Está en la página 1de 3

Өдрийн мэдээ

Монгол улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт
Нэрлэсэн ДНБ /тэрбум төгрөг/
ХАЧТ ДНБ /тэрбум төгрөг/
Инфляци
Валютын нөөц /сая ам.доллар/
Бодлогын хүү
Худалдааны баланс /сая ам.доллар/
Ажилгүйдлийн түвшин

Огноо
3/31/2016
3/31/2016
5/31/2016
4/30/2016
5/5/2016
5/31/2016
3/31/2016

Дүн
4,706
2,938
1.8
1,415.9
10.50
118.00
11.60

Δ%Жил
2.00
3.10
-77.50
23.34
-2.50
2,581.82
56.80

Валютын зах зээл
Валютын нэр
USD/MNT
CNY/MNT
RUB/MNT
EUR/MNT
JPY/MNT
EUR/USD
USD/JPY

Ханш
1,944.50
295.84
30.12
2,204.18
18.57
1.1335
104.70

Өрийн зах зээл
Бонд- Купон
DBM bond - 5.75
DBM bond - 1.52 samurai
Mongol 2018 - 4.125
Mongol 2022 - 5.125
Mongol 2018 - 7.5 dim sum
Mongol 2021- 10.875
TDBM 2017 - 10 dim sum
TDBM bond - 9.375
MMC bond - 8.875

Гаргасан
дүн сая
ам.доллар

580
287
500
1,000
152
500
106
500
600

Δ%Өдөр
0.03
0.04
-0.40
-0.32
0.30
0.35
-0.28

Үнэ

Δ%7
хоног
0.55
0.51
0.38
0.14
1.24
0.51
-0.52

Өгөөж

99.50
104.07
96.58
80.14
91.58
103.29
100.09
97.25
22.75

6.443
0.930
6.301
9.184
12.158
9.875
9.328
10.243
350.366

MSE - TOP 20
DJIA
S&P 500
S&P/TSX comp
FTSE 100
S&P/ASX 200
Hang Seng
MICEX/ Moscow Index 50
Shanghai Composite Index
Bloomberg/Asia Pacific. World

2.62
2.91
-1.57
1.58
-1.64
1.03
4.34

Төлбөрийн
хугацаа

3/21/2017
12/25/2023
1/5/2018
12/5/2022
6/30/2018
4/6/2021
1/21/2017
5/19/2020
3/29/2017

6/23/2016

Мэдээ
“Монгол Шуудан” ХК болон What3Words хамтарч гурван үгээр
хаягжилтийн асуудлыг шийднэ
Ирэх сард Монгол шуудан компани гудамж талбайн хаяг байршлыг 3 үгээр
нэрших хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээр дэлхийн стандартын дагуу
хаягжилт хийгдэхээр болж байна. Энэхүү шинэ системийг Английн старт-ап
What3Words компани дэлхийн өнцөг булан бүрийн хаягжилтийг 3 үгээс
бүтсэн нэршилтэй болгох зорилготой бүтээсэн аж.

http://www.egulecapital.mn/2016/06/what3words.html
"Жинст Увс" ХК: Өөртөө компани нэгтгэнэ
Жинст увс /MSE:JIV/ компани хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг ирэх
сарын 27-нд хуралдуулахаар зарласан байна. Энэ удаагийн хурлаар компани
“Хөрөнгө оруулагч үндэстэн” хаалттай ХК-ийг нэгтгэх тухай болон түүнтэй
холбоотой нэгтгэх нөхцөл, гэрээ, шинэчилсэн дүрэм зэргийг хэлэлцэн батлах
гэж байна.
http://www.marketinfo.mn/news/detail/795
МХБ: Нэр бүхий ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хаслаа
Компанийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 323 тоот,
2013 оны 277 тоот, 2014 оны 217 тоот, 2015 оны 256, 384, 404 тоот тогтоол
болон Монголын хөрөнгийн биржийн "Үнэт цаасны бүртгэлийн журам"-ыг тус
тус үндэслэн 2016 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр “Аэрогедези” ХК (MSE:ARG) ,
“Шинэчлэл-Инвест” ХК (MSE:SCL), “Мон сав” ХК (MSE:MSV), "Дорнод хүнс” ХК
(MSE:DHS), “Буудайн цацал” ХК (MSE:CCA) болон “Ган тээрэм” ХК (MSE:GTR) ийн үнэт цаасыг Монголын хөрөнгийн биржийн бүртгэлээс хаслаа.
http://mse.mn/Newsmore/mn/event/3405

