "'"Illa oriloltn ,J. [:Ill!!') I prlJTIrl'fll jlfl1nri P rI] 1)[1 U 8 dr' lucrrol h brAn fI,' ·mr.1 z; d,H ronellamt'[!I~ ptn H"llnrell

EJI ~·l&t<l dE!l!1 re",o I udull IIl:ill'" l!lll ,'"II d inn. no ~~ dp "I(~r.,i'la, 'Ill;; mlt('hl'l~ il1~[ I!I 1/ nnrl'·J.lfl,·riUnm bllyt'lll ~tlI)Plat1oij IJn~ [Jo!L~i6Ll 1l!E'IPfli1ijv~. D.-de ,I nnrrlll.! rll"R<I qu,· upton!! IiInll I!I - t.1I Il ~'~I, c pr"liIunl~n i nQ N ri

prrlcrltJle ffianl"nI"I una IJ('~lp fit rp-

Cl)tlll"uQ en III p4glnl!l 111

5

-EI desierto en ramas

IJoe..-l A.'f:i n ...... <VI '" Lm i~ l.~, .~ .r.,r!!l.oj" I!!~ In,nlf' , tm ,.,1I11i!9" !iii' 1.rr~..1 P'll .11," rnrll.f'J.i1L[Jl ~lif~1 L't !'ud!"i q 'tlil r'-gfflli'lil !·!"ljI~I'.ilP'i

fI' II' II i ... I-(

;t .. III II!I

, u m i IlJlt'H1lJlrrl1l rI iJ.2lJ! I'i'!) Nt.!LI~ Ifill ...... ~P'''''' "{"fl." ,fJiI'" •• II!! II ri" ',n. ful!' ilr 1O.r111JlI"l"'t .... Irl!:lJl..!l. r.i11"1 !ti'¥..;! "I~jLl" jj"IJI'liItJ •• jj.rrt··, ~" ,. ~" r ... I@ ""'''1'' ,~II'~ I.' J., Pr!"rf"" .. JII,I r lI ... fJr II"IJ rl ... .o ,,~ UI ~JJJJ"I~/~.,

f ," 1.1. ~N~ # • l'fj' 0,'1" t: it INUli r,.1RmJ~ u« uIUIHn: L"(~;r.t.'l:ij>. • iEII~''''''II!'' r:lJ. I .... !"LI~~rR' IIIIlfr! ... ~r-.NI1 qu~ d'I[1I11 "1111 '~J"~iiI' .. JlI Ii r~nrrrfi?-!'"mil.~ dr~.rrJ'A ~jI.-. i.PA ~li'lrt[fJ'"1 I!!

6

-

...

.l 1111 no hIiIHi!III ~nlril.U;" AI~[])llhl~ .I.~I!! h~lill an l~ !I1Ul>rrE! con.rll hI!, E!164o'l: UJllJ(lo~, !!oj 1~,dQ iill!i J~pt'lfl, ,1] m ~d1J 6 ~ ('!l<,!\'IHa-n YII en ('1 ex U~,n· je.e IIfLllrilJl y enemljil;l' n.r;~~ ~Lo!' quc ",I Itc~oI;'n h~l:d.l< rolo I", !j(ilLd.!i.J1 de rI tl ~ 'E'urOP,L, tic QUI' hli1Jl~ vClldlllo Occiod),flt(' IIJ ''Il:ttT~mo OII~MI!!" [l", ~~ ~~pUiU q;iII~ C!l~~ r~rm:h'l!! Ell: Clm'l'l~rt,:,_ ~n un Irnp"rtiintE' mt'd~() de p,ap.a!lil[i(l~ i!le LC!I <lIdvernrLIl~ ()r..::llI@'[1JlllI!'<J d~ 1.:19 po!e=llLl' It>tI!Ju~rill.B d~ Iil:lJmp'~,

Y II IU\.!O pur i':!I(i m ~L ~I;t: L" pen m fl E!

Ih:~~rdl fon-du (Ie III hi]J<..lCr~slA rI~ ~5t1:L I~! ~5, I' u<'!~ ILU 'l:orl'L~nid{j r~~ L ~qu WILl", It ce ro

En verdll.ri, niJonCIII hO! ui'i:LI>IIl:lo !i];i;ta ~C'llLdnlodltl, SI en el po'I.lUld{) pud<1 nablane dE ~II~ mLliIlInlL ... es, hal' q'l.l'" "nolnl" ~!L 1~ cLl~nl. dl! AL~J'Tl<lIm~ Bl Reich, rtfl mllimO modo qlJl!' F'IIH~11I y III Gnn Ilfl!fillll~~, IH.llIIllI1r.1 p.mILdu Bnh ~ de i~ iir~L'I lIuenlli, re:cluHu en !\I 11 ~illl;)m~' ~ rric an II~

tTOj)QS ne ra

p.Uil! ~mpl~ .. u] ... en 101 frenl:ol'lio ~uf(J

P l U'II j> L' C ml5.ao d~ 1m.!! £U(lHIl lA Ld(!01 tllll::il",r!\ Jldo 11I11tn rnh olltunl p.or !;u~nl,El F[~nC;II;1, '1'111 C:[l Jm 'Ilu(:rr do['

1 117 0 I'H , rn.lfcfill~ UI.1V'ilJl!I y LIHII:I.J~ [Ill! I~I UIl:fl1lo1 JllliI"rn!!lMII 'JillQbi-li:n b!lhlC'r~ ~odj[l~ I!i Ihi(:~ '!!prellil(lf l1l'1,11 Il!tcll'ln dl I hl!~'hll d(! qill~ Lo!o ~n'l!I~,eJl CI\'llueli Iropu Indlfl., durllntl! l~ iu~rr~ Uolt'r, CUotUUI I!I ll~u,;>l'i() lI'ilctJlQ bllLncO (Jc I~ brad()rel II U~ lall h;~ ru.c~ rn"Il\~ lucn~~ Durllntl! 1.111 lJublc"'~cldm !:IP. lo~ tli!! ~f!1 ~ I"n Chi rlt'I. ru ~ raon t.dla ['i LEi hLlf'RQI L~8 !'IlemiJll~i!I pit HI I!n"")I!'[]~raL" I~~ .. nn!1oll~& de AIilI~ 'H~ert!l!il C'!l rolL".ur rJp In aolld~nd.lld dl: E.U[(])lIl. rtI.IIn{l] 1(11'11 ~ da (>1'1 scri I) po r 108 (] LrQ ~ ··C..rmonll .(~ InL hooLr·, .e dLJg II!nLriIlIC!'1 y lmi io?rmmn(]:!1 JII!:Jl;in 01 he: IIt~, MI p n Jlr!!l~ t!l 1i:1"pPrRdor 011 It' I 1'0 lj!l. "tilil lrnl.[) e I rl;fU11I!l L klmrnijJi· Ideald ~t.. '{ ilpl]Olil'lo('() !lei o!I.lern~'" I1'Ipd10 d~ ClllvR,e~, ~ xh ~ H.!I bi!l II 1011 'pUE'll I OB til' Ell. ropa' .~ "d~~l!ndo:r .. \IS bLcn~,.. m~~ n· '!i!r.~oclQo&·' I m1i:'l'IlrU Al~m~1I111 bud!! ~ I f'I b t~ ndlll C ~." ()1]] LIHI (I ~ I~ m IIInq ,'w'5IM~ QUE! lilt r>nIGII~l'!I II! hl~ v,~hlrtL~ r I ~ ~. han ra do!! En!: II Lt:' I<':ITIIlHla !lor '~1 Jeil'Dn, 1tl.1l:1.lh.rrll cOIl •• ·u.,bB con t!Ufl pI!IL~ mlll II.lil!!n~I"

Ii, I ~mlllll-ll loIkrnft)~o h o!I p{lI1"'~ dQ j~mh en \lU11~!!1 III. (:tllonL~B ~(lmf.i llep6.WI8 !:If r!'clULft~, NLI'I'lil.-ln 10~dolltl() ~'i'~rrl ~I€rn~n It!:! uttldo nlll'l!:''' ell 1';'.1(1111, Illl,n' ~ue~D C!.IWp-eo, t:onlro! &,,..~ d o!I£I ()~ b~ .. iL~"a dl' 01 rag Il8e I wJ1f'~, Y d "8 ~~l~n ~I: h,llhl~ral1 IIUlln"11~d() (>I'll "rm p ,I!J I dl!aO!Il )' 1:1 la Io'{}LIlD I~ d dil!l C.Dbi~rnlJ ml~m<ltn, l~mptlCil <fI1'I JIIIrIcIl

~ullle'ip !.KunddD nUI1"!:!, Lon Lrc>P.~1

culolljcll'!!1 ah!m!.lJ.1:I9 ':JI~~billi dl!lh· n~dt'J9 oJ .i!~t jl~t"pl~a IkJU~o!I& d{' PQLldll, ~omo IE! d. dUI:'I' fl!l del IIclkitnU~lmo ~oIjuL'po con qu@' ~n I~l" 1!!.n1r0ll1 em ~11 Lf!, ~u~rrll, $1 I'J'I AlrlCJI Ie li'liI(] a III jIIuPTri!l, e..!i l!'~otLlbi ... !:!m"'II't~ impuimbill" I I~ 1!iIollr,..,lll",

iomcion del ctQ. d 1 CD:Hgo

pt [ ~,~ I r!ll d ~ d'<ll ~ 11 Le Jjlj iI'1,~H" m LIIul1 ~ 1 poor lo~ ~Jlettilli:<.)' d{'! AII·mil.n~~. Unit rip 1~" tlJJrc~~ I::JljJue.IU rfl 'c:1 m:;t~ d~1 CIH'lSj:U - ~or lao d~mJt •• uno!! crl!lddon du Bi~11fI{I,I;;k, ('11 10 r!1<:11cllll -, en

B

Flr(!ci!lLltl '1;1,· J:!"I ~n LIlII!!r Il loiS C~!IOIIIII' centre ~It I (,!lin " &, A I mal i~J1 df!! pmdb11!.5 i\jeH~~ O!!lIrropu ~, par .. evttnr q~1! lin nrl:[ul!l rUl'lirn Lk.'lIdQ:!! III curuhnte (:p"trj!ll 10:11 i;)fllmcll 'f clum",UroJr !J!l vU I f~l!'ll1ell te II ll~l.I<'1lLo, I [J ~o lLdOir I do" Ii riP ia njt~ I:Illlnc oJ m.m(:d~), I ,I ~J1l~ r II 1.1 'pra~'lIC:oI Nf,I'S(lLIo~ (;1 L!~ill1'lt>~ ernoncus en "ita 'Qlid<lrltl,]{I., ~I Sec~Dldtj" dl' !O~I ado dll (;OJ<.:I[1L" s tlillllZ r nH6 ~ I ~ de

11 ~ Olol.o de \Ill 4 .. I",da. I" ~ p{i~ed, lII(':a. dCBcl~ EI!"l"II",~ "lClIlol1ilal hlN~ (1,' pelt-

11 HI, lranq\iII,;!,I111 L.l lellI 'CCl!10nOII·'. P~"", ~~ E!I alJI!I IInt€'r.m hllbjlll1 I'f'nI:!ulldu kJ,\Iq!l~~ ue II:llcrrll lI!IlL~:A". ~I'I i~t: ~~~~8 jUII"tli(CI"n1!lIu ",1'1 A.Jrlu o:lll,'fIllIIl

iI Lil mlllll", Y II ~ I Jll (10 ~llUO <:!lll.il.bo!! IUO~' illo::~ d 0 1! I I: I erc 11.0 eel <)1110lil1 I rEI 11t'r'1i

'( 011 ~ n lT1ll1 hn tlll'IJhlnl'J ,Ie ~!IL·;:lnn en 16 Uil.lridilid de 'llH' 51!Jr1~ r~"'l!lC!'Ill('l<1 1-1' 'i{lI.ld'tJ""idll~! o~cld cnl.OlI t:!lI" III [!:I~, c 11

1'1 /I~"~ del L:"UJ1i1,o l.,mIH,i!L1 p~1 m !;<bU dc' A:lIofr7oC1, ~D~ h1lqlle da ~11r.rrll Inlll~lj:l!:i' Il<p ... red~mn .ul}lIItJJ1;':'Il~" ii.l!lt~ Dar col Si!lIi!lrIl, r!L 1 d~ oII'IIono U(! it'll,j"

Y c~ii,me~rol'l lit €'&t~ci~h "h;mmT111 d., r~..:1IQ. m dill ~l'IlprlfJr, IIY!I 1IIIj,h'w~ CII' fC'Ull1 Y ~ !;.obrij ~i!! ~!lJ'HI~~ cit ~ ctiP, [!U~ rtlr CQJll.pll!l.o 1ml!!-h.!n~l!I, I·tllb' ... 'lIdo rlCdulF,MIIl I~ prlJpiI.,qoll d~ 11~11· 'LTBlldoll.d h.e~ha ~or '1'1 1I(]1'llrn~dm 0111,,· m&n de TUl!iOJ. d~ 1I('lIerd1l con 1:1 add IIlf,l ![<jltil.U Y 1a IEllilldE:UJd~d j;!mop~~, de n[l Ih.!lvolit I~ ilil~n~ ill IlHlm!o gle~rQ, Solo ~I I!I de oil.:IIo~IO !Qirllr.;,n IIJ~ !l1l~1I'I i A e, n' IKlnN~ I' .It" lI. saorllr ~:!I!~ 'f iI!oIIO;:~j<;In rur prlmr!flt '1~7, Tm:lo!l"tj.n. .1 2J cI!! IIi,! 0111 0 prucnlllrllil1 por mrdLlu::1Gn rI!' 109 Estlldl;l1 UlIldm UIIII p I @PlJe~tlll d!l n ~'I.l1 ri! L12.11 r lin ~ I}~on~ III lEn "<llla! L~ IiIUCrlll. q!Je debill ~'I!p!J.Lhu EI!'nllLILl,r.~rn{!nle I" l'Ui!~UIi!Ln d' I~ m"l.!! boI(LI'I~1I romo mu IoI.nid ~d ell J\Fm:a, ellv'Jlvl,'j If'U m lorbdHI'o(J IClmb-lprI ~ I:~I~ Wflllnf'n'l' t." "'I~IL' tllic"lIt:tS Qor,jrrlD ~ilcdjlj nllu:h("> ~Ife' 10 quI'! I[].~ 1(1 'o'f' rUHIO'l! U(' ;\1~1111FI~1I bobl!1D Im<!ginm-do Ell ~~I Ar,ll;~ or, ll' 181 mL"mllrl<l. !"ldaLllo1l o~~r'!a m<'IIl,j~· U()S r'<lor Leuo ..... - \"'1.'1 bo:o; ~ &~ m m n L u· VIUOO iIlVIC"t,..~ ibaji:l £Ur~t~I"'1'I ~I"ni(!II hast II .p ~ finlll (~(! 1<.1 'IIu~·n <l, I Y ~~ ,'I pn:~Uilo d: .. JOo1 ~T1l1L"., a en Arm:.1 ~ulrlll por !llio Ull ~r,,"'e qurhrlHiM. ~b P<I('it'lP implJtlHo;~ (ill' Vt rdo:ld "" Ii)!! la a I r> IIUIII~,i 7 SCI. 000 rn<I' rUJo~, 'In'c.r;,~ mp;'~Le una d~dmo! J)drlC d., I~ 1, .. t,I~~1"1I"i, Indj~!:Illi. tlJ.llLo I~ lluNr~ mlll1cl~il.1 1010 I(n A.1r1CI1 ",lentil] o'!l~uHmo <'1). HI::~Jl(]Lld' 11 fl'.IIPQlI!llblllclllrl " In~~m. LoE!rrll, q lie, I' n ~ll.l!ln.. co n tud 1)1, l!):!l ~1r,J~f'l'!.ls ~ll!'m~n I, h~I~I""c. II ~tJh· dmrldoE:l d~ ~O& Il"f!b~('!1 !;Kddl!ltt~I~!i. au~ 1'10 Bi! 1"108 '~I'I1I~ 1009 o!ILrrnll'JU~1 con I d i'li j}CJ.erlll11 CUI<1 ~ 12ll<l d I Iii JI.'.' h· d~ rldlle tle I Oc C h.lf!T1 t"'l ~h(]'~ 11 (!mlll! ... ~nC'I.I~8dl) ~lIhmlllrn~ n Ie [' n ll'UI!'~UO ,j~'tl[1o oil. !J11" fl.· I Olio md.!; ~ntLllI"'~~ 1'1!{'bh}~ ch'.Hl ~I'l. dE'! la TI Elrr a , Cul'l <;:1 c~~l no~ Iln" I~ Id~p'!.l~.d tI~ oIlJ!" LJv~~ ,c.Omtl p1JP-d1m 101 ilni'dl!it~Jonc.!I. gu~ I!lt':!11 dllpu(>~IC"!I ~ 1:1l1TPlIU [Llr(>~~ ~ ~oa hoClffl)frJl Dokhevilmo, lila",,,. ~~~c ojE:~puo:~ ,I,· ~.!Ili'l III~ lI(h tG holLlt"16n dlli ttKhl! ~ 1;1 e'uHm~ t!~ Ol;r:!n.r.nlco, II iJ1"Qcr~r 111 ~(")lid,u,d~d I!'II nomlue dt· e.l.!I <:uUuhl Pl!["'~j! lIu~ como In il61 ~ rrll y Amer II II .e a.1·llIlll c! ~h.hL''I'IMLUJ pl~Td~1I W!1 E,]lo Io!')~.j di:. rlJC'lilll I In voc.ur I ~ ~!lhd~ rid I:Id del1.:~pjrillJ 1;H:~liJcnlollL EL Irl"nll· qUE'! hoy ~L:' p ... n (OJ mul1dtll o?~ Elo~ IInnrl~' c"mpo~ nIl hll'n nad~ qilll V'!:f ';:0 n cI c'ol<JI de

fiif'~~ IU!~oIr.l m '. Ilil:l1. a 10 .. II '1('".oreA di.l ~f1III!"Il;' c1rculv r:~lltLJr,,1 mlr~lr >0 ~ iHL.iJIr.,; nrtental Lll: II itlrllllLlrll 9t1ll. ~rL nl~ y t'lu ~~ !r I'doll • l~ cultl1r~.

l D n rl e p ~t" 1:1" IlL <) hd.,n rhnl ,; 11·

r'llpl!lL nlllmiv 01.1 prindpifl dl'l Iii. Illlt'rm mnml L~I IIlJl'"I"ll~rlr.o1 y pl,m\t'lII.-.rC"b dil!rnaTlp.1 l uer on "('11'1,,, I.:IL);! C'III .11. lamlLIlI1I ol rllllllvNjlJ, P'~T IliJlLrl~ 11~1iH'. ~n L~!I m·b r\~Rmd~n'''s t,,,,,iidtln~!f ~DClml~ !!!tab~ I~ wL dar ld .... ~1 rI~ci o:Illnl~ I ~ u" mllq 1<111 ~ Ie-orl ru 11 d I· Ch1l1f1 Idl!'lPl.i~a ,II· 't\le ('~I[! 'P<l.1 • D~lo I~ PJf:lh~m iO'Ii:I~"!IIli, ~.' lnr"flT!;)DrllI ill fll1l. Il"'~DJ1!lIn. Ilfll!]1.i II Ir~nt[! cnntli'l 1,1 R{ kh I J lII~rou e me n.lon!'l~1 ~,~ L 1"1 uuq u"1

V trdmlp(Jfldrl'J"!i C~III(] 1o:~!1i1Ullof 1m.

lOn.C'C5 AC r(!"~."r I)<lr"n Io-~, Ln\t II ,~.

cue n d,) Cd'1,..,01l I ~-g bo~ rrCfil:l (lcl !Il'r d· Wrio III!. LII t"''',1Il1011 i11(!rn~1II!1 ~1I1~lrl" I:llhll" D~ bccho, Ul<l $010 N~ ,Pol primm ~ tl> (Jp un ~rm:u.n ('1J)'ilI ill· Lim.n fo!l~'" pre ~~('jBmoSl hwy; ,1~pOIl llqU1 d.:. .," tlernnrn I~:!I uHlmos. pm;l· I;j[}I1E:!1 del pr ',lr.mLnlo or: ... d .. IlL~1 en .II\I"'IL) ChlIl', , CU","OII A,1'·m,lnIA. en III!l poll ~~" t rlJl~ rl "'" n: r"llo~! {:. L1'Io h~1l:e Inonl~ rlr!1 .I"p.[,11 ",n A.~L~ mlpIllal' II dl'ch"IO la! ~ <"l~L ~u'·nt .. u (I" f<'i!'IC' 11.10(10, ~(II lrlJ.Clorw 1m ~ .... U£llJrid~d ri~ I~ ~dlll tl,,; I Li,rn tal, .l5lno q~l<'! .:inlr:.,ml'111~ I'~III! umO ([)II ell r) un ~)[( t ~ ~{I '1l1fl pa:' InIl'II"II LI!! .lJ1I ~Id~l flr.wl G1t:i' '1;1,.1 I'"r L" Lnl') 11 diui a !!lc.h tll'l (I I, ~ I ~ Ij, 1cac Ltu um!11 If! iiI'~n IIU rr.l!l [110 muml) r'lU>III(]n III rrltnl q\!l~ h)ll ~LI~l L I~

N(.> "illo en AII~ I jH I lrUi Ull1Ihl~H

pClr I:'JI'nlllll..l In 1[1~.

A I ~11L~I ... r.,', I ~Ulm mun-

LI~!l.· to, Lnji:lr" 1>' m tl~r' n • I,

I tl(U "I lLtl.' rl m(J 1!1 11411 loll old Ilo: d. r r.-dH'" 101"" ("I>IL qll ." de '1I'~t<'!n dl&f)bU';IO\()5 ~ ~mplr.df I"~ h Inhr:. 'i ~ IUL'r~~ ~rnnj}ml.<Io l"!!Ifli IJIP 'yi!lr ~ La Gun T!f"'~1\ !.~ I'rlJm" , nE:l luI'! m!i.I'I(I'lllcl~ dl!~li:m~! ~l I~ !i!lIcrrm Un r.AmbllJ, I~) U'lt)IO htm ~I'TI'lldld'l q1Je

aridad occ,d "" J un fi C1 PJ

n<ld.1 rna~ I.JU~ '.UI h. rrnOBO l"U~i\1) q'<lt 8" f"~rllmi:l 1:'11 iilJl",r ;;'1'111 ~nH' d I,ll IIILl!r 110 P LII 1.\· I ~ j;uu;l.. [·"11.11(\-1 rl, I.n.~ 1.11. 111£' .. ("", non II ctli r. ,um III 'IH1. D ~nlB rn I~ILI() <I 1<'1 !'[JU rl!.l rllidd IX!: I d.~ n lli I r-u",n'" U lu 11- .~L ~n II ltor. ~L~ II'll V ~lJ.rkl'l~ '''!' • I .,."c-nLllco de6nutlo ell~rl" lD~ rLl('nl.'t.

CI}Dh, I ~ .... I (I~d.(.~ ~ hl'L1l~ 11<" qu ~ rill

IHldiln milis q'llli' t1~El!luJer I all [).,"rL~ ell III t:pnlrLI £It' I!urnll", W!! Lllllh'n'~ IrljlcLO!l .. klI~n ~~ 1'llidllJ Idad ;:iCdrlQnidl I![lio I[OnH1 ItJi dI!'H!clw'l 11,'I"'~'p~ d,' ~ n Ilqllls i rni)6 jJ Llcob l.~ ('I VIII~<ldll, l~ I ;:llJm~ 105. mlillru. f.lFIIFOI 'I<! 11I'l11~!lI ti" rmJ m-c IU qu !!brlll'l L!ld~ ~. H o'f pa'!l~ n ,;>1"1 Hjcl~1 rparl.c loII.~ ron ~.['( II P n [""io1~ tiP !J til 1iI1'>111lc~ d~ \hlloL"l~1] La Indlrl 11f} "'01· vcr~, lHlf1C~, d.1I1:'11 1];1 Jru~~rlol:l (:OOlfi dU"III1'Lr I~ '\Ifill! 1I:IlRHo!I, II ... IN ~1'1 L1!i ~.r<lmpol IrI!lk5~. Mh dL· 11111 11l!1I11"I i:"!'Iptlra h[l'f i1 100; j.IP(III,·!(·S cum" 11i)~~ flu'lo-rP'l dl' 1111 n~ci", n,

~reE::i~ftm~ntr 1<1 Alcm~n •• ~ n~d(JJ1!l1· &t.!C LOIIII\il. h, npcho u 11 ~r!n (! p L() d.,~ r@'~ [:I!.t(J i'i 1 ~ j[:II(l~i nl:."HLl!ih.l. y <1.1 d f! ri:!cho d~ oIIl1lt1dIJoIl)frnin,ld"l:I d'!. ~Ull~ r""irm~hdlJd;:. Htli~<l~ "I r~~jalm~1 lit] I;'rI'(' tln ~ml)f'Jjilll!~mQ5, &~llll ~n ",rdl'lII IIq;:A· oi;:iim!'nH' ,dPUH[)!I!II.10 l'pC'CI~~mll'lIl.e I!'I !Imlld{) d(l rl.'ltB Allj;lU:nd,JI 1I1u"nll

mundlal ~'lIl"js;l~ !!n d'ml[1J~r L.Blot" ,1",1 ambH" on Idl'ntal C'lIJ1tl rl~1 (JrlcuH~ ,~~llIlkao lnfLli.·!)~I,,~ "xtr!li\~~ qUI) J.I}\lill n dn LL)~ puc tlLol!: d.· f'!ti1! ,,~nll.~ piHa [1n.1!~ qoe no r.(]IIIf'ld~~ de nlni~iII~ mcnnru CIJIl ID!I m1JYU& p'p.c.1l11~[C6,

i\.~I, '<Illh~o hl11:1~L(!rr~ 1.11 m.tl o!I.I ... • rned I 'b<la,mCl:! 01 ~H",·r' 1!1lrop" ~IB pcrmunerue ~l('llil.t~cl~1l ,,'.(:ipw~a tk II,rI,H Ims Il"ll:'ncl~~ eUflJp.c,"~1 pnru [,ori,'t dl~rFUlAlr ~Ln Ir<lba¥ ,LI"' 5" P'fi;!llo[}· mrnlu !:![l l\l Indi.u. Adl'l fHll!nl~i Il d[lml~ 11,I,>rll y Amerk~ (I.llh .... ,~ 10

nl! lt~m(11l L~ ,c.m [1m 111:<1 p roll' Ii! i dol

]I"IHIC'~mlJnL\i!' I <'i'i Aaill, ::;lal'mu'\rlr;E y ILJod~ la ~ilJni! ilr-] P .. (~hil:o, ('; ILlrhl'"

rUlli'll il!'fl j\lr!c~, 15" <'IJ"'" c!JfLI

~l"~CJ~ pIJJ"qu.l· 1'1 r(""1.lItl~d,=, c,lpi-

till! "''' am ru:mlll"l y~ no I?I c~I'II:l, ~ej,J, in 10 tL~ qlmLHlu<J d "",,,,jpl~tCi Ir~ ('"!"jf IlL I N '!Of [)~ ~ I .d ~ !loot! !'·Vt'H. de rl'."lvu "'lJ~ IJ~UCLL!'i'irll:':!l il.!C'Hldlmk,19 10' I '1l~':'1 )' ~(1lLlLCO' In.tl!'mfl'' 'f pl'r II! nil dJ riyt! tl~('l Q I 1.! II. terl ur 1~)5 tcll~"'11L II qUi' ~ .r,umlll n E.t(': cs ~1 ~rriJ~d~'~u U'~ILt ... ,) dr' ~ .h';!I~limtllId I C'IITrl!r.1 rl<' 1l..~\'I!: ... en nILS loJ. ~LL~nll. rn loll cu.~ a~"~ lIRZi:lri']'illh'(Ull, ~"llqIJG I'll fl.l!fm', I.;I:I~mlUn;;m", d,~llnf,] fit· la '"11,<" N l'Io.!boLil. ~lIn,,~d'l En "i.l~ lip

":!lLo~ hccho:Ji, ~rom') ~ ~UIlVi!rl InIIE

'l.ll!lI(J~J]Jl:rtc"IlOI <I tl~b1.:1T .1" B<llidIHI· (lluL IIO!\lc~[1Il!lld<l.'I' CfJnqIJ!!rllLi(. d~1. ~no ludl" ,I ..Iaj.J.(,u pnr ~1111IJ bl.'n L oLt nd"l" 11(1 Lid rI i1~,.J 01,,1 atL~d, C!;Ioffil, A I Qmani ~ P f urLII ~"I"''Il(>~, mlt:'nHu rlL~~ Itrfr~ 'I Ani t'rl~ u IlJrn d, , lIlp"d I 'hi IlI'T t, I '" lIl1 m I!"d 10£1 ~ !'Ul" tllhCi!I n r(![lrd~.

~lIro~ I 'i n t1r(lC"rlarlfHI Elt;

>TLenl~~ ~lljjo d,fNanl.· orlL.: I ••

II)" lI.u'm [jn1!~ Il~ 1.Il"~ ~olidilJ:rLI1L111 r''''''I'''~ 'r' J~ llml ,,1L.IIUI,!,lll 0.1,,1 ,\ 1Lr:,' <J tlen' " If I llf'hLln"bO& Ui'iIldl1 ~ ... 1 .1 ~P'i1l1 P,l[oI qui.! w.tl,,~ lets 'liiJ;~nlle6 1'·,]1I1CiLIB til"! 1 .. l.E)rn fI"<'1i n ~er IcLII:~''''' j'(]1'1 h1J.[uC t'l 11 pTopiB l:ol"u:qjOf'IUn" ~I r!LLfO I"~(J, dolI ilICIIJ'ffln ~Oll lill .l:iUyil, Ulm'~ 111 do' /I!lI~ 0 riellt<Jl. ~I I'Iml'rl ~"dIiO. al ! iI' dLII 'I' 1/1 jJf'1 A!ll1. !mH'ri" I , Parll III Imper i [I IIlI'i LI'>i, ~!!1'" or'>o,_a 11'(l d, II r "llf'~ du U.·nll e~p.ri'"1fi"'" ~"r Inil" II mllIlIlL'I, 110 hliL'I' yLi iU8:IIJ cn r.:'Ill'! nUL:.~'1 J;lljrL~'~l, lJunpH! vi viOl d.f' 1["".' LI'\1 111. 10('11 Lei I· ridll.d n .. !.mul ,II! h.1 dl1ltUHI;>II I!fjll'lilmii c'IIp!!,f:1 ';'.. Y 1(11 ~ In. r I.ann B !' 11.111 uni ri'n " ,',I ~) .. rqlJ(! n,. rll('UE!ll (It"..,. d L r u. tum Lo(If~~ ro: <II ffil Ille •• In 111(,0:'0(' 'I r1l:0 C'olll.n' He quo:! 1<!1i II~ ('uu~~p(m' (liilQ ni II ~jhl rH'r d~, iii 1!:3 mp.jor pm· VI',l1.ll, !t."j.IU qlll: ~ on 'lnlll i1(·n~hl.,~ IllCdl'lo 'Ila I' ""Ia~"'on de 1~ h"b['!rtl1."'& pm ldll~m, iro cllarJr...do), h~!. dELI'... h!'lbQ' ..deo mut1'H, ",ila Ilidl '~'li'! j!I I(]s <.lIe "1 .. nl'.ftI 'f J lp,,'l<'IC!I, qllll ·'lfl· ... ~n tll~·l

y CO: ,. Ill:\~ ,Ipi rut!! 0>1

1"1I1~.h!n~ Ii.] procf'lIlldo "~n ff'~r!"r.l(1 ioJ Pr~~lmlJ OH~nlll (11.:1 ml~m(] mt"hl

fIliI' U 111 irJ[lL!'I. l [lim~~ ~,~ Lab!1

I" IIDliu,HIUIl!ll (IoCcldl!nLm1 ~u<l. .. dj, un LoII..,11 JjC,~ rmrvi lutl !.II8o! riilll! (l~ i\ r<lblil c I}O Hili [;;LtnJp.;I CE'lIlr<lH ,~y ddlnd<:l ('~l~b~TI lG~ g-;HH'fH!lIiI..B iottl'·~nl~l:liI, cU.JoI,d" lo~ 6:rubc~, dr.~pue" d~ ~01 ~~LiI:,r;Jj, ~:!lr'!r~l:tlln .su ru/ilpllmll!nlnf Tllmll~~n ,1'1101

trm uSn haCUi amba part

'Ii <liJ"IlUf'! l1<lf U!dll~LlI h,lI1' I 1m L"l Carc,m'l Or ~f.' n I f' U!l Il U tJ~, !Ill !~tO!l)i ",t'~,,'rIMdos, di!iPUClIt • ., ~I n~cnr Jwl(hC,'

CQnllnu<! .. n loll F'1!!i!]lno 3~

pOIIV'en,lr

d1e'Europa

,L41i3wo.n r:ra:ncellA tie vo1\1I'1W'ial GI'1. .lIILcluL ~!l)n!!!'a 01 :bglcltlllvgrno

I.oulI 'dati)]' dll!rJI1I!~~ ,rJl!SU~M efoi t~ roIjg_ prlUQ ~I'l qOMi htll'l f*,~O:O 1as jC'!!~lImriQ~ f'IlII1~!el par<:li fJ<I"~' kI irnll~lI~jrlll

!fJHonDI" :r IfideUd!gdl!"

Asf ,tZdl 1C! JI1S,riFCidr:l ~ Ju rfl'~oJl!lr<!!J I!''''''' ~_-nptl~tl" il:n IU I'mm:ntl a .O~ !l"rlt:)o!l'III~J fnlJ]{~j,!,~ ok ~na N'~ ... <I E~,o!!p.:l_ £j rclrlilto d'd j~{a dtJ hrlltia, ~j(lJ!'1.pgro @~ mIlIJ10Il ~ miW~

En lTIo9l'"lio liil:H~jjJ if!1 tiQ ffiiii bofD

J'\QI ~"'d (tll~~j~1'(! IflJ £u~ ~~"".INl>i! f~t tor"~~ d~ j1ll1~16i11 rtgn.cS!! 11a(1(! ~ (amp!? dl:'~J{a jltlr<l ll'em<ill ..... r ~d tjncci'(! ~1ii'iui611 II 1E~i'i)ptJ

LOI iO do d 0$ dol!! (!II ugl&n 'fnililcfislil

tludl!l~ M d'tI'Cr'lI!I doel 'MlJ~rJI~ (i:III Imir~Imo y amJiill iI'~C'I Y 00n J~r~ rJl'1ltJliilld ill il!JIl Uip/ema ric: I~~ fuer,l;1U Aimlld,,, I~j lltelell. fill hI mJ:t~liI~ jl:q~lc:ltfll de fa itlerfoErod jjef!l!'l ,~~ c:oioJ'CJ r d lliimbta ok ul jHIf'

! " """I •• ",u,,, ... .,,!W .... '..oj PI fNl ~iljlftll,., ,.01 ~iWI' fdll;ffi'iiI " Cli~'~""" '!iliii •• ~aIi'oi "f' "1llqiMr '" ,.. !lm .. j~ Jt .'1lI I~_m "'",~ ir .... fL!l!UJlrdfi<li !li""'~I"" I", """l'" •• on .... ',,rJ"m"~ Ulifl~~ "I j .... ~liJ!I~"it.i. Lui il!1"~"l,I'm'l!.l "'1I~~11 ~"".f'l4n '!;II jil/,pil'iJUr,,1 flY IIlljm •• <11", !In • .-. "'" i" ~I!'L!I. Di"'l1 '1'''' ~ f"'~rif~ ,JI" III I'llil. • ~,.. ....r... ~"""" j ~ ... 'V'!Ol!! .. m. 11"",.. (liUilD hi. 1l ... 10 ... ...w toiIlii nm ~J." :1

~uA",. ~"111 mI' tb.i~' ."UMI' I .,11!.1 far.'l,tlf". Iii ~'" CJIl.i!!.. !.f~Jljj ..I ", ,

.... "1.~. :1 flIp..!lr ... u. " .4'lIn ,1r~1!ii.. to:",pN'.fiooI, I'I!'~' .. ~ ... "... .hoI •

J." rb .~, ""r rj ~i!I~'~ U M.i ILO! r. .... I!. np"-"or " _i'f..,.,',Q. Nj~PII~ ,t roi ... rl~J'i1lii ,II r..L ....... p'" ~'" .rajilri~ .~ !n, ~i~iin:d, :r gill ~ffiIIl ~j'Ik!"

