Está en la página 1de 1

VERBOS BSICOS

Abrir
Hacer
Hacer
Comer
Leer
Beber
Cerrar
Llorar
Andar
Correr
Hablar
Morir
Encender
Apagar, borrar
Dormir
Despertarse
Mirar
Escuchar, preguntar
Escribir
Pensar
Entender
Saber
Ensear
Encontrarse con alguien
Volar
Llamar a alguien
Llamar por telfono
Empezar
Terminar
Levantarse
Sentarse
Entrar
Meter
Sacar
Salir
Prestar
Esperar
Comprar
Vender
Ir
Venir
Regresar
Jugar
Darse prisa

Akeru
Suru
yaru
Taberu
Yomu
Nomu
Shimeru
Naku
Aruku
hashiru
Hanasu
Shinu
Tsukeru
Kesu
Neru
Okiru
Miru
Kiku
Kaku
Omou
Wakaru
Shiru
Miseru
Au
tobu
yobu
Denwa suru, kakeru
Hajimeru
Owaru
tatsu
Suwaru
Hairu
Ireru
Dasu
Deru
Kasu
Matsu
Kau
Uru
Iku
Kuru
Kaeru
Asobu
isogu