Дэлхийн зах зээлийн индекс
Индекс

Δ%Сар

Үнэ болон мэдээлэл

Улс
MN
US
US
US
UK
AUS
CN
RUS
RUS
ASIA

Түвшин

Үзүүлэлт
Δ%Өдөр

12,151.10
17,780.83
2,085.45
14,003.81
6,261.19
5,279.00
20,802.11
1,896.70
2,897.65
169.18

1.59
-0.27
-0.17
-0.06
0.56
0.15
0.03
-0.38
-0.27
0.09

Түүхийн эдийн үнэ
Түүхий эд
Зэсийн спот/LME
Нефть
Алтны спот/LME
Мөнгөний спот/LME

USD

-5.79
2.04
2.03
7.64
0.30
-0.32
-5.08
7.68
-18.13
-7.13

Үзүүлэлт
Δ%Өдөр

4,692.50
49.59
1,265.46
17.28

0.72
0.94
-0.06
0.10

USD
Төмрийн хүдэр 58%/Тянжин
Хятадын коксжих нүүрсний импортын үнэ
Хятадын коксжих нүүрсний
Монгол улсаас авдаг үнэ

Жилийн
эхээс Δ%

Δ% сар

54.85
64.00

-7.94
1.59

36.00

12.50

Жилийн
эхээс Δ%

-0.28
33.88
19.26
24.80

Жилийн
эхээс Δ%

38.51
3.23
2.86

Хятадын
импортын үнэ

Төмрийн хүдэр
Хятадын Монгол
улсаас авдаг үнэ

Зэс

Алт

Нефть

Эх сурвалж: Bloomberg Finance L.P.

"Могойн Гол" ХК: Ноглол ашгаа олголоо
"Могойн гол" ХК /MSE:BDL/ 2015 онд 1.49 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын
орлого олж, тайлант хугацаанд 79.49 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай
ажилласан ба хувьцаа эзэмшигчиддээ цэвэр ашгаас 5 төгрөгийн ногдол ашиг
олгохоор шийдвэрлэсэн. Үүний хүрээнд, 2016 оны 6-р сарын 21-ний өдөр 952
хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд нийт 1.83 сая төгрөгөө байршуулсан байна.

http://www.marketinfo.mn/news/detail/796
Олон улсын мэдээ
Mitsubishi Motors 145 тэрбум иенийн алдагдалтай ажиллажээ
“Mitsubishi Motors” компанийн урьдчилсан тооцооллоор 3-р сарын 31-нд
эцэслэсэн санхүүгийн жилд 145 тэрбум иенийн алдагдалтай ажилласан
байна. Автомашин үйлдвэрлэгч хэд хэдэн бага оврын загварын шатахуун
зарцуулалтын хэмжээг худал тайлагнасан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн нь нөхөн
олговор, торгууль, нэмэлт үйлчилгээнд нийт 205 тэрбум иен зарлагадахад
хүргэжээ.
BloombergTV Mongolia