La gente de Charkov

,n >!''',P,,, ..... "" "'"" /d!><im .io .... w •• .d~ ".w .... r~ , .. 010 )' rlm,I,," "l"rl<i. ,ll~rtl .. J'j~~ ,a.i I!dj'~"u"n. hI" .. n?r,'n .. <iil.jllr"",,~ If1".JJfr,!~. 1·CC ~iI ,NOO 'J!.u..~ .prp'j]' rJI! ri"I"I~1IiI1 "!!ror!l1""~ rn~ 1'1110. ,~\dJ'", I~~ I\oor ... rltJrilr...'1 ,'!£KI' .~W .... l' 0111 .'.i~ d.. j1tJt.I ., 1.::~1JIj. F.JQII!.a .,loI'pA<l " "!OI" ,U'lll "",",p"riru! "'!"I'mf,!.0:1 ,'Y fI!Il m~ju IrIllill 'l'D Q«,pjll' Ir1I~' >tho "lP"ll!'I!I .. Ql.i#!i~M !k-'II.UirIiU ~ ij"O'.IfIJiIO filM !mil <""'J1p'~jj m.tj jJ!'d~("~""" ". ... , ... ~1If1 riti ~~ JJi2n~ji'''1l1 i)iri [I frH-r:ft'lJ" .1liI.ii iiI"p,u,r. !" ,_~., :j"J)'fur iii,;.j iilj~.

III'!I. j1.i' ... ri~!JI''' p~.. ~'" I'fl'f~IHI''''l!Iiij. '! :W'" ,"11''', r.;,. f"~Jlli'Jl'lri'!-l. ,~ .I~r~~· ".If (.My ". n I... Ii~rffll' ",,~liI) , !.i~ j~rIf!>l, '1Ll~ [Nn!~NlI dIo ~"'.rll""" ,~p«il" .'jiJl paJ/-'!1J N!",!pI'"Q1' #"~ IMI1Il'f1~ (fI'ji'hI~ I.

I '! ~lI' rI.2.'j IlII.oI!I, IVrnr,,,, illt. UI:liHl>~~;.aj rIJI.n'jj. ",," '11 "",.Ii" ;10 ~ tttl'j "'""'~ "f ,I'~ P"""_~l'!" I"l!Jro !'!t1'lUlll>lhii .... "_.U o{l"""'n.,w., "D. h",,,. "Jpil7~'" trH ,ilIon .t ifill r ..... ~o!;i A. IUi .. oID hNflld."," f'!If~ ~. ,.,,~

ijY. Ir 11 I •• Wrl\fI "l~". H;>~ ~!!J]IJ>l!!ol'. iIoo.!!!rJ<r, ... 60.

1I1l" ... ' rl'1fIIil"" Il! IN ,rop:.IlIAI nr>i IId!r>1i rNE-llI'~.r",

'iiJ ~~r,jjj fjjit.i i Q;_,lfiii II...... la, ,!!O 11m lUlu '.~lP illii<l1l1 P AM I W~n 'Ii n ,lIIilprh, i"'ili .... , NJ!'!u'!!rill.!, Q;!Il .-.0_ II'Jpr.,"UiIJlilbll:ll iJ!'"-1I1_q .... '1 IIIII')Ifj4'iv!'Y!!II "'"~!IIll'J.lI! ~

...

I" gJ,...I •...... ri.:ll ... l..i ffj I 'P ru aliI! oI",.nfj ... d.> flli~. iii" •• II' ,,1.. .... """;/nl1jli '" Iii ,N' 1 •• I>.Jn I fiin",d'iI , •. H, "' .... 01 .,,, ,;po'rob"l ... 'N r,jl fa ",.. ,~ "'" ~ j'lfIIH! j,,,~dllo!l1It1. J''''''!I~of,; ,r-", '0" ",~,jJ~ J{I(I y ~ ..

I ,Jjl rr'~~J, ,.",."<1',, ,." LtrM-li ,1"1'1'. i" 1n ... ;j'lJ'" rJ, ~r.~~ ,,,I),, m. I .. roml." ""'~ "I" rl:rQ. Mjr;.J, 1i.1 '" illl'" dr •• lot .. ,. ""nJ I: ,,11'0 .' La ll'I,pi" fI'''' UiIIlfI,' ,4 ....... J~/ •• " jl ... 111) "'" .",.to .I ... " ,,~I. jiij"j.

l' n ." r .. 14. r. 'm"",,~1!1 h ".1 •• ~iill"j.I, "~G, ••.• , .. tAl, P"'"" .... It" •• J. .rtJp~~ .. m uM IIU'~P", ~'" ..... ~hlm". If"'" ~,,1100 ~~ ~""'" I1'IlIfllll' "~.m .... ~rQi[l'd~Ii;JI"...... ~ II!! ~'I"!I'I'tI"I1l ,,.Ltr~dI "-rll'l*' LUll' jill IIIdql>illl'l ~ flI~.m ;1. u:r". Jo ,., ri~4 U.II." 'II'"" tM. • .r4' lui <,.rI'Q~ " La. rwrrJ. rkil ~I';~ II., if I'''' IJ'" riO ,<1'. ,.f." J" riC"., 'lO ... ..rj"n ,,,r ... , ~ 1'4>~nl'lt ,.,,'" nrmn , .Jfh'JIHlW • Sill • pufl~ I'II~'P ,,, c ...... " p'IU'H' qjllI"',. 1"" • !I.r "" ,n., ,f ., II nil I , i1"f"lI._f n F ..J iT,fT,j'b,lu I' rill .. , l ~ J....g mll.rnlh, dol !j% .r" •• '1.lIr"Q' I' r un II",""'

It! .. lr',ri1ll, nl !!,,"II'U "11 uRiJIlJr,;i'i! ,:j~ r~ ku~ri11 blJ!ln ~ I~ IrI~f" r III. ~ .1I1rl.l ~ III] Ii' jiuJI J,rJtu,l,. rt 'llqlnjj" ."JIr.lll r~ !"'J ... ,r~n. dot "rl.,d'l'ro, ,I.'.~frlhlr".r

".""r.oI."r/ "'II'N"fjj"I'~ rJ(UI ,uU tfotlJP' I" J .. f IJrr.rlll'rt f'n:.,,1Df1 '~llli' 1111"1 ;II ill rrJ rnn: rrUL 1'1 n,,,1''-'1''''' it J,. r ~i'i II :! ill f'IIIM.tHI"1

r m> d. iOJ Jilj"!! l'",lI" r""".illl'ujj". " 111 fl'll'>!Ui .:1,'1' INllo 11. .... toll! pjlJ'~.l , ... , nril' lrll~. II.rI "'l'II'irta ,,,.{jila., trntll ,II. 1'"!I.j:~' ..II ft,,'~_ rtlfl i"'p~ .. r-" I"!j'~ /;1 rpnf~. til... UP'. I" r~alili oj .. i1'i'<'IIj. ,i jmr~"'~ rrr"'fr~" mIl "rQld,'" j ~.r.i. ,~r,I"IN!, "J i""r~'''~ :1"''''' m'_<'I1#IIr"., .j ... puni ... II r.Jjloig. ~ j~ ..... "'..., ,.., oJ 1111 lPihlllll! J~ ~j'jiIlIDJ« Ij)jijn I" fif.l1~ rill r 1!!!!llr Pu.,.d'i11 1~1fm_'N". 11

F

l\JI.,Jdllc UI! ~l IlInlii~1 Meldlla u.\~, l1"J fll lanllo nnlll A lin~, Ilt: O~IU' ere t:~m,blo 'Ill 11r,:llnpo d~rln.~h"lIorn f11~ I!mr~zlln.clo III Ilovor, 'J! de Iln~. l1uUrJ IIrlli yltll ~ 0, Qlue pt:ndillln d I el I" COmD ill nt" ua 11r41lU. ]111'1'10 ~ C or lobre la. Clllrfellu!I 'I' 1i:l1I I opu IJn Ilu\ I" lenll! V 11'111(111 De I 1I fl" I 1 V tob. ,I p~n lr nle olen d I potvo mDJ do qlle III' It b I. nude del 011 to,

A.I tH'ln~lpl~ 141 C!H~UHIII purclnn I r'llu tifllB .Ilred-ilil de ~reno!l rnu IIdll, LGI r~ 1 raJo!!. d~ ll:>. Cd rn p{J1 1~lId d III tenl en 1.1 n color pll t dij ltl:(l 11' IQa I (l ri~U Lalle> tiE! 108 re&l!Col Ilruole e t>!lb~n

tlUIr ~j d(l par cl suele Ct,mO ~ueUl • IfiI~J~dlll 10 I I! III dOl d~ ~.)~ d 1111 'mher I:I!OZ~I d~1 ClmllO r~ pl.tnd • cleln y III lupcrll~IC:1 de nU~r II UmlU un (CIlor \-j,vo V br lIan! fl

utr !II no r 1:11 I bL'rmtiJu

prim rol til de !DllV.II, Proll!u vlDo,

mpero, i!1 [lInllo, .J hom]ll' V m I· dll11 '~"i rUIO,

No Jill d meJlo, dl!! maid ~lrllIle,

D~IPI.l(:1 de ~Ol prlmt'roa diu d IlI,l1olLII .11 cubllafon 1111 ..:amlmll Y L~' Ci'lrrL!~!!rm CI;)II un~ .1I1:i .. IOl1tl~ parde y ~Ollllp~rll!l q;u~, ~ II) lumo, [XIdd cum~ r~lle con uti! t"T!'imll I;) ieLI!IUnl!

IOcl~. p~rl I don.dll Ibl!llllcn an.ton· 'Ir bBffiQ II! Plilmll (liP d~ buro Vli' 1;(11 , Pfll,",OI5i1 c.1 IJ mpr de do, II Ir', c nllme(rll& d'l! !!I,pelor. BIIJo ]0 UIP to V bllJQ 1(111 n1!)tlillll d lUI I{ hi. ~ulol nut m I ll)!i"l'11I 5ueiD CIHIIII' III te Lo Il I 1.101 collrnlQIIIII~ dltlLl) n lod vi!! l!1 d{]hl lurC13 de lUI rUl!du, 'f lo:s u P l[)~ U' J bilHt Cll1I~jDl!nl.e I II hu~ll. d~1 III~on, tl~ I~ I:llel! V d~ Loa 1:1,,",'0' Ii::l-tQ 1lIr~ lociCo, El IIvUlca .~liulo!l, y ~t>JI r(indu lore!! d:~d~n [JUB no lb. mill 0, ~u~l1do menQ~ que ~c ibll mll~' 111111, P ra J~rI:lMCI vlnf>!!1 JlP4111olA:l I,UlRu, I Ion I lin D hCornble j>Dr· qu r[~, III Illllr de Jting:lJ d 1111 U'nl n

So ... I"'l CII,

I..lt Iluvl IOillLi:I, 'lin Il!i)Unl luella. V p dn I dna Iluyjij fl'lIllT1l11n1e monl' nIOI:., 1111 fueru n IIlnef:a[a, cadi i'iI~ I!:cmo rn dlo "alD diI!J lillua, De prolllo I~ c mH!'!f hllbill dc.ap J~ldo Totlo

[ilole lrQ all d!![lor !1!1dilbll ~n 1I11!LI~.

I , pellilb", rnbi!lIIlD~, .I! ,~~currl~ I tod~ 1m UErr. ~III bllblt J:[J!f1vI!Tt!do en IIn,n 'Ill ~ IIllIh!.ICti c,DIIl< dB b~ 1!1Jr!l ]oJ u Itlf;d(!. ~' ~e ~JOI , Jill mu.ndc ho!lLL!i tOl1l"d pu~ IH"o~roL un I!Jlildl) 11quldQ, Deb"lo d~ nLl9lr II bDla .... dl!baJrl iii nil .tTl 'lIecl!llll, k I Iblll convht tfjdol , poco

?o.(o l!1l un IrnpD!l! niliill en ... 1

ilJUl" el Im.nao, ese mlltlltD IlIlliO GelllO IiIrl fireD, IDVll\ticD. ~b~ L:rfcl!loU c da 11M,

LOI t: mlon!!!11 f UL"L .. I v~hjcuJ", nl:ldllblli, com(Jt hlm:1I.I g'l' \.!~ IlLr:lo ponm {I~rll, r .b~lltI!l1'I nl!latll ~III CllnPt! dE" I~ COHIll NI, bAIl.,h~n C'Qm'll f'~d(OIl'iIOJlI~d[n f I~cluljmn 'I IC'nlj:lltlJIlI1:i11l Iw nmolqllt'. d ~ un l:Iloda Q u ~ cluj hdC'lG fijI r, Y Ie

I lub n " "e-c'!O'II en mlllnl d I ... ~". rnllUIl. c:orn~ Ie rC1l1 roc I"~. I c-c Ie I· U~nl

En In III' III li'lll de III -ah,lliIn • I nt6 10 I l nlll ,,~ m""ldlcj nlll, d~lillW'r Ibjd III IJTinclpio 'i [;11[1., v l mh clUJ! V n TII:I~II delpll I, qu

del bl;l'IlQb~ CbTIl 1111 .lIb.~ .. ~ d SIIIIJln,

Ilti,e I cmnnnbml). till I nlllrnu Itl nil I III r~m~rl'li! d.~ lal TOj1J:lI, et(;" el. . d~ \PC'r. qUill 'liMO rl!lhJi!lIb~ 118 .~ grll ITlwr, m uIIn ~"i rl! 101 djent~ , I MlIld Ito ::; toll Ilo I Y 101 l'llndIlCI!lr~ I1Uf' ton un

IUGnn 11.I,prl'm" pf(lC1Iro!ltt~J1 m 1llenl.'lf !lll .. hlCUlot III rtlLdol de 1111 I:UfI('llI ..

14

NG

I:h· 1111 ~<lrrl!tl'ru, rUIi:I~~li I AI diliul .. (lin 1:1 ecmunlarno I

L. Lll,tr~ pl!ncl hervJr b iu IlUP •

LUll pJ ,'I ",I eljl o fanl!1'-' tiC'b 1~1 de tu tlU!'I.f~~ h'dbl~ jjl~IJll.lldu l1ul~ d. un cludmloll:J rio vhcolo Y P' IlI.jo,o, V un , I r~mpD I;"!!'III1JIl' • I

lilU~ - 'emp~ltrlJn II p~re<'l~r 101 prlJDllro.

I:hrCDI L<f H'rfll IImb~bld d. lIilU

h u~ I~ ",.)l111l11 '~lur IOn nCl lenill 'I'll ~~I~n~ P f !!Ia Clrl~E'r mi. IIUI], 1.0' pra I ~,m.lo. liJ~iJ" ,n; lien m r (I'll de un Il~ujdu da eeler d e r'llIl!U, q~!1 'I~ lIP' podj ca1LfLcllfI,' do Ilium yn Hqljl(l~ I! 11 d q ue loa r~q u IUtQI ill rbolel Llt' [1.1- nlmnuli, lUI nllbn 101 uri r pOI

ICI nlld~d[fl, I .. mill I' I rue II Y 10 CllJll.lnel!' ~n.jmll.jlll d un modo dL'~ con 01, dor

P~.pv • dO' fil I ... n 0,

pel en 10M r.tJjm~:(1 d \l'dilL

csntlm tro de flrli'urlfll ban ~'udll.d(:r4j( aupt!rlLt'l. do P'=Qu ?io, 1.:J1i![]i~ que lellllllRo que V~· d ar "1>1'1 I()~ ?~P"~1Il 'I' 'OlIfi ~ I ruudua. 110 I~n meldeeh de Stl'LlHI, ttl. Mn cu, t'I~ 1m Ini!lrmu;ioD!J1 'ClJlrillnl LII, d 1111 (]plJ ii' del KrIlm Il n, :E Ii rll .. erde liEl Illll!llru~ unllaTlllel; hulG YII muthr> '1UIlI ao h..bll conv",TtidD !!n. pllrrlo '{ IlInUlUD; lo!! CII,poo Il!:g Y 101 z~ plIIllIJ .. , I!:II bbt II 'r 1010 C; ICflUJlI!! Imdo eli!lIba I:\Jbll!rlo dol un caJ)a eJIP I Y Ullilorm de pOTqu~rl 1.01 C! Id~ !.lui d..-cl II I!'II b rn CoK "1:1IImufl do",., '{. IIIn r cto, Ii! T I;!I! tamo ,I o.r: pmnle! nos i'lLll:ilcT'"nlC'l. "CIlIBlIII.Jlldo' YEri:l~dl!rlm nl I nu~ h • b!1I1'110J ~'Il tlD hllmb1'f de fILII I),. I qllu ptdl!'ilOi de fmllio ~n 'ormn lilt: lald~d'il

;;;1 11.1 ~Yk(lll I 't:I ... leHc~1 ti'll NCQqO. clmlo;:nhJ n:nllin u no, Ill! nUl ~1TI:F!or. i <I b.!i P" rq U t: J. III U L' "!lol lI. Po I illl JI"dld.u O(""u nlr' Panic, I nlilO Y 1Lf'I1I]Jrt1 11II11.1i.' r I~ t 101 vr.hirlJloll I! l~t)al1 t:UIJL(> n d~ DIHHI h~ltll cl tIThD 561tJ It lltl lIll'n " 'f eon 1m p'P-C'l!llci n rill blllillol qLi nil con 11 I c:aml 11 0, 0

t; ,,,clLlntl,,. de! I rI 11 j r oIIren~

r!!.lih Il.tIdblt IUlIl oII"a lido LIl,

llllbo J" "Ie"r d 101 .tIulom6vll

escuplan nil leI btsncns

lOI v hhull)l J1 11ft b .. n, JM (LIed,,! glnll n sln enrmrlr l rl!!ll5it'ncl • BUI" l ... lo(]t~1I dll Llrrr,' r rll!I blllrl'(! 1",lpli"lIbtln n It!lll! ClhUI rn~ t rOJ! d~ d I.lt!lll~ til, Lilli' re [J] olqul!a r~ ~b~ IlIbtl n pelf I o~ L" Iu d'Ds, Jell 111(,1(17('. aurnb .. h n ~ .. II rI1l1'p'Or r~u. Dll!lro II f('voIUl:lonl1'1l f 1m. c.d[,!I'I11o. I 01 U'!O n c:~d~ 11'1 mil I!I1 I!I r Dllll ill! ,,!!~dolll P r(l lonCeli ",UllIh CII~

Veo' Iv I:Cm([ lur d

~u ;lH m ''\1 t.I 11 I ph:'011 V 118 p61ftl en I LI rrlillno~ II ebr-illn IJn~ DlJU ...... C'tlrrelflTIl 11 III hmv:o, roC'! 1111 ro!lOIlO, mstrc m l(tl, CoJ!l pIE dr(lll l' p[ld~'~ d~ 11111dr'lI, '( ('(11'1 huce dill ~Ir ~1Ii,,1I:

'Y Jill lIu ... l~ .~v:l!Iri'l et!VI~ndo Impl!l1:'~'

bL~llmlll~ A YI'C' cor. 'Ill!( [;lor 1111 m~·

"~n!l, Y !'"WCIIl, Inclulll Ull r.:l)'Co d ull 'r nb II!!I rlltlb • qu' Ie TI![]ejilbill ~u Iv. I:hlutOl, No lJtIo. I 'i'ilIl1tiilbllm(}s

11:111050, 1011 OJ II 1:1 n, pero I!I

aol no II illibtl i'llInl:lI ,- • C'ilr L 11lP;lc AI (:ontr riD, J I !I D II 'VDI¥llI cad \r,,~ mAli bl lido V Pl!lllijOlo1l Yo 10 I~ntj l'l ~O!ll. P r\~ E!n ml milmCo,

I:rL I ill ~ IJ,~ , 1.'" III b'ltt'~, ell1T~ rl;l~

rlleonlL'1I , ., Il:!nUti In liu~t" ~I!~hon, .. ~e 11;11110 til! U~rr Il'rolt nl.ldl, ~JlI'I ~[)da~

Iii' ft., II~I!!:!I 'r ~(lfl"'li" .... ~nll"

I itlLlli,u I lnterter ~I., mlM' tum,,1)

11 lug!)r tu L no. Y vo ITI£' d("Lill

plI~mltl 1111 qu 1~& ,Ju 1''', q~l" fo I

tu DJJ~[on r lu 1111 Yo me d. dll , memnnto Iiomu I " A I Inll If II II 1111 m ~I u P r cUlln~loJ f11111!1, p~ro II 0 II 'l'IU lntertur II' t bl<lb~ Y ,n!!! IIrll~bd 'rtl .(l~ tit' I[' .. rn~' V h,u 'A .. , I f1lll1Elllu ~QoJ ~I I 11' 0 1

!Ill·

IrO rncu ters IL~ barru,

luIIIBn\I!:!I, "1m' lllllW nOli "1 I 11'1 d(!ll !'<Icullof Ell· IIuCltl)1 ~n blllrru yM~jlil' !II (tllIl) n· vu Ho (til 1111 !!ltil'ulo, ~IJ 1['111'01 1'111"'1'" Ud~ II lL~ rI <I, flOB- ~!.ld n tn_ern ('1"11', qllJII I "

IMlIIlclhtn f~nIllU, !R<lldllfl ~i'l.n80 du L" RUII d ~illllllli Cu ndoll 1I1"I<.:Il'Innn lor d b~HIJ 'I par I ilLl~rrll rwn .. bn yu Ir,. ojo pi I,ll, l:~rrl:'I,~rl.l II a.I~1I1l de brllLo Ilzul~dc de ItIlJiIi I jJl, I d, IIrre "f I J;'utti d~, d, lIaLl ,

II'l ld I i'I Stalin It Iii GPU,."I Krem· lin L -nln, W H -, hllnf!. IllJdll!nllj 'i II hlrltll I~ m,lIdll,1:I IID(I1:'d Id,

I.1n d I H11 '111' lo rll,'! I.'~ ndo, Un .,.liNllo

corllllll' JllnRo Illjll~tJlI dill llllr pre-.:I- 1l1~~IlLlo~1' loLrr la IIIlIlQlTI'I e uhie rtll Ill' nulJl!l5i, CIJ II! un I1lr'Ii> '11.11" [llIlfcj,~ t' url" • mlml{' COn1l1 III HuvLd dl.! laB ~~L S lior· d~1I - ~.;da c)l;J r~,m~1 nlAdl.' 'IIIUO

d milun Clilid IInii rILu ... ~ ,[. I-OP'1I

IfllllldClI hill h.adl)a, BIn LUCr ,rom

pl!.llthl. cI 11 (l, 'UIl", ,i 'II q .. ~ ~IIT,'

[III fllnllo, Era blanc I rll:" de IUI!2D. P'TIl

I n prunl rDmo Jh:Ol!.ll!Ja I iU,.[I), loll

h f1rh I ~ I r,lDKA, 5 ~ I 'lTIfI<ibfl, j)br

! dl'l'tr, y] C I1v!?r!l~ IwuLllml!nl

"n f~n~o, h ... t~ qu<!, I I n'ollImnnill, ,",1 III 11 rI '_) mllmo l' \'ulvllt I,I'III'() \' IJII" c, i'~ro con elh. J" hho tntl" .. I" "~lIo11jDIW ~ l:I:iI~llb I t!11 pNlno

,I . r'UMJiI ~lr .. JtI'J' Ii 1.1" J!i".II'.-1I fn I, J~ '_, ~U" p"df~1I I>rr .. U '". lJP~lIl~loI. " J". l'It)lIIlIhrJlt .• ~

P,.I(11

J>K A,llo' Grl'llm C1JJi.I~n. " Mn •• 1

f.(ji'r"1 fl Njn" 1;, "'~fi.j"" ~nnln .. nI" J r .. ". ,.Ii ~ ~t'P''l "Jll'lll~"f!lI"i NUt I 'WI 'JlIJJI"'.III"'U~ '''''. hUH" 'lu 1'.1' 1"1 JJ~ nr.1'1I111 K'1.'1 rll,ll Y i"IIIIrdl Ullilllildl'JI ~ In~ , 'rt rJ .... I.J"", ,. p"'~ , I •• ; ~rI,"" ,I III or fA PI" I ,-H'.Urn '1,jI1" ~ .. fltvJli". II' ',MIl" ""illl/ii

." fJl"I'!1iP' 1I-'II,._Jlrl. ./i" PI]I1'U" " I .,41 "II "uri,

kLIQ da hili bUl - 1\ e d~ Jll! II que d hllmo.!l I 'llntllb e l pic till d to d nlf'vl! hl!.lId" qUI!! cadll .... 1!1 E!r.ll ,m& hlr ntl

Un unld d motor znd!! hlnle ~11.i1' IN II \l'Il,l!! con lotio 11,1I! ",,,hkuln , C'I~.[I. n .1 'I' Bml'lralladOfu 1I una Ilrlt!J~ del tl'Illrl~ d Y l'! In vez 0 b, lacu lil'lo, ¥'~{do· oill.lfllDLl1nle. ul rdnlln. el mmltllto ~mnliio ru (1 ~ I ~'11 n rPl Pl!!rlido ~ 1p Illdo d~ hlencc por III PC'~ilj~l~ ate .. '~ ~orpr(!II' diu ~ le cotamna I!l[l !U (oI!<mlo{l d

\ll\n((', ablLIIO!![I!:lol1i m ~.JIj mj. exlu!. lI'llula len lLud Poco II!\l!irlH per norn 'rm l!.ldo 111 q;uo pvill,lll hH' r 1111 m4. qulnlUl If to htllnl'll!'!lIi.

LI>J btllth vlqu II, dc,1 utro I u, l'Ifll:Ill!lII dado V tun!1 de qUI! el IIIIIICI nOI d lll!nloll., )' d. qUI! ~I ~~~nr:e prp.

lronl tl~ 1.111 vaell:! ('I I 11.111 r No o·

lUI!! nOli Po n tef'lImOIi dill que lo! kmlc It IIl'1u('ol "~btl!n de.::lrlLd€l IIto!l[:~r 1:>11 nl ~crlru an ~I q u ~ J~ cofumne !l]rltorludll 1IIC1 fMl tHtt I!I"~ 1:U:~ r 11. ~!l.LlII! (I m! mlJrl:m berro,

No. I!lu~t)[1.lr.!.~II[]]O'I ~n. un irall 1I,PlJro

pmqULJ cl seeter d~1 rU'l!t~ I bll lin

Il UJlU. ] t\ JII1ilIJ Ib a III (' t II I

mu n I' uten: . Bmll"~ mas, P I, ft m Id .. dr cis nu,:=vQ de! KtcDllln ~ d ada I III Idill! b4ndll, euando .• a 1

rn II "!Ill .f1l4llill'l<t~. I~C (110 cl mlllllllro

ell n I~J I'riJllt\r.n 1I.l1:~. d I I U rOf vlmol I lo lelo , en to!! II rrure ubl ·rtG me hll1llrl! Ldu.I dB nlE''I'I!" fIJI nil! r.k! "llb~lIerll:l que' n~l!o!Itl~n, LiU, (;ah~llf;l Iillilop, han Y -1.1. !:dlCtlS !-II I ..... ~nl~hllll c.;;mQ II hlclorall. lin IlJOlcicll1 t.I I:[ul tllelotl to )Itlcl~ lbun ~t~rt:.!i.l1;du ~ 5 II IrJIID ,=at! yilZ Dlllyml!~, " no I rd rnos 11 [ conocer en I!lJo~ III I C dlln~1!I de nllC'.lro CLlbllllerfll IUIII nil Ihlo50! C'o!bblljll!blln IrllvP del mllr d Il!InAo V cit' porqll(!rf,,_ L Cab.JlI!I!rI Q"'i'it1zI1h, I I CilIb<!.11 'rl qu no ti IIfu'r:h por III I BJlllO nj po r III t~ rr~Jl(]. t: J1dOIDIlI 'f que III I~mo:~ ~l ~~lIqll 1;'0[1 (11 CQfazon. eon l(lct~ lUI mu culc '{ r.np lml~ 11l CYoP.rp;L1 II 11,1 u I rn~. 01111 'I ncch [1 hili llin !;lIbIJ 1:!I1l d(J 10 1,1- d.:lrllta a lr~v~" !J.' I~ l11iV11i Y del \llcnttl. y d I b ttli Y d II ,,16'" ,

L C4b.lllrr~ hllbl~ li'tr Ill.l 1 habft! IlInZlldD Em lI~kLlhloil ~ III prim

lin a. Iudll y enJodlJidll. y, In m-

MrIl.Q, con mlLlilnHka 'II~lhmIILi 'O!lO

ell hi ~1l1l{'11I de lo~ jlnf'1 rllnt

e n III lin Ii fI I". rh'nd I \' n el c ht'l l, VlIlU CI)n I!I run '[.I, {J lu'VCl

I lln a r1 .. 1 hili !I 0, '{ rOllJIIl6 l!j

11. 1llililiU I!!n et IlIlliO

"!-I'.~ 11. U; .• , .. lo.1I •• U •••• ".r ... !."I. [Ii ~ .... " mj,fd J. J.'IIJ!J~~~. t. ",Il~ .r !jfu , •• j'lj'1~' "".1' isP J ••• " .... "". ;II • .w 11(11"]' ./oj fl'l1'll,' ",~, i "ll;.Ij,,!f!Irl. or. .';:1>lI!R ~ R.,pj'l

r 'ntJ III ~IL'f(l "r fI • .J!" d. 1I,.,.,Itn ~ .. ,j C"'R~'" ... If": I"'~ d J'J <"'Jir.ifl,MI LJoI~Mlj(l. n.~ ~""'I'I! rJ.J •• I'I)J J' ~ J ~.n ...... l. Iii ~~" tn ju. ", •• QlI U'U ~.:nail'.' Ci,1.r<l <11\ ... 11'11" "'~111 ~.J ..

r.I',~tlo ,UI nn.u rrl.!ls_qJI thii i"1'iI ~ IJn.!llJor/. n"1"[,_-LI r/, ~".UUl i!J"I ra!

~I"" rP'!lIIla!'ll!lr-.ll.l iii {UfH.nJ !III U. r~h!lIJ !'Jr" lrill' hu !OOllllldOJU'1 lI'.llIJlj

16

usu]manes, huespedes. de Alem.ani,a

f-.J IF'tiJr,n •• 1cl,.y IIJ!~ ouro/,<lj i"'f.j.~'jltf IlfJIiJ I"'II.I'~ I"iI n m,,;4r.

1 ..... TV'rr;(f't. .. . IJAf7111lh . stdo -, todo

;u:t ~uUna""t 1}1l .. en xxio

uempo un producto elf tnaprecia; lJIe ~alor. CttancIo sctrata de

ronservar ta tozarua Y lit eIastt-cidad, La ddidosa ~71111C5 sten-

pre fa quentesca yreanima99

.h.. '" .. "'" ,',lIT, !ii~'I~ .st."".". t'I!l U~M, •• ~lMi~!to ~III' "I,,~ ~ jrlllj'~~ ~~",i~ ~I" J"hi. VI,IJ'" ,m ... "iho I~ nl'l"[lJ m ~lI i[iDI'IU"'LL.d.u.~ I,. 11 HpJII" II •• ",. ,,,~~

I." .I, UaIP'j .... R"oIut( ~'j;rlwow 1I'<'.r.... J<I .J "L~~od'-'\I!" "', ~!lQ Dr. "'''.ru~!I:''i, II ..• u."" lin "." ~,j .... rl. ,_ Ii"l~'rr-

~!l1 "II ;I. U.,-jln, .... m~ '1",.11n ~

"".,.1 Illlih.. .I. • u ".p. ,-I,.!,,"

J ~du.

]' , ..... '1I,,~ ,linn 421 .. . 1'""11 IIDJ

,\1pa,or ... ~~ ..,.~ •• " ~.~ r~t. ,,,I J llr""I~;"n. J,",-'w"lfI"'" , IIr"iI'~-.J.Ht .rh .. ~kolJ'" rnI"I~['" .r,. 'OA IJlIlI.. I r ... ,.,,'jllL. 1D1'''1!1']1'i' 'I 401 I" ~jn rJ ~'t ~ ..

!"jlll urn If I"", 1.1, ... ,1Lrl! {I'll" •• .u. ,I..... ....

EI

undo

oil! tencl" l 11i1.i! 1l .. 111I COIlIo' iU~f d p J o~ Ifl ua!c Iln~ !UpHloOTid~d GplllJttllll'l 'e:1l lI,rBndlll IlnJd1H11!'1_ COlln~q pllr", clio ~n qUlII. en lodt! ('no, nr.il III:>. qu,"nCi!l llaD'lll1l e-I til CII rr rill d u !Lrmolffil! film.

Ahotm II ell, III CtlIIIITUcdDn Ifi ~IJI

Co r!'l lild 1;1, tleltil!! qu I~ If! PUll en

I!:grelill heal IU bCll\nlwrill, dUl"IlJ _ U. bu no. bel ! Pl.o lEI Jl fIlnz.1 en I! I tjfl!'mp IIUO IlQnl4nda ~on I ~, III.1P\I' I (Oil LIuc:tlonl!lo '\111 Inlelaill!'iil lolo oIIt!.r11L rlllzolJllbll!l _I 1 P eta TrjplUlL'lCl q~ pudlurl opoller II lill producc! ri sll equlYCiletllll1 camu '~L, pOlIo t.HIlIJ, h.!ll~11!I

jUlIl'.lc~lI, II d JIII]u!! ~I JapOI) hGC'oI'If

!Jo1!) e!Ld cnrmm rI!' srmemento , ~'l;ro e .... 1:1 ];IreBlllmne qll" r:ilwlnle dlcho Il rio do 1\11?m nlm h~brlll rt~ ~eli!:lI~r OC11' pallo!! eon todll 11.1 pal('m:I~1 en el lr 'ntoe. del !!It!'.

