Está en la página 1de 121
Nel qual fi tratia ‘ele Glofe fopra be Cadenaze ex al te pofli im luce. 2 $ IVLIVS PP.IEL OT V proprio &c.Cam ficut accepimus dilectus fiius Didacus Ortiz Clericus To Jetaii. Pro regis regni Neapolitaii. Capelle Magitter librum gloffaiam & contrapunctorit artem Violono fonandi edocentem non fine magnis laboribus & vigiliis ac cum maxi ‘mo Tuuenum artem predictam edoceri cupientium adiumento a {e compofitum hacte ‘nus non imprelfumn tmprimendd curareintendat dubitetque ne huiutmodi liberabfque ius licentia imprimatur ab aliis quod in maximum {uum vergeret preiudicium. Nos propterea cius indenirari confulere volentes , Motu fimili & ex cetta fcientia noftra, tiem Didaco ne dictus imprimédus liber per Decem ans proxime fururos a die Quarra menfis Decébris Pon ificatus nottri'Anno Quatta computandos a quoqua fine ipfius Didaci licentia imprimi aut vendi feu Venalis reneri pellir concedimus indulge Diftrictins inhibentes omnibus & fingulis Imprefforibus ii drariis biblicpolis mercatoribus & alis perfonis vbicungs degentibus cuiufcungue digniratis, ftarus,gradus,. ordinis & conditionis exiftant {ub pena amiffionis hibrorum eidem Didacoapplicah.totiens quoriens contras factum firerie ipfo facto abfqpaliqda declaratione incuttenda, Ne dictum imprimendum librum ab{que eiuCs ‘defn Didati hitentia diéto durante décehinio imprimere vendere feu venalem habere vel proponere ab(que fiz inililicentia andeat Madantes etiam vnitaetfis & fingalis Venerabilibus frarribus noftris Archiepilcopis Epi fcopis eorumgue Vicariis ee Légatis necuon Vicelepatis fedis apoftolice & ipfius ftarus pubernatoribus ve quotiens pro parte pravfati Didaci fuetine requifici vel eotum aliquis fuerit requifirus cidem Didaco efficacig defenfionis pracfidto affiitentes prarmifla ad cmnem privfati Didaci tequifitionem contra inobedientes & re belles per cenfuras ecclefiaiticas etiam fepius aggrauando & alia iuris remedia appellatione pottpofita compe {cendo Apoftolica auctoritate exequantur inuocato eriamad hoc fi opus fuerit auxilio brachii {ecularis Non obftantibes conitirurionibus & ordinationibus apottolicis ceterifg; contrariis quibufcunque. V olentes & ea dem aucboritare decernentes praefentium tranfumptis vel exemplis etiam in ipfo libro pro tempore impreflis pee & eandem prorfus idem, vbige tam in iudiewo § extra haberi que pitt criginali haberetur Erg, paris forus proprii etiam non regiltrati neqp datati fola fignatura fufficiat 6 ybige fider faciat in iudicio é& extra tegulacontrarianon obltante. Placet & ita mandamus 1. AL ILLVSTRISS. SIGINOREVDON PIETRO D’'VRRIES .- _« Gommandaturdi santo Jacobo Signore d’Ayerbe & Baron de Riel &c = Diego Oras Toletano, ‘OLE VA’ gia eller in préuerbio, Signor mio apprelfo.a gli anrichi che glie di poco hos horanzi capion di molea verzosni e ier toanae dalla copaitione di quella cola che! huo. F{| mo continuamente ttatta jlquile heuendo io ben coufideraro conofcendo che molti thus dianoViols d’arco non offéruandale regole che conuengono,ho prefo ardimento dicimo A ftrar’ in {eritturalifectéti della mutica nell arte del. Viclone in fingua vulgar induc libri, & per eller Ia cfa in {e cofi picciola ¢ taro maggior fa prefontion mia indedicarli.a VS» piu che ad alcuno alto poi che ol:rala nobiliia del fangue della fua Ilbyftre & antiqua fas tniglia la nistita Pha prodatto tia limiracoloh ingegnt valorcfiflimo & alla muficatanto affettionaro. che fem, zaadulation’,elfa fi puo ch amar’ prorerter’ & principe di ela ae jpiudi quello chea mertocca, fetiviendone in vatempo che fictileéno in guetta {cienza coh dy egnijin.quelty Ia prego mi perdons, ampero ch linteniticne & atiimy mio € ftaro di cOpiacer’& ferusr gli amici mer, & attendere ancora parimcte t q imo {uo valorolo difendsrni & fe ghie oo acofehonotetich, oue V S porta con le herciche verru dell'animo a mifarat quélto picciol6 fetuligio,col dé fiderig ch in me mane di [eruitla, trousra fempre Ja yolunta o& fection’ nia egualeal metito fo in quanto Feimue torzele ftenderannes... >)... : Da Napoli “AX, ee