хнг.38 0.636 1.748 186.935.543.008 0.бүтээгдэхүүн Газрын тос.369.002 0.163 1.700 530 324 55 3.200 1.000 24.59 0.466 32.240 0.83 -21. дээд төг 445.71 75.41 -38.00 0.000 55.04 1.67 -12.741.00 -22.744.800 2.464 15.000 38.129.94 2.41 -40.073 0.030 0.416 28.00 -1.002 0. дээд хнг.760 360 5 өдрийн Өдрийн дундаж хэлцлийн тоо арилжааны дүн төг.492.875 0.260 0.бүтээгдэхүүн Энерги Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Газрын тос.021 0.644 10.950 20.000 2.төг 52 дол.614 744.021 535.940 0.727 19.045 2.00 -6.042 0.457 275.550 0.002 0. дээд төг 52 дол.560 88 3.723 23.657 208.25 77.170 0.92 298.842 - 15.06 9.080 25.810 70 2.383 6.94 2.456 21.500 9.735 1.684.00 1.56 1.05 -31.938 10.560 3.273. 90.900 0.000 0.061.47 -51.92 0.57 161.720 233.23/06/2016 2 Монгол улстай холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын зах зээл дээрх компаниуд Компанийн нэр Rio Tinto Banpu Turquoise Hill Resources Areva Mongolian Mining Corporation Centerra Gold SouthGobi Resources Mongolia Energy Corporation Denison Mines Genie Energy Central Asia Metals Entrée Gold Xanadu Mines Guildford coal / Terra Energy Khan Resources Aspire Mining Prophecy Coal Petro Matad Ltd Mongolia Growth Group Ltd.510 1.200 59.161 5.348 97.609 3.000 149 11.00 4.710 144.055 0.104 223 10.026 5.000 1. 52 дол.67 -0.42 -4.881.963.98 0.000 3.76 -16.50 214.445 0.93 -12.000 480 324 55 2.007 820 743 1.040 1.875 76.799 14.03 54.670 0.72 9.840 695.595 70 1.340 14.79 -88.076 5. Дилерийн үйл ажиллагаа Үйлдвэрлэл Ноос ноолууран эдлэл Үйлдвэрлэл Аялал жуулчлал Мах. ундаа.484 234.036 0.957.88 -20.454 19.65 0.400 0.50 Мэдээ байхгүй Мэдээ байхгүй % .771 16 1.00 0.719.080 0.380 1.10 4.508.000 40.00 3.11 29.45 -5.19 15. махан бүтээгдэхүүн Барилгын тусгай үйл ажиллагаа Уул уурхай Хүнс Барилгын тусгай үйл ажиллагаа Худалдаа үйлчилгээ Газрын тосны боловсруулалт Аж үйлдвэр Уул уурхай Уул уурхай Тээврийн үйлчилгээ Эх сурвалж: Bloomberg Gainers: Хөх ган ХК Таван толгой ХК Losers: Guildford coal / Terra Energy Kincora Copper 14.00 2.485 0.78 50.320 38.000 2.44 0.864.019 0. хнг.485 410 1.277 134.169 1.506.49 1.781 6.530.85 0.09 52 дол.47 31.48 81.850 2.45 0.000 9.039 0.874.666 151.802.89 -35.035 21.331 49.891 4.572.957 821.075 Өдрийн хэлцлийн тоо 4.200 0.88 112.791 78.006 0.603.89 47.552 7. -5.98 Latest News: Мэдээ байхгүй Мэдээ байхгүй -16.202 68 100 15.350 36.000 50.015 Салбар Уул уурхай Газрын тос.бүтээгдэхүүн Газрын тос.671 5.00 0.091 24.37 30.510 0.41 -3.323 27.00 -1.40 30.000 70.43 0.330 0.бүтээгдэхүүн Газрын тос.911 1.221 17 50.022 0.43 9.92 4.780 6.300 105 7.00 31.520.000 1.400 185.271 121.00 4.бүтээгдэхүүн Уул уурхай Цахилгаан тоног төхөөрөмж Уул уурхай Уул уурхай Газрын тос.913.305 65.