Clerl W 'fltt! h.~ aon do III horm '1lJ1 ~

I:lt. sun q UI! II c:l II.I~rnpo II! fa. I nl

nlU1lllilol d.. lernante. CCID iilclltlon d

III 'illt!! [II" B ~'\I' fiJrDok II H n-lin"n II MWlCU, I d Jdlll que r prl!!CI () lIyudlH Inm fli la 'I' cansldl!'rlltllamr-nhi II III Union SQvl~Ue!! III It! qllf!rj, I!:VUU I~ tDl1Ip!rt!til "Iclefl:. al men!!

1'1'1 194:11, B I ~ Ii ell verddd qu

III miu:lulflll mJJUur bDlclll~vlqll' h~

aolueplludo Ilt:nlndlnteITlP[ltcll tall rnA. lemlblu IJIr' Ij~ilol!l or qu· au pUtiD d~II' UuJ ral! III "I nceme tCM d~ I I{I! IIIJ !Ll('I~ ~ Ibblht!j.J .0 un !loll!! ~lImp.lt fie "I!r.n(), No 0 .lllntl! DII rUl!'r~u mtl· db. I!!Lel1lllllll111 h~o Iil"n d!ll Y rnucho Oll'!J 111 rDI. Y 1110 d l£:l.lbriT nl n !lim III'(:T to d RU 'HCI hecer pLihllo:u que [J~Ij!lU .I tl' I pau ~ d I lDV'Lltrnb. pre· ~ IiUlra JU rnllrcbo ~uutG II [limo!!! d I IxIIc.hl'vllmrl, que all. Ve7 d"b~ dull. por ell ,c;onIGdll 1:!.J'1 lin j)rlndplc prel'llildhjn Illllle ~ f lIal"tl!l~[J]~TIi!:IU!QlI 11.1· vl!'lu con ~UI lumlI1Lllro lodiu lEn I1lN[J]oQ' fir! I .. prodl.LtdOIl ~DYietll;:lI, In. cl unl cl·J me I, 1 L I pre r[Jld" ~I'I. 14. bill' t",ltu I lIUI'I IU. I:Alcull'). loll bllJII in Jm ]pm[Jucclt'in kl'ln.!!!ba un 4(1 ~ d II C'l!plt.clQlId nt rl, CI I lIul'rn, uon 'IrI T qUI! 111 d brl a "Vile uada. pl,ll.li'-

fill] d!! nu ' n ",nell a,

Ilrilr ! prO:lZf mA Y JlU t 1I11I'.olI~lr:.n I JHHl rio JlI.pon~l, 1.61 rula, hln ~un Ill&. Y Illoth. nm['naudml, 101 f]()r~ IIIDl.IJrJt!l.nOI ml.mol ~lpl1.lIIn ql.i." Urmijrse 'I' oqill!lIlI1.l:Ir W'lJ"L~ dw ('0 lJl~u(~ cc;m lUI rtl"JVII.I If l[)~ 10111 elel' han da Il LlVlar LIC p~, 'I(' rte.'rll'~ II lUll, II III nl. qlle I!'n t·J Orilinl! h~~{!IIIl"'n hL r.r"ll luplll!m£::ntllTlH tit Avll!clc'ln. En lad.D ~1LIIj), II ~Il" J,rljo II D\iI~ f!lv(u bl cOlldicIOnp., PlldrA • r c~lIIlrnfr ~do 111 Jllpon, IIhl _ did "dtjvo I.IIqu alem fI en I lE.te, A I SlUIlS, n.~bri6! que tJ. ndu[)lIr 91 Alilodl orlen.tlll por hI. Intierllll ~Ip'r Ill': de ~L1I.~lhil- II! [[iI! !!.mrj L Irn' [Jd [r t\ 1f pOol el c~ll~('lmdg Ill.i.llrl(] [[ ArJ.,;l1fli~l, ° [,ab f~ It!.lll Aba ",don,1I lId jIIH(; Lbo b<l~f:hevll;[u I!tL au mQm!:'~11l m~! mpur "hI, LWI IJI!!!!.!:'. I!!I1 qUf 1~1 C-!Ifr~!erll~ r~~1 _1m Lr~DJjble., IE !!LilUlillllTIlll'1 V Il~til pu d f!l tl!hllcllJlof! 1'l~1t "llhJnc~"

Cuul!;lc 11 til.>! qu~tl Ul!5irllui!lm III UII o~ Nt'''' lie V 1:1 J !ltt!l D.1I1! re.I.1 - oil In(!lu a hal/II r 1'i11~jl!.IiJ Jiund,

I: [Iqlll!>llIa, pllra 1111 ql.l hay 1.:!I1i- ml!Jor •

JHranlJl. Milne II j'lodli'd AI It1 -

nlil. V cgn ella tgall l!Uf9lJtL IUlKlu!:l, parI! el mu y, , :II n c .ftIrl<!, 110 .ervlr!ll o'lra IJEClpOlL-llo "Illl' f.1 !Ie ~po:ly~~ mll IDd6 III r pllddild I~ InduRirLa '1ill/1.! J~J:l1il110U, AIE'mr:lnll!l lol1J plJ d ler vl::nn:Ldd plJr lLerra, D~"I;n.I~1Ii rL{! it! d"ffotl! 1]{]lchE'vlql.l(, MO hollbr.ll I1luqun Qlrll pLllem::loll lCrfclhe Ill! el (,Qnllnent~ t'llfulltlleQ, nl que plied!! lei lr<tn&' ~orllldll por .>1 0 .' 0;1, qUI! IIDll'naCe

~ AJ!I!'m 01 n L.I. ndo ~{! ril!fftllt'> oil 1

UnUm - ovi lied, 101. enl'mlwl.li'J d' AI •

n

gu _rr

m nlllJ lIenl!n III Ii!l!l!rr~ p~rdld ~ III • [lilli, pLlB!~ VIII no pl,ed!!n III nllrlill en r.jn iI un I:'~ ~ 1:1 C'tlldrll glollr(ll~.JI Ar.lemlil. dnde I" ,ellLrllldm c1E'~ J~pCln. 1111 IU11ilUu una tll~ll~bJ~ problbLlhll!.r:I {qu 1"101 IJ r C rmobul(l.II~. dl!' IIn~r III rJh~ mlllld [Jp I~ ItIIl~n~ por I'f]~r PUrl dr •• pu(\ till III rI .. rml bolclll!vlqu 1111 rele['I~h de pobllldonCli u~nC'l lei J rn III eompet n(14 'con6mln 'Inlt In fl!ln. d!;'. po '''l1dG!I belli:rtdinl e. I 91- ill,1 llti!: l:m mlilolll!.I dl'! nmlf'amllril,: - nil , .4 mbllOIl{!. I'll! ~lllilC1l i I" mIlJLlnf~ a!l ludllhJc~I\tU, lIulhallllllall "{ nco" ~F'lmlirf~('. CfJnU~ 00 mll!~H1el til! aleIn III E!I, 5.0 miJia n po, d. ltlUIIIl'101, 100 IlIJlh,n!:! dl' J;]~.n{l~'~II, l"~ rI ·r.lr, IElI milh:UL!!.II tip '·dernGcr~tILR" t'lltltrll. 240 mlllt.mel de 'UHoIIlUulo,", A I{<I 11 I!(,I qu ~Vud~n III rtlqL]!!JI(l1 plIl!d.m ~l1h"l1- tar roJ trN polencllli !IICI!Ji!lIle 1I111Hloi IIh Europa, ('1'1 cuanta I 14 ~l:Onf.HQ[~, 10 'l!IlCOP OS 10001, u.s dp,clr, :relu.I\'IlImente II mbr III dl! Intellll'nrl ClIIU vdd~, Adema dll MIIHchurJI, lOll I lid ;II, tur~lLlrIQ. qUI! IlJ Jllp6Jl eonlrnln ~111 C'hJn~ 'f lodu ilt. fUentli!, d. 11)11 rIll p rlmas II U~ hu ell !!cflICoIlC I !til td (on' qtJi~llIdo n Japoll

,Qwe, dgl'llflca ... IQ plUG hrcpa'

Tille. Ion la clrcun ,Imncl a dn ClIt

IlUI:YII ~LI!'Jhl tnundial, ctLiro L q1.l

mu hOI UrDpeDI han vi' 0 on dolnr cn[[ll) SI! h elll ndldo II!! IIL1prra V q'lle .p r 10 I'JIn!o all lin y el lin de toil "

.11 P 11.11.1 !I ." 111Uln tad v m III

II ~ .. vhta OtrQI 1<1 PJe~lJn'ldn qu~ reJaden tl~ll~ con E!UfolJl!I lo[J~ fOils Ii! Sl,nfill d ~uerF~ qu v~ .bllrt::~ndtl muurl []I enl ere) ~ La ~[[I pI! mc Itll'l de J I Iluarrm ['ump~1It a loo~ III I mllmlCl, nl) P t'Jo!IU IJrllf'bm till !,Llle no 11('1 trBt ,..a till Europ!I, .Ino L· L(lOO el mU.Ildo!

Ch'rlmlllllnt qUi,l paul Irn otWI I" rr III lambl' n !;illl munnG, D 1 dl! ]a. r I n d~l A.tlAnL!Ctl ~ rM progf m ell' I p~r ida crlmUI'1LBlll II! df>i;luc I lie: • nll'1l1 qUl'!!t olrc ]lldo I hilll.n II!)'

le.nrlllJ ell! .. ,ph~ cl CI!I~.!I 111m.BlIIdd

,Il'rentf lilillo erG V e!, ul ltn !"iF' pin: d IBI tr'l p<Jt!!nrt:11'I1 11 cr ~j(1rrI II Ut1 nuevo f.rden d!;!,IlUll dt: 'LI1l u~pnll:l U· mltl!dQ, ~n ffurOfl'B par IIDb prirl~ 'I' ~m III Or1l1lA1II1 ~rlefitoJ por l~ (lln Ltl hf' E.!tolldo, trlputllol IU("~iln pot 10 1000nlo IJ ~H" IlllI!'rrll m'llJuh I, 110 n pc ~. III lOt) rao.j IJntlolel al Iino ~onlrll Jm Mbel'!ln.jjj litllverllll1 No Ih" dpCl Iii 'lOll. de lnflu !lc:i. [jf' P\lICn-

III el(tr nj~rll., Bine qu dell' nd n

c:onlra III "!'il tVClnc!!l-n. cle J:loh',~d~1 !!IXtrtlJ1I1" en! ploplal :Ullln de In[Jupndll, V IIln a "pUCIIJ I ... mh[J]c 151 I!.~I! UJrhlOl~1 'lUll' II Eump<l. LIS ~Iplr&cl~n ~ J I .{}b{!f~ 111~, un Iv~r.tli t!:u I (j~ I:J lrm th~111! p-Cor I1tlrml:lh.! III Re'lrlOrllc-lon mun' dil!'ll bolt'hevlql.le y I~ i!l[]llru[rlt'1II n U JtlrlJl fie todO,!l I!;II Hliliidol t{,lflHhl· llol. S 111[1 'Il;!ll! pro!!, IIlILl, ~urnp" 0 cael[B en ilr lUl!l t.olch 'Ill!im(J U

rio!! unll colonJ~ nortl'.!InUnitllnll .111 111I1"l!n~11 pnilica on.lr hI! meDa, 11! '11 [U~I"~ retp eL<.I II Eurt'p~ ludl~ Ah.'manilS 'II !ll Alemilln.l .. IlAc.ttG <"jl un munlllill ~r!lrnp[1 de lJlltllll!l I!~, prnql.i. .. I al!l1J1I d ~ .u~ ~ n emlQo.ll II [l P 1:11 r"~I"r mundlilii. llll .. 'Lceorlo'!l t1I L~ dcrrruLa u 'el. dl,~~ Ii por lin IhmlpdJ IOiU. ~u unJl~lIl,

D ... ciU.<l l:anlr,1 Inrllr\'l!ocionr! I'

hallBI!I y (oru~rvll el "'tiLer un!v 111:i1 quP. i 't:otr~polJ[lp ElurrolplI. h~ de reno \, illS CI h dl! morh. 'un al(1 J)robl HI ~_ I (j h riP inlF'r J Till .Europ.a l

{),I'h Holllill

EN PLENO

ATLANTCO

U~,R..1S f.""ITiK'RAIS SDBljE £:1.. MAli. .-ill ,,~,nl.<!

"IpIPl"I',h! ,"I.~lldlln ~II. rlr".IU" ... ,l! ...b.r .. ILiImll{!,

~ ~~I ""~ ~.afl ru ~If"jjj 0:1,.1 ""' b ~ ~"[li,. ~'

nl:.L&l~'1IIU A iUrrlnl'l"Pl~~~ C'1DP"If1Ilti1I!1~~ii! tI llaam ~r;]!Ii I.., "'r.f;Ii"cN~,..ri~!I'u"'~ ;l'l"i.!:~'~a l'llll ... iI h .... kIJIIlI1i!!! • .... ,,11, ~ pFi.., ..... !Ii<il...! • .uu.~ lJ_ Iii """"11", .. "1,,

E' CDmllJuilinUIi II!! db el CIHI]~';1;l nl'o'lIvldlll, y dlot'e: "£llp!!!'ri!.i'1!J!D(i1!! tC!ldllid!. un poco , •. " Y II ~ iII.elt'lrlo 1Up'~' rill h!!~uem!:l'Lte IE'!], ~01!1 ditru.m IIli1!bla que Bll VII dllipanC!D l'I!nlamellte II .i1lJ pi.,,· l!!III~l;! IIlZ d,= I~ I.iln~ 1l~1t!ii, "Creo qUI! It'LCcLHI ~uua ~dl"II".

L~ l:ieilldlll oteurjd~'!I de UIIII nUldrlJilloIId4 dE!! ol[}alll 111'1 clune lo'cire el Vol!lt!~ nmpo, D~ otn Iclldo d~ 10:1 b~I[)~ l' hOm!!QOII '\I,~l[)~ do IlcbHilli romlle ~l ~!t~n ~it:l de 1m n,Dt b ~ I!!I aI'JlLn~!I f de ~Ol lIIotorel, Itlrliill CI~ nlUiIIUI! 'I'll i:lliflLL~!' to. ~Hi!I, ~I vuelo.

Q\led~ toillllv.!1!J. ~dGmpo p.iln ellirra r lin :Jl'IX1iI I !!II plerJlu, fi!.I!.Mmol ~.(lr dclllmnttl [I 111 il'lI'1I1"Itesca !l]1.L~tll d.~t b om.!:!!! rdero y liJffillmcili. mA~ que de roslumbre, pClrqul:i u~mfll 'q:Il(! hcmcs dl'! hu;er mCElplD !II'! hi.lmo ~II delloqll1le de [III 1 ulilu, ttOrolll1 I!IIHl IlGI ~,~Uurdlll!l, !! 'l:omil.ndllntl!l ~IDD()CII! 11'11 IIIl buen p~ dUEl u] II!.II'U:![), SlH cCllil;l!l:l!'r:llOI hemes vl'l'jd1J b~.tI uea aJliiil!ll en NU!i!lvoIIJ Vert! ~[I !!I millmlll holll', y luelillil hames l.IiUllia '1:!i1 Toklc ,I ~u mlsmu hlcn,m'i !:lie! liIHd~.II,

Un "de'p'!UIU. d, virtUOI@Ii"

El cClmlndule dell~~ioll .1:101' jllllf!!l!

I'I~"IU 011 nbc lUi vuete l'Iuml'rQ 100 ~ClI'l!r~ l'l (llIll.mIIl:D.,. 1'. .. 1111,111, hit deJl!!do puo ! lin -Ull1cm veto de nebllnl!!, '1'1 hllbl~ITlCII lubJdo '!III !viQ;[J 'f oI!!Ii.i.lI~1I h",ulll rrrndo lt1 puer! II dClldl! fU~I~L LUI!'iii;O I!'mFl'I:!:1l_lImc. I!I. ddT 1-li~l,JdidJu ,obre b l,u'Ii:lc. r'Q.flllu d:!! m IJ ~ Ue'il 011 10 l.drill del UIIIJlC ~ alerrluJe. 1:l1i~~'" Ileilu Ii ~:li:lrln'1'I0 d! I plst!!. dr. t!"'I' paille. 'Ell m~dli'l.lc~ de ~ !loCI rdo dc.rn IIIJ 1!!'!«IHlhu enl:Em1! dl!ll i]1lll!lllto dl!' mnldo, V C''IIanil.a c;o:uc to Ill' C'I~". iJ!!..I

dill 1111 1:11"'111, gillO Uri l~rlilJldo nco Illl 'I(lii, !!1,uJr.::lllarel,

IE'I ~i I iJolO d~ £119, Ii hu ~U<i ~ro mc:mrre!ii- 1':1 1II1ill:lnlu",o p"j~uo ,e I!'&bernec:e en j}~qucrL~~ IIII1~LldJdl!u, y rodamm iC>I;In n iJ:i!.,!H:ra enerme Cl!!:q!l~'

IE!! f~ I!'I un d!!!,pc [il!f!I de VlrlUOIOI LIlI CIt! re, d e I m lilcRdc~ i e rellul! ~ I jJ:dJ1' (ljplo II obll'dtll:ll!f II lDI Hnocl i:lei:loJ d",1 h(l'ITI bre d~ tr ~J nt~ ,mill 01 que III m~IlId'~. E:I "P~'~ ~ ~ !l,u,e~p C~1II1:1 III qu Lmle rll aa· linLl Iilu la plSLIL hi m~toru hc!!J'I, j:ll! 1I'~lIIdllr, orl!< de Illi p.ure ill!! "!III~T, QJ'III 1:111: III d~ c~UIi:llorr todol ~lIqJ I.I!' h~llaJl '1:!11 I~ mnno dr-l com~ndiilJl~. y hall d~ obed~c~I'!l A III 'i'~1 !;Iue el ILpollf,mllll \III torn~ndlJ Cllrl. ""ri: mts Y'Illlocid,:,d, (I~ ml!ll'ltie.!lu! ~.t~ ~f1 III piltll,

Lo!. 1Io(':iIuJ'ldD~ dllli prImrr nalar en cl II're Inn PUlt!-Q, :Ell 'nhu~ndo de Itl!! InClt~fll5 durAnt!!! ~I d~IrIf.Ml:llul!l i:l1:lmlriuve hllill ~ con \?en1raiE' en E'L r tun LI:o 2 Urn' t'lidc di1' lOla u\!QJuelonel de mar~Il!l, '( .,.u,ll1ml)! hll~L1l. el nm~~fn::LlI(l In6TllIl'IJ~do dnl aoJ l'i!lldcJlt~,

De Ill! b-orro"l CIV!ll de I", I'liebl~ rnatullfill .Ob.'l!llllleJl IIlII cop,u de l!l~ I!!rb"I{'1! y 101 .. pUn!1l1 de .I ill I tmI'i!!:!il P~rll tom~r velocldad n~rno!. vheclo ctll~{'ri· bJeJ'll1o 'IlT'!11I iTiin ~IHYtl. 'f "",horll< 'l!a ~ldandlJ ClllpJ'Il!'Z1I rllIQIUC "rurnbe I!I, aU!! di.!I'IIf1C~m"i hl1d.1I ~~ OC5hl. Ailli

IIII,~ J QI (' l~ pI h.c;rL zgn Ie, i..-JJI tCtlll '" la,

y de-l~nlc de. lIo!olrm 'Hl!!. h.lDII itou:la 'i illllllril16 'EJiIHl Id'rnejlll no q~E!.rQIT fJOIl(lf~1! mu qml dll mmll 'limllfl,

En c~t~ a"i~1D lu ~u~do Ir ~ 1l1I1!:~!IIIT, lei dol,lIo1'h!Jn, un plll'l~tll) cl:~ !to[(]bfll'l!I qu 'Unit nPlI!n~, tT!lJ IlhGJ Qr;!Imlnll el AU6DJ1~D ... It rlJrJit q'liQ bll ~Id·g t:ra;~rla ];I<! rial IItUO!! !II U~ II!, ~I t 'III Q'Cllti 0 !IdOl. 131 a"'l~1l. p~rc~1I h~~nlt Q,lIe9il!Ld.o

~ ~io, ,\Jla lIil1Cl~ 1111 po.eIrioC doe! ~ol~ bIt [an 1.:1:10 COornolLl. dd li'arl~flh:llll dill Ilr.:luaor dr jJ(]]HI, 1!'1 ~~aulldj[] redteJ~lt irl'lirbL~ ella il.Ltndnj" ell .,d "'~leLllo d~t!lI1J.'=' de III" I n.lrUmll:'[ltOI, ~' el mer:~I'IIC'{I tI. ~ bmd" esl' ocutte delradll 1111 d'~ p61110 Sl.Illo r l:IoJOo 1011 CICII.l-tlnLJI, flue me reclileu,l!nl ICI d1l! 1~1 111.m.p ... rol d", 1111 1:1111"00, Y Lo. "'.~It!:l I 1o dOl S~ h ~'[1 tt!nt~ do cll[l)od~ mente fliU! (J iluliju ",I mJI!I.

ih.rm~o Q gran distelnc!"i!iI

t I COI~~ !I:B·loO fl~ildll por l!:l e~ Pl.lrt'I I UI! 1.:11 0 I d,!; Q U ~ nllilPt."1'I ~ n .1.1 orHl .. , hllc. 'r'~ mile ito U~m.]X! qua h.1t I:Itltd.:do IItr,h lEI AII&nth::o, (';ife Inm~~, h.eFro(il~ 'II v~lel~hng m~r, Ie 9I1i1H'Icl~ 'bIJC 1m" Il)Lro, rlz.~do !iI'Ilr -el ~UIIV~ Of nulo!Hl.o r 1"011 [u A lIoi 1I b. JQ oI!'i Liln JU:Ilando :Loa d!'llillltB If tollldlll ~Ilil que !lIO!lldn ~ lei .~Ipllrflcl~ plih'C~ 1.00['11(! ~i Iucren .<'lB{'O. [I bCHnbl fll.lf' nlliYdfl tolllur;l !tn ~I mar, .A. peel! .!IlLun p~R.!ImOI por ~ndlll~ o:Ie ella. vole.ndo .:I Ir,m Vl!loc1d..:;d,

A. II cI~rt1:"h .. , JlOI rl~l!lIHC, Y{!rno~ ;:j 1)1 'HI plH" J 1IJ;!lq'UOIO.. N ~l1C~ '&1!! !iilb!!!, ~ 51. rin ~m Llil(l' [} t<ncm1i<J 1 t Iri ro r·

mnln 1101 i:lVf,lll~t30 <lo[lIrn d!l! JlU'Il!itrC

rl.lmbo y cl ('I... 111.1~:lb,!);1 comp~II!!· mil !-I ~ ([11 rQnL~r am !!lIn Perc nOt u[u Icno!!""(Io1 otr!i Inj!li~m qll~ I~ dl preaC:1JlMrno~ de e~I.~H vot]:'lm[:UO:l.

Que d'lIlI~ qll~ MI I\~I'I ~i .. I(I~ EI ({In.

, ~ La !!",C.g n. ~" re mill rlu Lodo~ mQ(j ... ~ i I., ~l'It(1llh~r-=mUili yo la locllr~1II !1Io.

ti I'll ~'a, lr~1 hl!lllii. l:Jl.le vtll ilrno " hre t I !fl<lr, !:ui!inrJQ, d~ IllIrrovitio e c I rn~!lm nOilltflJI llll J d ~ III ~ d~ mal ]j -mp~ !;l [' eol1J y eoJ IDo!If r;;~ co"funden I;' n~:IIr(l1 "ubolrr(lnp'i '111 (:(ml"fn~ .. ijo!lJ rIll). ton ViI! mil". Eq IiII rrlo!If I~ I ~~' I!JHlln til III a Ii I~. ~tn(, n lit d~ ~~ P\IIl'iIll, q1.l\. I trlllF'lJ'w.l L>u.oI!' d~ l",a cre50t<:r.S d'll II .;ll ~ etfr~ fIIofId~~ L I ~'lffl p\J .. r~ que o!Ji ll~,,~, !::I1f~jJ<I~ ~ i iC' .:r ii. "I, Nil .~Ull' Jl' tCIl m'u 1a [nt~ndlln dl! ('ifill" bllU tlrI rum boll', 'I !lOI m~L~I'fIOI de Ilrno L'1l I~ bt!rral1:"~ :Lll u~rl~ lluvl~ ilI1ct~ E'n rtHdi!o!Il hori;,o:on~o!ILe'I I. r .Lo!Ile d~1 llu .... ~I,) do mal'lde ~ \ vi dllDOI prj v~ d(l~ rte I ()(1~ ,I h lid ,d, unk~ill~nl& C('1n ~~'ud~ de I .... InUrl.lm.,l1tol, I:~ d~c:lr \(lI~lll&.ll "~

I "Iii 'D. d!!. ;rrLiu~ aLt 0 i!()rl"~ .ObT~

m1 p 1,101111 'I ~'I) rp.11rQ I" pl-p.fn! A

20

"Ielil se I!lIolrl!'mt:r!l el 1r}l1l1~1~ nn 111. hi~hl!l ti:lmo II l1'u1 ji·n .oIIclldlr • Joll pf!utll'l Ill.l ... l~, Pc rl} 101. I'!UJ Lol'If':Io Ii I r~ .. CCIn III fllg:ullFLdlirU d!! un!iI m.lor-oCb.a GI! PnJ.lliJll ~lltC'1 dl:~ dl!'l~2U~,

"tl-l~ o1{]0 1i.~l!d 1~ mo!lrjl111l6 1"1'1 el po!l. bl(lll(irn mIflJiC'Il'no do 1~ E!IQJlw~n U,,1· ven!!1 l" Cul 11\1:1 6auI'lQ do 111 II!!J~I1f! pr~ilJ.nllfl qlI~ ml! haca III, il:1lJ1I~ndllllllB mil!! n lrlll el o!I \lj.l\.., 1[liIu;" ImJle~t rr I bo III VlIlllo, 51. lad. via rri! IC'.IIw:ln, "1:1 lHt~l.lnto III Com.lndllliol C'I.I'I'H~I i(!lo. m ~tf1ll' hili \1'1;1111110 I. II Cohn:n!}1 ~, '600 IloD k iJ fllllehl1:11" oLga !! n Ie:!! till rlcl.Il! r~iI ,. LUlllndo e&-tlillil loll '!lU(!HI!f ~It.,ba 'r'Q ll1ra.lllm~l'Itll con NIlI!lVCI YOT!!, mc!lo n tl h.~ !III Idu a In.illle8f tin nu PlIa !.pllr.to peril nil &lr. lin a", LQfII aD. n 01 ~I!'Jmcl r~~{orl1;!f n d.1;I ~ ~ pobre n ~:II.rQ, billthdo II !l.lctlr, ql-IP. COil tll':lenfrll'lI~· d... "\)lIhlfmlon:l, • !if:d(],tiil~ln pur ~rt(ln(Qr dill I-.llllllbllmllnttl loU mdlfl dl!'atillb Hj!!cln dl~on!ndlll,

41J6 (unl lIa CIIlUId.ao un j:I(ICQ, I,ill nlJli~ prcl'llld.1I1 de Ih.lvlfl htlll ~!::d.rldQ etr Ij Jl ... mu. IItrolllO'elAdo !'!I rU!'lltlt torm.r!'tQ.~, PC'rD aJl~ i:ltr~lti! deb~ ~1t.(lr (Ill ~flclldrn&Ddtllll un villrdo!lcl~[Q tor-m. porlfll, 131 Ir.enlll n.El hi!! am~~nol!.dc Loofl. ",II lI:uln[lQ h""I:Q 'flil Il'Hlcha Q~It' V~I,' tr]Ol dof!f nlJoI!I\I'o bliJo II:l .01 dill' D1l!!djo(:IL~,

81 iD mhlTio q:Ue! ~n Ul"l VilpG~, lEI pJl m ~ r rlldlalClcliJ IIrl~tl'i iii u,1I: lollrn\.J1~n volQ laIlo li!.'lJIpa "JI'l'lIi'C II o ([l! 011 110, por II q'llOi ~~or ... vol~ml), en Sudlmbrl<;'!f V QLlI' ~·il;Al .... 1(\ II Ilnl;llL,ltdr

ehocotat 'f LlIHI b,,]l114 elM nlJ'~~()' 'f J:loIIIl~I, ~ Mlldi~~ CO!;~:JI m~!,

hn!;l ~IiIQ' ~I. ~!.! mo g 240"

HI!I!:'c ~ II !filii tl ~ .rll Inl.r1!l5 que 'i!fllm· D11J1 en .I!] ~ LUI. tl!l'I~o"Lr4rllmD 1111 ~lIln"Clyl D~ IP(lIl!ente v,ulivoll II IIcef· Ci'lrle ,ml nubl!ld{lr lIIi,n em.barilo, III vllj· tIIlldll" n(]· 'l!1. m al m lin I.In~1 11m!! If pro.ll.Im~dlllmllinlE! .hemo. d.~ illcllnzir hi 'pOI~' cton prcbable ol:l ceonvof, SI:~ulmQ!I v()l~mJ.o, PUP-I, como 9lelm~lI .... enldo !i.~cll'lI'Id{llo l'I~,nill. "'tllI/lI .chm III ~IUII· b I~ IIt~ Y ITIOVII!lI I up~frj ~j, d ~l A.1l~.nUCoIl" 11111111 ve!l:el Il! Lr~ va, de: rllil i.ooe. d ~ m~,1 HmnlPo, F ~trlll de IiQI r~ dJ.llntE. (mil pte! ~II'I.~ Moil (1)10., 111.J I Old;:). L\ ~ leaJ'I1I~1'l1.];D(Ior 1011 nllo-!l' d .. I~ n~veilcl~1Ii r' dll III r~d!Q. Vlrl!ll1.l'Il I.Iflllll IIllld_{]j h.m~jOl eol Sur. ¥ IQI OJ~I 11111 KHIJ), IrllUI1' filiI'! P'IlrleUU m4s, 01111111 dllj horizonte,

Depr(lfIll'), ditdlll qu~ r.l~b~moa lI~illu- 1101 Vii muy ~!rr(oI!; d~1 CCIl'llO.,., PI'; mi!lml .. ~I ~omtl!J]do!l"Hdl qlle v~y«l .JI In d{]l mmelLJ~I'II!lor!!l1!l ~!lter-II'o!'!l Clil .!IHA •. EI IImHe I n!<lI:rLQf de ~tlllI millet n!1 b~· jlldo II. ~OO JIIi!tf<\J_ No ",trlU C>IllUilrU~ iJlllI! lo!! 'l'frl~mll !I 1111'11, ~S~remo~ hu prjm~!Dt I!I1. Ilell&r 1111 Mll .... O'r'~ ~.Lo I!!m~cntn remo., C!n .n!!1'IlJllid",1' "1.J ~IHdR ~

• Pel'l!fdlO do!' IIl1ma I!. :l.4f1 Ilr~d!:lol '. b !jail!O!l Ie ezLI t nde.p"r eJ. II)JIUlllo, 1'1 h~' ". I di! ~DII 1i1lrLt:u!UIlI, I::cmo !H. 1 I! Ii! l.U! f 0 (Ie p61VOfll ~DDnd'!~ - Ef~ctl .... "me'l1!e, IIlH Tl;K'i!nd{t ~I hor11(>1I1t ~jlllil:nlld·

bj~Efll .,1 fll,UO d!l un!! li](ln~dll rere V 'I',~ ,~c1Hc~n d~la CIIIII·tel~&~tll utI! IIJ II!. uLlIm.fl Ilj~~II, ~o qlldf\f!mOI iC~[ de!nlb le rlIJ.Ii I '( ~ 0 qu eri!lmOI l ~n1 r~ ()I 10bTD I!!l J;! rImer ven lao, .En. It., mOIIlI![l~jJo lie fl'!,i!' OC1.lrre la ha.lco de uno d~ !'IlIeUfI:IJ mill uUua de ~ ~ i!B-['u,dn ('Ie tJ r~ d Qlrill. ··Lj!! B.Or Jl.OO1I!!f. EI!l l.1el1'l] d ~ !(]11 h.ndllh\E 1'1 10:1 dllcLIL"'c!I d&1 i!llIIqUIl·'. Pnm~lCl' qllilrcrntJl mlr!if '6 COn de C"f'r<:1 V, 1111 e irJbillrlll:0, 1'1 ~ ,1i!1 ducul:dmte~ ~l III clrlo,

y y~ Luru:moll ~011 IiHP1!l11l: IlJ'HI IiIrd[\ .ombroll 10 hll (h.l~n(l{]; ~1!4 0111(1 1I)jo'l, ddlllj(l, dl:! 1.1" IiIj~iln iiI! nub!! •. AlIllUIiUl1 ~!1 ldnl 't nil'1 fl reillinlolllll'l(ll, L Q Lit!. lI~r6 fie ,UP'lrpfintO lIn nlrcl IVUr~mr .. eon JOI: prilUl"!.iLill!:ol l' qll~cI~mi:ll enl~rr~.-Iol· un po.llfJvltHII:'!I "J!;.lUJTI ill que vII de vcr'IIII·' dj~r. .IIil\lIA~ lin ""1 lurH:lllo111f, 'I" tjell. ulIu),n, purqU!l ID~ poi'"LIIJ",lo!1I!"!, COFilf.l Ul! b LI:R i'~ hl do, tj!! nen ~ rJI!'Tllu:io ~APLdD' C!l~~" !!o b{jrrl~ ~uc ti!J \/i:lUiS 1l1!~P.~IUlill. NOI mel!!mci ptu~a !I'I IHl.~.h~ n'U~, A r:iI. ~ !icu~ I" lle.n~ Ii!! I:lp. d'll [lUD!!1 1011101 ,!~ull!ro. p~r I(u qua .~ \1'(1 brill m ~ f'rj'l Y ImClClo!!i.~I(l<;l r Ill' mil r d~ b IIJC d~ I'lIl1!CltrO.,

Ei o[{] I1,v0'i !loll ~'I!LC\!ell~r1l I tUlrlfl cll,· t I\~!i!fd~ ~Il!' IUlIOLUII, ill • .1.11 l!rd.D, l." J~Jl{llHIC'i@n l!ld d~ Urll;l~ die'll. tllllII1.~trOtl, p,ocrll :Ill!t. 0 'mI!'JlIIII:, J:il po f! • ",IQll~. II!! de~lllIIlIIJ (I 10-1:1111 Dl~ql.Ilnll II lu III r~ D ;:tel rn ltrn1:l, Pen d~ ldh I i!I d~ .... l~ro1!l ~c l~ Yill n l... UI'III ~mp[lI'Il:n. ~ Oilll qlll:

Pl.IlI!'dD V'i!fflle lPerJ~'Clllml'f1lo!l .. in L,ec~,i·

!.Ih ."h,JQf"OIjl .. ",I<) .r ''''II['''Y' I t'" "' ...... 'I1'Jf""~~. Plg .... .or if_'rJI •• ,o:I~ I'J'I III

1111 r,,!I ...... Io,,~ "'''C",f" .... p hr. - ~'1 Nm ""iY~. I.!! ,w,NI I •• ~jr!'l'llfU"!Ii

