Está en la página 1de 1

Vals

Viajera del ro
q=85 [E7]

A^7

Manuel Ynez

C7

A^7

PA - SE_AN - DO_U NA VEZ

F#7

POR EL MA - LE - CN
C#7 F#7

FLOR PER - FU- MAN - DO_EL R -O

13

D^7

AL VER

A^7

BUS - CAN - DO_EL HO - RI - ZON- TE


A^7

F#7

B-7

SE PER - DI -A

ZAR QUI - ZE_A - MAR- LA CO - MO_A TI

NI QUE FUE - RA_UN

E7

Y CO - RRIA_Y CO - RRI -A
A^7

LA QUI - SE TO - CAR

E-7

LA QUI - ZE_A - BRA

A7

D^7

MA - GO

PA - RA CON - TE - NER LA FUER - ZA DEL RI - O

D-7

A^7

F#7

25

Y SE FUE_O - CUL - TAN- DO

30

B-7

A - OS

D-7

B-7

E-7

Y_EL AR - CA - NO TIEM - PO LA_A - LE - J DE

R - O

TRIS - TE

CAM - BIA

A7

VOY AL

LA

A+7 3

POR -E

A^7

D^7

SO_EN MI SUE - OS CUAN - DO LA RE

MA - LE - CN

PA -SA - RON LOS

F#7

E7

MI

LUE - GO DE - SA - PA- RE - CI

CUER - DO

38

Y SE FUE MAR-CHAN DO

E7

35

U - NA

E7

CO - MO_EL A - ZA - HAR

C7

B-7/D

E - RA_AN - GE - LI - CAL

19

B-7

E7

EX - TA - SIA - DO ME QUE D

B-7

C#-7

PA - RA

CO - RRIEN - TE_Y VUEL - VO_A

VER

MI

A6

FLOR

VER

SI_EL

D.C. al Fine