бүтээгдэхүүн ҮХХ-ийн менежмент Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Газрын тос.41 -50.27 237.00 1.65 -1.874 5.020 0.217.979.45 -0.340 0.44 1.990 1. хнг.00 -8.766 467.98 191.474 56.210 1.83 4.128 211.550 3.65 0.86 Өдрийн арилжааны дүн US$ 152.85 9.656 97.82 -28.337 98.87 4.000 5 өдрийн дундаж хэлцлийн тоо 4.ТОП 20 Индекс Компанийн нэр ТОП-20 Индекс АПУ ХК Ариг Гал ХК Багануур ХК Баянгол зочид буудал ХК Би Ди Сек ХК Гермес центр ХК Говь ХК Дархан Нэхий ХК Женко тур бюро ХК Махимпекс ХК Мерекс ХК Таван толгой ХК Талх чихэр ХК УБ.64 6.00 0.00 1.014 0.098 0.862 4.773 2.757 110.228 22.440 8.бүтээгдэхүүн Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Уул уурхай Эх сурвалж: Bloomberg Монголын Хөрөнгийн Бирж.50 -47.81 46. архи Ноос ноолууран эдлэл Уул уурхай Худалдаа үйлчилгээ Брокер.930.366 1.300 49.25 1.000 1.007 1.004 0.000 25.900 2.610.26 -1.45 -3.460 980 5.00 0.085 14.412 268 14 3.085 7.86 -16.18 -1.400 31.879 0.00 1.350 6.89 5.250 170.000 746.500 0.06 -19.060 110.280 7.905 0.00 -2.608 20.373 16.96 7.103 40.00 0.69 3.051 96.338.БҮК ХК Улсын их дэлгүүр ХК Хай Би Ойл ХК Хөх ган ХК Шарын Гол ХК Шивээ Овоо ХК Э-транс ложистикс ХК Хаалтын %Δ Өдөр ханш 11.400 1.560 6.169 0.813 34.250 0.552.867 800 541.311 11.764.91 29.110 6.237 0.000 50.110 0.62 0.912 48.653 0.035 0.191 222.00 -50.330 571.800 1.875 0.475 36.097 2.472. Erdene Resources Development General Mining Corp Ltd Kincora Copper Haranga Resources Wolf Petroleum Viking Mines Parmelia Resources Altan Rio Minerals Eumeralla Resources Draig Resources Хаалтын ханш 30.98 8.568.000 8.38 23.90 -23.955 728.69 165.91 -4.00 14.бүтээгдэхүүн Газрын тос.025 6 484 789 3.31 101.бүтээгдэхүүн Уул уурхай Газрын тос.026 Валют USD THB USD EUR HKD CAD HKD HKD USD USD GBp USD AUD AUD USD AUD CAD GBp CAD CAD AUD CAD AUD AUD AUD AUD CAD AUD AUD %ΔӨдөр Жилийн эхээс Δ% 0.700 59.961 451 1.76 -1.803 0.68 -8.305 0.935 701.доллар 56.52 12.005 1.026 0.55 4.364.32 11.913.346 32 4 21.015 0.00 16.350 3.675 21.50 0.015 0.686.50 38.190 86 Салбар ТОП-20 Индекс Ус.633 31.861 500 Зах зээлийн үнэлгээ сая ам.260 0.21 0.00 2.010 14.675 0.81 -5.900.42 0. доод 44.022 7.320 16.830 135 8.149 2.773 4.91 -6.516 8.200 79.817.483.000 885 500 142 8.000 48.205.500 0.034 305.541.885 10.520 - Зах зээлийн үнэлгээ мян.55 0.339.23 -12.040 100 3.00 0.107 0.000 1.259 11.65 -10.501 79.600 5.000 100.510 60 2.670 5.590 36.14 -14.11 22/06/2016 Жилийн эхээс %Δ Өдрийн арилжааны дүн төг.037 0.59 0.280 713.010 0.400 90 1.00 0.708 50.018 0.738 143 653 526 3.024.540 19.400 38.500 120 10.295 1.080 4.23 1.853 308.71 0.61 67.241.15 -2.190 19.88 -13.797 0 0 21.