~ .u mntl.'rnd.iIIlltli f'M Elil. (,,,,ullil'lrJII~ ali! b[}mb!tJLI~o • ~~lill dJltltnd.J, 11If1oelll C'Qllul~ntC'IIf~JHe I!'I10 III mEn. .:Ill fI~VI!'lillie I t'I" Po I rIJ~b~ q1.L~ II ~!il1l1 m{l:ll rB lIi .. - lr'mll;llao 1:1)11 ~I oC'~mp~,!I y I" ~,cUBdu, V ClUI l·j ni!lj~lilonu~mC'rro 'I'lll B' I'otl!.nt~, Ento barro' Ul hU,ht'll'lI :m Uti-. mil' dif! prLn qu~ 141'1 ... .:I,PIH 'f)rrl~flL'I:, y ~oQr ell!:! hlljl !QUi! nb&rlvu I!n III 'IlmyCl. 'IILLdon. IoInll :II ml.ld ~ ~ ;li k ~lio m~U'Jo', ,I no I!! q1Jl~rl QU~ IUl!lj,o no!!. ,=ncon. I r~ I'll 01 'dll'fll~u dOl if! n I ~O (lIome I r['I.

r'e!r~1 ellill I I ill:ran j:~lif iI~ III. pmvllhin!! : ('~r Ii' ~omltllll (;~lll:nll" ~ll ~ r~ I'\~h' I lltrm r)., • ru1 ~ 'I 111.1" In Inl!'rlll ~flmlUr!l1 Y liluotQ.loIIl. 't ~d('lIll'1 unm Ii!TG~ 001 ... p<lro!l end I hf)mtn~, UI},! 'I'r'1d"dwrm lmll l()rJlr~lI~ i:on J.Jo~.dLlllu, iiiPII~I,u

ml'l'Ile II je. f.:qlljf'!uill, pDr tlut.l'Il~ .lie It! ...-tlJ1!.11 un IllIiI!fO ~lI!fl~ch!l pe humD, ~5('r,j, ~I 1:"(].n'l!'Il'r'~ Se~lI.rn~1 !!~plln~l!I, "0:11 leflore i!I'j ",., II hu ''1'1'" (;,I"C:I ~ I)l}re .:1 hoori7.tlnlc. dOl p~mu:htu, hN, de \'ofr~lI, ~I (;on1,l' 0 '1', ¥c 11:] ll![f[IDIlI;, ~rH~iHIIl'lt'rlh" 100 hun'!}l m_ncDnU~'10,

Tlldolf iralllmo~ Q III "'COl Y 1J!. 1m" p~lIIil.Jll! l!mW.n!1prlll. Trl'lt, I:fl~'rn, or;ho, IIIje;:o:, ve1f'ltt', Ir~lM;I ~IJl!:rr~, Iprul'Il11'l.mtllimrn le. hel ~~ oE!iLlll 50n 'Iii rm nd I:li IOn ~ rE! 1 01 V~ p!cue& I{.ernoll; un frllferO y dO:!l de. I ni{"h)r~1

Sorpr'!!I(]I - tambrinl paro I'Icuo1roi Me! j [IlLil1 iflO 10 qml d~boQ 'OCIJ rrj rll!I oIi u.n C~ uu [or d ~ rjeTa. ll,ul 11.. d"lcu"

dlld dll'prll!L]~U~ol. 1:1 ptin~.vj{Jn!.~1 p~J8 l!ihtre IlCIiD LrlJffl ~ ~ I convoy, ,'Ell qU<l Y il f1OJ"l h~" dCIo~ubh:!r~e. r Iln'l~d~ illl I:~'ll\. ['OI,Lul 'I'JOIcLraJ~

a NCI, han 'Y1~lo 'fCi ,

DIl ~rQnl() dlll"Jl'lfilTl ~Il t!lbillJQ I.:.~~

UmI •• HIIl r.lr.: rLJ!l;Il. lr1HjcLlrll!'~ Ln unlQlli:ll!l "'rrJl~"IJ.. del '::Il~"'~'f li~r.lljl·11 \In;l cortln~ tl~ rl.l~II" (""II II.L.II c-~I'o"M'.1 {I 11 Ii l'Ie-r('Oo. Pi>fQ [lIto no ptl('do I r to i,· tTIl no,c1rolll. r ~ II mo!!. nil d It!! hi! vl1lto blJd~vl!l !Lr.1IoT ,~ Jill ltl1lI!!.u- AIi,11D umdrlldlf JI'\ 1'10.1 de b III h III II' lid!' 1 ml'lIl!Ido 1:'11 III l:Il.GqUIl

Pcr lill q~~ I

eJ I:oflll"'(l~' I'lll"'~'lill ~!I

pu(!'d~ p~rdlllr I reI- ("Iu mnoll-,

\.lila <II lall;!Q tie ntr e, ,l, l~ ~mhel!!!I d.l!'b!!' Ir un nli~rw ~DliIlI!oNH' 'I'n qu!' Irl IIJI [111\0 ne~ b rlll~ n .HI. Cl!ilJllJt J 1:11 IOIOh(loZOI dn ~U ~ ~1;.nUl '" bllbe f I( l!'Ir~1)Dr d~,1 JIll ma. "'1111 dOl deftln.u:tgr,~. C"'ITlD ~i"rrD! de IWI!II1, ''r' IIII"l"Jhll:n SUI r!I~i}n;::I dubenestar 'IB ,"~II[illll!"IJo[]"1!1 tDr'llillilltl!' rU~lIo II que 'i:' .. I!IIn lomeLlclu .. , Enhl!l "OU ('"Q I urn !lei Ill! r 11:" h IIIher Iml!!!". [;3 ylTt>.li iue.rdllll"lli mCII0101, ~ li:u~lnd(J e It clhmtiQ m.olJ1Jl [[Ii]. ~10~ di b ~jll de: t<l~ rtLibU ~~il. l-all] pllrllJ lj"li!t 10 qLH!I I:l~ ~amOIl 'till r,

No h:'ll~rnu. IHI!!!, Pcilll1 ~no rnl-

nulc,,- pM" I~II ~\Jl!ltrc" CDn,I~r\'!LndD liiI 1!'!llIIm I dl ~ lOrlc I ~ 1101 q Iot~d 1I111(l~ II n:c!;19 ~ IIrU rlt lei JI rtlllel d ~ IHI il{:1I. Pin t!lrlOIll 1m "IU~ ... enll~n dlu~~ 'III! ~C!B{}lrIH. ~o~ mar f per ~I 1I1w, hnmoa d.~tl[] ]JO~ IlIdll:)" nuestru pD~il:lan '( e l rumbo, y Iii nll!ll y d IIp<J d~ 10. bUCCI,

CUll lna It!OtOfell IIIHmd[)1 ",ilillma! II lc l,ulI~ del cuM'O'Y 'b\l~~ClndoQ IU .Ino !'lU CI~bJl EI PGnt"'vl"n~.!I n.1I ml'C:Il[\~,uID r~ colli J I ell) ~1'!.fI. '!:II!! I e eon '!"~~ En.o ~rt)~dlnifl~d erf:'rr:UIlII quo nDl! tl!n~mlll' II ~!.i!JI ~LI ' fJ U ~(: ~ r, ¥ v I r~ III III en radlill1do. o lUI ~dl.g \lIl'l' jlJJ DUe IsdD, 4lJ I~ v~.~·Lm'l.~ o!Illl~fl. FI~r I;Qm,pl~tl.'l C'1I'tO IJ;IlIncl I, 5.,ClIllIj p~rlll ilO~~J ~~:vlr IIi Nr !Ii imrl[l'Itl dOff!

c.a:;UH detrch ,dill tlesetl"QI.I

Dr: r>r~lIl~ dr'IIo~LJbm !Igor un ImQQ II

Lim d ~ n IL~:!I L III ~ (lllrill ~~, '~"l1 '\1'\31"10

PluuO, Nn ,1)LiL'doll !liN run i!jllil ~I ('~pill.r'I Il, qua diii,pCil'O IJnQ·. mlll u tll~ antes IlU~ 1\~51J!rll'" EJ cmrlll'J\ "'1J.~·11l Pori corte UlIllIJi1 "f ~norllL "'111m". ~olmblpl!. ~ IQI dOl U~~! tllI~ v 0II1l o.J.llir,1i1o d~;.l ¥ pf{lCl!rllll i'lIC,!H],lo!lrlo tHII tlr .:10 y lUI !:!.j]l'I"llHIi. I!I upllJin dll! L .. ~ !i~uGiIIJ ~all f No:r~ Cllr,~!, 1'11,1 hemCloI 'Y lllD Atlti!l. Son do HutrlUtLel, 1:1~~Ulo'lImunte, lDd.", I!tUn I!~ Jmp.o!~DIIl' EI Pl!lo!:;:l" !lPU!lIO ClllllnmotDt di! bllm· b~ rQl!tI II !!I i ~tlln~1.11 rlQ I:~ ntrli1.1"il !I Liver&~ rio P'<l rm Un Hu rf I ~i!.t1., pU~ Btl d:1I!' hl'ndl' nll1 l[)d~ I lilt ar m 1:11. tll!.t:e& de lu7. ~N1l':d tim ~ d~ o!L!flllllO. 11" I!ne:i1Ii:ll:1l!!IJ If. \.'IfI"Ut"'[lUIII] Irmlll:lrHnr;l !'hiIilIlID alludo. EFI UPl~ nlplcla 1:11 rvoll , I'1IU'S~ro tolliln Jl I"r:lnt t I .. pnillo 'till I, de p,1ll.hl lall ~I! 1 ~. !lId!, EI cllplbllin ~LJ1!!11ii1ll dELI ... n.Hk~1 d IIIpdfUD. r~u~5I:!rdo lDdllvill, (Dn III 11M!:! d~ III b~nc! I'Ll! p.!!I·r~ !l L I~ iLl ttd.o:J !t~ q~ ... Ell t~tC1 m('ll'lll'lilo Lin! onchl!l (mill!. do::!

t1 U !)!!. mCDli,m III illl~ nl~ii~o p~ j m ret, "f ioll Q-fli f'1!'i!.111 enll!I'I'IIIOI & n pi !!l'cll!n I!~ e I Vlelo. En 9Ul ~I(]I III mlru en rn~ 1r'lll'l"~!!J~ n.1 c 1liI\11! II fl'l'" ni:l.~r.1!! II"~ mllJDc dl! II~ IIliliJUm Fut un cC,l~bU~ IIII!r~O IlI1j-Ol. mll~ I-I'lJol., IIUi ILlli1r~, en ,1 Atlantlr-D, qUI) J". !n!lllr~,!:t llU.!i1::irl de ~lILlHlnr dl!! IrIllf d(]mjti~d.1Jo per ~11c>~, lEi l;:oIIplttn de III BltlldulJIII IItll!rr1.~oil, .. il"l i!:mbnr~(l. MH16 'r' iloIilvD, ~ rn~d!! ncc.h.[! f n "Ll~.trlll 0l<I:'f~~lll!r1C!1 prgvill fin ,1 i, 11e~~ ~ I~.. i"rp I r1loli Irrlp~elo.l que Ie COil taro n e ~ e:' G vl~l1 de~ 1)0 ttl dl: [ 1'I1errl2!!ijcI

tVe \l,li!&d el t'lldrtJpl,anof" f.r1.-CO pre· II lin L~ I! I C"nl'IlIInClIIII til! ur:!.dl! IU jlUl!lLlD d~ m~ndi:l '"!'lQ" '~'DOI'lf!e'" "Alii III ~7(] '!lull.., • P'Oli' ~nc:lmll d~1 ~I1:D Col"I I 01 tre~ pal ~9. lin lVlllrtl rL 152 .: - III hi drl;ill ~ I Gn !:I1I11i (GIRD (f'lu' T VII [1m Il'ntLm~ del oron¥~y. ,",oIU~~~ Ct;l(l'1{1 .1 }\Iblpl!IJ, III '~fIIlrI..~4dClr .. de 11).1 mlfu' hu~lt'roll IlIIeltf.l I:! n J!if Ii: ~ "Dda, "Int dll me~ I UII p.u~ j1f"l 'Ii!u 1101 HDlm J11l1:rcolin t ,.

EI momuto II ae.rca

IcI:!J:mo. Lleilm!lo nil ~Jl:tfemU' fin 1 dill C[)t!Jvcy. Un 1.I!!rrlbLc i'liU~f'f!ro "tii, c'Yl'ndfi ell ~l~ 11111'" hltl.dlt!l'IciC'l hutClO el mar 8.1.la> obH~LJ<I' =tUilllJ. d~ ~ml!'!IlI y l"LJpldlt Ilu ... 1a_ Nal[)~rDI Ie g.\I mil. ~I mlll]1.o rumba, 'EJ mDItlf:'nLa &f' l!~mCII dtce 1& '1/01 Uiln'lIlH., d.~ t'om!!!nccllnla, VllnlCIJ P!lb!~ ~ IIL!JCU IIIhotll ~A1.ilI:~f~m(l", ('; ~1o:!~Ii!I'IlQ r~n{!1 d~1 (DI'I"Il'Vt Nil r!l~~ (Iud!! II .. C[U III dt'·

J I!n U en ""I ~ I:! r;t II! ~ I!~ LII IJljJJlI~ uto It! rnenar. Dl!tr', de 18 CQ,rHII~1 rh, II!.Lvlli ml'tJ'IOI p~rdillo 1iI~ '1,1'1 to!!; 1111 't:(JII'V[)Y, y, tlDf o::atl.1II ul,IIlI!!l. h~rnllil de du III vlI~l~~ Am r omprobe dc 'v~l,am[)~ 'l'nlrtl nut)!: .. UI ~ It.. II UJIO. 1500 m~11'(]:1 dill oIIltllll"ll

ll:r.l nl~ JIloml!nla ml!' call1ll "lIcll"lJII rli!. !HI i1m~tIaH!!dDuil. ~c.. pr~cLpl· t~mol arl ~UI'YII dCl-c'~EHl.!!lIlt~ lotiro dpl "'lIpllrol!~ qi.!I! IIi1N !ill!] IIQ1111 d.cl~U d~1 8U" nomrrD d" IGa I:ILI<>I Sl!.llrnG' i:I~ 1j!,!1 n~~~J Yo ym B~ qll~ eJ IIIHiQlIr j{l h"~'l'mo, oIJ un~ .Itura us !iO t'i"i' no •. Me U{I f1]O l!mto II [.. \loilDl~ nm qUI! ~o!.teJ;:e ,cOmo III e!l \l'1~n\1;I dr; 1111 cerrientl! (l1!!1 yuelo, I'IlIbiiifoll dl!l nrlilUUlIIl! 131 vi!lpor 1l"1J,~ ~Il!l mil ~1!f"'1!J d,~ n{]"u:ib-(J;I .!I!!!r' dil! unn 3 OiJO !o 1'1. ·l.ldl.~, ,·b ~ L 00, Id l/"~'I I!~ 1110 yor ~,OOO IOn.~ IlIId u_ N G~ '~"tzll.mD! d .. !fIllV~ oIir'i II!! dlril!r~.I<irL Ik mo.rcl'lll tl (' jo I "·IIPIH~. Y lIo~ aorercl!I·

", U 11') WU (rr .. .r.n (.; It H:' ••••• "'''' R~ J.rf ~"'I' ,~ J!1I:rr~~I5IN"', ,PJI,~I .... ~r' " IflJin~'t' rrll"l'lIIi n.LiI:!" ..... II.! Fi! ""'I~t.rr II 1111' I '\ J] 1.~IIwR .. ~ /)gII"dI.J HIl"I J, .iJ~IIilI·.· .. ' III nll'~ I •• ,,~~... f" ~ t. "1'''''' ra .. 1<1,. ,.nol,,,, II,..

F:l. ~f.'Cr lWln IUlIWTU,I. t: ~ ,01,. ~,~ 1d 1ftI"',.f~rr~ I'CI'" !J.u ..... !I!~ I a-ruilllllJl' If'(ln .Il! k.-;f' If' ... rl '1lmt.~~ 1'1. 'i'Y"'f~ I"flr", I'I~ lf~mA ... ~..,. ~~n'ilfll1~rll..!1

mOl h .... tO!l [O~II!, elI.I I!II t:le!ll!l ~ dl!' In QJ~~ ~Dt(ln!:ldn di!! ~Bpurn~

EI IIrJl'Ill;!!f v~pilr Ie' VI:I ~l:Jrcd[[]iljrtd~ mh y 'Ill"., 'I cadi" .... e-z. 'I'ilI t\1:!t:~~ndo~e ('!I I," or. A l a """locl1bd n\~rlui !:II] un C(ll;~ VII m 0.5 (I U ene uen trn, ! Cu~ I ode los do~ 1I(~l:a.l'l::mtl8.~· lGi do.ll. Lla bnmDl!I1I ~l(<J.llzlll1 pl!rrIl!ClllIlU~nlL! pare 12!1{],

Lo.IIi bombu. han .• Ido 1I'm pmpO!lr~dl!!I." \I lo~ ,P.iUIlC61 dl! JU l!lol'!lImlentt) Ie ~pro',(imlln. 1D~I~f1le iJ:{! 10' ];I41.~ I:;l!Y1l:III lop!!i!iI e:!!~ltll' mtl !tllD'S que jl"'GtrG~. miollmt;!ll, I1QJ Ii! villll,o:ll u 1:\ p.;n:o. IPOi qu·1'! ~a :nlllbr~ I.r""jod" lOll. imJII~, DiiIJli rnlDl LIl. DJna mt H~ran. y ~P!'l1U II pue~o ll!ol!r1.[l! !lb!arlo:l.l !IO C'~un de I ~ verL 1 ~ 10o:lOl< cerrl eate do r,'L!!rllo ..•

A.tli:!fl!l IHo~ur!ll. 1]1 ~~fKlr e~quhr.,m~~. y VUII d~ bcber. 1li,1 PoUC!l!1.!r dk~JmHl ~lImbJ~D U)rI QliUnb .ml!trllJll!HjQo~J. Mo 'lied!! dJlI II [I(!uh!!le !;lien ~ aliI! I mp(lrtlll Allo c'~. filii' ~!;i';1 !II 1lQ\11l'lI [I;!l Il L vap,a.r B~ ~"1::1l IltM t'l!I CBIA!i [nmh.n! n .nmtidl;l obJlcllo II l~ dil">eI;c:Hln d~l vUI!I~, no dill UIJj\l~~ 1."i)~0< ~mle3, Il)arc Ii! 1:00U Ill) H~J1.i:!. .1Il)~Of(,*lldli VII no pUl!dc uClipArJl>l!I'!Q~

Elgl'ion mom"l'Ito

'if 'V~ Jo tenemtil. Nca elevl!mo~.

Sobr.~ eubj 1'1111 hllll' hOlnb:re1 It I,lC V!!I n ue un I"do III etro, "1Jl.'i.~l'!t.:j.onl', (lLI:"4!! eoJ c'OlllilIl'ltian!e df! !lie deUu ile I ill JTlIr~. A.n ~e Il{]lOiU):!! IInb,1I1 lin bcU~ I o!,llli~ ~ p'Il""ihl V'~ r9'1! .~Jncl!lI!lentt'. "1 FUr!'rBJI ". Eller 1111.!UL(HlJ, 'f .1']] 'BJ ml;llfltl momeme vemes YII ~I b~~cc d!l:lit.ro~~d() deD~.I(~ de noItltr!)I, ",nquJ.llmm. Il'Mi.do ..

!..til bamb;!u ho!!n .laD IlIm.adai!l. LII pr1mllr,o de.m~~l!tdao c[)rL!II. - Ull 1'IJ~i.Ldor de ~IIIl!ll!li eleve o!I Jill IUllr~ !3e unu can -y III Il!!iuml~ .. , I BlanoCD I ~Ill!lrtclli Ha t!'ludo ~X.utlloft1!lJ'lIeen ~I Cm L~ r1o;:l del buq LJ.~.

UII bMY8 Jl!'lIpJ.!IIlD.C!r, Vivo y 6.11.1=1- J ~ n ~!l, 1.1011 r. PIi:IIII InlllilltE:dll neera, )' se 0YIl I!I I!!ltll.ll:!pLi:l1J de un!! "'1:fll!)~lol1l Itlfmidable P!)r el IIhe 'illelM ~Ullli!ll Ii·fr;Jot\.. I::I!CUhl, j:lJ;Hl~hIl5, mlld~r(l1! r '1!5((}mbli"CI! Il'll tlld!l. d BII(!" q Il.f' VllLlJ'\l'NI. I!I CflU!iJ coo uC!Qb:r~a IO[llitl!ld. lOill d':mo! nub! rro~ II! , C"Do,,"\I!.rLl ii!DI!I IIIJI"I fO!l 1111 Ii I Iii 0 pUl!>ChilQ I un rll~jmo Ililll!tn· ·tum 10 n b.IIn1da. de " bCHd~ pi:! r ,~l ... L~ rll>e>, 'i .c ll.hJ III lin ell ;:.J mill

~ I "It pOf, lC<I:a([o ~. mucrte, j ncll Dado de Wl Co:;IllllilQ, erA eL 11] I1lI 1X-'I:!!11l::i'I[J 1118 IQ~ dm. HI rrt!l!yG~ &'1 hillliL t6dl!lvl~ dellmte d~ fiGa<J.UOII, Y ~ h,!![J. et.hlldll i::I(l~ 1I(Jl>L:~ ",,1 II iUo!l. V I!mOil L!O B L1 pe.riI~r!J.C'jO~. EI v!lpor ell' pU~lID y como resillondo C"!l1I III ~ uI!TI~.

.DOnlill! II!:It.dn tru. ~i'lI!!~ .. f Mlrolll III.· rltd~dor. ~D~U'. de n[J~obClml No Ie \'t nidi. NI. lIimp.i!oICg olrtlZll!!l Illrti! bliCiu , 11J loSi ;:UII nll ~ n 'II i:!!el CoQIII\iO y ..

l'00!;! 0 1'1· como .. I,m 1. VlI p>tJ<r ~p.t;f!'!lr"o!! q I,le Ie dcmOti 'I!l. iolp;!! ~eli:lslllo. NIl~ I! LoI!VUIH'. nlHlVlllml!!'!'Iti "IToxI~! II I~ !,It iI" Lu t,!;IrnDII~ ~ e despfcndlJl'! 'f ~1I1!0, nJ]. P1el'\~ fltil UL:fIlI.P'C q~~ I.e ne.;;!l'''Lt~ p!lf.lll de:cl!l' ir_ '!.Ieee. IIIrnrD H d~.I'nocl'i 1111 'l;ti;lmbn i!iI ~l ilkri:!. ''f Sf .ul:l!il~n J{)I Imp.mC:l!:IB.qu!I!I .. lila .e .... 'n, pOi!ro qll P-1.rKIII corn!) ill! I'.~ ~ytrllo ..

IRllLnco' rRhmcol ClJ.~lro \I'~~~S Jo h~Jl. i~Hl!cI[) II Io!. vez. iEliI !lit !!~~U~dll hiloll hp.cho oe1l!jlIOltOl1 lD!:lru. 1 ~ . D~ml),nl tn III pl!JPIi orlE!1 ¥IIIloIn. No 1111 JUlbJdo nl ngiln J~]iIomp.!lllu~Q, niDi u.[I~ hllml!l' rr.d!l. Una oub~ Uien, tI~lipro"'llIllJ til! t:!OlJloTfm. pl~ta.ncll de IUPUm" '! df "'1IIj:HI r, 13trotll. hnpllllJ.o!lIl p~ (II de! ~fi'" recer lIfl n!lIVIl. CUllndll I.e ... ·J'II~:II.!l ell • 1 rn~l!ml., LII i!.llemllllmm ,!!.Er JO~~ubnlll y~ hili ol!l.l ell:J AU!!!nUiC(I lIobr!l ]11 j:)IlJ'i'll d~l "'!I.]»r qdl! I~ (j~tl t1UlldLllodo .••

[l{'scdblmol lUll C'urvill. AU~ IIt!'a! ·i!:.L~. IIlJ Jlrlml!ll' vllp-cr ,!Il~l'll!mi':]'t!~ JI\. C'llnlldo dl!' COIt~,d_D, que UO~ .IJLUII'!!reih c;ljl I cc'tlJl 'I!'n.vlclel'" a cui Il<l [ eomj'I!!'!tCii ••• Al;iul dI!'Jllllih!. 1::[1 ~lIrnbh' •• ~ hllllde un vllpm J::"lln I!I r.Fl'Lde~ de mlll'iI' tru.. V()h'l!JJIcl !l \l'ol.u paT I! ~ el ml del p' lfn~,J!o. E I mo!!i! b.:ttrc ",.~ l~ pane

22

I J.'U P . .fC fa Pi llf:CTD 11)~!I/"'f. i~r~ rr" •• JtLIPW , .. ~. II'J!l ~~ J4, <'61 .... r~ ~n,d!l. s~ ift'liln"" om, .~JOI:iI= .. rll. n rio u .1 UIJ"'r' ri. hu j"D.,r.., ."""tIoo. '1 ~j "~J ~ !N" •• ,.,r •• ,., I!'daI ••• ~" l,.> .,.,r", ,d. ~ml;1lI "1 i~ r~. f(li ;I'd 1Iw ...

t:I; PRO.l:" r ~o [l';I R('oQ' flO !!I'"O!!~ ,.,..~.rifJj'j4'JII .. D ""1'0"," P'" f~ ~""'''''''' P~." 00 &I 'l«O'SolIrja IllLi~ im ~" .. Jn~ .tJf ..... ~m".rn" 'll i>.nNfi. nlPr~ ~i ~"., IiXJllwl"" ""'y ..... n ;h l~ h~<h!. .r." J f~rll:i ;""

J. '~jjj, .. rni",,,.l>D •• ~ n~ph III I~m.: ~j ftlpi!r t_i ........ ~ ~ " ... ! .. t'

"d'.rlfp~". ~lI-~l"~iIWfI'Ij • .nUl j'j;:J ,UiDmul."tillOul!..ru..I"" !I'll" .....

rlTR.'I1 ['1::7. PICA .l'l'l. ~ vrOJv • .'!w """. )'l' or ~;""""ri! lu I"~"I .oH; .... j. ...",hltot., III I'JlI.T! bll~Q .til lII.o • i'poIIr<llll.rr"rnl, .. ~..t. ,mn. J, ... m""":r .~ ,lI'"U IF! 'Yill.~ '~IH kt~

rn cdhl dE' I I.i~TC(), \I bjdc I Jl'IIlClp~l~ !ubre el t"lIiCl) delUo'uidc dul iJuque l~ PlOjJ ~.[! 1!l'''''''11 tn , 0 ~af'l!l y BDII !.arl!ll VOTII~ y lJl!)rrLlz~ hrdlll 01 iunr, y III p.II:rlQ nruertar doll! VoIIP(lIf d~!.II):IodIIe({l come trllIlOl.fI~ po.r 1.01 (llill. UII.:I mllJlchll Il~nnt .. Ie Irulltmllnoll lolne I!I ton.do IIoZU I Ii! vl~06cll'll y IC esEulJIli de nu nve ''CIJIJllIl'!l!l'UtUITI f;"r'.

iE.I UempD ill!! qllo IIW IIlovcmo .. l:Iue 'y ~ rnentt!. Ell tre:ll rrunutos nils nillHI! ITI{]! ~t1 I~;!I IJUD I en Ii!! Ijue nHL;.:kn cuza m.h jllll'UIl anco n lrB rnull. La deMa brurna n[)~ qulLl todlb vi:B~biILt!(!,d 'Y volVCnlllI II vnter dIH~[lLe mueh,o LLom]}(] i!J.llJ.d~1I ~~IIJ(,i~1l:HiJ1le j;I.Ql 11::11 iDJIlrU menLu.l .. ,

• Un :buqUfl II. .tI.:io Ii!n~iiI!lII," ~H !~IiIU1Hlo [:JlJo[],Lc le lIa dtll~ u 1l((lrL@. £1 d~IQ VU~'I"'I! III ~lt'=L~ ~I,utll 'Y l[(!llfOo.lli:ln por ~l fclh:Jao dl"1 ~pl (jllu ~[!IID~ d!~ pf1n~rBL: al mar I!!;IIL~ IIILrUQlIllo. HWlt.J1 q[UI!! 1Il1il!lmo~ !ll buq'Uc h{l clell'llil.!lil'~dd(l LI! luz !!lei diG.

A h I c-U' eL 1l.(l'~CI. EIII em u.1 Q I on C\lf VI!. n [)II 1I!1:l!'rl;'ll1!lO<1i. ;I ArnLillI [) ~ I] 'flIIJ itJ ~ Pur ~I ~(;.WI pI ujlollrllffioil 1111 IIrm{J •.

Ofll~.nLu de n.ou·'lm& Bll Illv<lnll'l unl'! !'. Lrcl~1I q~lc VIIC]~D IIJ ~.aer d!"~nlbj!lndtl unn d~Il~~dn [JJly!. [Ihn dll;p.armdo II! JI!i\lIol da rol'I::CDJ;Io~lml~nlo !:'ojJ!nvcl'lh;;[iII, a~ IJrI IIU b rner lru~ IIlcm.il!l.

EI ~ll !:IJnarLnc 11'<1 a. irGIii voJBloclti.:uil.

[) JII IIril~1.I1 V ~mvldm m,1U lIol:11;e~lIJle uniC"lIm(,lIl~ III lfJne,qlli! ~~ ~.Hl1l'1lh per lo!ll oLI1I "llr!vi.L. iJ.l "'~fd ~delo JlImbo, tl qlll~ C'''nl!utli donde n.OIU1iIH hcnm.

LIli!lQ, rihlen"" aUPlft ..

Dllmll' U[l~1 YUl]l!1I por .:nJ:Jmll dill f~rrjJ!Q 1·IIDrnnln~. Al16 ,~'llGJIl MI 111- JUdlt1l ~1I11 !ilJ:i!7U Y Ie. po!llluelO:l tI!ll rll~lmi;l d<c h1lml:rrG'Il QIl~ ~c t.~ C'(jJiddtl !:Ie III lorn.:, NCI des. In~. !:;LHm I,r1!iJ ~ 'I r~1I2 N!:IIlf.P."I:I .•.

Vigj,' de regr.sc

EI c:rlJ111llC'ulc b.i!i dll!!l<l P liT Qc:~d(l !;!~Ji!lfldfl r-aIO IJj una nrloJ:h pnhll1lb d. ~ilUeli II V (I ~Jlo!lf .,,!\~ lid tl< elL: tl'b IIln 105 ,cH~rkulmrc.l .It! lrlllth.~~ III OIl'tCji!:IIj" Cl6Jl _ fOrrnLlI ... rn'iL~III1 .

l~ lIM III! .111 dol IIr~[Ldo. I:!lt!lctu·

m n.1c d ~ I ~ ~ WI d. Ilo;lo Lro;l. y prc ye~l~ I-i;Ibr~ ~J mill U!:ll ~rtCJ111 clnl.JI I'll!< n Iu.t hdll y r~ pl.rld ~I(!nhl. HII vl\1!~tn 1111 IiIm~I!! do l&mbl.!n

Lo!!. Ull H.r~ d~ All!!fTHillj,a CI~lIbli dl1 dllr Ju ilnillall ",)jIll I , III!!! mL!tll!JRot:he, oC:ulln.do I.ptJ~J;; I~ COlllt~ C"Oft IU~ oIItichu !lId 1:1.1 d. ol8Je LII!. lutill rlli:llallte dl! 1]1g;JIE'ndQr, d b\lJ~ n lm mr~f1~ 1111 .ombrlll .1I&~LI d ,t tlaHmlLlldllJ de ou:.lro "PII' r8to

1'(:1 u d .... IHI • hI! 'vueho II mO:lLT!IIU.

I~ nj~l:illl quo !:1M II:'I!I ot:~mD II al!' h\ltllul IJrilllllijo Jft Ill!nl! y quJ.INIl tll1l~u.J lilt)] (]..I. [' I !I~er rl?aJ e. OI!!!1l Collm ~I ~llm~!Ic1IUlIQ ~JcllIO 1m prdm~l"1I "t1r'l!:lll~· J:1~n IIJ~!:l", }' oJ:Qmlll ~t!l ~.~ (fIlTl. Oe-.we ~hu-rll I~ f~duIO:lO.!1 ill culeo IIfLLJlut~l NU&Blfl! b.u llr.r'~1lI ~ 1m ClLl~ nallll~rLIII!' hl:!lcla 0111 I III ell liuemLro il;l:liir~9o,

.LII C40~f]1I i! Lu~ MI III :p.Jald d. oIIt~ rr[~II" !lIt!li. IilD flO!: 0 bor fOllIJj, p.r.rcII nUl oIIIJNtlIJrI!rmll,i tOOIlV[ilI, ~u!!mo!o !IIl'illl'M otU enU EI d I)S b-!lnoJ;'ol tI 1111 ~bL~.

Ell IIp;:!rlloIO ~crn]l[la 'l!1 plmlH!c V 1~m~ U!lUIrI! ILlflVl!'rIl nit!; if rndllmo. I:iI1[ji!l. JlI,lf'llrc ~C!I:!~ rLLzc.

J:::I Ilh:mdo CO]] 'qJue rlClI f clbu I~ I'Il:J1Ch". ClulJndo Ill" m(n~relll !lIn'!. CGBIli!a nil rLJo!i:lDnll r. P!1f~t:1I Illueili I!! .

"tVlllmlia "" b~~. U!l IfOiUI1" PWIIIlI'IIIi "I r:Qrtilmdlll'lte mll!rllnll n.gm dltilimol oI!~ ptlfllW 00 mllJlldc " clloltnder Ill.l!.!l!HH dll tIll I iii!!. '1{1) [[l!D ~!1ll1:J.Ie!l quI' nO ~ tl!lrl!1 mal.

