Está en la página 1de 4

INFORME VISIONAT FIDU

DADES INICIALS: Pla Docent, assignatura, caracterstiques del grup, tipus de docncia.
Nom del professor: Laura Acosta
Assignatura observada en el visionat: Llengua Espanyola
Tipus de classe: Seminari
Assistncia: alumnes de primer curs del Grau de Traducci i Interpretaci
Dades addicionals:
1.- COMPETNCIES DOCENTS: Estil docent, competncies personals, interpersonals i
tcniques.
ACOMPLIMENT O EN PROCS
Estil
docent
que
dinamitzadora/Facilitadora.

tendeix

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)
a

En sessions de classe magistral convindr


tendir a un estil de docent experta.

Leix central s lestudiant i la relaci que


sestableix amb aquests des de la premissa
de la confiana i laccessibilitat.

En una classe magistral per a gestionar la


por de resultar avorrida, es poden aportar
exemples, metfores, ancdotes per a
arrodonir el discurs i aconseguir lobjectiu
didctic.
Les preguntes tamb s poden incloure en
una exposici: retriques, obertes, amb
mltiples opcions, de relaci,...

En aquest estil es prioritza la relaci i la


didctica: es dialoga molt durant el
transcurs de la classe, el discurs es
fonamenta en el feedback y la interacci,
sorienta a lexperincia i el descobriment
que pot arribar a fer lestudiant.
Utilitza molt b la tcnica de les preguntes,
fa que lestudiant es responsabilitzi
darribar al coneixement per si sol.
Des de lempatia treballes la posici
dautoritat dins de la classe.
Competncies destacades:
- Competncia comunicativa: capacitat per
exposar de forma ordenada i clarificadora.
Expliques amb claredat.
- Competncia interpersonal: promoure la
confiana i el dileg en el grup.

Accions a incorporar en algunes


competncies:
-Competncia
metodolgica:
Aplicar
estratgies didctiques diferents.

2.- PLANIFICACI DE LASSIGNATURA: Adequaci del contingut, organitzaci, s del


temps, etc...
ACOMPLIMENT O EN PROCS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

No sha entrat a comentar aquest tema, per


una primera aproximaci permet afirmar
que el contingut esta adaptat al grau i nivell
dels alumnes.

Acaba la classe amb conclusions o resum


del que sha dit.
Com que tadaptes al ritme dels estudiants,
en ocasions pot faltar temps i a darrera
hora crrer per acabar el contingut.
Divideix la sessi en parts i calcula el
temps de cada part per gestionar aquest
tema (en certa manera ja ho fas).

3.- RECURSOS DIDCTICS EMPREATS: s i eficcia del material utilitzat a classe.


ACOMPLIMENT O EN PROCS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Sutilitzen les ajudes visuals el necessari


i imprescindible per a fer el seguiment i
estructurar la sessi.

La pissarra s un recurs didctic molt til


per a construir discurs amb el grup classe.
Ls de la pissarra organitzada i ordenada:
resulta un element visual per aquells
estudiants que sn ms visuals que
auditius.

4.- ASPECTES DE GRUP CLASSE: Relaci amb els estudiants, pautes per a gestionar i
controlar la classe, gesti de la participaci.
ACOMPLIMENT O EN PROCS
El protagonista principal s la relaci
amb lestudiant.
Sobserva proximitat, no es posen
barreres, amb els alumnes propiciant la
sensaci daccessibilitat.
Ets una docent que es preocupa pels
estudiants i per la relaci que estableixes
amb ells. Shan observat accions de cura i
atenci
a
lestudiant:
agraeixes,
preguntes per com estan, com el hi ha
anat el treball.
Personalitzes: coneixes el nom dels
estudiants.
Fas una lectura positiva del grup classe:
creus
en
la
seva
capacitat
daprenentatge.

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Acostumes a incorporar feedback de


seguiment.
5.- MTODE: s de diferents tipus de metodologies i corresponent activitats, capacitat per
relacionar mtode amb contingut, capacitat per aportar diferents tipus dactivitats.
ACOMPLIMENT O EN PROCS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Sha observat un tipus de metodologia


predominant: Mtode autodescobriment.

Si incorpores preguntes obertes en algun


moment de la classe, val la pena recollir les
idees dels estudiants. Sobretot si es una
pregunta conceptual o de definici. Partir
dels coneixements dels estudiants i anar
afegint
informaci
(mtode
autodescobriment).

Molt bon s de la pregunta. Fas una


pregunta danlisi que permet lenlla amb
la teoria.
Ajudes als alumnes a respondre: dones
temps i pistes per a trobar la resposta..
Desenvolupes un enfocament reflexiu en la
transmissi de la matria. (s de preguntes
obertes, exemples,...).
Amplies laula, dones informaci que
permet obrir el marc conceptual de
lestudiant.

Deixa ms espai de silenci per a


respondre les preguntes.
Quan un alumne et respon correctament a
una pregunta: reconeix amb un correcte,
molt b exacte,...

6.- INSTRUMENTS DE PRESENTACI: s de veu, moviment, recursos lingstics, recursos


no verbals, pautes per captar latenci, per a emfatitzar punts importants.
ACOMPLIMENT O EN PROCS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Contextualitzes la sessi: amb una


pregunta oberta que permet clarificar i
aportar dubtes, i fer un seguiment de
comprensi per la teva part.

Controla el moviment, no et quedis molta


estona aturada a la taula (genera una
dinmica esttica).

Et mous per la classe de forma


estratgica i mires als estudiants (bon us
de la mirada).
Segueixes un ritme que permet a
lestudiant seguir-te (dones temps a que
prenguin apunts).

A linici del discurs, pots allargar algunes


paraules (ests pensant) com en moments
et quedes en silenci pensant que has de dir.
Lalternativa s retornar la pregunta a
lestudiant; fer reformulacions o repetir les
preguntes per tenir temps i pensar la
resposta.
Si en aquell moment no pots donar
resposta: digues quan la donars, no ho
deixis en blanc.
Es donen de forma clara i estructurada les
instruccions per en algun moment falta
algun exemple

Discurs dispers: vas endavant i enrere,


deixes finestres obertes.

7.- AVALUACI: Breu reflexi sobre com savalua lassignatura, observaci del seguiment i
feedback de la classe com avaluaci continuada.
ACOMPLIMENT O EN PROCS

NO ACOMPLIMENT (ACCIONS DE
MILLORA)

Avaluaci continuada pactada amb el


departament.

OBJECTIUS PLANTEJATS: ACCIONS A EMPRENDRE DESPRS DEL VISIONAT


Et proposaria prioritzar les accions de millora i comenar per una daquestes fins que es
consolidi (per exemple deixar ms espai per a que puguin respondre o no deixar temes
/preguntes en blanc).
Sobserva que tagrada el que imparteixes i tagraden els estudiants. Ho fas molt b, ara s
anar per lexcellncia.
Molta sort en la teva trajectria professional!