СБД-8. түншүүд. Бид харилцагчиддаа МХБ болоод олон улсын томоохон хөрөнгийн биржүүд дээрээс үнэт цаас худалдах. . Илэрхийлсэн үзэл бодол нь зөвхөн шинж ээчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд зах зээл болон бусад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр өөрчлөгдөх боломжтой юм. Өнгөрсөн үзүүлэлт нь ирээдүйн үр дүнгийн баталгаа болохгүй. хэлэлцээр хийхэд хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэж хөрөнгийн зах зээл дээр гараха д зуучлан ажиллаж байгаа бөгөөд манай компани нь дараах салбаруудад тэргүүлэгч санхүүгийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. үнэн бодит гэж үзсэн эх сурвалжаас авсан боловч нарийвчлал нь баталгаажаагүй болно.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн зэрэг амжилтуудыг дурдаж болно.2016 оны 6 дугаар сар 23 3 Голомт Секюритиз ҮЦК ХХК Голомт Секюритиз ҮЦК ХХК нь 2012 оны 05-р сарын 24-ны өдөр Монгол улсын шилдэг банкуудын томоохон төлөөлөл болох Голомт банкны 100% -ийн хөрөнгө оруулалттай охин компани болон байгуулагдсан бөгөөд брокерийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагааг хөрөнгө оруулагч. Бид харилцагчдынхаа эрх ашгийг ямагт дээдлэн Монголын үнэт цаасны зах зээлийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулсан зах зээлд тэргүүлэгч хөрөнгө оруулалт. Үүнд үнэт цаасыг авах эсвэл зарахыг сэдэлжүүлсэн эсвэл арилжаа болон хөрөнгө оруулалтын ямар нэг стратегийг санал болгоогүй.com Утас: 7012-1530 Find us on Bloomberg: GLM <GO> Тодруулга Энэхүү мэдээлэл нь Голомт Секюритиз ХХК-аас зөвхөн мэдээллийн зорилгоор бэлтгэгдсэн болно. Хурдацтай өсч хөгжиж буй эдийн засгийн нөхцөлд хувийн болон төрийн эзэмшлийн компаниуд. Тиймээс та өөрт нийцсэн хөрөнгө оруулалт эс вэл арилжаа хийхдээ бие даан буюу өөрийн зөвлөхтэйгөө зөвшилцөж шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэдгийг анхаарна уу. худалдан авах боломжийг олгохын зэрэгцээ МХБ-ийн арилжаанд онлайн арилжааны программ ашиглан үнэт цаас худалдах. Бүх мэдээ. санхүүжилт босгоход зуучлах. Их Эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-2. Манай компани нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хурд нэмсэн олон алхамуудыг хийсэн бөгөөд 2013 онд МХБ дээр 97 тэрбум төгрөгийн арилжааг дангаараа гүйцэтгэсэн нь нийт хийгдсэн хэлцлийн 49%-ийг эзэлж байна. бусад байгууллагуудад хөрөнгө оруулалт татах. Улаанбаатар 14200. хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууддаа чанарын өндөр түвшинд хүргэн ажилладаг юм. үүнд Голомт Секюритиз ХХК-ийн эх сурвалж болгосон буюу гаргасан мэдээлэл. Мөн Засгийн Газрын үнэт цаасны хоѐрдогч зах зээлийн арилжааг “Millenium IT"системийн хүрээнд анх удаа амжилттай гүйцэтгэж 2. Ямар нэг хөрөнгө оруулалтын зөвлөгө ө болон бусад төрлийн зөвлөмж өгөх шинж агуулаагүй болно. дотоод гадаадын харилцагч. мэдээллүүд нь. худалдан авах үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд орон зайг үл хамааран интернэтэд холбогдсон дурын газраас МХБ-ийн арилжааны цагаар арилжаанд оролцох боломжтой болохыг дурдахад таатай байна. Хаяг Монгол Улс. брокерийн компани болохын төлөө улам идэвхитэй ажиллахад бидний эрхэм зорилго болоод цааш цаашдын алхамууд чиглэгдэх болно. Сэнтрал Тауэр 606B тоот И-мейл: info@golomtsecurities.