No sohl P()fqU enc ·r]cli III 100 yql!'lo ~e mll!'~ If\!I c::gM6nlilall h:!l, (I pill rqll hf11ll).. IU.l.nd~doll 1I1U'a I:llnntD" m[le. !:Ie tl:ltw. 1~r.LilI.I. !LIlIl ~!ll!lltl.il!'[1 li'orquf! l'IOI. rn· C[)nUlImOI do iDUI!'\I'n I!'O !~ U~fr~.

n )ovcn q ue ~ll: Cllcllntr1lbo!!l de vldJCO I!II edr'dn}erQ, d!:ltld~ p~D~.,.,lJa d~(Lh;1II r el J nvl~rno II ! U I ~11!.u:UCl:l! :I' Ootru ~~d~CCiglH:!., di!LQ"'OB~ pOl lin p.ilIr de dll!l:!i en unll vll!!jllJ I!:Luod.:nI, pUl!l cl'r'JII sdec IJ ~(If,i !U O!:I'bJelo d ~ I'IiU '{IIIJ~ r~((}!il ~ ~ ell Ld4ci[)!IIDle!llte >Il.n @ I 'c~ m ino yo I!!I~ p.d.raellill 11111 Impf~;!II[)nl!!:!I f lI~ert· tllrln ql!~ I'utiJl!:!!e' r!!llllh,

E'-II -II pnl rIocl p~oJ tie oQ'lllJlo, lIe"pHem· ON IOthn,jl!l peril el 11~llli1'O v~rUc~&-u r v"'rl~l1ln. hi!llcillJ pll~li~f' m611 IIvnlllladll I~ c~llId(ln III mill P'~ II ilno I!! I I nv~ ~ rn.tl l" IDb C[)r'1iJ11 lo~ 1l11lli C!lc16 r!'pldfl .• I'i'Hl n t~ ~& o~ C'II rldli.d ~n. I~..II co!! lIel, sombrl!l!fl~ ~ por UtImrio!!llel, pe ro I!l r(]jo d~ pledr!l!1 y [mum le j;uC'.itab!!l ]a ~(]nll. lIddc:l y d ('i! IDr tlr 1111111 r! 'I \I Lno y Ie If t~ b III! Il D~ la 'Le! rleo,

(: I \daj~ro h~ billl ~ 1&[0. ~n ane e 11I1~ilI!a!, 10 qLl~ erll (hjll"Jo de lI.dmlnlt5tJ'. l-'!~ hl~ C!!11 ~do trio I.ltl~ 1 ~ b erll!:1 dl! rcnornbr a IO;)O::!lJJ une de~qu"']h'ij comld.u RI,j.:lIllnl:1tUilll!. III:.m:!I'! I!!n C:OIld ~m e rue 'If I ~ undllnc I II COJ n 1'1 Ci. iHa ~crqll U ee tiln L!i:Q, 'If III(1JO II! fll tL~hll, rnllllntru nilC!!! Iln,T IIlIlIIlIn@hie el .... "10 ~[l.he, 10"' d~do. If C:Ofllcld,p I'll tia ~n 6l Jtl:s jueli!l:J. dl! IU21. tllllUI~n 01 Quh.m ell~rnLrUIl po& ~J1cimoll 1i!!"1 bonl .. iiI! ~~tl!' VUO 'I ccn qlller"l m ~ r!'o{'h:trll la pFn ~ de ~am bl,~J' 1111 poll r d' hllle:!i 'Ii dill m~rll~lIl11. PNIl IIJ prnpio tlov.mpo qUf' 1'~le dl!llleD ~i;l ~~dtra. t1~ 61 !lila !!nal~dmd. come l~c iill! unn pie~ I Iud ne ~~ i:e~~v~. If i!1 preseru i m enro Ill' \llU! 1211111 fHiJ::blll '1J-~lIll.eb~ pllrll, ~l, ~I'I au ~!i!I]Q, IlIIii:D U]Q l,I'l.Illi1IU f,lu~ ~n c:.lll cl L1!:1! d le cllmr~ DI! II il-I 'If rr.g,lo II (lj,

Co ~:I!Ql..i co ,1~.11 dl!,jIQ:I Y I!'I I [)!Idl!tll. l!Ie mcen::O ~Nvkl~l, N~lllr!1lm~n.l!'. nl!!.la mll'l' biet'l CI~hde 1110 .Ii! tlburJ:l~ un IrlNlrr.· tr.r~, .:JgmlB un IO\,>C11 Iloruenln violin 10 quo qulere. C~n tu:llI~n~1 y lon.rI"!:lI n ~IC r .Di~ In q I,j C.fIJ 1.1 ball, !lLJ, p~! l:I];mll.

III ",.I ~ [ern !:1M 1111 IIlMI:LI!U '!I' B,~ dli rl. gl~ .lijn vllciJ~!;'lollle~ ,0 t~ ~cI!lll;'jucl~ qu~ I! QelcrLbje.a iIlJ 1m p~dertl Il!ltl.!llttfl II el!]l!llld1!~ til.! un elevlldo 1l1I,I!lr.I[) "I III IIlll.lema \l'OOl dl'l pU>Ilb](] I ~ habjl i~ilmlldo I"" t:1II'1~ dill I~ ~O.l1liPoIl!.(1l1 mhericoJ d LiI!'~, El1'l IfI n n LW.'II, Pfll, In· dlicfeDl~ ml c<'IrninOo D cl rll~j>O qy:c:

W!TllloOi, BU. p.l~ J!!J !::IJJlIduchl'bll i!"on "~:il' ... r Jda<d ,0 JII me-till 'lu~ III!;! h.~ b!o Iljmdo,

.I'rontrl HtUVD anLe eo~ ni'~cl~riI!lUC(l I'IrOOIkl, 'ron 1111 lIntl:nu rel:!lIlm!lHlo III ... 1(:l'Ilo I I~ puerLlIIJ Lnh!floj ~Drl!l.II~ Ci.l1llldo IIp!mu hllbill l~vi!!!n!lIcdo Il! II~Ul.U:ior, Sotir@ <fll ~e oI!bClVedllbfl LUI r~cLlI\o 1111 \l'l!nl!ll I'l 1111, qLle pDill~ h!!.!:tlllr ~ldQ di'ltH po!!llli) OlIbJt!I.rlo. Clllgfib~ll I!lrnp~rn de ael~lt dom J{!j! IIr~ y ~Jl Ii!! I!Iflr~ trllo~er([ ~(l IIm!)nhmal.Mlh 1111:1(:· leI nrc ,>,IIJlQf Impn!lln.llb~ d Ii[rn, d~ d~n!hllld que LIHIIII,b~ ]11 vl.t~ 't' fIIue tt'l]o III IlIlllp I r! r " nub) ~ ba IO!l s!!ii Il,do~ y procJ u cJ i!I ,i?11lJ,rllLiuct., MellII y &llIoilJl!Ii, CDltlC1ld,a1l en ~ ~ ~[] .. rl!dc.r (:dll lempn? V II la 1~!'f1~U ClII I~ , rnhlmllllll, e~Mbo!!l" [}~IIJlj!l,dru JlIH pa.N'Jh Ilm ... l~I!l.r1~II. tlrI plllll!2 de leclo!!l~, ~(lllJll!!jllnt~ l!Il clruh lo p!!lr III Iloni.:l,a, ~ Llh vj[}Un tO~IIIJ~I] d ... d. II hlL~. m I C!'IIIII!I UcDQ lIluJer CII n. itlb~ CQn rr ICIIJ V(];;! SI!' B ~p!l16 de III me,.. q:UI!! nlol:ll!'oIIbll I'll (1111 ~Qr If ~() [I PI!I{i~ (!;adencl[l,!U'II. q Uc~ ,e r,lIIl millii [)! d~f1u qlle prettaLD Illira IIIde]lIl1t~r I!] ~U"'lr-D 'I' ~I 1)1.11,1.0 Y le\l'lIl1t~f ~II pli!,!llda r l dll d~ 11](ltia- q!.ll! de..r;;FU l)fh~l!I.[! IIh!rnpll!' I!;U ,,""'iJillc d i!,lll.ld<l f. ~!1 paW!:, I!] m milo, II' di:rllilo 11 ~if'11I 1'1 Vill~ r!;l CP.l!I L.t G del IDeftJ y tJlI~j!l el, nm:nro hlle~"d Ilu~ re IBl.:htllD~ !'~ Uri 11.l~,1Ir "41:rO dll dr~ulo "eolr~1

AI P!IMlpl[), rn~dLe '1:!:U~bll CftC{[ iiI!' >llil. funl!l ill lrell J't!".""nel ~~nt!l.d~1 eallli em ren~~, de ,1.1 t ~ dl reeoc III 11 ",!no JII can LILIILe E:n 10 ~c~e, lei ill Inllbd, ~(].n UP tri!mQ!(I muy ~[)Ble"jtio, ~Iln bl!'l!mlll'lO • r~".!;!r~Jlda& 'l' o!Ibrh de hrnClI. Ca-mD Ulmlbhlll >1:1 nor~9LrJ"; J~ l!I,pillllld[~I!!, .Il oil:' rCoO iI III 'f Ie P4'ellu 0 10 qu ~ d(>&~ll.bol'!.,

Por

ataj os

rodeos

o con

NOVElLA DE HANNA KII!IL

'laic. de be.'l'l!olt ~ 1110 qu ~ ! ~LIlb It[1 II elt~ r,~ ll!\Ul~ ~~. Tflljo UIlii ~~!iU Lio1d~ 'Ii(]tl!'ll~ ... ~rd ~lo!Ir(.) y dQ!! \(~I!I!~, Ap[)'r'~lIdMI!! ~11 I~ m I", [;(111 LJjn!ll phlflill le'll8I11tll~~ 'f InmliT'iri~!'D ~ 1TIi!1:I11!!I1 lobul ~1, (;0:1110 cen dl!dlll I!!Ilt.:t~dI!!lETII(!nle

E.n, ent lJlomoP.nto Iii~ de~ldj-6 pllro!!l .-1 "'~l!Ijl!ro ,1"1 ulnt!d.~ ~ ~II suerte dl!l; t:~l~ r1Qchll. 1II~~!!1 qUB Jd ~!!Iulrti'l III! !,ll',BlfiI!_Dla 'i en '(jrrn8 que Y~ll~!e 1. jlllnll .l ~~i rl bs ~"nC"l:r II I!' I'~ JliIlJI!!Jl. ! I de 1<1 CI!!IIH!!!0!1 d J Ui!lli:0_

>i!ll!l!!ndJdo. It~ "'111&1) ql.l~ ]"" croIred"lli 'b !!Ill! 0 III Ill'roo. f.' 11'11r16 III pl~ll CG.

l, .Ero!!l, 1" ra.UNo 1.'11 II!! ('hJ til !.I ~

.I: Se f:11 C (!Ill U'!I bd cil! JHI~" 0 P4J ali:un [l!!mpoO 1 RelpO!nidLL'i qLlP' Ii' I lIC!)i\Uubo!!l 'i!!t!::clu~n"o un IUiOo v1i!1Jv 'i ell 01. e::H~· U:llh. e;l:holll6 Ilm IHllpiro.,

AJ ~omp", rill li!I mU31~orI qum !ur1il[t!I ou. \l'1I!!~ d~] 4nlulll, .... ,01 .... " Iii cmn· I,e,Jl ~I!' ~ 1>Iil mk'I:Q J ~Ino (I el ~no II n II !l1I10II. dl!:' ~IPIIJd"1Ii !II I@I lr'l!i!Il j ovene~. EI vllllj f: '" Jil IlCJlO I!!II V6~ ~ 11 ut~ e I I.:iCl,rrlli!

L e preillJJ l~ lI;omo i' 1I~ ([1 ~ t}1I }' I!'II quI'! p~IU!!lb~ !lin I!queJ m(][raenlQ .•• M'!! IImno Vo1.kIH ". rl!!ipondi6 ~L •• l E~c Lu Dl(] .... lc ~qu J ~~ I!.III l!Rh!;!Jllfl. rl 'hL pl!'lo m~~ doiiN:i, que e.a!~ I(!l]tllldllll I!D. mI,Jdio ~"

.EHI ulnU6.

" t a~CE!1 1[}t!O 10 qiJl! qullne 1 ~ ~I cillo!4l t .

clllCoI! ~l!(l liPl h(]mlJ~[) .. , Ineflnc. CUll IlI!;IVllllllllHo cllII dUd! ~I !:lb~~11 ~ hho \Hl iCI1ilo r::~m Jo[jl JlbLo.I.

" eeJ 0 jJ ""lmtl 1.111 loco. S 1)'1' Ul pori· mml'i!, 5:1 I\JJllu~ I!I!!uj~L1 [[1£1 l.Gc~t}fl. C'r~Q I;ju me m~llIri.n, '

"Quien ,fIl,JI:heul ... llIjlH [urlbleon le~oll d~ !Hjll.l. ,'.

LL'!o IloII.m~uon (!Illd~ ]111 rne.~1I1 de l'!I' In.n!e, SI!: b'lJJnN:l ~IG los IlIblC!~ C(lTI I.e lllIlIi:UI!I. hm1l1t'1 U" v{"z molil!ll, de}o I!'I \l~IIlQ f:1li1l iP]'e'teu.~IQD. f !'I!I rllrl:g:lo con Icnmud ihl!llC'11! len 'lUI! Ill:!malHlD Am PUQ t!lU!l dedOI P()f ]i:la !:lllbellDII !;;U!oII'~DI~ d!! 11 no de ~ IlQ~, q L1~ Pfl rDcI~ Bm· el m~:I! j~".en de~ iirllp~, C!oillQ 'l'IJf.! ill 1111111111. lobft! IIUII mdal.llol y II! llIulltii 41 Gido !!llil(]o oil U!! I e'l"rn IlliJ o!!n '011\ III rIO bel(), en I" gt(lJ~, hl!l.lltlll que E:!I I~ CP.J@ Ilbre

. l Y lin·'

" YI;Io, , ." s~ I neLlna. hllCJ ~ oGl een 'i!! I II 'dIU ~ Lo, b ~1I10g !lllbl~ 9 ~ mlln,

, Lla VI!lrlH~ ~~Iltl ~'[), .,

"Pero ~UII lUI I~ 111 me 1I1.1!ldll!," "81 ~ ,iiiUI!U • t me I.le\l'oII.I"lM r " EL Ie mito,

., "f .1 61 cdtila da irol!ll dill. IllitOY tu'lrto de. LI, l. 1I!!l~ 1 •

".EnlDIlC'IU, jOe mi:lr~hl!lril, i 1"1.: Jeo

Jure r No me quei:lu!l nt u.n dJIlJ milia. T(\mlllml! P!lrlli el ;,>I~JI!,., Oullr.ldD L'!.1~ .If'Jc~ d IIqUi.,."

., 1 Mu.kll I··, 1I,l"lllimn Cell Im~u.! 11l~ tllc5 de I!DrnmlE!. .. I M'UIl'~oII I 1 QUI u12~ loll ('ml1!oIInll! , 1·ll'liljimmo:!ll ~ql.ll .liI~r~, air cen tar , ,.

.. Vela II C'~rll.i:lr ", I'il) VtllkeT.

POI'IIIO eo 11..1 rtlmlUIl, II.n I!I~ 1I1't1.n~1 111 q u,lel'Ll:.11 ~llitOO rUcQIIloendddo 't I!n IlLU UU1I.I 111 "'!!ITto cnn sem j;tnl~ ~o[jm. p8l'11~ ~:IItOl) 16 d!VI! ftl ..

L.21 mil'!.: 1'111 QIlQ I:l:!nL,"" Can Lli LI nlli nn. t'l6u JlopuJ~f, r':pldoll 'I IilOfjMnt(!" fDllc V'rrrLlno eon UFI liUJt!l tl~ tt\blllJ.

"~QUI!! replU! I I Que 'ff'JlHB I " IiEFI. l!lIroll ku tr;;Ol, (I(ll::unr!l'Il'Ili-1 !lor. L~.lI lJIel~1 dilll Jl'ulllo coma .. I If,;!B qLlI! ~m ~u .cnl6b~D all dnlli?rIINI tSllflqLlilDJ euando UII"I Yin: lJen6bilJ 1 r!DL:ll:I~o,

L~ I::I!.M~fil'll d(>~o!I~mr~d6 Uri ftlQm~L1!O ea ]11 esqulna d@ 101 11l1.l1JCI)~ " v~lvjl1 tle!l.putl) (;oQ'D 'U!l p.llh.l@'l~ '~.n Jo) ~~,b!!1.11 C'IIfl:l.!l dOl JHllli[}i Tlulnlrrlill tlrlftMii COD. 1111 1m iI noa ~ [, Illlllril d-el clntu fOil, mJCl'ltull IIYII.I'I:i:llb!l C\I'I~ ~(].!I plf!JI (In •. !J'Udot C!I.lllllb~ cl)n lon!) II rt'lJ;1'.l J(I so 11:111 .IQ~i!I It notDB, Canlllbll, .no lilbl>ll Jlodili! to'ri ,~lIa, IIC.aa[) 1I11i!1II1111 .qu I.!tl! foil 1I~l'imllafilll~I" .. ,

Con 1III!!Idli Hrnlde1. y mLudollllbmthdll roe dlrl ii0 h~ c!~ til que lin teB JlI.1l [II .IJllmllliio ,BU novlo, ''LUI:! I~ 1E! v ,!!:flLo luml. 'tJl~J' I!!I\ el mete. 'C[)lIIenzO m I!!IC!lIIQPlli'lllr II ("lindon cilldllml~ ~ pl'CIll(] pulmorl " I V 011" I" Y ru1I!ilu~ () CO<liI elJ II, [LLP IU' ",jeDdo- dill. faIlo, I ~ (;[)II:I(] .r rjmcro lll, mm 110. II!! cH'I a. dE'BpW.~ I»r I!I I! U!l 't .~ bll;lll't~efl ~Qn .Ilm ell I!J '~lUIflQ d~ J oa \U;nIG, 'I:!DIQU JI&l1,o'ldQ po r IU VOL I [I.rn!:?O:i~ 1<llTlcn~ 8 riB l'r;il d~ BIIII, que o!IpGY.flb~ ell (ll 111 ~Abt::z.IIr 'Ii' I[};!] h~)m • hlm!l, 001'1 L!~ minot, Itn. till 1::I~l!:l'I.[I, !I ,[;I'lIIiluelo 10 CCl.lltollbll., .jJl el!l.b~lIla, 111.J mltlle m 'I Illl ~cdvl!!r t~ Pi quo!! colin Joa Pi!upoldQ~ nmlcllt;,nmd[}.11 Ili;l flj)IIrl!lhll I~ ".ull! d~ 'I/[)lImT f lo'!lo pnl'l ~I clintMI!!I.

COIll!) IIfU:,lMlntldll (11'1 Icrmlllo!lr 'II !i: It!:' dlllM 11«1 J U~ liD, III 111I~ .rrum p~6 dUr'!lm 101 !:'tHIl.PfUcl de .(llJd~! Pllj. mo td, II pllll.ld!~ mil blllf.l. UJlI!II ~Il L"I cia 11111> TIlIII!l.N til! ~I del pect:i(] , y irao: ., I Tud[),l I I \'l:lfl.~11 I I C.mn!lId t(]d.o.J I ' .l!!:n 1tJr moll t!lfl luc .. llIl!bl C, que lJl, pll. rej~., clcLllidill 'I ~iIlbri!lIl:Qdll.!! IIInJI~ron dl! Ii!!. !1ElLJro!J ~n 1 I coiumllU, III dhl. Ijlllro.D IIj C1!Jn Lm, P""fP IIIdelJ nda, V 1I1l! coml:.numq ll'l jlll!!;i[) .:tD prc.llulII~1 .,. .rinpU ~IUIII d(: 1(1 1111 l~ I:l:Il1c10.[I, Un (II, C'!ln rnilailolll. r.I ' bll""'~1Il hl'll:jlll III I!!~pi!" !1me Iltlldll p.!IlGJIL, ~nl.r.-I'liar~n d []]H m rl<lJ I i:lI.I'~~. III v~d6nd(] I!J rll:rno pnolcril6 C(]Dll!lUll!.:H'l lIIJ IIl:Dr1lPlliffu 111 lIleJodi!:! ('~plI'lchoatl.m(!llte\

III "'LoCil!n foe-aDIl 1111 CPo.!!f. "l drnlJ..al!) ,ii,[}lpclI b 110, Ill. ~{mLi:ln~~ ~l!Irll rt'tlttll V 1!lJ"llreIlUllln 'I .Ill! i:lsltulcl!IlIOln I!lI ~~rl'Jln. !:Iue m.nnten1!!Jp ,utTll!l:ilIlJllBJl'L1l IIlIfli ZilHlmll!,

T~ITibl~1l VoLl!I:er medii. 1[}. iIlorqbl<). e:[1 511 nlenL[), No r~lIfI mLLcfiu p~m qldl!. S~dlldd{l POT JlII mlf(Jd~ V !II "-0" ~t- I~ RHJdJ!leh.~, IIbllmlliJlIlI:5~ 5U Iulo iJlIln dlrlltlnl! II E!II! '( II'! iiI"j'" lIt'v~r Imr !!I vol!,ItliO,

21

T

ha

I

no"

Del M dit rrut!o aI Nil r:

f,anill~Hllu

,- ~ rl!ll!'lld

I (',oldNrJ;u deJ In Jf~ll'(l1 I' I.IIIL hm rllspu !lID 10 I:on!'ll rlli:rl"'~l d un tlmll di' 1110 lI;ilOmt'llllJI!! del l!rilln r n ooIIrrll II LIn ,lh,HJ no, d 'JlldC! I uu-

1'1"'1'11 r, n lin llrnlt • del 5111hof

IIlm!lU'1 Vl[l rllmpllil'l1'nl Il

rl'l 1,1 n .jJ"'dl'l~'HldiJ Il rl! IImll" ml r l~ cDnltruC'['Ii!ln 1'1(' I] n II. IJlli!OfI, '~'r'1 !ilil'lIl· Lilt! 11')1>:11l"1 de 3 ~~O ldll'm(!tru~ ~Ilnllll· nllL{hJTIPnlfl. f:lleTf(m'lJ111 trim IIIHlrl~lI[1 !ll'ne lmpcr lan jill !!Umpof!iI. AU wf!armdo

!'I Si har , d ·b 'r

Il1l1n II een 10.>" !!~'II,!"le. f rre !II I rH· de b hIJU1CY, it· ILl ell.to dul M rHI Irnn ... y ·j~I![I"'811IW.i er] punl rnlu un .'1 , ... tmlll rrilm'D I~ [nealcut hit'. r tqu ~ ~ III 1 Alrln (lCcldent l Ir DC l eua ndo ~I hllnuhiul~no hlli(B ldo l;"[JndII hhl, d o!llL<:'I tltlr~u I:Jtl~ Nllor qll ' IllIrii unhto 1'1 lG ~~d IcrUlvJl!lrl!l d~1 Alrl·

I'lI!lHllIllnUl1

• SOY sobrino de! lchoilkovs s..:

Una I1n jalD';' ·uvl.ielllll ell a8lruiGI pl·I·1! lUll. IIILl cun 61.1 P1I9111J1Hl

n el AYLlnljjlmil!llttl " .. ra qUI! IS proC'"ol'! ill IU r>l:l~htrQ 1"'1I1:'n dilpona lot Ie-y. R. ltlL.,. qll~ ,Jill ulblt'lu !iObTln~ d~ Tc:llllllu;l"'~ky, pucs "u m!!rire ~u6 1'~rmlSn~ del ce'io:bore c';)l:fIpullIor ruse. Cumu Ill1pol.:l dill mil Itilpol~ II~! 'I rico p'rito fern:; ... lmlo de IE! Ilil HI. ~oILI~Sllll. V\Hj M C'k,

1il!'IInarltl pnr 1011 bol~o[l ... lqu!l!!ll, • fU J] kt rnUr."fl mh pr otundc,

V uhul Ifhonl Joa J~mllln!"!l, rom JII> rt dar , ItlV~1 Y d lod" .. ,

, II I D. PlIO" "'. !'l ~ 1>. ,,;n "

" , ,To.. " ... In,.11 pI! ,. ow. , If.nl. ,d'o. .. .r ............ f"" 1m"." "r:'IIflili4u rr, liD .1If..... I.. '" iii""... ! 1I""h:r-.t.. oJ. 1\1 10.,,"

a R,UISENOHi

IE lOS SOlDAmOS IINI, ,NOESES,

En el ffP.'r1le Ill.!, ~\i'oIIn 6do de l~ pnl'l'lnC dJ Ddl'llllril. en Care] I ~ ol"LCnlolll 5(' Ii [Em til onh ~ los sol do dQ., J'U IIl-o " l~ ItOIl:'U!1"1I d~l cl!mpllll'l'lNlID, ~ll'IiI jr:l'll'PIi IInllu'Iti II qlle ~anL lin cftndon tlLrt'lL na, Et10 eon [lldllldo1l til! 1I!1!11to de III c:ell'hr r:llyl50IIU de r:i1ud,ore~ II III Md n I dol «lfooel III JlP 1111 'f >!lUll, ~rlv'l!r>llm rn I ehaqu tlln d p!!il fie LPlt nn· I riel .lI. tI 1111 Clln.1 II!! MD.rtll Konlulill l' rulacnaf do 10.8 Imlllll' do rln.lllnd~I!!I". que IIl~i!I!iu Hod VOZ d~ !lOpTi!lnO ~obrl' 1 11P.J1. 1:' [I II nt;l de IIlClld6n ll'l e !\OfnbrtlS ,"urtidos por la ludll~. Un Iiri!ll:losiJ mUJ!!f de 1'1001" HI tro, rll(;cjon I reiull1J • 'r z do peln c~'&I~1l1J I:!tI~!) el lI:orro d pic]' Elllpo!P~ de un t:Dn01:"~O 0'1 eter Ilnluu!l~1 y C(I~lc"rtIlL~ IIhmlldolt. 1011160 vQIu.nl" "mel'''! IPlln I.! I frl!nl~ III dn{lnCflll(,IJ1~n.il Ik!I IIIJi!HIii, hd Jl<IIrtJ~pr.do II:Qmo tohlll'llQ~ tltl lullo iln ]l!'UilliH )' prl'\1' cl.()IIe'1 'I hili mni'lh de anL .. 'Ill ~lIl'iD dfl ,l.riHlprlolL bolclle"'~que ~I mlll!nl) v lor

1'1'lIrl l\.,rlll, •• 11 fila lUI AIJ rllrlJ'l..:I'1i 1"ii4~l#lrll: I. ";,J JH''P'I do I 1''' PJ'lI"r.IIJt'I, .... 1ft) diJ 'fI' nJ!I't _!I..,,. n P"f.ld.I .....

1 I~ mlllll'llG InrrpPli:I(!l. que lUI collm~utl i rna. clilIntil. \llye como LI .(tld do V ublrr,H tit Itil m11mol plttmo que ell [)~ l' du JlIon LIl' ~1I,~dllmel1l~ ~~ mlamo IIcmpo. Solo rlr-.!I~ ll0rt;:,:ra-e ~I.!JlUl Lin 'II rcll!lI:lr'~ mujlr flnl{llLd '-m qlll! qu1, fll IHlolmllT, r{)rt!lle~er ~

Ie r r f!1 ~oHlliln de lUI CIllID fdd4UI run :J!iUcIi clIm:loDI!. uu pl~r1~ 5~1 ..... Ijnl~nde'.~. "lit rltlD4e ~ Iln~l~1'1 tollfl r I,\jrlol 1:'" 1,,' ~ , eu 1l111D!. nUl rtlJ i .1J'I ~lnWllo-.mI!:

, "Cl;>fi t I I'ii ~'(JpoO tl I I 'll'klill cl lu

IKIihl do I!Il 10 II rl'ldromml, !Ill I" lin_ii IIVillUlldll [unto II It! ArUlIuu.. 'i n In, r y,iftleDlQ1 d InrBn!.eri~ boa"I!'JI bo qU1!"1 e;lpcao y "'1l.~IOB plllll nn , deselendo ~or pend I nt

d ~ltuTin in olp('i;'h~d I UIQ, II D!l1>1I11o Y II ple. Ell ImpoIFJloMnli!i UmH'Lllr II te I riO dt! J,a, (I.JilI] :Ii de un paflt no y • D~r que MIl II moilrioPn OP1J~ ~ !"'l1~n !(}!'I pUI'-:!iIIt15 rl!l' ObBt ... • !fa,IOon l'ovj~UC[)!i nUr ~I III n~1l e J,eC!dl!\'O I'!I! 1 prlml!lTIll Iinilei. !:JII~ nn cI b~ ['r Intl"rrllJmpJ[iD nl por 1<.1 'IIpl'l:l 1.:I1i d ~Iegrill 1'~'[lont'I'I"1I1 que produce ml ~plld~l6h r p ntlna, ·IDUllDol dllll, milch chill!' [i"iI tliIO. d pujl. rill ml p -. nl lLan III ~ Il1l61l 'I Bueno diU, MarL!!.I' n:pliCIIJI ell IQnnendo, I:i:I ~1I.1'1 L4n cI.fI I~ n de dascanso V I P CO lIAmpQ prlnt1pl, oue'dra fieslll ~On Lin nl!!lTaul quI" ejecnliln dm iii Drcll!on , En !,!Inc, C IIlI nzo yo Il cantar m] m & I I'Idli ~ nclDnll!'1

CQ~nl!l. "'L'CIl h Ranllao no f h.~!Qbr p TIl podar

t;om ilolir l~ mh l~ n lc unl co que plled[) hJlcer, nil:! n do tu r!ulmJ I !.'I:IIUILMIII 1II1ctrioil PfO'll'll1tlu.la flor 1111 cencicnea y ]011 ma lea, L!!I I m.FI'0n.t!I con. rn ~I porop I m. rn !lIHI'~ Ic_~ C1;I·rlcieeol'!Icio nl!. I!.I'I el P" ho II ID~ !I;uld!llilll mill y 1Lenl, I, Ell ~nDI!I momentcs me amnto ttlll IIlCTvlo:liIJ 'f emot'lQ'Uldlll que- JOI pTefldedor!!1) uom-

1:11 n .wi mil m IlOt ~' del p .. Plu

pf' D de III, Ii unrrer -I II eB tOI

homll ftlllhcBI)'1 [I)[D[) no DIe III bneri[), I rtl1~ 0

en ¥[ll. lia]

La pasta deflfil-ricd de calidad

el cuidado adecuado de la deniadura

Por ataios 0 con rodeos

"l IH'sL .. r'vr II!JGfill", IiILt~roJl eaten(L'II d, vd 1·1 r.ludfJ

II 1!11L'ln[1m, ~I 11' .. 11' hllll'''' <'nLollc{'S "11,, ill- If' hilblkl VI.5LO I~ S-!1mhri!l de 10.1 !:I.hlll'" Kill, .UI glo [Lc' un !altfl

• r~ ~ t'l mtl~lr<ld(ll y I}BIII) l'1 I tre ulU I. ~I hr .I"~ ,~

E"lo mllliliO ~I IL!!{'III.f.o

La IIHIiI~ 11 I'llmLl~I~cl i l.jO IJoafI'J~' ~Q dili~l;I~~r(llh, l'1 C:~I'tlllll~ de~!.I1J uerlo:l r un IIU IImmlrl 'f! I" tlo\r;nrid rd. V ulll'!::!1 tui Lr .. dl,l, "'l' Iru 1,0 ! i):,~ o.l1J-~ qu~ L.-rilodrilll" ~II ,,1 IIlre, 1" qLl.·[]]~b~n, I~· pulsedn po r l'l d("f " d~ l(flrm ~ll!o [('0111, a&L" lUI 1 h".rIL'I1I~ .-1 V~:!I(' L'Un InlOa!l 1lI~1l1 5 ~ 19 HI""''' "j I la hG£'i!l, , Ahm J ma I{J hefl." to.elo ~I~~~J 'r' ow marehe , p[]J1s6. bU~<':I.II1<J'J c"n Itl~ llj[)~ ~ I~ much.ach ..

UIII "1L~M ,~I p'ltIHO I;l ~tl ,",ct: del vlulin. r.~IZo.ld~, [1 'lll~dll Y ,[T,p.n-~", .. dn

(',1m;) Bill pJl:~t~1 atcnc <lll 01' ~l1r rsteru, ~ qulan qu'" 1<1 Ih dl", ,1.", que !Y.' 111'0)'111.11 ,l'Illtl 'II lin, colilmnB, ~L utr) ]<111,) d,l ~L1 D1~ !I~, r, [("011 rl t' I~ ( 11 L,IIII-.., <;In emb~r!l:a. ~p[!l[t!1I hubu Ll!rmln,HllI, I'llr ri~") h Ildl'l ~~ ,mo:ltrllod., I, ~"i!:u~<IInll'f!1 p II ~ rl!["1J rd I! I jl{\1 [) ~h(l[l1 Ull ~Illill r$tt' ,I,

n 1(''', ) u~"d, ~ III 0 .l'nldl! I til Lln V,)lk"t, IIQ"'E'lnrLI) UI'I \iD8Q~ 1ll!Iwa tI. "ll:li~

, ~ 1)0 ~de ",L'IIe. ~ ~ Ad-em,l.: h'n~.1 qln!

LJ l' I Ie pre~ullt~ ([Itno ~j I~ tll'IVrf' ~(!r.Mf'I I"niu' ro[ln", nL) 'I'" 11IID fHI III~r" r rllrn[' 1<1" Ill.A~ '11.1" ~ I Ir ~ bLi ~{',!r ~~ bl!IlIUJ qLl!' vi 11" h II~id pl'd~du. Ell ~Pliurll qU{' Jluula ~tal 01111 ~,,""I'J

'Enll'nrU, ~ t~ llcJil r ~

'V 011, I'~,

obJrh.

N'~, lH!I'leJO mit! qut' 11]1.111 h"tL~' ~h'.r~, ('n m~lll Ii!' h,"1,flB Ido, ill !HUoi! ~ ~ !PUII- 1,,6 j "

''{ "'Ii .. lv~' '.k&~IIP8 L COllW ~~bl~ [I II l' c' hm nUll" Ld!'l'

l'lI.:I I, "'Llila,

!l: UnJ:itio -c Vtllji ~. ~ P L~.l h' I' I I tuu I loJ ~ 1 P 11m I

:Sll!i."lb~ t l "I!:I1I(] {n Q ii: a V"L~l'r "'I' rn!II~UV" • ,'nl, Lr" 1, [MI r.d riP 101 L jl!U'! !la)hu' In ~1I1i1 I::<l.ia .)b]r~Uljl.LelLlr I, ! !,lvl1t I)L1UhJ hlH III I~ 'J!qllL~HII, pm II!I" 1'<1111' LI ".~'I"IIIlI, ptlfquo[" L~' cre,!,'"

HI m'" ~rol '~ld(J Il~rll I!I ~ 1('!IlLo h_

W,jP1'll Hill III~H lu~u~~ I ["1..:1i1 lJ!r1l 'L'r .1'1 III i/qllll'rd I, flu I"~ f.r{n Imll C II~J~I hw~L" qUI' ~l('lu'!':Q II Il.1TIC de II [J~I~ IH'r tl<1nrll' tl. OI'iI'''tL'c-lltl rl1l~!L·. rl(1"u IIH',n tl!' III ~ limn' I,m n j.ll$, e"" I' t ~"Ill' in rI' rnuV c~1 do 'i I!I (u~1 a M.lhldn,

• 1 jf,J!)d, roil L ~ I ... 111l'lp'1~, d()bJ'I1 olm ~l'llLIII~, rl'!'l,)fllu t1lru Ir"l,'['ILI l}rQU'!lId .. ~.mr lfl. ~I~M " 11'lj""" (I~l p.I]III~lfl, Hm:I(, {)tro H a It:! ilqul~fjlll II UFIO:O Ill' n II~ VIJ fI III tllJl r::. !:It: il'1l1Clt! h <I], [" I) I rH1111 En ~l. l'1I r"nm I~ a.br I d 1<1 IHlt r~~

J!,ulba Y" <I CI!;;ur,U U<thlmn OIIl.:t~~d" In IUl ~1ttilldif ~ntoll i,1 (Mil,

r\m I~ &(!crel!!l pi orn~~" d~ Ir rn~1I 1111£1 [' d ~u l I!<tl, 1'1 iii ur n.:l ~ til .. nimIO:~!1 hlt'ml)[1! I ( hah III nt"5ol<1 do, 11)~H'j Iii nuchal h!!l, dO!' ~u "1111111')111(1., q"l' ~I' rn~rdhl~" rOlpldilm('nlc> ~ ~{"mn.p~a6 h,.~~.t r~"T~ rrm I(,nt'l!ll ~<t" ~mll'illJ~ If " PA!l:iI ["I m ~ n ~ PIII!'I(.lCl r 1.1 I ~I~ til" lot UntI'l riA

Bli~ ~I') qUI! !E! It! en~omt.lrm:JII ~l rntUO y qtU rllrp.;,dl"~ II iI DI~!ilm611o, .1"Llo qll' UI rrlll~f1 ~P "ulrl" ("LOi'l luprll!l ptf· ~(lrl 411 ~ L,I brlP'll.l'

i, Q~l~ 'r"Nll] d~lt • &Ui ~r''''lil r~Jn I, II.I~ l

32

Oucr Iii IIhlJ v!' rUar • nuovus 'of l! I~~ f'L1l.:i, re pu~o oil III r iornd", p.U·.I!I e~lllr cua nL!.I "ILIf'~ llbr e

1.(1 Ilhl1"-rloJ Ii 1 ~l1l;:ml~tI~. iIlrlt6 III !lI1H'l1udti{lr, ~lll Itl,"'PI"", d(!J ~.UCl. Ym U' veria I [) I;i U Q ~~~"f;H ll!l,.:ll jn oil< :!l us t'lU'1I1'h1 Mil ~ Hnl~a~, Cll~ndfi qui~ I!r'~11 nbondn ue do, II!~ .Q:I!P llur pnmalltdC· I!.~n {IU11l nnGll IIll:Iut~,~ r on ~l

l!o~1. V (liker, II q'lJitl1 110 rliUI;'I'!Q

O('~PLL!'~ l'~ ~ll:lr1W, qu~ tlnCI!] H:nl~ 1Il~ "~ll~LdM ('mpul"ba h .... lo!I II! pll!:'I t.l, ~~ Vll~, IInL~1 d I! I.H Il.ajo. ,~hll'rHl, r, f'11.Il' " 'iT~~ h'!!uln 1Jn~ d~ In ~lJ.I!Ik:!l Ii" iliv III ,.1 ~!l, ~ I \ i~mpo q I,ll:! la oJC'[}m.c III. tOil ~L(![l qUE'! nc lict'rll'l tl rll~~ln'olulf ~I ~r I b .. 'h~1L IJ n~v.L]~, Ih'I'L",'1l Iii m.lno ('n ~I lHIr~ 111" IlpUM' un lIII1111 ril ~ul:'h.ILlQ y dl~pl!!r') cumnd ... 1(1 ... li'I t!L'r'h ~,~m10 {<'rcll,

1l:t'lilJ;tt],~o::~ \1'1 (j Itn CCl!l:NIII C I !ll:I"U prj.

~11l'ilen IIIl llodcr('z6 Y VL,r.!lr'I, VollI.rr 1!r.l'it'J iI fmr[H,

D! 'h Ilil I!I {"!!I1t1 i ,.( p.llr Ilj q I.IC ~~Il.llll 11q!.,do 1" J1'J~ h~ i!lllll.!ILor, j:l1:Ho dlrl· I!ir~[' LI~d<l Ill! fI~lill;'lo "I L1tM lId ... rlr'1 ~ LIS. uL .. bo1l1 I ~ pl.a.HII., I!li I:mllllJ~, la. 1~lc~LLI~ !Ill P[}5<Jt1d, d rmmco IItn f'1Io[ll'("lrn .. , s i~Jndq d~1 d,'d~li.l ;:II! t'1I1~!I ("nll~lU~ldq !i'n ItI~ qUI' IIhl,lr~ '~I)[I .. ll~n 1ITlll~, JLlbldao~ r ('~trUU'l...r0l,

C~rrl' II IIJo !~f~~ ri" In" l'lt''''lIdl1ll Ill'JUl;5i iill ".0:11'0111l1li, pP!iiildc n 8111)8 f'n JII !lcmhr~ I(I~" f.ifl)lum:~, Elllluvo !! punl', YI' Ulo:lf I ~liL) (~illlQ Junllll (1 !\oI, no I~ r'~~1lI fil t·] IIUHLJ, .. ino Iln~ wiU," rtlll 1'111I-i1d~ ~PIlIlU~ jlcrnptlhl(!, I:.llInrjUPill1~ I:IlITlC III mllr~, tlJoo]l;l (onrUIi • dl{l~ !:~11 tol Y, nC~~C [lor o I V hltl I m!)I~r!1Ii VI! I' UllIn (!1l~U':;, f'ffillllJil cl ftl!luJ(!m rlr.1 milltl, 11~~!.'lIl.llt:l !lIU UIHI flB.cllh!rll d Q pll!idr~ q 1I1!! 1111 biOI. "1IIl1l.:Jltli ~Il mel un P07.(J l' ~ c.:r \<0 do l'!111 ~ m ruc~ p(lr JII ~f I IDf! !if'1 ~~lIil Rm:D 1[} po.irm:l ellanco [:It.cndll'l !~.. III~IW'I {Lm 11l~ lH!!I'i!.{I~ dDbldo:h,a 1::11 I\II~ul~,

!>ulll[j Jl hJIi!l{l lr~8 filld~l'm y. l.I~i,' Ill,]~~ i;lp d('lb1!r Ile~o 1I uri flcqudl.tl "~:I' C811!dHc ~ it LUI M!IlU id~ IUlin" nLmda tcrcLto 0 1(1 tl[Jr~1:h<1 I hllbj~ [1116 pUl'!rllt, Sl ,Ui (:, 1111 111 ~ d r!rl! hri 11 ~ 11.1 arnl"lItl'! ~'nc L'· J,~dli 'I ~l pinl1Qr!p m~~l!Ilicll .m~y pulidQ, qua Rho, nfJ IILn ru <In, '{ I~ diD r.;~~c III un.o, C!5pc(le de '\' ,~tlbl,l.g ill

~UI' il:II::li'ul ~1Rl'! Co'lPLM]lUE'UIL

flLH' [l'tlr~d!l un~ eorliml 'I I:uHl.o dr'~d~ 1(! I'lU(l col rL'!'>plalldor d\' un hlC'jiC'

'i1 .",Id, ~ I!'f< oj tLL, _ 1', pT~lIunlii

Illi~ ~or ~ntr~',"'.oJ dl' hl", l~

mujN A q1llr.n pl'rlenrod I Ii.l V'll ~,

I'IlI"I"" MII'~ .. nu ~IL' ho.id<l "1 Il.l(Itll,. ~I/O ~I h Jrdl de III ul}j(t J~I .Ud11 l.:

Inc I, n iiHJ.a !O b re 1<1 f I\Ulll"n~A ,lIffc)~" III IIJ C'!!(I II ~ ~~ r Il'l! flMIIl5,

Volker UoCI'o'rl n RH.l!l.O tl.:recp~ ~ 11!

CiI"'Nfi ~ond(' 'r~ Oil l.!~l~lla I!1I Inm. b rnrn, !I:! Jl I~ ron IlIli!r~a LQI dcdtlB P or ~ L palo, ~ ltllVe!6 I ~ plu!{L" r III I;oIJ rUu, C~ rro uq uella II n 1 uhllJ ¥ ~I!] l> 1:L1I':T e>~tG. tnll ~I l'I'lIrr~(J m, i"".tl Y Inlro '!I'-ID;r.m~AI'~ I II rorno ~LLYO

I!I e u II I ttl' .,tllb I u·vl!!;!.lIdLl tlt muderu de 1\.O~w dl'llimoll t1(l1 I 1 I"n~~rimfildo, l~doJl' ~~lId(j ILn~,· 1m:!! ~:!iquln<l!, A la I~q~~il!rthl h, ,I ol.;r IIn~ (tJlm~ntlll ¥ IJ 1.11 dl:rc,ha. lIIl'!~ vt'~IU!rI~ o('nlUI t:',llnf.l Lit 'pueltd [)Df r(lrtln.:J~, [In I~ pl!!fNI r.;'rlh!L1 Wi! prePdr~d<1 Pl:lt~ ]011 noche, U[1I~ IIn~hcl cnma,

L~ (ll~ujl'r H' ~o I !leo lilK mumJ! FlitJ d ~ itl:udir lin. Jlrd",~ Imlli1iiI!lIl,lCl,

I J. C;cmtl ~ .. j Ian 'I'Irdl! ~ ", prt'IilIHlI4, '{ \i.d'lll;'!ll'luf,lst' iI~ fL'fu!nte, ~f' IJI:!¥O m b'::JlI mlln'JI III foil 1 rIJ, delllllit'! PI! I.~ ho[lUIi [J b .~rUI d I' I ~ P '" IH.... s:~ q ~I etLo mlrundo fIJI'IJ1T ntr' ~I il,tllll~",

J~ \1~u.rrL::

" ~ I;IIII! ],

it HtHolld" ,

!1I11i1, 1 ;! DUlld~·

'l Que b~lbu!::I1D, 1:9 L~ ~ ,

~I ",;o;Lrlltl." hlto UIlIII IIt'HnHliln,

, :vtl' Hllmu Vulhf ., 51!' Inclinl'l [I~ l'i1l~~'!;I, 'NQ.tII !1m"! dn HJralCi oN" Ie tUllln('1. '

Sill lIlin.d1l le ~btlJot:l~ ~J. l(l~w ~nql'" IWH1y,) 'II !II' i)!llo r~pld.orn~n! cuuudo r!'nI:QD,un hi de i' ! ll'l ~ Lza nl'! nUl::'" 0 '( d~ Ji] q U IJ iU. 1I JC I, II~ II!nc{) n t r!lIen ~e 1 OO[IIo&~ n I lie" ~u Il:t,u>.:n f r c ''III ~S!!rt 1,1 Im!llll.'U dul QUO tom.., I!I 10111111 IlIlr~e oJ! hil.'HO, SUII L ... b~vlio ~1"lIIjuol"I "11~1 "I)nf! U [I l!':!I't."lUl C[] 0 II)! b mE,'ll ~.., M., i III ~,p~ld~ t'rmlrl/~cll cDmo. ~e p~!~ cu~nd{) dll~J1IJP., O'l "n (,lIllu ,~f I:'llnt~ I:;II~ ,i.I'II1l.:l hili ~olHr~ JIli pi 'I. ~ ell mill ,.1 primer tr~~c [l~ O!:UITIU tlE!' utili rrlll~ ell! rlld ~ a 1 5 E!dlen to !l.!ll II!dol I

'Sf'. IiHlrmuro (I! Cl)mQ II ru~ll1ul~! unido rll~f1 1I!:ml d~mll,~I~r:l1'l 1!111[) ]) [':O;:I'IIIV~ Cu.'llilu~er p~l.,brll, '!I IIQv~~ nlul..h<J f ~g I'HUI~DII Ilcr clio Dl~) ~1~ ~",rLI' oil m~lr(l I .rill! rrp('!II1~ c~~lLl~ lJn~ p ~ttfl r f') ~1.l1 mlllerllllm ntll li L~ ~4HI.'

m nl:! oL~ 10 qll~ clH1~ 'U ~t)~11 MLrolllm ~ I", '1I11}er. qll~ 1:1 ll[ I c(l111 oI:'~ d ° U 11 b ro!l1.otI &tI'Lnl!l I.. tll (tid LIri:l d .. .11 f h ~!lIen" Ii Su! t'utn.! I btl!! ~, I L I ti,). !!!<:ll)lll I~ Itll'rL~oP. {'~tollb!'ll'l ~~l ll;u 1.1 I~ 'IIU["~ I..~ I~rll;l lu,mc~ 1110 hftd!!l IJ.lilr(OI 1I11~

ElLu. ![!lIU'~rnl'J1LIl, tiull:n~ Lr<llnqu.I~';l~rif' colllmollI1li~ y quo!!' til lie Illlll N" t'!1 d('bla ['~Ienl!rl!.~ ,ilrlml"f[) C'OJn ( In1m Cj'IILm~e ~'l m~J(ldQ (lDrIR(l, ~~ntllirl lLII IIlPt(l 'I' rnllL~rl[' Ill' r.km!l .. ,,~nillO, Su oIIronW I~ re\,p.lo q~f' na ~rl1 do I. "~lId.rul

~Ilolll !il IHrlR:lo ~I .1f][}rL )UI'U{j ~ll d Y.E j;!1l q"ue eta ~ vlI:l entlNIl Jllil ILl UU., 'Y Iii indL~o Illrtl ! .. ~ IlIciao

5~n !;'rI'lDIHlji,u, oEIn'Eo. tll! "1U!! plloi1l~r~ rdQblllr I"~ r,I[HlI~1 p~r.l I!lIldrjl~ nIH! oIIiill d,' que V1llll;""r u' 1~1"Pfljlll op, de illI jl,brlJ;D, 11l'~~mn dill p;tt!IJ roli11lnbll r.l~~ ill 1.1 1 pot!J, 1oi! ritao y rlli d [) 0:11 1'11111 " I rru rn j)L~roJl !! H Ir~ e.11 Ci~ IlI:I\L' i rll IHI!I~ J1 Lim IIclaone~ til!! 'j EJl fI~mlmJ d ~ I.e. lr:!Y I'

'1.1",1"("[ I:Im;I.I(j_lo ]0. 'h::du'5, t:11 L .. rut) i.I III 11l1~ p,' ril'l lIilor I ~ i;I coml:l parlll (l'Iio~rll C(lllfl:~(\, ~1~I'I,ull",du- fl'1I~ ~I:! hlLblB ~'IIILQ rnl:~r14l1o ~omCJ ~~tr!!lllfl ['II Ili!I mlllllll tc), LI! hlllbLUJ ~ t~ ~ol,dg Lu~~ }' d I ~ J!o!l ro IB roll derl!'nder!l;!, PI:Jr r. ~IJ I ~ hu~ ~I'I Ll~ n I l(l Pl"l~f'iUl ~J'i Ahu rll Ili~ Jl""r pill" ", "'pll"!r,I [ri ~IJ~ mllrl!ill. OL.L~ u 1 lei !l~(' liJl'~f "" ~ D ~bl ~ 0:1(';1 f.l 'f~~oP.~. [) QLIl'U r~Q 1

D('!hj, qllC'.1Uif' ~. n"Ai!l,~~IQC~I,

EII~ 11,- I!~O d~~ dl'tklt entre h fI~ll11l"" tiro "1 L h I til I'll '" 'i lll.. n) U!!'!l(\Il~

dl I r nt l.rn~[11'I !lIILu) LIn I"r~ I." I"f~' IIlLwrhnoill L lq"~ iLII1I.H'l~ ItlL&lmul,"~ tUlihilmlllll' cl LU!III1" rIo.!' 1.1 1II1l[1~·r!1. Df'Lr.«r15i '" Ihll 1.111 1'Hll" II, Uti ['~f" 11111 II.' tilt" L>lloI II! ,lhd ...

E1 enuu 1!'[1 1I!!I!l,I,Hd L pur del.1J1le (1(' t'lld 'r' ~1J.lmdiJ ~ ... L<I, pur .llll'fl~'r I 'P.I' !i:! k <l t i'rC Lt, Iv ! c' IHlL.'l II'. lIM .. " I. I ruulcr rdF"tt>(III(J C"1I11 nl[lhJ(.·~ Llrl~ IJ il. .... ~ 'r' <om I'qt J ,,,,;;~IHlrl V III mnnn ,-,'11 tint' Jr n"rlHlIl l:I~, 'lUI' L~I 86011l toc'~ IllillU ... aru anl e, le dlt'J ~ (:11'l"l'Id", Ic)[:I" Lo:! 'lUI) \I,.I~lhilil' d~.lr I .. ~ dnlln.!li 'Utl". de! tllllm"IIl.'~"

rI rl'rjll!1j- e-n q"ln! 5C ~1'1~1~1o\ 'I'I, (luP-. de. t NI'~(j I 111l[Tl,pdl<!lI,'CIli.!Jllu LI L' ~1. 11" .:rll UI, 1[111111 ~l', ("mu la h<lbj~ Itn~~ln<'ltit) ;!II prlu~l~i". ~IULI rlla~ bien U~i1 01- rnnru, U'l ~'II Itl) que {''''Lilb~ 1'1 L'nl I· I ~rn!'lc11l ~ ~I' ullll!l'Io!l nH'I1I~ tI'I,)lJrl) It orno" Ild[)~, ml.m.!'~t1'J~ t..1l1!l;,lh,,11 Lr1lJII!'~ ~ Pel 1i!),1 IllIJ'~' 1·111'1; un dl rn Lnulu Cl.IHI'du[, [lilt· Ill" Il~,,"~ ~Irm", en I ~ fUl I~d OInt .. I~ r"u.lll hi hja UP p~~ u;'1~r~ tllbur~L~ I[}plu,lll~, 'I (JUII d~lll~ 1"m'l ('111 ~II ptH't· ~UW'rll'~ L111'J d,,1 Ilo"HI VL)lktor, rUi'lnd() Ilr'l!o ~III., .Irlvlmo .... ~I~ venlu ,J1.l 1frlhll lrlo o lor de II~vl~ 1 Que s(" m"1['l'lh~ il"l'In III~ ['.lit'm ILI~ do loa I,lt n Ul~ Il.lltlQ!I corn ... !I hume. d.:nl Il~ lc' rmcute ro u l: I ~ rom« elel honn ~(ld~\ I~ .!I~{[)llrl{), "br,u" 1m v"d" f"JH' L'II Id ~LJIII [if) ('-L.IlI!! £'1 CUl·tl}11 qUl' ut!ulld,,, [jp~!'Ij'Jn~.l"rnelll['l ~LHm~rJI tl "h Ij" niH I~ "I, !'~Inll[l la, ~I'1d!l" rnO!ln~~~ ,HJl:'fifdllr no!.' ~u t:lJdlu, t:l)ul" ill I' III " 1",1110 (.[)rJ. ['II .. y' k pr!.!'I1UtlW I ql1~!\, I'''U.'" Intl~J1rlr dll I! penl)mJ qllr It!lb I rr1U~' ('I r~.l riC! ~I l'!!rD "l!p~r~111'!I PL)f ~ll]. 11ltJ.lllu~ tl1." 1n~<ll'ILI

l (~r;lll'll \"' B~r ... I[L pm d [[Uel

,II", I' illl'(I~l1~!b<ll ~ 'lu mmld(~ , I. SII 11l1~lCh' 1 ~ li!rfl 1':11" litHe ~ L l'rl~I[,l {IWI-

~lIii'l~rle 7 ~ I"Hhllll t-~ CGJlLjn ..... H t:IIll

("[)1I1 1Il11l'i !;hiT~ntl' ~, IIlVif'fTIU Y fhHtI IIjl(!mIJJ~' t J, Podl i~, ('Uilndo t'lliI ~"'HI' ~L, r~1 ~(JIII, t·1UpUJ.ftIr I:l.I11(1 h"V I~ puell,l d~ lu CI!IIJ1!'JI!I, !ulnr d !r~llrill II" I' r~. I('r'l~ '( 11~1i:'" ~ t'll~ gin al'r .'1 Lfl Iii (II clD ?

E.u'l~ho,

N 1111; Li [) n~I\I" 11{'g" b" de q U ~11 I "

I I

l~ fIHI]"r AP hu bl~ !i.!·nl~d(]. ,Oil II" OJu" u:!'rnHI.cu. ~n ~u .illon <lint!! 1!'1 .u~, ~q, E~p~r~ 1;1 ..

C ~.I!II'IU{I II ~ marc 0 !I '!I pmll La lv"'! 1'1 <'!'I'i I~ m~nll un IlbrQ '1u~ yrJdol ml!1l'rPIl II ilo.ll rGl'll' &o:;pllr~ URil m!'qll JlIlL'tI 1 ~ IliI, 'V &~' f;lll~'" ~ Il'cot

Pl!n~Lfl' L'll I!I ~;'Ihl 151.1 "il'.I" (FI~tl }' Lflr. ~\l, nVIi~H<11 'l'J'i un I~brl~", ~J mlljl!r, po§l.d.l d~ mlrdc, qll~ nil r:r ,- i..-

~ 1,.n11111 r, n 1"'!l1Jn (, .. <.I ql..l~ !loll .,u'l II

CCllnllnli~ ~n Ie f;lgQI'l-D ~6

c.Solidari

Lng] n, I.:!J Grim BI!.!td.r.~ ~tnel:i1""r', "a o blll'lJ'It(l, 10 q ue b,~ ~ ~ rnb!ilIll~

i.Dc)IlriQ Illlllllb(JJ 111 1I1IHrlarLdClo:l ncctdcnt .. 1 Cyutdo Lnglt!l!ertl!l \' NllrliI'iIlJIl!-r!C!!

tr 1]ll.IL~rtm Ie. Burnlnl~hj)' lIHrllrn~. rlntll de ellHt!cLi!!:!I 'i !nll,,"I'I, pe lIU" d~ h.".rl I lido Dlt!!!cLd(l qUI: ["nllaloll en Ill~dl iii (ComllLo.o,iI!:!I ~UI n dll

e to 1lii.lDmlUrQo allul II R I 111

Ii ."qul

precedent d 1m II:rl11 i!J.E!rr I tlt tomo nn H odf'D ~o, 11111! "tP.~ I U .I:IJ I cI r1!.lld ctm III UIZ;~ b!lIl1n FI.!~ pub1L~III:1(1 .. 0 Zur,lch prJr al~u F~nLI En L{ln, 'r' , dH do pm !!I p10/eaor Dr 1\, Porel jno pUllde, por tll.nlo, ~lpl!chl!lr~I' , 11 pro!, IIIf.1l1d!! al m 11~. ~~ In'!dLco • h.D Or. H b~l"l.n. pot J mplD, d cl ra OOJD Jur ml'niQ: "M!!ka, mi I EU d r ll.Jrmda n I eam run fill!! ol:lipado por 11)1 I.nllilell!':!l !ll 19 de ectubr ell' 11114, Era impolllbll!l pemlllnlH:U !lIUl. porqul LOI Inil!"!'!!; dlSjl.llr11lulfJ. lobr ]'H] Q Lrol, !!),s ];loll ~.IUlQS Co n ml dl)li!m blrl:iJ lIel t7 de Ifplltlmbr BII! !lllpO tlli!! h" I "iIIl I'.!''!I hi!! ctan h~ n!i!'Orlll r r. I D 9 b 1.tr1~1) PoJ:I" I rl[:lill~rIo!:!I ILl dedJ Il!Il1hl per 1!I~ldlldOI eC(rI1) per blloliu It 1.1 aldo, ~, PI" rll trlba" I u IlI!Dre ~'lollI!'ncill!, Yo hl.l' CQn m.1 muJllr V m1 hi ,pro lui C:llpt1.lfIHh:a 11' II~y~dl) d

1 nre, can 1111 tnljJ.lLI, II" ar d qUI!

'b .. rluldll cUlIlqult II~!I' br

ml ntutrlll Ii d D(l~mLllmQli, lin cornu, I III Ll1ll!J1llp TIe En Dll~ll! nD!l dl!IlI'KlJII' ron de todo .1 din ro een f Itl!'pd "'I'! d. lOG ml!lrco~ EI pr.,~tder d!l! LOBI InIII, r.1! tJ:1n. J!!!pccta II 1I:l1 ~ltfl1lolll!l V neulr4lu, 1I1rt diJlJncL6n, III Jal:l@ml· nlcso LCI! mllJcrt~1 IIItll'I ",lilUlldn 1:1111 'I nacho!! per ~Qld dOl n~irl:ll In~ll'~e. ~Oll bl!lVllnl!l1I c: Illda d mlnll!!rl!lJ qUI! I" 1111_ p(jd'~n dt'!snud~lu! .tlli .6P.f eb-

I r",~d4. EI 1\ d!! d.l~1 mb IRU,

MlinbelliDfl ID.!I ~nlll.E! embur"JI.·

In (I mUJl!fn 'Y do. n!i'! n

VtiiOn lerrovjarlo, C'lIrrtl!!, de Ir . no y ,. d Juon dl!llIurJ n Pi!!' ~ nrlll d Illl "'fl~JII!I jrlgle. pOl' un ... pronunclldll II L1dl~lll!! illtlllq'llHIC) IIIIl!i

c~o V loCIct"lId. d~ tren npre.o Y II! ill· rlliL6 I'UL~~m I.m ~~(!lItr "'CI~!!dl'). Cl'lmD !~I mUJerll" ubflln que 10 e&l.IIbd, n1· 1m rem d~'1 lren ~ ntre M an b II Lab ~' 1'011111 010] I I.,. (lliimll d ~Iln 10 11110 een un nlfto IfI!'I'I~dI611!1!11l!lIt~ dli!.liJllllh d III III I.rn. ,.11 cioll Co!! \l~lrn nt I !'l!!. dIe Ie u]til muerlg 1\1 'ICIiV me"l efl· do. Unl!. rnuJ I P r!1L6 en 1 It rd lr)1 im:hLv I ml "Pi)! ,ulrLc un pror Jind h .Idll IJ. ca.be:r:. pte: [I o· 1I0n d unll6 e:nLrI!! M.o.nen ol!! f

hll "iOL .n~.'

etlt' Itjt'mplo to iCI d otro. Inlnum • rftbl ! CI'IO IllJi:l pDd.r1l!m dtlu* de I. ITlJ 111'1& I Ll rile. l.[}lI Jll!iroa I LJ.E f[)11 e ntell\lI dill II rlllUlllil III III 1 lIt rn ~Ile can I tJitlt, I lortonrll!! y • urlill rl i I n Jo. IU I 101 m~1 repulinilinLea, All !u~ ~nlon~t·., n reilld fI, Id olldllrl· dad (I tid. III I III 1I' .. lIIe IOlllel.

En fAmbio. IIII!mpHl IlI!'r III mil Lmll h nor plHI!! lOll J ponel II III. form. fI

qu", Uaillra.n II hu IlrLJ:loo~ra5 d u 'rr

altmllne que ~~yerol'l en II~' ml'lH)I En Tiinalilitl Ch!lp1J I d vi!lerolll un· qu!' IlIImbjall 1tprl.1 lu[hlll I!~I!. 111"c~r ,Iobr el Lr11~ rii!dbldD qUill mlltlltll de ,Ito I ~rhil~lIre [1;11 II! 'IIUoecil ron \1(1- JUtlll:ilFLHd liLt ~rn el Jllplln de.pu.! d 111 'Ilueul D vllIlvL.ron 11111. Un~ .pril! dol! .llInlllc4doa JtI~nlaiall y conn.eilldorl~. I mllnu dnl J pan II [L"pdlnon II Bltkmuh! en I!I ClluLh' rlt •. N hllM~ un Iclldftfidmd Ii 1& rlua 81.U p I, ,Ipo 1(1 de hombrel d ![cnt!!. que Lllm·

34

1':1 ,oJ., .r.1 r;"""I.rll!" pu.rJ>,u.'I, IJ,I, .,., m

~!~ •• I, .·I.h~ In l.jl~ I", f.'<!",d.I"~ .I" ~I.I. ~PT,IIUJM!oojl:ll !lI ... .:r'I. ~ m .r.r.rlI.ii; 001 '" i~.ull1 "l .... .p"".w-I~""' ."ufn l .. ~ H""""."~"·H;.,,,,, I pm{-' ,oj i6 .. 15pM

f,,~;;~ I ~p,,"1 "I e dl ..

I.IIr~.AIL ... ue

f.1I!rJ; .... J h)!I1000 1l000.llro, " .. *. ,. ... or r~1 "" r.,j,en y ,if- rJ III. ,..p .... 'ruJ'uu04. .q/l 1 r 1... if..! 1Ii.n14

0ji .... 1' If,; r... jlJrno." .t..IfI"'ULI • '1lIlim· "N. AfrvlI </oil JV"m ~n ~'or'r .. rI"l 1'lIlI'II1DfilW".~J II iLaI.liJ kl.:l~ !;!!I'Ju:"I"UJ

hlnn l'll lu" ~l'nddoll C III '[I It'& hun-

r II er hum nu,

A.M I , .1 I Slll

(4 1]0.>, I V~. "n 1 .... I'IPIII(.I"'ln nron ...

uolJ!.lrH,d LI ~rdll"I'I"11 l!)lIfIU" .. ~I cu mno 10 I I~rnll n [' , d(' poe! de Iwr lib·, 11'1 Ij:uerr lIIundl II I, Ler<1dl1'l ill !!Ii~ ~ 111 1:~lt'll(ll Enlorlce~ :II!'l cnVio:lu,'11

.~I Rill 1f<l1~~1 r"lI"I!ilfU rll' ilC'lIp.ll""''' Y ha 11111 ~~ l' urnerle .. tH!. pr~ ~n('I.1 n," h"mlullt1m~.mlp' c6rnl.l mulcH"1i ulummll' 'ran !,I'j ... l~dl!l lI",r nCRrll3 lUl'ln I· 'BLILDtl ID l!lIdtltlt1 J or cldr-n til! cuando la Crltn BJ~lftn~, en II

110 L I'"nl K <II I gl (1[r , II: 'rr ,.,

y d!JIlJlnioJ II I .. Inml1L74rloil !l.uperpoblildl.im AIIID Inll • Pili 19'17, 1" !'til p:r.' I II 1 dn I

~lll(lr de H~ Iln('a', In ihl1lll.:rllnlt

ml 'lJlallc~ ~6~rDIi ~~II~do1l ~etrll dl' p~f'r~~ ~,.rndlll i,,)n 11L1~c ~II lUI Q II)J1[1 U[l~ Iir~1I ~.tJJIl~jo tl Iii 1J(~rnlnl!i L ~M L,.n ",.. III l~oIl' U tll,~ n i'<l1:IHc, ~ ~ lIvu'IHlt.ll. ntcJI dl1 que. per 1'''limn, lu cran IlkldnAdu" dcspueB d l' lUI! ~ UjX'T II ~~miunl!'l1 r Ir fl 11M! dl1~ I'll

I entrepu nt d 1 v II' t 1111 COIn' ~a.

d 111.1 I, !!nVIIlI'1f1 t'li lr I" - p •

cl I lUll 1i[(lvlndnB dill Oc 11', P 'II rumcJiu &111 1" P.IU:il~Pl'! 'I! 1" 'f' ru Ul I cllm pu. AIHHr,,11 I 'I Nil. v Ill~] ndl .0 r rr [I)" Or ccmpl 19 m I" nml~t . d6n k'rnmlLi. btl it! IlIUP.!l1rM rlhll, II

Lli Irll !:Jue n D ~.. po,!1=! te b(Jr~<i r de

III hi tQrl tl Au.1I1I1I1I III labcr ct!

rr ' i!h'~JJe IiIm(\rll:'lt , ~D' oamNitlincl, [Ilmp~ f A!lioll delt,," .NIIfJ h'''P 11\· r!u"n~p II !c.~ I'tlmJ!."~ V ,,1.'111"1)15, Sol"

II U 'H ImUd!:! II loIU:iuld..!I..

~" 'fj 'I',", ~ liE ACF.1lfJ. ",fl Jm II iir " ... , 1iJ.'~1Ii1.1 njl!if,l r 1.1 .,-,11 ~ i'I fill oIJri11 J" IIr~a""'''l '1 1I~jj'j.~jll. " n .. "~r",,,.n •• I,., ~J'11I.",,,,"J .... rb ,,1 .... , .. '11 •. nIl' r"'l· ~'rlro rr~"rn "II """"'"iI' ru~"]mtl~ t/i iNl~Ojlt, I I'ftlr. IJob..". "~." •• do ".mu .. roiY' r dil

""molD ~ ~,,;j. {,r""." 1II.41.ru'm. do nrl .. P' ,..,,, If ro ... d ll1'lrnll II UII e:1'~'""

i1I" :rll, IJIlFiPl.Ur.IlIOUl'I'iIUj 4. U'['f"l. fPli'lrr",t • I'niFflllil •• ,. l"'~iI" ~ Inn. J,.liJ"" rl, IIi "'. rrrdurP ","II ,If "'~ " IUII/lil 1 .. , .. '~l.lI. ,.. .... ..z Il dto ~f,(l

,.<".. , JllIil1'l!1tltJ h "" I ... ~ 11" lid

......l., ~. f'll"" "....J~.,. . tal , ...... ,~" ~ jill"'" I, (, i."!~ It .. ta'ril II IT' 1,..nH ~N 11il'~.f'i!..In)l .NA I'I'I~IQII'I". r, n Ii" li,.jll 1M C Y -1"'I".oi1il OO!llnrl'. J'\lT~ ~! lHJ!'I nUl iIIi";P[fiil III i!lUd IP'''''-IQA Jru'WH IIrr~ .,i "'"I':"":t ,,","""'" I'" lul}n I "'" nrniPill~ i""j.,,,~ ,~ftIr.u.ql.f l~ .:Jr"'~JAIl rrJJJl1I'In p .~ ",do .r. Jr.s i~F1"'nd.u. .~tl i'd I!l!llto

_,,j ",rI. <k (I IMI,,,,, "", allIJT

•. ,,·l!1d I t'D.IlIJl""l1rdlln Jllllllnilfl I- .. ,tN·'1I1

• lIp""JID Wlftr II

"#fiU' "·'1

TAILANDIA

El nno 1~3tJ II~Olti~b'LIl 101 PI'lrp~ ~ ~~rnb~Br e~ nomlm~ de au ~~II "tn '''T~lllifu~i~', 01 daclr, "~~!i Ill! ]rt, lituc:oi 'I i' \~ rar.olucu'lll t. Il~nWr H .. ,~ Ii~rt!l I car ct r C\J!'I cienf~~ (1- II I'Illullo \' firm !:I It n c1011 qu~ rB 1:11 untco pUI'Llo • L/II 11::0 litre !II 1r6n, AlII RI • l6n V I JllP6n q~ till In:llUdu libr ,nie

ru· ... ,j\· .. , j'} '·,i"'''11I Ifjj ,ild!

pod" .. d ",. Iff' .i1! I1~'" i.... fir.

H.. ",pl. ~iI' ".1,,,,.

'~rl~1i roliml jill i1 I'CI' 1011"loIr ••

1'1'1 , ... ' ll!:ll lltillll~,.rrrfilil .J • .J i"11'iJl'f'-J ~. rlli~rrl"lJb rnrj.I1 J i"IHJ/.u: rnPI ,.~.,r'! f[lIIIlIi;.i1'l If! iIIul I"IdltU1, qLJ .. 1I11rtfN

~_!·r i'l!r'I'li"'I"II ... rJ.II~, ~-il"! ~II/J}1f!11 't !,,"i"lill-f"'l"!Irf'~ ,",L11ir[lI, LI"!),t!'JIII R~ IJII I

... it.l LIl, Y I ~ r~ II p,j ~~, e I culih!'uutlT ~Il u rrus, ",Ie !Iii! 1.11 ~"lI:ul.,r I!lrl)[lIn,dlt'l.,,!1 d{ 1<1 rrlr.,ndL~[,7 huchn~ r~r,' l'n!r~~lIr~1.l 11 11.1' t"fl'iI~ fle LI i'I~IIL~lIclr}n y Ll'c:nl~~ rnndl"rjju~, LUI PWH'~I~ QlJfl 11.1 '1!:~Ip.r.'r~ nUl IIlIIF'lu ",~r III r. 111'11LII'i<l II'i.~hl~,lo~ de Tdll!lllrJL~ un c_.! lorUi'lIUmi< dl' Id nu~1I''''' ~lt(!rrlll mundie],

,I &unll~l"l1 iI 1.IIIt pOI"ueLoII~ Ilo! Deci. ilc>nh' l-i utll HI1~ ("hi SI<lt1J una dl!! IdJ illlllnliM rLlOJJlllr'lUloIl i'l1l.allll~g rl~1 mun • .II), 9l~m.l1l< I r'iLclti ilI1IiJ" L ;I:l~ P"f Iu-~ mh·mh I Lt. ,l 1.11 (II nil II ... od I· Cll!i~ I L Ot:i>pUil"~ ~ut .. d,~ 1.1 ti"~"ltld{~1I tL~rl"IlIlL, QI

1)11"'01 I t1 1 I, [1\1 <l~Llml~ ~l ~lld~~ 'r' L~

dITla,i~ ru 1,,11 "IolId<l a ~qi:U~tlo I (Or-

mmo, ~U[]V" Jl w cnrrillclIlllUIIL'. lIn pr[rlC'~pe re5!ilnh'. ril;!pr~:i.~III,n~C!' tlol lu VI!'I1 tt'~ A.n I jiLl I Milhl~,,'. 111It'-'l1 los I!I~Unl1J5 Ul: un Cl.hL~rnlJ quu ~i'lr" ~". 1:<'1 une n'Ll:ill!1o rnertnrna n~J pllllblU 1 .. 1- L~rLl::!o!!o. UII" "~III~'iI7~1:,'111 Juv<1nll fi'~r'l lu~ dll~ r.:Wq III YII~ Ilrll"n' V I~

YLI.andrL •• urlt d1J 11)11 ~lJllrI~n"·fltO'

d~ Lin .i5t!'tnll c"c'JI~r 11lIldp.rnll ~ pili.· ~ utor I D ., 'II el IH[JIl(jaLlli rle o u LoC[I~r ! I ... lLLJ ~ H,JVfo. J[! ~I~!Q. enleres IIrlde II" ('4J11Itfl~1I1 i' r~ rlrl I' LollI A L u rn'!I!1" L"" LlI". !:'r,hILCJ II Uti~ IIlItl';ll uel .!IIli!!] l':)(, I'\6.j Ihno:kO}k lil i:o.Ip.iLlIl, 'Ih~[(" el ollopcctu Ite lUI Il1Urllclpll) r1~ IljJhr.~ IT,i~.ltIUloi. r.'1a.1I, mlf'Mr~~ !~ ('h~1" PloHlUL'lnh dr·1

31

Campeonatos internacioD,ales europeos

EI bolllh, I!"~ !!II n'lllcl'r ~lIItir~1'ue. A.I dlll~.n d.~~ en IIU 'i!lpoC'~ un p'Bl"1t1idli!i~G 61 ~'!l1J Ipo ~lIItbQ HIlic:!) conl1f1Nlt.n I. dll IIIIITLIlIl lI:lIt'lIDIIII, coMUI J~ ImlmLo\~Ic.~ ~eo <IV!! UfiO nOl'l IS II!!JlIlten.derllll I!n eU!! I::Olli~Dm~r~~." IrtHI~lal, dond!!! c~1II1 ~tld~ uno 1~11l h'lfbta. III L~DIii.L~ m!ltcrM. Erl t93~ loll PIFA. !oII, fe.d e r~dln1 .I nl ~ IIn.1:lc:lOllG I ,.;If! F1l.abo l, h .. ~ I;!' pl'lmera !! n u.n.1 i' deporthr~l[l!n til. p~u d ectr J 0 11111, IIi (ontLn~C1hl. een Jill forr:iHlcl6J1 dll! eik' onee eUrIlp'l!Ic. I'tlllU6nai II;duaban J_,nto It IIlem~n~t, WHU:tliJ~1 Jl.Illt!;l I!. !I~n' lIIar'l:ll, 1'l0~II<~iOI, 'l:ii:!linl liMo hi ~1iI[!rI·t! ~I v~1 I rn ,ldi4 I i1JI!I 11:1 pmn.g I~I' en,vllll:r ~ LUi II!I~~ fllltbo]l,Uf:OIl

lEt bmh'lJI ~rll f~~ LIII!!]] U! e I rn'mJIlI i n- 16rUlrJl!j~oB, Ii! I tID ,poll!ldil ap.!LtlllJiloi ~~m h ~1\:111 en l!!irltlr;lg ILIIIIHldo. h Iill!laol:lal 9flpmla .u rliliO ,cliUfolllP le I b ill tHn lIIill",rl!l JIl ~n.!:Ii~1 loB. j)IIflldfll' Iiltl! rnlle I e<lIo!1ll!!l 18 llub!~. rfl II caollllj,[t~r,~dQ efllo!\~~1 C'Qmc un jlllUiill~ Ttl In iel1lltl, P'(l1O ~n 16 IcllJlli eenn"'lir uc I On de p1.leblc:ll, e ~ d.!! poo rL~ .. mil iJ'1t:l IU IIIU11'lo!4~Ci ~Cimo I: rel!d~u Cil:! Imi U4d CU!!JIU!O ~L ~q01aro alerni!ln. ... idj" c.1.mmUi lo!I lJl:rlm~verii de 1941 ~ trlVi1::I!!!Ie Sulz! 'tll!!g,[~ IlII[Urll! rLauToIIl qUI!! lIr.rtcl del PIH- 1.1 clo ~pl:h'd] 1I1Ib~ n del' fl'f(l!l!a!lII 'I/' d11iIllQI' IUlcIO[l!'1. Ci!l!ll nlincli '!I~ GI;0IilIO ~ h:!JUliilllder~. mletll~llel con IiIpl~lJ.ui:l! i~ti ulurC'llel [:l!I!mo IIQl.Iel dill dii ,m'brlt '!:In ~l 1!iC!IIQ !!.ulI:ho de £hmU, AL1I!1llan11l penlj~1 SI.l~:!:o!I1 vemd6 [ft.1 ~ne'lllf! dtmu 1l~1 l:I,pBljlln~dD ~rlill ' HIl~ S.ch."'·'I'~' Hop Schwyzl" PlI!rC! III r,Elbll.illltI: !IIIJeEd!l no hh,'O a.pa,r ~I:l r 1 ~ y lll<UI, ~I 1'Il1 1ti1llrrJ.'IlU, doll III. blllle:l:u d~1 jute III"mlil'!.l !II mu> Il udo e.ti:lllllb~1I oIIJ) IlIlli DI, e 1'1 Inl!ldlQ del j;!nlldlll! por 1m lII:i:ul n~et pueoa tte Wel!u, I"Cl.lpf~r, Hllhllc!!lDlG.lln, Ji!lTlU", ~I equlpo 1II1t:!Jl'Iilln eXJi!!I!rlmE!~16 1:1] ITl11rr11:i coadr!) Iiof' ~IlII!ClJt(!rllldl'u:l I I.llbolbtlCII con Ie. mll!:'nol mile!! Ill! elJrepoClol i:lU" fi!llll!il eol [lo~aJ'lo dl!l 18"-1 ~fI if!:~tQrnlmo, CIUllldQ all .IItboUri;l dmn!, .Ie ~qoJvoe6 IID!lI ve~ ill r"VOI dl!l La~ .11 1:01, .. l~1I:i1l fo[] n 101 ~.llillc:t~CI(]I[ I Y !ilJI[ iijll!lHln 1llthlln' da. qUiI!I IIiJ n I ~ I'~TI! J..:!ltll:l;!I ~ lall hull ,

pl!D:U. RIIJCiCII'IH ~plillUIOI IJI)~ C'01'l101(,,· ron Wlir III d(!F()!1I tenlrlll< I.Ill !l.d.ver IIrj(l eJ,lld In()menl~ IUil~rlill.r! mll'l!n[h({] NI '!.II p~lel 'I !It! j iJ.i! ~(] r~ pL!:lO iii rrhl m []O djll U Ii perl CIotllel) ~!!II<"IJabo.l ~[1 IIIn.ndElI HlLlIIIJ~~: "Ill Illl~ol m~9 b~llc que .1J In "lIla lluLl IIhl:lu I!!I'I l!h· sunde."

PIlJ 90 I'l II Jl~JlIlI!iI'lIRU'1 eplnan I!L ~I! ~lIdo ql.l~ tOI II ri!l nd,l!! E!~l~.u1J i n ~ debil! n

diIJJu,~ dernlti!l r !KIf IIlIli 1JI1!1;[1I1!'t'i.CI

ell ~~ h~tbl!ll. ~ Debe ~III v~nt{lr on-

loti.~iIl. 1,fI 'Cb IIlII, ill loC!!irul !'D rl -

v~I~II~ NtI, elw f.I jlrucL"!lmlllllll 10 quu da !I Ie. pllrtilllill In.~[1tlllldeMlei 10 IIleTII® QlrillctlvD 'I Qtu'u mo!.l que f1l1nc.l!l dtlrlt'll~ 1111 Iji,umfrollo: ntl ~I III Iller:!:!! 'I!rl!lorjor, Iino ,,! ",lIlm InlC:Ilol d~ I [u ~,lIe ~ I q L1~ llli IllcclQ,f> l~ P c!llu~lIill 5111111, I:U,~!I" ])lIbHilflU'1 clllnli'lJl el'l Dl!lrUrt. ~I! c"nJl'l(j en ~9:l9' Il:lIimpeOIi ~u~· Pf.1;I l""fkUd, wHIJ IN c;flnJtil!i:lfl, ~n IIImlli dOG'ill'lfi IlIQ ~m;u~nlm •. Bn !~UI 1J11n.BIn!rl;oII IICDIilIIl ~Dn l!lblle II IU~ illl",ictolll rulblliiI1~1, l:;lorroUmln I!I li!I mhmlIO Sll!!dll, qUill 11~1:I1~ ... ~n~h;li:l paeo anHl1 6 AII!'ItL!n~lI, Jl'ElT!) gi;; PU.(,iII d" 1111 lnmedlala prl.lel:!6 uil,~bndlll en Prc.dol!! ~(jfi, t" pDderclo 'i'1:!!:lnOi [oB:lF!!I~bl I:QIl \11\ I , t, lDI, d m:rle.p.1 d ~ cll!rt!l ~doll.i:t ." 11"UefCiI1 'LM:I].dllflo~ !:I ~II. '~Ilm::m. de Ilillctl IIIh@1 JD a ~o oil!l:It, 1;1<14[\.:!1:) Oin!1' mil U:.fI ~ U!'I I!! prJ [[J(lfil !lrlln potf'm!:! II flu!IIoUndCII, Ii~J LI:H'IHnl!lrltll'. lei ndcjo' I\BS pelJjuelllll.l J:I.u,~iJen IIllr IlilT ~1'1 d!!11 ~ 0 cl appi:!rLe~'l l~1I a]~ml!.ne~ I) Ji!)~ IMIUoIIJnel plcu!'lll'l ~onl:l'!! ID~, t'lu.n~.rtlil ~I'I el I ulli'll L, ~to n{l PllJe~e Il)l.ltlll!h:l II~ ~(inoC'ed!H. 'Lol el1ltraIi61!hn". tI~~II'11~re! I!I n'il!l!lm n h'lIbo I en totlo ~'I ell fiij}fI terreli.>~. Y CIJ;I1hd1J el eqllipo n!l~I[lo1'l1:l1 IIJll!mill'l ~lJoirQ tLefUliLu III (!!'h:ll nUlol rla~ D~ It'ln pOf '1 ~ Q ~ 11 11'1 p~~ IIUi \l'lIrli 1:111 19G I, ITI.uI!IiIO!l C fitVGro'rl '~!l oj ClTI. tr.pj1i!JlI;I quo .erh UIlIl ~rl'l'lt~ d~ 1m· pumt.ll.

III ~utbQl UC:;I\!!:' IIUI ~~ reI ~BIl(!C I ~1&1 eo '!lumpl!I. !Nu I~ deber.11'I I;OClsLi!luilr

1>1 ~.lIIj '1"" oW bi1!M" :1 If.)' r~frp" ""'.rOJ ~., rJ ,Il .... 1,di; S~ loII.)UoffI<I! "j~. ",,!..tJrlJO ,j HtI II<

~:lJ.ij tIo 1941

III lCl5 '~IP~t::t!:l c1CJ'~ dtl IL 1lI1l~, EJp.a.lI!o, P'ortlllli!ll y de ID~ Ellllcilll'l~5 ll'lJor 11ll! mil~ II.poIllon IdOl d ~l IIIlUiU() 1Il'll1l dol ~il IIIL~ lei COnl:url:t:llteao del rleum~iI Nan.e de nIU!.tr,[l 'tent1n<enlu DO I'~IICelenan fr[.m'll~t!1, (~"' IlQC:!!1I p~I~I:IJIIII V pohc:l a~l3n~1 ~~lIllerfldtl !II lflH ernocJOQU oa LIn Ilulddo lllltf!rl!I!~IDnIlU fl!,[:)PB 14IDOI 011, qUI:! un IPlldfLl:c' ~1Ii!:~p~d pllrll~oIl dLlta QUoI!! dl!!:idll I!!I olllDo l'!IIi.DtCi od !laG" n"llc;~ ~o I'IU! dL~ I'li!: u~ p~ rtjtj!l 10tur!lL~ion!!1 Ill! E5tCGLlIlllil Il en Il,c'Clla, '~11 Dllrc~I[;1n1il c !!'11 C'I)pen"'!lli!:ulll, nn pOCf~~ iilBllnlY1~ rI'llterhlmrl'i11 ~l illl [lo.mll d~ lUI IIJlllfLdol!i 'Iii. III rl!l~ib1 [1;-

i"lll , , , E!,i!)cC! I rtlO ~nclll.Q III mnt~'i!fi

ipdl.cuUblcm'ilnte un ftlCOU'l: I)P nlnilllnl parte de [lLlmp.!! .• e IlI'£tH'II:Zllln C'1)r!l1 d~ \'01:01 ~M' IlU.t1pHnlldial )' rG' iml'l!ll"t~ .. cmrm 1I01H, TI~I'H!11l 1111 Fl'ropJw cClrnpPloltllfl!l. Iurn I dOH t.I!I lin mCil!tru ne, EI mollYQr C~'IIb d.~ iKllt'!colnm iillipone d u p.r.op II IIlrq:uI!J til q;UIl la~lI i!I~' ~rlln Illl! lUll LOI c'lilbmll '~t'lflnfl!lI el'!hoil' ttll ~ ~n II 101 ~1I11ljj,d !l'LIU V J ('flull CI u, p~t~od [lrel, Iln ltilUII Og "'ern~i vl.1CJ l'I(lll!lU totllvlll II l'Illl'IUI'I I:&MlfI~t: I !I] III ~lImpD de ~utbCiI.

Lo~ f.lClndlnllvlI'I1 wrl buenDIl mO:.lQ~, per£! 1011 b j! rDj!1 futbDifltlC:IfIS, 1I!!l Etc~ n·· dLnI!Jvjl!! dI~ I~I I!rIIn Im!1U.u~[\RC •• T:ll "fleq;m~" CIII'",II Cnlllf'ln I1I~H;lI ~rea de 1t!.1 ~ulllfll< i~lel COI'l.!:I'!!! li<a~m~.III~ ~ ~ , 2J ~!i l u~ln CUIUJlQ ~ 1;1II1!1lJ(I 1!:0p. Kl,lpf~:r, !;jU6 taJ '111111 Ifill ~I mlillor 1.'.1[Uil!JrD1:I dDl OHLnlillil. BI eOlill'l.D cI.~rl.t. K~i Hmn~eCl, 'lUG ~p!!!nu 1.IlIiI~b~ II los !:10mbtO:l dill !pili rl1l:HI II f m·'n ru ~ el quI!' IJlh prellcupt'l II kia ItI~CIGdgrn y

jUi!!:!dllr~B IIkml:ll'l~" en DrClluo. Bl delentero !('cnlm n:II!I~ !;1l~~b<HlLto d Itl!H~ ,;:eJ1lJnua &i6i'id()lo C'tirFi~ d,~.ull~ Ii~ClJ QlllcllO~ I!i!llli ~I ram4na PIQl~. Ill(!! eerno illri ~ rblll!t

1:1.1 ~llItJ.Lp~ !IIlem~" Ii: prcl~ n t Co du.r!l.r~Lt.:

L(;I<1lJ y 1941 oilll IlIlC\l'lIl:itro1 1 nl!TCl41::lu· nlll~ meA. iii n'II!I!!miao "IUCl I"UI rrlI<1C1H;U d.hl1l ~!' 11~1 V(mdCi J&:on m~ yor hecth!lIlC'la qUill [In mh de ulln !;'lpm::~ de If.n I!qu IHd~ d, Con ~Ilpecj ~ I ~a1:lI!),~11 ~!l' r.nll!VDI E:!ltolld[j~ de 1I!1I1[]Iv~qllia 'I' Crell~I. mlinUeUIITIHI n lIilrlld.~dmlllllhJ a_ ilJe!cn P@I' heber .Ido inc]iIlldllJ t!l!l)bWt'I d.illfi!l rUVlIlIPentEl oI!jI! loll r:el'Ll1.1Ilh:lad ~urOpE-II, lJancl da m81.11hll (,I'I\1~lnon .'1.]11 Jiloyell~a 'UCildadei!o II lIl~ellllll! 11l!:~] 'f VI rtl [I 1 !!il. l.llll rl!lll.!lll!d[J.lI nil '!lDI parceen ~l:Iur de Jf1'Ipor1.~f1clll! 1.1l1'll:l611~fI, LilIjCi:ll d'll una ~r~lli~ i!!ln~~ ~U!li 1<* lI!illl· mDJIllll'olllllll tel bll!P II 101 ~lIllld.OI!, 1 u t· bolllUCoDI fie U'lI'D.1 ell Ilu m~fI Q:u ~ iH'i ilUll p8 l:!Ie~ cootln!'l ~ loll enrlllll III ". id~ dUJlort!VI!, butl!i ~I'i. lu m6..'FI~qu~",n diulltilli a~ llil !I~QdQ~lCIIle~1 :1=1l.U:ll Ie rh'lo!llIJ, llI~jQ JtI pro Le-ccioll de 1411 hll~r~611J IIIrmlll.tilli ~ 1111 ~. ,tL.-s. Ceil. Iii \l'l.dla I.!e l'illgllli'ili. vlllllv~ II florect:r t~ rnb I ~ 1:1 I~ U r~Dltl51l f~ tbo!.

!:In III prlmmv~r~ de HI~I KEl Pr.allUn.lt:'l ('I mun.t~ prDr'DII![lon~l: 1N'(i iii i'l1rluBO m/ia !i.mrle que lintel ~l equLpo iilem~CI ~l!IfI 11.1 "oIlmIlIlJII"~ T~[ltl) m.ll.~ 1Il,lorlosClI Ie .h!:nt~LI 11111 ~1J!ilQ 'lI,UI .Ill 6dv,~rl-~ric. eblll'VlalOllell c:om:uno ~bl~.rlo de I!I~ "!I cll:lllll.ll , V II.C tllllllmi!lllte J~ prilIJIlNII 110 impcrlo!lIlLI!I 1;u0Iii.tillOm~ de p~ rUdill in'tern.[l!!: I [l1l~'I!~ el.!mpi~(lI ])lin l~, II!Ql· ~c<r~,dl!l lIl4'Ol. . th •. fo'riI!I'~1 liI.d'.r

.oj, 1-11 ;;I," ... I!~, et"l""1'u.'· 'H..," Glllrl'l~ ,C'~"" ... jQj~. 1iY11I m N l'iI'rlb!io .~!;j.di!!-"" rl'l'lll~~ '.IIIj'qaik ~II ;:"jllr1!rl!!~..J' .~ 40, 1kiu.L'8 d 191." ,E"f ~'m'" MI, .. 01'11 d fii'm!l-lI~ jMbilil'j' .... f'j r'l!Jl'" "",.~ f'~ i.<Il~ "_'~'rl! ,rusoi ..

tOil lapones ffI~ alicia,. :mdos g 1011 ,colo:f,es

Los lapa.lrlu iIIe Sueda I-epl~nlrrcfial slel'i~lCn tniush:lsmQ, pOI' 10 mlJlfk.gllgr. INinSlI,hn gorl'O Ilap¢r! q~~ ~,~ pl"~{iC en Gigo c-,are ce de 11ll! I1~Gg'I bof'1l'CI de IUl10 IroJe! 't IIlflguna C:IiCiqucill verde, de lIn rleoco! ornilld liD!. 'I mjos qUI!! ~rll!,,:uel1lle· m!:n!'e GlPcreeen tamblen en las, [)olarmu, Y adema:s jU'rI manlol!l pollcromc:dl!l! IRoJa I Y't rd c '1 glf!g 1F1I!9 re linn b rvn, 500brc las senclllCls, pero 'Cionfol"fableJ plelo~ de: rr:n-o. O~ j':ojo. verde), (j,mtlrlll'o reonz:c 01 hombr!;! ilI!)1 IExk~m~ Ngrte la blancllI mOrlolclllla iIIe IU!! illlll'!'j'!!irflo lI' e.ll 'II'~i'd'~ gl"fslitL'l(j, de ~ u "en!ln~, EI I"OJ o. el 'l'erlile )" amarHlo 101'1 11.1 Clh:grla

Ull J'Q$I'(I (!IISr~rO !;' III\IIS ,jvl» [oIG/I!:I: ta '''(''1iI p!!" 1011 Y~dI:l es din.ij r;KIJJ:I rtlllO'j!'O!'l !iI. peto ell ,eJjru: rr;~lIra 113 aJ~lfli d'~ I."jl

UII IIWspe.!l del SUI ,!'! fl~ple br.e!l!le!lI~jJ' III h~t!r lo!lj!'611. £&10 IIlll!lW!£:1!! ser fQJ0l!r~!ldfl,

Una uoln de dllll'reil'ikhion oh:u u~.r:lh· iii ('n'" fIolI.,e 3It.'o,dnUIi 1I1;p'''Iod~ Il'!IIlag~Ii.lI!.

lEn Ia 1II1!] ~[/l.:l, ~f ma~l:I dcj S('.!rl,ja M~ ~orQ/"'ifr'o dd Iii~J'~ rnLleslra d e~IM.;I d~ fa almiMf<!HI cl dill ',p ~; ~~~MI d'e ,9,iS ~~"n ~} r~J'I!iI~tJi~ aJt'l~~~fiJii\o ,pol j'i)li ffl~h!iN'a1'\!l'llla~. Al\ltlj ~CI1 irdo rriirlll(j~J pJd.m~~l1JCf1rC l~d~ c~I~S uJ'ullr!, r ~~ 'r't! ,rlt slg~rfJlill; :£iib,~ ~~J blm$ Sil~JJo:l.~d.!'li le~tl;;la 1111;11 01'<1' t!"depl"~jM tll,lItI!I~fi!-rlaJ <1'~<! cI~ual!'l!]~ IU~ agrnu:Wjl il' nl!'~fid'fi~ 'M ~j Mr;jr dd NOlr~ ~ 'm!"d,,,~.Ja. Mfell.lru1 fUfil'jKI m~ridj~.1!Q/ y cj ~r M., ... ci'ilc,rc£"eo jl~MiI l~da~lil f.II!IIl~ c~'~r~~ tJ~ ~emll[)O, or:iImj~,Il~~ ~'Il II jflrrod'li~lS~ ~r j'1~I~.1Jd ~.il ~~ 1';~IOp.!ll !@jlil!l'IfrJoflill or:lM ~ 1"/10 ~ t~~ !'itVtla!t11

:51~ __ ,-~_
0 lin I\.IIbe~ • ~!~"Im.
d~:I~~J~da i1 II!Jr~f!li
o nt!~fJr.)!OI~ . 1I~"llI1
a n"LI .. do;. • 1IQ"\'llllIiI,
• ~n'::"f'oi1lclc II ".I"lI!
... ¥!:lpgr 'It n~~~~ .~ .. I, ..

un ~liR' In~J Mhn~~ji1()Jt(X;Ir.O [WI. fU,'PC!I, f'r~fl'm:,~j'fJ"ljU; NTl: AI. 1'J OCT! ml'.'.' I~"" r~,I,~. ' ... 1 'if"" " ...... 'Lr". ~"p",,~ "" , .. It" j ..... h.r~J ...... lJliI~ 1., I.,,,.""·, .. j ........ ~F".r ... Cru.~.~ JQ. /1<',10'1" jol di,,,,,.,).n ;1,,1 roomI<i; 1m r!~""1!' "" '" •• Ill ;it f". jlNA"., I .. fli".,. <hI .'i.~.~. l'nor .i mrJ.u. ""! ,.1 La,,!LI 01"'111"" ~~ 1 rl"'!'JII'" I~J fi.1f .... rmjll .. UIlI (~~.i'; .l1~r!1'I'1R111 iJiW hI.lI"'~), ~.IiIJ.A! hJml.iJllllth ... fj]1'1 ~~I .. ~ PT'lI~..:I1'l iII .. m.I},_iIJfl~ift:I f'4~1I~1 (11111 • .411.,11:"" rll"oILi".,nllllT'l'"jJ.}l IwMn.tI'U. ~II'J 1Ji~t'! l"Iflill~i1 rnll!ffil'"IIJiI!I,III-l ....... i[ _1lt"llll!l.'1'1 11~1.u.. ~.1,~Jrfr M ... 'I'!J.rbl!N ..... iJl.di1Ui1, ~" .. r .. J'(i .. lIn!itJI!l1u1' lI.fil •• -';I'}t~ 1(1~~n-.yJ"II"~!n1 filI"il!Jnv ..... 'l • .d.i! r.i! illJfnll Jr "i1~'" .iJll"'l:' r-J 1If"~IIJ.lil-t1 ~11'11'I{MI1. ~j".Jjj"lII If!i ~·~'i"r .... ,."'llHt~rn (f,. !['.!I'ilI mll r,jl. ~j 17". I""" ",.j,,~ "''''''WI''' i~~ i1i,,,,'l' i/,rWl I"''''li! d. f~l.litl~jjlii"'.m ",I r.I tiP "",[,'. IIl,.,.,iB ~ lQ U\i'~"'~"

Ellr(lI'~ e! [Kd Y CD In &U~~ilo'(1 ~[!r,\ mi!i~ r ica ~Ojdilo"[~' r}I'f{I au dqu~;:;~ 1'10 d ph fd u'r uunc ~ d'p ,. jn~ d<t I "I' er 'lUI! ! U.II LI.!!(Jr [)"~ e ilLa.illllll, y .1 q LI~ JlI "'i c:ill , ~~ sulud Y el bierl~1 nr III" :lUll .'10:)11 IT! IIIGn~ ~ d~ he bU,HLlf'~ qUIJ!le[l ,b~ rulonlli:lo~, ~I!'" I ~A ttu:n te d I~ IloCC I on clr L u em pu. D.'bc r.i prell' ii!~ r ! u. 1:1", rl:'a.. Y oIL" LOI ~. d:Q L m n.ll pnfl'~ Cfl~U~ ]jl ~ B<:IrIH[':<!Q II dli!' loll L.) fITI<'iUIIJ IJ ~E I~ n lebl(l, rlrl ml~1I1,-, modc I:J'U~ prnte~~ I" ".!"~ dll I o.t~ F'l:!bclldc r!.'!1 n n.rU~i!'J~ dl! ~ runq lJ.iI! '0 Ic.! pi:!c!l!c!I!l!inr~ <llt:m~nl:lll da bIlU,eoQ, Se Uill~ (ill pj"{)te~~r 101 UJIl~I,," do UndnLi3 '!l 101 iII<lnlLdL!"r~1I d ~ I ~ ~ moll rl~m~~ &t:'r'h'l'ItriuJil!Jl['~ d~ A lerranl", JoI!i cii!pml!l de hllnrii1, Ir>~ 'IIJI'];>,J"!I iiI'!l liin, ;;i!'1 Molin r 01"1 [)"JlLl~I(l, I,u 11.ul"rl,'1I lie Hull1l'u:lI:l. l(l<l Ifll~1I11'''' ilol!l _"umesle R!eman I;;tJlJlln I" .. hl.lluda~ deflIrUClllr,a. ~<II& J;}11l1101,:I1::lc, In':!! [l~ lAIlJacD mllcedon I CIt~, Y 'til rLf!-i~1 " h]1 [l<Htln dh-3 de IwJj1l ~(]DLr!'l ~I

Iwl[iilf<i 1II!:!1 mal t[f'mp". a~j 1'C1i't1'l1 III nlle!Lr,O;!'i mtI'1iIlH(l~, tie ~a mu~ne ptor el IIIflA.LL qlolf> lI:I!pelcn I~ a. N (ru pc)r una dl!"!l'rC~LQ,n repl:!nlLnJ del .. 1m

I. II:! I:Iql,l~ un rkb.!:! ~ p~~.. Eorop.ll: t:I ... ~~'rro!llU ~lll'l UJIh 1~luer ... Lcl[}s 1nt:!IL.!Qwto· iii h:m, es Lre( I, di" dQ III ~ mil III!! q d ... ~U ~ed de tol,.,·.,.,., ([do,".!, pa r., q w~ ~ •. ~ n ('0110' ·ci1:l D! OJX' rlL.lndm!!.n!C!I ICIll cam bmi!i I..I~ IIi!'rnpoJ JH1lo:':lm,,;,~ V ptd('tllI PJ~'''''''lllr I' ililu¥iII11"lIt~ II I,,~ :!:(lI' Iii "lll('n"l:",I~ •.

I ... "',,\fel,'lf'!','R'I 1),1:: I,.~ f~ff:k.1 '1"1':. IlP'lij'.-';TfU:, U ''P",jB j[f"'~?rj," u oi "iI1l." " pf.l~tl LL~ .. ;ilI'!'I'NJ' j\y~bll.i Jr. .j'f11ji'i!i i.?rnJ11Ii1 N 1"11 NI,pl'IU.r tb dlX4" jg ,N IJlrl!' WII] m.ltrDJ, mlil!J'!J 1"t!]I ilj!i!JJ' Irlll If ..... ~ni':l/"""I'II. ri'l ~ ... 'f.l.i!P' [1.11' fi"Ufflfll1 ~1".Il II;! ~III .Ft fiil"ftl.bl.'ll- 1[.\r('"-'11"I'!I~~ ~a. L!jf'J!I:ltliI!Il'If~ ii'f rlill!'ll,ptJ1 .tiI~ IIIlriiPil.liJ ~..r,r'" rj •• LI .. .iil\l' i" <or. ".",.1 J;"" lIT ,Ir!P..l'"l""!'"'' .".1;,. "~I'I"" l~hJ~,j .~ I.~'np" d. I'" 'r H Ii iM"Wr<!' J "",ru. I.,. 1""1 .... ..,hrmmj. J. i " (I .,l~. 1M~.rI"-.iJ1 ~ ":f'X['N'J [,Li"I"1111 '-ill "nTII~O'l'rl"l',[]J 1 ill ~J JOIII It " ,_ ;prr! .,I!.i"'!I11 ...... .I. <r/uJ~oI ~0'1 i~rj"".f" ..

S ~bi1:>_q ""I ~m~lu~~ ,~ LI1lnll"o~ rue t[]ll 1M pr ITTl Pfl'>l q_Ut'- I'll CI' ~.IIJo " '1u,'"dlo:l n::[lJ"[1 DC lerc n t!'! te !lebo!'!!" IIlIHl;lPE'O 'f L r;,· l~rt;m re~hl\ertl" de Hevll.rlo II 1~L9 Ltl Arnil'l!mlll dl!] Cimante ~Il I'lm~n. cia. h Izg ,erl2-cll.l~ r tJoDS ~r" ~J!l L'lelJ rn'~\~(!· r~ lo.ilC'!l:!l 0111 II'Illml) t.i I'mpQ en rlU ii re 1]IQ:!II 1i.ll!II.Je9 en III 1.111 'I ~ lnn:lbfuck, O&Q~bril('t 'I VIIl'l!ovlill; ~II P(MW;chfl M!!!1~Oml():liIA'CII!' (le~elhw.')ltlt de ""11. on. he I nl tu lIo!t~ fI., ~ 11 1780 i:I~ltr1 ~'lI1i'1i mllr!olmCnto~ mlnucluaamcnte ccmprobsdos II 380 i[conhml de Dbit'rvilc!!.O[I del ILC1'I"Ipr;., u'p,lfUodm por ullj tC!.:iIoilll lel!l pd[ll'l'I L! U rollpl!DI, SQ,lu I niilJ mt~ rraH' IlPj;! 11 ,n elle.

F'II~ uil ~,[bj(J It It'ln~ n, A. If' Jf! n rl ro VOIIl I-Iu m boldt, qutsn lrll~O ell [Sf; 081 prj· mer IMP(,! (Ii' If! tlj~1rl~'~ol;l[l1II !If'1 calor ell JII T'CTrI:! Y ~i prlmur o que luella ~n ~ad.n! put~ V con ~()tI'l lo.l 1n.IIIoI!!I1.r.I! d~ ill\! I{lUI mUI,.;L1 ~ I fl'~f~ lluP. I.. 8~t ~dn!l M'! h~cLI!:!5€'n {;drlll~ ~h' ~~ 11'1 ves tJ ~.I!don mof!"'~rDI~il~a. AI mlarno lU'mpl;> el II! ili"tl aleman Bf~lldeJ lrllol:o!I D~ en I~rcalau ei pesmer rnepu hm,b,litleo, ,'" e cUoill l(l!'li lllill~ req ca II [i:!u61 ~r~! I Qn ulrn I)~ r;\. f"i.c,~ [jUc:dD nil n ue hll;!s par Linl!'''~ que "Hi-II hoy '1IiIU~!l u ~ ndcrse Em l"li 1tJ.,.; filii me;lI:!cl"Olt_,'o!H~IJ', 1"1 m ~t!!1l fQ1cli I ft I .. Matrirnulln pmpl,lrm en 1I'!41 pot ~oC'lI lUI. enern [Ju@ s(! pliJOI('r~ Oil !Lpr'llnc dn los ~um6:!l\ICO:!l eLl' Hl:1l'IJKl V dll lo:!! svtso de tOrlficnloll ci lclPllr~IQ e'l~drim ell' IDIl!::e~ r~(i!i!rLl!:!ml!lI.li!! det~\Jtller1j').

MI~nlrlll q1Jf1 .i!I~ comurncaclones enHe .1m humbrce 'f lo~ a.",.J~il' (loP. termonta, y lo!'1mpol'"i]l.e~, de rj,rllonlndu V a.11II~ d.1!! hjc aa lr.!"~m iUel~1'l a po!!! 0 de mrlU:Ilfl, rlinli'\f1 pmnosuc-n ~(Ibrl!l ~'I uempo clcn ~H1~IHrtp.llte I undn men I~ do ,md rl~ aer 11-1: Iltiiidltd, Lo tl!l'I1pDUllea~!! mUI?~"n IIll!bre ("] CO[lline[l!~ UltJ~LII't"LI~C II unit H'jm:;id",u de 30 ~ 5(1 IdlQmdrc~ pin hOUl1 p.ertl! ,,8 Inn uboacr;.·ilJ(h .. dl;'lo. 1I1!~ q ue d 'l;'onlldh(! fi pin h(}r~ L 0(1 "( In.!il Iq l.-Iorn Po troa All ]:111('1 nubo que de! eu bnh .I~ tu~r:;ril m!ulw]lIMii lie III Illcclri· dd.d y luJrttlrl~ oil I~:!I rkn(I~~ ell" ]11 ~J!o'l:n.LiI:!I ante d~ qlJe ru~:;.~n pc~,blt::!l V pdcllCO!l loa ~Ol vlcl[J~ rn ... o?OJfOj6111 CCI ~Ic prono!![cc Y pl1!lvhlon A""r~ 111 c Iild~ '!'!~i:t~1 ~D I;'C>[) !!IU velccid,u:l de

41

>

e

m().lllIll tillllJltlHJ!i P"[ ~'·II'JIIJ:~. L' BiJ~II~I I I, m~~ flllilrlr! L~mp<IJaJ~ ~ <I I,. mib U."II,u I"rmenl,,;!.. I nil V~, .:Ir ~c: Ublt'rto"l& c I I, Lc ara10 'r HI r~ dlo!I II'~fdlj~ J~ r~ljl'Il<·L[lt'Jllld ~ I~ r~~UolIt tl!'\ ~ii n. J, pe,liIlrLII ,.1 a'·.VII I" II"I",I<'(J'

Jqlo'i·il:l,·, r~f"V~'llr ~ Europu U(' ~"

,(,,1(., '1111 I, am"11~1 11"'1 'i prr)I~'~"rl,1 t <'JIl L r ~ wdll Io[jJ f>"-~~

'" r .. illll: lil I [J <'(.lIr"iI r'{lTI fI, 1'1 rri.n rn U~ habl:!J ~ uoU !!'I IH'n~i.r Jl<lb PLHI)PIl!Il tjLIt' r r t ,j!~' u n I!.r UIII::W meteor '"116:111 ,q re~ u 1011J Fll I', III i<ne~ rill de C r i mue 1a q ue d~" C1i:'O~1l11 JlII~ 1l~lr1, f1!Jro!l,.,t .. II(L" ~(jr. 111' II I I'll I I llol[" LIE' [Ii111~ lil\' I ~I! 1~lllllli~J vu 1R5-1 ~I h" I(~' d~ :I!"~ rr I h" I." u~S I ~elL/I [\I' pili 11" 1'l~1"'r "i.I.} iflll ~. niLli> fll'llIP.O!l,. p<!lrllr d~1 "i'h •• [, ii!IIlrntc BoI' Cdlt11 dl,IIHlil"l'" L.,' .i;1, Id:'j In ". ~" 11l,\1l .n", urn map., 111 It:!oroH'IHI,..,

~ t ~ 'I, d~ ~I ~n!:'lU, r 1\ , I 11 U~ 'r r. \111 ."

11111 1",$ ull ~·, .... ecrones hechns d";j.dt I"

r'f.1 uIr.r!lIIiU Iii f I.JJlr' ~ I"rr:II"'j.JJlr,I!' '1-11 ~t.I'.Ifii'~It. ... .II ... LlJl.lltl'lrl '.l~ IIIII!"rII' r·rl~ I r fr~~~ 1 rl"·. jllHtJtllijIJlD"rrl1~1 ~ li,u, ~ntJI iJ rJ-!,jJ 1~'jIlII TiUJ,.., ~. ~.~'I( II' ~ ItlIh" joI I" dll ~'~1JII J UP! JJ IJll"~ II.Ilhl ::11",""11 Jr .f" ~"r "'I (.LI,. i.dl"lIU' ~f.r:'k'l I'"WI j(ll'l tu. 1~l"i jN~J ) t Irrtllll!"

1""11 'l.'JI III mup I 1II"II'"",b~'IlI~ 'I

ct.l·dl~ dlllrJ 11 I .~h· liLt Lif"Ul·ulil.l r- 111 I Il1r.,r Tlil{'I~\n~'~ ll'I"~t'~lIc. rho ':t'! I' I. ['UlIH~, l't'lll I n un ["(m~rl'~~1 UV 1111'11 "

1 .. loSl,.I,'~ L n rr •• <Lilt hsh ,j'l!l) d~d [I

I I d ... l~ 10:.,"1" "III, 111, OJ .1 n ~"ILII, I II 111'1 rllrh09r.h· 'I ilL I(,~ 11l~1 ,~~n' Ih"hll rn,'nt(! pr .,'1'11 ,.In .ft'J"!UII'l I ,I f) t tlr Ip,t, '\'1) • I 'liil!r v cl» nLC"'llI Urf1IL'~U':H I url'~'1 ~ '!!' a <l1J.:m,i""I'H f'U II ,,,I~cl,,'" d, "" dll III U,mlll!j n.n -iI 'rl ~ I ti,." [" II 'f'nh~ It I 1'1 r-l-il I'Tl1" tu'nll'" 1uo' I,)~ ,melli" ~ •• I I I' I i h.lhl~!1 Urlllf'l ~" 1.1 .ll~i;ii"ll <"[1111'-

s~mu I ~ I. I 1 ... 1 1111' mctr« ~< q U L' "I~ • I

h~h)rm ~(IIIII~'" 1111 It 1""I(,~lr" L. ,j L~"

nlil(ln11lIldd, r.ln. 'I ~"(J' mll t or dc ~I:: "." I [[ tL'''~llr1~ el ~rl'wl .,,=rvlcL~ dt! flr~\I"~n~i~'11 If~ jl Iln"rll,,~ P,lItI LI!I U<I\,Ciii L 1,)[1 1.:11 lI~f,~~,('! hlll~a I!'I Ob~ ~ rlf 110. flO .lvll [lllm'J Al'"ldn !"I"e publu:" "I J'~'Jller [T]~flfI ImH~r,)~"~lctl !.It·1 !\tl.H\· tlro, l.a~ ,·'l.J ... ·dlrl<.)n['~ p"I,n,;I tll"llI - n.n~, [1~11' I!.<'I! Y IlIIIUI'~d~, los ,II f,''o'HIO"l v~I,'I"~ Ill! ollLur., d .. l (,bo, Ivulnrj" Un il"mL" .~. 1'1 Vll,I<l O!t J'ClICI r:I[! III ~l!r1lIHH L' z',·p(H'lIn. (II' 1<1 q"" fL.rm6 p;~rl.i' I!I In' 1('(",'1~1~I .. tl'l rull(J Molt~h~J["II, III ,'~pl,.J , l.!i,. 11 1 lrflTC') n lt m,! ..... Mt'"t!:'or".

I I II ~{!.I!ad" 'kll'!" II~ rolo dul ~"'nerlll it,,11 'If) Nol}lll:, I~ ... auente ""'" n11(11l ...

I>t (dr,l, L 1~

In'rlp.~lI!1 .. (iiJn~~ L ~I n'"u"lI{' ~J(" kll~N dur mil ~UI I' h,lh.,. ,I. I1IIJ,O JO" !rflo,~ c'. L, I~~IS! I.! ,,,t'll < lI~n III 11l""lll~ I TIDr JIJc'.I ILlplll!I'J~ 1111 ti!1 1111''', I'n[[ ''''I \ J d", I, d" dlf'~' II Fli 'i,}r ([ me 1101 ~rml'j Jl<Llii l"l l' ludl" di! I " r rl;,fl'!5 mr-tonrn hi~I~!J1Io r hnn IIunU'IILIUlu 1',1\11 HII" II .. ·.IL.' l"Il'IIiH~I'5: ..: !)nll( lrnu ntu!=! pj.[)lu, 11~"i

[l!n'lmC'rLI'1i 1I1mr) r. !Iep

1:IILn II pl'l:~ l:lillll'. ill' I~ FI,,'IL or" I,,~j I npcn a r:l1.t!11 I ,.j rI,).tLku' d~ ,11- !o:llll 111.1111' E~ Pol rLo, uuu l'J[ I (~11IJ! '11>[[ UIII.{"J ILl I Inclf~" en 11:1 ,L

I'

como :~a sed a es 10 punta de tode plume

Por ese se desl lzc 10 JlMwiZl» como una plume sobre el pepel

las uHlmes novedades tX.w .. le serdn presentcdcs en tcde buen establedmiento

42

I~ I~ml" uLuril l'1I C"II'j1ilt<lrJtJo~. ('011 J~ UIHt:a lCCI'PCl611 ~~ IO:!i Inlllc~c~ rorqllt! tamhi n l'n tol l!!rnmo m(>te"lNlollcl)

nrerr I:NI Inlll l~nlL I!O'II B,pll!ndl~ 1 IlI"t on', d. 1& mL III lbllDiI!rll que I

tazlldllm,. fil;! i!I !)~ conv n I 0

comunt elnlll'" ferr vtariaili V Aun hoy 111.1 midi ndn II! rUle);) IIILmQo:!lf,jt.rlc per puLa_dIU JUil I r I~ lu fl!! d~1 \/h.:nlo per ml-

!J111 Inil I. CUlIITHlo htlll;e dec nil dn

II~PI HII'Ll ntil'l flJ'I1 determtnedes hetu p~r!IJ I~J ch&p"I:I€"ll:)n('~, meleurQlp. 111£1'1' en tmllii 1l1llmJl~ 'if pan nJilIUI11C11r 10 p.,rt..!1 de La I'tHllhlIlG, die I Il)l!'diod[1 Y d I "'f,l. Iu de IHI~V<) Trittlal lU qll ~n e nl!lio o! ilc~JH>IIr III d!!t:ilion

I~ onrerenct M,'tt'!Jr'lJ~ik ELlrQP

rund 11 & en q e III I~tlun df' 10

'[J§lrum. n~o ,,1 a dol!. dl!' III t"t DO "11~b.:J d II,-..eldo [an ~U~ CO tumbr I hdblll,lllll'l" ,De P.llilJ rnlSmlI manere

r,.., ,.)J r'I!'!ollOntllliill til 111 .oalurnbn" h,LlJl. tu '1'1, hll!ld ahora, reeonecer it IEIHDJi.! V .. lUI pueblo CQffito Jlju lei m «;11 en , I ln1Jnd",' Itl! lm mum ml!ll'l('l"~ '\[111

}-hlnjf.rl<l, Elt'llII:h-il )' l:!ulll~ru'I, ~mn 'i ~ 11I~n pr~rUf'llda pe r mediI.! lIIe I'll oba rvalQrJoli rDE't(!!>rol(IIl!l£oB POf oblr, 1 r una fI cUt r COIFl1')(>ItLcillJl i!urop'

Im:hlKI) los 110...-1

I[rl" , me teorct i!lgllhl.! d(> tod" I

III'". del mun _ !!!1i!ar n In" tI~lI.

dUll". Jlliponp. PII, I1J]][!Ticanfl. UJllrllliil. nn 'I' Irlc.'no",~ h~llilbftl'l .r .presenl!:IdJUI UJdll1 'III. l'IIIc1cnPli eYrop'[!,.lI, p .rl.l lo dC!f!_£uIQi!o IOI;'LNlclll 111:1 [:amp!!r • clurom Mollc:bllnoif COTTlunko doslll' L..!Jl1lI1IilIl'ld{l ql!lo ~enUa nu JXI de r 9 ~ I ud<lr ~ \I wlCjil m'!l !'u,rll[!C!:lI' 1'tI1!~ qu

d,' ~ ra ciad mtml" u p enc ll!l ~ n 11. u.

8j~ ar impt ·lu:ltu:lJtJ.Ie, i;n UIl~ ItI!ji!\l1H1

I:lIf1 fir JKInla 11'1 .~f'i LCiOt de hldr •

!lrllfi y ff1 ,t roJ[)IOl' d; Iii UR. S qu r~ meIPi1fOhlKI&I45 P, y \\1', Iu MI b ru,doll d I II til d m'JJUDbr por h lib I rI Jolldo i:I p rll J1CCl1r iI !lItho &~rvl 10

. , 'f dur flL d c(lIl~rp.!!!1I tIl64 ~(]i]lOCpr I!D m 't.:'~rOIOli:j~Lt!!J 11oI.1I~o L.UIl[!OD !J~'" hflll 1<1 I r!ll~tlQ rrp.t!lIdlmenl~ do rll'ltlr J iJ'rrerse t~n Uri nuernbrn do lu comilllln, el ruso P,. p'~ro que- Lodo;!l l(l~ Inn '[1l'!!'l dtJI::lu1Hln III"'I~II JracIIPlildt" AliL puns JOI JI(lvl~h hubhrn cf'rul,lv C!ltil!! JIUmll hilt lu , 1m cu nte III de~tinl') de quo- 110 ht ml h qu Indlii~ f'!lLm Ill" IHl bl II aJlJrll:iH[O la cahl':l1l partll mlr II.

EUfOPiJ. nl' jll1."(! il u.i:I<lnr. d,' P II L'

10 q:Ui' 10 ,",Idlldos IItIp.rn neJI han

... illo V !!I prJ rnllnlado en llu51 ,. Jli.

I~, dl., Cml!l1u~ de cplpbflHl1) t'~IQ C:OIl I:fUlill, ~ Hl:)jo LOlldres IG 1] ntorch FI Q' ] I!Up'rrll .~Ilf() I!I Con! I Dfol'lI ~ .111 mpoo L.oI II 'noLtiol p'llblltoll' nil mr:lcoruloiilltIJ hubiuron de "J fOi"1[Uam(>nl ~~'pl'l1 dlollo rU~l1to rue 1(1 It ~L<I I!ntonc[!~ I:: n Cililido, 1,(1 ,qll" n::lllizan 101 JDI!!It'Q

II [' l iiluprrll Y rib .... do

V Irucllfi'tll I.lirl!!~ qu I I!:SJl Til en J Nut¥ 'Europa, I r U l'ln

d une Iilund I nforlD<L1:iOIl.

tudYl1il KJllpelUFr

.. OnLl-

IU.I \l!:nlan I' blle!1Jj ~'I Ooall!. par j ron qu~rP.r <JeJIIT ab ertn une mlrtlla, unll ~lmlhu1t! cia. rtllboy". <;lilt! pl!rm ller<li ill meqo. mirar

I ci~ln }' nJendef I~ vl til pOT EIHtlPill, ,.. Ulil I!lt CIOlJcl mf.'~f>o[(dn!ll:k~.:!! 8'il'!'iIi'lLiral - 200 llmlil~ ~I Ur"J rnll el Ob!5E!'l'Vllttlrlo PD)I!T en C~bo Wunlll"11 - l:oOlllul'I.iclIil!.m IWI oh!i£~r"'-II(I~nNl a E(lrllp~1 IIlL vm nn 10 hl(i!'rmli III1Btf.l. I~ ate, perO II. ICiI CDrl]illi(1I1!!5 I!'Urii. JJ :I Y I'n IdS J:Dn[ r 'ndll!l teni n IllJb· bj~1I 10:1 ,"ov1 ,t. m l u Ol'll LUal qlup 100 repre lllllb~ n,

H_Slld qUE! en J,lnin d I 39 ~ r urue(Ill Ilo llC'rUn, PUll eel bnr IHt I:"OD.

P 10 l:uroj:l1l hI!. j'loO Jdo cree I un I rvleiCit mel tlrDM:IIJt:iD sLo [I, c ,.Mlld til' 111 labor JHI!{'UfoIori I!ljilll1!111 Mi_ de mil ob ~ rVlllur~ml ~e hB n cr~ do h 1!1Irt~ '~iM'Q I:l1 !errltado eurCllpt"O, S~il~lJIente ~ Ale. m nl m rllllTnp.oll.d~lIn III ~II di!' ChtnUl, 011- ]:I rte d que ell G 000 Irmllli[Jmd I III!

rt~i:I~tfa 01'1, doiltDI d L Jj sobre re-na.

m no mel omlOile I, raucla dllpo, nlll de '10 gMer¥ loriol, A H 1111. N[). ru ~II If Su .cla orr. pOJldian 5Q 11 earl UIIO, It E_ p<l1I , 30, ~,~orll.l I V IU& ble) t1!ntlco!l~, 20, Dlnam re y Til . qui" FlnlindLIl )' Rum. n.i , Halilndd Y

it

MEN

75·anos de

dlnamos

I)~ pnfi! 'l nIl'" ~i.'ml'n h hh UP 'lL"i~ III Y en 1136) I !rln 11'10 .1'Ql[llu.i."lri.". f.l~"u uri Inf, rm.· ~I n ll'''''I"1' de' Un1 "I" CjJU mm"l' t:j~nd~ "'I B 'I"UII, "~" II' inr.,rflt L"d.l t~ l)1I11j{'1bl~ l.J III,"J, [ •. .n 1..1,1 ubt4!lIi,l" "":n t1'lLu L 111""Il IIj P J pru.h"lr ~t':rrl,'nt~ .. ~J~~Lri~~ "I .. in!'11 LUlIOd

J IJ ti D U p~i rtf dIn II1II., ur IThn r uh'm iii :1: l'(lJj., dD f niJin . IW~

.!J",'md , U" I ~ 'IIL'HI ". II J'll'ni' .. I1Ji"f1h, "l.i..,dd'J hUrlIUII11C!1It.lrfnlT 1-,. f". ,,11" n I .. (.,1 ... 1.. ,I nllllli"tIlIllida,.j

fJ~1'1lIIrH'r I'II~ L 111 ~'lIr{' ~(D r;Jdorl III IJ1"r~1I1in. II" 1111'1> id'l NIll.rrulil"" I'U EII~'p", e ,dll .. " , dr I ... rll~le. h~lI~ IInr 11.llml, ntl> d., HID..llflUII:\ \.

1 41 I t

EI "'III'"

S:"l1I'md .. r lI~rlrthtli[fJ ~"'ulm[dn!!'ll ll'Opll i(j(j.()II(J' ",V,oj dt: rIIuhmi.·ru.,.

SIEMENS Be HALSKt AG· SIEMENS-SCHUCKcRTWERKE AG lHRllN SrEME'NSSTADT

", Ii,," ,I ,~QlJ ~ poJ',r 1 "Ir.ij;"r· .. (!'!! .... .JI~ruilI'14. "lIifl ,.n~.ill;'Iflll,.. ~ 016 - II.." "jdnJ 1." .... ,1 "r 11!11". ..

.111 ii,lji11iJ iI.!i'":IIIIT}JI'L'liliJ lr r,. ... llll".lii J"'!1'IilJlIII4!1 ~IJ r;-I • .ll' Dr!ll.'. p' nN 110m Ill8rll.11 r"i.ur!ll ullIlI 1m lftt':lJl 1.1011][. dr '\~" d, HIII:.il '" h

"'T . t . d h·· d "

ome us eoy cos granos ...

Sobre l e barra d. e n rm l n y ell e l e e h e l , ell tabclco, 1(11:) I'fIl!d~ICIl 1 e t r e s r:D.HU bl!illllU

ilTIPI'IIP [I r J11;,.1'" J,...J '. q.u"~1'711

l4ll'lllrilril'i 11111)

.. I .. ~i, ~14""""" nlll ..

.. ~ POO,Uu J~ I". ",rail'" •.

.• lj ...... r ""p,utL..G'iW-rll pOJ'lolo_ {"11M 'WI •• MlOIt ~ .... Q • __ I ...... ,Ift'U I

II ". N TJ IIDolH A nJ. 4 "'kim. IN I ........

. ... 1. 'l"11" ....... ......rG .... .,u~ .. tI, ........ tlKJn.,,1. ~

... ,.,.,. r, JWIiI ... .d ..... ¥ .. ~ '-'41~ P''''"''

IN.! .... Ii ... .--nd. ....... n " .. ,..,. <II ,_, fi.Hio r .. #J

,..,._~ "'1'1 I"",_nmu ...

:11w.t. ..... cwatr daa r ...... o,

.., ~.... ""III"".

' ....... _1

Por ataios 0 con rodeos

quedasu '96111 II ~9tl hora tsrdle (1II111 111 1Irr;u!'TIll pie-t-.o

S!:"i uhm II I! "II!! loll p.lIl!!jo!l Ul!~ hornb rl!'~. d~ un Ir:orO\('.

Una de I!JLI:l~, LIn otll:'ltll ~ Ju:i!~~r por IQ~ illl(>n~. "td~I':' A~pcrIl.lJ"l~J1LII ~·II .. 1 ~1I1, su III l&lOn V q u P, d nb I ~ Qe-t'ifllli!o. ,r!!] re2l!l;lUIl tnlci<l!lo L'n 1"5 ii:umrWS jl]ler.l~n:i. conrtnuarto per ~liId.Q1iI 1001 'Lm.blto~ ai'l ~dHlchl. PIIC& :Ii~ lJ~ult~bll ~ n ill un 1m! UII."[llm J U ,;!Ill Vel, III nil ~!i'( qUI!! f.n!r-eUml<l I. 10 ihLli~Lor<J Ln~QdG J" lh:lHiI (;orno &Ul'i.CUoll v.url~, NCI 111 uruca r~gp~ngflbll'! I'," I I lloJlado li pt><lj.II mJlIJrUIiT~1' m(lklhll~ '( ~1~""i')!iiOB ~!I.'ltOIl .1 10 e n lrC!l:lIbli A I n ilerl'!Ofcl. III I,u A:I.(l d~ 1<) jllgh~"1 V II ~f1~ ~4n<,;lt'>n jU!t~, en ~"'i<j ~~ Iju~ ]1) tKultl:lr~ !!On 51J I:!l~a rur una CI:'mrd:!lI.on 1n0lJ1 ente-{ulJd",

'NI.ILli:".!I o(uUul!l 1"1) IU.I Cdlf .. ~ un crlllllnlli ', dlju 11:1 d~mlJJ, 'I' ~ol.;l ~llIQll' f ~ llpno. aDnrl~nt!D, Ii'! I1llrlld~ dl' su 11~rfJ. ,. I." come p(l,jllll helbpT He~o!Id.c dqul'j' Peru curnplan ~Qn :11.1 Ii" bf'r l.~ .I!'fvl dUffibl ~ lei mO:;{}llJ p'~. iloIIr';':

LUlJIllld" jt"l1J V('l· (I Ll.fl "~l liIJ I d, d ~J':' fl~cr "I hUll) ) J:l!!rlD d~ nU!'Vfl los oj[lq,. T (>cil:l V j<l 1!!111 ~ I ~ ~on rI:5J~ en 10:1 .j!lblo~.

" • VaJk~r I", V~l~ef !"

"I Vrl1kf'r.

OJ,,, m ID5 he,miJr"!I, Iolln e, ,mD 1Cl' J '}~" hll rIP, Illll!'l

('QT!,:1I

Lo b<l c rll n d ~"poll,~JQ, CUllIp][~ n escruJ.! u lo:;I~l:lnlC!nt!: 1\1 idril<l l<l. my Jer ~!P ~enlD enl~ r~m !!TI"~ tranquj III, 5u tenB Lon I [J millltf"Il.I'" ~r:-mr') 1)1I un lIii!llll q~l~t1a Ilorldf TIt! ~'l Yil ~I lo1rnl",

1D~!>~l.n."Ii d UD pIe! ~ 0 ql..i.~ dH1d Im-Plltfi PQo;lll ~lI'rc;',"iIH .B1 h1li~[!! ¥jdi;l corte D Ilirao t '9~ P'iI,,6 "on Il!ntllud ~, rJlp!t[,·t, ~!' Ml[:lo!n<JI'I OIltfl'! VI'l: p!'rct."pllbl~i nurnoro)sM P.:l~ilil (:l'l el ."cIUI)IIIt1 ~Lhhl.dl') un II! HI ~,al!Jrto, U!Iom" HllII li ~u pueJ to!! [J~tlOI 1 u dOlI ~ apd f~C Ii] ro n dl! Itlnt. Ii III do~ ~I'IC"iDMi LD~ I'~birroll, [Jut! vol. ",hm:m II mhlu dc~t<Jnrjad .. m~l'I! en II:JrJHI IUl'IJ. Una ~oJpeo C[)II'lD JX'r di~Lrll!l:dCln, ~ *,u Jl'fe~ha. ~<)r'ltt" 103 em v~ dl) ILl f>III".~d di' [IH:u;l{l] II

SOll6 1'1 hu<"o!:o I f' .. ~llll'l1JteJOellh:. 11~l:Ji ..

dd r!Ol.~ sl] 1,0 C<JJ1]O ~iI roll (leu It~r .Ji

.. l~\den.

lEI CIt'; ] ~ 'Ill' 10.,,, e. pp"d I 0 1111 p .• ~limd;"i I!' im:n:~i') III hombre que heuls ~"L, l"~aQIl

~ Clam qLJe SOJllJbd iI huaoo ~ I Cornu i:[1I't' I.li.:hb, dtJl mi~mo IJlCI!lo qlll!! ~n I!!II cualro ""Q\l Lnil!l. h ~ 11 [~ Im('~o I l~i Filold"l'f" I::~Lllb .. r~rtmll:!I·~tI.II ~ 10. munn r~ctm:, di! m.:.dn q"''' qIJP.-di;!lb.iir 1JIl1I" ~ vi.

,~~II • C.'m" 11", II P"""LUIf'" ~'~I 11'1 mildrrm Sln lur Iln ~ilplrltu I

"I.., {I~ma II(.11J m<1llUIlrJi d 1C!~f'Ql'I. ilr.!~ , L~om~. " .. i nhe qu~ illlmr:r;:1J ll,1] ~ U ,d~'l 111 ~ !le~ ~n'l de 3.11 h 1)0 , . til 'I1IuJe-r ~ll. ~i6 LIn sob r~~!to U IlD I:r1 I 11(1 Ill"'lIl~ III I~ Ittlb~ II g DIJlC<'Id ~,

S..., Og.lUO II 1()~ I)r""o~ dal JUlin,

Su r~lIlro cr;l~bll C.II:dllllU", 5] u hlJblur~ !I!rSi!ul flo, ~r. "ll i:)i!'11!' iJplipl(>m ~Ilo_ ",,~ oilQll J:i1"l ~l<J'il~'" nnriollr(lll hlr. i~ ~ U... l.t:.i apmrl" ~mGbll!!m"[lt... H~ l~v~nt6 y qUl"CD ell PI' In \f~clli!!!~,

. LoIUllfm 10 ,.", ,11 j I) hl ~11""lIh' ~ d('~. phllD II lo pre~ lILu Con unu ~"IH ..:l.~ loll mano, La. hombrea lialud~r()n muuarmcnte, Tcdo Ie dpog.llrmHri iln p"lilhrlll1, J>('re> ...,1 (In.:I<'IrW :l!1JI"hl IJIH vc~ m~:'l nu muCI'tD deBlIlIl>., tmlrl! 1m 'Pu~rlj!o 'I loll cor •• llll, 11' pr~:IIUt1Jl~ ~ " .ell\l\Ir~ .. I d~'K"t,lM "I,IIQ.

Nil L~n(~ I'Ilnij!iill dE!:!JI!(), N<,1, ~I'l~jill[l, :'0610 It'II[~ (IUr' drl"~l!ld~ el IUC~D, CClll'II!1l1d"" (·nL~~tQnlD Y Iii p"'Jtv d~ iltlmSllif~t·

III {IlICL~nfl q", mRlcho. d~~pllf.iI [L~ ;,vl ... nr 1·1 rlll;liI" l.,~!, h~("I'~ dt: l!"lh ('bl~Jl<:>rJ()l"'o][r>n 'i c"'pl[amn. Los LIZO Jl~! truJlC!ff1n b .. jLl lu II ,m,u

V"II;:t"f I" "yi'! tn 1'1 ("!'im'H'I

Ila.~ba ~If' ('~'.~! ! '!Ip' 1,,< h"j"~ qUI!lI II!: hulanceuban "J1 IIU~ purchas. i:! I'l nflfJ U~~ 11 J (I. n ('.aail cllJ cr(;16~1 Tltl1tl.'l~ III madera -dl:!&de IIId~n'm ~n el ~u ~ Ll r fl.frr'l(!~ t' L<'I boa ell r IIIl pn r U n~ oIll!crlullI, F.n~1 ntJ~ UI'I J ")IL~ ann. tu "y 1(, op rlml ~

l.il my I"T permo!! IW Iii N mjJ I Lim ell fiI~tilO drl CU~Wl

I'lllly 1~[IIi1m(lnl

[hru:l~ 1!11~. (,l.pl't~ndOr II tl 'I' III IiU~ .,I~"" .. , hul.. I 10 "5-te

Ca'l~~ -dll [odillas J Inlft I!

. Eitu l11>dltl hila mUllrdO l

pnj hl~n Il~rlld', dljO, ((1o" fi

rn"n" ~nhrc lolt cllhcll.,. ~"~

III Wn.!lT h '1U(I I~ 1 ~J111 n IJo p-.!II r II

C:r~I'U11al'l)~~tg y t:;lnCa.rI1ptOlm:; QtI."JJull 'JLJB~O ~(:!I m1 I~n'a Ilb~o, l'O,JlllhLl',trlli~JOne~ ~~ ~olor. d,A h;ch.a ~J1lr21 III dolar P~d~1O -..p!l'!['i d If:! r~bn~" TO!J~L l.u'J'''!I10 (Si.lt<.~~ 0 dii!i 'T~~!~rlo! Ml1m~tI ~ (AI 11"I3TI1J1J

46

EI R .. y .Ie mUl!!~lro oCl~(ldlltl!;ido

A lLri b"I'i~LUl.Ill.! dfldo pur I'('derlr'} ~I GmJldQ ccncurrte tllrfLbil!>n cl II'Clfl Il('f dr F()f[,1dl' qlJ1:I b~bj" ~ulrld!} Ulld ~rll"'l.! h~rjd ~ r n 16. b!lLrllJit de K"'h,'J~;1'lrl qUo'd"n,h> d-e,,<If CJ,t!;!'I~"~ ~ {In un P'''' fl'l.h~.'"·"'lch CII~"tlQ .;~ R,·V lc ~'lt" oJ 111,· 1·£1 1111 ~IUf.l[) ,;h· "I tcie lns. le UOVj une "III~ pf\I)l'Ium'LMHII) 1 .. 1i pIiL~IH'lY II II: n lt- [I 11.."6' 'Mu h<l ala'l1:lt:!o I'll 1,~I!.Id ~ f"Ur ~Il turuo 15111 Ri!y pU~'rJf' (JJH'n'~I, muv bll~n un 11 ~ill ... '

n',l~~ ... IIlI ~"n51t'11.l IEly'clin t:QI11if'lel'l'l! [<.'lOG IfIDk!>lO t.

Il!l!f t')1.I1l tocu r ~ IE(.o 1J;1ern prp. ql!e ,.r~ n nl<1rJu 1'1, rnrm-r TtHl plnfltr, (toIlIILIII~""1I <lnfl In til) h· ru,,:~]": 'I N" DI~ Id~ IIlI !(luHnr", .ull<l nllliC'&t~1

"MI. ~loUn no 1I.'n, C'tlSlumb, ,. II,..

H! me-r hll!r~,"

Durn"II' II~. ~ lllJI'

N Cl Ve ID IC!i I'l t e'!II· fl4' ['!r" 1("118 II I}"r'!"

de Hn i'llIfllu, l."c~H_l[l In.ll1~'11 h). e ... dclL!~ tu ~ mrun qua e llc u J r ~'rI \IN II ~:ta~l,] attuacten dr I Il r ~C'1!I:6Jl cl 1ilr..Jda de IQnr;t11~d ~. , tl!1J N'l II~ YL!rl! nann m<i;~ qUI! • I I I I!!I Dlj!ua EI C1,ru"I~1 rl~ flPr~"I~ "rd-

,I Uflv de I!lSi t:~Il~t~'1 {H.:!llmr& rl mLn~j t()~ n:~uHlIdj)~ "i CiulHS 'Il41rrlll S~'I!1i11 .lUI Mlrulr. ~;:> hllll, '~lt d ~1l medllJ dr. I • ., jjlllriia fI·(· W.!!'IUll['~11 r

.. i'i d Ell I~ cHltl~[1 lIl1111:IUII

.-e·que (I fa eo de G ... l:!m~o un ~'I ('tn

~ In .. ('U~I p,!r<ldo r.n 1<1 c~LlI! " un !1'mpUllllUiI d~ ::m" bB}Q r! (,) ~ Cf'U I) • rwr M l'~ FIL' r,1 b ~ it .. ~ R I.lhm. . t ~\f'eJ

I flu!', r'·.r"'~([lO i"1 IlIlcrpcl"tj" " m 111'1 [t\lt'i aqul TIll r',\ni.dr .... dol! VIn' Y Cllolrula t~lll B~ hQy~ hp;l~tlo, r.

11 1,iilif ~ rau

Patach6n

sin.

i' U~H 11"\ i \SH' jjj HljP";, j'M Nf,',~ "'Ji.~rI."I. 11t .... Kf'l"jlllt"'~ ... , ..,~~,I 1'1'1111"1 Itt I.(J~I " I rr'I' .... 1"J'iI .... ~ trf' iP' •• u "U. 'I~ ~ I /" 11.llllllflll~ rlJ ~ 'I ilY I 11-1' " ~I ~ ,~. \lm~ II I,.,. diLl,. i '."'1 I "J I r ~ _ I~ ~iIIl~

.r } I II II '11~ ,II ,) .!.oJ'JIl I ~ 'I ,-Uill "rr. .J. " IJ 1 .'"", rrR r~ ill'-. ~,'iI i~U I~,~r~ j. ~'111 PilI.lr~ .tll II,r'l, .1- I1Ir.lJ~ po I I I',n II. fll I r IJ 'It , , J~ rtr] I. , ... l"1li11 ~ II r~i

I'"I~Jr ~I. ,J. ....1111 .... 1'1:. ~ ~i~ I" P' 1,1:1 I t. ~'N I ~

ml.l ..... ~-'.'Ii "rLIIA .. 111 I,II~III' "pr, rl!

I r ",,(J, I It... .~ ~!illr dtl ,. J~lI IJ 'rJ 1, I ~ r~" ~III " .Ur JIJ"rl~!"[;I i'.Il'illl'''_ ,1 I.""'~' "~I "(IPI~I~~J~ .1, ~P""I'''''' ~~~/lj' ~lI\IrlU- r ... ,.. .Ilijl''''l'jf,i

..... " rrr ••..... ~~t ... ~ I!.I oUJ t'ILl,~ Irl~1I .. ",pmr

u J'I 'i ,1 liN ,. rr'rI r ..... 1PI IlJ rrrrJ ...

Jlt" ",,-', t i'Jt~Jlrll mn JI 11"'1"11 rtll IJ~I 1"'1 1"1". ,-I, {~I F.!!I!!.!I'UJ !"II Ilr~II'".,f. \' ~I 1 '.&I'IJ' 1!,lil ",,11.11'" .. II ~~~ ... .r.h, I~I r li rl'_.1 1 ~L:\I ",Itln "11 ,(;J:n'u .... (. r'!. o!. il ..... llill~lnl r._,., !"II ~I rrrl""_' i"PJ .I!.!lful

$vbmarini,t(l'

I uchon a 750 metros

GQtCllIg dt bold~ d~ nl~"'1! Ir;n IJn ogClr ril! n:pmo de: la MarInG de C; I,Il1rrCl CI lemG r'lill @Ill lq..

Monttll'l(U G I gil I'Itn